KAPITOLA 6. Databáze. Trvalé uložení dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPITOLA 6. Databáze. Trvalé uložení dat"

Transkript

1 KAPITOLA 6 Databáze Když běží nějaká linuxová aplikace, všechna data, která jsou použita v této aplikaci, se nacházejí v systémové paměti. Jakmile běh aplikace skončí, data z paměti budou ztracena. Když aplikaci spustíte příště, libovolná data z předcházející relace již nebudou dostupná. Většina aplikací pracujících s daty ovšem vyžaduje, aby data byla dostupná v různých relacích. Možnost ukládat data je tudíž zásadním požadavkem pro každou aplikaci, která pracuje s historickými daty, což mohou být například záznamy o zaměstnancích, evidence majetku, vedení účetnictví atd. Tato kapitola popisuje dvě metody, které implementují ukládání dat v linuxových aplikacích. Nejprve vám předvedeme metodu, která využívá zabudovaný databázový engine. Zabudování databázového enginu do aplikace vám poskytne jednoduchou funkcionalitu pro uložení dat bez toho, abyste museli řešit režii a správu samostatného databázového serveru. Následně vám předvedeme metodu, která využívá plnohodnotný databázový server s otevřeným zdrojovým kódem. Když je použit databázový server, zákazníci mohou k vašim datům přistupovat z kteréhokoliv místa v místní síti (nebo také prostřednictvím sítě internet!). Trvalé uložení dat Klíčem k trvalému ukládání dat je schopnost rychle získávat uložená data. Moderní databáze využívají pro rychlý přístup k uloženým datům poměrně velké množství různých technik a metod, přičemž existuje spousta názorů na to, jak má vypadat ideální návrh, konfigurace a řízení databáze. Linux naštěstí nabízí produkty, které pokrývají široké spektrum řešení. Ukládání dat bývá v linuxových aplikacích obvykle implementováno jedním ze tří následujících způsobů: Prostřednictvím čtení a zápisu do standardních souborů. Prostřednictvím zabudovaného databázového enginu. Prostřednictvím externího databázového serveru. Každá z metod má svá pro i proti, která je nutné při tvorbě aplikace ukládající data brát v úvahu.

2 188 Kapitola 6 Databáze Použití standardního souboru Nejzákladnější formou používanou pro ukládání dat je uložení dat do nějakého standardního souboru na vašem pevném disku. V Linuxu je možné zapsat data do nějakého souboru na disku a následně k těmto datům přistupovat. Systém Linux může kontrolovat přístup uživatelů k těmto souborům, což znamená, že můžete zajistit, aby k uloženým datům nemohli neoprávněně přistupovat cizí uživatelé nebo aplikace. Ve většině linuxových aplikací probíhá práce se soubory v několika krocích. Tyto kroky názorně ukazuje obrázek 6.1. Obrázek 6.1. Většina programovacích jazyků v Linuxu poskytuje funkce, které jsou nezbytné pro otevření souborů, zápis dat, čtení dat a uzavření souborů. Velkou nevýhodou použití standardních souborů pro ukládání dat je výkon. Ačkoliv vytvoření souborů a následný zápis dat je velmi jednoduchý úkol, vyhledávání dat uložených v souboru už tak jednoduché není. Vyhledání konkrétního záznamu v souboru, který například obsahuje tisíce různých záznamů, obvykle znamená, že pro jeho získání musíte přečíst všechny záznamy, jež jsou v daném souboru k dispozici. A to může být hodně pomalá činnost. Pro ukládání dat je tak mnohem vhodnější použít databázi. Použití databáze Současná databázová teorie nabízí mnoho metod vedoucích ke zvýšení výkonu vyhledávání dat v databázi. Místo ukládání datových záznamů do souboru v pořadí, v jakém byly přidány, databázový systém umožňuje uspořádat záznamy podle hodnot, které jsou nazývány jako klíče, přičemž pro tyto klíče může vytvořit samostatné soubory, jež obsahují ukazatele na příslušné záznamy. Tímto vám chceme sdělit, že uspořádání dat podle nějakého jedinečného klíče slouží k tomu, aby databáze mohla opravdu rychle získat požadované informace. Rychlost této metody pro přístup k datům se vůbec nedá srovnat s rychlostí metody, ve které je nezbytné prohledat všechny záznamy.

3 Linux PROFESIONÁLNĚ programování aplikací 189 Samozřejmě se pak nabízí otázka, jak takový databázový systém vůbec naprogramovat. Vytvoření řádné logiky pro implementaci databáze vyžaduje velké množství kódu, přičemž existují dva přístupy, jak implementovat databázovou logiku pro vaši aplikaci. První přístup spočívá v tom, že do vaší aplikace se zahrnou jednoduché databázové funkce, jejichž funkcionalita je zajišťována prostřednictvím jednoduchých knihoven. Toto ukazuje obrázek 6.2. Obrázek 6.2. Knihovna databázového enginu poskytuje funkce pro vytváření databázových souborů, pro vkládání, změny a odstraňování záznamů a v neposlední řadě i funkce používané pro dotazy na obsah databáze. Protože tyto databázové funkce jsou implementovány do kódu samotné aplikace, nepotřebujete nějaký externí databázový server, který by bylo nutné spravovat. Řečeno jinými slovy všechny databázové funkce tvoří nedílnou součást aplikace. To znamená, že aplikace jako taková si sama spravuje příslušné datové soubory (včetně přístupu k nim). Nedostatky zabudovaného databázového enginu se projeví ve víceuživatelském prostředí. Když používáte pouze jedinou aplikaci, nevznikají žádné problémy s přístupem k databázovému souboru a s jeho případnou aktualizací. Pokud se ale více uživatelů začne současně snažit o přístup k souboru databáze (a o uložení svých změn), může snadno dojít k porušení integrity dat. V takovém případě je potřeba, aby přístup k databázovým datům řídil jeden jediný subjekt, který bude rovněž rozhodovat o tom, kdy budou aktualizovaná data k dispozici pro ostatní uživatele. A toto je okamžik, kdy přichází na scénu databázový server, který má na starosti kompletní správu dat v databázi. Aplikace, které chtějí přistupovat k datům v databázi, tak musí činit prostřednictvím tohoto databázového serveru. Databázový server může nejenom určovat, k jakým datům mohou mít jednotliví uživatelé přístup, ale také to, jak budou data od jednotlivých uživatelů uložena do databáze. Typické prostředí s databázovým serverem je ukázáno na obrázku 6.3.

4 190 Kapitola 6 Databáze Obrázek 6.3. Aby mohly aplikace komunikovat s databázovým serverem, opět musejí používat nějakou knihovnu funkcí. Taková knihovna poskytuje funkce, které například zajišťují připojení k serveru, vkládání, změnu a odstraňování dat v databázi či vykonávání dotazů pro databázi. Aby s databázovými servery mohla pracovat velká skupina různých klientů, bylo pro zjednodušení celého procesu vymyšleno několik standardů. Sem například patří standard SQL (Standard Query Language, doslova standardní dotazovací jazyk), který je používán jako standardní protokol pro zasílání příkazů databázovému serveru a pro získávání výsledků. Následující části této kapitoly představují dva oblíbené databázové servery pro Linux. Berkeley DB je ukázkou databázového enginu zabudovaného do aplikace, zatímco PostgreSQL demonstruje možnosti centrálního databázového serveru. Balíček Berkeley DB Open source balíček Berkeley DB patří mezi nejvíce oblíbený a nejvíce používaný databázový engine, který vám nabízí velké množství pokročilých databázových funkcí prostřednictvím snadno použitelné knihovny, kterou můžete připojit k vašim aplikacím napsaným v jazyce C nebo C++. Životní dráha Berkeley DB je docela pestrá. Jak již napovídá samotný název balíčku, jeho vývoj odstartoval na kalifornské univerzitě v Berkeley jako jednoduchý databázový projekt, který byl určen pro operační systém BSD verze 4.4. Po nějaké době se ovšem stal natolik oblíbeným, že společnost Netscape Corporation v roce 1996 požádala jeho autory o uvolnění Berkeley DB k obecnému použití. Díky tomu byla založena společnost Sleepycat Software Incorporated, která měla pokračovat v dalším vývoji Berkeley DB ovšem již nezávisle na unixové distribuci BSD. Společnost Sleepycat

5 Linux PROFESIONÁLNĚ programování aplikací 191 Software následně tento produkt vydala nejenom pod komerční licencí (pro podporu komerčních instalací), ale také ve formě otevřeného kódu (tzv. licence Sleepycat). Před nějakou dobou byla společnost SleepyCat Software (a tudíž i produkt Berkeley DB) odkoupena společností Oracle. Přestože je Oracle jedním z předních komerčních dodavatelů databázových systémů, produkt Berkeley DB je stále k dispozici ve formě otevřeného kódu. Následující části této kapitoly popisují, jak se dá balíček Berkeley DB stáhnout, zkompilovat, nainstalovat a používat ve vašich linuxových aplikacích. Stažení a instalace Protože Berkeley DB patří mezi oblíbené balíčky, je součástí mnoha linuxových distribucí (a v některých je dokonce k dispozici i ve standardních instalacích). Pokud Berkeley DB není nainstalován ve vašem systému, můžete jej nainstalovat dodatečně v podobě balíčku předkompilovaného pro vaši konkrétní distribuci, nebo si z webu Oracle stáhnout nejnovější verzi zdrojových souborů, které si sami zkompilujete a následně nainstalujete. Když se rozhodnete použít předkompilovaný balíček, postupujte podle obvyklého postupu pro instalaci softwaru ve vaší distribuci. Nezapomeňte nainstalovat jak samotné soubory knihoven, tak i soubory pro vývoj. Obvykle jsou rozděleny do dvou balíčků, které je potřeba nainstalovat samostatně. Nejnovější verze Berkeley DB je k dispozici na webu Oracle. V současné době ji můžete najít na adrese V pravém horním rohu stránky klikněte na červené tlačítko Download. V době psaní této knihy byla nejnovější verze označena (v době překladu této knihy je aktuální verze , poznámka redaktora). Berkeley DB je pochopitelně k dispozici v několika různých konfiguracích a formátech balíčků. Pro instalaci balíčku v Linuxu si stáhněte balíček s příponou.tar.gz (je jedno, zdali se šifrováním AES nebo bez něj). Stažený soubor si ve vašem linuxovém systému uložte do pracovního adresáře. Protože je balíček distribuován ve formě zdrojového kódu, musíte jej prvně rozbalit a následně zkompilovat. Pro rozbalení zdrojového balíčku použijte následující příkaz: $ tar -zxvf db tar.gz Tento příkaz vytvoří ve vašem pracovním adresáři nový podadresář db a rozbalí do něj všechny soubory se zdrojovým kódem. Balíček Berkeley DB se kompiluje poněkud odlišným způsobem, než jak je tomu v případě jiných balíčků, které jsou k dispozici ve formě otevřeného kódu. Jako první krok musíte přejít do příslušného podadresáře build_xxx, který se nachází v hlavním adresáři. V případě linuxových systémů se jedná o adresář build_unix. Z tohoto místa pak spusťte konfigurační program, který se nachází v adresáři dist. Kód pro vykonání těchto činností vypadá takto: [db ]$ cd build_unix

6 192 Kapitola 6 Databáze [build_unix]$../dist/configure Konfigurační utilita ověří vlastnosti systému a následně vytvoří soubory, které jsou potřebné pro zkompilování aplikace. Jakmile je tato činnost ukončena, v adresáři build_unix spusťte příkaz make: [build_unix]$ make Po skončení kompilace nainstalujte do vašeho systému knihovnu a soubory pro vývoj prostřednictvím příkazu make s parametrem install: [build_unix]$ make install Nezapomeňte, že tento krok byste měli provést jako uživatel root. Jakmile máte knihovnu a soubory pro vývoj úspěšně nainstalovány, můžete se pustit do programování. Kompilace programů Knihovna Berkeley DB a soubory pro vývoj se standardně nainstalují do čtyř podadresářů, které jsou umístěny v adresáři /usr/local/berkeleydb.4.5. Jedná se o tyto čtyři podadresáře: Bin. Obsahuje utility pro zkoumání a opravování databázových souborů Berkeley DB. Docs. Obsahuje HTML dokumentaci pro API C a další utility. Include. Obsahuje hlavičkové soubory C a C++ pro komplikaci aplikací využívajících knihovnu Berkeley DB. Lib. Obsahuje soubory sdílených knihoven pro kompilaci a běh aplikací využívajících knihovnu Berkeley DB. Abyste mohli spouštět aplikace, které využívají knihovnu Berkeley DB, musíte do seznamu knihoven dostupných v systému přidat adresář lib. Seznam adresářů, které Linux prochází při hledání souborů knihoven, máte k dispozici v souboru /etc/ld.so.conf. Jako uživatel root přidejte do tohoto seznamu nový adresář /usr/local/berkeleydb.4.5/lib (a pochopitelně neodstraňujte žádnou položku z tohoto seznamu). Jakmile máte obsah souboru /etc/ld.so.conf aktualizovaný, spusťte utilitu ldconfig (opět jako uživatel root), aby se změna projevila v systému. Nyní je váš systém připraven na běh aplikací využívajících knihovnu Berkeley DB. Když budete kompilovat nějakou takovou aplikaci, musíte kompilátoru sdělit, kde jsou k dispozici hlavičkové soubory a soubory knihovny. U linkeru musíte dále specifikovat knihovnu db. Zde je ukázka kompilace aplikace, která využívá knihovnu Berkeley DB: $ cc -I/usr/local/BerkeleyDB.4.5/include -o test test.c -L/usr/local/BerkeleyDB.4.5 -ldb Parametrem -I specifikujete umístění hlavičkových souborů, potřebných ke kompilaci. Parametrem -L pak umístění souborů knihoven, které jsou nutné pro zkompilování spustitelné aplikace.

7 Linux PROFESIONÁLNĚ programování aplikací 193 Základní práce s daty Když nyní máte knihovny Berkeley DB nahrány a nakonfigurovány ve vašem systému, můžete je začít používat ve vašich vlastních aplikacích. Následující část popisuje kroky, které jsou nezbytné k tomu, abyste mohli začít využívat Berkeley DB pro databázovou podporu ve vašich aplikacích. Otevření a zavření databáze Než můžete přistoupit k databázovému souboru Berkeley DB, musíte jej prvně otevřít. Jakmile s ním přestanete pracovat, musíte jej zavřít, jinak riskujete poškození dat. Pro přístup k databázovému souboru se používá ovladač DB. Ten získáte prostřednictvím funkce db_create(): int db_create(db **dbp, DB_ENV *env, u_int32_t flags) Parametr dbp specifikuje ovladač DB, který bude použit pro přístup k souboru. Parametr env specifikuje prostředí, pod kterým bude databázový soubor otevřen. Pokud je tento parametr roven NULL, databáze je považována za samostatnou, takže veškerá provedená nastavení se budou týkat pouze tohoto souboru. Alternativně můžete specifikovat hodnotu DB_ENV pro seskupení této databáze společně s jinými databázemi do nějakého prostředí. Všechna nastavení, která budou provedena pro dané prostředí (např. zamykání souborů), se pak projeví ve všech databázích, jež do něj patří. Parametr flags by měl být nastaven na 0 pro databáze, které běží v linuxovém prostředí. Když funkce db_create() uspěje, vrátí hodnotu 0. Když dojde k chybě, vrácená hodnota je nenulová. Jakmile máte vytvořen ovladač DB, prostřednictvím funkce open() otevřete nový nebo nějaký stávající soubor databáze: int DB->open(DB *db, DB_TXN *txnid, const char *file, const char *database, DBTYPE type, u_int32_t flags, int mode) Funkce open() používá ovladač db, který byl vytvořen funkcí db_create(). Parametr txnid specifikuje otevřený objekt transakce, pokud příkaz je součástí transakce. Parametr file specifikuje název souboru, který je používán pro databázi; parametr database pak specifikuje název databáze, jež je uložena v tomto souboru. Berkeley DB umožňuje, aby v jednom fyzickém souboru mohlo být uloženo více databází. Pokud nějaký databázový soubor obsahuje větší množství databází, musíte každou z nich otevírat samostatným voláním open(). Pokud vytváříte novou databázi, musíte v parametru type uvést typ databáze. V době psaní této knihy byly podporovány následující čtyři typy: DB_BTREE. Databáze má strukturu uspořádaného stromu. To znamená, že data jsou uspořádána podle hodnot klíče. DB_HASH. Rozšířená lineární hashovací tabulka (extented linear hash table) data jsou uspořádána podle hashované hodnoty klíče. DB_QUEUE. Fronta záznamů s pevnou délkou. Jako klíč slouží pořadové číslo záznamu.

8 194 Kapitola 6 Databáze DB_RECNO. Fronta záznamů s pevnou nebo proměnlivou délkou. Jako klíč slouží pořadové číslo záznamu. Typy DB_BTREE a DB_HASH poskytují rychlý přístup k datům, neboť data jsou uspořádána již během svého vkládání do databázového souboru. To samozřejmě znamená, že vkládání nových záznamů probíhá o něco pomaleji, protože data musejí být v databázovém souboru umístěna na konkrétní místo. Různými experimenty bylo zjištěno, že v případě velmi velkých databází poskytuje metoda DB_HASH o něco lepší výkon než metoda DB_BTREE. Typy DB_QUEUE a DB_RECNO se často používají pro data, která jsou uspořádána podle pořadového čísla záznamu. A právě toto pořadové číslo je použito jako klíč, což znamená, že záznamy je možné získávat pouze pomocí těchto čísel. To se vám může zdát jako omezení, ovšem pouze do té doby, než zjistíte, že vkládání a získávání záznamů v těchto typech databází probíhá extrémně rychle. Pokud tedy potřebujete rychle ukládat a získávat data z databáze, tyto typy budou pro vás ideální. Když otevíráte nějakou existující databázi, pro parametr type můžete použít hodnotu DB_UN KNOWN. V takovém případě se Berkeley DB automaticky pokusí určit typ databáze. Pokud se určení typu databáze nepovede, funkce open() skončí neúspěchem. Parametr flags určuje, jakým způsobem může být soubor databáze otevřen. Hodnoty, které je možné použít, názorně shrnuje následující tabulka. Hodnoty pro flags Popis DB_AUTO_COMMIT DB_CREATE Použije transakci pro otevření souboru s databází. Když volání uspěje, operaci bude možné obnovit (recoverable). Když volání neuspěje, soubor s databází nebude vytvořen. Vytvoří databázi (pokud neexistuje). DB_DIRTY_READ Operace čtení v databázi může vyžadovat vrácení změněných, ale zatím neuložených dat. DB_EXCL DB_NOMMAP DB_RDONLY Vrátí chybu, pokud soubor databáze již existuje. Soubor databáze nebude mapován do paměti. Databáze bude otevřena v režimu pouze pro čtení. DB_THREAD Vrácený ovladač databáze bude možné použít ve více vláknech. DB_TRUNCATE Vyprázdní libovolnou databázi, která existuje v databázovém souboru. Hodnoty uvedené v této tabulce je možné kombinovat prostřednictvím symbolu (logický operátor OR). To znamená, že můžete například použít hodnoty DB_CREATE DB_EXCL pro vytvoření nové databáze a vrácení chyby v případě, kdy soubor databáze již bude existovat. Parametr mode specifikuje unixová přístupová práva k souboru. Když zadáte nulovou hodnotu, vlastník souboru i skupina budou mít právo pro čtení a zápis, zatímco zbytek světa k danému souboru mít přístup nebude. A zde je příklad, který ukazuje vytvoření ovladače databáze a otevření nové databáze:

9 Linux PROFESIONÁLNĚ programování aplikací 195 DB *dbp; int ret; ret = db_create(&dbp, NULL, 0); if (ret!= 0) perror("create"); return 1; ret = dbp->open(dbp, NULL, "test.db", NULL, DB_BTREE, DB_CREATE, 0); if (ret!= 0) perror("open"); return 1; Pomocí tohoto krátkého kódu zavoláme funkci db_create(), která vytvoří ovladač databáze dbp. Prostřednictvím něj pak vytvoříme nový databázový soubor test.db se strukturou uspořádaného stromu (DB_BTREE, viz dříve uvedený seznam typů databáze) a s výchozími přístupovými právy. Vkládání nových dat Když teď máte otevřen nový databázový soubor, je ten správný čas do něj vložit nějaká data. K tomu slouží funkce put(). Její syntaxe je následující: int DB->put(DB *db, DB_TXN *txnid, DBT *key, DBT *data, u_int32_t flags) Parametry db a txnid mají stejný význam jako u funkce open(). Specifikují ovladač databáze a transakci, která má být použita pro funkci. Parametry key a data pak určují dvojici klíč-hodnota, která bude uložena do databáze. Struktura DBT je použita pro každý definovaný prvek data a size. To znamená, že prvek key.data obsahuje hodnotu pro klíč záznamu, zatímco prvek data.data obsahuje datovou hodnotu záznamu. Parametr flags určuje, jakým způsobem budou nová data vložena do souboru databáze. U databází DB_QUEUE a DB_RECNO můžete použít hodnotu DB_APPEND, která vloží data na konec souboru. U databází DB_BTREE a DB_HASH můžete použít hodnotu DB_NOUPDATA, která zajistí, že záznam bude do databáze přidán pouze tehdy, když databáze nebudou obsahovat stejnou kombinaci klíče a hodnoty. Hodnota DB_NOOVERWRITE pak zabraňuje, aby nová data přepsala stávající klíč. Kombinace klíče a hodnoty může být občas matoucí. Spousta lidí se totiž domnívá, že jsou díky tomu omezeni na jednu datovou hodnotu na záznam. Ale tato datová hodnota může být libovolného typu (včetně struktury). To znamená, že si můžete vytvořit vlastní strukturu s mnoha prvky dat (v závislosti na požadavcích vaší aplikace). Každá instance struktury C pak bude v souboru databáze uložena jako jediná datová hodnota.

10 196 Kapitola 6 Databáze Tuto situaci demonstruje program newemployee.c, který je uveden v následujícím výpisu: /* * Professional Linux Programming - Adding new employee record. */ #include <stdio.h> #include <db.h> #define DATABASE "employees.db" int main() DBT key, data; DB *dbp; int ret; struct data_struct int empid; char lastname[50]; char firstname[50]; float salary; emp; ret = db_create(&dbp, NULL, 0); if (ret!= 0) perror("create"); return 1; ret = dbp->open(dbp, NULL, DATABASE, NULL, DB_BTREE, DB_CREATE, 0); if (ret!= 0) perror("open: "); return 1; while(1) printf("enter Employee ID: "); scanf("%d", &emp.empid); if (emp.empid == 0) break; printf("enter Last name: "); scanf("%s", &emp.lastname); printf("enter First name: "); scanf("%s", &emp.firstname); printf("enter Salary: "); scanf("%f", &emp.salary);

11 Linux PROFESIONÁLNĚ programování aplikací 197 memset(&key, 0, sizeof(dbt)); memset(&data, 0, sizeof(dbt)); key.data = &(emp.empid); key.size = sizeof(emp.empid); data.data = &emp; data.size = sizeof(emp); ret = dbp->put(dbp, NULL, &key, &data, DB_NOOVERWRITE); if (ret!= 0) printf("employee ID exists\n"); dbp->close(dbp, 0); return 0; Program newemployee.c vytvoří ovladač databáze a otevře soubor employees.db jako jedinou samostatnou databázi. Přípona.db sice není povinná, nicméně v případě databázových souborů Berkeley DB se používá docela často. Následně je cyklus while() použit pro získání informací o novém zaměstnanci od uživatele. Pro prvek dat (data element) je v databázi použita strukturu emp. Ta obsahuje celočíselné ID zaměstnance, řetězce lastname a firstname a hodnotu platu. Jakmile jsou od uživatele získány tyto hodnoty, jsou ihned umístěny do struktury emp. Před použitím objektů DBT key a data je vždy dobré vynulovat prostřednictvím funkce memset oblast paměti, která je pro ně vyhrazena. Tím zabráníte tomu, aby se do prvků dat zatoulaly nějaké nechtěné bity. Následně je hodnota klíče nastavena na ID zaměstnance a hodnota dat na celou strukturu emp. Jakmile je vše na svém místě, je zavolána funkce put() s parametrem DB_NOOVER- WRITE, aby pokus o přidání zaměstnance, jehož ID v databázi již existuje, vyhodil chybu. Pokud chcete aktualizovat záznamy existujících zaměstnanců, stačí tento parametr odebrat. Cyklus while() skončí tehdy, jakmile uživatel zadá nulové ID zaměstnance. Následně bude soubor databáze zavoláním funkce close() korektně uzavřen. Při kompilaci této aplikace nezapomeňte použít správné hlavičkové soubory a knihovny. Poté aplikaci spusťte. Pokud je všechno v pořádku, měli byste být schopni přidávat do databáze nové záznamy o zaměstnancích. Když ukončíte běh programu, měli byste v adresáři vidět soubor databáze pojmenovaný jako employees.db. Získávání dat Když do souboru databáze ukládáte nějaká data, je velmi pravděpodobné, že je budete chtít taky někdy později získat zpět. K tomu slouží funkce get(): int DB->get(DB *db, DB_TXN *txnid, DBT *key, DBT *data, u_int32_t flags)

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka

Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Verze 2.3 Printer Administration Utility 4.2 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2006-2008 SHARP Corporation. All rights reserved. Rozmnožování, přizpůsobování nebo překládání bez předcházejícího

Více

TRIFID 2014 STANDARD

TRIFID 2014 STANDARD TRIFID 2014 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2014 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Instalace a nastavení Výpočetní systém pro obchod (c) 2011 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis instalace a nastavení

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server.

Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Databázová aplikace. Správa databáze nabídek, zakázek a objednávek. SQL server. Bakalářská práce Autor:

Více

K A P I T O L A Správa registru Témata kapitoly Úvod do registru Seznámení se strukturou registru Kořenové klíče registru

K A P I T O L A Správa registru Témata kapitoly Úvod do registru Seznámení se strukturou registru Kořenové klíče registru Správa registru Každý, kdo přistupuje k počítači, již někdy pracoval s registrem systému Windows, i když si to možná neuvědomuje. Nezáleží přitom na tom, zda je počítač členem pracovní skupiny nebo domény.

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Uživatelské prostředí pro manažerský systém MediGain

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Bakalářská práce. NoSQL databáze

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Bakalářská práce. NoSQL databáze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce NoSQL databáze Vypracoval: Tomáš Panyko, DiS. Vedoucí práce: RNDr. Hana Havelková České Budějovice 2013

Více

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar

Klient pro správu databází MySQL. Zbyněk Munzar České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Klient pro správu databází MySQL Zbyněk Munzar Vedoucí práce: Ing. Michal Valenta, Ph.D. Studijní program: Elektrotechnika

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Použití služby Active Directory

Použití služby Active Directory KAPITOLA 7 Použití služby Active Directory V této kapitole: Úvod do služby Active Directory.............................. 241 Práce s doménovými strukturami............................. 244 Doménové struktury

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Klient DIS

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Klient DIS UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Petr Václavek Klient DIS Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce: Mgr. Michal Kopecký Studijní program: Informatika

Více

Update 1. Uživatelská příručka

Update 1. Uživatelská příručka Update 1 Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod...7 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co je aplikace Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nově v této verzi... 8 1.4 Systémové požadavky

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems.

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems. pisma zlom 80990.qxd:Caché Tech Guide 05 4.6.2008 14:53 Stránka 1 InterSystems Corporation World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631 InterSystems.com

Více

Visual PHP Developer Guide

Visual PHP Developer Guide Visual PHP Developer Guide Verze jádra: 1.7.6.762 Visual PHP Developer Guide Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt Visual PHP. Pevně věříme, že s ním budete spokojeni natolik, že si pozdější tvorbu

Více

Microsoft Access 2013

Microsoft Access 2013 Peter Belko Microsoft Access 2013 Podrobná uživatelská příručka Computer Press Brno 2014 Microsoft Access 2013 Podrobná uživatelská příručka Peter Belko Překlad: Martin Herodek Obálka: Martin Sodomka Odpovědný

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

STK Tisky. Dokumentace a uživatelská příručka (aplikace ver. 1.1.5) www.hofri.eu

STK Tisky. Dokumentace a uživatelská příručka (aplikace ver. 1.1.5) www.hofri.eu STK Tisky Dokumentace a uživatelská příručka (aplikace ver. 1.1.5) www.hofri.eu Jiří Hofrichter Lipová 3 747 14 Ludgeřovice IČ: 76107434 e-mail: hofrichter@hofri.eu tel: +420 737 556 711 icq: 368 283 738

Více

Oficiální uživatelská příručka

Oficiální uživatelská příručka Oficiální uživatelská příručka Linux Mint Hlavní vydání Stránka 1 z 41 Obsah PŘEDSTAVENÍ DISTRIBUCE LINUXU MINT... 3 HISTORIE...3 ÚČEL...3 ČÍSLOVÁNÍ VERZÍ, JEJICH KÓDOVÁ OZNAČENÍ...4 EDICE...5 KDE HLEDAT

Více

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios

Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Vývoj mobilních aplikací pro platformu Apple ios BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vojtěch Bělovský Brno, podzim 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Allen Grant. Android 4. Průvodce programováním mobilních aplikací

Allen Grant. Android 4. Průvodce programováním mobilních aplikací Allen Grant Android 4 Průvodce programováním mobilních aplikací Computer Press Brno 2013 Android 4 Průvodce programováním mobilních aplikací Allen Grant Překlad: Jakub Mužík Obálka: Martin Sodomka Odpovědný

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více