Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb."

Transkript

1 Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

2 Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

3 INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

4 OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále jen Banka ) svému klientovi (dále jen Klient ). Banka doporučuje Klientovi seznámit se s těmito informacemi před uzavřením smlouvy o platebních službách. OBSAH 1. Pravidla vyplňování platebních příkazů Bezpečnostní limity pro provádění plateb a výběrů Lhůty platebního styku Přepočet měny při platebních transakcích

5 VYPLŇOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ 1. PRAVIDLA VYPLŇOVÁNÍ PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ 1.1 Tuzemské platby v českých korunách V platebním příkazu je nutné uvést tyto povinné údaje: a) číslo účtu plátce a příjemce, včetně kódu banky; b) výši částky (u poštovní poukázky platí částka uvedená na zadní straně, pokud nebude vyplněna, platí částka na přední straně); c) podpis musí odpovídat vzorovému podpisu uvedenému na formuláři podpisového vzoru k účtu. Pokud je zadáván jednorázový platební příkaz ve formě hromadného příkazu, musí výše uvedené povinné údaje obsahovat každý tiskopis nebo stránka hromadného příkazu. V platebním příkazu mohou být uvedeny i následující nepovinné údaje: a) datum splatnosti (tj. den, kdy mají být peněžní prostředky odepsány z účtu plátce); b) variabilní symbol; c) specifický symbol; d) konstantní symbol; e) textová zpráva pro příjemce; f) datum vystavení platebního příkazu. V případě poštovní poukázky bude provedena platba výhradně podle zúčtovacích dat příjemce uvedených na přední straně a zúčtovacích dat plátce uvedených na zadní straně poukázky. 1.2 Platební příkazy pro platby v cizích měnách v rámci ČR a veškeré platby do zahraničí V platebním příkazu je nutné uvést tyto povinné údaje: a) bankovní spojení plátce číslo účtu, přesné jméno a adresa majitele účtu. b) bankovní spojení příjemce Pokud je prováděna platební transakce do zemí Evropského hospodářského prostoru nebo dalších zemí, které používají čísla účtu ve formátu AN (seznam těchto zemí je k dispozici na internetových stránkách Banky), bankovní spojení příjemce musí znít takto: 1. AN číslo účtu v mezinárodním formátu a přesný název účtu a adresa příjemce (v případě uvedení chybného ANu může být platební příkaz odmítnut); 2. BIC mezinárodní kód banky a přesný název a sídlo banky příjemce. Jestliže u platebních transakcí do stanovených zemí a v určených měnách (seznam těchto zemí a měn je k dispozici na internetových stránkách Banky) není uveden AN a BIC, Banka je nepřijme ke zpracování. Pokud AN a BIC nebude uveden na správném místě, nemusí být platební transakce provedena nebo bude za takovou platební transakci ze strany zahraniční banky účtován dodatečný poplatek. Pokud je prováděna platební transakce do zemí, které nepoužívají čísla účtů ve formátu AN, je nutné uvádět bankovní spojení příjemce takto: 1. číslo účtu; 2. přesný název účtu příjemce a adresa příjemce; 3. BIC / clearingový (směrový) kód banky příjemce, přesný název a sídlo pobočky banky příjemce, u které je veden účet. Jestliže na platebním příkazu bude uveden pouze BIC bez uvedení názvu banky, bude příkaz zpracován na základě BIC. Pokud bude uvedeno obojí a BIC nebude odpovídat názvu banky, bude příkaz zpracován pouze dle BIC. Pokud bude uveden neplatný BIC banky, bude příkaz zpracován podle názvu a sídla banky. V případě, že název a sídlo banky nestačí pro správné provedení příkazu, nebude příkaz proveden. Stejné zásady platí i při použití clearingového (směrového) kódu namísto BIC. c) měna převodu AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, USD, TRY, TND, ZAR. Měny převodu CNY, INR,THB a SGD platí pouze pro korporátní klientelu. Pokud je měnou převodu česká koruna, musí být s Bankou předem ověřeno, jestli zahraniční banka platbu v českých korunách přijme. d) datum splatnosti den, kdy mají být peněžní prostředky odepsány z účtu Klienta. 3

6 e) způsob zpoplatnění plateb způsob, jak banky zúčtují poplatky za převod: SHA BEN OUR Plátce hradí poplatky své banky Všechny poplatky hradí příjemce. Všechny poplatky hradí plátce. a příjemce hradí poplatky ostatních bank. Proto příjemce dostane platbu sníženou Proto příjemce dostane platbu v plné výši. Proto příjemce může dostat platbu o poplatky všech zúčastněných bank. sníženou o poplatky ostatních bank. Při provádění platebních transakcí do zemí Evropského hospodářského prostoru v měnách těchto zemí je možné zvolit pouze SHA. Výjimkou je případ, kdy u převodu dochází ke konverzi mezi měnou platby a měnou účtu Klienta, tj. kdy měna převodu je odlišná od měny účtu. V tomto případě lze použít i OUR. Způsob zpoplatnění BEN u těchto převodů nelze zvolit vůbec. Pokud bude předán příkaz s chybně uvedeným způsobem zpoplatnění, bude způsob BEN a OUR změněn na SHA (kromě plateb s konverzí měny). Pokud na platebním příkazu nebude zvolen ani jeden ze způsobů zpoplatnění, bude platba zpracována jako SHA. Platební transakce do částky Kč nebo jejího ekvivalentu v cizí měně bude provedena pouze v případě, že platební příkaz obsahuje zpoplatnění SHA nebo OUR; příkaz se zpoplatněním BEN nebude proveden. Při platbě do USA je i přes zvolené zpoplatnění OUR možné, že příjemce platební transakci nedostane v plné výši. f) smluvní kurz pokud k prováděné platební transakci bude mezi Klientem a Bankou předem sjednán smluvní kurz, musí být na platebním příkazu vyznačen. Pokud příslušné pole příkazu nebude označeno, provede Banka přepočet podle běžného kurzu, platného v okamžiku zpracování podle aktuálního kurzovního lístku; g) podpis musí odpovídat vzorovému podpisu uvedenému na formuláři podpisového vzoru k účtu. Některé banky nebo státy příjemců vyžadují vyplnění určitých náležitostí platebního příkazu zvláštním způsobem, např. u platby v RUB (ruských rublech) do Ruské federace. V případech, kdy by nedodržení těchto zvláštních požadavků mělo za následek neprovedení platební transakce příjemce, může být odmítnut příkaz, který známé zvláštní požadavky zahraničních bank nesplňuje. Více informací k vyplňování je uvedeno na internetových stránkách Banky. V platebním příkazu mohou být uvedeny i následující nepovinné údaje: a) účel platební transakce tj. dodatečná informace vztahující se k platební transakci, která má význam pro příjemce; b) priorita provedení platební transakce; c) pokyn k zaslání potvrzení o provedení platební transakce; d) pokyn k zaslání informační SMS o případném neprovedení platební transakce; e) pokyn k vyplacení částky v hotovosti. Pokud má být převáděná částka vyplacena příjemci v hotovosti, musí být na platebním příkazu uvedeno: a) název a přesná adresa banky, kde si příjemce osobně peníze vyzvedne; b) název a číslo identifikačního průkazu, kterým se příjemce při výplatě prokáže, a kontaktní údaje na něj; c) v poli název účtu příjemce jméno osoby, která si částku platební transakce převezme, je nutné uvést jméno přesně podle idetifikačního průkazu; d) pole číslo účtu příjemce se v tomto případě nevyplňuje. 1.3 Náležitosti platebních příkazů pro SEPA převody v eurech Na platebním příkazu pro SEPA převod v EUR je nutné uvádět tyto povinné údaje: a) bankovní spojení plátce a název účtu; b) bankovní spojení příjemce, vždy ve formátu AN (v případě uvedení chybného ANu může být platební příkaz Klienta odmítnut), spolu s BIC banky; c) částku v EUR; d) datum splatnosti; e) smluvní kurz (pokud je předem sjednaný); f) podpis musí odpovídat vzorovému podpisu uvedenému na formuláři podpisového vzoru k účtu. V platebním příkazu mohou být uvedeny i následující nepovinné údaje: a) účel prováděné platební transakce tj. dodatečná informace vztahující se k platební transakci, která má význam pro příjemce; b) priorita provedení platební transakce; c) pokyn k zaslání potvrzení o provedení platební transakce; d) pokyn k zaslání informační SMS zprávy o případném neprovedení platební transakce; e) doplňující identifikace platební transakce, příkazce a příjemce, a to: reference platební transakce reference / kód / symbol platby, které slouží k rozpoznání platební transakce pro příkazce nebo pro příjemce; kód příkazce a typ kódu doplňující údaj identifikující příkazce; kód příjemce a typ kódu doplňující údaj identifikující příjemce. 1.4 Riziková teritoria Do některých rizikových teritorií je Banka oprávněna provádět hloubkovou kontrolu a do některých rizikových teritorií Banka nevykonává zahraniční převody. Více informací k úhradám do rizikových teritorií a bank a jejich aktuální seznam jsou uvedeny na internetových stránkách Banky. 4

7 BEZPEČNOSTNÍ LIMITY PLATEB A VÝBĚRŮ 2. BEZPEČNOSTNÍ LIMITY PRO PROVÁDĚNÍ PLATEB A VÝBĚRŮ 2.1 Bezpečnostní limity platebních příkazů a souhlasů s inkasem Způsob zadání Limit Platební příkaz přes bankomaty a platbomaty Denní limit Kč (platí pouze pro firemní klientelu) Do tohoto limitu jsou zahrnuty i příkazy s budoucí splatností. Platební příkaz přes sběrný box, poštou Limit na jeden platební příkaz Kč (nebo ekvivalent této částky v cizí měně). nebo kurýrem U hromadných příkazů se posuzuje celková částka. Platební příkaz u přepážek Banky Bez limitu Souhlas s inkasem u přepážek Banky Limit na jeden souhlas s inkasem Kč (s možností změny) 1) (firemní klientela) 1) Platí automaticky od 14. října 2014, pokud si Klient nesjedná jiný limit nebo nemá na účtu nastaven nižší limit. 2.2 Bezpečnostní limity služeb SERVIS 24 a BUSINESS 24 Mobilní banka Prostřednictvím služeb SERVIS 24 lze od 23:00 do 23:00 následujícího dne zadat platební příkazy a souhlasy s inkasem až do výše limitů uvedených v tabulce. K provedení platební transakce přes SERVIS 24 Internetbanking je potřeba mít aktivované autorizační SMS nebo elektronický certifikát. Limit SERVIS 24 Internetbanking lze překročit jen s použitím elektronického certifikátu, pokud ho má Klient k dispozici. Limit pro: Základní denní limit nastavený při zřízení služby: SERVIS 24 Telebanking Kč (tento limit lze zvýšit na Kč) 1) SERVIS 24 Internetbanking Kč 1) SERVIS 24 GSM banking Bez limitu SERVIS 24 Mobilní banka Kč (měsíční limit Kč bez možnosti změny) BUSINESS 24 Mobilní banka Kč (denní limit pro uživatele) Mobilní platby Kč (bez možnosti změny) 1) U souhlasů s inkasem firemní klientely platí automaticky od 14. října 2014 pro každý jednotlivý souhlas s inkasem (nikoliv jako denní limit), pokud si Klient nesjedná jiný limit nebo nemá na účtu nastaven nižší limit. Tyto limity neplatí pro platby mezi účty Klienta vedenými Bankou a účty Investiční společnosti České spořitelny, pokud jsou přiřazeny pod jednu smlouvu o službě SERVIS Limity pro platby a výběry prostřednictvím karet Limity pro výběry hotovosti, pro platby u obchodníků a pro platby na internetu lze sjednat individuálně. Pokud se tak nestane, automaticky budou nastaveny doporučené limity k platební kartě (viz internetové stránky Banky). Aktuální nastavení limitů lze zjistit: a) při sjednávání platební karty; b) z dopisu, který Klient obdrží spolu s kartou; c) v bankomatech Banky; d) na bezplatné telefonní lince (pro volání ze zahraničí na lince ); e) v elektronickém bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24; f) v kterémkoli obchodním místě Banky. Do limitů pro platby u obchodníků jsou zahrnuty i platby na internetu, objednávky zboží a služeb prostřednictvím telefonu, u nebo poštou (MO/TO platby) a pravidelné platby. Do limitů pro výběry hotovosti je zahrnut i cash back (výběr hotovosti u obchodníka při současné platbě kartou), cash advance (výběr prostřednictvím karty u přepážek bank a ve směnárnách) a další platby stanovené pravidly kartových asociací, které jsou uvedeny na internetových stránkách Banky. Jednorázové příkazy zadané přes bankomat nebo platbomat nejsou do těchto limitů započítávány, při nich karta slouží pouze k identifikaci držitele. V případě, že je k jednomu účtu vydáno více karet, jsou stanoveny denní limity k účtu pro všechny karty dohromady; tyto limity platí, i když je k účtu vydána jen jedna karta. Tyto limity nelze měnit. Další podrobnosti jsou uvedeny na internetových stránkách Banky. 5

8 LHŮTY PLATEBNÍHO STYKU 3. LHŮTY PLATEBNÍHO STYKU 3.1 Vymezení provozní doby a stanovení lhůt zúčtování Předaný platební příkaz bude proveden ve lhůtách stanovených v této informaci. Ty se počítají od okamžiku přijetí platebního příkazu. Pokud bude platební příkaz podán po skončení provozní doby Banky, bude Bankou přijat ke zpracování na začátku provozní doby dalšího pracovního dne. 3.2 Vymezení pracovního dne Typ převodu Platební transakce v českých korunách převáděné v rámci ČR Platební transakce v českých korunách nebo cizí měně mezi účty vedenými Bankou Platební transakce v cizích měnách nebo české měně do zahraničí Pracovní den Den, kdy mají banky v ČR otevřeno a probíhá vypořádání mezibankovních obchodů zúčtovacím centrem v ČR. Kterýkoli den, včetně víkendů a svátků (neplatí pro platební příkazy vhozené do sběrných boxů nebo zaslané prostřednictvím služby MultiCash, BUSINESS 24 korporátní klientely a pro platební transakce na účty velkých korporátních klientů). Den, kdy mají banky v ČR i v zahraničí otevřeno a probíhá vypořádání devizových obchodů v ČR i v hlavním finančním centru pro měnu platební transakce. 3.3 Platební transakce v českých korunách v rámci ČR odeslané platby Způsob předání Provozní doba pro zpracování Lhůty připsání na účet příjemce platebního příkazu platebních příkazů v den přijetí Firemní klientela Korporátní klientela vedený Bankou vedený jinou bankou v ČR JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ STANDARDNÍ Obchodní místo Banky pro okamžité zadání D nebo D+1 2) do systému kdykoli v otevírací době pro následné zadání pro následné zadání D+1 do systému do 12:00 do systému do 12:00 D Sběrný box do 12:00 D+1 Bankomat, platbomat 1) do 22:00 Elektronické a telefonní 3) do 23:00 do 22:00 D nebo D+1 2) bankovnictví MultiCash do 22:00 JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ ZRYCHLENÝ/EXPRESNÍ Obchodní místo Banky do 12:30 do 13:00 D Elektronické a telefonní 3) do 14:00 bankovnictví JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K INKASU Obchodní místo Banky pro okamžité zadání D nebo D+1 2) do systému kdykoli v otevírací době pro následné zadání pro následné zadání D D+1 do systému do 12:00 do systému do 12:00 Sběrný box pro následné zadání do systému do 12:00 D+1 Elektronické a telefonní 3) do 23:00 do 22:00 D nebo D+1 2) bankovnictví MultiCash do 22:00 TRVALÉ PLATEBNÍ PŘÍKAZY K ÚHRADĚ, INKASU A SOUHLASY S INKASEM Všechny způsoby předání podle data splatnosti platebního příkazu D D nebo D+1 2) JEDNORÁZOVÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K VÝPLATĚ HOTOVOSTI (POŠTOVNÍ POUKÁZKA B ) Obchodní místo Banky (BÚ) pro okamžité zadání do systému kdykoli v otevírací době D+1 pro následné zadání pro následné zadání do systému do 12:00 do systému do 12:00 VKLAD V HOTOVOSTI Obchodní místo Banky celá otevírací doba D D+1 (na účty Stavební Vkladový bankomat 1) do 23:00 spořitelny ČS D) Použité zkratky: BÚ běžný účet DÚ devizový běžný účet D den přijetí platebního příkazu nebo den vkladu hotovosti v obchodním místě Banky, od tohoto dne se začínají počítat lhůty pro provedení platebního příkazu. 1) Platí pouze pro držitele karet vydaných Bankou. 2) Závisí na času přijetí platebního příkazu ke zpracování. 3) Možnost předání platebního příkazu po telefonu platí jen pro firemní klientelu. 6

9 3.4 Platební transakce v českých korunách v rámci ČR přijaté platby Všechny přijaté platby v českých korunách v ČR budou připsány Bankou na účet tentýž den. U přijaté platby, která dosahuje nebo převyšuje Kč, bude částka platební transakce připsána na účet vedený v cizí měně tentýž den, avšak pouze pokud Banka dostane částku k platební transakci k připsání do 16: Platební transakce v českých korunách v rámci ČR založení, změna a zrušení trvalých příkazů a souhlasů s inkasem Způsob předání Provozní doba pro předání platebního příkazu Den předání platebního příkazu Firemní klientela Korporátní klientela 1) TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K ÚHRADĚ Obchodní místo Banky pro okamžité zadání do den splatnosti systému kdykoli v otevírací době do 14:00 (firemní klientela) pro následné zadání do den před splatností systému do 12:00 (korporátní klientela) Sběrný box 2) do 12:00 den splatnosti Elektronické a telefonní 3) do 23:00 do 22:00 den splatnosti (firemní klientela) bankovnictví MultiCash neumožňuje MultiCash neumožňuje den před splatností (korporátní klientela) TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K VÝPLATĚ HOTOVOSTI (POŠTOVNÍ POUKÁZKA B ) Obchodní místo Banky celá otevírací doba den splatnosti (BÚ) TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K INKASU Obchodní místo Banky den splatnosti celá otevírací doba do 14:00 (firemní klientela BÚ) den před splatností (korporátní klientela BÚ) Elektronické a telefonní 3) pro SERVIS 24 Telebanking do 23:00 do 22:00 bankovnictví Business 24, MultiCash neumožňuje MultiCash neumožňuje den před splatností (BÚ) TRVALÝ PLATEBNÍ PŘÍKAZ K REGULACI ZŮSTATKU NA ÚČTU Obchodní místo Banky den splatnosti celá otevírací doba do 14:00 (firemní klientela) den před splatností (korporátní klientela BÚ) Elektronické a telefonní 3) SERVIS 24 do 23:00 do 14:30 den před splatností bankovnictví Business 24, MultiCash neumožňuje MultiCash neumožňuje (firemní klientela BÚ) den splatnosti (korporátní klientela BÚ) SOUHLAS S INKASEM Obchodní místo Banky celá otevírací doba do 14:00 den před splatností (BÚ, DÚ) Elektronické a telefonní 3) do 23:00 do 15:00 den před splatností (BÚ) bankovnictví MultiCash neumožňuje MultiCash neumožňuje Použité zkratky: BÚ běžný účet DÚ devizový běžný účet 1) Pro klienty, kteří nejsou drobnými podnikateli, je stanovena pro případ změny/zrušení 30 a více platebních příkazů lhůta pro předání žádosti nejpozději 2 dny před splatností. 2) Lze pouze založení trvalého příkazu. 3) Možnost předání platebního příkazu po telefonu platí jen pro firemní klientelu. 7

10 3.6 Odeslané platby v cizích měnách v rámci ČR a veškeré platby do zahraničí Způsob předání Provozní doba pro Připsání platby Připsání úhrady na platebního příkazu Priorita převodu zpracování příkazu korespondenční účet banky příjemce v den přijetí bance 1) Firemní Korporátní klientela klientela PLATBA DO BANKY SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA V EUR A CZK A FIT PLATBA 2) Obchodní místo Banky do 14:00 standardní D Elektronické a telefonní 5) do 15:00 bankovnictví PLATBA DO BANKY SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA V JINÝCH MĚNÁCH KROMĚ EUR A CZK Obchodní místo Banky standardní celá do 14:00 D+1 D+1 otevírací doba expresní do 10:00 D D Elektronické a telefonní 5) standardní do 20:00 do 15:00 D+1 D+1 bankovnictví expresní do 11:00 D D PŘESHRANIČNÍ PŘEVOD V EUR/SEPA PŘEVOD/OSTATNÍ ÚHRADY V EUR DO ZEMÍ EU A EHP Obchodní místo Banky standardní celá do 14:00 D+1 D+1 otevírací doba expresní do 10:00 D D 3) Elektronické a telefonní 5) standardní do 20:00 do 15:00 D+1 D+1 bankovnictví expresní do 11:00 D D 3) PRIEURO PLATBA Elektronické a telefonní 5) do 11:00 připsání na účet příjemce bankovnictví do 4 h od předání příkazu OSTATNÍ PLATBY Obchodní místo Banky standardní celá do 14:00 D+2 otevírací doba urgentní do 14:00 D+1 expresní do 10:00 D Elektronické a telefonní 5) standardní do 20:00 do 15:00 D+2 bankovnictví urgentní do 15:00 D+1 expresní do 11:00 D v měnách EU/EHP do zemí EU/EHP D+4 jiné měny 4) Použité zkratky: D den přijetí platebního příkazu nebo den vkladu hotovosti v obchodním místě Banky, od tohoto dne se začínají počítat lhůty pro provedení platebního příkazu 1) Provedení platební transakce v den D nebo D+1 je garantováno pouze ve stanovených měnách. Přehled těchto měn je uveden níže v bodě ) FIT PLATBA je platba mezi některými bankami Erste Group v měně EUR. 3) V případech, kdy Banka nemůže ovlivnit průběh zpracování platební transakce Klienta v korespondenční bance, je lhůta připsání platby bance příjemce nejpozději D+1. 4) Pro tyto platební transakce platí lhůta připsání platby na účet korespondenční banky. 5) Možnost předání platebního příkazu po telefonu platí jen pro firemní klientelu. 3.7 Přijaté platby v cizích měnách v rámci ČR a veškeré platební transakce ze zahraničí Obdržení peněžních Provozní doba pro zpracování Připsání peněžních prostředků Bankou platebního příkazu v den splatnosti prostředků na účet Klienta Úhrada je v měně D členského státu EU/EHP Úhrada je v jiné měně D do 16:30 D+1 než měny států EU/EHP PRIEURO platba D+1,5 h od přijetí platební transakce Bankou Použité zkratky: D den přijetí platebního příkazu nebo den vkladu hotovosti v obchodním místě Banky, od tohoto dne se začínají počítat lhůty pro provedení platebního příkazu 8

11 3.8 Platby v cizích měnách, kdy účet plátce i příjemce je veden v bance Místo předání Typ účtu, na který je platební Provozní doba pro zpracování platebních Připsání peněz transakce odeslána příkazů v den přijetí na účet příjemce Firemní klientela Korporátní klientela 2) (BÚ, DÚ) Obchodní místo Banky soukromá/firemní klientela celá otevírací doba 1) do 14:00 korporátní klientela 2) do 14:00 do 14:00 Sběrný box soukromá/firemní/korporátní klientela do 12:00 Elektronické soukromá/firemní klientela do 23:00 3) a telefonní 4) D bankovnictví do 15:00 SERVIS 24 nebo korporátní klientela 2) do 15:00 BUSINESS 24 Elektronické soukromá/firemní klientela bankovnictví do 15:00 MultiCash korporátní klientela 2) Použité zkratky: BÚ běžný účet DÚ devizový běžný účet D den přijetí platebního příkazu nebo den vkladu hotovosti v obchodním místě Banky, od tohoto dne se začínají počítat lhůty pro provedení platebního příkazu 1) Platí v případě, že má být platební transakce zúčtována na BÚ nebo DÚ. Pokud má být platební transakce zúčtována na platební účet soukromé klientely, je nutné předat platební příkaz do 14:00. 2) Většinou velké korporace. 3) Platí v případě odeslání platby v cizí měně prostřednictvím služby SERVIS 24 na formuláři Domácí platba nebo BUSINESS 24 na formuláři Cizoměnová platba v rámci banky. V případě použití formuláře pro zahraniční platební styk je nutné předat platební příkaz do 15:00. 4) Možnost předání platebního příkazu po telefonu platí jen pro firemní klientelu. 3.9 Trvalé příkazy k platbám v cizích měnách a do zahraničí Příkaz k založení, změně nebo zrušení trvalého příkazu k platbě v cizí měně, v české měně do zahraničí nebo v cizích měnách v rámci ČR Banka provede, pokud bude podán v obchodním místě Banky nejpozději 1 pracovní den před jeho splatností, a to do 15: Platby PRIEURO Příkazy k platbám PRIEURO lze předat přes služby elektronického a telefonního bankovnictví (možnost předání platebního příkazu po telefonu platí jen pro firemní klientelu). Pokud banka příjemce platby PRIEURO neprovádí nebo příkaz Klienta bude mít chybný BIC banky příjemce, kterou však lze identifikovat podle jiných údajů uvedených na příkazu, Banka příkaz provede v režimu expresní tentýž den. Pokud Klientovi přijde platba v režimu PRIEURO, bude připsána na účet Klienta nejpozději do 1,5 hodiny po jejím obdržení. Aktuální seznam PRIEURO bank najdete na internetových stránkách Banky Urgentní a expresní platby v cizích měnách a do zahraničí U příkazů s urgentní prioritou, předaných v provozní době Banky, Banka garantuje jejich připsání korespondenční bance následující pracovní den u následujících měn: CAD, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, HUF, CHF, NOK, PLN, SEK, TRY a USD. U příkazů s expresní prioritou, předaných v provozní době Banky, Banka garantuje jejich připsání korespondenční bance tentýž den u následujících měn: CAD, CZK, EUR, GBP, HUF, CHF, NOK, SEK a USD. Platby v měnách AUD, BGN, HKD, JPY, NZD, RON, RUB, TND, ZAR a CNY, INR a THB (platí pouze pro korporátní klientelu) budou připsány korespondenční bance do 2 pracovních dnů po obdržení. Tyto úhrady je vhodné předávat vždy s prioritou standardní. 9

12 PŘEPOČET MĚNY PŘI PLATBÁCH 4. PŘEPOČET MĚNY PŘI PLATEBNÍCH TRANSAKCÍCH 4.1 Pravidla pro přepočet měn při platebních transakcích Veškeré operace na platebních účtech se provádí a zúčtovávají v měně, ve které je platební účet veden. Pokud je zadána platební transakce v jiné měně, provede Banka přepočet (konverzi) částky do měny účtu. Přepočet (konverzi) měn u odesílaných plateb provádí Banka podle svého kurzovního lístku, platného v okamžiku přijetí příkazu, takto: a) u příkazu v cizí měně z účtu vedeného v českých korunách kurzem deviza prodej; b) u příkazu v české měně z účtu vedeného v cizí měně kurzem deviza nákup; c) u příkazu v cizí měně z účtu vedeného v odlišné cizí měně provede Banka konverzi částky z měny převodu do českých korun kurzem deviza prodej a částku v českých korunách pak přepočte do měny účtu kurzem deviza nákup. U příkazů předaných Bance vhozením do sběrného boxu se použije kurz platný ve 12:00 daného dne. Příkazy s budoucí splatností, trvalé příkazy a příkazy, u kterých dochází k opakovanému zúčtování po dni splatnosti (např. pokud na účtu nebylo dostatečné množství peněžních prostředků), provede Banka kurzem podle prvního kurzovního lístku platného v den provedení příkazu. Přepočet (konverzi) měn u příchozích plateb provádí Banka aktuálním kurzem v okamžiku zpracování. V případě, že se jedná o došlou úhradu ze zahraničí: a) v cizí měně na účet vedený v českých korunách, přepočte Banka částku na koruny kurzem deviza nákup; b) v českých korunách na účet vedený v cizí měně, přepočte Banka částku do měny účtu kurzem deviza prodej; c) v cizí měně na účet vedený v jiné cizí měně, přepočte Banka částku převodu na české koruny kurzem deviza nákup pro měnu převodu a tuto částku v českých korunách přepočte do měny účtu kurzem deviza prodej. Zúčtování mezinárodní transakce kartou (platba u obchodníka, výběr hotovosti) provádí Banka v české měně. Pokud Klient uskuteční mezinárodní transakci kartou v jiné zahraniční měně než v EUR, přepočte kartová asociace platbu prostřednictvím USD na EUR, případně přímo na EUR podle svých pravidel. Pro přepočet použije svůj směnný kurz platný v den zpracování transakce. Na vrub platebního účtu Banka zúčtuje částku v české měně přepočtenou z měny EUR svým kurzem vyhlášeným pro den, kdy transakci Banka zpracovává. Pro platbu u obchodníka použije kurz deviza prodej, pro výběr hotovosti kurz valuta prodej. Pokud má Klient korporátní klientely sjednánu multiměnovou funkci k platební kartě, zúčtuje Banka platební transakci na vrub toho účtu, jehož měna je shodná s měnou platební transakce. Pouze pokud v okamžiku provedení platební transakce na daném účtu není dostatečný disponibilní zůstatek nebo Klient nemá účet v měně platební transakce, zúčtuje Banka takovou platební transakci na vrub hlavního účtu. Je-li hlavní účet veden v CZK, proběhne měnová konverze na CZK způsobem uvedeným v předchozím odstavci. Je-li hlavní účet veden v jiné měně než CZK, proběhne nejprve měnová konverze na CZK způsobem uvedeným v předchozím odstavci a následně dojde ke konverzi na měnu hlavního účtu kurzem Banky deviza nákup vyhlášeným v den zpracování platební transakce Bankou. 4.2 Měnová konverze nadlimitních plateb Pokud částka příkazu dosahuje nebo převyšuje Kč nebo ekvivalent této částky v cizí měně (přepočten aktuálním kurzem ČNB deviza střed) a při zúčtování příkazu provádí Banka měnovou konverzi, použije tyto kurzy: Odeslaná platba do zahraničí a platební transakce v cizích měnách v ČR Příkaz předaný do 16:30 Příkaz předaný po 16:30 směnný kurz stanovený podle aktuální směnný kurz podle kurzovního lístku situace na mezibankovním trhu Banky, platného v den splatnosti příkazu Přijatá platba ze zahraničí a v cizích měnách z jiných bank v ČR Platební transakce v cizích měnách, kdy účet plátce i příjemce je veden v Bance Platba přijatá do 16:30 Platba přijatá po 16:30 směnný kurz stanovený podle aktuální směnný kurz podle kurzovního lístku situace na mezibankovním trhu Banky, platného v den zpracování platby Platba přijatá do 15:30 Platba přijatá po 15:30 směnný kurz stanovený podle aktuální směnný kurz podle kurzovního lístku situace na mezibankovním trhu Banky, platného v den zpracování platby Informace nabývá účinnosti dnem 13. února

13 INFORMACE O BANCE Česká spořitelna, a.s. sídlo Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 IČO: DIČ: CZ Kontaktní údaje: Informační linka Banky: ; pro volání ze zahraničí Internetové stránky: Ombudsman Finanční skupiny České spořitelny: Olbrachtova 1929/62, Praha 4 tel.: Kód Banky pro účely platebního styku: 0800 BIC/SWIFT kód Banky: GACZPX Telex: spdb c, spdb c, spdb c Reuters: SPOPsp.PR Orgán dohledu: Česká národní banka, sídlo Na Příkopě 28, Praha 1 Hlavní předmět podnikání: Poskytování bankovních služeb na základě bankovní licence podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, která obsahuje také oprávnění poskytovat investiční služby podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

14 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor III. Přímé bankovnictví Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část III. Přímé bankovnictví Obsah: 1. SERVIS 24 (Telebanking, Internetbanking, GSM banking, Mobilní banka), BUSINESS Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví - s čipovou kartou Multicash 5. PLATBA SERVIS 24 (Telebanking, Internetbanking, GSM banking, Mobilní banka), BUSINESS 24 SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM banking, Mobilní banka) BUSINESS 24 Zřízení služby zdarma zdarma Měsíční cena Změna údajů ve smlouvě zdarma zdarma Aktivace, deaktivace každého dalšího sporožirového a běžného účtu zdarma zdarma Zaslání potvrzení transakce, výčtu z historie transakcí, detailu účtu či výsledku simulace stavebního spoření em zdarma zdarma faxem poštou 25 + poštovné x Opětovné vydání bezpečnostních údajů Odblokování přístupu do služby Internetbanking zdarma zdarma Zrušení služby z podnětu klienta zdarma zdarma SERVIS 24 (Internetbanking, Telebanking, GSM BUSINESS 24 banking, Mobilní banka) Zaslání autorizační SMS zdarma x Zaslání konfirmační SMS zdarma x Zaslání přihlašovací SMS 2 zdarma Zaslání zůstatkové SMS*) 2 x Zaslání SMS upozornění o nově přijaté e-faktuře/e-dokumentu 2 x *) lze sjednat k Firemnímu účtu České spořitelny bez zřízené služby SERVIS 24 Účinnost od strana 1/4

15 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor III. Přímé bankovnictví 2. Režim vyšší bezpečnosti přímého bankovnictví - s čipovou kartou Čtečka čipových karet - 1 kus 350 Čipová karta -1 kus 350 Klientský certifikát s platností na 1 rok vygenerování 350 obnova v termínu 350 obnova po termínu Zřízení služby Připojení k internetovému portálu *) Připojení do účetního systému individuálně *) za předpokladu využití standardních formátů XML a CSV nebo formátu ISDOC 3.2. Výměna obchodních dokumentů Za transakce (měsíčně) - poplatek je placen za každou odeslanou nebo přijatou fakturu a více 6,29 5,99 5,69 5,49 5,19 Podpora a údržba za připojení do účetního systému (měsíčně) - odvíjí se od počtu obchodních partnerů a více zdarma 2 za transakci, max za transakci, max za transakci, max za transakci, max za transakci, max Poplatek se nevztahuje na uživatele připojené prostřednictvím internetového portálu 3.3. Označení grafické podoby odeslaného dokumentu elektronickou značkou Zprostředkované 24 0,84 Klientem zdarma 3.4. Archivace Zaslání CD-ROMu s obsahem všech odeslaných a přijatých faktur za dané období (1x ročně) - ročně Všechny ceny 24 jsou uváděny bez 21% DPH. Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraničíní osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně. Účinnost od strana 2/4

16 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor III. Přímé bankovnictví 4. Multicash 4.1. Zřízení služby, měsíční poplatek Lokální instalace Síťová instalace (bez ohledu na počet stanic) Bez instalace (klient již využívá službu MultiCash u jiné banky) Instalace v zahraničí individuálně dle geografické polohy místa Měsíční poplatek (nezávisle na počtu připojených běžných účtů) 400 Měsíční poplatek se hradí samostatně za každý právní subjekt využívající programové vybavení a sublicence MultiCash 4.2. Zřízení doplňkové služby MultiCash WebSign 24 MultiCash SDS 24 Zřízení služby zdarma zdarma 4.3. Aktualizace služby na nejnovější verzi Pracovníkem banky (na žádost klienta) Pomocí doplňkové služby MultiCash SDS 24 (pouze od verze 3.2.) za každou další započatou hodinu u klienta zdarma 4.4. Ostatní poplatky Zablokování / Odblokování uživatele služby MultiCash Servisní zásah (v případě závady způsobené klientem) Reinstalace služby (na žádost klienta) Dodatečné školení, apod. Servisní zásah v zahraničí zdarma za každou započatou hodinu u klienta individuálně dle geografické polohy místa 5. PLATBA 24 Zřízení služby Měsíční poplatek za službu Poplatek za platební transakci PLATBA 24 zdarma zdarma individuálně Ceny jsou uvedeny v Kč Ceny v Ceníku uvedené se vztahují i na běžné účty v české měně pro fyzické osoby. Pro účty v cizí měně jsou ceny uváděny v Kč, ale vybírají se v příslušné protihodnotě cizí měny. Pokud je účtována cena odpovídající její maximální/minimální částce nebo pevně stanovená cena, přepočítá se dle aktuálně známého kurzu Účinnost od strana 3/4

17 Podnikatelé a malé firmy, veřejný a neziskový sektor III. Přímé bankovnictví České národní banky v den splatnosti/zaúčtování poplatku. Pokud je účtována cena odpovídající její procentní sazbě, přepočítá se dle aktuálního obchodního kurzu ČS, a.s. v den splatnosti transakce/zaúčtování poplatku Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a.s., povinna vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Tento Ceník je současně Sazebníkem České spořitelny, a. s., pro bankovní obchod. Tento Ceník nabývá účinnosti dnem a každá případná změna bude zveřejněna v pobočkách České spořitelny, a.s. Účinnost od strana 4/4

18 Dodržováním následujících zásad minimalizujete možnost zneužití finančních prostředků

19 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo Android uživatele Pro telefonní podporu služby v České republice - Podpora komerčních klientů: ze zahraničí je k dispozici telefonní číslo: /2015 1/34

20 O B S A H 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽEB BUSINESS 24, BUSINESS 24 LIGHT A MOBILNÍ BANKA Princip služby Technické předpoklady využití služby Obsluhované účty a karty Korespondenční adresa (slouží, např. pro zaslání nového bezpečnostního kódu a hesla, nové čipové karty apod.) PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ BUSINESS 24, KOMUNIKAČNÍ A OSTATNÍ POPLATKY Poplatky za přístup do služeb BUSINESS 24 a Mobilní banka Poplatky za spojení s telefonním bankéřem Poplatky za správu služby BUSINESS 24 (ostatní poplatky) BEZPEČNOST SLUŽEB BUSINESS 24 A BUSINESS 24 MOBILNÍ BANKA Identifikace a ověření uživatele Přihlášení do služeb BUSINESS 24 a BUSINESS 24 Mobilní banka... 8 PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ Zablokování a odblokování přístupu do služby BUSINESS LIMITY POUŽÍVANÉ VE SLUŽBĚ BUSINESS Limit účtu Limit pro Připodepisování Limit pro Mobilní banku OBSLUHA ÚČTU VÍCE UŽIVATELI Zmocněné osoby Disponentská práva Uživatelská oprávnění ZPRACOVÁNÍ A RUŠENÍ PŘÍKAZŮ Tuzemský platební styk Zahraniční platební styk Operace na účtech Vkladové účty Devizové operace POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY BUSINESS Prostřednictvím internetového bankovnictví Prostřednictvím telefonního bankéře PODPORA SLUŽBY BUSINESS PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE PRO VYUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH CERTIFIKÁTŮ V RÁMCI SLUŽEB PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ Obecná ustanovení Platnost a účinnost elektronických certifikátů a čipové karty Obnovení platnosti elektronického certifikátu Vydání elektronického certifikátu Zneplatnění elektronického certifikátu PŘEHLED OPERACÍ VE SLUŽBĚ BUSINESS SEZNAM ZKRATEK A POJMŮ /2015 2/34

21 1. Charakteristika služeb BUSINESS 24, BUSINESS 24 LIGHT a Mobilní banka BUSINESS 24 BUSINESS 24 je služba elektronického a telefonního bankovnictví, která je poskytována především komerční a firemní klientele České spořitelny, a.s. (dále jen Banka) na základě smlouvy navázané na Hlavní/Primární účet klienta (dále jen Majitel účtu ), který je uveden ve smlouvě a lze ho měnit. Účty mohou prostřednictvím internetového bankovnictví BUSINESS 24 obsluhovat osoby, jimž k tomu bylo ve službě nastaveno oprávnění, tzv. uživatelé (dále jen uživatel ). Přístup ke službě pomocí telefonu umožňuje kromě uživatelské podpory také realizaci vybraných administrativních operací, podávání reklamací a získávání informací o provedených transakcích. BUSINESS 24 LIGHT Služba BUSINESS 24 LIGHT je jednodušší verzí služby BUSINESS 24 a je určena pouze pro komerční klienty k získávání informací o následujících pasivních transakcích na účtech, které jsou k ní přiřazeny: Zobrazení přehledu a detailů účtů (běžných, úvěrových, vkladových, spořicích) Zobrazení pasivních operací na platebních kartách Zobrazení přehledu a detailu bankovních záruk Zobrazení přehledu a detailu kontokorentních úvěrů Zobrazení přehledu a detailu úvěrových linek Zobrazení aktuálního úvěrového zatížení klienta Zobrazení zůstatku na účtu Zobrazení transakční historie Zobrazení přehledu avíz Zobrazení přehledu neprovedených transakcí Zobrazení a tisk textového výpisu z účtu a jeho export Zobrazení a tisk elektronického výpisu Export datového výpisu Export MT940 výpisu Vytvoření tiskové sestavy datového výpisu Zablokování smlouvy Odblokování smlouvy Změna hesla Změna kontaktních údajů Zablokování uživatele Žádost o zaslání čipové karty Zobrazení bankovních zpráv dle typu Pro službu BUSINESS 24 - LIGHT platí stejná pravidla, principy a technické předpoklady jako pro službu BUSINESS 24 tak, jak jsou uváděna dále. V případě zájmu o využívání služby BUSINESS 24 v plném rozsahu může Majitel účtu požádat o převedení služby BUSINESS 24 LIGHT na službu BUSINESS 24 v Obchodním místě. BUSINESS 24 Mobilní banka Mobilní aplikace je služba, která Vám umožňuje bezpečnou a pohodlnou správu financí kdykoliv a kdekoliv přímo z mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem ios (iphone, ipad, ipod touch) nebo Android. Dostupná je zdarma v české a anglické verzi. V současnosti je aplikace podporována pro operační systém ios verze 6 a vyšší a pro operační systém Android verze 4.0 a vyšší. Typy obsluhovaných účtů - Běžné účty - Vkladové účty - Spořicí účty Hlavní funkce - zobrazení zůstatku na účtech - zadávání domácích plateb a cizoměnových plateb v rámci banky - zadávání FX Spot/Forward obchodu - připodepisování transakcí (import dávky, hromadná platba, jednorázová platba, platba v cizí měně, a expresní platba, /2015 3/34

22 zahraniční platba, přeshraniční převod/sepa, příkaz k inkasu) - zobrazení a rušení čekajících a neprovedených plateb - zasílání push notifikací o neprovedených platbách a transakcích k připodepsání - vyhledávání v transakční historii - zobrazení kurzovního lístku a využití měnové kalkulačky - vyhledání bankomatů a poboček České spořitelny - naše důležité kontaktní údaje Podmínky - účet u České spořitelny (viz Typy obsluhovaných účtů) s disponentským oprávněním typu A (aktivní),p (pasivní), S (společné připodepisování) nebo E (samostatné připodepisování) - aktivní BUSINESS 24 Internetbanking nebo BUSINESS 24 LIGHT pro nastavení hesla pro Mobilní banku. - smlouva na vyšší bezpečnost. - možnost přihlašovat se do B24 i klientským číslem a heslem. 1.1 Princip služby Do služby BUSINESS 24 se uživatel přihlašuje na internetové adrese Služba rovněž umožňuje využít podporu Telefonního bankéře. (kapitola 7.2 Prostřednictvím Telefonního bankéře a 8 Podpora služby BUSINESS 24). 1.2 Technické předpoklady využití služby Doporučeným vybavením pro správnou funkčnost služby BUSINESS 24 je osobní počítač s nainstalovaným operačním systémem a internetovým prohlížečem: /2015 4/34

23 Podporované verze operačních systémů Microsoft Windows 7 (SP1) Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 Mac OS X 10.9 (Mavericks) Mac OS X (Yosemite) Linux distribuce CentOS verze 6 a vyšší Linux distribuce Ubuntu verze a vyšší Podporované verze internetových prohlížečů Microsoft Internet Explorer 10 Microsoft Internet Explorer 11 Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Microsoft Internet Explorer 10 Microsoft Internet Explorer 11 Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Safari 6 a vyšší Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) Mozilla Firefox (poslední 3 verze) *) Google Chrome (poslední 3 verze) *) *) Nejnovější verze prohlížečů jsou po jejich vydání testovány po dobu 3 měsíců a aplikace je jim přizpůsobována tak, aby byla zajištěna plná funkčnost a správné zobrazení. Aplikace BUSINESS 24 Internetbanking vyžaduje prohlížeč schopný zpracovat webové stránky podle následujících standardů: - HTML 4.01 (podle doporučení W3C HTML 4.01 Specification a normy ISO/IEC 15445:2000), - JavaScript (podle doporučení ECMAscript-262, rev.3), - CSS 3 (podle doporučení W3C CSS3 Values and Units), - HTTP 1.1 (podle doporučení IETF RFC2616), - TLS 1.0. Jiné operační systémy a internetové prohlížeče nemusí být se službou BUSINESS 24 plně kompatibilní, a proto Banka nezaručuje, že služba bude zobrazena správně a všechny nabízené funkce budou bezchybně zpracovány. 1.3 Obsluhované účty a karty Prostřednictvím služby BUSINESS 24 lze obsluhovat účty a platební karty, které jsou k ní buď automaticky nebo manuálně (zmocněnou osobou) přiřazeny. K odřazení účtů a platebních karet ze služby BUSINESS 24 dochází v některých případech také automaticky, ale převážně je odřazuje zmocněná osoba. Přiřazení účtů a karet: - Zmocněné osobě se automaticky prvním přihlášením aktivuje služba BUSINESS 24 pro hlavní/primární účet, uvedený ve smlouvě a kartový účet, pokud je zřízen pro stejného majitele účtu, jako hlavní/primární účet. Současně s těmito účty jsou ke službě BUSINESS 24 automaticky přiřazeny i všechny platební karty vydané k těmto účtům. - Další běžné, spořicí nebo kartové účty přiřazuje ke službě zmocněná osoba prostřednictvím služby BUSINESS 24. Lze přiřadit pouze ty účty, které jsou ve smyslu smlouvy identifikovány jako účty klienta. S přiřazením běžného nebo kartového účtu se přiřadí i platební karty k němu vydané. - Držitel platební karty, který není zároveň zmocněnou osobou, si může přiřadit pouze svou platební kartu. Automaticky se mu přiřadí tato platební karta pouze při prvním přihlášení do služby BUSINESS Komerčním klientům se automaticky ke službě BUSINESS 24 přiřadí nově poskytnuté úvěry, úvěrové linky, bankovní záruky a nově zřízené vkladové účty. - Všem disponentům s pasivním právem k alespoň jednomu běžnému účtu klienta přiřazenému ke službě BUSINESS 24 bude automaticky přiděleno pasivní oprávnění k takto přiřazeným vkladovým účtům. - Oprávnění k náhledu na úvěry komerčních klientů nastavuje zmocněná osoba prostřednictvím nastavení činnosti "úvěry - výměna dokumentace" a následně nastavení pasivního oprávnění u jednotlivých úvěrových účtů jak sama sobě, tak ostatním disponentům. Úvěry klientů nezařazených do skupiny Komerční klienti přiřazuje ke službě zmocněná osoba prostřednictvím služby BUSINESS 24, následně k nim pak nastavuje oprávnění dalším disponentům. - Úvěry klientů nezařazených do skupiny Komerční klienti přiřazuje ke službě zmocněná osoba prostřednictvím služby BUSINESS 24. Odřazení účtů a karet: - Hlavní/Primární účet nelze odřadit. - Komerčním klientům budou automaticky odřazeny zavřené vkladové účty, uzavřené úvěry, úvěrové linky a zrušené bankovní záruky. Manuálně odřadit a přiřadit úvěry, úvěrové linky, a bankovní záruky do služby BUSINESS 24 není možné. Klient ale může manuálně odřadit a přiřadit disponentská oprávnění jednotlivým disponentům. - Klientům nezařazeným do skupiny Komerční klienti se uzavřené úvěry odřadí automaticky /2015 5/34

24 - Platební kartu může odřadit její držitel nebo zmocněná osoba. Při odřazení karty jejím držitelem zůstane zachováno zobrazení této karty zmocněné osobě. V případě odřazení karty zmocněnou osobou zůstane karta zobrazována držiteli karty. - Odřazením běžného nebo kartového účtu dojde k odřazení i platebních karet k němu vydaných. - Kartové účty může odřadit zmocněná osoba. Pouze v případě, že dojde ke zrušení kartového účtu, bude tento odřazen automaticky a spolu s ním budou odřazeny i všechny karty k němu vydané. 1.4 Korespondenční adresa (slouží, např. pro zaslání nového bezpečnostního kódu a hesla, nové čipové karty apod.) Může ji změnit pouze ověřený uživatel, a to jak přes službu BUSINESS 24, prostřednictvím telefonické podpory, tak také v libovolném obchodním místě. Změna korespondenční adresy je účinná okamžitě. 2. Přístup ke službě BUSINESS 24, komunikační a ostatní poplatky S využíváním služby BUSINESS 24 mohou být spojené následující poplatky: 2.1 Poplatky za přístup do služeb BUSINESS 24 a Mobilní banka Internetové připojení: komunikační poplatky za připojení k internetu dle ceníku poskytovatele připojení 2.2 Poplatky za spojení s telefonním bankéřem Telefonní poplatky při kontaktování telefonního bankéře na lince podpory: dle ceníku konkrétního operátora 2.3 Poplatky za správu služby BUSINESS 24 (ostatní poplatky) Poplatky za správu služby BUSINESS 24 (měsíční poplatek za vedení služby, poplatek za klientský certifikát, čipovou kartu a čtečku, za opětovné zaslání bezpečnostních údajů apod.) jsou účtované z hlavního/primárního účtu klienta, který je uvedený na smlouvě ke službě BUSINESS Bezpečnost služeb BUSINESS 24 a BUSINESS 24 Mobilní banka Služba BUSINESS 24 je zajištěna bezpečnostními prvky přímého bankovnictví: - klientské číslo, které je součástí Protokolu o zřízení uživatele, - heslo pro Telebanking, které je součástí bezpečnostní zásilky, - bezpečnostní kód, který je součástí bezpečnostní zásilky, - klientský certifikát (tzv. elektronický podpis) - systémový certifikát (pouze ke službě Databanking) - přihlašovací SMS (volitelné zvýšení bezpečnosti Internetbankingu). Pro ohlášení ztráty nebo odcizení bezpečnostních údajů je klientům k dispozici telefonní číslo: (v pracovní dny v čase 7:00 18:00), , - případně číslo K dalším prvkům zvyšujícím bezpečnost služby patří možnost: Tipy pro klienta: - měnit přístupová hesla (viz níže), - změnit výši limitů (viz níže), - definovat pro jednotlivé disponenty přístup ke smlouvě pouze s využitím klientského certifikátu, Bezpečnostní prvky banky: - zaznamenávat a archivovat veškerou komunikaci vedenou prostřednictvím služby BUSINESS 24 (v systémech banky), - aktivně používat a kombinovat bezpečnostní prvky (změny hesla, limitu, popř. používání klientského certifikátu), /2015 6/34

25 - automatické odhlášení klienta v případě, že vyprší doba platnosti stránky. - vysunutí a opětovné vložení čipové karty do čtečky čipových karet při přihlášení do aplikace BUSINESS 24 klientským certifikátem nebo při delší nečinnosti v aplikaci BUSINESS 24. Bezpečnostní údaje poskytuje banka uživateli automaticky při zřízení služby BUSINESS 24. Klientský certifikát poskytuje banka na žádost uživatele v obchodním místě. O klientský certifikát ke službě BUSINESS 24 si uživatel může požádat buď již při sjednání služby, nebo kdykoli později, a to pouze prostřednictvím obchodního místa. Platnost klientského certifikátu je 1 rok. Klientský certifikát si může uživatel obnovit prostřednictvím služby BUSINESS 24 Internetbanking. Služba BUSINESS 24 Mobilní banka je zajištěna bezpečnostními prvky: - použitím víceúrovňového zabezpečení první přihlášení je prováděno kombinací bezpečnostních prvků internetového bankovnictví a hesla pro mobilní banku - využití softwarového certifikátu - automatické odhlášení při nečinnosti - možnost odhlášení zatřepáním - detekce nestandardního nastavení operačního systému - automatické zablokování při opakovaném chybném přihlášení (3 pokusy) 3.1 Identifikace a ověření uživatele Podmínkou provádění aktivních i pasivních transakcí s účtem je identifikace uživatele prostřednictvím bezpečnostních prvků. Všeobecné informace o službách poskytovaných finanční skupinou banky jsou přístupné i bez ověření. K ověření uživatele slouží: - Klientské číslo Desetimístné číslo, které je uvedeno na Protokolu o zřízení uživatele. Protokol o zřízení uživatele dostává každý uživatel při zřízení služby. Při přihlašování slouží k ověření totožnosti klienta. O změnu klientského čísla lze požádat prostřednictvím obchodního místa. Pokud se uživatel přihlásí do služby BUSINESS 24 klientským certifikátem, bude příslušné klientské číslo zobrazeno v menu Nastavení. - Heslo pro Telebanking Šestimístné číslo, které uživatel obdržel v obchodním místě banky nebo v doporučené zásilce do vlastních rukou, a které slouží k ověření klienta při komunikaci s telefonním bankéřem a pro první přihlášení do služby BUSINESS 24. Heslo pro Telebanking může klient změnit prostřednictvím automatické hlasové služby. Pokud je uživatel přihlášen klientským certifikátem, je možné při zapomenutí nebo ztrátě hesla nové heslo nastavit prostřednictvím služby BUSINESS 24. Uživatel může v průběhu hovoru s telefonním bankéřem požádat o generování nového hesla pro Telebanking. Pro jeho zaslání je třeba sdělit požadované pozice z bezpečnostního kódu. O nové bezpečnostní údaje může klient požádat i v obchodním místě banky. - Heslo pro vstup do služby BUSINESS 24 Internetbanking Heslo je vytvořená kombinace číslic a písmen o minimální délce osmi a maximální délce 30 znaků (s rozlišováním malých a velkých písmen a bez použití diakritiky), která by měla obsahovat minimálně dvě písmena a současně minimálně dvě číslice. Heslo si uživatel nastaví při prvním ověřeném přihlášení do služby BUSINESS 24, pro které se použije aktuální heslo pro Telebanking. Změnit toto heslo je možné kdykoliv po ověřeném přihlášení ke službě BUSINESS 24. V případě zapomenutí hesla pro službu BUSINESS 24, je možné prostřednictvím hovoru s telefonním bankéřem (po ověřeném přihlášení) požádat o nastavení tohoto hesla na heslo shodné s heslem pro Telebanking. Po opětovném přihlášení ke službě BUSINESS 24 si uživatel stanoví nové heslo pro službu. Pokud je uživatel přihlášen klientským certifikátem, je možné při zapomenutí nebo ztrátě hesla nové heslo nastavit prostřednictvím služby BUSINESS 24. Heslo pro Mobilní banku První přihlášení probíhá pomocí Klientského čísla, Jednorázového kódu a Hesla pro Mobilní banku. Jednorázový kód získáte v internetovém bankovnictví, kde se Vám zobrazí i Klientské číslo. Heslo je Vámi vytvořená kombinace písmen bez diakritiky, číslic a některých dalších znaků. Heslo pro Mobilní banku se vytváří v internetovém bankovnictví po přihlášení klientským certifikátem a je nutné pro aktivaci a následná přihlášení do aplikace BUSINESSIS 24 Mobilní banka. Heslo musí obsahovat minimálně 6 a maximálně 20 znaků. Heslo rozlišuje malá a velká písmena. Nesmí být tvořeno jednoduchou číselnou řadou. Pokud je aktivována klávesa Caps Lock, na obrazovce se zobrazí krátké upozornění. - Bezpečnostní kód Osmimístné číslo, ze kterého jsou zadávány vždy pouze čtyři systémem náhodně požadované znaky. Uživatel může mít t platný jen jeden bezpečnostní kód. Komerční klienti, můžou požádat o opětovné vygenerování bezpečnostního kódu v obchodním místě. Komerční klienti i klienti nezařazení do skupiny Komerční klienti mohou požádat o nový bezpečnostní kód prostřednictvím telefonního bankéře. Nový bezpečnostní kód bude zaslán doporučeně do vlastních rukou na korespondenční adresu klienta nebo vydán v obchodním místě. - Klientský certifikát Je nutný pro autorizaci veškerých zadávaných aktivních finančních transakcí a administrativních operací. Je uložený na čipové kartě a přístup k němu je chráněný čtyřmístným číslem PIN. Pro získání Klientského certifikátu je nutné podepsat Protokol pro vyšší typ zabezpečení v kterémkoliv obchodním místě /2015 7/34

26 - Přihlašovací SMS Volitelné zvýšení bezpečnosti (klientské číslo a heslo) služby BUSINESS 24. Přihlašovací SMS je vyžadována při každém přihlášení. Nastavení přihlašovacích SMS se provádí prostřednictvím služby BUSINESS 24, a to v případě, že je nastaveno číslo mobilního telefonu pro zasílání bezpečnostních SMS nebo při přihlášeni do služby klientským certifikátem. O nastavení je možné požádat i v libovolném obchodním místě. Důležitá upozornění Prozrazením výše uvedených bezpečnostních prvků může dojít k ohrožení bezpečnosti účtů obsluhovaných službou BUSINESS 24. Doporučujeme speciální doporučenou zásilku ani jednotlivé bezpečnostní prvky nikomu nesvěřovat a chránit před ztrátou i odcizením. Při využívání služby BUSINESS 24 na počítačích, které nejsou pod přímou kontrolou klienta, např. ve veřejných prostorech (internetové kavárny, pracovní či školní počítačové sítě), je nutné používat pro přihlášení přihlašovací SMS. Banka je povinna vykonávat na své straně všechna opatření pro zajištění bezpečnosti všech systémů a procesů, které zabezpečují provoz služeb přímého bankovnictví před možností získat bezpečnostní údaje klienta neoprávněnou osobou ze systémů a záznamů banky. O provedených bezpečnostních opatřeních je klient informován. Banka však není odpovědna za prozrazení bezpečnostních údajů, pokud k prozrazení dojde na straně klienta nebo osob, které k užívání služby BUSINESS 24 zvolí. Soubory ve formátu PDF jsou zabezpečeny při zaslání em digitálním podpisem, který klientovi umožní zkontrolovat, že byl vytvořen v bance a nebyl změněn třetí stranou. 3.2 Přihlášení do služeb BUSINESS 24 a BUSINESS 24 Mobilní banka Využití služby BUSINESS 24 je podmíněno přihlášením, jež slouží k identifikaci a ověření uživatele. Služba BUSINESS 24 povinně vyžaduje přihlásit se klientským certifikátem pro všechny aktivní finanční transakce a administrativní operace. V praxi to znamená, že pokud uživatel chce uskutečnit jakoukoliv transakci nebo operaci, která povede ke změně zůstatku na obsluhovaném účtu anebo změní původní nastavení daného účtu, musí se přihlásit pomocí klientského certifikátu. Pasivní transakce (kontrolu zůstatku, transakční historie apod.) a zadání transakcí pro připodepsání je možné provést i po přihlášení klientským číslem a heslem, popř. přihlašovací SMS. Bezpečnostní nastavení je možné rovněž změnit tak, že pro každé přihlášení bude třeba využít klientský certifikát, tedy nejen při provádění aktivních finančních transakcí a administrativních operací, ale při každém přihlášení do aplikace. Toto nastavení však poté vylučuje možnost přihlášení přes mobilní aplikaci BUSINESS 24 Mobilní banka Postup přihlášení klientským číslem a heslem, popř. přihlašovací SMS První přihlášení Po zobrazení přihlašovací stránky aplikace BUSINESS 24 na internetové adrese je klient vyzván k zadání klientského čísla a hesla pro Telebanking (pole Klientské číslo a Heslo ). Po odeslání údajů systém rozpozná, že se jedná o první přihlášení a klient je vyzván k zadání čtyř náhodně požadovaných znaků z bezpečnostního kódu a zvolí si své heslo pro Internetbanking (viz bod 3.1 Identifikace a ověření klienta - Heslo pro vstup do služby BUSINESS 24 Internetbanking). Bezpečnostní kód a heslo pro Telebanking je uvedené ve speciální doporučené zásilce, kterou klient obdrží poštou do vlastních rukou po sjednání služby BUSINESS 24. Klientské číslo je součástí Protokolu o zřízení uživatele. Druhé a další přihlášení K přihlášení je třeba použít klientské číslo a aktuální heslo pro BUSINESS 24, případně také přihlašovací SMS kód Postup přihlášení klientským certifikátem První přihlášení Před prvním přihlášením klientským certifikátem je třeba provést instalaci nezbytných komponent. Instalační balíček je uložen na stránkách csas.cz v sekci Dokumenty ke stažení (https://www.csas.cz/pkiinstall). Při prvním přihlášení do služby BUSINESS 24 je možné klientský certifikát aktivovat i bez předchozího přihlášení klientským číslem a heslem pro Telebanking, a to na přihlašovací stránce služby BUSINESS 24 prostřednictvím "Správce certifikátu vstup do aplikace. V takovém případě klient pouze vloží čipovou kartu do čtečky připojené k počítači a provede příslušnou volbu na přihlašovací obrazovce. Poté bude vyzván k zadání PIN k příslušné čipové kartě. Tento PIN je uveden v obálce společně s čipovou kartou, již klient obdržel po sepsání Protokolu pro vyšší typ zabezpečení v obchodním místě. Po zadání PIN je klient přesměrován na zadání 4 náhodně vybraných znaků z bezpečnostního kódu. Bezpečnostní kód je uvedený ve speciální doporučené zásilce, kterou klient obdrží poštou do vlastních rukou po sjednání služby BUSINESS 24. Druhé a další přihlášení /2015 8/34

27 K přihlášení klient používá aktivovaný klientský certifikát. Uživatel vloží čipovou kartu do čtečky připojené k počítači. Po výběru patřičné volby na přihlašovací obrazovce bude vyzván k zadání PIN k čipové kartě. Bližší informace k přihlášení klientským certifikátem jsou obsaženy v Příručce pro klientský certifikát Postup přihlášení do BUSINESS 24 Mobilní banky První přihlášení První přihlášení přes mobilní telefon či tablet probíhá pomocí Klientského čísla, Jednorázového kódu a Hesla pro Mobilní banku. Jednorázový kód klient získá v internetovém bankovnictví, kde se zobrazí i Klientské číslo. Heslo pro Mobilní banku se vytváří v internetovém bankovnictví po přihlášení klientským certifikátem a je nutné pro aktivaci a následná přihlášení do aplikace BUSINESSIS 24 Mobilní banka. Zároveň si klient volí při aktivaci BUSINESS 24 Mobilní banky heslo k úložišti, které slouží k potvrzování aktivních operací. Druhé a další přihlášení K přihlášení je třeba použít aktuální heslo pro BUSINESS 24 Mobilní banku. 3.3 Zablokování a odblokování přístupu do služby BUSINESS Zablokování přístupu uživatele Zablokování uživatele na vlastní žádost Blokaci na vlastní žádost lze provést prostřednictvím telefonního bankéře. Zablokování v případě zadání nesprávného klientského čísla a hesla K zadání bezpečnostních údajů, které se skládají z klientského čísla a hesla pro Telebanking resp. Internetbanking, jsou nastaveny pouze tři pokusy. Zadá-li klient třikrát po sobě nesprávné heslo ke svému klientskému číslu, dojde k zablokování přístupu ke službě BUSINESS 24. Pokud je klient zároveň i uživatelem služeb SERVIS 24, dojde i k zablokování přístupu ke službám SERVIS 24. Nesprávným zadáním klientského čísla se rozumí zadání jiného čísla, než jaké je uvedeno na Protokolu o zřízení uživatele, který klient obdržel na obchodním místě nebo v zásilce zaslané na korespondenční adresu. Za zadání nesprávného hesla se považuje zadání jiného hesla, než je heslo pro Telebanking resp. Internetbanking, které bylo zadáno při poslední úspěšně provedené změně. Po úspěšném přihlášení se pokusy o přihlášení anulují. Zablokování v případě neplatného klientského certifikátu či chybně zadaného PIN k čipové kartě Využívání klientského certifikátu vyžaduje z bezpečnostních důvodů jeho pravidelnou obnovu (doba platnosti certifikátu je 1 rok). V případě, že klientský certifikát ve stanovené době není obnoven, bude automaticky zneplatněn. Pokud chce uživatel dál používat klientský certifikát, musí si požádat o vydání nového na obchodním místě, kde bude s klientem sepsána Žádost pro vyšší typ zabezpečení. Klient obdrží i heslo k získání certifikátu, na jehož základě je možné certifikát znovu aktivovat. Na zadání PIN k čipové kartě jsou nastaveny tři pokusy. Po třech neúspěšných pokusech bude přístup k čipové kartě zablokovaný. Pro odblokování je nutné použít heslo PUK, které klient obdržel ve speciální obálce spolu s čipovou kartou. Zadá-li 7x neplatné heslo PUK, dojde k blokaci přístupu a musí být prostřednictvím obchodního místa vydána nová karta. Odvolání platnosti klientského certifikátu O odvolání platnosti klientského certifikátu může klient požádat sám po přihlášení ke službě BUSINESS 24 nebo prostřednictvím obchodního místa nebo prostřednictvím linky podpory (v pracovní dny v čase 7:00 18:00). Platnost klientského certifikátu zneplatněného na vlastní žádost klienta nelze obnovit. Pokud chce dál používat klientský certifikát, musí si požádat o vydání nového certifikátu na Obchodním místě. Zablokování bezpečnostního kódu Na zadání Bezpečnostního kódu jsou nastaveny pouze tři pokusy. Pokud třikrát po sobě klient zadá nesprávný bezpečnostní kód, dojde k jeho zablokování. Odblokování bezpečnostního kódu není možné, klient vždy musí požádat o vygenerování nového bezpečnostního kódu, a to prostřednictvím obchodního místa nebo telefonního bankéře. Pokud o to požádá přes obchodní místo, bude okamžitě vygenerován a předán nový bezpečnostní kód. Při požadavku přes telefonního bankéře bude klientovi nový bezpečnostní kód zaslán formou doporučené zásilky do vlastních rukou na korespondenční adresu Odblokování přístupu Odblokování přístupu ke službě BUSINESS 24 může klient provést prostřednictvím telefonního bankéře nebo přes službu BUSINESS 24 v případě přihlášení klientským certifikátem (odblokování prostřednictvím hesla PUK). Pokud je zároveň i uživatelem služeb SERVIS 24, dojde i k odblokování přístupu ke službám SERVIS /2015 9/34

28 Výjimku tvoří zablokování přístupu pomocí klientského certifikátu a zablokování Bezpečnostního kódu, který lze odblokovat pouze osobní návštěvou v obchodním místě. Pokud si uživatel zablokuje přístup k celé službě BUSINESS 24, odblokuje jej tak, že zažádá o vygenerování nových Bezpečnostních údajů, které budou předány na obchodním místě nebo zaslány na zadanou korespondenční adresu služby BUSINESS 24. Po odblokování bude obnoveno aktuální nastavení uživatelských rolí klienta k účtům Zablokování klienta (smlouvy) O zablokování klienta může uživatel nebo zmocněná osoba požádat prostřednictvím telefonické podpory, služby BUSINESS 24 nebo přes obchodní místo Odblokování klienta (smlouvy) Odblokovat klienta může pouze zmocněná osoba daného klienta, a to prostřednictvím telefonické podpory, služby BUSINESS 24 nebo obchodního místa Zablokování přístupu k aplikaci BUSINESS 24 Mobilní banka Přístup k účtům přes aplikaci BUSINESSS 24 Mobilní banka může klient zablokovat skrze aplikaci Internetbanking nebo Telebanking, ale také špatným zadáním hesla pro Mobilní banku, třikrát v řadě. Je možné také využít tlačítko Deaktivovat na přihlašovací stránce aplikace či v menu aplikace po přihlášení Odblokování přístupu k aplikaci BUSINESS 24 Mobilní banka Odblokování přístupu k aplikaci BUSINESS 24 Mobilní banka můžete provést pouze v Internetbankingu, kde je nutné nastavit znovu heslo pro Mobilní banku a vygenerovat jednorázový kód. 4. Limity používané ve službě BUSINESS Limit účtu Maximální denní částka aktivních transakcí, které mohou být zadány a odeslány ke zpracování v obchodní den z daného účtu v rámci služby BUSINESS 24. Jde o nepovinný limit, v daný den nepřekročitelný, a to ani při použití klientského certifikátu. Limit účtu je automaticky přednastaven na CZK (slovy jedno sto milionů korun českých) s možností jeho zvýšení až na CZK (slovy deset miliard korun českých) nebo snížení, prostřednictvím služby BUSINESS 24. Úpravu limitu (snížení/zvýšení) může provést pouze zmocněná osoba s použitím klientského certifikátu. Limit účtu se nečerpá v případě, že se jedná o aktivní transakce prováděné mezi účty jednoho majitele přiřazené ke službě BUSINESS 24 a jsou současně i přiřazeny uživateli, který transakci provádí. (Pokud jsou například k jedné smlouvě přiřazeny dva běžné účty, tak se limity při převodu peněz mezi těmito účty nečerpají.) Na cizoměnových účtech jsou limity stanovovány jako ekvivalent částek v CZK podle aktuálního kurzu měny účtu ve chvíli zaúčtování požadované transakce. Limity jsou přepočteny kurzem deviza/nákup. Nulování limitů probíhá každý den ve hod Detailní popis nastavení limitu účtu 1. V záložce NASTAVENÍ v levém menu klient navolí položku Nastavení účtů a dále Nastavení limitů účtu. 2. Na obrazovce Přehled limitů účtů klient navolí položku účet, ke kterému mají být nastaveny limity. 3. Zobrazí se obrazovka Změna limitu účtu - krok 1 z 2. Pokud má být pro účet nastaven limit pro maximální částku provedených transakcí za den, tato se zadává do pole Nový limit uvedením částky. 4. Pokud má být doručena konfirmace o přijetí transakce, je třeba vyplnit pole em a zvolit Pokračovat. 5. Zobrazí se obrazovka Změna limitu účtu - krok 2 z 2. Zde se provádí kontrola zadaných údajů a pro potvrzení zvolení Odeslat. 6. Zobrazí se obrazovka Potvrzení přijetí transakce. 4.2 Limit pro Připodepisování Maximální celková denní částka aktivních transakcí, které mohou uživatelé uskutečnit na daném účtu bez nutnosti jejich autorizace dalším disponentem účtu. Nadlimitní transakce musí být autorizovány (připodepsány) dalšími disponenty k účtu. Limit pro připodepisování je nastaven a může být měněn pouze prostřednictvím služby BUSINESS 24 zmocněnou osobou, a to samostatně pro každý účet. Je volitelnou součástí zabezpečení peněžních převodů a nelze jej překročit ani využitím klientského certifikátu. Nulování limitů probíhá každý den ve hod. Tyto limity se nevztahují na transakce mezi účty, které patří jednomu klientovi a jsou součástí jedné Smlouvy o poskytování služby BUSINESS / /34

29 4.2.1 Detailní popis nastavení Připodepisování 1. V záložce NASTAVENÍ v levém menu klient navolí položku Nastavení uživatelů a dále Nastavení připodepisování. 2. Na obrazovce Přehled nastavení připodepisování klient navolí položku účet, ke kterému má být nastaveno Připodepisování. 3. Zobrazí se obrazovka Změna nastavení připodepisování krok 1 ze 2. Pro nastavení připodepisování klient zvolí Ano, do pole Limit pro připodepisování napíše částku, od které mají být transakce odsouhlasovány více disponenty (pokud má být každá transakce připodepisována více disponenty, uvede 0) a do pole Počet připodepisujících se uvádí počet disponentů, kteří mají transakci připodepsat, aby mohla být zpracována. 4. Pokud má být klientovi doručena konfirmace o přijetí transakce, je třeba vyplnit pole em a zvolit položku Pokračovat. 5. Na obrazovce Změna nastavení připodepisování krok 2 ze 2 Zde se provádí kontrola zadaných údajů a pro potvrzení zvolení Odeslat. 6. Na další obrazovce Potvrzení přijetí transakce klient navolí položku Pokračovat v nastavování připodepisování a opakuje body 2 5 pro všechny účty, u kterých má být nastaveno Připodepisování. 4.3 Limit pro Mobilní banku Je stanoven na uživatele ve výši 5 miliónů korun na jeden den. Započítává se v momentě, kdy transakce odchází z transakčního uložiště. 5. Obsluha účtu více uživateli Služba BUSINESS 24 dovoluje obsluhovat přiřazené bankovní účty a vybrané funkčnosti bez kontextu účtu více uživateli. Každému z těchto uživatelů lze nastavit specifická práva obsluhy daného účtu (např. jen prohlížení transakcí). Aby mohl uživatel obsluhovat účty přes službu BUSINESS 24, je nutné, aby byl uveden na podpisovém vzoru k danému účtu. V případě vybraných funkčností bez kontextu klienta jsou disponenti přiřazováni dle rozhodnutí zmocněné osoby. Ve smlouvě si klient sám určí jednoho nebo více uživatelů, kteří nastaví práva jednotlivým disponentům pro obsluhu účtu prostřednictvím služby BUSINESS 24. Uživatel nastavující tato práva disponentům účtu se nazývá zmocněná osoba. 5.1 Zmocněné osoby Zmocněných osob může ke smlouvě existovat neomezený počet. V rámci služby BUSINESS 24 lze ve smlouvě definovat tzv. společné jednání zmocněných osob. Každá administrativní operace musí být společně autorizována stanoveným počtem zmocněných osob. Po vytvoření administrativní operace je tato uložena do tzv. úložiště administrativních operací, kde čeká na autorizaci dalšími zmocněnými osobami. Pokud není operace autorizována potřebným počtem zmocněných osob do třiceti dnů od vytvoření, stane se tato operace neplatnou. Na aktivní operace s kartami se nevztahuje společné jednání zmocněných osob. V případě fyzických osob, je majitel primárního účtu /služby automaticky první zmocněnou osobou bez možnosti zrušení. Další zmocněné osoby jsou uvedeny na smlouvě v části Zmocněné osoby. U právnických osob jsou všechny zmocněné osoby uvedeny na smlouvě v části Zmocněné osoby. Pokud klient uzavírá smlouvu pro právnickou osobu, majitel účtu (statutární zástupce) nemusí být nutně zmocněnou osobou, může k tomuto určit jiné osoby. Pokud je zmocněná osoba uvedena u účtů daného klienta přiřazených do služeb BUSINESS 24 i na podpisovém vzoru, má automaticky všechna práva pro nakládání s peněžními prostředky na účtech daného Klienta, tj. právo provádět aktivní transakce, pasivní transakce a společné připodepisování s možností změny na samostatné připodepsání. Pro nastavení oprávnění k činnostem je nutné udělení plné moci zmocněné osobě a následné elektronické zmocnění dalších uživatelů v BUSINESS / /34

30 Zmocněná osoba má oprávnění k následujícím administrativním transakcím: přidat účet odebrat účet zadat jméno účtu nastavit limit účtu žádat o zřízení/změnu běžného účtu založit/změnit vkladový účet nastavit přístup ke smlouvě blokovat smlouvu odblokovat smlouvu nastavit parametry pro připodepisování nastavit datové výpisy aktivovat/deaktivovat/změnit výpisové řady (pro klienty nezařazené ve skupině Komerční klienti ) nastavit zasílání kreditních avíz provádět správu disponentů/uživatelů provádět správu sponzorovaných osob žádat o vystavení šeků žádat o vydání debetní karty žádat o podání bankovní reference o vlastní osobě žádat o založení trvalého příkazu k regulaci zůstatku žádat o čerpání úvěru odeslat šablony zobrazit si dokumenty zaslané přes BUSINESS Disponentská práva Uživatelům disponentům je možné nastavit následující práva (nebo jejich kombinaci): - Právo aktivních transakcí (A) disponent může zadávat transakce související s převody peněžních prostředků z daného účtu nebo odesílat soubor platebních instrukcí pro sběrný účet. - Právo pasivních transakcí (P) - disponent má přístup k informacím vztahujícím se k danému účtu (například stav účtu). - Právo společného připodepisování transakcí (S) disponent může připodepisovat (autorizovat) transakce, jež překročily limit připodepisování (viz kap. 4.2 Limit pro připodepisování) a jsou uloženy v úložišti transakcí k připodepsání, přičemž každý přípodpis tohoto disponenta zvyšuje aktuální počet přípodpisů o jeden. - Právo samostatného připodepisování transakcí (E) - Disponent může připodepisovat (autorizovat) transakce, které překročily limit připodepisování (viz kap. 4.2 Limit pro připodepisování) a jsou uloženy v úložišti transakcí k připodepsání. Jeden přípodpis tohoto disponenta nahrazuje všechny chybějící přípodpisy a transakce je následně odeslána ke zpracování. - Právo zadávání transakcí do úložiště transakcí k připodepsání (T) disponent má právo pouze zadávat transakce, které jsou odesílány do úložiště transakcí k připodepsání, kde čekají na autorizaci disponentem E nebo potřebným počtem disponentů S. - Právo správy platebních karet (K) disponent může provádět aktivní operace na kartách. Jednotlivá práva je možné kombinovat. Jejich specifikaci jsou uvedeny v kapitole 10. Přehled operací ve službě BUSINESS 24 (tab. 1). Pro snadnější orientaci jsou konkrétní typy disponentů označeny písmeny A, P, S, E, T a K. Jeden uživatel může být zmocněnou osobou i disponentem zároveň. Zmocněná osoba je automaticky vedena jako disponent s právy A, P, S (s možností změny S na E) a K. Nastavit právo T lze jen v okamžiku, kdy je k účtu nastaveno připodepisování. 5.3 Uživatelská oprávnění Pro operace Elektronická zástava pohledávek, Bankovní záruky, Dokumentární obchody, Výměna úvěrové dokumentace a konfirmace treasury obchodů je možné uživatelům nastavit oprávnění k činnostem s právy A, P, S, E a T. Pro nastavení oprávnění k činnostem není podmínkou uvedení uživatele na podpisovém vzoru. Zmocněná osoba, která může nastavovat oprávnění k činnostem Elektronická zástava pohledávek, Bankovní záruky, Dokumentární obchody, Výměna úvěrové dokumentace dalším uživatelům, má zvláštní oprávnění stanovené ve smlouvě. Právo k nastavení oprávnění na činnost Konfirmace treasury obchodů mají automaticky zmocněné osoby ke Smlouvě na poskytování služby B24 pro klienta se smlouvou s Dealingem. 6. Zpracování a rušení příkazů Aktuální lhůty zpracování transakcí zadaných prostřednictvím služby BUSINESS 24 jsou uvedeny v aktuální verzi Uživatelské příručky služby BUSINESS 24 na internetových stránkách banky (www.csas.cz v části Dokumenty ke stažení). Pokud klient patří mezi komerční klienty, příkazy zadané v den pracovního volna, v den pracovního klidu nebo v den před dnem pracovního volna či pracovního klidu po 22:00 hod. (u zahraničních, přeshraničních a SEPA plateb po 15:00 hod) budou předány do zúčtování první pracovní den následující po dni zadání / /34

31 Stejné pravidlo platí i pro platby s budoucí splatností. Pokud klient patří mezi klienty nezařazené do skupiny Komerční klienti, příkazy zadané na účty komerčních klientů, klientů jiných bank v den pracovního volna, v den pracovního klidu nebo v den před dnem pracovního volna či pracovního klidu po 23:00 hod. (u ZP a SEPA po 15:00 hod) budou předány do zúčtování první pracovní den následující po dni zadání. Stejné pravidlo platí i pro platby s budoucí splatností. 6.1 Tuzemský platební styk Tuzemský platební styk Komerční klienti Typy tuzemských platebních příkazů/plateb Jednotlivé příkazy zadané a podepsané klientským certifikátem (klientskými certifikáty) Jednotlivé příkazy zadané a podepsané klientským certifikátem (klientskými certifikáty) Expresní platby zadané nebo importované a podepsané klientským certifikátem (klientskými certifikáty) Expresní platby zadané a podepsané klientským certifikátem (klientskými certifikáty) Čas zadání transakce Obchodní den do 22:00 Obchodní den po 22:00 D+1 Obchodní den do 14:00 Obchodní den po 14:00 D+1 Datum předání příkazu ke zpracování D Tuzemský platební styk klienti nezařazení do skupiny Komerční klienti Typy tuzemských platebních příkazů/plateb Jednotlivé příkazy zadané a podepsané klientským certifikátem (klientskými certifikáty) Jednotlivé příkazy zadané a podepsané klientským certifikátem (klientskými certifikáty) Expresní platby zadané nebo importované a podepsané klientským certifikátem (klientskými certifikáty) 6.2 Zahraniční platební styk Zahraniční platební styk Komerční klienti Čas zadání transakce Obchodní den do 23:00 Obchodní den po 23:00 D+1 Obchodní den do 14:00 D Datum předání příkazu ke zpracování D Typy zahraničních platebních příkazů Čas zadání transakce Datum předání příkazu ke zpracování Zahraniční platby zadané s Expresní prioritou Obchodní den do 11:00 D Zahraniční platby zadané zadaný s Urgentní prioritou Obchodní den do 15:00 D+1 Zahraniční platby zadané s Normální prioritou 3 Obchodní den do 15:00 D+2 Přeshraniční platby v EUR/SEPA zadané s Prieuro prioritou Obchodní den do 11:00 D Přeshraniční platby v EUR/SEPA zadané s Expresní prioritou Obchodní den do 11:00 D Přeshraniční platby v EUR/SEPA zadané s Normální prioritou Obchodní den do 15:00 D+1 FIT platba a platba do Slovenské spořitelny v EUR Obchodní den do 15:00 D nebo CZK 4 Cizoměnová platba v rámci banky Obchodní den do 15:00 D Cizoměnová platba v rámci banky Obchodní den po 15:00 D+1 Jednorázová nebo hromadná platba (ZP/SEPA), Cizoměnová platba v rámci banky získání Obchodní den do 15:00 D individuálního směnného kurzu* Jednorázová nebo hromadná platba (ZP/SEPA), Cizoměnová platba v rámci banky získání individuálního směnného kurzu Obchodní den po 15:00 a den pracovního volna D Individuální kurz nenabízen Při zadání jednorázového příkazu ZP/SEPA přes kanál BUSINESS 24 Databanking není individuální kurz nabízen / /34

32 6.2.2 Zahraniční platební styk Klienti nezařazení do skupiny Komerční klienti Typy zahraničních platebních příkazů Čas zadání transakce Datum předání příkazu ke zpracování Zahraniční platby zadané s Expresní prioritou Obchodní den do 11:00 D Zahraniční platby zadané s Urgentní prioritou Obchodní den do 15:00 D+1 Zahraniční platby zadané s Normální prioritou Obchodní den do 20:00 D+2 Přeshraniční platby v EUR/SEPA zadané s Prieuro 1 prioritou Obchodní den do 11:00 D Přeshraniční platby v EUR/SEPA zadané s Expresní 2 prioritou Obchodní den do 11:00 D Přeshraniční platby v EUR/SEPA zadané s Normální 2 prioritou Obchodní den do 20:00 D+1 FIT platba a platba do Slovenské spořitelny v EUR Obchodní den do 15:00 nebo CZK 4 D Cizoměnová platba v rámci banky Obchodní den do 23:00 D Individuální kurz nenabízen Cizoměnová platba v rámci banky Obchodní den po 23:00 D+1 Individuální kurz nenabízen 1 Prieuro úhrada - úhrada v měně EUR, která je realizována z účtu plátce až na účet příjemce do čtyř hodin od okamžiku předání příkazu plátcem jeho bance (příkaz musí být bezchybný a na účtu plátce musí být dostatek prostředků pro provedení úhrady). Příjemce tak obdrží prostředky ještě v tentýž den, kdy mu byly zaslány plátcem. Prieuro úhrady lze provádět ve prospěch příjemců z bank, které tento typ služby podporují. 2 Ve formuláři přeshraničního převodu v EUR lze zadat i příkaz k tzv. SEPA převodu (platba v rámci jednotného eurového platebního prostoru), u kterého může plátce vyplnit doplňující údaje k platbě (reference platby, identifikace plátce, identifikace příjemce). Tato pole jsou nepovinná, rozhodujícím kritériem pro provedení platby v EUR v rámci SEPA platebního styku je členství banky příjemce v SEPA. 3 Při zadání jednorázového příkazu ZP/SEPA přes kanál BUSINESS 24 Databanking není individuální kurz nabízen. 4 FIT platba - platba prováděná v rámci skupiny ERSTE v EUR. 6.3 Operace na účtech Operace na účtech Komerční klienti Typy operací na účtech Čas zadání transakce Datum předání příkazu ke zpracování Založení/Změna/Zrušení TPRZ Obchodní den do 14:30 D Založení/Změna/Zrušení TPRZ Obchodní den po 14:30 D+1 Založení/Změna/Zrušení SI 1 Obchodní den do 15:00 D Založení/Změna/Zrušení SI Obchodní den po 15:00 D+1 Založení/Změna/Zrušení TPÚ, TPI Obchodní den do 22:00 D+1 Založení/Změna/Zrušení TPÚ, TPI Obchodní den po 22:00 D+2 1 Pozn.: SI pro platby SIPO je možné nastavit pouze ze sporožirového účtu. Česká pošta inkasní platbu z BÚ neprovádí Operace na účtech Klienti nezařazení do skupiny Komerční klienti Typy operací na účtech Čas zadání transakce Datum předání příkazu ke zpracování Založení/Změna/Zrušení SI, TPÚ 1 Obchodní den do 23:00 D Založení/Změna/Zrušení SI, TPÚ Obchodní den po 23:00 D+1 1 Pozn.: SI pro platby SIPO je možné nastavit pouze ze sporožirového účtu. Česká pošta inkasní platbu z BÚ neprovádí. Založení/Změna/Zrušení TPRZ a TPI není umožněno / /34

33 6.4 Vkladové účty Vkladové účty - Komerční klienti Typy transakce Čas zadání transakce Datum předání příkazu ke zpracování Založení VÚ Kdykoliv během obchodního dne od 0:00 do D 24:00. V případě víkendu anebo svátku je v aplikaci předvyplněno datum nejbližšího obchodního dne. Změny revolvingového VÚ Kdykoliv během probíhajícího cyklu vkladu (C) nejpozději den před splatností resp. obnovením vkladu.během obchodního dne V den splatnosti resp. obnovení vkladu. Změny jsou platné pro následující cyklus vkladu (C+1). Změny revolvingového VÚ Ukončení revolvingového VÚ* Ukončení revolvingového VÚ* od 0:00 do 24:00. Kdykoliv během dne obnovení vkladu od 0:00 do 24:00. Kdykoliv během probíhajícího cyklu vkladu (C) nejpozději den před splatností resp. obnovením vkladu od 0:00 do 24:00. Kdykoliv během dne obnovení vkladu od 0:00 do 24:00. Po uplynutí dalšího cyklu vkladu v den splatnosti resp. obnovení vkladu. Změny jsou platné pro následující cyklus vkladu (C+2). Změna typu účtu je platná okamžitě. V den splatnosti resp. obnovení vkladu. Změny jsou platné pro následující cyklus vkladu (C+1). Disponovat s prostředky na VÚ lze pouze prostřednictvím obchodního místa a pouze v den splatnosti, resp. v den obnovení vkladu. Realizovat změny, případně ukončit jednorázový typ vkladového účtu není prostřednictvím služby BUSINESS 24 umožněno. * Ukončení revolvingového vkladového účtu je realizováno změnou typu účtu na jednorázový VÚ Vkladové účty Klienti nezařazení do skupiny Komerční klienti Typy transakce Čas zadání transakce Datum předání příkazu ke zpracování Založení/Změna VÚ Obchodní den do 23:00 D Založení/Změna VÚ Obchodní den po 23:00 D Devizové operace Devizové operace Typy devizových operací Čas zadání transakce Zadání jednorázových devizových operací (Spot, Forward, Swap) Obchodní den mezi 8:00 a 17:30 Zadání jednorázových devizových operací (Spot, Obchodní den po 17:30 a den Forward, Swap) pracovního volna Zadání blokových devizových operací (Spot, Forward, Obchodní den mezi 8:00 Swap) a 17:30 Zadání blokových devizových operací (Spot, Forward, Obchodní den po 17:30 a den Swap) pracovního volna FX objednávky Obchodní den mezi 8:00 a 17:30 FX objednávky Obchodní den po 17:30 a den pracovního volna Datum předání příkazu ke zpracování D+0 až D+365 Není možné zadat operaci. D+0 až D+365 Není možné zadat operaci. Dle podmínek zadání D+0 až D+30 Není možné zadat operaci. Obecné informace Příkazy/platby zadané v den pracovního volna, v den pracovního klidu nebo v den před dnem pracovního volna či pracovního klidu po 22:00 (Komerční klienti), 23:00 (Klienti nezařazení do skupiny Komerční klienti ) budou předány do mezibankovního zúčtování první obchodní den následující po dni zadání. Příkazy/platby zadané den před dnem pracovního volna či pracovního klidu do 22:00 (Komerční klienti), 23:00 (Klienti nezařazení do skupiny Komerční klienti ) s datem splatnosti D+1 a D+2 budou realizovány první a druhý následující obchodní den po posledním nepracovním dni, beze změny na jiný typ příkazu. V případě připodepisování platebních transakcí (kromě trvalých příkazů k úhradě, trvalých příkazů k inkasu, souhlasu s inkasem a vkladových účtů) v rámci služby BUSINESS 24 platí, že pokud při čekání na podpis uplyne / /34

34 datum splatnosti transakce, je možné do třiceti dnů od data splatnosti toto datum aktualizovat doplněním zbývajícího podpisu a transakci provést s aktuálním datem splatnosti. Po třiceti dnech je příkaz neplatný a je nutné tento příkaz znovu zadat. Pro trvalé příkazy k úhradě, trvalé příkazy k inkasu, souhlas s inkasem a vkladové účty platí, že pokud při čekání na podpis uplyne datum splatnosti transakce, je transakce neplatná a je nutné ji zadat znovu. V příkazech zadaných pomocí importu dávky příkazů s případným zpětným datem splatnosti v dávce, bude při importu dávky automaticky aktualizován datum splatnosti příkazu na aktuální obchodní den. V případě plateb (týká se domácí platby, cizoměnové platby v rámci banky, importu domácích plateb a hromadné domácí platby) se zadaným datem splatnosti na neobchodní den dojde ke změně data splatnosti na nejbližší pracovní den a uživatel je o této změně informován hláškou Datum splatnosti bylo upraveno na nejbližší pracovní den. Služba BUSINESS 24 rovněž nabízí přehled stavů transakcí. Transakce jsou řazeny do pěti kategorií: transakce neprovedené, provedené a pozdržené, transakce čekající v úložišti na další připodepsání a transakce v úložišti ke smazání. Pro Komerční klienty je u neprovedených nebo pozdržených transakcí zobrazen i důvod neprovedení transakcí. Klientům je umožněno dodatečně zrušit transakce zadané s dobou splatnosti v budoucnosti nebo pozdržené transakce z důvodu nedostatečného krytí na účtu. Za transakce jsou v tomto případě považované: - Domácí platba - Příkaz k inkasu - Domácí platby zadané pomocí importu příkazů - Příkazy k inkasu zadané pomocí importu příkazů Platbu s aktuální splatností zadanou prostřednictvím služby BUSINESS 24 nelze zrušit. Pro Komerční klienty je umožněno dodatečně zrušit transakce zadané s dobou splatnosti v budoucnosti. Za transakce jsou v tomto případě považované: - Zahraniční platba - Přeshraniční platba v EUR - Platba z cizoměnového účtu - Zahraniční platby zadané pomocí importu příkazů - Přeshraniční platby v EUR zadané pomocí importu příkazů Zahraniční platba, přeshraniční platba v EUR a platba z cizoměnového účtu zadaná s dobou splatnosti v budoucnosti prostřednictvím služby BUSINESS 24 nelze již v den splatnosti zrušit. Ve všech ostatních případech nelze transakce dodatečně přes službu BUSINESS 24 zrušit. V případě jakékoli nejistoty ohledně zaúčtování zadaného příkazu nebo platby je třeba kontaktovat telefonní podporu služby BUSINESS 24. U všech transakcí bude klientovi ve službě BUSINESS 24 automaticky zobrazeno referenční číslo transakce. Toto číslo můžete využít k identifikaci platby (např. ve výpisu) nebo usnadní případnou reklamaci transakce zadané přes službu BUSINESS 24. Služba BUSINESS 24 mimo jiné umožňuje poslat ové potvrzení o přijaté transakci, o transakční historii, detailu účtu apod..tyto doklady mají pouze informativní charakter. Přenos dat probíhá standardně, bez zvláštních zabezpečovacích prvků, a proto Banka nemůže zaručit, že je na cestě mezi Bankou a klientem nezíská třetí osoba. BUSSINESS 24 disponuje také funkcí kontroly nechtěného opakování zadání tuzemské transakce. Při realizaci domácí platby, hromadné domácí platby nebo importu příkazů kontroluje služba BUSINESS 24 již zadané transakce v ten samý den a pokud najde shodnou transakci zadanou kterýmkoli z disponentů k danému účtu, zobrazí upozornění. Uživatel pak může zkontrolovat již zadané transakce a zadanou transakci zrušit nebo transakci provést. 7. Používání služby BUSINESS 24 Služba BUSINESS 24 kromě obsluhy účtu prostřednictvím internetového bankovnictví nabízí i podpůrnou komunikaci s telefonním bankéřem, který zodpoví komplikovanější dotazy a také může provést některé administrativní operace související se správou účtu. 7.1 Prostřednictvím internetového bankovnictví Služba BUSINESS 24 je dostupná na internetové adrese a umožňuje jednoduché ovládání klientských účtů pomocí přehledného menu a intuitivního ovládání aplikace. Podrobný popis používání internetového bankovnictví je uveden v dokumentu Nápověda služby BUSINESS 24, který je umístěn na přihlašovací stránce pod odkazem Nepodařilo se Vám přihlásit? a v zápatí obrazovek v odkazu O službě. Při provádění Aktivní transakce bude klient vždy službou vyzván k odsouhlasení transakce na potvrzovací obrazovce a potvrzení klientským certifikátem / /34

35 7.2 Prostřednictvím telefonního bankéře Podpora služby BUSINESS 24 je dostupná v pracovní dny v čase 7:00-18:00 na telefonním čísle (ze zahraničí ). Po uvítací hlášce a výběru jazyka (CZ, EN) bude klient přepojen rovnou na telefonního bankéře. V případě využití zrychleného ověření, které vyžaduje sdělení klientského čísla a celé jméno, je přístup omezen pouze k této nabídce služeb: - detail nastavení účtu a disponenta, - transakce zadané přes BUSINESS 24. V případě standardního ověření, po sdělení klientského čísla, hesla pro Telebanking a při prvním ověření do služby SERVIS 24 Telebanknig také vybrané pozice z bezpečnostního kódu, je umožněn přístup k širší nabídce služeb: - detail nastavení účtu a disponenta, - detail platební karty, - transakce zadané přes BUSINESS 24, - transakční historie, - dotaz na zůstatek a řadu dalších informací. 8. Podpora služby BUSINESS 24 V případě potíží s používáním služby BUSINESS 24, je třeba kontaktovat telefonní podporu na níže uvedených číslech. Zde je možno požádat o pomoc s: - problémy se Smlouvou o poskytování služby BUSINESS 24, - komplikacemi s účty a kartami přiřazenými ke službě BUSINESS 24, - dotazy na funkčnost služby BUSINESS 24, - chybami ve funkčnostech služby BUSINESS 24, - technickými problémy služby BUSINESS 24, - obtížemi s klientským certifikátem, nastavením a instalací služby BUSINESS 24, reklamací transakcí, dotazy na zůstatek, nastavením pasivního přístupu k účtu, nevygenerovanými výpisy, nekonzistencí klientských dat (např. neaktuální data v systémech Banky). Kontakty: - z pevné linky na: z mobilních telefonů na: O T-Mobile Vodafone ze zahraničí na: na ové adrese: (zde je možné získat odpovědi na dotazy anebo poslat náměty ke službě BUSINESS 24) Na výše uvedených číslech je možno žádat odpověď na jakékoli dotazy ke službě BUSINESS 24, ale také kontaktovat telefonního bankéře, s jehož pomocí lze provádět i některé administrativní operace (viz kap. 5.1 Zmocněné osoby). 9. Prováděcí směrnice pro využívání elektronických certifikátů v rámci Služeb přímého bankovnictví 9.1 Obecná ustanovení Uživatel se současně s koupí čtečky čipových karet zavazuje seznámit se a dodržovat licenční podmínky vystavené na https://www.csas.cz/pkilicence Certifikáty vydává pro potřeby Banky certifikační autorita. Certifikační autoritou je První certifikační autorita, a.s., Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ , IČ: zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 7136 (dále i I.CA). Informace o Certifikační autoritě je možné získat na stránkách příp. na ových adresách a Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu po vygenerování certifikátu ověřit správnost jeho obsahu. Zjistí-li rozpor mezi obsahem klientského certifikátu a údaji v Protokolu/Žádosti, je povinen certifikát zneplatnit a na tuto skutečnost ihned upozornit Banku / /34

36 Certifikát bude uložen na čipové kartě a je určen pro zabezpečení Služeb přímého bankovnictví. Podporu při použití certifikátu mimo aplikace Služeb přímého bankovnictví Banka nezajišťuje. Certifikát zajišťuje: - integritu dat, - neodmítnutelnost odpovědnosti, - důvěrnost dat, - ustanovení sdíleného tajemství (klíče) v rámci protokolu pro bezpečnou výměnu dat, - přímé šifrování a dešifrování dat, - přímé podepisování dat. 9.2 Platnost a účinnost elektronických certifikátů a čipové karty Platnost elektronických certifikátů je stanovena na dobu jednoho roku, a to ode dne jeho vydání Certifikační autoritou. Informaci o době platnosti klientského certifikátu s uvedením přesného časového okamžiku, kdy pozbývá platnosti, je možné získat kdykoli během jeho používání - na zápatí obrazovek BUSINESS 24 - v záložce Nastavení složka Moje nastavení - prostřednictvím správce certifikátů - na lince BUSINESS 24 (tel ) - prostřednictvím regionálního korporátního centra nebo jiného obchodního místa Po dobu platnosti je elektronický certifikát účinný, tj. může být používán pro zabezpečení služeb přímého bankovnictví tak, jak je to definováno v této Příručce. Možnost používat služby, které použití elektronického certifikátu vyžadují, je vázána na jeho platnost a účinnost. Klientský certifikát Zneplatnění klientského certifikátu, obnovení nebo změnu údajů v klientském certifikátu podrobně upravuje tato Příručka v kapitole 3 Bezpečnost služby BUSINESS 24. Systémový certifikát Pokud klient požaduje zabezpečení služeb přímého bankovnictví systémovým certifikátem, je mu po podepsání dodatku ke smlouvě o užívání Služeb přímého bankovnictví umožněno vygenerovat žádost s heslem k získání systémového certifikátu. Banka systémový certifikát nevydává, nezneplatňuje ani neobnovuje/neprodlužuje jeho platnost. Klientovi je umožněno používat systémový certifikát prostřednictvím registrace systémového certifikátu do Služeb přímého bankovnictví. Banka neposkytuje programové vybavení ani podporu pro implementaci a používání systémového certifikátu na straně klienta. Používání zabezpečení systémovým certifikátem se týká výhradně Služby BUSINESS 24 Databanking přímého bankovnictví. Softwarový certifikát Je nutnou podmínkou pro fungování služby BUSINESS 24 Mobilní banka. Je vydáván Českou spořitelnou, a.s. Certifikát je zdarma s platností na jeden rok. K jeho získání není nutná zvláštní smlouva. Čipová karta Čipová karta má z technických důvodů omezenou platnost. Datum platnosti je uvedeno na čipové kartě ve formátu RRRR, přičemž je myšleno daného roku. Poslední platný certifikát je možné nahrát na čipovou kartu nejpozději roku, předcházejícího datu konce platnosti čipové karty. 9.3 Obnovení platnosti elektronického certifikátu Klientský certifikát Uživateli může být v průběhu platnosti klientského certifikátu jeho platnost dále obnovována, a to při splnění následujících podmínek: - mezi uživatelem a bankou musí existovat účinná smlouva o vyšším typu zabezpečení a zároveň uživatel neoznámil změnu svých identifikačních údajů uvedených v Protokolu/Žádosti, - uživatel vyplní a odešle prostřednictvím správce certifikátů žádost o obnovení platnosti tak, aby byla Bankou přijata ještě v době platnosti klientského certifikátu. Přestože i obnovení platnosti klientského certifikátu znamená vydání certifikátu nového, stávající smlouva o vyšším typu zabezpečení zůstává v tomto případě i nadále účinná a v okamžiku úspěšného vydání klientského certifikátu certifikační autoritou zaniká automaticky platnost certifikátu předchozího. Na ukončení platnosti klientského certifikátu bude uživatel upozorněn bankou minimálně jeden měsíc před ukončením jeho standardní platnosti, a to na obrazovce služby BUSINESS 24 a současně na ovou adresu uvedenou / /34

37 v Protokolu/Žádosti. Obnovení klientského certifikátu nebude bankou povoleno v případě, kdy uživatel nemá vlastní účet aktivovaný pro služby přímého bankovnictví a není sponzorovanou osobou. Na tuto skutečnost bude uživatel bankou upozorněn při podání žádosti o prodloužení platnosti klientského certifikátu. Systémový certifikát Obnovení platnosti systémového certifikátu prostřednictvím služeb přímého bankovnictví není bankou podporováno. Klient si může požádat o vystavení nového systémového certifikátu. Softwarový certifikát Softwarový certifikát je automaticky obnovován. Pokud klient zadá v intervalu dní před vypršením platnosti aktivní transakci, dojde k vytvoření žádosti o nový certifikát. Při zadání další aktivní transakce je certifikát stažen. Pokud klient nezadá žádnou aktivní transakci v intervalu dní před vypršením platnosti, ale až 0-30 dní, je vyzván k zadání hesla k bezpečnému uložišti ihned po přihlášení a dojde k vytvoření žádosti a stažení certifikátu. Do doby úspěšného stažení není klientovi umožněno pracovat s aplikací. Pokud dojde k vypršení certifikátu, klient musí své zařízení v deaktivovat a znovu vygenerovat jednorázový kód a heslo pro Mobilní banku. 9.4 Vydání elektronického certifikátu Klientský certifikát O vydání následného (nového) klientského certifikátu je možné/nutné požádat v obchodním místě prostřednictvím Žádosti v následujících případech: - klientský certifikát vystavený na základě Protokolu a uzavřené smlouvy o vyšším typu zabezpečení, případně předcházející Žádosti pozbyl platnosti, tzn. uživatel nevyužil oprávnění obnovení platnosti klientského certifikátu, - pokud dojde ke změně identifikačních údajů uživatele (jméno/příjmení/trvalá adresa), a to i v době platnosti klientského certifikátu vydaného na základě původních identifikačních údajů, - ztráty/poškození/výměny čipové karty nebo v případě změny ové adresy. Banka nepodporuje vystavení následného klientského certifikátu na data, která příslušela již jednou vystavenému/zneplatněnému klientskému certifikátu. Systémový certifikát O vydání následného (nového) systémového certifikátu si klient požádá u společnosti I.CA. Vlastní elektronickou žádost o systémový certifikát si musí klient vygenerovat v aplikaci BUSINESS 24 Internetbanking před návštěvou I.CA. Aplikace nepodporuje generování žádosti na primární čipovou kartu. Pro generování žádosti klient musí mít přiřazenou platnou sekundární čipovou kartu. O sekundární čipovou kartu může požádat majitel služby BUSINESS 24 nebo zmocněná osoba v obchodním místě. Softwarový certifikát Certifikát je vydáván při prvním přihlášení do aplikace, kdy je klient vyzván k vytvoření hesla k certifikátu (bezpečnému uložišti). Dochází k vytvoření žádosti o certifikát a jeho stažení do mobilního přístroje. V případě neúspěšného stažení může klient pokračovat v aplikaci bez možnosti zasílání aktivních transakcí. Certifikát se stáhne při dalším přihlášení. 9.5 Zneplatnění elektronického certifikátu Klientský certifikát K zneplatnění klientského certifikátu může dojít na žádost uživatele nebo v případech, kdy je k zneplatnění klientského certifikátu oprávněna banka: - klientský certifikát byl vydán na základě nepravdivých nebo zfalšovaných informací anebo ověřené a certifikované údaje již nejsou platné a banka se tuto skutečnost dozví, - uživatel neuhradil cenu za vydání klientského certifikátu nebo porušil jakoukoliv povinnost vyplývající ze smlouvy o vyšším typu zabezpečení, - uživatel zemřel a banka se tuto skutečnost dozví, - automaticky v případě, kdy smlouva o vyšším typu zabezpečení pozbývá účinnosti a uživatel využíval zabezpečení klientským certifikátem, nebo je-li vydán následný (nový) klientský certifikát na základě Žádosti, - automaticky v případě, kdy klient ohlásil změnu údajů do klientského certifikátu a nepožádal ve stanované lhůtě o následný (nový) klientský certifikát, - došlo k ukončení vydávání klientských certifikátů pro potřeby banky, - pokud o zneplatnění rozhodly k tomu oprávněné orgány v souladu s právními předpisy. Uživatel je oprávněn zneplatnit svůj klientský certifikát pouze prostřednictvím správce certifikátů nebo prostřednictvím linky BUSINESS 24 (tel. linka uživatel uvede jméno, příjmení a rodné číslo). Uživatel je povinen zneplatnit klientský certifikát v případě, že má podezření ze zneužití nebo pokud dojde ke krádeži/ztrátě čipové karty / /34

38 Po obdržení oprávněné žádosti klienta o zneplatnění klientského certifikátu banka neprodleně provede odvolání jeho platnosti a klientský certifikát nelze od tohoto okamžiku používat pro Služby elektronického a telefonního bankovnictví a bude certifikační autoritou zneplatněn. Zneplatnění klientského certifikátu ukončuje nevratně jeho platnost a certifikát nelze dále používat. Systémový certifikát Zneplatnění systémového certifikátu prostřednictvím Služeb elektronického a telefonního bankovnictví není bankou podporováno, přičemž klient může prostřednictvím Služeb elektronického a telefonního bankovnictví zakázat používání systémového certifikátu přiřazeného ke svojí smlouvě o využívání služeb přímého bankovnictví. Odvolání platnosti systémového certifikátu poskytuje I. CA. Softwarový certifikát Samostatné zneplatnění certifikátu není možné. Pro jeho zneplatnění je nutné deaktivovat službu BUSINESS 24 Mobilní banka / /34

39 10. Přehled operací ve službě BUSINESS 24 Přehled specifikuje jednotlivé operace podle práv uživatelů a komunikační kanály, přes které je lze provádět. Některé operace spojené s administrací účtu není nezbytně nutné provádět přímo v obchodním místě, ale lze je realizovat telefonicky na linkách podpory služby BUSINESS 24 (viz kap. 8 Podpora služby BUSINESS 24) nebo přes internet. Správa disponentů/uživatelů Žádost o dodatečné zaslání nových bezpečnostních údajů (bezpečnostní kód a heslo pro Telebanking) Žádost o vygenerování nového hesla k získání certifikátu a zaslání PKI maileru Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka TB TB Komunikační kanály Obnova či změna certifikátu, RKC, P Odblokování hesla pro BUSINESS 24 Internetbanking TB, 5 Zablokování smlouvy TB, RKC, P, Odblokování smlouvy TB, RKC, P, Přihlašovací SMS Zablokování uživatele TB Odblokování uživatele TB Žádost o zaslání čipové karty Dostupná pouze v případě expirace čipové karty, TB Vyzvednutí certifikátu Užití certifikátu P, T pouze, když mají nastavenu povinnost přihlášení klientským certifikátem Odvolání platnosti certifikátu (vlastního), TB Přístup uživatelů ke službě / /34

40 Správa disponentů/uživatelů Disponent Disponent Disponent Disponent Zmocněná Komunikační A P E a S T osoba Poznámka kanály Přihlášení klientským číslem a heslem Pokud nemá disponent nastavenu povinnost, TB přihlašovat se vyšším zabezpečením Nastavení přístupu k datům Nastavení zasílání zpráv banky Správa uživatelů Správa uživatelů nastavení oprávnění 6 k činnostem Správa sponzorovaných osob, TB Změna hesla Změna hesla pro Telebanking Disponent bez vyššího zabezpečení změnu provede pouze přes hlasový automat Změna kontaktních údajů Změna PIN k čipové kartě Odblokování PIN k čipové kartě Lze odblokovat pomocí PUK buď na přihlašovací obrazovce nebo hned po zablokování Nastavení mobilní banky Povinnost přihlášení klientským certifikátem Správa účtu Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály / /34

41 Přidání účtu pro obsluhu Odebrání účtu z obsluhy Nastavení limitu účtu Nastavení limitu pro připodepisování Nastavení připodepisování Nastavení zasílání aktuálního kurzovního lístku Zadání jména účtu Běžný účet Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Zadání jednorázového devizového obchodu (Spot, Forward, Swap) C ZO + D4 Zadání blokového devizového obchodu (Spot, Forward, Swap) C ZO + D4 Zadání FX objednávky ZO + D4 Komunikační kanály Přehled otevřených obchodů Zadání přeshraniční platby v EUR (SEPA) 1 Oprávnění A alespoň k jednomu účtu Příkaz je možné zadat s prioritou: Normální, Expresní, Prieuro, RKC, P, DB Zadání zahraniční platby (ZP) Příkaz je možné zadat s prioritou: Normální, Urgentní, Expresní, RKC, P, DB Zobrazení přehledu devizových operací ZO + D 4 Zadání příkazu k inkasu, DB / /34

42 Běžný účet Zadání transakce pro připodepsání (DP^, HDP^ ZP/SEPA^, platba z CM, import DP/PI^, ZP/SEPA^) Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály Zadání platby z účtu v CM, DB Zadání platby z účtu v CZK 1, DB Zrušení transakce s budoucí splatností nebo pozdržené transakce z důvodu nedostatečného krytí zůstatku na účtu 3 Zobrazení souhlasu s inkasem Detail souhlasu s inkasem Založení souhlasu s inkasem 1, RKC, P Změna souhlasu s inkasem 1 Zrušení souhlasu s inkasem 1 Zobrazení trvalého příkazu k inkasu Detail trvalého příkazu k inkasu Založení trvalého příkazu k inkasu 1, RKC, P Změna trvalého příkazu k inkasu 1 Zrušení trvalého příkazu k inkasu 1 Zobrazení trvalého příkazu k regulaci zůstatku Detail trvalého příkazu k regulaci zůstatku Založení trvalého příkazu k regulaci zůstatku ZO musí být současně disponentem A k danému účtu klienta. 7, RKC, P Změna trvalého příkazu k regulaci zůstatku ZO musí být současně disponentem A k danému účtu klienta / /34

43 Běžný účet Zrušení trvalého příkazu k regulaci zůstatku Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Komunikační Poznámka kanály ZO musí být současně disponentem A k danému účtu klienta. 7 Zobrazení trvalého příkazu k úhradě Detail trvalého příkazu k úhradě Založení trvalého příkazu k úhradě 1 Změna trvalého příkazu k úhradě 1 Zrušení trvalého příkazu k úhradě 1 Zadání HDP z účtu v CZK 1 Avízo nadlimitního výběru 1 Export datových výpisů ve formátu ABO nebo CSV pro více účtů Export MT940 výpisů Export datových výpisů ve formátu xml DB Hromadné mazání příkazů z dávky 1 Import dávky DP/PI (ABO formát, nebo MC formát) Import dávky DP/PI z více účtů plátce současně 1 Import dávky ZP/SEPA 1 Zobrazení textového výpisu z účtu a jeho export Zobrazení elektronického výpisu z účtu a jeho export Zobrazení zůstatku na účtu, DB Aktivovat/deaktivovat/změnit výpisové řady Šablony příjemců (založení, změna, zrušení, použití a jejich export) Stáhnutí šablon Import šablon příjemců, RKC, P / /34

44 Běžný účet Disponent Disponent Disponent Disponent Zmocněná Komunikační A P E a S T osoba Poznámka kanály Žádost o zřízení/změnu BÚ, RKC, P Obsluha účtů s pasivním přístupem 1 Zobrazení transakcí pro připodepsání Nastavení zasílání kreditních avíz Nastavení zasílání textových výpisů aktivace / deaktivace / změna 2 Zobrazení přehledu avíz Připodepsání transakce Zadání transakce pro připodepsání (DP, HDP, ZP, SEPA, Dávka) Zobrazení transakční historie, DB Zobrazení přehledu transakcí zadaných přes B24 Potvrzení o přijetí transakce ke zpracování Přehled odeslaných souborů pro SBÚ Zaslání souborů (úhrady/inkasa) do agendy sběrných účtů 1 Zobrazení přehledu neprovedených transakcí / /34

45 Vkladové a spořicí účty Zobrazení vkladového účtu Zobrazení spořicího účtu Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka 7 Komunikační kanály Detail vkladového účtu Detail spořicího účtu Založení vkladového účtu Změna vkladového účtu 7 ZO musí být současně disponentem A k BÚ klienta 3 ZO s oprávněním P ke konkrétnímu VÚ 3, RKC, P, RKC, P Ukončení vkladového účtu ZO s oprávněním P ke konkrétnímu VÚ 3, RKC, P / /34

46 Platební karty a kartové účty Detail platební karty Detail kartového účtu Disponent K Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Komunikační Poznámka kanály Držitel PK pouze vlastní PK. Přes TB i bez ověření, po sdělení, TB některých osobních údajů, pouze k soukromým PK., TB Transakční historie kartového účtu Změna limitu platební karty Pouze pro komerční klienty. Přes TB ZO všem a držitelé PK pouze, TB vlastní, pokud je uveden na podpisovém vzoru. Změna parametrů platební karty a nákup pojištění Zobrazení a změna hesla ke kartě Blokace platebních karet Objednání náhradní karty Odblokování platebních karet Zobrazení přehledu blokovaných platebních karet Zobrazení dočasně aktivních karet, TB / /34

47 Financování Import přehledu zástavy pohledávek 6 Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka Komunikační kanály 7 Přehled pohledávek k zástavě 6 7 Žádost o čerpání úvěru dostupné pouze v případě existence min. jednoho aktivního ÚÚ přiřazeného k obsluze přes B24 3, RKC, P Žádost o podání bankovní reference o vlastní osobě 7 7, RKC, P Žádost o vydání debetní karty, RKC, P Žádost o vystavení tiskopisů šeků, RKC, P Zobrazení přehledu bankovních záruk 6 Zobrazení přehledu kontokorentních úvěrů Zobrazení přehledu produktů v rámci úvěrové linky Zobrazení přehledu úvěrových linek Úvěry / /34

48 Přehled úvěrů Žádost o čerpání úvěru 6 Výměna dokumentace 6 Přehled dokumentů 6 Volná žádost 6 Odeslání souboru 6 Přehled podmínek úvěrových vztahů ke splnění Přehled vystavených záruk/příslibů 6 7 Vystavené záruky 6 Avizované záruky 6 Nová transakce/bz 6 Aktualizace dat 6 Přehled odeslaných příkazů před Exportní akreditivy 6 Importní akreditivy 6 Exportní inkasa 6 Importní inkasa 6 Nová transakce 6 Aktualizace dat 6 Přehled odeslaných žádostí před PLATBA 24 Zobrazení detailu nákupního košíku Disponent A Disponent P Disponent E a S Disponent T Zmocněná osoba Poznámka dostupné pouze v případě existence aktivního účtu pro PLATBU 24 přiřazeného k obsluze přes B24 Komunikační kanály,db / /34

49 Informace Disponent Disponent Disponent Disponent Zmocněná Komunikační A P E a S T osoba Poznámka kanály Přehled produktů financování Zobrazení souhrnného přehledu účtů Zobrazení přehledu účtů, DB Zobrazení detailu účtu Informace o aktuálním úvěrovém zatížení klienta Zobrazení aktuálního kurzovního lístku Zobrazení nastavení služby BUSINESS 24 Zobrazení aktuálních bankovních zpráv Zobrazení zpráv k vyřízení Průvodce nastavením přihlášení pomocí klientského certifikátu Výměna dokumentů Disponent Disponent Disponent Disponent Zmocněná Komunikační A P E a S T osoba Poznámka kanály Odeslat šablony Žádost o certifikát Zobrazení přehledu zaslaných dokumentů přes B Transakce zadaná disponentem typu T se musí ještě připodepsat. Pouze pro klienty nezařazené do skupiny Komerční klienti. Pouze pro klienty zařazené do skupiny Komerční klienti. Uživatel s profilem majitele účtu (ZO + D), který pracuje v kontextu akreditovaného klienta. Pouze v případě přihlášení klientským certifikátem. Tato oprávnění k činnostem nastavuje vybraná zmocněná osoba. Zvláštní oprávnění ZO je uvedeno ve smlouvě. Tato funkčnost je dostupná pouze pro Komerční klienty. ^ Je možné do třiceti dnů po uplynutí data splatnosti datum zadání transakce aktualizovat doplněním zbývajícího podpisu a transakci provést s aktuálním datem. B Za transakce jsou zde považované: platební příkazy, import dávky. C Na operace se nevztahuje zasílání do tzv. úložiště Administrativních operací / /34

50 Aktuální podoba Uživatelské příručky služby BUSINESS 24 je k dispozici na internetových stránkách Banky (www.csas.cz v části Dokumenty ke stažení). 11. Seznam zkratek a pojmů B24 BUSINESS 24 C CM D DB FOO FOP HPÚ IVR PI PÚ DP HDP RKC P aktuální (probíhající) cyklus (období) vkladu na vkladovém účtu cizí měna aktuální obchodní den (když datum zadání transakce je obchodní den) anebo první obchodní den po zadání transakce (když datum zadání transakce není obchodní den) BUSINESS 24 Databanking fyzická osoba - občan fyzická osoba - podnikatel hromadný příkaz k úhradě Internetbanking automatická hlasová služba příkaz k inkasu příkaz k úhradě domácí platba hromadná domácí platba regionální korporátní centrum ČS, a.s. pobočka ČS, a.s. PO PV SI STP právnická osoba podpisový vzor souhlas s inkasem straight through processing = Přeshraniční převod ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 je platba v EUR do zemí EU a EHP, s uvedeným AN a BIC kódem, s poplatkovou dispozicí SHA a bez uvedení dalších instrukcí od klienta SEPA Single Euro Payment Area SEPA je jednotnou oblastí pro provádění plateb v EUR. SEPA zahrnuje země Evropského hospodářského prostoru (země EU + Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarsko. Obsahuje nová doplňující pole, která umožní lepší identifikaci úhrady pro plátce a příjemce (nepovinná pole). Jedná se o následující: reference platby (obdoba variabilního symbolu v tuzemském platebním styku), identifikační kód plátce a typ kódu (je možné uvést různé typy identifikace plátce, např. daňové identifikační číslo, číslo identifikačního průkazu, klientské číslo atd.), identifikační kód příjemce a typ kódu (je možné uvést různé typy identifikace příjemce např. daňové identifikační číslo, číslo identifikačního průkazu, klientské číslo) TB TPI telefonní bankéř trvalý příkaz k inkasu TPRZ trvalý příkaz k regulaci zůstatku TPÚ VÚ ÚÚ ZP trvalý příkaz k úhradě vkladový účet úvěrový účet zahraniční platba Administrativní operace Operace, jejichž důsledkem je změna nastavení služby BUSINESS 24 a práv uživatelů. Akreditovaný klient Klient, který má podepsanou smlouvu nebo rámcovou smlouvu o obchodování na finančních trzích s dealingem a je na základě obchodního rozhodnutí banky zapsán do systému banky, umožňujícího nabízet tomuto klientovi individuální podmínky při obchodování na finančních trzích. O tomto rozhodnutí banky je klient informován. Aktivní finanční transakce Transakce, jejichž důsledkem je převod peněžních prostředků / /34

51 Bezpečnostní kód Číslo, které je vyžadováno zejména při prvním přihlášení ke službě BUSINESS 24 a odblokování uživatele. Jedná se o osmimístné číslo uvedené v bezpečnostní obálce. Bezpečnostní údaje Jedinečné bezpečnostní prvky (klientské číslo, Bezpečnostní kód a heslo pro Telebanking), které jsou automaticky přiděleny každému nově zřízenému uživateli za účelem jeho jednoznačné identifikace pro zpřístupnění Služeb přímého bankovnictví. Bezpečnostní prostředky Bezpečnostní prvky přidělené bankou uživateli za účelem jeho identifikace a sloužící ke zpřístupnění Služeb přímého bankovnictví uživateli s využitím posílené bezpečnosti komunikace s bankou (např. klientský certifikát). Bezpečnostní SMS Zahrnují autorizační SMS (pouze pro služby SERVIS 24) a Přihlašovací SMS nastavené pro daného uživatele. BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking je datové rozhraní umožňující klientovi, který má aktivovánu službu BUSINESS 24 a zároveň využívá účetní (ERP) nebo jiný systém podporující Databanking, přímou komunikaci mezi tímto systémem a bankou. Využívání musí být na straně banky povoleno. Certifikační autorita Instituce, která vydává, spravuje a zneplatňuje certifikáty. Čipová karta Bezpečné úložiště certifikátu, samostatný mikroprocesor na kartě podle ISO Čtečka čipových karet Hardwarové zařízení nutné pro používání čipových karet. Elektronický certifikát Datová zpráva vydaná klientovi nebo oprávněné osobě certifikační autoritou, která slouží pro vytváření elektronického podpisu, zejména za účelem identifikace a ověření totožnosti jednajícího klienta nebo oprávněné osoby. Finanční skupina banky Zahrnuje dceřiné společnosti banky (členové Finanční skupiny České spořitelny), společnost, která má rozhodující majetkovou účast v bance (Mateřská společnost banky) a dále společnosti, v nichž má Mateřská společnost banky majetkovou účast nad 25% základního kapitálu nebo podíl v rozsahu nad 25% hlasovacích práv. Aktuální informace o členech Finanční skupiny banky jsou k dispozici na webových stránkách banky a na jejích obchodních místech. Heslo k získání certifikátu Jednorázové heslo pro potvrzení žádosti o klientský certifikát. IVR Automatická hlasová služba. Klient Subjekt (fyzická osoba občan, fyzická osoba podnikatel, právnická osoba), který uzavírá s bankou smlouvu a je majitelem primárního účtu, na který je služba BUSINESS 24 navázána. Klientské centrum Prostějov (též KCP) pracoviště banky, které poskytuje prostřednictvím telefonu, SMS či ových zpráv služby přímého bankovnictví (včetně jejich podpory) a informace o produktech a službách celé Skupiny banky. Klientský certifikát Elektronický certifikát vydaný uživateli služeb SERVIS 24 / BUSINESS 24. Uživatel jej používá k autentizaci do služby SERVIS 24 Internetbanking / BUSINESS 24 Internetbanking a k autorizaci transakcí vkládaných do služeb SERVIS 24 / BUSINESS 24. Jde o komerční osobní certifikát vydávaný společností I. Certifikační autorita. Komerční klient Klient, který má ve smlouvě o vedení běžného účtu uvedeno, že je veden ve skupině Komerční klienti. Korespondenční adresa Adresa, na níž je uživateli zasílána korespondence spojená se službou BUSINESS 24. Neakreditovaný klient Klient, který nemá podepsanou smlouvu nebo rámcovou smlouvu o obchodování na finančních trzích s dealingem a není zapsán do systému banky umožňujícího nabízet tomuto klientovi individuální podmínky při obchodování na finančních trzích. Obchodní den Kterýkoliv den, kdy je otevřena Banka a další banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních obchodů. Obchodní místo Pobočka, regionální korporátní centrum, případně úsek centrály (korporátní klienti, nemovitosti a hypotéky a komunální financování). Pasivní transakce Všechny informace poskytované prostřednictvím služby BUSINESS 24. Platební karta Nástroj bezhotovostního platebního styku. Zahrnuje všechny typy karet (debetní karta, kreditní karta, dodatková kreditní karta, charge karta, předplacená karta). Podpisový vzor Formulář plné moci, na kterém jsou klientem uvedeny oprávněné osoby (mezi oprávněné osoby může klient uvést i svoji osobu), vzorové podpisy těchto osob, resp. rozsah jejich oprávnění. Primární účet / /34

52 Účet, ke kterému je navázána Smlouva o poskytování služby BUSINESS 24. Protokol (též Protokol pro vyšší typ zabezpečení) Dokument pořizovaný na základě zájmu Klienta o získání klientského certifikátu (bezpečnostního prostředku), který představuje výzvu k jednání adresovanou bance, a to za účelem uzavření smlouvy o vyšším typu zabezpečení (bezpečnostním prostředku). Přihlašovací SMS SMS, kterou zasílá banka klientovi na jeho mobilní telefon, a která v sobě obsahuje přihlašovací SMS kód. Přihlašovací SMS kód Číselný kód obsažený v přihlašovací SMS, který slouží k autorizaci bezpečnostních údajů při přihlašování klientem do služby BUSINESS 24 Internetbanking. Připodepisování Dodatečné potvrzení aktivních transakcí nebo administrativních operací dalšími disponenty dle nastavených oprávnění. V rámci oprávnění k připodepisování může být nastaveno oprávnění ke společnému a/nebo samostatnému připodepisování. Podpis disponenta s oprávněním k samostatnému připodepisování nahradí libovolný počet podpisů disponentů s oprávněním ke společnému připodepisování. Služby přímého bankovnictví Služby poskytované bankou klientovi, v rámci kterých může prostřednictvím telefonu, internetu nebo prostřednictvím jiných prostředků dálkové komunikace realizovat aktivní a pasivní transakce a administrativní operace. Smlouva Smlouva o poskytování služby BUSINESS 24. Smlouva o vyšším typu zabezpečení Dohoda mezi uživatelem a bankou, na základě které je uživateli poskytnut klientský certifikát. Jde o smlouvu o používání bezpečnostního prostředku ve smyslu příslušného bodu Všeobecných obchodních podmínek České spořitelny, a.s.. Sponzor Klient služby BUSINESS 24, z jehož primárního účtu jsou účtovány ceny dle Sazebníku České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody, spojené se správou uživatele. V současné době je nastavován sponzor pro klientský certifikát (např. obnova) a např. znovuzaslání bezpečnostních údajů. Nově zřizovanému uživateli je automaticky jako sponzor nastaven klient, z jehož podnětu je uživatel zřizován. Toto nastavení může být změněno zmocněnou osobou. Sponzorovaná osoba Uživatel, za kterého jsou dle Sazebníku České spořitelny, a.s. pro bankovní obchody, poplatky a ceny spojené se zřízením a správou bezpečnostních prostředků, bankou účtovány na vrub účtu, jehož majitel s touto skutečností prostřednictvím Služeb přímého bankovnictví souhlasil. Správce certifikátu Software, internetová aplikace umožňující administraci klientského certifikátu. Systémový certifikát Elektronický certifikát registrovaný ke smlouvě o službě BUSINESS 24 pro použití s BUSINESS 24 Databanking. Slouží pro autentizaci serveru nebo systému, který provádí automatizované operace. Jde o komerční serverový certifikát vydávaný společností I. Certifikační autorita. Telefonní bankéř Pracovník Klientského centra Prostějov, který poskytuje určený rámec služeb Skupiny banky ověřenému i neověřenému uživateli prostřednictvím telefonu. Uživatel Fyzická osoba (držitel bezpečnostních údajů), která se ke službě BUSINESS 24 přihlásila uvedením správných bezpečnostních údajů. Uživatel Zmocněná osoba (též Zmocněná osoba) Uživatel, jednající za klienta na základě zmocnění uděleného mu ve smlouvě. Uživatel Disponent (též Disponent) Uživatel, který je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na účtech klienta, na základě oprávnění a v rozsahu mu přiděleném uživatelem - zmocněnou osobou. Disponent musí být uveden v platném podpisovém vzoru k danému účtu. Úvěrová linka Úvěrový rámec v definované výši, kde je zahrnut jeden nebo více úvěrových produktů. Žádost (též Žádost pro Vyšší typ zabezpečení) Dokument zachycující požadavek klienta adresovaný bance na změnu identifikačních údajů souvisejících s bezpečnostním prostředkem/klientským certifikátem. souvisejících s Bezpečnostním prostředkem/klientským certifikátem / /34

53 Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který používá více uživatelů 6 2) Instalace programového vybavení do dalších operačních systémů 6 Mac OS X 6 Linux 6 Instalace na PC, který používá více uživatelů 6 3) Získání klientského certifikátu 7 1. krok - Přihlášení 7 2. krok - Správce certifikátu 7 3. krok - Žádost o klientský certifikát 1/ krok - Žádost o klientský certifikát 2/ krok - Vyzvednutí certifikátu 1/ krok - Vyzvednutí certifikátu 2/2 9 4) Odinstalace programu a komponent 9 Microsoft Windows 9 Mac OS X 9 Linux /2013 1/10

54 Vážený kliente, v této příručce Vám nabízíme popis základních kroků k instalaci klientského software (kapitola 1) včetně postupu pro získání klientského certifikátu České spořitelny (kapitola 3). 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows Instalační balíček obsahuje nezbytné programové vybavení pro správnou funkčnost klientského certifikátu České spořitelny a doporučené aktualizace některých systémových komponent. Aktuální verzi instalačního balíčku naleznete na stránkách České spořitelny (www.csas.cz/pkiinstall). Instalační balíček je ve formátu ZIP (25MB). Formát ZIP je podporován přímo operačním systémem Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 a pro jeho rozbalení není v rámci tohoto operačního systému potřeba instalovat dodatečné nástroje. V Uživatelském manuálu služby SERVIS 24 Internetbanking nebo Uživatelském manuálu služby BUSINESS 24 Internetbanking naleznete podporované systémy pro používání klientského certifikátu. V rámci instalace bude v některých případech vyžadováno vložení přihlašovacích údajů uživatele s oprávněním lokálního administrátora. V operačních systémech Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8 musí být zapnuté řízení uživatelských přístupů. Pro korektní provedení instalace musíte mít na používaném počítači alespoň 100MB volného diskového prostoru. Jelikož pro dokončení instalace je někdy nutné provést restart počítače, doporučujeme Vám během instalace nespouštět žádné další aplikace /2013 2/10

55 V průběhu instalace můžete stiskem na vybrané logo v instalačním dialogu provést následující aktivity: - otevřít internetové stránky České spořitelny, a.s. - otevřít internetové stránky podpory klientského certifikátu - otevřít internetové stránky podpory klientského certifikátu - automaticky vytvořit s předvyplněnou adresou schránky uživatelské podpory klientského certifikátu - otevřít internetové stránky s licenčním ujednáním https://www.csas.cz/pkilicence - otevřít nápovědu k instalaci Instalaci můžete v jakémkoliv kroku ukončit stisknutím tlačítka Zrušit v instalačním dialogu /2013 3/10

56 Před použitím instalačního balíčku je potřeba jeho obsah rozbalit do samostatného adresáře. Po rozbalení zahájíte instalaci spuštěním programu start.exe, který se nachází v hlavním adresáři balíčku. 1. krok - Průvodce instalací Po spuštění PRŮVODCE INSTALACÍ se zobrazí hlavní obrazovka, na které naleznete seznam potřebných komponent včetně jejich aktuálních stavů. Hlavní obrazovka obsahuje možnost výběru jazykové verze instalačního průvodce. Výběr je možný mezi jazyky: Česky English Při prvotní instalaci vyberte volbu: Automatická instalace Instalační průvodce provede potřebné nahrání veškerých komponent pro úspěšné používání Klientského certifikátu. Jednotlivé instalační kroky jsou zobrazeny v hlavní obrazovce u jednotlivých komponent a pod seznamem komponent je uvedena základní informace o prováděném stavu. Pokud v systému není nainstalována potřebná čtečka čipových karet, budete v rámci instalace vyzváni k připojení obdržené čtečky čipové karty podporované ČS. Seznam komponent a jejich obecný popis: Název komponenty Popis Operační systém Název používaného operačního systému ve Vašem PC. Webový prohlížeč Přehled podporovaných systému Název dostupných internetových prohlížečů ve Vašem PC /2013 4/10

57 Čtečka čipových karet Systémové komponenty CryptoPlus Klientské komponenty Přehled podporovaných internetových prohlížečů Pokud před zahájením instalace byla již nějaká čtečka na Vašem PC nainstalována, instalační průvodce zobrazí přehled Nalezené čtečky čipových karet", ve kterém budou všechny tyto čtečky vypsány spolu s informací, zda jsou funkční či nikoliv. Podporované čtečky čipových karet: GemPC Twin, GEMALTO ID Bridge K3000 Systémové komponenty pro správu čipové karty a Klientských certifikátů. V rámci instalace dochází k registraci kořenového certifikátu certifikační autority do úložiště certifikátů ve Windows. Registrace kořenového certifikátu nastaví ve vašem prostředí Českou spořitelnu jako důvěryhodného partnera a nebudete dále varováni při startu komponent na stránkách internetové aplikace. Jestliže je ve Vašem PC nalezena starší verze programu Cryptoplus, bude automaticky aktualizována na verzi z vámi používaného instalačního balíčku. Komponenty potřebné pro používání klientského certifikátu v aplikacích SERVIS 24 a BUSINESS 24 Internetbanking. Komponenty rozšiřují možnosti internetového prohlížeče o komunikaci s čipovou kartou ČS pro klientský certifikát. Jestliže je ve Vašem PC nalezena starší verze Klientské aktivní komponenty nebo ovladače karty PKCS#11, bude automaticky aktualizována na verzi z vámi používaného instalačního balíčku. V případě nalezení novější verze bude tento krok automaticky přeskočen. 2. krok - Dokončení instalace Průvodce instalací po dokončení nahrání veškerých potřebných komponent vyhodnotí, jestli je nutné provést restart operačního systému. Pokud je nutné provést restart, zobrazí se informace v PRŮVODCE INSTALACÍ. Po restartu operačního systému dojde k automatickému spuštění PRŮVODCE INSTALACÍ a dokončení instalace. Pokud instalace proběhla správně, provede Průvodce test instalace (pro provedení testu instalace je nutno mít ve čtečce čipových karet zasunutou čipovou kartu). V průběhu testu budete požádáni o zadání PIN kódu Vaší čipové karty, kterou jste vložili do čtečky. Pokud jste ještě s touto kartou nežádali o certifikát ve správci certifikátu, PIN kód naleznete v bezpečnostní obálce, kterou jste obdrželi společně se svou čipovou kartou. Kontrola funkčnosti čipové karty a čtečky může trvat několik vteřin až minutu. Výsledek testu je zobrazen v okně: /2013 5/10

58 3. krok - Instalace na PC, který používá více uživatelů Pokud na jednom PC používá klientský certifikát k aplikacím SERVIS 24/BUSINESS 24 Internetbanking více uživatelů, musí každý z nich provést instalaci klientského software pod svým uživatelským profilem. Pro tento případ je Průvodce instalací zaregistrován do nabídky programů ke spuštění. Instalační program automaticky detekuje přítomnost nainstalovaných součástí a provede pouze instalaci Klientské aktivní komponenty a následný test instalace. 2) Instalace programového vybavení do dalších operačních systémů Mac OS X Instalační balíček obsahuje nezbytné programové vybavení pro správnou funkčnost klientského certifikátu České spořitelny. Aktuální verzi instalačního balíčku naleznete na stránkách České spořitelny (www.csas.cz/macosx). Instalační balíček je ve formátu ZIP (30 MB). Formát ZIP je podporován přímo operačním systémem Mac OS X a pro jeho rozbalení není v rámci tohoto operačního systému potřeba instalovat dodatečné nástroje. Uživatelský manuál služby SERVIS 24 Internetbanking nebo Uživatelský manuál služby BUSINESS 24 Internetbanking obsahuje podporované systémy pro používání klientského certifikátu. Z instalačního balíčku připojte zařízení poklepáním na soubor s příponou.dmg. Instalaci spustíte poklepáním na soubor crplus-cse.pkg v připojeném zařízení. V rámci instalace bude v některých případech vyžadováno vložení přihlašovacích údajů uživatele s oprávněním lokálního administrátora. Po instalaci naleznete v seznamu aplikací nový program Správce karty ČS. Tento program je nutné spustit pro kontrolu, zda instalace proběhla korektně. Linux Instalační balíček obsahuje nezbytné programové vybavení pro správnou funkčnost klientského certifikátu České spořitelny. Aktuální verzi instalačního balíčku naleznete na stránkách České spořitelny v sekci Dokumenty ke staženíklientský certifikát pro S24/B24 Podpora pro další systémy. Instalační balíček je ve formátu ZIP (12 MB). Formát ZIP je podporován přímo operačním systémem Linux a pro jeho rozbalení není v rámci tohoto operačního systému potřeba instalovat dodatečné nástroje. Uživatelský manuál služby SERVIS 24 Internetbanking nebo Uživatelský manuál služby BUSINESS 24 Internetbanking obsahuje podporované systémy pro používání klientského certifikátu. Před instalaci si nahrajte instalační skript ze stránek České spořitelny (www.csas.cz/linuxinstall) do pomocného adresáře /tmp. Otevřete okno terminálu a přepněte se příkazem su do režimu správce systému. Poté spusťte z pomocného adresáře instalační skript linux_installcse.sh, který provede detekci vaší distribuce systému Linux a automaticky stáhne a nainstaluje potřebný instalační balíček. Příkazem exit vypněte režim správce systému. Po instalaci je nutné spustit zástupce Správce karty CSe nebo z příkazového řádku cardmancse pro kontrolu, zda instalace proběhla korektně. Instalace na PC, který používá více uživatelů Pokud na jednom PC používá klientský certifikát k aplikacím SERVIS 24/BUSINESS 24 Internetbanking více uživatelů, musí každý z nich provést kontrolu instalace spuštěním programu Správce karty ČS (systém Mac OS X), Správce karty CSe (systém Linux) pod svým uživatelským profilem /2013 6/10

59 3) Získání klientského certifikátu Po úspěšné instalaci všech nutných komponent bude proces získání klientského certifikátu dokončen v rámci aplikace Správce certifikátu. Správce certifikátu je dostupný po přihlášení v rámci aplikace internetového bankovnictví a také na samostatné adrese. Samostatnou aplikaci Správce certifikátu naleznete na přihlašovací stránce pod tlačítkem Správce certifikátu vstup do aplikace a na stránce v záložce Klientským certifikátem pod odkazem Přihlášení do správce certifikátu. Postup získání klientského certifikátu prostřednictvím samostatné aplikace Správce certifikátu: (pozn.: k následujícím krokům je možno přistoupit s platným jednorázovým heslem pro získání certifikátu.) 1. krok - Přihlášení Po zobrazení přihlašovací obrazovky Správce certifikátu vložte svou čipovou kartu do čtečky a stiskněte tlačítko Odeslat. Pro přihlášení do Správce certifikátu je nutné, aby byla k počítači připojena čtečka čipových karet a v ní zasunuta Vaše čipová karta. Pro první přihlášení do Správce certifikátu bez platného klientského certifikátu uloženého na čipové kartě budete požádáni o zadání bezpečnostního kódu. Ten jste obdrželi při zřízení přístupu ke službě. SERVIS 24 Internetbanking BUSINESS 24 Internetbanking V obrazovce Přihlášení do správce certifikátu po zadání bezpečnostního kódu stiskněte tlačítko Odeslat. 2. krok - Správce certifikátu Po úspěšném přihlášení do Správce certifikátu se Vám zobrazí veškeré důležité informace ke správě Vašeho klientského certifikátu a nabídka voleb: (pozn.: seznam zobrazených voleb je závislý na stavu klientského certifikátu a čipové karty a neobsahuje vždy všechny níže uvedené položky): Změnit PIN umožňuje změnit PIN kód k čipové kartě. Aktualizovat umožňuje vyměnit již neplatný kořenový certifikát za nový. Formátovat umožňuje aktualizovat formát čipové karty. (V průběhu aktualizace formátu budou z Vaší čipové karty smazána všechna data. Po skončení formátování Vás aplikace vyzve k novému nastavení PIN a PUK ke kartě) Objednat umožňuje požádat o zaslání nové čipové karty korespondenční cestou. Odvolat zruší platnost Vašeho klientského certifikátu. Vyžádat vytvoří a odešle žádost o klientský certifikát. Obnova umožňuje prodloužit platnost a zároveň změnit údaje klientského certifikátu. Nahrát umožňuje nahrát vytvořený klientský certifikát na čipovou kartu Aktivovat umožňuje nahrát vytvořený klientský certifikát na čipovou kartu a aktivovat jej pro službu internetového bankovnictví /2013 7/10

60 Znovu číst kartu umožňuje vyvolat načtení údajů z čipové karty, která je vložena ve čtečce. 3. krok - Žádost o klientský certifikát 1/2 SERVIS 24 Internetbanking BUSINESS 24 Internetbanking Po výběru volby Vyžádat, prosím, zkontrolujte uvedené údaje. V případě rozdílů se skutečností navštivte obchodní místo, kde jste sepsali podklady k uzavření Smlouvy o poskytnutí vyššího typu zabezpečení. Po kontrole údajů klikněte na tlačítko Pokračovat. Při přípravě žádosti o certifikát budete vyzváni k zadání PIN k čipové kartě a jeho změně. Nový PIN může mít 4-8 číselných znaků. 4. krok - Žádost o klientský certifikát 2/2 Před odesláním žádosti o vydání klientského certifikátu jsou všechny klíčové údaje zrekapitulovány v rámci potvrzovací obrazovky. Pro potvrzení žádosti zadejte do pole Heslo k získání certifikátu, jednorázové heslo, které Vám bylo doručeno ve speciální zásilce do vlastních rukou (případně vydáno na Obchodním místě). Vaše žádost o vydání nového klientského certifikátu odešlete certifikační autoritě po kliknutí na tlačítko Odeslat 5. krok - Vyzvednutí certifikátu 1/2 O úspěšném vydání svého klientského certifikátu certifikační autoritou budete informováni em na adresu, kterou jste potvrdili v žádosti o certifikát. Rychlost vyřízení žádosti o klientský certifikát závisí na množství žádostí odeslaných ve stejném čase a také na době, kdy žádost posíláte. V případě, že svoji žádost odesíláte v pracovní den mezi 7:00 a 19:00, bude Váš klientský certifikát připraven za cca 5-10 minut. V mimopracovní době a o víkendu bude Vaše žádost zpracována certifikační autoritou až následující pracovní den. Přihlaste se opětovně do Správce certifikátu a použijte volbu Aktivovat. Pokud je Vaše žádost vyřízena, klikněte na tlačítko Pokračovat, kterým zahájíte vyzvednutí a aktivaci certifikátu. Při vyzvednutí klientského certifikátu musíte mít zasunutu čipovou kartu ve čtečce čipových karet. SERVIS 24 Internetbanking BUSINESS 24 Internetbanking /2013 8/10

61 6. krok - Vyzvednutí certifikátu 2/2 Druhým krokem je aktivace klientského certifikátu v rámci služby internetového bankovnictví. Pro dokončení vyzvednutí a aktivace klikněte na tlačítko Odeslat. SERVIS 24 Internetbanking BUSINESS 24 Internetbanking Od této chvíle můžete Váš klientský certifikát v plném rozsahu používat. Tímto krokem je také celý proces získání Vašeho klientského certifikátu ukončen. Platnost Vašeho nového klientského certifikátu je jeden rok. Po tuto dobu můžete certifikát používat v rámci služeb internetového bankovnictví České spořitelny. Konec aktuální platnosti zjistíte ve Správci certifikátu v menu Nastavení a budete o něm také informování na ovou adresu, zadanou při Žádosti o certifikát. Nezapomeňte si před vypršením platnosti obnovit Váš klientský certifikát. Po vypršení platnosti nebudete mít možnost využívat funkce vyžadující autorizaci klientským certifikátem. O vydání nového klientského certifikátu je pak nutné požádat na obchodním místě. Čipovou kartu s certifikátem pečlivě uschovejte a chraňte před případným zneužitím. Přístupový PIN a svoji čipovou kartu uchovávejte vždy odděleně. 4) Odinstalace programu a komponent Microsoft Windows V případě požadavku na odinstalování komponent, které byly na Váš počítač nainstalovány v rámci instalace, postupujte prosím následovně: 1) Vyberte v nabídce programů ke spuštění volbu Odebrat CryptoPlus CSe 2) V Průvodci instalací zvolte, které komponenty chcete odebrat 3) Potvrďte automatické odebrání komponent tlačítkem Odinstalovat (Pozn. K odebrání Systémových komponent je nutné povolit Administrátorský přístup.) Pro úspěšné provedení odinstalace je nutné restartovat počítač. Mac OS X V případě požadavku na odinstalování komponent, které byly na Váš počítač nainstalovány v rámci instalace, postupujte prosím následovně: 1) Otevřete Aplikace 2) Vyhledejte zástupce Správce karty ČS a přesuňte do koše. 3) Ve svém uživatelském profilu odstraňte adresář csas Linux V případě požadavku na odinstalování komponent, které byly na Váš počítač nainstalovány v rámci instalace, postupujte prosím následovně: 1) Otevřete Centrum softwaru (případně vašeho správce instalačních balíčků) /2013 9/10

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a. s., (dále

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24

Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 Uživatelská příručka služby BUSINESS 24 moderní forma internetového bankovnictví nonstop k dispozici Služba BUSINESS 24 na internetové adrese www.business24.cz BUSINESS 24 Mobilní banka pro iphone nebo

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s.

Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Příloha č. 2 Přehled služeb internetového bankovnictví Servis 24 České spořitelny, a.s. Přehled poskytovaných služeb a operací na účtech SERVIS 24 správa uživatele IVR TB IB GSM Typ změna bezpečnostního

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. ÚNORA 2015 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 ERB bank, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010

Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010 Manuál pro služby Přímého (Internetového) bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby l in nkovnictví2010 5. 4. 2014 Obsah: 1. Podporované prohlížeče 2. Přihlášení do Internetového bankovnictví

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÉ OD 1. ÚNORA 2011 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ CENÍK SLUŽEB ZALOŽENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU Založení účtu (platí pro všechny typy účtů) Zřízení internetového bankovnictví Poplatek za vedení osobního účtu (měsíčně)

Více

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010

Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. l in nkovnictví2010 Manuál pro služby Přímého bankovnictví pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby l in nkovnictví2010 11. 5. 2015 Obsah: 1. Podporované prohlížeče 2. Přihlášení do Internetového bankovnictví 3. Výběr

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím,

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím,

Více

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví

Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Příručka pro uživatele Telefonního bankovnictví Vážený kliente, naším cílem je nabídnout Vám takové finanční služby, které Váš skutečný život zjednoduší. Proto jsme se rozhodli novou podobu našich finančních

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím,

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s.

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Úvodní ustanovení Banka a Klient se dohodli, že Banka bude Platební transakce provádět v níže sjednaných Bankovních pracovních dnech a mezních

Více

Uživatelská příručka služeb

Uživatelská příručka služeb Uživatelská příručka služeb Odteď máte nonstop k dispozici moderní formy internetového a telefonního bankovnictví. SERVIS 24 Internetbanking dostupný na internetové adrese: www.servis24.cz SERVIS 24 Telebanking

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016)

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. 1. Obecné podmínky I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1.1 Klient je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na účtu na základě písemného platebního

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

zdarma za položku Registrace služby GSM-SMS SIM Toolkit včetně nahrání/aktivace na SIM kartu (první registrace včetně nahrání/aktivace zdarma)

zdarma za položku Registrace služby GSM-SMS SIM Toolkit včetně nahrání/aktivace na SIM kartu (první registrace včetně nahrání/aktivace zdarma) I. Firemní účet Ceník pro cenové programy INDIV-11-FU Sazby v ceníku jsou uvedeny v Kč Použití komunikačních kanálů: Pro provádění operací Vám Raiffeisenbank nabízí řadu možností přístupu na účet, tzv.

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více