Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 č. j.: SZ/ 782 /2013 spisový a skartační znak: B1/A5

2 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A/ NÁZEV ŠKOLY, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, IČO, KONTAKTY Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov U Školy 181, Zastávka u Brna tel., fax: , Od je základní škola právním subjektem s postavením příspěvkové organizace. IČ: S účinností od byla vydána nová zřizovací listina s názvem Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov U Školy 181, Zastávka Od přestala být součástí naší školy ZŠ Vysoké Popovice. Od se stala součástí naší školy Mateřská škola Babice byl naší příspěvkové organizaci předán do hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele budova č. p. 440 (MŠ U Školy a CCV) B/ ZŘIZOVATEL ŠKOLY Zřizovatelem školy je Obec Zastávka se sídlem Hutní osada 14, Zastávka, IČ: C/VEDENÍ ŠKOLY Ředitelem školy byl k jmenován na základě konkurzního řízení Ing. Zdeněk Strnad. Od vykonává funkci statutárního zástupce Mgr. Petr Pečenka a funkci zástupce ředitele školy Mgr. Radka Bochníčková. D/ ZVOLENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM A JEHO Č. J. Základní škola ZŠ Zastávka Název zvoleného vzdělávacího programu ŠVP ZV POZN: Konkrétní vzdělávací program tvoří přílohu k výroční zprávě. Číslo jednací SZ/572/2007, dodatek č. 2 SZ/702/2011 V ročníku 1. až 9. E/ ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Ve školním roce 2005/2006 byla zřízena školská rada. V roce 2008 a následně v roce 2011 se uskutečnily volby nových členů školské rady. Školská rada nyní pracuje ve složení: Petr Pospíšil (předseda školské rady), Jaroslava Baštařová, Jaroslava Zahradníková, Pavlína Pavlíkovská, Zita Hovězáková, Karel Kočí, Radka Bochníčková, Ivana Vaňková, Michal Kříž. V průběhu školního roku proběhla dvě zasedání školské rady, v jejichž průběhu školská rada schválila: Školní řád Pravidla klasifikace a hodnocení Výroční zprávu školy za rok 2011/2012 a projednala: Návrh rozpočtu na rok 2013 Školská rada se také podílela na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy. 2

3 Část II. DRUHY A TYPY ŠKOL, KTERÉ ŠKOLA ZAHRNUJE A/ POPIS Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov je jedinou základní školou v obci a je spádovou školou i pro řadu okolních obcí. Vzhledem ke kvalitě školy v ní plnily povinnou školní docházku i děti řady dalších obcí (podrobněji v Části III.). Škola v sobě zahrnuje následující součásti: základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu, výdejnu jídel a školní družinu. B/ ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍCH Základní škola Zastávka Školní rok 2012/2013 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu I. stupeň II. stupeň ,5 CELKEM ,1 Mateřská škola Zastávka, U Školy Školní rok 2012/2013 Počet tříd Počet dětí Počet pedag. pracovníků Prům. počet dětí na třídu Prům. počet dětí na ped. prac. Tř. standardní z toho polodenní Tř. speciální Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve šk.roce 2012/ Kč u dětí s celodenní péčí a 233 Kč u dětí s docházkou omezenou na nejvýše 4 h denně. Mateřská škola Zastávka, Havířská Školní rok Počet pedag. Prům. počet dětí Prům. počet dětí Počet tříd Počet dětí 2012/2013 pracovníků na třídu na ped. prac. Tř. standardní z toho polodenní Tř. speciální Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve šk.roce 2012/ Kč u dětí s celodenní péčí a 233 Kč u dětí s docházkou omezenou na nejvýše 4 h denně. Mateřská škola Babice Školní rok Počet pedag. Prům. počet dětí Prům. počet dětí Počet tříd Počet dětí 2012/2013 pracovníků na třídu na ped. prac. Tř. standardní z toho polodenní Tř. speciální Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve šk.roce 2012/ Kč u dětí s celodenní péčí a 233 Kč u dětí s docházkou omezenou na nejvýše 4 h denně. Školní družina Zastávka 2012/2013 Počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD Počet vychovatelů ŠD Celkem Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činila ve školním roce 2012/ Kč. 3

4 Školní jídelna Zastávka 2012/2013 Počet Počet strávníků žáci a děti škol. prac. ostatní Školní jídelna úplná Školní jídelna výdejna Havířská Školní jídelna výdejna Babice VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY Rozhodnutí ředitele Počet Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 42 Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 46 Ukončení docházky do MŠ 1 Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 34 Přestup dítěte z jiné základní školy 26 Snížení úplaty v MŠ 0 Odvolání 1 (KÚ JmK) 4

5 Část III. ŽÁCI ŠKOLY A/ SEZNAM ŽÁKŮ PO JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH (POZN: stav k ) I. A třídní vyučující Mgr. Petra Pelikánová Počet žáků: 25 Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 13 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 1 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. I. B třídní vyučující Mgr. Martina Vlachová Počet žáků: 25 Počet dívek: 12 Počet dojíždějících: 5 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 0 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. II. A třídní vyučující Mgr. Olga Dvořáková Počet žáků: 16 Počet dívek: 7 Počet dojíždějících: 4 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 0 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. II. B třídní vyučující Mgr. Iveta Lebedová Počet žáků: 19 Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 10 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 1 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. III. A třídní vyučující Mgr. Romana Fabiánková Počet žáků: 21 Počet dívek: 13 Počet dojíždějících: 8 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 1 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. IV. A třídní vyučující Mgr. Lenka Foralová Počet žáků: 14 Počet dívek: 7 Počet dojíždějících: 6 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 0 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. IV. B třídní vyučující Mgr. Ivana Vaňková Počet žáků: 19 Počet dívek: 9 Počet dojíždějících: 2 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 0 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. V. A třídní vyučující Mgr. Hana Palánová Počet žáků: 18 Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 8 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 0 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. V. B třídní vyučující Mgr. Ivana Machová Počet žáků: 11 Počet dívek: 8 Počet dojíždějících: 9 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 0 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. 5

6 VI. A třídní vyučující Ing. Lenka Valešová Počet žáků: 20 Počet dívek: 11 Počet dojíždějících: 13 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 1 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. VI. B třídní vyučující Mgr. Václava Pečenková Počet žáků: 20 Počet dívek: 15 Počet dojíždějících: 11 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 0 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. VII. A třídní vyučující Mgr. Dana Procházková Počet žáků: 18 Počet dívek: 7 Počet dojíždějících: 9 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 0 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. VII. B třídní vyučující Mgr. Veronika Adamíková Počet žáků: 19 Počet dívek: 12 Počet dojíždějících: 12 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 1 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. VIII. A třídní vyučující Mgr. Alena Blažková Počet žáků: 16 Počet dívek: 6 Počet dojíždějících: 10 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 0 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. VIII. B třídní vyučující Mgr. Lenka Hájková Počet žáků: 21 Počet dívek: 11 Počet dojíždějících: 11 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 0 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. IX. A třídní vyučující Mgr. Michal Kříž Počet žáků: 13 Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 7 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 0 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. IX. B třídní vyučující Mgr. Lenka Hvězdová Počet žáků: 13 Počet dívek: 6 Počet dojíždějících: 7 Počet dětí žadatelů o azyl a dětí azylantů: 1 Jmenný seznam žáků je uveden v příloze k této výroční zprávě. Jmenný seznam žáků viz Příloha č. 1 Školní družina Služeb školní družiny využívají pouze žáci naší školy. Školní družinu v roce 2012/2013 tvořila 4 oddělení, celkem 107 dětí. Její služby byly poskytovány za úplatu. Výše úplaty činí 150 Kč za jeden měsíc za započatou docházku v příslušném kalendářním měsíci na jednoho žáka zapsaného do ŠD. Práce žáků přispěla nejen k naplnění jejich volného času, ale zejména k získání dalších vědomostí a dovedností, které vedly také k úspěšné reprezentaci naší školy ve všech soutěžích, jichž se žáci zúčastnili. Od ledna 2011 děti využívají nové prostory v Centru celoživotního vzdělávání. 6

7 B/ SEZNAM OBCÍ, ZE KTERÝCH V NAŠÍ ŠKOLE PLNÍ DĚTI POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU Babice u Rosic Brno Hlína Ivančice Jinošov Kralice nad Oslavou Kratochvilka Lukovany Příbram na Moravě Rapotice Rosice Říčany Sudice Třebíč Vysoké Popovice Zakřany Zastávka Zbraslav Zbýšov C/ SEZNAM DĚTÍ NAVŠTĚVUJÍCÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Zastávka, U Školy Dvě celodenní třídy vyučující Jitka Bohuslavová, Miroslava Česneková, Irena Syrová, Marcela Slaninová Počet žáků: 56 Počet dívek: 25 Mateřská škola Zastávka, Havířská Celodenní třída vyučující Jana Švejdová, Ivana Horváthová Počet žáků: 28 Počet dívek: 9 Mateřská škola Babice Celodenní třída vyučující Anežka Pospíšilová, Andrea Česneková Počet žáků: 28 Počet dívek: 15 7

8 Část IV. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Kolektiv pedagogů v naší škole je poměrně stabilizovaný a pedagogičtí pracovníci mají zájem o práci s dětmi, stejně jako o svůj další pedagogický a odborný růst. Přestože díky systematickému přístupu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dosáhli všichni pedagogové odpovídající odborné kvalifikace, tak jako v mnoha dalších školách se i v naší škole objevují u některých předmětů problémy s odbornou způsobilostí (aprobovaností). Ve školním roce 2012/2013 nedošlo oproti předchozímu školnímu roku k žádné změně ve složení pedagogického sboru, ve stejném složení pracovalo i vedení školy. Z hlediska věkového složení pedagogického sboru byla nejvíce zastoupena skupina pedagogických pracovníků s více jak 20 letou praxí ve věku 40 až 50 let. Z tohoto pohledu lze pedagogický sbor považovat za zkušený. Přes změnu charakteru azylových zařízení v Zastávce si naše škola uchovává svůj multikulturní charakter nejen díky vzdělávaným cizincům, ale také přítomností a vzděláváním dětí romské národnosti. V této souvislosti je třeba u vyučujících ocenit jejich ochotu spolupodílet se na vytváření mnohdy originálních postupů a výukových materiálů, které jsou ke zvládnutí problémů spojených s integračním a vzdělávacím procesem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí nezbytné. Vyzdvihnout je třeba i jejich aktivní zapojení do realizace projektu školy Inovace vzdělávání, v rámci něhož se pedagogům podařilo vytvořit na 400 digitálních výukových materiálů. Ty by měly přispět k většímu využití moderních výukových technologií, metod a forem. Přínosem projektu bylo i vytvoření funkce školního pedagoga, který představuje velkou podporu zejména při práci s žáky s poruchami chování, poruchami učení a žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jeho působení se osvědčilo i při skupinové práci s třídními kolektivy a pomoci při profesní orientaci žáků končících povinnou devítiletou docházku. Také kolektiv správních zaměstnanců zůstal v daném školním roce stabilní a beze změn. Zkušenosti správních zaměstnanců byly předpokladem pro kvalitní chod školy z hlediska provozu, správy a administrativy a zaměstnanci tak vytvářeli dobré podmínky pro kvalitní výchovně vzdělávací činnost školy. A/ POČTY ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY Součást školy Pedagogičtí pracovníci Přepočtení pedagog. pracovníci Správní pracovníci Přepočtení správní pracovníci Základní škola 24 22, Mateřská škola 8 8,00 3 3,50 Školní družina 5 2,99 1 0,75 Školní jídelna ,81 Celkem 37 33, ,06 8

9 B1/ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Jméno a příjmení Funkce Aprobace Vyučované předměty Ing. Zdeněk Strnad ředitel školy Ov Ch, Ov Mgr. Petr Pečenka učitel, statut. zást. řed. školy ZSV, Ov Pc, Mv Mgr. Radka Bochníčková učitelka, zást. řed. školy M, Bi M Mgr. Veronika Adamíková učitelka ZŠ Bi, Z Bi,Z Mgr. Alena Blažková učitelka ZŠ Ch, Bi, Aj Aj, Ch Mgr. Petra Pelikánová učitelka ZŠ NS NS Mgr. Olga Dvořáková učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Romana Fabiánková učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Lenka Foralová učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Lenka Hájková učitelka ZŠ Čj, Rj Čj, Mv, Vkz, Pkc, Ov Mgr. Monika Hubičková učitelka ZŠ Ov D, Ov, Nj Mgr. Lenka Hvězdová učitelka ZŠ NŠ, Hv,Vv, Z Hv, Z, Vv Mgr. Michal Kříž učitel ZŠ M, Tv M, Tv, Pc Mgr. Ivana Machová učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Alžběta Lukasová výchovná poradkyně NŠ, Spec. pedagogika, Aj Mgr. Iveta Lebedová učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Hana Palánová učitelka ZŠ NŠ NŠ RNDr. Petr Pospíšil učitel ZŠ M, Ch M Mgr. Václava Pečenková učitelka ZŠ Čj, D Čj, D Ing. Lenka Valešová učitelka ZŠ F F, Př, Pkc Mgr. Ivana Vaňková učitelka ZŠ NŠ NŠ Mgr. Martina Vlachová učitelka ZŠ NŠ NŠ Ivana Radová Jiřina Švihálková Aneta Růžičková Michaela Kučerová Romana Fabiánková Anežka Pospíšilová Andrea Česneková Ivana Horváthová Jana Švejdová Jitka Bohuslavová Miroslava Česneková Irena Syrová Marcela Slaninová vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD vychovatelka ŠD vedoucí učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ vedoucí učitelka MŠ vedoucí učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ učitelka MŠ Aj 9

10 B2/ RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY SEZNAM SPRÁVNÍCH PRACOVNÍKŮ Jméno a příjmení Funkce Pracoviště Hana Čechová účetní ZŠ Zastávka Renata Gährová mzdová účetní, hospodářka školy ZŠ Zastávka Milan Sýkora školník ZŠ Zastávka Hana Gajdošová uklízečka ZŠ Zastávka Mirka Čičmancová uklízečka ZŠ Zastávka Pavlína Danielová uklízečka ZŠ Zastávka Božena Klusáková školnice MŠ Zastávka, U Školy Věra Foralová školnice MŠ Zastávka, Babice Jana Čechovská uklízečka MŠ Zastávka, Havířská Pavlína Pavlíkovská uklízečka ZŠ, MŠ Zastávka Věra Šrámková vedoucí kuchyně ŠJ Zastávka Petra Wenzelová kuchařka ŠJ Zastávka Martina Svobodová pomocná kuchařka ŠJ Zastávka 10

11 Část V. ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY Termín zápisu: 5. a 6. února 2013 Počet dětí přihlášených k zápisu: 41 Počet zapsaných dětí: 35 Počet odkladů povinné školní docházky: 6 A/ ZÁPIS DĚTÍ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZASTÁVKA Seznam budoucích prvňáčků: Antoš Lukáš, Bednář Oldřich, Brych Štěpán, Dolejš Vojtěch, Dudová Jitka., Filla Adam, Fučíková Helena, Hájek Jan, Hampl Marek, Holešovský Adam, Hrabicová Nela, Jarošová Denisa, Jarošová Lucie, Klapalová Šárka, Kouřil Lukáš, Kovácsová Michaela, Krafka Lukáš, Lochman Dominik, Lopaurová Veronika, Maly Simona, Musil Tomáš, Nesvadba Petr, Oláhová Aneta, Pinčiar Erik, Pitruška Tobiáš, Pořízková Julie, Rada Václav, Smiešna Denisa, Ševela Pavel, Šrámek Aleš, Štreit Martin, Vašíčková Daniela, Venclovský David, Viktorín Viktor, Vrbová Kristýna. Ve školním roce 2012/13 otevřeme dvě první třídy, k zapsaným žákům přibudou ještě další žáci. Jedna žákyně bude opakovat první třídu a dvě děti přestoupily z jiných škol. Z počtu 35 zapsaných dětí však možná nenastoupí všichni, neboť tři děti zapsali zákonní zástupci i na jiné škole. Zda si zvolí naši školu pro plnění povinné školní docházky, zjistíme až po 1. září B/ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZASTÁVKA Zápis dětí do mateřských škol probíhal ve všech předškolních zařízeních (MŠ Zastávka U Školy, MŠ Zastávka Havířská, MŠ Babice) od do Pro školní rok 2012/2013 bylo do mateřských škol zapsáno 33 nových dětí. Kapacita mateřských škol bude v následujícím školním roce plně využita. Přesto nebylo možné vyhovět 45 žádostem o umístění dětí do předškolního vzdělávání. 11

12 Část VI. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A/ VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROCES V ZŠ ZASTÁVKA Třída Počet žáků Prospěli s vyznamen. Prospěli/neprospěli Snížený st. chování (druhý/třetí) Počet zam. hodin Počet neoml. hodin I. A /1 0/ I. B /0 0/ II. A /0 0/ II. B /1 0/ III. A /0 0/ IV. A /0 0/ IV. B /0 0/ V. A /0 0/ V. B /0 0/ VI. A /3 2/ VI. B /1 0/ VII. A /1 2/ VII. B /0 2/ VIII. A /2 2/ VIII. B /0 0/ IX. A /0 1/ IX. B /0 0/ CELKEM /9 9/ C/ ROZMISŤOVACÍ ŘÍZENÍ PO SPLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY nižší než devátý ročník Jméno a příjmení Třída Obor Škola Přijetí v kole Daniel Oláh 8. A Mechanik opr. mot. voz. ISŠA Křižíkova, Brno 2. Dominik Touška 8.B Zedník SŠSŘ Bosonohy 1. Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech: 50%. 12

13 IX. A Jméno a příjmení Obor Škola Přijetí v kole Jan Ambrož Ekologie a živ. prostředí SOŠ a SOU Zahradnická Rajhrad 1. Anna Cimermanová Mechanik opr. mot. voz. ISŠA Křižíkova, Brno 1. Michaela Frecerová Gymnázium G TGM Zastávka 1. Diana Kamenická Kosmetické služby SŠPaS Charbulova, Brno 2. Kristýna Kloučková Ekologie a živ. prostředí SOŠ a SOU Zahradnická Rajhrad 2. Lenka Kuchyňková Ekonomické lyceum OA Kotlářská, Brno 2. Miroslava Loučková Pedagogické lyceum CM GaSOŠP Lerchova, Brno 1. Denisa Machová Gymnázium G TGM Zastávka 1. Simona Nejedlá Kuchař SŠPaS Charbulova, Brno 1. Roman Nováček Automechanik ISŠA Křižíkova, Brno 1. Jana Podrazilová Číšník SŠPaS Charbulova, Brno 1. Michal Tomeček Instalatér SŠ polytechnická Jílová, Brno 1. Kateřina Zoblivá Fotograf SŠPaS Charbulova, Brno 2. Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech: 70 % IX. B Jméno a příjmení Obor Škola Přijetí v kole Jaroslav Boudný Gymnázium G TGM Zastávka 1. Ladislav Brůža Truhlář SŠ stavební Třebíč 1. David Gottwald Zedník SŠ polytechnická Jílová, Brno 1. Karolína Kočí Veterinářství VOŠ a SŠV Třebíč 1. Jan Kolek Mechanik opr. mot. voz. ISŠA Křižíkova, Brno 1. Eliška Konečná Reprodukční grafik ISŠP Šmahova, Brno 1. Lucie Kubíčková Cukrář SŠPaS Charbulova, Brno 1. Veronika Matušková Ekonomika a podnikání SŠD, OaS M. Krumlov 1. Radek Musil Gymnázium G TGM Zastávka 1. Michal Polehla Truhlář SŠ stavební Třebíč 1. Pavlo Pulyak Elektrikář silnoproud SOŠ a SOU SaE Trnkova, Brno 1. Hana Strašáková Pedagogické lyceum CM GaSOŠP Lerchova, Brno 1. Markéta Zelinková Průmyslová ekologie SŠITaSP Purkyňova, Brno 1. Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech: 100 % D/ SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH KE STUDIU NA VÍCELETÉM GYMNÁZIU Žádní žáci nekonali přijímací řízení na víceleté gymnázium z pátého nebo sedmého ročníku. 13

14 E/ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Trvalou součástí naší příspěvkové organizace je i mateřská škola, jejíž celková kapacita je 145 dětí. Ta byla v průběhu celého školního roku plně využita. Naše předškolní zařízení tvoří 3 detašovaná pracoviště Havířská 145 s jednou třídou, Babice 205 s jednou třídou a U Školy 440 se dvěma třídami. Všechny třídy jsou z hlediska rozsahu provozu celodenní. Při přijímacím řízení, které proběhlo ve dnech 13. a 14. května 2013, se tato kapacita opět ukázala vzhledem k silně převyšující poptávce po umístění dětí do mateřské školy jako nedostatečná (viz část V. ZÁPIS DO ŠKOL). Řešením vzniklé situace se bude zabývat vedení školy se zřizovatelem a obcí Babice. Činnost mateřské školy byla zajišťována 8 pedagogickými a 3 nepedagogickými pracovnicemi. Ve složení pedagogického sboru v mateřských školách došlo ke změně v detašovaném pracovišti Babice, kde od nastoupila Andrea Česneková na místo paní Foralové. Všechny učitelky v mateřských školách splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. Úplata za předškolní vzdělávání činila v tomto školním roce 350 Kč za měsíc při celodenním pobytu dětí a 233 Kč při pobytu dětí maximálně 4 hodiny denně. Na jaře 2013 proběhlo v mateřských školách dotazníkové šetření, prostřednictvím něhož se mohli rodiče vyjádřit ke kvalitě výchovně vzdělávacího procesu, materiálně technického zázemí, stravovacích služeb a rozsahu provozu mateřské školy. Výsledky tohoto šetření se stanou východiskem pro případné korekce v následujícím období. Naše pedagogická práce ve školním roce 2012/2013 vycházela ze školního vzdělávacího programu: JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY A LIDSKÉ SPOLEČNOSTI. Při jeho aktualizaci byl využit schválený Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č. j /01-22), který schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Cílem pedagogické práce v mateřské škole bylo rozvíjet rovnoměrně osobnost dítěte s ohledem na jeho předpoklady a možnosti. Ve všech třídách mateřské školy byly věkově smíšené kolektivy a tomu byl přizpůsoben i výchovně vzdělávací proces, který vyváženě v průběhu celého dne zahrnoval spontánní i řízené aktivity. Po dobrých zkušenostech z předchozích let i v letošním školním roce pokračovala práce s dětmi docházejícími do mateřské školy poslední rok, tzv. předškoláky, kterým byla nad rámec běžné péče nabídnuta možnost návštěvy stimulačně-edukativních skupin pod vedením paní uč. Vlachové, kde se děti za přítomnosti rodičů mohly nenásilně připravovat na nové prostředí a práci v základní škole. Na základě získaných zkušeností se v příštím školním roce budeme snažit do jejich vedení zapojit i učitelky z mateřských škol. Práci s dětmi v průběhu celého školního roku zpestřovala řada kroužků (výtvarný, pohybový, výuka anglického jazyka), na jejichž zajištění se podílely aktivně: DDM v Zastávce, Taneční škola M. Holého, plavecký výcvik zajišťovaný Plaveckou školou Blučina v Nové Vsi a MKM Jazyková škola Brno. Kroužky svým tematickým zaměřením napomáhaly účinně rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí a vhodně doplňovaly školní vzdělávací program. Významným úkolem naší pedagogické práce bylo respektovat výrazné multikulturní prostředí dané přítomností romské menšiny a uprchlickými zařízeními v naší obci. Tomuto specifiku bylo nutno přizpůsobit práci s dětmi tak, aby se naučily žít ve společnosti etnicky i kulturně různorodé, aby tolerance, soudržnost a kladné mezilidské vztahy byly samozřejmou součástí jejich osobnosti. Potěšující skutečností bylo větší zapojení rodičů do aktivit mateřské školy, o čemž svědčí rostoucí počet akcí připravovaných s jejich účastí a podporou. Nejvýznamnější společnou akcí všech tří mateřských škol byla Akademie mateřských škol v Dělnickém domě v Zastávce věnovaná oslavě Dne Matek. V průběhu školního roku jsme se snažili zlepšit i materiálně technické zázemí předškolních zařízení. Ve spolupráci se obcí Zastávka a obcí Babice došlo k úpravě prostředí školních zahrad v MŠ Babice a MŠ U Školy a jejich doplnění o další venkovní hrací prvky tak, aby splňovaly veškeré požadavky na bezpečnost dětí. Začátkem školního roku byla také dokončena rekonstrukce školní jídelny. V MŠ Havířská byla provedena oprava komínu a výměna kotle. Vzdělávací proces v mateřské škole byl během celého školního roku doplňován řadou dalších školních a mimoškolních aktivit probíhajících často ve spolupráci s dalšími subjekty (obecní úřad, základní škola, dům dětí atd.), z nichž mnohé přispěly k rozvoji kulturního a společenského života obce (Část XII.). 14

15 Část VII. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ A/ OBECNÉ PRINCIPY Další vzdělávání pedagogických pracovníků hraje významnou roli při zavádění nových postupů a metod, které by měly odpovídat výchovně-vzdělávacímu procesu ve třetím tisíciletí. Východiskem DVPP byl plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2012/2013, který vycházel z analýzy aktuálního stavu a dlouhodobého plánu. Pro školní rok byly stanoveny následující prioritní oblasti: 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících oblastech výuky a vzdělávání (cizí jazyky, finanční gramotnost, využití ICT, předškolní vzdělávání). 2. Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti školního managementu. 3. Aktualizace www stránek školy a jejich rozvoj. 4. Vzdělávání v oblasti drogové prevence a dalších sociálně patologických jevů na škole (šikana, xenofóbní chování, vandalismus, násilí). 5. Vzdělávání v oblasti péče o děti s poruchami učení a chování. 6. Vzdělávání cizinců a žáků se sociálně znevýhodněného prostředí. 7. Multietnická výchova a interkulturní výchova. 8. Vzdělávání pedagogů v oblasti moderního vyučování a zavádění nových netradičních vyučovacích metod do výuky. 9. Vzdělávání pedagogických pracovnic MŠ v následujících oblastech: polytechnická výchova, výchova ke zdraví, prohlubování předčtenářské a matematické dovednosti. 10. Vzdělávání v oblasti výchovné a příslušné zájmové činnosti. Tento plán bylo nutno v průběhu roku zásadně korigovat vzhledem k omezené výši finančních prostředků rozpočet krajského úřadu, dle výkazu o ZŠ normativ na žáka. Vzhledem k tomu, že v předešlém školním roce proběhlo intenzivní prohlubování odbornosti všech pedagogických pracovníků díky finančním prostředkům z ESF v rámci realizace projektu Inovace vzdělávání (na DVPP bylo vynaloženo Kč), rozhodli jsme se využít omezené finanční prostředky určené na ONIV především k nákupu učebnic a pomůcek. Omezený rozsah DVPP byl zajištěn se souhlasem zřizovatele zejména z finančních prostředků určených na provoz částečně z finančních prostředků z ESF projekt Inovace vzdělávání. B/ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ název kurzu počet pedagogů cena kurzu ŠVP ZMĚNY A REALIZACE VE VÝUCE Kč ŠKOLA ČTŠNÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ Kč ÚVOD DO ZAČLEŇOVÁNÍ ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM Kč OCHRANA OBYVATEL ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ Kč ZUMBA JAKO VYUČOVACÍ HODINA Kč ROZVÍJÍME ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST Kč POČÍTAČ VE ŠKOLE Kč INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO BUDOUCÍ ŽADATELE O GRANTY-COMENIUS 1 0 Kč MODERNÍ TRENDY ROZVOJE CHEMIE 1 0 Kč KONFERENCE PROJEKTU E-DUR PRO REGION MORAVA 1 0 Kč Naše škola zatím neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 15

16 Část VIII. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Naše škola má vypracovaný Minimální program prevence sociálně patologických jevů, zvláště protidrogové prevence (MPP). Program se zpracovává na každý školní rok, jeho součástí je také pokyn pro řešení šikany na škole a krizový plán školy. V rámci preventivního programu spolupracuje naše škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno (PPP). Koordinátorem je Mgr. Lenka Cupalová. Třikrát ročně probíhá v Brně schůzka školních metodiků prevence. Škola tak získává informace o novinkách z krajského úřadu, MŠMT, legislativě. Na schůzky jsou také zváni zástupci různých organizací, které se zabývají prevencí (Policie ČR, Linka bezpečí, kurátoři apod.). Do MPP ve škole začleňujeme nabídky PPP Brno a ostatních institucí. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Především vést děti ke správným postojům vůči zátěžím a problémům. Cílem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se. Dělat rozhodnutí, ve kterých si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a bude zvládat základní sociální dovednosti. MPP je výsledkem upravování, zkoušení a nedá se považovat za ukončený a definitivní. Každý školní rok přináší nové podněty a nápady. Za realizaci na jednotlivých stupních naší školy zodpovídá na škole školní metodik prevence. Aktivity jsou rozděleny podle věku. MŠ U dětí v předškolním věku je vhodnějším pojmenováním preventivního programu preventivní působení. Základem našeho preventivního působení v MŠ je vytváření sociálních kompetencí dětí, kdy si děti prostřednictvím prožitkového učení osvojují schopnosti rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky. Aktivity V tomto školním roce se děti zúčastnily předplaveckého výcviku v Nové Vsi, v jednotlivých třídách proběhla mikulášská nadílka, vánoční besídka. Dobrou úroveň vždy mají divadelní představení. Závěr roku byl věnován návštěvě předškoláků v ZŠ, opékání špekáčků, zábavnému odpoledni s rodiči v rámci Dne dětí, rozloučení s předškoláky, výletu. Během školního roku děti vyráběly dárky k různým příležitostem. I. stupeň S jednotlivými tématy se děti setkávaly především v Prvouce, Přírodovědě a Vlastivědě. Při výuce využívaly učitelky různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu. Aktivity Děti se zúčastnily plaveckého výcviku v bazénu v Nové Vsi, mikulášské nadílky, vánoční besídky ve škole. V Dělnickém domě žáci pod vedením svých učitelek připravili program ke Dni matek. Každá třída prvního stupně oslavila Den dětí a jela na školní výlet. V rámci projektového týdne žáci navštívili ZOO Brno a ekofarmu v Lesním Jakubově. Žáčci prvního stupně se stali sponzory dvou zvířátek brněnské ZOO. 16

17 II. stupeň Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci tak, aby byla probrána všechna témata, aby nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech Občanská výchova, Výchova k zdraví, Přírodopis, Chemie, Dějepis, Český jazyk a literatura. Aktivity 6. třídy budování bezpečného klimatu v nově vznikajících třídních kolektivech (vzájemné poznávání, navázání pozitivních vztahů mezi žáky a třídním učitelem, prevence šikany důvěra, tolerance, respekt), adaptační kurz. 7. třídy zvládnutí základů sjezdového lyžování doplněné o aktivity zážitkové pedagogiky, týmové spolupráce pobytový kurz: Červenohorské sedlo (Jeseníky) 8. třídy navazování nových kontaktů přednášky: Drogy a my, Sexualita 9. třídy vazby ve skupině, chování v zátěžové situaci, duševní hygiena. Přehled akcí v rámci školy Název žáci forma termín 6. ročník Adaptační kurz komunikace,týmová září, červen 1. zážitkové kurzy spolupráce 7. ročník LVK únor 2. stupeň sportovní den červen 2. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, celá škola individuální studijní plány, individuální celoročně integrace výuka 3. výchovné poradenství soustavná a preventivní celá škola celoročně práce 4. třídní výlety, poznávací výlety ČR, výlet do Anglie 5. pravidelná spolupráce s PPP a se školním psychologem 6. (Klima třídy, Kruhy bezpečí, Adaptační kurz Sloup) spolupráce s Policií ČR, Hasiči a neziskovými organizacemi (požární prevence, sexuální výchova) 7. příprava a realizace projektového týdne 8. Vánoce společné akce žáků u Vánočního stromu Volnočasové aktivity Instituce DDM Zastávka TJ Čechie Zastávka ZUŠ Zastávka Školská rada Obecní zastupitelstvo Policie ČR IQ Roma servis forma spolupráce zájmové kroužky organizace náboru, vedení oddílů zájmové kroužky konzultace konzultace konzultace, přednášky Projekt v rodině, příprava do vyučování 17

18 Tabulka reálných zjištění patologických jevů 1.tř. 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. Kouření reálná zjištění Alkohol reálná zjištění měkké drogy tvrdé drogy Šikana reálná zjištění reálná zjištění vyloučení jednotlivce z kolektivu psychická šikana fyzická šikana lynčování Záškoláctví do 10 neoml.hodin Kriminalita nad 10 neoml.hodin násilné povahy majetkové povahy pod vlivem návykové látky Týrání dítěte reálná zjištění Zneužívání dítěte Zanedbávání dítěte reálná zjištění reálná zjištění Gamblerství reálná zjištění Jiné reálná zjištění MPP je otevřený dokument, který je možné upravovat podle aktuální situace. V případech, kdy selže prevence ve škole a vyskytnou se žáci, kteří budou podezřelí ze zneužívání návykových látek, dealerství apod., přistupujeme k těmto opatřením: individuální pohovor se žákem, spolupráce s rodinou, řešení ve spolupráci s PPP, uvědomění sociálního odboru, policie. 18

19 Část IX. MULTIKULTURNÍ PROSTŘEDÍ VE ŠKOLE Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka se již více jak 20 let zabývá vzděláváním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (azylantů, cizinců s legalizovaným pobytem v ČR a romské národnostní menšiny). I přes významný pokles vzdělávaných žáků se statutem azylanta způsobený optimalizací sítě azylových zařízení v ČR na přelomu roku 2009 a 2010 si škola díky vzdělávání dalších kategorií cizinců ze třetích zemí a vzděláváním dětí romské menšiny zachovává svůj multikulturní charakter. Ve školním roce 2012/2013 se v naší škole vzdělávalo 10 žáků cizinců ze třetích zemí a 17 žáků romské národnosti. Výchovou a vzděláváním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí tak škola významně přispívá k řešení problematiky integrace těchto skupin žáků nejen v rámci našeho regionu, ale i k jejich soužití s majoritní společností v multikulturním prostředí. Jeho existence klade zvláštní nároky na vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a tím i na práci pedagogů. Díky dlouholetým zkušenostem v této oblasti jsme v naší škole vytvořili velmi dobré podmínky pro vzájemné soužití a spolupráci žáků různých národností a kultur. S klesající počtem vzdělávaných dětí cizinců se naše práce stále více zaměřuje na podporu vzdělávání a výchovy žáků romské národnosti. V oblasti práce s žáky romské národnosti pokračovala spolupráce naší školy s organizací IQ Roma servis v rámci projektu Začni tady a teď zaměřeného na klienty organizace navštěvující naši základní školu. V rámci projektu pracuje s vybranými žáky, jak ve škole, tak v rodinách terénní pracovnice, která na základě konzultací s pedagogy a vedením školy napomáhá při přípravě dětí na výuku. Pozitivní je i její působení přímo v rodinách. Cílem je pomoci dětem i rodičům pochopit význam vzdělávání dětí a také zlepšit jejich docházku do školy. Velkým přínosem v této oblasti je také působení školního psychologa a jeho individuální i skupinová práce s dětmi a rodiči napomáhající k jejich lepšímu pochopení významu vzdělávání pro budoucí profesní uplatnění dětí, lepší profesní orientaci, chování k autoritám i sobě navzájem. K větší úspěšnosti dětí by mělo v konkrétních případech přispět (na základě doporučení pedagogicko psychologické poradny) i zřízení dvou míst pro asistenty pedagoga, o něž škola pro následující školní rok požádala. Je třeba si však uvědomit, že jednou ze základních podmínek pro kvalitní práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí je především zajistit škole dostatek finančních prostředků, které umožní plně využít dlouholetých zkušeností pedagogů, vzdělávat tyto děti ve třídách s nižším počtem žáků, zajistit jim větší individuální péči pedagogů, nabízet jim volnočasové aktivity a podporovat tak jejich přirozenou integraci do školního kolektivu. Samozřejmostí by pak měly být i kvalitní materiálně technické podmínky pro jejich výchovu a vzdělávání (nákup pomůcek, učebnic atd.). 19

20 Část X. ICT VE ŠKOLE ICT Standard Stát ICT ve školství zatím vůbec nepodporuje. Škola dříve definovaný standard naplnila, dnes novější definice není! Školení pedagogů Další školení pouze v rámci DVPP a v závislosti na stavu finančních prostředků. Preference: 1. metodická školení k využití moderních technologií při výuce (interaktivní tabule, fotografie, video); důraz na tvorbu vlastních digitálních učebních materiálů 2. školení ke zvládnutí počítačové gramotnosti bude škola realizovat z vlastních personálních zdrojů kooperací pedagogů a předáváním zkušeností (ICT metodik nyní na škole nepůsobí). Plánovaná finanční náročnost na údržbu a obnovu technického vybavení 2013 rozpočet Kč určen na opravy a udržení současného stavu (PC, dataprojektory, tiskárny a spotřební materiál, fotoaparáty a jejich příslušenství, videokamery) 2014 rozpočet ve výši Kč bude obsahovat i položku obnovy strojů v učebně pro žáky Vybavení školy Místo Počet počítačů Počet přípojných míst Stav výbavy Plán Stav plánování Pořízeno 10 PC 2008 Obnova v roce 2013/2014 opravy opravy z vlastních starších PC Učebna Dvě PC vyhovující střihu videa Obnova jednoho PC + licence SW na střih videa opravy NÁKUP nového PC? učebna 39? Pořízeno 21 PC v roce 2009 Obnova v roce 2013/2014 opravy nová PC 21 kusů Učebna PC pro střih videa 2009 Vyhovuje vyhovuje přesun do učebny 38 Ostatní učebny (CCV) (CCV) Starší 5 let (repasované u interaktivních tabulí) 6 PC Mladší 3 let 7 PC v CCV Starší 7 let 6 PC pro žáky Zatím vyhovující Zatím vyhovující opravy a doplnění z vlastních zdrojů (ČEZ repasované) + přesun z učeb. 38 opravy z vlastních zdrojů opravy z vlastních zdrojů postupné vyřazení PC 20

Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 č. j.: SZ/ /2014 spisový a skartační znak: B1/A5 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: V Ý R

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více