P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y"

Transkript

1 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2007 Předkládá: Rada České tiskové kanceláře 1

2 O b s a h I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře 3 Úsek slovního zpravodajství Úsek obrazového zpravodajství Videoredakce Obchodní úsek Ekonomický úsek Úsek informační technologie Dceřiné společnosti II. Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře 15 III. Zpráva o činnosti Rady České tiskové kanceláře 35 Řádná zasedání a další aktivity Připomínky a stížnosti Hospodaření ČTK IV. Stanovisko Rady ČTK ke zprávám o činnosti a hospodaření 39 V. Archiv 40 VI. Přílohy 42 Zákon č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři Statut České tiskové kanceláře Jednací řád Rady České tiskové kanceláře Usnesení k návrhu rozpočtu Rady ČTK na rok 2008 Usnesení k návrhu rozpočtu ČTK na rok 2008 Usnesení k závěrečnému účtu a rozdělení zisku za rok

3 I. Zpráva o činnosti České tiskové kanceláře Úvod ČTK v roce 2007 prošla podobným vývojem jako celá mediální scéna. Pro toto období je charakteristické, že se zostřuje konkurenční boj, tištěná média procházejí obtížným obdobím, jejich reklamní výnosy převážně stagnují či klesají. Na druhé straně výrazně roste počet uživatelů internetu, kam se přesouvá i část reklamy. Prakticky všechna média vytvořila své internetové stránky. Redakce tištěné i internetové podoby se propojily takřka u všech tištěných médií. Kromě internetových stránek hledá řada vydavatelů i další aktivity pro získání dodatečných výnosů. Kromě služeb sms a mms se někteří vydavatelé pokoušejí prodávat své zpravodajství v elektronické podobě konečným uživatelům nebo prodávat zpravodajství dalším médiím a působit tedy do jisté míry jako tiskové agentury. V roce 2007 se videopříspěvky staly integrální součástí snad všech zpravodajských serverů. Internet se dostal do nové vývojové fáze (Web 2.0). I v České republice nastal nebývalý rozvoj tzv. lidové žurnalistiky a blogů. Internetové vyhledavače ve spojení s některými tištěnými médii významně posílily své pozice jako mediální podniky sui generis. Základní rys současné doby, kterým je záplava informací poskytovaných zdarma, nemůže neovlivnit práci tiskové agentury. Charakteristické pro toto období z pohledu ČTK není to, že by agentura rozjela nové projekty (na kterých však pracuje), ale právě výše zmíněná proměna vnějšího prostředí. Agentura po celý rok hledala způsob, jak na novou situaci reagovat. Snažila se být v intenzivním styku s ostatními evropskými agenturami, které řeší stejné problémy. Vedení ČTK koncem roku 2007 dospělo k názoru, že agentura bude muset projít proměnou (reformou), aby v budoucnu obstála. Přípravě reformy bylo věnováno celé prvé pololetí roku Agentura se v roce 2007 výrazně posunula kupředu především v oblasti videozpravodajství. Pokračovaly práce na různých technických projektech, především na tvorbě nové fotobanky a videobanky, velká péče byla věnována kvalitě zpravodajství. Významnou událostí byl i vstup ČTK do nově vzniklé mezinárodní organizace tiskových agentur s názvem MINDS International. Tato organizace sdružuje 11 vyspělých agentur z Evropy, USA a Kanady. Posláním této organizace je sdílení technologického know how a vzájemná pomoc při prodeji vyspělých produktů, především z oblasti tzv. mobilní komunikace. ČTK pracovala na své standardní, tedy kvalitní úrovni. I v roce 2007 naplnila své poslání. 3

4 Úsek slovního zpravodajství Úsek slovního zpravodajství (dále ÚSZ) sdružuje redakce domácí, zahraniční, ekonomickou, sportovní, exportní, dokumentační a slovenskou. Dále meziredakční pracoviště: infografiku, audio a mix, respektive nově magazínové pracoviště. V ÚSZ pracuje zhruba 220 reportérů a redaktorů. Celkový počet zpráv se v posledních letech nezvyšuje. Agentura se soustřeďuje na kvalitu. Ve druhém řádku tabulky je uvedena priorita. Prioritu 5 mají deníky, plány, avíza a další organizační zprávy celkem celkem celkem celkem domácí zahraniční ekonomické sportovní export slovenské profily grafy audio celkem Zpravodajství Loňský rok byl ovlivněn zejména náročným jednáním o reformě veřejných financí a související sociální a zdravotnické reformě. O těchto tématech ČTK vydala na 900 zpráv. Agentuře se dařilo komplikovaná témata klientům srozumitelně vysvětlit. Prakticky celý rok se domácím zpravodajstvím táhly problémy Jiřího Čunka, o nichž ČTK vydala téměř 670 zpráv. Třetím nejfrekventovanějším tématem byly diskuse a protesty související s jednáním o umístění amerického radaru na českém území (cca 550 zpráv). Z jednorázových akcí to byla návštěva amerického prezidenta George W. Bushe v České republice, o níž agentura informovala své klienty ve 165 zprávách. Zahraničnímu zpravodajství dominovala situace na Blízkém východě, zejména v Iráku. Z Blízkého východu agentura vydala přes zpráv, což je více než desetina zahraničních. Mezi zahraniční události roku se zařadila mj. vražda pákistánské političky Bénazír Bhutové, volby v Rusku a v Polsku nebo rozšíření schengenského prostoru. O něm agentura referovala pravidelně od počátku roku. Zpravodajství z Evropské unie patří standardně k hlavním tématům zahraničního zpravodajství. Loni se věnovalo mj. vyjednáváním o nové reformní smlouvě a rozhovorům o americkém protiraketovém štítu. 4

5 Ekonomičtí redaktoři a reportéři se kromě hlavního tématu, jímž byla reforma veřejných financí, věnovali více než dříve osobním financím, zejména struktuře rodinných rozpočtů a podrobnějšímu sledování cen. Více se zaměřili na konkrétní dopady ekonomických rozhodnutí na život lidí. Sportovní redakce změnila koncepci zpravodajství z ligových soutěží v házené, basketbalu a volejbalu, aby se více přiblížila měnícím se potřebám klientů, a v konečném důsledku tak ušetřila náklady za externí spolupracovníky. Místo dříve vydávaných "roztříštěných" zpráv z jednotlivých zápasů teď vychází komplexní zpráva o celém kole ve verzích. Místo dvou desítek dopisovatelů teď tuto práci zvládnou dva externisté a výsledek je pro klienty okamžitě použitelný bez nutnosti dalších úprav. Řízení ČTK pokročila ve využívání multimediálního redakčního systému pro vlastní potřebu. Redaktoři a reportéři vyhledávají informace o očekávaných událostech a průběžně je ukládají s příslušnými metadaty, tzn. s klíčovými slovy, tematickými kategoriemi, regionálními kódy servisu a předpokládanou důležitostí, respektive významem. Informace o očekávaných událostech jsou základem řízení redakční práce agentury. K nim jsou doplňovány informace o předpokládaném pořízení dalších redakčních materiálů - profilů, dokumentů, anglických verzí, grafů, fotografií a zvuků. Multimedializace Od 1. října začala ČTK vydávat multimediální magazínový servis. Jde o výběr a utřídění zajímavostí a dalšího tzv. lehkého zpravodajství ze všech servisů ČTK. Zahrnuje zprávy o zábavě, včetně televizní, společnosti, showbyznysu, módních trendech, životním stylu, filmu, popmusic a gastronomii. Chtějí ho noviny pro své zábavné a společenské rubriky, veškerá rádia, soukromé televize, různé časopisy a zejména internetoví vydavatelé, jimž je daná tematika vlastní a jsou na multimediální servis technicky nejlépe připraveni. Je to tematika vhodná pro multimediální zpracování, protože je fotogenická, zvukově atraktivní a některá témata jsou zajímavá i pro grafické ztvárnění. Pro vyzkoušení multimedializace zpravodajství právě s touto tematikou hovoří i to, že ji lze vesměs plánovat dopředu neočekávaných aktualit je v ní málo. Ambicí agentury je poskytovat klientům solidní zajímavé a zábavné zprávy, doplněné fotografiemi, zvuky, grafy a v budoucnu i videem. V prvním čtvrtletí své existence vycházelo v magazínovém servisu zpráv měsíčně. Zhruba ke každé čtvrté byly klientům poskytnuty fotografie, z nichž více než polovina byly aktuální a ostatní nabízela agentura ze svého bohatého fotoarchivu. Ke každé šesté zprávě vydala ČTK zvukový příspěvek. Foto i zvuk současně doprovázely zhruba každou sedmou zprávu. K desítkám magazínových zpráv ČTK vydala také video. Kromě toho redakce také vytvořila funkci koordinátora multimediálního zpravodajství. Jeho činnost se projevila mj. tím, že stoupl počet zvukových příspěvků o dvě třetiny. Odběratelé ocenili zejména zvýšení kvality pořizovaných zvuků, což je výsledek nákupu nových digitálních záznamníků. V loňském roce jsme klientům nabídli také nové 2D a 3D animace, které jsou určeny zejména pro internetové vydavatele. Databáze Informace o očekávaných událostech, utříděné podle výše zmíněných metadat, začala agentura poskytovat také klientům, kteří si mohou sami kdykoli vytvářet pro ně relevantní 5

6 přehledy aktualit. ČTK z databáze vytváří každý den šest různých deníků na 11 dnů dopředu. Denně tedy nabízí 66 hotových deníků očekávaných událostí. A další varianty deníků například z různých regionů si může zvolit klient z předpřipravené nabídky sám podle vlastních potřeb. Na stejném principu loni vznikla i nově koncipovaná databáze výročí, která je zatím v provozu pouze uvnitř agentury. Obsahuje přes jednotlivých záznamů o historických událostech, což je 120 až 160 na každý den. Její uživatel v ní může vyhledávat podle data, tematické kategorie, klíčových slov, regionu. Může chtít zobrazit jen půlkulatá a kulatá výročí nebo čtvrtstoletá a stoletá. Jsou zde výročí z ČR i ze světa ze všech možných oborů - politiky, ekonomiky, kultury, sportu, vědy, automobilismu, showbyznysu. Slovensko Pro slovenské klienty vydává ČTK od jara 2006 servis ve slovenštině. Jde výhradně o informace ze Slovenska. Rok 2007 byl pro slovenskou redakci ČTK obdobím stabilizace. V tvrdé konkurenci dvou slovenských agentur si slovenský servis získal pevné místo u naprosté většiny celostátních slovenských mediálních klientů, mezi odběratele se zařadily i komerční společnosti a úřady veřejné správy. Slovenská dvanáctičlenná redakce vydala loni 7703 textových zpráv, z toho 140 profilů. Dále poskytla klientům přes 700 zvukových příspěvků, 200 infografických materiálů na konci roku začala i s videozpravodajstvím. Hlavní zpravodajskými aktualitami byl únorový výbuch ve Vojenském opravárenském podniku v Novákách, listopadová krize mezi vládními stranami, politické diskuse o změnách hospodářských a sociálních reforem minulého kabinetu a spory vlády s médii. Úsek slovního zpravodajství (dále ÚSZ) sdružuje redakce domácí, zahraniční, ekonomickou, sportovní, exportní, dokumentační a slovenskou. Dále meziredakční pracoviště: infografiku, audio a mix, respektive nově magazínové pracoviště. V ÚSZ pracuje zhruba 220 reportérů a redaktorů. Úsek obrazového zpravodajství 1) Obecná charakteristika situace V roce 2007 bylo patrné rozvíjení tendencí z předchozích let, kdy fotografický trh definitivně ovládla digitální fotografie a s ní se rozvíjely nové technologie zpracování, přenosů, ukládání a obchodování. Počáteční neduhy digitální fotografie, spočívající především v nižší technické kvalitě fotografií, se v uplynulém roce zcela eliminovaly nástupem profesionálních kamer nové generace, které se svým výkonem již v plném rozsahu vyrovnají původním kamerám na klasické světlocitlivé materiály. Absence filmů odstranila kapacitní limity pořizovaných záběrů a dovolila vypustit zdlouhavý proces laboratorního zpracování. Tyto dva nové momenty v práci fotoreportérů jsou mimořádně žádoucí novinkou především pro agenturní tvorbu zpravodajství, kde je patrný stále naléhavější tlak na větší množství snímků k výběru u klientů a na přenosovou rychlost. Digitální fotografie a její relativně snadná dostupnost spolu s existencí internetu vytvořily však pro agenturní činnost i negativní skutečnosti. Jednou z nejvýraznějších je širší portfolio zdrojů obrazového zpravodajství, což ohrožuje její tradiční dodavatele, jakým je 6

7 například ČTK. Rovněž snadná a nepříliš nákladná archivace ohrožuje doposud výhradní postavení fotografických agentur. Pokud jde o vlastní provoz Úseku obrazového zpravodajství ČTK, byla zde v roce 2007 provedena strukturální změna spočívající v přehlednějším a efektivnějším organizačním uspořádání: vznikla pouze dvě oddělení fotozpravodajství a fotobanka ČTK. 2) Fotozpravodajství Fotozpravodajství, které zabezpečuje krytí aktuálních událostí dne, zvládlo standardně své úkoly, v uplynulém roce se nekonaly žádné akce vyžadující mimořádné nasazení. Tým fotoreportérů byl z poloviny vybavený novými kamerami a také byly učiněny první pokusy o nový, rychlejší způsob dodávky fotografií klientům přímo z místa události. Tato forma zpravodajství slouží především internetovým klientům, kteří mají průběžnou uzávěrku, protože jejich ctižádostí je bezprostřední informování uživatelů o nejvýznamnějších událostech dne. Okamžité vysílání snímků slouží rovněž potřebám mobilních operátorů, pro něž je rychlost primární dimenzí. Počet denně vyslaných snímků se stabilizoval na přibližně 400 kusech, z toho kolem 150 z domova a 250 ze zahraničí. Domácí zpravodajství, na něž je kladen přednostní důraz, vytváří stále se rozšiřující tým fotoreportérů, jak vlastních, tak externích. Osou zahraničního zpravodajství je servis agentury AP, doplňovaný příležitostnou spoluprací s dalšími zahraničními agenturami. Tržby za aktuální zpravodajství v roce 2007 poklesly ve srovnání s předchozím rokem 2006 o přibližně ,-Kč, což bylo způsobeno ztrátou některých klientů a absencí významných událostí, které jsou obvykle zdrojem mimořádných příjmů. 3) Fotobanka Fotobanka rovněž rozšířila své zdroje domácí a zahraniční produkce. Vedle aktuálních snímků jsou do fotobanky přednostně zařazovány snímky portrétní a ilustrační, které vykazují zvýšený zájem odběratelů. Souběžně s každodenní prací doplňující stávající fondy pracovníci fotobanky v součinnosti s oddělením IT ČTK a externí firmou I like this pracovali na vytváření nové podoby fotobanky. Ta by měla být zprovozněna přibližně v polovině roku Nová fotobanka bude především zvyšovat uživatelský komfort a zároveň umožňovat daleko aktivnější formy nabídky nově nabytých materiálů. Rovněž bude poskytovat širší paletu obchodních modelů a rychlejší platební operace. V roce 2007 rovněž úspěšně pokračoval převod archivních snímků na klasických materiálech do elektronické podoby snímků financovaný vnitropodnikovou dotací ve výši 1,5 milionu korun. Obsahově byl tento převod soustředěný na sportovní archiválie, aby mohla fotobanka nabídnout podpůrné historické fotografie k nejvýznamnějším událostem letošního roku, což budou MS v ledním hokeji, ME v kopané a letní olympijské hry. Fotobanka obsahuje v současnosti přibližně fotografií, za rok 2007 jich přibylo do jednotlivých modulů necelých sto tisíc. Videoredakce 2007 První rok fungování videozpravodajství byl výrazně ovlivněn bouřlivým vývojem trhu. Během roku se téměř ztrojnásobil počet internetových i televizních odběratelů. Zvýšená poptávka znamenala tlak na rychlost a kvalitu zpracování obsahu. Současně se na trhu 7

8 objevila celá řada tematicky zaměřených poskytovatelů videobsahu. Na trhu také začaly operovat regionální a vznikající digitální televize - vzhledem k stavu trhu spíše jako poskytovatelé obsahu. Videoredakce ČTK byla v lednu rozšířena o dva zaměstnance s cílem rozšířit nabídku o zahraniční zpravodajství. Během roku se tak podařilo navýšit stávající produkci o jednu třetinu. Ke konci roku je samotná výroba téměř dvojnásobná oproti předcházejícímu roku. Produkce se koncem roku pohybovala mezi reportážemi za měsíc. Běžná denní produkce dosahovala 6-12 reportáží denně se sníženou intenzitou o svátcích. Na konci roku měla videoredakce 13 zaměstnanců. počet vyrobených reportáží v roce listopad říjen září srpen červenec červen květen duben březen únor leden prosinec 2006 listopad 2006 leden 08 prosinec Vývoj trhu i náročnost prodeje pro převážně internetové klienty si vynutila vlastního obchodníka výhradně na prodej videa. Jeho pracovní náplní je zejména individuální prodej a průběžný kontakt s klienty. Individuální péče o klienty se projevila v nárůstu obratu i získání nových klientů. Poměrně výrazně se podařilo uchytit na slovenském trhu, kde poskytujeme obsah pro drtivou většinu významných médií. nárůst počtu odběratelů v roce 2007 leden srpen únor září říjen březen duben květen červen červenec listopad prosinec 8

9 Videoservis je v současné době orientován na výrobu kompletních reportáží. Nabídka ČTK obsahuje primárně domácí zpravodajství, do kterého spadají jak aktuální události, tak zábavné materiály z oblasti life-style. Od ledna byla nabídka rozšířena o zpravodajství americké agentury APTN a od poloviny roku také o zprávy francouzské AFP. Pro další zpracování na straně médií se jako populární a užitečné se ukázaly i tzv. reportáže Bez komentáře které pouze popisují aktuální události. Odběratelům umožňují si z agenturních materiálů vytvořit vlastní ordinální reportáž. Obsahové rozdělení zpravodajství Domácí zpravodajství 34% Lifestyle 36% Rubrika Bez komentáře 2% Zahraniční zpravodajství 28% Videozpravodajství bylo určeno při svém vzniku zejména internetovým vydavatelům. V současné době poskytuje obsah ve zvýšené míře i pro televizní stanice a mobilní operátory. Denní nabídku si klienti mohou prohlížet pomocí videobanky i infobanky přístupné přes standardní internetové stránky. Samotná služba poskytuje možnost prohlídky před zakoupením samotné reportáže a poměrně rozsáhlé možnosti metadat. Cílenou snahou je i důslednější propojení s multimediálním redakčním systémem a připojení obsahu videozpravodajství do celkové produkce ČTK. Obchodní úsek Veškeré hlavní aktivity obchodního úseku ČTK byly v minulém roce zaměřeny především na uvedení nových produktů na trh, podporu prodeje, propagaci a další marketingové a prodejní činnosti. Hlavním novým produktem nabízeným v minulém roce byla Databáze očekávaných událostí ČTK, která byla v agentuře vyvíjena spolu se zaváděním nového redakčního systému. Výhodou této nejobsáhlejší databáze očekávaných událostí v ČR je díky jejímu unikátnímu 9

10 rozsahu možnost zacílení jejího prodeje na všechny důležité segmenty na trhu, od médií přes instituce státní správy až po firemní klientelu. S ohledem na fakt, že si klient může podle svých potřeb zakoupit různé verze souhrnů očekávaných událostí, byl zpracován názorný přehled jejich uživatelských vlastností a následně byli osloveni všichni potencionální zájemci. Mnozí klienti přivítali častou aktualizaci dat i možnosti nastavení individuálních výběrů očekávaných událostí a tento nový produkt si zakoupili již v začátcích jeho uvádění na trh. V uplynulém roce byly rovněž testovány nové druhy flashových a 3D animací zaměřených již nejen na sportovní události, ale také na znázornění celé škály aktuálních událostí. Testy byly dokončeny na konci minulého roku a na základě jejich výsledku bude výsledná produkce i distribuce postupně upravena a nabízena klientům v roce 2008 již na komerčním základě. Tento nový typ agenturní produkce byl úspěšně předveden i na setkání zástupců významných evropských agentur. Některé evropské tiskové agentury již o animace ČTK projevily vážný zájem. Další testy byly prováděny v rámci přípravy tvorby magazínového výběru aktuálních zpráv zaměřeného především na potřeby tištěných magazínů, stejně jako jejich on line verzí vydávaných na internetu. Zprávy z tohoto připravovaného produktu byly prozatím klientům poskytovány pouze v rámci veškerého aktuálního zpravodajství. V následujícím období budou zprávy doplňovány rovněž fotografiemi a zvuky z daných událostí. Produkt tak bude rozvinut do své multimediální podoby a nabízen jako balíčky informací z jedné události zachycené na různých typech médií, což přivítají zejména vydavatelé na internetu. Z výše uvedených informací vyplývá, že se agentura rozhodla posílit zejména servisní část své produkce od pomoci klientům při plánovaní pokrývání důležitých informací až po zpřístupnění agenturní produkce z jedné události v multimediální podobě. Prodejní aktivity byly ještě více než v minulém období provázány s podporou prodeje. Jednotliví obchodní zástupci při oslovování stávajících klientů vycházeli z údajů o tom, jakým způsobem a které části produkce klienti již využívají, s cílem jim nabídnout zbývající související části agenturních produktů. Dalšími důležitými znalostmi, na kterých byla založena prodejní činnost, byly výsledky uživatelských školení klientů, při kterých se mnohdy konkrétně ukázalo, že klient pro svoji činnost potřebuje i některé další části agenturní produkce. Při důležitých jednáních s klíčovými mediálními klienty o smlouvách pro příští období byly využívány podrobně sestavené analýzy, ukazující jak míru využití informací ČTK v daných médiích, tak způsob jejich zpracování a jejich výsledné umístění v rámci klientských médií. Za účelem podpory klíčových jednání byly rovněž u největších klientů vytvořeny vizitky, obsahující veškeré informace o jejich kompletních obchodních vztazích s agenturou, vědomosti o rozhodovacích procesech klienta a informace o jeho podnikatelských aktivitách a chystaných záměrech. Velmi důležitou součástí práce obchodního týmu bylo sdílení těchto i jiných důležitých informací o klientech mezi pracovníky marketingu, podpory prodeje a samotnými obchodními zástupci, zajišťujícími průběh jednání. Velmi cenným výstupem z jednání s klíčovými zákazníky byl podrobně zpracovaný souhrn jejich připomínek k obsahu a distribuci naší produkce, který byl předán šéfredaktorům redakcí a řediteli úseku IT. I v minulém roce převládal trend, kdy se na trhu nejvíce dařilo uplatňovat produkty, umožňující splnění individuálních potřeb klientů. Mezi ně patří služba servis ČTK, kdy klient do své ové schránky dostává pouze zprávy vybrané na základě svého zadání ve zvolené periodicitě. S ohledem na tento trend byly rovněž zahájeny práce na možnosti poskytovat části informací a dat z produktu Prodata, který je nabízen klientům v ekonomické i mediální sféře a přináší jim všechny typy finančních a kancelářských informací doplněné aktuálními zprávami ČTK a profily vybraných firem. 10

11 U vydavatelů na internetu, kteří jsou v současné době nejvíce perspektivní cílovou skupinou, byla úspěšná služba výběru zpráv z celého aktuálního zpravodajství, zaměřená tematicky na obsah jejich serverů. S ohledem na tyto trendy v potřebách klientů byly všem mediálním klientům včetně vydavatelů na internetu zaslány informace o nových možnostech zasílat a zpracovávat agenturní servisy ČTK v novém formátu NewsML. Výhodou využívání tohoto formátu informací jsou zvýšené možnosti automatické práce s agenturním obsahem, komfortnější práce s tabulkami a především přenos a využití vazeb mezi jednotlivými typy informací. Klient tak může využívat multimediální formu servisu ČTK, kdy z jedné významné události získá najednou například odpovídající textovou zprávu, profil události, fotografii, graf a zvukový záznam. Na trhu ve Slovenské republice byl zaznamenán úspěch při prodeji zpravodajství ve slovenském jazyce, které si již zakoupila veškerá důležitá slovenská média a vybraní klienti ze státní správy a z ekonomické sféry. Obecně je klienty oceňována zejména kvalita Slovenského servisu ČTK ve srovnání s agenturními servisy domácích agentur. Zvýšení produkce videoreportáží z domova a ze zahraničí umožnilo získání dalších klientů a upevnění pozice tohoto produktu na trhu. S cílem mít více informací pro rozhodování o obchodních strategiích byl zaveden nový systém měsíčních reportů obchodních zástupců, obsahující popisy jejich veškerých aktivit, reakcí klientů v průběhu obchodních jednání a konkrétních obchodních výsledků. Z daného přehledu byly čerpány informace pro tvorbu materiálů pro rozhodování předkládaných obchodním úsekem vedení agentury. Přehledy rovněž sloužily k hodnocení obchodních zástupců. Propagační aktivity byly zaměřeny hlavně na přípravu nového vizuálního stylu agentury a jeho postupné zavádění do praxe. Po úvodním výběru externího grafického studia na základě předchozího zadání pro tvorbu nového grafického stylu proběhlo několik kol posuzování předložených grafických návrhů. Výsledný návrh byl poté zpracován do formy nového grafického manuálu a formou jeho prezentace a následného zpřístupnění všem úsekům agentury je postupně zaváděn do praxe. V médiích proběhly reklamní kampaně zaměřené na představení nových produktů a služeb, zejména na Databázi očekávaných událostí ČTK a tematických SMS a MMS servisů, vytvářených jak průběžně, tak při konání významných, především sportovních akcí. Na odborné konferenci ISSS 2007 byla přednesena prezentace nové Databáze očekávaných událostí ČTK zaměřená na její výhody a možnosti využití u institucí státní správy a samosprávy. V rámci PR aktivit bylo vydáno další číslo Newsletteru ČTK, obsahující novinky popisující agenturní produkci a další významné události ze života agentury. Výše uvedený souhrn obchodních a marketingových aktivit obchodního úseku vedl k dosažení uspokojivých obchodních výsledků v minulém roce. Ekonomická část úseku (účtárny, mzdy, výpočetní technika) se kromě svých standardních úkolů soustředila na tyto mimořádné akce: 1. na migraci služeb z OS Novell Netvare na OS LINUX; 11

12 2. zkušební provoz digitalizace přijatých faktur; 3. zavedení nového systému vnitropodnikového rozúčtování. Provozní část (správa majetku, velín, ostraha) se zabývala nad rámec svých obvyklých povinností těmito hlavními záležitostmi: 1. dokončením výměny podokenních jednotek FCU (chlazení a topení) v objektu Žirovnická; 2. postupnými opravami a lakováním oken v objektu Opletalova; 3. dořešením věcného břemene k pozemkům v objektu Žirovnická (voda + splašková kanalizace při stavbě čerpací stanice); 4. rekonstrukcí VZT v prostorách prodejny v budově Opletalova. Během roku 2007 neproběhly žádné organizační změny, ale proběhly personální změny v obsazení vnitřní správy, správy majetku a informátorů v objektech. Početní stav zaměstnanců se proti stavu k o tři zaměstnance snížil v ekonomické části zůstal stejný a pokles se uskutečnil v části provozní. K měla ekonomická část 18 a provozní část 22 zaměstnanců, celkem bylo v ekonomickém úseku 40 zaměstnanců. Úsek informační technologie Redakční a databázové systémy V první polovině roku probíhaly ještě poměrně intenzivní práce na vývoji další funkčnosti redakčního systému. Systém byl zprovozněn i na záložním pracovišti ČTK a byla do něj začleněna podpora dalších typů médií. Novými produkty, jejichž vytvoření umožnily změny ve způsobu práce v redakcích, jsou databáze událostí, která byla ve třech různých variantách zpřístupněna klientům v prostředí Infobanky ČTK, a databáze výročí a významných dnů. Zejména ve druhé polovině roku probíhaly práce na tvorbě nové verze databáze Prodata, která je založena na technologii poskytované dodavatelem dat. K redakčnímu systému byla doplněna aplikace pro přípravu a zpracování manažerských statistik z provozních dat systému. Obdobně bylo pro interní účely vytvořeno a zprovozněno několik nových databázových aplikací. Infobanka ČTK byla pro zvýšení výkonu v listopadu převedena na novou hardwarovou platformu. Foto, video, multimédia Přibližně v polovině roku byl analýzou, které předcházela příprava katalogu požadavků, zahájen vývoj nové aplikace pro nabídku a prodej fotografií a videa Aplikace, jejíž vývoj byl zadán externímu dodavateli. Bude obsahovat obchodní logiku pro kusový i 12

13 paušální prodej multimediálních objektů, včetně nabídky zákazníkům, kteří nejsou v dlouhodobém smluvním vztahu s agenturou. Do interního fotoarchivu byla doplněna podpora pro vyhledávání a stahování fotografií s využitím software třetích stran. Vytvořena a nasazena do provozu byla aplikace pro zpracování videa a jeho převod do více cílových formátů. Distribuční systémy V provozu satelitního distribučního systému nedošlo k významným změnám. U zákazníků byly nasazeny nové přijímací servery s původní aplikací upravenou pro běh v nové verzi operačního systému. V průběhu roku pak probíhaly přípravné práce na vývoji nové aplikace pro příjem a zpracování agenturních servisů. Významným krokem bylo zahájení nabídky všech vysílaných servisů ČTK v novém formátu, plně konformním se standardem NewsML. Infrastruktura Na začátku roku byly nasazeny další bezpečnostní prvky zvyšující odolnost sítě proti průnikům. Koncem roku byl připravován upgrade zálohovacího systému. Do běžného provozu byla nasazena nová technologie pro vzdálený přístup do sítě pomocí virtuální privátní sítě a systém pro monitorování běhu kritických aplikací. Pro vývojové oddělení bylo nasazeno nové prostředí pro vývoj aplikací v technologiích firmy Microsoft. NERIS Rok 2007 prohloubil tendence patrné v hospodaření Neris od roku Vydavatelská činnost založená na reklamním výkonu vlastních webů nabývá vrchu natolik, že odsouvá ostatní obchodní aktivity Neris do role podpůrných. Neris v roce 2007 podchytila růst reklamních výnosů změnou personální struktury obchodního oddělení a rozšířením vlastní reklamní akvizice v terénu. Došlo k výměně obchodního ředitele, k optimalizaci formátů a reklamních produktů, byla zřízena nová pozice marketingového manažera. V roce 2007 dosáhly webové noviny Neris reklamního výnosu 26,5 miliónu Kč (brutto před odečtením provizí), což je o 70% víc než v předešlém roce. Za poslední čtyři roky vzrostl reklamní výkon Neris víc než čtyřnásobně. Ukazuje se, že obsah webových aplikací Neris přestává jejich komerční dynamice stačit. Neris tento problém řeší strukturální a obsahovou reformou, kterou by měla ve spolupráci s externími poradenskými firmami dokončit do konce prvního pololetí roku Analýza nicméně ukazuje, že jakékoli budoucí naplnění reklamního potenciálu novin je možné zajistit pouze větší nabídkou obsahu - buď rozšířením zpravodajství ČTK (v objemu i v čase) nebo zajištěním obsahu nezpravodajského, a to i cestou akvizicí. Personální stav i objem mzdových prostředků v roce 2007 v segmentu vydavatelských i nevydavatelských činností Neris fakticky stagnoval. Výjimkou bylo zvýšení osobních provizí za agenturní i neagenturní akvizici reklamy. Zvýšení reklamních výnosů doprovázelo silné snížení výnosů z ostatních, nevydavatelských činností. Příčinou výrazného poklesu výnosů z nevydavatelské činnosti je zejména propad prodeje zpravodajských modulů pro internetové vydavatele. Způsobil ho odchod některých významných klientů (UPC, MSN, Aktuálně, Atlas), ale i revize odvodů obchodnímu úseku ČTK. Neris se navíc nepodílí na prodeji progresivních multimediálních zpravodajských formátů (video a infografika je v gesci ČTK). Lze předpokládat, že v roce 13

14 2008 se s ohledem na avízovaný odchod dalších významných klientů (ČT24, Tiscali) tato tendence dál prohloubí. Mírnější byl pokles výnosů v oblasti mobilních komunikací. Zatímco v roce 2006 dosahoval celkový výnos od všech operátorů dohromady částky celkem 3,1 mil., v roce 2007 to bylo 2,8 mil. Operátoři přecházejí na model fixních plateb a opouštějí podílové odvody. Výraznou změnou, která by z pohledu Neris byla vítaná, by mohl během roku 2008 být přechod na provoz hrazený reklamou (pro koncové uživatele zdarma). Rok 2008 je v plánech Neris spojen s výraznou reorganizací internetových novin. Jejím cílem je kromě nové grafické podoby získat nové čtenáře a nabídnout jim i stávajícím čtenářům takový obsah, aby na stránkách novin pobývali déle. Připravuje se rozšíření obchodního týmu a zřízení pozice projektového manažera. Ústředními obchodními akcemi Neris v roce 2008 budou OH v Číně a ME ve fotbalu v Rakousku a Švýcarsku. V oblasti zpravodajských modulů Neris připravuje nové produkty zaměřené spíš na potřeby menších serverů. V oblasti mobilní komunikace se dojednává možnost propojení webového a budoucího mobilního inzertního prostoru do výhodných reklamních balíků. Cílem je profitovat z reklamního potenciálu webů Neris i v mobilním prostoru. Samostatnou otázkou je, do jaké míry se může přesun těžiště aktivit Neris promítnout do organizačních změn a dělby práce mezi Neris a ČTK. Při zachování existujících trendů a v návaznosti na další strategické úvahy bude dříve či později nezbytné ponechat v Neris pouze vydavatelskou činnost a zbytek přesunout do agentury. PROTEXT Služba PROTEXT je určena pro distribuci tiskových sdělení v originálním znění odběratelům zpravodajství ČTK. Tento servis mohou využít firmy i jednotlivci. V roce 2007 oddělení Protext rozvíjelo spolupráci se stávajícími a navazovalo kontakty s novými klienty z ČR, ale i ze Slovenska. Klienti na této službě preferují možnost touto cestou oslovit média, politiky, zástupce státní správy nebo ekonomické subjekty. Za další výhodu služby považují, že se jejich zprávy objeví na internetové stránce provozované ČTK Nejpočetnější skupinu zákazníků tvoří stále firmy z oblasti IT, výrazné zastoupení mají obory finance, obchod, telekomunikace, kultura a také oblast neziskové sféry. Nezastupitelná je také spolupráce se zahraničními agenturami - Business Wire (USA), PR News Wire (Velká Británie), APA-OTS (Rakousko) a TASR (Slovensko). Služba Protext pro ně zajišťuje vydání zpráv v ČR a naopak českým klientům umožňuje vydání zpráv v zahraničí. 14

15 II. Zpráva o hospodaření České tiskové kanceláře Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007 má tradičně dvě části: v první části je uvedena zpráva o hospodaření mateřské ČTK ve struktuře, která kopíruje zprávy z minulých let. Nad rámec tradiční struktury je zařazena podrobnější pasáž o historii a současném vývoji v dceřiné společnosti ČTK Repro, a.s. Ve druhé části je zpráva o výsledcích konsolidačního celku. Postup a metody konsolidace jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky. Zpráva o hospodaření ČTK Shrnutí Po výjimečném roce 2006 se hospodaření ČTK vrátilo do normálních kolejí. V roce 2007 nebyly zaznamenány žádné mimořádné či jednorázové položky, které by ho významnějším způsobem ovlivnily. Zisk po zdanění, tedy hospodářský výsledek za účetní období, dosáhl výše tis. Kč. Tržby ve srovnatelném vyjádření mírně posílily. Celkové tržby sice poklesly o 1,1 %, ale to bylo způsobeno tím, že jsme po ukončení činnosti fotoprodejny přišli o tržby za zboží. Ostatní části tržeb se zvýšily o 0,4 %; tj. o 1,2 mil. Kč. Provozní hospodaření měřené provozním hospodářským výsledkem skončilo ztrátou 15,1 mil Kč. Meziročně se zhoršilo o 15,9 mil. Kč, na rozpočet mu chybělo 4,6 mil. Kč. Meziroční propad je důsledkem skutečnosti, že v roce 2006 se o ziskové provozní hospodaření zasloužily jednorázové položky, uvedené v ostatních provozních výnosech. V meziročním srovnání jej ovlivnily následující faktory: růst výkonů o 1,2 mil. Kč pokles výkonové spotřeby o 24,2 mil. Kč stagnace osobních nákladů stagnace odpisů úbytek ostatních provozních výnosů o 50 mil. Kč nárůst ostatních provozních nákladů o 2,1 mil. Kč. Celkový zisk tak byl jako obvykle tvořen finančním hospodářským výsledkem, který dosáhl hodnoty 17 mil. Kč. Meziroční pokles o 51,1 mil. Kč byl opět způsoben výjimečností roku 2006, kdy se zde projevil prodej podílu ve společnosti Newton IT. Proti rozpočtu měl finanční hospodářský výsledek náskok 6,1 mil. Kč. Výnosy z této oblasti se tak prostřednictvím ztráty provozního hospodaření vracely do zpravodajství. Osobní náklady stagnovaly, respektive poklesly o 43 tis. Kč, což je 0,02 %, rozpočet překročily o 563 tis. Kč. Průměrný výdělek se nominálně snížil o 0,3 %, jeho reálný pokles dosáhl 3 %. Stagnace objemu a pokles průměrného výdělku byly způsobeny vysokou srovnávací základnou roku Produktivita práce vzrostla o 11 %. Rozpočet na rok 2008 počítal s významnějším výpadkem výnosů, což vedlo k zásadní redukci nákladů. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a dosavadní průběh roku naznačuje, že bude dodržen. 15

16 Majetek Rozvaha Bilanční suma se meziročně snížila o 91 mil. Kč. Největší zásluhu na tom mělo přecenění finančních účastí v rámci roční závěrky. Aktiva Dlouhodobý majetek se snížil o 78,3 mil. Kč. Největší pohyby vykázala položka dlouhodobý finanční majetek, která se snížila o 61,6 mil. Kč. Na tomto snížení měl největší podíl přecenění účasti v ČTK Repro, a.s., vynucené pokusem o její prodej. Dlouhodobý nehmotný majetek se snížil o 1,9 mil. Kč a dlouhodobý hmotný majetek o 14,8 mil. Kč. Snížení těchto druhů majetku je výsledkem rozdílu mezi odpisy a investicemi (které byly v minulém roce nízké). Dlouhodobý finanční majetek se snížil o 61,6 mil. Kč. Přecenění podílu v ČTK Repro, a.s. představovalo 51,25 mil. Kč, další rozdíly byly řádově menší a reflektovaly úroveň vlastního kapitálu jednotlivých společností podle předběžných výsledků. Oběžná aktiva poklesla o 10,2 mil. Kč výsledkem dvou protichůdných pohybů. Zatímco krátkodobé pohledávky vzrostly o 8,5 mil. Kč, finanční majetek poklesl o 18,6 mil. Kč. Růst krátkodobých pohledávek je výsledkem růstu pohledávek za státem v souvislosti s placenými zálohami na daň z příjmu, který činil 9,1 mil. Kč. Z toho vyplývá, že ostatní druhy pohledávek stagnovaly, respektive mírně poklesly. Pokles finančních prostředků je z jedné části také způsoben placením záloh na daň z příjmu, k tomu se přidal rozdíl mezi tvorbou zisku a čerpáním fondů a snížení závazků. Ostatní aktiva se proti minulému roku snížila o 2,1 mil. Kč a dosáhla hodnoty 3,4 mil. Kč. Pasiva V pasivech se snížení bilanční sumy projevilo poklesem vlastního kapitálu o 69,4 mil. Kč a cizích zdrojů o 22 mil. Kč. Změny vlastního kapitálu jsou podrobněji komentovány v příloze k účetní závěrce. Na straně cizích zdrojů se snížení koncentruje do krátkodobých závazků, kde hraje rozhodující roli daň z příjmů právnických osob. Ostatní pasiva se významně nezměnila. Tabulka 1 - Hlavní položky rozvahy k : Podíl 2007 Podíl Rozdíl Aktiva celkem ,00% ,00% Dlouhodobý majetek ,32% ,92% z toho dlouhodobý nehm. majetek ,01% ,86% dlouhodobý hmotný majetek ,45% ,92% z toho pozemky ,86% ,25% 0 budovy, stavby ,36% ,68% -919 sam. mov.věci ,60% ,94% jiný dlouh.majetek ,00% 20 0,00% 0 nedok. dlouh.maj ,63% 285 0,04% dlouhodobý finanční majetek ,85% ,14% Oběžná aktiva ,95% ,57% z toho zásoby ,02% 76 0,01% -92 krátkodobé pohledávky ,11% ,25% finanční majetek ,82% ,30% Ostatní aktiva ,73% ,52% Pasiva celkem ,00% ,00% Vlastní kapitál ,99% ,97% Cizí zdroje ,61% ,46% z toho rezervy ,03% 200 0,03% 0 dlouhodobé závazky ,77% ,93% -576 krátkodobé závazky ,81% ,50% bankovní úvěry 0,00% 0 0,00% 0 16 Ostatní pasiva ,40% ,57% 778

17 Věcné členění Z věcného hlediska lze majetek ČTK rozdělit do sedmi větších skupin, z nichž první tři patří do tzv. stálých aktiv, druhé tři do tzv. oběžných aktiv a sedmá do aktiv ostatních. Tabulka 2 Aktiva ve věcném členění (netto hodnota) v mil. Kč pozn. Budovy a pozemky 270,4 263,1 262,1 Opletalova 114,4 112,6 111,9 hlavní budova Žirovnická 123,8 125,4 125,3 2 administr. budovy Kotorská 5,1 0,0 0,0 prodáno Štěrboholy 3,4 3,3 3,1 bývalý komplex autodílen pozemky 23,0 21,3 21,3 ostatní 0,7 0,5 0,5 Movitý majetek 47,7 54,2 38,3 PC,servery,záloh.zař., satelity, TZB,inventář;SW Dlouhodobý finanční majetek* 264,1 252,9 191,3 majetkové podíly, cenné papíry ČTK Repro a.s. 158,9 151,3 100,0 přeceněno Neris, s.r.o 9,3 12,0 11,5 přeceněno Newton IT, s.r.o. 9,0 0,0 0,0 prodáno Economia, a.s. 86,9 89,6 79,8 přeceněno jednotlivé akcie 0,0 0,0 0,0 držené pro potřeby zpravodajství, přeceněno na 0 Zásoby 2,7 0,2 0,1 materiál 1,6 0,2 0,1 foto, LTO, náhradní díly hotové výrobky 0,0 0,0 0,0 zboží 1,1 0,0 0,0 fotoprodejna Pohledávky 41,9 45,6 54,2 netto pohledávky vč. pohl. za státem Finanční majetek 59,0 125,6 107,0 z toho peníze 59,0 125,6 107,0 Ostatní 4,4 5,5 3,4 časové rozlišení - hlavně náklady příštích období Celkem aktiva netto 690,2 747,0 656,4 Pozn. * v části Dlouhodobý finanční majetek se projevují změny reálných hodnot, vzniklé přeceněním v rámci roční závěrky. 17

18 Dlouhodobý finanční majetek Tabulka 3 - Přehled dlouhodobého finančního majetku účetní hodnota podílu název sídlo rozdíl podíl v % přínos za rok Economia a.s. Praha 7, Dobrov ského 25, % ČTK Repro, a.s. Praha 10, Žirov nická 3124, % 0 New ton I.T. s.r.o. Praha 1, Politických vězňů 10, % 0 NERIS, s.r.o. Praha 1, Opletalov a 5, % 0 UTAX - sdružení Praha 4, Michelská 12a, % 98 jednotlivé podniky Celkem všechny údaje v tis. Kč Celkový přínos finančních investic vyjádřený dividendami, úroky či podíly na zisku byl v roce ,1 mil. Kč a dosáhl tak 6,8 % jejich reálného ocenění k Prakticky celý přínos je výsledkem dividend vyplacených a.s. Economia. Ze sdružení s firmou UTAX jsme inkasovali podíl na zisku ve výši 98 tis. Kč. Rozdíly účetních hodnot vznikly přeceněním v rámci účetní závěrky Economia, a.s. Výsledky a.s. Economia byly i v roce 2006 příznivé. Na základě těchto výsledků inkasovala ČTK v loňském roce 17 mil. Kč dividend. Příznivých výsledků dosáhla Economia i v roce UTAX - sdružení Sdružení s firmou UTAX, zřízené za účelem spolupráce při tisku bulletinů, pokračovalo ve snižování výnosu. V roce 2007 to bylo 98 tis. Kč (proti 174 tis. Kč v roce předchozím). Snížení odpovídá poklesu tištěných bulletinů. V dubnu roku 2008 bylo toto sdružení s ohledem na dlouhodobě klesající ziskovost ukončeno. Akcie jednotlivých podniků Akcie jednotlivých podniků vlastní ČTK pro potřeby zpravodajství. Nedrží je tedy s cílem prodat a těžit z rozdílu nákupní a prodejní ceny. Z toho důvodu byly v souladu s ustanovením 27 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví a s použitím zásady opatrnosti přeceněny na nulu. Přínos za rok 2007 byl 5 tis. Kč. Vývoj v jednotlivých společnostech, zahrnutých do konsolidačního celku, je komentován ve druhé části zprávy. 18

19 ČTK Repro, a.s. historie a současnost Společnost ČTK Repro, a.s. byla založena jako samostatná právnická osoba se zahraniční účastí v roce Založením akciové společnosti byl v té době vyřešen problém nedostatku prostředků na dostavbu polygrafické haly v areálu ČTK v Praze Záběhlicích. ČTK v druhé polovině dvacátého století měla bohaté vydavatelské aktivity a proto měla i svou polygrafickou základnu. Ve druhé polovině osmdesátých let byla zahájena výstavba areálu ČTK v Záběhlicích. Původním cílem bylo přemístit do nových budov hlavní provozy agentury. Na projekt dvou administrativních budov navázal i projekt tiskárny s dvoupodlažní polygrafickou halou. V roce 1989 nebyla výstavba polygrafické haly ještě dokončena. V důsledku změny dotační politiky vlády však neměla agentura dostatek finančních prostředků na její dokončení. Proto bylo rozhodnuto, že bude založena akciová společnost, do které se vedle tiskových strojů vloží i rozestavěná polygrafická hala. Vklad hlavního zahraničního akcionáře, který získal podíl 34 %, pak představovaly polygrafické stroje a peníze. To umožnilo halu dostavět a tiskárnu uvést do provozu. Na startu své transformace, která byla zahájena v roce 1990, byla ČTK mohutným podnikem, který zaměstnával jen v české části agentury 1300 lidí. ČTK nebyla pouze tiskovou agenturou. Vydavatelství Pressfoto, reklamní agentura MADE IN PUBLICITY a tiskárna Repro tvořily samostatné hospodářské jednotky. Dalším relativně samostatným významným střediskem byla redakce časopisu zahraniční zajímavost. Celá agentura i všechny její součásti prošly v devadesátých letech rasantní transformací. Polygrafická základna vlastně prošla transformací jako první, když byla založena samostatná akciová společnost. Do vínku jí však byly vloženy určité vady. Akciovou společnost pak provázely problémy prakticky od počátku jejího vzniku. Příčin je zajisté více. Zásadnějšímu řešení však do určité doby bránila vlastnická struktura. ČTK se proto v roce 2004 vyrovnala se zahraničními akcionáři, kteří společnost opustili. Následným cílem ČTK bylo výrazně zkvalitnit práci podniku, zlepšit jeho hospodářské výsledky a pak ho prodat. V roce 2002 bylo postupně vyměněno celé vedení společnosti, byli získáni i další noví kvalitní pracovníci. Stejný cíl sledovala i další rozhodnutí o rozvoji tiskárny, především pak rozhodnutí o obměně opotřebovaných tiskových strojů. Přes výrazné zkvalitnění řízení společnosti se však očekávané výsledky nedostavily, i když analýzy výsledků z let 2003 až 2006 naznačovaly postupné zlepšování. Hlavní příčinou byl dlouhodobý nedostatek vhodných zakázek a jejich ziskovost. To pak bylo dáno tím, že na českém polygrafickém trhu nabídka tiskárenských kapacit výrazně převyšuje poptávku. V roce 2007 dostala ČTK nabídku na koupi ČTK Repro, a.s. od tiskárny Česká Unigrafie, a.s. Nabídka říkala, že pokud bude provedeno due diligence a jeho výsledky budou uspokojivé, zavazuje se Česká Unigrafie, že za ČTK Repro zaplatí maximálně 50 mil. Kč. Pro ČTK byla tato nabídka nepřijatelná, protože jen hodnota nemovitého majetku ČTK Repro tuto částku převyšuje. ČTK plánovala, že na podzim roku 2007 rozhodne o dalším osudu tiskárny. Na základě projednávání výroční zprávy za rok 2006 v orgánech Poslanecké sněmovny ČR připravil v listopadu 2007 generální ředitel pro Radu ČTK materiál ČTK Repro, a.s. příprava postupu, který shrnoval základní informace a varianty s harmonogramem možného postupu. V této době již byly zajištěny následující akce: zadání vypracování znaleckého ocenění hodnoty likvidačního zůstatku 19

20 zadána studie posouzení účetních, daňových a jiných dopadů možných forem (prodej celé firmy, prodej části podniku, pronájem celku nebo části) byl navázán kontakt s Advokátní kanceláří JUDr. Jaroslav Bursík a spol., která se specializuje na organizaci veřejných zakázek a zprostředkování prodeje a akvizic podniků. ČTK následně zahájila přípravy na prodej celku nebo části podniku. V této souvislosti byly objednány dva další znalecké posudky ocenění hodnoty podniku jako celku a ocenění hodnoty části podniku, tedy všech aktiv bez nemovitostí. Po konzultaci s právníky bylo rozhodnuto, že podnik či jeho část bude nabídnuta více subjektům ve veřejném výběrovém řízení. Veřejné výběrové řízení bylo zahájeno oslovením více než deseti potenciálních zájemců včetně České Unigrafie, a.s. Následovala procedura stanovená v Podmínkách výběrového řízení. Vzhledem k nutnosti dodržet určitou proceduru i termíny byl znám výsledek výběrového řízení v březnu Závaznou nabídku s uvedením minimální ceny předložily dva subjekty: Libertas, a.s. a Garris, a.s., který měl zájem nákup zprostředkovat pro tiskárnu Europrint, a.s. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Libertas, a.s., protože nabídla podstatně vyšší závaznou minimální cenu. Garris (Europrint) nesplnil jednu z podmínek výběrového řízení, a sice, že kupující ani s ním spřízněné osoby nesmějí mít vůči ČTK Repro, a.s. žádné závazky po lhůtě splatnosti. Činnost ČTK Repro, a.s. v té době ovlivnil odchod jejího obchodního ředitele, který podle ústních infomací některých obchodních partnerů začal vykonávat činnost neslučitelnou s jeho pracovní smlouvou zakazující v době trvání pracovního poměru, i po určitou dobu po jeho skončení, vykonávat činnost, která by měla soutěžní povahu vůči ČTK Repro, a.s. Due diligence bylo zahájeno ČTK a Libertas, a.s. dospěly již v prvé polovině dubna k dohodě, že bude prodáván celý podnik i k dohodě o jeho ceně, jejíž výše odpovídala ceně stanovené znaleckým posudkem. Společnost Libertas, a.s. dále projevila zájem o koupi pozemků, přiléhajících k tiskárně, a pozemků tvořících část přístupové cesty k tiskárně. Po vzájemné dohodě nechala Libertas, a.s. pozemky zaměřit. Hlavní pozornost se pak soustředila na vypracování kupní smlouvy na koupi 100 % akcií ČTK Repro, a.s. V polovině května bylo dle vyjádření obou stran vše již připraveno tak, že lze po posledních úpravách kupní smlouvy celý proces uzavřít, smlouvu podepsat a podnik předat. V tuto dobu však společnost Libertas, a.s. oznámila, že dokončila due diligence a že na jeho základě dospěla k závěru, že za ČTK Repro může nabídnout maximálně 50 mil. Kč. To je však částka podstatně nižší než je likvidační hodnota podniku. Jednání proto bylo ukončeno. Pravdou je, že od dubna do poloviny května ubyla přibližně třetina zakázek, stav vlastního podniku se však nezměnil, mj. i proto, že Libertas, a.s. při zahájení jednání a po dosažení ústní dohody o předmětu koupě a jeho ceně, tedy počátkem dubna, požádal ČTK, aby ve své dceřiné společnosti nečinila bez vzájemné konzultace a odsouhlasení žádné podstatnější změny. ČTK se po ukončení výběrového řízení ještě pokoušela hledat další zájemce o koupi ČTK Repro, a.s., avšak bezvýsledně. Lze tedy konstatovat, že v danou dobu zde není kupec, který by byl za ČTK Repro, a.s. ochoten zaplatit cenu, která by se alespoň blížila ceně likvidační. Následným krokem tedy musí být hluboká restrukturalizace podniku spojená s útlumem výroby. Podle výsledku těchto kroků pak bude nutno přijmout rozhodnutí další. Při posuzování otázky, jak dál postupovat, je důležité si uvědomit, že areál nemovitostí ČTK v Praze Záběhlicích tvoří navzájem propojený celek složený z administrativních budov, polygrafické haly, různých technických staveb a pozemků. Ve vlastnictví ČTK Repro, a.s. je polygrafická hala, polovina skladu Hard a menší část pozemků. Administrativní budovy i polygrafická hala sdílejí technické zázemí, jsou navzájem propojeny dodávkou různých služeb (elektřina, teplo). Komplex je dopravně výborně dostupný, protože se nachází u nájezdu na Jižní spojku. 20

ČTK ZA ROK. Z hlediska zisku byl rok 2006 rekordní. Zisk po zdanění, tedy hospodářský výsledek za účetní období, dosáhl výše 52 992 tis. Kč.

ČTK ZA ROK. Z hlediska zisku byl rok 2006 rekordní. Zisk po zdanění, tedy hospodářský výsledek za účetní období, dosáhl výše 52 992 tis. Kč. VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 26 Výroční zpráva o hospodaření za rok 26 má stejně jako v minulém roce dvě části: v první části je uvedena zpráva o hospodaření mateřské ve struktuře, která kopíruje

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Home Credit a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Home Credit a.s. ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 31. PROSINCE 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 6 Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru

Více

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář 4 5 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář Obsah 6 7 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost 11 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 14 2.2 Předmět podnikání

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Výroční zpráva. o hospodaření České televize v roce

Výroční zpráva. o hospodaření České televize v roce Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE V ROCE 2012 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČT...7 Významné ukazatele hospodaření České televize

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic a.s. a její dceřiné společnosti, dále jen Skupina.

Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic a.s. a její dceřiné společnosti, dále jen Skupina. Pololetní zpráva Poznámky: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo O2 nebo Společnost. O2 Slovakia, s.r.o. dále také jen O2 Slovakia. Do skupiny O2 Czech Republic patří společnost O2 Czech Republic

Více

Výroční zpráva 2 0 0 9

Výroční zpráva 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Nová éra komunikace _ Profil společnosti GTS NOVERA s.r.o. je celonárodní telekomunikační operátor, který v garantované kvalitě poskytuje komplexní portfolio hlasových, datových a internetových

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Tvoříme pro vás lepší svět

Tvoříme pro vás lepší svět Výroční zpráva 2003 No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile 14 Vybrané služby v roce 2003 18 Ve službách veřejnosti 20 Za úspěchem

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce

Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce Výroční zpráva Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce našich lidí. Poděkování patří také našim

Více