Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ZDEŇKA KOČAŘOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ZDEŇKA KOČAŘOVÁ"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ZDEŇKA KOČAŘOVÁ

2 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Ekonomická informatika SOFTWARE TESTOVACÍHO SYSTÉMU PRO ANGLICKÝ JAZYK S VYUŽITÍM ZVUKOVÝCH INFORMACÍ V PROSTŘEDÍ INTERNETU (Bakalářská práce) Autor: Zdeňka KOČAŘOVÁ Vedoucí práce: Ing. Jindřich PETRUCHA, Ph.D. Kunovice, 2014

3

4

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jindřicha PETRUCHY, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice, 2014

6 Děkuji panu Ing. Jindřichu PETRUCHOVI, Ph.D. za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice, 2014 Zdeňka KOČAŘOVÁ

7 Obsah: ÚVOD TEORETICKÝ ZÁKLAD SE ZAMĚŘENÍM NA ZVUKOVÉ NAHRÁVKY A ZPŮSOBY UČENÍ ZVUKOVÉ NAHRÁVKY Zpracování zvuku Historie záznamu zvuku ZPŮSOBY UČENÍ SLOVÍČEK A JEJICH OPAKOVÁNÍ Superlearning O TESTOVÁNÍ VÝUKOVÝ SOFTWARE Business English Word Manager ZÁZNAM A ÚPRAVA AUDIO NAHRÁVEK DO POTŘEBNÉHO FORMÁTU SUPER MP3 RECORDER PROFESSIONAL Postup nahrávání zvuku z mikrofonu přes super mp3 recorder AUDACITY Návod na Audacity ZVUK Zdroje zvuku Tón a hluk Akustika Šíření zvuku AUDIO FORMÁTY A MP Nejčastěji používané formáty Formát Mp INOVACE SYSTÉMU ANGLICKÝCH SLOVÍČEK S REALIZACÍ AUDIO NAHRÁVKY DEFINICE MIKROFONU A JEHO DRUHY NAPLNĚNÍ SYSTÉMU AUDIO NAHRÁVKAMI POSTUP PŘI NAPLŇOVÁNÍ ANGLICKÉHO PROJEKTU NAVRŽENÍ A ÚPRAVA SOFTWARE PRO TESTOVÁNÍ ÚPRAVA FORMULÁŘE PRO TESTOVÁNÍ Vývojový diagram testovacího formuláře Zdrojový kód testovacího formuláře ÚPRAVA TESTOVACÍHO SYSTÉMU Vývojový diagram testovacího systému Zdrojový kód testovacího systému ZHODNOCENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU TVORBY AUDIO NAHRÁVEK A SOFTWARE DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ CÍL, OSNOVA A LITERATURA PRO DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ UVEDENÍ DO RUTINNÍHO PROVOZU A VYČÍSLENÍ PŘÍNOSŮ... 63

8 8.1 VYČÍSLENÍ PŘÍNOSŮ ZÁVĚR HODNOCENÍ ÚSTAVŮ ABSTRAKT ABSTRACT LITERATURA SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK, SCHÉMAT A ZDROJOVÝCH KÓDŮ... 78

9 ÚVOD Práce byla zadána z důvodu inovace podpory e-learningového portálu výuky anglického jazyka na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o. v Kunovicích. Jedná se o software testovacího systému pro anglický jazyk s využitím zvukových informací v prostředí internetu. Tato práce má teoretickou a praktickou část a je rozvržena do osmi kapitol. Teoretická část seznamuje čtenáře se základními pojmy v této problematice se zaměřením na zvukové nahrávky a jejich opakování. Představuje anglický jazyk jako nejvíce dorozumívací jazyk na světě. Čtenář se seznamuje s tím, jak důležité je při učení slovíček zvuková nahrávka. Při učení zvukové nahrávky je studium nejefektivnější. K tomu patří i způsob učení a jeho opakování. V teoretické části si ještě představíme nejznámější výukové programy. V kapitole druhé se jedná o záznam a úpravu audio nahrávek do potřebného formátu, kde se nachází programy, se kterými jsem pracovala, jako je Super mp3 recorder professional, který mi sloužil pro záznam slovíček z mikrofonu do počítače. A postup práce při upravování namluvené zásoby slovíček a frází přeš program Audacity a exportování do formátu mp3. Na konci této kapitoly se čtenář seznámí s nejznámějšími zvukovými formáty. V kapitole číslo tři následuje inovace systému anglických slovíček s realizací audio nahrávky. Nosníkem bakalářské práce je praktická část, která je obsažena v kapitole číslo čtyři a pět. V kapitole číslo čtyři se jedná o naplnění systému audio nahrávkami, kde je podrobně popsán postup naplnění systému anglickými slovíčky a frázemi. Slovíčka i fráze jsou vytvořeny ve spolupráci s vyučujícími anglického jazyka. Anglické audio nahrávky, které obsahově pokryjí výukové semestry ekonomické informatiky studia na Evropském 8

10 polytechnickém institutu s.r.o. Po přístupu na portál si bude student moci zvolit příslušný předmět a nastudovat, popřípadě ověřit své znalosti s využitím zvukové varianty. Systém bude pracovat formou výkladového slovníku včetně možnosti přehrávání výslovnosti. Kapitola číslo pět zahrnuje navržení a úpravu testovacího softwaru. Původní software pracující jako testovací systém bude rozšířen o varianty testů se zvukovými nahrávkami, kde si student může jednotlivé odborné slovíčka a fráze poslechnout. V této kapitole si představíme vývojové diagramy a zdrojové kódy testovacího formuláře, ve kterých si student vybere z jakého předmětu, jaký test chce absolvovat a testovací systém. Mezi poslední kapitoly patří kapitola číslo šest, sedm a osm. Šestá kapitola se zabývá zhodnocením technologického postupu audio nahrávek a software. V sedmé kapitole je navržení doporučení pro další pokračování, osnova, cíl, literatura. Navrženo je pokračování nahrávání slovíček a frází z odborné literatury, při testování frází doprogramovat vhodnou nápovědu. A kapitola číslo osm pojednává o uvedení do rutinního provozu a vyčíslení přínosů. Proč řešit náročný problém nahrávek pro školní systém výuky anglického jazyka na EPI, s.r.o. a nepoužít některý z komerčních výukových produktů? Hlavní problém spočívá v potřebě přímého napojení na výukový materiál. Komerční a freeware výukové produkty obsahují příliš mnoho informací, které nenavazují na používanou literaturu EPI, s.r.o. Tím vzniká zahlcování informacemi na straně uživatele a ztrácí příliš mnoho času vyhledáváním konkrétních materiálů. Tím, že vytváříme databázový systém anglických slovíček či celých frází, stává se systém výuky efektivnější a přístupnější pro studenta. Když potřebuje například odbornou slovní zásobu v oblasti marketingu a managementu, má k ní snadný přístup. Další výhodou tohoto systému je možnost testování a sledování výsledků. Jelikož v tomto systému jsou všechna slovíčka, fráze a audio mp3 nahrané jednotlivě, je možné udělat kdykoliv změny nebo databázi doplnit. Taková databáze se pak stává výkonným nástrojem při osvojování si odborné slovní zásoby v dané oblasti. 9

11 1 Teoretický základ se zaměřením na zvukové nahrávky a způsoby učení Zhruba jedna miliarda lidí, to znamená jedna pětina světového obyvatelstva, umí mluvit anglicky. Asi jedna třetina z tohoto počtu hovoří anglicky jako svým rodným nebo alespoň prvním jazykem, jedna třetina ji používá jako svůj druhý jazyk a zbývající třetina jako cizí jazyk. V každém okamžiku se ji jako druhý nebo cizí jazyk učí několik set milionů lidí. Ve většině zemí světa se angličtina studuje buď povinně, nebo je alespoň nejoblíbenějším studijním jazykem. Angličtina je úřední řečí nebo jednou z úředních řečí ve více než 70 zemích, což je téměř polovina všech zemí světa a ve třiadvaceti z nich je také mateřským jazykem většiny obyvatelstva. Sedmdesát procent světové pošty a 80 % všech počítačových a internetových informací je napsáno v angličtině. Tato čísla jsou ohromující. Stejně ohromující je však i skutečnost, že se angličtina stala světovým dorozumívacím jazykem nejen mezi rodilými mluvčími, ale také mezi lidmi, kteří se ji museli teprve naučit. [8] Jestliže už delší dobu studujeme angličtinu, němčinu či francouzštinu, potřebujeme mít dostatečně častý kontakt s jazykem. Někteří studující si při instalování systému Windows na počítači raději zvolili verzi v angličtině než v rodném jazyce. A tak slova jako folder, file, close, open, icon, property jsou pro ně staří známí. Jednou z nejužitečnějších jazykových pomůcek pro učení angličtiny je slovník instalovaný do počítače. Měl by být oboustranný, s rozsahem několika desítek tisíc slov. Dnes je možné si takový slovník obstarat i s robotem čtecím programem. Jde o program, který dokáže na uspokojivé úrovni reprodukovat výslovnost jednotlivých slov. Konkrétním příkladem takového slovníku je slovník firmy Millenium. CD se základními slovníky nabízí firma za pouhý poštovní poplatek. Stejně tak se tyto slovníky dají zadarmo stáhnout z internetové adresy Dalším užitečným pomocníkem je výkladový slovník v daném jazyce. Stává se už normou, že slovníky obsahují audio soubory s nahranou výslovností slov. Příkladem takového slovníku je Longman Dictionary of Contemporary English, k němuž je přiloženo instalační CD. Je to tedy fyzická kniha a zároveň počítačový slovník. [1, s ] 10

12 1.1 Zvukové nahrávky Cílem bylo nahrát zvukové nahrávky anglických slovíček a frází. Záznamy byly poté zpracovány, upraveny a uloženy do databáze testovacího systému. Nahrávky slovíček spolu s frázemi byly namluveny rodilým mluvčím, panem Andrewem Allanem Napthinem. Jedná se o výběr odborné slovní zásoby z literatury, kterou studenti EPI využívají v rámci výuky v daném studijním oboru. Záznamy byly vyhotoveny pro letní a zimní semestr všech ročníků oboru Ekonomická informatika na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o. Z nejefektivnějších aktivit při osvojování základů jazyků je poslech nahrávek a čtení textů. V dnešní době si můžeme vytvořit bohatou zásobu nahrávek a textů za pomoci počítače. Vytvořit si můžeme takové nahrávky, které jsou pro nás zajímavé a jsou na takové úrovni, která je pro nás přijatelná. K tomu, abychom si mohli nahrávky zprostředkovat, potřebujeme pomůcky, např. mikrofon, audio software nebo mp3 přehrávač. Máme-li nakoupeny učebnice s CD, můžeme zvuk z CD stáhnout do počítače, popřípadě ho dále nekonvertovat do potřebného formátu. Podobně můžeme naložit s oblíbenými písněmi. K jazykovým účelům jsou vhodné písně, jejichž texty máme k dispozici. Přes šňůru nebo i přes mikrofon se dají do počítače nahrát i jazykové kurzy, které máme na kazetách. Můžeme si dokonce nahrát nebo stáhnout zvuk z filmu, který máme na harddisku. Z takového audio souboru se dají editováním vytvořit menší soubory obsahující naše oblíbené dialogy. [1, s ] Kanadský polyglot Steve Kaufmann označil možnost poslechu audio nahrávky kdykoli a kdekoli za požehnání dnešní doby. Připomeňme si výhody, které pravidelný poslech přináší. Když se naučíme s porozuměním poslouchat, naučíme se zpola konverzovat. I v rodném jazyce, je pro nás dobrým společníkem ten, kdo naslouchá, uvědomuje si a plně chápe, o čem hovoříme. Stačí, když čas od času přitaká nebo dá krátkou větu najevo, že nám rozumí. Budeme motivování. Samozřejmě, když si dáme tu práci a budeme poslouchat nahrávky s tématy, která nás hluboce oslovují a zajímají. Snadněji si osvojíme gramatiku. 11

13 Úryvek z učebnice, používající určitou gramatickou strukturu, můžeme poslouchat tak dlouho, dokud si pravidlo úplně nezafixujeme. [1, s. 112] Při zvukové nahrávce se hudba nahrává tak, aby ji bylo možno znovu přehrát. Během zvukové nahrávky dochází k přeměně zvukových vln na elektrické signály. U záznamu zvuku rozlišujeme buď analogový, nebo digitální záznam. Při nahrávání zvuku do počítače, musíme mít zvukovou kartu. Abychom si mohli pořídit nějaký zvukový záznam, potřebujeme mikrofon. Ten přeměňuje zvukové vlny nějakého hudebního nástroje nebo také lidského hlasu do elektrických signálů, které pak záznamový systém uloží. Signály jsou analogové, tedy souvislé, a liší se podle výšky tónu (frekvence) a jeho hlasitosti. Uchovávány jsou buď analogově, nebo digitálně. [2, s. 150] Zpracování zvuku První fází zpracovávání zvuku je snímání zvuku, kdy se pomocí nejrůznějších měničů převádí akustická energie na energii elektrickou. Nejčastěji používaným měničem je mikrofon. Protože se zvuk snímá v určitém prostředí, jeho součástí je vždy i zvukový projev prostředí, tedy reakce na samotný zvuk (např.: odrazy, dozvuk, rezonance místnosti nebo těles v ní). Do značné míry to může být negativním prvkem, zcizujícím původní signál. Proto se pracuje s mikrofony obvykle v zatlumených nebo speciálně akusticky upravených prostorech, např. v nahrávacích studiích. V druhé fázi procesu zpracování zvuku se nabízejí určité možnosti zpracování zvuku transformovaného na elektrický signál, nejčastěji pomocí mixážního pultu a přídavného zařízení. Tady lze jednotlivé zvuky směšovat do sebe, upravovat je dynamicky, měnit jejich zbarvení, ladění, přidávat jim různý prostor atd. Tady v té fázi je možno zvukový záznam analogově či digitálně zaznamenat. Třetí fází procesu je převod elektrického signálu prostřednictvím zesilovače a elektroakustického měniče (reproduktorové soustavy) zpátky na zvuk. [9] 12

14 1.1.2 Historie záznamu zvuku Už od poloviny 19. století vědci, vynálezci i nadšenci bádali nad tím, jak zvuky a lidský hlas zaznamenat a následně reprodukovat a případně uchovat. Prvním, skutečně praktickým a funkčním přístrojem byl ale až fonograf Thomase Edisona, patentovaný roku 1878, který se do konce 19. století rozšířil po Evropě a Americe a až do roku 1910 dominoval jako nejpoužívanější přístroj pro záznam a reprodukci zvuku. Začátky fonografu byly často velmi úsměvné. Záznam na fonografické voskové válečky probíhal čistě akusticky záznamová jehla byla připojená na velkou plechovou troubu, do které se mluvilo či zpívalo a tím, jak se zvukové vibrace přenášely na jehlu, tak byla na rotující a posunující se válec rytá rýha se zvukovým záznamem. Později, na začátku 20. století, byly voskové válečky nahrazeny celuloidovými válci, které se nedaly už tak snadno poničit. [10] S rozvojem stereofonní záznamové i reprodukční techniky souvisí i zrod fenoménu HI-FI (high fidelity), označující zařízení, které dokáže velmi věrně bez zkreslení reprodukovat nahraný akustický signál. Posluchači měli na začátku a v průběhu 60. let poprvé možnost poslouchat muziku opravdu na kvalitních reprodukčních soupravách, ty však byly v té době velmi drahé. Opravdový rozvoj HI-FI techniky přišel až v 70. letech (označení HIFI bylo standardizováno v roce 1973), kdy si i běžný posluchač mohl dovolit pořídit alespoň základní hifi sestavu a ceny byly již přiměřené. S tím, jak tedy rostl požadavek HI-FI na kvalitu reprodukce, rostl i požadavek na kvalitu záznamu takovýchto HI-FI nahrávek. Studia se tedy modernizovala a od konce 70. let se v některých studiích začalo experimentovat s digitálním vícestopým záznamem. Ten získal na důležitosti hlavně po uvedení kompaktního disku (CD) na trh v roce Tím se postupně celý proces tvorby nahrávky zdigitalizoval. Digitální záznam zvuku přinesl oproti analogovému záznamu velkou řadu výhod a vylepšení. Když pomineme výrazné zlepšení kvality zvuku, větší dynamický rozsah nahrávky (24 bit záznam) a vyšší odstup od šumu, tak dalším důležitým přínosem je výrazné zjednodušení editace a úpravy nahrané skladby. Záznam se může se libovolně a pohodlně stříhat, kopírovat, posouvat či dolaďovat nepřesnosti a je zde mnoho dalších předností. Analogový záznam ale zcela nevymizel v řadě studií jej i nyní stále používají pro jeho subjektivně příjemnější zvuk a rovněž vlastnosti, které se říká saturace pásky při 13

15 přebuzení vstupního signálu totiž nezačne být signál ihned nepříjemně zkreslený (jako u digitálního záznamu), ale páska určitým způsobem signál sama komprimuje a dodává zvuku příjemné zabarvení a punch, který je zejména v rockové muzice i dnes žádoucí. S digitálním záznamem přišla i technologie MIDI, která umožnila jednoduchou a rychlou synchronizaci elektronických nástrojů, jednoduché ovládání a nahrávání MIDI nástrojů a jejich následnou editaci atd. V 90. letech se masivně rozšířily osobní počítače. Jejich rostoucí výkon začal postupně umožňovat využití pro digitální záznam a úpravu muziky. Objevily se tedy první nahrávací programy, první kvalitní zvukové karty a po roce 2000 se výkon počítačů zvedl natolik, že počítač mohl začít i sám o sobě sloužit jako vícestopé nahrávací studio. Domácí nahrávání bylo podpořeno i faktem, že firmy Behringer a další, začaly prodávat vcelku ucházející audiotechniku a vybavení za velmi slušnou cenu, což umožnilo i amatérům začít natáčet doma své nahrávky ve velmi dobré zvukové kvalitě. [10] 1.2 Způsoby učení slovíček a jejich opakování Způsoby učení se zaměřují na konkrétní styly, které studentům vyhovují při studování znalostí, při učení nových pojmů, opakování ke zkouškám a testům i na způsoby učení, jimiž zvládají informace prezentovat v průběhu zkoušení či testů. Podle kognitivních stylů můžeme vytvořit a různě kombinovat specifický profil studenta, u kterého můžeme určit, jaký způsob učení je pro něj nejvýhodnější. Tři typy klasifikačních stylů učení: auditivní učení sluchem, vizuální učení zrakem, kinestetický preferuje při učení pohyb. [3, s. 87] Prvním způsobem učení slovíček je učení v kontextu. Biflovat se slovíčka a jejich překlad je méně efektivní, lepší je se učit v konkrétních souvislostech. Postup může být takový: slovíčka si vykládat v určitých větách, pak nám stačí si pouze vzpomenout na určitou větu a slovíčko je na světě. Při kratších studijních jednotkách si slovíčka lépe zapamatujeme. Je lepší se učit po menších dávkách každý den, než se učit třeba jen jednou týdně. Doporučuje 14

16 se učení slovíček za normálních okolností kolem třiceti nových slovíček denně. Slovíčkům je dobré se věnovat několikrát denně. [4, s. 4] Efektivní učení je také učení sluchem. Vedle správné podoby u nových slovíček je důležitá i jejich výslovnost. Při učení slovíček je velmi důležité správné vyslovování. Proto je nejlepší si obstarat kvalitní zvukové nahrávky, při kterých slovíčko slyšíme a můžeme si ho kdykoliv znovu a znovu poslechnout. Slovíčka si musíme neustále opakovat tak dlouho, dokud je nebudeme spolehlivě ovládat. Učte se slovíčka v malých blocích o maximálně deseti jednotkách, pak je dobré si udělat krátkou přestávku a učivo si zopakovat. Níže máme tabulku, která nám popisuje správné opakování při učení slovíček (viz tabulka č. 1). [5, s ] 1) opakování po krátké pauze v délce maximálně pěti minut 2) opakování po delší pauze v délce asi 15 minut 3) opakování po dvou hodinách 4) opakování po dvou dnech 5) opakování za týden 6) opakování za dva týdny Tabulka č. 1: Rytmus opakování při učení slovíček Superlearning Inovativní, kreativní, multisenzorické zrychlené učení (Lozzanovovoa metoda, Lind metoda, superlearning nebo tzv. celostní učení) jsou termíny, kterými bývá nejčastěji nazýván druh učení. V 70. letech minulého století se bulharský vědec Georgi Lozanov zabýval studiem mozku a učebních metod. Při zjištění, že člověk ve skutečnosti využívá jen malou část svého skutečného potenciálu, rozhodl se vytvořit učební metodu, která umožní využívání našich duševních schopností znásobit. Zároveň díky dobré relaxaci se má naše paměť zlepšit minimálně o 50 procent. [11] 15

17 Metody Georgi Lozanova jsou dnes nazývány sugestopedie nebo také moderně superlearning. Sugestopedie by měla pomoci všude tam, kde je možné převést informace určené ke vstřebávání do zvukové podoby nejčastěji se proto dnes používá pro výuku jazyků. Zatímco při užití běžných metod jste schopni naučit se maximálně okolo 80 až 100 slov za den, tak při superlearningu si denně pevně osvojíte kolem 500 slov a naučíte se jich denně až [11] Naše paměť je schopna přijmout více učiva, když jsme hodně uvolnění. Ve stavu relaxace se nám odbourává strach, stres a nervozita. To jsou faktory, které blokují naši duševní činnost. Při stavu uvolnění jsme maximálně koncentrovaní, zvyšuje se výkon naší paměti, a proto jsme schopni zvládnout větší rozsah učiva než při běžných vyučovacích metodách. Čím více máme zapojených vstupních kanálů, tím nám jde učení lépe. Když učivo pouze slyšíme, zapamatujeme si něco okolo 20 % látky, pokud učivo jenom vidíme, je to přibližně 30 %, pokud vidíme i slyšíme, uchováme si v paměti až 50 % určité látky. [12] 1.3 O testování Pod slovem test si každý představí něco jiného. Pojem test se používá nejen v pedagogice a psychologii, ale i v řadě různorodých oborů, například v medicíně, chemii, strojírenství, statistice. Původ slova test se odvozuje z latinského testum, což je pojem, který označoval kelímek, v němž alchymisté zkoušeli kovy. Do češtiny byl termín test převzat z angličtiny, kde se jim obecně označuje zkouška nebo postup zkoumání kvality, hodnoty nebo složení (Hornby, 1977). Pedagogický slovník definuje test stejně jako Hornby. Označení bylo převzato z angličtiny, kde znamená postup zkoumání kvality, kontrolu, zkoušku. Test ve významu specificky definované zkoušky se používá v lékařství, chemii nebo ve statistice. V pedagogice jde o nástroj měření výkonu, v psychologii o měření schopností, dovedností, osobnosti apod. Test nemusí být jen písemná zkouška. Pomocí testu můžeme zjišťovat například úroveň zvládnutí psychomotorických dovedností (rychlost psaní na počítači, zhotovení výrobku podle technického výkresu, řízení motorového vozidla apod.). Test také nemusí být krátká zkouška. Ke zjišťování výsledků výuky za delší období mohou být použity 16

18 i testy na několik hodin. Testy též nebývají sestaveny jen z úloh, které nabízí výběr odpovědí. Běžně se používají úlohy, kdy testovaný odpověď tvoří (návrh, řešení technického problému, pojednání na zadané téma, provedení pokusu a jeho vyhodnocení). Podle Kerlingera (1972), který se zabývá výzkumem chování, je test systematický postup, v němž se testovanému jedinci předloží soubor konstruovaných podnětů, na které odpovídá (reaguje), přičemž tyto odpovědi (reakce) umožňují examinátorovi přiřadit zkoušenému číslo nebo soubor čísel, z nichž lze dělat dedukce o tom, co je testovanému vlastní z toho, co má test podle předpokladu měřit. [13] 1.4 Výukový software Pojem výukový software bývá užíván nepřesně. Do této kategorie bývá zařazován i software, který jím ve skutečnosti není např. součástí školního počítače může být MS Word, který lze využít při přípravě na výuku anebo přímo ve výuce, (když se s ním žáci učí pracovat), ten však nelze zařadit mezi výukový software. Podobně je tomu u školních informačních systémů, které jsou přímo pro školství vytvářeny, avšak nemají přímou souvislost s výukou a nejsou schopni plnit didaktické funkce. Proto jim budeme rozumět pouze software podle následující definice: Výukový software je jakékoliv programové vybavení počítače, které je určeno k výukovým účelům a dokáže plnit alespoň některou z didaktických funkcí. [14] V uvedeném pojetí odpovídá pojem výukový software pojmu didaktický software a dále mezi nimi nebudeme rozlišovat. Při využívání počítače ve vzdělávání a výchově se lze setkat i s pojmem edukační software (Educational software), který je v anglické literatuře často užívaným. Edukační software je jakékoliv programové vybavení počítače, které je předurčeno pro využití v situacích, kdy dochází k rozvoji osobnosti jedince. V zahraničí se můžeme v souvislosti se softwarem určeným pro oblast vzdělávání setkat s těmito pojmy: Teachware (anglicky), Bildungssoftware (německy), Lernsoftware (německy), Lehrsoftware (německy), Software educativo (španělsky), Program dydaktyczny (polsky). V české literatuře bývá užíván i pojem výukový program, kterým budeme rozumět konkrétní software určený k výukovým účelům. [14] 17

19 1.4.1 Business English Business English je výukový program. Cílem tohoto originálního programu je vybavit studenty základní slovní zásobou a frázemi pro běžnou pracovní komunikaci v angličtině. Tu pak procvičuje na nepřeberném množství cvičení a her, následně nabízí možnost ověřit si nabyté znalosti prostřednictvím testů. Kurz obsahuje deset kapitol a ozvučených animačních příběhů, které se vždy váží k probírané tématice. Je určen pro středně pokročilé, pokročilé studenty a pracuje se zhruba 700 novými slovíčky, slovními obraty a frázemi z oblasti obchodní angličtiny. Je možné si i stáhnout demoverzi na internetu. Cena za jednu licenci bez DPH činí 900,- Kč, s DPH 1 089,- Kč. Plná verze programu obsahuje: 10 plně ozvučených interaktivních kapitol a animací, více než 200 cvičení a her, přibližně hodin výuky, cvičení a testy v závěru kapitol. Obsah kurzu: Key Basics. Company Structure. The Language of Presentations. Marketing. Telephoning. Business Correspondence. Business Meetings. Sales and Negotiating. Processes and Operations. Social English. [27] 18

20 1.4.2 Word Manager Word Manager je komplexní výukový program, který se stará o slovní zásobu, rozšiřuje ji a upevňuje, pozná, která slova dělají konkrétnímu uživateli problémy, a vede evidenci těch, která již uživatel umí. Word Manager nabízí inteligentní zkoušení slovíček mnoha různými způsoby, které si uživatel sám může nastavit. Program si pamatuje (i dlouhodobě) slova, ve kterých chybuje a která už zná a dle potřeby je zařazuje do zkoušení. Samozřejmostí je podpora synonym, nepravidelná slovesa, možnost vytváření vlastních okruhů a zadávání svých slovíček. Součástí systému Word Manager je multimediální překladový a výkladový slovník obsahující již přes hesel, ilustrací, tisíce nahrávek výslovnosti slovní zásoby. Díky tomu program nabízí zkoušení slov dle obrázků, diktáty apod. Word Manager si stahuje nová a opravená hesla přímo z internetu, proto je jeho slovník stále aktuální. Word manager obsahuje několik her pro zpestření výuky slovíček. Nechybí zde křížovky, oběšenec či desková hra se slovíčky. Učení nikdy nebylo zábavnější a efektivnější. Word Manager byl vytvořen zkušeným týmem autorů výukových aplikací. Vytvořili např. známý český výukový portál helpforenglish.cz a výukový program Smart Tests. Cena od 590,- Kč (ceny jsou včetně DPH 21 %). Systémové požadavky: Windows XP, Vista, Win MB volného místa na disku. 256 MB RAM. [28] 19

21 2 Záznam a úprava audio nahrávek do potřebného formátu Dovednosti správného a pohotového ústního vyjadřování patří spolu s dovedností dešifrování mluveného projevu rodilého mluvčího k nejobtížnějším řečovým dovednostem. Proto se při osvojování cizího jazyka jako pozitivního ukazuje tzv. artikulačně-motorický kanál, kdy žáci při osvojování nové lexiky nebo gramatických syntagmat, nový materiál nahlas vyslovují (Hendrich, 1988). Tím dochází k aktivaci jednotlivých fází řečové produkce a zároveň i k aktivaci kontrolních monitorů. [6, s. 47] Při učení jazyků musíme věnovat dostatek času intenzivnímu nácviku a opakování. To se přitom týká jak automatizace dovedností, tak i automatizace znalostí jednotlivosti. Během této fáze si mozek vytvoří paměťové stopy, které později využívá. Proto musí být nácvik řečových dovedností skutečně důkladný. Obě zúčastněné strany, tedy učitelé i studenti musí být dostatečně koncentrovaní a trpěliví. Konverzace v cizím jazyce by měla být gramaticky správná, plynulá a přirozená. Studenti by se měli v cizím jazyce vyjadřovat pomaleji, aby mohli eliminovat gramatické nesprávnosti jednotlivých frází svého projevu. Nahrávky anglických slovíček spolu s příslušnými frázemi realizoval anglický mluvčí. Jde o výběr odborné slovní zásoby z určené učební literatury EPI, s.r.o., kterou studenti využívají v daném studijním oboru. Daná slovíčka byla čerpána i ze školní sítě, z adresáře a11_odborna_slovni_zasoba. Adresář je rozdělený na složky určitého oboru, jako je Management a marketing zahraničního obchodu, Finance a daně, Ekonomická informatika a poslední obor Elektronické počítače. Dále je rozdělen podle ročníku a daného předmětu příslušného oboru. Úkolem bylo vyhotovit záznamy pro studijní obor Ekonomická informatika. Bylo vyhotovených cca 200 MB audio záznamu ve formátu MP3. Pro záznam zvukových nahrávek namluvených rodilým mluvčím, byl použit software Super mp3 recorder professional. Pro úpravu a uložení do formátu mp3 byl používán program zvaný Audacity. 20

22 2.1 Super MP3 Recorder professional Super Mp3 Recorder je jednoduchý, za to kompletní nahrávací studio do jakéhokoliv počítače (viz obrázek č. 1). Nahrávat můžeme jakýkoliv zvuk, což může být z mikrofonu, streamovaného audia z internetu, dále hudbu, kterou si můžeme přehrát přes program Winamp nebo i přes jiný přehrávač, také zvuky z Flashe apod. Kvalita zvuku zůstává pořád na hodně dobré úrovni, někdy i lepší než sám originál. Super Mp3 recorder dokáže odstranit šumy. Automaticky rozpozná naši zvukovou kartu podporovanou různými formáty a také si můžeme nastavit program tak, aby naše hudba nebo cokoliv nahraného bylo v co nejlepší kvalitě. Nahrávky se pak ukládají buď do mp3 nebo do Wavu. [15] Obr. č. 1: Super mp3 Recorder professional Zdroj: [17] Postup nahrávání zvuku z mikrofonu přes super mp3 recorder Většina zvukových karet poskytuje možnost získat vstup zvuku z mikrofonu prostřednictvím zvukové karty portu mikrofonu. To je užitečné pro záznam hlasu nebo zvuku do počítače. 21

23 Níže si popíšeme jak postupovat při nahrávání zvuku z mikrofonu: 1) Kontrola hardwaru: Pokud váš mikrofon nikdy nepracoval nebo přestal pracovat, nejprve zkontrolujte fyzické připojení mikrofonu. Ověřte, zda je pevně připojen do portu pro mikrofon namísto sluchátkového nebo reproduktorového portu. Pokud si nejste jisti, který port je správný, můžete zkontrolovat zvukovou kartu a zjistit zda je označena (někdy bývá s obrázkem mikrofon). Nebo můžete použít proces eliminace, který se nachází v dokumentaci dodané s vaším hardwarem nebo se obrátit na výrobce hardwaru. 2) Otevřeme Super Mp3 Recorder. 3) Klikneme na tlačítko "Option" vybereme záznamové vlastnosti v dialogovém okně. Vyberte mikrofonové zařízení, nastavíme hlasitost nahrávání pro nejvyšší možný výkon. Můžeme vidět další zařízení, jako jsou CD nebo syntezátor (MIDI). V nahrávacím panelu zrušíme všechny jiné než podstatné zařízení, tím se sníží hluk na pozadí. 4) Klikneme na tlačítko "Record" a pak mluvíme do mikrofonu. Pokud je mikrofon zapojen do správného konektoru, vlna vzorů na displeji by se měla pohybovat nahoru a dolů. Pokud se nepohybuje, zvuk se přes mikrofon nenahrává. Pokud se vlna pohybuje, stiskněte tlačítko "Stop" a poté stiskněte tlačítko "Play" pro poslech záznamu. Nahraný zvukový soubor je umístěn v seznamu záznam historie, kde můžeme nahraný zvuk přehrávat, upravovat, kopírovat nebo ho odstranit. [16] 2.2 Audacity Audacity je velice známý, docela jednoduchý, také snadno dostupný zvukový editor a rekordér (viz obrázek č. 2). Je veden pod licencí GPL a je bezplatný. Je to freeware a je ho možno upravovat, šířit a sloužit nám může jak pro osobní, tak podnikové účely. Můžete ho využívat jak pro Windows tak i pro Mac OS X, GNU/ Linux. Umožňuje nám nahrávat přímý zvuk, dokáže nahrávky převádět z pásků a desek do digitálního záznamu a editovat zvukové soubory, které jsou ve formátech WAV, MP3, AIFF a Ogg. Změní rychlost i ladění nahrávek, stříhání, rozdělování, míchání a mnoho dalších užitečných funkcí. 22

24 Software má různé množství efektů, jako je Delay, Echo, tremolo. Dokáže také komunikovat s paginy VTS (Windows) a LADSPA (MacOS, Linux). Tento program má i češtinu, což je pro nás výhodou. Navíc umí při projetí kurzorem myši na některou nabídku v ovládacích panelech zobrazit popis dané funkce. Obr. č. 2: Softwarové prostředí Audacity Jeho klady a zápory jsou následující: Klady velká funkčnost, čeština, velice jednoduché ovládání i pro začátečníky, je zdarma. Zápory nevzhledný, občasný pád programu, omezené možnosti mixování. [18] 23

25 2.2.1 Návod na Audacity Součástí instalace není možnost ukládání zvuků do formátů Mp3. Je to z toho důvodu, že program nemá autorizační licenci. Sice zvuky normálně otevřeme, ale když se je pokusíme uložit zpět, tak nám to žádné uložení do mp3 neprovede. Pro ukládání do mp3 je důležité si ještě k programu nainstalovat knihovnu s názvem lamemp3 (viz obrázek č. 3). Obr. č. 3: Nastavení knihoven Zdroj: [17] Spustíme Audacity klikneme na soubor otevřít a vybereme si zvukový soubor, který chceme upravovat (viz obrázek č. 4). Po chvilce se nám zobrací zvuk v grafické podobě. Šedá barva znamená, že máme vyznačené ticho a naopak modrou je vyznačený zvuk. Čím vyšší máme nahrávku, tím je zvuk hlasitější. Délku změříme podle měřidla nad stopou. Když chceme zvuk přehrát, spustíme zelenou šipku, která se nachází v menu. Také si můžeme zkusit různé varianty, aby nám třeba hrál jenom pravý nebo levý reproduktor atd. Můžeme mít otevřených i více stereo stop, které můžeme mezi sebou různě mixovat. Při nějaké úpravě, kterou tak nechceme, aby zůstala, tak pomocí horní lišty klikneme na úpravy a dáme zpět. Tím se dostaneme do původní podoby zvuku, který jsme měli před úpravou. 24

26 Obr. č. 4: Vybrání zvukové nahrávky Dobré je si také vyzkoušet manipulaci se stopami. Grafický záznam si můžeme přiblížit pomocí tlačítka lupa. Pokud chceme různé skladby do sebe mixovat, je dobré použít tlačítko vlevo umlčet. Tímto tlačítkem budou umlčeny všechny stopy kromě té, která umlčena není, tu jedinou uslyšíme. Dalším tlačítkem je tlačítko sólo, při označení stopy, uslyšíme pouze tu, kterou jsme označili. Při nahrávání z mikrofonu do počítače není kvalita zvuku taková, jakou bychom si představovali. Je zde slyšet různé praskání šumu a jiných nečistot zvuku. Proto je dobré si takovou nahrávku od šumu a různých nečistot vyčistit. Označíme si stopu, kterou chceme vyčistit, podržením a táhnutím levého tlačítka myši. V horní části programu klikneme myší na efekty a dáme jednu z uvedených funkcí. Jako první odstranění práskání, jinak pořadí je samozřejmě na vás. Objeví se nám okno s nastavením prahů. Pro začátečníky je nejlepší jenom klepnout na tlačítko odstranit praskání a daný výsledek si poslechnout. Když se nám úprava nelíbí, klikneme v menu na zpět odstranění práskání a můžeme to zkoušet znova a znova, dokud se nám nahrávka nebude líbit (viz obrázek č. 5). 25

27 Obr. č. 5: Úprava zvukové nahrávky Zdroj: [17] Další funkcí je odstranění šumu, které je o něco složitější. V první řádě je dobré si vybrat tu část, pár sekund, kde nemáme nic nahraného a při spuštění slyšíme jenom praskání a šumění. Většinou ho najdeme na začátku a konci nahrávky. Kliknutím na menu zvolíme funkci odstranění šumu, poté klikneme na tlačítko získat profil šumu. Dále označíme skladbu, kterou chceme odstranit od šumu nebo část sklady a dáme znovu odstranění šumu, tlačítko odstranit šum. Samozřejmostí je, že si můžeme odstranění šumu nastavit podle táhla doleva či doprava. Chce to vždy vyzkoušet a trošku si s tím pohrát (viz obrázek č. 6). Obr. č. 6: Nastavení odstranění šumu Zdroj: [17] 26

28 Při práci s nahráváním slovíček byla při úpravě použita i další funkce jako je zesílení nahrávky. Pomocí myši si zase zvolíme tu část nahrávky, kterou chceme zesílit. V menu klikneme na efekty a vybereme z dalších funkcí funkci zesílit. Při klinutí se nám zobrazí okno, kde si pomocí táhla zvolíme určité db. Vždy je dobré si to zkusit, na každé nahrávce to může být jinak. A klikneme na tlačítko OK (viz obrázek č. 7). Obr. č. 7: Zesílení nahrávky 2.3 Zvuk Žijeme v analogovém světě. Informace, se kterými běžně pracujeme, jsou spojité zvukové vlny, mohou na naše bubínky působit nekonečně mnoha odstíny tlaku. Digitální informace představují posloupnost hodnot analogové veličiny v podobě čísel. [7, s. 93] Zvuk je chvění, které lidské ucho vnímá zhruba od 20 Hz po 20 khz. [7, s. 51] Ucho je nejcitlivější na kmitočty kolem 2-5 khz, které odpovídají lidskému hlasu. Citlivost na kmitočty nemá lineární průběh, takže některé zvuky zakryjí víc okolních zvuků než jiné. Zvuky pod jistou hranicí hlasitosti lidé neslyší. Tato hranice je pro zvuky s různým kmitočtem různě vysoko a její průměrná výška se liší, někteří lidé slyší lépe než jiní. Hranice slyšitelnosti se dokonce průběžně mění když ucho zrovna není 27

29 zatížené hlasitými zvuky, dokáže svou citlivost přizpůsobit zvukům tišším. Tak vzniká druhý typ zakrývání zvuků časové zakrývání, díky kterému ucho ještě zhruba 200 milisekund po hlasitém zvuku a dokonce i dvě až tři milisekundy před ním neslyší zvuky tišší. [7, s. 110, 111] Digitální zvuk je posloupnost čísel, která popisují úroveň neboli amplitudu zvukové vlny v čase. Pro účely DVD se úroveň zvukové vlny odečítá s frekvencí 48 khz, takže za jednu vteřinu se nasbírá 48 tisíc vzorků. Pokud potřebujete doopravdy hodně věrný popis původního zvuku, můžete vzorkovat až s frekvencí 192 khz, čímž získáte mnohem přesnější nahrávku, než jaké lze docílit hrubou vinylovou deskou nebo magnetickou páskou. Při přehrávání digitální zvukové nahrávky se proud čísel převede na úrovně napětí a výsledný chvějící se elektrický signál rozhýbá membránu reproduktoru. [7, s. 94] Zdroje zvuku Zdroj zvuku je nazýván zdrojem zvukového vlnění. Hmotné prostředí, ve kterém se vlnění šíří, se nazývá jeho vodič. Vodičem zvuku bývá obvykle vzduch, zprostředkuje spojení mezi přijímačem (detektorem), kterým bývá v praxi snímač, ucho nebo mikrofon a jeho zdrojem zvuku. Zvuky se mohou šířit i kapalinami, jako je např. voda a také pevnými látkami např. stěnami domu. Dokonalou zvukovou izolací je vzduchoprázdno neboli vakuum. Zdrojem zvuku bývá těleso, které je v pohybu, chvěje se. Chvění nerozhoduje jenom o vlnění v okolí zdroje zvuku, ale hlavně o tom, jestli je předmět špatným nebo dobrým zářičem zvuku. Závisí to na jeho geometrickém tvaru. Dobrým zářičem zvuku není struna, která je napnutá mezi dvěma pevnými body. Při chvění struny vzniká na jedné straně přetlak v jejím pohybu a na druhé straně podtlak. A druhotným zdrojem dvou vlnění se stává nejbližší okolí struny. Tato dvě vlnění se ruší interferencí. Zdrojem zvuku nemusí být jenom tělesa, kmitající vlastními kmity, ale i kmity těch těles, které mají kmity vynucené (např. reproduktory, ozvučnice mnohých nástrojů hudebních, sluchátka atd.). [20] 28

30 2.3.2 Tón a hluk Zvuky můžeme rozdělit na tóny a hluky. Tóny bývají označovány jako zvuky hudební, hluky jako zvuky nehudební. Tóny vznikají při pravidelném, v čase přibližně periodicky probíhajícím pohybu kmitání. Při jejich poslechu vzniká v uchu vjem zvuku určité výšky, proto se tónů využívá v hudbě. Zdrojem tónů mohou být například lidské hlasivky nebo různé hudební nástroje. Jako hluky označujeme nepravidelné vlnění vznikající jako složité nepravidelné kmitání těles nebo krátké nepravidelné rozruchy (srážka dvou těles, výstřel, přeskočení elektrické jiskry apod.). I hluky jsou využívány v hudbě, neboť k nim patří i zvuky mnoha hudebních nástrojů, především bicích. Zvuk je vyznačován fyzikální intenzitou, hladina intenzity zvuku se nazývá odpovídající veličina a bývá označována v db. A fyziologická veličina hlasitosti odpovídá její intenzitě. Mezi druhé fyzikální veličiny patří frekvence, které musí odpovídat výška tónu. Další vlastností zvuku máme průběh kmitání, které ovlivňuje jeho zabarvení. Jeho délku určuje trvání zvuku v čase. [21] Akustika Akustika je obor zabývající se fyzikálními ději a biologickými procesy, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem. Tento obor lze rozdělit na několik částí: Fyzikální akustika - studuje způsob vzniku a šíření zvuku. Dále se zabývá jeho odrazem a pohlcováním v různých materiálech. Hudební akustika - zkoumá zvuky a jejich kombinace se zřetelem na potřeby hudby a zpěvu. Fyziologická akustika - se zabývá vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímáním v uchu. Lékařská hygiena se také podrobně zabývá vlivem hluku na lidské zdraví a fungování lidského organismu. 29

31 Stavební akustika - zkoumá dobré a nerušené podmínky poslouchatelnosti hudby a řeči v obytných místnostech a sálech, ale také možnosti eliminace nežádoucího šíření hluku mimo místnosti. Elektroakustika - se zabývá záznamem, reprodukcí a šířením zvuku s využitím elektrického proudu. [22] Šíření zvuku Rychlost zvuku je rychlost, jakou se zvukové vlny šíří prostředím. Často se tímto pojmem myslí rychlost zvuku ve vzduchu, která závisí na atmosférických podmínkách - největší vliv na její hodnotu má teplota vzduchu. První, kdo se pokusil změřit rychlost zvuku ve vzduchu, byl Marin Mersenne. Při pokusech s kanónem naměřil rychlost 428 m/s. Rychlost zvuku ve vodě poprvé přesně měřili Jean-Daniel Colladon a Charles Sturm. Na ženevském jezeře postavili v roce 1827 dvě loďky do vzdálenosti m. Speciální zařízení zároveň uhodilo do zvonu, ponořeného do vody a odpálilo nálož střelného prachu. Pozorovatel na druhé loďce naměřil rozdíl mezi akustickým a optickým signálem 9,4 s, což odpovídá m/s. [23] 2.4 Audio formáty a MP3 Mezi audio formáty rozeznáváme formáty se ztrátovou nebo bezztrátovou kompresí. 1) Ztrátová komprese - znamená zmenšení dat, což vede k tomu, že se odstraní nepotřebné informace a právě při kompresi už nedostaneme data do původní podoby. Při kompresi zvuku se nahrávka rozdělí do několika vlnových signálů v určitých pásmech frekvence a odstraní ty části, které jsou pro člověka neslyšitelné. My slyšíme jenom zvuk v pásmu kmitočtů od 16 Hz do Hz. Vyplývá z toho, že kvalita zvuku není taková jako například na CD. Ale lidé to normálně nezpozorují, že by byla kvalita zvuku slabší. Výhodou ztrátové komprese je velikost souboru asi 10 % původní nahrávky. 30

32 2) Bezztrátová komprese - kdo má kvalitnější a věrnější poslouchanou hudbu sáhne spíše po formátech bezztrátové komprese než po formátech se ztrátovou kompresí. Soubor se při přehrávání rozbaluje, tím je způsobeno, že se přehrává kvalitní originální hudební stopa a u ní dochází ke zmenšení velikosti v paměti. Proto tato bezztrátová komprese není vhodná pro přenosné přehrávače, jelikož tyto přehrávače mají málo místa v paměti. [19] Nejčastěji používané formáty a) Wav - Waveform Audio Formát. Platí, že je základním formátem počítače, jehož operační systém je Windows. Na rozdíl od jiných formátů není komprimován, což znamená, že neztrácí určitou kvalitu zvuku. Umí rozeznat všechen software, který pracuje se zvukem. b) AIFF- Audio Interchange File Format Tento formát byl vytvořen na platformě Apple MAC. Profesionály je užíván jako první audio formát. Je stejný jako Wawu, používají ho nejčastěji uživatelé MACu, ale dokáže fungovat i na platformě Windows. Různé starší i dost výkonné hardwarové samplery pracují jenom s tímto formátem. c) WMA-Windows Media Audio - měl být původně nahrazen MP3. Na rozdíl od MP3 kvalita zvuku je daleko lepší na vyšší úrovni, protože dokáže využívat jak ztrátovou, tak bezztrátovou kompresi. Je udávána datovým tokem, což je i u MP3. Jako MP3 dokáže přehrát ve většině přehrávačů, hifi věží apod. Je stejně tak oblíbený a populární jako MP3. d) Flac - Free Lossless audio codec jak už vyplynulo z názvu, jde o kodek, který využívá bezztrátovou kompresi, což znamená, že hudba je v naprosté kvalitě. Má 8 stupňů zmenšení objemu dat (komprese). Při stupni osm je soubor zmenšen přibližně na 60 % své velikosti, jedna písnička má velikost okolo 20 MB. Nejprve si musíme nainstalovat kodek, pokud bychom chtěli formát přehrát na počítači. Na rozdíl od MP3 tak má tento formát slabinu v tom, že ho nepřehraje tolik zařízení jako MP3. [24] 31

33 2.4.2 Formát Mp3 V roce 1987 začal Fraunhoferův institut integrovaných obvodů spolu s Dieterem Seitzerem (profesor Erlangenské univerzity) pracovat na novém formátu pro digitální zpracování zvuku. Tento formát uměl umožnit efektivní kompresi digitálních zvukových záznamů s minimální ztrátou kvality. Klíč měl být nalezen v nedokonalosti lidského sluchu. Byl navržen mocný algoritmus, který je od roku 1989 znám jako MPEG Audio Layer-3 neboli MP3. Motion Pictures Experts Group (MPEG) dohlíží na standardy audiovizuálních datových formátů na Internetu. MP3 je součástí standardu audiovizuálního formátu MPEG-1. [25] MP3 je nejpoužívanější zvukový formát, jehož nevýhodou je ztrátová komprese, kdy kvalita zvuku ztrátovou kompresí může být ovlivněna. Nahrávka nemusí být tak kvalitní. Naopak výhodou je to, že zabírá poněkud malé místo na disku. Dokáže zmenšit hudební soubory až na desetinu oproti tomu, jaká byla původní velikost. Můžeme si zde nastavit kvalitu datového toku v kbit/s. Čím je datový tok vyšší, tím je kvalita zvuku větší. Největší výhodou mp3 je to, že ji můžeme přehrát téměř na jakémkoli přehrávači (např. hifi věži, autorádiu, na různých přenosných přehrávačích atd.). [24] 32

34 3 Inovace systému anglických slovíček s realizací audio nahrávky Dosavadní systém výuky odborné slovní zásoby na EPI, s.r.o. fungoval v rámci výuky na hodině vysvětlením jednotlivých termínů a odborných slovních spojení ke konkrétní problematice (např. Management). Následně byla tato odborná problematika z konkrétní knihy zpracována v textovém dokumentu Word a nahrána v adresáři IS EPI a11_odborna_slovni_zasoba. Adresář byl rozčleněn podle jednotlivých ročníků a studijních oborů. Informační systém využívají studenti z Kroměříže, Kunovic i Hodonína. Nevýhoda tohoto dosavadního způsobu spočívá v tom, že výslovnost konkrétního termínu nebo odborného slovního spojení mohli studenti slyšet od rodilého mluvčího pouze v rámci výuky nebo nahrané rodilým mluvčím v adresáři a_11, jako mp3, jelikož bylo složité si určité slovíčko najít, protože nahrávka nebyla rozstříhána podle jednotlivých slovíček a frází. Student strávil hodně času hledáním konkrétního slovíčka či fráze v nahraném souboru. Proto byly nahrávky rozstříhány a nahrány do databáze testovacího systému k jednotlivým předmětům. Dále se tyto termíny a odborné slovní spojení v anglickém jazyce vyskytovaly v elektronických testech - tedy zkouškách, které studenti z konkrétního předmětu skládali. Zde nastává zásadní změna pro studenty EPI, s.r.o. V inovovaném systému se studenti mohou ke konkrétnímu termínu vrátit dle potřeby a uslyší výslovnost od rodilého mluvčího. Pro snímání zvuku byl použit externí Dynamický reportážní mikrofon Behringer, který má kulovou charakteristiku. Poměr signálu k šumu je 90 db. Čím větší je hodnota db, tím méně šumu se nám objeví na pozadí. Bylo také možné použít například notebook nebo stolní počítač. Ten by musel mít zvukovou kartu, která by měla odstup signál-šum min 115 db, abychom dosáhli kvalitu potřebnou pro toto zadání. 33

35 3.1 Definice mikrofonu a jeho druhy Mikrofon je elektricko akustický převodník. Máme hodně možností jak převést akustické vlnění na elektrický signál. Nejčastěji to bývá membrána, která chytá akustické vlny. Membrána je většinou spojena se systémem, který vytváří elektrické signály, což je obrazem tohoto zvuku. Rozeznáváme mikrofony gradientní nebo tlakové. Dále rozdělujeme mikrofony podle jejich funkcí. A to jsou: Dynamický - neboli elektrodynamický mikrofon je nejvíce rozšířený typ pro ozvučení podií. Membrána kmitající za pomoci zvuku, která se pojí s cívkou a pohybuje se v magnetickém poli, tzv. permanentního magnetu. Elektrický signál vzniká za pomocí pohybu cívky v magnetickém poli. Uhlíkový - membrána, na níž dopadá akustické vlnění rozechvívá uhlíkový prášek, který tím mění svůj odpor. Protéká-li uhlíkovým práškem proud, je tímto měnícím se odporem modulován. Proto uhlíkový mikrofon potřebuje napájení (podle typu od 1 do 10 V). Krystalový - principem krystalového mikrofonu je schopnost některých materiálů (keramických nebo některých solí např. "Rochova sůl") vytvářet na pokovených plochách výbrusu při mechanickém namáhání elektrický potenciál. Na výbrus se z membrány přenáší pohyb mechanicky "chvějkou". Stejně pracuje i krystalová přenoska klasického gramofonu. Získaný signál je silný. Krystalového systému využívají některé mikrofony podobné typu Green Bullet a různé nástrojové nebo ladičkové snímače. Typická impedance krystalového mikrofonu je vysoká v oblasti megaohmů. Přivede-li se na piezoelektrický měnič nějaký signál, převede ho měnič zpět na zvuk. Proto piezoelektrický měnič najdeme například ve starých náramkových hodinkách se zvukovým signálem, v budících, kde nahrazují malé repro, v dětských hračkách apod. Má tvar ploché mince s postříbřeným středem. Jednoduchost použití těchto měničů přímo vybízí k experimentování se snímáním zvuku. Elektretový - elektretových mikrofonů je mnoho druhů. Společné mají to, že elektrický signál zde vzniká pohybem vodivé membrány ne v magnetickém, ale 34

36 v elektrickém poli. Umožňuje to vlastnost některých izolantů (elektretu) trvale udržet elektrickou polarizaci. Tím nutnost permanentního magnetu odpadá. Většina elektretových mikrofonů obsahuje i FET tranzistor zesilující elektrický signál, proto tyto mikrofony potřebují napájení. Elektretové mikrofony je možné najít v elektronice, mobilech, kamerách, počítačích a používají se i pro snímání hudebních nástrojů. Jejich impedanční vlastnosti jsou určeny integrovaným zesilovačem. Kondenzátorový - pro své vynikající zvukové vlastnosti je ve studiích používán kondenzátorový (elektrostatický) mikrofon. Tenká vodivá membrána je umístěna velmi blízko pevné vodivé elektrodě (řádově mikrometry). Když zvuk chvěje membránou, mění tím kapacitu takto vzniklého kondenzátoru a moduluje procházející proud. [26] 35

37 4 Naplnění systému audio nahrávkami Po zpracování a přípravě slovní zásoby a frází z vybrané literatury se začalo s naplňováním databáze, která je umístěna v projektu anglického jazyka. Databáze poskytuje podklady pro výuku všech tří ročníků bakalářského studia. 4.1 Postup při naplňování anglického projektu Schéma umístění anglického projektu v informačním systému EPI, s.r.o. Jednotlivé kroky si popíšeme níže (viz schéma č. 1). Schéma č. 1: Schéma umístění anglického projektu 36

38 Do systému se vstupuje přes informační systém is.vos.cz (viz obrázek č. 8). Obr. č. 8: Informační systém Testovací systém je umístěný v sekci elektronické testy. Po kliknutí si můžeme vybrat buď testy samodiagnostické nebo semestrální testy. Vybereme si testy samodiagnostické, kde se dostaneme do přihlašovacího formuláře (viz obrázek č. 9). Obr. č. 9: Testovací systém Ve formuláři je potřeba vyplnit jméno studenta, jeho kontext a samozřejmostí je heslo (viz obrázek č. 10). Každý student by měl mít své přihlašovací údaje, které se dostávaly na začátku prvního ročníku. 37

39 Obr. č. 10: Přihlašovací formulář Jméno: obsahuje příjmení studenta nebo učitele, které se vpisuje bez diakritiky. Kontext: toto pole již není pevně dané, v podstatě se jeho obsah liší v závislosti na tom, zda je přihlášený učitel nebo student. Studenti zde zadávají zkratku svého oboru a rok kdy začali se studiem. Učitelé a správci mají jednodušší kontext, učitel vyplňuje "ucitel" a správce "admin". Heslo: heslo je automaticky generované systémem NOVELL při tvorbě uživatelského účtu. Heslo se skládá z náhodně vybraných čísel a písmen, které se přetvářejí do libovolných kombinací. Při úspěšném přihlášení si zvolíme z vybraných možností vstup do anglického projektu (viz obrázek č. 11). Obr. č. 11: Vstup do anglického projektu 38

40 Nyní si představíme jednotlivé položky menu anglického projektu. 1) Slovíčka - uživatel si v zahajovacím okně "Zadej předmět" zvolí konkrétní předmět (např. Databázové systémy, Programovací techniky). V okně zadej předmět, se nachází jak název samotného předmětu, tak i jeho zkratka. Pak se uživateli zobrazí výběr z odborné slovní zásoby tohoto předmětu. Uživatel zde vidí kromě anglického výrazu a jeho překladu i příbuznou frázi. Za anglickým slovíčkem a za příbuznou frází se nachází symbol reproduktoru. Po jeho stisknutí uživatel slyší výslovnost, kterou namluvil rodilý mluvčí (viz obrázek č. 12). Obr. č. 12: Projekt anglického jazyka - slovíčka Databáze se naplňuje následujícím způsobem. V dolní části projektu se nachází tři okénka, do kterých vypisujeme název slovíčka anglicky, jeho význam a danou frázi slovíčka (viz obrázek č. 13). Při vyplnění stiskneme tlačítko přidej a slovíčko i s příslušnou frází je uloženo v projektu u konkrétního předmětu. Obr. č. 13: Formulář pro vkládání slovíček a frází do databáze Po přidání slovíčka, jeho překladu a fráze si můžeme daný řádek, který jsme vložili do databáze upravit. Upravíme ho pomocí kliknutí na ikonu tužky. 39

41 Po kliknutí na tuto buňku se nám zobrazí zadávací okno, do kterého vložíme nové slovíčko a potřebné informace o něm (viz obrázek č. 14). V tomto okně také připojujeme audio soubory slovíčka a příbuzné fráze k němu ve formátu MP3. Pro dokončení tohoto úkonu klikneme na tlačítko uložit a toto okno zavřeme křížkem vpravo nahoře. Po aktualizaci stránky s nahranými slovíčky se nám dané slovíčko i s frází zobrazí. Obr. č. 14: Editace záznamu slovíček a frází Pro lepší naučení slovíčka nám slouží následující ikonka zvuku (viz obrázek č. 15). Student si může dané slovíčko i frázi poslechnout, pro lepší zapamatování a správnou výslovnost slovíčka i fráze. Slovíčka jsou přehrávána po kliknutí na ikonku v přehrávacím okně (viz obrázek č. 16). Obr. č. 15: Ikona přehrávání zvukové nahrávky 40

42 Obr. č. 16: Přehrávací okno zvukové varianty 2) Testování - tento systém slouží studentům k prověřování jejich nabytých vědomostí. Jde zatím o zkušební provoz. Student si vybere předmět (např. Databázové systémy), zadá si počet testových otázek, a zda chce být přezkoušen z frází nebo překladu slovíček z českého jazyka do anglického (viz obrázek č. 17). Když si uživatel nebude jistý se slovíčkem nebo frází, může si pomoct pomocí zvukové nahrávky. Testovací slovíčka jsou čerpána z databáze "slovíčka". Obr. č. 17: Výběr testu 3) Výsledky - zde se studentovi budou zobrazovat výsledky jednotlivých testů. Jde o tabulku, kde jsou uvedeny informace o počtu provedených testů, z jakého předmětu dělal student testy, datum a typ (fráze nebo překlad slovíček z jazyka českého do anglického), čas trvání testu a výsledek (viz obrázek č. 18). Systém zaznamená i neukončený test. Při testování jsou k dispozici i audio nahrávky, kdy si student v testu vyslechne audio a bude mít za úkol vyslechnutý obsah napsat gramaticky správně. 41

43 Obr. č. 18: Výsledky testů 42

44 5 Navržení a úprava software pro testování Software testování je navržen tak, aby místo původního testování přibyla k jednotlivým slovíčkům pomůcka pro studenty v podobě zvukové varianty. Při spuštění testování se nám po výběru předmětu, typu testu (z češtiny do angličtiny) a počtu otázek spustí testování (viz obrázek č. 19). Původní testování sloužilo tak, že se zobrazilo české slovíčko a student byl povinen zadat slovíčko správně v anglickém jazyce. Obr. č. 19: Testování z ČJ do AJ se zvukovou variantou 5.1 Úprava formuláře pro testování Nová úprava je taková, že k původnímu softwaru testování přibyla zvuková varianta. Student při zvolení testování a příslušných parametrů (předmět, počet otázek, ČJ do AJ) spustí test, při kterém mu poslouží jako pomůcka reproduktor, kterým si může jednotlivá slovíčka poslechnout v anglické podobě a doplnit anglické slovíčko podle zvukové varianty. Níže si ukážeme testovací formulář, jeho vývojový diagram a zdrojový kód formuláře v PHP (viz obrázek č. 20). Obr. č. 20: Ukázka formuláře pro testování 43

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky )

Druh učebního materiálu Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky ) Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.6.18 Autor Stanislav Mokrý Vytvořeno 8.12.2013 Předmět, ročník Fyzika, 2. ročník Tematický celek Fyzika 2. - Mechanické kmitání a vlnění Téma Zvuk a

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 1 OSNOVA 1. Definice zvuku a popis jeho šíření 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 4. Výhody, nevýhody a použití (streaming apod.) 2 DEFINICE ZVUKU Zvuk mechanické

Více

Multimediální systémy. 08 Zvuk

Multimediální systémy. 08 Zvuk Multimediální systémy 08 Zvuk Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Zvuk fyzikální podstata a vlastnosti Digitální zvuk Komprese, kodeky, formáty Zvuk v MMS Přítomnost zvuku

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Akustika pro posluchače HF JAMU

Akustika pro posluchače HF JAMU Akustika pro posluchače HF JAMU Zvukové vlny a kmity (1)! 2 Vnímání zvuku (3)! 2 Akustika hudebního nástroje (2)! 2 Akustika při interpretaci (2)! 3 Záznam hry na hudební nástroje (2)! 4 Seminární a samostatné

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Taje lidského sluchu

Taje lidského sluchu Taje lidského sluchu Markéta Kubánková, ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Sluch je jedním z pěti základních lidských smyslů. Zvuk je signál zprostředkovávající informace o okolním světě,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

Technické vybavení. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. 4. května 2010. PEF MZLU v Brně

Technické vybavení. Ing. Jan Přichystal, Ph.D. 4. května 2010. PEF MZLU v Brně PEF MZLU v Brně 4. května 2010 Úvod Pro zpracování audiosignálu na počítači potřebujeme vedle programového vybavení i vybavení technické. Pomocí počítače a periferií můžeme zvuk do počítače nahrát, zpracovat

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

My English Vocabulary

My English Vocabulary My English Vocabulary Program jsem si napsal pro svou potřebu, ale jelikož se domnívám, že by mohl být užitečný i jiným, tak jsem se rozhodl dát jej k dispozici jako freeware. Program slouží k udržování

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10 Uživatelská příručka Stereofonní mikrofon STM10 Obsah Základní postupy...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Sestavení...4 Použití mikrofonu...5 Záznam zvuku...5 Záznam zvuku pro videa...8 Právní

Více

Vítejte Doporučená konfigurace počítače:

Vítejte Doporučená konfigurace počítače: Vítejte Na tomto CD-ROMu si můžete rychle a pohodlně vyhledat překlad, poslechnout si správnou výslovnost anglických slov, která namluvili rodilí mluvčí, můžete si vytvořit vlastní uživatelský slovník

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači

Akustika. Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Akustika Cesta zvuku od hudebního nástroje přes nahrávací a reprodukční řetězec k posluchači Vzdělávání v rámci projektu Rozvoj výzkumného potenciálu JAMU Princip zvukařiny x s c T R Q O L M Poslech nebo

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Voltampérová charakteristika diody

Voltampérová charakteristika diody Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional

Více

Omezení funkcionalit v softwaru STATISTICA

Omezení funkcionalit v softwaru STATISTICA StatSoft Omezení funkcionalit v softwaru STATISTICA Věděli jste, že v softwaru STATISTICA si lze omezit jednotlivé nabídky? Pojďme se nyní podívat na pokročilejší úpravy softwaru, které mohou být v určitých

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

E-learning moderní elektronická podpora výuky

E-learning moderní elektronická podpora výuky E-learning moderní elektronická podpora výuky E-learning využíváme pro distanční formu výuky žáků Umožňuje dlouhodobě nemocným studentům vzdělávání z domova Umožňuje on-line testování a automatické vyhodnocování

Více

Zvuk a jeho vlastnosti

Zvuk a jeho vlastnosti PEF MZLU v Brně 9. října 2008 Zvuk obecně podélné (nebo příčné) mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem. frekvence leží v rozsahu přibližně 20 Hz až

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford).

Na základě Business Targets autora Simona Greenalla, vydaných nakladatelstvím Macmillan Heinemann English Language Teaching (Oxford). LANGMaster International, s.r.o. Branická 107, 147 00 Praha 4 Česká republika Tel.: +420 244 460 807, +420 736 623 459 Fax: +420 244 463 411 e-mail: info@langmaster.cz http://www.langmaster.cz Na základě

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba přistupuje ke zvukové tvorbě jako k jednomu z druhů umění, které aktivně

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuková karta Počítač řady PC je ve své standardní konfiguraci vybaven malým reproduktorem označovaným jako PC speaker. Tento reproduktor je součástí skříně

Více

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz

EasyLearn PC. Uživatelská příručka. Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz EasyLearn PC Uživatelská příručka Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009 www.easylearn.cz 1 Obsah strana Seznámení s EasyLearn PC 3 Licence 3 Instalace 3 Vzhled aplikace 4 Ovládání a funkce Nastavení 5 Mód 7

Více

Zpracování zvuku v prezentacích

Zpracování zvuku v prezentacích Zpracování zvuku v prezentacích CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zvuk Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí (plyny, kapaliny, pevné

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

SignEditor 1 - návod k použití

SignEditor 1 - návod k použití SignEditor 1 - návod k použití Tomáš Ryba tryba@kky.zcu.cz Zdeněk Krňoul zdkrnoul@kky.zcu.cz Jakub Kanis jkanis@kky.zcu.cz 27. března 2012 1 Vznik za podpory projektu Pojabr - Potlačení jazykové bariéry

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

ČEŠKY. Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U

ČEŠKY. Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U 1 Obsah 1 Popis sluchátek HS-04U..3 2 Popis zvukové technologie Xear 3D... 4 3 Struktura a přehled funkcí......5 4 Požadavky na systém a instalace... 6 5 Uživatelské

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Uživatelský manuál Revize 010621RS

Uživatelský manuál Revize 010621RS Analyzátor vibrací Adash 4900 Uživatelský manuál Revize 010621RS Email: a4900@adash.cz 2 Obsah: Před prvním zapnutím... 4 Úvod... 5 Popis přístroje... 6 Popis čelního panelu... 7 Použití přístroje... 8

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka metodika Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru... 3 Změna

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru

Více

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s.

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s. Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky Liberix, o.p.s. Osnova semináře Představení projektu Internetové kurzy Druhy cvičení Kontakty Představení projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky:

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

PC Phone software pro správu telefonního provozu

PC Phone software pro správu telefonního provozu STAND CZ spol.s r.o. Kamenná 31 639 00 Brno Tel.: +420 5 43213516 Fax: +420 5 43234915 e-mail: stand@stand.cz www.stand.cz PC Phone software pro správu telefonního provozu Hlavní přednosti systému : Komfortní

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5

Excel - databáze. Opakování. Soubor, který jsme upravovali. Upravený soubor. Hrubá mzda = počet kusů * Kč za kus B6=B4*B5 Excel - databáze Opakování Soubor, který jsme upravovali Podklady pro výpočty Upravený soubor B6=B4*B5 H4=SUMA(B4:G4) I4 =PRŮMĚR(B4:G4) B7= B6*$M$4 B10 =B6-B7-B8-B9 B13=KDYŽ(C4>=450;"přes";KDYŽ(C4>=380;

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Měření zvuku. Judita Hyklová. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové

Měření zvuku. Judita Hyklová. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Měření zvuku Judita Hyklová První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, s r.o. Brandlova 875, 500 03 Hradec

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Jakub Wagner wagnejak@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Cílem práce bude otestovat výukovou aplikaci angličtiny na DVD pro základní školy. Aplikace je cílena pro ovládání

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Adaptér USB -> Audio (2x stereo jack 3,5mm) C-Media chipset Katalogové číslo: 12.92.1069

Adaptér USB -> Audio (2x stereo jack 3,5mm) C-Media chipset Katalogové číslo: 12.92.1069 Adaptér USB -> Audio (2x stereo jack 3,5mm) C-Media chipset Katalogové číslo: 12.92.1069 Úvod Tento USB digitální 3D Audio adapter je přenosný model. Můžete se těšit z efektu pětikálového dynamického zvukového

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

Charakteristika kurzu BE1

Charakteristika kurzu BE1 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE1 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Vypracoval: Multimédia Termín workshopu: 6.12.2012 1. Anotace tématu: Digitální zpracování zvuku ing. Břetislav Bakala, MgA. Jakub Pizinger

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více