hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití"

Transkript

1 hp LaserJet 9000, 9000n, 9000dn a 9000hns Použití Použitím tohoto elektronického dokumentu vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami smlouvy Autorská práva a licence. Copyright 2003 společnost Hewlett-Packard.

2 ii Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Všechna práva vyhrazena. Kromě případů vymezených zákony o autorských právech a popsaných níže je bez předchozího písemného oprávnění zakázáno kopírování, úpravy nebo překládání. Uživatel tiskárny Hewlett-Packard, které se týká tato uživatelská příručka, je oprávněn: a) zhotovovat výtisky této uživatelské příručky k OSOBNÍMU nebo k INTERNÍMU použití v rámci SPOLEČNOSTI, pro které platí zákaz dalšího prodeje a jakékoli další distribuce; b) umístit elektronickou kopii této uživatelské příručky na server v síti při dodržení podmínky, že přístup k této elektronické kopii je omezen na OSOBNÍ a INTERNÍ použití uživateli tiskárny Hewlett-Packard, které se týká tato uživatelská příručka. Edition 2, 1/2003 Záruka Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Hewlett-Packard na tyto informace neposkytuje záruku. SPOLEČNOST HEWLETT-PACKARD PŘEDEVŠÍM ODMÍTÁ IMPLICITNÍ ZÁRUKU OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. Společnost Hewlett-Packard není právně zodpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo ostatní škody ve spojitosti s poskytováním a použitím těchto informací. Ochranné známky Acrobat je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated. PostScript je ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated a v některých oblastech může být registrována. Microsoft, MS Windows, Windows a Windows NT jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované ve Spojených státech. TrueType je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. ve Spojených státech. ENERGY STAR je servisní známka agentury U.S. EPA registrovaná ve Spojených státech.

3 Obsah 1 Základní údaje o tiskárně Funkce a výhody tiskárny Rozložení a základní funkce ovládacího panelu Vysvětlení stavu světelných indikátorů na ovládacím panelu Použití nabídek ovládacího panelu Vysvětlení stavu indikátorů na zařízení pro manipulaci s papírem.. 17 Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku Software pro systém Windows Software pro systém Macintosh Ovladače tiskárny Software pro systém Windows Software pro počítače Macintosh Software pro sítě Stránky na kartě Home Stránky na kartě Device (Zařízení) Stránky na kartě Network (Síť) iii 2 Úkony při tisku Orientace média Základní pokyny pro tisk Výběr výstupní přihrádky Výběr výstupního umístění Tisk na obálky Tisk na zvláštní papír Tisk na hlavičkový, děrovaný nebo předtištěný papír (jednostranně) Tisk na štítky Tisk na průhledné fólie Pokyny pro použití papíru vlastního formátu, tvrdého a silného papíru Tisk přesahující okraje papíru

4 iv 3 Pokročilé úkony při tisku Přehled Použití funkcí ovladače tiskárny Odlišná první stránka Prázdná zadní stránka Tisk většího počtu stránek na jeden list papíru Úprava funkce volitelného zásobníku Tisk z volitelného zásobníku 1 při požadavku vloženého papíru.. 56 Ruční podávání papíru z volitelného zásobníku Tisk podle typu a formátu papíru Výhody tisku podle typu a formátu papíru Funkce uchování úlohy Tisk soukromé úlohy Uvolnění soukromých úloh Odstranění soukromé úlohy Uložení tiskové úlohy Tisk uložené úlohy Odstranění uložené úlohy Rychlé kopírování úlohy Tisk dalších kopií úloh rychlého kopírování Odstranění úlohy rychlého kopírování Zkouška a uložení úlohy Tisk zbývajících kopií uchované úlohy Odstranění uchované úlohy Tisk s volitelným přijímačem HP Fast InfraRed (FIR) Nastavení tisku v systému Windows 9X Tisk úlohy pomocí přijímače FIR Přerušení a obnovení tisku Vytváření brožur

5 v 4 Údržba tiskárny Přehled Správa tiskové kazety Tisková kazeta od jiného výrobce Ověření pravosti tiskové kazety Uskladnění tiskové kazety Kontrola množství toneru Stav tiskové kazety Nízký stav toneru v tiskové kazetě V tiskové kazetě došel toner Řešení potíží Přehled Odstranění uvíznutého papíru Odstranění uvíznutého papíru z oblastí vstupních zásobníků Odstranění uvíznutého papíru z jednotky oboustranného tisku Odstranění uvíznutého papíru z výstupních oblastí Řešení problémů s opakovaným uvíznutím papíru Význam zpráv tiskárny Význam zpráv na ovládacím panelu Odstraňování problémů s kvalitou výstupu Pomačkání obálek prevence Zjištění problému s tiskárnou Určení problému s tiskárnou Problémy se softwarem, počítačem a rozhraním tiskárny Zapojení kabelů Volba alternativního souboru PPD Komunikace s volitelným tiskovým serverem HP Jetdirect

6 vi Kontrola konfigurace tiskárny Mapa nabídek Stránka konfigurace Stránka stavu zásob Stránka Usage (Využití) Seznam písem PCL nebo PS File directory page (stránka adresáře souborů) Jetdirect page (stránka Jetdirect) Stránka Event Log (Protokol událostí) Tisk testu cesty papíru A Technické údaje Přehled B Nabídky ovládacího panelu Přehled Nabídka Obnovit úlohu Nabídka Informace Nabídka Manipulace s papírem Nabídka Konfigurace zařízení Dílčí nabídka Tisk Dílčí nabídka Kvalita tisku Dílčí nabídka Nastavení systému Dílčí nabídka I/O Dílčí nabídka Diagnostika Dílčí nabídka Resetuje Nabídka Služby

7 vii C Paměť tiskárny a její rozšíření Přehled Zjištění požadavků na paměť Instalace paměti Kontrola správnosti instalace paměti Úspora prostředků (trvalé prostředky) Instalace karet EIO a paměťového zařízení D Příkazy tiskárny Přehled Syntax příkazů tiskárny jazyka PCL 5e Kombinace sekvencí escape Volba písem jazyka PCL 5e Běžné příkazy tiskárny jazyka PCL 5e E Informace o předpisech Přehled Program správy ekologických výrobků Ochrana životního prostředí Soulad s ekologickými předpisy Rejstřík

8 1 Základní údaje o tiskárně 8 1 Základní údaje o tiskárně Blahopřejeme vám ke koupi tiskárny HP LaserJet řady Pokud jste tak dosud neučinili, přečtěte si v příručce Začínáme, kterou jste dostali s tiskárnou, pokyny k instalaci. Je-li vaše tiskárna již nainstalována a připravena k použití, rádi bychom vás s ní v krátkosti seznámili. Tato kapitola obsahuje základní údaje o následujících tématech: Funkce a výhody tiskárny Rozložení a základní funkce ovládacího panelu Vysvětlení stavu světelných indikátorů na ovládacím panelu Použití nabídek ovládacího panelu Vysvětlení stavu indikátorů na zařízení pro manipulaci s papírem Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku

9 1 Základní údaje o tiskárně 9 Funkce a výhody tiskárny Tisková kazeta předává stavové stránce informace o množství toneru, počtu stránek a používaných formátech papíru konstrukce nevyžadující protřepání kazety ověření pravosti tiskových kazet HP automatické odstranění krycí pásky Možnosti manipulace s papírem Vstup Volitelný zásobník 1: Víceúčelový zásobník papíru, průhledných fólií, štítků a obálek. Může obsahovat až 100 listů papíru nebo 10 obálek. Zásobníky 2 a 3: Dva zásobníky na 500 listů. Tyto zásobníky automaticky rozpoznávají standardní formáty papíru až do velikosti Ledger A3 a umožňují tisk na vlastní formáty papíru. Volitelný zásobník 4 (vstupní zásobník na listů): Tento zásobník automaticky rozpoznává standardní formáty papíru až do velikosti Ledger/A3 a umožňuje tisk na vlastní formáty papíru. Volitelné příslušenství pro oboustranný tisk: Umožňuje oboustranný tisk (tisk na obě strany papíru). Výstup Přihrádka lícem nahoru: Může obsahovat až 100 listů papíru. Přihrádka lícem dolů: Může obsahovat až 500 listů papíru. Volitelný odkládací zásobník na listů: Odkládací zařízení. Volitelná sešívačka s odkládacím zásobníkem s kapacitou listů: Umožňuje sešívání na různých místech s kapacitou až 50 listů papíru v rámci jedné úlohy, což odpovídá sešívání do tloušťky 5 mm (v závislosti na tloušťce papíru). Funkce a výhody tiskárny

10 1 Základní údaje o tiskárně 10 Multifunkční dokončovací zařízení: Umožňuje odkládání až 1000 listů papíru, sešívání až 50 listů papíru a dále ohýbání a sešívání hřbetu brožur až o 10 listech papíru. - Přihrádka odkládacího zásobníku (přihrádka 1): Nabízí kapacitu až 1000 listů papírů. - Přihrádka na brožury (přihrádka 2): Nabízí kapacitu až 50 brožur. Připojení Tiskárna obsahuje až tři volné zásuvky EIO (Enhanced Input/Output) pro rozšíření podporující následující karty: karty HP Jetdirect EIO, karty Ethernet (10Base-T, 10Base2), karty Token Ring, karty Fast Ethernet 10/100TX, sériové karty USB, karty LocalTalk, paralelní připojení konektorem typu C, vysokorychlostní infračervené připojení HP Fast InfraRed Connect, připojení AUX Foreign Interface Harness (FIH). Funkce pro ochranu životního prostředí Úsporný režim slouží k šetření energie (odpovídá směrnicím ENERGY STAR). Tiskárna obsahuje velké množství recyklovatelných součástí a materiálů. Poznámka Další informace naleznete v části Ochrana životního prostředí na stránce 236. Funkce a výhody tiskárny

11 1 Základní údaje o tiskárně 11 Aktualizace firmwaru Software tiskárny lze aktualizovat. Pokud chcete zavést poslední verzi firmwaru, přejděte na adresu a postupujte podle pokynů na obrazovce. K jednoduchému odeslání aktualizací firmwaru na více tiskáren slouží software HP Web JetAdmin (na adrese Funkce a výhody tiskárny

12 1 Základní údaje o tiskárně 12 Volitelný pevný disk HP EIO Příslušenství pevného disku EIO lze použít k uložení vybraných tiskových úloh, k podpoře technologie RIP ONCE a k trvalému uložení zavedených písem a formulářů v tiskárně. Na rozdíl od standardní paměti tiskárny zůstane na pevném disku EIO mnoho položek uloženo i při vypnutí tiskárny. Písma zavedená na pevný disk EIO jsou k dispozici všem uživatelům tiskárny. V zájmu vyššího zabezpečení je možné pevný disk EIO prostřednictvím softwaru chránit proti zápisu. Uživatelé systému Windows K odstranění souborů a správě písem uložených ve velkokapacitním paměťovém zařízení slouží nástroj HP Resource Manager. Viz část Nástroj HP Resource Manager na stránce 27. Další informace naleznete v nápovědě k softwaru tiskárny. Společnost Hewlett-Packard průběžně představuje nové softwarové nástroje určené k použití s tiskárnou a příslušenstvím. Tyto nástroje jsou k dispozici na Internetu. Další informace naleznete v příručce Úvod na disku CD dodávaném s výrobkem nebo na stránkách WWW společnosti HP na adrese Uživatelé systému Macintosh K zavedení písem a souborů použijte nástroj HP LaserJet Utility. Další informace naleznete v části Nástroj HP LaserJet Utility (Macintosh) na stránce 26 nebo v nápovědě HP LaserJet Utility Guide dodávané společně s nástrojem HP LaserJet Utility. Funkce a výhody tiskárny

13 1 Základní údaje o tiskárně 13 Rozložení a základní funkce ovládacího panelu Ovládací panel se skládá ze tří světelných indikátorů (LED), čtyř navigačních tlačítek, specializované nápovědy, dvou vícefunkčních tlačítek, číselné klávesnice a grafického displeje (s možností zobrazit až čtyři řádky textu). Grafický displej Zpět Nahoru Vybrat Číselná klávesnice Pozastavení / Pokračování tisku Zrušit úlohu Připraveno Data Pozor Nápověda Dolů Smazat Rozložení a základní funkce ovládacího panelu

14 1 Základní údaje o tiskárně 14 Tlačítko Funkce Vrátí zpět poslední krok provedený při výběru nebo při zadávání čísla. (ŠIPKA ZPĚT) Posune výběr na předchozí položku v seznamu. (ŠIPKA NAHORU) (VYBRAT) Uloží vybranou hodnotu pro danou položku. Vedle výběru se zobrazí hvězdička ( * ), která označuje, že se jedná o nové výchozí nastavení. Výchozí nastavení zůstane zachováno i při vypnutí tiskárny nebo při jejím resetování (pokud v nabídce Resetuje nevyberete možnost obnovení všech výchozích nastavení od výrobce). Vytiskne jednu z informačních stránek tiskárny pomocí ovládacího panelu. Obnoví předchozí hodnotu číselné položky. (SMAZAT) Posune výběr na další položku v seznamu. (ŠIPKA DOLŮ) Zobrazí nápovědu k aktuálně zobrazené zprávě. (NÁPOVĚDA) ZRUŠIT ÚLOHU POZASTAVENÍ / POKRAČOVÁNÍ TISKU ČÍSELNÁ KLÁVESNICE Zruší právě probíhající tiskovou úlohu. Doba potřebná ke zrušení tiskové úlohy závisí na její velikosti. (Toto tlačítko stiskněte pouze jednou.) Slouží k návratu z nabídek nebo nápovědy do stavu připravenosti nebo činnosti. Slouží k přepínání mezi stavy POZASTAVENÍ a POKRAČOVÁNÍ TISKU. Slouží k zadávání číselných hodnot. Rozložení a základní funkce ovládacího panelu

15 1 Základní údaje o tiskárně 15 Vysvětlení stavu světelných indikátorů na ovládacím panelu Indikátor Význam Připraveno Nesvítí Svítí Bliká Tiskárna je v režimu offline nebo došlo k problému. Tiskárna je připravena k tisku. Tiskárna se přepíná do režimu offline, počkejte. Data Nesvítí Svítí Bliká V tiskárně nejsou žádná data určená k tisku. V tiskárně jsou data určená k tisku, ale tiskárna není připravena nebo je v režimu offline. Tiskárna zpracovává nebo tiskne data. Pozor Nesvítí Svítí Bliká Tiskárna je v pořádku. V tiskárně došlo k vážnému problému. Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte. Je nutný zásah uživatele. Přečtěte si údaje na displeji ovládacího panelu. Rozložení a základní funkce ovládacího panelu

16 1 Základní údaje o tiskárně 16 Použití nabídek ovládacího panelu Úplný seznam položek ovládacího panelu a možných hodnot nastavení naleznete v části Nabídky ovládacího panelu na stránce 186. Pokud jsou v tiskárně nainstalovány další zásobníky nebo jiné příslušenství, automaticky se zobrazí nové položky nabídek. Tisk schématu nabídek ovládacího panelu Informace o tisku schématu nabídek ovládacího panelu naleznete v části Mapa nabídek na stránce 168. Změna nastavení ovládacího panelu 1 Nabídky lze otevřít stiskem tlačítka. 2 Pomocí tlačítka nebo posuňte kurzor na požadovanou nabídku a stiskem tlačítka ji vyberte. V závislosti na typu nabídky může být nutné tento krok zopakovat a vybrat podnabídku. 3 Pomocí tlačítka nebo posuňte kurzor na požadovanou položku a stiskem tlačítka ji vyberte. 4 Pomocí tlačítka nebo posuňte kurzor na požadovanou hodnotu a stiskem tlačítka ji vyberte. Vedle výběru se na displeji zobrazí hvězdička ( * ) označující, že se nyní jedná o výchozí nastavení. 5 Pokud chcete nabídku opustit, stiskněte tlačítko POZASTAVENÍ / POKRAČOVÁNÍ TISKU. Poznámka Nastavení ovladače tiskárny a softwaru potlačí nastavení provedené pomocí ovládacího panelu. (Nastavení softwaru potlačí nastavení ovladače tiskárny.) Pokud nelze získat přístup k nějaké nabídce nebo položce, jedná se o možnost, kterou tiskárna nepodporuje, nebo o funkci, kterou správce sítě uzamkl. (Na ovládacím panelu je zobrazeno hlášení PŘÍSTUP ODMÍTNUT NABÍDKY UZAMKNUTY.) Obraťte se na správce sítě. Rozložení a základní funkce ovládacího panelu

17 1 Základní údaje o tiskárně 17 Vysvětlení stavu indikátorů na zařízení pro manipulaci s papírem Následující tabulka obsahuje vysvětlení stavu indikátorů na volitelném vstupním zásobníku na listů (volitelný zásobník 4), volitelném odkládacím zásobníku na listů a sešívačce s odkládacím zásobníkem na listů. Indikátor Volitelný vstupní zásobník na listů Volitelný odkládací zásobník na listů nebo sešívačka s odkládacím zásobníkem na listů Svítí zeleně Zařízení je zapnuto a připraveno. Zařízení je zapnuto a připraveno. Bliká zeleně Zařízení je v servisním režimu. Zařízení je v servisním režimu. Svítí oranžově Došlo k hardwarovému selhání zařízení. Došlo k hardwarovému selhání zařízení. Bliká oranžově Nesvítí Došlo k uvíznutí papíru v zařízení nebo je nutno vyjmout stránku ze zásobníku, i když neuvízla. Je možné, že jsou otevřená pravá spodní dvířka. Je možné, že tiskárna je v úsporném režimu. Stiskněte libovolné tlačítko. Zařízení není připojeno k napájení. Došlo k uvíznutí papíru v zařízení nebo je nutno vyjmout stránku z jednotky, i když neuvízla. Zařízení není správně připojeno k tiskárně. Je možné, že tiskárna je v úsporném režimu. Stiskněte libovolné tlačítko. Zařízení není připojeno k napájení. Rozložení a základní funkce ovládacího panelu

18 1 Základní údaje o tiskárně 18 Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku Software pro systém Windows Správce sítě instalační program HP Common Installer instalační program HP Internet Installer nástroj HP Disk Image Utility ovladače HP Common Drivers Klient instalační program HP Common Installer ovladače HP Common Drivers Software pro systém Macintosh Správce sítě instalační program HP Common Installer nástroj HP Disk Image Utility ovladače HP Common Drivers Macintosh Client Klient soubory PPD/PDE nástroj HP LaserJet Utility* písma* soubory nápovědy* (pouze v angličtině) * Tyto produkty nejsou podporovány v následujících jazycích: tradiční čínština, zjednodušená čínština, korejština, japonština, čeština, ruština a turečtina. Pokud chcete plně využít funkcí tiskárny, je nutné nainstalovat její ovladače dodávané na disku CD. Instalace ostatních programů se doporučuje, ale není k činnosti tiskárny nutná. Další informace naleznete v souboru readme. Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku

19 1 Základní údaje o tiskárně 19 Chcete-li provádět konfiguraci a správu síťové tiskárny, použijte software HP Web JetAdmin. Jedná se o nástroj založený na serveru, ke kterému mohou správci sítě získat přístup prostřednictvím internetového prohlížeče. Pokud chcete získat informace o podporovaných hostitelských systémech a dostupných jazycích nebo tento software chcete stáhnout, přejděte na adresu nebo použijte odkaz na disku CD. Nejnovější a dodatečné ovladače a další software jsou k dispozici na Internetu. V závislosti na konfiguraci počítačů se systémem Windows instalační program softwaru tiskárny automaticky zkontroluje, zda má počítač přístup k Internetu a zda tedy může tímto způsobem získávat nejnovější software. Pokud přístup k Internetu nemáte, postupujte při instalaci nejnovějšího softwaru podle pokynů v příručce Úvod na disku CD dodávaném s výrobkem. S tiskárnou se dodává disk CD obsahující tiskový systém HP LaserJet. Disk CD obsahuje softwarové součásti, dokumentaci a ovladače užitečné pro uživatele a správce sítě. Nejnovější informace naleznete v souboru readme. Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku

20 1 Základní údaje o tiskárně 20 Disk CD obsahuje software navržený pro koncové uživatele a správce sítě pracující v následujících prostředích: Microsoft Windows 9X a Windows Me Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000 IBM OS/2 verze 3.0 nebo vyšší (Web) Apple Mac OS 7.5 nebo vyšší Linux (Web) AutoCad Tiskový systém obsahuje také software pro správce sítě používající následující síťové operační systémy: Novell NetWare 3.x, 4.x nebo 5.x Microsoft Windows 9X a Windows Me Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows Me Apple MAC OS (EtherTalk) Linux (Web) UNIX (Web) Instalace pro síťové tiskárny v systému UNIX a dalších sí ťových operačních systémech je k dispozici na Internetu nebo prostřednictvím místního autorizovaného distributora společnosti HP. Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku

21 1 Základní údaje o tiskárně 21 Ovladače tiskárny Ovladače tiskárny umožňují získat přístup k funkcím tiskárny a slouží ke komunikaci s tiskárnou (prostřednictvím jazyka tiskárny). Ovladače dodávané s tiskárnou Nejnovější ovladače jsou k dispozici na adrese V závislosti na konfiguraci počítačů se systémem Windows instalační program softwaru tiskárny automaticky zkontroluje, zda má počítač přístup k Internetu a zda tedy může získat nejnovější ovladače tímto způsobem. PCL 5e PCL 6 PS a Windows 9X a Windows Me Windows NT 4.0 a Windows 2000 Počítač Macintosh b a. Emulace jazyka PostScript (PS) úrovně 3 je v této příručce Použití označována jako PS. b. Součástí jsou pouze soubory PPD (PostScript Printer Description). (Viz část Soubory PPD (PostScript Printer Description) a PDE (Printer Dialog Extension) na stránce 25.) Ovladač tiskárny Apple LaserWriter 8 se dodává s operačním systémem Macintosh nebo jej lze získat přímo od společnosti Apple. Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku

22 1 Základní údaje o tiskárně 22 Zvolení správného ovladače tiskárny Použití ovladače PCL 6 vám umožní plně využít funkcí tiskárny. Ovladač PCL 6 se doporučuje, pokud není potřeba zajistit zpětnou kompatibilitu s dřívějšími ovladači PCL nebo se staršími tiskárnami. Pokud chcete, aby se výsledný tisk podobal tisku na starších tiskárnách, nebo potřebujete zajistit podporu modulu DIMM pro písma, použijte ovladač PCL 5e. Pokud potřebujete zajistit kompatibilitu s jazykem PostScript Level 3, použijte ovladač PS. Poznámka Tiskárna automaticky přepíná mezi jazyky PS a PCL. Pro počítače Macintosh použijte ovladač Apple LaserWriter 8.6 nebo novější. Jedná se o ovladače PS. Nápověda k ovladačům tiskárny Všechny ovladače tiskárny obsahují obrazovky s nápovědou, které lze aktivovat pomocí tlačítka Nápověda, stiskem klávesy F1 nebo klepnutím na symbol otazníku v pravém horním rohu okna ovladače tiskárny (podle verze operačního systému Windows, kterou používáte). Tyto obrazovky s nápovědou obsahují podrobné informace o daném ovladači. Nápověda k ovladači tiskárny se liší od nápovědy k aplikaci. Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku

23 1 Základní údaje o tiskárně 23 Další ovladače Následující dodatečné ovladače tiskárny můžete získat z Internetu nebo o ně požádat autorizovaný servis společnosti HP či poskytovatele technické podpory (další informace získáte na adrese ovladač tiskárny OS/2 PCL5e a PCL 6 ovladač tiskárny OS/2 PS2 AutoCAD Poznámka Jestliže disk CD neobsahuje požadovaný ovladač nebo pokud tento ovladač není uveden zde, zkontrolujte na instalačních disketách a v souborech readme k aplikaci, zda je tato tiskárna podporována. Pokud tomu tak není, obraťte se na výrobce softwaru nebo distributora a požádejte ho o ovladač pro tiskárnu. Software pro systém Windows Instalujte tiskárnu pomocí tiskového systému. Pokud instalujete tiskárnu v síti (Novell NetWare nebo Microsoft Windows) prostřednictvím systému Windows 9X, Windows NT 4.0, Windows 2000 nebo Windows ME, tiskový systém vás provede procesem instalace. Systém také správně nakonfiguruje síťovou tiskárnu. Poznámka Jestliže se tiskárna používá v síti, je nutné, aby byly klientské počítače a servery správně nakonfigurovány pro komunikaci v síti. K nastavení dalších možnosti konfigurace a správy síťové tiskárny slouží nástroj HP Web JetAdmin. Jedná se o nástroj pro správu založený na prohlížeči, který by měl být nainstalován pouze v počítači správce sítě. Nejnovější seznam podporovaných hostitelských systémů naleznete na adrese online Služby zákazníkům HP Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku

24 1 Základní údaje o tiskárně 24 Přístup k ovladači tiskárny v systému Windows Chcete-li nakonfigurovat ovladač, můžete k němu získat přístup jedním z následujících způsobů: Operační systém Windows 9X a Windows ME Windows NT 4.0 a Windows 2000 Dočasná změna nastavení (z prostředí aplikace) V nabídce Soubor zvolte příkaz Tisk a klepněte na tlačítko Vlastnosti. (V některých případech se postup může lišit; zde uvádíme nejběžnější způsob.) V nabídce Soubor zvolte příkaz Tisk a klepněte na tlačítko Vlastnosti. (V některých případech se postup může lišit; zde uvádíme nejběžnější způsob.) Změna výchozího nastavení (pro všechny aplikace) Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a klepněte na položku Tiskárny. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu požadované tiskárny a zvolte příkaz Vlastnosti. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a klepněte na položku Tiskárny. Klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku Výchozí nastavení dokumentu nebo Vlastnosti. Poznámka Nastavení ovladače tiskárny a aplikace potlačí nastavení provedené pomocí ovládacího panelu. (Nastavení aplikace potlačí nastavení ovladače tiskárny.) Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku

25 1 Základní údaje o tiskárně 25 Software pro počítače Macintosh Ovladač Apple LaserWriter verze 8.6 nebo pozdější Ovladač tiskárny Apple LaserWriter 8 se dodává s operačním systémem Mac nebo jej lze získat přímo od společnosti Apple. Soubory PPD (PostScript Printer Description) a PDE (Printer Dialog Extension) Soubory PPD pro operační systém verze 9 nebo dřívější společně s ovladačem tiskárny LaserWriter 8.6 umožňují přístup k funkcím tiskárny a umožňují komunikaci počítače s tiskárnou. Instalační program pro soubory PPD a další software je součástí disku CD. Použijte ovladač Apple LaserWriter 8.6, který se dodává s počítačem. Pro systém OS X použijte soubory PDE. Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku

26 1 Základní údaje o tiskárně 26 Nástroj HP LaserJet Utility (Macintosh) Nástroj HP LaserJet Utility umožňuje ovládání funkcí, které nejsou dostupné prostřednictvím ovladače. Ilustrované obrazovky umožňují výběr funkcí tiskárny na počítači Macintosh jednodušším způsobem, než tomu bylo dříve. Prostřednictvím nástroje HP LaserJet Utility lze provádět následující operace: Vlastní nastavení zprávy na ovládacím panelu tiskárny. Zadání názvu tiskárny, její přiřazení části sítě, zavedení souborů a písem, změna většiny nastavení tiskárny. Nastavení hesla pro tiskárnu. Zabránění neoprávněnému přístupu uzamčením funkcí ovládacího panelu tiskárny z počítače (viz nápovědě k softwaru tiskárny). Konfigurace a nastavení tiskárny pro tisk pomocí protokolu IP. Inicializace disku nebo paměti flash. Správa písem v paměti RAM (Random Access Memory), na disku nebo v paměti flash. Správa funkcí uchování úlohy. Další informace naleznete v nápovědě k nástroji HP LaserJet Utility. Písma Je nainstalováno 80 obrazovkových písem odpovídajících rezidentním písmům PS v tiskárně. Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku

27 1 Základní údaje o tiskárně 27 Software pro sítě Software HP Web JetAdmin Nástroj HP Web JetAdmin je založen na Internetu a slouží k aktivní správě a konfiguraci periferních zařízení připojených k síti. Nejnovější seznam podporovaných hostitelských operačních systémů naleznete na serveru HP Web JetAdmin na adrese Instalační program HP Jetdirect Printer Installer pro systém UNIX Instalační program HP Jetdirect Printer Installer pro systém UNIX slouží k jednoduché instalaci tiskárny v sítích HP-UX a Sun Solaris. Program je k dispozici na adrese Nástroj HP Resource Manager Nástroj HP Resource Manager by měl být nainstalován pouze v počítači správce sítě. Tento nástroj slouží k ovládání funkcí volitelného pevného disku a volitelné paměti flash, které nejsou k dispozici v ovladači. Požaduje se oboustranná komunikace. Poznámka Nástroj HP Resource Manager není k dispozici pro počítače Macintosh. Používáte-li počítač Macintosh, jsou tyto funkce k dispozici prostřednictvím nástroje HP LaserJet Utility (verze nebo vyšší). Nástroj HP Resource Manager lze použít k provedení následujících operací: inicializace disku a paměti flash, zavedení, odstranění a správa písem na disku a v paměti flash prostřednictvím sítě. Týká se písem PostScript Type 1, PostScript Type 42 (písma TrueType převedená do formátu PostScript), TrueType a rastrová písma PCL. (Chcete-li zavést písma Type 1, je nutné, aby byl v počítači nainstalován a spuštěn nástroj Adobe Type Manager.) Poznámka Další informace naleznete v uživatelské příručce na implementovaném serveru WWW na adrese Užitečný software tiskárny umožňující větší pružnost při tisku

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 TISKÁRNA Uživatelská příručka CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520 Series Uživatelská příručka Autorská

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uživatelská příručka Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1520 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka

HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka HP Color LaserJet CP2020 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Uživatelská příručka 1800690-011B

Uživatelská příručka 1800690-011B PagePro 1250E Uživatelská příručka 1800690-011B Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní

Více

magicolor 2450 Návod k obsluze

magicolor 2450 Návod k obsluze magicolor 2450 Návod k obsluze 4139-7747-01J 1800772-011A Ochranné známky KONICA MINOLTA a logo KONICA MINOLTA jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti KONICA MINOLTA HOLDINGS,

Více

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Phaser 6180. color laser printer. User Guide

Phaser 6180. color laser printer. User Guide Phaser 6180 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více