U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:"

Transkript

1 U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno: 44/VI/01;45/VI/27;48/V/42;52/VII/22;53/IV/01.02,03,04,05,08,09,10,11a,11b,12,13a,13b,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24;54/II/01,02,03,04; Trvá: 17/VI/07;37/VII/26;39/VI/48;41/VI/29;48/V/16,35,44;50/IV//11,23a;52/VII/01,12,23;53/IV/06,07,25; 2. Žádost o poskytnutí finančních prostředků pro Hornicko-historický spolek Stříbro na plánovanou výstavbu vodního dřevěného kola ve štole Prokop. 3. Opětovnou žádost o projednání petice občanů žádajících o zřízené nové zastávky MHD ve Stříbře. 4. Žádost spoluvlastníků bytových jednotek spolufinancování výměny střechy na domě č Petici občanů města Stříbra za trvalé odstranění hluku, vibrací a zápachu z výrobního areálu na pozemku ve vlastnictví Xxxx ve Stříbře v sousedství ul. Americké a Plzeňské a postup přijatý Městským úřadem Stříbro k jejímu řešení. 6. Informaci ředitele Městského muzea ve Stříbře, příspěvkové organizace 7. Nabídku firmy Oktoplus s.r.o. vypracovat informaci o životě, akcích, zajímavostech našeho města na webových stránkách Stříbra v německém jazyce. 8. Oznámení ředitelky Městského kulturního střediska Stříbro, paní Martiny Sihelské, o ukončení své působnosti v pozici ředitelky této organizace k 30. listopadu 2013 II. SCHVALUJE: 1. Majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 2. Prodloužení termínu u úkolu 48/V/44 do Postup při výměně bytů, přidělování bytů a prodlužování nájemních smluv navržený Bytovou komisí, uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení. 2. Navýšení měsíčního nájmu u bytů č. 16 ve Větrné ul. č.p a č. 22 ve Větrné ul. č.p v majetku města Stříbra na 50,-Kč/m Výpověď nájemní smlouvy dle přílohy č.2 tohoto usnesení. 4. Poskytnutí náhradního ubytování v Těchlovicích dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 5. Přidělení nájemního bytu 1 + 0, č. 24 v DPS Třešňová 1439, Stříbro, paní Xxxx, Xxxx, Stříbro, od a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 6. Přidělení nájemního bytu 1 + 1, č. 8 v DPS Havlíčkova 512, Stříbro, paní Xxxx, Xxxx, od a uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 7. Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v ulici Mánesova 1522, místnosti 10, kanceláří číslo 19 a 21 a sociálního zařízení o celkové výměře 40,25 m 2 nejvyšší nabídce včetně DPH. 8. Ukončení pronájmu nebytových prostor v Mánesově ul. se společností KOTEC o.s., ke dni Splátkový kalendář pro společnost Stavitelství Keros s.r.o. uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení. 10. Text a uzavření darovací smlouvy MV /KAP-2013 s Českou republikou-ministerstvem vnitra dle textu uvedeném v příloze č.4 tohoto usnesení. 11. Text a uzavření darovací smlouvy uzavírané mezi městem Stříbrem a obchodní společností KERMI, s.r.o., Stříbro, Dukelská 1427, dle uvedeného textu v příloze č. 5 tohoto usnesení. Usnesení 55.RM ze dne

2 12. Text a uzavření dodatku č.1 k SOD ze dne , dle textu v příloze č. 6, s firmou MPA stavební spol. s r.o. na základě dohody stran takto: - článek II., bod 1.Termíny plnění: posunutí termínu z původního zahájení a dokončení do na termín zahájení a dokončení do článek III., bod 1.Cena za provedení díla: cena celkem ,-Kč vč. DPH se navyšuje o částku ,20 Kč bez DPH, tj. o ,08 vč. DPH. Finanční prostředky na navýšení jsou v rozpočtu. 13. Uzavření pojistné smlouvy č s Kooperativa pojišťovnou, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8 na prodloužení doby havarijního pojištění hasičského vozidla TATRA T815 do ve znění uvedeném v příloze č. 7 usnesení. 14. Uzavření dodatku č.1 k SOD na výměnu oken v bytovém domě v Mírové ul ve Stříbře s firmou F- PARTNER s.r.o., uvedený v textu v příloze č. 8 tohoto usnesení, který se týká změny v počtu a typu měněných oken a tím i změny v ceně za provedení díla. Článek III., bod 1.Cena za provedení díla se snižuje o 11005,35 Kč vč. DPH, tzn. cena za dílo celkem je ,75 Kč vč. DPH. 15. Zapůjčení vozidla města Stříbra (VW Transporter) Městskému kulturnímu středisku ve Stříbře, příspěvkové organizaci, k zajištění přepravy seniorů na besedu s představiteli města v KD. Místo: Stříbro. Termín : od 14:00 hod. 20:00 hod. Způsob náhrady nákladů vozidla varianta c) - na náklady města. 16. Zapůjčení vozidla města Stříbra (VW Transporter) Domu dětí a mládeže Stříbro, příspěvkové organizace, k zajištění přepravy soutěžících na horolezecké závody Místo: Plzeň. Termín: od 07:30 hod. 17:30 hod. 17. Zapůjčení vozidla města Stříbra (VW Transporter) Hornicko historickému spolku Stříbro, k reprezentaci města při příležitosti založení spolku KKH Stonava. Místo: Kremnica, Slovensko Termín: 20. až Zapůjčení vozidla města Stříbra (VW Transporter) Hornicko historickému spolku Stříbro, k reprezentaci města při příležitosti 7. setkání slovenských hornických měst. Místo: neuvedeno Termín: 28. až Záměr umístění nového skateparku se zpevněnou plochou o rozměru cca 30m x 20m na části pozemkové parcely č. 1869/2 v k.ú. Stříbro - nad bývalým letním kinem. Pozemek p.p.č. 1869/2 je ve vlastnictví města Stříbra. 20. Kácení dřevin v zahradě MŠ Pastýřská v rozsahu dle písemného návrhu ředitelky Mateřské školy Stříbro, příspěvkové organizace. 21. Program 32. jednání Zastupitelstva města dne , uvedený v příloze č Organizační řád Městského úřadu Stříbro v úplném znění. 23. Zvýšení maximálního počtu žáků v družině Základní školy Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, na počet 120. III. NESCHVALUJE: 1. Zřízení informační služby pro pacienty ve Zdravotnickém zařízení města Stříbra od IV. ODROČUJE: 1. Rozpočtové opatření ve schváleném rozpočtu města Stříbra na rok Text a uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na zabezpečení veřejně prospěšných služeb oblast veřejné zeleně v intravilánu ve správě města Stříbra uzavřenou mezi městem Stříbrem a Správou majetku města Stříbra, s.r.o., v textu přílohy č. tohoto usnesení. 3. Dodatek k veřejnému řádu pohřebiště. Usnesení 55.RM ze dne

3 V. UKLÁDÁ : 55. Rada města Stříbra dne 07. října Provést schválené majetkoprávní úkony uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. T: říjen Zajistit administrativní náležitosti spojené s prodloužením nájemních smluv u bytů v majetku města Stříbra, dle přílohy 2 tohoto usnesení., s.r.o T: a) Zapracovat do kontroly plnění úkolu prodloužení termínu u úkolu 48/V/44. Z. tajemník b) Vyžádat si informaci o stavu přípravného řízení k úkolu 39/VI/48. Z: ředitel MM 4. Změnit mandátní smlouvu mezi městem a SMMS v oblasti správy bytového fondu města Stříbra tak, aby byly efektivněji vybírány všechny platby za užívání bytového fondu města a v co nejkratších termínech uplatňovány všechny kroky k vymožení případných dluhů. Zároveň hmotně zainteresovat vedoucí pracovníky SMMS na takovém postupu. Z: místostarosta Nenutil 5. Zajistit administrativní náležitosti spojené s výměnou bytů, přidělování bytů a prodlužováním nájemních smluv dle postupu navrženého Bytovou komisí uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení., s.r.o 6. Zajistit administrativní náležitosti spojené s navýšení měsíčního nájmu u bytů č. 16 ve Větrné ul. číslo popisné 1281 a č. 22 ve Větrné ul. č.p v majetku města Stříbra na 50,-Kč/m 2., s.r.o. 7. Zajistit administrativní náležitosti spojené s výpovědí nájemní smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 8. Zajistit administrativní náležitosti spojené s poskytnutím náhradního ubytování v Těchlovicích., s.r.o. 9. Zajistit administrativní záležitosti spojené s přidělením bytu č. 24 v DPS Třešňová 1439, Stříbro, paní Xxxx a bytu č. 8 v DPS Havlíčkova 512, Stříbro, paní Xxxx, oba od s.r.o. 10. Provést všechny administrativní a jiné úkony spojené s vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v ulici Mánesova 1522, místnosti 10, kanceláří č. 19 a 21 a sociálního zařízení o celkové výměře 40,25 m 2 nejvyšší nabídce včetně DPH. Z: HIO 11. Provést všechny administrativní a jiné úkony spojené s ukončením nájmu nebytových prostor v Mánesově ul. se společností KOTEC o.s., ke dni Zajistit posouzení u obou rozpočtových opatření oprávněnost požadavku finančním výborem. Dále k žádosti o finanční dar doplnit upřesnění data a prověřit zda naše školy se akce účastní. a vedoucí FO 13. Zabezpečit administrativní náležitosti spojené se schválením splátkového kalendáře pro společnost Stavitelství Keros s.r.o. uvedený v příloze č. xx tohoto usnesení. Z: vedoucí FO T: říjen 2013 Usnesení 55.RM ze dne

4 14. Provést veškeré administrativní úkony spojené se schválením uzavření darovací smlouvy MV /KAP-2013 s Českou republikou-ministerstvem vnitra dle textu uvedeném v příloze číslo tohoto usnesení. Z: tajemník 15. V administrativním pořádku zajistit sepsání a podepsání darovací smlouvy č.05/ds/ Zajistit veškeré administrativní náležitosti související se schválením uzavření dodatku č.1 k SOD ze dne s firmou MPA stavební spol. s r.o. na základě dohody stran takto: - článek II., bod 1.Termíny plnění: posunutí termínu z původního zahájení a dokončení do na termín zahájení a dokončení do článek III., bod 1.Cena za provedení díla: cena celkem ,-Kč vč. DPH se navyšuje o částku ,20 bez DPH, tj. o ,08 vč. DPH. T: Zabezpečit administrativní náležitosti spojené s uzavřením pojistné smlouvy č na havarijní pojištění hasičského vozidla s Kooperativa pojišťovnou, a.s., se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8 ve znění uvedeném v příloze č. 7 tohoto usnesení. 18. Zajistit veškeré administrativní náležitosti související s rozhodnutím Rady města Stříbra ve věci uzavření dodatku č.1 k SOD na výměnu oken v bytovém domě v Mírové ul ve Stříbře s firmou F-PARTNER s.r.o., který se týká změny v počtu a typu měněných oken a tím i změny v ceně za provedení díla. Článek III., bod 1.Cena za provedení díla se snižuje o ,35 Kč vč. DPH, tzn. cena za dílo celkem je ,75 Kč vč. DPH. Z: HIO T: Předložit k projednání finančnímu výboru požadavek SMMS o navýšení kapitoly na údržbu zeleně a zároveň doplnit o stanovisko správce kapitoly. Po doplnění předložit na příští jednání. 20. Zajistit předložení žádosti do jednání zastupitelstva s návrhem na účelovou dotaci od města s podmínkou pokud nebude záměr realizován, pak žadatel dotaci vrátí. Z: vedoucí FO 21. Zajistit jednání s ostatními vlastníky bytových jednotek domu Západní předměstí čp. 865, prověřit nezbytnost opravy střechy, dohodnout využití fondu oprav, dohodnout způsob podílu jednotlivých vlastníků na úhradě opravy a zároveň účastnit se vhodného zhotovitele opravy. Návrhy předložit na jednání rady. Z: SMMS 22. Informovat žadatele ( MKS Stříbro, DDM a Hornicko historický spolek Stříbro) a administrativně zapracovat využití služebního vozidla města Stříbra. Z: tajemník MěÚ, p. M. Šulc - technik MěÚ 23. Zajistit veškeré administrativní náležitosti související s rozhodnutím Rady města Stříbra ve věci umístění nového skateparku se zpevněnou plochou o rozměru cca 30m x 20m na části p.p.č. 1869/2 v k.ú. Stříbro - nad bývalým letním kinem. Pozemek p.p.č. 1869/2 je ve vlastnictví města Stříbra. T: Aktualizovat hřbitovní řád s využitím vzorového doporučení Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a poté předložit celý hřbitovní řád v úplném znění. Usnesení 55.RM ze dne

5 25. Zpracovat platební rozkaz pro vymožení dlužné částky na odpovědné osobě, která naposledy řídila Městské muzeum ve Stříbře, příspěvkové organizace, před zjištěním schodku. 26. Zabývat se změnou informačního systému na poliklinice Stříbro a případně opakovat žádost o zřízení informační služby v jarních měsících a to pouze na období letních prázdnin. Z: vedoucí ZZOS 27. Provést veškeré administrativní a jiné úkoly spojené s kácením stromů na příjezdové komunikaci k objektu budovy Mateřské školy ve Stříbře v ul. Pastýřská, které byly označeny jako dřeviny ve špatném stavu. Z: ředitelka MŠ 28. Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se změnami Organizačního řádu Městského úřadu Stříbro v úplném znění. Z: tajemník T: Provést veškeré administrativní a jiné úkony spojené se zvýšením maximálního počtu žáků v družině Základní školy Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace, na počet 120. Z: ředitelka ZŠ-G Bc. Karel Lukeš místostarosta. Dr. Bohuslav Červený starosta Usnesení 55.RM ze dne

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 15. 1. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2434/19/2008 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více