Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s."

Transkript

1 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl přehlédnout ani Sloup Nejsvětější Trojice a želvu, která se již dlouhou dobu snaží nepozorovaně zmizet z náměstí, aby jí děti přestaly sedat za krk. A přece tam stojí dál. Málokdo už ví, že v zoo mají klokana, nejbližšího to příbuzného slona, který jen na pohled dokáže rozdávat radost. Nefalšovanou, upřímnou. Ale nejen on. Je tu také pár lidí, kteří nerozdávají radost pouhým pohledem, ale činy, kterými dávají druhou šanci těm, co to opravdu potřebují. Znáte Šanci? Toto občanské sdružení vzniká v roce 1991 pod názvem Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. U zrodu stojí nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečují, ale také rodiče a příbuzní. Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, mimochodem pocházející z hlav samotných dětí, je občanské sdružení, které dává dohromady občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí dobrovolně a aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým a onkologickým onemocněním. Čestným předsedou a zároveň přednostou dětské kliniky je prof. Vladimír Mihál. Díky němu a mnoha dalším, jejichž jmenný seznam by dokázal pokrýt travnatou plochu Androva stadionu, je možné léčeným a vyléčeným dětem připomenout, jak že vlastně vypadá ten pověstný rohlík na tváři. Odborněji řečeno je posláním Šance humanizovat náročnou protinádorovou léčbu a usnadnit jejich návrat do běžného života, stejně tak jako podporovat vědecko-výzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv. Hlavně díky nám, lidem vzájemně se potkávajícím ve frontách u pokladny či v tramvaji, se daří pomáhat, a to prostřednictvím akcí, jejichž výtěžek je věnován na konto sdružení. Mezi nejvýznamnější patří prodej Vánočních hvězd, dále pak dobrovolné sbírky a sponzorské dary, ať z řad jednotlivců, kteří pravidelně posílají větší či menší částky na nadační účet, tak z řad firem a podnikatelů poskytujících finanční, ale hlavně materiální dary. Pomáhá také nespočet známých osobností. Vlaďka Erbová, Květa Fialová, Josef Kubáník, Jiří Dopita, Ivo Batoušek a Jindřich Štreit jsou jen některá jména z výčtu těch, kterým není dětský osud lhostejný. Peníze z nadačního konta jsou používány na rekonstrukci a humanizaci oddělení Dětské kliniky FN Olomouc, pro vědecko-výzkumné účely a v neposlední řadě na pořádání ozdravných pobytů i jiných akcí. Víte, co znamená mít radost? Když se člověku podaří vyhrát v loterii Kč, má bezesporu radost. Co je to, v porovnání s pohledem do očí dítěti, které úspěšně dokončilo těžkou léčbu, s nadšením si obouvá lyžařskou obuv a ptá se, jestli dnes může jezdit bez hůlek a obloučků. Má radost a já ještě větší, protože jen v takových situacích jde poznat, jaké to je mít opravdovou Šanci. Štěpán Janhuba 2 / Výroční zpráva 2013

3 POSLÁNÍ Posláním Šance je humanizovat náročnou protinádorovou léčbu dětí a usnadňovat jejich návrat do běžného života. CÍLE Zpříjemnění a zlepšení nemocničního prostředí Dětské kliniky. Zajištění nadstandardního vybavení lůžkové a ambulantní části oddělení 21B. Pořizování diagnostických a léčebných pomůcek, přístrojů a zařízení. Zlepšení vzájemné spolupráce rodičů nemocných dětí s ošetřujícím personálem a rodičů navzájem. Sociální pomoc nemocným dětem a rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci v době pobytu na oddělení a usnadnění jejich návrat do běžného života. Naplňování volného času dětí i rodičů během jejich pobytu na oddělení, pořádání různých akcí. Rozšiřování a podpora registru dárců kostní dřeně. Šíření informací o problematice nádorových onemocnění a o léčebných postupech mezi širokou veřejností v rámci humanitárních akcí. Organizace a zdravotnické zajištění rekondičních pobytů pro děti v zimním i letním období jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Zajišťování víkendových pobytů rodin. Pořádání vánočních setkání rodin na Dětské klinice FN Olomouc. Podpora vědeckovýzkumné činnosti zaměřené na vývoj nových protinádorových léčiv, podpora klinicky orientovaného onkologického výzkumu ve spolupráci s nadací Rakovina věc veřejná. Výroční zpráva 2013 / 3

4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY A ČLENSTVÍ K prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., čestný předseda Jiří Dopita, patron sdružení VÝBOR: Herta Mihálová, předsedkyně sdružení Mgr. Hana Trlicová, místopředsedkyně Eva Dvořáková MUDr. Jiří Houda Mgr. Michaela Hradilová Eva Hůlková Světlana Kašubová Iveta Kohnová Stanislav Mikiska SPOLUPRACOVNÍCI: Ludmila Látalová, účetní sdružení REVIZNÍ KOMISE: Hana Dědochová, předsedkyně Jiří Dědoch Zdeňka Wasserbauerová NÁVRHOVÁ KOMISE: Bc. Radka Švábeníková, předsedkyně Bc. Ludmila Frélichová Andrea Todorovičová Počet členů sdružení k : 290 Z toho: děti 127, dospělí / Výroční zpráva 2013

5 ČINNOSTI A AKTIVITY SDRUŽENÍ ŠANCE A HEMATO-ONKOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ 21B FN OLOMOUC ODDĚLENÍ 21B, DĚTSKÁ KLINIKA A OSTATNÍ humanizace prostředí 2 pokojů v ambulatní částí hemato-onkologického oddělení v hodnotě Kč humanizace prostředí hemato-onkologické ambulance v hodnotě Kč vybavení nové jídelny pro děti a rodiče na hemato-onkologickém oddělení v hodnotě Kč opravy maleb a drobné vybavení pro oddělení 21B v hodnotě Kč humanizace kardiologické ambulance v hodnotě Kč 2 pulzní oxymetry v hodotě Kč vojtův stůl a převozový vozík pro neurologickou ambulanci a linoleum v ambulantní části v celkové hodnotě Kč provozujeme artetefiletiku pro hospitalizované děti a rodiče v prostředí Dětské galerie, zakoupení materiálního vybavení pro volnočasové aktivity a financování práci lektorky v celkové hodnotě Kč zakoupení zdravotnického vybavení a drobných potřeb pro oddělení 21B v hodnotě Kč zakoupení dárků k příležitosti: ukončení léčby, oslavy narozenin dítěte, po transplantaci kostní dřeně a Vánoc v hodnotě Kč sociální podpora (poplatky za hospitalizaci, doplatek léků) 24 rodin, které se ocitly v životně těžké situaci, v celkové částce Kč částečné financování 4 rodinám s dítětem po léčbě rodinou rekreaci dle vlastního výběru v hodnotě Kč humanizace dětského koutku na tranzfuzním oddělení v hodnotě Kč podpora vzdělání zdravotnického personálu v hodnotě Kč příprava a organizace tradičního karnevalu se zábavným programem pro děti na oddělení, ale i pro děti v udržovací léčbě a zdravotnický personál příprava oslavy a programu při příležitosti Dne dětí na Dětské klinice PRODEJNÍ A PREZENTAČNÍ AKCE 15. ročník výroby a prodeje adventních věnců, na nichž se podílejí především zdravotní sestry, rodiče a léčené děti (výtěžek z prodeje: Kč) 16. ročník humanitární akce Vánoční hvězda (výtěžek z prodeje: Kč) 7. ročník humanitární akce vánoční baňka v Karolince a okolí (výtěžek z prodeje: Kč) Výroční zpráva 2013 / 5

6 přednáška pro zdravotnické pracovníky nelékářských profesí na SZŠ v Šumperku přednáška o činnosti sdružení pro Vysokou zdravotnickou školu v Olomouci spoluorganizace kongresu Pediatrické dny v Olomouci prezentace (baner a přednáška) na hemato-onkologickém kongresu v Ostravě REKONDIČNÍ POBYTY zimní rekondiční pobyt v chatě Spartak v Hynčicích pod Sušinou pro 45 dětí (pacientů a jejich sourozenců). víkendový pobyt rodin, zdravotnického personálu a členů Šance v hotelu Kahan na Horní Běčvě letní ozdravný pobyt pro 50 dětí (pacientů a jejich sourozenců) v rekreačním středisku Krupá ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem Charitativní akce 5. charitativní koncert koncert pro Sdružení Šance v Otrokovicích charitativní koncert v Dubu nad Moravou 5. ročník akce Den dětí s netradičními sportovními aktivitami v zámeckém areálu v Tovačově pro děti a veřejnost divadelní představení v inprovizaci v Jazz Tibet klubu v Olomouci vánoční koncert v kostele ve Francově Lhotě SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE 11. společenský ples v Topolanech pro rodiče, zdravotnický personál a členy Sdružení Šance výstava fotografií Na pouti za zdravím na ZŠ v Nedašově vánoční setkání děti, jejich rodičů a členů sdružení na Dětské klinice Den s Porsche projížďka v luxusních autech návštěva zákulisí Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě Olomoucký půlmaraton účast našich dětí v rodinném běhu a členů ve štafetě i v půlmaratonu HOSTÉ NA ODDĚLENÍ 21B modelka Vlaďka Erbová fotbalista Tomáš Řepka hokejista Petr Čajánek modelka Renata Langmannová hudební skupina Pískomil 6 / Výroční zpráva 2013

7 FINANČNÍ ZPRÁVA 2013 Abychom dokázali co nejjasnější a nejsrozumitelnější přehled o hospodaření sdružení, předkádáme vlastní provedení finančního vyhodnocení. Podle legislativy nepodléháme povinnosti provádět účetní uzávěrku auditorem. VÝNOSY 1. Sbírka - Vánoční hvězda ,70 % 2. Dary ,83 % 3. Tržba z prodeje vánočních hvězd ,83 % 4. Charitativní akce, sbírky, dětská galerie ,58 % 5. Příspěvky rodičů na akce ,02 % 6. Dotace MZČR a města ,60 % 7. Adventní věnce ,57 % 8. Členské příspěvky ,19 % 9. Úroky 88 0,01 % Výnosy celkem % NÁKLADY 1. Humanizace léčby ,64 % 2. Nákup vánoční hvězda ,42 % 3. Provozní náklady, náklady na akce ,00 % 4. Rekondiční a víkendové pobyty ,25 % 5. Arteterapie ,69 % Náklady celkem % Zisk / ztráta Výroční zpráva 2013 / 7

8 NÁKLADY NA HUMANIZACI LÉČBY A PROSTŘEDÍ 1. Humanizace nemocničního prostředí ,00 % 2. Sociální pomoc rodinám ,30 % 3. Zdravotnické přístrojové vybavení ,70 % 4. Služby a drobné potřeby pro oddělení ,65 % 5. Dary dětem a hračky ,74 % 6. Dary dětem a hračky ,61 % Náklady celkem % NÁKLADY NA PROVOZ A POŘÁDÁNÍ AKCÍ 1. Mzdové náklady, odvody ,65 % 2. Náklady na akce ,84 % 3. Služby, účetnictví, členství ,52 % 4. Propagace, reprezentace, kongresy ,45 % 5. Poštovné, telefon, kancelářské potřeby ,55 % 6. Cestovní náklady a občerstvení ,01 % 7. Poplatky za vedení účtů a pojištění ,98 % Náklady celkem % NÁKLADY NA REKONDIČNÍ POBYTY 1. Letní rekondiční pobyty (ubytování a strava) ,67 % 2. Zimní rekondiční pobyty (ubytování a strava) ,81 % 3. Náklady na rekondiční pobyty ,11 % 4. Doprava ,41 % Náklady celkem % NÁKLADY NA ARTERAPII 1. Lektorky výtvarných činností ,05 % 2. Výtvarný materiál ,50 % 3. Ostatní vybavení ,45 % Náklady celkem % 8 / Výroční zpráva 2013

9 ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Největší část každoročně získaných finančních prostředků pochází z veřejné humanitární akce Vánoční hvězda, kterou již 16 let pořádáme na velké části území Moravy. Sbírka byla schválena Krajský úřadem Olomouckého kraje dne podle ustanovení 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na humanizaci léčby hematologicky a onkologicky nemocných dětí. Sbírka je prováděna na území České republiky, v době od do a vedena je pod číslem jednacím KÚOK/121643/2011/OE/400. Druhá sbírka byla povolena Krajským úřadem dne pod č.j. KÚOK/96388/2012/OE/400. Účelem této sbírky je shromažďování finančních prostředků na rekondiční pobyty, kterými je sledována integrace těžce nemocných dětí do života, cílené posílení psychické a fyzické kondice a edukace pacienta. Dále na a ktivity, které naplní volný čas hospitalizovaných dětí a podpoří jejich psychickou a duševní relaxaci. Sbírka je prováděna na území ČR, v době od na neurčito. Obě sbírky jsou kontrolované Krajským úřadem v Olomouci. Jednou ročně předkládáme průběžné vyúčtování sbírek. Po ukončení sbírek bude KÚ předloženo závěrečné vyúčtování. 1. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA VÁNOČNÍ HVĚZDA Sdružení Šance děkuje všem lidem, kteří jakoukoliv formou pomáhají dětem a mladým lidem s poruchou krvetvorby a chronicky nemocným dětem. Náš dík patří firmám, středním, základním a mateřským školám, které s námi spolupracují při prodeji vánočních hvězd. Poděkování patří všem lidem naši nevelké země, kteří chápou, že vzájemná pomoc a solidarita je nezbytná, a v rámci veřejné sbírky si vánoční hvězdu zakoupí. Každá prodaná vánoční hvězda je pro pomoc malým pacientům nesmírně důležitá. ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ ZASLUHUJÍ: za pomoc při přípravě a realizaci sbírky Algraf s.r.o. Olomouc Ivo Hrbáček a Michaela Švecová AUTO A1 prodej vozidel Olomouc Václav Vogel a kolektiv FGP studio Olomouc Miloslav Kyjevský a kolektiv Florcenter s.r.o. Olomouc Ing. Vladimír Popelka, Eva Kašlíková a kolektiv Galerie Šantovka a CBRE Olomouc, OC Haná Olomouc, OC Olympia, P.deSIGN. Pavla Macháčková, RAKAS s.r.o. Hotel Flora za mediální pomoc a podporu Český rozhlas Olomouc Ing. Radka Kvasničková, ČTK Olomouc Alena Horáková, Hranický deník, MMO Radniční listy Martin Hála, MF Dnes, Olomoucký deník Daniela Tauberová, Rádio Čas Jan Faltýnek, Rádio Haná Hana Tellingerová, Regie Radio Music s.r.o. a Regionální televize R1 Magdaléna Veselá Humanitární sbírka Vánoční hvězda Výroční zpráva 2013 / 9

10 aktivní koordinátoři ze Sdružení Šance a rodiny léčených dětí: Rodina: Blažkova, Bolfova, Bradova, Daníčkova, Dlouhých, Doležalova, Dvořákova, Foltýnova, Hradilova, Hrachovinova, Hrubých, Hudečkova, Jakešova, Janhubova, Janoštíkova, Klumplerova, Kocurkova, Kohnova, Koppova, Körbrova, Kubicova, Kučerova, Lakomých, Matouškova, Mihálova, Mikiskova, Mikuškova, Novákova, Prosova, Randýskova, Revayova, Riesova, Solníkova, Svozilova, Stejskalova, Špajsova, Štáblova, Švábeníkova, Tenglerova, Todorovičova, Trlicova a Vymětalova MUDr. Kateřina Bouchalová, Nikola Burianová, Bohuslava Dadáková, Blanka Fibigrová, Mgr. Eva Greplová, Irena Hrubá, PaeDr. Zdeňka Janhubová, Eva Jelínková, Josef Kašík, Pavla Kloubcová, Aneta Kocourková, Lenka Micková, Jarmila Mrkvicová, Tereza Pospíšilová, Jiřina Preclíková, Pavel Rakus, Iveta Solářová, MUDr. Michaela Špenerová, Renata Tihlářová, Zdeňka Wasserbauerová a Zuzana Ženčáková všichni dobrovolníci za ochotu a pomoc při prodeji a organizaci sbírky OLOMOUCKÝ KRAJ Hranice a okolí: Baden s.r.o., Komerční banka, Krejčovství Hugo-Milena Nedělková, Město Hranice, OMZ Hranice, Pečovatelská služba, Vinotéka U Šenků Zuzana Šenková Čechová, ZŠ 1. máje Mgr. Barbora Jestřebská Jana Březíková, Ivana a Miroslav Matouškovi z Opatovic Kojetín a okolí: Gymnázium, Lékárna u Radnice, Lékárna u Zlatého lva, Městský uřad Kojetín, Mateřská škola, Poliklinika, Pošta, ZŠ Chropyně, ZŠ Kojetín, ZŠ Křenovice, ZŠ Nám. Míru, ZŠ a MŠ Polkovice, ZŠ Sladovní, ZŠ S. Čecha, VIC Kojetín Radka Kolková, Irena Pechová, Žaneta Pechová a Vladimíra Štáblová Litovel a okolí: COOP Jednota Náklo, Gymnázium Jana Opletala Mgr. Milada Svozilová, Hajdo a.s. Zdeněk Šišma, Kimberly Clark s.r.o. Pavel Hrachovina a Martina Niklová, Komerční banka Litovel, Komerční banka Mohelnice, Městský klub, Městský úřad Irena Hrubá, Mozaika Litovel, MŠ Bílá Lhota, MŠ Bouzov, MŠ Červenka, MŠ Haňovice, MŠ Náklo Eva Biharyjová, MŠ Příkazy Libuše Navrátilová, MŠ Unčovice Helena Pavlíčková, Orrero a.s. Tři Dvory Ivana Šišmová, Smíšené zboží Mezice, ZŠ Jungmannova Mgr. Ivona Smrčková, ZŠ Náklo Mgr. Marie Roglová, ZŠ Pňovice Renata Štěpánová, ZŠ Příkazy Mgr. Miroslava Vacová a ZŠ Vítězná Mgr. Marcela Krylová Pavla Bezová, Marcela Hélová, Marta Lepařová, Jarmila Obranská, Ivana Ošťádalová, Lenka Pěčková, Eva a Ludmila Švecovy Mohelnice, Ivona a Pavel Vymětalovi Olomouc a okolí: ANAG Nakladatelství Pavla Šestáková, BALUS a.s., BOWLAND, Centrum pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty Morava Mgr. Zuzana Staroštíková, Cukrárna Galerie Velká Bystřice, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Erbenova ul. Ivana Vacovská, Česká spořitelna a.s., Dermatologické centrum Tř. Svobody MUDr. Dagmar Kubicová, Dětská klinika FN Herta Mihálová, DNA Projects pobočka Olomouc Stanislav Havlíček, Domov dětí a mládeže Vladimír Janek, Domov důchodců Náměšť na Hané, Domov seniorů Pohoda Chvalkovice, FZŠ Hálkova ul., FZŠ a MŠ Holečkova Mgr. Jana Šporiková, FZŠ Stupkova Mgr. Hana Kodymová, FF UP katedra psychologie, Galerie CAESAR Jarmila Laštůvková a Miroslav Schubert, Grapo s.r.o. Barbora Králiková, Gymnázium Čajkovského Mgr. Helena Sedláčková, Gymnázium Hejčín Mgr. Ivana Polednová, Denis Dvořák, Michaela Kalábová, Heinz Elektro, Honeywell Mariánské Údolí Roman Šperka a zaměstnanci, Hopi Popi a.s., Horstav Mgr. Renata Vaďurová, Keramická dílna Pavly Outlé Samotišky, Kosmonautů, 10 / Výroční zpráva 2013

11 KB Litovelská, KB Okružní Martina Skřehotová a Pavel Šperka, KB Tř. Svobody, Komise městské části Olomouc Holice Mgr. Jarmila Horská a Silvester Tomášek, Kovopos CZ s.r.o. Luděk Pospíšil, Krajská hygienická stanice, KOYO Bearings ČR Ing. Pavla Bakalářová, Laboratoře Mikrochem Hana Dorňáková, Lázně Slatinice a.s. Ing. Blanka Vysloužilová, Magistrát města Olomouc, MMO odbor sociální pomoci Marcela Dřímalková, MAKRO Velká Bystřice Martina Kutláková, Mamma centrum MUDr. Dana Houserková, PhD. a kolektiv, MC Křelovský Kaštánek Křelov Mgr. Eva Greplová, Městská policie, Mercedes Michaela Šmehlíková, MIZ s.r.o. Marcela Jedináková, MLS Holice pí Beková, MŠ Bělidlá, MŠ Čajkovského Jana Šálková, MŠ Čapka Choda Mgr. Petra Ambrosová, MŠ Dolany Mirka Prosová, MŠ Hodolanská, MŠ Lutín Dana Ostianová, MŠ Náměšť na Hané, MŠ Na Trati Pavla Dzurianová, MŠ Purkyňova, MŠ Střední Novosadská, MŠ Schweitzerova Eva Laibnerová, MŠ Wolkerova Miroslava Paráková, MŠ Zámecké náměstí Velká Bystřice Mgr. Lucie Pazderová, Nadace pro výzkum rakoviny Rakovina věc veřejná, OÚ Náměšť na Hané, OÚ a Obec Skrbeň, Obec Slatinice Vlaďka Hrubá, Obchodní akademie Mgr. Ilona Jančí, Olomoucký deník, Olomoucký kraj odbor zdravotnictví Katarína Telcová, PF UP Mgr. Ivana Horváthová, Mgr. Hana Joklíková, Mgr. Jitka Králiková, Mgr. Kristýna Krahulcová, Mgr. Lucia Pastieriková, Mgr. Alena Říhová, Mgr. Eva Urbanovská, Mgr. Eliška Vymazalová a Mgr. Monika Weilová, Penzion a Restaurace Archa Svatý Kopeček, Policie ČR KŘP olomouckého kraje, Policie ČR Územní odbor, Policie ČR obvodní oddělení IV, Potraviny Kožušany Marek Rozehnal, Prodejna Pel Mel Alena Jeníková, Právnická fakulta Kristýna Velfelová a Daniela Würzlová (ELSA), Restaurace Drápal, Rodinné centrum Heřmánek Marie Veselá a PhDr. Petra Tenglerová, Senior klub Horka nad Moravou pí Nepožitková, Sigma Soft s.r.o. Lutín, Slovanské Gymnázium Mgr. Eva Pavličková, Vladimíra Durčáková, Vladimíra Malečková a Lucie Revayová, SK Lošov Martina Nádvorníková a Veronika Batová, SOLEN s.r.o. Zdenka Bartáková a Eva Dokoupilová, SPEA, SPŠ Strojnická Ing. Martina Zahnášová a Martina Staroštíková, SRP Jana Sedláková, SŠ polygrafická Eva Hrachovinová, Střední škola Svatý Kopeček Miroslava Hofmanová, SŠ stavební, SZŠ E. Pöttingea Irena Studničková, ŠD Aksamitova Eva Lehečková, ŠD Náměšť na Hané Jiřina Prucková, Tam Tam o.p.s., Teoretické ústavy LF UP Mgr. Eva Greplová, UniCredit Bank Czech Republic a.s. Libuše Přidalová, Ústav experimentální botaniky Romana Šperková, Vrchní soud JUDr. Magdalena Vinklerová, Wanzl s.r.o. Marie Urbášková, WEBA a.s. Lenka Březinová, Záložna Creditas Mgr. Marcela Polášková, Zdravotní ústav Ostrava se sídlem v Olomouci Ing. Dagmar Stejskalová, ZŠ Dolany, ZŠ Droždín Alena Sobotková, ZŠ Hněvotín Mgr. Dana Andrlíková a kolektiv, ZŠ a MŠ Holice Mgr. Mojmír Chytil, ZŠ Lutín Leona Čotková, ZŠ Mariánské Údolí Mgr. Lucie Hladíková, ZŠ Mozartova Mgr. Ivana Weissová, ZŠ Nemilany a ZŠ Slavonín Mgr. Jarmila Pokorná, ZŠ Rooseweltova Mgr. Jana Havránková, ZŠ Řezníčkova Mgr. Radka Smolková, ZŠ a MŠ Slatinice, ZŠ Spojenců Monika Daníčková, ZŠ a MŠ Velká Bystřice Mgr. Kateřina Pospíšilová Veronika Batová, rodina Bouchalova, Miroslava Elsnerová, Mgr. Gabriela Holíková, Ing. Kateřina Hönschová, Martin Kašík, Terezie Kašlíková, František Látal, Bohumila Látalová, David Lekeš, rodina Mrackých, Magdaléna Nikolová a Zuzana Ženčáková Prostějov a okolí: Cyrilometodějské gymnázium, Česká spořitelna klientské centrum Kateřina Adámková, Finanční úřad, Kadeřnictví Studio Anjou Renata Jochová, Komerční banka, Nemocnice, PV AUTO s.r.o. JUDr. Martin Vrtal a Hana Naiclerová, Policie ČR obvodní oddělení II., Uhlíř Lipová Zdeňka Strouhalová a kolektiv, ZŠ Bedihošť Barbora Adámková, ZŠ a MŠ Kolárova Dagmar Kindlová, ZŠ Lipová Mgr. Eva Havlenová a ZŠ Plumlov Mgr. Pavel Majoršin Lenka Micková Přerov a okolí: ČSOB Čechova ul., ČSSZ OSSZ, Domov důchodců Pavlovice, Emos s.r.o., Komerční banka, Laboratoře Mikrochem, Magistrát města Lucie Srovnalová, Městská policie, Výroční zpráva 2013 / 11

12 MŠ Tučín, MŠ a ZŠ Žalkovice, MŠ Vinary Pavla Kloubcová, Metso Minerals s.r.o. Tomáš Polášek, Nemocnice gynekologicko-porodnické oddělení, Policie ČR dopravní inspektorát, Policie ČR obvodní oddělení I, II, POWER PLATE, PRECHEZA a.s., SŠ gastronomie a služeb Šířava 7 Mgr. Emílie Blaťáková a Zdeňka Dočkalová, Stavební bytové družstvo Lucie srovnalová, ZŠ J. A. Komenského Předmostí Mgr. Ludmila Vylíčilová,, ZŠ Soběchleby Ivona Mikulíková a ZŠ Želatovice Barbora Burešová, Alena Dlouhá, roina Koppova, Lucie Srovnalová, Stokláskovi a Štáblovi z Újezda u Přerova, Andrea Todorovičová, občané Tučína a Želatovic Šternberk a okolí: Domašov u Šternberka Bronislava Šterclová, Finanční úřad Ing. Miroslava Majerová, Gymnázium, Charita, Městský úřad Mgr. Jana Kameníčková, MŠ Komenského Eva Peřinová, MŠ Světlov Michaela Hamplová, SELM MORAVA s.r.o., ZŠ a MŠ Babice Petra Palůchová, II. ZŠ Dr. Hrubého Mgr. Vlasta Šafránková, ZŠ Jívová Mgr. Pavla Krátká, ZŠ Libavá Mgr. Marie Šímová, I. ZŠ Svatoplukova Mgr. Jana Nemravová, III. ZŠ Náměstí Svobody Mgr. Josef Červený Šumperk a okolí: EPCOS s.r.o., Fortex AGS Věra Klusáková, Gymnázium Ing. Alena Zimáčková, KKC Rapotín Denisa Spillerová, Komerční banka, MŠ Pohádka Pavlína Bošková, Okresní soud, OSSZ Věra Šofrová, Sbor bratrské jednoty baptistů M. Mrázková, Severomoravská plynárenská pí Bémová, SMART CONNECTIONS s.r.o., SOŠ Zemědělská ul. pí Šímová, SZŠ Mgr. Anna Poislová, VZP Romana Šenovská, ZŠ Vikýřovice Mgr. Danuše Jílková, ZŠ Vrchlického Mgr. Petr Málek Ing. Arch. Vlaďka Doležalová Tovačov a okolí: Městský úřad, Studio IF Iveta Kohnová, ZŠ Tovačov Mgr. Jitka Lehká Eva Hlavinková, manželé Koneční, Irena Studničková a Jana Švalbachová Uničov a okolí: Česká spořitelna, Domy s pečovatelskou službou, Hexpol Compounding s.r.o. Marika Dosoudilová, Ingersoll Rand CZ s.r.o. Renáta Crhová, Komerční banka, Miele s.r.o. pí Spinová, MŠ Uničov a MŠ Střelice Milada Bräuerová, Městský úřad pí Šenková, SOŠ a SOU Vladimíra Pechalová, SPŠ a OA Mgr. Dagmar Havlíčková, Tekro Nová Dědina Šumvald Marta Švédová, ZŠ Haškova, ZŠ Pionýrů Marie Žitná Jitka Bräuerová, Blanka Fibigrová, Iva Pohajdová a senioři z domovů Zábřeh a okolí: Česká spořitelna Marie Königová, Gymnázium Mgr. Paclíková a studenti, Interna Zábřeh, Knihkupectví Patka Petra kubalíková, kostel Postřelmov a přilehlé farnosti Dlouhomilov, Chromeč, Lesnice, Sudkov Vladimír Jahn a pí Léharová, kostel Zábřeh AnneMarie Tempírová, kostel Zvole Jiřina Pěničková, Městský úřad Ing. Arch. Václav Doležal, MŠ a ZŠ Dubicko Jana Nýdecká a Helena Vysoudilová, MŠ Kosov Ludmila Nevtipová a pí Hladíková, MŠ Severáček Mgr. Kratochvílová, Prodejna Antik Zvole Michaela Dohnálková, Prodejna STYL u Kylarů, Vápenka Vitošov Radka Kostelníková, VOŠ PAS pí Horká, ZŠ Bohdíkov Mgr. Alena Vokurková, ZŠ Bohutín Mgr. Pavel Tichý, ZŠ B. Němcové pí Navrátilová, ZŠ Hrabová Mgr. Jaroslava Králová, ZŠ Jedlí Mgr. Marie Chamlarová, ZŠ Jestřebí Mgr. Radka Dvořáková, ZŠ a MŠ Leština Mgr. Jana Řeháková, ZŠ Lukavice Mgr. Ivana Molková, ZŠ Nemile PaeDr. Neuwithová, ZŠ Rovensko Mgr. Vlasta Klevetová, ZŠ Severovýchod Mgr. Marcela Riznerová, ZŠ Svébohov Jana Opravilová, ZŠ Školská Jana Škrottová, ZŠ Štíty Mgr. Kobzová, ZŠ Tatenice Eva Valentová a ZUŠ Lanškroun Andrea Stašová PaedDr. Zdeňka Janhubová, Jiří Janhuba, Oldřich Janhuba, Marie Janků, pí Macháčková Horní Studénky, Ludmila Poláková Tatenice, a Jitka Veiglerová Hoštejn 12 / Výroční zpráva 2013

13 ZLÍNSKÝ KRAJ Kroměříž a okolí: Farní úřad Chropyně a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Riegrovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Farní úřad Stojanovo náměstí a k němu příslušné farnosti, Nemocnice Milosrdných sester, Nemocnice Jarmila Pišťáčková, Obchodní akademie, Profis v.o.s., SOU a Hotelová škola Na Lindovce a Střední zdravotnická škola Ivana Foltýnová, Nikola Foltýnová a Jana Koplíková Otrokovice a okolí: Fatra Napajedla, Farní úřad, Gymnázium, Klub důchodců Kvítkovice, MŠ J. Žižky, MŠ Kvítkovice, MŠ Zahradní, MŠ Tlumačov Hana Janoštíková, SOŠ Tř. T. Bati, II. ZŠ Napajedla, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Pohořelice a ZŠ Trávniky Věra Kašpárková, Martin Krajča, Věra Labudová, Roman Mikala, Marta Mlýnková Napajedla, Dalibor Skoupil, Ludmila Strapková, Marie Vidlařová, Jitka Vybíralíková a Zdenka Waserbauerová Rožnov pod Radhoštěm a okolí: An Systems s.r.o., Continental Automotive Czech Republic s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm zaměstnanci, Finanční úřad Josef Klimek, MŠ Koryčanské Paseky Helena Klimková, Středisko volného času Jan Trlica a ZŠ Praktická rodina Farkasova, Šárka a Petr Kocurkovi, Jaroslava Kurečková a Anna Martinátová Uherské Hradiště a okolí: COLORLAK a.s. Staré Město, DNA Projects, Gymnázium Velehradská, Klub důchodců Horní Němčí, M.A.B. Group s.r.o. Staré Město, MŠ Slavkov u Uherského Brodu, MŠ Topolná, Obchodní akademie, ZŠ Babice, ZŠ Hluk, ZŠ Horní Němčí, ZŠ Korytná a ZŠ Nivnice PhDr. Miroslava Končitíková, Marie Kročová, Jiří Solař, Hana Štrommerová a Jarmila Vojtášková Valašské Meziříčí a okolí: Farní úřad Lešná Alena Kološová, MŠ Krhová, Obecní úřad Jarcová Ing. Ivo Veselý, ZŠ a MŠ Jarcová Mgr. Eva Nezvalová, ZŠ Lešná Mgr. Pavla Stolařová Renáta Mocková, Jana a Radek Pardubovi, rodina Randýskova a Iveta Solářová Vsetín a okolí: DM Kostka, Evangelický kostel Dolního sboru manželé Czudkovi, Evangelický kostel Horního sboru Eva Dušková, Gymnázium Valašské Klobouky Mgr. Renata Kamlerová, Katolický kostel Nanebevzetí Panny Marie Mgr. Miroslava Kubicová a Klára Kleiblová, kostel sv. Jana Křtitele Nový Hrozenkov otec Marek Poláčik, kostel Marie Karmelské Karolinka Jarka Jurečková a Mgr. Alena Ondrušová, kostel Panny Marie Sněžné Velké Karlovice a Pastorační centrum Alena Janová, Masarykovo gymnázium PhDr. Hana Klumplerová, MŠ Francova Lhota Alena Silvestrová, MŠ Vranča pí Plátková, Městský úřad Valašské Klobouky Radka Brtišová a Pavla Kolínková, Obecní úřad Horní Lideč Věra Povalačová, SOU Benátky Zuzana Pfeilerová, SZŠ a VOŠ Mgr. Radana Štefková, SŠ obchodu a služeb Ivana Holcová, SŠ J. Sousedíka Mgr. Jana Maštalířová, TES pí Spáčilová, Úřad práce Vlasta Huťová, ZŠ Francova Lhota Mgr. Hana Trlicová, ZŠ Halenkov Jarmila Kopecká, ZŠ Horní Lideč Mgr. Anna Suchá, ZŠ Hovězí Hedvika Vráželová, ZŠ Integra Mgr. Pavla Chalupová, ZŠ Janová, ZŠ Karolinka Mgr. Alena Ondrušová, ZŠ Lidečko Mgr. Vladislava Spáčilová, ZŠ Liptál Mgr. Věra Halová, ZŠ Nedašov Mgr. Dagmar Martinková, ZŠ Nový Hrozenkov Mgr.Alena Čecháková, ZŠ Ohrada Vsetín, ZŠ praktická Horní Lideč Mgr. Sylva Matůšová, ZŠ Sychrov PhDr. Jaroslava Ševčíková a ZŠ Vizovice Mgr. Radmila Koncerová RNDr. Zdeňka Hromadová, Mgr. Miroslava Kubicová, Libuše Lacková a Sylva Venglářová Výroční zpráva 2013 / 13

14 Zlín a okolí: Baťova nemocnice transfuzní stanice, Česká správa sociálního zabezpečení, Farní úřad Želechovice Luboš Vaďura, Gymnázium na Lesní čtvrti Mgr. Pavel Dlouhý, HP-TRO- NIC, Krajský úřad, Oční klinika Gemini, Obchodní akademie T. Bati Mgr. Jana Popelková, Statutární město Zlín, Střední průmyslova škola, Římsko katolícká farnost Panny Marie pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, ZŠ E. Zátopka na Štefánikově ul. Mgr. Lenka Šomanová, 8. ZŠ Komenského Malenovice, ZŠ Komenského II a ZŠ Slovenská Alois Berka, Hana Hánová, Ing. Leopold Hanuš, Jiřina Kajšová, Ludmila Keprtová, Irena Kopecká, Ludmila Krčmová Kašava, Eliška Mertlíková, Jiřina Preclíková a Radka Vyoralová MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Bruntál a okolí: Divadlo Mgr. Alena Pajkošová, Informační centrum Horní Benešov, Obecní úřad Valšov a ZŠ Amos Mgr. Šárka Bradová Zlatuše Bocanová, Tomáš Brada, Michaela Dobešová, Ivana Karasová, MUDr. Milan Karas, Iveta a Jiří Kučerovi Krnov a okolí: Městský uřad Dáša Jatzková, Obecní úřad Zátor, Rehabilitační centrum MUDr. Kořenková a kolektiv, RIEGER-KLOSS Varhany s.r.o., SUŠ varhanářská o.p.s. Ing. Jana Kypúsová a kolektiv, ZŠ a MŠ Zátor Margita Bradová, manželé Doleželovi, Zuzana Fousková, Marcela Hudečková, Martina Němcová a Šárka Němcová Ostrava a okolí: AT Computers Marcela Rašková, Česká spořitelna Hornopolní Petra Mikulcová, Česká televize Zuzana Landtová, Farní úřad Klimkovice, Hair Atelier & Spa Nový Jičín Aleš Jurnykl, MŠ Mateřinka Havířov Šumbark Pavla Dedková, Primus CE s.r.o. Příbor Rudolf Mocek, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České Odry, VOŠS Mgr. Gabriela Klosová a Marcela Tomíčková, ZŠ a MŠ Petřvald Ing. Petr Špaček, ZUŠ Odry Mgr. Alena Jestřebská a ZUŠ Petřvald Jarmila Hovořáková Havířov, Eva Lebedová Havířov, Alena Musálková, Regina Otáhalová Krmelín a Lucie Tomášková Studénka VYSOČINA Třebíč a okolí: Mann + Hummel s.r.o. Nová Ves, Mateřské centrum Andílci Hrotovice, MŠ Bartuškova, MŠ Cyrilometodějská, MŠ Demlova, MŠ Ivančice Němčice, MŠ Okružní, Městská policie, Městský úřad Třebíč, Pečovatelský dům pro seniory Náměšť nad Oslavou, ZŠ a MŠ Březník nad Oslavou, ZŠ a MŠ Dukovany, ZŠ a MŠ Kralice nad Oslavou a ZŠ a MŠ Mohelno Jiřina Černá, Zuzana Hrůzová, Marie Jílková a Milena Ostrá JIHOMORAVSKÝ KRAJ Brno a okolí: ČZSO, Finanční úřad, HONEYWELL s.r.o. HTS CZ o.z. zaměstnanci, RC Houpačka Ivančice, ZŠ V. Menšíka Ivančice Jarmila Mrkvicová a Miloš Kocourek HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Praha: BEDAN účto s.r.o. Daniela Beranová, Centrální depozitář cenných papírů a.s. Helena Čacká, Central Group a.s. Michaela Tomášková, Deutsche Börse AG-STYRAX a.s. Petr Ulč, Fujitsu Siemens Martina Hošťálková, Jaroš- -Fojtíková advokátní kancelář s.r.o., MŠ Nedvězí s.r.o. Gabriela Babická a Lucie Žalmanová, Open Gate gymnázium a ZŠ s.r.o. Jan Fojtík, Jana Erington a Petra Kobrová, PROMSAT CZ s.r.o. Jan Pánek, Restaurace Jureček Říčany, Restaurace Pavilon Říčany Roman Lehovec, SC Servis s.r.o. Jiří Šafář, VARES Mnichovice a.s., Zámek Berchtold Terezie Růžičková 14 / Výroční zpráva 2013

15 Pavlína Fojtíková, Pavel Fojtík, Monika Hrubá, Jitka Chvátalová, Lucie Kašpárková, Martina Kučerová, Iva Máchová, Václav Šmirgl a Michaela Valentová V průběhu roku proběhla na území Střední Moravy pod naším vedením či za naší účasti řada kulturních, sportovních a jiných charitativních akcí. Tyto akce jednak získají tolik potřebné finanční prostředky, jednak působí jako propagace poslání a programu sdružení. 2. CHARITATIVNÍ AKCE A VEŘEJNÉ SBÍRKY Divadelní improvizace v Jazz Tibet klubu v Olomouci Koncert pěveckého sboru ZŠ T. G. Masaryka v Otrokovicích Koncert ZŠ v Bělotíně Koncert v Šumperku Majáles v Olomouci Den dětí s netradičními sportovními aktivitami v Tovačově Sbírka Vánoční baňka v Karolince, Vsetíně a okolí Dražba předmětů na Gymnáziu v Olomouci Hejčíně Vánoční jarmark v Otrokovicích Kácení máje v Kvítkovicích Charitativní vystoupení Bukovického babince Prodej dětských výtvarných prací v Dětské galerii na DK v Olomouci Benefiční koncert v Dubu nad Moravou Vánoční koncert ve Francově Lhotě In-line hokejový turnaj v Přerově Veřejné sbírky pokladničkami: na akcích v Olomouci a Tovačově, AGIP Zlín, Lékarna u Slunce Zlín 3. ADVENTNÍ VĚNCE Tato akce probíhá již tradičně na Dětské klinice FN Olomouc. Vznikla v roce Na přípravě adventních věnců se podílejí především zdravotní sestry, rodiče a pacienti. Finanční prostředky získané prodejem adventních věnců jsou použity k nákupu věcí potřebných k vybavení oddělení. Dále jsou využity k pořádání narozeninových oslav hospitalizovaných Charitativní akce a sbírky Výroční zpráva 2013 / 15

16 dětí, karnevalů, či k zakoupení hraček a pomůcek. Tuto tradiční akci bychom nemohli každoročně pořádat bez pomoci následujících subjektů, za což jim ze srdce děkujeme. Organizacím: Canea decorace. cz s.r.o. Praha Kalas.r.o. Horní Suchá Vanda Slosarčíková Krejčí a Krejčí s.r.o. Moravský Žižkov Květinky Velká Bystřice Helena Vychodilová NIXE s.r.o., Radošovice Paramit s.r.o. Nový Jičín Mgr. Jana Kubičná UNIPAR, Rožnov pod Radhoštěm SOU lesnické Šternberk Ing. Pavel Andrys Tulipa s.r.o. Praha Ing. Petr Kohout Rodina Pospíšilova Rodina Mikalova Rodina Fojtíkova zdravotní sestry 21B a jejich rodiny, rodiče a děti lékaři a jejich rodinní příslušnici dobrovolníci Adventní věnce Činnost Sdružení Šance se neobejde bez aktivních členů Šance, dobrovolných spolupracovníků, kteří se výraznou měrou podílejí na přípravách charitativních akcích, pomáhají s prodejem vánočních hvězd, zlepšují informovanost a propagují program Sdružení Šance. Bez podpory těchto lidí si dnes lze práci sdružení jen obtížně představit. Za tuto podporu jim patří srdečné a upřímné poděkování Na závěr děkujeme touto cestou všem, kteří podporují Sdružení Šance svými finančními dary či jinou formou. Děkujeme, že nám pomáháte na pouti za zdravím / Výroční zpráva 2013

17 DĚKUJEME Našeho hospodářského výsledku v roce 2013 bylo dosaženo zejména díky laskavé podpoře následujících subjektů: Finanční dary škol, organizací, klubů a nadací Fond Sidus o.p.s Praha / Kč SK Sigma, o.s. Olomouc / Kč Na kole dětem Veselí nad Moravou / Kč Medici 4. ročníku LF UP Olomouc / Kč ZO OSCH BCO Otrokovice / Kč Ústav patologie a imunologie UP Olomouc / Kč JEP Lobodice / Kč Římsko katolícká farnost Zlín / Kč KST Quick Olomouc / Kč Sportovní klub Velká Bystřice / Kč ZŠ a MŠ Bělotín / Kč studenti Gymnázia Olomouc Hejčín / Kč Chovná stanice mainských koček Olomouc / Kč Bukovický babinec, Bukovice / Kč Kapela Riviera, Ústí nad Labem / Kč MS ČČK Valašské Klobouky / Kč SvČ Holešov / Kč Klub seniorů Žulová / 500 Kč Finanční dary firem Merit Group Olomouc / Kč Eleman, s.r.o. Praha / Kč Správa nemovitostí Olomouc / Kč Teplárna a.s. Otrokovice / Kč H & H zámečnictví Valašské Klobouky / Kč Partners Financial Services a.s. Praha / Kč Slovácké divadlo Uherské Hradiště / Kč Okresní soud Kroměříž / Kč Deutsche Börse Services s.r.o. Praha / Kč Continental Barum, s.r.o. Otrokovice / Kč Austin Detonator s.r.o. Vsetín / Kč Profi Truck Business Olomouc / Kč Profistav s.r.o. Přerov / Kč Moravská skládková společnost Otrokovice / Kč Kovopos CZ, s.r..o. Olomouc / Kč O.V.P. spol. s.r.o. Otrokovice / Kč Profila Trade Ostrava / Kč Mitas a.s. Praha / Kč Vlacek.CZ Kralupy nad Vltavou / ZD Dub nad Moravou / Kč Topos Prefa Tovačov / Kč Montema s.r.o., Otrokovice / Kč BD Trávniky, Otrokovice / Kč Ptáček stavebniny Kojetín / Kč GTS Czech Ostrava / Kč Katastrální pracoviště Olomouc / Kč Aqua Flora s.r.o. Otrokovice / Kč Granty, dotace státu, dary krajů, měst a obcí Ministerstvo zdravotnictví ČR / Kč Zlínský kraj / Kč Město Olomouc / Kč Město Tovačov / Kč Obec Hlubočky / Kč Obec Věrovany / Kč Obec Oplocany / Kč Obec Uhřičice / Kč Sbírky, koncerty, a charitativní akce Šance sbírka Vánoční hvězda / Kč odd. 21B prodej adventních věnců / Kč prodej dětských výrobků v galerii na DK v Olomouci / Kč vánoční jarmark v Otrokovicích / Kč Dětský den v Tovačově / Kč prodej vánočních baněk v Karolince a okolí / Kč Majáles studentů UP Olomouc / Kč koncert ZŠ T. G. Masatyka v Otrokovicích / Kč divadelní inprovizace v Jazz Tibet klubu v Olomouci / Kč In-line hokejový turnaj v Přerově / Kč kácení máje Otrokovice Kvítkovice / Kč Koncert v Šumperku / Kč Šance sbírka pokladničkami / Kč Finanční dary jednotlivců Ing. Jitka Holcová / Kč Jana Vítková, Moravský Beroun / Kč Sommerová Barbora, Olomouc / Kč Benda Miroslav / Kč Pekárek Michal, Olomouc / Kč Ing. Libor Vychodil, Olomouc / Kč Ing. Ignačák Tomáš, Bludov / Kč Kučera Jaroslav, Horka nad Moravou / Kč Mogrovicsová Ludmila, Lošov / Kč Ing. Pavel Lauda, Otaslavice / Kč Venclík Jan, Tovačov / Kč Aschenbrenner František, Olomouc / Kč Bílkovi Kateřina a Radek / Kč Karel Brückner, Olomouc / Kč Procházková Kateřina / Kč Šlahor Peter, Ostrava / Kč Výroční zpráva 2013 / 17

18 Tyl Vladimír, Praha / Kč Vojáčková Naděžda, Zlín / Kč Ing. Arch. Petr Doležal, Šumperk / Kč Jurnykl Aleš, Hranice / Kč Fiala Marek, Staré Město / Kč Ing. Šárka Bílková, Olomouc / Kč Josef Mikala, Zlín / Kč Roman Mikala, Otrokovice / Kč Tiefenbachová Ludmila, Šternberk / Kč Eva Křiváková / Kč Pospíšilovi Ivo a Karolína, Praha / Kč Halabrínová Ester, Nová Lhota / Kč Duda Tomáš, Klatovy / Kč Sklenářová Jana, Hněvotín / Kč Šňupárek Josef, Slatinice / Kč Brožová Věra, Olomouc / Kč Leopold Hanuš, Zlín Malenovice / Kč Ing. Pavlín Josef, Velké Karlovice / Kč Milan Baroš, Hutisko Solanec / Kč JUDr. Brožová Hana, Olomouc / Kč MUDr. Hálek Jan, Příbram / Kč Horák Radek, Otrokovice / Kč Ing. Hrabal Zdeněk, Kroměříž / Kč Kocián Tomáš, Otrokovice / Kč Křetinská Alexandra, Karviná / Kč Mocňáková Marta, Valašské Meziříčí / Kč Ing. Mgr. Radim Opletal / Kč Leopold Hanuš, Zlín Malenovice / Kč MUDr. Rudolf Mac, Otrokovice / Kč Zuzana Štaffová / Kč Finanční dary do Kč: Buček Bronislav, Burešová Marta, Cermanová Karla, Dvorská Dagmar Majetín, Dumek Jiří Střelice, Fojtíková Michaela Nedašov, Grabovský Zdeněk Kopřivnice, Ing. Havelka Jiří Prostějov, Mgr. Hegarová Helena Lešná, MVDr. Chaloupka Marcel Pertoltice, Jestřebská Alena Hranice, Karasová Petra, Mgr. Kolár Bohumír Olomouc, Koleček Roman Valašské Meziříčí, Kohoutek Petr Otrokovice, Ing. Kotásek Mojmír Sviadnov, Král Josef Přerov, Kuchyňka Milan Praha, Linek Radek Olomouc, Ludvíková Dagmar, Mašláň Martin Zlín, Matulová Lucie Napajedla, Menoušková Miluše Šternberk, Morický Lubomír, Navrátil Jiří Olomouc, Novotná Lenka Olomouc, Novotná Ludmila, Onderková Michaela Olomouc, Randýsek Vít Valašské Meziříčí, MUDr. Roh Josef Praha, Václav Skopal Majetín, Slámová Iva Nivnice, Szweda Jan Karviná, Škodák Stanislav Bzenec, Štěpánová Alena Bystřice pod Hostýnem, Šulcová Jarmila Zlín, Vojkovský Richard Doloplazy, Zádorožný Pavel a Ing. Zbořilová Lucie Nefinanční dary vyčíslené Jan Grézl Haryservis II, Olomouc / Kč Coca Cola Beverages ČR s.r.o. Praha / Kč Firemky s.r.o. Ostrava, Josef Ženčák a David Wardas / Kč Veolia Transport Morava a.s. / Kč FGP Studio, Olomoucc / Kč Hasiči Otrokovice Kvítkovice / Kč Kala Dekorace Vanda Slorarčíková / Kč HS Romantic Prostějov, Roman Doležal / Kč Stavitelství Vrána, Tovačov / Kč Věcné dary nevyčíslené Agro s.r.o. Tovačov Ahold Czec republic a.s. Olomouc Lucie Jirotková Algraf Olomouc Ivo Hrbáček Florcenter s.r.o. Olomouc Ing. Vladimír Popelka Hanácký dvůr Polkovice Ing. Josef Hlavinka HM Globus Olomouc Jazz Tibet Club Olomouc Vladimír Foret Kazeto a.s. Přerov Malý Noe Olomouc Město Tovačov Mgr. Leon Bouchal OC City Olomouc Zdeněk Wolf Porsche Olomouc Proclient s.r.o. Olomouc Mgr. Jakub Fuksík Ptáček pozemní stavby s.r.o. Kojetín RK Patriot Olomouc Zuzana Blaťáková Rybářeství a zpracovna ryb Šišma Pavlovice u Přerova Ing. Josef Haukvic SOŠ lesnická Šternberk Ing. Pavel Andrýs Studio IF Tovačov Iveta Kohnová Svatební salon Bonetka Otrokovice Topos Prefa Tovačov Mgr. Petr John Zdravotní klauni, Olomouc Zubr pivovar Přerov Mgr. Grepl Tomáš, Olomouc Egon Havrlant, Olomouc Marie Chovanečková, Karolinka Milan Matoušek, Hvozd Vaňková Zdena, Kojetín Zachová Lucie, Geršov 18 / Výroční zpráva 2013

19 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Naše občanské sdružení vzniklo v roce 1991 pod názvem Haima Unie pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby. U jeho zrodu stáli nejen lékaři a sestry, kteří na Dětské klinice FN v Olomouci o děti s poruchou krvetvorby pečují, ale také rodiče a příbuzní těchto dětí. Sdružení Šance, jak zní nový název přijatý v roce 1999, je občanské sdružení, které na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu národnosti, víry, profese či společenského postavení, ale také právnické osoby, které se chtějí aktivně podílet na pomoci dětem s hematologickým nebo onkologickým onemocněním. Název: Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. Sídlo: Hemato-onkologické oddělení Dětské kliniky FN, Puškinova 6, Olomouc IČ: Registrace: Ministerstvo vnitra ČR, č.r. VS/1-1/41 467/99-R Kontakt: Hemato-onkologické oddělení Dětská klinika FN Puškinova Olomouc Číslo účtu: / 0100 IČ: tel.: fax: Výroční zpráva 2013 / 19

20

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s.

Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 JAKÉ JE MÍT OPRAVDOVOU ŠANCI? Leckdo ví, že v Olomouci mají orloj. Ten kdo ho viděl, nemohl

Více

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013

sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí ročenka sdružení Šance olomouc 2013 Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o.s. Kdo to je?

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 7 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2007 Kdo je to Šance? Na hemato-onkologickém oddělení Dětské kliniky FN a LF UP v Olomouci pracuje

Více

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005 SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL HEMATOLOGICKY A ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH DĚTÍ 2 0 0 5 ROČENKA SDRUŽENÍ ŠANCE OLOMOUC 2005 Co je to Šance? Na onkohematologickém oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci

Více

PRÁVNÍ FORMA... 26 LIDÉ... 26 KONTAKTY... 26

PRÁVNÍ FORMA... 26 LIDÉ... 26 KONTAKTY... 26 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH 1 FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ 2013... 4 2 TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A FOND DARŮ POSKYTOVANÝCH NFDO KRTEK... 5 3 VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA ODBORNÉHO RŮSTU ZDRAVOTNICKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK OBSAH PODĚKOVÁNÍ 3 FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ 2014 4 TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ, SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A FOND DARŮ POSKYTOVANÝCH NFDO KRTEK 5 VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA HANDICAP (?) Zlín 2006 Výroční zpráva 2006-0 - HANDICAP (?) Zlín ÚVODNÍ SLOVO Už čtrnáctým rokem se životní cesty šedesáti klientů sociálních služeb, více než stovky dětí a mládeže a patnácti

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6 Obsah I. Slovo úvodem......................................................................... 4 II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011.................................................... 4 III. Poslání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ANNUAL REPORT 2004

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ANNUAL REPORT 2004 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2004 ANNUAL REPORT 2004 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

lidskou bytostí v každém okamžiku

lidskou bytostí v každém okamžiku lidskou bytostí v každém okamžiku výroční zpráva 2014 USILUJEME O TO, ABY PALIATIVNÍ PÉČE BYLA DOSTUPNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE OCITLI V KONEČNÉM STÁDIU NEVYLÉČITELNÉ NEMOCI BEZ OHLEDU NA VĚK, MÍSTO BYDLIŠTĚ, SOCIÁLNÍ

Více

2005 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec

2005 Výroční zpráva. Oblastní charita Červený Kostelec 2005 Výroční zpráva Oblastní charita Červený Kostelec OBSAH Slovo ředitele 2 Slovo biskupa 3 Základní informace 4 Hospic Anežky České, Červený Kostelec 5 Háčko, Červený Kostelec 19 Charitní pečovatelská

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s potěšením Vám předkládáme výroční zprávu humanitárního sdružení HANDICAP(?) Zlín za rok 2005. Patříme třináctým rokem mezi nestátní neziskové organizace působící v sociální

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Výroční zpráva 2014. Nadační fond J&T

Výroční zpráva 2014. Nadační fond J&T Výroční zpráva 2014 Nadační fond J&T Obsah Úvodní slovo... 3 O Nadačním fondu J&T... 4 10 let Nadačního fondu J&T... 7 Naši dárci... 9 Koho podporujeme... 11 Plánovaná činnost v roce 2015 a další... 24

Více

Výroční zpráva SPOLU Olomouc

Výroční zpráva SPOLU Olomouc Výroční zpráva SPOLU Olomouc 2013 OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE VIZE, POSLÁNÍ, PRINCIPY, CÍLE 4 POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 10 POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

N A D A Č N Í F O N D D Ě T S K É O N K O L O G I E K R T E K VÝROČNÍ ZPRÁVA

N A D A Č N Í F O N D D Ě T S K É O N K O L O G I E K R T E K VÝROČNÍ ZPRÁVA N A D A Č N Í F O N D D Ě T S K É O N K O L O G I E K R T E K VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 DĚKUJEME, ŢE NÁM POMÁHÁTE NADAČNÍ FOND DĚTSKÉ ONKOLOGIE KRTEK PODPORUJE PRÁCI KLINIKY DĚTSKÉ ONKOLOGIE FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002:

Vybrali jsme z našeho kalendáře 2002: Slovo úvodem Rok 2002 byl pro organizaci a klienty významný zejména tím, že se po sedmi letech podařilo rozšířit síť našich pracovišť. Otevřeli jsme Středisko rané péče v Plzni. Nepříznivá situace v oblasti

Více

OBSAH SLOVO PATRONKY 5 6 STRUKTURA NADACE ÚČEL A POSLÁNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

OBSAH SLOVO PATRONKY 5 6 STRUKTURA NADACE ÚČEL A POSLÁNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA SLOVO PATRONKY 5 6 STRUKTURA NADACE 7 8 ÚČEL A POSLÁNÍ 9 PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 10 OBSAH INFORMAČNÍ ČÁST Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci Projekty Kalendář

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 2014 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je členem SKOK spolku nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně

Více

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci:

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci: Výroční zpráva 2014 Úvod: Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v Plzni skupinou lékařů a rodin pacientů pod vedením primáře MUDr. Vladimíra Kozy (4.7.1954 17.6.2012) v květnu 1992 s cílem

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011

Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové v roce 2011 VDV je členem Asociace nadací Fóra dárců ČR a SKOK, sdružení nestátních

Více

Nadační fond Kapka naděje Úvodní?slovo?p Výroční zpráva za rok 2005

Nadační fond Kapka naděje Úvodní?slovo?p Výroční zpráva za rok 2005 Nadační fond Kapka naděje Úvodní?slovo?p Výroční zpráva za rok 2005 Základní údaje o fondu Název: Nadační fond Kapka naděje Sídlo: Šrobárova 49/2100, 130 00 Praha 3 IČ: 26 20 04 90 Vznik: 18. 09. 2000

Více

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA

NADACE VERONICA VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2011 Referenční období 1. 1. 2011 31. 12. 2011 Okamžik sestavení výroční zprávy: 5.6.2012 Nadace Veronica Panská 9 Brno 602 00

Více

OBSAH INFOROČENKY 2015

OBSAH INFOROČENKY 2015 OBSAH INFOROČENKY 2015 KALENDÁŘ AKCÍ - LANŠKROUNSKO 2015... 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN... 8 OBCE LANŠKROUNSKA - KONTAKTY... 14 ZDRAVOTNICTVÍ... 17 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA... 17 PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST...

Více

Slovo předsedy výkonného výboru

Slovo předsedy výkonného výboru Výroční zpráva 2013 Milé mammahelpky Motto: Kdyby byl život jako tanec, protančila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako život, nenaučila bych se tančit. Loňským rokem se přibližujeme k neuvěřitelnému

Více

Slovo úvodem. vybrali jsme z našeho kalendáře 2001: Vážení rodiče, přátelé, příznivci,

Slovo úvodem. vybrali jsme z našeho kalendáře 2001: Vážení rodiče, přátelé, příznivci, Slovo úvodem Vážení rodiče, přátelé, příznivci, uplynul další rok naší činnosti a je opět čas na rekapitulaci všeho, co se ve Společnosti pro ranou péči a v jejích regionálních Střediscích událo. Chceme

Více