Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice. Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever. číslo duben 2013."

Transkript

1 4 číslo duben 2013 V neděli 28. dubna od hodin se ve dvoře a sále Musilky uskuteční Čarodějnický rej. Více na straně 15. ročník 23 Nejsme všemocní Město Brno je druhým největším městem v republice a jeho správa není jednoduchá. V kompetenci magistrátu jsou záležitosti s celobrněnským dopadem, a za tímto účelem má Brno městské organizace starající se o určité odborné problémy například Technické sítě o osvětlení a síťové záležitosti, Teplárny se starají o naše teplo, SAKO Brno o odpady, Brněnské komunikace o věci týkající se dopravy a parkování, Dopravní podnik pak zajišťuje městskou hromadnou dopravu na území města Brna. Další členění statutárního města Brna je na městské části, které řeší věci místního charakteru. Vás jako občany sice nemusí a nemá zajímat, kdo má konkrétní záležitost na starosti, přesto je to fakt, který musíme brát na vědomí. Je přirozené, že s problémy ve vašem okolí se obracíte na nás, na Vaše zástupce na místní radnici. Jsme tu od toho. Řadu Vašich problémů však řešit nemůžeme, neboť nejsou v naší kompetenci, a žádosti o jejich řešení předáváme dál na magistrát či na městské firmy. Přikazovat nemůžeme, jen žádat, aby nám bylo vyhověno. Někdy je přijato rozhodnutí, které ani nám na radnici není po chuti, avšak Statut města Brna jasně stanovuje kompetence mezi městem a městskými částmi. Stejně tak nemůžeme zasahovat do správních řízení týká se to stavebních povolení, přestupků, poplatků atd. A to už vůbec nehovořím o všech zákonech, které samozřejmě musíme respektovat, ačkoliv některá ustanovení se vzpírají zdravému rozumu. Až si tedy znovu postesknete Co na té Bratislavské zase dělají? zkuste si prosím vzpomenout, že ne za vše neseme odpovědnost zde, na nejnižší úrovni. Nevymlouváme se, neschováváme se za to, ale snažíme se, aby život na naší městské části byl pro Vás co nejpříjemnější. Vaše starostka Sabina Tomíšková Rada městské části Brno-sever na své 6/42. schůzi, konané dne 28. února 2013 schválila Pravidla pro poskytování a použití účelových dotací z rozpočtu městské části Brno-sever. Žádosti o zmíněné dotace na rok 2014 musejí být zaslány nejpozději do letošního roku. Úplné znění pravidel naleznete na webových stránkách ÚMČ na adrese Úspěšný 19. ročník společenského večera MČ Brno-sever Společenský večer zahájili starostka Sabina Tomíšková a místostarosta Rostislav Hakl V pátek 8. března se uskutečnil již 19. ročník tradičního společenského večera MČ Brno-sever. Akci přišlo podpořit i nemalé množství zástupců naší radnice. Paní starostka Sabina Tomíšková a paní místostarostka Radmila Vondráková dokonce přispěly i věcnými dary do tomboly. Díky nim a dalším partnerům této akce se podařilo dát dohromady na 59 výher. Mezi ty nejhodnotnější patřily například obraz Magdy Valčíkové, LED televizory, navigace, tablet, digitální fotoaparáty, hodnotná archivní vína či pobyt v hotelu Iris. Velmi zajímavou cenou byl i poukaz na luxusní romantický zážitek v soukromém Spa ve wellness centru 4Comfort, které sídlí hned v naší sousední městské části Obřanech. Kouzelným překvapením byla i pozornost pana místostarosty Hakla, který všechny dámy na plese obdaroval krásnou jarní květinou u příležitosti mezinárodního dne žen. Program 19. ročníku byl pestrý. Večer doprovázela znojemská kapela Free Band, které se dostalo nebývalých ohlasů, a o moderování a Oldies party se tradičně postaral Jindra Eliáš. Mimo znamenitého předtančení páru mezinárodní třídy v klasických a moderních tancích měli návštěvníci možnost zhlédnout také unikátní vystoupení mistryň ve sportovním aerobiku a fitness teamech. Po deváté hodině vyrazil mezi návštěvníky kouzelník, specialista na mikromagii, a bavil hosty přímo u jejich stolů. Malým překvapením bylo také sólové vystoupení Nely Chudáčkové avojtěcha Kříže, studentských talentů naší městské části, kteří zazpívali například slavné hity od populární zpěvačky Adele. Ačkoliv se jedná pro mnohé o nezajímavý výčet, dovolte mi přesto na tomto místě poděkovat všem našim sponzorům a partnerům akce. Díky patří: SYNER MORAVA a. s., WALER, spol. s r. o., KOMFORT, a. s., Ludvík Hynčica, VAŠSTAV s. r. o., FRESTA, s. r. o., Techem, spol. s r. o., W.A.K., spol. s r. o., BigBoard Praha, a. s., UPaS s. r. o., PROFI- PLAST, spol. s. r. o., CZECH OUTDOOR s. r. o., PET group, a. s., Wellness centrum 4COMFORT, Clarima, s. r. o., VAKABRNOCZ s. r. o., Falton s. r. o., Vema, a. s., 1. městská správní, a. s., Rengl s. r. o., SAMAB BRNO GROUP, a. s., Stavoprojekta stavební firma, a. s., STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o., Ing. Bc. Sabina Tomíšková, starostka MČ Brnosever, Ing. Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brnosever, MUDr. Radmila Vondráková, místostarostka MČ Brno-sever, REEHAP s. r. o., AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., AC Fitness (FAROT s. r. o.), Huslík, spol. s r. o., Ocean48 s. r. o., Hasič servis Ševčík, s. r. o., Lesy ČR, s. p., Tocháček spol. s r. o. Jarmila Kučerová, KS Omega

2 2 duben 2013 Informační bulletin městské části Brno-sever Bytový dům na Přadlácké 9 září novotou Přestřižení pásky se ujali starostka Brna-severu Sabina Tomíšková, náměstek primátora Oliver Pospíšil, zástupce firmy STRABAG a vedoucí bytového odboru MMB Jiří Lahoda Ve čtvrtek 9. března byl po bezmála roce stavebních prací slavnostně otevřen zrekonstruovaný bytový dům na Přadlácké 9. Objekt z roku 1894 se tak stal šestým celkově zrekonstruovaným domem patřícím městu v rámci projektu Integrovaného plánu rozvoje města Brna v problémové obytné zóně města, z toho v naší městské části šlo o dům čtvrtý. Do konce roku 2014 k nim za spolufinancování 34 % nákladů z fondů EU a 6 % nákladů ze státního rozpočtu přibude ještě dalších pět domů v problémové zóně. Jde přitom pouze o jednu část celého projektu, kam dále patří revitalizace veřejných prostranství, regenerace vnějších plášťů bytových domů v majetku města, rekonstrukce bytových domů soukromých vlastníků a projekty zaměřené na řešení komunit ohrožených sociálním vyloučením. V případě objektu na Přadlácké 9 se jedná o částečně podsklepený dům se třemi nadzemními podlažími a sedlovou střechou. V přízemí se nacházejí dva nebytové prostory, z nichž jeden je využíván jako soukromý klub. Rekonstrukce s celkovými náklady bezmála 35 milionů korun zahrnovala komplexní obnovu společných částí domu a společných prostor, výměnu krovu a střešní krytiny, odstranění zemní vlhkosti podřezáním zdiva, zateplení dvorní fasády a opravy uliční historizující fasády. Opraveny a nově zastřešeny byly pavlače, vyměněna byla okna, dveře, podlahy, rozvody elektřiny, kanalizace, vody a vytápění s napojením na centrální zásobování teplem. Upraveny byly i zpevněné plochy na dvoře. Dům, kde bylo před rekonstrukcí 12 bytů zčásti bez vlastního hygienického zařízení, má nyní díky dispozičním úpravám a půdní vestavbě pěti bytových jednotek 17 bytů s vlastním hygienickým zařízením. Objekt je svěřen do užívání naší městské části, která tak získala pět nových bytů. Jako u všech celkově rekonstruovaných domů je i zde zřízen jeden byt pro domovníka, který bude zodpovědný za dodržování pořádku Poděkování spoluobčanům městské části za výpomoc s úklidem sněhu Vážení obyvatelé Brna-severu, i když je aprílové počasí často nevyzpytatelné, doufám, že přívalů sněhu už budeme až do další zimy ušetřeni. Letos k nám byla paní Zima štědrá a vysypala ze své nůše sněhu víc než dost, a to nejen pro radost, jak jsme si přáli na podzim. Jak již bylo na stránkách Severníku několikrát napsáno, nemůže být při veškeré snaze zimní údržba zajišťovaná městskou částí dokonalá. Proto bych chtěla poděkovat všem, kdo se spolupodíleli na schůdnosti chodníků úklidem sněhu u svých domů. Děkujeme. Přínos dobrovolného odklízení sněhu je hlavně v jeho rychlosti. Při tak obrovském rozsahu našich komunikací se na některé úseky dostane později než na jiné. A to přesto, že městská část své povinnosti při zimní údržbě komunikací beze zbytku plní. Uplynulá zima byla opravdu rozmarná a donekonečna střídala sněhovou nadílku a období oblevy. Její marnotratnost dokládají i čísla, když za údržbu chodníků jsme v tomto zimním období do poloviny března utratili asi korun, což je dvojnásobná částka oproti celé zimě předcházející. A pokud tuto obrovskou částku vydělíme počtem dnů, kdy sněžilo, zjistíme, že ze společného rozpočtu utratíme za každý jeden den sněžení 250 tisíc!!! A to zde není vyčíslena údržba silnic. Ještě jednou děkuji všem, kteří v zimním období s úklidem sněhu vypomohli, a umožnili tak pohodlnější pohyb seniorům, hendikepovaným a maminkám s kočárky. Teď se budeme těšit na teplé slunečné dny, ale moc doufám, že až se zase za tři čtvrtě roku paní Zima vrátí, vypořádáme se s ní se stejnou vzájemnou solidaritou jako letos. MUDr. Radmila Vondráková, místostarostka a bude se podílet nad zvýšeným dohledem zajišťujícím udržitelnost projektu nutnou k využití evropských dotací. Starostka Brna-severu Sabina Tomíšková při slavnostním otevření poděkovala městu za dobře odvedenou práci a zmínila i zásluhu místostarosty naší městské části na zlepšujícím se stavu bytového fondu. Její slova může dobře podpořit to, že ve stejném čase se na protějším objektu Přadlácká 8, 10, 10a právě sundávalo lešení po rekonstrukci fasády zadané městskou částí. Zástupce města, náměstek primátora a garant celého projektu Oliver Pospíšil si ve svém proslovu všiml nízkého zájmu médií oproti dříve opraveným domům, což přičetl tomu, že projekt se dobře zavedl a funguje. Při následné prohlídce mu asi většina hostů dala za pravdu. Martin Ingr Pozvánka na neformální diskusi s vedením městské části třeba u piva! Starostka městské části Brno-sever vás zve na neformální diskusi NEJEN na téma: Chceme pěkné prostředí na naší městské části do salonku Lidového domu Musilka ve čtvrtek dne od 17 do 20 hodin. Rádi si poslechneme vaše návrhy, názory a připomínky. Jste srdečně vítáni!

3 Informační bulletin městské části Brno-sever duben Budova na Bieblově 16 se připravuje na rekonstrukci Jak je to možné, že paní starostka slibovala mateřskou školu na Bieblově 16 a stále se nic neděje? A stihnou to vůbec do září? To jsou dotazy, které pokládají zejména rodiče tříletých dětí, na které se při probíhajícím elektronickém zápisu nedostalo. Nedostatek míst je akutní a slibovaných 100 míst je potřeba jako sůl. Příprava rekonstrukce je v plném proudu, ačkoliv navenek to zřejmé není. Po administrativním převzetí budovy od magistrátu bylo nejprve třeba zjistit rozsah oprav budovy a nechat zpracovat projektovou dokumentaci. Tato dokumentace musí být projednána s dotčenými orgány, zejména s hygienou a požárníky, aby vše odpovídalo přísným normám. Teprve na základě projektu pro realizaci stavby a rozpočtů je možné vybírat zhotovitele. Zákon o zadávání veřejných zakázek je neúprosný vzhledem k celkové částce oprav je nutné postupovat formou otevřeného řízení, které má svoje časové lhůty. Jsme tímto vázáni, přestože je zřejmé, že postupné dílčí opravy v zimním období zadávané menším dodavatelům by byly rychlejší a v konečném důsledku nejspíš i levnější. Kritiku, že vše trvá velmi dlouho, do jisté míry přijímám doba je to opravdu dlouhá. Co však musím říci je, že neztrácíme ani Na závěr představování osobností z naší městské části, které obdržely Cenu města Brna za rok 2012, jsme si nechali herečku doc. Mgr. Janu Hlaváčkovou, oceněnou v kategorii dramatického umění. Ačkoliv byli její rodiče členy ochotnického divadla ve Svitavách, kde Jana Hlaváčková prožila své dětství, dráha herečky se jim pro jejich dceru nezdála vhodná. Byli proto rádi, když po gymnáziu neuspěla u přijímacích zkoušek na DAMU a musela vzít za vděk brněnskou filozofickou fakultou. V prvním ročníku se ale náhodou dozvěděla, že zdejší JAMU prodloužila termín pro podávání přihlášek až do dubna a po konzultaci se svojí středoškolskou profesorkou němčiny, která se se svými studenty věnovala i uměleckému přednesu, se rozhodla, že to zkusí. Někdy v jedenácti letech jsem přemýšlela, čím bych chtěla být a řekla jsem si, že když budu herečka, můžu být vším, vysvětluje svoji volbu. U zkoušek na JAMU uspěla a po jejím absolvování nastoupila do tehdejšího Státního divadla v Brně, kterému byla věrná po celou svoji kariéru. Bylo mi dopřáno asi 12 rolí, u nichž jsem cítila, že jsem oprávněna je hrát, že jim beze zbytku rozumím. Takový pocit vám na jevišti dává obrovskou svobodu, cítíte dokonalé souznění s publikem, které si můžete, jak mi herci říkáme, vodit na provázku. To není myšleno pejorativně, ale jako výraz toho, že přesně víte, co si můžete dovolit a jak na to budou diváci reagovat. To je pro herce to největší štěstí a jak jsem už v jednom rozhovoru trošku neskromně uvedla, za toto si snad tu cenu zasloužím, říká Jana Hlaváčková. Ze svých úspěchů si ale nestaví žádný pomník a své životní role z rukávu nevysype. Brala jsem to tak, že se to povedlo, tak to můžu hodit za hlavu a jít dál, vysvětluje. Přestože byla hlavně divadelní herečkou, výjimečné chvíle zažila i u filmu. Jako čtyřiadvacetiletou si ji podle fotografie z inscenace Cyrana z Bergeraku, kde hrála Roxanu, vyhlédla legenda české režie František Vláčil pro hlavní ženskou roli slavného filmu Údolí včel. Když ji ale viděl na vlastní oči a na záběrech z kamerových zkoušek, naznal, že vypadá na roli pětatřicetileté ženy příliš mladě, obsadil do ní Věru Galatíkovou a na Janu Hlaváčkovou zbyla postava Slepé dívky. O sedm let později si to vynahradila rolí maminky hlavního hrdiny v dalším Vláčilově filmu Sirius, vítězném snímku soutěže UNESCO na téma válka, dítě a zvíře. Vypráví příběh dvanáctiletého chlapce, který za nacistické okupace raději zastřelí svého psa, než by jej odevzdal německé armádě. V té době už Jana Hlaváčková spolupracovala také s dalším slavným režisérem Karlem Kachyňou, který ji dokonce přemlouval, aby se přestěhovala do Prahy, což ovšem odmítla. Později se ale objevila třeba v jedné z menších rolí v jeho úspěšném seriálu Vlak dětství a naděje. Po roce 1989 nastoupila Jana Hlaváčková jako pedagožka na JAMU. Vyučovala hereckou výchovu v ročníku jednoho ze svých nejoblíbenějších režisérů Zdeňka Kaloče, od nějž sbírala minutu. Každý, kdo započne s náročnější rekonstrukcí, ví, co musí absolvovat. Věřím však, že v době, kdy vyjde toto číslo Severníku, již budeme předávat staveniště zhotoviteli stavby a že náročný harmonogram stavby bude dodržen. Na děti pak budou čekat kompletně zrekonstruované a moderně vybavené prostory. Organizačně bude nová budova spadat pod stávající mateřskou školu na Bieblově, přijímací řízení bude probíhat během léta poté, co bude učiněno zadost i administrativním úkonům. Ing. Bc. Sabina Tomíšková, starostka Neměnila bych, říká o herecké profesi nositelka Ceny města Brna Jana Hlaváčková zkušenosti. Záhy ale dospěla k přesvědčení, že u studentů nemá potřebnou autoritu a rozhodla se odejít. To nelibě nesl její herecký kolega Josef Karlík, který ji po nějaké době přesvědčil, aby se vrátila jako vyučující herecké mluvy. V tomto oboru se, jak sama říká, našla, doplňovala si znalosti studiem a na JAMU působila až donedávna, když v divadle skončila na vlastní žádost před dvěma lety. Byla jsem zvyklá chodit na jeviště připravená na 300 % a už jsem cítila, že nemám kde brát, vysvětluje toto své rozhodnutí. Kontakt s dřívějšími působišti ale neztratila, příležitostně vede diplomové práce nebo má jak na JAMU, tak v divadle přednášku nebo konzultaci na téma mluveného projevu. S manželem Miroslavem Částkem, taktéž hercem, žijí od roku 2005 na Lesné, v bytě, který si vybrali přesto, že museli čekat na jeho dokončení. Přesvědčil nás ten vzduch a panorama, říká Jana Hlaváčková. Jako katolička byla přítomna inauguraci zdejšího faráře Pavla Hověze. Ten je podle ní výjimečnou osobností, která si svým přístupem a kázáními dokáže získat lidi a probudit v nich vztah k víře. Oceňuje u něj i to, že Duchovní centrum na Lesné otevírá mnoha neliturgickým akcím. Se svými pořady s duchovní tematikou zde několikrát vystoupil i její muž. Vím, že herci si na svoje povolání často stěžují. Já jsem ale přes některé těžkosti byla v tom hereckém životě šťastná, a kdybych měla na výběr, zvolila bych si ho znovu. Dá se říct, že herectví nám s manželem několikrát i zachránilo vztah. Jako všichni, i my jsme zažili různé krize, ale když ho člověk viděl při jeho vystoupeních, nebylo možné od něj odejít, uzavírá Jana Hlaváčková. Martin Ingr

4 4 duben 2013 Informační bulletin městské části Brno-sever Vila Tugendhat se má po roce od rekonstrukce čím pochlubit Vilu Tugendhat navštívilo od 6. března loňského roku, kdy byla znovuotevřena po rekonstrukci, do letošního 27. února na platících návštěvníků. Ve srovnání s rokem 2009, který byl posledním před rekonstrukcí, jde téměř o trojnásobek. Zaznělo to na tiskové konferenci pořádané ve vile v pondělí 4. března za účasti její ředitelky Ivety Černé, ředitele Muzea města Brna Pavla Cipriana a ředitelky Turistického informačního centra města Brna Petry Kačírkové. Jak uvedla Iveta Černá, asi 40 % návštěvníků přijíždí ze zahraničí, nejčastěji z Německa, Rakouska, USA, Velké Británie a Španělska, o něco méně z Francie a Itálie. Oproti původním předpokladům, že zájem Rada Jihomoravského kraje se na svém jednání 21. února 2013 zabývala projektem obnovy Löw-Beerovy vily v Brně-Černých Polích na Drobného 22. Rada schválila uzavření smlouvy s vítězem tendru na obnovu této vily. Vilu je potřeba zrekonstruovat především stavebně. Náplní zrekonstruované budovy bude expozice seznamující návštěvníky s obdobím secese a výstava o životě rodiny Löw-Beerů," řekl náměstek hejtmana Václav Božek. Expozice také nabídne informace o sousedící vile Tugendhat. Předpokládám, že se na tom domluvíme s městem Brnem, které vlastní sousední vilu Tugendhat. Součástí oprav bude i rekonstrukce zahrady, dodal. Stavební práce byly zahájeny počátkem měsíce března tohoto roku. Trvání stavby se předpokládá zhruba 17 měsíců od zahájení, tedy s ukončením prací přibližně v červenci roku Se zahájením provozu expozice se uvažuje na podzim příštího roku. Na projekt se počítá s celkovou částkou cca 65 milionů korun, obsahující náklady na přípravu, zahrnující průzkumnou a projektovou Na tiskové konferenci vystoupili (zprava) ředitelka Turistického informačního centra Irena Kačírková, ředitel Muzea města Brna Pavel Ciprian a ředitelka vily Tugendhat Iveta Černá dokumentaci, vlastní realizaci obnovy budovy a zahrady, náklady na interiérové vybavení a zřízení expozice. Z toho by měla dotace o prohlídky základního okruhu a o prohlídky rozšířené o technické zázemí bude přibližně vyrovnaný, absolvuje kolem 90 % návštěvníků rozšířenou trasu. Nabídka vily se ovšem neomezuje jen na prohlídky. Pořádají se v ní také třeba vzdělávací programy pro děti a mládež od mateřských po střední školy, Dny hudby ve spolupráci s brněnskou filharmonií a projekce dobových filmů jako Kristián, Bonnie a Clyde nebo Casablanca v hlavním obytném prostoru za onyxovou stěnou s kapacitou 30 diváků. V rámci programu Hvězdy ve vile Tugendhat, pořádaného ve spolupráci s brněnskou hvězdárnou, mohli zase návštěvníci ze zahrady a teras vily pozorovat hvězdnou oblohu. Pravidelně se zde také konají přednášky o architektuře vystoupili na nich třeba Eva Jiřičná nebo Christopher Long z Texaské univerzity v Austinu. Kromě dalších známých architektů do vily zavítaly i osobnosti z jiných oblastí na Nový rok se v ní po dvaceti letech od rozdělení Československa setkali premiéři obou nástupnických států Petr Nečas a Robert Fico a jejich prezidenti Václav Klaus a Ivan Gašparovič si tady 6. března vyměnili státní vyznamenání. Vila byla v loňském roce s velkým úspěchem představena na zahraničních výstavách spojených s přednáškovou prezentací v Chicagu, Tel Avivu, Londýně, Helsinkách a New Yorku. V prosinci byla zařazena mezi tzv. Iconic Houses (Ikonické domy), kde jí ve společnosti více než stovky staveb z celého světa náleží místo mezi pěti nejvýznamnějšími. Webové stránky vily Tugendhat byly vybrány jako vzorový materiál do trvalé registrace Národní knihovny a byly zařazeny do katalogu České národní bibliografie. Přes všechny tyto úspěchy zůstává tím největším nebývalý zájem návštěvníků. Už teď jsou víkendové prohlídky vyprodány až do června a ředitelka Černá říká, že je dosaženo kapacitního limitu, jehož překročení by se negativně odrazilo jak na kvalitě prohlídek, tak přímo na vile. Její turistický potenciál ale přesto není vyčerpán. Turistické informační centrum podle své ředitelky Petry Kačírkové připravuje třeba turistický balíček Po stopách Skleněného pokoje, což je světoznámý román Brita Simona Mawera právě o vile v Černých Polích. Stejný efekt, tedy přivést návštěvníky i k dalším brněnským památkám, by měl přinést chystaný vznik obdoby barevného turistického značení ve městě Brně, které by umožnilo výběr z několika různě náročných turistických tras vedoucích k vile. Martin Ingr Obnova Löw-Beerovy vily úspěšně pokračuje z regionálního operačního programu činit cca 47 milionů korun. Jihomoravský kraj

5 Informační bulletin městské části Brno-sever duben Jak dál s parkováním na Brně-severu? Že je na mnoha místech v Brně problém zaparkovat, není žádná novinka. Tou je krok magistrátu, který by měl tuto situaci komplexně řešit. Společnosti Brněnské komunikace bylo na základě vítězství ve výběrovém řízení zadáno vypracování dokumentu Strategie parkování ve městě Brně, jehož první etapa analytická část, je nyní čerstvě dokončena. Analýza mimo jiné ukázala, že v naší městské části je po Brně-středu největší nedostatek parkovacích míst. Výpočty bylo zjištěno, že jich tu schází přibližně , drtivá většina z nich asi v oblasti rezidentního parkování, tedy parkování pro obyvatele městské části. Největší deficit parkovacích míst je v oblastech ulic Merhautovy (cca 2000 stání), Vranovské, Krkoškovy, Cacovické, Heleny Malířové Haškovy, Slavíčkovy Hakenovy a Loosovy (v rozmezí od 1150 do 1400 stání). Dalším problémem pak je, že parkovací místa v některých oblastech ztěžují průjezd vozidel nebo pohyb chodců. Příčinou současného stavu je zejména hustá zástavba obytných domů realizovaná s počty parkovacích míst odpovídajícími tehdejším normám, které jsou mimo dnešní realitu. Na území městské části Brno-sever se na pozemcích v majetku statutárního města Brna nachází několik lokalit využívaných k zahrádkářským účelům. Tyto lokality jsou oplocené a pozemky jsou rozdělené na části jednotlivé zahrádky, které jsou z úrovně městské části pronajímány zájemcům. Městská část pronajímá také samostatné zahrádky a to v katastrálních územích Lesná, Černá Pole, Husovice a Soběšice. Mezi největší a nejvýznamnější patří zahrádkářská kolonie Českého zahrádkářského svazu podél ulic Seifertovy a Dusíkovy na Lesné. Tato kolonie je členěna na 104 zahrádek. Zahrádkáři obdělávají své pronajaté části a navíc se starají i o drobné opravy oplocení. Toto oplocení bylo již vlivem stáří, koroze i vandalismu ve špatném stavu, proto městská část Brnosever v loňském roce na generální opravu jeho části vyčlenila částku ve svém rozpočtu. Termín opravy byl naplánován na přelom měsíců listopadu a prosince, aby si zahrádkáři zajistili sklizeň své úrody. Oprava zahrnovala výměnu pletiva v délce 356 metrů, výměnu již nevyhovujících sloupků a opravu, vyrovnání a nátěry Cestu z této situace by měla ukázat návrhová část strategie, která bude dokončena nejpozději v říjnu. Už teď je ale jisté, že jedním ze zvažovaných řešení je zavedení tzv. rezidentních zón, v nichž by za mírný poplatek, který by ale u druhého a každého dalšího vozidla v domácnosti byl řádově vyšší, mohli parkovat pouze jejich obyvatelé. Ostatní by svá auta museli nechat s největší pravděpodobností na záchytných parkovištích na okraji města nebo v parkovacích domech. Městská část Brno-střed již zveřejnila anketu, kde se její občané mohou k této možnosti vyjádřit. Názory svých občanů k problematice parkování by ráda znala i naše radnice, proto vás prosíme o jejich zasílání na ovou adresu Na problematiku parkování jsme se také zeptali místostarosty Ing. Rostislava Hakla, který k ní uvedl následující. Jako jedna z nejbolavějších situací v oblasti klidové dopravy na Brně-severu je území kolem MENDELU, kde s ohledem na velký počet studentů je situace ve školním roce kritická. Uvedený problém řešíme se zástupci občanů rezidentů z této oblasti a se zástupci univerzity, kteří nás informovali, že škola je připravena Úroda v bezpečí původních. Dále došlo k výměně boční branky a vjezdové brány. Opravený plot byl oficiálně předán za krásného jarního počasí v úterý 5. března, když přestřižení pásky se ujali starostka Sabina Tomíšková a předseda místní základní organizace Českého zahrádkářského svazu Cyril Hodyc. Další významné zahrádkářské lokality na území naší městské části jsou například v Husovicích vybudovat cca 57 parkovacích míst ve svém areálu. Další řešení je také možnost výstavby automatizovaných parkovacích domů (APD), které by vybudoval soukromý investor. Pro tuto možnost jsme vytipovali několik lokalit v oblasti Černých Polí a na Lesné. Bohužel tato varianta naráží na nutnost, aby občané byli ochotni k nákupu těchto parkovacích míst, popřípadě k placení poplatku za parkování zřizovateli. Další možností je vybudování kapacitního parkoviště v oblasti Obzoru, kde je investor připraven vybudovat cca 250 parkovacích míst, která by sloužila jednak rezidentům, ale také návštěvníkům dané oblasti. Zde doposud narážíme na nesouhlas občanských iniciativ, které s daným řešením, zpracovaným Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, nesouhlasí. MČ Brno-sever však klade důraz na možnost vybudování APD, které představují možnost kapacitního parkování na relativně malém prostoru. Při řešení dané problematiky MČ Brno-sever také hodnotí míru dopadu budování parkovacích míst na přilehlou zeleň. Bohužel, jakékoliv řešení má na plochy zeleně zásadní dopad. Martin Ingr u řeky Svitavy na ulicích Zlatníky a Skryjova nebo na Lesné na ulicích Trtílkova, Marie Majerové a pod ulicí Vyhlídka. Celkový počet pronajímaných zahrádek na našem území je přibližně 450. Zahrádky neleží ladem, svému účelu slouží dlouhodobě a o jejich pronájem je trvalý zájem. Odbor majetkový ÚMČ Brno-sever, red

6 6 duben 2013 Informační bulletin městské části Brno-sever Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 se zapojila do projektu Světová škola. Tento projekt pořádá organizace Člověk v tísni ve spolupráci s občanským sdružením Adra a dalšími neziskovými organizacemi. Záštitu nad ním převzal ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Projekt začal v říjnu loňského roku, ale hlavní část jeho realizace spadá do jarních měsíců roku letošního. Naše škola si v rámci globálního problému stárnutí populace zvolila téma Senioři a mladá generace, proto motto školního projektu zní Propojme naše světy!. Kdo jsou senioři, na něž se obracíme? Nejsou to jen rodinní příslušníci a další senioři z okruhu studentů naší školy, ale také členové klubů seniorů z městské části Brno-sever a z Domova pro seniory na Okružní ulici na Lesné. Zde patří náš dík panu místostarostovi Ing. Ivanu Svobodovi, který nám spolupráci s těmito institucemi pomohl zprostředkovat. Opětovně bychom vás rádi informovali o stavu a údržbě přiléhajících pozemků bytových domů svěřených do působnosti MČ Brno-sever. V roce 2012 jsme započali s pravidelnou údržbou travního porostu na pozemcích kolem těchto bytových domů. Jelikož stanovení výměr travnatých ploch proběhlo až v jarních měsících roku 2012, probíhala pravidelná údržba až od června loňského roku. Od té doby je prováděna pravidelně tak, aby v průběhu celého roku byly travnaté porosty upraveny asi čtyřikrát, přihlédnuto samozřejmě k potřebě údržby. Světová škola Východiskem projektu se stalo rozsáhlé dotazníkové šetření mapující názory na problematiku stáří nejen mezi seniory, ale také mezi mladými lidmi ve věku let. A jaké jsou podoby setkávání oněch dvou světů seniorů a juniorů? Chceme využít toho, co která ze stran může té druhé nabídnout. A tak studenti zpracovali kurz základních počítačových dovedností a znalostí, který se v uvedených seniorských organizacích setkal s docela pěkným ohlasem. Od druhé březnové středy tak na naší škole začíná kurz, kde studenti učí seniory pracovat s počítačem. Další aktivitou je přednášková činnost opět za asistence studentů - z oblasti odborného zaměření naší školy, o kterou projevily zájem všechny zúčastněné organizace. Mezi to, co naopak může nabídnout druhá strana, patří životní zkušenosti a bohatství vzpomínek. Senioři přiblíží studentům formou besed dobu 20. století. Doufáme, že to bude zajímavé doplnění učiva, které je pro mnohé mladé lidi pouhou kapitolou v učebnici dějepisu. Ale i mezi dříve narozenými rodinnými příslušníky studentů naší školy je dost pamětníků a my bychom jejich nejzajímavější vyprávění chtěli vydat ve formě studentského sborníku. V rámci dalších projektových aktivit zpracovávají žáci prvních ročníků práce o významných osobnostech, které se proslavily v pozdějším období života nebo byly do vysokého věku činorodé. Dále jsou připravovány učební jednotky k problematice globalizace a globálních problémů. Celý projekt by měl být ukončen na přelomu dubna a května celoškolní akcí za přítomnosti zástupců zúčastněných subjektů. Je naším přáním, aby zde mohly být prezentovány nejenom jednotlivé výstupy realizovaného projektu, ale abychom mohli zároveň konstatovat, že jsme si z něj odnesli i radost a dobrý pocit. Mgr. Josef Kolář, SPŠ chemická, Brno, Vranovská 65 Revitalizace zeleně kolem bytových domů pokračuje Středověk na hradě Veveří Vážení spoluobčané. Dovolil bych si vás opětovně co nejsrdečněji pozvat na pokračování oblíbené a doufám že i skvělé akce pro celou rodinu. A to jak od těch nejmenších až po ty nejstarší. Tato historická podívaná vypukne v sobotu 25. května 2013 v 10 hodin a bude se jmenovat: Středověk na hradě Veveří. Pro ty, kteří ještě neměli příležitost náš slavný hrad Veveří navštívit, mohu tuto návštěvu co nejvřeleji doporučit. Vstupné zůstane ve stejné výši jako kterýkoliv jiný den i přesto, že po celý den až do pozdního večera bude pro vás připraveno plno představení. V průběhu celého dopoledne a odpoledne se uskuteční nejrůznější vystoupení se středověkou tématikou, atrakce pro děti a tradiční řemeslný trh. Brány hradu se uzavřou až v pozdních večerních hodinách. Jsme velice rádi, že se nám povedlo zavést tuto novodobou tradici nejen pro všechny občany Brna, ale i pro jejich hosty a kolemjdoucí či jedoucí pocestné. Naším hlavním cílem je nabídnout veřejnosti odpočinkový sobotní program a zároveň podpořit Státní hrad Veveří. Spolupořadatelem této kulturní akce, na kterou vás tímto srdečně zveme, je Státní hrad Veveří a regionální organizace TOP 09 Brno-město. Pevně věřím, že se sejdeme ve velkém počtu a že se vám bude vše líbit. Martin Šrubař, zastupitel Rovněž se nám podařilo zahájit revitalizaci zeleně v zahradách kolem svěřených bytových domů. Byly provedeny potřebné ořezy dřevin, pokáceny některé stromy a keře suché či napadené různými škůdci či různými chorobami a vykáceny náletové dřeviny. Celkem bylo odstraněno 43 suchých a nemocných stromů a odvezeno k likvidaci více jak 800 m 3 bioodpadu. Veškerá tato činnost byla prováděna na základě konzultace a návrhů zahradního architekta, s nímž je samozřejmě konzultována i další obnova veškeré zeleně, dosadba stromků, živých plotů i obnova trávníku. Práce postupovaly úspěšně ke spokojenosti nájemníků bytových domů a i v letošním roce budeme s obnovou zeleně pokračovat. Výše uvedené práce byly prozatím prováděny v rámci ulic Černopolní, Dačického, Drobného, Erbenovy, Fišovy, Helfertovy, Hoblíkovy, Janouškovy, Lesnické, Maškovy, Mathonovy, Merhautovy, Ryšánkovy, Slepé, Svitavského nábřeží, Trávníky, Třískalovy, Venhudovy a Vranovské. red Na neděli 10. března pozvala Oblastní charita Brno své koledníky tříkrálové sbírky na již tradiční poděkování. Každoročně děkuje svým koledníkům, dětem i dospělým za spolupráci a pomoc při charitativní sbírce pro lidi bez domova, seniory, matky s dětmi v tísni, lidi s men- Poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky tálním postižením, humanitární pomoc a pomoc farním charitám. Koledníci ve svém volném čase chodí od domu k domu a roznášejí požehnání. Připomínají také tradici tří králů. V letošní tříkrálové sbírce se díky těmto koledníkům vybralo ,00 Kč. Všem koledníkům i dárcům velmi děkujeme. Letošní poděkování bylo opravdu zimní. Sportovní a rekreační areál Kraví hora nám zapůjčil hokejovou halu při ZŠ Úvoz, kde se sešlo průběžně asi 100 lidí, kteří si tuto radovánku užili. Byla to jistě příjemná změna, v minulosti si koledníci užili výlet parníkem na hrad Veveří, do ZOO, parní lokomotivou do Lednice, rafty na Baťově kanále a také návštěvu Slovanského hradiště v Mikulčicích. Barbora Burešová, koordinátor sbírek

zpravodaj starolískovecký Oznamujeme občanům, že ode dne 1. 4. 2013 je realizována Zápisník starosty Změna provozní doby SSO Beseda s policií

zpravodaj starolískovecký Oznamujeme občanům, že ode dne 1. 4. 2013 je realizována Zápisník starosty Změna provozní doby SSO Beseda s policií starolískovecký Duben 2013 ROČNÍK 21 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Zápisník starosty 2 Vážení spoluobčané, jsou tomu dva měsíce, kdy jsem

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

radnièní listy Prostějovské kulturní léto i v Kolářových sadech! Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport

radnièní listy Prostějovské kulturní léto i v Kolářových sadech! Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport Prostějovské radnièní listy Číslo 8/2015 www.prostejov.eu 26. srpna 2015 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport www.prostejov.eu Prostějovské kulturní léto i v Kolářových sadech! Foto:

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 vyšlo 27. 3. 2014 www.tisnov.cz Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš Cvičení jihomoravských hasičů v Tišnově Foto: Aneta Nejezová Masopustní trhová slavnost

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Oku amerického generála lahodily dívky v krojích. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 5 (květen 2005) Starostův sloupek Musím se přiznat všem čtenářům, že je mi velice nepříjemné, a to z mnoha důvodů, se již po několikáté vyjadřovat k situaci

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Radnice městské části Brno-střed ožívá kulturním a sportovním programem. Vážení spoluobčané, březen 2009. Posezení u cimbálu str.

Radnice městské části Brno-střed ožívá kulturním a sportovním programem. Vážení spoluobčané, březen 2009. Posezení u cimbálu str. březen 2009 Radnice městské části Brno-střed ožívá kulturním a sportovním programem Vážení spoluobčané, s pozvolným příchodem jara asi nejsem sám, kdo lyže mění za kolo. I když jsou i tací, kteří jsou

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI. LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí. DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo

11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI. LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí. DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo 11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo Objevte novou Octavii Combi Ať je stále nad čím žasnout Kombinovaná spotřeba

Více

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8

Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5. Ulice Údolní má být jednosměrná str. 8 Filmový kroužek při ZŠ Erbenově slaví deset let činnosti str. 5 Karolina Meineke 1768 1815 str. 4 číslo 2 > 28. ledna 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > www.blansko.cz Střípky ze zastupitelstva Krátké

Více

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více