VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy školní rok 2012/2013 v souladu s ustanovením 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. 1. Charakteristika školy Právní forma: příspěvková organizace Název: Sídlo: Komenského 67, Valašské Meziříčí Identifikační číslo: Identifikátor školy: Odloučená pracoviště: Zašová Vidče Kelč Lešná 133 Zřizovatel školy: Zlínský kraj Adresa zřizovatele: Třída Tomáše Bati 21, Zlín Ředitelka školy: PaedDr. Yvona Wojaczková Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Eva Ježíková Kontakt na zařízení: telefon: fax: web: Datum založení školy: 1939 Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Celková kapacita školy: žáků 2

3 2. Vzdělávací program školy nabízí vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Vzdělávání ve všech oborech se ve školním roce realizovalo v 1. ročnících I. a II. stupně dle zpracovaného Školního vzdělávacího programu ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí s platností od (dále jen ŠVP). Školní vzdělávací program je vymezen Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání, který byl vydán Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne pod č.j / s platností od ŠVP obsahuje vize školy, výchovně vzdělávací strategie, vzdělávaní žáků mimořádně nadaných a mimořádně talentovaných, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, postup při hodnocení žáků a zejména obsah jednotlivých studijních zaměření Hudební obor (HO) Školní vzdělávací program ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí (dále jen ŠVP) platný od , kapitoly Studijní zaměření hudebního oboru: 5.1 Přípravné studium 5.2 Hudební nauka 5.3 Klávesové nástroje a akordeon Hra na klavír Hra na varhany Hra na akordeon 5.4 Smyčcové nástroje Hra na housle Hra na violu Hra na violoncello Hra na kontrabas Skupinové praktikum, komorní hra smyčcových nástrojů 5.5 Dechové nástroje Hra na zobcovou flétnu Hra na příčnou flétnu Hra na klarinet Hra na jazzový saxofon Hra na hoboj Hra na trubku Hra na pozoun Hra na baryton Hra na tenor Volitelný předmět - Komorní hra dechových nástrojů Volitelný předmět - Dechový orchestr 5.6 Strunné nástroje, bicí nástroje a cimbál Hra na kytaru Hra na elektrickou kytaru Hra na bicí nástroje Hra na cimbál Hra na basovou kytaru 3

4 5.7 Sborový zpěv 5.8 Sólový zpěv 5.9 Úvod do skladby Výtvarný obor (VO) Školní vzdělávací program ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí platný od , kapitoly Studijní zaměření výtvarného oboru: 6.1 Výtvarná tvorba 6.2 Keramika 6.3 Multimediální tvorba Taneční obor (TO) Školní vzdělávací program ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí platný od , kapitoly Studijní zaměření tanečního oboru: 7.1 Přípravná taneční výchova 7.2 TANEC I. stupeň 7.3 TANEC II. stupeň Literárně-dramatický obor (LDO) Školní vzdělávací program ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí platný od , kapitola 8. Studijní zaměření: 8.1 Literárně dramatický obor Vzdělávání v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se ve školním roce realizovalo v ostatních ročnících, vyjma 1. ročníku I. a II. stupně, podle těchto dokumentů: Hudební obor Učební plány HO ZUŠ Schváleno MŠMT ČR dne 23 června 1995 pod. č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995 Výtvarný obor Upravené učební plány VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod č.j / s platností od , Učební osnovy VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 26. dubna 2000 pod č.j / s platností od Taneční obor Úprava vzdělávacího programu TO ZUŠ pro přípravné studium a I. stupeň základního studia - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j / s platností od Vzdělávací program TO ZUŠ pro II. stupeň základního studia, rozšířeného studia a studia pro dospělé - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j / s platností od Literárně-dramatický obor Vzdělávací program LDO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 30. června 2004 pod č.j / s platností od

5 3. Základní údaje za školní rok 2012/2013 Počty žáků v jednotlivých oborech (k ): Název Hudební obor Literárně -dramatický obor Taneční obor Výtvarný obor CELKEM Počet žáků Počet tříd (přepočet) 24,75 0,50 2 4,75 32 Počet hodin Počet žáků s rozšíř. vyuč Z výše uvedeného grafu vyplývá, že celkový počet žáků v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se v posledních letech drží na 100% kapacity školy a nekolísá. Počínaje školním rokem 2008/2009 navštěvuje školu celkem 1040 žáků, čímž byla poprvé naplněna kapacita školy na 100%. Tohoto výsledku bylo dosaženo především nárůstem počtu žáků v tanečním a výtvarném oboru. V následujících školních letech, včetně školního roku 2012/2013, je škola rovněž vytížena na 100% své kapacity, zájem žáků o studium na ZUŠ tedy neklesá. 5

6 Ve školním roce 2012/2013 mají největší podíl na celkovém počtu žáků žáci hudebního oboru, a to plných 60%. Druhý nejpočetnější je výtvarný obor, který navštěvuje 22% všech žáků, a tento podíl se proti loňskému roku nezměnil. Celkově lze říci, že počet žáků ve výtvarném oboru je více méně stabilní, dramaticky nekolísá a zůstává přibližně na stejné úrovni (viz Graf 3). Taneční obor letos navštěvuje celkem 15% žáků ZUŠ, zájem o něj zůstává přibližně stejný, jako v roce předešlém. Zájem o literárně dramatický obor zůstává také v letošním roce prakticky stejný jako loni podíl žáků LDO na celkovém počtu žáků činí 3% (přibližně stejně jako v minulém školním roce- viz Graf 3 a 4). 6

7 Výše vybíraného příspěvku za pololetí školní rok 2012/2013: Název oboru Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Školné za jedno pololetí (v Kč) Kč nástroj, sólový zpěv Kč pěvecké sbory 900 Kč přípravné studium Kč Kč Kč Výše příspěvku rodičů (úplaty za vzdělávání) zůstává stejná jako v předchozích letech. Tento fakt jistě přispívá ke stabilizaci zájmu o studium na naší škole. Vyučované nástroje v hudebním oboru: Oddělení klávesové a akordeonové Oddělení smyčcových nástrojů Oddělení strunných a bicích nástrojů, cimbál Oddělení dechových nástrojů Oddělení přípravného studia, hudebních nauk a pěveckých sborů Klavír, varhany, cembalo Akordeon Housle, viola, violoncello, kontrabas Klasická kytara, elektrická kytara, elektrická basová kytara Bicí soupravy a perkuse; Cimbál Zobcová flétna (sopraninová, sopránová, altová, tenorová, basová), příčná flétna, klarinet, hoboj, saxofon, trubka, pozoun, tenor, baryton Přípravné studium, přípravné studium pro děti předškolní Hudební nauka (1 5) Sborový zpěv, sólový zpěv Soubory a orchestry ZUŠ Hudební obor Oddělení smyčcových nástrojů Oddělení strunných nástrojů Oddělení dechových nástrojů Oddělení lidových nástrojů Oddělení bicích nástrojů Oddělení pěvecké Smyčcový orchestr ZUŠ p.uč. Helena Hrachová Smyčcový soubor p. uč. Zoja Mikulcová Komorní hra violoncell p. uč. MgA. Dalibor Pimek Komorní hra Věra Jakešová Kytarový soubor (klasická kytara) p. uč. Jan Horecký Soubor elektrických kytar BASKYBIC p. uč. I. Trpík Dechový orchestr JazzZUŠák p. uč. J. Kužela Soubor zobcových fléten p. uč. Z. Haikerová Kvarteto příčných fléten p. uč. Z. Haikerová Cimbálová muzika p. uč. Děcká Komorní hra akordeony p. uč. P. Bazala a R. Vavřík Soubor bicích nástrojů Drumatix staší žáci p. uč. M. Kratochvíl Soubor bicích nástrojů mladší žáci p. uč. M. Kratochvíl Přípravný pěvecký sbor Stonožka p. uč. E. Ježíková Pěvecký sbor minidizo p. uč. E. Ježíková Koncertní sbor MIBIDIZO p. uč. E. Ježíková 7

8 Taneční obor: Literárně dramatický obor: Taneční skupina D-Company Taneční skupina W. N. S. Taneční skupina Aneri Mladá scéna II Spolupráce se školskými institucemi HO - Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž JAMU Brno, Konzervatoř Brno, ZUŠ Rýmařov, ZUŠ Nový Jičín, ZUŠ Rožnov p. R, ZUŠ Zlín Malenovice, ZUŠ Karolinka, ZUŠ Bystřice p. Hostýnem, ZUŠ Hranice Mateřské školy ve Valašském Meziříčí, Základní školy ve Valašském Meziříčí: ZŠ Šafaříkova, ZŠ Žerotínova, ZŠ Křižná, ZŠ Vyhlídka, ZŠ Masarykova, ZŠ Salvátor Základní školy v okolí: ZŠ Kelč, ZŠ Zašová, ZŠ Vidče, ZŠ Lešná, ZŠ Poličná TO - Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava ZUŠ Nový Jičín, ZUŠ Hranice na Mor., ZUŠ Rožnov p. R. VO - ZUŠ Kroměříž, FaVU VUT Brno, ZŠ Vidče LDO - ZUŠ Bystřice p. Hostýnem, ZUŠ Rožnov p. R, Gymnázium Valašské Meziříčí, Masarykova univerzita Brno Spolupráce s organizacemi Spolupracujícími organizacemi se ZUŠ Alfréda Radoka jsou město Valašské Meziříčí, Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, Muzeum regionu Valašsko, CHECK POINT ART Praha, Česká filharmonie Praha, Filharmonie Bohuslava Martinů, Zlín, The Czech Ensemble Baroque, COOLTOUR - centrum pro současné umění Ostrava, Charita, Diakonie ČCE hospic Citadela, Občanské sdružení TANEČNÍ CENTRUM, Občancké sdružení cimbalistů ČR, Orchestr J. P. Vejvanovského v Novém Jičíně, Agentura Nipos - Artama Praha, Úřad práce Valašské Meziříčí a Vsetín, Mateřské centrum Emcéčko, MEJLAPRODUCTION, Čajovna mezi světy, Občanské sdružení Hedvika, Římskokatolická farnost ve Valašském Meziříčí, Českobratrská církev evangelická Valašské Meziříčí, mateřské, základní a střední školy ve městě a blízkém okolí, Nadace OKD, Nadace Synot Děti-Kultura-Sport, Nadace Život umělce, NADACE VIZE 97. Spolupráce s Nadačním fondem ZUŠ Alfréda Radoka Důležitou součástí práce školy je spolupráce s rodiči. Při ZUŠ je zřízen Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka, který se školou dlouhodobě spolupracuje a snaží se získávat finanční prostředky k zajištění soutěží, koncertů, výstav a festivalů. Každoročně financuje žákovské permanentky Klubu přátel hudby, jež jsou hojně využívány, dále financuje zájezdy na představení do divadel. Správní rada Nadačního fondu ZUŠ Alfréda Radoka je informována ředitelkou školy o připravovaných akcích a potřebách školy a schvaluje čerpání částek na jejich pokrytí. Bez náležité finanční podpory rodičů žáků školy formou příspěvků do nadačního fondu a bez získávání grantů a podpory z prostředků města, kraje a nadací by se akce nad rámec základní výuky nedaly uskutečňovat. 8

9 4. Údaje o pracovnících školy Přehled pedagogických pracovníků k Pracovníci k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 41 34,60 Externí pracovníci 13 4,08 Další údaje o pedagogických pracovnících k Ped. pracovníci poř.číslo, os.č. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) 1 ID 3716 učitel 1 7 hudební ano učitel 1 7 hudební ano učitel 1 7 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 1 8 výtvarný ano zástupce ředitele 1 8 výtvarný ano učitel 1 8 hudební ne učitel 0, výtvarný ano učitel 1 6 hudební ano učitel 1 7 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 1 8 hudební ano ředitel 1 8 výtvar. ano učitel 1 7 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 1 7 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 0, výtvar. ano učitel 0, hudební ano učitel 0, LDO ano učitel 0, výtvarný ano učitel 1 8 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 0, taneční ano učitel 1 7 hudební ano učitel 1 6 taneční ano učitel 1 8 hudební ano učitel 1 8 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 1 8 hudební ano učitel 1 7 taneční ano učitel 1 7 hudební ano učitel 0, výtvarný ano učitel 1 8 hudební ano učitel 1 8 hudební ano zástupce ředitele 1 8 hudební ano 29 Roků ped. praxe 9

10 učitel 0, hudební ano učitel 0, hudební ano 4 Externí 1DE učitel 0, hudební ano 42 2E učitel 0, výtvarný ano 3 3E učitel 0, hudební ano 3 4E učitel 0, hudební ano 1 5E učitel 0, hudební ano 5 6DE učitel 0, hudební ano 43 7E učitel 0, hudební ano studující 2 8E učitel 0, hudební ano 5 9E učitel 0, hudební ano 2 10DE učitel 0, taneční ano 42 11E učitel 0, hudební ano studující 1 12E učitel 0, hudební ano studující 3 13E učitel 0, hudební ano 2 Vysvětlivky k tabulce: U pedagogů důchodového věku je značeno vedle pořadového čísla D, u externích pracovníků E. Stupeň vzdělání Dosažené vzdělání 3 SOU 6 Úplné střední vzdělání 7 Vyšší odborné 8 Vysokoškolské Pedagogický sbor je věkově pestrý, s různými délkami odborné praxe i různou mírou úvazků. Mnozí učitelé jsou stále umělecky činní, hrají ve filharmoniích, orchestrech a hudebních seskupeních různého zaměření od souborů staré hudby až po současnou experimentální scénu. Mezi pedagogy je řada učitelů aktivně zapojených do metodické práce v rámci okresních i krajských uměleckých rad. Vysokou uměleckou kvalitu pedagogů dokazuje zájem odborné veřejnosti o jejich účast v porotách různých soutěží a přehlídek. Pedagogický sbor je stabilizovaný a přirozenou cestou se obměňující s naprostou převahou odborně kvalifikovaných vyučujících. Tato skutečnost se spolu s faktem, že několik učitelů dále studuje nebo si prohlubuje kvalifikaci, příznivě projevuje v průběhu i ve výsledcích vzdělávání. V rámci nutné obměny pracovníků jsou uchazeči o pedagogické působení ve škole vybíráni velmi pečlivě. Škola aplikuje marketingové principy v personalistice od okamžiku náboru zaměstnanců až po jejich propouštění. Snaží se zaujmout, usiluje o pozornost talentovaných uchazečů na trhu práce a buduje stabilitu a loajalitu svých zaměstnanců. Úkolem personálního marketingu školy je systematické budování dobrého jména organizace. Promyšlený a dlouhodobě aplikovaný přístup zajišťuje škole dostatečné množství vhodných a motivovaných zaměstnanců. Klíčovým faktorem při výběru nových pracovníků je zejména splnění požadovaného vzdělání. Nepedagogičtí pracovníci k Pracovníci Nepedagogičtí pracovníci: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní 3 3 Externí 3 0,725 10

11 Další údaje o nepedagogických pracovnících k Ostatní pracovníci - pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 ekonom účetní Pracovník pro styk s veřejností 1 8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy k Název semináře: Pořadatel: Účast níků: Náklady Kč: Obor: Cesta ke ŠVP v základním uměleckém vzdělávání NIDV Praha Kč LDO Houslový seminář a koncert L. Meisla ZUŠ Uhers.Hradiště Kč HO Hody, hody, doprovody! Zpíváme jaru a mamince (výuka PS a hudební nauky) TANDEM vzdělávací instituce Kč HO Motivace k hudebním aktivitám prostřednictvím české písně NIDV Praha Kč HO Studium pedagogiky NIDV Praha 2 projekt VO,HO Vzdělávání v oblasti informačních technologií MC Valašské Meziříčí 3 projekt HO,VO Racionální principy klavírní techniky podle Alfreda Corota Check Point Art, o.p.s. vzdělávací instituce Kč HO Interpretační praxe osvojením si kompozičních zručností v rámci různých uměleckých pohledů Check Point Art, o.p.s. vzdělávací instituce Kč TO CELKEM: Kč 11

12 Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků školy k Název semináře: Pořadatel Účastní ků Náklady Kč: Obor: Cestovní náhrady 2013 EkonomiCon, Ostrava Kč Ekon. CELKEM: Kč Škola vytváří potřebné finanční a organizační podmínky pro další vzdělávání pedagogických i dalších pracovníků. DVPP je efektivně korigované a realizované dle potřeb a požadavků zaměstnanců i finančních možností organizace. 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Absolventi školy ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých oborech k Obor Název Hudební Literárně Taneční Výtvarný dramatický Počty absolventů Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy k Konzervatoř UMPRUM střední Jiná střední škola výtvarného směru VŠ uměleckého směru Jiné navazující na ZUŠ přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy: SŠ/ Nástroj, studijní Škola Jméno žáka VŠ zaměření 1. SŠ Střední pedagogická škola Babicová Karolína Pedagogika 2. SŠ Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Brandlová Monika Housle 3. SŠ SUPŠ Uh. Hradiště Vitteková Jaroslava Průmyslový design 4. SŠ SUPŠ sklářská, Valašské Meziříčí Knapek Kristián Průmyslový design 5. SŠ SPŠN Bystřice p. H., Dohnal Ondřej Umělec. zprac. dřeva 6. SŠ SUPŠ sklářská, Valašské Meziříčí Kateřina Bušová Průmyslový design 7. VŠ ČVUT Praha- Fakulta architektury Klára Bečáková Architektura 8. VŠ VUT Brno - Fakulta architektury Jitka Benešová Architektura 9. VŠ Ostravská univerzita Simon Derka Nová media 10. VŠ Univerzita Palackého Olomouc, Michaela Kostovská Výtvarná výchova 11. VŠ Ostravská univerzita Vendula Patkošová Malba 12. VŠ Architektura, VUT Brno Magdaléna Mikuličáková Architektura 13. VŠ Architektura, ČVUT Praha Kateřina Sochorová Architektura 14. VŠ FAVU Brno Veronika Šenkeříková Malba 12

13 Škola plánovitě sleduje úspěšnost žáků při přechodu na střední a vysoké školy uměleckého či pedagogického zaměření, vede databázi bývalých absolventů a v rámci personálního marketingu vychovává své budoucí kádry z vlastních řad. Škola eviduje a hodnotí úroveň výsledků a výstupů v individuálním, skupinovém a kolektivním vzdělávání ve vymezených oblastech. 6. Výsledky soutěží ve školním roce 2012/2013 H U D E B N Í O B O R 1) Soutěže vyhlášené jinými organizacemi než MŠMT Název soutěže Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů, Brno Jméno žáka, souboru Robin Kandráč trubka Úroveň soutěže Mezinárodní soutěž Ocenění 2. místo Mezinárodní soutěž v interpretačním umění, Los Angeles, USA Eliška Hasalíková akordeon Mezinárodní soutěž 1. místo Absolutní vítěz Mládí a Bohuslav Martinů, Polička Pavel Jelínek violoncello Celostátní soutěž Zlaté pásmo Mozart opět v Olomouci, Olomouc Chrám i tvrz 2013, Vsetín Porta Musicae 2013, Nový Jičín Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů, Zlín Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů, Uničov DPS = dětský pěvecký sbor Mikulec Michal klavír minidizo sbor - mladší MIBIDIZO sbor koncertní minidizo sbor - mladší minidizo sbor - mladší Regionální soutěž Regionální soutěž Celostátní soutěž Krajské kolo Celostátní kolo 2. místo 1. místo 1. místo Absolutní vítěz Postup do celostátního kola Zlaté pásmo 2) Národní soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT Hra na akordeon Úroveň soutěže Umístění počet žáků ČU CELKEM SOUTĚŽÍCÍCH Okresní kolo 6 6 Krajské kolo 6 6, z toho 1 absolutní vítěz Ústřední kolo

14 V Ý T V A R N Ý O B O R Výtvarné soutěže a prezentace: CIRKUS SVĚT Celoroční výstava - Vidče OSKÁREK 2013 CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA animovaných filmů ZUŠ Strážce zámeckého parku, Lešná Mladí tvůrci pro Dunaj - mezinárodní soutěž ADRA Ekologická stopa člověka Celé Česko čte dětem Umístění: Celoškolní výstava výtvarného oboru v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí Celoroční výstava prací žáků VO v pobočce Vidče umístěná na úřadě ve Vidči 1.místo nejlepší plakát (Marek Baroš) 1.místo videoklip (Marek Baroš) 1.místo animovaný film (skupina let) 1. místo mladší žáci Kateřina Žlebková Ocenění I. Pařenicová Účast na výstavě v Českém centru Praha Účast mladších žáků v národní soutěži plakátů L I T E R Á R N Ě - D R A M A T I C K Ý O B O R 1) Národní soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT - Literárně dramatický obor: kolektivní projev Úroveň Umístění počet žáků CELKEM soutěže ČU SOUTĚŽÍCÍCH Okresní kolo s postupem 12 Krajské kolo ano 12 Ústřední kolo - Duhové pohádky byly vybrány jako 2. náhradník za Zlínský kraj do Ústředního kola. 2) Další vystoupení literárně dramatického oboru: Datum Kde Co Městská knihovna při předávání cen literární soutěže O poklad strýca Juráša Festival ZUŠ A.Radoka Cimbálový festival dětem (doprovodný program) Společné vystoupení se ZUŠ Bystřice pod Hostýnem KZ Sušil, Bystřice p. H. Představení Duhové pohádky na motivy knihy Daniely Fischerové Představení Duhové pohádky na motivy knihy Daniely Fischerové Představení Duhové pohádky na motivy knihy Daniely Fischerové Představení Duhové pohádky na motivy knihy Daniely Fischerové dopolední pro školy a odpolední vystoupení pro rodiče 14

15 T A N E Č N Í O B O R Název soutěže Jméno žáka, souboru Úroveň soutěže Ocenění Přímý postup do PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN Košiláček Krajské kolo - Otrokovice ústředního kola SCÉNICKÉHO TANCE 2013 Jarní hry Krajské kolo - Otrokovice účast TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2013 Labutí pohlazení Krajské kolo - Otrokovice účast Číst svůj sen Krajské kolo - Otrokovice účast Abrakačáry Krajské kolo - Otrokovice účast Zlatí hadi Krajské kolo - Otrokovice účast Nebojím se smrtihlava Krajské kolo - Otrokovice účast Košiláček Ústřední kolo Kutná ocenění Aneri Two Faces W.N.S. (ZUŠ) Aneri Souznění (D-Company) Aneri Hora Regionální kolo, Prostějov Regionální kolo, Prostějov Mistrovství Moravy, Brno Mistrovství Moravy, Brno Mistrovství ČR, Praha 2x 1.místo a 2x 2.místo, postup 1.místo 2x2. místo + postup do celostátu 2.místo 1. místo, a 6.místo CDO Dance Life Tour 2013 Aneri Regionální kolo, 2x 2. místo, Olomouc 3x 3. místo 1.místo Festival tanečního mládí 2013, Pierot Company Regionální kolo (Jižní + postup na Mistrovství Brno (Aneri) Morava) ČR Festival tanečního mládí 2013, Pierot Company Celostátní kolo - Česká Lípa (Aneri) Mistrovství ČR 3.místo Festival tanečního mládí 2013 Abrakačáry (ZUŠ) Regionální kolo 5.místo Zábřeh na Moravě Aprílový den (ZUŠ) (Severní Morava) 6.místo Projekt LONDON Premiéra, Amfiteátr ve Valašském Meziříčí Představení LONDON 7. Údaje o významných aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2012/2013 Činnost školy je v tomto směru velmi pestrá a každý rok se mění a vyvíjí. Ve školním roce 2012/2013 škola organizovala, podílela se nebo se její žáci účastnili těchto přehlídek, koncertů, festivalů a soutěží. Aktivity jsou seřazeny chronologicky podle data konání: Festival PODZIMNÍ VARHANY Festival MIKULÁŠENÍ 2012 OSKÁREK 2013 Festival ZUŠ ALFRDÉDA RADOKA 2013 KONCERT PAVLA ŠPORCLA 15

16 DEN S TVORBOU DANIELY FISCHEROVÉ KOMORNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ X. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL CIMBÁLU TANEČNÍ SALÓN 2013 PORTA MUSICAE - Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů krajské kolo, Zlín Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů celostátní kolo, Uničov Natáčení DVD dětského pěveckého sboru MIBIDIZO a Smyčcového orchestru ZUŠ Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů - Robin Kandráč 2. místo Národní soutěž ZUŠ ve hře na akordeon - krajské kolo, ústřední kolo Celostátní soutěžní přehlídka MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ, Polička Celostátní kolo přehlídky dětských skupin scénického tance, Otrokovice, Kutná Hora CIRKUS SVĚT výstava Taneční skupina roku 2013 Celostátní přehlídka Národní soutěže ZUŠ literárně dramatických oborů Festival PODZIMNÍ VARHANY (říjen a listopad 2012, Valašské Meziříčí) Prvním ročníkem byla zahájena nová tradice pořádání varhanního festivalu PODZIMNÍ VARHANY ve Valašském Meziříčí. Cílem je nabídnout inspiraci jak žákům studujícím obor varhany na ZUŠ, tak výjimečnou chvilku pro všechny milovníky varhanní hudby. Účast na prvním ročníku festivalu přijali špičkoví čeští varhaníci, včetně nejuznávanějšího českého mistra varhan Jaroslava Tůmy. Festival Podzimní varhany 2012 zahrnoval 3 koncerty: Lukáš Hurtík (Ostrava) Jaroslav Tůma (Praha) Irena Chřibková (Praha) Festival MIKULÁŠENÍ 2012 ( , Zubří) 4. ročník festivalu mladých dechových a jazzových orchestrů MIKULÁŠENÍ 2012 proběhl 1. prosince 2012 v Kulturním domě v Zubří. Přehlídku pořádá ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí a jazzový orchestr naší školy JazzZUŠák pod vedením Jaromíra Kužely. Každý rok je na festival pozván dechový orchestr a také host profesionální jazzový muzikant. V roce 2012 na Mikulášení vystupoval ZUŠKABAND dechový orchestr ZUŠ Rýmařov, a zvláštním hostem byl vynikající jazzový kytarista Rudy Horvath se svou kapelou. Kromě vystoupení na pódiu vedl Rudy Horvath v dopoledních hodinách seminář pro mladé muzikanty s názvem Práce v kapele. 16

17 OSKÁREK 2013 ( ) Oskárek je celostátní soutěž, kterou ZUŠ Alfréda Radoka pořádá pro děti ZUŠ, které se věnují animované tvorbě. Soutěže se mohou zúčastnit žáci ZUŠ jednotlivci nebo skupiny, rozdělené podle věku do 3. kategorií. Hodnocené soutěžní obory jsou: animovaný film (2-10 minut), animovaný krátký šot (1-2 min.), videoklip a nejlepší plakát upoutávající na vlastní animovaný film. První ročník, jehož vyhodnocení a promítání vítězných snímků proběhlo , se zúčastnila řada žáků napříč celou republikou. Vítězové jsou ze ZUŠ Františkovy Lázně, ZUŠ Brno a ZUŠ Alfréda Radoka (ocenění za nejlepší videoklip a nejlepší plakát k vlastnímu dílu). FESTIVAL ZUŠ ALFRÉDA RADOKA 2013 ( ) Festival ZUŠ Alfréda Radoka se koná každý rok v květnu a navázal na úspěšný projekt Odkaz Alfréda Radoka městu Valašské Meziříčí, který proběhl v roce 2011 pod záštitou Václava Havla a vyvrcholil slavností 29. června 2011 za účasti potomků režiséra Alfréda Radoka - Barbary Schulhof a syna Davida Radoka, uznávaného českého divadelního a operního režiséra. Hlavním smyslem festivalu a jeho dramaturgie je propojování uměleckých žánrů divadelních, tanečních i výtvarných, setkávání profesionálních umělců s žáky umělecké školy a vzájemná inspirace a obohacení. Festival ZUŠ Alfréda Radoka 2013 proběhl ve Valašském Meziříčí ve dnech DEN S TVORBOU DANIELY FISCHEROVÉ ( ) Spisovatelka Daniela Fischerová je známou osobností české literatury pro děti. Její tvorba pro děti zahrnuje pohádky, básně, rozhlasové pořady a také televizní scénáře. Poetika, zvukomalebnost a také skrytá moudrost jejích textů inspirovala pedagogy ke zpracování. Eva Ježíková zhudebnila pro dětský pěvecký sbor MIBIDIZO básně Daniely Fischerové Pavučinka a Cestovní pas. Literárně dramatický obor pod vedením Bohumily Plesníkové zpracoval dramatizaci nazvanou Z duhových pohádek, podle autorčiny pohádkové knihy proběhl den s tvorbou spisovatelky Daniely Fischerové za účasti autorky: 16:00 divadelní představení žáci literárně dramatického oboru uvedli dramatizaci Z duhových pohádek na motivy Červené pohádky 18:00 koncert pěveckých sborů pěvecký sbor MIBIDIZO Představení Z duhových pohádek na motivy knihy D. Fischerové uvedl mj. zhudebněné básně Pavučinka a Cestovní pas, premiéru měl animovaný videoklip k písni Cestovní pas, který vytvořili žáci oboru Animace. Daniela Fischerová byla velmi potěšené úrovní zpracování svých textů a dala paní Ježíkové i Plesníkové své plné svolení k použití svých textů i v budoucnu. 17

18 KONCERT PAVLA ŠPORCLA ( a ) Festival byl zahájen slavnostním koncertem LA FOLIA, kde společně vystoupil orchestr dobových nástrojů The Czech Ensemble Baroque a vynikající současný český houslový mistr PAVEL ŠPORCL. Oba koncerty Pavla Šporcla se těšily velkému zájmu publika, houslista společně s orchestrem uvedl hudbu barokních autorů včetně koncertu P. Locatelliho, který je považován za nejsložitější houslovou skladbu vůbec. Pavel Šporcl vystoupil sám v roli moderátora, po koncertu strávil pár chvil s fanoušky. Pavel Šporcl se setkal s žáky ZUŠ, vyslechl si vystoupení Smyčcového orchestru ZUŠ pod vedením Heleny Hrachové a byl mile překvapen vysokou úrovní školního orchestru. Pavel Šporcl a Smyčcový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka ( ) KOMORNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ( ) Komorní koncert ZUŠ se odehrál v inspirativním prostředí Galerie Kaple a představili se na něm ti nejúspěšnější žáci hudebního oboru ZUŠ a letošní absolventi: soubor klasických kytar, komorní soubor ZUŠ s Davidem Jelínkem (vítězem celostátního kola národní soutěže ZUŠ ve hře na kontrabas), Pavel Jelínek (nositel Zlatého pásma za hru na violoncello v soutěži Mládí a Bohuslav Martinů), Eliška Hasalíková akordeonistka (vítězka soutěže talentů WCOPA 2012 v Los Angeles), Robin Kandráč trubka (2. místo na Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně), cimbalista Adam Gorej (vítěz Mezinárodního festivalu cimbálu dua) a absolvent Václav Haiker na violu. 18

19 X. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU CIMBÁLU Festival pořádá OS cimbalistů ve spolupráci se ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Záštitu převzal hejtman Zlínského kraje S. Mišák. ZUŠ zabezpečuje organizaci a poskytuje kompletní zázemí pro soutěžící týmy. Soutěže se účastní všichni žáci cimbálového oddělení ZUŠ. Soutěž probíhá v několika kategoriích a soutěží se v interpretaci barokní, klasicistní, romantické a současné hudby ve hře na cimbál pro sóla a dua. Účastníci festivalu byli letos z těchto zemí: ČR, SR, Maďarsko, Ukrajina, Moldávie, Bělorusko. Speciální host: Marián Preda z Belgie a kapela Čechomor. TANEČNÍ SALÓN 2013 ( a ) Valašské Meziříčí se pomalu, ale jistě začíná stávat významným centrem tanečního umění a může se chlubit také zájmem diváků o tuto oblast umělecké tvorby. Taneční salón proběhl ve dnech za velkého zájmu diváků a rodičů v sále KZ ve Valašském Meziříčí. Představila se řada choreografií v podání žáků ZUŠ a meziříčských tanečních skupin Aneri a D-Company. Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE sbor MIBIDIZO titul Absolutní vítěz ( , Nový Jičín) Obrovským úspěchem skončilo vystoupení dětského pěveckého sboru MIBIDIZO pod vedením sbormistryně Evy Ježíkové na celostátní soutěži dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně. Ve velké konkurenci špičkových českých sborů získal sbor MIBIDIZO ve své kategorii 1. místo a byl oceněn titulem Absolutní vítěz soutěže (poprvé ve své kariéře). 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-379/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 49 753 606 Základní umělecká škola, Ostrov, Masarykova 717, okres

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125, PSČ

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Na titulní straně Symbolem Ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ve Hře na elektronické nástroje

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 1084/10 S Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Adresa: Vašátkova 343 Identifikátor: 600 052 401 IČ: 43751270

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-346/09-02 Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka, Čáslav Adresa: Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav Identifikátor: 102

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 0 / 2 0 1 1 We don t need no education We don t need no thought

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Základní umělecká škola Zlín ČTYŘBAREVNÁ ŠKOLA. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2013/2014 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Jungmannova 292, 697 01 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 WWW.ZUSKYJOV.CZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SEDLČANY, ŠAFAŘÍKOVA 428 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 OSNOVA 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika základní umělecké školy 3) Údaje o pracovnících

Více