VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

2 Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy školní rok 2012/2013 v souladu s ustanovením 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění. 1. Charakteristika školy Právní forma: příspěvková organizace Název: Sídlo: Komenského 67, Valašské Meziříčí Identifikační číslo: Identifikátor školy: Odloučená pracoviště: Zašová Vidče Kelč Lešná 133 Zřizovatel školy: Zlínský kraj Adresa zřizovatele: Třída Tomáše Bati 21, Zlín Ředitelka školy: PaedDr. Yvona Wojaczková Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Eva Ježíková Kontakt na zařízení: telefon: fax: web: Datum založení školy: 1939 Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Celková kapacita školy: žáků 2

3 2. Vzdělávací program školy nabízí vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Vzdělávání ve všech oborech se ve školním roce realizovalo v 1. ročnících I. a II. stupně dle zpracovaného Školního vzdělávacího programu ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí s platností od (dále jen ŠVP). Školní vzdělávací program je vymezen Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání, který byl vydán Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne pod č.j / s platností od ŠVP obsahuje vize školy, výchovně vzdělávací strategie, vzdělávaní žáků mimořádně nadaných a mimořádně talentovaných, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, postup při hodnocení žáků a zejména obsah jednotlivých studijních zaměření Hudební obor (HO) Školní vzdělávací program ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí (dále jen ŠVP) platný od , kapitoly Studijní zaměření hudebního oboru: 5.1 Přípravné studium 5.2 Hudební nauka 5.3 Klávesové nástroje a akordeon Hra na klavír Hra na varhany Hra na akordeon 5.4 Smyčcové nástroje Hra na housle Hra na violu Hra na violoncello Hra na kontrabas Skupinové praktikum, komorní hra smyčcových nástrojů 5.5 Dechové nástroje Hra na zobcovou flétnu Hra na příčnou flétnu Hra na klarinet Hra na jazzový saxofon Hra na hoboj Hra na trubku Hra na pozoun Hra na baryton Hra na tenor Volitelný předmět - Komorní hra dechových nástrojů Volitelný předmět - Dechový orchestr 5.6 Strunné nástroje, bicí nástroje a cimbál Hra na kytaru Hra na elektrickou kytaru Hra na bicí nástroje Hra na cimbál Hra na basovou kytaru 3

4 5.7 Sborový zpěv 5.8 Sólový zpěv 5.9 Úvod do skladby Výtvarný obor (VO) Školní vzdělávací program ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí platný od , kapitoly Studijní zaměření výtvarného oboru: 6.1 Výtvarná tvorba 6.2 Keramika 6.3 Multimediální tvorba Taneční obor (TO) Školní vzdělávací program ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí platný od , kapitoly Studijní zaměření tanečního oboru: 7.1 Přípravná taneční výchova 7.2 TANEC I. stupeň 7.3 TANEC II. stupeň Literárně-dramatický obor (LDO) Školní vzdělávací program ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí platný od , kapitola 8. Studijní zaměření: 8.1 Literárně dramatický obor Vzdělávání v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se ve školním roce realizovalo v ostatních ročnících, vyjma 1. ročníku I. a II. stupně, podle těchto dokumentů: Hudební obor Učební plány HO ZUŠ Schváleno MŠMT ČR dne 23 června 1995 pod. č.j /95-25 s účinností od 1. září 1995 Výtvarný obor Upravené učební plány VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 3. května 2002 pod č.j / s platností od , Učební osnovy VO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 26. dubna 2000 pod č.j / s platností od Taneční obor Úprava vzdělávacího programu TO ZUŠ pro přípravné studium a I. stupeň základního studia - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j / s platností od Vzdělávací program TO ZUŠ pro II. stupeň základního studia, rozšířeného studia a studia pro dospělé - Schváleno MŠMT ČR dne 7. května 2003 pod č.j / s platností od Literárně-dramatický obor Vzdělávací program LDO ZUŠ - Schváleno MŠMT ČR dne 30. června 2004 pod č.j / s platností od

5 3. Základní údaje za školní rok 2012/2013 Počty žáků v jednotlivých oborech (k ): Název Hudební obor Literárně -dramatický obor Taneční obor Výtvarný obor CELKEM Počet žáků Počet tříd (přepočet) 24,75 0,50 2 4,75 32 Počet hodin Počet žáků s rozšíř. vyuč Z výše uvedeného grafu vyplývá, že celkový počet žáků v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí se v posledních letech drží na 100% kapacity školy a nekolísá. Počínaje školním rokem 2008/2009 navštěvuje školu celkem 1040 žáků, čímž byla poprvé naplněna kapacita školy na 100%. Tohoto výsledku bylo dosaženo především nárůstem počtu žáků v tanečním a výtvarném oboru. V následujících školních letech, včetně školního roku 2012/2013, je škola rovněž vytížena na 100% své kapacity, zájem žáků o studium na ZUŠ tedy neklesá. 5

6 Ve školním roce 2012/2013 mají největší podíl na celkovém počtu žáků žáci hudebního oboru, a to plných 60%. Druhý nejpočetnější je výtvarný obor, který navštěvuje 22% všech žáků, a tento podíl se proti loňskému roku nezměnil. Celkově lze říci, že počet žáků ve výtvarném oboru je více méně stabilní, dramaticky nekolísá a zůstává přibližně na stejné úrovni (viz Graf 3). Taneční obor letos navštěvuje celkem 15% žáků ZUŠ, zájem o něj zůstává přibližně stejný, jako v roce předešlém. Zájem o literárně dramatický obor zůstává také v letošním roce prakticky stejný jako loni podíl žáků LDO na celkovém počtu žáků činí 3% (přibližně stejně jako v minulém školním roce- viz Graf 3 a 4). 6

7 Výše vybíraného příspěvku za pololetí školní rok 2012/2013: Název oboru Hudební Literárně dramatický Taneční Výtvarný Školné za jedno pololetí (v Kč) Kč nástroj, sólový zpěv Kč pěvecké sbory 900 Kč přípravné studium Kč Kč Kč Výše příspěvku rodičů (úplaty za vzdělávání) zůstává stejná jako v předchozích letech. Tento fakt jistě přispívá ke stabilizaci zájmu o studium na naší škole. Vyučované nástroje v hudebním oboru: Oddělení klávesové a akordeonové Oddělení smyčcových nástrojů Oddělení strunných a bicích nástrojů, cimbál Oddělení dechových nástrojů Oddělení přípravného studia, hudebních nauk a pěveckých sborů Klavír, varhany, cembalo Akordeon Housle, viola, violoncello, kontrabas Klasická kytara, elektrická kytara, elektrická basová kytara Bicí soupravy a perkuse; Cimbál Zobcová flétna (sopraninová, sopránová, altová, tenorová, basová), příčná flétna, klarinet, hoboj, saxofon, trubka, pozoun, tenor, baryton Přípravné studium, přípravné studium pro děti předškolní Hudební nauka (1 5) Sborový zpěv, sólový zpěv Soubory a orchestry ZUŠ Hudební obor Oddělení smyčcových nástrojů Oddělení strunných nástrojů Oddělení dechových nástrojů Oddělení lidových nástrojů Oddělení bicích nástrojů Oddělení pěvecké Smyčcový orchestr ZUŠ p.uč. Helena Hrachová Smyčcový soubor p. uč. Zoja Mikulcová Komorní hra violoncell p. uč. MgA. Dalibor Pimek Komorní hra Věra Jakešová Kytarový soubor (klasická kytara) p. uč. Jan Horecký Soubor elektrických kytar BASKYBIC p. uč. I. Trpík Dechový orchestr JazzZUŠák p. uč. J. Kužela Soubor zobcových fléten p. uč. Z. Haikerová Kvarteto příčných fléten p. uč. Z. Haikerová Cimbálová muzika p. uč. Děcká Komorní hra akordeony p. uč. P. Bazala a R. Vavřík Soubor bicích nástrojů Drumatix staší žáci p. uč. M. Kratochvíl Soubor bicích nástrojů mladší žáci p. uč. M. Kratochvíl Přípravný pěvecký sbor Stonožka p. uč. E. Ježíková Pěvecký sbor minidizo p. uč. E. Ježíková Koncertní sbor MIBIDIZO p. uč. E. Ježíková 7

8 Taneční obor: Literárně dramatický obor: Taneční skupina D-Company Taneční skupina W. N. S. Taneční skupina Aneri Mladá scéna II Spolupráce se školskými institucemi HO - Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava, Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž JAMU Brno, Konzervatoř Brno, ZUŠ Rýmařov, ZUŠ Nový Jičín, ZUŠ Rožnov p. R, ZUŠ Zlín Malenovice, ZUŠ Karolinka, ZUŠ Bystřice p. Hostýnem, ZUŠ Hranice Mateřské školy ve Valašském Meziříčí, Základní školy ve Valašském Meziříčí: ZŠ Šafaříkova, ZŠ Žerotínova, ZŠ Křižná, ZŠ Vyhlídka, ZŠ Masarykova, ZŠ Salvátor Základní školy v okolí: ZŠ Kelč, ZŠ Zašová, ZŠ Vidče, ZŠ Lešná, ZŠ Poličná TO - Janáčkova konzervatoř a gymnázium Ostrava ZUŠ Nový Jičín, ZUŠ Hranice na Mor., ZUŠ Rožnov p. R. VO - ZUŠ Kroměříž, FaVU VUT Brno, ZŠ Vidče LDO - ZUŠ Bystřice p. Hostýnem, ZUŠ Rožnov p. R, Gymnázium Valašské Meziříčí, Masarykova univerzita Brno Spolupráce s organizacemi Spolupracujícími organizacemi se ZUŠ Alfréda Radoka jsou město Valašské Meziříčí, Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, Muzeum regionu Valašsko, CHECK POINT ART Praha, Česká filharmonie Praha, Filharmonie Bohuslava Martinů, Zlín, The Czech Ensemble Baroque, COOLTOUR - centrum pro současné umění Ostrava, Charita, Diakonie ČCE hospic Citadela, Občanské sdružení TANEČNÍ CENTRUM, Občancké sdružení cimbalistů ČR, Orchestr J. P. Vejvanovského v Novém Jičíně, Agentura Nipos - Artama Praha, Úřad práce Valašské Meziříčí a Vsetín, Mateřské centrum Emcéčko, MEJLAPRODUCTION, Čajovna mezi světy, Občanské sdružení Hedvika, Římskokatolická farnost ve Valašském Meziříčí, Českobratrská církev evangelická Valašské Meziříčí, mateřské, základní a střední školy ve městě a blízkém okolí, Nadace OKD, Nadace Synot Děti-Kultura-Sport, Nadace Život umělce, NADACE VIZE 97. Spolupráce s Nadačním fondem ZUŠ Alfréda Radoka Důležitou součástí práce školy je spolupráce s rodiči. Při ZUŠ je zřízen Nadační fond ZUŠ Alfréda Radoka, který se školou dlouhodobě spolupracuje a snaží se získávat finanční prostředky k zajištění soutěží, koncertů, výstav a festivalů. Každoročně financuje žákovské permanentky Klubu přátel hudby, jež jsou hojně využívány, dále financuje zájezdy na představení do divadel. Správní rada Nadačního fondu ZUŠ Alfréda Radoka je informována ředitelkou školy o připravovaných akcích a potřebách školy a schvaluje čerpání částek na jejich pokrytí. Bez náležité finanční podpory rodičů žáků školy formou příspěvků do nadačního fondu a bez získávání grantů a podpory z prostředků města, kraje a nadací by se akce nad rámec základní výuky nedaly uskutečňovat. 8

9 4. Údaje o pracovnících školy Přehled pedagogických pracovníků k Pracovníci k datu počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 41 34,60 Externí pracovníci 13 4,08 Další údaje o pedagogických pracovnících k Ped. pracovníci poř.číslo, os.č. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) 1 ID 3716 učitel 1 7 hudební ano učitel 1 7 hudební ano učitel 1 7 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 1 8 výtvarný ano zástupce ředitele 1 8 výtvarný ano učitel 1 8 hudební ne učitel 0, výtvarný ano učitel 1 6 hudební ano učitel 1 7 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 1 8 hudební ano ředitel 1 8 výtvar. ano učitel 1 7 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 1 7 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 0, výtvar. ano učitel 0, hudební ano učitel 0, LDO ano učitel 0, výtvarný ano učitel 1 8 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 0, taneční ano učitel 1 7 hudební ano učitel 1 6 taneční ano učitel 1 8 hudební ano učitel 1 8 hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 0, hudební ano učitel 1 8 hudební ano učitel 1 7 taneční ano učitel 1 7 hudební ano učitel 0, výtvarný ano učitel 1 8 hudební ano učitel 1 8 hudební ano zástupce ředitele 1 8 hudební ano 29 Roků ped. praxe 9

10 učitel 0, hudební ano učitel 0, hudební ano 4 Externí 1DE učitel 0, hudební ano 42 2E učitel 0, výtvarný ano 3 3E učitel 0, hudební ano 3 4E učitel 0, hudební ano 1 5E učitel 0, hudební ano 5 6DE učitel 0, hudební ano 43 7E učitel 0, hudební ano studující 2 8E učitel 0, hudební ano 5 9E učitel 0, hudební ano 2 10DE učitel 0, taneční ano 42 11E učitel 0, hudební ano studující 1 12E učitel 0, hudební ano studující 3 13E učitel 0, hudební ano 2 Vysvětlivky k tabulce: U pedagogů důchodového věku je značeno vedle pořadového čísla D, u externích pracovníků E. Stupeň vzdělání Dosažené vzdělání 3 SOU 6 Úplné střední vzdělání 7 Vyšší odborné 8 Vysokoškolské Pedagogický sbor je věkově pestrý, s různými délkami odborné praxe i různou mírou úvazků. Mnozí učitelé jsou stále umělecky činní, hrají ve filharmoniích, orchestrech a hudebních seskupeních různého zaměření od souborů staré hudby až po současnou experimentální scénu. Mezi pedagogy je řada učitelů aktivně zapojených do metodické práce v rámci okresních i krajských uměleckých rad. Vysokou uměleckou kvalitu pedagogů dokazuje zájem odborné veřejnosti o jejich účast v porotách různých soutěží a přehlídek. Pedagogický sbor je stabilizovaný a přirozenou cestou se obměňující s naprostou převahou odborně kvalifikovaných vyučujících. Tato skutečnost se spolu s faktem, že několik učitelů dále studuje nebo si prohlubuje kvalifikaci, příznivě projevuje v průběhu i ve výsledcích vzdělávání. V rámci nutné obměny pracovníků jsou uchazeči o pedagogické působení ve škole vybíráni velmi pečlivě. Škola aplikuje marketingové principy v personalistice od okamžiku náboru zaměstnanců až po jejich propouštění. Snaží se zaujmout, usiluje o pozornost talentovaných uchazečů na trhu práce a buduje stabilitu a loajalitu svých zaměstnanců. Úkolem personálního marketingu školy je systematické budování dobrého jména organizace. Promyšlený a dlouhodobě aplikovaný přístup zajišťuje škole dostatečné množství vhodných a motivovaných zaměstnanců. Klíčovým faktorem při výběru nových pracovníků je zejména splnění požadovaného vzdělání. Nepedagogičtí pracovníci k Pracovníci Nepedagogičtí pracovníci: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní 3 3 Externí 3 0,725 10

11 Další údaje o nepedagogických pracovnících k Ostatní pracovníci - pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1 ekonom účetní Pracovník pro styk s veřejností 1 8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy k Název semináře: Pořadatel: Účast níků: Náklady Kč: Obor: Cesta ke ŠVP v základním uměleckém vzdělávání NIDV Praha Kč LDO Houslový seminář a koncert L. Meisla ZUŠ Uhers.Hradiště Kč HO Hody, hody, doprovody! Zpíváme jaru a mamince (výuka PS a hudební nauky) TANDEM vzdělávací instituce Kč HO Motivace k hudebním aktivitám prostřednictvím české písně NIDV Praha Kč HO Studium pedagogiky NIDV Praha 2 projekt VO,HO Vzdělávání v oblasti informačních technologií MC Valašské Meziříčí 3 projekt HO,VO Racionální principy klavírní techniky podle Alfreda Corota Check Point Art, o.p.s. vzdělávací instituce Kč HO Interpretační praxe osvojením si kompozičních zručností v rámci různých uměleckých pohledů Check Point Art, o.p.s. vzdělávací instituce Kč TO CELKEM: Kč 11

12 Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků školy k Název semináře: Pořadatel Účastní ků Náklady Kč: Obor: Cestovní náhrady 2013 EkonomiCon, Ostrava Kč Ekon. CELKEM: Kč Škola vytváří potřebné finanční a organizační podmínky pro další vzdělávání pedagogických i dalších pracovníků. DVPP je efektivně korigované a realizované dle potřeb a požadavků zaměstnanců i finančních možností organizace. 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Absolventi školy ve školním roce 2012/2013 v jednotlivých oborech k Obor Název Hudební Literárně Taneční Výtvarný dramatický Počty absolventů Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy k Konzervatoř UMPRUM střední Jiná střední škola výtvarného směru VŠ uměleckého směru Jiné navazující na ZUŠ přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato přihláš. přijato Žáci přijatí ke studiu na střední a vysoké školy: SŠ/ Nástroj, studijní Škola Jméno žáka VŠ zaměření 1. SŠ Střední pedagogická škola Babicová Karolína Pedagogika 2. SŠ Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Brandlová Monika Housle 3. SŠ SUPŠ Uh. Hradiště Vitteková Jaroslava Průmyslový design 4. SŠ SUPŠ sklářská, Valašské Meziříčí Knapek Kristián Průmyslový design 5. SŠ SPŠN Bystřice p. H., Dohnal Ondřej Umělec. zprac. dřeva 6. SŠ SUPŠ sklářská, Valašské Meziříčí Kateřina Bušová Průmyslový design 7. VŠ ČVUT Praha- Fakulta architektury Klára Bečáková Architektura 8. VŠ VUT Brno - Fakulta architektury Jitka Benešová Architektura 9. VŠ Ostravská univerzita Simon Derka Nová media 10. VŠ Univerzita Palackého Olomouc, Michaela Kostovská Výtvarná výchova 11. VŠ Ostravská univerzita Vendula Patkošová Malba 12. VŠ Architektura, VUT Brno Magdaléna Mikuličáková Architektura 13. VŠ Architektura, ČVUT Praha Kateřina Sochorová Architektura 14. VŠ FAVU Brno Veronika Šenkeříková Malba 12

13 Škola plánovitě sleduje úspěšnost žáků při přechodu na střední a vysoké školy uměleckého či pedagogického zaměření, vede databázi bývalých absolventů a v rámci personálního marketingu vychovává své budoucí kádry z vlastních řad. Škola eviduje a hodnotí úroveň výsledků a výstupů v individuálním, skupinovém a kolektivním vzdělávání ve vymezených oblastech. 6. Výsledky soutěží ve školním roce 2012/2013 H U D E B N Í O B O R 1) Soutěže vyhlášené jinými organizacemi než MŠMT Název soutěže Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů, Brno Jméno žáka, souboru Robin Kandráč trubka Úroveň soutěže Mezinárodní soutěž Ocenění 2. místo Mezinárodní soutěž v interpretačním umění, Los Angeles, USA Eliška Hasalíková akordeon Mezinárodní soutěž 1. místo Absolutní vítěz Mládí a Bohuslav Martinů, Polička Pavel Jelínek violoncello Celostátní soutěž Zlaté pásmo Mozart opět v Olomouci, Olomouc Chrám i tvrz 2013, Vsetín Porta Musicae 2013, Nový Jičín Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů, Zlín Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů, Uničov DPS = dětský pěvecký sbor Mikulec Michal klavír minidizo sbor - mladší MIBIDIZO sbor koncertní minidizo sbor - mladší minidizo sbor - mladší Regionální soutěž Regionální soutěž Celostátní soutěž Krajské kolo Celostátní kolo 2. místo 1. místo 1. místo Absolutní vítěz Postup do celostátního kola Zlaté pásmo 2) Národní soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT Hra na akordeon Úroveň soutěže Umístění počet žáků ČU CELKEM SOUTĚŽÍCÍCH Okresní kolo 6 6 Krajské kolo 6 6, z toho 1 absolutní vítěz Ústřední kolo

14 V Ý T V A R N Ý O B O R Výtvarné soutěže a prezentace: CIRKUS SVĚT Celoroční výstava - Vidče OSKÁREK 2013 CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA animovaných filmů ZUŠ Strážce zámeckého parku, Lešná Mladí tvůrci pro Dunaj - mezinárodní soutěž ADRA Ekologická stopa člověka Celé Česko čte dětem Umístění: Celoškolní výstava výtvarného oboru v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí Celoroční výstava prací žáků VO v pobočce Vidče umístěná na úřadě ve Vidči 1.místo nejlepší plakát (Marek Baroš) 1.místo videoklip (Marek Baroš) 1.místo animovaný film (skupina let) 1. místo mladší žáci Kateřina Žlebková Ocenění I. Pařenicová Účast na výstavě v Českém centru Praha Účast mladších žáků v národní soutěži plakátů L I T E R Á R N Ě - D R A M A T I C K Ý O B O R 1) Národní soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT - Literárně dramatický obor: kolektivní projev Úroveň Umístění počet žáků CELKEM soutěže ČU SOUTĚŽÍCÍCH Okresní kolo s postupem 12 Krajské kolo ano 12 Ústřední kolo - Duhové pohádky byly vybrány jako 2. náhradník za Zlínský kraj do Ústředního kola. 2) Další vystoupení literárně dramatického oboru: Datum Kde Co Městská knihovna při předávání cen literární soutěže O poklad strýca Juráša Festival ZUŠ A.Radoka Cimbálový festival dětem (doprovodný program) Společné vystoupení se ZUŠ Bystřice pod Hostýnem KZ Sušil, Bystřice p. H. Představení Duhové pohádky na motivy knihy Daniely Fischerové Představení Duhové pohádky na motivy knihy Daniely Fischerové Představení Duhové pohádky na motivy knihy Daniely Fischerové Představení Duhové pohádky na motivy knihy Daniely Fischerové dopolední pro školy a odpolední vystoupení pro rodiče 14

15 T A N E Č N Í O B O R Název soutěže Jméno žáka, souboru Úroveň soutěže Ocenění Přímý postup do PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN Košiláček Krajské kolo - Otrokovice ústředního kola SCÉNICKÉHO TANCE 2013 Jarní hry Krajské kolo - Otrokovice účast TANEČNÍ SKUPINA ROKU 2013 Labutí pohlazení Krajské kolo - Otrokovice účast Číst svůj sen Krajské kolo - Otrokovice účast Abrakačáry Krajské kolo - Otrokovice účast Zlatí hadi Krajské kolo - Otrokovice účast Nebojím se smrtihlava Krajské kolo - Otrokovice účast Košiláček Ústřední kolo Kutná ocenění Aneri Two Faces W.N.S. (ZUŠ) Aneri Souznění (D-Company) Aneri Hora Regionální kolo, Prostějov Regionální kolo, Prostějov Mistrovství Moravy, Brno Mistrovství Moravy, Brno Mistrovství ČR, Praha 2x 1.místo a 2x 2.místo, postup 1.místo 2x2. místo + postup do celostátu 2.místo 1. místo, a 6.místo CDO Dance Life Tour 2013 Aneri Regionální kolo, 2x 2. místo, Olomouc 3x 3. místo 1.místo Festival tanečního mládí 2013, Pierot Company Regionální kolo (Jižní + postup na Mistrovství Brno (Aneri) Morava) ČR Festival tanečního mládí 2013, Pierot Company Celostátní kolo - Česká Lípa (Aneri) Mistrovství ČR 3.místo Festival tanečního mládí 2013 Abrakačáry (ZUŠ) Regionální kolo 5.místo Zábřeh na Moravě Aprílový den (ZUŠ) (Severní Morava) 6.místo Projekt LONDON Premiéra, Amfiteátr ve Valašském Meziříčí Představení LONDON 7. Údaje o významných aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2012/2013 Činnost školy je v tomto směru velmi pestrá a každý rok se mění a vyvíjí. Ve školním roce 2012/2013 škola organizovala, podílela se nebo se její žáci účastnili těchto přehlídek, koncertů, festivalů a soutěží. Aktivity jsou seřazeny chronologicky podle data konání: Festival PODZIMNÍ VARHANY Festival MIKULÁŠENÍ 2012 OSKÁREK 2013 Festival ZUŠ ALFRDÉDA RADOKA 2013 KONCERT PAVLA ŠPORCLA 15

16 DEN S TVORBOU DANIELY FISCHEROVÉ KOMORNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ X. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL CIMBÁLU TANEČNÍ SALÓN 2013 PORTA MUSICAE - Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů krajské kolo, Zlín Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů celostátní kolo, Uničov Natáčení DVD dětského pěveckého sboru MIBIDIZO a Smyčcového orchestru ZUŠ Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů - Robin Kandráč 2. místo Národní soutěž ZUŠ ve hře na akordeon - krajské kolo, ústřední kolo Celostátní soutěžní přehlídka MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ, Polička Celostátní kolo přehlídky dětských skupin scénického tance, Otrokovice, Kutná Hora CIRKUS SVĚT výstava Taneční skupina roku 2013 Celostátní přehlídka Národní soutěže ZUŠ literárně dramatických oborů Festival PODZIMNÍ VARHANY (říjen a listopad 2012, Valašské Meziříčí) Prvním ročníkem byla zahájena nová tradice pořádání varhanního festivalu PODZIMNÍ VARHANY ve Valašském Meziříčí. Cílem je nabídnout inspiraci jak žákům studujícím obor varhany na ZUŠ, tak výjimečnou chvilku pro všechny milovníky varhanní hudby. Účast na prvním ročníku festivalu přijali špičkoví čeští varhaníci, včetně nejuznávanějšího českého mistra varhan Jaroslava Tůmy. Festival Podzimní varhany 2012 zahrnoval 3 koncerty: Lukáš Hurtík (Ostrava) Jaroslav Tůma (Praha) Irena Chřibková (Praha) Festival MIKULÁŠENÍ 2012 ( , Zubří) 4. ročník festivalu mladých dechových a jazzových orchestrů MIKULÁŠENÍ 2012 proběhl 1. prosince 2012 v Kulturním domě v Zubří. Přehlídku pořádá ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí a jazzový orchestr naší školy JazzZUŠák pod vedením Jaromíra Kužely. Každý rok je na festival pozván dechový orchestr a také host profesionální jazzový muzikant. V roce 2012 na Mikulášení vystupoval ZUŠKABAND dechový orchestr ZUŠ Rýmařov, a zvláštním hostem byl vynikající jazzový kytarista Rudy Horvath se svou kapelou. Kromě vystoupení na pódiu vedl Rudy Horvath v dopoledních hodinách seminář pro mladé muzikanty s názvem Práce v kapele. 16

17 OSKÁREK 2013 ( ) Oskárek je celostátní soutěž, kterou ZUŠ Alfréda Radoka pořádá pro děti ZUŠ, které se věnují animované tvorbě. Soutěže se mohou zúčastnit žáci ZUŠ jednotlivci nebo skupiny, rozdělené podle věku do 3. kategorií. Hodnocené soutěžní obory jsou: animovaný film (2-10 minut), animovaný krátký šot (1-2 min.), videoklip a nejlepší plakát upoutávající na vlastní animovaný film. První ročník, jehož vyhodnocení a promítání vítězných snímků proběhlo , se zúčastnila řada žáků napříč celou republikou. Vítězové jsou ze ZUŠ Františkovy Lázně, ZUŠ Brno a ZUŠ Alfréda Radoka (ocenění za nejlepší videoklip a nejlepší plakát k vlastnímu dílu). FESTIVAL ZUŠ ALFRÉDA RADOKA 2013 ( ) Festival ZUŠ Alfréda Radoka se koná každý rok v květnu a navázal na úspěšný projekt Odkaz Alfréda Radoka městu Valašské Meziříčí, který proběhl v roce 2011 pod záštitou Václava Havla a vyvrcholil slavností 29. června 2011 za účasti potomků režiséra Alfréda Radoka - Barbary Schulhof a syna Davida Radoka, uznávaného českého divadelního a operního režiséra. Hlavním smyslem festivalu a jeho dramaturgie je propojování uměleckých žánrů divadelních, tanečních i výtvarných, setkávání profesionálních umělců s žáky umělecké školy a vzájemná inspirace a obohacení. Festival ZUŠ Alfréda Radoka 2013 proběhl ve Valašském Meziříčí ve dnech DEN S TVORBOU DANIELY FISCHEROVÉ ( ) Spisovatelka Daniela Fischerová je známou osobností české literatury pro děti. Její tvorba pro děti zahrnuje pohádky, básně, rozhlasové pořady a také televizní scénáře. Poetika, zvukomalebnost a také skrytá moudrost jejích textů inspirovala pedagogy ke zpracování. Eva Ježíková zhudebnila pro dětský pěvecký sbor MIBIDIZO básně Daniely Fischerové Pavučinka a Cestovní pas. Literárně dramatický obor pod vedením Bohumily Plesníkové zpracoval dramatizaci nazvanou Z duhových pohádek, podle autorčiny pohádkové knihy proběhl den s tvorbou spisovatelky Daniely Fischerové za účasti autorky: 16:00 divadelní představení žáci literárně dramatického oboru uvedli dramatizaci Z duhových pohádek na motivy Červené pohádky 18:00 koncert pěveckých sborů pěvecký sbor MIBIDIZO Představení Z duhových pohádek na motivy knihy D. Fischerové uvedl mj. zhudebněné básně Pavučinka a Cestovní pas, premiéru měl animovaný videoklip k písni Cestovní pas, který vytvořili žáci oboru Animace. Daniela Fischerová byla velmi potěšené úrovní zpracování svých textů a dala paní Ježíkové i Plesníkové své plné svolení k použití svých textů i v budoucnu. 17

18 KONCERT PAVLA ŠPORCLA ( a ) Festival byl zahájen slavnostním koncertem LA FOLIA, kde společně vystoupil orchestr dobových nástrojů The Czech Ensemble Baroque a vynikající současný český houslový mistr PAVEL ŠPORCL. Oba koncerty Pavla Šporcla se těšily velkému zájmu publika, houslista společně s orchestrem uvedl hudbu barokních autorů včetně koncertu P. Locatelliho, který je považován za nejsložitější houslovou skladbu vůbec. Pavel Šporcl vystoupil sám v roli moderátora, po koncertu strávil pár chvil s fanoušky. Pavel Šporcl se setkal s žáky ZUŠ, vyslechl si vystoupení Smyčcového orchestru ZUŠ pod vedením Heleny Hrachové a byl mile překvapen vysokou úrovní školního orchestru. Pavel Šporcl a Smyčcový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka ( ) KOMORNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ( ) Komorní koncert ZUŠ se odehrál v inspirativním prostředí Galerie Kaple a představili se na něm ti nejúspěšnější žáci hudebního oboru ZUŠ a letošní absolventi: soubor klasických kytar, komorní soubor ZUŠ s Davidem Jelínkem (vítězem celostátního kola národní soutěže ZUŠ ve hře na kontrabas), Pavel Jelínek (nositel Zlatého pásma za hru na violoncello v soutěži Mládí a Bohuslav Martinů), Eliška Hasalíková akordeonistka (vítězka soutěže talentů WCOPA 2012 v Los Angeles), Robin Kandráč trubka (2. místo na Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů v Brně), cimbalista Adam Gorej (vítěz Mezinárodního festivalu cimbálu dua) a absolvent Václav Haiker na violu. 18

19 X. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU CIMBÁLU Festival pořádá OS cimbalistů ve spolupráci se ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Záštitu převzal hejtman Zlínského kraje S. Mišák. ZUŠ zabezpečuje organizaci a poskytuje kompletní zázemí pro soutěžící týmy. Soutěže se účastní všichni žáci cimbálového oddělení ZUŠ. Soutěž probíhá v několika kategoriích a soutěží se v interpretaci barokní, klasicistní, romantické a současné hudby ve hře na cimbál pro sóla a dua. Účastníci festivalu byli letos z těchto zemí: ČR, SR, Maďarsko, Ukrajina, Moldávie, Bělorusko. Speciální host: Marián Preda z Belgie a kapela Čechomor. TANEČNÍ SALÓN 2013 ( a ) Valašské Meziříčí se pomalu, ale jistě začíná stávat významným centrem tanečního umění a může se chlubit také zájmem diváků o tuto oblast umělecké tvorby. Taneční salón proběhl ve dnech za velkého zájmu diváků a rodičů v sále KZ ve Valašském Meziříčí. Představila se řada choreografií v podání žáků ZUŠ a meziříčských tanečních skupin Aneri a D-Company. Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE sbor MIBIDIZO titul Absolutní vítěz ( , Nový Jičín) Obrovským úspěchem skončilo vystoupení dětského pěveckého sboru MIBIDIZO pod vedením sbormistryně Evy Ježíkové na celostátní soutěži dětských pěveckých sborů Porta Musicae v Novém Jičíně. Ve velké konkurenci špičkových českých sborů získal sbor MIBIDIZO ve své kategorii 1. místo a byl oceněn titulem Absolutní vítěz soutěže (poprvé ve své kariéře). 19

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 201 3/2014

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 201 3/2014 ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 201 3/2014 S outěže ZUŠ vyhlášené Ministerstvem školství ve školním roce 2013/2014 Hra na kytaru Hra na smyčcové nástroje Hra na klavír

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-145/10-Z Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Adresa: Komenského 67, 577 01 Valašské Meziříčí Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy školní rok 2013/2014 v souladu s ustanovením 10

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ Z UŠ VAL AŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V E ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ Z UŠ VAL AŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V E ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ÚSPĚCHY ŽÁKŮ Z UŠ VAL AŠSKÉ MEZIŘÍČÍ V E ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 S outěže ZUŠ vyhlášené MŠMT Ve školním roce 2011/2012 probíhaly soutěže ZUŠ v těchto oborech: taneční obor, hra na dechové a bicí nástroje,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2009/2010 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-670/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-670/14-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-670/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Soukromá základní umělecká škola Music Art v.o.s. Sídlo Písková 126, 143 00

Více

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva Plavecké školy za školní rok 2006/2007 1 Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Valašské Meziříčí Vodní 782, 757 01 Valašské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 #$%!&#'&!&$()*+ ! VÝROČNÍ ZPRÁVA!!!!!! ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2013 "#$%!"&#'&!"&$()*+ Obsah: 1. Obecná část 3 2. Výchovně vzdělávací program 4 3. Stručná charakteristika školy 4 4. Česká

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Konzervatoř, Brno, tř. Kpt. Jaroše 45 IČ: 62157213 Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více