I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 I. Základní charakteristika školy ve školním roce 2012/2013 a/název: Základní škola Říčany Adresa: nám. Osvobození 145, Říčany Právní forma: ZŠ s právní subjektivitou IČO: Zřizovatel: Obec Říčany Ředitel školy: Radovan Křivánek, Za Horou 376, Říčany Typ školy: ročník + školní družina Telefon: , b/počty žáků a učitelé: (dle stavu k ) TŘÍDA: TŘÍDNÍ UČITEL: CELKEM ŽÁKŮ: chlapci děvčata I. Yvona Drápalová II. Blanka Kokojanová III. Sylva Pavlíková IV. Radovan Křivánek V. Jiřina Reichmanová Celkem: c/ Počet tříd 5, průměrný počet žáků na 1 třídu byl 18. Ve školní družině pracovaly paní vychovatelky Magdalena Valešová a Daria Škvorcová. Práce školnické, úklid a výdej stravy vykonávala paní Ilona Rousková. d/ Datum zařazení školy do sítě škol: Celková kapacita školy: 120 žáků. Celková kapacita školní družiny: 60 žáků. e/ Rada školy byla ustavena volbou a jmenováním , ustavující schůze zvolených členů se konala Další schůze se konaly dle plánu práce rady školy. Všechny plánované a projednané body jsou součástí zápisu těchto rad. f/ Škola pracovala podle vlastního ŠVP s názvem Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Vyučující dotvářeli a aktualizovali v jednotlivých ročnících školní vzdělávací program. Poslední jeho aktualizace (7. verze) je ze dne Chystáme se na verzi č. 8 dle nových předpisů. Podle ní začneme vyučovat od září Jiné specializace ani rozšířenou výuku škola nemá. g/ Školní výdejna bez kuchyně, stravovalo se 68 žáků. h/ ŠD měla dvě oddělení, počet dětí 53, 2 vychovatelky s přepočteným úvazkem 1,06.

2 II. Údaje o pracovnících školy 1. Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhl. č. 139/1997 Sb. Celkový počet pedagog. pracovníků 7/6, % Z toho odborně a ped. způsobilých 7/6, % 2. Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů: Během školního roku byli pedagogičtí pracovníci plně kvalifikovaní a aprobovaní. 3. Počet učitelů s pedagogickou způsobilostí: tento školní rok: minulý školní rok: 100 % 100 % 4. Učitelé, jejich kvalifikace a praxe: Blanka Kokojanová 1. stupeň ZŠ 15 Radovan Křivánek 1. stupeň ZŠ 32 Yvona Drápalová 1. stupeň ZŠ 24 Sylva Pavlíková Fakulta humanit. 31 Studií UTB Zlín Jiřina Reichmanová 1. stupeň ZŠ 27 Magdalena Valešová 1. stupeň ZŠ 9 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ročník Počet Prospělo s Neprospěli žáků vyznamenáním Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0, průměr na jednoho žáka: 0.

3 IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Kontrola ze strany České školní inspekce: V tomto období nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI. V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014 byl: 32 VI. Další údaje o škole Kroužky při ZŠ: Informatika, specifické poruchy učení, klubáček (1. třída), netradiční sporty, taneční, keramika. Ohlédnutí: Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo naši školu celkem 89 žáků. Ve všech ročnících jsme pracovali podle vlastního vzdělávacího programu, který jsme si během minulých školních roků vytvořili. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou na naší škole kvalifikovaní. Do naší školy chodila řada žáků, u nichž byly pozitivně diagnostikovány SPU, těmto žákům se ve vyučování učitelé individuálně věnovali, navíc navštěvovali kroužek SPU. V počítačové učebně je nainstalováno 19 PC s trvalým připojením na internet. Děti se tak mohou věnovat poznávání základů práce na PC v celé jeho šíři. Ve všech třídách školy je umístěn jeden PC pro učitele s propojením na dataprojektor. Výuka se tím stává mnohem zajímavější a efektivnější. Vybrané akce, které se uskutečnily během školního roku 2012/ Slavnostní zahájení školního roku v V. třídě jsme shlédli ukázku vystoupení mažoretek žáci I. - III. shlédli představení Kolotoč pohádek a IV. a V. pohádku Lakomá Barka ve škole žáci I. třídy navštívili Mikulčice se konaly třídní schůzky pro všechny rodiče žáků probíhaly hodiny bruslení na Zimním stadionu Rosice (7x) navštívili žáci IV. a V. tř. Planetárium Brno shlédli žáci pásmo písniček protkané vyprávěním,které se jmenovalo "Procházka s hudbou" o hudbě v podání pana Vojkůvky a žáci IV. třídy plnili úvodní úkoly dopravní výchovy s výkladem pravidel.

4 jsme uspořádali dílny pro maminky. Paní Müllerová předvedla vazbu živou, paní Žilková vazbu suchou, paní Solničková učila malbu na kameny, paní Volavá učila zdobit perníčky, paní Divácká učila vázat ozdobné korálky a paní Nováková předvedla výrobu přáníček z papíru se konaly hovorové hodiny s rodiči žáci shlédli představení Vánoční jízda v divadle Bolka Polívky 20.12, Spolužák, který se zajímá kouzlením, (Lukáš Hrabica) předvedl svoje umění všem žákům v představení, které si sám připravil a toto předvedl svým spolužákům z celé školy a a 26.1.ve škole proběhly volby prezidenta republiky s velkým ohlasem občanů a mnoha vzpomínkami bývalých žáků školy. Voličům, kteří projevili zájem bylo umožněno navštívit všechny prostory školy. 16. a proběhl zápis žáků do I. ročníku. Přišlo 27 žáků, o odklad požádalo 5 rodičů žáků navštívili žáci představení kouzelníka Katonase byly předány žákům výpisy vysvědčení navštívili žáci I. - III. třídy Lipku Brno s výukovým programem všichni žáci shlédli představení říčanských ochotníků "Šel Kašpárek do světa" 9.4. navštívili žáci školy představení v divadle Polárka, kde shlédli představení Petr Pan proběhly ve škole hovorové hodiny s rodiči žáků probíhal plavecký výcvik přihlášených žáků v Kuřimi. Během března a dubna si žáci II. a III. ročníku zasoutěžili v matematické soutěži Cvrček, žáci IV. ročníku v matematické soutěži Žabák a Klokánek proběhlo další kolo dopravní výchovy pro žáky IV. třídy se konaly hovorové hodiny s rodiči žáků jsme žákům zprostředkovali setkání s prof. Macků, který jim přednesl ukázky vzniku a používání hudebních nástrojů od pravěku po dnešek žáci vystoupili v Kulturním domě Říčany při příležitosti Dne matek v programu, který si připravili se svými učiteli a poděkovali tak maminkám za celoroční péči navštívili žáci III. - V. třídy Lipku Brno s výukovým programem , a 3.6. proběhly zkoušky (maturity) žáků 5. roč. s nadprůměrnou úspěšností proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže vyhlášené místními zahrádkáři Má nejoblíbenější květina". Odměny byly předány vyhodnoceným žákům s nejlepšími pracemi všichni pracovníci pro děti k jejich svátku uspořádali dopoledne her s opékáním párků a soutěže s odměnami se žáci IV. třídy účastnili cyklistické soutěže - závěrečné části proběhl školní vlastivědný zájezd do Zámku Lešná s prohlídkou celé zoologické zahrady proběhla beseda se slepým spisovatelem panem Jiřím Maršálkem. Žáci poznali i jeho psa Cézara a řadu dalších pomůcek pro nevidomé jsme pro všechny žáky školy zorganizovali divadelní představení v Mahenově divadle - představení balet Popelka bylo vydáno žákům vysvědčení.

5 VIII. Zhodnocení a závěr Celkové zhodnocení školního roku: V letošním školním roce se nám podařilo splnit plán práce, který byl velmi dobře sestaven. Podařilo se nám splnit všechny plánované akce roku, podařilo se zařadit i ty, které nebyly plánovány. Podařilo se postavit dětské hřiště na zahradě školy z dotace EU a připravit hřiště vedle školy s umělým travnatým povrchem. Navíc během prázdnin proběhla generální oprava šaten v celkovém finančním objemu 220 tisíc Kč. Velmi dobré bylo chování žáků z důvodu pečlivosti práce pedagogů, kteří na chování žáků v letošním roce kladli důraz. Celkové klima školy bylo v letošním školním roce velmi příznivé jak v kolektivu učitelů, tak v kolektivu dětí.

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracovala: Mgr. Soňa Petrjanošová, ZSO Datum: 5.0.2009 Obsah: Část I. Charakteristika školy Část

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce / Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Vypracovala: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 5.0. 200 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část IV.

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Moravské Knínice Září 2010 Zpracovala: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOLERADICE, OKRES BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 691 12 BOLERADICE 57 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Zprávu zpracovala: Mgr. Milena Plocková, ředitelka školy.

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola, Lelekovice,okres Brno venkov, Lelekovice 102, 664 31 Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy Motto: Současnost nabízí spoustu možností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 název školy: Základní škola 5. května, Dvůr Králové n/l, 28. října 731 sídlo: vedení školy: e-mail.: ul. 28. října 731, 544 00 Dvůr Králové n/l Hana Šturmová reditelstvi@zs5kvdk.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz

696 72 LIPOV 199. IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Výroční zpráva o činnosti Základní školy Velké Přílepy, okres Praha západ Školní rok 2011/2012-1- Obsah: a. Základní údaje o škole str. 3 b. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2009/2010 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY š k o l n í r o k 2007 2008 Miroslav Šimek Zprávu zpracoval : Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena : 31. 08. 2008 Zpráva byla předána :Městskému úřadu odd. školství

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více