ŠKOLNÍ NOVINY. školní akademie a výstava. sdružení rodičů informuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 4/06/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ NOVINY. školní akademie a výstava. sdružení rodičů informuje ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 4/06/2009"

Transkript

1 ŠKOLNÍ NOVINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 4/06/ května se v Otrokovické Besedě představila trávnická základní škola na tradiční školní akademii, dopoledne svým spolužákům a učitelům, v odpoledních hodinách pak veřejnosti. Prezentace začala s kapkou trémy dramatizací příběhu O víle z Jařiča, kterou se svými žáky volitelného předmětu dramatická výchova nastudovala paní učitelka Ivana Divínová. Náš bývalý učitel PaedDr. Jaroslav Hradil, který je autorem scénáře, čerpal námět z Láníkovy kroniky Paměti obce Otrokovic. V druhé části akademie se pak pochlubili svými pečlivě připravenými čísly především žáci prvního stupně, starší žáci zase vydatně pomáhali s technikou a přípravou pódia. Velkou pozornost svým profesionálním pěveckým projevem upoutala Karolína Hrdličková z 5.B s písní Amsterodam. No a při velkolepém závěrečném finále skladby Imagine, kterou si děti společně zazpívaly, ukápla některým divákům i slzička dojetí. Pochvalu si zaslouží jak mladí divadelníci, kteří se na svou premiéru pečlivě připravovali a dokonce zvládli tentokrát úplně sami i velmi pěkné kulisy, tak všichni ostatní, kteří na akademii vystupovali nebo pomáhali s její přípravou. Návštěvníci akce si mohli v předsálí prohlédnout také výstavu výtvarných prací žáků druhého stupně naší školy, kterou 4. května zahájila vernisáží paní ředitelka Jana Večeřová. V kulturním programu vystoupil školní pěvecký sbor paní učitelky Jany Kvapilíkové. Děti zde představily zlomek své celoroční práce v hodinách výtvarné výchovy a jistě některé diváky svými díly mile překvapily. V sousedním sále Besedy právě probíhala výstava Základní umělecké školy v Otrokovicích, a tak se divákům nabízela zajímavá možnost srovnání práce žáků na škole výběrové, kterou bezesporu místní ZUŠka je, s prací žáků na běžné základní škole. Am školní akademie a výstava sdružení rodičů informuje V letošním roce pracovalo na naší škole třináct členů výboru Sdružení rodičů. V průběhu roku uskutečnilo již tradiční akce: Vánoční a Velikonoční jarmark, Srdíčkové odpoledne, Turnaj v bowlingu pro žáky druhého stupně a Sportovní dopoledne pro děti prvního stupně. Poprvé jsme ve spolupráci se studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zorganizovali setkání otrokovických základních škol - netradiční sportovní zápolení zdravých dětí s tělesně handicapovanými. Pro malý zájem ze strany dětí neproběhl plánovaný Turnaj v minigolfu. Z členských příspěvků a peněz za sběr papíru jsme kromě financování uvedených akcí zaplatili čtyřikrát autobus pro děti prvního stupně do zlínského divadla a jedenkrát autobus do ZOO Lešná za odměnu pro děti Žákovského parlamentu a nejlepší sběrače papíru. Žákům sedmých tříd, 4.A, 4.B a 5.B jsme přispěli částkou 1000,- Kč na odměny na lyžařský výcvik a školu v přírodě. Zakoupili jsme drobné učební pomůcky, sportovní náčiní a předměty do žákovské kuchyňky. Přispěli jsme na vánoční večírek a na jízdné, startovné a na odměny mnoha sportovních soutěží. Jako finanční partner se podílíme na školním ekoprojektu. Kromě finančních darů některých rodičů jsme získali dotaci od města Otrokovic a sponzorský příspěvek od firmy Barum Continental. V současné době začínáme pracovat na vybudování a vybavení školního klubu pro žáky druhého stupně. Z našich vašich peněz platíme tisk Školních novin. Přejeme Vám a Vašim dětem pěkné prázdniny a v novém školním roce Vás rádi přivítáme v našich řadách. Vše děláme pro naše děti. Mgr. Irena Miklová VYDÁNÍ ŠKOLNÍCH NOVIN SPONZORUJE SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ TRÁVNÍKY OTROKOVICE

2 ŠKOLNÍ NOVINY STRANA 2 z naší literární líhně rozhovor den, kdy skončil svět Svítilo slunce. Bylo ohromné vedro. Ani vody nebylo moc. Někteří živočichové umírali hladem. Tento příběh vypráví o mladé samici Phenacoduse, jejíž život bude velmi, velmi zvláštní. Od chvíle, kdy se narodila, bylo jasné, že přežije. Uměla výborně běhat a potravu si lovila sama už od čtyř měsíců, to utekla. Každému většímu dravci unikla a s těmi menšími se vypořádaly její ostré zuby. Žila vcelku samostatně. Dokonce si udělala úkryt ze spadených větví stromu a z ohromných listů. Prostě měla obrovský mozek. Na její druh to bylo dost zvláštní, vlastně byla jediná, kdo tak velký mozek měl. Ale její druh vymíral. Vymíraly všechny druhy, jak masožravci, tak býložravci. Ale jak už jsem řekla, od chvíle, kdy se narodila, bylo jasné, že přežije. Ať tak, či onak. Saffi se probudila do ohromného deště. Páni, řekla si, prší. Bylo to poprvé v jejím krátkém životě. Déšť je tu asi zvláštností, pomyslela si a v duchu se zasmála. Když jí byl asi jeden měsíc, matka jí říkala, že to byly krásné časy. Bohužel, tady prší tak málo! Je to nespravedlivé. V jiných částech se doslova topí v přívalech deště a tady nic. Když utekla, byly tu jen zbytky vody. Ani živočichů, které lovila, nebylo mnoho. Teď to bude hotový ráj, pomyslela si. V jejím domečku bylo zatím teplo, venku asi ne, tak raději zatím vycházet nebude. Po několika hodinách déšť zeslábl a Saffi se konečně odvážila ven. Bylo to ale docela příjemné, jak jí ta vlažná tekutina stékala po vyschlé kůži. Uvelebila se v mokré trávě a užívala si stínu. Zajímalo by mě, jestli mám vůbec nějaké sourozence? A co máma? Doufám, že není mrtvá. I když v této době... Vzhlédla k šedému nebi. Svýma bystrýma očima zahlédla na nebi bod, ze kterého vycházelo nějaké světlo. Rázem byla na nohou. Věděla, co to je. To, co se řítilo na zem takovou rychlostí, to, co vybuchne, když to dopadne na zem. Neměla šanci uniknout. Ale stálo to za pokus. Běžela rychleji než vítr. Nevěděla, kam jí nohy nesou. Věděla jediné, když meteorit vybuchne a ona nebude hodně daleko, nejlépe na druhém konci světa, zemře strašnou smrtí. Běžela o život. Asi po šesti hodinách úmorného běhu začala Saffi zmáhat únava. Nevydržím to. Na tak dlouhý běh nejsem stavěná, pomyslela si zoufale, ale přesto běžela dál. Pořád se ohlížela, chtěla vědět, kolik času jí ještě zbývá. Nebe bylo černější než tma a na zem začaly padat drobné úlomky meteoritu, ale i větší kusy odtrhnuté silou atmosféry. Saffi se jim musela vyhýbat a to ji dost unavovalo. Cestou dokonce narazila na kus meteoritu, který musela obíhat aspoň pět minut. Po dni už to vážně nevydržela a svezla se k zemi uprostřed kroku. Potřebovala si odpočinout. Nutně! A tak zavřela oči a usnula. Nevěděla, jak dlouho spala. Když se probudila, byla v nějaké podivné kleci. Rychle se postavila a rozhlédla. V jednom rohu bylo připevněno koryto, v dalším ležela sláma, na které ještě před okamžikem spala. Pak její pohled spočinul na bytosti, která stála u mříží a s neskrývaným zájmem ji pozorovala. Stvoření mělo dvě nohy a dvě ruce a chodilo po dvou! Saffi otevřela tlamu údivem, ona ani většina dinosaurů přece nechodí vzpřímeně. Také postřehla, že má na rozdíl od ní kulaté zorničky a zuby méně ostré. Stvoření se ještě chvíli dívalo do jejích jantarově žlutých očí, pak se otočilo, vběhlo do nějakého velkého stanu a volalo to: Mamí, tatí. Po chvíli přišli, jak si Saffi pomyslela, rodiče malého tvora, který na ni ještě chvíli hleděl. Oba byli stejní jako malé stvoření, jen byli vyšší než mládě. Žena právě říkala: Je to opravdu nádherné, jak že se to jmenuje, Neville? Myslím, že je to druh Phenacodus a dal jsem jí jméno Saffi, odpověděl Neville a Saffi si uvědomila, že mluví o ní. A jak jsi ji našel?, vyptávala se dál žena. Já nevím, Lucy. Myslím, že byla v bezvědomí. Při těch slovech na něj Saffi zasyčela a kdyby uměla mluvit, řekla by: Já ti dám bezvědomí, zkus celý den běžet jako o život a pak uvidíme, jestli rovnou neumřeš! Objevil jsem ji zrovna, když padal meteorit. Měla štěstí, co? A viděl jsem její stopy, a tak jsem si domyslel, že asi dlouho běžela, povídal dál Neville a Lucy se zatvářila nechápavě. Pak si na něco vzpomněla, začala rudnout a řekla jen: Jo... Potřásla hlavou jako by chtěla odehnat nějaký dotěrný hmyz a řekla: Nechápu, proč jsi ji sem vzal? Vždyť může být nebezpečná. A co Lucas? Lucy si k sobě přivinula syna. Nebezpečná? Lucy, je to ještě dítě!! nedal se Neville. Všiml si výhrůžného vrčení Saffi, zasmál se a řekl: No, promiň... Život šel dál a byl to dobrý život. Saffi vyrostla a z ní a Lucase se stali nerozluční přátelé. Měla se dobře, už nebyla opuštěná. Měla kamaráda. Napsala jedenáctiletá Karolína Martínková ze třídy pana učitele Mgr.Aleše Kočendy Milá Karolíno, tvé vystoupení na naší školní akademii všechny oslnilo a tak jsem rád, že sis na nás udělala čas a můžeme ti položit několik otázek. Řekni, jak jsi se dostala ke zpívání a zda ti někdo odborně pomáhá? Zpívám ráda odmalička a zúčastňuji se různých soutěží, třeba Otrokovické rolničky. V letošním roce jsem chodila do našeho školního sboru a paní učitelka Kvapilíková mě přihlásila do soutěže Talent Show 2009 v Napajedlích. Pomáhala mi i s výběrem písně Amsterodam. Kdyby byla pěvecká soutěž Superstar i pro mladší lidi jako jsi ty, zkusila bys jít na casting? Byla by to určitě zajímavá zkušenost, proč ne? Chceš ve své pěvecké kariéře pokračovat? Zpívat budu určitě dál, protože mě to baví a patří to k mému životu. Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů i v budoucnosti. Karolíny Hrdličkové se ptal Patrik Neto úspěch v soutěži Fyzikální soutěž FyzIQ je celorepublikový korespondenční seminář z fyziky, který rozvíjí logické myšlení žáků a umožňuje jim porovnat své vědomosti z fyziky s vrstevníky z celé ČR. Soutěž má celkem pět kol a probíhá po celý školní rok. Letos se do soutěže přihlásilo z celé republiky 205 dvoučlenných družstev. Naši školu reprezentovala Laďka Cablíková a Veronika Kužílková, děvčata z 9.A. V kraji získaly 1.místo a celorepublikově obsadily 31.místo. Blahopřejeme k tomuto pěknému úspěchu. Mgr. Antonín Musil

3 ŠKOLNÍ NOVINY STRANA 7 tělesná výchova Žáci naší školy se zúčastňují pravidelně velkého množství soutěží a závodů. I když nemáme dobré podmínky, rozhodně se nemusíme za výsledky dosažené v tomto školním roce stydět. Zde je krátký výčet nejdůležitějších akcí: Chlapci se zapojili do turnaje ve florbalu, kde v okrskovém kole obsadili 1.místo a v okresním 4.místo. Velký propagační florbalový turnaj proběhl také na SOŠ v Otrokovicích. Chlapcům se dařilo a nakonec celý turnaj vyhráli! Florbal začala u nás hrát také děvčata. Poprvé se představila v okresním kole, a to ve starší i mladší kategorii. Překvapením je krásné 3.místo mladších žákyň a ocenění nejlepšího střelce pro Adrianu Zpěvákovou. V dalším oblíbeném sportu sálové kopané dosáhli významného úspěchu starší chlapci. V okrskovém kole v Napajedlích vyhráli a postoupili do okresu, kde se jim rovněž podařilo obsadit 1.místo. V krajském kole potom získali historické 2.místo za sportovně zaměřenou školou z Bojkovic. Školu reprezentují většinou tito žáci: Juráň, Železník, Piňos, Frydrych, Hejda, Jelínek, Císař a Gaja. Proběhla také soutěž v malé kopané a opět se naši hoši neztratili. Nejprve vyhráli okrsek v Napajedlích a v okresním kole obsadili krásné 3.místo. A o kopané ještě jedna zmínka. Poprvé v historii se zúčastnily dívky halového turnaje v Bystřici pod Hostýnem a obsadily 6.místo. O vyrovnanosti turnaje svědčí to, že s výběrem ZŠ Kvasice remízovaly 1:1. Velmi úspěšnou sezónu zaznamenaly házenkářky. Starší žačky s převahou vyhrály okres, kde bez problémů porazily ZŠ Kvítková, Podhoří, Mánesova i E. Zátopka a postoupily do kvalifikace finále ČR. V kvalifikaci v Olomouci obsadila děvčata 2.místo, a protože za vítěznou školu z Olomouce startovala některá děvčata neoprávněně, postoupila do finále ČR. Tohoto třídenního republikového finále se naše škola nezúčastnila pro finanční náročnost. Mladší dívky se zúčastnily okresního přeboru a obsadily krásné 2.místo za 5.ZŠ Zlín, se kterou nešťastně po vyrovnaném zápase prohrály 6:5. V kolektivních sportech nás reprezentují všestranně nadaná děvčata Kužílková, Zpěváková, Jašková, Chuťková, Bergerová, Vyoralová, Křivánková a Jarošová. V lednu si také zazávodili naši mladí atleti v hale na tradičním mítinku Otrokovické halové závody v atletice. Celkové 6.místo školního družstva je zatím nejlepším umístěním. Petr Gaja převzal dvě stříbrné medaile od dekorujícího Tomáše Dvořáka za 40 y hladkých a 40 y překážek. Pěkným zakončením školního sportovního roku bylo družební setkání v Dubnici Na snímku Petr Gaja z 8.A a část naší úspěšné sportovní výpravy do Dubnice nad Váhom, kde žákyně Lucie Jašková svým vítězným hodem vytvořila v hodu kriketovým míčkem rekord školy výkonem 59,20 m. Mladší žák Petr Gaja obsadil v běhu na 60 m 3.místo časem 7,86 s. Podařilo se uskutečnit závody ve skoku vysokém Trávnická laťka za účasti dvanácti skokanů. Vítězové jsou Milan Nguyen, ml. žák cm, Jakub Doležal, st. žák cm a Anna Florová, ml. žákyně cm. Ve škole máme také šikovné aerobičky, Barbora Karlíková vyhrála v soutěži Vánoční zvonek, dále se zúčastnily Aneta Kotíková, Klára Friedrichová, Andrea Karmazínová, Zuzana Sedlářová, Lucie Šrámková, Barbora Kubíčková, Aneta Kovaříková a Lucie Segradová. Trio Petra Hefková, Klára Friedrichová a Andrea Karmazínová se zúčastnilo závodů v aerobiku ve Zlíně Master of Rock Cafe a obsadilo krásné 3. místo. Dobří sportovci jsou i na prvním stupni naší školy. Na Mikulášském turnaji ve florbalu obsadili hoši 3.místo. Děvčata se mohou chlubit zase 2.místem v okresním kole ve vybíjené. Mladí fotbalisté se zúčastnili MC Donalďs Cup turnaje a 2.místo je příslibem pro budoucnost. Jsme rádi, že na naší škole se najdou žáci se zájmem o aktivní sport a reprezentaci školy. Za všechny úspěchy jim patří poděkování. Mgr. Radek Schoř výtvarná výchova MŮJ VESELÝ ROK OMYLŮ Přišla jsem mezi vás na začátku letošního školního roku jako cizinec. Z jiné školy, z jiného kraje a dnes si myslím, že i trochu z jiného světa. Ze svého světa úcty a pokory k přírodě, ke své práci i k práci druhých, ze světa, kde učit se stále něco nového a pracovat na sobě má smysl. Přiznám se, že to byl rok nesmírně těžký, pro vás i pro mne. Spolu jsme se učili, že modrá není jenom jedna, ale má na tisíce odstínů, že linka není jen obyčejná čára... Snažila jsem se vás přesvědčit, že stokrát obkreslená Maková panenka, Kačer Donald nebo Mickey Mouse není krásnější, než mraky na obloze, jarní déšť a kapky v kalužích či hvězdná obloha nad hlavou. Chtěla jsem pro vás od počátku připravit vlídné a inspirativní prostředí pro vaši práci. Proto jsem se rozhodla pracovnu výtvarné výchovy změnit, zbavit ji starých a přebytečných věcí, očistit ji od všeho, co nás při práci rozptyluje... a trochu jsem se spletla. Některým z vás mnoho nezáleží na tom, v jakém prostředí trávíte svůj školní čas. Věřila jsem, že budete-li se vy sami na výzdobě třídy podílet svými vydařenými obrázky, o to víc si budete své práce vážit... tady jsem ovšem taky trochu přestřelila. A tak o přestávkách vzduchem často létaly tatranky nebo lepivé bonbónky žužu i štětce od barev. Někteří z vás rychle zjistili, že každá práce tak trochu bolí a zvolili raději variantu B, variantu negace a vzdoru. A tak jsem si často připadala jako v pavilónu šelem, které ostražitě číhají na můj první chybný krok. Poprvé v životě jsem se také setkala s žákem nekreslícím a považte, i nepíšícím. Za svůj obrovský úspěch považuji, že i takoví nám nakonec něco krásného namalovali a odnesou si domů zaslouženou jedničku. Zda se žák nepíšící nakonec psát naučil, to nevím, ale dnes už vím, že umí hrát krásně divadlo. A to není málo! Spletla jsem se ale také příjemně. Myslela jsem, že budu jen obtížně hledat šikovné a nadané děti. Byl to krásný omyl! Naše škola je jich plná. Chce to jen trochu pevné vůle a poctivé práce! Vždyť si děcka vzpomeňte, už i Bob a Bobek, králíci z klobouku říkali, že PRÁCE ŠLECHTÍ! Renata Ambrůzová

4 ŠKOLNÍ NOVINY STRANA 6 hodnocení školního roku český jazyk O tom, jak jsme se snažili v jazyce mateřském, literatuře a dramatické výchově, svědčí naše pěkné výsledky. Okrskového kola recitační soutěže v Napajedlích se zúčastnilo pět soutěžících. Čestné uznání získala Adriana Koutňáková z 9.B. Na ZŠ TGM v Otrokovicích se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně, Karolína Kuželová z 9.B získala 6. místo a zajistila si tak přjetí na prestižní střední školu bez přijímacích zkoušek. Zúčastnili jsme se pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně, tam jsme také absolvovali dvě besedy. Pro školní družinu jsme připravili čtení ve školní družině, pro žáky naší školy a MŠ na Trávníkách jsme uspořádali Halloween a Mikulášskou nadílku. Žáci dramatické výchovy nastudovali na školní akademii divadelní představení Pohádka o víle z Jařiča, vyprávění z Otrokovic, které pro nás napsal bývalý kolega pan učitel Jaroslav Hradil. Mgr. Ivana Divínová KAROLÍNA KUŽELOVÁ V předmětové komisi v letošním roce pracovalo šest členů. Učivo bylo probíráno podle plánu v časovém limitu. Některým problémům bylo věnováno méně času z důvodu jiných celoškolních aktivit. Po každém probraném celku žáci odpovídali na konkrétní otázky ústně nebo v připravených testech. V hodinách občanské výchovy a rodinné výchovy byly znalosti velmi často propojovány s ostatními předměty, žáci spontánně spolupracovali v navozených stimulačních situacích, při motivačních hrách. Byl kladen důraz na mezilidské vztahy, osobnostní a sociální rozvoj. Žáci byli vedeni k samostatné práci, k práci ve dvojicích i k práci ve skupinách. Byly zadávány dlouhodobé projekty, které se žáci učili obhajovat. Při této činnosti zjišťujeme, že dětem dělá problém diskutovat, vhodně Žáci na druhém stupni si uvědomují význam znalosti cizích jazyků pro praktický život. Co se naučili a jaké dělají pokroky, předvedli v mnoha zdařilých projektech. Při jazykových dnech na přelomu září a října zorganizovali například zábavné dopoledne pro menší spolužáky ve 4. a 5. třídách. Téměř osmdesát dětí dokázali skvěle zaujmout a pobavit nepřeberným množstvím jazykových her a soutěží. Na podzim se pokusili šesťáci napodobit oslavy Halloweenu. V maskách a kostýmech prožívali zábavné odpoledne s anglickými a německými jazykolamy, doplňovačkami, rébusy a křížovkami. Připravovali také typické halloweenské nápoje a pokrmy. Konec roku byl tradičně ve znamení adventních zvyklostí v anglosaských zemích. Jaro jsme přivítali Dnem naruby. Z učitelů se stali na jeden den žáci a z žáků učitelé. Mohli si vyzkoušet, jak nelehké může být upoutat pozornost a zájem spolužáků a něco je přitom naučit. Všichni se zhostili svého učitelování na výbornou. Několikrát jsme si vyzkoušeli uvařit typický anglický a německý pokrm a přitom se dorozumívat pouze cizojazyčně. Naštěstí nikdo neměl poté zažívací potíže... Co nás hodně bavilo, byly vyučovací hodiny, kdy se děti po malých skupinách vyměňovaly v paralelních třídách a zkoušely své dovednosti vzájemně. Byly to takové srovnávací testy. Mnohdy velmi poučné a inspirativní. Během celého školního roku jsme také pracovali na několika projektech, např. Život v zemích EU, doplňovali a rozšiřovali společenské vědy obhájit svůj názor. Někteří se stydí, někteří chtějí nevhodně prosadit svůj názor na úkor jiných, vykřikují. Je nutné se v příštím roce zaměřit více na vedení žáků k vhodné diskusi. Stále větším problémem se jeví pasivita žáků při vyučování už i v 6. ročníku. Mnohdy je velmi obtížné upoutat jejich zájem a pozornost. Mezi velmi zdařilé projekty patřily tyto: Šamani a kouzelníci, Středověká vesnice, Osobnost 17. a 18. století, Vznik Československa, Vývoj odívání, Domov je tam, Zdravá výživa a Komiks zaměřený na protidrogovou prevenci. Tyto práce si mohli v prostorách školy prohlédnout nejen sami žáci, ale i jejich rodiče. V letošním roce se uskutečnil už 38. ročník Dějepisné olympiády s názvem Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě do období renesance. Celkem soutěžilo cizí jazyky svá portfolia. Poprvé se také sedmáci vyučovali podle nového školního vzdělávacího programu ve volitelném předmětu Německý jazyk a nutno podotknout, že dokázali zvládnout bez problémů obě řeči. Prioritou pro příští rok bude opakování učiva a jeho trvalé upevňování. Mgr. Marie Heryánová 18 žáků osmých a devátých tříd. Nejlépe si vedla Veronika Kužílková z 9.A, druhé místo obsadila Ladislava Cablíková rovněž z 9.A, na třetím místě skončil Bronislav Cablík z 8.A. V rámci prevence sociálně patologických jevů se uskutečnilo několik besed zaměřených na sexuální výchovu, na vztahy mezi lidmi, na škodlivost návykových látek a na ochranu zdraví. Žáci 9. ročníku navštívili Okresní soud ve Zlíně. Pro doplnění regionálních dějin se organizovaly exkurze. Děti ze 6. tříd navštívily Muzeum J.A.Komenského v Přerově, sedmáci navštívili zámek Milotice a skanzen ve Strážnici. V příštím roce opět připravujeme pro žáky devátých tříd exkurzi do Osvětimi a do Krakowa. Mgr. Oldřiška Vobrová

5 ŠKOLNÍ NOVINY STRANA 3 školní parlament Školní žákovský parlament na naší škole pracuje již třetím rokem a stal se za tu dobu nedílnou součástí chodu školy. Získal si mezi děvčaty a chlapci důvěru, což je vidět na zájmu, s jakým se zapojili do příprav a konání nejrůznějších akcí. Rovněž dotazy a náměty na práci, stejně jako návrhy na řešení nejrůznějších problémů ve škole, které jsme nacházeli v parlamentní schránce, svědčí o smysluplnosti této žákovské organizace a důvěře, kterou do ní vkládají. Těší nás velký zájem vedení školy a mimořádná podpora a ochota, s jakou nám vycházelo vstříc při realizaci jednotlivých aktivit. V tomto školním roce jsme svou činnost rozvíjeli třemi směry. Hlavní pozornost jsme věnovali zábavným činnostem, o které děti projevily samy zájem, a které bezesporu ke zpestření života ve škole patří. Jednalo se o Čertovskou diskotéku pro mladší děti a mimořádně populární Vánoční večírek pro druhý stupeň, Barevný týden a soutěž o nejzajímavější velikonoční kraslici a oblíbenou valentýnskou poštu. Nedílnou součástí bylo zapojení do některých charitativních akcí. Uspořádali jsme dvě prodejní výstavky výrobků chráněné dílny Hvězda z Malenovic, prodej magnetek na podporu nemocným dětem a Květinový den Ligy proti rakovině. Oblíbené jsou i netradiční vzdělávací aktivity. Připravili jsme jazykové dopoledne pro menší děti u příležitosti Mezinárodního dne jazyků a v podobném duchu halloweenské odpoledne s angličtinou pro šesťáky. Na učitele si děti zahrály 28.března při Dni naruby. Osmačky a deváťačky se zase na chvíli staly náhradními maminkami při vítání budoucích prvňáčků a byly z této role nadšené stejně jako předškoláčci, kteří se od nich nemohli odtrhnout. Tento školní rok se prostě povedl a Školní žákovský parlament na tom má také svůj podíl. Členové i pomocníci hýřili nápady. Kdyby se všechny měly zrealizovat, musel by mít školní rok dvacet měsíců. Práce nás bavila a těšila. Za odměnu pro nás SRPŠ připravilo výlet na Lešnou. Na práci ve školním žákovském parlamentu se po celý rok podíleli žáci 4. až 9. tříd, za pedagogický sbor paní učitelky Marie Heryánová z druhého stupně a ze stupně prvního paní učitelka Marcela Kašpárková. Mgr. Marie Heryánová V pondělí 8.června se před školou shromáždilo čtyřicet dětí, které se těšily na výlet do ZOO Lešná, třetí nejkrásnější ZOO v České republice. Byly to děti, které celý rok poctivě pracovaly ve školním žákovském parlamentu a děti, které v průběhu tohoto školního roku nasbíraly nejvíce papíru. Byl to první výlet za odměnu, který se na naší škole uskutečnil a který sponzorovalo Sdružení rodičů a přátel školy. Od ZOO Lešná obdržela naše škola třicet volných vstupenek jako poděkování za sponzorování dvou zvířat. Po příjezdu na Lešnou se celé naší skupiny ujal pan Divílek, který nás doprovázel a velmi poutavě nám vyprávěl o zebrách, žirafách, slonech a lvech. Věděli jste, že žirafa spí pouze Jako každý rok, tak i letos se některé třídy vydaly na školu v přírodě. Tentokrát jely čtvrté třídy a 5.B. Pobyt trval šest dní od do Bydleli jsme v krásném prostředí Hostýnských vrchů na hotelu Zubříč. Doprovod z řad učitelů tvořily paní učitelky Staňková, Kašpárková, Vrubelová, paní psycholožka Sadilová a odřená kolena nám ošetřovala jako zdravotnice paní vychovatelka Dovrtělová. Po celou dobu pobytu jsme se kromě výuky zúčastňovali různých soutěží a her. Nejzajímavější byly Hec olympiáda, Gladiátoři a Kufr. Z večerních programů byla nejlepší závěrečná diskotéka. Nechyběla samozřejmě ani noční hra. Taky jsme podnikli spoustu výletů, např. do Rajnochovic, kde chovají koně Hafling. Navštívili jsme také zříceniny hradů Zubříč a Šaumurk. Není nic lepšího, než školní rok zakončit báječným týdnem v přírodě. Mgr. Dana Staňková za odměnu škola v přírodě dvacet minut denně a slon stráví dvacet hodin hledáním a pojídáním potravy? A víte, proč ve velkém výběhu uvidíte během dne jen žirafy a zebry? Protože nosorožci by jim mohli ublížit a tento výběh si užívají od páté hodiny odpolední a v noci. A pozor na pštrosa! Umí běhat rychlostí až 70 kilometrů v hodině. A prosíme vás, nekrmte opice, musí pak přes zimu držet dietu. Počasí bylo úžasné, svítilo nám sluníčko, všichni jsme si ho moc užili a byli jsme velmi spokojeni. Děkujeme za pěkný den. Žáci a jejich doprovod Mgr. Marcela Kašpárková a Mgr. Eva Horňáková

6 ŠKOLNÍ NOVINY STRANA 4 TAKOVÍ JSME BYLI od školky až po devítku Někteří z nás se potkali už v mateřské škole. Kdo to byl? Hádejte. Tajenku najdete na této dvoustraně. Ještě před nedávnem si mohli s Machem a Šebestovou notovat my jsme žáci 3.B a dnes jsou poslední den deváťáky. Jaké to bylo, co získali a co opouštějí, tak na to společně vzpomínali. Když jsme přišli do první třídy, skoro nic jsme neuměli a netušili jsme, co nás čeká. Začínali jsme v době, kdy naše škola měla ještě čtyři první třídy. Naší první třídní učitelkou byla paní Doležalová. Už tady jsme zažili spoustu nových věcí, první školní lásky a nerozlučná kamarádství, první hádky, vzdory a poznámky! Naučili jsme se číst a psát, dostali jsme dobrý základ, na kterém jsme mohli později stavět. Postupně dětí ubývalo, složení tříd se měnilo, a tak se po několika různých přesunech tehdy páté třídy A, B a C rozdělily, smíchaly a konečně vznikla naše 6.B. Přechod z prního na druhý stupeň byl pro nás velkou změnou. Přibylo nám učení a bylo potřeba brát školu trochu vážněji. Učení bylo opravdu jiné a těžší, ale díky paní učitelce Matyášové, která nám byla výbornou třídní učitelkou, jsme všechno zvládli dobře. Po dvou letech však odešla do důchodu, který si po útrapách s některými z nás opravdu zasloužila. Nebyli jsme totiž žádní svatoušci, dokonce jsme měli jistou dobu pověst nejhorší třídy. Asi proto jsme byli na poslední dva roky ve škole svěřeni do péče pana učitele Štěpána, který naši třídu bezvadně zvládl a asi nás dokázal tak trochu převychovat. Ale i tak jsme dokázali napáchat hodně průšvihů, za které jsme museli být spravedlivě potrestáni. Nejraději samozřejmě vzpomínáme na výlety, exkurze a třeba na lyžák, kdy jsme se učili lyžovat podle videa, protože nám nenapadal žádný sníh a museli jsme proto místo lyžování chodit na túry. Snad se nám naše učitele občas podařilo i rozesmát. Třeba když David Pellar v chemii na otázku, jak vzniká sádlo odpověděl: Sádlo se vyřeže z prasátka a tentýž David na otázku z dějepisu, co namaloval slavný holandský malíř Rembrandt, odpověděl: Rembrandt namaloval obraz. Je pravda, že to není úplně nesprávná odpověď, jestli ovšem paní učitelce tehdy stačila, to už si nepamatujeme. Adrianě Koutňákové se v testu z literatury na otázku, co složil Jakub Jan Ryba, podařilo napsat, že šlo o Českou vši vánoční a otázku, co je to personifikace, vyřešila tím, že jde o převtělení. Čas od času jsme se na našich vyučujících snažili vyloudit různé úlevy, většinou však marně. Učení bylo někdy prostě mučení. Nakonec jsme ve zdraví přežili všechny písemky, nedávné přijímačky a teď už jen hurá na prázdniny! Ještě před tím ale chceme my všichni z 9.B poděkovat úplně, ale úplně všem našim učitelkám a učitelům, kteří s námi měli neskonalou trpělivost, občas nás dokázali i pochopit a hodně nás toho naučili. Jana Vrtělková a Adriana Koutňáková

7 ŠKOLNÍ NOVINY STRANA 5 Na Trávníkách jsem učila dvaatřicet let. V roce 2007 jsem odešla do důchodu a teď po dvou letech jsem se vrátila zastupovat za nemocného kolegu. Kupodivu jsem se docela těšila na setkání se svou bývalou třídou, dnes 9.B, ačkoliv je to tatáž třída, která mi jako 6. a pak 7.B dávala pěkně zabrat a usnadnila mi rozhodnutí ukončit mé působení na ZŠ a odejít do důchodu. Dokonce jsem tehdy podezřívala pana ředitele Štíchu, že mi tu třídu dal na závěr mého učitelování za trest. Jen jsem nevěděla, za co. Moje poslední třída. Neposlušná, ukecaná, divoká. Zvláště kluci nebyli zvyklí poslechnout a respektovat cokoli a kohokoli jiného než sebe. Neustále vymýšleli aktivity přes rámec pravidel školního řádu. Slibovali, že se zlepší, ale skutek zpravidla utek. A nezapomenutelný kousek pánů kluků z bývalé 7.B? Skoky do tělocvičny! Tak tady už šlo o zdraví, ne-li o život. Včetně mého, i když jsem se skoků neúčastnila. To jen moje nervy už byly k prasknutí. A tak jsem se na důchod začala těšit. V poklidu domova, nesužována neustálým stresem ze soužití se svou třídou, jsem si občas vzpomněla na Honzu, Pepu, Jakuba, Petra, Martina a další, co tam asi zase vyvádějí... Letos jsem se tedy na dva měsíce vrátila zastupovat. Byla jsem zvědavá a těšila jsem se. Obávala a bála jsem se. Moje bývalá třída mě ale hodně překvapila. Jsou to už velcí mladí lidé, žádná neposlušná mrňata. Chovají se sebevědomě, ale přitom slušně. Nekřičí na mě a jsou schopni v diskusi argumentovat. Nemluví přede mnou sprostě. Jsou to mladé osobnosti, v jejichž blízkosti je mi dobře. Jak se to stalo? Že by vliv a působení nového třídního? Možná, ale jenom v tom to nebude. Děcka prostě vyrostla, vyspěla, leccos jim došlo, ve svých patnácti letech jsou skvělí. Je mi teď líto, že jsem u té proměny nebyla. A hrají výborně divadlo. Zvláště Laďa. A mám je ráda. Ať se vám v dalším životě daří! Mgr. Anna Matyášová třídní učitelé vzpomínka na moji poslední třídu 9.B Mgr. Anna Matyášová PaedDr. Pavel Štěpán Tajenka: V mateřské škole se sešli Adriana Koutňáková, Marcela Janů, Petra Karlíková, Veronika Przeczková, Jan Vajdák, Michal Klhůfek, Petr Jelínek, Laďa Hořák a Lukáš Kobylík

8 ŠKOLNÍ NOVINY STRANA 8 školní družina Ve školním roce 2008/2009 bylo do družiny přihlášeno 74 žáků, kteří pracovali ve třech odděleních. Navíc zde pracovalo šest zájmových útvarů - Ekotvořínek, sportovní, dva počítačové, flétna a logopedický, které navštěvovalo 75 dětí. Všichni žáci měli možnost se zúčastnit mimo obvyklých činností ještě řady akcí společných pro všechna oddělení. Byly to: Jízda zručnosti na koloběžkách, Nuda nemá šanci, Dubínkovo dobrodružství, Družinová notečka, Bramborový týden, Čertovské kreslení, Hec olympiáda, Pohádkový svět, Karneval, Velikonoční dílna v otrokovické Naději, Vajíčková střelnice, Ekotvoření, Autoškola pro nejmenší, Den dětí, Dětská pouť a Barviček se nebojíme. Mimo to jsme nacvičili s žáky dvě vystoupení na školní akademii, uspořádali ukázkové hodiny pro děti z MŠ, vystoupili jsme s programem na akci Den Země a MFFDM. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže Vodní svět a do turnaje v malé kopané pořádaných krajským metodickým sdružením ŠD ve Zlíně. V obou případech jsme obsadili 1.místo. Navštívili jsme tři filmová představení v Otrokovické Besedě. Spolu se školním parlamentem jsme připravili Čertovskou diskotéku pro děti z prvního stupně a podíleli se na Vánočním jarmarku pořádaném SRPŠ. O akcích jsme informovali na školních internetových stránkách, ve školních i Otrokovických novinách. Paní vychovatelka Dovrtělová se zúčastnila jako zdravotník lyžařského výcviku 7. ročníku a ozdravného pobytu žáků 4. a 5. tříd. Na třítýdenní praxi u nás byly dvě studentky Střední pedagogické školy v Kroměříži a jedna studentka Soukromé střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Všechny akce směřovaly ke snaze naučit děti již od první třídy aktivně prožívat svůj volný čas, nemyslet jen na sebe, najít hodnotu v hezkých vztazích mezi sebou a umět takové vztahy spoluvytvářet. To jsou naše priority i pro další rok. Hana Ficková z redakce Redakce ŠN děkuje všem, ať psavcům či nepsavcům, kteří se podíleli na jejich tvorbě. Chtěli jsme, aby naše noviny byly čtivé a nebyly lživé. V příštím roce budeme pracovat v novém složení, na které se už teď těším. Moc bych si přála, aby pro nás práce ve Školních novinách byla ctí a vyznamenáním. Am prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence sociálně patologických jevů se žáci zúčastnili zajímavých besed, které pro ně připravily organizace, s nimiž naše škola spolupracuje. Paní Věra Hartigová a Marie Domanská uspořádaly besedy pro 6. a 7. ročník. Dívky ze 6. ročníku a chlapci ze 7. ročníku si v průběhu programu Co se to se mnou děje? povídali o změnách, které doprovázejí dospívání. Láska, vztahy, sexualita a manželství byly obsahem další besedy pod názvem Chodíme spolu. Oběma 7. třídám se tak líbila, že projevily přání, aby se podobná akce uskutečnila i v budoucnu. Deváťáci za novými informacemi vyrazili na Okresní soud ve Zlíně, kde pro ně pracovníci Probační a mediační služby Zlín připravili přednášku o trestně právní zod- povědnosti mladistvých, trestním řízení a zákonu o soudnictví ve věcech mládeže. Dozvěděli se, co je to výkon trestu, výkon vazby, podmínečné propuštění, právo, trestní zodpovědnost a spravedlnost. Seznámili se s trestním právem v České republice, Zákonem o soudnictví ve věcech mládeže a s trestním řízením. Byly jim vysvětleny důvody vzetí do vazby či výkonu trestu. Tuto přednášku pak ve škole doplnila paní kurátorka Irena Blatecká, která žákům vysvětlila, co její práce obnáší a uvedla některé příklady z praxe. Na konci zajímavého povídání ochotně odpovídala na dotazy žáků, kteří, jak v hodnocení napsali, zjistili, že mít občanku opravdu není jen tak. Mgr. Miluše Šicnerová projekt na školní zahradě Realizace aktivit environmentální výchovy v prostředí školní přírodní zahrady ZŠ Trávníky, to je oficiální název dokončeného projektu připravovaného ZŠ Trávníky s finanční podporou Zlínského kraje, Sdružení rodičů a partnerských Technických služeb Otrokovice, který prolínal celým školním rokem. A co si pod tím představit? Postupně se vytvořily další pracovní a odpočinkové zóny v naší školní zahradě, vyráběly se informační panely a štítky s popisem rostlin pro naučnou stezku napříč zahradou, renovoval se skleník, sázely se další nové stromy, prováděly se terénní úpravy v okolí školy, zahrada se zkrášlovala. Zároveň se celý rok pracovalo na zmapování biodiverzity rostlin a živočichů, které u nás na zahradě můžete najít. Vše se dokumentovalo a zpracovávalo v moderních podmínkách díky technice, která se z prostředků projektu mohla zakoupit. Připravovaly se pracovní listy pro děti z mateřských škol i žáky základních škol. To vše proto, aby naše dlouhodobě pečlivě budovaná vzrostlá školní přírodní zahrada byla využívána nejen našimi žáky, ale aby mohla být nabídnuta i okolním školám k praktické výuce přírodovědných předmětů. Vyučující budou mít k dispozici nejen metodický seminář, ale budou vybaveni i dvěma DVD s prezentací ekosystémů, které jsou na zahradě k vidění. Na realizaci všech těchto aktivit se podíleli nejen vyučující a vychovatelky školní družiny, ale největší radost máme z toho, že se do práce zapojili sami naši žáci. Pochvalu zaslouží zejména členové ekologického praktika. Projekt je dalším důkazem toho, že i děti ze sídlištní školy se mohou o přírodě učit zajímavě a názorně. Naše škola usiluje o titul EKOŠKOLA a toto je další krok k jeho získání. Mgr. Jana Večeřová Školní noviny připravili žáci volitelného předmětu MEDIÁLNÍ VÝCHOVA: Patrik Neto, Aneta Kovaříková, Markéta Rašková, Nikola Vrzalová, Kristýna Hábová, Kateřina Zbranková, Jakub Doležal, Lukáš Měchura, Jan Nedbal, Marcela Janů, Petra Karlíková, Adriana Koutňáková, Barbora Krajčová, Jana Vrtělková a Michaela Zdílnová pod vedením Renaty Ambrůzové

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech

21 Seznam příloh. Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích. Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka. Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech 21 Seznam příloh Příloha č.1 - Úspěchy v soutěžích Příloha č.2 - Mistrovství ČR v šachu, tabulka Příloha č.3 - Přednáška o polárních oblastech Příloha č.4 - Ocenění školy za charitu Příloha č.5 Návštěva

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu.

Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Pohádkový semafor Pohádkový semafor je představení, které seznamuje děti se základními pravidly silničního provozu. Poprvé bylo hráno 7. prosince 1993. Je určeno dětem mateřských škol a mladším žákům prvního

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým

Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Hlas na žáky téměř nikdy nezvyšuji. Jsou šikovní, zodpovědní a tvoří tým Naše Valašsko, 04.03.2013, JOSEF BENEŠ, str. 12, Valašsko http://www.vlp.cz V seriálu Valašský GEN vám dnes představujeme učitelku

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

OCo uvnitř najdete. Oco nového od září. Oprvní zářijové akce. OInformace KZČ eldorádo. Odalší ohlédnutí za letními tábory. Oinformace ze sportu

OCo uvnitř najdete. Oco nového od září. Oprvní zářijové akce. OInformace KZČ eldorádo. Odalší ohlédnutí za letními tábory. Oinformace ze sportu OCo uvnitř najdete Oco nového od září Oprvní zářijové akce OInformace KZČ eldorádo Odalší ohlédnutí za letními tábory Oinformace ze sportu OFoto ohlédnutí za 1. zářím 2008 O Duncan jánské lázně Na naší

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU

DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU DRUHÝ ROČNÍK KRČÍNSKÉHO MARATONU PŘÍLOHA OBČASNÍKU ZŠ KRČÍN MASKOT: ŠNEK GRIGOR HESLO: I NEJPOMALEJŠÍ SE MOHOU ZÚČASTNIT! PÁTEK 30. 5. 2014 Rekordní druhý ročník Krčínského maratonu Rekordní druhý ročník

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Vánoční dílničky Vyučující a vychovatelky školní družiny srdečně zvou rodiče a budoucí prvňáčky na TRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNIČKY Přijďte si s námi: zazpívat udělat

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Hodnocení preventivního programu

Hodnocení preventivního programu Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Hodnocení preventivního programu Školní rok: 2014-2015 Školní metodik prevence: Mgr. Anna Smahelová 1 I.Analýza stavu

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA. Přespolní běh. Malá kopaná

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA. Přespolní běh. Malá kopaná Filuta školní časopis 2.čtvrtletí Základní škola Bochov, Okružní 367, 364 71 Bochov Žirafy Při hodině výtvarné výchovy jsme vyráběli koláž-žirafy. Utvořili jsme čtyři skupiny a rozdělili si úkoly. K výrobě

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více