Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola Název školy: Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Adresa: Svážná 2342, Most Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Vedení školy: ředitelka: Mgr. Jana Nachtigalová zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Marie Kudrnová Kontakt: telefon: , (T Mobile) fax: Právní subjektivita byla škole udělena k Zařazení do sítě škol bylo provedeno k V souvislosti se změnou zřizovací listiny k došlo ke změně v registru škol ke dni Jsme plně organizovaná základní škola s 1. a 2. stupněm, jež se profiluje jako škola se zaměřením na environmentální výchovu. Mottem, zvoleným pro vlastní školní vzdělávací program, podle něhož škola své žáky vzdělává, jsou slova významného stoupence a propagátora principu udržitelného rozvoje Josefa Vavrouška: Žijme tak, abychom při uspokojování svých potřeb neomezovali práva těch, co přijdou po nás. 1.2 zřizovatel Název zřizovatele: Statutární město Most Adresa: Radniční 1, Most Kontakt: telefon: součásti školy Základní škola (kapacita 480 žáků) Školní družina (kapacita 100 žáků) Školní jídelna (kapacita 600 žáků) 2

3 1.4 školská rada Složení školské rady: Mgr. Vlasta Šnajdrová Mgr. Alena Čechová MUDr. Silvie Sternthalová MUDr. Lenka Vonášková Blanka Nešporová Rosenkranzová Libuše Funkční období: občanské sdružení Na škole působí občanské sdružení SRPDŠ, tvořené zástupci z řad rodičů jednotlivých tříd, jehož předsedou je Ing. Josef Černý. Příspěvek do tohoto sdružení činil ve školním roce 2012/ ,- Kč na rodinu žáků, kteří plní povinnou školní docházku na naší škole. K činily příspěvky od rodičů ,- Kč na školní rok 2012/2013. Sdružení svými finančními prostředky podporuje jednotlivé akce školy ve výši, kterou si odsouhlasí samotní zástupci sdružení. 1.6 žákovský parlament Žákovský parlament je složen ze zastupujících žáků 5. až 9. ročníku. Jeho předsedou byl ve školním roce 2012/2013 Daniel Pešek, žák IX. A. Koordinátorem žákovského parlamentu je Ing. Helena Nováková. 1.7 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny: 11 kmenových učeben 3 plnohodnotná oddělení školní družiny + ranní družinka Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna: učebna chemie a fyziky laboratoř chemie učebna přírodopisu laboratoř přírodopisu jazykové učebny 2 pro výuku anglického jazyka, 1 pro výuku německého jazyka, 2 pro výuku českého jazyka učebna náprav dyslektických obtíží knihovna učebna PC s připojením na internet učebna výtvarné výchovy učebna s interaktivní tabulí Odpočinkový areál, zahrada, hřiště: areál učeben v přírodě arboretum naučná přírodovědná stezka ohniště multifunkční sportovní areál 3

4 Sportovní zařízení: tělocvična posilovna Dílny a pozemky: plně vybavená dílna cvičná kuchyňka skalka v areálu školy Žákovský nábytek: Škola je kompletně vybavena novým, výškově nastavitelným nábytkem, který odpovídá evropským normám. Tento se postupně obměňuje dle míry jeho opotřebení. Učebny 1. stupně a oddělení školní družiny jsou vybaveny volně položenými koberci, které splňují hygienické normy. K ukládání svých svršků a bot používají žáci 3. až 9. ročníku samostatné šatní skříňky. Žákům 1. a 2. ročníku slouží k odkládání svrchního oděvu a bot klecové šatny, neboť máme obavy, že by tyto malé děti ztrácely klíčky od skříněk. Všechny učebny jsou vybaveny novými posuvnými tabulemi s magnetickou vrstvou, v učebně hudební výchovy byla instalována nová keramická tabule na popis fixy. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím: Učební pomůcky postupně obměňujeme dle míry jejich opotřebení a dle výše finančních prostředků, které jsou škole přiděleny ze státního rozpočtu. Pokud je to jen trochu možné, učební pomůcky modernizujeme. Vychováváme naše žáky tak, aby tyto pomůcky neničili. V laboratoři chemie máme velmi dobré vybavení chemickým nádobím i chemikáliemi. Hračky jsou umístěny především ve školní družině. Opět se maximálně snažíme, aby sloužily dětem co nejdéle. Ze sportovních potřeb jsou nejvíc využívány míče. Tyto postupně dokupujeme, dle míry jejich opotřebení. Zbývající sportovní nářadí dlouhodobě používáme. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: Ve většině učeben se nacházejí televizory spolu s přehrávači VHS a DVD. V učebně chemie a fyziky je nainstalováno projekční plátno spolu s dataprojektorem a notebookem. Ve čtyřech kmenových učebnách 1. stupně jsou nainstalovány interaktivní tabule Smart Board s dataprojektorem. V jazykové učebně pro výuku německého jazyka a v učebně matematiky - zeměpisu jsou nainstalovány keramické tabule s interaktivním dataprojektorem s ultrakrátkou projekcí. V učebně PC je kromě 26 kompletních počítačů, připojených na internet, i interaktivní plazmový zobrazovač (SMART TV - úhlopříčka 152 cm, 2 interaktivní pera). Všichni pedagogové používají notebooky, zakoupené v rámci projektu EU peníze školám. Pro potřeby školy využíváme kvalitní fotoaparáty zrcadlovku Canon a digitální fotoaparát Samsung Galaxy, které byly též pořízeny z projektu EU peníze školám. Z finančních prostředků z projektu EU peníze školám se zakoupila multifunkční laserová tiskárna Canon a skener HP. 4

5 Třída 2. B obdržela od jednoho z rodičů sponzorský dar v podobě multifunkční laserové tiskárny. Nadále chceme pokračovat v trendu modernizace školy. K tomuto bychom chtěli především využít finanční prostředky z projektu EU peníze školám, finanční prostředky přidělené zřizovatelem, popřípadě sponzorské dary, pokud nám budou nabídnuty. Snažíme se zapojit i do dalších projektů, které by posunuly naši školu v rámci modernizace vybavení směrem kupředu. Uvědomujeme si, že počet žáků ve škole postupně roste, což znamená, že se naše škola svým zaměřením na environmentální výchovu a přírodní vědy stává zajímavou pro rodiče a jejich děti. Snažíme se přesvědčit rodiče současných i budoucích žáků naší školy, že jsme schopni nabídnout jejich dětem kvalitní vzdělání v příjemném, moderním, tvořivém a bezpečném prostředí. 2. Školní družina V tomto školním roce bylo do ŠD přihlášeno 77 dětí, které byly rozděleny do tří oddělení. Vývoj počtu žáku v průběhu posledních pěti let dokumentuje následující tabulka: Měsíc IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Ø Školní rok 2008/ ,5 Školní rok 2009/ ,2 Školní rok 2010/ ,6 Školní rok 2011/ ,8 Školní rok 2012/ ,1 Je zde vidět postupný nárůst počtu dětí ve škole, a tím i nárůst zájemců o návštěvu školní družiny. Naše rodinná školní družina se vzájemně prolíná, děti mají možnost pracovat, hrát si spolu v různých věkových skupinách, což má příznivý vliv na jejich vývoj. Denní program je vždy uzpůsoben tak, aby navazoval na školní kroužky, které zasahují do režimu ŠD. Hlavním úkolem je bezpečí dětí, smysluplné využití jejich volného času, regenerace sil a pohodový odpočinek dětí pod laskavým vedením vychovatelek ŠD. Zaměřujeme se na činnost tělovýchovnou a sportovní, při nichž rozvíjíme přirozenou závodivost a ctižádost u dětí s cílem vyniknout. Vychováváme děti k odpovědnosti k ostatním. Smyslem celého našeho snažení je potlačování negativních a zesilování pozitivních projevů u dětí, svou výchovou zabraňujeme násilí, agresivitě, šikaně a xenofobii. Náplň práce ŠD je často koordinována s projekty, jež byly realizovány zejména na prvním stupni školy. Zájmovou činnost podporovaly i nákupy netradičních materiálů, sportovních pomůcek a her. Celoročně žáci aktivně obměňovali výzdobu ve ŠD, na chodbách a na oknech podle ročních období a svátků. 5

6 Velký důraz je kladen na spolupráci s rodiči. Mezi tradiční akce řadíme Den otevřené ŠD, stejně jako podzimní Halloween a jarní pálení čarodějnic, kdy mají rodiče možnost se zúčastnit veškerého dění. Pořádáme i výlety mimo město Most. V tomto školním roce děti navštívily zámek Libochovice, kde byl pro ně připraven program s pohádkovou tematikou. Také děti dvakrát navštívily centrum zábavy Beckiland v Praze Zličíně. Tato akce má opravdu mimořádný ohlas a k její realizaci se budeme vracet i v následujícím školním roce. Pro snazší komunikaci s rodiči má ŠD k dispozici služební mobilní telefon ( ). Prostory školní družiny byly během hlavních prázdnin modernizovány a působí velmi příjemným, estetickým dojmem. Jsou zařízeny převážně novým nábytkem, který se neustále doplňuje. Děti mají k dispozici velké množství her a hraček. ŠD má vlastní klavír, audiovizuální techniku včetně počítače, připojeného na internet. Využíváme sportovní areál školy a altán s učebnou v přírodě. Jediné, co zde opravdu nenajdeme, je nuda. Celoroční program Školní družiny: září říjen BOZ a PO v ŠD, dodržování bezpečnostních předpisů v ŠD Seznámení se s dětmi, zahájení činnosti ve školní družině, seznámení se s řádem a režimem v ŠD Spontánní hry, hry s hudbou, soutěže výtvarné (co jsme se dělali o prázdninách, jak známe své město) Pexesiáda Pohybové hry a jejich pravidla Soutěž O nejrychlejší vlaštovku Vycházky do okolí poznávání cesty do a ze školy Hry za účelem poznávání se navzájem, zapojení prvňáčků do kolektivu Turistická vycházka na Širák Výroba draků a dráčků Drakiáda Podzimní radovánky chutě a barvy podzimu Soutěž o nejdelší housenku ze spadaného listí Práce s přírodninami Podzimníčci Halloween zábavné odpoledne listopad Bramboriáda - výrobky z brambor Vycházky do blízkého okolí Vědomostní soutěže Zajímavosti ze světa četba, hledání v encyklopediích, vyprávění Sv. Martin pranostiky zkoumáme, co nám říkají 6

7 prosinec Zima a čertí pohádky Bude zima, bude mráz povídáme si a malujeme Mikuláš, čert a anděl Sláva, už je tu sníh bobování, bruslení Hurá Vánoce píšeme a malujeme Ježíškovi Vánoční výzdoba školní družiny Obálkový týden Tradice Vánoc a jak je dodržujeme leden únor Malujeme ohňostroje Piškvorkiáda Mozaiky z netradičních materiálů Soutěže ve znalostech (tajenky, kvízy, hádanky) Hudební soutěž Ptáček zpěváček Hry na sněhu Večerníčková soutěž Netradiční soutěže Masopustní karneval Soutěžíme o nejrychleji poskládané puzzle březen Pozorování proměn počasí a změn v přírodě Velikonoce a zvyky, obyčeje výzdoba ve ŠD Barevný den Návštěva okresní knihovny duben Dopravní soutěž Den Země Školka se švihadlem a s míčem Slet čarodějnic květen Svátek matek výroba přáníček Módní přehlídka ve ŠD Hřišťovka kolem světa Skákání panáka 7

8 červen Den dětí sportovní odpoledne Družinový výlet Letní sporty Malujeme zmrzliny a nanuky Zmrzlinová vycházka 3. Školní jídelna Školní jídelna poskytovala stravovací služby 158 žákům (104 žákům 1. stupně a 54 žákům 2. stupně) a 21 zaměstnancům školy. Denní průměr činil 143 uvařených obědů. Počty obědů se měnily podle měsíců v roce, případně podle nepřítomnosti většího počtu žáků ve škole (LVVZ, exkurze, ozdravné pobyty, škola v přírodě, ). Strávníci mají možnost výběru ze dvou příloh. Důraz je kladen zvláště na dostatek ovoce, zeleniny (často v syrovém stavu) a mléčných výrobků, stejně jako na pestrost hlavních jídel a výběr nových receptur. Pravidelné kontroly prováděné orgány KHS hodnotí vybavení školní jídelny, stejně jako skladbu jídelníčku, velice kladně. Materiální vybavení školní kuchyně je na velmi dobré úrovni a odpovídá hygienickým normám. Kuchyně je vybavena nerezovým nádobím. V červnu jsme získali téměř novou tunelovou myčku nádobí (převod z majetku bývalé 16. ZŠ Most). Ve školní jídelně máme čtyři roky starý nábytek a o prázdninách zde byla provedena kompletní výmalba kuchyně a školní jídelny. Rekapitulace Školní jídelny: Měsíc pracovní dny 1. st. počet obědů 1. st. cena obědů 2. st. počet obědů 2. st. cena obědů zaměstnanci počet obědů zaměstnanci cena obědů denní průměr září ,33 říjen ,09 listopad ,72 prosinec ,93 leden ,35 únor ,63 březen ,42 duben ,14 květen ,15 červen ,65 celkem ,13 průměr 19,3 143,1 8

9 4. Školní knihovna Počet zaregistrovaných knih je 7030 (z toho 60 knih tvoří soubory mimočítankové četby, 13 knih encyklopedie a knihy odborné). Tyto knihy si děti moc nepůjčují. Ve školním roce 2012/2013 do knihovny nepřibyly žádné nové tituly, mnoho knih je již hodně starých a ve špatném stavu, jedná se hlavně o knihy v sadách pro mimočítankovou četbu. Knihy pro mimočítankovou četbu využívají paní učitelky z 1. stupně. Knihovnu navštěvovalo celkem 65 čtenářů. Ve školním roce 2012/2013 pokračovala spolupráce s Městskou knihovnou naši žáci navštívili Městskou knihovnu v rámci výuky i v rámci činnosti školní družiny. Pokračuje spolupráce s Knižním klubem Fragment děti si mohou objednávat knihy z tohoto nakladatelství asi čtyřikrát během školního roku, kdy nás nakladatelství osloví a pošle nám pro děti nabídkové katalogy. Tuto nabídku využívají především děti z 1. stupně a paní učitelky. Děti měly možnost zakoupit si naučné publikace z nakladatelství Taktik. Audio a video dokumenty, ani počítačové programy se v knihovně nenacházejí. Oproti předchozímu školnímu roku došlo k mírnému nárůstu čtenářů z řad žáků 1. stupně. Abychom děti motivovali k četbě knih, pořádáme v dubnu akci Noc s Andersenem. V tomto školním roce jsme se v rámci této akce zaměřili na knihy ilustrované známou ilustrátorkou Helenou Zmatlíkovou. Bohužel se zde stále projevuje trend dnešní doby, že děti všeobecně málo čtou a následně mají problémy s pravopisem a chybí jim dostatečná slovní zásoba. Tato skutečnost se následně odráží například v matematice, kde nejsou děti schopny správně přečíst a úspěšně řešit slovní úlohy. 9

10 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Ve všech postupných ročnících: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KRUH. Kruh jako symbol neustálého běhu života na Zemi. K omunikace R ozvoj U čení H ledání, hodnocení Seznam volitelných předmětů: Z nabídky, kterou obsahuje ŠVP KRUH, byly v tomto školním roce realizovány tyto volitelné předměty: 6. ročník: Přírodovědná praktika Konverzace v anglickém jazyce Sportovní aktivity (hoši) 7. ročník: Přírodovědná praktika Sportovní aktivity (hoši) Výpočetní technika Německý jazyk (2. cizí jazyk) Domácnost 8. ročník: Přírodovědná praktika Výpočetní technika Konverzace v anglickém jazyce Sportovní aktivity (hoši) 9. ročník: Německý jazyk (2. cizí jazyk) Přírodovědná praktika Výpočetní technika Domácnost 10

11 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Funkcionáři školy Ředitelka: Zástupce ředitele: Zástupce ředitele pro ekonomiku: Výchovný a kariérový poradce: Školní metodik prevence: Metodik informačních technologií: Personalistka: Školník: Mgr. Jana Nachtigalová Mgr. Marie Kudrnová Jana Vrbatová Mgr. Alena Čechová Mgr. Milena Holá Radek Mareška Jana Lozinčáková Karel Kuník Zaměstnanci školy Ve školním roce 2012/2013 působilo na škole: Celkem 17 učitelů (15 na plný úvazek a 2 na částečný úvazek). 8 absolventů pedagogické fakulty s odbornou kvalifikací pro 1. stupeň 5 absolventů pedagogické fakulty s odbornou kvalifikací pro 2. stupeň 2 absolventky neučitelského oboru VŠ obě dvě s doplněným pedagogickým vzděláním 1 absolvent SPŠS informatik a 1 SPgŠ na částečný úvazek Školní družina 3 kvalifikované vychovatelky (2 na plný úvazek a 1 na úvazek částečný) Správní zaměstnanci 4 pracovnice ve školní jídelně (vedoucí, 2 kuchařky, 1 částečný úvazek) 4 správní zaměstnanci (školník, 2 uklízečky, 1 uklízečka na částečný úvazek) 2 ekonomické pracovnice (ZŘE, referentka) Rodičovskou dovolenou čerpají: kvalifikovaná učitelka pro 2. stupeň (matematika fyzika), kvalifikovaná vychovatelka. Vzhledem k malému počtu tříd nebylo možné zajistit plnou aprobovanost výuky jednotlivých předmětů, na druhé straně trvá nedostatek kvalifikovaných učitelů speciálních oborů (cizí jazyky, výchovy, výpočetní technika, ). Hudební výchovu na druhém stupni učily učitelky z prvního stupně, výtvarnou výchovu vychovatelka, jež je v oboru vzdělána na SPgŠ. Z ekonomických důvodů měli nepedagogičtí pracovníci, kromě ZŘE, snížený úvazek z 1,00 na 0,9. 11

12 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. K zápisu do prvních tříd (včetně období do ) pro školní rok 2012/2013 se dostavilo 53 žáků. Na základě výsledku zápisu bylo vydáno 50 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Na základě žádosti zákonných zástupců a předložení příslušných dokumentů rozhodl ředitel školy do začátku školního roku o 7 odkladech povinné školní docházky. Do zahájení školního roku 2012/2013 přestoupili na jinou školu 2 žáci budoucího 1. ročníku. Do prvního ročníku nastoupilo 44 žáků. Kromě přijetí na základě výsledků zápisu z ledna 2012 vydala ředitelka školy dalších 18 rozhodnutí o přestupu do celé škály ročníků. V tomto školním roce je ve škole 11 tříd a do budoucna očekáváme, že se tento počet bude navyšovat, abychom se mohli vrátit k původnímu počtu 18 tříd. Podle Výkazu o základní škole, uvádějícího stav žactva k 30. září, byl školní rok 2012/2013 zahájen počtem 228 žáků, z toho 109 chlapců a 119 dívek v 11 kmenových třídách. První stupeň navštěvovalo 146 žáků (64 chlapců a 82 dívek) v sedmi třídách, druhý stupeň pak 82 žáků (45 chlapců a 37 dívek) ve čtyřech třídách. Během školního roku docházelo k pohybu stavu žactva, zapříčiněnému migrací obyvatel. Tyto změny dokumentuje následující tabulka: Stav žactva k a Ročník Počet tříd Počet žáků k Počet žáků k Celkem

13 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Přehled docházky Absence celkem činila za celý školní rok hodin. Omluvená absence činila za celý školní rok hodin ( hodin v 1. pololetí, hodin ve 2. pololetí). Neomluvená absence činila za celý školní rok 291 hodin. Veškerou neomluvenou absenci řešila škola v souladu s předpisy a ve spolupráci se státními orgány. Průměrná celková absence na jednoho žáka činila v 1. pololetí 46,40 hodiny a ve 2. pololetí 65,79 hodiny. Na poměrně vysokém počtu omluvených hodin se odráží trend dnešní doby jezdit na ozdravné pobyty v průběhu školního roku, a ne o prázdninách. Tento nárůst je vidět zejména ve druhém pololetí. V několika případech se škola potýkala i se zastřenou neomluvenou absencí, kdy rodiče kryjí své dítě a napíší omluvenku, i když důvod absence pádný nebyl. Statisticky zajímavým se jeví již několik let fakt, že tradičně nejvyšší průměrnou absenci mívají žáci nejvyššího ročníku, zejména ve druhém pololetí (v tomto školním roce 103,55 hodin na jednoho žáka 9. ročníku). Přehled absence žáků: třída I. A I. B II. A II. B III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A 1. pol oml prům. 36,83 25,05 36,28 31,17 45,28 46,61 31,25 52,18 51,32 75,44 79,00 45,82 neoml Celkem ZŠ 2. pol. Šk. rok prům , ,63 4,17 0,10 0,57 oml prům. 55,48 51,24 60,78 42,28 59, ,43 53,79 96,79 81,50 100,2 0 neoml prům ,96 2,47 0,89 3,35 0,67 oml ,09 prům. 46,16 38,15 48,53 36,73 52,31 59,81 41,84 52,99 74,06 78,47 89,6 50,96 neoml prům ,13 0 0,96 2,05 2,53 1,73 0,62 13

14 Přehled výsledků vzdělávání 1. pololetí Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Chování 2. st. 3. st. I. A I. B II. A II. B III. A IV. A V. A stupeň celkem VI. A VII. A VIII. A IX. A stupeň celkem Škola celkem

15 2. pololetí Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Chování 2. st. 3. st. I. A I. B II. A II. B III. A IV. A V. A stupeň celkem VI. A VII. A VIII. A IX. A stupeň celkem Škola celkem Do výsledku vzdělávání je třeba zahrnout i práci s žáky, kteří byli v péči PPP v Mostě. V tomto školním roce bylo na škole 11 integrovaných žáků (2 na prvním stupni a 9 na druhém stupni), kteří byli vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu. Oproti minulému školnímu roku došlu k poklesu počtu těchto žáků. Příčiny jsou dvě někteří integrovaní žáci úspěšně dokončili povinnou školní docházku, ale jsou zde i žáci, jejichž rodiče si nenašli čas na kontrolní vyšetření svých dětí, které následně ztratily integraci, a dále se s nimi pracuje pouze na základě tzv. podpůrného plánu. Plány individuálního vzdělávání jsou vypracovávány dvakrát ročně. Na začátku školního roku v září jsou předkládány Mgr. Linajové do PPP Most a ve druhém pololetí je Mgr. Linajová kontroluje přímo ve škole. Při obou kontrolách bylo shledáno vše v pořádku. Integrovaní žáci navštěvovali kroužek Nápravy dyslexie pod vedením Mgr. Ivany Faltysové a Mgr. Lenky Černé. Žáci mohli využívat i konzultační hodiny jednotlivých pedagogů. Je třeba konstatovat, že někteří žáci tuto možnost využívali pravidelně. Na volbu budoucího povolání byl zaměřen zejména vzdělávací obsah předmětu Svět práce - v 1. pololetí 9. ročníku a ve 2. pololetí 8. ročníku v rámci předmětu Pracovní výchova. Zde se žáci mimo jiné naučili rozlišovat znaky u jednotlivých povolání. Formou testů pak zjišťovali své schopnosti a dovednosti. Významnou součástí jsou informace o příčinách a důsledcích nezaměstnanosti. 15

16 Výuka v předmětu Svět práce byla zaměřena na tyto kompetence: - komunikativní seznamování s pojmy souvisejícími s volbou povolání - sociální a personální spolupráce ve skupině - k řešení problémů prakticky využívat osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce - k učení vedení žáků k plánování činností. Velká pozornost byla věnována opět vyplňování a podávání přihlášek. Od ledna 2012 se již nedoplňují výstupním hodnocením. Výuka byla doplněna základními informacemi z ETIKETY (DVD) a informacemi o sociálním systému v ČR. Pedagog a žáci Soukromé školy diplomacie a veřejné správy v Mostě připravili pro žáky 8. a 9. ročníku zajímavou interaktivní přednášku o finanční gramotnosti. Během školního roku žáci dostali tyto materiály: - Informace o studijních a učebních oborech na Mostecku - Atlas školství Ústecký kraj Při rozhodování o budoucí profesi žákům pomohly jednak informace z VOP a sady testů zaměřené na jejich schopnosti a dovednosti, ale také besedy s pracovníky SŠ a IPS. Zde se osvědčily již pravidelné návštěvy IPS, kde se vždy setkáváme s velmi dobrým přístupem ze strany pracovníků IPS návštěva IPS každý žák si vyzkoušel profesní testy, které byly ihned vyhodnoceny. Žáci byli velmi podrobně seznámeni s možnostmi studia na SŠ i s následujícími možnostmi zaměstnání Česko saský veletrh vzdělávání v letošním roce se zde objevily i nabídky studia v SRN přehlídka SŠ na naší škole v rámci třídních schůzek velmi dobrá akce, vysoká spokojenost u rodičů i žáků. Příjemně překvapila vysoká účast zástupců jednotlivých SŠ exkurze na SŠ EDUCHEM ukázky výuky exkurze na MmM. Ve školním roce ukončilo vzdělávání celkem 25 žáků, 20 z devátého ročníku a 5 z ročníku osmého. Z 20 žáků devátého ročníku jich 16 zvolilo studium maturitního oboru z toho 4 žáci si vybrali studium na gymnáziu. Tři žáci z pátého ročníku budou pokračovat v plnění povinné školní docházky na osmiletém gymnáziu v Mostě. 16

17 Projekt NIQES, tzv. plošné testování V květnu 2013 proběhlo tzv. plošné testování v rámci projektu NIQES. Cílem projektu NIQES je poskytnutí informace o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Zajímavostí bylo zasazení výsledků žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků. Zde je hodnocení školy v tomto rámci. 5. ročník: Anglický jazyk 76,46 % Český jazyk a literatura 59,20 % Matematika 44,05 % Žáci 5. ročníku patřili v českém jazyce a v matematice spíše k horšímu průměru. Na základě tohoto zjištění vedení školy přistoupilo v následujícím školním roce k opatření, že tato třída má v 6. ročníku jednu půlenou hodinu českého jazyka a matematiky. V anglickém jazyce jsou znalosti našich žáků srovnatelné s většinou testovaných škol. Spíše patříme k lepšímu průměru. 9. ročník: Anglický jazyk 55,47 % Český jazyk a literatura 73,33 % Matematika 62,50 % U žáků 9. ročníku lze na základě výsledků testování konstatovat, že naši školu opouštějí s velmi dobrými základy ze všech tří testovaných předmětů. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Značnou pozornost věnuje škola dalšímu vzdělávání pracovníků. Vyšší odbornou způsobilost získávají pedagogové účastí na různých školeních a seminářích, pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanými pracovišti. Své odborné vzdělání si doplnila v tomto školním roce učitelka matematiky a fyziky úspěšným ukončením doplňkového pedagogického studia na UJEP v Ústí nad Labem. V březnu 2013 zahájila ředitelka školy Funkční studium řídících pracovníků v rozsahu 100 hodin, aby splnila povinnost podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb, zákon o pedagogických pracovnících. Na úhradu tohoto studia byla čerpána částka ve výši ,- Kč. Za období září až prosinec 2012 nebyly vynaloženy na další vzdělávání pedagogických pracovníků žádné finanční prostředky v podobě kurzovného. Přesto se však naši pedagogové zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: Konference k soutěži Nejlepší chemik Ústeckého kraje 2012 Mgr. Ivana Strnadová. Seminář Kapradí v ekologickém centru Sever v Litoměřicích Mgr. Ivana Strnadová. Seminář o odpadech (pořádaný společností EKOKOM) Mgr. Jana Nachtigalová. Kasuistický seminář Mgr. Lenka Černá, Mgr. Ivana Faltysová, Mgr. Věra Nezbedová. Školení k čerpání finančních prostředků z projektů EU v Ústí nad Labem Mgr. Jana Nachtigalová 17

18 V období leden až srpen 2013 byly kromě částky ,- Kč čerpány tyto částky: 200,- Kč na zaplacení vzdělávacího programu Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce, který absolvovala Mgr. Marie Kudrnová. 4750,- Kč bylo čerpáno z projektu EU peníze školám na školení k práci s interaktivní tabulí Smart Board tohoto školení se zúčastnila Mgr. Lenka Černá, Mgr. Ivana Faltysová, Mgr. Milena Holá, Mgr. Ilona Korandová, Mgr. Marie Kudrnová, Mgr. Věra Nezbedová, Mgr. Vlasta Šnajdrová a Mgr. Hana Wicklová. Bez poplatku byla účast na semináři Přírodovědný inspiromat na UJEP v Ústí nad Labem Mgr. Jana Nachtigalová, Mgr. Ivana Strnadová Bez poplatku byla účast na semináři s workshopem Fairtradová čokoláda v Praze Mgr. Ilona Korandová, Mgr. Ivana Strnadová. Metodik ICT, pan Radek Mareška prezentoval svoji práci v soutěži DOMINO. Postoupil do celostátního kola v Praze, kde za svou práci obdržel čestné uznání. Měl jednu nevýhodu svou práci nevypracoval v SW Smart, což byl určitý handicap vůči ostatním soutěžícím, protože tuto soutěž pořádá společnost AV Media. Výrazným negativem je stále nízký příspěvek na ONIV, v porovnání s rokem 2007 se pohybuje přibližně na 50 % částky vyplacené v porovnávaném roce, z nějž je studium financováno a na straně druhé, se zvyšuje cena jednotlivých vzdělávacích aktivit. Škola se proto maximálně snaží využívat vzdělávací semináře, na nichž se finančně spolupodílí EU nebo semináře, které jsou zdarma. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola je významným centrem dění v oblasti environmentální výchovy v regionu. Od května 2008 je sídlem Krajské skupiny Klubu ekologické výchovy Ústeckého kraje, jež koordinuje činnost základních a středních škol v této oblasti. V čele tohoto orgánu stojí pedagožka naší školy, Mgr. Ivana Strnadová. Již popáté v řadě uspořádala v dubnu 2013 naše škola Žákovskou ekologickou konferenci pro žáky základních a středních škol Ústeckého kraje, která se i tentokrát, díky vstřícnosti pana primátora, konala v zasedacím sále Magistrátu města Mostu. Konference, jejíž odborná úroveň neustále stoupá, se opět setkala s velkým ohlasem. Škola je rovněž členem Poradního sboru EVVO, který je poradním orgánem Krajské rady EVVO v Ústí nad Labem. Školní koordinátorka EVVO je nejen členkou Krajské rady EVVO, ale i členkou nejvyššího orgánu této organizace, celostátního výboru KEV České republiky. Za dlouholetou činnost v oblasti environmentálního vzdělávání je škola již trojnásobným držitelem nejvyššího možného ocenění v této oblasti Školou udržitelného rozvoje I. stupně. Na veškeré akce školy jsou zváni zástupci médií (tisk, televize), na nejvýznamnější i představitelé města Mostu. O dění ve škole informujeme v místním tisku - Homér, Mosteckých listech, internetových magistrátních novinách, oslovujeme i regionální televizi. Podrobné informace o životě školy jsou zveřejňovány na webových stránkách školy, které stále aktualizujeme. Úzce spolupracujeme s MŠ U Cáchovny. Děti z této školky mají možnost, po předchozí domluvě, navštěvovat naší počítačovou učebnu nebo mohou využívat naše sportoviště. Škola se nezaměřuje pouze na oblast výuky, případně sportovní vyžití, ale v rámci možností se snaží seznámit své žáky s širokým spektrem lidských činností. Děláme vše pro to, aby naši žáci byli kulturní a slušně vychovaní lidé, kteří vyznávají též jiné hodnoty, než materiální. 18

19 V tomto školním roce se naše škola zapojila, s podporou Rady města Mostu, do propagace hnutí Fair Trade, s cílem stát se jednou z mála Férových škol v České republice. V průběhu školního roku žáci navštívili divadelní inscenace v Městském divadle v Mostě, Divadle rozmanitostí, ZUŠ a v Městské knihovně. Také shlédli filmová přestavení v kině Kosmos, navštívili výstavy a koncerty. Velkou část rozšíření vědomostních obzorů tvoří účast na odborných exkurzích, zaměřených především na přírodovědu, historii a svět práce. I v tomto školním roce škola pořádala řadu akcí, jimiž se snažila oslovit širokou veřejnost. Dramatický, pěvecký a kroužek flétniček již tradičně v předvánočním čase potěšily malé děti v mateřské škole U Cáchovny, stejně jako klienty hospice nebo Klubu důchodců v Rozmarýnové ulici. Pro rodiče uspořádaly děti z 1. stupně vánoční představení. Na závěr školního roku proběhlo několik závěrečných besídek zájmových kroužků nejen pro spolužáky v době školního vyučování, ale zejména pro rodičovskou veřejnost. Pravidelně se konají Dny otevřených dveří ve škole i ve školní družině, jichž se rodiče hojně účastní. Tradicí se stalo zapojení školy do celostátní akce Noc s Andersenem, karneval u příležitosti oslav Halloweenu nebo Pálení čarodějnice, či slavnostní předvánoční rozsvícení školy a vánočního stromu. Žáci sami uspořádali Ples Žákovského parlamentu. Žáci IV. A absolvovali plavecký výcvik pro pokročilé na Aquadromu Most. Tato akce se setkala s pozitivním ohlasem mezi žáky. V zimním období se změnilo školní hřiště na kluziště, které využívali nejen žáci naší školy v rámci tělesné výchovy, ale i zájemci z řad běžné veřejnosti. Toto kluziště měla naše škola jako jediná v Mostě. V tomto školním roce jsme netradičně pojali LVVZ ve spolupráci se společností Zimlet Klíny jsme zorganizovali LVVZ pro žáky od 1. do 9. ročníku. Jak se ukázalo, byl to velmi dobrý nápad, protože možnosti výuky lyžování využili především žáci 1. stupně. V květnu se škola zapojila do celosvětové akce Férová snídaně, jejímž cílem je nejen propagace výrobků se značkou Fair Trade, ale i setkání lidí, kteří mají podobný pohled na svět. V červnu proběhlo v Městské knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Pátým rokem slouží k lepší informovanosti rodičů internetová žákovská knížka. O veškerém dění informuje škola veřejnost též prostřednictvím svých internetových stránek, které jsou hojně navštěvovány. Zde jsou zveřejněny konzultační hodiny jednotlivých pedagogických pracovníků a ové adresy většiny pracovníků naší školy, jejichž prostřednictvím může rodičovská veřejnost kohokoli z nich oslovit. Projekty Projekt Modernizace vzdělávání v rámci projektu OPVK EU peníze školám: Od 1. prosince 2012 realizujeme projekt Modernizace vzdělávání. V rámci tohoto projektu vytváříme nové výukové materiály pro žáky a finanční prostředky tohoto projektu využíváme na zakoupení interaktivní techniky interaktivní tabule, dataprojektory, plazmový zobrazovač, IT techniky notebooky, multifunkční tiskárna, fotoaparáty, skener. Projekty v rámci předmětu Volba povolání: Z projektu Akumulátor, jejž škola realizovala ve spolupráci s ÚP v Mostě ve školním roce 1997/98 v rámci nepovinného předmětu Profesní orientace, vzešel vzhledem k jednoznačně 19

20 pozitivnímu dopadu na žáky ve školním roce 1998/99 volitelný předmět Volba povolání. V nastoupené cestě škola pokračovala i ve školním roce 2012/13. Projekt se stal nedílnou součástí učebního plánu. Ve školním vzdělávacím programu KRUH je začleněna tato problematika do předmětu Pracovní výchova v 8. a 9. ročníku. Škola prodloužila pro žáky multilicenci na e-learningové testování schopností a předpokladů žáků ke studiu na různých typech středních škol na portálu Proškoly. Projektové vyučování v rámci projektu KEV zaměřené na environmentální výchovu: Již jedenáctým rokem má škola, jež je členem Klubu ekologické výchovy a je zahrnuta do sítě ekologicky laděných škol, zpracován Roční plán environmentální výchovy. Ta prolíná veškeré dění na škole. Od sběru kaštanů a žaludů, třídění odpadu, přes vycházky do okolí, návštěvy zahradnictví a besedy s odborníky, exkurze na rekultivované plochy a sponzorství sovy pálené v rámci spolupráce se ZOO v Ústí nad Labem, návštěvu ekocentra Podkrušnohorského zooparku v Chomutově. Zúčastnili jsme se ústředního kola Žákovské ekologické konference na MŠMT v Praze. V tomto školním roce jsme se přihlásili do projektu Recyklohraní, který je zaměřen na sběr elektroodpadu a použitých baterií. Zapojili jsme se do propagace hnutí Fair Trade podpora spravedlivé práce. Dále se účastníme výukových programů organizovaných Ekologickým centrem v Mostě Energie, Těžba a rekultivace. Jezdíme na exkurze elektrárna Ledvice (8. A a 9. A), sklárna Moser v Karlových Varech (8. A) Proběhlo vzdělávání všech žáků v programu Tonda obal na cestách, který uskutečňuje společnost EKOKOM. Zúčastnili jsme se Přírodovědného jarmarku, kde jsme měli jako jediná mostecká základní škola svůj stánek, ve kterém jsme propagovali Fair Trade, vodní kufřík, naučnou stezku, učebny v přírodě a Planetu Žbluňk. Podařilo se nám zapojit do projektu Akta U. Projekty trvající několik let, zaměřené i vně školy: Jak se mají smrky? I tento projekt, jejž škola zpracovává již třináctým rokem, je vhodným doplňkem učiva v sedmém ročníku. Spočívá v monitoringu životního prostředí v našem nejbližším okolí. The Globe Program, Projekt Les. Projekt Envi Game Biodiverzita projekt pro 7. ročník Zelení vetřelci Adopce sovy pálené v ZOO v Ústí nad Labem trvá již jedenáctým rokem. Adopce na dálku probíhá již osmým rokem. Částka 4 900,- Kč pro indického chlapce Jilsona, kterou žáci získávají sběrem druhotných surovin, je vždy navýšena o tradiční vánoční dárek a drobné dárky od dětí. Spolupráce s organizacemi KEV a ZOO Ústí nad Labem Záchrana fauny JV Asie (prezentace a prodej drobných dárků). Fragmenty projektu Za tajemstvím dřeva jsou využívány v předmětu Přírodovědná praktika v areálu učeben v přírodě. Sběr tříděného odpadu i v tomto školním roce žáci sbírali tříděný papír, PET lahve a ALU obaly a TETRAPACK obaly. 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více