Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola Název školy: Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace Adresa: Svážná 2342, Most Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Vedení školy: ředitelka: Mgr. Jana Nachtigalová zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Marie Kudrnová Kontakt: telefon: , (T Mobile) fax: Právní subjektivita byla škole udělena k Zařazení do sítě škol bylo provedeno k V souvislosti se změnou zřizovací listiny k došlo ke změně v registru škol ke dni Jsme plně organizovaná základní škola s 1. a 2. stupněm, jež se profiluje jako škola se zaměřením na environmentální výchovu. Mottem, zvoleným pro vlastní školní vzdělávací program, podle něhož škola své žáky vzdělává, jsou slova významného stoupence a propagátora principu udržitelného rozvoje Josefa Vavrouška: Žijme tak, abychom při uspokojování svých potřeb neomezovali práva těch, co přijdou po nás. 1.2 zřizovatel Název zřizovatele: Statutární město Most Adresa: Radniční 1, Most Kontakt: telefon: součásti školy Základní škola (kapacita 480 žáků) Školní družina (kapacita 100 žáků) Školní jídelna (kapacita 600 žáků) 2

3 1.4 školská rada Složení školské rady: Mgr. Vlasta Šnajdrová Mgr. Alena Čechová MUDr. Silvie Sternthalová MUDr. Lenka Vonášková Blanka Nešporová Rosenkranzová Libuše Funkční období: občanské sdružení Na škole působí občanské sdružení SRPDŠ, tvořené zástupci z řad rodičů jednotlivých tříd, jehož předsedou je Ing. Josef Černý. Příspěvek do tohoto sdružení činil ve školním roce 2012/ ,- Kč na rodinu žáků, kteří plní povinnou školní docházku na naší škole. K činily příspěvky od rodičů ,- Kč na školní rok 2012/2013. Sdružení svými finančními prostředky podporuje jednotlivé akce školy ve výši, kterou si odsouhlasí samotní zástupci sdružení. 1.6 žákovský parlament Žákovský parlament je složen ze zastupujících žáků 5. až 9. ročníku. Jeho předsedou byl ve školním roce 2012/2013 Daniel Pešek, žák IX. A. Koordinátorem žákovského parlamentu je Ing. Helena Nováková. 1.7 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny: 11 kmenových učeben 3 plnohodnotná oddělení školní družiny + ranní družinka Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna: učebna chemie a fyziky laboratoř chemie učebna přírodopisu laboratoř přírodopisu jazykové učebny 2 pro výuku anglického jazyka, 1 pro výuku německého jazyka, 2 pro výuku českého jazyka učebna náprav dyslektických obtíží knihovna učebna PC s připojením na internet učebna výtvarné výchovy učebna s interaktivní tabulí Odpočinkový areál, zahrada, hřiště: areál učeben v přírodě arboretum naučná přírodovědná stezka ohniště multifunkční sportovní areál 3

4 Sportovní zařízení: tělocvična posilovna Dílny a pozemky: plně vybavená dílna cvičná kuchyňka skalka v areálu školy Žákovský nábytek: Škola je kompletně vybavena novým, výškově nastavitelným nábytkem, který odpovídá evropským normám. Tento se postupně obměňuje dle míry jeho opotřebení. Učebny 1. stupně a oddělení školní družiny jsou vybaveny volně položenými koberci, které splňují hygienické normy. K ukládání svých svršků a bot používají žáci 3. až 9. ročníku samostatné šatní skříňky. Žákům 1. a 2. ročníku slouží k odkládání svrchního oděvu a bot klecové šatny, neboť máme obavy, že by tyto malé děti ztrácely klíčky od skříněk. Všechny učebny jsou vybaveny novými posuvnými tabulemi s magnetickou vrstvou, v učebně hudební výchovy byla instalována nová keramická tabule na popis fixy. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím: Učební pomůcky postupně obměňujeme dle míry jejich opotřebení a dle výše finančních prostředků, které jsou škole přiděleny ze státního rozpočtu. Pokud je to jen trochu možné, učební pomůcky modernizujeme. Vychováváme naše žáky tak, aby tyto pomůcky neničili. V laboratoři chemie máme velmi dobré vybavení chemickým nádobím i chemikáliemi. Hračky jsou umístěny především ve školní družině. Opět se maximálně snažíme, aby sloužily dětem co nejdéle. Ze sportovních potřeb jsou nejvíc využívány míče. Tyto postupně dokupujeme, dle míry jejich opotřebení. Zbývající sportovní nářadí dlouhodobě používáme. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou: Ve většině učeben se nacházejí televizory spolu s přehrávači VHS a DVD. V učebně chemie a fyziky je nainstalováno projekční plátno spolu s dataprojektorem a notebookem. Ve čtyřech kmenových učebnách 1. stupně jsou nainstalovány interaktivní tabule Smart Board s dataprojektorem. V jazykové učebně pro výuku německého jazyka a v učebně matematiky - zeměpisu jsou nainstalovány keramické tabule s interaktivním dataprojektorem s ultrakrátkou projekcí. V učebně PC je kromě 26 kompletních počítačů, připojených na internet, i interaktivní plazmový zobrazovač (SMART TV - úhlopříčka 152 cm, 2 interaktivní pera). Všichni pedagogové používají notebooky, zakoupené v rámci projektu EU peníze školám. Pro potřeby školy využíváme kvalitní fotoaparáty zrcadlovku Canon a digitální fotoaparát Samsung Galaxy, které byly též pořízeny z projektu EU peníze školám. Z finančních prostředků z projektu EU peníze školám se zakoupila multifunkční laserová tiskárna Canon a skener HP. 4

5 Třída 2. B obdržela od jednoho z rodičů sponzorský dar v podobě multifunkční laserové tiskárny. Nadále chceme pokračovat v trendu modernizace školy. K tomuto bychom chtěli především využít finanční prostředky z projektu EU peníze školám, finanční prostředky přidělené zřizovatelem, popřípadě sponzorské dary, pokud nám budou nabídnuty. Snažíme se zapojit i do dalších projektů, které by posunuly naši školu v rámci modernizace vybavení směrem kupředu. Uvědomujeme si, že počet žáků ve škole postupně roste, což znamená, že se naše škola svým zaměřením na environmentální výchovu a přírodní vědy stává zajímavou pro rodiče a jejich děti. Snažíme se přesvědčit rodiče současných i budoucích žáků naší školy, že jsme schopni nabídnout jejich dětem kvalitní vzdělání v příjemném, moderním, tvořivém a bezpečném prostředí. 2. Školní družina V tomto školním roce bylo do ŠD přihlášeno 77 dětí, které byly rozděleny do tří oddělení. Vývoj počtu žáku v průběhu posledních pěti let dokumentuje následující tabulka: Měsíc IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. Ø Školní rok 2008/ ,5 Školní rok 2009/ ,2 Školní rok 2010/ ,6 Školní rok 2011/ ,8 Školní rok 2012/ ,1 Je zde vidět postupný nárůst počtu dětí ve škole, a tím i nárůst zájemců o návštěvu školní družiny. Naše rodinná školní družina se vzájemně prolíná, děti mají možnost pracovat, hrát si spolu v různých věkových skupinách, což má příznivý vliv na jejich vývoj. Denní program je vždy uzpůsoben tak, aby navazoval na školní kroužky, které zasahují do režimu ŠD. Hlavním úkolem je bezpečí dětí, smysluplné využití jejich volného času, regenerace sil a pohodový odpočinek dětí pod laskavým vedením vychovatelek ŠD. Zaměřujeme se na činnost tělovýchovnou a sportovní, při nichž rozvíjíme přirozenou závodivost a ctižádost u dětí s cílem vyniknout. Vychováváme děti k odpovědnosti k ostatním. Smyslem celého našeho snažení je potlačování negativních a zesilování pozitivních projevů u dětí, svou výchovou zabraňujeme násilí, agresivitě, šikaně a xenofobii. Náplň práce ŠD je často koordinována s projekty, jež byly realizovány zejména na prvním stupni školy. Zájmovou činnost podporovaly i nákupy netradičních materiálů, sportovních pomůcek a her. Celoročně žáci aktivně obměňovali výzdobu ve ŠD, na chodbách a na oknech podle ročních období a svátků. 5

6 Velký důraz je kladen na spolupráci s rodiči. Mezi tradiční akce řadíme Den otevřené ŠD, stejně jako podzimní Halloween a jarní pálení čarodějnic, kdy mají rodiče možnost se zúčastnit veškerého dění. Pořádáme i výlety mimo město Most. V tomto školním roce děti navštívily zámek Libochovice, kde byl pro ně připraven program s pohádkovou tematikou. Také děti dvakrát navštívily centrum zábavy Beckiland v Praze Zličíně. Tato akce má opravdu mimořádný ohlas a k její realizaci se budeme vracet i v následujícím školním roce. Pro snazší komunikaci s rodiči má ŠD k dispozici služební mobilní telefon ( ). Prostory školní družiny byly během hlavních prázdnin modernizovány a působí velmi příjemným, estetickým dojmem. Jsou zařízeny převážně novým nábytkem, který se neustále doplňuje. Děti mají k dispozici velké množství her a hraček. ŠD má vlastní klavír, audiovizuální techniku včetně počítače, připojeného na internet. Využíváme sportovní areál školy a altán s učebnou v přírodě. Jediné, co zde opravdu nenajdeme, je nuda. Celoroční program Školní družiny: září říjen BOZ a PO v ŠD, dodržování bezpečnostních předpisů v ŠD Seznámení se s dětmi, zahájení činnosti ve školní družině, seznámení se s řádem a režimem v ŠD Spontánní hry, hry s hudbou, soutěže výtvarné (co jsme se dělali o prázdninách, jak známe své město) Pexesiáda Pohybové hry a jejich pravidla Soutěž O nejrychlejší vlaštovku Vycházky do okolí poznávání cesty do a ze školy Hry za účelem poznávání se navzájem, zapojení prvňáčků do kolektivu Turistická vycházka na Širák Výroba draků a dráčků Drakiáda Podzimní radovánky chutě a barvy podzimu Soutěž o nejdelší housenku ze spadaného listí Práce s přírodninami Podzimníčci Halloween zábavné odpoledne listopad Bramboriáda - výrobky z brambor Vycházky do blízkého okolí Vědomostní soutěže Zajímavosti ze světa četba, hledání v encyklopediích, vyprávění Sv. Martin pranostiky zkoumáme, co nám říkají 6

7 prosinec Zima a čertí pohádky Bude zima, bude mráz povídáme si a malujeme Mikuláš, čert a anděl Sláva, už je tu sníh bobování, bruslení Hurá Vánoce píšeme a malujeme Ježíškovi Vánoční výzdoba školní družiny Obálkový týden Tradice Vánoc a jak je dodržujeme leden únor Malujeme ohňostroje Piškvorkiáda Mozaiky z netradičních materiálů Soutěže ve znalostech (tajenky, kvízy, hádanky) Hudební soutěž Ptáček zpěváček Hry na sněhu Večerníčková soutěž Netradiční soutěže Masopustní karneval Soutěžíme o nejrychleji poskládané puzzle březen Pozorování proměn počasí a změn v přírodě Velikonoce a zvyky, obyčeje výzdoba ve ŠD Barevný den Návštěva okresní knihovny duben Dopravní soutěž Den Země Školka se švihadlem a s míčem Slet čarodějnic květen Svátek matek výroba přáníček Módní přehlídka ve ŠD Hřišťovka kolem světa Skákání panáka 7

8 červen Den dětí sportovní odpoledne Družinový výlet Letní sporty Malujeme zmrzliny a nanuky Zmrzlinová vycházka 3. Školní jídelna Školní jídelna poskytovala stravovací služby 158 žákům (104 žákům 1. stupně a 54 žákům 2. stupně) a 21 zaměstnancům školy. Denní průměr činil 143 uvařených obědů. Počty obědů se měnily podle měsíců v roce, případně podle nepřítomnosti většího počtu žáků ve škole (LVVZ, exkurze, ozdravné pobyty, škola v přírodě, ). Strávníci mají možnost výběru ze dvou příloh. Důraz je kladen zvláště na dostatek ovoce, zeleniny (často v syrovém stavu) a mléčných výrobků, stejně jako na pestrost hlavních jídel a výběr nových receptur. Pravidelné kontroly prováděné orgány KHS hodnotí vybavení školní jídelny, stejně jako skladbu jídelníčku, velice kladně. Materiální vybavení školní kuchyně je na velmi dobré úrovni a odpovídá hygienickým normám. Kuchyně je vybavena nerezovým nádobím. V červnu jsme získali téměř novou tunelovou myčku nádobí (převod z majetku bývalé 16. ZŠ Most). Ve školní jídelně máme čtyři roky starý nábytek a o prázdninách zde byla provedena kompletní výmalba kuchyně a školní jídelny. Rekapitulace Školní jídelny: Měsíc pracovní dny 1. st. počet obědů 1. st. cena obědů 2. st. počet obědů 2. st. cena obědů zaměstnanci počet obědů zaměstnanci cena obědů denní průměr září ,33 říjen ,09 listopad ,72 prosinec ,93 leden ,35 únor ,63 březen ,42 duben ,14 květen ,15 červen ,65 celkem ,13 průměr 19,3 143,1 8

9 4. Školní knihovna Počet zaregistrovaných knih je 7030 (z toho 60 knih tvoří soubory mimočítankové četby, 13 knih encyklopedie a knihy odborné). Tyto knihy si děti moc nepůjčují. Ve školním roce 2012/2013 do knihovny nepřibyly žádné nové tituly, mnoho knih je již hodně starých a ve špatném stavu, jedná se hlavně o knihy v sadách pro mimočítankovou četbu. Knihy pro mimočítankovou četbu využívají paní učitelky z 1. stupně. Knihovnu navštěvovalo celkem 65 čtenářů. Ve školním roce 2012/2013 pokračovala spolupráce s Městskou knihovnou naši žáci navštívili Městskou knihovnu v rámci výuky i v rámci činnosti školní družiny. Pokračuje spolupráce s Knižním klubem Fragment děti si mohou objednávat knihy z tohoto nakladatelství asi čtyřikrát během školního roku, kdy nás nakladatelství osloví a pošle nám pro děti nabídkové katalogy. Tuto nabídku využívají především děti z 1. stupně a paní učitelky. Děti měly možnost zakoupit si naučné publikace z nakladatelství Taktik. Audio a video dokumenty, ani počítačové programy se v knihovně nenacházejí. Oproti předchozímu školnímu roku došlo k mírnému nárůstu čtenářů z řad žáků 1. stupně. Abychom děti motivovali k četbě knih, pořádáme v dubnu akci Noc s Andersenem. V tomto školním roce jsme se v rámci této akce zaměřili na knihy ilustrované známou ilustrátorkou Helenou Zmatlíkovou. Bohužel se zde stále projevuje trend dnešní doby, že děti všeobecně málo čtou a následně mají problémy s pravopisem a chybí jim dostatečná slovní zásoba. Tato skutečnost se následně odráží například v matematice, kde nejsou děti schopny správně přečíst a úspěšně řešit slovní úlohy. 9

10 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Ve všech postupných ročnících: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KRUH. Kruh jako symbol neustálého běhu života na Zemi. K omunikace R ozvoj U čení H ledání, hodnocení Seznam volitelných předmětů: Z nabídky, kterou obsahuje ŠVP KRUH, byly v tomto školním roce realizovány tyto volitelné předměty: 6. ročník: Přírodovědná praktika Konverzace v anglickém jazyce Sportovní aktivity (hoši) 7. ročník: Přírodovědná praktika Sportovní aktivity (hoši) Výpočetní technika Německý jazyk (2. cizí jazyk) Domácnost 8. ročník: Přírodovědná praktika Výpočetní technika Konverzace v anglickém jazyce Sportovní aktivity (hoši) 9. ročník: Německý jazyk (2. cizí jazyk) Přírodovědná praktika Výpočetní technika Domácnost 10

11 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Funkcionáři školy Ředitelka: Zástupce ředitele: Zástupce ředitele pro ekonomiku: Výchovný a kariérový poradce: Školní metodik prevence: Metodik informačních technologií: Personalistka: Školník: Mgr. Jana Nachtigalová Mgr. Marie Kudrnová Jana Vrbatová Mgr. Alena Čechová Mgr. Milena Holá Radek Mareška Jana Lozinčáková Karel Kuník Zaměstnanci školy Ve školním roce 2012/2013 působilo na škole: Celkem 17 učitelů (15 na plný úvazek a 2 na částečný úvazek). 8 absolventů pedagogické fakulty s odbornou kvalifikací pro 1. stupeň 5 absolventů pedagogické fakulty s odbornou kvalifikací pro 2. stupeň 2 absolventky neučitelského oboru VŠ obě dvě s doplněným pedagogickým vzděláním 1 absolvent SPŠS informatik a 1 SPgŠ na částečný úvazek Školní družina 3 kvalifikované vychovatelky (2 na plný úvazek a 1 na úvazek částečný) Správní zaměstnanci 4 pracovnice ve školní jídelně (vedoucí, 2 kuchařky, 1 částečný úvazek) 4 správní zaměstnanci (školník, 2 uklízečky, 1 uklízečka na částečný úvazek) 2 ekonomické pracovnice (ZŘE, referentka) Rodičovskou dovolenou čerpají: kvalifikovaná učitelka pro 2. stupeň (matematika fyzika), kvalifikovaná vychovatelka. Vzhledem k malému počtu tříd nebylo možné zajistit plnou aprobovanost výuky jednotlivých předmětů, na druhé straně trvá nedostatek kvalifikovaných učitelů speciálních oborů (cizí jazyky, výchovy, výpočetní technika, ). Hudební výchovu na druhém stupni učily učitelky z prvního stupně, výtvarnou výchovu vychovatelka, jež je v oboru vzdělána na SPgŠ. Z ekonomických důvodů měli nepedagogičtí pracovníci, kromě ZŘE, snížený úvazek z 1,00 na 0,9. 11

12 Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. K zápisu do prvních tříd (včetně období do ) pro školní rok 2012/2013 se dostavilo 53 žáků. Na základě výsledku zápisu bylo vydáno 50 rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání. Na základě žádosti zákonných zástupců a předložení příslušných dokumentů rozhodl ředitel školy do začátku školního roku o 7 odkladech povinné školní docházky. Do zahájení školního roku 2012/2013 přestoupili na jinou školu 2 žáci budoucího 1. ročníku. Do prvního ročníku nastoupilo 44 žáků. Kromě přijetí na základě výsledků zápisu z ledna 2012 vydala ředitelka školy dalších 18 rozhodnutí o přestupu do celé škály ročníků. V tomto školním roce je ve škole 11 tříd a do budoucna očekáváme, že se tento počet bude navyšovat, abychom se mohli vrátit k původnímu počtu 18 tříd. Podle Výkazu o základní škole, uvádějícího stav žactva k 30. září, byl školní rok 2012/2013 zahájen počtem 228 žáků, z toho 109 chlapců a 119 dívek v 11 kmenových třídách. První stupeň navštěvovalo 146 žáků (64 chlapců a 82 dívek) v sedmi třídách, druhý stupeň pak 82 žáků (45 chlapců a 37 dívek) ve čtyřech třídách. Během školního roku docházelo k pohybu stavu žactva, zapříčiněnému migrací obyvatel. Tyto změny dokumentuje následující tabulka: Stav žactva k a Ročník Počet tříd Počet žáků k Počet žáků k Celkem

13 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Přehled docházky Absence celkem činila za celý školní rok hodin. Omluvená absence činila za celý školní rok hodin ( hodin v 1. pololetí, hodin ve 2. pololetí). Neomluvená absence činila za celý školní rok 291 hodin. Veškerou neomluvenou absenci řešila škola v souladu s předpisy a ve spolupráci se státními orgány. Průměrná celková absence na jednoho žáka činila v 1. pololetí 46,40 hodiny a ve 2. pololetí 65,79 hodiny. Na poměrně vysokém počtu omluvených hodin se odráží trend dnešní doby jezdit na ozdravné pobyty v průběhu školního roku, a ne o prázdninách. Tento nárůst je vidět zejména ve druhém pololetí. V několika případech se škola potýkala i se zastřenou neomluvenou absencí, kdy rodiče kryjí své dítě a napíší omluvenku, i když důvod absence pádný nebyl. Statisticky zajímavým se jeví již několik let fakt, že tradičně nejvyšší průměrnou absenci mívají žáci nejvyššího ročníku, zejména ve druhém pololetí (v tomto školním roce 103,55 hodin na jednoho žáka 9. ročníku). Přehled absence žáků: třída I. A I. B II. A II. B III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A 1. pol oml prům. 36,83 25,05 36,28 31,17 45,28 46,61 31,25 52,18 51,32 75,44 79,00 45,82 neoml Celkem ZŠ 2. pol. Šk. rok prům , ,63 4,17 0,10 0,57 oml prům. 55,48 51,24 60,78 42,28 59, ,43 53,79 96,79 81,50 100,2 0 neoml prům ,96 2,47 0,89 3,35 0,67 oml ,09 prům. 46,16 38,15 48,53 36,73 52,31 59,81 41,84 52,99 74,06 78,47 89,6 50,96 neoml prům ,13 0 0,96 2,05 2,53 1,73 0,62 13

14 Přehled výsledků vzdělávání 1. pololetí Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Chování 2. st. 3. st. I. A I. B II. A II. B III. A IV. A V. A stupeň celkem VI. A VII. A VIII. A IX. A stupeň celkem Škola celkem

15 2. pololetí Třída Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Chování 2. st. 3. st. I. A I. B II. A II. B III. A IV. A V. A stupeň celkem VI. A VII. A VIII. A IX. A stupeň celkem Škola celkem Do výsledku vzdělávání je třeba zahrnout i práci s žáky, kteří byli v péči PPP v Mostě. V tomto školním roce bylo na škole 11 integrovaných žáků (2 na prvním stupni a 9 na druhém stupni), kteří byli vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu. Oproti minulému školnímu roku došlu k poklesu počtu těchto žáků. Příčiny jsou dvě někteří integrovaní žáci úspěšně dokončili povinnou školní docházku, ale jsou zde i žáci, jejichž rodiče si nenašli čas na kontrolní vyšetření svých dětí, které následně ztratily integraci, a dále se s nimi pracuje pouze na základě tzv. podpůrného plánu. Plány individuálního vzdělávání jsou vypracovávány dvakrát ročně. Na začátku školního roku v září jsou předkládány Mgr. Linajové do PPP Most a ve druhém pololetí je Mgr. Linajová kontroluje přímo ve škole. Při obou kontrolách bylo shledáno vše v pořádku. Integrovaní žáci navštěvovali kroužek Nápravy dyslexie pod vedením Mgr. Ivany Faltysové a Mgr. Lenky Černé. Žáci mohli využívat i konzultační hodiny jednotlivých pedagogů. Je třeba konstatovat, že někteří žáci tuto možnost využívali pravidelně. Na volbu budoucího povolání byl zaměřen zejména vzdělávací obsah předmětu Svět práce - v 1. pololetí 9. ročníku a ve 2. pololetí 8. ročníku v rámci předmětu Pracovní výchova. Zde se žáci mimo jiné naučili rozlišovat znaky u jednotlivých povolání. Formou testů pak zjišťovali své schopnosti a dovednosti. Významnou součástí jsou informace o příčinách a důsledcích nezaměstnanosti. 15

16 Výuka v předmětu Svět práce byla zaměřena na tyto kompetence: - komunikativní seznamování s pojmy souvisejícími s volbou povolání - sociální a personální spolupráce ve skupině - k řešení problémů prakticky využívat osvojené poznatky pro uplatnění na trhu práce - k učení vedení žáků k plánování činností. Velká pozornost byla věnována opět vyplňování a podávání přihlášek. Od ledna 2012 se již nedoplňují výstupním hodnocením. Výuka byla doplněna základními informacemi z ETIKETY (DVD) a informacemi o sociálním systému v ČR. Pedagog a žáci Soukromé školy diplomacie a veřejné správy v Mostě připravili pro žáky 8. a 9. ročníku zajímavou interaktivní přednášku o finanční gramotnosti. Během školního roku žáci dostali tyto materiály: - Informace o studijních a učebních oborech na Mostecku - Atlas školství Ústecký kraj Při rozhodování o budoucí profesi žákům pomohly jednak informace z VOP a sady testů zaměřené na jejich schopnosti a dovednosti, ale také besedy s pracovníky SŠ a IPS. Zde se osvědčily již pravidelné návštěvy IPS, kde se vždy setkáváme s velmi dobrým přístupem ze strany pracovníků IPS návštěva IPS každý žák si vyzkoušel profesní testy, které byly ihned vyhodnoceny. Žáci byli velmi podrobně seznámeni s možnostmi studia na SŠ i s následujícími možnostmi zaměstnání Česko saský veletrh vzdělávání v letošním roce se zde objevily i nabídky studia v SRN přehlídka SŠ na naší škole v rámci třídních schůzek velmi dobrá akce, vysoká spokojenost u rodičů i žáků. Příjemně překvapila vysoká účast zástupců jednotlivých SŠ exkurze na SŠ EDUCHEM ukázky výuky exkurze na MmM. Ve školním roce ukončilo vzdělávání celkem 25 žáků, 20 z devátého ročníku a 5 z ročníku osmého. Z 20 žáků devátého ročníku jich 16 zvolilo studium maturitního oboru z toho 4 žáci si vybrali studium na gymnáziu. Tři žáci z pátého ročníku budou pokračovat v plnění povinné školní docházky na osmiletém gymnáziu v Mostě. 16

17 Projekt NIQES, tzv. plošné testování V květnu 2013 proběhlo tzv. plošné testování v rámci projektu NIQES. Cílem projektu NIQES je poskytnutí informace o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Zajímavostí bylo zasazení výsledků žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků. Zde je hodnocení školy v tomto rámci. 5. ročník: Anglický jazyk 76,46 % Český jazyk a literatura 59,20 % Matematika 44,05 % Žáci 5. ročníku patřili v českém jazyce a v matematice spíše k horšímu průměru. Na základě tohoto zjištění vedení školy přistoupilo v následujícím školním roce k opatření, že tato třída má v 6. ročníku jednu půlenou hodinu českého jazyka a matematiky. V anglickém jazyce jsou znalosti našich žáků srovnatelné s většinou testovaných škol. Spíše patříme k lepšímu průměru. 9. ročník: Anglický jazyk 55,47 % Český jazyk a literatura 73,33 % Matematika 62,50 % U žáků 9. ročníku lze na základě výsledků testování konstatovat, že naši školu opouštějí s velmi dobrými základy ze všech tří testovaných předmětů. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Značnou pozornost věnuje škola dalšímu vzdělávání pracovníků. Vyšší odbornou způsobilost získávají pedagogové účastí na různých školeních a seminářích, pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanými pracovišti. Své odborné vzdělání si doplnila v tomto školním roce učitelka matematiky a fyziky úspěšným ukončením doplňkového pedagogického studia na UJEP v Ústí nad Labem. V březnu 2013 zahájila ředitelka školy Funkční studium řídících pracovníků v rozsahu 100 hodin, aby splnila povinnost podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb, zákon o pedagogických pracovnících. Na úhradu tohoto studia byla čerpána částka ve výši ,- Kč. Za období září až prosinec 2012 nebyly vynaloženy na další vzdělávání pedagogických pracovníků žádné finanční prostředky v podobě kurzovného. Přesto se však naši pedagogové zúčastnili těchto vzdělávacích akcí: Konference k soutěži Nejlepší chemik Ústeckého kraje 2012 Mgr. Ivana Strnadová. Seminář Kapradí v ekologickém centru Sever v Litoměřicích Mgr. Ivana Strnadová. Seminář o odpadech (pořádaný společností EKOKOM) Mgr. Jana Nachtigalová. Kasuistický seminář Mgr. Lenka Černá, Mgr. Ivana Faltysová, Mgr. Věra Nezbedová. Školení k čerpání finančních prostředků z projektů EU v Ústí nad Labem Mgr. Jana Nachtigalová 17

18 V období leden až srpen 2013 byly kromě částky ,- Kč čerpány tyto částky: 200,- Kč na zaplacení vzdělávacího programu Školní vzdělávací program změny a realizace ve výuce, který absolvovala Mgr. Marie Kudrnová. 4750,- Kč bylo čerpáno z projektu EU peníze školám na školení k práci s interaktivní tabulí Smart Board tohoto školení se zúčastnila Mgr. Lenka Černá, Mgr. Ivana Faltysová, Mgr. Milena Holá, Mgr. Ilona Korandová, Mgr. Marie Kudrnová, Mgr. Věra Nezbedová, Mgr. Vlasta Šnajdrová a Mgr. Hana Wicklová. Bez poplatku byla účast na semináři Přírodovědný inspiromat na UJEP v Ústí nad Labem Mgr. Jana Nachtigalová, Mgr. Ivana Strnadová Bez poplatku byla účast na semináři s workshopem Fairtradová čokoláda v Praze Mgr. Ilona Korandová, Mgr. Ivana Strnadová. Metodik ICT, pan Radek Mareška prezentoval svoji práci v soutěži DOMINO. Postoupil do celostátního kola v Praze, kde za svou práci obdržel čestné uznání. Měl jednu nevýhodu svou práci nevypracoval v SW Smart, což byl určitý handicap vůči ostatním soutěžícím, protože tuto soutěž pořádá společnost AV Media. Výrazným negativem je stále nízký příspěvek na ONIV, v porovnání s rokem 2007 se pohybuje přibližně na 50 % částky vyplacené v porovnávaném roce, z nějž je studium financováno a na straně druhé, se zvyšuje cena jednotlivých vzdělávacích aktivit. Škola se proto maximálně snaží využívat vzdělávací semináře, na nichž se finančně spolupodílí EU nebo semináře, které jsou zdarma. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola je významným centrem dění v oblasti environmentální výchovy v regionu. Od května 2008 je sídlem Krajské skupiny Klubu ekologické výchovy Ústeckého kraje, jež koordinuje činnost základních a středních škol v této oblasti. V čele tohoto orgánu stojí pedagožka naší školy, Mgr. Ivana Strnadová. Již popáté v řadě uspořádala v dubnu 2013 naše škola Žákovskou ekologickou konferenci pro žáky základních a středních škol Ústeckého kraje, která se i tentokrát, díky vstřícnosti pana primátora, konala v zasedacím sále Magistrátu města Mostu. Konference, jejíž odborná úroveň neustále stoupá, se opět setkala s velkým ohlasem. Škola je rovněž členem Poradního sboru EVVO, který je poradním orgánem Krajské rady EVVO v Ústí nad Labem. Školní koordinátorka EVVO je nejen členkou Krajské rady EVVO, ale i členkou nejvyššího orgánu této organizace, celostátního výboru KEV České republiky. Za dlouholetou činnost v oblasti environmentálního vzdělávání je škola již trojnásobným držitelem nejvyššího možného ocenění v této oblasti Školou udržitelného rozvoje I. stupně. Na veškeré akce školy jsou zváni zástupci médií (tisk, televize), na nejvýznamnější i představitelé města Mostu. O dění ve škole informujeme v místním tisku - Homér, Mosteckých listech, internetových magistrátních novinách, oslovujeme i regionální televizi. Podrobné informace o životě školy jsou zveřejňovány na webových stránkách školy, které stále aktualizujeme. Úzce spolupracujeme s MŠ U Cáchovny. Děti z této školky mají možnost, po předchozí domluvě, navštěvovat naší počítačovou učebnu nebo mohou využívat naše sportoviště. Škola se nezaměřuje pouze na oblast výuky, případně sportovní vyžití, ale v rámci možností se snaží seznámit své žáky s širokým spektrem lidských činností. Děláme vše pro to, aby naši žáci byli kulturní a slušně vychovaní lidé, kteří vyznávají též jiné hodnoty, než materiální. 18

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KANICE, okr. Brno venkov, příspěvkové organizace Školní rok 2012/2013 OBSAH I. Základní charakteristika školy... 3 II. Údaje o pracovnících školy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO, KARLOVA VARY, KOLLÁROVA 19, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A. Základní údaje o škole, charakteristika školy Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600 069

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více