Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2011/2012. Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace 1

2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace 1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno 1.3 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Jedlička 1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, školní knihovna (mimo provoz) 1.5 Kontakty: telefon: , http: 1.6 Úplná škola Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 1.stupeň ,6 2.stupeň Celkem ,5 Průměrný počet žáků na třídu , Kapacita 1.7 Školská rada ( 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) Datum zřízení: Předseda a členové ŠR: předseda Ing. Petr Bielik členové Ing. Lucie Šperková, Bc. Marie Paděrová, Bc. Aleš Jakubec, Mgr. Alice Pouchlá, Ing. Radim Dynka 1.8 Školní vzdělávací program Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník ŠVP pro základní vzdělávání DO-14/ Waldorfská škola Brno Jiné specializace, zaměření Waldorfská základní škola vyučuje ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Waldorfská škola Brno (dále ŠVP). ŠVP vychází z principů výuky waldorfské pedagogiky a doplňuje je o moderní formy vyučování. Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek filosofa a pedagoga Rudolfa Steinera. Učební plán je charakteristický: - všestranným zaměřením na všeobecně vzdělávací předměty, stejně jako na umělecké a pohybové předměty 2

3 - slovní hodnocení ve všech předmětech průběžné, ale i na vysvědčení - zaměření na vlastní prožitek ve vyučování a mezipředmětové vazby - vyučování hlavních předmětů v tzv. epochách 2-5týdenních celcích s 90minutovým blokem daného předmětu denně - jen minimální plošné využití učebnic, jejich roli plní pestrý výběr encyklopedií, cvičebnic, atlasů. - zásadní role třídního učitele napříč stupni základní školy. - výuka dvou cizích jazyků od první třídy Základní škola je členem Asociace waldorfských škol České republiky a pravidelně spolupracuje s jednotlivými waldorfskými školami. V co největší míře spolupracujeme se společenstvím rodičů, organizovaným v občanském sdružení W Alternativa. Důraz je rovněž kladen na volný čas žáků. Zde hrají velkou roli kroužky Komunitního centra, stejně jako našich partnerů, pronajímajících si prostory školy (např. ZUŠ Universum, DDM Junior). V letošním školním roce se z prostorových a finančních důvodů nepodařilo zprovoznit školní knihovnu zapsanou v rejstříku škol. Zprovoznění plánujeme na příští školní rok. 1.9 Zařízení školního stravování Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* L 11 ŠJ - úplná L 13 ŠJ výdejna Náhradní stravování Školní stravování mateřské i základní školy řešeno smluvně s fa Školní jídelna DJ s.r.o Počet pracovníků školního stravování k Fyzické osoby 1 Přepočtení na plně zaměstnané Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet počet dětí počet vychovatelů kapacita oddělení celkem 3 90 fyz. 3 / přepoč. 2,43 90 Z činnosti ŠD: Naše družina v uplynulém školním roce plula vesmírem společně s hvězdičkou Třpytínkou. Provázela nás naší družinovou hrou, při které jsme vyráběli hvězdy z keramické hlíny, vyprávěli si nebeské příběhy a hra vyvrcholila návštěvou hvězdárny na Kraví hoře. Nadále jsme třídili odpad, nově jsme měnili samolepky zvířat v obrázkových knížkách z prodejen, nešetřili jsme při výměně ani učitele. V této souvislosti jsme uspořádali i tematický družinový výlet do ZOO Lešná, abychom znalosti zvířat měli i praktické. Abychom nějaké zvířátko i ve škole, resp. na školní zahradě (nepočítáme-li morčátka, které děti směly brát ze třídy a občas je nechat proběhnout i venku za bdělého dohledu), zbudovali jsme ježkovník, aby se náš kamarád ježek, dostane-li chuť, mohl schovat do 3

4 domečku. Stavbou ježkovníku jsme užili spoustu zábavy a ověřili si, jak šikovné máme děti. Samy dokázaly návrh vymyslet a zrealizovat. Do našich tříd jsme pořídili nové matrace na stavění domečků, obnovili pingpongový stůl a jeho vybavení. V rámci kroužků jsme upekli, uvařili a umíchali spoustu dobrot a ještě jsme si přitom stačili zazpívat a vyprávět pohádky, například pohádku O štrůdlu dobře vypečeném (když jsme s dětmi váleli závin). Všechny kroužky, které fungovaly, obsáhly širokou škálu zájmových činností dětí od pohybových kroužků přes umělecké, keramické i hudební. Tvořili jsme a připravovali lucerničky na Martinskou slavnost a použili všechny možné techniky, připravovali jarmark, podnikali každý měsíc setkání všech družinových dětí v rámci oslav narozenin, ušili jsme spoustu nádherných oblečků a jiných věcí díky obrovské pomoci paní Marie, která svojí trpělivostí a klidem děti okouzlila. V horkých letních dnech jsme uspořádali vodní radovánky na školním hřišti, navštívili jsme obnovený Wilsonův les, přilehlá hřiště v okolí školy. Samozřejmě jsme se potýkali i se spoustou starostí především díky zateplení školy byl začátek kroužků a běžného chodu trošku těžkopádnější, kvůli personálním změnám ze stran vychovatelek i učitelů si musely děti zvykat na změny, které nebyly vždy příjemné pro ně ani pro nás ale všechno jsme zvládli a závěr školního roku nás zastihnul jako vždy v plném nasazení a dobré náladě Školní klub, který je součástí školy ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita celkem 1 88 fyz. 1 / přepoč. 0,32 x Z činnosti ŠK: Žáci z druhého stupně navštěvují školní klub, obzvláště v době, kdy mají volné hodiny mezi vyučováním nebo čekají na další zájmovou činnost. Funguje tři dny v týdnu v bývalé jazykové učebně 2. stupně. Klub nabízí množství zajímavých deskových her, knížky, časopisy i volné výtvarné tvoření. Popřípadě je prostorem pro napsání domácích úkolů, setkání s kamarády nebo jen možností odpočinku. 2.0 Údaje o pracovnících školy a) Vedení školy b) Ředitel - Mgr. Tomáš Jedlička c) Zástupce ředitele pro ZŠ - Ing. Lucie Šperková d) Zástupce ředitele pro MŠ - Jana Kytnerová e) Provozní a komunitní koordinátor Yvonna Piňosová f) Ekonom školy Ing. Pavel Svirák Širší vedení základní školy - Rada kolegia: Tomáš Jedlička (ŘŠ), Lucie Šperková (ZŘ), Yvonna Piňosová (PKK), Roman Vančura (vých. poradce), Marie Pavoničová, Dana Holečková Učitelé: 1.tř Mgr. Gabriela Ševčíková 2.tř. Mgr. Antonín Tomek 4

5 3.tř. Mgr. Alice Pouchlá 4.tř. Mgr. Jitka Hovězáková 5.tř. Mgr. Tereza Váněová 6.tř. Mgr. Zuzana Zavřelová 7.tř. RNDr. Marie Pavoničová 8.tř. Mgr. Jan Lauer 9.tř. Mgr. Dana Holečková PaedDr. Julie Šťastná Ing. Martina Bielíková Mgr. Blanka Šitková Asistenti pedagoga: Dana Dočkalová Ludmila Hénková Vychovatelky ŠD + ŠK: Bc. Simona Rajnohová Ludmila Hénková Yvonna Piňosová Hana Jarošová Výchovný poradce RNDr. Roman Vančura Sekretářka Eva Jandeková Provozní zaměstnanci Pavel Malík Andrea Mifková Zdeňka Skoupá 2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Přepočtený / fyzický % Celkový počet pedagogických pracovníků 17,33/21 82,56/100 z toho odborně kvalifikovaných 9,682/10 55,87/47, Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : 6 5

6 2.2 Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let a více 0 1 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 4 17 Rodičovská dovolená Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Pedagogika, psychologie 5 Cizí jazyky 5 Umění, estetika Speciální pedagogika, SVPU Informatika, PC, SIPVZ Společenské vědy Legislativa, řízení, ekonomie Sport, TV, turistika Výchovné poradenství,prevence 1 soc.pat.jevů Alternativní pedagogika 10 Přírodní vědy Technické vědy Český jazyk a literatura Zdravotnictví, BOZP, PO 5 Jiné 3 Celkem Školní asistenti Počet celkem (přepočtený/fyzický) ,63/2 z toho a) romský asistent... b) jiný (pedagogický, osobní) Výsledky výchovy a vzdělávání 3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakuje vyznamenán í

7 Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Celkem za školu Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 4 průměr na jednoho žáka: 0, Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Údaje o přijímacím řízení na střední školu Gymnázium SOŠ SOU 4leté studium 6leté studium 8leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků % 9.ročník 19 nižší ročník/5.ročník 0/ Celkem Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:....3 Důvody: rodinné Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: Důvody: rodinné 4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí Základní screeningová evaluace - šk. rok 2011/2012 7

8 4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: - MSSZ - Finanční úřad Brno IV 4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Výkon státní správy /dle 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 5.1 Rozhodnutí ředitele Počet rozhodnutí Počet odvolání Odklad povinné školní docházky 8 0 Dodatečné odložení povinné školní docházky 1 0 Jiné přijetí k plnění povinné školní docházky kladné nebo záporné, přestup Další údaje o škole 6.1 Výsledky našich žáků V tomto školním roce se naši žáci zúčastnili řady soutěží, mezi nejvýznamnější patřily celostátní olympiáda waldorfských škol, Pythagoriáda a Matematický klokan. V rámci projektu "Síť brněnských otevřených škol" někteří žáci absolvovali floorbalový turnaj a turnaj deskových her. Stejně jako v každém školním roce, i letos proběhlo mnoho akcí - projektů, při kterých se společně zapojili učitelé, děti i rodiče. Jednotlivé třídy absolvovaly řadu výletů, exkurzí, školy v přírodě třída Michaelská slavnost komorní akce dětí a rodičů na Palackého vrchu zapálení ohně, vyprávění příběhu, děti prošly část cesty, vyznačené svíčkami, k drakovi za doprovodu učitele a poslední úsek se odvážili všichni sami. Martinská slavnost společný zpěv, vzájemné obdarovávání se Martinskými rohlíčky, sdílení atmosféry s ostatními účastníky. Adventní spirála výroba adventních svíček, večer pak společné slavnostní naladění ve třídě společným zpěvem a kratičkým příběhem s následným odchodem do hudebny, kde byla nachystaná spirála a za zpěvu písní si ji děti prošly postupně jeden po druhém. Adventní jarmark třídní dílnička + úklid po jarmarku. Tříkrálová slavnost děti zahrály rodičům písničky na flétnu a rodiče zahráli dětem divadlo; všichni dostaly koření a kousek zlata. 8

9 Jarní jarmark děti zazpívaly na úvod několik jarních písniček; šikovní tatínci vedli třídní dílnu zaměřenou na výrobu dřevěných hraček. Školní akademie ukázky z rytmické části a hry na flétnu Škola v přírodě zaměřená na setkávání s pohádkovými bytostmi a propojení vzájemných vztahů ve třídě; děti si tvořily svůj deník s obrázky společných i osobních zážitků. Svatojánská slavnost na Rozmarýnku se slavnostním ohněm a přespáním do dalšího dne. Rodiče nachystali pro děti cestu za pokladem a společně jsme si zazpívali a posilnili se čajem ze svatojánských bylin. 4. třída Michaelská slavnost - na Palackého vrchu byla pro děti připravena trasa s úkoly o překonávání strachu a vzájemné spolupráci. Na jejím konci jsme si zazpívali u ohně a zahráli divadlo. Mlácení obilí - V rytmu říkanek mlatců jsme společně s rodiči vymlátili obilí, které jsme o prázdninách sklidili. Martinská slavnost - Před slavnostním rozsvěcením světel školy se třída sešla ke shlédnutí divadla dětí pro rodiče a rodičů pro děti. Adventní jarmark - Přispěli jsme třídní dílnou. Tříkrálová slavnost - V okolí školy byla rodiči připravena trasa s šiframi, které dovedly děti k pokladu. Tím byly vytoužené kolíčkové stavy. Mletí obilí - Ve třídě postupně meleme vymlácené obilí na mouku. Dvoudenní prohlídka Brna zakončená návštěvou Anthroposu. Pečení chleba - S pomocí zkušeného pekaře jsme v naší peci na školní zahradě upekli chléb. Jarní jarmark - Rodiče naší třídy se chopili organizace školního jarmarku. Také nabídli třídní dílnu a děti spojily ukázku tkaní na kolíčkovém stavu s pokusem o co nejdelší kobereček. Škola v přírodě - Společně jsme pobyli v rekreačním zařízení "U jezera" blízko obce Zahradiště v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny. Aktivity dětí byly protkány tématikou pravěku. Učili jsme se také o mapách a podnikali výlety po okolí, hráli míčové hry a testovali svou otužilost v místním rybníce. Školní akademie - Děti nabídly ukázku z hodiny eurytmie a připravily plakát o projektu Od zrna ke chlebu. Jánská slavnost - Konala se na skautské základně v Lelekovicích. U ohně nechyběly dovednostní úkoly, příběhy, písničky a bylinky. Zůstali jsme až do dalšího dne třída Michaelská slavnost Martinská slavnost Adventní jarmark - Přispěli jsme třídní dílnou. Tříkrálová slavnost Jarní jarmark Škola v. Školní akademie Jánská slavnost 9

10 7. třída dějepisná exkurze Českým královstvím Praha (Pražský hrad, Královská cesta, Vyšehrad s výukovým programem Mise Vyšehrad, Anežský klášter s výukovým programem Gotika je když ) Karlštejn Kutná Hora (stříbrné doly, chrám Sv. Barbory) Martinská slavnost žáci napekli rohlíčky pro děti I. stupně, odpoledne měli svůj program ve třídě - promítání filmu " VŠICHNI MOJI BLÍZCÍ " (o svatém Martinovi dnešní doby: panu Nicholasi Wintonovi), poté se účastnili společného rozžíhání oken adventní spirála vycházka krajem Rudolfa Těsnohlídka motivovaná příběhem malé Lidušky a prvního vánočního Stromu republiky, adventní spirála v lese adventní jarmark žáci měli letos jednu samostatnou dílnu malování žehličkou a voskovkami (tzv. enkaustika), polovina výtěžku dílny šla na vlastní sociální cíl, o kterém rozhodli hlasováním - vybrali nákup kozy pro africkou rodinu v rámci projektu Skutečný dárek společnosti Člověk v tísni; zbytek peněz spolu se ziskem z jarního jarmarku byl opětovně poskytnut pro Dům na půli cesty. Dále se podíleli na společné WOW dílně druhého stupně (WOW DAY je organizován nadací pro podporu rozvoje vzdělání, kam také putoval výtěžek), kde se zdobily perníčky napečené v hodinách pracovních činností Mahenovo divadlo - generálka představení Černá Madona Brněnská (o obléhání Brna Švédy v době třicetileté války) lyžařský kurz v Deštném v Orlických horách modelování zvířat s výtvarnicí Yvetou Sádeckou ze semilské Waldorfské školy představení Princezna Tma s hudebním workshopem (romské tance) v Dělňáku Líšeň účast na promítání dokumentárních filmů o lidských právech v rámci filmového festivalu Jeden svět na školách simulované zkoušky na střední školu Nanečisto jarní jarmark - žáci se rozhodli pro nevýdělečnou dílnu pohybové aktivity pro mladší děti v tělocvičně interaktivní koncert s Radimem Zenklem návštěva zámku Bučovice se uskutečnila oddělená iniciační slavnost dívky si s maminkami prožily hluboké niterné rozjímání v ZŠ Křtiny s lektorkou Markétou Černockou, chlapci si s tatínky sáhli na dno svých fyzických sil v Hostýnských vrších anglické divadlo The Sweet Sixties v podání studentů SOŠ waldorfské Ostrava Celoročním projektem byla příprava divadla o mořeplavci Bartolomeu Díazovi, žáci sami napsali scénář, zhotovili kulisy a loutky, s pomocí externí hudebnice Zuzany Poláčkové secvičili hudební doprovod; vyvrcholením byla dvě veřejná představení v bývalém kině Svratka a , jedno představení pro spolužáky z prvního stupně a ukázka z představení na školní akademii v Rubínu 8. třída V průběhu roku jsme se zúčastnili několika zajímavých akcí. Za vyzdvihnutí stojí účast na festivalu Duhové divadlo v Písku. Žáci předvedli vlastní úpravu hry W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy. Představení sklidilo zasloužený úspěch a bylo odehráno i ve škole pro rodiče a žáky ostatních tříd druhého stupně. 10

11 Další velkou akcí byl vodácký kurz na Vltavě. Bohužel nám ze začátku nepřálo počasí, ale i tak jsme si celé dlouhé putování po řece a táboření vydatně užili. 9. třída Třídenní pracovní praktikum u uměleckého kováře ve Vsetíně (volitelný předmět Řemesla). Dvoudenní pracovní praktikum ve spolupráci s firmou Tilia - budování přístřešku na školní zahradě (volitelný předmět Řemesla). Absolventské práce Vícedenní exkurze do Osvětimi, Krakowa, zakončená putováním po Beskydech. 6.2 Zapojení do projektů Síť brněnských otevřených škol Ve školním roce 2011/2012 jsme pokračovali v účasti na projektu města Brna Síť brněnských otevřených škol". Projekt vychází z materiálu schváleného KVV ZMB - program Podpora města při vzniku otevřené školy centra vzdělanosti, jehož cílem bylo realizovat schválené závěry strategického dokumentu Obecní školství ve městě Brně a směry jejího vývoje do roku Naše otevřená škola kromě tradičního vzdělávání nabízí mimoškolní aktivity svým žákům, jejich rodičům a veřejnosti. (Více v kapitolách o akcích tříd a komunitním centru). Ovoce do škol Naše škola se přihlásila do projektu Ovoce do škol. Cílem tohoto projektu MŠMT a EU je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Z možných dodavatelů jsme se zřetelem na zaměření školy vybrali firmu MK Fruit, od které naši žáci 1. stupně dostávali pravidelně balíčky ovoce a zeleniny. Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu Naše škola se stala nositelem projektu předkládaného Statutárním městem Brno Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu. Hlavním cílem projektu je vybudovat sportovní areál pro komunitní, volnočasové a sportovní aktivity školy, sportovních klubů a také široké veřejnosti zabývající se rekreační formou různých odvětví sportu. Kolektivní orgány Statutárního města Brna schválily zařazení tohoto projektu do Integrovaného plánu rozvoje města Brna (dále IPRM) v rámci aktualizace tohoto rozvojového dokumentu. Záměr projektu "Otevřená škola pohybem k zdravému životnímu stylu" byl schválen Radou města Brna ( ) a Zastupitelstvem města Brna ( ). Ve školním roce 2011/2012 byl bohužel projekt z finančních důvodů ze strany zřizovatele pozastaven. Přírodní zahrada MŠ Ve spolupráci s občanským sdružením W Alternativa naše škola realizuje projekt opravy a inovace zahrady mateřské školy ve stylu přírodní zahrady. Učitelky MŠ spolu s rodiči a architektkou absolvovaly seminář organizovaný MŠMT a návštěvu v rakouské školce podobného zaměření. Ze společné práce vznikla studie a následně projekt, podle kterého se v letošním roce začala zahrada MŠ proměňovat v přírodní zahradu s herními prvky. 11

12 Škola pro udržitelný život V roce 2011 se škola stala členem sítě Škol pro udržitelný život. Škola pro udržitelný život je společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. Posláním programu je vzdělávání v oblasti komunitního plánování a zapojení žáků a veřejnosti do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Cílem programu je rozvoj občanské společnosti, podnícení účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství školy s rodiči a organizacemi, které v místě působí. V tomto školním roce se podařilo splnit podmínky členství: - škola má jednoho pedagogického pracovníka, který úspěšně absolvoval vzdělávací kurz Škola pro udržitelný život, - má zpracovanou vizi udržitelného rozvoje okolí školy a zásobník vzdělávacích projektů zapojujících žáky do udržitelného rozvoje obce (zpracované dle požadavků stanovených v programu Škola pro udržitelný život), - má zpracovaný alespoň jeden konkrétní projekt ze zásobníku. Ověření standardů kvality komunitní školy Naše škola byla od roku 2010 zapojena do mezinárodního projektu implementace standardů komunitních škol a jejich ověřování. Tento projekt zahájila v roce 2008 ukrajinská organizace Step by step a britská ContinYOU za podpory nadace Charles Stewart Mott Foundation z USA. Cílem projektu je ověřit na 80 školách v různých zemích mezinárodní standardy kvality komunitní školy, vytvářené od roku 2005 společenstvím několika nevládních organizací pod vedením britské ContinYOU. ČR je jednou z 8 zapojených zemí a mezi dalšími účastníky najdeme Velkou Británii, Rusko, Ukrajinu, Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko, Arménii a Kazachstán. Ověřování tedy probíhá v 8 zemích, které pokrývají oblasti s různým stupněm hospodářského rozvoje, společenského uspořádání a také na různých kontinentech. V každé zemi působí národní koordinátor procesu ověření standardů kvality komunitní školy. Naše škola je jednou z 10 pilotních škol v ČR, na kterých se standardy kvality komunitní školy ověřují. V roce 2011 byla provedena evaluace naplňování standardů ve škole akční skupinou složenou ze zástupců rodičů a pedagogů. Rodiče vítáni Naše škola se zapojila do projektu sítě škol "Rodiče vítáni", organizovaného obecně prospěšnou společností EDUin. Mezinárodní environmentální projekt Škola se zapojila do mezinárodního projektu, který zkoumá s podporou Visegrádského fondu environmentální výchovu v základních vzdělávacích institucích Čech, Polska, Maďarska a Slovenska na školách, ve školách v přírodě i v rámci mimoškolní činnosti. V posledním prázdninovém týdnu se čtyři děti z naší školy spolu s dalšími třemi vybranými na základě výtvarné soutěže s ekologickou tematikou zúčastnily mezinárodní letní školy ekologie v biosadu v maďarském Hatvanu. Naše výprava prokázala nejen velké znalosti, ale i značnou uvědomělost v oblasti ekologie. Projevila také schopnost kultivovaně, věcně a se zaujetím diskutovat na daná témata. Kromě toho si žáci užili i her, sportu, tvořivých, rukodělných a jiných táborových aktivit. V neposlední řadě měly příležitost setkat se a komunikovat s vrstevníky z jiných zemí, poznat odlišnosti a spojnice mezi kulturami. 12

13 6.3 Další školní aktivity Komunitní centrum Zásadní roli v životě školy v rámci doplňkové činnosti měly aktivity Komunitního centra. K hlavním oblastem působení komunitního centra patřily: a) Pravidelné kroužky organizované školou Rukodělné kroužky: Keramika pro děti 1.-5.tř. Umělecké kroužky: Dramatický 1.-5.tř., Komunikace a improvizace pro 2. st, Waldorfský orchestr Sportovní kroužky: Pohybové kroužky pro děti 1.-2.tř a 3. 5.tř., Míčové hry pro 2. st., Sportovní gymnastika 1.st. Ostatní kroužky: Herní klub moderní strategické hry, Včelařský kroužek, Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 9.tř. b) Pravidelné kroužky organizované partnery školy: Divadelní kroužek Wochotníci Waldorfský pěvecký sbor Eurytmie pro dospělé Floorbal Tai či Arteterapie 100krát jinak Chirofonetika Jóga pro děti. c) Pronájmy Hudební škola UNIVERSUM - výuka hry na housle, klavír, kytaru, violoncello, zobcovou flétnu a hudební nauka Basketbalová škola d) Pravidelná spolupráce se sdružením rodičů W alternativa o.s. Během školního roku se setkával pravidelně výbor sdružení za účasti zástupců pedagogů základní i mateřské školy. Mezi hlavní projekty sdružení patřil projekt Nadace Partnerství, v rámci něhož rodiče organizovaní ve W-alternativě koordinovali (ale i financovali) postupné budování školní zahrady tak, aby v budoucnu mohla sloužit jako přírodní učebna. e) Akce pro rodiče a veřejnost Mezi hlavní akce tohoto školního roku patřil již tradičně Adventní a Jarní jarmark, který škola organizovala ve spolupráci se sdružením rodičů W alternativa. Již tradičně na nich nechyběli tvořivé dílničky jednotlivých tříd, hudební a divadelní vystoupení tříd i rodičů. Akce se zúčastnili i lidé z širší veřejnosti, což má velký význam pro postupné zabydlování školy v Žabovřeskách. 13

14 f) Přednášky V uplynulém školním roce zorganizovala naše škola tři přednášky zahraničních lektorů pro veřejnost. Všechny se uskutečnily v Kleinově paláci na Náměstí Svobody v prostorách Mahenovy knihovny. V prosinci mluvil Godi Keller, náš mentor a zkušený pedagog švýcarského původu žijící ve Švédsku, na téma Úskalí, pasti a prahy pro mladou generaci, v dubnu pak jeho přednáška měla název Chci rozumět svému dítěti. V únoru nás navštívil německý specialista na předškolní pedagogiku Wolfgang Sassmannshausen a kromě práce s kolegiem se věnoval rodičům přednáškou na téma Co může dospělý udělat pro dítě. g) Pravidelné i příležitostné pronájmy prostor Jako otevřená škola se snažíme nabízet své volné prostory veřejnosti k možnosti pronájmu. Těžiště samozřejmě tvořily pronájmy tělocvičny, ale i vytíženost hudebny, eurytmického sálu byla velmi vysoká. Do budoucna je zájem umožnit pronájem ve více učebnách, především odborných tak, aby využití jejich často nákladných vybavení bylo efektivní Spolupráce s mateřskou školou V rámci příspěvkové organizace samozřejmě základní škola spolupracuje s mateřskou školou. Kromě pravidelných porad vedení školy spolupracují především učitelky MŠ při přípravě předškoláků s budoucím učitelem 1. tř. Jejich pravidelná příprava ve 2. pololetí šk. roku probíhala v učebnách ZŠ a vyvrcholila slavností Pasování předškoláků, kde se setkali rodiče, děti, učitelky mš a budoucí třídní učitel 1. třídy. Děti MŠ a žáci 1. třídy ZŠ společně oslavili Masopust. 6.4 Materiálně technické zajištění Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno sídlí v objektu ZŠ Plovdivská 8 v Brně Žabovřeskách. Objekt školy je rozdělen na 3 pavilony (A, B, C). V létě 2009 proběhly v objektu ZŠ Plovdivská stavební úpravy zaměřené především na zřízení učeben MŠ v pavilonu B a rekonstrukci elektroinstalace v pavilonu A. Technický stav interiéru budovy je odpovídající dlouhodobému pronájmu bez koncepční údržby a investic. Z inženýrských sítí jsou zrekonstruované elektrorozvody, v technicky nejasném až havarijním stavu jsou rozvody vody, odpadů a topení. Koupelny a záchody jsou na hranici hygienických norem a vyžadují investice. Na podzim proběhlo zateplení objektu vč. výměny oken a realizace zelené střechy. V současnosti jsou všechny třídy a učebny funkční: kmenové učebny 9 tříd, 3 oddělení školní družiny, klubovna školního klubu; odborné učebny: výtvarná, počítačová, jazyková, přírodovědná, tělocvična, taneční sál, cvičná kuchyňka, hudebna, keramická dílna; učebna dřevořezby, učebna pracovních činností, 3 oddělení MŠ. Zatím nefunkční jsou: dlouhodobě nevyužívaný bazén v suterénu pav. C s technickým zázemím; knihovna a studovna. Zbylé prostory (asi 2/3 pavil.b) jsou dlouhodobě pronajaté SVČ Lužánky Lata. Pavilony A a B jsou spojeny krčkem, který je momentálně v nevyhovujícím stavu. Součástí areálu školy je velký sportovní areál, který je bohužel v havarijním stavu a nelze ho využívat bez rizika poškození zdraví. Jedná se konkrétně o neudržovaný asfaltový 14

15 běžecký atletický areál se sprinterskou dráhou, doskočiště skoku dalekého a víceúčelové hřiště. Sportoviště je v dezolátním stavu a nelze jej využívat. Kromě tohoto sportovního areálu je součástí školy Přírodní zahrada MŠ, která byla v tomto roce vybavena herními prvky. Na zahradu MŠ navazuje prostor školní zahrady, která se buduje jako přírodní učebna. Ve dvorním traktu školy je neudržované atrium s rozpadajícími se zídkami, které momentálně slouží pouze částečně k pohybu a volné hře dětí. 7.0 Poradenské služby v základní škole 7.1 Údaje o odborných pracovnících Počty fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 Psychoterapeut. výcvik VŠ školní metodik prevence 1 VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog - školní speciální pedagog Věková struktura do 35let let 51 let a více/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik 1 prevence školní psycholog školní speciální pedagog 7.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků Vývojové poruchy učení 5.,6. 4 Vývojové poruchy chování 4. 1 Kombinované postižení (s více 2. 1 vadami) Celkem Skupinová integrace Typ postižení Ročník Počet žáků - celkem 15

16 Výroční zpráva byla schválena školskou radou V Brně Mgr.Tomáš Jedlička ředitel školy Přílohy: HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2011/2012 HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ za školní rok2011/

17 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU za školní rok 2011/2012 Škola: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Jan Lauer Počet žáků celkem: (I.stupeň 128 žáků, II.stupeň 82 žáků) Podmínky školy: Standardní; malá škola jedna třída v každém ročníku; úzká spolupráce s rodiči. Co se daří: Dobrou spoluprací všech pedagogických pracovníků, vedení školy, rodičů a externích spolupracovníků se dařilo budovat a naplňovat funkční systém prevence, který se zejména projevuje: - velkým počtem žáků aktivně využívajících volný čas - aktivním a včasným vyhledáváním žáků s výchovnými i výukovými problémy, včetně odborného řešení jejich problémů - velmi ojedinělými případy konzumace návykových látek (včetně kouření) - velmi ojedinělými případy chování se znaky šikanování - velmi ojedinělými případy agresivního chování Co se nedaří: Plně předcházet projevům nevhodného chování mezi žáky (od vulgarismů až po chování se znaky šikany). HODNOCENÍ PLÁNU PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ za školní rok 2011/2012 Škola: Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Výchovný poradce: RNDr. Roman Vančura, Dr. Práce výchovného poradce Práce výchovného poradce vycházela z vyhlášky MŠMT 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. (ze dne ). Postupovala podle Plánu práce výchovného poradce i podle aktuálních požadavků pedagogů a potřeb žáků a rodičů. Po celý školní rok se průběžně zaměřovala na metodickou, informační, konzultační, poradenskou i intervenční činnost pro žáky, rodiče a pedagogy zejména v oblastech: - péče o integrované žáky - práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami - vztahové problémy s vrstevníky a spolužáky, řešení osobních potíží, 17

18 - podpora psychosociálních dovedností, rozvoj dovednostní v interpersonální komunikaci, rozvoj sociálních kompetencí, rozhodovacích kompetencí apod. - prevence školní neúspěšnosti, potíže s učením - krizové intervence - odhalování a řešení sociálně patologických jevů - kariérového poradenství volba povolání, přijímací řízení a studium na SŠ Po celý rok probíhala spolupráce s psychology a speciálními pedagogy z PPP Brno, SPC Praha, pracovníky OSPOD a dalšími odborníky (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, apod.), stejně tak i spolupráce školy s dalšími státními orgány, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně nežádoucích jevů. Specifická oblast podpora a rozvoj psychosociálních dovedností a kompetencí, vzdělávací a výchovné potíže apod. Činnost všech pedagogů a zaměstnanců školy byla zaměřena na aktivní vytváření příznivého klimatu školy (osobního bezpečí, podnětného prostředí), na rozvíjení kvalitních vztahů a komunikace mezi dětmi i mezi dětmi a dospělými, na rozvíjení zdravého sebevědomí dětí (sebepoznání sebeuvědomění sebepřijetí), na posilování schopnosti vlastní sebeobrany a zdravého sebeprosazení, na zdravý životní styl, na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, projevů rizikového chování, sebepoškozování. Výchovně vzdělávací problémy žáků byly řešeny výchovnými komisemi a desítky osobních výchovných pohovorů a konzultací vedených pedagogy (ředitel ZŠ, výchovný poradce, třídní učitelé i ostatní pedagogové) s rodiči a žáky. Cílem výchovných komisí i pohovorů bylo najít ve spolupráci s rodinou odpovídající citlivé řešení a dohodnout se na společném postupu rodičů, pedagogů, případně dalších zainteresovaných osob. Jednání se nejčastěji týkala kázeňských problémů, oblastí vzájemných vztahů mezi žáky, chováním k vyučujícím, nerespektování pokynů, pozdními příchody, ale i problematikou nedostatečné domácí přípravy na školní práci, neplněním si povinností. Úsilí vedení školy bylo zaměřeno na metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně-pedagogických poznatků a dovedností do činnosti školy, na rozvíjení kompetencí pedagogů citlivě reagovat na témata i potřeby aktuální pro žáky či třídy jako celku, přijímat a pracovat s názory žáků a rodičů. Specifická oblast - péče o integrované žáky a žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, prevence školní neúspěšnosti Ve školním roce 2011/12 se na škole vzdělávalo celkem 6 integrovaných žáků, z toho 4 žáci se specifickými poruchami učení, 1 s vývojovou poruchou chování a 1 žák s kombinovaným postižením. Na základě doporučení PPP a SPC pracovaly s žákem s vývojovou poruchou chování a s žákem s kombinovaným postižením asistentky pedagoga. U všech integrovaných žáků byl zpracován a průběžně vyhodnocován individuální vzdělávací plán. Celoročně probíhala pravidelná dlouhodobá péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, stejně tak o žáky s neprospěchem. Pedagogové byli v dané oblasti metodicky vedeni. Specifická oblast - volba povolání a umístění žáků na středních školách výsledky přijímacích řízení Žáci i rodiče žáků 9. třídy získávali konkrétní informace o přijímacím řízení a studiu na středních školách a o možnostech uplatnění na trhu práce v rámci třídních schůzek, průběžnými konzultacemi s výchovným poradcem, návštěvami Informačního a 18

19 poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce Brno-město, Veletrhu středních škol a Veletrhu odborného vzdělávání při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Tabulka výsledků přijímacího řízení Víceletá gymnázia z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřizovaná krajem - - Soukromá gymnázia - - Konzervatoř Brno - - Státní a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátého ročníku Gymnázia Lycea Umělecké obory s talentovou zkouškou Ostatní SŠ Střední odborná učiliště celkem Soukromé školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátého ročníku Gymnázia Lycea Umělecké obory s talentovou zkouškou Ostatní SŠ Střední odborná učiliště celkem Učební obory z devátého ročníku Státní Soukromé

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 č.j.: WZŠaMŠB-823/23 Výroční zpráva školní rok 22/23 Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace Digitálně podepsal Mgr. Tomáš Jedlička DN: C=CZ, O=Waldorfská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 č.j.: WZŠaMŠB-925/2014 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2005/2006 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Brno, Slovanské nám.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Předkládá: Mgr. Olga Bauerová www.zsjihomoravske.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz

tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Základní škola Brno, Pavlovská 16, 62300 tel.547381221, fax. 547250286 info@zspavlovska.cz www.zspavlovska.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 RNDr. Miroslav Klíč ředitel školy

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 VÝROČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 za školní rok 2010/11 Čj.: MZŠ 474/2011 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A 10 Vyřízeno: 2022 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Vypracovali: Mgr. Olga Bauerová Mgr. Hana Sedláková PaedDr. Jiřina Hlaváčová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Alena Štěpánková Mgr. Jan Bláha Naděžda Nováková Mgr. Ondřej

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školní rok 2010 / 2011 Výroční zpráva školní rok 200 / 20 Základní škola a Mateřská škola Brno.0 Základní charakteristika školy Blažkova 9, 638 00 Brno. Název právnické osoby vykonávající činnost školy:.2 Zřizovatel školy: ÚMČ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Brno září 2012 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 202/203 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9.0 Základní charakteristika školy. Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Brno,

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno

Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o. Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Brno 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ a MŠ, Brno,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2004/2005 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více