Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-09"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, Přerov IČ Bankovní spojení /0800 Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Název zřizovatele Město Přerov Součásti školy Školní družina IZO ředitelství Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitel: Mgr. Petr Vojáček Zástupce ředitele školy: Mgr. Jitka Chlapečková Ekonom: Iveta Malinová Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny do školního rejstříku: Organizace je základní škola se školní družinou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb.,o předškolním,základním.(školský zákon). ŠVP ZV 10 tříd ( 1. a 2. roč.,6. a 7. roč.) Základní škola 16847/ tříd (3.,4.,5., roč.,8. roč, 9.AB) ZŠ rozšířená výuka Tv 29738/ , 9.T b) přehled pracovníků školy Vedení školy 2 ředitel školy,zástupce ředitele První stupeň 14 učitelů, 1 asistent pedagoga Druhý stupeň 9 třídních,9 netřídních učitelů,1 as. pedagoga Družina 5 vychovatelek, 4x uv. 1,0, 1x 0,5 Správní zaměstnanci Školník,ekonomka, sekretářka, 7 uklízeček Celkem zaměstnanci 51 c) údaje o zápisu k povinné školní docházce a k následnému přijetí do školy K zápisu v únoru 2009 přišlo 75 žáků, byli zapsáni. V průběhu školního roku podalo 17 rodičů žádost o odložení školní docházky. Z důvodu přestěhování a jiných přišli ještě 4 žáci. Celkově 1. září nastoupilo do prvních tříd 65 žáků. Základní škola Přerov, U tenisu 4 1

2 d) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu žáků Třída Vyznamenání vyznamenání neprospělo neprospělo 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Opravné zkoušky: Dostavilo se 5 uspěli 5 neuspěli 0 Opakuje ročník 0 Přehled klasifikace chování: 1. pololetí 2. pololetí 2. stupeň stupeň 0 1 Žáci osvobození od výuky 1. stupeň 1 žák Tv zdravotní důvody 2. stupeň 1 žák Př,Ov,Tv,Hv,Pč,Vp,Vv zdravotní důvody Neomluvené absence 1. stupeň 2. stupeň 1. pololetí pololetí e) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium pro výchovné poradce, pokračování funkčního studia ukončení červen 09, paní Stoklásková Funkční studium pro metodika prevence, ukončení studia květen 09, p. Pospíšil Funkční studium koordinátora ICT - celoročně Základní škola Přerov, U tenisu 4 2

3 Přihlášené a absolvované akce DVPP: 1. Didaktické pomůcky pro výuku něm. jazyka listopad 08, paní Slouková 2. Učitel v ohrožení únor 09, pan Křístek 3. Využití owerbalů v hodinách TV únor 09, paní Čespivová 4. Škola také pro rodiče aneb jak pracovat s poruchami učení a chování březen 09, paní Hlochová, Krutilová 5. Reedukace specifických poruch učení duben 09, paní Krutilová 6. Aerobic pro děti předškolního a mladšího škol. věku duben 09, paní Čespivová 7. Asertivita s vlídnou tváří květen 09, paní Buksová, Skopalíková 8. Novela školského zákona duben 09, p. Vojáček 9. Interaktivní tabule v hodině zeměpisu duben 09, p. Zbořil 10. Nehlas se na netradiční hlasový seminář duben 09, paní Skopalíková 11. Autoevaluace, projekt MMP květen 09, paní Zapletalová Kat. 12. Projekt PdF UP Olomouc IVOŠ manažer koordinátor p. Vojáček 13. dtto vyučující-metodik p. Tauwinklová, p.pospíšil f) údaje o aktivitách a prezentacích školy na veřejnosti V souladu s filosofií školy deklarovanou ve ŠVP plnila škola program Školního sportovního kalendáře. 66 akcí sportovně turistického charakteru tvoří opravdu širokou platformu pro naplňování ŠVP v oblasti stimulace emocionálních prožitkových aktivit a s nimi spojeným rozvojem komunikativních schopností. Stejné cíle a poslání plní rovněž aktivity soutěžního,poznávacího a výchovného charakteru. Pro představu jsem je všechny vypsal v přílohách. Představují stovky hodin přípravné a organizační práce desítek učitelů pro stovky žáků v tisících společně strávených hodinách. Přehled jednotlivých sportovních akcí s krátkým hodnocením a záznamem o účastnících je náplní šanonu uloženého v ředitelně školy. Ostatní aktivity nad rámec vyučování: - pravidelná očkování - odběr školního mléka, nápojový automat - relaxační cvičení žáků s SPCH - sběr papíru - preventivní protidrogový program, prevence kriminality - anglické divadlo pro žáky tříd - výuka výtvarné výchovy v keramické dílně DDM ATLAS - školní výlety lokality Buchlovice, Lešná, Pardubice,Boskovice, Ramzová, Rusava,Březová,Příkazy, Vyškov, Rožnov,Javoříčko, Praha, Rýmařov, Pekařov,Baldovec, Lipová,Javorník, Velké Karlovice. g) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční orgány ve školním roce ponechaly školu nedotčenou. Závěry z předcházejícího roku se podařilo napravit v oblasti bezpečnosti dětí nové a bezpečné skleněné plochy Základní škola Přerov, U tenisu 4 3

4 na vchodu a schodištích. Stejně úspěšní jsme ale nebyli v odstraňování poškozených podlahových krytin. Původně schválené prostředky zřizovatel zablokoval. h) zájmové kroužky na škole viz příloha i) žáci osvobození od výuky 1. stupeň 2 žáci, tělesná výchova, zdravotní důvody 2. stupeň 1 žák, Hudební výchova,pracovní činnosti, Tělesná výchova, volitelný předmět zdravotní důvody j) Dojíždějící žáci Beňov 1 Říkovice 4 Buk 8 Sušice 6 Bochoř 4 Tučín 4 Čechy 1 Domaželice 2 Chvalčov 1 Majetín 1 Grymov 1 Nelešovice 1 Kokory 2 Želatovice 4 Hlinsko 1 Horní Moštěnice 2 Kladníky 2 Lipová 1 Radslavice 25 Pavlovice 1 Penčice 1 Podolí 4 Prusy 2 Troubky 2 Lazníčky 1 Líšná 1 Hranice 1 Prosenice 2 Vlkoš 1 Veslíčko 1 Dřevohostice 1 Velká Bystřice 1 Hněvotín 1 Hulín 1 Lazníky 2 Lipník 3 Loukov 1 Osek 1 Rokytnice k) Přespočetné hodiny 1. stupeň stupeň 7 Celkem 17 l) Aprobovanost výuky Neaprobovaně odučeno 7,68 % vyučovacích hodin Základní škola Přerov, U tenisu 4 4

5 m) Integrovaní žáci 2. třída 1 žák, mentální postižení 36 žáků v ostatních třídách, individuální integrace, specifické poruchy učení nebo chování. 28 žáků skupinová integrace ve specializovaných třídách n) Kontroly a revize Kontrola požárního vodovodu a příslušenství leden 2008 Revize tělovýchovných zařízení listopad 2008 Revize elektrických spotřebičů září 2008 Revize elektrického zařízení listopad 2006 Revize hromosvodů květen 2008 Výpis ze Zprávy o činnosti výchovného poradce Komentář: Tato zpráva je pravidelně vyhotovována v měsíci červnu, je předmětem jednání závěrečné pedagogické rady a zakládá se jako součást jejího zápisu. S ohledem na zákon č 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ji nelze zveřejňovat. Konkrétní informace je škola Výpis ze Zprávy o činnosti výchovného poradce připravena poskytnout v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Netýká se statistických údajů: Vycházející žáci 9.ročník 68 ( ) 8.ročník 0 7.ročník 1 (1 + 0) Přijatí žáci Střední školy 53 (29+24) Učební obory 14 (10+4) Osmileté gymnázium 11 (6+5) Praktická škola 1 (1+0) V Přerově 22. září 2008 Za Školskou radu: Mgr. Petr Vojáček ředitel školy Základní škola Přerov, U tenisu 4 5

6 Seznam příloh: 1. Přehled kroužků mimoškolní činnosti na ZŠ Přerov, U tenisu 4 2. Přehled sportovních aktivit žáků školy 2008/09 3. Aktivity soutěžního, poznávacího a výchovného charakteru V Přerově 23. září 2008 Petr Vojáček,ředitel školy Základní škola Přerov, U tenisu 4 6

7 Příloha č. 1: Přehled kroužků mimoškolní činnosti na ZŠ Přerov, U tenisu 4 POŘ. NÁZEV KROUŽKU Pro žáky VEDOUCÍ KROUŽKU T ÝDENNÍ ROZVRH ČÍSLO KROUŽKU 1. šachový Štec stř zpěváčci 3. Stejskalová út kopaná 1. Vojáček út minitenis Vybíral stř.15, badminton Vybíral čt modelářský Janota stř hrátky dys.tř. Svobodová út.13, (po14d.) 8. jóga 1.st. Foldynová pá ,45 9. kopaná Zbořil stř anglický se zpěvem Pospíšil pá sborový zpěv Skopalíková čt taneční 8.tř. Zapletalová,Pospíšil pá kopaná Zbořil čt , vaření 6.,8.,9. Stoklásková stř (za 3 týd.) 15. francouzština Chybová po ,st aranžování Žemlová nepravidelně 17. sportovně turist. 6. Žemlová víkendy 18. sportovně turist. 7. Žemlová Zuz. víkendy 19. minigolf Coufalíková stř cvičení z matematiky 9.A Coufalíková stř logopedie 1. Stejskalová po logopedie 1. Stejskalová čt psaní na PC Pospíšilová út.a pá historický 6.-7 Kotůlková stř. 13, keramika Čespivová út turistický 2. Čespivová víkendy 27. kytara-začátečníci Habčáková po kytara-pokročilí Habčáková út kopaná 7.-9.tř. Bouchalík stř kopaná Bouchalík pá kopaná Konupčík ne cvičení na balonech Polamová út cvičení na balonech Polamová čt turistický Langrová víkendy 35. cvič.z matematiky 4. Krutilová út cvič.overball 1. Kohútová po cvič.overball 1. Kohútová stř cvič.overball 1. Ryšánková-Mausová po cvič.overball 1. Ryšánková-Mausová st cvič.overball 1. Hlaváčková po cvič.overball 1. Hlaváčková stř stol.tenis Zapletalová Vl. út stol.tenis Dostálková po sportovní hry Slouková pá náprava DYS 4. Krutilová čt volejbal Mausová A. stř počítačový Krejčí stř počítačový Krejčí út Základní škola Přerov, U tenisu 4 7

8 Příloha č. 2: Přehled sportovních aktivit žáků školy 2008/09 Datum soutěž/akce/úroveň organizuje,zabezpeč. poznnámka Memoriál L.Jedelského-volejbal dosp. Zbořil,Vojáček ZŠ Za Mlýnem O pohár primátora Přerova Zbořil, lehká atlet McDonaldś Cup-školní kolo 2.a3.tř. Zbořil, Vybíral McDonaldś Cup-školní kolo 4.a 5.tř. Zbořil, Vybíral McDonald s Cup-školní kolo 6. A 7. Tř. Zbořil, Figur McDonald s Cup-školní kolo 8. A 9.tř. Zbořil, Figur malá kopaná Po stopách lovců mamutů Langrová turist.kroužek Stolní tenis Dostálk.,Zapletal.Vl. mistr. Školy JAGA OXYGEN CUP Vojáček florbal dívek Zbrašovsko-aragonitové jeskyně Langrová,Čespivová turist.kroužek Hostýn-Tesák Langrová,Čespivová turist.kroužek Mikulášský turnaj Vojáček sálová kopaná,1. tř Ramzová, Ostružná Langrová,Čespivová turist.kroužek Vánoční turnaj-košíková chlapci Zbořil ZŠ Velká Dlážka Jeseníky-Pekařov Langrová turist.kroužek Regionální přebor škol v šachu Štec Klub Dlažka leden Bruslení letos všichni led do Lyžařský zájezd na Karlov Langrová,Čespivová přihl.zájemci Basketbal dívek-školní soutěž Slouková Lyžařský zájezd na Karlov Langrová,Čespivová přihl.zájemci Lyžařský kurz 1.stupně - Troják Čespivová, Vybíral Krmení koníčků - vycházka kolem Bečvy Langrová turist.kroužek Lyžařský výcv. Kurz Zbořil+tým Ludvíkov Florbal ZŠ - okrskové kolo Figur Taneční soutěž 2009 Žemlová školní soutěž Florbal chlapci - okr.kolo Figur ZOO Lešná Langrová turist.kroužek Vybíjená 4. A 5.tříd - 5.ročník,školní kolo Samohýlová Vybíjená dívek II.st. Slouková Minigolfový turnaj žáků II.st. Coufalíková,Dostálk. mistrovství školy Sálová kopaná - chlapci 8.a 9.tř.okrsk.kolo Figur Florbal chlapci 6.a7.třídy Zbořil školní kolo Volejbal smíšených družstev Slouková ZŠ Pavlovice Florbal chlapci 8.a 9.třídy Zbořil školní kolo Halová kopaná Figur okresní kolo Florbal dívek II.st. Slouková školní kolo NESTLE BASKETBAL CUP Slouková dívky 6.a 7.tř Výlet na Helfštýn Langrová,Čespivová turist.kroužek CocaCola CUP-kvalifikace Vojáček, Figur Gymn. J.Blah Mladečské jeskyně Langrová turist.kroužek Škola v přírodě 1.tříd Kanis.,Čespiv.,Langr. Hutisko Solanec Volejbal chlapců Zbořil okresní kolo CocaCola Cup zákl.kolo Vojáček Brodek u Př Volejbal dívek Slouková okresní kolo Přerovský vandr Svobodová akce KČT Ringo-turnaj smíšených družstev Slouková školní kolo Dětský Šela maraton Vojáček,Vybíral org.spoluúčast Novinářský kalamář 2009 Zbořil házená ml.žáků 6.a McDonald s Cup - okrsková kola Figur, Vojáček Jeseníky-Pekařov Langrová turist.kroužek 13.a McDonald s Cup - okresní kola Figur, Zbořil Dopravní soutěž Habčáková okresní kolo 20.a Vybíjená 5.tříd Samohýlová okresní kolo Volejbal smíšených družstev Slouková,Mausová ZŠ Pavlovice Dopravní soutěž - krajské kolo Habčáková Uničov PREVENTAN CUP - vybíjená žáků 5.tříd Hrouzková krajské finále Pohár rozhlasu - lehká atletika Zbořil okresní finále Pohár rozhlasu - lehká atletika Zbořil krajské finále Soutěž škol - gymnastika dívky Soukupová,Vojáček ATLAS Taneční soutěž - klasické tance Zapletal.K.,Pospíšil školní kolo Sraz maturantů - smíšený volejbal Prášilová,Vojáček Dračí lodě Zapletal.K., Vojáček přerovská laguna Turnaj žáků 1.tříd - minikopaná Kozlovice Vojáček Školní turnaj v kuželkách Krejčí Chorvatsko - pobyt u moře Langrová Příměstský tábor ZŠ U tenisu Langrová,Čespivová Základní škola Přerov, U tenisu 4 8

9 Příloha č. 3: Aktivity soutěžního, poznávacího a výchovného charakteru datum soutěž - aktivita zabezpeč.,organiz. poznámka Přírodovědný klokan 8.a 9.třídy Zapletalová K Vernisáž ORNIS INVEX Krejčí Radek John - Lidské křižovatky Pospíšil Varhanní koncert 8.a 9. třídy třídní učitelé Slavíci I. Kateg. - pěvecká soutěž Habčáková Slavíci II.kateg. - pěvecká soutěž Skopalíková Dopravní výchova na ATLASE Krejčí,Zlámalová Zem.program o Islandu Žemlová Přírodovědná praktika na BIOSu Křístek Přírodovědná praktika na BIOSu Křístek Divadelní představení v angličině Pospíšil UP Olomouc Vánoční show - I.st. třídní učitelé Dějepisná olympiáda Bartková školní kolo Exkurze Olomouc Žemlová rekrutační středisko Vystoupení u stromku Skopalíková školní pěvecký sbor Olympiáda v ČJ Dostálková 10 žáků 8.a9.tříd Chemická olympiáda Bartoňová školní kolo Den otevřených dveří všichni Soutěž v angl. Konverzaci vyuč. AJ školní kolo Matematická olympiáda třídy Figur okresní kolo Dějepisná olympiáda Figur okresní kolo Chemická olympiáda Bartoňová okresní kolo Zeměpisná olympiáda - 6.třídy Žemlová Balada pro banditu Svobodová,Zaplet.Vl. divadlo dospělých Zápis do 1.tříd všichni Soutěž v sólovém zpěvu školní kolo Ter.Pešková Recitační soutěž I.stupně Hlochová+tým školní kolo Školní večírek Tým akce pro rodiče Soutěž v sólovém zpěvu ATLAS okresní kolo - Pešková Soutěž v angličtině - ATLAS Zlámalová Recitační soutěž ATLAS Novotná Rande naslepo - div.předst. třídní učitelé 8.třídy Pythagoriáda vyuč.matematiky 6.a 7.třídy Galapágy a Ekvádor Žemlová,Márovi přednáška 6.,7.,9.tř Oslava jubilantů 75 Langrová+tým Městský dům Olympiáda v českém jaz. Figur okresní kolo Soutěž v sólovém zpěvu matka krajské kolo - Pešková Zeměpisná olympiáda Figur okresní kolo Indie - kino Hvězda třídní učitelé třídy Beseda o žralocích Žemlová,Jaroněk 9.B,7.A, 7.B Fyzikální olympiáda Bartoňová okresní kolo Aerobic pro děti Zahájení plavání 3.tříd třídní učitelé Dějepisná olympiáda - krajské kolo Bártková Měrka Matematická olympiáda - okr.kolo Figur Janušová Včelařství - výstava BIOS Křístek PVP 8.třídy Zlatá plotice - rybář.soutěž Metelka rybář.kroužek Děti pozor, červená Habčáková Osvětim - poznávací zájezd Bártková, Pospíšil Videň - poznáv.zájezd Slouková, Buksová Pythagoriáda - okr.kolo Křístek Dlouhé Stráně - exkurze Žemlová,Zaplet.K. 8.A,8.B,6.B Planetárium Brno - exkurze Bartoň.,Janota,Zbořil Anglie - poznávací zájezd Pospíšil,Buksová Dlouhé Stráně - exkurze Žemlová, Janota 9.A,9.B,9.T,6.A Dopravní soutěž - okresní kolo Habčáková O zámecký klíč - pěvecká soutěž Stejskalová Pleva Soutěž mladých zdravotníků Zapletalová Vl Soutěž v angl.jazyce vyuč.i.stupně I.a 2.třídy Dopravní soutěž - krajské kolo Habčáková Dětský den třídní učitelé I.stupeň FANTASY noc ve škole Pospíšil akce kroužku MOSTY 2009 všichni Škola v přírodě 3.tříd Habčáková+tým V zámku a podzámčí - pěvecká soutěž Stejskalová Pleva CYRANO - Národní divadlo Praha Bártková,Dostálková 8.a 9.třídy Základní škola Přerov, U tenisu 4 9

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009-10

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009-10 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009-10 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola,přerov, U tenisu 4,75002 Přerov právní forma příspěvková organizace IČO 60782358 IZO

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014 říjen 2014 Mgr. Svatopluk Vlk www.zshaskova.cz strana 1 Obsah Výroční zpráva je zpracována v souladu s vyhláškou č. 15/ 2005 Sb., ve znění novely č. 225/

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2007/2008 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Adresa školy Nová Dědina 368, 789 61 Bludov IČO 63696487 Bankovní spojení 220003510/0300, 220003590/0300- ŠJ DIČ CZ63696487

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 29. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Charakteristika školy...

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku.

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014. Části plánu: 1) Organizace výuky. 2) Organizace školy. 3) Organizace šk. roku. ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV 2013-2014 Části plánu: 1) Organizace výuky 2) Organizace školy 3) Organizace šk. roku 4) Hlavní úkoly 5) ŠVP Trhový Štěpánov dne 2.9.2013. ředitelka školy 1. Organizace

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více