Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, Čj: ZŠ a MŠ 80/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

2 I. Základní údaje o škole 2 1. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště 2. Zřizovatel: Obec Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov 3, , IČO Právní forma školy: Příspěvková organizace, IČO Vedení školy: Mgr. Radovan Randiak- ředitel školy Mgr. Josef Bartoš zástupce ředitele školy 5. Kontakt na zařízení: Starý Hrozenkov 233, Starý Hrozenkov Tel.: Datum zápisu do rejstříku: RED IZO Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: Základní škola 200 žáků IZO Mateřská škola 36 dětí IZO Školní družina 25 žáků IZO Školní jídelna 162 jídel IZO Zaměření školy Výchovně vzdělávací činnost mateřské školy je organizována podle vlastního školního vzdělávacího programu, který byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu. Na základní škole probíhá výchovně vzdělávací činnost podle vlastního školního vzdělávacího programu, který byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu a to v ročníku a v 6. až 9. ročníku základní školy, v 5.ročníku probíhá výchovně vzdělávací činnost podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 s pozdějšími úpravami a doplňky. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků. Jako volitelný předmět je vyučován v naší škole druhý cizí jazykněmčina. Děti předškolního věku v mateřské škole mají výuku anglického jazyka začleněnu do vlastního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2010/2011 byla angličtina vyučována též v 1. a 2. ročníku prostřednictvím jazykových kroužků. Důležitým cílem je podpora žáků ve sportovních aktivitách, přičemž je kladen důraz na florbal a další pohybové aktivity, např. atletika, ostatní míčové hry, aerobik. Žáci mají též možnost zvolit si sportovní hry jako volitelný předmět. Další a dlouhodobější součástí výchovně vzdělávacího procesu je environmentální vzdělávání a výchova, jejímž cílem je, aby žáci pochopili provázanost vztahů člověka a životního prostředí, seznámili se s principy trvale udržitelného rozvoje, uvědomili si odpovědnost každého jednotlivce za svoje jednání vůči přírodě a aktivně se účastnili ochrany životního prostředí. K tomu škola využívá spolupráci s centry EVVO a místním Informačním střediskem pro rozvoj Moravských Kopanic. V těsné souvislosti s EVVO probíhá v MŠ i ZŠ výchova ke zdraví, která u dětí a žáků vytváří dovednosti a postoje k zdravému životnímu stylu a k chování podporujícím zdraví. Dalším cílem školy je naučit žáky pracovat s počítačem a samostatně získávat informace v různých oblastech vzdělávání. K tomu slouží volitelný předmět informatika, školní časopis Schock a pravidelné zařazování práce s počítačem do ostatních předmětů. Díky spolupráci se ZUŠ Bojkovice probíhá na půdě školy též výuka hry na hudební nástroje a výuka ve výtvarném oboru. 9. Technické vybavení a vybavení školy učebními pomůckami: Budova školy je v dobrém stavu. Před několika lety proběhla v několika etapách zásadní rekonstrukce budovy školy. Je třeba zdůraznit obnovu střešní krytiny, zateplení budovy, nové elektrické rozvody a podlahovou krytinu. Vybavení 2

3 3 technikou a sportovním zařízením je na průměrné úrovni. Výpočetní technika rychle stárne, proto jsou zastaralé počítače postupně nahrazovány levnějšími repasovanými stroji. Žákům a dětem slouží, mimo jiné, data projektor, digitální fotoaparát, moderní MP3 přehrávače, diktafon, klávesové nástroje, velkoplošná obrazovka s ozvučením. K výuce tělesné výchovy slouží tělocvična, která je ve velmi dobrém stavu, a žáci školy využívají k výuce tělesné výchovy též sousedící sportovní halu. Školní hřiště má travnatý povrch, jeho součástí je i krátká antuková dráha, která slouží ke skoku do dálky i ke krátkým sprintům. Fotbalové branky jsou zabudovány napevno a za brankami jsou instalovány zábrany proti odlétávání míčů. Dětem mateřské školy slouží dětské hřiště v areálu školní zahrady. Obě třídy mateřské školy jsou vybaveny moderním nábytkem, přičemž zázemí mateřské školy je na velmi dobré úrovni. Postupně se modernizuje vybavení ve školní družině. V dohledné době je ovšem potřeba vybavit školu výškově stavitelným nábytkem, zmodernizovat počítačovou učebnu, pořídit interaktivní tabule, zlepšit vybavení školní družiny, dokoupit nové nádobí ve školní jídelně. Ideálem by bylo vybudování atletického oválu a sportovního hřiště s umělým povrchem. 10. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2010/2011 Počet tříd /skupin Počet žáků Počet žáků na třídu /skupinu Přepočtený počet ped. prac. na plně zaměstnané. Počet žáků na ped.úvazek ZŠ celkem ,625 9, stupeň ,5 14,2 2. stupeň ,25 5,4 8,3 školní družina ,9 27,7 mateřská škola ,9 11,8 11. Školská rada Školská rada ustanovena zřizovatelem k , počet členů školské rady je 6. Členové školské rady: za zřizovatele: Lyko Jiří Šopík Marek za rodiče: Mačát Vladimír Fňašek Hynek za pedagogické pracovníky: Janeček Přemysl Trechová Marie II. Vzdělávací programy školy vzdělávací program č.j.: MŠMT školní rok 2010/2011 v ročnících počet žáků Základní škola 16847/ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Starý Hrozenkov a Nabídka volitelných a nepovinných předmětů. Volitelné předměty: 7. ročník Sportovní hry Německý jazyk 8.ročník Sportovní hry Německý jazyk 9.ročník Německý jazyk 1 hod. 8 žáků 2 hod. 8 žáků 1 hod. 13 žáků 2 hod. 13 žáků 2 hod. 12 žáků 3

4 Nepovinné předměty Náboženství I.st. 3 sk. 48 žáků II.st. 2 sk. 23 žáků Vyučující: Mgr. František Urban 4 Kroužky a zájmové útvary Anglický jazyk 1. a 2. ročník Dyslektický kroužek Florbal Pohybové hry Školní časopis Dovedné ruce Dramatický kroužek Vyšívání a korálkování 6 žáků 7 žáků 17 žáků 28 žáků 4 žáci 7 žáků 9 žáků 7 žáků III. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011: počet fyzických osob přepočtené úvazky ped. prac. ZŠ 11 9,8 ped. prac. ŠD 1 0,9 ped. prac. MŠ 3 2,9 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 Ped. pracovníci Pracovní zařazení, funkce, jméno Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, - poř. číslo aprobace 1 Ředitel - Mgr.Radovan Randiak 1 VŠ I.st+DV 2 Zást.řed.- Mgr.Josef Bartoš 1 VŠ Pv,F 3 Učitelka - Mgr. Ester Slabiňáková 1 VŠ I.st+TV 4 Učitelka - Bc. Marie Urbanová 1 ÚSO Aplik. TV+stud.UP Olom. 5 Učitel - Mgr. Marek Urban 1 VŠ 1. st.+sp 6 Učitelka - Věra Svobodová 1 ÚSO SPgš-vychovat. 7 Učitelka - Mgr. Jana Mikysková 1 VŠ Čj, Rv 8 Učitelka - Mgr. Přemysl Janeček 1 VŠ Z, Ov 9 Učitel - PhDr. Vlastimil Vráblík 1 VŠ Aj, Nj 10 Učitelka - Mgr. Daniela Salvetová 1 VŠ M,Ch 11 Učitelka - Mgr.Jitka Machalová 1 VŠ ČJ, Aj 12 Vychovatelka ŠD - Michaela Mačátová 0,86 ÚSO SPŠK.-stud PF Olom. uč.i.st. 13 Učitelka MŠ - Marie Trechová 1 ÚSO Spgš.-vych +uč. MŠ + stud. UJAK-spec.ped. 14 Vedoucí učitelka - Jana Juráková 1 ÚSO Spgš.-uč. MŠ 15 Učitelka - Marta Vráblíková 0,875 ÚSO SZŠ-dět. zdr.s.+spgš. Uč. MŠ Věková struktura pedagogických pracovníků: ZŠ: ŠD: MŠ: Poznámka: Do 30 let let let let Nad 60 let

5 Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 5 v % VŠ vzdělání: I. st. 69,7 II. st. 88,5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 6 5,375 Externí pracovníci 0 0 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 : Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání - poř.číslo 1 Školník- Ladislav Sedlačík 0,875 SO 2 Uklizečka - Vladislava Miková 0,5 SO 3 Uklizečka - Drahomíra Lebánková 0,5 SO. 4 Uklizečka MŠ - Ludmila Michalčíková 0,5 Zákl. Školní jídelna 1 Ved. ŠJ - Jiřina Ostravská 0,625 ÚSO 2 Kuchařka - Jiřina Ostravská 0,375 ÚSO 3 Kuchařka - Alena Vaculíková 1 ÚSO 4 Kuchařka - Vadislava Miková 0,5 SO 5 Kuchařka - Drahomíra Lebánková 0,5 SO IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2009/2010: Zápis do 1. třídy Počet žádostí Nastoupili do Zápis do 1. třídy 2011 Počet žádostí Nastoupí do 2010 o odklad 1. třídy 2010/2011 o odklad 1. třídy 2011/ V. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2010/2011 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem 1. stupeň Celkem 2. stupeň Škola celkem

6 Pochvaly a výchovná opatření za uplynulý školní rok 2010/2011: Pochvala ředitele školy 0 Pochvala třídního učitele 33 Napomenutí třídního učitele 20 Důtka třídního učitele 16 Důtka ředitele školy Snížené stupně z chování na konci školního roku 2010/2011: Počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 2 1,83 3 neuspokojivé 0 0 Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011: Počet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí pololetí 0 0 za školní rok 0 0 Údaje o integrovaných žácích: Žáci integrovaní ve třídách ke dni Druh postižení: I.stupeň II.stupeň Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení - - S kombinací postižení - - S vývojovými poruchami učení 2 1 S vývojovou poruchou chování - - Nadaní žáci 1 - Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011: Přehled přijatých žáků ke studiu: Gymnázia SOŠ SOU Umělecké osmileté šestileté čtyřleté školy přihl přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij

7 Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace školy ve šk. roce 2010/2011: I. stupeň Akce Kdy Kde 1 Divadlo MŠ+1. ročník Starý Hrozenkov 2 Den bez aut projektový den Starý Hrozenkov 3 Drakiáda Lampionový průvod Starý Hrozenkov 4 Divadlo Zázračný pramínek ročník Uherský Brod 5 Zubní prohlídky Listopad 2010 Starý Hrozenkov 6 Polární oblasti - přednáška Starý Hrozenkov 7 Divadlo Tajúplný zámek ročník Uherský Brod 8 Branný den požární poplach Starý Hrozenkov 9 Vánoční strom - Jarmark Starý Hrozenkov 10 Mikulášská nadílka Starý Hrozenkov 11 Soutěž Vorvaň Zlín 12 Vánoční besídky Starý Hrozenkov 13 Ladovy ilustrace Uh. Hradiště 14 Zápis do 1.třídy Starý Hrozenkov 15 Recitační soutěž školní kolo Starý Hrozenkov 16 Recitační soutěž okrskové kolo Uherský Brod 17 Karneval Starý Hrozenkov 18 Šermíři - Pardubice Starý Hrozenkov 19 SCIO test čten.gramotnost 5. ročník Starý Hrozenkov 20 Divadlo Africká pohádka ročník Starý Hrozenkov 21 Matem. Soutěž Klokan, Cvrček Starý Hrozenkov 22 Výchovný koncert Starý Hrozenkov 23 Šplhoun školní kolo Starý Hrozenkov 24 Vybíjená - turnaj Bojkovice 25 Přednášky Policie ČR Starý Hrozenkov 26 Den Země projektový den Starý Hrozenkov 27 Zubní prohlídky květen 2011 Starý Hrozenkov 28 Fotografování prvňáků Starý Hrozenkov 29 Den otevřených dveří Starý Hrozenkov 30 Výlet 1. ročník Zlín - Lešná 31 Fotografování celá škola Starý Hrozenkov 32 Den dětí projektový den, Drietoma St. Hrozenkov, Drietoma 33 Den s Policií ČR Uh. Hradiště 34 Den dětí Starý Hrozenkov 35 Výlet ročník Rožnov pod Radhoštěm, Kopřivnice Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace školy ve šk. roce 2010/2011: II. stupeň Akce Kdy Kde 1 Modrý Maják (6. 9. ročník) Uherský Brod 2 Exkurze SŠ COPT Uh. Brod (8., Uherský Brod ročník) 3 Den bez aut (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 4 Beseda v knihovně (6., 7. ročník) Starý Hrozenkov 5 Přednáška o holocaustu (8.,9. ročník) Starý Hrozenkov 6 Náboráři SOU Uh. Brod Starý Hrozenkov 7 Literární soutěž (7. 9. ročník) Starý Hrozenkov 8 Partyzánský samopal Ostrožská Nová Ves 9 Florbal chlapci Uherský Brod 7 7

8 10 Náboráři SOU Bzenec (8., 9. ročník) Starý Hrozenkov 11 Branný závod, požární poplach ( Starý Hrozenkov ročník) 12 Náboráři St. Město (8., 9. ročník) Starý Hrozenkov 13 Etická přednáška Starý Hrozenkov 14 Přednáška o polárních oblastech ( Starý Hrozenkov ročník) 15 Beseda v knihovně (7., 8. ročník) Starý Hrozenkov 16 Literární soutěž (7. 9. ročník) Starý Hrozenkov 17 Exkurze (6. 9. ročník) Brumov, Hostětín 18 Vánoční strom Starý Hrozenkov 19 Soutěž Vorvaň (6. 9. ročník) Zlín 20 Sportovní den (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 21 Vánoční besídka (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 22 Výstava J. Lady, aqvapark (6. 9. ročník) Florbalový turnaj dívky Uherské Hradiště Uherský Brod 23 Literární soutěž (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 24 Školní kolo recitační soutěže Starý Hrozenkov 25 Turnaj v halové kopané chlapci Uherský Brod 26 Okrskové kolo recitační soutěže Uherský Brod 27 Pythagoriáda (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 28 Pernštejni (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov Sexuálně-etická přednáška (6. 9. ročník) 29 Okresní kolo Pythagoriády Staré Město 30 Výchovný koncert (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov 31 Soutěž SUDOKU Uherské Hradiště 32 Přednáška s Policií ČR (6. 9. ročník) Starý Hrozenkov Přednáška etická (8. ročník) 33 Den Země Starý Hrozenkov 34 Fotbalový turnaj Starý Hrozenkov 35 Etická přednáška (6., 7. ročník) Starý Hrozenkov 36 Den otevřených dveří Starý Hrozenkov 37 Soutěž v informatice Uherské Hradiště 38 Sportovní den Drietoma Starý Hrozenkov 39 Botanická exkurze NPR Hutě ( Žítková ročník) 40 Den dětí Starý Hrozenkov 41 Školní výlet (6., 8., 9. ročník) Olomouc 42 Turistický kurz (7. ročník) Sidonie 8 Plavání Výuka plavání probíhala v CPA Delfín v Uherském Brodě prostřednictvím Plavecké školy Uherské Hradiště. Plavání se účastnili žáci I.st. ZŠ a děti MŠ Předplavecká výuka MŠ 17 dětí Základní výcvik 2. a 3. ročník 19 žáků Literární soutěže a přednášky v místní knihovně ve Starém Hrozenkově Ve škole proběhla v listopadu 2010 literární soutěž žáků II. stupně, v průběhu školního roku navštívili žáci všech ročníků místní knihovnu. V únoru 2011 proběhlo školní a okrskové kolo recitační soutěže žáků I. st. ZŠ. 8

9 Výsledky výchovné práce školní družiny: 9 Ve školním roce 2010/2011 ve škole fungovalo 1 oddělení ŠD s celkovým počtem žáků 25. Kapacita školní družiny je stanovena na 25 žáků. Ve ŠD byly vytvořeny podmínky pro regeneraci sil žáků po vyučování, byla rozvíjena tvořivost, posilováno sebevědomí. Činnost výchovného působení vychovatelky vycházela z požadavků pedagogiky volného času. Při všech činnostech byl uplatňován požadavek dobrovolnosti, aktivity, seberealizace zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. Při školní družině pracoval kroužek Dovedné ruce. Během školního roku v rámci ŠD proběhly tyto akce: Drakiáda a lampionový průvod, rozsvěcování vánočního stromu - živý Betlém, vánoční jarmark, vánoční besídka pro děti, karneval a oblíbené spaní ve školní družině. Činnost družiny probíhala jak v prostorách ŠD, tak i v tělocvičně, v dalších prostorách školy, na školním hřišti i v blízkém okolí školy. Výsledky výchovné práce mateřské školy: Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo mateřskou školu 34 dětí. Děti byly ve dvou třídách. MŠ pracovala dle vlastního vzdělávacího programu. V rámci ŠVP MŠ probíhala též prvopočáteční výuka anglického jazyka. Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace mateřské školy ve šk. roce 2010/2011 Akce Kdy Kde 1 Den bez aut St. Hrozenkov 2 Divadélko v MŠ St. Hrozenkov 3 Drakiáda St. Hrozenkov 4 Batůžkový výlet Žitková 5 Vánoční fotografování St. Hrozenkov 6 Divadelní představení Uh. Brod Uh. Brod 7 Návštěva logopeda v MŠ St. Hrozenkov 8 Tajuplný zámek - divadlo Uh. Brod 9 Vánoční aranžování St Hrozenkov 10 Rozsvěcování Vánočního stromu St. Hrozenkov 11 Besídka pro rodiče St. Hrozenkov 12 Vystoupení v penzionu St Hrozenkov 13 Návštěva knihovny St. Hrozenkov 14 Návštěva 1. Třídy St. Hrozenkov 15 Zápis dětí do 1. Třídy St. Hrozenkov 16 Zimní Karneval St. Hrozenkov 17 Není drak jako drak divadlo Uh. Brod 18 Africká pohádka divadlo St. Hrozenkov 19 Hudební koncert St. Hrozenkov 20 O velrybě Lízince Uh. Brod 21 Zápis dětí do MŠ St. Hrozenkov 22 Besídka ke Dni matek St. Hrozenkov 23 Školní výlet ZOO Lešná Zlín Zlín 24 Fotografování dětí St. Hrozenkov 25 Maňáskové divadlo Prostějov St. Hrozenkov 26 Táborák ke Dni dětí Vápenice 27 Návštěva letní restaurace MOPOS St. Hrozenkov 28 Svatojánský pochod Kopánky 29 Den dětí St. Hrozenkov 30 Spaní v MŠ St. Hrozenkov 31 Poslední zvonění, pasování školáků St. Hrozenkov Spolupráce s rodiči: Pravidelné třídní schůzky nebo konzultační odpoledne se konaly v termínech , a , dále proběhl Den otevřených dveří Během školního roku se též uskutečnilo tradiční vánoční aranžování v mateřské 9

10 10 škole, vystoupení dětí v místním penzionu. Rodiče též mohli využívat konzultační hodiny vyučujících. Ve spolupráci s rodiči byl uspořádán karneval pro děti MŠ a ŠD a pasování školáků v MŠ, táborák ke Dni dětí. Rodiče úzce spolupracovali zejména s MŠ a ŠD. Spolupráce s ZUŠ Bojkovice I ve školním roce 2010/2011 pokračovala výuka ZUŠ Bojkovice v prostorách ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov. Probíhala zde výuka hry na hudební nástroje a hudební nauka. Housle, hudecká muzika: Jaromír Daněk Klavír: Zuzana Bumbálková Dechové nástroje, hudební nauka: Vratislav Zochr Výtvarný obor: Mgr. Natálie Bienertová Spolupráce s dalšími subjekty Ve spolupráci s Obcí Starý Hrozenkov proběhlo v prosinci 2010 rozsvěcování vánočního stromu a vánoční jarmark. Ve spolupráci s SDH Starý Hrozenkov byl proveden cvičný požární poplach a branný závod a pro děti byl uspořádán v červnu 2011 Den dětí. Škola uspořádala fotbalový turnaj v sálové kopané ve spolupráci s oddílem žákovské kopané TJ Sokol Starý Hrozenkov a sportovní den ve spolupráci se ZŠ a MŠ Drietoma v Drietome. Mateřská škola spolupracovala s MŠ Korytná. Ve spolupráci s Policií ČR proběhly různé akce a besedy se žáky školy. Environmentální výchova a vzdělávání Učitelé zařazovali do výuky učivo s ekologickou tématikou, během školního roku proběhly projektové dny a žáci se účastnili několika exkurzí s ekologickou tématikou. Projekty v rámci EVVO Den bez aut Ekocentrum Veronika Hostětín, ČOV Veolia- Brumov, Bylnice Den Země Exkurze. NPR Hutě, Žítková Spolupráce s ostatními subjekty Škola spolupracovala v rámci EVVO s Informačním střediskem pro rozvoj Moravských Kopanic ve St.Hrozenkově, škola též spolupracovala s Veolia a.s. Dotace a granty Ve školním roce 2010/2011 byl škole v rámci projektu Více možností pro naše děti poskytnut grant ,- Kč. Grant poskytla Nadace Děti-kultura-sport se sídlem v Uherském Hradišti. Díky tomuto grantu škola pořídila vypalovací keramickou pec. Problematika výchovného poradenství na škole Výchovné poradenství na škole je zaměřeno na 1. stupni především na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a na 2. stupni je hlavní náplní pomoc žákům v kariérním poradenství při volbě profesní orientace, přípravě na budoucí povolání. Volba povolání: - profesionální informace nástěnky k volbě povolání, schůzky s rodiči k volbě povolání, průběžné individuální konzultace s rodiči k volbě povolání, informace ze schůzí výchovných poradců, návštěvy pracovníků středních škol v ZŠ Starý Hrozenkov -Exkurze SŠ COPT Uherský Brod -Náboráři SOU Uherský Brod Starý Hrozenkov -Náboráři SOU Bzenec Starý Hrozenkov 10

11 11 - žáci s vývojovými poruchami učení navštěvovali Dyslektický kroužek, kde byla věnována pozornost na rozvoj techniky čtení, grafomotoriku, sluchovou a zrakovou analýzu textu atd. - ve spolupráci s rodiči a třídními učiteli bylo zajišťováno odborné vyšetření žáků, u nichž je podezření na VPU - v ZŠ byl evidováno 8 žáků s VPU, z nichž 3 byli integrování s vypracovaným IVP - v ZŠ byl evidován jeden žák s tělesným postižením - v ZŠ byl evidován 1 talentovaný žák, který byl integrován s vypracovaným IVP Výsledky prevence sociálně patologických jevů V školním roce 2010/2011 jsme se v rámci prevence sociálně patologických jevů zaměřili na zapojení žáků do mimoškolních aktivit a to zejména rozšířením nabídky zájmových útvarů. Naši žáci se každoročně zúčastňují také sportovních soutěží letos to byl: fotbal, florbal, branný závod. Ve sportovním vyžití našich žáků vidíme jeden z hlavních prostředků, jak se vyvarovat zneužívání návykových látek a jak nejlépe posílit sociální cítění žáků. Ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů přispívá i návštěva kulturních akcí pořádaných školou, knihovny, hudebních představení. V této oblasti škola spolupracovala s PPP v Uh. Brodě a v Uh. Hradišti a s MÚ v Uherském Brodě Odborem sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí a Policií ČR. V rámci prevence proběhly různé programy a besedy: Modrý Maják roč Etická přednáška roč Sexuálně-etická přednáška roč Beseda se zástupci Policie ČR Přednáška psycholožky z PPP UB 8.ročník Etická přednáška 6. a 7. roč. VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Jméno a příjmení: Kurz Místo konání Termín (měsíc) Bc. Marie Urbanová Studium na FTK UP Olomouc-Aplikovaná TV UP-Olomouc září červen 2011 Marie Trechová Studium University JAK-Speciální pedagogika.vychovatelství JAK Praha-St. Hrozenkov září 2010-červen 2011 Mgr. Jana Mikysková Výchovné poradenství UP Olomouc září 2010-červen 2011 Michaela Mačátová Studium PF UP Olomoucučitelství pro I.st. ZŠ UP - Olomouc září 2010 červen 2011 Bc. Marie Urbanová Taneční výchova-orientální tanec Uh.Hradiště Mgr. Radovan Randiak Novela zákona o ped. pracovnících Zlín Mgr. Daniela Salvetová Aktivní učení v matematice Uh. Hradiště Marie Trechová Aerobic pro děti Uh. Hradiště Mgr. Ester Slabiňáková Činnostní učení ve výuce ČJ Brumov-Bylnice Mgr. Jitka Machalová Motivační setkání vyučujících AJ Zlín Marta Vráblíková Psychomotorické hry Zlín Mgr. Přemysl Janeček Rozumět dějinám Uh. Hradiště Jana Juráková Evaluace a hodnocení v MŠ Zlín Jana Juráková Logopedická prevence dětí a žáků Uh. Hradiště Mgr. Jana Mikysková Finanční gramotnost Zlín-NIDV Mgr. Ester Slabiňáková Taneční výchova Zumba pro děti Kunovice Mgr. Ester Slabiňáková Využití overballů v tělesné výchově Uh. Hradiště Mgr. Radovan Randiak Vzdělávání managementu škol Uh. Brod Mgr. Jitka Machalová E-learning v AJ Zlín

12 12 VII. Údaje o inspekční činnosti a kontrolní činnosti Ve školním roce 2010/2011 neproběhla ve škole žádná inspekční činnost či kontrola. VIII. Školní Výlety ZOO Zlín-Lešná MŠ + 1. ročník Rožnov p/radhoštěm, Frenštát p/radhoštěm, Kopřivnice ročník Kopřivnice, Štramberk 6., 8., 9. ročník Turistický kurz - Sidonie 7. ročník IX. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla ve školním roce 2010/2011 zapojena do žádného rozvojového a mezinárodního programu. X. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola nebyla ve školním 2010/2011 roce zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. XI. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve školním roce 2010/2011 byl ve škole realizován projekt Více možností pro naše děti. V rámci projektu byla vybudována učebna výtvarné výchovy a byla zakoupena keramická vypalovací pec a hrnčířský kruh. Zakoupení keramické pece spolufinancovala Nadace Děti-kultura-sport se sídlem v Uherském Hradišti, která poskytla na zakoupení vypalovací pece grant ,- Kč. XII. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi V základní škole působí základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Předsedou ZOOS je paní Věra Svobodová, organizace má 12 členů. Mezi ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště a odborovou organizací je uzavřena platná Kolektivní smlouva. XIII. Základní údaje o hospodaření školy (příloha č.1) Dne vydal ředitel školy Výroční zprávu o hospodaření školy v roce XIV. Závěr výroční zprávy Činnost školy ve školním roce 2010/2011 vycházela z celoročního plánu. Hlavní prioritou pro školní rok 2010/2010 bylo pokračování vytváření vlastního školního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2010/2011 byla podle vlastního vzdělávacího programu výuka realizována v a ročníku. Výuku anglického jazyka pro předškolní děti se podařilo začlenit do vzdělávacího programu mateřské školy.výuka angličtiny pro žáky 1. a 2. ročníku byla realizována prostřednictvím zájmového kroužku. Podařilo se též udržet zájem žáků o sportovní aktivity, a to zejména prostřednictvím těchto kroužků: florbal, a pohybové hry, navíc na druhém stupni ZŠ pokračoval volitelný předmět sportovní hry. Pokračovala spolupráce se ZŠ Drietoma formou sportovních soutěží, naši žáci měli možnost družby přímo na Slovensku. Proběhla dvě družební setkání se zaměstnanci ZŠ Drietoma jak v ČR, tak v SR. Škola se aktivně zapojovala do života obce (lampionový průvod, rozsvěcování vánočního stromu, živý Betlém, vystoupení pro seniory, pravidelný úklid okolí školy a přilehlé ulice, den dětí). Žáci školy se zapojili do různých naukových i sportovních soutěží a olympiád a i letos dosáhli pěkných umístění. Uskutečnila se také celá řada vzdělávacích, kulturních, sportovních a preventivních akcí, opět se uskutečnil Den otevřených dveří. Mnozí rodiče pomáhali při organizování akcí, jako je např. Drakiáda, pasování školáků v MŠ apod. Žáci vydávali školní časopis Shock o činnosti školy. Podařilo se vybudovat učebnu výtvarné výchovy, zakoupit pec pro vypalování keramiky i hrnčířský kruh. 12

13 13 Samozřejmě, že se i nadále budeme snažit uskutečňovat to, co se doposud nepodařilo, např.: modernizace školní družiny, vybudování chodníku ke škole od přístupové komunikace, rozšíření silnice vedoucí k budově školy, zajištění moderních lavic a židlí pro žáky, modernizace vybavení školní jídelny, rekonstrukce šaten, apod. tak, aby byl pobyt ve školce a škole pro děti, žáky i pracovníky školy co nejpříjemnější. Za úkoly a cíle, které se podařily splnit, patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a také dalším organizacím a osobám, které s naší školou spolupracovaly. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě pracovníků školy: Schváleno školskou radou dne: Podpis ředitele a razítko školy : 13

14 14 Příloha č.1 Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště IČO: Zpráva o hospodaření k Osnova: 1. Úvod 2. Druhy finančních prostředků 3. Čerpání provozního příspěvku 4. Čerpání státní dotace 5. Pořízené investice 6. Hospodaření ve fondech 7. Zhodnocení kontrol 8. Závěr Přílohy 1 a 2 Přehled hospodaření organizace, hlavní ukazatele 1. Úvod Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov vznikla jako příspěvková organizace od Tím se stala samostatným právním subjektem, jejímž zřizovatelem je Obec Starý Hrozenkov. 2. Druhy finančních prostředků Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky získanými vlastní činností. Základní škola a Mateřská škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze dvou zdrojů: 1. Kraj přímé neinvestiční výdaje jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde o účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením MŠMT. Na rok 2010 byly schváleny celkem přímé NIV ve výši Kč. 2. Obec Starý Hrozenkov (zřizovatel) provozní prostředky tento příspěvek je určen k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní činnosti, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu majetku obce ve správě organizace. Na rok 2010 byl schválen příspěvek na provoz ve výši Kč. 3. Čerpání provozního příspěvku viz tabulka č. 1 Na rok 2010 byl schválen provozní příspěvek ve výši Kč. K byla na účet základní školy připsána plná výše příspěvku, tj Kč. Tato částka byla proúčtována do výnosů. Provozní příspěvek na rok 2010 byl k čerpán na 100 %. Organizace dosáhla kladného hospodářského výsledku ve výši ,36 Kč z ostatních výnosů a žádá zřizovatele o převod těchto prostředků do rezervního fondu. účet 502 Spotřeba energií teplo (plyn) elektřina spotřeba Kč je za období do V roce 2010 byla spotřeba Kč. spotřeba Kč je za období do V roce 2008 byla spotřeba Kč. 4. Čerpání státního rozpočtu viz tabulka č. 2 Na rok 2010 byla k schválena dotace ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, základní příděl do FKSP (2 % z mezd) a ostatní neinvestiční náklady (učebnice, učební pomůcky, ochranné pracovní pomůcky, plavání-povinná výuka, DVPP 14

15 15 další vzdělávání pedag. pracovníků) ve výši Kč. Na účet bylo k připsáno Kč. Rovněž tato částka byla proúčtována do výnosů. Státní dotace byla k čerpána ve výši 100 %. 5. Pořízené investice V roce 2010 nebyly pořízeny žádné investice, pouze drobný dlouhodobý majetek. 6. Celkový hospodářský výsledek viz tabulka č. 3 a příloha č Hospodaření ve fondech účet 401 Jmění účetní jednotky: K je zůstatek na fondu ,97 Kč účet 411 Fond odměn: Zůstatek k je 0 Kč. účet 412 Fond FKSP: Zůstatek fondu k činí ,57 Kč. Příjem do fondu byl tvořen základním přídělem. Výdaje se skládaly z příspěvku na rekreaci, kulturní a sportovní akce, zájezdy, příspěvky na stravování a vitamíny pro zaměstnance. účty 413 a 414 Fond rezerv: K je zůstatek na fondu ,38 Kč. Účet 416 Fond investiční: Zůstatek k činí ,- Kč. Zhodnocení kontrol V roce 2010 neproběhla žádná kontrola. Závěr Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ,36 Kč. Ve Starém Hrozenkově dne

16 Příloha č Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště IČO: Výroční zpráva o činnosti školy v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn za rok 2010 Dle znění 18 výše uvedeného zákona uvádíme k : Čj.:ZŠ a MŠ 47/2011 Počet podaných žádostí o informace: 1. Žádost o přijetí do MŠ: Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku ZŠ:19 3. Žádost o odklad povinné školní docházky: 3 4. Žádost o přestup žáka do ZŠ: 5 5. Žádost o potvrzení o ukončení základního vzdělávání: Žádost o povolení IVP: 1 7. Žádost/stížnost o průběhu a výsledků vzdělávání (zejména v oblasti chování) a další informace týkající se průběhu a výsledku vzdělávání: 12 Počet podaných žádosti proti rozhodnutí Žádné odvolání Opis podstatných částí každého rozsudku soudu Žádný rozsudek Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona Žádná řízení o sankcích Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona Škola obdržela během kalendářního roku řadu telefonických, a elektronických a ústních dotazů týkající se předmětu její činnosti. Dotazy byly vyřizovány ve smyslu znění 4, 13 a 14 zákona ihned formou podání ústní, popř. písemné informace. Písemná dokumentace je vedena ve spisové agendě školy. Ve Starém Hrozenkově dne

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace Hlavní 59, 763 26 Luhačovice. Čj: 39/14. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace Hlavní 59, 763 26 Luhačovice. Čj: 39/14. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace Hlavní 59, 763 26 Luhačovice Čj: 39/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole - charakteristika školského

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 září 2005 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy. Název školy: Základní škola Josefa Bublíka, Bánov,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008-2009 školní rok 2009/2010 Strana:1/10 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2010/2011 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2014 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších novel, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. za rok 2010/2011 Základní škola Hovězí, okres Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 O b s a h : Charakteristika školy Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících Údaje o zařazování dětí a žáků Přehledné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více