Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/ Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána dne pro rozpočtovou organizaci Výchovný ústav pro mládež v Dřevohosticích,zřízenou podle 12 odst.3 písm.a)zákona ČNR č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění dodatku č.j /97-61 ze dne ,č.j / ze dne ,č.j /03-25 ze dne ,č.j /05-25 ze dne S účinností od se do školského rejstříku zapsal název právnické osoby Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Adresa školského zařízení: Dřevohostice,Novosady 248, s.č Identifikátor právnické osoby : IČO Tel.fax: , e-meil: Školské zařízení má právní subjektivitu,je příspěvkovou organizací a zřizovatelem je Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR. Školské zařízení sdružuje: 1. Střední škola IZO kapacita 80 žáků 2. Základní škola IZO Kapacita 16 žáků 3. Výchovný ústav IZO kapacita 32 žáků 4. Dětský domov se školou IZO Kapacita 16 žáků 3. Školní jídelna - IZO kapacita 85 jídel Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy České republiky.činnost školského zařízení je vymezena zákonem č.109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění dalších zákonů, zákonem č.561/2004 Sb.,o soustavě základních a středních škol(školský zákon),prováděcími předpisy a statutem vydaným ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy. Školské zařízení je chlapecké výchovně vzdělávací zařízení pro obtížně vychovatelnou mládež do 18,popř.19 let,u nichž byla soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova.úkolem tohoto zařízení je převýchova obtížně vychovatelné mládeže,jejich příprava pro zapojení do společnosti a na budoucí povolání. Ve střední škole při VÚ se vyučovalo ve školním roce 2008/2009 podle schválených učebních plánů a učebních osnov níže uvedené učební obory.

2 2 Stavební práce - 2 letý obor Kód oboru E/002( ) Schváleno pod č.j /95-24 ze dne a uveřejněno ve Věstníku MŠMT č.12. Schválilo MŠMT pod č.j.30939/ s platností od 1.září 2004 počínaje 1.ročníkem Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů odborných učilišť schválilo MŠMT ČR dne pod č.j /99 24 s platností od 1.září 2000 počínaje 1. ročníkem. Učební obor stavební práce připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník na výkon pomocných stavebních prací. Denní studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Strojírenská výroba Zámečník, zámečnické práce a údržba - 2 letý obor Kód oboru H/510 Schválilo Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy dne 30.června 2003 č.j /03-23,s platností od 1.září 2003 počínaje 1.ročníkem. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů pro dvouleté učební obory SOU schválilo MŠMT ČR dne pod č.j /91 20 s platností od 1.září. Učební obor připravuje žáka pro výkon jednoduchých zámečnických prací a montáže a demontáže strojních součástí. Absolvent může získat svářečský průkaz. Denní studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí.. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Praktická škola s jednoletou přípravou Kód oboru C/001 Schválilo MŠMT ČR dne č.j /96-4 s platností od 1.září 1996 počínaje 1.ročníkem Cílem přípravy je umožnit žáků doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání, dosaženého v průběhu povinné školní docházky, a poskytnout jim základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech dle zaměření přípravy. Podmínkou pro přijetí je ukončená povinná školní docházka v ZŠ Praktické či Speciální. Praktická škola s 1-letou přípravou má při praktickém cvičení skupinu o 8 žácích, při teoretickém vyučování je maximálně 8 žáků ve třídě. Třída školy a skupina pro praktické vyučování má nejméně 4 děti nebo žáky. Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků jsou ve velké míře ovlivněny útěky chlapců z našeho zařízení,což se projevuje zejména v počtu zameškaných hodin ve škole,kdy dlouhodobý útěk zvedne průměrný počet zameškaných hodin.dítě je nuceno opakovat ročník,nebo vůbec není schopno ukončit své vzdělání.při dosažení 18 let může dítě odejít a vzdělání si dokončit na jiném odborném učilišti.v případě zájmu je jim umožněno dokončit si vzdělání v našem zařízení.v celém průběhu školního roku chlapci odchází a přichází noví na základě rozhodnutí Diagnostického ústavu a navazují na své předchozí vzdělání. Exkurze Strojírenský veletrh Brno Stavební výstava Olomouc

3 3 Závěrečné zkoušky školní rok 2008/2009 SV2 strojírenská výroba Závěrečnou zkoušku konali 2 žáci Král Josef,Komzala Jakub Oba žáci prospěli. SP2. stavební práce Závěrečnou zkoušku konali 3 žáci Giga Milan,Horváth Ondřej,Milek Jaroslav Giga Milan,Milek Jaroslav prospěli,ondřej Horváth neprospěl z ústní zkoušky. Ondřej Horváth prospěl z ústní zkoušky v opravném termínu. PSJ jednoletá praktická škola Závěrečnou zkoušku konali 2 žáci Kopička Petr,Foltýn Josef Kopička Petr prospěl Foltýn Josef neprospěl z praktické části,v prvním opravném termínu neprospěl,ve druhém opravném termínu prospěl. Školní rok 2008/2009 výsledky vzdělávání Střední škola SV1 strojírenská výroba třídní učitel Mgr.Zajíc Petr,dílenský učitel Zajíc Bohumil Na začátku šk.roku 4 Prospěli 4 Neprospěli 1 Přistoupili 2 Vystoupili - 1 Přestali být žáky školy - 0 SV2 strojírenská výroba třídní učitel Mgr.Zajíc Petr,dílenský učitel Zajíc Bohumil Na začátku šk.roku 4 Prospěli 2 Neprospěli 0 Opakují ročník 1 Přistoupili 0 Přestali být žáky školy - 2 První a druhý ročník byly spojeni v jednu třídu.

4 4 PSJ. praktická škola jednoletá třídní učitel Mgr.Srovnalík František,dílenský učitel Pospíšil L. Na začátku šk.roku 5 žáků na konci 2 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 0 Prospěli 2 Neprospěli 1 Přistoupili 5 Přestali být žáky školy - 8 SP1 stavební práce třídní učitel Ing.Maršálek Petr,dílenský učitel Veselý Jaroslav Na začátku šk.roku 6 žáků na konci 8 žáků Prospěli - 6 Neprospěli 2 Přeřazeni 0 Přistoupili 5 Přestali být žáky školy - 3 SP2 stavební práce třídní učitel Ing.Maršálek Petr,dílenský učitel Baďura J, Čech Na začátku šk.roku 5 žáků na konci 4 žák. Prospěli - 3 Neprospěli 1 Přeřazeni 0 Přistoupili 0 Přestali být žáky školy - 1 Základní škola IX.A vzdělávací program 16847/96-2, Základní škola Ttřídní učitel mgr.ezz All Dean Na začátku šk.roku 3 žáků na konci 7 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 0 Prospěli 5 Neprospěli 2 Přeřazeni 4 Přistoupili 8 Přestali být žáky školy - 0 Výsledky přijímacího řízení na střední školy přijato 7

5 5 IX.B vzdělávací program 22980/97-22, Zvláštní škola Třídní učitel mgr.eza Al Dean Na začátku šk.roku 5 žáků na konci 7 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 1 Prospěli 5 Neprospěli 1 Přeřazeni 1 Přistoupili 3 Přestali být žáky školy - 0 Výsledky přijímacího řízení na střední školy přijato 7 Údaje o pracovnících Ředitel: Mgr.Jakubál Karel Etoped: Mgr. Hrabovská Kateřina Vedoucí učitel odborného výcviku: Veselý Jaroslav Učitelé odborného výcviku: Zajíc Bohumil, Čech Zdeněk Zástupce ředitele pro teoretickou výuku: Mgr. Hroz Ivo Učitelé: Mgr. Eza Al Dean Hana, Mgr.Srovnalík František, Mgr.Zajíc Petr, Ing.Maršálek Petr, Mgr. Kadláčková Jarmila Vedoucí vychovatel: Bc.Caletka Jiří Vychovatelé: Batta Jaroslav, Mgr.Přikrylová Petra, ing.janovský Petr, Mgr.Liptáková Sylvie, Mgr. Pech Vratislav, Bc.Pospíšil Ladislav, Bc.Polášková Jana, Šeda Pavel, Vala Richard, Matýsek Jiří, Mgr.Křížková Marcela, Mgr.Václavíček Albín, Mgr.Žákovský Miroslav, Mgr. Snášelová Petra, Friedl Ondřej Asistenti pedagoga: Bělánek Bohuslav, Kreisel Josef, Macek Pavel, Machala Rostislav, Menšík Svatopluk, Tellinger Milan, Klvaňa František Sociální pracovnice: Tomčíková Marie, Bc.Pospíšilová Jana Ekonomka: Navrátilová Jana Účetní : Menšíková Miluše Vedoucí kuchyně: Václavíková Hilda Kuchař/ka: Baďura Lukáš, Drábková Zdenka, Pumprlová Marie Správce budov: Kroupa František Údržbář:Večeřa Jaroslav Pradlena: Rolníková Anna Skladnice: Pešáková Marie Uklizečka: Kroupová Alena,Tučková Marie, Zobaníková Eva, Švadlena: Gajdošíková Blanka Celkový počet zaměstnanců k byl 45 zaměstnanců, z toho 30 pedagogických a 15 nepedagogických pracovníků. Během školního roku 2008/2009 byli přijati: Mgr.Žákovský Miroslav vychovatel, Mgr. Václavíček Albín vychovatel, Ing. Petr Maršálek učitel, Mgr. Kadláčková Jarmila učitelka, Mgr. Křížková Marcela vychovatelka, Václavíková Hilda vedoucí kuchyně, Mikšíková Marie vychovatelka, Cagašíková Milada kuchařka, Navrátilová Jana hospodářka, Snášelová Petra DiS vychovatelka, Zdeněk Čech učitel odborného výcviku, Friedl Ondřej vychovatel.

6 6 Pracovní poměr ukončili v průběhu školního roku 2008/2009: Bc. Hradilová Anna hospodářka ( odchod do starobního důchodu), Mikšíková Marie vychovatelka (odchod ve zkušební době), Gajdošíková Blanka švadlena ( změna na DOPČ), Baďura Josef učitel odborného výcviku ( výpověď zaměstnance), Cagašíková Milada kuchařka ( zástup za nemocnou kuchařku). Celkový počet zaměstnanců k byl 49, z toho 34 pedagogických pracovníků a 15 nepedagogických pracovníků. Mgr. Ezz Al Dean Hana učitelka ( odchod na MD). Průměrná mzda na 1 přepočteného pracovníka činila 20572,- Kč z toho nenárokové složky 2925,- Kč Průměrná mzda na 1 pedagogického pracovníka činila 24379,- Kč. Z toho učitelé: průměrná mzda 26673,- Kč, vychovatelé průměrná mzda 25060,- Kč a asistenti pedagoga průměrná mzda 20948,- Kč. Průměrná mzda na 1 nepedagogického pracovníka činila 15638,- Kč, z toho nenárokové složky 1836,-Kč. Provozní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. Hospodářka (Jana Navrátilová nesplňuje kvalifikační předpoklady) Bakalářské studium bude zahájeno Pedagogičtí pracovníci s pracovním zařazením učitel splňuje úplné kvalifikační předpoklady k pracovníků (Mgr. Karel Jakubál, Jaroslav Veselý, Bohumil Zajíc, Mgr. Eza Al Dean, Mgr. Zajíc Petr), 5 pracovníků částečně (chybí speciální pedagogika Mgr. Hroz Ivo, Ing. Maršálek Petr, Mgr. Srovnalík František, Čech Zdeněk, Mgr. Kadláčková Jarmila). Z pedagogických pracovníků na výchovném úseku nesplňují úplné kvalifikační předpoklady 4 pracovníci: Matýsek Jiří, Ing. Petr Janovský, Ondřej Friedl, Mgr. Václavíček Albín. 13 pracovníků má úplnou kvalifikaci (Batta Jaroslav, Bc. Caletka Jiří, Mgr. Hrabovská Kateřina, Mgr. Liptáková Silvie, Mgr. Pech Vratislav, Bc. Pospíšil Ladislav, Bc. Polášková Jana, Šeda Pavel, Mgr. Žákovský Miroslav, Vala Richard, Mgr.Křížková Marcela, Mgr. Přikrylová Petra, Petra Snášelová DiS. Většina pracovníků je s dlouholetou praxí ve svém oboru a je plně způsobilá pro výkon svého povolání. Asistenti pedagoga celkem 7 pracovníků (Bohuslav Bělásek, František Klvaňa, Josef Kreisel, Rostislav Machala, Svatopluk Menšík, Pavel Macek, Milan Tellinger). Josef Kreisel si doplňuje vzdělání, studuje na VŠ speciální pedagogiku. Ostatní asistenti vzdělání splňují. Přijímání a propouštění dětí Rozmísťování dětí do Výchovného ústavu, Střední školy provádí Diagnostický ústav pro mládež, SVP a ŠJ v Ostravě-Kunčičkách a do Dětského domova se školou provádí rozmístění Dětský diagnostický ústav SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc ve spolupráci s Dětským diagnostickým ústavem Bohumín.Do VÚ, DDŠ, ZŠ a SŠ jsou přijímáni pouze chlapci s nařízenou ústavní výchovou a s uloženým předběžným opatřením.o přijetí žáků do střední školy rozhoduje ředitel VÚ Dřevohostice. K bylo ve stavu celkem 34 chlapců, z toho 5 v DDŠ. K bylo ve stavu celkem 42 chlapců, z toho 6 v DDŠ. V daném období od do nastoupilo do našeho zařízení celkem 41 chlapců. Z toho 8 chlapců bylo do 15 let. U 5 chlapců byla uložena ochranná výchova. 10 chlapců nastoupilo do zařízení s nařízeným předběžným opatřením. Toto předběžné opatření se u 5 chlapců přeměnilo v ústavní výchovu. 4 chlapci požádali o dobrovolné prodloužení pobytu v ústavu z důvodu vyučení. V určeném období bylo 5 chlapců ve vazební věznici v Ostravě.

7 7 Od do odešlo celkem 33 chlapců, a to 10 chlapců do jiných výchovných zařízení, 1 chlapec k pěstounům, u 4 chlapců byla zrušena ústavní výchova a odešli k zákonným zástupcům. Zbývající chlapci dosáhli plnoletosti. Odešli ke svým rodičům nebo do Domů na půl cesty. V daném období byl 1 chlapec na dohodu u podmíněném ubytování u své babičky. Během daného období bylo celkem 238 útěků. Z toho 48 nenávratů. Rada školy Dne byla zvolena rada školy. Složení rady : Za zřizovatele Mgr.Hroz Ivo/předseda rady) Za ped.pracovníky Pospíšil Ladislav Za zákonné zástupce Hausnerová Ilona Investiční a stavební činnost Byla realizována investiční akce VÚ Dřevohostice Sportoviště Víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením bylo vybudováno nákladem tis.kč. Kontrolní činnost Dne provedlo Finanční ředitelství v Ostravě kontrolu správnosti hospodaření s veřejnými prostředky za roky Výsledek kontroly byl postoupen FÚ v Přerově k řízení a zahájení daňové kontroly dle 16 ZSDP. Tato kontrola není uzavřena je v řízení. Kontrola čerpání účelově určených prostředků investičních a neinvestičních dotací poskytnutých ze SR byla bez závad. Dne proběhly prověrky BOZP a požární ochrany ve všech objektech VÚ. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky a to obnovit stávající bezpečnostní tabulky, pravidelné kontroly lékárniček a zajištění docházející revize šikmých schodišťových plošin. Ostatní bez závad. Dne KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov provedla kontrolu ve školní jídelně. Kontrolou byly zjištěny drobné závady v osobní hygieně personálu tj. nesprávné umístění osobních věcí v šatně, manipulace s odpady a dodržování postupů HACCP. Vedoucí ŠJ Hildě Václavíkové byla udělena bloková pokuta ve výši 1000,- Kč a závady byly odstraněny. Dne provedla kontrolu VZP Přerov kontrolovala odvody pojistného zaměstnanců za období od 4/2006 dosud. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. PROJEKTY : 1/ Naše zařízení se účastnilo projektu ESF,který zajišťovalo sdružení CEPAC Morava,které je příjemcem dotace projektu Vzdělávání pro budoucnost poskytované ze strany MŠMT. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V současné době,kdy probíhá projekt,se podílíme na 3 projektových částech,které jsou plně hrazeny. Výuka ICT (základy výpočetní techniky) pro 1 skupinu žáků 2 hodiny týdně. Pro zajištění výuky bylo zařízení zapůjčeno 5 počítačových sestav.výuku zajišťuje lektor výpočetní techniky. Modul praktické dovednosti řezbářství probíhal na učilišti v Tovačově 1x měsíčně.

8 8 Modul praktické dovednosti gastro,výuka vaření probíhal na učilišti v Olomouci 1x měsíčně. Dále byla realizována spolupráce v rámci minimálního preventivní programu s organizací Kappa Help se zaměřením na užívání drog a prevenci kriminality. Prázdninový týdenní pobyt v rámci zimní aktivity v hostýnských horách pro 1 skupinu dětí. Program týdenního pobytu zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Projekt pokračuje i ve školním roce 2009/2010. Výroční zpráva o činnosti výchovného úseku za školní rok 2008/2009 Úvod: Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Základní škola a Střední škola je specifické výchovné zařízení a proto i výchovná činnost je přizpůsobena složitým podmínkám, které tuto činnost ovlivňují. Důraz je kladen zvláště na dodržování zákona č.109,dodržování vnitřního řádu, omezení útěkovosti dětí a rozšíření zájmových aktivit sportovního a kulturně společenského charakteru. Děti mají možnost se věnovat sportovní, kulturní či společenské činnosti v rámci pravidelných programů výchovných skupin, ale i v rámci množství zájmových kroužků, které v ústavu fungují, ale i dalších kroužků mimo zařízení, do kterých děti docházejí. Zhodnocení výchovné činnosti: Od září 2005 začal svoje fungování internát při VÚ, DDŠ, ZŠ a SŠ, který před tím v roce 2004 prošel velkou rekonstrukcí. Chlapci tak mají k dispozici více prostoru a možností jak trávit svůj volný čas pod dohledem pedagogických pracovníků. Výchovná činnost byla prováděna podle celoročního plánu práce, který je rozpracován na měsíční a týdenní cykly. Každý měsíc proběhlo celoústavní komunitní setkání s dětmi za účasti všech pedagogických pracovníků s tématickým zaměřením orientovaná na problematiku zdravotní, preventivní, osobnostní či sociální. Každý týden se scházela pedagogická trojka za účasti kmenových vychovatelů, učitelů, mistrů odborné přípravy a dětí, podle výchovných skupin. Pracovala spoluspráva dětí, která se scházela 1x za 14 dní s vedoucím vychovatelem a odborným pracovníkem zařízení, podle potřeby i častěji. V oblasti protidrogové prevence byl zpracován Minimální preventivní program na celý školní rok v jehož rámci proběhly všechny naplánované akce. V rámci výchovného působení byla realizována Koncepce resocializace a reedukace a v jejím rámci proběhly všechny naplánované akce. Byl realizován systém plánu individuálního rozvoje. V rámci Koncepce individuální a skupinové psychoterapie probíhala socioterapeutická skupina pro dvě skupiny dětí, které se scházely 1x za týden.

9 9 V rámci výchovné činnosti mimo vyučování probíhaly zájmové kroužky malé kopané, nohejbalu, ledního hokeje, kondiční kulturistiky, stolního tenisu, tenisu, dále kroužky- výtvarný, keramický, střelecký, práce na PC a kroužek vaření. Mimo těchto kroužků organizovaných ústavem docházely děti dle svého zájmu do kroužků mimo zařízení, konkrétně se jednalo o docházku dětí do tanečního kroužku v Přerově a fotbalového oddílu v Želatovicích. V rámci akcí pro děti bylo uspořádáno množství zájezdů na sportovní a kulturní podniky jejichž úplný výčet je uveden v Přehledu akcí. Pro všechny děti bylo v průběhu školního roku realizováno množství celoústavních akcí jejichž výčet je také uveden v Přehledu akcí. Pro výchovnou činnost jsou využívány prostory areálu Domova mládeže, který disponuje asfaltovým víceúčelovým hřištěm, sportovní hernou a jednotlivými klubovnami pro společenské a jiné hry, dále školní hřiště se sportovišti pro nohejbal, volejbal, tenis, kopanou, atletiku a kuželky. V průběhu školního roku 2008/2009 bylo dokončeno nové víceúčelové hřiště ve sportovním areálu Pro pracovní činnost a samopěstitelství ovoce je využívána ústavní zahrada. V zimním období je pro sportovní aktivity využívána místní sokolovna a ZS v Přerově. Děti reprezentovaly naše zařízení v množství soutěží a veřejných přehlídek kroužek malé kopané se zúčastnil turnajů ve VÚ Višňové, VÚ Střílky a VÚ Olešnice, vybrané děti se zúčastnily Běhu pro zdraví. V zimním období sehrály děti sérii přátelských utkání v ledním hokeji s oddílem HC Dřevohostice. Děti se zúčastnily turnaje v kuželkách v Novém Jičíně. Z meziústavních soutěží proběhly tyto akce 12. ročník turnaje v malé kopané, 11. ročník turnaje ve stolním tenise a 12. ročník turnaje v nohejbale. Děti se zúčastnily zimních sportovních her na Tesáku. V rámci resocializačních zátěžových pobytů proběhl přechod Hrubého Jeseníku. Program byl zaměřen zvl. na rozvoj samostatnosti dětí a na vystavení dětí psychické i fyzické zátěži s cílem prověřit osobnostní kvality dětí v těchto náročných podmínkách. Účastnili jsme se také vzdělávacího projektu společnosti CEPAK (letní pobyt na Rusavě) a přes MSDU OS zimního lyžařského výcviku v Jeseníkách, Ramzové a letního pobytu tamtéž. V rámci prázdninového provozu proběhlo množství sportovních a kulturně poznávacích akcí. Přehled akcí v mimoškolní činnosti výchovného úseku: Datum Popis akce Místo realizace 6.9. Návštěva koupaliště Osíčko 7.9. Fotbalové utkání a utkání v házené Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Turistika Hostýnské vrchy 14.9 Návštěva autosalonu Olomouc Bowlingový turnaj Olomouc bowling Bystřice pod Hostýnem Fotbalové utkání Kyselovice Házenkářské dopoledne Bystřice pod Hostýnem

10 Filmové představení Letopisy Narnie II. Horní Moštěnice Návštěva krytého aquaparku Hranice Návštěva veřejného bruslení Přerov Turistický výlet Hostýnské vrchy bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva veřejného bruslení Přerov Fotbalové utkání a utkání v házené Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva krytého aquaparku Hranice Návštěva nákupního centra Olympia Olomouc Házenkářské dopoledne Bystřice pod Hostýnem Filmové představení Konečně spolu. Horní Moštěnice Turistika Hostýnské vrchy Filmové představení KungFu Panda Horní Moštěnice Návštěva MS v nohejbale Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice Filmové představení Wall-I Holešov Návštěva veřejného bruslení Přerov bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva krytého aquaparku Hranice Výlet na svatý Hostýn Hostýn bowling Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem 2.1. Filmové představení v Cinestar Olomouc Olomouc 3.1. Návštěva veřejného bruslení Přerov Celodenní lyžování Velké Karlovice - Kyčerka bowling Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Filmové představení Vy nám taky, šéfe Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva krytého aquaparku Hranice 7.2. bowling Bystřice pod Hostýnem 8.2. Shlédnutí házenkářského utkání Hranice 8.2. Návštěva veřejného bruslení Přerov Petanque a lukostřelba Přerov bowling Bystřice pod Hostýnem Lyžařský výlet Rusava Návštěva hokejového utkání Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice 6.3. Prohlídka kulturních památek Přerov 8.3. bowling Bystřice pod Hostýnem 8.3. Shlédnutí házenkářského utkání Hranice 9.3. Návštěva krytého aquaparku Hranice Turnaj v házené Bystřice pod Hostýnem Návštěva fotbalového utkání Chvalčov bowling Bystřice pod Hostýnem 5.4. Návštěva krytého aquaparku Hranice Celodenní výlet Tesák Celodenní výlet Tesák Celodenní výlet Hostýnské vrchy

11 Shlédnutí házenkářského utkání Bystřice Celodenní turistika Rusava Rybářské závody Veselíčko Motor-tuning párty Vyškov Celoústavní sportovní den Dřevohostice 2.5. Návštěva ZOO Lešná 3.5. Shlédnutí házenkářského utkání Bystřice 9.5. Návštěva krytého aquaparku Hranice Návštěva ZOO Lešná 7.6. Mistrovství Evropy automobilových závodů Šternberk 7.6. Cykloturistika Prusinovsko Letecký den Drahotuše Dračí lodě Přerov Návštěva fotbalového utkání Počenice Celodenní výlet Praděd Karlova studánka Jeseníky Celodenní výlet na horských kolech Rusava 3.7. Cykloturistika Bystřice pod Hostýnem 4.7. Návštěva koupaliště Bystřice pod Hostýnem 5.7. Celodenní výlet na horských kolech Rusava 6.7. Návštěva koupaliště Domaželice Cykloturistika Hostýnské vrchy Návštěva koupaliště Domaželice Návštěva koupaliště Domaželice Návštěva koupaliště Bystřice pod Hostýnem Cykloturistika Okolí Dřevohostic Pobyt - Ramzová Jeseníky Pobyt - Rusava Rusava 6.8. Celodenní výlet do Jeskyně Teplice nad Bečvou Celodenní výlet Pustevny Cykloturistika Kelčský Javorník Celodenní výlet Hranice Návštěva koupaliště Osek nad Bečvou Celodenní turistika Rusava Návštěva hokejového střetnutí Jágr teamu Prostějov Návštěva koupaliště Osíčko Návštěva koupaliště Lipová V Dřevohosticích Mgr.Jakubál Karel ředitel VÚ,DDŠ,ZŠ a SŠ

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1 Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČ N Í ZPRÁVA O ČINNO S TI ŠKOLY SO Uza s Dačice za školní rok 2007/2008 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2 2. Sezna m učebních oborů, základní charakteristika a 3-5 organizace výchovně vzděláva cího

Více

Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 594 01 Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Pro školní rok 2013/2014 Vypracoval: PaedDr. Karel Suchánek ředitel

Více

K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 19. N. Spolupráce s odborovou organizací 19. O. Spolupracující organizace 19. P.

K. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů 19. N. Spolupráce s odborovou organizací 19. O. Spolupracující organizace 19. P. OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy A. Základní údaje o školském zařízení 2 B. Obory vzdělání 4 C. Personální zabezpečení 4 D. Zařazování a propouštění dětí 6 E. Výsledky vzdělávání žáků 7 F. Prevence

Více

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek

Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek Dětský domov LORETA a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace adresa: Kapucínská 281, 742 45 Fulnek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah výroční zprávy: ČÁST I. A. Základní charakteristika

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 /2014

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 /2014 1 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova se školou, základní škole a školní jídelně Veselíčko 1, za školní rok 2013 /2014 1. Základní údaje o školském zařízení. str. 3 1.1 Základní údaje o školském

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo..... 3 A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH 1 Základní údaje o školském zařízení... 3 2

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Ostrava Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2012-2013 Mgr. Iveta Grocholová ředitelka školy 1 OBSAH Charakteristika školy... 3 Vzdělávací

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC Výroční zpráva o činnosti zařízení ŠKOLNÍ ROK 8 9 OBSAH:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ...4. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Luční 330, 257 91 Sedlec-Prčice Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení za školní rok 2013 2014 Úvod: Školské zařízení - Dětský domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

DĚTSKÝ VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ Školní rok 2002/2003 2 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Dětský výchovný ústav a SVP v Hrochově Týnci je právním

Více

2. Charakteristika Dětského domova se školou 3 2.1 Domov 3. 2.2 Základní škola 6. 3.1 Základní škola 7. 6. Spolupracující organizace 13

2. Charakteristika Dětského domova se školou 3 2.1 Domov 3. 2.2 Základní škola 6. 3.1 Základní škola 7. 6. Spolupracující organizace 13 OBSAH Výroční zpráva o činnosti školy 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika Dětského domova se školou 3 2.1 Domov 3 2.2 Základní škola 6 3. Výsledky vzdělávání žáků 7 3.1 Základní škola 7 3.2 Střední

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HROCHŮV TÝNEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ.. 3 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis Dětský domov a Základní škola Liptál VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval/a podpis Mgr. Eva Žůrková, ředitelka Projednána na úvodní pedagogické radě 29. srpna 2012

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více