Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/ Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána dne pro rozpočtovou organizaci Výchovný ústav pro mládež v Dřevohosticích,zřízenou podle 12 odst.3 písm.a)zákona ČNR č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění dodatku č.j /97-61 ze dne ,č.j / ze dne ,č.j /03-25 ze dne ,č.j /05-25 ze dne S účinností od se do školského rejstříku zapsal název právnické osoby Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Adresa školského zařízení: Dřevohostice,Novosady 248, s.č Identifikátor právnické osoby : IČO Tel.fax: , e-meil: Školské zařízení má právní subjektivitu,je příspěvkovou organizací a zřizovatelem je Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR. Školské zařízení sdružuje: 1. Střední škola IZO kapacita 80 žáků 2. Základní škola IZO Kapacita 16 žáků 3. Výchovný ústav IZO kapacita 32 žáků 4. Dětský domov se školou IZO Kapacita 16 žáků 3. Školní jídelna - IZO kapacita 85 jídel Statutárním orgánem je ředitel jmenovaný ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy České republiky.činnost školského zařízení je vymezena zákonem č.109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění dalších zákonů, zákonem č.561/2004 Sb.,o soustavě základních a středních škol(školský zákon),prováděcími předpisy a statutem vydaným ministerstvem školství,mládeže a tělovýchovy. Školské zařízení je chlapecké výchovně vzdělávací zařízení pro obtížně vychovatelnou mládež do 18,popř.19 let,u nichž byla soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova.úkolem tohoto zařízení je převýchova obtížně vychovatelné mládeže,jejich příprava pro zapojení do společnosti a na budoucí povolání. Ve střední škole při VÚ se vyučovalo ve školním roce 2008/2009 podle schválených učebních plánů a učebních osnov níže uvedené učební obory.

2 2 Stavební práce - 2 letý obor Kód oboru E/002( ) Schváleno pod č.j /95-24 ze dne a uveřejněno ve Věstníku MŠMT č.12. Schválilo MŠMT pod č.j.30939/ s platností od 1.září 2004 počínaje 1.ročníkem Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů odborných učilišť schválilo MŠMT ČR dne pod č.j /99 24 s platností od 1.září 2000 počínaje 1. ročníkem. Učební obor stavební práce připravuje žáka na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání stavební dělník na výkon pomocných stavebních prací. Denní studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Strojírenská výroba Zámečník, zámečnické práce a údržba - 2 letý obor Kód oboru H/510 Schválilo Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy dne 30.června 2003 č.j /03-23,s platností od 1.září 2003 počínaje 1.ročníkem. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů pro dvouleté učební obory SOU schválilo MŠMT ČR dne pod č.j /91 20 s platností od 1.září. Učební obor připravuje žáka pro výkon jednoduchých zámečnických prací a montáže a demontáže strojních součástí. Absolvent může získat svářečský průkaz. Denní studium je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku a jsou zdravotně způsobilí.. Příprava je ukončena závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Praktická škola s jednoletou přípravou Kód oboru C/001 Schválilo MŠMT ČR dne č.j /96-4 s platností od 1.září 1996 počínaje 1.ročníkem Cílem přípravy je umožnit žáků doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání, dosaženého v průběhu povinné školní docházky, a poskytnout jim základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v jednoduchých činnostech dle zaměření přípravy. Podmínkou pro přijetí je ukončená povinná školní docházka v ZŠ Praktické či Speciální. Praktická škola s 1-letou přípravou má při praktickém cvičení skupinu o 8 žácích, při teoretickém vyučování je maximálně 8 žáků ve třídě. Třída školy a skupina pro praktické vyučování má nejméně 4 děti nebo žáky. Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání žáků jsou ve velké míře ovlivněny útěky chlapců z našeho zařízení,což se projevuje zejména v počtu zameškaných hodin ve škole,kdy dlouhodobý útěk zvedne průměrný počet zameškaných hodin.dítě je nuceno opakovat ročník,nebo vůbec není schopno ukončit své vzdělání.při dosažení 18 let může dítě odejít a vzdělání si dokončit na jiném odborném učilišti.v případě zájmu je jim umožněno dokončit si vzdělání v našem zařízení.v celém průběhu školního roku chlapci odchází a přichází noví na základě rozhodnutí Diagnostického ústavu a navazují na své předchozí vzdělání. Exkurze Strojírenský veletrh Brno Stavební výstava Olomouc

3 3 Závěrečné zkoušky školní rok 2008/2009 SV2 strojírenská výroba Závěrečnou zkoušku konali 2 žáci Král Josef,Komzala Jakub Oba žáci prospěli. SP2. stavební práce Závěrečnou zkoušku konali 3 žáci Giga Milan,Horváth Ondřej,Milek Jaroslav Giga Milan,Milek Jaroslav prospěli,ondřej Horváth neprospěl z ústní zkoušky. Ondřej Horváth prospěl z ústní zkoušky v opravném termínu. PSJ jednoletá praktická škola Závěrečnou zkoušku konali 2 žáci Kopička Petr,Foltýn Josef Kopička Petr prospěl Foltýn Josef neprospěl z praktické části,v prvním opravném termínu neprospěl,ve druhém opravném termínu prospěl. Školní rok 2008/2009 výsledky vzdělávání Střední škola SV1 strojírenská výroba třídní učitel Mgr.Zajíc Petr,dílenský učitel Zajíc Bohumil Na začátku šk.roku 4 Prospěli 4 Neprospěli 1 Přistoupili 2 Vystoupili - 1 Přestali být žáky školy - 0 SV2 strojírenská výroba třídní učitel Mgr.Zajíc Petr,dílenský učitel Zajíc Bohumil Na začátku šk.roku 4 Prospěli 2 Neprospěli 0 Opakují ročník 1 Přistoupili 0 Přestali být žáky školy - 2 První a druhý ročník byly spojeni v jednu třídu.

4 4 PSJ. praktická škola jednoletá třídní učitel Mgr.Srovnalík František,dílenský učitel Pospíšil L. Na začátku šk.roku 5 žáků na konci 2 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 0 Prospěli 2 Neprospěli 1 Přistoupili 5 Přestali být žáky školy - 8 SP1 stavební práce třídní učitel Ing.Maršálek Petr,dílenský učitel Veselý Jaroslav Na začátku šk.roku 6 žáků na konci 8 žáků Prospěli - 6 Neprospěli 2 Přeřazeni 0 Přistoupili 5 Přestali být žáky školy - 3 SP2 stavební práce třídní učitel Ing.Maršálek Petr,dílenský učitel Baďura J, Čech Na začátku šk.roku 5 žáků na konci 4 žák. Prospěli - 3 Neprospěli 1 Přeřazeni 0 Přistoupili 0 Přestali být žáky školy - 1 Základní škola IX.A vzdělávací program 16847/96-2, Základní škola Ttřídní učitel mgr.ezz All Dean Na začátku šk.roku 3 žáků na konci 7 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 0 Prospěli 5 Neprospěli 2 Přeřazeni 4 Přistoupili 8 Přestali být žáky školy - 0 Výsledky přijímacího řízení na střední školy přijato 7

5 5 IX.B vzdělávací program 22980/97-22, Zvláštní škola Třídní učitel mgr.eza Al Dean Na začátku šk.roku 5 žáků na konci 7 žáků. Počet žáků s vyznamenáním 1 Prospěli 5 Neprospěli 1 Přeřazeni 1 Přistoupili 3 Přestali být žáky školy - 0 Výsledky přijímacího řízení na střední školy přijato 7 Údaje o pracovnících Ředitel: Mgr.Jakubál Karel Etoped: Mgr. Hrabovská Kateřina Vedoucí učitel odborného výcviku: Veselý Jaroslav Učitelé odborného výcviku: Zajíc Bohumil, Čech Zdeněk Zástupce ředitele pro teoretickou výuku: Mgr. Hroz Ivo Učitelé: Mgr. Eza Al Dean Hana, Mgr.Srovnalík František, Mgr.Zajíc Petr, Ing.Maršálek Petr, Mgr. Kadláčková Jarmila Vedoucí vychovatel: Bc.Caletka Jiří Vychovatelé: Batta Jaroslav, Mgr.Přikrylová Petra, ing.janovský Petr, Mgr.Liptáková Sylvie, Mgr. Pech Vratislav, Bc.Pospíšil Ladislav, Bc.Polášková Jana, Šeda Pavel, Vala Richard, Matýsek Jiří, Mgr.Křížková Marcela, Mgr.Václavíček Albín, Mgr.Žákovský Miroslav, Mgr. Snášelová Petra, Friedl Ondřej Asistenti pedagoga: Bělánek Bohuslav, Kreisel Josef, Macek Pavel, Machala Rostislav, Menšík Svatopluk, Tellinger Milan, Klvaňa František Sociální pracovnice: Tomčíková Marie, Bc.Pospíšilová Jana Ekonomka: Navrátilová Jana Účetní : Menšíková Miluše Vedoucí kuchyně: Václavíková Hilda Kuchař/ka: Baďura Lukáš, Drábková Zdenka, Pumprlová Marie Správce budov: Kroupa František Údržbář:Večeřa Jaroslav Pradlena: Rolníková Anna Skladnice: Pešáková Marie Uklizečka: Kroupová Alena,Tučková Marie, Zobaníková Eva, Švadlena: Gajdošíková Blanka Celkový počet zaměstnanců k byl 45 zaměstnanců, z toho 30 pedagogických a 15 nepedagogických pracovníků. Během školního roku 2008/2009 byli přijati: Mgr.Žákovský Miroslav vychovatel, Mgr. Václavíček Albín vychovatel, Ing. Petr Maršálek učitel, Mgr. Kadláčková Jarmila učitelka, Mgr. Křížková Marcela vychovatelka, Václavíková Hilda vedoucí kuchyně, Mikšíková Marie vychovatelka, Cagašíková Milada kuchařka, Navrátilová Jana hospodářka, Snášelová Petra DiS vychovatelka, Zdeněk Čech učitel odborného výcviku, Friedl Ondřej vychovatel.

6 6 Pracovní poměr ukončili v průběhu školního roku 2008/2009: Bc. Hradilová Anna hospodářka ( odchod do starobního důchodu), Mikšíková Marie vychovatelka (odchod ve zkušební době), Gajdošíková Blanka švadlena ( změna na DOPČ), Baďura Josef učitel odborného výcviku ( výpověď zaměstnance), Cagašíková Milada kuchařka ( zástup za nemocnou kuchařku). Celkový počet zaměstnanců k byl 49, z toho 34 pedagogických pracovníků a 15 nepedagogických pracovníků. Mgr. Ezz Al Dean Hana učitelka ( odchod na MD). Průměrná mzda na 1 přepočteného pracovníka činila 20572,- Kč z toho nenárokové složky 2925,- Kč Průměrná mzda na 1 pedagogického pracovníka činila 24379,- Kč. Z toho učitelé: průměrná mzda 26673,- Kč, vychovatelé průměrná mzda 25060,- Kč a asistenti pedagoga průměrná mzda 20948,- Kč. Průměrná mzda na 1 nepedagogického pracovníka činila 15638,- Kč, z toho nenárokové složky 1836,-Kč. Provozní pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce. Hospodářka (Jana Navrátilová nesplňuje kvalifikační předpoklady) Bakalářské studium bude zahájeno Pedagogičtí pracovníci s pracovním zařazením učitel splňuje úplné kvalifikační předpoklady k pracovníků (Mgr. Karel Jakubál, Jaroslav Veselý, Bohumil Zajíc, Mgr. Eza Al Dean, Mgr. Zajíc Petr), 5 pracovníků částečně (chybí speciální pedagogika Mgr. Hroz Ivo, Ing. Maršálek Petr, Mgr. Srovnalík František, Čech Zdeněk, Mgr. Kadláčková Jarmila). Z pedagogických pracovníků na výchovném úseku nesplňují úplné kvalifikační předpoklady 4 pracovníci: Matýsek Jiří, Ing. Petr Janovský, Ondřej Friedl, Mgr. Václavíček Albín. 13 pracovníků má úplnou kvalifikaci (Batta Jaroslav, Bc. Caletka Jiří, Mgr. Hrabovská Kateřina, Mgr. Liptáková Silvie, Mgr. Pech Vratislav, Bc. Pospíšil Ladislav, Bc. Polášková Jana, Šeda Pavel, Mgr. Žákovský Miroslav, Vala Richard, Mgr.Křížková Marcela, Mgr. Přikrylová Petra, Petra Snášelová DiS. Většina pracovníků je s dlouholetou praxí ve svém oboru a je plně způsobilá pro výkon svého povolání. Asistenti pedagoga celkem 7 pracovníků (Bohuslav Bělásek, František Klvaňa, Josef Kreisel, Rostislav Machala, Svatopluk Menšík, Pavel Macek, Milan Tellinger). Josef Kreisel si doplňuje vzdělání, studuje na VŠ speciální pedagogiku. Ostatní asistenti vzdělání splňují. Přijímání a propouštění dětí Rozmísťování dětí do Výchovného ústavu, Střední školy provádí Diagnostický ústav pro mládež, SVP a ŠJ v Ostravě-Kunčičkách a do Dětského domova se školou provádí rozmístění Dětský diagnostický ústav SVP, ZŠ a ŠJ Olomouc ve spolupráci s Dětským diagnostickým ústavem Bohumín.Do VÚ, DDŠ, ZŠ a SŠ jsou přijímáni pouze chlapci s nařízenou ústavní výchovou a s uloženým předběžným opatřením.o přijetí žáků do střední školy rozhoduje ředitel VÚ Dřevohostice. K bylo ve stavu celkem 34 chlapců, z toho 5 v DDŠ. K bylo ve stavu celkem 42 chlapců, z toho 6 v DDŠ. V daném období od do nastoupilo do našeho zařízení celkem 41 chlapců. Z toho 8 chlapců bylo do 15 let. U 5 chlapců byla uložena ochranná výchova. 10 chlapců nastoupilo do zařízení s nařízeným předběžným opatřením. Toto předběžné opatření se u 5 chlapců přeměnilo v ústavní výchovu. 4 chlapci požádali o dobrovolné prodloužení pobytu v ústavu z důvodu vyučení. V určeném období bylo 5 chlapců ve vazební věznici v Ostravě.

7 7 Od do odešlo celkem 33 chlapců, a to 10 chlapců do jiných výchovných zařízení, 1 chlapec k pěstounům, u 4 chlapců byla zrušena ústavní výchova a odešli k zákonným zástupcům. Zbývající chlapci dosáhli plnoletosti. Odešli ke svým rodičům nebo do Domů na půl cesty. V daném období byl 1 chlapec na dohodu u podmíněném ubytování u své babičky. Během daného období bylo celkem 238 útěků. Z toho 48 nenávratů. Rada školy Dne byla zvolena rada školy. Složení rady : Za zřizovatele Mgr.Hroz Ivo/předseda rady) Za ped.pracovníky Pospíšil Ladislav Za zákonné zástupce Hausnerová Ilona Investiční a stavební činnost Byla realizována investiční akce VÚ Dřevohostice Sportoviště Víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením bylo vybudováno nákladem tis.kč. Kontrolní činnost Dne provedlo Finanční ředitelství v Ostravě kontrolu správnosti hospodaření s veřejnými prostředky za roky Výsledek kontroly byl postoupen FÚ v Přerově k řízení a zahájení daňové kontroly dle 16 ZSDP. Tato kontrola není uzavřena je v řízení. Kontrola čerpání účelově určených prostředků investičních a neinvestičních dotací poskytnutých ze SR byla bez závad. Dne proběhly prověrky BOZP a požární ochrany ve všech objektech VÚ. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky a to obnovit stávající bezpečnostní tabulky, pravidelné kontroly lékárniček a zajištění docházející revize šikmých schodišťových plošin. Ostatní bez závad. Dne KHS Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov provedla kontrolu ve školní jídelně. Kontrolou byly zjištěny drobné závady v osobní hygieně personálu tj. nesprávné umístění osobních věcí v šatně, manipulace s odpady a dodržování postupů HACCP. Vedoucí ŠJ Hildě Václavíkové byla udělena bloková pokuta ve výši 1000,- Kč a závady byly odstraněny. Dne provedla kontrolu VZP Přerov kontrolovala odvody pojistného zaměstnanců za období od 4/2006 dosud. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. PROJEKTY : 1/ Naše zařízení se účastnilo projektu ESF,který zajišťovalo sdružení CEPAC Morava,které je příjemcem dotace projektu Vzdělávání pro budoucnost poskytované ze strany MŠMT. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V současné době,kdy probíhá projekt,se podílíme na 3 projektových částech,které jsou plně hrazeny. Výuka ICT (základy výpočetní techniky) pro 1 skupinu žáků 2 hodiny týdně. Pro zajištění výuky bylo zařízení zapůjčeno 5 počítačových sestav.výuku zajišťuje lektor výpočetní techniky. Modul praktické dovednosti řezbářství probíhal na učilišti v Tovačově 1x měsíčně.

8 8 Modul praktické dovednosti gastro,výuka vaření probíhal na učilišti v Olomouci 1x měsíčně. Dále byla realizována spolupráce v rámci minimálního preventivní programu s organizací Kappa Help se zaměřením na užívání drog a prevenci kriminality. Prázdninový týdenní pobyt v rámci zimní aktivity v hostýnských horách pro 1 skupinu dětí. Program týdenního pobytu zajišťují kvalifikovaní pracovníci. Projekt pokračuje i ve školním roce 2009/2010. Výroční zpráva o činnosti výchovného úseku za školní rok 2008/2009 Úvod: Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Základní škola a Střední škola je specifické výchovné zařízení a proto i výchovná činnost je přizpůsobena složitým podmínkám, které tuto činnost ovlivňují. Důraz je kladen zvláště na dodržování zákona č.109,dodržování vnitřního řádu, omezení útěkovosti dětí a rozšíření zájmových aktivit sportovního a kulturně společenského charakteru. Děti mají možnost se věnovat sportovní, kulturní či společenské činnosti v rámci pravidelných programů výchovných skupin, ale i v rámci množství zájmových kroužků, které v ústavu fungují, ale i dalších kroužků mimo zařízení, do kterých děti docházejí. Zhodnocení výchovné činnosti: Od září 2005 začal svoje fungování internát při VÚ, DDŠ, ZŠ a SŠ, který před tím v roce 2004 prošel velkou rekonstrukcí. Chlapci tak mají k dispozici více prostoru a možností jak trávit svůj volný čas pod dohledem pedagogických pracovníků. Výchovná činnost byla prováděna podle celoročního plánu práce, který je rozpracován na měsíční a týdenní cykly. Každý měsíc proběhlo celoústavní komunitní setkání s dětmi za účasti všech pedagogických pracovníků s tématickým zaměřením orientovaná na problematiku zdravotní, preventivní, osobnostní či sociální. Každý týden se scházela pedagogická trojka za účasti kmenových vychovatelů, učitelů, mistrů odborné přípravy a dětí, podle výchovných skupin. Pracovala spoluspráva dětí, která se scházela 1x za 14 dní s vedoucím vychovatelem a odborným pracovníkem zařízení, podle potřeby i častěji. V oblasti protidrogové prevence byl zpracován Minimální preventivní program na celý školní rok v jehož rámci proběhly všechny naplánované akce. V rámci výchovného působení byla realizována Koncepce resocializace a reedukace a v jejím rámci proběhly všechny naplánované akce. Byl realizován systém plánu individuálního rozvoje. V rámci Koncepce individuální a skupinové psychoterapie probíhala socioterapeutická skupina pro dvě skupiny dětí, které se scházely 1x za týden.

9 9 V rámci výchovné činnosti mimo vyučování probíhaly zájmové kroužky malé kopané, nohejbalu, ledního hokeje, kondiční kulturistiky, stolního tenisu, tenisu, dále kroužky- výtvarný, keramický, střelecký, práce na PC a kroužek vaření. Mimo těchto kroužků organizovaných ústavem docházely děti dle svého zájmu do kroužků mimo zařízení, konkrétně se jednalo o docházku dětí do tanečního kroužku v Přerově a fotbalového oddílu v Želatovicích. V rámci akcí pro děti bylo uspořádáno množství zájezdů na sportovní a kulturní podniky jejichž úplný výčet je uveden v Přehledu akcí. Pro všechny děti bylo v průběhu školního roku realizováno množství celoústavních akcí jejichž výčet je také uveden v Přehledu akcí. Pro výchovnou činnost jsou využívány prostory areálu Domova mládeže, který disponuje asfaltovým víceúčelovým hřištěm, sportovní hernou a jednotlivými klubovnami pro společenské a jiné hry, dále školní hřiště se sportovišti pro nohejbal, volejbal, tenis, kopanou, atletiku a kuželky. V průběhu školního roku 2008/2009 bylo dokončeno nové víceúčelové hřiště ve sportovním areálu Pro pracovní činnost a samopěstitelství ovoce je využívána ústavní zahrada. V zimním období je pro sportovní aktivity využívána místní sokolovna a ZS v Přerově. Děti reprezentovaly naše zařízení v množství soutěží a veřejných přehlídek kroužek malé kopané se zúčastnil turnajů ve VÚ Višňové, VÚ Střílky a VÚ Olešnice, vybrané děti se zúčastnily Běhu pro zdraví. V zimním období sehrály děti sérii přátelských utkání v ledním hokeji s oddílem HC Dřevohostice. Děti se zúčastnily turnaje v kuželkách v Novém Jičíně. Z meziústavních soutěží proběhly tyto akce 12. ročník turnaje v malé kopané, 11. ročník turnaje ve stolním tenise a 12. ročník turnaje v nohejbale. Děti se zúčastnily zimních sportovních her na Tesáku. V rámci resocializačních zátěžových pobytů proběhl přechod Hrubého Jeseníku. Program byl zaměřen zvl. na rozvoj samostatnosti dětí a na vystavení dětí psychické i fyzické zátěži s cílem prověřit osobnostní kvality dětí v těchto náročných podmínkách. Účastnili jsme se také vzdělávacího projektu společnosti CEPAK (letní pobyt na Rusavě) a přes MSDU OS zimního lyžařského výcviku v Jeseníkách, Ramzové a letního pobytu tamtéž. V rámci prázdninového provozu proběhlo množství sportovních a kulturně poznávacích akcí. Přehled akcí v mimoškolní činnosti výchovného úseku: Datum Popis akce Místo realizace 6.9. Návštěva koupaliště Osíčko 7.9. Fotbalové utkání a utkání v házené Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Turistika Hostýnské vrchy 14.9 Návštěva autosalonu Olomouc Bowlingový turnaj Olomouc bowling Bystřice pod Hostýnem Fotbalové utkání Kyselovice Házenkářské dopoledne Bystřice pod Hostýnem

10 Filmové představení Letopisy Narnie II. Horní Moštěnice Návštěva krytého aquaparku Hranice Návštěva veřejného bruslení Přerov Turistický výlet Hostýnské vrchy bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva veřejného bruslení Přerov Fotbalové utkání a utkání v házené Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva krytého aquaparku Hranice Návštěva nákupního centra Olympia Olomouc Házenkářské dopoledne Bystřice pod Hostýnem Filmové představení Konečně spolu. Horní Moštěnice Turistika Hostýnské vrchy Filmové představení KungFu Panda Horní Moštěnice Návštěva MS v nohejbale Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice Filmové představení Wall-I Holešov Návštěva veřejného bruslení Přerov bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva krytého aquaparku Hranice bowling Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva krytého aquaparku Hranice Výlet na svatý Hostýn Hostýn bowling Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem 2.1. Filmové představení v Cinestar Olomouc Olomouc 3.1. Návštěva veřejného bruslení Přerov Celodenní lyžování Velké Karlovice - Kyčerka bowling Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Filmové představení Vy nám taky, šéfe Bystřice pod Hostýnem bowling Bystřice pod Hostýnem Návštěva krytého aquaparku Hranice 7.2. bowling Bystřice pod Hostýnem 8.2. Shlédnutí házenkářského utkání Hranice 8.2. Návštěva veřejného bruslení Přerov Petanque a lukostřelba Přerov bowling Bystřice pod Hostýnem Lyžařský výlet Rusava Návštěva hokejového utkání Přerov Návštěva krytého aquaparku Hranice 6.3. Prohlídka kulturních památek Přerov 8.3. bowling Bystřice pod Hostýnem 8.3. Shlédnutí házenkářského utkání Hranice 9.3. Návštěva krytého aquaparku Hranice Turnaj v házené Bystřice pod Hostýnem Návštěva fotbalového utkání Chvalčov bowling Bystřice pod Hostýnem 5.4. Návštěva krytého aquaparku Hranice Celodenní výlet Tesák Celodenní výlet Tesák Celodenní výlet Hostýnské vrchy

11 Shlédnutí házenkářského utkání Bystřice Celodenní turistika Rusava Rybářské závody Veselíčko Motor-tuning párty Vyškov Celoústavní sportovní den Dřevohostice 2.5. Návštěva ZOO Lešná 3.5. Shlédnutí házenkářského utkání Bystřice 9.5. Návštěva krytého aquaparku Hranice Návštěva ZOO Lešná 7.6. Mistrovství Evropy automobilových závodů Šternberk 7.6. Cykloturistika Prusinovsko Letecký den Drahotuše Dračí lodě Přerov Návštěva fotbalového utkání Počenice Celodenní výlet Praděd Karlova studánka Jeseníky Celodenní výlet na horských kolech Rusava 3.7. Cykloturistika Bystřice pod Hostýnem 4.7. Návštěva koupaliště Bystřice pod Hostýnem 5.7. Celodenní výlet na horských kolech Rusava 6.7. Návštěva koupaliště Domaželice Cykloturistika Hostýnské vrchy Návštěva koupaliště Domaželice Návštěva koupaliště Domaželice Návštěva koupaliště Bystřice pod Hostýnem Cykloturistika Okolí Dřevohostic Pobyt - Ramzová Jeseníky Pobyt - Rusava Rusava 6.8. Celodenní výlet do Jeskyně Teplice nad Bečvou Celodenní výlet Pustevny Cykloturistika Kelčský Javorník Celodenní výlet Hranice Návštěva koupaliště Osek nad Bečvou Celodenní turistika Rusava Návštěva hokejového střetnutí Jágr teamu Prostějov Návštěva koupaliště Osíčko Návštěva koupaliště Lipová V Dřevohosticích Mgr.Jakubál Karel ředitel VÚ,DDŠ,ZŠ a SŠ

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 1 Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 1 Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1 Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1 Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013. Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Výchovný ústav,dětský domov se školou,základní škola a střední škola,dřevohostice,novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 1 Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána dne 2.12.1991 pro rozpočtovou

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016. Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016 1 Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 Charakteristika školského zařízení Zřizovací listina vydána dne 2.12.1991 pro rozpočtovou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 571 489 401, 778 534 721 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok telefon: 386 322 659 fax: 386 322 318 IČO: 005 82 298 VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2013 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trhové Sviny, Školní 709 Identifikátor zařízení: 600 008 061

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013

VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 telefon: 386 322 659 fax: 386 322 318 IČO: 005 82 298 VÝROČNĺ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trhové Sviny, Školní 709 Identifikátor zařízení: 600 008 061

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

od (verze 7)

od (verze 7) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola Turnov, 28. října 1390, 511 01 Turnov od 1.1.2014 (verze 7) Část 1. Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1.1. Organizační řád Střední zdravotnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více