podzim 2008 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE 3/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podzim 2008 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2008"

Transkript

1 podzim /2008 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát, abychom si nadcházející babí léto užili nejen sběrem ovoce, ale i ochutnávkou plodů své práce. Nejen pracovní podzim Vám přeje redakce. Svoz nebezpečného odpadu Dne 18. října 2008 se uskuteční v naší obci svoz nebezpečných odpadů. Místo odběru : u obecního úřadu v době od 9,05 hod do 9,45 hod. Odebírány budou pouze následující odpady : Opotřebované pneumatiky, staré TV a rozhlasové přijímače včetně TV obrazovek a jiné elektronické přístroje, chladničky. POZOR! Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Neodborná demontáž způsobí únik škodlivých feromonů do ovzduší a tomu je nutno zabránit!! Změna termínů výkupu kožek Fa RAMOS bude v naší obci vykupovat kožky v těchto termínech : Pondělí 20. října a pondělí 24. listopadu Změna úředních hodin Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči ve 4. čtvrtletí 2008 říjen 2008 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. listopad 2008 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. prosinec 2008 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti sociální podpory ve Valašském Meziříčí, Zašovská 784, v úřední dny: OBSAH (výběr) INFO OBCE Usnesení č.14 strana 2 Slovo starosty, Zprávy ze školy strana 3 Bezplatné školení řidičů strana 4 Upozornění pro řidiče držitele profesních průkazů, Volby do zastupitelstva ZL kraje, Místní akční skupina strana 5 Jubilanti Švestky a slivovice strana 7 strana 8 INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ SDH Kunovice Kulturní akce strana 11 strana 12 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ pondělí, středa úterý, čtvrtek, pátek 8:00-17:00 hod. 8:00-13:00 hod. uzávěrka dalšího čísla:

2 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 10. září 2008 ZO schvaluje : 14/1 Program zasedání s doplněním o body 14/2 Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele 14/3 Zřizovací listinu JSDH obce 14/4 Návrh rozpočtového opatření č. 2 14/5 Smlouvu na revitalizaci vodní nádrže Pod Polomskem s dodatkem termín dokončení díla (projektu) do konce roku /6 Fy Walet, s.r.o. Boskovice na vypracování výběrového řízení za účelem opravy lesní cesty Polomsko 14/7 Směnu pozemku p.č o výměře 3585 m 2 za pozemky p.č. 169 o výměře 1065 m 2, p.č. 170 o výměře 950 m 2, p.č. 186 o výměře 1845 m 2 14/8 Odkup části parcely č o výměře 2531 m 2 za cenu 55,- Kč/m 2 od L.Holce ZO odkládá : 14/9 Schválení pronájmu obecních pozemků za účelem zemědělského využití 14/10 Schválení OZV č. 1/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků k zajištění veřejného pořádku ZO ukládá : 14/11 Starostovi připravit na příští jednání podklady pro realizaci opravy školní kuchyně v ZŠ Kunovice ZO bere na vědomí : 14/12 Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 14/13 Připomínky p. Hrušky, čp. 3 k : neinformovanosti ředitelky ZŠ Kunovice obecním úřadem o prováděných pracích v areálu ZŠ vyčlenění fin. prostředků v roce 2009 na opravu školní jídelny vyhodnocení měření spotřeby el. energie v ZŠ Kunovice stavu pronájmu vodní nádrže Polomsko 14/14 Žádost p. Hrušky, čp. 3 o revokaci bodu č. 13/8 usnesení z 13. řádného zasedání ZO ze dne navrhuje zřídit prac. skupinu z odborníků k zastupování obce při pořízení nového územního plánu obce 14/15 Informaci starosty o rekonstrukci vodovodního řadu na nádraží 14/16 Informaci starosty o napadení opravy Mariánského sloupu Památkovým úřadem možnost udělení sankce 14/17 Informaci p. Suchánka, čp. 36 o špatném stavu jímače vody pod Hůrou 14/18 Připomínku p. Králové k pozvánce na řádné zasedání

3 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 3 14/19 Dotaz ing. Haši na stav projektu větrného parku Kunovice-Police průběh tvorby MASKLS 14/20 Žádost ing. Haši na aktualizaci OZV o odpadech 14/21 Žádost ing. Haši na jmenování týmu na zpracování poptávky na hospodaření v obecním lese 14/22 Dotaz p. Kuny, J., čp. 112 na průběh tvorby změny územního plánu č. 3 Slovo starosty Léto a prázdniny utekly jako voda a přikradl se k nám sychravý podzim a chlad. 1. září začal dětem nový školní rok a do první třídy nastoupilo osm dětí. Děti, které dojíždí do školy a školky z nádraží v Kunovicích, nově mohou využívat autobus, který zde zajíždí o půl osmé. Děti s rodiči tak tento spoj mohli začít využívat od 2. září. Věříme, že i další děti, které v budoucnu budou bydlet v této lokalitě, budou chodit do naší školy. Rodiče dětí, které nastoupily do první třídy, obdrželi od OÚ Kunovice finanční hotovost 1500,- Kč na školní výbavu. Přes léto byl zhotoven chodník od čp. 13 po čp. 98 (od Luďkového po Chupíkovo). To se provedlo, protože při rekonstrukci vodovodního řádu byl stávající chodník rozebrán a následně položená zámecká dlažba. U čp. 22, tj. u Pavlištíkového, neustále odtékaly splašky příkopou, načež jsme zde položili roury a zasypali hlínou. Zbavili jsme se tak zapáchající části příkopu. Zaměstnanci pracovali dále na údržbě zeleně v naší obci. Provedli terénní úpravy a úklid zadní části hřbitova. Nátěry sloupů veřejného osvětlení a zábradlí v naší obci. Dne skončili zaměstnanci, kteří byli zaměstnaní přes úřad práce. Rád bych jim touto cestou poděkoval za odvedenou práci. Druhý týden v září začala rekonstrukce vodovodního řádu na nádraží. I zde měli obyvatelé nemalé problémy s tlakem vody. Na záhumení byl nainstalován radar na měření rychlosti bezúplatně na zkoušku jednoho měsíce. Je totiž mezi námi mnoho řidičů, kteří nás svou rychlou jízdou ohrožují a to i třeba na cestě Na Drahách kde jsou řidiči obzvláště bezohlední. Přeji všem příjemný vstup do nadcházejících podzimních dní, a věřím, že Babí léto nás ještě všechny čeká. Vladimír Gába starosta Zprávy ze školy Slavnostní zahájení nového školního roku Velký keramický zvon věnovaný naší základní škole valašskomeziříčským keramikem panem Karlem Hauserem svým zazvoněním opět ohlásil příchod nového školního roku.

4 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 4 V kratičkém uvítacím programu promluvila k žákům ředitelka školy Mgr. Irena Cmerková a spolu s třídní učitelkou I. třídy Mgr. Kateřinou Zavičákovou přivítala jednotlivě nové prvňáčky, kteří byli obdarováni Pamětním listem. Jménem svým i všech členů obecního zastupitelstva pozdravil všechny přítomné také starosta pan Vladimír Gába. Ten také následně zavítal i mezi děti v mateřské škole, které slavnostně přivítaly paní učitelky Monika Hrušková a Gabriela Horká. Nový školní rok se nám k oboustranné spokojenosti nás zaměstnanců školy i všech dětí podařilo velmi dobře zahájit. Jen jako mráček na našem pomyslném nebi se opět mihla nezodpovězená otázka. Proč některé kunovické děti nenastoupily do naší školy? I v letošním školním roce je počet žáků v základní škole stále velmi nízký 19 žáků. Naplněná zůstává třída mateřské školy 22 dětí. Doufáme, že se snad situace v dalších letech změní a všechny zájemce, kteří by si snad naši stále hezčí a hezčí školičku chtěli prohlédnout, srdečně zveme! Poděkování Mgr. Irena Cmerková Naše mateřská škola děkuje touto cestou svým sponzorům. Paní Martina Hermannová ušila našim dětem čepičky pro jejich kulturní vystoupení a panenkám povlečení do postýlek. Paní Hnilicová nám věnovala peněžitý dar na zakoupení výtvarných potřeb a hraček a obrovskou radost způsobil dětem dar manželů Tydlačkových - vlastnoručně zhotovená obří molitanová stavebnice. Jménem dětí mateřské školy i svým moc děkujeme! Monika Hrušková, Gabriela Horká Bezplatné školení řidičů novinky zákona o provozu na pozemních komunikacích Město Valašské Meziříčí - komise BESIP ve spolupráci s autoškolami si Vás dovoluje pozvat na bezplatné školení řidičů, které proběhne od hod v budově Sokolovny, ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí. Školení bude zaměřeno na aktuální změny zákona o silničním provozu, dále změny které nás čekají s novelou tohoto zákona k a poskytování první pomoci při dopravních nehodách.

5 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 5 Přednášet bude Mgr. Vlastimil Huml dopravní specialista, člen expertní skupiny pro přípravu návrhu novely zákona Na aktuální a problémové otázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu bude odpovídat PČR, MP Valašské Meziříčí. Upozornění pro řidiče držitele profesních průkazů Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor správních činností, upozorňuje řidiče, kteří jsou držiteli osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že se blíží konec termínu pro výměnu za nové průkazy profesní způsobilosti řidiče. O nový průkaz je nutno požádat nejpozději do , po tomto termínu jsou již dosavadní průkazy nevyměnitelné a řidiči budou muset před získáním nového průkazu profesní způsobilosti řidiče absolvovat vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin. K žádosti je nutno přiložit 1 fotografii a zaplatit poplatek 200 Kč. Žádosti přijímají referenti odboru správních činností v budově městského úřadu na Zašovské ulici, dveře č Prosím, upozorněte i své známé Za Odbor správních činností MěÚ Val. Meziříčí Ant. Foltýnová Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná ve hod. a končí ve hod. prvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hod. a končí ve hod. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. V naší obci bude 1 volební okrsek, volební místnost bude jako jiné volby v přízemí obecního úřadu. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Návod na úpravu hlasovacích lístků a samotné hlasování bude uvedeno v Pokynech, které jsou dodávány s hlasovacími lístky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou. Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s. (dále MASKLS ) Při posledním řádném zasedání obecního zastupitelstva byla nadnesen dotaz co je MASKLS a jaký je průběh příprav před podáním dokumentu MASKLS, na Státní zemědělský intervenční fond. Pro Vaši informovanost uvádím základní informace.

6 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 6 Co je místní akční skupina (dále MAS ) Je to skupina lidí-občanské sdružení, které se dalo dohromady na základě partnerství za účelem zlepšení kvality života v regionu. Jinak řečeno, je organizací, která vznikla na základě poptávky obcí a podnikatelů po někom, kdo by vzal na svá bedra organizační a finanční zajištění rozvoje regionu a měl právní subjektivitu. Dá se říci, že v různých místních akčních skupinách je složení lidí rozdílné. Stručně řečeno platí pravidlo - na rozhodovací úrovni skupiny nesmí být více než 50% zástupců státní správy. V souvislosti s naplněním zákonných podmínek právní subjektivity MAS (zejména územní působnost s minimálně obyvateli při navazující územní souvislosti) se u nás při zakládání MAS sešly: město Kelč, 9 obcí (Branky, Choryně, Kladruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Podolí, Police a Starý Jičín), a v neposlední řadě 8 podnikatelských subjektů (ZD Kelečsko, Zemědělské obchodní družstvo Lešná, Starojicko a.s., Ing.Tomáš Mareček LT stone, Agrotech spol s r.o., Jaroslav Pajdla Akord, Pekárna Lešňanka, s.r.o. a Autodoprava Vahalíková), kteří v Kelči společně založili v našem regionu Místní akční skupinu Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s., kdy tato byla Ministerstvem vnitra registrována Jejím hlavním cílem je shromažďování a vyhodnocování projektů v rámci všech obcí MAS, tak aby se následně daly podpořit finančními prostředky z různých evropských programů či fondů. Přímo pro MAS je určen program Leader+ a Leader ČR. Funkci MAS v regionu lze mimo jiné přirovnat ke grantové agentuře. Stručný popis území : Region MAS se nachází ve střední Moravě na území okresů Vsetín a Nový Jičín. Je to typická venkovská oblast odedávna bohatě zamědělsky využívaná. Jedná se o jakýsi "most" mezi Hostýnskými vrchy a Starojickem. Krajina je typická v severní části širokými lány s minimem lesů a v jižní částí naopak rozsáhlými lesy. Sjednocujícím tématem je kvalita života se zvláštním důrazem na vzdělávání, a to nejenom s ohledem na pracovní uplatnění, ale pro zvýšení kvality života vůbec. Charakter území ovlivňující Strategii oblasti : Jedná se o sídelní strukturu středně velkých venkovských obci s převažující velikostní kategorii s počtem obyvatel do 1000, obcí s počtem obyvatel nad 1000 jsou tři. Na území MAS se nachází jedna obec se statutem města, místní obyvatelé z velké části dojíždějí za prací do Valašského Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Hranic a Nového Jičína. Jedná se o zachovalou, ekologicky hodnotnou a turisticky atraktivní venkovskou krajinu s téměř nulovým počtem ekologických zátěží a bez velkých průmyslových lokalit. Stratrategické cíle : Stanovené priority a cíle MAS Kelečsko Lešensko Strakojicko vychází ze specifik daného území určujících společné prvky celého území a z identifikovaných silných a slabých stránek MAS: - Celé území je specifické vysokou vyjížďkou za prací mimo obec, kde bydlí. Území MAS se nachází mezi čtyřmi většími městy Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje Valašské Meziříčí, Hranice, Bystřice pod Hostýnem a Nový Jičín. Především do těchto 4 měst vyjíždí místní obyvatelé za prací.

7 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 7 - ve většině obcích se projevuje disparita v občanské vybavenosti ve srovnání s většími blízkými sídelními celky městy Valašské Meziříčí, Hranice, Bystřice pod Hostýnem a Nový Jičín. - perspektiva v rozvoji území MAS je spatřována v podpoře drobného podnikání v obcích na území MAS, které s sebou budou přinášet nové pracovní příležitosti především pro místní obyvatele a sníží se tak vyjížďka za prací - významným ekonomickým odvětvím ovlivňující hospodářství území MAS je zemědělství - na území MAS se nenachází výraznější turistické cíle, které by byly lákadlem pro návštěvníky. Příležitostí je ale rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky, chybí však základní služby a infrastruktura cestovního ruchu jako je ubytování, stravování, infrastruktura pro volnočasové aktivity. - v obcích je bohatý společenský a spolkový život, což dokládá existence a činnost spolkových a neziskových organizací v jednotlivých obcích a pořádané kulturní akce MAS Kelečsko Lešensko Strakojicko zvolila dvě hlavní osy priority rozvoje svého území: - Priorita 1 Zvýšení kvality života na území MAS - Priorita 2 Vytváření nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele O dalším vývoji Vás budeme postupně informovat. Tomáš Mareček Jubilanti v období říjen prosinec let 75. let Blahová Danuše Kundrát Jan Hruška Zdeněk Blažek Zdeněk Hanušová Zdenka 55. let Hrušková Alena 80. let Ochmanová Ludmila 60. let Tajchlová Anna Macháň Miroslav Slavík Jaroslav 65. let 82. let Keprta Antonín Vraj František Šurinová Ludmila 87. let Hrušková Marie Preisler Josef Kuchaříková Marie Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte prosím vědět na OÚ.

8 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 8 Švestky a slivovice S babím létem a padajícím listím přichází na Valašsko radostný zvyk, který se tady traduje již po staletí. Tak jako Skotsko má svou Whisky, Plzeň pivo, Rusko vodku, tak na Valašsko patří nepochybně slivovice. Podle lidové pověsti zjevil tajemství pálení slivovice zdejšímu lidu Pán Bůh odměnou za pracovitost, skromnost a zbožnost. Historické prameny dokládají používání destilátů od 14. století. Původně se zřejmě destilovalo jen víno, brzy však začalo být využíváno ovoce a mezi ním na prvním místě švestky. Pravý rozmach pálení slivovice nastal od 1. poloviny 19. století, kdy bylo v roce 1835 císařským patentem povoleno rolníkům svobodně pálit prostou kořalku z vlastního ovoce a pro vlastní potřebu do objemu 1 vědra (56 l). Pravděpodobně velmi brzy po použití vína jako suroviny docházelo též k používání různých druhů ovoce, popřípadě bobulí k výrobě destilátů. Nejprve to byly švestky, které byly tímto způsobem zpracovávány, potom postupně bylo saháno k plodům ostatním. Povaha uvedeného zpracování ovoce na líh vlastně již naznačovala, že výroba ovocných destilátů bude od prvopočátku především výrobou domáckou. A skutečně tomu tak bylo a udrželo se až do naší doby, že výrobu lihu z přebytků ovoce provozují převážně sami pěstitelé ovoce rolníci a sadaři, a to buď jednotlivě aneb společně. V našich zemích je nejvíce rozšířeno zpracování ovoce na líh na moravském Slovácku, kde je povahy tradicionální. Zpracují se zde převážně různé druhy švestek, slívy, karlátka, durancie na slivovici, dále se zpracují plody jalovce na borovičku. Výroba slivovice se tu provádí od nepamětných dob a věnuje se jí velká péče, jest chloubou pěstitele ovocnáře, může-li se pochlubiti nejlepším jemně aromatickým výrobkem. Pálení přežilo i rok 2000 a rozhodným krokem vstoupilo do 3. tisíciletí. Podomácká výroba slivovice patří neodmyslitelně k našemu kraji, stejně jako její požívání je součástí každodenního života zdejších obyvatel. Slivovice je pro nás reprezentativním nápojem, bez nadsázky lze říci, že je symbolem a fenoménem stejně jako lidový kroj, lidová muzika a tanec. Slouží nejen k reprezentaci majitele, ale i celého regionu, plní funkci "rituálního nápoje", doprovázejícího významné okamžiky a mezníky v životě. Nejznámějším místem pálení slivovice jsou nepochybně Vizovice, kde k tomu přispěly zejména skvělé podmínky pro pěstování švestek a snaha ekonomicky zhodnotit jejich nadprodukci. Není proto divu, že právě zde se zrodila nejslavnější slivovice i její otec Rudolf Jelínek. Palírna ve Vizovicích odjakživa představovala zlatý důl, protože měla na výrobu pálenky oficiální monopol. Její šlechtické majitele však provozní záležitosti většinou moc nezajímaly, a tak ji zprvu pronajímali a roku 1860 definitivně odprodali židovskému podnikateli Aronu Eichenovi. Ten také zaměstnal Jakuba Jelínka, prvního historicky známého příslušníka rodu, který později dal slavné značce jméno.

9 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 9 Švestky a slívy - zdravé pochoutky Čerstvé, sytě zbarvené švestky, blumy i slívy (a také sušené švestky) jsou nabité léčivými antioxidanty a přírodními cukry. Slívy a švestková šťáva jsou lahodným přírodním prostředkem proti zácpě a zároveň prospívají srdci. Obsah živin Antokyany - červenomodrá barviva dodávající švestkám a slívám intenzivní barvu. Tyto rostlinné látky by měly tělo chránit před rakovinou a nemocemi srdce zachycováním škodlivých volných radikálů. Draslík - strava bohatá na draslík může mít vliv na snížení krevního tlaku a omezuje také riziko tvorby ledvinových kamenů a výskyt mrtvice. (Čtvrt hrnku sušených švestek obsahuje 317 mg draslíku, tedy 6 procent doporučené denní dávky.) Kvercetin - tento mocný bojovník proti nebezpečným molekulám volných radikálů pomáhá předcházet rakovině spojené s působením estrogenů, zvláště nádorům prsu. Může také zabránit oxidaci "škodlivého" LDL cholesterolu, procesu vedoucímu k srdečním onemocněním. Kyselina chlorgenová - fenolová fytochemická sloučenina se silnými antioxidačními účinky. Zachycuje volné radikály a měla by zbavovat toxicity karcinogenní činidla z okolního prostředí, zejména nitrosaminy z cigaretového kouře. Nerozpustná vláknina - ve švestkách i slívách pomáhá zvětšit objem stolice a usnadňuje vyprazdňování. Rozpustná vláknina - švestky a slívy mají vysoký obsah rozpustné vlákniny, která je dobrým lékem na zácpu a snižuje hladinu cholesterolu. Sorbitol - přirozeně se vyskytující sladidlo. Absorpcí vody ve střevech a zvětšením objemu stolice pomáhá odstraňovat zácpu. Nutno však dodat, že může podráždit tlusté střevo, zvláště u osob s dráždivým tračníkem. Jiné použití švestek Švestky nejezte, raději je přepalte, tvrdí vyznavači slivovice, s tím, že naše tradiční ovoce nemá moc vitamínu C. Mají pravdu, ale musíme kontrovat vitamíny skupiny B příznivě působící na krvetvorbu, a kromě dalších i vitamínem E, chránící buňky těla před poškozením. Ještě můžeme přidat minerály: draslík, fosfor, hořčík a vápník. A hlavně jsou šťavnaté a sladké! Nejen v přírodním stavu. Švestkové knedlíky z odpalovaného těsta 90 dkg hrubé mouky, 2 vejce, 400 g másla, 600 ml mléka, špetka soli, 1 kg švestek, 3 lžíce moučkového cukru, 150 g strouhaného tvrdého tvarohu, 3 lžíce rozpuštěného másla. Do vařícího mléka, v němž jsme rozpustili máslo a špetku soli, nasypeme prosetou mouku, a na mírném ohni mícháme až vznikne hladké těsto. Necháme ho trochu prochladnout, vmícháme do něj jedno vejce a po chvíli míchání druhé. Z těsta uválíme váleček, odkrajujeme dílky v nichž obalujeme švestky. Vaříme asi 6 minut v dostatečném množství vody. Vařené knedlíky vyjmeme, propíchneme vidličkou, rozdělíme na talíře a posypeme moučkovým cukrem, tvarohem a pokapeme máslem.

10 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 10 Švestková polévka 100 g švestek, lžička mleté skořice, lžička anýzu, 2 lžičky bílého jogurtu, 1 lžíce medu. Švestky pokrájíme na kostičky. Přidáme k nim anýz, skořici 400 ml vody a vše rozvaříme. Jogurt promícháme s medem. Polévku dáme na talíř a vmícháme jogurt. Švestková nutela 1,5 kg zralých švestek, 500 g pískového cukru, 100 g kakaa, 1 vanilinový cukr, rum dle chuti. Švestky vypeckujeme, rychle přivedeme k varu a vaříme asi 15 minut doměkka. Po vychladnutí je rozmixujeme, přidáme cukr, kakao, vanilinový cukr, rum a necháme 24 hodin rozležet. Poté švestkovou nutelu plníme do skleniček a sterilujeme 15 minut při 80 C. Švestkové koláče 500 g hladké mouky, 40 g droždí, 50 g cukru krystal, 250 ml vlažného mléka, 75 g másla, špetku soli, 1 celé vajíčko, citrónovou kůru z 1 citronu, 8 švestek, 3 lžíce moučkového cukru, 1 vanilkový cukr. Na náplň: 1 vanilkový pudink, 2 polévkové lžíce cukru krystal, 300 ml mléka. Všechny suroviny na těsto zpracujeme a necháme kynout přibližně 45 minut. Mezitím si uvaříme hustší pudink na náplň. Vykynuté těsto rozválíme na obdélník velikosti 30 x 40 cm., potřeme rozpuštěným máslem a zavineme do válečku. Ten rozkrájíme na 16 stejných koleček, rozložíme je na plech a v každém uděláme důlek. Do každého důlku dáme trochu pudinku a půlku švestky. Pečeme 2530 minut. Ještě teplé pocukrujeme moučkovým a vanilkovým cukrem. Švestkový závin 1 balíček listového těsta, 500 g vypeckovaných švestek, 1 balíček makové náplně, 1 vejce na potření. Makovou náplň připravíme dle návodu na krabičce. Z listového těsta vyválíme 2 placky. Na okraj každého plátu dáme asi třícentimetrovou vrstvu máku, na ni rozložíme švestky. Případně přisladíme. Zavineme, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme asi 20 minut. Švestková omáčka s kuřecím masem 3 lžíce švestkových povidel,2 plátky kuřecích prsíček, 6 švestek, 1 lžička skořice, 1 sáček předvařené rýže. Kuřecí prsíčka nakrájíme na menší plátky, posypeme skořicí a osmahneme na pánvi. Vyjmeme je a v pánvi podusíte najemno nakrájené švestky. Přidáme povidla.a nakonec maso. Vše promícháme a podáváme s rýží. Tradiční švestková povidla 1 kg švestek, 100 g cukru, 1 lžička mletého badyánu, 1 lžička mleté skořice, 5 hřebíčků. Švestky vypeckujeme, umeleme, v hrnci podlijeme vodou a za stálého míchání necháme rozvařit, až vznikne hustá kaše. Přidáme cukr, badyán, skořici a hřebíček. Znovu povaříme a povidly naplníme vyhřáté sklenice.

11 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 11 INFO SPOLKŮ: Kunovice druhé ve Zlínském kraji V sobotu 2. srpna 2008 se na stadionu TJ Jiskra v Otrokovicích uskutečnilo krajské kolo v požárním sportu dobrovolných hasičů. Ze Vsetínska postoupily na tuto soutěž celkem dvě družstva mužů (Pozděchov a Lidečko) a dvě družstva žen (Zašová a Kunovice). Soutěž probíhala již od časného rána. Celkem se soutěžilo ve třech disciplínách a jako již tradičně se začínalo štafetou 4x100m s překážkami. V ženské kategorii se předvedly, již tradiční účastnice krajské soutěže, ženy z Vlčnova, které tuto kategorii vyhrály s parádním výkonem, a s dokonalými předávkami, s časem 70,81 s, na druhém místě pak skončily ženy ze Zašové s časem 75,59 s a naše mladé ženy z Kunovic na 4. místě s časem 76,92 s. Druhou disciplínou byla soutěž jednotlivců v běhu na 100m přes překážky. Opět bezkonkurenční ženy z Vlčnova zvítězily o celých 20 sekud (117,28 s) v součtu jednotlivců před zástupkyněmi z Hřivinova Újezdu (131,70 s) a Kunovicemi (132,78 s). Výkony byly srovnány. Rozhodnout měla královská disciplína, požární útok. Snad jediným klidným družstvem mohly být ženy z Vlčnova, kterým stačil průměrný výkon na získání medaile z dnešní soutěže. Nakonec předvedly třetí nejlepší útok a po právu skončily na celkové zlaté příčce. Tuto disciplínu v kategorii žen vyhrály ženy z Kunovic s nádherným výkonem 27,96 s. Tento výkon jim zajistil celkové druhé místo. Celkový dojem ze soutěže byl výborný. Když pominu menší prodlevy u druhé disciplíny, tak z pohledu fanouška jsem si odvezla neopakovatelný zážitek. Vždyť naše holky z Kunovic začaly cvičit teprve v letošním roce a na takové významné soutěži se s hrdostí dokázaly postavit všem tradičním účastnicím nejen krajských, ale i republikových kol. Účastnice krajského kola: Petra Koblihová, Nikol Perutková, Barbora Hermanová, Nikola Václavíková, Petra Pavlištíková, Markéta Gábová, Věra Syryčanská, Dagmar Syryčanská, Zuzana Koblihová. Přerovská liga bylo ve znamení posledního závodu Velké ceny okresu Přerov, který se uskutečnil v nedalekých Drahotuších u Hranic. Po skončení soutěže proběhl i závěrečný ceremoniál celkového vyhodnocení. Seriál Velke ceny byl tvořen celkově čtrnácti závody, které se konaly po celém přerovském okresu. Přerovská liga má zvláštní specifikum v tom, že je tzv. otevřená i pro družstva jiných okresů, podmínkou započtení výsledků je však účast minimálně na osmi závodech. Z okresu Vsetín celý seriál absolvovala družstva žen a mužů z Kunovic a z Babic. V kategorii mužů jsme mohli vidět velmi kvalitní pokusy na hranici osmnácti vteřin. Díky velmi vyrovnaným výkonům proudařů nakonec zvítězilo družstvo mužů z Radíkova s časem Rivalové z Olšovce pokořili taktéž hranici sedmnácti vteřin a s časem 17,92 celkově obsadili druhou příčku. Třetí místo v závodě s časem 18,05 vybojovali muži z Kunovic. Mladý perspektivní tým, který se na počátku sezóny potýkal s nestabilní sestavou, ale s pravidelnými tréninky jejich forma stoupá. Kategorie žen přinesla jak nemalá překvapení, tak krásné výkony. Jako první se na startovní čáru postavila mladší verze žen slavných Kunovic. Jejich útok měl hladký průběh, avšak z nepochopitelných důvodů (závada na proudnici) jedna z proudařek neshodila svůj terč a pokus byl neplatný. Plynulý útok s krásným časem 18,91 zaběhl tým z Radíkova, ovšem tentokrát to stačilo pouze na druhé místo. Hlinsko šlo svůj pokus až příliš na jistotu a tento taktický tah se jim nevyplatil, s časem 19,44 skončily čtvrté. Kunovice B vložily do útoku razanci, na kterou jsme u nich zvyklí, a i s malými chybami zvítězili s časem 18,59.Po krátké pauze pro sčítací komisi proběhlo i závěrečné vyhodnocení VC okresu Přerov. V kategorii

12 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 12 mužů tedy své prvenství obhájili muži z Olšovce Kategorie žen přinesla velké překvapení. Ženy z Kunovic, dlouholeté favoritky extraligy, díky poslednímu vítězství vyrovnaly bodový zisk Hlinska, a nakonec celkově zvítězily v přerovské lize díky většímu počtu vítězství, i přesto že se zúčastnily pouze desíti závodu a dále ve dvou vůbec nedosáhly na bodované příčky. Z desíti závodů se jim podařilo dokonce šestkrát zvítězit. Druhé tedy skončily trochu zklamané ženy z Hlinska a třetí dívky z Radkovy Lhoty. Za SDH Kunovice Ing. Lenka Kuchaříková Chtěli bychom požádat spolky v Kunovicích o zasílání příspěvků o své činnosti, aby ve Zpravodaji nebyly jen příspěvky od hasičů, což je předmětem kritiky některých občanů. Každý spolek jistě vyvíjí nějakou činnost, pořádá akce a je škoda, že prostřednictvím stránek Zpravodaje neinformuje naše občany. Děkujeme. redakce Kulturní akce v roce 2008 ( do prosince) v obci Kunovice Kdy? Co? Kde? Kontakt říjen * drakiáda obec ZŠ a MŠ Kunovice 4.října October cup říjen setkání důchodců říjen * přesný termín dle aktuálního počasí poděkování za úrodu hasičské cvičiště v Babicích hostinec Na rozcestí farní kostel Loučka SDH Babice Obecní úřad Pozvánka Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Kunovicích pořádá společenskou akci Přátelské setkání s důchodci, která se bude konat v pátek 10.října 2008 v sále Hostince na rozcestí. Začátek : v 16,00 hod. (Prosíme o dochvilnost) V kulturním programu vystoupí děti ze Základní školy Kunovice a soubor 5 tetek z Hrachovce. K poslechu, popř. i k tanci, bude hrát harmonikář p. Foltýn z Polic. Občerstvení je zajištěno. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši hojnou účast. Sbor pro občanské záležitosti

13 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 13 Výzva SDH Kelč hledá kluky a holky od let, kteří mají velký zájem závodit, dosahovat skvělých výsledků, ale zároveň tvrdě a poctivě trénovat. Tréninky celoročně, zimní příprava v tělocvičně a s trenérem atletiky. Poplatky nevybíráme. Hledáme však ty, kteří mají správnou vůli a odhodlání. Kontakt: p.jaroslav Staša , Dáša Syryčanská Provozní doba kadeřnictví v Kunovicích Pondělí 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Úterý 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Středa Zavřeno (pouze na objednávky) Čtvrtek 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Pátek 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Sobota Pouze na objednávky Pokud Vám nevyhovuje má pracovní doba, jsem ochotná domluvit se na jiném termínu. Drajsajtlová Jarmila Telefon: 603/ Hotel Zubříč Rajnochovice přijme do trvalého pracovního poměru recepční a kuchaře nebo kuchařku. Nástup možný ihned. Informace na tel. č

14 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 14 CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Vás srdečně zve na TANEČNÍ VEČER s cimbálovou muzikou JASAN a DJ Jarek od 20:00 hod v kulturním domě v Hrachovci BOHATÉ OBČERSTVENÍ TOMBOLA Vstupné 80,- Kč Vaší účastí a zakoupením vstupenky podpoříte nás a naše projekty Předprodej vstupenek: Knihkupectví Adamec nebo ředitelství Charity VM, Kpt. Zavadila 1345, u Mgr. Petra Lišky; / 980

15 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 15 Články od přispěvovatelů nejsou opravovány a upravovány. Uzávěrka dalšího čísla je Prosím o zasílání podkladů do nastávajícího čísla na popř. doneste podklady na Obecní úřad v Kunovicích.

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Jablečný koláč s pudinkem

Jablečný koláč s pudinkem Jablečný koláč s pudinkem 500 polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce cukru, 3 lžíce mléka, 250 g másla (hera) náplň: 1,5 kg jablek, 12 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky jablka oloupeme a nakrájíme

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala

jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala Husí kuchařka Vážení zákazníci, jak jistě víte, husa se na českém stole objevuje již dlouhá léta. Byla a je neodmyslitelnou součástí tradičních posvícení a stala se i tradičním pokrmem na svátek sv. Martina

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Bramborová kuchařka páté třídy

Bramborová kuchařka páté třídy Bramborová kuchařka páté třídy Příprava bramborové kaše Ondřej a Dominik Ingredience: Máslo, brambory, mléko, vodu Nástroje: Šťouchadlo na brambory, (vidličku), škrabku, 2x hrnec Postup: Brambory si ostrouháme

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí)

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Perspektiva II aneb učíme se s projekty 1. Štrůdl tažený 1 ztužený tuk

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU Suroviny na těsto: Jiná variace: 6 větších brambor uvařených ve slupce polotovar bramborové 200 g hrubé mouky těsto 1 vejce sůl Podle chuti: strouhanka, moučkový cukr, máslo

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

OVOCNÉ RECEPTY Jablečné kopečky podle paní Daňové Na výrobu potřebujeme Postup:

OVOCNÉ RECEPTY Jablečné kopečky podle paní Daňové Na výrobu potřebujeme Postup: OVOCNÉ RECEPTY Jablečné kopečky podle paní Daňové Na výrobu potřebujeme: cca 10 jablek, 2x skořicový cukr, 2x balíček máslových kulatých sušenek (průměr cca 5 cm), čokoláda na vaření, ½ pudinku-vanilkový

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE

Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz. Časopis CHOBOTNICE Dům dětí a mládeže Blovice, Tyršova 807, 336 01 Blovice Tel.: 371 522 159 www.ddm-blovice.cz Časopis CHOBOTNICE Říjen 2011 TŘÍDNÍ UČITEL 1. Třídní učitel má pravdu. 2. Třídní učitel má vždy pravdu. 3.

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Amelanchier lamarckii, Muchovník Lamarckův. Ideální rostlina pro elegantní živý plot

Amelanchier lamarckii, Muchovník Lamarckův. Ideální rostlina pro elegantní živý plot Amelanchier lamarckii, Muchovník Lamarckův Muchovník je bohatě plodící keř pocházející z kanadských prérií. Plody podobné velkoplodým borůvkám jsou bezedným zdrojem vitamínů a minerálů. Navíc obsahují

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY Červená řepa Původ Její původ je ve Středomoří a v atlantském prostředí. Je známá a oblíbená jak v Evropě, tak v Severní Americe a mnoha asijských zemích. První záznamy o červené

Více

OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY

OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY Ingredience: 4 až 5 jablek 1/2 citronu 30 g másla 70 g pískového cukru 1 lžičku skořice 30 g rozinek 30 g jader vlašských ořechů 200 g listového těsta Jablka oloupejte a

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Povánoční kulinářská inspirace

Povánoční kulinářská inspirace Povánoční kulinářská inspirace Milí čtenáři. Sice už máme skoro konec ledna, ale všechna ta kila navíc, která jsme si nastřádali během Vánoc (já tedy i během Silvestra je neuvěřitelné, co dokáže člověk

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice

Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Propozice celorepublikové soutěže o titul Český pekař roku 2011 kategorie JUNIOR v SPŠP Pardubice Soutěžící budou zhotovovat své výrobky v časovém limitu celkem 9 hodin, z toho 5 hodin na výrobu jemného

Více

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém

Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Bavorské vdolečky plněné a sladký tvarohový krém Suroviny na 10 porcí Množství Polohrubá mouka 1 000 g Droždí 35 g Cukr krupice 125 g Mléko 400 ml Vejce- žloutky 2 ks Olej 500 ml Sůl 15 g Povidla/marmeláda

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE

JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ 26.10.2010 Obrácený koláč s marmeládou od Martina Mahdala ze 2.třídy 100 ml oleje 8 jablek 1 lžička skořice 1 vanilkový

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách

Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách Krušnohorské zvěřinové speciality aneb na lovu v Krušných horách PŘEDKRM - VORSPEISE Zvěřinová paštika z kance Pastete vom Eberfleisch 1 kg kančího masa 30 dkg anglické slaniny 10 dkg slaniny 2 cibule

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky,které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 5. 3. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20. 30 hod. přítomno:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE DOROSTU PARDUBICKÉHO KRAJE 2011 Pořadatel Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Pardubického kraje ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba)

Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba) Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc tel.: 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz, web: www.fnol.cz Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba) část II. kuchařské předpisy Kamenem

Více

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy ŘEZY Řezy s ořechovým vrchem Těsto: 14 dkg másla, 21 dkg polohrubé mouky, 7 dkg cukru, 2 žloutky. Na vrch: 4 bílky, 21 dkg cukru, 14 dkg strouhaných ořechů. Máslo rozmělníme do mouky s cukrem a žloutky

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více