podzim 2008 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE 3/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podzim 2008 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2008"

Transkript

1 podzim /2008 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát, abychom si nadcházející babí léto užili nejen sběrem ovoce, ale i ochutnávkou plodů své práce. Nejen pracovní podzim Vám přeje redakce. Svoz nebezpečného odpadu Dne 18. října 2008 se uskuteční v naší obci svoz nebezpečných odpadů. Místo odběru : u obecního úřadu v době od 9,05 hod do 9,45 hod. Odebírány budou pouze následující odpady : Opotřebované pneumatiky, staré TV a rozhlasové přijímače včetně TV obrazovek a jiné elektronické přístroje, chladničky. POZOR! Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Neodborná demontáž způsobí únik škodlivých feromonů do ovzduší a tomu je nutno zabránit!! Změna termínů výkupu kožek Fa RAMOS bude v naší obci vykupovat kožky v těchto termínech : Pondělí 20. října a pondělí 24. listopadu Změna úředních hodin Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči ve 4. čtvrtletí 2008 říjen 2008 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. listopad 2008 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. prosinec 2008 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti sociální podpory ve Valašském Meziříčí, Zašovská 784, v úřední dny: OBSAH (výběr) INFO OBCE Usnesení č.14 strana 2 Slovo starosty, Zprávy ze školy strana 3 Bezplatné školení řidičů strana 4 Upozornění pro řidiče držitele profesních průkazů, Volby do zastupitelstva ZL kraje, Místní akční skupina strana 5 Jubilanti Švestky a slivovice strana 7 strana 8 INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ SDH Kunovice Kulturní akce strana 11 strana 12 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ pondělí, středa úterý, čtvrtek, pátek 8:00-17:00 hod. 8:00-13:00 hod. uzávěrka dalšího čísla:

2 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 10. září 2008 ZO schvaluje : 14/1 Program zasedání s doplněním o body 14/2 Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele 14/3 Zřizovací listinu JSDH obce 14/4 Návrh rozpočtového opatření č. 2 14/5 Smlouvu na revitalizaci vodní nádrže Pod Polomskem s dodatkem termín dokončení díla (projektu) do konce roku /6 Fy Walet, s.r.o. Boskovice na vypracování výběrového řízení za účelem opravy lesní cesty Polomsko 14/7 Směnu pozemku p.č o výměře 3585 m 2 za pozemky p.č. 169 o výměře 1065 m 2, p.č. 170 o výměře 950 m 2, p.č. 186 o výměře 1845 m 2 14/8 Odkup části parcely č o výměře 2531 m 2 za cenu 55,- Kč/m 2 od L.Holce ZO odkládá : 14/9 Schválení pronájmu obecních pozemků za účelem zemědělského využití 14/10 Schválení OZV č. 1/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků k zajištění veřejného pořádku ZO ukládá : 14/11 Starostovi připravit na příští jednání podklady pro realizaci opravy školní kuchyně v ZŠ Kunovice ZO bere na vědomí : 14/12 Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 14/13 Připomínky p. Hrušky, čp. 3 k : neinformovanosti ředitelky ZŠ Kunovice obecním úřadem o prováděných pracích v areálu ZŠ vyčlenění fin. prostředků v roce 2009 na opravu školní jídelny vyhodnocení měření spotřeby el. energie v ZŠ Kunovice stavu pronájmu vodní nádrže Polomsko 14/14 Žádost p. Hrušky, čp. 3 o revokaci bodu č. 13/8 usnesení z 13. řádného zasedání ZO ze dne navrhuje zřídit prac. skupinu z odborníků k zastupování obce při pořízení nového územního plánu obce 14/15 Informaci starosty o rekonstrukci vodovodního řadu na nádraží 14/16 Informaci starosty o napadení opravy Mariánského sloupu Památkovým úřadem možnost udělení sankce 14/17 Informaci p. Suchánka, čp. 36 o špatném stavu jímače vody pod Hůrou 14/18 Připomínku p. Králové k pozvánce na řádné zasedání

3 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 3 14/19 Dotaz ing. Haši na stav projektu větrného parku Kunovice-Police průběh tvorby MASKLS 14/20 Žádost ing. Haši na aktualizaci OZV o odpadech 14/21 Žádost ing. Haši na jmenování týmu na zpracování poptávky na hospodaření v obecním lese 14/22 Dotaz p. Kuny, J., čp. 112 na průběh tvorby změny územního plánu č. 3 Slovo starosty Léto a prázdniny utekly jako voda a přikradl se k nám sychravý podzim a chlad. 1. září začal dětem nový školní rok a do první třídy nastoupilo osm dětí. Děti, které dojíždí do školy a školky z nádraží v Kunovicích, nově mohou využívat autobus, který zde zajíždí o půl osmé. Děti s rodiči tak tento spoj mohli začít využívat od 2. září. Věříme, že i další děti, které v budoucnu budou bydlet v této lokalitě, budou chodit do naší školy. Rodiče dětí, které nastoupily do první třídy, obdrželi od OÚ Kunovice finanční hotovost 1500,- Kč na školní výbavu. Přes léto byl zhotoven chodník od čp. 13 po čp. 98 (od Luďkového po Chupíkovo). To se provedlo, protože při rekonstrukci vodovodního řádu byl stávající chodník rozebrán a následně položená zámecká dlažba. U čp. 22, tj. u Pavlištíkového, neustále odtékaly splašky příkopou, načež jsme zde položili roury a zasypali hlínou. Zbavili jsme se tak zapáchající části příkopu. Zaměstnanci pracovali dále na údržbě zeleně v naší obci. Provedli terénní úpravy a úklid zadní části hřbitova. Nátěry sloupů veřejného osvětlení a zábradlí v naší obci. Dne skončili zaměstnanci, kteří byli zaměstnaní přes úřad práce. Rád bych jim touto cestou poděkoval za odvedenou práci. Druhý týden v září začala rekonstrukce vodovodního řádu na nádraží. I zde měli obyvatelé nemalé problémy s tlakem vody. Na záhumení byl nainstalován radar na měření rychlosti bezúplatně na zkoušku jednoho měsíce. Je totiž mezi námi mnoho řidičů, kteří nás svou rychlou jízdou ohrožují a to i třeba na cestě Na Drahách kde jsou řidiči obzvláště bezohlední. Přeji všem příjemný vstup do nadcházejících podzimních dní, a věřím, že Babí léto nás ještě všechny čeká. Vladimír Gába starosta Zprávy ze školy Slavnostní zahájení nového školního roku Velký keramický zvon věnovaný naší základní škole valašskomeziříčským keramikem panem Karlem Hauserem svým zazvoněním opět ohlásil příchod nového školního roku.

4 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 4 V kratičkém uvítacím programu promluvila k žákům ředitelka školy Mgr. Irena Cmerková a spolu s třídní učitelkou I. třídy Mgr. Kateřinou Zavičákovou přivítala jednotlivě nové prvňáčky, kteří byli obdarováni Pamětním listem. Jménem svým i všech členů obecního zastupitelstva pozdravil všechny přítomné také starosta pan Vladimír Gába. Ten také následně zavítal i mezi děti v mateřské škole, které slavnostně přivítaly paní učitelky Monika Hrušková a Gabriela Horká. Nový školní rok se nám k oboustranné spokojenosti nás zaměstnanců školy i všech dětí podařilo velmi dobře zahájit. Jen jako mráček na našem pomyslném nebi se opět mihla nezodpovězená otázka. Proč některé kunovické děti nenastoupily do naší školy? I v letošním školním roce je počet žáků v základní škole stále velmi nízký 19 žáků. Naplněná zůstává třída mateřské školy 22 dětí. Doufáme, že se snad situace v dalších letech změní a všechny zájemce, kteří by si snad naši stále hezčí a hezčí školičku chtěli prohlédnout, srdečně zveme! Poděkování Mgr. Irena Cmerková Naše mateřská škola děkuje touto cestou svým sponzorům. Paní Martina Hermannová ušila našim dětem čepičky pro jejich kulturní vystoupení a panenkám povlečení do postýlek. Paní Hnilicová nám věnovala peněžitý dar na zakoupení výtvarných potřeb a hraček a obrovskou radost způsobil dětem dar manželů Tydlačkových - vlastnoručně zhotovená obří molitanová stavebnice. Jménem dětí mateřské školy i svým moc děkujeme! Monika Hrušková, Gabriela Horká Bezplatné školení řidičů novinky zákona o provozu na pozemních komunikacích Město Valašské Meziříčí - komise BESIP ve spolupráci s autoškolami si Vás dovoluje pozvat na bezplatné školení řidičů, které proběhne od hod v budově Sokolovny, ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí. Školení bude zaměřeno na aktuální změny zákona o silničním provozu, dále změny které nás čekají s novelou tohoto zákona k a poskytování první pomoci při dopravních nehodách.

5 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 5 Přednášet bude Mgr. Vlastimil Huml dopravní specialista, člen expertní skupiny pro přípravu návrhu novely zákona Na aktuální a problémové otázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu bude odpovídat PČR, MP Valašské Meziříčí. Upozornění pro řidiče držitele profesních průkazů Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor správních činností, upozorňuje řidiče, kteří jsou držiteli osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že se blíží konec termínu pro výměnu za nové průkazy profesní způsobilosti řidiče. O nový průkaz je nutno požádat nejpozději do , po tomto termínu jsou již dosavadní průkazy nevyměnitelné a řidiči budou muset před získáním nového průkazu profesní způsobilosti řidiče absolvovat vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin. K žádosti je nutno přiložit 1 fotografii a zaplatit poplatek 200 Kč. Žádosti přijímají referenti odboru správních činností v budově městského úřadu na Zašovské ulici, dveře č Prosím, upozorněte i své známé Za Odbor správních činností MěÚ Val. Meziříčí Ant. Foltýnová Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná ve hod. a končí ve hod. prvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hod. a končí ve hod. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. V naší obci bude 1 volební okrsek, volební místnost bude jako jiné volby v přízemí obecního úřadu. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Návod na úpravu hlasovacích lístků a samotné hlasování bude uvedeno v Pokynech, které jsou dodávány s hlasovacími lístky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou. Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s. (dále MASKLS ) Při posledním řádném zasedání obecního zastupitelstva byla nadnesen dotaz co je MASKLS a jaký je průběh příprav před podáním dokumentu MASKLS, na Státní zemědělský intervenční fond. Pro Vaši informovanost uvádím základní informace.

6 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 6 Co je místní akční skupina (dále MAS ) Je to skupina lidí-občanské sdružení, které se dalo dohromady na základě partnerství za účelem zlepšení kvality života v regionu. Jinak řečeno, je organizací, která vznikla na základě poptávky obcí a podnikatelů po někom, kdo by vzal na svá bedra organizační a finanční zajištění rozvoje regionu a měl právní subjektivitu. Dá se říci, že v různých místních akčních skupinách je složení lidí rozdílné. Stručně řečeno platí pravidlo - na rozhodovací úrovni skupiny nesmí být více než 50% zástupců státní správy. V souvislosti s naplněním zákonných podmínek právní subjektivity MAS (zejména územní působnost s minimálně obyvateli při navazující územní souvislosti) se u nás při zakládání MAS sešly: město Kelč, 9 obcí (Branky, Choryně, Kladruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Podolí, Police a Starý Jičín), a v neposlední řadě 8 podnikatelských subjektů (ZD Kelečsko, Zemědělské obchodní družstvo Lešná, Starojicko a.s., Ing.Tomáš Mareček LT stone, Agrotech spol s r.o., Jaroslav Pajdla Akord, Pekárna Lešňanka, s.r.o. a Autodoprava Vahalíková), kteří v Kelči společně založili v našem regionu Místní akční skupinu Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s., kdy tato byla Ministerstvem vnitra registrována Jejím hlavním cílem je shromažďování a vyhodnocování projektů v rámci všech obcí MAS, tak aby se následně daly podpořit finančními prostředky z různých evropských programů či fondů. Přímo pro MAS je určen program Leader+ a Leader ČR. Funkci MAS v regionu lze mimo jiné přirovnat ke grantové agentuře. Stručný popis území : Region MAS se nachází ve střední Moravě na území okresů Vsetín a Nový Jičín. Je to typická venkovská oblast odedávna bohatě zamědělsky využívaná. Jedná se o jakýsi "most" mezi Hostýnskými vrchy a Starojickem. Krajina je typická v severní části širokými lány s minimem lesů a v jižní částí naopak rozsáhlými lesy. Sjednocujícím tématem je kvalita života se zvláštním důrazem na vzdělávání, a to nejenom s ohledem na pracovní uplatnění, ale pro zvýšení kvality života vůbec. Charakter území ovlivňující Strategii oblasti : Jedná se o sídelní strukturu středně velkých venkovských obci s převažující velikostní kategorii s počtem obyvatel do 1000, obcí s počtem obyvatel nad 1000 jsou tři. Na území MAS se nachází jedna obec se statutem města, místní obyvatelé z velké části dojíždějí za prací do Valašského Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Hranic a Nového Jičína. Jedná se o zachovalou, ekologicky hodnotnou a turisticky atraktivní venkovskou krajinu s téměř nulovým počtem ekologických zátěží a bez velkých průmyslových lokalit. Stratrategické cíle : Stanovené priority a cíle MAS Kelečsko Lešensko Strakojicko vychází ze specifik daného území určujících společné prvky celého území a z identifikovaných silných a slabých stránek MAS: - Celé území je specifické vysokou vyjížďkou za prací mimo obec, kde bydlí. Území MAS se nachází mezi čtyřmi většími městy Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje Valašské Meziříčí, Hranice, Bystřice pod Hostýnem a Nový Jičín. Především do těchto 4 měst vyjíždí místní obyvatelé za prací.

7 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 7 - ve většině obcích se projevuje disparita v občanské vybavenosti ve srovnání s většími blízkými sídelními celky městy Valašské Meziříčí, Hranice, Bystřice pod Hostýnem a Nový Jičín. - perspektiva v rozvoji území MAS je spatřována v podpoře drobného podnikání v obcích na území MAS, které s sebou budou přinášet nové pracovní příležitosti především pro místní obyvatele a sníží se tak vyjížďka za prací - významným ekonomickým odvětvím ovlivňující hospodářství území MAS je zemědělství - na území MAS se nenachází výraznější turistické cíle, které by byly lákadlem pro návštěvníky. Příležitostí je ale rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky, chybí však základní služby a infrastruktura cestovního ruchu jako je ubytování, stravování, infrastruktura pro volnočasové aktivity. - v obcích je bohatý společenský a spolkový život, což dokládá existence a činnost spolkových a neziskových organizací v jednotlivých obcích a pořádané kulturní akce MAS Kelečsko Lešensko Strakojicko zvolila dvě hlavní osy priority rozvoje svého území: - Priorita 1 Zvýšení kvality života na území MAS - Priorita 2 Vytváření nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele O dalším vývoji Vás budeme postupně informovat. Tomáš Mareček Jubilanti v období říjen prosinec let 75. let Blahová Danuše Kundrát Jan Hruška Zdeněk Blažek Zdeněk Hanušová Zdenka 55. let Hrušková Alena 80. let Ochmanová Ludmila 60. let Tajchlová Anna Macháň Miroslav Slavík Jaroslav 65. let 82. let Keprta Antonín Vraj František Šurinová Ludmila 87. let Hrušková Marie Preisler Josef Kuchaříková Marie Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte prosím vědět na OÚ.

8 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 8 Švestky a slivovice S babím létem a padajícím listím přichází na Valašsko radostný zvyk, který se tady traduje již po staletí. Tak jako Skotsko má svou Whisky, Plzeň pivo, Rusko vodku, tak na Valašsko patří nepochybně slivovice. Podle lidové pověsti zjevil tajemství pálení slivovice zdejšímu lidu Pán Bůh odměnou za pracovitost, skromnost a zbožnost. Historické prameny dokládají používání destilátů od 14. století. Původně se zřejmě destilovalo jen víno, brzy však začalo být využíváno ovoce a mezi ním na prvním místě švestky. Pravý rozmach pálení slivovice nastal od 1. poloviny 19. století, kdy bylo v roce 1835 císařským patentem povoleno rolníkům svobodně pálit prostou kořalku z vlastního ovoce a pro vlastní potřebu do objemu 1 vědra (56 l). Pravděpodobně velmi brzy po použití vína jako suroviny docházelo též k používání různých druhů ovoce, popřípadě bobulí k výrobě destilátů. Nejprve to byly švestky, které byly tímto způsobem zpracovávány, potom postupně bylo saháno k plodům ostatním. Povaha uvedeného zpracování ovoce na líh vlastně již naznačovala, že výroba ovocných destilátů bude od prvopočátku především výrobou domáckou. A skutečně tomu tak bylo a udrželo se až do naší doby, že výrobu lihu z přebytků ovoce provozují převážně sami pěstitelé ovoce rolníci a sadaři, a to buď jednotlivě aneb společně. V našich zemích je nejvíce rozšířeno zpracování ovoce na líh na moravském Slovácku, kde je povahy tradicionální. Zpracují se zde převážně různé druhy švestek, slívy, karlátka, durancie na slivovici, dále se zpracují plody jalovce na borovičku. Výroba slivovice se tu provádí od nepamětných dob a věnuje se jí velká péče, jest chloubou pěstitele ovocnáře, může-li se pochlubiti nejlepším jemně aromatickým výrobkem. Pálení přežilo i rok 2000 a rozhodným krokem vstoupilo do 3. tisíciletí. Podomácká výroba slivovice patří neodmyslitelně k našemu kraji, stejně jako její požívání je součástí každodenního života zdejších obyvatel. Slivovice je pro nás reprezentativním nápojem, bez nadsázky lze říci, že je symbolem a fenoménem stejně jako lidový kroj, lidová muzika a tanec. Slouží nejen k reprezentaci majitele, ale i celého regionu, plní funkci "rituálního nápoje", doprovázejícího významné okamžiky a mezníky v životě. Nejznámějším místem pálení slivovice jsou nepochybně Vizovice, kde k tomu přispěly zejména skvělé podmínky pro pěstování švestek a snaha ekonomicky zhodnotit jejich nadprodukci. Není proto divu, že právě zde se zrodila nejslavnější slivovice i její otec Rudolf Jelínek. Palírna ve Vizovicích odjakživa představovala zlatý důl, protože měla na výrobu pálenky oficiální monopol. Její šlechtické majitele však provozní záležitosti většinou moc nezajímaly, a tak ji zprvu pronajímali a roku 1860 definitivně odprodali židovskému podnikateli Aronu Eichenovi. Ten také zaměstnal Jakuba Jelínka, prvního historicky známého příslušníka rodu, který později dal slavné značce jméno.

9 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 9 Švestky a slívy - zdravé pochoutky Čerstvé, sytě zbarvené švestky, blumy i slívy (a také sušené švestky) jsou nabité léčivými antioxidanty a přírodními cukry. Slívy a švestková šťáva jsou lahodným přírodním prostředkem proti zácpě a zároveň prospívají srdci. Obsah živin Antokyany - červenomodrá barviva dodávající švestkám a slívám intenzivní barvu. Tyto rostlinné látky by měly tělo chránit před rakovinou a nemocemi srdce zachycováním škodlivých volných radikálů. Draslík - strava bohatá na draslík může mít vliv na snížení krevního tlaku a omezuje také riziko tvorby ledvinových kamenů a výskyt mrtvice. (Čtvrt hrnku sušených švestek obsahuje 317 mg draslíku, tedy 6 procent doporučené denní dávky.) Kvercetin - tento mocný bojovník proti nebezpečným molekulám volných radikálů pomáhá předcházet rakovině spojené s působením estrogenů, zvláště nádorům prsu. Může také zabránit oxidaci "škodlivého" LDL cholesterolu, procesu vedoucímu k srdečním onemocněním. Kyselina chlorgenová - fenolová fytochemická sloučenina se silnými antioxidačními účinky. Zachycuje volné radikály a měla by zbavovat toxicity karcinogenní činidla z okolního prostředí, zejména nitrosaminy z cigaretového kouře. Nerozpustná vláknina - ve švestkách i slívách pomáhá zvětšit objem stolice a usnadňuje vyprazdňování. Rozpustná vláknina - švestky a slívy mají vysoký obsah rozpustné vlákniny, která je dobrým lékem na zácpu a snižuje hladinu cholesterolu. Sorbitol - přirozeně se vyskytující sladidlo. Absorpcí vody ve střevech a zvětšením objemu stolice pomáhá odstraňovat zácpu. Nutno však dodat, že může podráždit tlusté střevo, zvláště u osob s dráždivým tračníkem. Jiné použití švestek Švestky nejezte, raději je přepalte, tvrdí vyznavači slivovice, s tím, že naše tradiční ovoce nemá moc vitamínu C. Mají pravdu, ale musíme kontrovat vitamíny skupiny B příznivě působící na krvetvorbu, a kromě dalších i vitamínem E, chránící buňky těla před poškozením. Ještě můžeme přidat minerály: draslík, fosfor, hořčík a vápník. A hlavně jsou šťavnaté a sladké! Nejen v přírodním stavu. Švestkové knedlíky z odpalovaného těsta 90 dkg hrubé mouky, 2 vejce, 400 g másla, 600 ml mléka, špetka soli, 1 kg švestek, 3 lžíce moučkového cukru, 150 g strouhaného tvrdého tvarohu, 3 lžíce rozpuštěného másla. Do vařícího mléka, v němž jsme rozpustili máslo a špetku soli, nasypeme prosetou mouku, a na mírném ohni mícháme až vznikne hladké těsto. Necháme ho trochu prochladnout, vmícháme do něj jedno vejce a po chvíli míchání druhé. Z těsta uválíme váleček, odkrajujeme dílky v nichž obalujeme švestky. Vaříme asi 6 minut v dostatečném množství vody. Vařené knedlíky vyjmeme, propíchneme vidličkou, rozdělíme na talíře a posypeme moučkovým cukrem, tvarohem a pokapeme máslem.

10 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 10 Švestková polévka 100 g švestek, lžička mleté skořice, lžička anýzu, 2 lžičky bílého jogurtu, 1 lžíce medu. Švestky pokrájíme na kostičky. Přidáme k nim anýz, skořici 400 ml vody a vše rozvaříme. Jogurt promícháme s medem. Polévku dáme na talíř a vmícháme jogurt. Švestková nutela 1,5 kg zralých švestek, 500 g pískového cukru, 100 g kakaa, 1 vanilinový cukr, rum dle chuti. Švestky vypeckujeme, rychle přivedeme k varu a vaříme asi 15 minut doměkka. Po vychladnutí je rozmixujeme, přidáme cukr, kakao, vanilinový cukr, rum a necháme 24 hodin rozležet. Poté švestkovou nutelu plníme do skleniček a sterilujeme 15 minut při 80 C. Švestkové koláče 500 g hladké mouky, 40 g droždí, 50 g cukru krystal, 250 ml vlažného mléka, 75 g másla, špetku soli, 1 celé vajíčko, citrónovou kůru z 1 citronu, 8 švestek, 3 lžíce moučkového cukru, 1 vanilkový cukr. Na náplň: 1 vanilkový pudink, 2 polévkové lžíce cukru krystal, 300 ml mléka. Všechny suroviny na těsto zpracujeme a necháme kynout přibližně 45 minut. Mezitím si uvaříme hustší pudink na náplň. Vykynuté těsto rozválíme na obdélník velikosti 30 x 40 cm., potřeme rozpuštěným máslem a zavineme do válečku. Ten rozkrájíme na 16 stejných koleček, rozložíme je na plech a v každém uděláme důlek. Do každého důlku dáme trochu pudinku a půlku švestky. Pečeme 2530 minut. Ještě teplé pocukrujeme moučkovým a vanilkovým cukrem. Švestkový závin 1 balíček listového těsta, 500 g vypeckovaných švestek, 1 balíček makové náplně, 1 vejce na potření. Makovou náplň připravíme dle návodu na krabičce. Z listového těsta vyválíme 2 placky. Na okraj každého plátu dáme asi třícentimetrovou vrstvu máku, na ni rozložíme švestky. Případně přisladíme. Zavineme, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme asi 20 minut. Švestková omáčka s kuřecím masem 3 lžíce švestkových povidel,2 plátky kuřecích prsíček, 6 švestek, 1 lžička skořice, 1 sáček předvařené rýže. Kuřecí prsíčka nakrájíme na menší plátky, posypeme skořicí a osmahneme na pánvi. Vyjmeme je a v pánvi podusíte najemno nakrájené švestky. Přidáme povidla.a nakonec maso. Vše promícháme a podáváme s rýží. Tradiční švestková povidla 1 kg švestek, 100 g cukru, 1 lžička mletého badyánu, 1 lžička mleté skořice, 5 hřebíčků. Švestky vypeckujeme, umeleme, v hrnci podlijeme vodou a za stálého míchání necháme rozvařit, až vznikne hustá kaše. Přidáme cukr, badyán, skořici a hřebíček. Znovu povaříme a povidly naplníme vyhřáté sklenice.

11 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 11 INFO SPOLKŮ: Kunovice druhé ve Zlínském kraji V sobotu 2. srpna 2008 se na stadionu TJ Jiskra v Otrokovicích uskutečnilo krajské kolo v požárním sportu dobrovolných hasičů. Ze Vsetínska postoupily na tuto soutěž celkem dvě družstva mužů (Pozděchov a Lidečko) a dvě družstva žen (Zašová a Kunovice). Soutěž probíhala již od časného rána. Celkem se soutěžilo ve třech disciplínách a jako již tradičně se začínalo štafetou 4x100m s překážkami. V ženské kategorii se předvedly, již tradiční účastnice krajské soutěže, ženy z Vlčnova, které tuto kategorii vyhrály s parádním výkonem, a s dokonalými předávkami, s časem 70,81 s, na druhém místě pak skončily ženy ze Zašové s časem 75,59 s a naše mladé ženy z Kunovic na 4. místě s časem 76,92 s. Druhou disciplínou byla soutěž jednotlivců v běhu na 100m přes překážky. Opět bezkonkurenční ženy z Vlčnova zvítězily o celých 20 sekud (117,28 s) v součtu jednotlivců před zástupkyněmi z Hřivinova Újezdu (131,70 s) a Kunovicemi (132,78 s). Výkony byly srovnány. Rozhodnout měla královská disciplína, požární útok. Snad jediným klidným družstvem mohly být ženy z Vlčnova, kterým stačil průměrný výkon na získání medaile z dnešní soutěže. Nakonec předvedly třetí nejlepší útok a po právu skončily na celkové zlaté příčce. Tuto disciplínu v kategorii žen vyhrály ženy z Kunovic s nádherným výkonem 27,96 s. Tento výkon jim zajistil celkové druhé místo. Celkový dojem ze soutěže byl výborný. Když pominu menší prodlevy u druhé disciplíny, tak z pohledu fanouška jsem si odvezla neopakovatelný zážitek. Vždyť naše holky z Kunovic začaly cvičit teprve v letošním roce a na takové významné soutěži se s hrdostí dokázaly postavit všem tradičním účastnicím nejen krajských, ale i republikových kol. Účastnice krajského kola: Petra Koblihová, Nikol Perutková, Barbora Hermanová, Nikola Václavíková, Petra Pavlištíková, Markéta Gábová, Věra Syryčanská, Dagmar Syryčanská, Zuzana Koblihová. Přerovská liga bylo ve znamení posledního závodu Velké ceny okresu Přerov, který se uskutečnil v nedalekých Drahotuších u Hranic. Po skončení soutěže proběhl i závěrečný ceremoniál celkového vyhodnocení. Seriál Velke ceny byl tvořen celkově čtrnácti závody, které se konaly po celém přerovském okresu. Přerovská liga má zvláštní specifikum v tom, že je tzv. otevřená i pro družstva jiných okresů, podmínkou započtení výsledků je však účast minimálně na osmi závodech. Z okresu Vsetín celý seriál absolvovala družstva žen a mužů z Kunovic a z Babic. V kategorii mužů jsme mohli vidět velmi kvalitní pokusy na hranici osmnácti vteřin. Díky velmi vyrovnaným výkonům proudařů nakonec zvítězilo družstvo mužů z Radíkova s časem Rivalové z Olšovce pokořili taktéž hranici sedmnácti vteřin a s časem 17,92 celkově obsadili druhou příčku. Třetí místo v závodě s časem 18,05 vybojovali muži z Kunovic. Mladý perspektivní tým, který se na počátku sezóny potýkal s nestabilní sestavou, ale s pravidelnými tréninky jejich forma stoupá. Kategorie žen přinesla jak nemalá překvapení, tak krásné výkony. Jako první se na startovní čáru postavila mladší verze žen slavných Kunovic. Jejich útok měl hladký průběh, avšak z nepochopitelných důvodů (závada na proudnici) jedna z proudařek neshodila svůj terč a pokus byl neplatný. Plynulý útok s krásným časem 18,91 zaběhl tým z Radíkova, ovšem tentokrát to stačilo pouze na druhé místo. Hlinsko šlo svůj pokus až příliš na jistotu a tento taktický tah se jim nevyplatil, s časem 19,44 skončily čtvrté. Kunovice B vložily do útoku razanci, na kterou jsme u nich zvyklí, a i s malými chybami zvítězili s časem 18,59.Po krátké pauze pro sčítací komisi proběhlo i závěrečné vyhodnocení VC okresu Přerov. V kategorii

12 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 12 mužů tedy své prvenství obhájili muži z Olšovce Kategorie žen přinesla velké překvapení. Ženy z Kunovic, dlouholeté favoritky extraligy, díky poslednímu vítězství vyrovnaly bodový zisk Hlinska, a nakonec celkově zvítězily v přerovské lize díky většímu počtu vítězství, i přesto že se zúčastnily pouze desíti závodu a dále ve dvou vůbec nedosáhly na bodované příčky. Z desíti závodů se jim podařilo dokonce šestkrát zvítězit. Druhé tedy skončily trochu zklamané ženy z Hlinska a třetí dívky z Radkovy Lhoty. Za SDH Kunovice Ing. Lenka Kuchaříková Chtěli bychom požádat spolky v Kunovicích o zasílání příspěvků o své činnosti, aby ve Zpravodaji nebyly jen příspěvky od hasičů, což je předmětem kritiky některých občanů. Každý spolek jistě vyvíjí nějakou činnost, pořádá akce a je škoda, že prostřednictvím stránek Zpravodaje neinformuje naše občany. Děkujeme. redakce Kulturní akce v roce 2008 ( do prosince) v obci Kunovice Kdy? Co? Kde? Kontakt říjen * drakiáda obec ZŠ a MŠ Kunovice 4.října October cup říjen setkání důchodců říjen * přesný termín dle aktuálního počasí poděkování za úrodu hasičské cvičiště v Babicích hostinec Na rozcestí farní kostel Loučka SDH Babice Obecní úřad Pozvánka Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Kunovicích pořádá společenskou akci Přátelské setkání s důchodci, která se bude konat v pátek 10.října 2008 v sále Hostince na rozcestí. Začátek : v 16,00 hod. (Prosíme o dochvilnost) V kulturním programu vystoupí děti ze Základní školy Kunovice a soubor 5 tetek z Hrachovce. K poslechu, popř. i k tanci, bude hrát harmonikář p. Foltýn z Polic. Občerstvení je zajištěno. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši hojnou účast. Sbor pro občanské záležitosti

13 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 13 Výzva SDH Kelč hledá kluky a holky od let, kteří mají velký zájem závodit, dosahovat skvělých výsledků, ale zároveň tvrdě a poctivě trénovat. Tréninky celoročně, zimní příprava v tělocvičně a s trenérem atletiky. Poplatky nevybíráme. Hledáme však ty, kteří mají správnou vůli a odhodlání. Kontakt: p.jaroslav Staša , Dáša Syryčanská Provozní doba kadeřnictví v Kunovicích Pondělí 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Úterý 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Středa Zavřeno (pouze na objednávky) Čtvrtek 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Pátek 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Sobota Pouze na objednávky Pokud Vám nevyhovuje má pracovní doba, jsem ochotná domluvit se na jiném termínu. Drajsajtlová Jarmila Telefon: 603/ Hotel Zubříč Rajnochovice přijme do trvalého pracovního poměru recepční a kuchaře nebo kuchařku. Nástup možný ihned. Informace na tel. č

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

podzim OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2010 (výběr)

podzim OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2010 (výběr) podzim 2010 3/2010 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát nejen pracovní podzim. Pěkné

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě. Petřvaldské noviny č. 9 Informace pro občany Z obsahu: - Poprvé ve škole - Z jednání samosprávy - Oznámení o době a místě konání voleb - Informace nejen pro chovatel psů - Delegace města Petřvaldu na setkání

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica.

ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008. Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. ROČNÍK X. ČÍSLO 1 ČTVRTLETNÍK BŘEZEN 2008 Otevření schengenského prostoru na hraničním přechodu Sudoměřice Skalica. SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 1 Vážení občané, kromě velmi rušného prvního čtvrtletí,

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Náměstkyně primátora Eva Štauderová / foto: archiv MMZ

Náměstkyně primátora Eva Štauderová / foto: archiv MMZ 1/2011 stalo se 1) Na svém zasedání 21. prosince se zastupitelé rozloučili s dlouholetým ředitelem Zoologické zahrady a zámku Lešná Ivem Klikou (na snímku vlevo), který odchází na odpočinek. Foto: Ivo

Více

Kvasické noviny strana 1. příjemně strávený den, na který si odnesou hezké. Na závěr patří poděko- -vání všem, kteří se postarali

Kvasické noviny strana 1. příjemně strávený den, na který si odnesou hezké. Na závěr patří poděko- -vání všem, kteří se postarali Kvasické noviny strana 1 Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku 3 2006 Cena 8,- Kč Svěcení vlajky a znaku Sobota 12. srpna se stala pro Kvasice dnem s velkým D. V tento den

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

ROČNÍK 22 BŘEZEN/DUBEN 2007 ČÍSLO 3-4 CENA

ROČNÍK 22 BŘEZEN/DUBEN 2007 ČÍSLO 3-4 CENA ROČNÍK 22 BŘEZEN/DUBEN 2007 ČÍSLO 3-4 CENA 4 Kč Vážení občané Vizovic, je to poprvé, co se na Vás obracím jako místostarosta města s úvodníkem našich novin. Začalo moje volební období, ve kterém bych chtěl

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

150 let textilní průmyslové tradice na Broumovsku 1857 2007

150 let textilní průmyslové tradice na Broumovsku 1857 2007 150 let textilní průmyslové tradice na Broumovsku 1857 2007 Tovární areál se sídlem společnosti ve Velké Vsi. Broumovský zpravodaj prosinec 2008 Obsah... Textilní tradice... str. 3 Zprávy z radnice...

Více

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012

Vánoční jarmark nabídne desítky nejrůznějších kulturních akcí. Uvnitř najdete. zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 zpravodaj statutárního města opavy 12/2012 11 číslo Uvnitř najdete Vánoce tradiční i moderní na str. 14 a 15 Noc otevřených dveří bude mít reprízu na str. 21 Liga sportu základních škol zná své vítěze

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 123 vyšel 14. 8. 2014 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 123 www.repiste.eu ZASTUPITELSTVO OBCE Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen.

K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295. Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození. Pranostiky na měsíc říjen. VYDÁNÍ 4., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ 8. 10. 2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení Křižanováci, mladí i dříve narození

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více