podzim 2008 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE 3/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podzim 2008 OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2008"

Transkript

1 podzim /2008 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát, abychom si nadcházející babí léto užili nejen sběrem ovoce, ale i ochutnávkou plodů své práce. Nejen pracovní podzim Vám přeje redakce. Svoz nebezpečného odpadu Dne 18. října 2008 se uskuteční v naší obci svoz nebezpečných odpadů. Místo odběru : u obecního úřadu v době od 9,05 hod do 9,45 hod. Odebírány budou pouze následující odpady : Opotřebované pneumatiky, staré TV a rozhlasové přijímače včetně TV obrazovek a jiné elektronické přístroje, chladničky. POZOR! Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Neodborná demontáž způsobí únik škodlivých feromonů do ovzduší a tomu je nutno zabránit!! Změna termínů výkupu kožek Fa RAMOS bude v naší obci vykupovat kožky v těchto termínech : Pondělí 20. října a pondělí 24. listopadu Změna úředních hodin Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči ve 4. čtvrtletí 2008 říjen 2008 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. listopad 2008 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. prosinec 2008 středa :00-16:00 hod. středa :00-16:00 hod. Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti sociální podpory ve Valašském Meziříčí, Zašovská 784, v úřední dny: OBSAH (výběr) INFO OBCE Usnesení č.14 strana 2 Slovo starosty, Zprávy ze školy strana 3 Bezplatné školení řidičů strana 4 Upozornění pro řidiče držitele profesních průkazů, Volby do zastupitelstva ZL kraje, Místní akční skupina strana 5 Jubilanti Švestky a slivovice strana 7 strana 8 INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ SDH Kunovice Kulturní akce strana 11 strana 12 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ pondělí, středa úterý, čtvrtek, pátek 8:00-17:00 hod. 8:00-13:00 hod. uzávěrka dalšího čísla:

2 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 10. září 2008 ZO schvaluje : 14/1 Program zasedání s doplněním o body 14/2 Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu, zapisovatele 14/3 Zřizovací listinu JSDH obce 14/4 Návrh rozpočtového opatření č. 2 14/5 Smlouvu na revitalizaci vodní nádrže Pod Polomskem s dodatkem termín dokončení díla (projektu) do konce roku /6 Fy Walet, s.r.o. Boskovice na vypracování výběrového řízení za účelem opravy lesní cesty Polomsko 14/7 Směnu pozemku p.č o výměře 3585 m 2 za pozemky p.č. 169 o výměře 1065 m 2, p.č. 170 o výměře 950 m 2, p.č. 186 o výměře 1845 m 2 14/8 Odkup části parcely č o výměře 2531 m 2 za cenu 55,- Kč/m 2 od L.Holce ZO odkládá : 14/9 Schválení pronájmu obecních pozemků za účelem zemědělského využití 14/10 Schválení OZV č. 1/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních podniků k zajištění veřejného pořádku ZO ukládá : 14/11 Starostovi připravit na příští jednání podklady pro realizaci opravy školní kuchyně v ZŠ Kunovice ZO bere na vědomí : 14/12 Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 14/13 Připomínky p. Hrušky, čp. 3 k : neinformovanosti ředitelky ZŠ Kunovice obecním úřadem o prováděných pracích v areálu ZŠ vyčlenění fin. prostředků v roce 2009 na opravu školní jídelny vyhodnocení měření spotřeby el. energie v ZŠ Kunovice stavu pronájmu vodní nádrže Polomsko 14/14 Žádost p. Hrušky, čp. 3 o revokaci bodu č. 13/8 usnesení z 13. řádného zasedání ZO ze dne navrhuje zřídit prac. skupinu z odborníků k zastupování obce při pořízení nového územního plánu obce 14/15 Informaci starosty o rekonstrukci vodovodního řadu na nádraží 14/16 Informaci starosty o napadení opravy Mariánského sloupu Památkovým úřadem možnost udělení sankce 14/17 Informaci p. Suchánka, čp. 36 o špatném stavu jímače vody pod Hůrou 14/18 Připomínku p. Králové k pozvánce na řádné zasedání

3 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 3 14/19 Dotaz ing. Haši na stav projektu větrného parku Kunovice-Police průběh tvorby MASKLS 14/20 Žádost ing. Haši na aktualizaci OZV o odpadech 14/21 Žádost ing. Haši na jmenování týmu na zpracování poptávky na hospodaření v obecním lese 14/22 Dotaz p. Kuny, J., čp. 112 na průběh tvorby změny územního plánu č. 3 Slovo starosty Léto a prázdniny utekly jako voda a přikradl se k nám sychravý podzim a chlad. 1. září začal dětem nový školní rok a do první třídy nastoupilo osm dětí. Děti, které dojíždí do školy a školky z nádraží v Kunovicích, nově mohou využívat autobus, který zde zajíždí o půl osmé. Děti s rodiči tak tento spoj mohli začít využívat od 2. září. Věříme, že i další děti, které v budoucnu budou bydlet v této lokalitě, budou chodit do naší školy. Rodiče dětí, které nastoupily do první třídy, obdrželi od OÚ Kunovice finanční hotovost 1500,- Kč na školní výbavu. Přes léto byl zhotoven chodník od čp. 13 po čp. 98 (od Luďkového po Chupíkovo). To se provedlo, protože při rekonstrukci vodovodního řádu byl stávající chodník rozebrán a následně položená zámecká dlažba. U čp. 22, tj. u Pavlištíkového, neustále odtékaly splašky příkopou, načež jsme zde položili roury a zasypali hlínou. Zbavili jsme se tak zapáchající části příkopu. Zaměstnanci pracovali dále na údržbě zeleně v naší obci. Provedli terénní úpravy a úklid zadní části hřbitova. Nátěry sloupů veřejného osvětlení a zábradlí v naší obci. Dne skončili zaměstnanci, kteří byli zaměstnaní přes úřad práce. Rád bych jim touto cestou poděkoval za odvedenou práci. Druhý týden v září začala rekonstrukce vodovodního řádu na nádraží. I zde měli obyvatelé nemalé problémy s tlakem vody. Na záhumení byl nainstalován radar na měření rychlosti bezúplatně na zkoušku jednoho měsíce. Je totiž mezi námi mnoho řidičů, kteří nás svou rychlou jízdou ohrožují a to i třeba na cestě Na Drahách kde jsou řidiči obzvláště bezohlední. Přeji všem příjemný vstup do nadcházejících podzimních dní, a věřím, že Babí léto nás ještě všechny čeká. Vladimír Gába starosta Zprávy ze školy Slavnostní zahájení nového školního roku Velký keramický zvon věnovaný naší základní škole valašskomeziříčským keramikem panem Karlem Hauserem svým zazvoněním opět ohlásil příchod nového školního roku.

4 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 4 V kratičkém uvítacím programu promluvila k žákům ředitelka školy Mgr. Irena Cmerková a spolu s třídní učitelkou I. třídy Mgr. Kateřinou Zavičákovou přivítala jednotlivě nové prvňáčky, kteří byli obdarováni Pamětním listem. Jménem svým i všech členů obecního zastupitelstva pozdravil všechny přítomné také starosta pan Vladimír Gába. Ten také následně zavítal i mezi děti v mateřské škole, které slavnostně přivítaly paní učitelky Monika Hrušková a Gabriela Horká. Nový školní rok se nám k oboustranné spokojenosti nás zaměstnanců školy i všech dětí podařilo velmi dobře zahájit. Jen jako mráček na našem pomyslném nebi se opět mihla nezodpovězená otázka. Proč některé kunovické děti nenastoupily do naší školy? I v letošním školním roce je počet žáků v základní škole stále velmi nízký 19 žáků. Naplněná zůstává třída mateřské školy 22 dětí. Doufáme, že se snad situace v dalších letech změní a všechny zájemce, kteří by si snad naši stále hezčí a hezčí školičku chtěli prohlédnout, srdečně zveme! Poděkování Mgr. Irena Cmerková Naše mateřská škola děkuje touto cestou svým sponzorům. Paní Martina Hermannová ušila našim dětem čepičky pro jejich kulturní vystoupení a panenkám povlečení do postýlek. Paní Hnilicová nám věnovala peněžitý dar na zakoupení výtvarných potřeb a hraček a obrovskou radost způsobil dětem dar manželů Tydlačkových - vlastnoručně zhotovená obří molitanová stavebnice. Jménem dětí mateřské školy i svým moc děkujeme! Monika Hrušková, Gabriela Horká Bezplatné školení řidičů novinky zákona o provozu na pozemních komunikacích Město Valašské Meziříčí - komise BESIP ve spolupráci s autoškolami si Vás dovoluje pozvat na bezplatné školení řidičů, které proběhne od hod v budově Sokolovny, ul. Sokolská ve Valašském Meziříčí. Školení bude zaměřeno na aktuální změny zákona o silničním provozu, dále změny které nás čekají s novelou tohoto zákona k a poskytování první pomoci při dopravních nehodách.

5 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 5 Přednášet bude Mgr. Vlastimil Huml dopravní specialista, člen expertní skupiny pro přípravu návrhu novely zákona Na aktuální a problémové otázky v oblasti bezpečnosti silničního provozu bude odpovídat PČR, MP Valašské Meziříčí. Upozornění pro řidiče držitele profesních průkazů Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor správních činností, upozorňuje řidiče, kteří jsou držiteli osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že se blíží konec termínu pro výměnu za nové průkazy profesní způsobilosti řidiče. O nový průkaz je nutno požádat nejpozději do , po tomto termínu jsou již dosavadní průkazy nevyměnitelné a řidiči budou muset před získáním nového průkazu profesní způsobilosti řidiče absolvovat vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin. K žádosti je nutno přiložit 1 fotografii a zaplatit poplatek 200 Kč. Žádosti přijímají referenti odboru správních činností v budově městského úřadu na Zašovské ulici, dveře č Prosím, upozorněte i své známé Za Odbor správních činností MěÚ Val. Meziříčí Ant. Foltýnová Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje, konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. Hlasování začíná ve hod. a končí ve hod. prvého dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hod. a končí ve hod. Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. V naší obci bude 1 volební okrsek, volební místnost bude jako jiné volby v přízemí obecního úřadu. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Návod na úpravu hlasovacích lístků a samotné hlasování bude uvedeno v Pokynech, které jsou dodávány s hlasovacími lístky. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou. Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s. (dále MASKLS ) Při posledním řádném zasedání obecního zastupitelstva byla nadnesen dotaz co je MASKLS a jaký je průběh příprav před podáním dokumentu MASKLS, na Státní zemědělský intervenční fond. Pro Vaši informovanost uvádím základní informace.

6 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 6 Co je místní akční skupina (dále MAS ) Je to skupina lidí-občanské sdružení, které se dalo dohromady na základě partnerství za účelem zlepšení kvality života v regionu. Jinak řečeno, je organizací, která vznikla na základě poptávky obcí a podnikatelů po někom, kdo by vzal na svá bedra organizační a finanční zajištění rozvoje regionu a měl právní subjektivitu. Dá se říci, že v různých místních akčních skupinách je složení lidí rozdílné. Stručně řečeno platí pravidlo - na rozhodovací úrovni skupiny nesmí být více než 50% zástupců státní správy. V souvislosti s naplněním zákonných podmínek právní subjektivity MAS (zejména územní působnost s minimálně obyvateli při navazující územní souvislosti) se u nás při zakládání MAS sešly: město Kelč, 9 obcí (Branky, Choryně, Kladruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Podolí, Police a Starý Jičín), a v neposlední řadě 8 podnikatelských subjektů (ZD Kelečsko, Zemědělské obchodní družstvo Lešná, Starojicko a.s., Ing.Tomáš Mareček LT stone, Agrotech spol s r.o., Jaroslav Pajdla Akord, Pekárna Lešňanka, s.r.o. a Autodoprava Vahalíková), kteří v Kelči společně založili v našem regionu Místní akční skupinu Kelečsko-Lešensko-Starojicko, o.s., kdy tato byla Ministerstvem vnitra registrována Jejím hlavním cílem je shromažďování a vyhodnocování projektů v rámci všech obcí MAS, tak aby se následně daly podpořit finančními prostředky z různých evropských programů či fondů. Přímo pro MAS je určen program Leader+ a Leader ČR. Funkci MAS v regionu lze mimo jiné přirovnat ke grantové agentuře. Stručný popis území : Region MAS se nachází ve střední Moravě na území okresů Vsetín a Nový Jičín. Je to typická venkovská oblast odedávna bohatě zamědělsky využívaná. Jedná se o jakýsi "most" mezi Hostýnskými vrchy a Starojickem. Krajina je typická v severní části širokými lány s minimem lesů a v jižní částí naopak rozsáhlými lesy. Sjednocujícím tématem je kvalita života se zvláštním důrazem na vzdělávání, a to nejenom s ohledem na pracovní uplatnění, ale pro zvýšení kvality života vůbec. Charakter území ovlivňující Strategii oblasti : Jedná se o sídelní strukturu středně velkých venkovských obci s převažující velikostní kategorii s počtem obyvatel do 1000, obcí s počtem obyvatel nad 1000 jsou tři. Na území MAS se nachází jedna obec se statutem města, místní obyvatelé z velké části dojíždějí za prací do Valašského Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Hranic a Nového Jičína. Jedná se o zachovalou, ekologicky hodnotnou a turisticky atraktivní venkovskou krajinu s téměř nulovým počtem ekologických zátěží a bez velkých průmyslových lokalit. Stratrategické cíle : Stanovené priority a cíle MAS Kelečsko Lešensko Strakojicko vychází ze specifik daného území určujících společné prvky celého území a z identifikovaných silných a slabých stránek MAS: - Celé území je specifické vysokou vyjížďkou za prací mimo obec, kde bydlí. Území MAS se nachází mezi čtyřmi většími městy Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje Valašské Meziříčí, Hranice, Bystřice pod Hostýnem a Nový Jičín. Především do těchto 4 měst vyjíždí místní obyvatelé za prací.

7 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 7 - ve většině obcích se projevuje disparita v občanské vybavenosti ve srovnání s většími blízkými sídelními celky městy Valašské Meziříčí, Hranice, Bystřice pod Hostýnem a Nový Jičín. - perspektiva v rozvoji území MAS je spatřována v podpoře drobného podnikání v obcích na území MAS, které s sebou budou přinášet nové pracovní příležitosti především pro místní obyvatele a sníží se tak vyjížďka za prací - významným ekonomickým odvětvím ovlivňující hospodářství území MAS je zemědělství - na území MAS se nenachází výraznější turistické cíle, které by byly lákadlem pro návštěvníky. Příležitostí je ale rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky, chybí však základní služby a infrastruktura cestovního ruchu jako je ubytování, stravování, infrastruktura pro volnočasové aktivity. - v obcích je bohatý společenský a spolkový život, což dokládá existence a činnost spolkových a neziskových organizací v jednotlivých obcích a pořádané kulturní akce MAS Kelečsko Lešensko Strakojicko zvolila dvě hlavní osy priority rozvoje svého území: - Priorita 1 Zvýšení kvality života na území MAS - Priorita 2 Vytváření nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele O dalším vývoji Vás budeme postupně informovat. Tomáš Mareček Jubilanti v období říjen prosinec let 75. let Blahová Danuše Kundrát Jan Hruška Zdeněk Blažek Zdeněk Hanušová Zdenka 55. let Hrušková Alena 80. let Ochmanová Ludmila 60. let Tajchlová Anna Macháň Miroslav Slavík Jaroslav 65. let 82. let Keprta Antonín Vraj František Šurinová Ludmila 87. let Hrušková Marie Preisler Josef Kuchaříková Marie Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte prosím vědět na OÚ.

8 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 8 Švestky a slivovice S babím létem a padajícím listím přichází na Valašsko radostný zvyk, který se tady traduje již po staletí. Tak jako Skotsko má svou Whisky, Plzeň pivo, Rusko vodku, tak na Valašsko patří nepochybně slivovice. Podle lidové pověsti zjevil tajemství pálení slivovice zdejšímu lidu Pán Bůh odměnou za pracovitost, skromnost a zbožnost. Historické prameny dokládají používání destilátů od 14. století. Původně se zřejmě destilovalo jen víno, brzy však začalo být využíváno ovoce a mezi ním na prvním místě švestky. Pravý rozmach pálení slivovice nastal od 1. poloviny 19. století, kdy bylo v roce 1835 císařským patentem povoleno rolníkům svobodně pálit prostou kořalku z vlastního ovoce a pro vlastní potřebu do objemu 1 vědra (56 l). Pravděpodobně velmi brzy po použití vína jako suroviny docházelo též k používání různých druhů ovoce, popřípadě bobulí k výrobě destilátů. Nejprve to byly švestky, které byly tímto způsobem zpracovávány, potom postupně bylo saháno k plodům ostatním. Povaha uvedeného zpracování ovoce na líh vlastně již naznačovala, že výroba ovocných destilátů bude od prvopočátku především výrobou domáckou. A skutečně tomu tak bylo a udrželo se až do naší doby, že výrobu lihu z přebytků ovoce provozují převážně sami pěstitelé ovoce rolníci a sadaři, a to buď jednotlivě aneb společně. V našich zemích je nejvíce rozšířeno zpracování ovoce na líh na moravském Slovácku, kde je povahy tradicionální. Zpracují se zde převážně různé druhy švestek, slívy, karlátka, durancie na slivovici, dále se zpracují plody jalovce na borovičku. Výroba slivovice se tu provádí od nepamětných dob a věnuje se jí velká péče, jest chloubou pěstitele ovocnáře, může-li se pochlubiti nejlepším jemně aromatickým výrobkem. Pálení přežilo i rok 2000 a rozhodným krokem vstoupilo do 3. tisíciletí. Podomácká výroba slivovice patří neodmyslitelně k našemu kraji, stejně jako její požívání je součástí každodenního života zdejších obyvatel. Slivovice je pro nás reprezentativním nápojem, bez nadsázky lze říci, že je symbolem a fenoménem stejně jako lidový kroj, lidová muzika a tanec. Slouží nejen k reprezentaci majitele, ale i celého regionu, plní funkci "rituálního nápoje", doprovázejícího významné okamžiky a mezníky v životě. Nejznámějším místem pálení slivovice jsou nepochybně Vizovice, kde k tomu přispěly zejména skvělé podmínky pro pěstování švestek a snaha ekonomicky zhodnotit jejich nadprodukci. Není proto divu, že právě zde se zrodila nejslavnější slivovice i její otec Rudolf Jelínek. Palírna ve Vizovicích odjakživa představovala zlatý důl, protože měla na výrobu pálenky oficiální monopol. Její šlechtické majitele však provozní záležitosti většinou moc nezajímaly, a tak ji zprvu pronajímali a roku 1860 definitivně odprodali židovskému podnikateli Aronu Eichenovi. Ten také zaměstnal Jakuba Jelínka, prvního historicky známého příslušníka rodu, který později dal slavné značce jméno.

9 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 9 Švestky a slívy - zdravé pochoutky Čerstvé, sytě zbarvené švestky, blumy i slívy (a také sušené švestky) jsou nabité léčivými antioxidanty a přírodními cukry. Slívy a švestková šťáva jsou lahodným přírodním prostředkem proti zácpě a zároveň prospívají srdci. Obsah živin Antokyany - červenomodrá barviva dodávající švestkám a slívám intenzivní barvu. Tyto rostlinné látky by měly tělo chránit před rakovinou a nemocemi srdce zachycováním škodlivých volných radikálů. Draslík - strava bohatá na draslík může mít vliv na snížení krevního tlaku a omezuje také riziko tvorby ledvinových kamenů a výskyt mrtvice. (Čtvrt hrnku sušených švestek obsahuje 317 mg draslíku, tedy 6 procent doporučené denní dávky.) Kvercetin - tento mocný bojovník proti nebezpečným molekulám volných radikálů pomáhá předcházet rakovině spojené s působením estrogenů, zvláště nádorům prsu. Může také zabránit oxidaci "škodlivého" LDL cholesterolu, procesu vedoucímu k srdečním onemocněním. Kyselina chlorgenová - fenolová fytochemická sloučenina se silnými antioxidačními účinky. Zachycuje volné radikály a měla by zbavovat toxicity karcinogenní činidla z okolního prostředí, zejména nitrosaminy z cigaretového kouře. Nerozpustná vláknina - ve švestkách i slívách pomáhá zvětšit objem stolice a usnadňuje vyprazdňování. Rozpustná vláknina - švestky a slívy mají vysoký obsah rozpustné vlákniny, která je dobrým lékem na zácpu a snižuje hladinu cholesterolu. Sorbitol - přirozeně se vyskytující sladidlo. Absorpcí vody ve střevech a zvětšením objemu stolice pomáhá odstraňovat zácpu. Nutno však dodat, že může podráždit tlusté střevo, zvláště u osob s dráždivým tračníkem. Jiné použití švestek Švestky nejezte, raději je přepalte, tvrdí vyznavači slivovice, s tím, že naše tradiční ovoce nemá moc vitamínu C. Mají pravdu, ale musíme kontrovat vitamíny skupiny B příznivě působící na krvetvorbu, a kromě dalších i vitamínem E, chránící buňky těla před poškozením. Ještě můžeme přidat minerály: draslík, fosfor, hořčík a vápník. A hlavně jsou šťavnaté a sladké! Nejen v přírodním stavu. Švestkové knedlíky z odpalovaného těsta 90 dkg hrubé mouky, 2 vejce, 400 g másla, 600 ml mléka, špetka soli, 1 kg švestek, 3 lžíce moučkového cukru, 150 g strouhaného tvrdého tvarohu, 3 lžíce rozpuštěného másla. Do vařícího mléka, v němž jsme rozpustili máslo a špetku soli, nasypeme prosetou mouku, a na mírném ohni mícháme až vznikne hladké těsto. Necháme ho trochu prochladnout, vmícháme do něj jedno vejce a po chvíli míchání druhé. Z těsta uválíme váleček, odkrajujeme dílky v nichž obalujeme švestky. Vaříme asi 6 minut v dostatečném množství vody. Vařené knedlíky vyjmeme, propíchneme vidličkou, rozdělíme na talíře a posypeme moučkovým cukrem, tvarohem a pokapeme máslem.

10 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 10 Švestková polévka 100 g švestek, lžička mleté skořice, lžička anýzu, 2 lžičky bílého jogurtu, 1 lžíce medu. Švestky pokrájíme na kostičky. Přidáme k nim anýz, skořici 400 ml vody a vše rozvaříme. Jogurt promícháme s medem. Polévku dáme na talíř a vmícháme jogurt. Švestková nutela 1,5 kg zralých švestek, 500 g pískového cukru, 100 g kakaa, 1 vanilinový cukr, rum dle chuti. Švestky vypeckujeme, rychle přivedeme k varu a vaříme asi 15 minut doměkka. Po vychladnutí je rozmixujeme, přidáme cukr, kakao, vanilinový cukr, rum a necháme 24 hodin rozležet. Poté švestkovou nutelu plníme do skleniček a sterilujeme 15 minut při 80 C. Švestkové koláče 500 g hladké mouky, 40 g droždí, 50 g cukru krystal, 250 ml vlažného mléka, 75 g másla, špetku soli, 1 celé vajíčko, citrónovou kůru z 1 citronu, 8 švestek, 3 lžíce moučkového cukru, 1 vanilkový cukr. Na náplň: 1 vanilkový pudink, 2 polévkové lžíce cukru krystal, 300 ml mléka. Všechny suroviny na těsto zpracujeme a necháme kynout přibližně 45 minut. Mezitím si uvaříme hustší pudink na náplň. Vykynuté těsto rozválíme na obdélník velikosti 30 x 40 cm., potřeme rozpuštěným máslem a zavineme do válečku. Ten rozkrájíme na 16 stejných koleček, rozložíme je na plech a v každém uděláme důlek. Do každého důlku dáme trochu pudinku a půlku švestky. Pečeme 2530 minut. Ještě teplé pocukrujeme moučkovým a vanilkovým cukrem. Švestkový závin 1 balíček listového těsta, 500 g vypeckovaných švestek, 1 balíček makové náplně, 1 vejce na potření. Makovou náplň připravíme dle návodu na krabičce. Z listového těsta vyválíme 2 placky. Na okraj každého plátu dáme asi třícentimetrovou vrstvu máku, na ni rozložíme švestky. Případně přisladíme. Zavineme, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme asi 20 minut. Švestková omáčka s kuřecím masem 3 lžíce švestkových povidel,2 plátky kuřecích prsíček, 6 švestek, 1 lžička skořice, 1 sáček předvařené rýže. Kuřecí prsíčka nakrájíme na menší plátky, posypeme skořicí a osmahneme na pánvi. Vyjmeme je a v pánvi podusíte najemno nakrájené švestky. Přidáme povidla.a nakonec maso. Vše promícháme a podáváme s rýží. Tradiční švestková povidla 1 kg švestek, 100 g cukru, 1 lžička mletého badyánu, 1 lžička mleté skořice, 5 hřebíčků. Švestky vypeckujeme, umeleme, v hrnci podlijeme vodou a za stálého míchání necháme rozvařit, až vznikne hustá kaše. Přidáme cukr, badyán, skořici a hřebíček. Znovu povaříme a povidly naplníme vyhřáté sklenice.

11 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 11 INFO SPOLKŮ: Kunovice druhé ve Zlínském kraji V sobotu 2. srpna 2008 se na stadionu TJ Jiskra v Otrokovicích uskutečnilo krajské kolo v požárním sportu dobrovolných hasičů. Ze Vsetínska postoupily na tuto soutěž celkem dvě družstva mužů (Pozděchov a Lidečko) a dvě družstva žen (Zašová a Kunovice). Soutěž probíhala již od časného rána. Celkem se soutěžilo ve třech disciplínách a jako již tradičně se začínalo štafetou 4x100m s překážkami. V ženské kategorii se předvedly, již tradiční účastnice krajské soutěže, ženy z Vlčnova, které tuto kategorii vyhrály s parádním výkonem, a s dokonalými předávkami, s časem 70,81 s, na druhém místě pak skončily ženy ze Zašové s časem 75,59 s a naše mladé ženy z Kunovic na 4. místě s časem 76,92 s. Druhou disciplínou byla soutěž jednotlivců v běhu na 100m přes překážky. Opět bezkonkurenční ženy z Vlčnova zvítězily o celých 20 sekud (117,28 s) v součtu jednotlivců před zástupkyněmi z Hřivinova Újezdu (131,70 s) a Kunovicemi (132,78 s). Výkony byly srovnány. Rozhodnout měla královská disciplína, požární útok. Snad jediným klidným družstvem mohly být ženy z Vlčnova, kterým stačil průměrný výkon na získání medaile z dnešní soutěže. Nakonec předvedly třetí nejlepší útok a po právu skončily na celkové zlaté příčce. Tuto disciplínu v kategorii žen vyhrály ženy z Kunovic s nádherným výkonem 27,96 s. Tento výkon jim zajistil celkové druhé místo. Celkový dojem ze soutěže byl výborný. Když pominu menší prodlevy u druhé disciplíny, tak z pohledu fanouška jsem si odvezla neopakovatelný zážitek. Vždyť naše holky z Kunovic začaly cvičit teprve v letošním roce a na takové významné soutěži se s hrdostí dokázaly postavit všem tradičním účastnicím nejen krajských, ale i republikových kol. Účastnice krajského kola: Petra Koblihová, Nikol Perutková, Barbora Hermanová, Nikola Václavíková, Petra Pavlištíková, Markéta Gábová, Věra Syryčanská, Dagmar Syryčanská, Zuzana Koblihová. Přerovská liga bylo ve znamení posledního závodu Velké ceny okresu Přerov, který se uskutečnil v nedalekých Drahotuších u Hranic. Po skončení soutěže proběhl i závěrečný ceremoniál celkového vyhodnocení. Seriál Velke ceny byl tvořen celkově čtrnácti závody, které se konaly po celém přerovském okresu. Přerovská liga má zvláštní specifikum v tom, že je tzv. otevřená i pro družstva jiných okresů, podmínkou započtení výsledků je však účast minimálně na osmi závodech. Z okresu Vsetín celý seriál absolvovala družstva žen a mužů z Kunovic a z Babic. V kategorii mužů jsme mohli vidět velmi kvalitní pokusy na hranici osmnácti vteřin. Díky velmi vyrovnaným výkonům proudařů nakonec zvítězilo družstvo mužů z Radíkova s časem Rivalové z Olšovce pokořili taktéž hranici sedmnácti vteřin a s časem 17,92 celkově obsadili druhou příčku. Třetí místo v závodě s časem 18,05 vybojovali muži z Kunovic. Mladý perspektivní tým, který se na počátku sezóny potýkal s nestabilní sestavou, ale s pravidelnými tréninky jejich forma stoupá. Kategorie žen přinesla jak nemalá překvapení, tak krásné výkony. Jako první se na startovní čáru postavila mladší verze žen slavných Kunovic. Jejich útok měl hladký průběh, avšak z nepochopitelných důvodů (závada na proudnici) jedna z proudařek neshodila svůj terč a pokus byl neplatný. Plynulý útok s krásným časem 18,91 zaběhl tým z Radíkova, ovšem tentokrát to stačilo pouze na druhé místo. Hlinsko šlo svůj pokus až příliš na jistotu a tento taktický tah se jim nevyplatil, s časem 19,44 skončily čtvrté. Kunovice B vložily do útoku razanci, na kterou jsme u nich zvyklí, a i s malými chybami zvítězili s časem 18,59.Po krátké pauze pro sčítací komisi proběhlo i závěrečné vyhodnocení VC okresu Přerov. V kategorii

12 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 12 mužů tedy své prvenství obhájili muži z Olšovce Kategorie žen přinesla velké překvapení. Ženy z Kunovic, dlouholeté favoritky extraligy, díky poslednímu vítězství vyrovnaly bodový zisk Hlinska, a nakonec celkově zvítězily v přerovské lize díky většímu počtu vítězství, i přesto že se zúčastnily pouze desíti závodu a dále ve dvou vůbec nedosáhly na bodované příčky. Z desíti závodů se jim podařilo dokonce šestkrát zvítězit. Druhé tedy skončily trochu zklamané ženy z Hlinska a třetí dívky z Radkovy Lhoty. Za SDH Kunovice Ing. Lenka Kuchaříková Chtěli bychom požádat spolky v Kunovicích o zasílání příspěvků o své činnosti, aby ve Zpravodaji nebyly jen příspěvky od hasičů, což je předmětem kritiky některých občanů. Každý spolek jistě vyvíjí nějakou činnost, pořádá akce a je škoda, že prostřednictvím stránek Zpravodaje neinformuje naše občany. Děkujeme. redakce Kulturní akce v roce 2008 ( do prosince) v obci Kunovice Kdy? Co? Kde? Kontakt říjen * drakiáda obec ZŠ a MŠ Kunovice 4.října October cup říjen setkání důchodců říjen * přesný termín dle aktuálního počasí poděkování za úrodu hasičské cvičiště v Babicích hostinec Na rozcestí farní kostel Loučka SDH Babice Obecní úřad Pozvánka Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Kunovicích pořádá společenskou akci Přátelské setkání s důchodci, která se bude konat v pátek 10.října 2008 v sále Hostince na rozcestí. Začátek : v 16,00 hod. (Prosíme o dochvilnost) V kulturním programu vystoupí děti ze Základní školy Kunovice a soubor 5 tetek z Hrachovce. K poslechu, popř. i k tanci, bude hrát harmonikář p. Foltýn z Polic. Občerstvení je zajištěno. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši hojnou účast. Sbor pro občanské záležitosti

13 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 13 Výzva SDH Kelč hledá kluky a holky od let, kteří mají velký zájem závodit, dosahovat skvělých výsledků, ale zároveň tvrdě a poctivě trénovat. Tréninky celoročně, zimní příprava v tělocvičně a s trenérem atletiky. Poplatky nevybíráme. Hledáme však ty, kteří mají správnou vůli a odhodlání. Kontakt: p.jaroslav Staša , Dáša Syryčanská Provozní doba kadeřnictví v Kunovicích Pondělí 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Úterý 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Středa Zavřeno (pouze na objednávky) Čtvrtek 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Pátek 9:00-12:00 13:00-16:00 16:00 Sobota Pouze na objednávky Pokud Vám nevyhovuje má pracovní doba, jsem ochotná domluvit se na jiném termínu. Drajsajtlová Jarmila Telefon: 603/ Hotel Zubříč Rajnochovice přijme do trvalého pracovního poměru recepční a kuchaře nebo kuchařku. Nástup možný ihned. Informace na tel. č

14 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 14 CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Vás srdečně zve na TANEČNÍ VEČER s cimbálovou muzikou JASAN a DJ Jarek od 20:00 hod v kulturním domě v Hrachovci BOHATÉ OBČERSTVENÍ TOMBOLA Vstupné 80,- Kč Vaší účastí a zakoupením vstupenky podpoříte nás a naše projekty Předprodej vstupenek: Knihkupectví Adamec nebo ředitelství Charity VM, Kpt. Zavadila 1345, u Mgr. Petra Lišky; / 980

15 podzim 2008 ZPRAVODAJ strana 15 Články od přispěvovatelů nejsou opravovány a upravovány. Uzávěrka dalšího čísla je Prosím o zasílání podkladů do nastávajícího čísla na popř. doneste podklady na Obecní úřad v Kunovicích.

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Výroční zpráva. rok 2011

Výroční zpráva. rok 2011 Výroční zpráva rok 2011 Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Obsah 1. Úvod... 3 2. Členové MAS... 4 3. Orgány a pracovní tým sdružení... 6 4. Jednání orgánů v r. 2010... 8 5. Vyhlášené

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience 20 / 21 Koláče Náplně do koláčů a buchet Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu 80 g změklého másla 4 žloutky 2 bílky moučkový cukr dle chuti 1 vanilkový cukr několik lžic tuzemáku Tvaroh dejte do mísy

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Kuchař - Číšník Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS. rok Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS. rok Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS rok 2015 Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Obsah 1. Úvod... 3 2. Členové MAS... 4 3. Orgány a pracovní tým spolku... 5 4. Jednání orgánů

Více

Recepty. Jablečná slavnost 2007

Recepty. Jablečná slavnost 2007 Recepty Jablečná slavnost 2007 Smetanovo-jablečný koláč 130 g cukru 130 g másla 2 vejce 260 g hladké mouky 1 kg jablek 2 sáčky vanilkové cukry 0,25 l mléka 350 g zakysané smetany 2 žloutky trocha mandlových

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Puding z jáhlových vloček

Puding z jáhlových vloček Puding z jáhlových vloček 1 Jáhlové vločky (instantní varianta) zalijeme trochou vařící vody, promícháme a necháme v přikryté nádobě změknout. 2 Do husté vločkové kaše vmícháme med, na kousky nakrájené

Více

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka Bábovky a buchty Třená bábovka 25 dkg hrubé mouky, 18 dkg cukru, 12 dkg tuku, 3 vejce, mléka dle potřeby, citr. kůra, vanilka, prášek do pečiva. Bábovka 20 dkg másla, 1/4 kg cukru moučky, 1/2 kg výběr.

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

1 rozšlehané vejce na potření. 50ml rumu

1 rozšlehané vejce na potření. 50ml rumu RECEPTY SLAVNOSTI PLODŮ 2016 PEKAŘSKÝ VÝROBEK 1) NESTANICKÝ FRGÁL Drobenka 500g polohrubé mouky 130g cukru moučka 150g cukru krupice 130g změklého másla 150g polohrubé mouky 2 žloutky Nastrouhaná kůra

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 14. 12. 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Tvarohový koláč. Řezy Florida

Tvarohový koláč. Řezy Florida Tvarohový koláč 450g polohrubé mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu. Z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru,

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Jablka Plněná jablka... 1 Jablečná roláda... 1 Jablečné palačinky 1... 2 Jablečné palačinky 2... 2 Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Čatní

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015

Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín Organizační zabezpečení Okresního kola hry Plamen 2014/2015 Místo konání: stadion Jiskra Otrokovice Datum konání: 15. 16. května 2015

Více

Dezert Suzette 7 vajec, šťáva z 1/2 citrónu 200 g jemného krystalového cukru 180 g polohrubé mouky meruňková povidla 1 krabice dětských piškotů 150 g sekaných ořechů 150 g rozinek, 2 dl rrumu 1 litrová

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás.

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. MOU NÍKY 2012 Jablíčkový dort Simona Urbánková 100g polohrubé mouky, 100g cukru moučka, 100g másla nebo Hery, 1 lžička prášku do pečiva, 2 balíčky skořicového

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 23. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 16.12. 2015 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Oznice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Údaje o obci: Adresa : Oznice 109 PSČ : 756 24 p. Bystřička Telefonické

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Váš šonováček

Váš šonováček ŠONOVSKÝ ZPRAVODAJ...... Číslo 4/2010, vychází do 31.5. 2010 (květen 2010) V. Ročník www.sonov.cz...... SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři zpravodaje. Krásně rozkvetlé jaro je tu a s ním i pár řádků pro Vaši

Více

Zápis z 23. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v úterý dne od 18 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.

Zápis z 23. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v úterý dne od 18 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp. Zápis z 23. zasedání Rady obce S o b ě c h l e b y, které se konala v úterý dne 8.12. 2015 od 18 hodin v kanceláři starosty obce v Soběchlebích čp.141 Přítomni: Ing. Miloslav Jančík, Mgr. Břetislav Kratochvíl,

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Z Á P I S z 13. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne 23. 6. 2016 od 18:00 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Soběchleby

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

150 g hladké mouky, 3 vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce vařící vody, čokoládová poleva,

150 g hladké mouky, 3 vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce vařící vody, čokoládová poleva, PUNČOVÉ KOKOSOVÉ ŘEZY Punčové kokosové řezy 150 g hladké mouky, 3 vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce vařící vody, čokoládová poleva, punčová nádivka: 2 balíčky piškotů, rum, trochu citrónové šťávy,

Více