Terra Libera. Chceme boj s daňovými podvody, nebo více daňové konkurence? Rent-seeking society Tomáš Mlčoch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terra Libera. Chceme boj s daňovými podvody, nebo více daňové konkurence? Rent-seeking society Tomáš Mlčoch"

Transkript

1 Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE květen červen 2013 / ročník 14 Den daňové svobody 2013: Od úterý 11. června již jen sami na sebe Aleš Rod Vúterý 11. června se daňoví poplatníci v České republice konečně dočkali vytouženého Dne daňové svobody. Prací na stát jsme letos strávili 161 dní. Následující den, který letos vyšel na úterý 11. června, byl tak prvním dnem daňové svobody v České republice. Letos více práce na stát Prací na stát v letošním roce strávíme o jeden den více než v minulém roce (2013: 161 dní vs. 2012: 160 dní), což se vzhledem k loňskému přestupnému roku projevilo posunem v kalendáři z 9. června 2012 na letošní 11. červen A cože Den daňové svobody vlastně znamená? Den daňové svobody pomyslně dělí rok na dvě části, na tu, kdy pracujeme na pokrytí veřejných výdajů, a na tu, kdy pracujeme na sebe. Stát nemá žádné jiné peníze než ty, které vybere na daních, a ty, které si půjčí ty budou muset být spolu s úroky splaceny v budoucnosti. Proto se Den daňové svobody Liberálního institutu váže k výdajům státu. čím méně se stát rozhodne v daném roce utrácet, tím zkracuje dobu vazalství práce pro stát, tedy ekonomické aktivity každého z nás, jejíž plody neskončí v naší peněžence, ale ve státní kase. Chceme boj s daňovými podvody, nebo více daňové konkurence? Ivo Strejček ml. Daňová harmonizace je po finanční a hospodářské krizi v Evropské unii stále častěji skloňovaným tématem. Zvyšování stávajících daní a zavádění daní nových, omezování pohybu kapitálu po světě, nebo kroky k zásadnímu narušení bankovního tajemství kvůli boji s nezdaňovanými příjmy omezují naši svobodu nakládat s plody práce (která se tím prodražuje). Přitom daňová konkurence je projevem fungujících mezinárodních trhů a daňová optimalizace (pokud se nejedená o explicitní porušení zákona, čili daňový podvod) není ničím jiným, než projevem zcela přirozeného racionálního maximalizačního chování člověka a důsledkem selhání složité regulace, která sice chce takovému jednání zabránit, ale není toho schopná, nebo jej dokonce podporuje. Daňové podvody jako problém účetních systémů Současné účetnictví je na hony vzdálené základním principům, které by mělo prvořadě dodržovat tedy jednoduchost jak pro účetní jednotku, tak (pokračování na straně 2) KALKULAČKA DAŇOVÉ ZÁTĚŽE vám spočítá celkovou daňovou roční zátěž a jistě vám vyrazí dech, když zjistíte, kolik věcí byste si mohli koupit za celkovou sumu, kterou vám lačná státní pokladna každoročně vytáhne z peněženky! Sami se o tom přesvědčte se na: Rent-seeking society Tomáš Mlčoch Problém = lidé podceňují velikost státu Protože lidé stále podceňují velikost státu a tím i celkovou sumu všech daňových odvodů, které jsou čím dál častěji skrývány ve formě nepřímých daní, analytici Liberálního institutu vytvořili unikátní kalkulačku zaplacených přímých i nepřímých daní! Tu najdete na webu Kalkulačka daňové zátěže. Podíváme-li se na vývoj Dne daňové svobody v okolních zemích, jako každoročně se na prvních příčkách měřeno daňovou svobodou umístily Jižní Korea (Den daňové svobody tam oslavili již 27. dubna) a Austrálie (Den Daňové svobody nastal 5. května). Na druhé, nesvobodné straně spektra se taktéž tradičně umístilo Dánsko (daňoví poplatníci si počkají až do 1. srpna) a Francie s Finskem (Den daňové svobody vychází shodně na 26. července 2013). Více o projektu Den daňové svobody naleznete na a Aleš Rod je hlavním analytikem Liberálního institutu Rent-seeking inevitably occurs in every society, however, some societies suffer from rent-seeking more and some other less. In this article, I would like to discuss the reasons why rent-seeking may happen in the first place. Secondly, how people should look at various seemingly not rent-seeking actions. Finally, I will place an example from the Czech Republic which could be shown as a nice example of rent-seeking society with many particularities. Rent-seeking generally means capturing rent through political process (i.e. laws or regulations in favour of a particular pressure group) at the expense of others. Therefore, rent-seeking activities and consequent rents do not lead to the enlargement of nation s wealth but rather to its redistribution that is, by definition, a wasteful activity. Naturally, if a nation operates large budget, there is a lot in stake in terms of a rent and there are higher incentives to get it. Similarly, when a state produces complex and difficult laws, there are higher possibilities to insert some additional paragraph or an exception because one additional paragraph is not as visible among others (economically speaking, marginal cost of implementing them is decreasing with the number of exceptions). (pokračování na straně 2) / 1

2 Chceme boj s daňovými podvody, nebo více daňové konkurence? (pokračování ze strany 1) pro uživatele, významnost informací, nebo princip opatrnosti. Účetní rozvahy již neplní takovou roli, kterou bychom očekávali závazky v pasivech jsou kryté ztrátami z budoucího impairmentu aktiv a často o skutečném stavu podniku nevypovídají zhola nic. Sofistikovaná regulace výkaznictví tragicky selhává. Goodwill, který jen u evropských firem dosahuje téměř 800 miliard euro v účetní hodnotě, se v rozporu s účetními standardy zpravidla netestuje na snížení hodnoty a neodpisuje (můžeme se tedy jen domnívat, jak moc jsou rozvahy podniků přifouknuté třeba právě touto položkou). O pravidlech pro vykazování a oceňování finančních aktiv zejména u finančních společností je téměř škoda mluvit, neboť jim v kamuflování ztrát zcela vědomě nahrávají samotní tvůrci Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Účetní systémy jsou děravé jako ementálský sýr množství výjimek a odpočitatelných položek, nekonečné množství právních kliček mezi paragrafy, různé možnosti klasifikace rozvahových položek a jejich následného odpisování či oceňování, nebo jejich vliv na hospodářský výsledek, vedou ke zcela racionálním machinacím s hospodářským výsledkem a následně i jeho zdaněním. Složitost systému pouze nahrává těm podnikům, jejichž management má lepší poradenskou firmu, která je schopná vymyslet lepší alternativní systém účtování výnosů. S daněmi u podniků je spojený i systém navazujících regulací hygienické normy, normy pro bezpečnost práce, povinné přestávky, nutnost mít pracovní smlouvy zaměstnanců neustále na místě výkonu jejich práce apod. Úředníci, kteří vynucují (podle mnoha příběhů ze života i nesmyslně tvrdě) tyto normy a udělují tučné pokuty nejen, že podnikatelům znepříjemňují jejich práci, ale zvyšováním nákladů tlačí podnikatele k daňové optimalizaci. Přeregulovanost podnikání, neflexibilita pracovního práva a administrativní zátěž nevede k ničemu jinému, než k hledání cestiček, jak regulace a povinnosti obejít. Daňové podvody jako zrcadlo hospodaření státu Státní výdaje nezadržitelně rostou. Je tomu tak téměř v celém světě, kde se vlády předhánějí v nadbíhání svým voličským zájmovým skupinám (za všechny zmiňme jen krátký výčet: americká Obamacare, evropské dotace na všechno, bující sociální systémy, ve kterých je pro mnoho lidí lepší nepracovat a být závislý na státu apod.). V posledních krizových letech je vliv státu navíc stále viditelnější a silnější, protože stát a jeho aparát zneužívají krize k ukousnutí co největšího prostoru ve svůj prospěch. Politické elity se nepoučily z krizových okamžiků XX. století a svojí aktivistickou politikou opakují chyby minulosti, jako je příklon k vyššímu zdanění ekonomicky aktivních obyvatel, rozdávání více peněz ekonomicky neaktivním obyvatelům, posílení státních investic (mnohdy do zcela nehospodárných a zbytečných projektů), nebo udržování nekonkurenceschopných podniků nad hranicí bankrotu prostřednictví přerozdělování daní, které odvedly jiné podniky. S bujícími rozpočty státu ekvivalentně narůstá buď přítomné nebo budoucí zdanění jeho obyvatel. A toho jsou si ti, kteří daně budou platit, dobře vědomi. Je tedy racionální, že nevidí-li poplatník efektivní využití svých odvodů, bude se snažit tyto odvody minimalizovat (využíváním kliček v daňovém řádu, nebo explicitním daňovým podvodem) nebo je odvádět jinde (zcela legitimní a nepostižitelné rozhodnutí, kdy odcházejí ti, kdo ekonomice přináší nejvíce). To, že státu začnou mizet daňoví poplatníci za hranice nebo daně přestávají platit, je jednoznačným důkazem, že důvěra ve správu veřejných financí je velmi nízká a daňové zatížení příliš vysoké. Proto by se politici měli nad svým počínáním a směrem a objemem veřejných peněžních toků zamyslet. Daňová konkurence jako motor změn Poučka, kterou by měl slyšet na první přednášce základů ekonomie snad každý, zní, že konkurence je vždy užitečná. Konkurence má vždy blahodárný užitek na lidskou činnost abychom obstáli a získali své místo na slunci - vždy s někým, nebo něčím soupeříme. A tento souboj a schopnost adaptace na nové tržní podmínky vždy vede k lepšímu výkonu. Konkurence neplatí jen na mikro úrovni tedy mezi námi jako jednotlivci, nebo mezi podniky - ale i na makro úrovni mezi regiony, státy a nadnárodními uskupeními. Konkurence na makro úrovni vede k zlepšování institucionálního, legislativního a hospodářského prostředí, což se pozitivně odráží na všech aspektech života. Druhou poučkou, kterou by měl znát i ekonomický laik, by měla být ta o blahodárnosti arbitráže - tedy využívání rozdílných cen na oddělených trzích. Je-li cena úvěru v Čechách vyšší než v Německu (v ČR je tedy vyšší úroková míra), je pro investora výhodnější přesunout svůj kapitál do Čech, kde z něj bude mít vyšší zisky (za předpokladu, že transakční náklady na tento přesun jsou nižší, než je cenový rozdíl a i po jejich odečtení bude arbitražér realizovat zisk). Stejně tak to platí i o ceně podnikatelského úspěchu tedy dani. Je-li někde daň nižší a náklady přesunu svých aktivit do této oblasti jsou relativně nízké, je zcela logické, že lidé půjdou za lepšími podmínkami. To pak zvyšuje nejen jejich bohatství a bohatství hostitelské země, ale ochuzuje to zemi, ze které odešli. Budeme-li vytlačovat naše rezidenty, kteří v evropském prostoru podnikají a zaměstnávají tisíce lidí někam za hranice EU, nic nezískáváme, pouze ztrácíme. Buďme obezřetní! Je s podivem, proč se státy EU chtějí dobrovolně stát ještě více (nejen) daňově nekonkurenceschopnými, než jsou nyní. Harmonizace daňových pravidel a sbližování daňových sazeb vede k zabraňování daňové konkurenci. To vede k neefektivitě a ztrátě hospodářské dynamiky, která je už po několik posledních let prachbídná. Zároveň omezuje i vlajkovou loď Evropské unie jednotný trh, kdy se volnost toků kapitálu stává do značné míry bezpředmětnou, neboť kapitálová arbitráž již nebude tak efektivní. Daňové harmonizace zřejmě vytváří předpolí i pro významnější hrozbu pro národní státy nadnárodní fiskální unii. Nebude-li existovat daňová konkurence, snadno mezi politiky převládnou argumenty o minimalizaci nákladů nebo efektivitě výběru a dohledu nad daněmi a tito lidé pak předají pravomoc zdaňovat občany a spravovat jejich peníze na nadnárodní úroveň do nějaké pěkné skleněné budovy v Bruselu. Tím pozbydou klíčovou pravomoc, která dodává legitimitu jejich existenci i národní státy, jejichž občané přijdou o velkou část své svobody. Buďme proto obezřetní a nenechme se zmást krásně znějícími slovy o spravedlnosti a chytání daňových gaunerů. Ivo Strejček ml. je spolupracovník Liberálního instututu a student NF VŠE Rent-seeking society (pokračování ze strany 1) Usually, non-economists classify economists as some ones who measure everything in money and are blind to other facts (whatever this incantation means). They may be true but why should not we look at things in this way if people, often inadvertently and not-knowingly, bear the costs that rent-seeking produces? We can start with basic example of taxi driver licenses. Taxi drivers are relentless advocates of complicated licenses because without them, obviously, everybody could do the job and there would be no rent. The role of economist should be to point out this fact and explain it as simply as it is possible to the public. But certainly there are more difficult examples of rent-seeking to reveal. / 2

3 POKRAČOVÁNÍ RENT-SEEKING SOCIETY In the line with Bryan Caplan (2007), 1 people, not only in the Czech Republic, probably underestimate the true level of rent-seeking. Let us start with the Czech tax laws which are, literally, filled with exceptions. They help to, especially, a richer part of population which is more able (financially or professionally) to circumvent taxes or to hire a tax advisor. 2 Luckily, if you then are rich enough (over 50mil CZK, approx. 2mil ), you can create the fund of qualified investors which is taxed only by 5%. In a sense, this leads to a degressive tax rate or rather reversely U-shaped rate when middle class pays the highest proportion. 3 From similar (rent-seeking) reasons, there exist in the Czech Republic six parallel accounting regulations (standards). 4 It is more than obvious that it is not necessary to have so many standards, but rather they were made on the request of the particular pressure groups (tax advisors. If you compare this laws - which are mainly principle based and there are no clear and firm rules - with the best accounting standards US GAAP, 5 the situation is rather unsatisfying. Oddly enough, banks and insurance companies have two standards which makes it very difficult to do consolidated financial statements and it is, therefore, very costly for them (and very lucrative for tax advisors). In the end, however, these costs pay the usual customers of banks and insurance companies in the form of lower interest rate (or higher fees) in their bank accounts or in higher interest rate for entrepreneurs which consequently lower entrepreneurial activity and thus increase unemployment. By these examples (out of many) I wanted to show some particularities of the Czech rentseeking society. To conclude, these laws, regulations and alike increase the cost of production and increase the cost of living that, in turn, means lower living standard. Not to mention that a country loses its competitiveness and also attractiveness for foreign investments in comparison with other countries in which there are not resources wasted in this way. We should bear in minds that the one of the roles of economists is to point out these facts, to explain how unnecessary some laws are and to look for the true incentives of various rentseeking activities. Tomáš Mlčoch je spolupracovník Liberálního institutu a student NF VŠE 1 His famous book: The myth of the rational voter: why democracies choose bad policies. Princeton University Press, There is an interesting example which has the Czech Republic common with Slovakia. Although both countries started in the 1990s with the tax code without loopholes, after 20 years they both look similarly (with differences) in case of magnitude or the number of various exceptions. This example also shows that both governments are obviously not resistant to various pressure groups which can rather easily put the exceptions in. 3 Nevertheless, from the 1st January there is a new solidarity contribution of 7% for income higher than CZK. 4 There is regulation n. 500/2002 Sb. which is more or less general for entrepreneurs. Then, special regulations n. 501/2002 for banks and other financial institutions; 502/2002 for insurance companies; 503/2002 for health insurance companies; 504/2002 for non-entrepreneurial institutions and 410/2009 for local governments, contribution institutions, state funds and organizational parts of a state. 5 The US GAAP are considered to be the most transparent and clear because they are rule-based and it is very difficult to circumvent them. For example, IFRS (International Financial Reporting Standards) are principle-based which allow to an extent to create our own interpretation and find more easily some loopholes which means a profitable business for auditors and consultant companies. Povodně nejsou pozitivní ekonomický stimul Aleš Rod Ještě ani neopadla voda a už se v záplavě zpráv o záplavách začínají objevovat názory, že velká voda je vlastně pozitivním stimulem pro ekonomiku a že na ní vlastně vyděláme. Možná to autoři těchto scestných výroků nemyslí vážně a chtějí lidem vlít optimismus do žil Protože z ekonomického hlediska jde samozřejmě o naprostý nesmysl!!! Povodně mohou mít pozitivní dopad na statistické měření ekonomické výkonnosti tokovým agregátem, jako je HDP. Ten měříme od ledna do prosince, avšak je známo, že o bohatství lidí nám tento ukazatel nic moc neříká. Tak například kdyby někdo měřil výkonnost ekonomiky, v níž Sisyfos tlačí celý rok kámen do kopce, v prosinci se mu skutálí z podvrcholu a v lednu začne znovu, šlo by o perpetum mobile na hrubý domácí produkt. Ale na bohatství? Asi ne. A přesně to se stalo s velkou vodou. Myslíte, že na povodni ekonomika vydělá? Nevydělá. Pro ekonomiku jako celek povodeň stejným stimulem, jako když si majitel stavební firmy zapálí dům a ten si pak znova postaví. Firma má zakázku a práci, vykáže ekonomickou aktivitu. Ale bohatší se pan majitel určitě necítí. V souhrnu tomu není jinak. To, že statistika naměří ekonomický výkon, neznamená, že na tom jsme lépe než včera. Na povodni reálně vydělají maximálně ti, kteří své výrobky a služby prodají lidem, kteří o tyto již jednou vyrobené statky kvůli povodni nenávratně přišli. Co jeden zaplatí, druhý vydělá. Zdroje využité na ODKLÍZENÍ ŠKOD a OBNOVU ZNIČENÉ ÚROVNĚ BOHASTVÍ by však mohly být využity jinde a jinak. Právě to, co by mohlo být vyrobeno a v důsledku povodní vyrobeno nebude, je hlavním argumentem proti pomateným uctívačům přírodních katastrof jakožto ekonomického stimulu. Náklady obětované příležitosti výrobních faktorů jsou totiž na rozdíl od statistiky HDP prakticky nevyčíslitelné. Celý víkend jsem strávil v zaplavené obci úklidem škod v poničeném domě. Pokud je někdo přesvědčen o tom, že na povodních vlastně agregátně vyděláme, nechť to neříká lidem v poničených oblastech. Poškození lidé třímající v rukou krumpáče, sekery, košťata a lopaty, by totiž tyto skvělé zprávy nemuseli pochopit. Aleš Rod je hlavním analytikem Liberálního institutu On-line archiv TERRA LIBERA z let dostupný na stránkách TERRA LIBERA je vydávána společností TERRA LIBERA. Kontaktní adresa: TL, c/o Liberální institut, Spálená 51, Praha 1 Její vydávání není povoleno ani schváleno žádnou státní institucí. / 3

4 Povodňové nespravedlnosti Ladislav Tajovský Velká voda přinesla kromě bezpočtu trápení a několika tragédií i zajímavé podněty k zamyšlení nad jejími, řekněme, ekonomickými souvislostmi. Zkusme jich pár vybrat. Důvěřuj Bohu, ale dům si postav na kopci, říká se odpradávna. Připomínat to právě teď je asi trochu drsné, ale budiž. Stav po opadnutí vody má z tohoto úhlu pohledu několik rovin. V situaci akutního ohrožení je nepochybným faktem, že pomáhat je třeba bez rozdílu a všem ohroženým i když někdo sjíždí rozvodněnou řeku, i když někdo odmítá opustit zatopený dům, je povinností nabídnout pomoc. Stejně tak by ti, kteří přišli o majetek, měli mít nárok na nouzovou pomoc umožňující holé přežití (u nás s limitem 15násobku životního minima). Že by se i v takové situaci měly zkoumat nejen majetkové poměry postižených a jejich rodin, je stejně tak logické, jako u nás prakticky vyloučené má mít vytopený investiční bankéř stojící po kolena ve vodě nárok na pomoc v hmotné nouzi? Dejme tomu, že tady převáží kdo rychle dává, dvakrát dává a že takto vydaná částka jsou drobné, při nichž se nevyplatí konkrétní majetkové poměry zkoumat. Komu pomáhat víc? Jiný rozměr souvisí s pojištěním. Že jsou reálně mnohem víc postiženi ti, kteří své nemovitosti pojištěné nemají (za situace, že pojištěné být mohly), je nabíledni. V horší situaci jsou tedy ti, kteří si pojištění neplatili, a teď nemají střechu nad hlavou. Mají ti dostat větší pomoc, podle principu potřebnosti, než ti, kteří s něčím takovým počítali? Nebo má platit princip zásluhovosti, tedy pomoc tomu, kdo se sám přičiní? Příroda je nespravedlivá a jde o to, zda tuto nespravedlivost vyrovnáváme, či naopak prohlubujeme. Když si někdo neplatí pojištění, tak to také znamená, že ušetřené prostředky vynaložil na něco jiného než ten, který myslel na zadní vrátka. Bydlet s výhledem na řeku je určitě atraktivní. Každý, kdo si po letech 1997, respektive 2002 takové bydlení pořídil, musel zvažovat, jaké je riziko zatopení ve srovnání s užitkem, který mu přinesou romantické podvečery s tiše plynoucí řekou. Škoda způsobená povodní se dá nějak změřit ale kdo změří užitek plynoucí z 365 dnů v roce strávených na uklidňujícím, romantickém místě? Máme tyto zatopené považovat automaticky za oběti, když předtím jsme jim mohli roky jen závidět? Sám autor zná několik lidí, kteří si postavili či koupili bydlení po roce 2002 v ohrožených oblastech s tím, že čistě statisticky je vyloučené, aby se dožili opakování něčeho podobného. ních kanceláří, abychom zjistili, že bydlení v ohrožených oblastech je levnější. Představme si tuto modelovou situaci: dvě rodiny si ve městě X ležícím na řece Y pořizují dům. Ten kousek u řeky stojí dva, stejný na kopečku tři miliony. Ti, kteří ušetřili milion, jsou teď zatopení. Ten, kdo se vody bál, vyhodil milion navíc, na který musel vydělat a který nemohl utratit za něco jiného na rozdíl od souseda od vody. Berme to tak, že šlo o svobodné rozhodnutí každého z nich to neznamená, že takových případů je většina, ale rozhodně se takové vyskytují. Je tedy spravedlivé, aby v rámci solidarity automaticky přispěchal ten opatrný na pomoc někomu, pro nějž riziko nehrálo takovou roli? Co ten ušetřený, respektive utracený milion? Jak ho do toho započteme? Připomeňme, že už mluvíme o situaci po akutním ohrožení. Trh takovou situaci řeší rozdíly v pojistném ale když nastane pohroma, jdou tyto úvahy stranou a nastupuje solidarita a pomoc. Tento text vůbec neznamená, že pro něco takového není místo; přesně naopak. Jakmile však opadne voda a zmizí přímá hrozba, měli bychom co největší prostor nechat dobrovolnosti a odpovědnosti za svůj vlastní život. Jinak je totiž pravděpodobné, že budeme v dobré víře a nevědomky hluboce nespravedliví. Ladislav Tajovský je vyučující na KHD NF VŠE Ne až tak divoký divoký kapitalismus: Děti a charita ve viktoriánském Londýně Hynek Řihák Péči o děti považuje naprostá většina lidí za velmi důležitou věc, dost možná, že za důležitější než péči o jiné skupiny lidí. Součástí péče o děti byla v dřívějších dobách (někdy je i dnes) i dobrovolná charita ve prospěch chudých dětí. Nyní se krátce podíváme na problematiku péče o děti ve viktoriánském Londýně a uvedeme zde pár jiných příkladů této charity a několik jiných zajímavostí. Opřeme se zde o knihu historičky H. Amy "The Street Children of Dickens s London". Pro ranou viktoriánskou periodu ( ) H. Amy uvádí, že: "Nepříznivá situace londýnských pouličních dětí během této periody byla zoufalá, ale nebyly bez pomoci. Tato pomoc byla zaměřena na chudé obecně, stejně jako specificky na potřebné děti, včetně těch na ulici.". Pomoc vycházela ze snahy dětem pomoci a zachránit je, ale také z vlastního zájmu - snahy očistit ulice od těchto dětí a chránit tak reputaci Londýna. V té době se dle autorky Laciné riziko v. drahá jistota A další: stačí letmý pohled na nabídky realitvláda zabývala sociálními problémy, jen pokud se staly příliš urgentními a pak je navíc řešila pomalu [1]. Vznikl tak prostor pro soukromou iniciativu. Než přejdeme dále, musíme uvést opět jednu důležitou věc: "Pouličním dětem, speciálně těm, které žily ve slumech, bylo často pomáháno ze strany jiných chudých lidí. Přátelé a sousedé v nejchudších komunitách přicházeli s pomocí sobě navzájem. Na rozdíl od charity nabízené jinými vrstvami, taková pomoc nebyla oficiálně zaznamenána, ačkoliv investigativní žurnalisté, duchovní a misijní pracovníci si jí byli vědomi." [2]. To platí jistě i pro pozdní viktoriánskou periodu od roku 1870, kdy: "Londýnští chudí, včetně pouličních dětí, si pomáhali navzájem také." [3]. Nyní přejděme pro ilustraci k několika příkladům. V Londýně: "Pomoc a přístřeší bylo dostupné pouličním dětem v řadě [několika?, pozn. autora] útulcích napříč metropolí pro chudé všeho věku. Některé útulky nicméně přijímaly jen děti v doprovodu jejich matek." Dvacet devět institucí, které nabízely nějakou pomoc pouličním dětem, bylo zaneseno v "List of Charities pro " [4]. Známý baptistický kazatel Ch. H. Spurgeon dostal 20 tisíc liber na stavbu sirotčince pro chudé chlapce bez otce. Založil tedy Stockwell Orphanage, který byl otevřen pro chlapce roku Od roku 1879 byl i pro dívky. Zde se těmto nabízelo vzdělání, které bylo mnohem širší, než jaké se obvykle pro chudé uvažovalo [5]. V Londýně existovalo i několik charitativních organizací na pomoc kriminálním dětem. Royal Philantropic Society" byla ustavena již roku Tato společnost poskytovala střechu nad hlavou pro chlapce a dívky a trénovala je pro to, aby si vydělávali namísto žebrání a kradení. Společnost měla i vlastní farmářskou školu, která do roku 1857 ubytovávala 250 chlapců. Jiná instituce pro dívky kriminálnice od 7 do 13 let vznikla v Chelsea roku Tyto dívky zde byly trénovány na / 4

5 POKRAČOVÁNÍ NE AŽ TAK DIVOKÝ DIVOKÝ KAPITALISMUS: DĚTI A CHARITA VE VIKTORIÁNSKÉM LONDÝNĚ pozici služebná. A "Reformatory and Refuge Union" ustavená v roce 1856 mimo jiné založila domy na půli cesty [6]. Roku 1884 vznikla v Londýně i společnost pro prevenci krutosti proti dětem ( London Society for the Preventetion of Cruelty to Children ), která měla do roku poboček v Anglii, Walesu a Skotsku. Tato společnost zaměstnávala i inspektory ke zkoumání příčin zneužívání a zanedbání dětí [7]. A dalo by se pokračovat. I když byla přítomnost chudých dětí stále zřejmá, tak počty pouličních dětí v Londýně začaly dle H. Amy po roce 1870 upadat [8]. "Pouliční děti pozdější [viktoriánské, pozn. autora] periody měly jednu důležitou výhodu nad jejich dřívějšími protějšky; ony se nemusely protloukat samotné, protože jim bylo dostupné mnohem větší množství pomoci. Filantropové zabývající se záchranou lidí bez domova a strádajících dětí pokračovali a zvyšovali své úsilí, když další se připojovali k záchranné práci. Ovšem ne každé dítě o tuto pomoc stálo: "...některé děti si vybraly zůstat na ulici, protože si užívaly svobody a nezávislosti, kterou tento životní styl dovoloval [9]. Kniha H. Amy také přináší některé z rozhovorů, které prováděl novinář H. Mayhew v ranné viktoriánské periodě. Překvapivě často tyto zde uvedené rozhovory neobsahují žádnou sebelítost anebo žehrání na poměry. Například při rozhovoru s osmiletou prodavačkou řeřichy, která navíc o víkendu sloužila i v židovské rodině, byl Mayhew ze své středostavovské perspektivy překvapen nedostatkem sebelítosti a vlastně akceptací situace. Dvě prodavačky květin (15 a 11 let, sirotci) se vyznačovaly pevností, odhodláním čelit nepřízni a nedostatkem sebelítosti. Nestěžujícím si stoicismem se vyznačoval i 14 letý chlapec, který musel pracovat (ve skutečnosti sbírat to, co přinesla řeka) kvůli nemoci a obchodnímu neúspěchu své ovdovělé matky. 14 letá metařka pracovala mimo neděli dlouhé hodiny, ale: Ačkoliv přinucena jejími okolnostmi k tvrdému životu londýnských pouličních dětí, tato vybraně mluvící a veselá dívka se nejevila býti nešťastnou...jako tak mnoho jiných akceptovala svůj životní osud odvážně a beze stopy sebelítosti. [10]. Z pohledu tehdejšího průměrného člověka tj. v podstatě člena nižší vrstvy, protože tato vrstva byla nejvíce v populaci zastoupená nešlo v zásadě o úplně odlišný způsob života. Hynek Řihák je projektant [1] Amy, s. 82. Nelze plně vyloučit, že si tehdejší vlády uvědomovaly i negativa sociálních politik - například zavedení povinné školní docházky vedlo ke ztrátě příjmů pro rodiny chudých a tedy prohloubení jiného problému. [2] Ibid, s. 83. K témuž viz i s [3] Ibid, s [4] Ibid, s. 86. Mezi tyto útulky patřil již v kapitole 9.2 uvedený "Field Lane Refuge". [5] Ibid, s. 88 a anglická wikipedie, heslo Charles Spurgeon. [6] Amy, s [7] Ibid, s [8] Ibid, s. 104 a podobně s [9] Ibid, s. 110 a 115. Podobně i s. 48. [10] Ibid, s , a Literatura: 1. Amy, H. The Street Children of Dickens s London. Stroud: Amberley Publishing 2012, ISBN Chtěli byste podpořit vydávání elektronického časopisu Terra libera? Staňte se členem KLUBU PŘÁTEL LIBERÁLNÍCH MYŠLENEK Členstvím nejen podpoříte šíření liberálních myšlenek prostřednictvím časopisu Terra libera, ale získáte i další výhody. Tento klub Vám nabízí tři typy členství: Bronzové členství 500 Kč ve prospěch LI. Bronzoví členové získají diskusní fóra Liberálního institutu a slevu 20 % na veškeré publikace a reklamní předměty LI. Stříbrné členství 1000 Kč ve prospěch LI. Stříbrní členové získají diskusní fóra a přednášky Liberálního institutu a slevu 30 % na veškeré publikace a reklamní předměty LI. Zlaté členství Kč ve prospěch LI. Zlatí členové získají diskusní fóra a VIP pozvánka na přednášky Liberálního institutu slevu 30 % na reklamní předměty LI, veškeré publikace LI vydané v daném roce zdarma a VIP místa na akcích pořádaných LI. A jak se stát členem Klubu přátel liberálních myšlenek? K registraci stačí vyplnit registrační formulář na stránkách zaslat jej na adresu a poukázat zvolenou částku na účet LI (do zprávy pro příjemce prosím uveďte "DAR" a "celé jméno"), případně ji složit hotově v sídle Liberálního institutu ve Spálené ulici. V případě daru převyšujícího 1000 Kč je možné částku odečíst od základu daně z příjmu (více informací na stránkách LI). / 5

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty

POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum CZ.1.07./2.4.00/17.0040 POVODNĚ V ČR Finanční a ekonomické aspekty Ing. Lenka Furová KVE ESF MU 1 O ČEM TO DNES BUDE? Co jsou povodně, jak vznikají, co způsobují

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax.

Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297, fax. HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTů PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Helena Sůvová Vysoká škola zemědělská Praha, Provozně ekonomická fakulta, Katedra zemědělské ekonomiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel. 02_3382297,

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. I N S T I T U T F O R D E M O C R A C Y A N D E C O N O M I C A N A L

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Studie porovnání zadlužení Strakonic s jinými městy

Studie porovnání zadlužení Strakonic s jinými městy Ing. Libor Volf, daňový poradce č. osvědčení 3650 / Tax Adviser Nr. 3650 Mobil 603 952 358 Školní 41 E-mail volf.libor@wo.cz 386 01 Strakonice II Tel./Fax 383 321 061 Studie porovnání zadlužení Strakonic

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ÚČTOVÁNÍ Jestliže nastane některá z těchto či obdobných událostí musí firma provést test na snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Tvoří ho dvě fáze: 1. fáze Odhadnout čisté peněžní toky plynoucí během zbývající

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA

ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA ROZŠÍŘENÍ INSTITUTU ODDLUŽENÍ NA PODNIKATELE MARTIN LEBEDA Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Abstract in original language Oddlužení se v českém prostředí velice dobře ujalo,

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT Praha, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Podstata fungování tržního systému

Podstata fungování tržního systému Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Potřeba je pociťovaný nedostatek každý

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více