Terra Libera. Chceme boj s daňovými podvody, nebo více daňové konkurence? Rent-seeking society Tomáš Mlčoch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terra Libera. Chceme boj s daňovými podvody, nebo více daňové konkurence? Rent-seeking society Tomáš Mlčoch"

Transkript

1 Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE květen červen 2013 / ročník 14 Den daňové svobody 2013: Od úterý 11. června již jen sami na sebe Aleš Rod Vúterý 11. června se daňoví poplatníci v České republice konečně dočkali vytouženého Dne daňové svobody. Prací na stát jsme letos strávili 161 dní. Následující den, který letos vyšel na úterý 11. června, byl tak prvním dnem daňové svobody v České republice. Letos více práce na stát Prací na stát v letošním roce strávíme o jeden den více než v minulém roce (2013: 161 dní vs. 2012: 160 dní), což se vzhledem k loňskému přestupnému roku projevilo posunem v kalendáři z 9. června 2012 na letošní 11. červen A cože Den daňové svobody vlastně znamená? Den daňové svobody pomyslně dělí rok na dvě části, na tu, kdy pracujeme na pokrytí veřejných výdajů, a na tu, kdy pracujeme na sebe. Stát nemá žádné jiné peníze než ty, které vybere na daních, a ty, které si půjčí ty budou muset být spolu s úroky splaceny v budoucnosti. Proto se Den daňové svobody Liberálního institutu váže k výdajům státu. čím méně se stát rozhodne v daném roce utrácet, tím zkracuje dobu vazalství práce pro stát, tedy ekonomické aktivity každého z nás, jejíž plody neskončí v naší peněžence, ale ve státní kase. Chceme boj s daňovými podvody, nebo více daňové konkurence? Ivo Strejček ml. Daňová harmonizace je po finanční a hospodářské krizi v Evropské unii stále častěji skloňovaným tématem. Zvyšování stávajících daní a zavádění daní nových, omezování pohybu kapitálu po světě, nebo kroky k zásadnímu narušení bankovního tajemství kvůli boji s nezdaňovanými příjmy omezují naši svobodu nakládat s plody práce (která se tím prodražuje). Přitom daňová konkurence je projevem fungujících mezinárodních trhů a daňová optimalizace (pokud se nejedená o explicitní porušení zákona, čili daňový podvod) není ničím jiným, než projevem zcela přirozeného racionálního maximalizačního chování člověka a důsledkem selhání složité regulace, která sice chce takovému jednání zabránit, ale není toho schopná, nebo jej dokonce podporuje. Daňové podvody jako problém účetních systémů Současné účetnictví je na hony vzdálené základním principům, které by mělo prvořadě dodržovat tedy jednoduchost jak pro účetní jednotku, tak (pokračování na straně 2) KALKULAČKA DAŇOVÉ ZÁTĚŽE vám spočítá celkovou daňovou roční zátěž a jistě vám vyrazí dech, když zjistíte, kolik věcí byste si mohli koupit za celkovou sumu, kterou vám lačná státní pokladna každoročně vytáhne z peněženky! Sami se o tom přesvědčte se na: Rent-seeking society Tomáš Mlčoch Problém = lidé podceňují velikost státu Protože lidé stále podceňují velikost státu a tím i celkovou sumu všech daňových odvodů, které jsou čím dál častěji skrývány ve formě nepřímých daní, analytici Liberálního institutu vytvořili unikátní kalkulačku zaplacených přímých i nepřímých daní! Tu najdete na webu Kalkulačka daňové zátěže. Podíváme-li se na vývoj Dne daňové svobody v okolních zemích, jako každoročně se na prvních příčkách měřeno daňovou svobodou umístily Jižní Korea (Den daňové svobody tam oslavili již 27. dubna) a Austrálie (Den Daňové svobody nastal 5. května). Na druhé, nesvobodné straně spektra se taktéž tradičně umístilo Dánsko (daňoví poplatníci si počkají až do 1. srpna) a Francie s Finskem (Den daňové svobody vychází shodně na 26. července 2013). Více o projektu Den daňové svobody naleznete na a Aleš Rod je hlavním analytikem Liberálního institutu Rent-seeking inevitably occurs in every society, however, some societies suffer from rent-seeking more and some other less. In this article, I would like to discuss the reasons why rent-seeking may happen in the first place. Secondly, how people should look at various seemingly not rent-seeking actions. Finally, I will place an example from the Czech Republic which could be shown as a nice example of rent-seeking society with many particularities. Rent-seeking generally means capturing rent through political process (i.e. laws or regulations in favour of a particular pressure group) at the expense of others. Therefore, rent-seeking activities and consequent rents do not lead to the enlargement of nation s wealth but rather to its redistribution that is, by definition, a wasteful activity. Naturally, if a nation operates large budget, there is a lot in stake in terms of a rent and there are higher incentives to get it. Similarly, when a state produces complex and difficult laws, there are higher possibilities to insert some additional paragraph or an exception because one additional paragraph is not as visible among others (economically speaking, marginal cost of implementing them is decreasing with the number of exceptions). (pokračování na straně 2) / 1

2 Chceme boj s daňovými podvody, nebo více daňové konkurence? (pokračování ze strany 1) pro uživatele, významnost informací, nebo princip opatrnosti. Účetní rozvahy již neplní takovou roli, kterou bychom očekávali závazky v pasivech jsou kryté ztrátami z budoucího impairmentu aktiv a často o skutečném stavu podniku nevypovídají zhola nic. Sofistikovaná regulace výkaznictví tragicky selhává. Goodwill, který jen u evropských firem dosahuje téměř 800 miliard euro v účetní hodnotě, se v rozporu s účetními standardy zpravidla netestuje na snížení hodnoty a neodpisuje (můžeme se tedy jen domnívat, jak moc jsou rozvahy podniků přifouknuté třeba právě touto položkou). O pravidlech pro vykazování a oceňování finančních aktiv zejména u finančních společností je téměř škoda mluvit, neboť jim v kamuflování ztrát zcela vědomě nahrávají samotní tvůrci Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Účetní systémy jsou děravé jako ementálský sýr množství výjimek a odpočitatelných položek, nekonečné množství právních kliček mezi paragrafy, různé možnosti klasifikace rozvahových položek a jejich následného odpisování či oceňování, nebo jejich vliv na hospodářský výsledek, vedou ke zcela racionálním machinacím s hospodářským výsledkem a následně i jeho zdaněním. Složitost systému pouze nahrává těm podnikům, jejichž management má lepší poradenskou firmu, která je schopná vymyslet lepší alternativní systém účtování výnosů. S daněmi u podniků je spojený i systém navazujících regulací hygienické normy, normy pro bezpečnost práce, povinné přestávky, nutnost mít pracovní smlouvy zaměstnanců neustále na místě výkonu jejich práce apod. Úředníci, kteří vynucují (podle mnoha příběhů ze života i nesmyslně tvrdě) tyto normy a udělují tučné pokuty nejen, že podnikatelům znepříjemňují jejich práci, ale zvyšováním nákladů tlačí podnikatele k daňové optimalizaci. Přeregulovanost podnikání, neflexibilita pracovního práva a administrativní zátěž nevede k ničemu jinému, než k hledání cestiček, jak regulace a povinnosti obejít. Daňové podvody jako zrcadlo hospodaření státu Státní výdaje nezadržitelně rostou. Je tomu tak téměř v celém světě, kde se vlády předhánějí v nadbíhání svým voličským zájmovým skupinám (za všechny zmiňme jen krátký výčet: americká Obamacare, evropské dotace na všechno, bující sociální systémy, ve kterých je pro mnoho lidí lepší nepracovat a být závislý na státu apod.). V posledních krizových letech je vliv státu navíc stále viditelnější a silnější, protože stát a jeho aparát zneužívají krize k ukousnutí co největšího prostoru ve svůj prospěch. Politické elity se nepoučily z krizových okamžiků XX. století a svojí aktivistickou politikou opakují chyby minulosti, jako je příklon k vyššímu zdanění ekonomicky aktivních obyvatel, rozdávání více peněz ekonomicky neaktivním obyvatelům, posílení státních investic (mnohdy do zcela nehospodárných a zbytečných projektů), nebo udržování nekonkurenceschopných podniků nad hranicí bankrotu prostřednictví přerozdělování daní, které odvedly jiné podniky. S bujícími rozpočty státu ekvivalentně narůstá buď přítomné nebo budoucí zdanění jeho obyvatel. A toho jsou si ti, kteří daně budou platit, dobře vědomi. Je tedy racionální, že nevidí-li poplatník efektivní využití svých odvodů, bude se snažit tyto odvody minimalizovat (využíváním kliček v daňovém řádu, nebo explicitním daňovým podvodem) nebo je odvádět jinde (zcela legitimní a nepostižitelné rozhodnutí, kdy odcházejí ti, kdo ekonomice přináší nejvíce). To, že státu začnou mizet daňoví poplatníci za hranice nebo daně přestávají platit, je jednoznačným důkazem, že důvěra ve správu veřejných financí je velmi nízká a daňové zatížení příliš vysoké. Proto by se politici měli nad svým počínáním a směrem a objemem veřejných peněžních toků zamyslet. Daňová konkurence jako motor změn Poučka, kterou by měl slyšet na první přednášce základů ekonomie snad každý, zní, že konkurence je vždy užitečná. Konkurence má vždy blahodárný užitek na lidskou činnost abychom obstáli a získali své místo na slunci - vždy s někým, nebo něčím soupeříme. A tento souboj a schopnost adaptace na nové tržní podmínky vždy vede k lepšímu výkonu. Konkurence neplatí jen na mikro úrovni tedy mezi námi jako jednotlivci, nebo mezi podniky - ale i na makro úrovni mezi regiony, státy a nadnárodními uskupeními. Konkurence na makro úrovni vede k zlepšování institucionálního, legislativního a hospodářského prostředí, což se pozitivně odráží na všech aspektech života. Druhou poučkou, kterou by měl znát i ekonomický laik, by měla být ta o blahodárnosti arbitráže - tedy využívání rozdílných cen na oddělených trzích. Je-li cena úvěru v Čechách vyšší než v Německu (v ČR je tedy vyšší úroková míra), je pro investora výhodnější přesunout svůj kapitál do Čech, kde z něj bude mít vyšší zisky (za předpokladu, že transakční náklady na tento přesun jsou nižší, než je cenový rozdíl a i po jejich odečtení bude arbitražér realizovat zisk). Stejně tak to platí i o ceně podnikatelského úspěchu tedy dani. Je-li někde daň nižší a náklady přesunu svých aktivit do této oblasti jsou relativně nízké, je zcela logické, že lidé půjdou za lepšími podmínkami. To pak zvyšuje nejen jejich bohatství a bohatství hostitelské země, ale ochuzuje to zemi, ze které odešli. Budeme-li vytlačovat naše rezidenty, kteří v evropském prostoru podnikají a zaměstnávají tisíce lidí někam za hranice EU, nic nezískáváme, pouze ztrácíme. Buďme obezřetní! Je s podivem, proč se státy EU chtějí dobrovolně stát ještě více (nejen) daňově nekonkurenceschopnými, než jsou nyní. Harmonizace daňových pravidel a sbližování daňových sazeb vede k zabraňování daňové konkurenci. To vede k neefektivitě a ztrátě hospodářské dynamiky, která je už po několik posledních let prachbídná. Zároveň omezuje i vlajkovou loď Evropské unie jednotný trh, kdy se volnost toků kapitálu stává do značné míry bezpředmětnou, neboť kapitálová arbitráž již nebude tak efektivní. Daňové harmonizace zřejmě vytváří předpolí i pro významnější hrozbu pro národní státy nadnárodní fiskální unii. Nebude-li existovat daňová konkurence, snadno mezi politiky převládnou argumenty o minimalizaci nákladů nebo efektivitě výběru a dohledu nad daněmi a tito lidé pak předají pravomoc zdaňovat občany a spravovat jejich peníze na nadnárodní úroveň do nějaké pěkné skleněné budovy v Bruselu. Tím pozbydou klíčovou pravomoc, která dodává legitimitu jejich existenci i národní státy, jejichž občané přijdou o velkou část své svobody. Buďme proto obezřetní a nenechme se zmást krásně znějícími slovy o spravedlnosti a chytání daňových gaunerů. Ivo Strejček ml. je spolupracovník Liberálního instututu a student NF VŠE Rent-seeking society (pokračování ze strany 1) Usually, non-economists classify economists as some ones who measure everything in money and are blind to other facts (whatever this incantation means). They may be true but why should not we look at things in this way if people, often inadvertently and not-knowingly, bear the costs that rent-seeking produces? We can start with basic example of taxi driver licenses. Taxi drivers are relentless advocates of complicated licenses because without them, obviously, everybody could do the job and there would be no rent. The role of economist should be to point out this fact and explain it as simply as it is possible to the public. But certainly there are more difficult examples of rent-seeking to reveal. / 2

3 POKRAČOVÁNÍ RENT-SEEKING SOCIETY In the line with Bryan Caplan (2007), 1 people, not only in the Czech Republic, probably underestimate the true level of rent-seeking. Let us start with the Czech tax laws which are, literally, filled with exceptions. They help to, especially, a richer part of population which is more able (financially or professionally) to circumvent taxes or to hire a tax advisor. 2 Luckily, if you then are rich enough (over 50mil CZK, approx. 2mil ), you can create the fund of qualified investors which is taxed only by 5%. In a sense, this leads to a degressive tax rate or rather reversely U-shaped rate when middle class pays the highest proportion. 3 From similar (rent-seeking) reasons, there exist in the Czech Republic six parallel accounting regulations (standards). 4 It is more than obvious that it is not necessary to have so many standards, but rather they were made on the request of the particular pressure groups (tax advisors. If you compare this laws - which are mainly principle based and there are no clear and firm rules - with the best accounting standards US GAAP, 5 the situation is rather unsatisfying. Oddly enough, banks and insurance companies have two standards which makes it very difficult to do consolidated financial statements and it is, therefore, very costly for them (and very lucrative for tax advisors). In the end, however, these costs pay the usual customers of banks and insurance companies in the form of lower interest rate (or higher fees) in their bank accounts or in higher interest rate for entrepreneurs which consequently lower entrepreneurial activity and thus increase unemployment. By these examples (out of many) I wanted to show some particularities of the Czech rentseeking society. To conclude, these laws, regulations and alike increase the cost of production and increase the cost of living that, in turn, means lower living standard. Not to mention that a country loses its competitiveness and also attractiveness for foreign investments in comparison with other countries in which there are not resources wasted in this way. We should bear in minds that the one of the roles of economists is to point out these facts, to explain how unnecessary some laws are and to look for the true incentives of various rentseeking activities. Tomáš Mlčoch je spolupracovník Liberálního institutu a student NF VŠE 1 His famous book: The myth of the rational voter: why democracies choose bad policies. Princeton University Press, There is an interesting example which has the Czech Republic common with Slovakia. Although both countries started in the 1990s with the tax code without loopholes, after 20 years they both look similarly (with differences) in case of magnitude or the number of various exceptions. This example also shows that both governments are obviously not resistant to various pressure groups which can rather easily put the exceptions in. 3 Nevertheless, from the 1st January there is a new solidarity contribution of 7% for income higher than CZK. 4 There is regulation n. 500/2002 Sb. which is more or less general for entrepreneurs. Then, special regulations n. 501/2002 for banks and other financial institutions; 502/2002 for insurance companies; 503/2002 for health insurance companies; 504/2002 for non-entrepreneurial institutions and 410/2009 for local governments, contribution institutions, state funds and organizational parts of a state. 5 The US GAAP are considered to be the most transparent and clear because they are rule-based and it is very difficult to circumvent them. For example, IFRS (International Financial Reporting Standards) are principle-based which allow to an extent to create our own interpretation and find more easily some loopholes which means a profitable business for auditors and consultant companies. Povodně nejsou pozitivní ekonomický stimul Aleš Rod Ještě ani neopadla voda a už se v záplavě zpráv o záplavách začínají objevovat názory, že velká voda je vlastně pozitivním stimulem pro ekonomiku a že na ní vlastně vyděláme. Možná to autoři těchto scestných výroků nemyslí vážně a chtějí lidem vlít optimismus do žil Protože z ekonomického hlediska jde samozřejmě o naprostý nesmysl!!! Povodně mohou mít pozitivní dopad na statistické měření ekonomické výkonnosti tokovým agregátem, jako je HDP. Ten měříme od ledna do prosince, avšak je známo, že o bohatství lidí nám tento ukazatel nic moc neříká. Tak například kdyby někdo měřil výkonnost ekonomiky, v níž Sisyfos tlačí celý rok kámen do kopce, v prosinci se mu skutálí z podvrcholu a v lednu začne znovu, šlo by o perpetum mobile na hrubý domácí produkt. Ale na bohatství? Asi ne. A přesně to se stalo s velkou vodou. Myslíte, že na povodni ekonomika vydělá? Nevydělá. Pro ekonomiku jako celek povodeň stejným stimulem, jako když si majitel stavební firmy zapálí dům a ten si pak znova postaví. Firma má zakázku a práci, vykáže ekonomickou aktivitu. Ale bohatší se pan majitel určitě necítí. V souhrnu tomu není jinak. To, že statistika naměří ekonomický výkon, neznamená, že na tom jsme lépe než včera. Na povodni reálně vydělají maximálně ti, kteří své výrobky a služby prodají lidem, kteří o tyto již jednou vyrobené statky kvůli povodni nenávratně přišli. Co jeden zaplatí, druhý vydělá. Zdroje využité na ODKLÍZENÍ ŠKOD a OBNOVU ZNIČENÉ ÚROVNĚ BOHASTVÍ by však mohly být využity jinde a jinak. Právě to, co by mohlo být vyrobeno a v důsledku povodní vyrobeno nebude, je hlavním argumentem proti pomateným uctívačům přírodních katastrof jakožto ekonomického stimulu. Náklady obětované příležitosti výrobních faktorů jsou totiž na rozdíl od statistiky HDP prakticky nevyčíslitelné. Celý víkend jsem strávil v zaplavené obci úklidem škod v poničeném domě. Pokud je někdo přesvědčen o tom, že na povodních vlastně agregátně vyděláme, nechť to neříká lidem v poničených oblastech. Poškození lidé třímající v rukou krumpáče, sekery, košťata a lopaty, by totiž tyto skvělé zprávy nemuseli pochopit. Aleš Rod je hlavním analytikem Liberálního institutu On-line archiv TERRA LIBERA z let dostupný na stránkách TERRA LIBERA je vydávána společností TERRA LIBERA. Kontaktní adresa: TL, c/o Liberální institut, Spálená 51, Praha 1 Její vydávání není povoleno ani schváleno žádnou státní institucí. / 3

4 Povodňové nespravedlnosti Ladislav Tajovský Velká voda přinesla kromě bezpočtu trápení a několika tragédií i zajímavé podněty k zamyšlení nad jejími, řekněme, ekonomickými souvislostmi. Zkusme jich pár vybrat. Důvěřuj Bohu, ale dům si postav na kopci, říká se odpradávna. Připomínat to právě teď je asi trochu drsné, ale budiž. Stav po opadnutí vody má z tohoto úhlu pohledu několik rovin. V situaci akutního ohrožení je nepochybným faktem, že pomáhat je třeba bez rozdílu a všem ohroženým i když někdo sjíždí rozvodněnou řeku, i když někdo odmítá opustit zatopený dům, je povinností nabídnout pomoc. Stejně tak by ti, kteří přišli o majetek, měli mít nárok na nouzovou pomoc umožňující holé přežití (u nás s limitem 15násobku životního minima). Že by se i v takové situaci měly zkoumat nejen majetkové poměry postižených a jejich rodin, je stejně tak logické, jako u nás prakticky vyloučené má mít vytopený investiční bankéř stojící po kolena ve vodě nárok na pomoc v hmotné nouzi? Dejme tomu, že tady převáží kdo rychle dává, dvakrát dává a že takto vydaná částka jsou drobné, při nichž se nevyplatí konkrétní majetkové poměry zkoumat. Komu pomáhat víc? Jiný rozměr souvisí s pojištěním. Že jsou reálně mnohem víc postiženi ti, kteří své nemovitosti pojištěné nemají (za situace, že pojištěné být mohly), je nabíledni. V horší situaci jsou tedy ti, kteří si pojištění neplatili, a teď nemají střechu nad hlavou. Mají ti dostat větší pomoc, podle principu potřebnosti, než ti, kteří s něčím takovým počítali? Nebo má platit princip zásluhovosti, tedy pomoc tomu, kdo se sám přičiní? Příroda je nespravedlivá a jde o to, zda tuto nespravedlivost vyrovnáváme, či naopak prohlubujeme. Když si někdo neplatí pojištění, tak to také znamená, že ušetřené prostředky vynaložil na něco jiného než ten, který myslel na zadní vrátka. Bydlet s výhledem na řeku je určitě atraktivní. Každý, kdo si po letech 1997, respektive 2002 takové bydlení pořídil, musel zvažovat, jaké je riziko zatopení ve srovnání s užitkem, který mu přinesou romantické podvečery s tiše plynoucí řekou. Škoda způsobená povodní se dá nějak změřit ale kdo změří užitek plynoucí z 365 dnů v roce strávených na uklidňujícím, romantickém místě? Máme tyto zatopené považovat automaticky za oběti, když předtím jsme jim mohli roky jen závidět? Sám autor zná několik lidí, kteří si postavili či koupili bydlení po roce 2002 v ohrožených oblastech s tím, že čistě statisticky je vyloučené, aby se dožili opakování něčeho podobného. ních kanceláří, abychom zjistili, že bydlení v ohrožených oblastech je levnější. Představme si tuto modelovou situaci: dvě rodiny si ve městě X ležícím na řece Y pořizují dům. Ten kousek u řeky stojí dva, stejný na kopečku tři miliony. Ti, kteří ušetřili milion, jsou teď zatopení. Ten, kdo se vody bál, vyhodil milion navíc, na který musel vydělat a který nemohl utratit za něco jiného na rozdíl od souseda od vody. Berme to tak, že šlo o svobodné rozhodnutí každého z nich to neznamená, že takových případů je většina, ale rozhodně se takové vyskytují. Je tedy spravedlivé, aby v rámci solidarity automaticky přispěchal ten opatrný na pomoc někomu, pro nějž riziko nehrálo takovou roli? Co ten ušetřený, respektive utracený milion? Jak ho do toho započteme? Připomeňme, že už mluvíme o situaci po akutním ohrožení. Trh takovou situaci řeší rozdíly v pojistném ale když nastane pohroma, jdou tyto úvahy stranou a nastupuje solidarita a pomoc. Tento text vůbec neznamená, že pro něco takového není místo; přesně naopak. Jakmile však opadne voda a zmizí přímá hrozba, měli bychom co největší prostor nechat dobrovolnosti a odpovědnosti za svůj vlastní život. Jinak je totiž pravděpodobné, že budeme v dobré víře a nevědomky hluboce nespravedliví. Ladislav Tajovský je vyučující na KHD NF VŠE Ne až tak divoký divoký kapitalismus: Děti a charita ve viktoriánském Londýně Hynek Řihák Péči o děti považuje naprostá většina lidí za velmi důležitou věc, dost možná, že za důležitější než péči o jiné skupiny lidí. Součástí péče o děti byla v dřívějších dobách (někdy je i dnes) i dobrovolná charita ve prospěch chudých dětí. Nyní se krátce podíváme na problematiku péče o děti ve viktoriánském Londýně a uvedeme zde pár jiných příkladů této charity a několik jiných zajímavostí. Opřeme se zde o knihu historičky H. Amy "The Street Children of Dickens s London". Pro ranou viktoriánskou periodu ( ) H. Amy uvádí, že: "Nepříznivá situace londýnských pouličních dětí během této periody byla zoufalá, ale nebyly bez pomoci. Tato pomoc byla zaměřena na chudé obecně, stejně jako specificky na potřebné děti, včetně těch na ulici.". Pomoc vycházela ze snahy dětem pomoci a zachránit je, ale také z vlastního zájmu - snahy očistit ulice od těchto dětí a chránit tak reputaci Londýna. V té době se dle autorky Laciné riziko v. drahá jistota A další: stačí letmý pohled na nabídky realitvláda zabývala sociálními problémy, jen pokud se staly příliš urgentními a pak je navíc řešila pomalu [1]. Vznikl tak prostor pro soukromou iniciativu. Než přejdeme dále, musíme uvést opět jednu důležitou věc: "Pouličním dětem, speciálně těm, které žily ve slumech, bylo často pomáháno ze strany jiných chudých lidí. Přátelé a sousedé v nejchudších komunitách přicházeli s pomocí sobě navzájem. Na rozdíl od charity nabízené jinými vrstvami, taková pomoc nebyla oficiálně zaznamenána, ačkoliv investigativní žurnalisté, duchovní a misijní pracovníci si jí byli vědomi." [2]. To platí jistě i pro pozdní viktoriánskou periodu od roku 1870, kdy: "Londýnští chudí, včetně pouličních dětí, si pomáhali navzájem také." [3]. Nyní přejděme pro ilustraci k několika příkladům. V Londýně: "Pomoc a přístřeší bylo dostupné pouličním dětem v řadě [několika?, pozn. autora] útulcích napříč metropolí pro chudé všeho věku. Některé útulky nicméně přijímaly jen děti v doprovodu jejich matek." Dvacet devět institucí, které nabízely nějakou pomoc pouličním dětem, bylo zaneseno v "List of Charities pro " [4]. Známý baptistický kazatel Ch. H. Spurgeon dostal 20 tisíc liber na stavbu sirotčince pro chudé chlapce bez otce. Založil tedy Stockwell Orphanage, který byl otevřen pro chlapce roku Od roku 1879 byl i pro dívky. Zde se těmto nabízelo vzdělání, které bylo mnohem širší, než jaké se obvykle pro chudé uvažovalo [5]. V Londýně existovalo i několik charitativních organizací na pomoc kriminálním dětem. Royal Philantropic Society" byla ustavena již roku Tato společnost poskytovala střechu nad hlavou pro chlapce a dívky a trénovala je pro to, aby si vydělávali namísto žebrání a kradení. Společnost měla i vlastní farmářskou školu, která do roku 1857 ubytovávala 250 chlapců. Jiná instituce pro dívky kriminálnice od 7 do 13 let vznikla v Chelsea roku Tyto dívky zde byly trénovány na / 4

5 POKRAČOVÁNÍ NE AŽ TAK DIVOKÝ DIVOKÝ KAPITALISMUS: DĚTI A CHARITA VE VIKTORIÁNSKÉM LONDÝNĚ pozici služebná. A "Reformatory and Refuge Union" ustavená v roce 1856 mimo jiné založila domy na půli cesty [6]. Roku 1884 vznikla v Londýně i společnost pro prevenci krutosti proti dětem ( London Society for the Preventetion of Cruelty to Children ), která měla do roku poboček v Anglii, Walesu a Skotsku. Tato společnost zaměstnávala i inspektory ke zkoumání příčin zneužívání a zanedbání dětí [7]. A dalo by se pokračovat. I když byla přítomnost chudých dětí stále zřejmá, tak počty pouličních dětí v Londýně začaly dle H. Amy po roce 1870 upadat [8]. "Pouliční děti pozdější [viktoriánské, pozn. autora] periody měly jednu důležitou výhodu nad jejich dřívějšími protějšky; ony se nemusely protloukat samotné, protože jim bylo dostupné mnohem větší množství pomoci. Filantropové zabývající se záchranou lidí bez domova a strádajících dětí pokračovali a zvyšovali své úsilí, když další se připojovali k záchranné práci. Ovšem ne každé dítě o tuto pomoc stálo: "...některé děti si vybraly zůstat na ulici, protože si užívaly svobody a nezávislosti, kterou tento životní styl dovoloval [9]. Kniha H. Amy také přináší některé z rozhovorů, které prováděl novinář H. Mayhew v ranné viktoriánské periodě. Překvapivě často tyto zde uvedené rozhovory neobsahují žádnou sebelítost anebo žehrání na poměry. Například při rozhovoru s osmiletou prodavačkou řeřichy, která navíc o víkendu sloužila i v židovské rodině, byl Mayhew ze své středostavovské perspektivy překvapen nedostatkem sebelítosti a vlastně akceptací situace. Dvě prodavačky květin (15 a 11 let, sirotci) se vyznačovaly pevností, odhodláním čelit nepřízni a nedostatkem sebelítosti. Nestěžujícím si stoicismem se vyznačoval i 14 letý chlapec, který musel pracovat (ve skutečnosti sbírat to, co přinesla řeka) kvůli nemoci a obchodnímu neúspěchu své ovdovělé matky. 14 letá metařka pracovala mimo neděli dlouhé hodiny, ale: Ačkoliv přinucena jejími okolnostmi k tvrdému životu londýnských pouličních dětí, tato vybraně mluvící a veselá dívka se nejevila býti nešťastnou...jako tak mnoho jiných akceptovala svůj životní osud odvážně a beze stopy sebelítosti. [10]. Z pohledu tehdejšího průměrného člověka tj. v podstatě člena nižší vrstvy, protože tato vrstva byla nejvíce v populaci zastoupená nešlo v zásadě o úplně odlišný způsob života. Hynek Řihák je projektant [1] Amy, s. 82. Nelze plně vyloučit, že si tehdejší vlády uvědomovaly i negativa sociálních politik - například zavedení povinné školní docházky vedlo ke ztrátě příjmů pro rodiny chudých a tedy prohloubení jiného problému. [2] Ibid, s. 83. K témuž viz i s [3] Ibid, s [4] Ibid, s. 86. Mezi tyto útulky patřil již v kapitole 9.2 uvedený "Field Lane Refuge". [5] Ibid, s. 88 a anglická wikipedie, heslo Charles Spurgeon. [6] Amy, s [7] Ibid, s [8] Ibid, s. 104 a podobně s [9] Ibid, s. 110 a 115. Podobně i s. 48. [10] Ibid, s , a Literatura: 1. Amy, H. The Street Children of Dickens s London. Stroud: Amberley Publishing 2012, ISBN Chtěli byste podpořit vydávání elektronického časopisu Terra libera? Staňte se členem KLUBU PŘÁTEL LIBERÁLNÍCH MYŠLENEK Členstvím nejen podpoříte šíření liberálních myšlenek prostřednictvím časopisu Terra libera, ale získáte i další výhody. Tento klub Vám nabízí tři typy členství: Bronzové členství 500 Kč ve prospěch LI. Bronzoví členové získají diskusní fóra Liberálního institutu a slevu 20 % na veškeré publikace a reklamní předměty LI. Stříbrné členství 1000 Kč ve prospěch LI. Stříbrní členové získají diskusní fóra a přednášky Liberálního institutu a slevu 30 % na veškeré publikace a reklamní předměty LI. Zlaté členství Kč ve prospěch LI. Zlatí členové získají diskusní fóra a VIP pozvánka na přednášky Liberálního institutu slevu 30 % na reklamní předměty LI, veškeré publikace LI vydané v daném roce zdarma a VIP místa na akcích pořádaných LI. A jak se stát členem Klubu přátel liberálních myšlenek? K registraci stačí vyplnit registrační formulář na stránkách zaslat jej na adresu a poukázat zvolenou částku na účet LI (do zprávy pro příjemce prosím uveďte "DAR" a "celé jméno"), případně ji složit hotově v sídle Liberálního institutu ve Spálené ulici. V případě daru převyšujícího 1000 Kč je možné částku odečíst od základu daně z příjmu (více informací na stránkách LI). / 5

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR Marie Padrtová Klíčová slova: IFRS, dotace, IAS 20, emitent cenných papírů Key words: IFRS, grant, IAS 20, issuer of securities JEL Classification: M41, H20 Abstrakt

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 20.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 1.09.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_AJ_CON_2 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Co národní banka čeká od národní agentury?

Co národní banka čeká od národní agentury? Co národní banka čeká od národní agentury? Marek Petruš, ředitel komunikace Česká národní banka Seminář o ČTK Praha, 20. října 2011 Osnova Co jsou tiskové agentury? ČNB jako zdroj zpráv ČNB jako klient

Více

VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ

VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ V ČR S OHLEDEM NA DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ Irena Fujerová Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity, penzijní připojištění, životní pojištění, daňová uznatelnost Key words: employee

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

KOMPARACE METODIKY TVORBY OPRAVNÝCH POLOŽEK K POHLEDÁVKÁM U PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ A U PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ TYPU BANK ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED

KOMPARACE METODIKY TVORBY OPRAVNÝCH POLOŽEK K POHLEDÁVKÁM U PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ A U PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ TYPU BANK ÚČETNÍ A DAŇOVÝ POHLED ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVII 3 Číslo 3, 2009 KOMPARACE METODIKY TVORBY OPRAVNÝCH POLOŽEK

Více

TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU

TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU HARMONIZOVANÝ ZÁKLAD DANĚ V EU KONEC DAŇOVÉ KONKURENCE V EU TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU JAN KOPŘIVA Právnická fakulta, Masarykova univerzita A bstra kt Autor se v článku

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 18 Číslo 6, 2004 Daňová optimalizace při PRODeJI nehmotného majetku

Více