VAVŘINCOVY LISTY. Občasník obce Obědovice; podzim - zima 2013; číslo 10 Slovo starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VAVŘINCOVY LISTY. Občasník obce Obědovice; podzim - zima 2013; číslo 10 e-mail: obec@obedovice.cz. Slovo starosty"

Transkript

1 VAVŘINCOVY LISTY Občasník obce Obědovice; podzim - zima 2013; číslo 10 Slovo starosty Milí Obědováci, v tomto vydání Vavřineckých listů bych rád zhodnotil tři roky práce současného zastupitelstva, jehož mandát v příštím roce končí. V roce 2011 začaly komplexní pozemkové úpravy. V rámci těchto úprav došlo k soupisu a vyznačení pozemků v katastrálním území Obědovice a vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům. Zároveň vznikl a následně byl schválen seznam společných zařízení, jako jsou poldr a přístupové komunikace k pozemkům. Vznikl také plán na zřízení biocenter a revitalizaci vodních toků. Na základě tohoto seznamu se stanovila priorita staveb. V příštím roce pozemkový úřad zahájí technickou přípravu první stavby, která povede až k vydání stavebního povolení. Bude jí poldr, následovaný dvěma přístupovými komunikacemi. Výstavbou hasičské zbrojnice, skladu zahradní a údržbové techniky, příručního skladu pro potřeby Polyfunkčního domu a skladu pro divadelní spolek vznikly prostory, které obec nezbytně potřebovala pro bezpečné uložení movitého majetku, ať svého nebo divadelního spolku. Tříletá průběžná příprava projektové dokumentace na vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod se obci vyplatila. Dne 9. října Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil výzvu k podání žádosti o dotaci na realizaci splaškové kanalizace. Zastupitelstvo obce stálo před rozhodnutím, zda ji podat či nepodat. Vzhledem k tomu, že podmínky dotace byly oproti minulosti velmi výhodné, rozhodli jsme se pro podání žádosti. Požadovaná desetiprocentní spoluúčast je obcí zvládnutelná, další výhodou je, že se finanční prostředky na realizaci nemusejí půjčovat. Zhotovitel bude průběžně vystavovat faktury na hotovou práci a SFŽP mu je bude proplácet. V současné době má obec povolení vypouštění odpadních vod do vodních toků do Nové povolení k vypouštění odpadních vod po roce 2015 bude mít dle vládního nařízení mnohem přísnější limity. Stávající stav naší kanalizace prakticky vylučuje jejich plnění. Pokud by se tento problém neřešil, obec by pravděpodobně platila pokuty správci vodního toku za znečištění povrchových vod v katastru obce. Dotace na realizaci splaškové kanalizace je proto jedinečná šance, jak se případné penalizaci vyhnout. Vypracováním žádosti o dotaci jsme pověřili firmu z Hradce Králové. Žádost byla předána na Státní fond životního prostředí dne K této žádosti zastupitelstvo zajišťovalo potřebné doklady, včetně doplnění přípojek v projektu. Zpracování projektové dokumentace přípojek a podklady pro územní souhlas s obecními a soukromými přípojkami se v tuto chvíli připravují. Výsledek úspěšnosti žádosti o dotaci se obec dozví v dubnu Může se stát, že neuspějeme, ale nezkusit takovouto příležitost by od zastupitelstva bylo nezodpovědné. Pro správné fungování čistící stanice je důležité oddělit u vašich domovních přípojek splaškovou vodu z kuchyně, koupelen, prádelen a WC. Tato splašková voda musí být napojena na nové kanalizační potrubí. Dešťová voda může dále odtékat stávající kanalizací. Pokud by k tomuto oddělení nedošlo, zbytečně by se zatěžovala čistírna a prodražoval se její provoz. Předpoklad realizace výstavby splaškové kanalizace je září roku 2014.

2 CO JEŠTĚ MUSÍME PROJEDNAT: Parkování osobních a nákladních automobilů V současné době se čím dál víc rozmáhá parkování osobních aut na obecních pozemcích, aniž majitelé berou ohledy na své okolí. Nejen že tím komplikují provoz na pozemních komunikacích (zejména při stání u krajnice nebo na chodníku), ale zároveň se tím sami vystavují nebezpečí škodní události, např. při sečení nebo úklidu obce. Všichni bychom měli parkovat svá vozidla na svých vlastních pozemcích a tyto případně uzpůsobit tomu, aby se tam vytvořil prostor pro dostatečný počet automobilů, které vlastníme. S tím do jisté míry souvisí také skladování nejrůznějších materiálů a techniky na obecních pozemcích. Ani to tam nepatří a hyzdí tvář jinak krásné obce. Dětské hřiště Na obecním úřadě registrujeme velké množství stížností jedné rodiny k využívání dětského hřiště. Tato lokalita je využívána ke sportovním a volnočasovým aktivitám dětí už celá desetiletí a doposud to nikomu nevadilo. Ovšem v současné době jsou v tomto prostoru děti omezovány v pohybu, okřikovány že jsou hlučné a ruší klid zmíněné rodiny. Kolektivním názorem zastupitelstva je, že dětské hřiště, sportoviště a lavičky jsou využívány zcela v souladu se záměrem, s jakým byly budované, a že na nich k žádným excesům, které by opravňovaly výše zmíněné stížnosti, nedochází. Na druhou stranu může být pravda, že Vy, občané, máte k tomuto prostoru také nějaké výhrady, jen je neventilujete. Rádi bychom proto na obecním úřadě získali váš názor. Odpovězte nám na přiložený dotazník, který můžete vhodit do schránky obecního úřadu nebo u Hrušky do zalepené krabičky ZDE ODSTŘIHNĚTE MÁTE PŘIPOMÍNKY K VYUŽÍVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, PŘILEHLÉHO SPORTOVIŠTĚ A LAVIČEK? ANO NE POKUD ANO, MŮŽETE SVÉ PŘIPOMÍNKY UVÉST? Poděkování Rozhodně se musím zmínit o tříletém funkčním období dua Kateřina - Iveta. Své povinnosti se naučily dělat s přehledem a dobře. Svými nápady zdobily a vylepšovaly prostory Polyfunkčního domu, udržovaly v něm pořádek a sledovaly náklady na provoz této moderní nemovitosti. Přitom ještě společně a s podporou některých rodičů dokázaly organizovat programy pro děti. Celkem se jednalo o 13 zábavných programů v jednom roce. To vše doplňovaly knihovnice, které v rámci půjčování zaměstnávaly i děti. Také pro děti pořádaly menší samostatné programy. Vážím si všech, kteří s dětmi pracují, a děkuji jim za to. Trochu mě mrzí, že účast dětí na připravovaných akcích je někdy menší. Stranou nezůstala ani generace dospělých. Od společenských zábav, přes návštěvy divadel, až po tematické programy v Polyfunkčním domě, si každý mohl dle svého naturelu vybrat vhodný typ zábavy. K největším kulturním akcím tohoto období patří pouťové premiéry dvou divadelních představení, které napsal a režíroval náš rodák, Pavel Novák mladší. Tyto hry nastudoval v širokém okolí známý Divadelní spolek Obědovice. Premiéry přilákaly stovky diváků. Děkuji divadelnímu spolku za skvělou reprezentaci naší obce. Skutečně máme doma cenný skvost. Přeji divadelnímu spolku k desátému výročí založení další desítky let úspěšného působení. Nemohu opomenout ani poctivou práci naší ekonomky a účetní paní Doležalové. V tomto tříletém období se v účetnictví obcí děly převratné změny. To obnášelo spoustu času na seznámení s novým pojetím účetnictví obcí. Až obdivuhodně rychle a přesně vnikla paní účetní do tajů položek,

3 paragrafů, odpisů a majetkové evidence. To dosvěcuje auditorská zpráva roku 2011 a 2012, jež je důkazem znalostí paní Doležalové. Mně připadá toto účetnictví zbytečně komplikované a někdy jdoucí proti logice, ale vždy musím nakonec ustoupit argumentům paní účetní. Děkuji za její trpělivost se mnou a celým zastupitelstvem. Čistota obce, údržba zeleně, údržba veřejného prostranství, péči o strojní vybavení obce a pomoc při jakékoliv potřebné práci, která se v naší obci musí zajišťovat, to je parketa našeho sezónního zaměstnance Hynka Vyčítala. Jeho systematická činnost je viditelná každý pracovní den. Dovede si práci najít a ví, kde a co je potřeba včas udělat. Děkujeme Ti, Hynku. Zdeněk Pavlíček, starosta Přijímání dětí z Obědovic do MŠ Kratonohy Dopis starosty Jiřího Štěpánka Vážení čtenáři, byl jsem panem starostou Pavlíčkem požádán o příspěvek do zpravodaje ohledně přijímání dětíz Obědovic do Mateřské školy v Kratonohách. S ohledem na nedostatečnou kapacitu, která se projevila při letošním zápisu, se vyrojilo mnoho spekulací o tom, jak to bude s obědovickými dětmi v příštích letech. Tento můj příspěvek by měl uvést věci na pravou míru. Kapacita školky je v současné době 40 dětí s podmínečným navýšením na 44 dětí do konce školního roku 2014/2015. Toto navýšení umožnilo přijmout všechny děti, které splňovaly požadovaná kritéria. V současné době je ve školce zapsaných 44 dětí. Tento stav může v blízké budoucnosti způsobit problémy pro rodiny s malými dětmi v Obědovicích i v Kratonohách a na Michnovce. V letošním roce byly při zápisu děti z Obědovic přijímány za stejných podmínek jako děti z Kratonoh. Mohlo se tedy stát, že by bylo přijato dítě z Obědovic na úkor dítěte kratonožského. Na základě toho dorazilo na obec několik stížností od kratonožských rodičů. Tuto situaci jsme řešili se zastupiteli a jedním z uvažovaných řešení byla změna kritérií pro přijímání dětí na příští školní rok, konkrétně upřednostnění dětí z Kratonoh a Michnovky vůči dětem obědovickým. Já sám jsem se k této variantě přikláněl, aniž bych situaci konzultoval se starostou panem Pavlíčkem a pod tlakem určitých klepů o postoji pana starosty, což normálně ve zvyku nemám. Schůzku s panem starostou jsem sice plánoval, ale než k ní došlo, objevila se řada spekulací a teorií, jaká bude situace v dalších letech. Za toto se všem obědovickým rodičům omlouvám a jsem rád, že klepy o přístupu obce Obědovice nebyly pravdivé. Pan Pavlíček mne předběhl a zavolal mi jako první. Nejprve mi nastínil velmi zajímavou myšlenku, že by si Obědovice provozovaly jakousi mini školku v Polyfunkčním domě v Obědovicích, kterou by zaštiťovala Základní a mateřská škola Kratonohy. S panem starostou jsme tuto variantu řešili i na Krajském úřadě a odradila nás až informace, že by byl tento provoz značně nákladný. V takovéto školce by museli být 2 zaměstnanci, na které by bohužel stát přispíval jen malou částí. Ani s hygienickými požadavky by nebylo jednoduché se vypořádat. V minulosti mi bylo řečeno, že kapacitu naší školky není možné navýšit. Vzhledem k tomu, že se varianta navýšení kapacity začala jevit jako jediné možné řešení, domluvili jsme schůzku se zástupci krajské hygieny, kde jsme možnost navýšení kapacity stávající mateřské školy probírali. Ze schůzky vyvstalo, že téměř jedinou překážkou je nedostatečný počet umyvadel a záchodů. Na každých 5 dětí musí být 1 umyvadlo a 1 záchod. V současné době probíhají projekční práce na přístavbu sociálního zázemí pro navýšení kapacity až na 55 dětí. Hned na jaře roku 2014 chceme tuto přístavbu realizovat. S ohledem na to, že pan starosta z Obědovic přislíbil finanční účast na této přístavbě, hodláme kritéria pro přijímání dětí do naší školky zachovat tak jako tomu bylo doposud. Ohledně spekulací o příspěvcích na děti chci také uvést věci na pravou míru. Je pravda, že na děti z Obědovic dostáváme od státu stejné příspěvky jako na děti z Kratonoh či Michnovky, která je místní částí Kratonoh. Pravdu má starosta pan Pavlíček i v tom, že naše školka byla stavěna společně, tzn. i pro děti z Obědovic. Ovšem naproti tomu je pravdou to, že veškeré investiční náklady hradí pouze obec

4 Kratonohy ze svého rozpočtu a nejedná se o malé peníze. Za poslední roky to bylo v řádu milionů korun. Považuji za vhodné, aby se obec Obědovice v příštích letech alespoň z malé části na těchto nákladech podílela. Na závěr musím říci, že pan Pavlíček projevil velkou snahu o to, aby v budoucnu nebyly obědovické děti při přijímání znevýhodněny. Ještě jednou se také omlouvám za zmatky, které jsem způsobil. Jiří Štěpánek, starosta obce Kratonohy PS. Zdeňka Pavlíčka: Děkujeme za příspěvek do našich listů panu starostovi z Kratonoh, kterým vysvětlil informační šum kolem školky v Kratonohách. Pouze bych rád doplnil, že se obec Obědovice vždy podílela na ročních neinvestičních nákladech nejen školky, ale i školy. Tyto náklady se ve školce pohybovaly kolem 4 tisíc a ve škole 7 tisíc korun na žáka ročně. Dětské akce v Obědovicích v roce Slet čarodějnic a čarodějů - Divadelní představení - pohádka od LOUTKOVÉHO DIVADLA IVÁNEK z Chlumce nad Cidlinou, vařil se kouzelný lektvar, následně si děti rozsvítily lampiony a v průvodu směřovaly k velkému ohni. Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara Dětský zemědělský den Déšť, holínky, kaluže. A velká porce smíchu a dobré nálady. Tak by se dal popsat Dětský zemědělský den, který se konal v sobotu v prostorách Polyfunkčního domu. Pro děti byly připraveny spousty her, soutěží a za ně samozřejmě také odměny. Tradiční překvapení obstarala ukázka zemědělské techniky ZS KRATONOHY. I přes špatné počasí byly děti nadšené prohlídkou i projížďkou impozantními stroji.

5 22.6. Rybářské závody pro děti Rozloučení s prázdninami Drakiáda Halloween - Dýňové odpoledne V Obědovicích jsme přivítali dva nové občánky - Davida Kuldu mladšího a Alžbětu Erbenovou. Připravované akce Posvícenské posezení s rautem (k poslechu a tanci hraje KUBABOX) Tradiční obědovický advent (od 14:00) Tímto bychom vás chtěli pozvat na první adventní neděli do Polyfunkčního domu v Obědovicích. Připravili jsme pro vás ochutnávku a prodej regionálních potravin Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina. Pozvaní hosté: Firma Rakytník Cvrček - malá rodinná firma, zaměřující se na zpracování Rakytníku řešetlákového (olej, šťáva, sirup, lízátka) Farma Kejklíčkovi - rodinná minimlékárna - mléko, sýry, tvarohy, jogurty Pan Brož - řeznictví a uzenářství u Brožů, Trnava Firma Niva, s.r.o., Dolní Přím -výroba sýru Niva Budete si také moci koupit výrobky z papíru (papírový pedig) a výrobky z chráněné šicí dílny Pardubice, jejichž koupí přispějete na podporu práce hendikepovaných. Nebude chybět tradiční prodej a samovýroba floristické a vánoční dekorace s Nikolou Vaicovou. V 19:00 rozsvítíme vánoční strom. Na leden 2014 připravujeme v naší obci Tříkrálovou sbírku. S tímto záměrem nás oslovila Oblastní charita Hradec Králové, která je pořadatelem této akce v regionu Hradecka. Citujeme z její zprávy: Tříkrálová sbírka je určena na různé církevní sociální projekty doma i v zahraničí. Církev nesbírá pro sebe, na svůj provoz. Sbírá pro ty, kteří to potřebují nejvíc a vlastními silami nejsou schopni si prostředky obstarat. S dětmi oblečenými do tříkrálových kostýmů, aby akce byla zviditelněná, chodí vždy nějaká osoba starší 18 let s potvrzením Arcidiecézní charity. Kasičky, do kterých děti sbírají, jsou úředně zapečetěné na obecním nebo městském úřadě, kde se pak také otvírají. To jsou opatření proti podvodníkům.každý rok spolupracujeme s mnoha školami, zapojuje se stále více dětí i dospělých. Vážíme si podpory všech účastníků sbírky. Nezklamat důvěru v naši práci je pro nás prioritou. Loni chodili tříkráloví koledníci v 38 různých místech tohoto regionu. Každým rokem se přidá někdo nový, posledními byly Máslojedy, Smržov a Hubíles, letos přislíbily spolupráci Olešnice, Klamoš, Stará Voda, Kosice, Kosičky, Chudeřice, Káranice, Kratonohy.

6 Na začátek roku 2014 připravujeme i další akce: Obecní ples, Dětský karneval, Velikonoční tvoření. Do Nového roku 2014 přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů OÚ Obědovice Obecní knihovna Obědovice Minulý školní rok jsme v knihovně zakončili symbolicky skládali jsme papírové vlaštovky a letadélka, která nás odvezou na prázdniny. Děti si složily všelijaká letadélka různých tvarů i ltových vlastností. Některá v okamžiku přeletěla celou knihovnu, jiná ladně kroužila k zemi. U některých zvláštních tvarů bylo téměř k údivu, že se udrží ve vzduchu. Celé léto byla v naší knihovně instalována výstavka ilustrátorů dětských knížek, zapůjčená z Knihovny města Hradec Králové. Dětští i dospělí čtenáři se seznámili s tak slavnými ilustrátory jako jsou Václav Čtvrtek, Zdeněk Miler, Radek Pilař, Zdeněk Smetana, Helena Zmatlíková a další. V září se v naší knihovně uskutečnilo další ze společných setkání knihovníků našeho mikroregionu. Pomocí těchto setkání zajišťujeme pravidelnou výměnu informací mezi obecními knihovnami a plánujeme společné akce pro knihovníky i naše čtenáře. Během podzimu jsme doplnili náš knihovní fond o několik čtenářsky velmi žádaných knižních titulů. Oblíbené jsou historické romány (trilogie od Ch. Linkové: Bouřlivý čas, Divoké Lupiny, Hodina dědiců nebo od K. Folleta: Pilíře země) i moderní detektivky (D. Brown: Inferno, S. Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy). Zapomenout nesmíme ani na čtení pro ženy (E.L. James: Trilogie Padesát odstínů ). Podrobnější informace naleznete na webových stránkách knihovny. V knihovně také začínáme s pravidelnými tvořeními pro děti. Scházet se budeme vždy první úterý v měsíci. V listopadu jsme se sešli v knihovně k vyrábění s dětmi většími i menšími, které doprovázely jejich maminky. Příjemnou atmosféru během tvoření doplňoval hrací koutek, kde si malé děti mohly pohrát. Fotografie z minulých tvoření a další informace najdete opět na webových stránkách knihovny. Příští tvoření bude adventní, budeme zdobit vánoční perníčky, vyrábět netradiční svícny a girlandové řetězy, v knihovně se sejdeme v úterý 3. prosince v 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni! Během listopadu bude též v knihovně instalovaná nová výstavka zapůjčená z Knihovny města Hradec Králové. Plánované další akce v knihovně: Adventní tvoření Lednové tvoření Únorové tvoření Noc s Andersenem spaní v knihovně

7 Zprávy z divadelního spolku Po úspěšné premiéře je člověku vždycky hodně dobře, když vidí, že vložená námaha nepřišla vniveč, že se herci nesesypali trémou, že přišlo hodně diváků a všichni se náramně bavili. Mně navíc srpnová premiéra Normálního blázince ukázala ještě jednu věc že ten náš, obědovický divadelní spolek, je něco, na co jsou Obědováci patřičně hrdí, že mu fandí a nezištně pomáhají. Naši herci, kulisáci, technický režisér Petr Klapka a nedocenitelná nápověda, kostymérka a manažerka Alena Sadílková si zaslouží absolutní uznání, kromě nich si ale vážím všech, kteří přišli pomoci stavět jeviště, prodávali lístky u pokladny, nebo jen zvali své blízké a známé, aby se přijeli podívat do Obědovic na divadlo. Moc vám děkuji za to, že jste s námi. I díky tomu už Divadelní spolek Obědovice existuje už deset let, má za sebou pět úspěšných představení a pomalu si začíná brousit zuby na šesté. Pokud byste se na nás chtěli v nejbližší době podívat, data nejbližších představení naleznete na našem novém webu Počasí Odešlo jaro i léto, nastal podzim. Jaké počasí jsme měli? Dovoluji si něco málo připomenout. Duben byl zpočátku chladný a suchý. Druhá polovina dubna byla teplejší, ale deště bylo málo. Opakem byl měsíc květen, kdy napršelo 145 mm, ale teploty zůstávaly v průměru do 20 stupňů. Červen ukázal dvě tváře. Čtyřikrát překročila teplota 31 stupňů, ale několik dnů bylo jen do 13 stupňů, a to bezprostředně po tropických vedrech. Červenec byl v poslední dekádě velmi horký, některé dny jsem naměřil 36 stupňů i 38 stupňů. Srpen byl v první dekádě opět horký, tzv. tropický s teplotami 34 stupňů a více. Měsíce září a říjen s teplotami stupňů zůstaly i srážkově normální. Vodní srážky dle vlastního měření: Duben 22mm Květen 145 mm Červen 99 mm Červenec 43 mm Srpen 68 mm Září 74 mm Říjen 53 mm Počet tropických dnů: červen 4 dny, červenec - 7 dnů, srpen - 9 dnů Nejvyšší teploty: 38 stupňů stupňů , , 3.8. Meteorologické zpravodajství pana Zikmunda

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod.

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod. v 19 hod. Přítomni: Březka J., Křížová B., Kujalová J., MVDr. Marková R., Špaček M, Příhodová P., Bc. Suková D., Kotačka L., Mgr. Eliáš F., P. Viliš, Vávra P., Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., Ing. L.

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne 17. 6. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku

Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Tematický plán školní družiny 2016/2017 II. oddělení Z POHÁDKY DO POHÁDKY vytváříme si svou pohádkovou knížku Děti bude kaţdý měsíc provázet jiná pohádka, z které si vţdy vytvoří obrázek. V červnu bude

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ URBANICKÁ BRÁZDA

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ URBANICKÁ BRÁZDA 1. Říjen 2016 1 CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ URBANICKÁ BRÁZDA Mikroregion Urbanická brázda se 15. 08. 2016 zapojil do projektu Svazu měst a obcí s názvem Posilování administrativní

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Obec Sibřina Investice a provoz 2015 Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Rok 2015 - Investice a provoz 1. Technická infrastruktura Vodovod a splašková kanalizace Dešťová

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Vážení dopisovatelé a spolupracovníci České národopisné společnosti,

Vážení dopisovatelé a spolupracovníci České národopisné společnosti, Vážení dopisovatelé a spolupracovníci České národopisné společnosti, obracíme se na Vás s žádostí o vypracování dotazníku, jenž je tentokrát zaměřen na slavnosti, zvyky a obyčeje, které se odehrávají během

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn

Spolek Jenštejn. Výroční zpráva Výroční zpráva Spolek Jenštejn. se sídlem. Hradní 135, , Jenštejn Výroční zpráva 2015 Spolek Jenštejn se sídlem Hradní 135, 250 73, Jenštejn 1 Cíle spolku Provozovat rodinné centrum Jenštejnský trpaslík Vytvořit místo pro setkávání rodičů a dětí Umožnit rodičům, dětem

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Obědovice, IČ: 00653471 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 6 zastupitelé

Více

Projekt Lidé v akci.

Projekt Lidé v akci. Projekt 2014 - Lidé v akci. Městské evropské informační středisko Hustopeče nad Bečvou uspořádalo v roce 2014 několik akcí, které byly zaměřeny na děti i na dospělé. Cílem všech akcí bylo v široké veřejnosti

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. srpna 2008

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. srpna 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. srpna 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda, Josef

Více

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová

INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK. Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová INFORMACE STAVEBNÍKŮM PŘED PROJEKTOVÁNÍM KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš - Borová DNEŠNÍ ZAJIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD U DOMÁCNOSTÍ Splaškové vody jsou odpadní vody z domácností, tj. vody

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Zápis č. 23/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v úterý v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 23/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo v úterý v 19:00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 23/2016

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více