VAVŘINCOVY LISTY. Občasník obce Obědovice; podzim - zima 2013; číslo 10 Slovo starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VAVŘINCOVY LISTY. Občasník obce Obědovice; podzim - zima 2013; číslo 10 e-mail: obec@obedovice.cz. Slovo starosty"

Transkript

1 VAVŘINCOVY LISTY Občasník obce Obědovice; podzim - zima 2013; číslo 10 Slovo starosty Milí Obědováci, v tomto vydání Vavřineckých listů bych rád zhodnotil tři roky práce současného zastupitelstva, jehož mandát v příštím roce končí. V roce 2011 začaly komplexní pozemkové úpravy. V rámci těchto úprav došlo k soupisu a vyznačení pozemků v katastrálním území Obědovice a vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům. Zároveň vznikl a následně byl schválen seznam společných zařízení, jako jsou poldr a přístupové komunikace k pozemkům. Vznikl také plán na zřízení biocenter a revitalizaci vodních toků. Na základě tohoto seznamu se stanovila priorita staveb. V příštím roce pozemkový úřad zahájí technickou přípravu první stavby, která povede až k vydání stavebního povolení. Bude jí poldr, následovaný dvěma přístupovými komunikacemi. Výstavbou hasičské zbrojnice, skladu zahradní a údržbové techniky, příručního skladu pro potřeby Polyfunkčního domu a skladu pro divadelní spolek vznikly prostory, které obec nezbytně potřebovala pro bezpečné uložení movitého majetku, ať svého nebo divadelního spolku. Tříletá průběžná příprava projektové dokumentace na vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod se obci vyplatila. Dne 9. října Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil výzvu k podání žádosti o dotaci na realizaci splaškové kanalizace. Zastupitelstvo obce stálo před rozhodnutím, zda ji podat či nepodat. Vzhledem k tomu, že podmínky dotace byly oproti minulosti velmi výhodné, rozhodli jsme se pro podání žádosti. Požadovaná desetiprocentní spoluúčast je obcí zvládnutelná, další výhodou je, že se finanční prostředky na realizaci nemusejí půjčovat. Zhotovitel bude průběžně vystavovat faktury na hotovou práci a SFŽP mu je bude proplácet. V současné době má obec povolení vypouštění odpadních vod do vodních toků do Nové povolení k vypouštění odpadních vod po roce 2015 bude mít dle vládního nařízení mnohem přísnější limity. Stávající stav naší kanalizace prakticky vylučuje jejich plnění. Pokud by se tento problém neřešil, obec by pravděpodobně platila pokuty správci vodního toku za znečištění povrchových vod v katastru obce. Dotace na realizaci splaškové kanalizace je proto jedinečná šance, jak se případné penalizaci vyhnout. Vypracováním žádosti o dotaci jsme pověřili firmu z Hradce Králové. Žádost byla předána na Státní fond životního prostředí dne K této žádosti zastupitelstvo zajišťovalo potřebné doklady, včetně doplnění přípojek v projektu. Zpracování projektové dokumentace přípojek a podklady pro územní souhlas s obecními a soukromými přípojkami se v tuto chvíli připravují. Výsledek úspěšnosti žádosti o dotaci se obec dozví v dubnu Může se stát, že neuspějeme, ale nezkusit takovouto příležitost by od zastupitelstva bylo nezodpovědné. Pro správné fungování čistící stanice je důležité oddělit u vašich domovních přípojek splaškovou vodu z kuchyně, koupelen, prádelen a WC. Tato splašková voda musí být napojena na nové kanalizační potrubí. Dešťová voda může dále odtékat stávající kanalizací. Pokud by k tomuto oddělení nedošlo, zbytečně by se zatěžovala čistírna a prodražoval se její provoz. Předpoklad realizace výstavby splaškové kanalizace je září roku 2014.

2 CO JEŠTĚ MUSÍME PROJEDNAT: Parkování osobních a nákladních automobilů V současné době se čím dál víc rozmáhá parkování osobních aut na obecních pozemcích, aniž majitelé berou ohledy na své okolí. Nejen že tím komplikují provoz na pozemních komunikacích (zejména při stání u krajnice nebo na chodníku), ale zároveň se tím sami vystavují nebezpečí škodní události, např. při sečení nebo úklidu obce. Všichni bychom měli parkovat svá vozidla na svých vlastních pozemcích a tyto případně uzpůsobit tomu, aby se tam vytvořil prostor pro dostatečný počet automobilů, které vlastníme. S tím do jisté míry souvisí také skladování nejrůznějších materiálů a techniky na obecních pozemcích. Ani to tam nepatří a hyzdí tvář jinak krásné obce. Dětské hřiště Na obecním úřadě registrujeme velké množství stížností jedné rodiny k využívání dětského hřiště. Tato lokalita je využívána ke sportovním a volnočasovým aktivitám dětí už celá desetiletí a doposud to nikomu nevadilo. Ovšem v současné době jsou v tomto prostoru děti omezovány v pohybu, okřikovány že jsou hlučné a ruší klid zmíněné rodiny. Kolektivním názorem zastupitelstva je, že dětské hřiště, sportoviště a lavičky jsou využívány zcela v souladu se záměrem, s jakým byly budované, a že na nich k žádným excesům, které by opravňovaly výše zmíněné stížnosti, nedochází. Na druhou stranu může být pravda, že Vy, občané, máte k tomuto prostoru také nějaké výhrady, jen je neventilujete. Rádi bychom proto na obecním úřadě získali váš názor. Odpovězte nám na přiložený dotazník, který můžete vhodit do schránky obecního úřadu nebo u Hrušky do zalepené krabičky ZDE ODSTŘIHNĚTE MÁTE PŘIPOMÍNKY K VYUŽÍVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, PŘILEHLÉHO SPORTOVIŠTĚ A LAVIČEK? ANO NE POKUD ANO, MŮŽETE SVÉ PŘIPOMÍNKY UVÉST? Poděkování Rozhodně se musím zmínit o tříletém funkčním období dua Kateřina - Iveta. Své povinnosti se naučily dělat s přehledem a dobře. Svými nápady zdobily a vylepšovaly prostory Polyfunkčního domu, udržovaly v něm pořádek a sledovaly náklady na provoz této moderní nemovitosti. Přitom ještě společně a s podporou některých rodičů dokázaly organizovat programy pro děti. Celkem se jednalo o 13 zábavných programů v jednom roce. To vše doplňovaly knihovnice, které v rámci půjčování zaměstnávaly i děti. Také pro děti pořádaly menší samostatné programy. Vážím si všech, kteří s dětmi pracují, a děkuji jim za to. Trochu mě mrzí, že účast dětí na připravovaných akcích je někdy menší. Stranou nezůstala ani generace dospělých. Od společenských zábav, přes návštěvy divadel, až po tematické programy v Polyfunkčním domě, si každý mohl dle svého naturelu vybrat vhodný typ zábavy. K největším kulturním akcím tohoto období patří pouťové premiéry dvou divadelních představení, které napsal a režíroval náš rodák, Pavel Novák mladší. Tyto hry nastudoval v širokém okolí známý Divadelní spolek Obědovice. Premiéry přilákaly stovky diváků. Děkuji divadelnímu spolku za skvělou reprezentaci naší obce. Skutečně máme doma cenný skvost. Přeji divadelnímu spolku k desátému výročí založení další desítky let úspěšného působení. Nemohu opomenout ani poctivou práci naší ekonomky a účetní paní Doležalové. V tomto tříletém období se v účetnictví obcí děly převratné změny. To obnášelo spoustu času na seznámení s novým pojetím účetnictví obcí. Až obdivuhodně rychle a přesně vnikla paní účetní do tajů položek,

3 paragrafů, odpisů a majetkové evidence. To dosvěcuje auditorská zpráva roku 2011 a 2012, jež je důkazem znalostí paní Doležalové. Mně připadá toto účetnictví zbytečně komplikované a někdy jdoucí proti logice, ale vždy musím nakonec ustoupit argumentům paní účetní. Děkuji za její trpělivost se mnou a celým zastupitelstvem. Čistota obce, údržba zeleně, údržba veřejného prostranství, péči o strojní vybavení obce a pomoc při jakékoliv potřebné práci, která se v naší obci musí zajišťovat, to je parketa našeho sezónního zaměstnance Hynka Vyčítala. Jeho systematická činnost je viditelná každý pracovní den. Dovede si práci najít a ví, kde a co je potřeba včas udělat. Děkujeme Ti, Hynku. Zdeněk Pavlíček, starosta Přijímání dětí z Obědovic do MŠ Kratonohy Dopis starosty Jiřího Štěpánka Vážení čtenáři, byl jsem panem starostou Pavlíčkem požádán o příspěvek do zpravodaje ohledně přijímání dětíz Obědovic do Mateřské školy v Kratonohách. S ohledem na nedostatečnou kapacitu, která se projevila při letošním zápisu, se vyrojilo mnoho spekulací o tom, jak to bude s obědovickými dětmi v příštích letech. Tento můj příspěvek by měl uvést věci na pravou míru. Kapacita školky je v současné době 40 dětí s podmínečným navýšením na 44 dětí do konce školního roku 2014/2015. Toto navýšení umožnilo přijmout všechny děti, které splňovaly požadovaná kritéria. V současné době je ve školce zapsaných 44 dětí. Tento stav může v blízké budoucnosti způsobit problémy pro rodiny s malými dětmi v Obědovicích i v Kratonohách a na Michnovce. V letošním roce byly při zápisu děti z Obědovic přijímány za stejných podmínek jako děti z Kratonoh. Mohlo se tedy stát, že by bylo přijato dítě z Obědovic na úkor dítěte kratonožského. Na základě toho dorazilo na obec několik stížností od kratonožských rodičů. Tuto situaci jsme řešili se zastupiteli a jedním z uvažovaných řešení byla změna kritérií pro přijímání dětí na příští školní rok, konkrétně upřednostnění dětí z Kratonoh a Michnovky vůči dětem obědovickým. Já sám jsem se k této variantě přikláněl, aniž bych situaci konzultoval se starostou panem Pavlíčkem a pod tlakem určitých klepů o postoji pana starosty, což normálně ve zvyku nemám. Schůzku s panem starostou jsem sice plánoval, ale než k ní došlo, objevila se řada spekulací a teorií, jaká bude situace v dalších letech. Za toto se všem obědovickým rodičům omlouvám a jsem rád, že klepy o přístupu obce Obědovice nebyly pravdivé. Pan Pavlíček mne předběhl a zavolal mi jako první. Nejprve mi nastínil velmi zajímavou myšlenku, že by si Obědovice provozovaly jakousi mini školku v Polyfunkčním domě v Obědovicích, kterou by zaštiťovala Základní a mateřská škola Kratonohy. S panem starostou jsme tuto variantu řešili i na Krajském úřadě a odradila nás až informace, že by byl tento provoz značně nákladný. V takovéto školce by museli být 2 zaměstnanci, na které by bohužel stát přispíval jen malou částí. Ani s hygienickými požadavky by nebylo jednoduché se vypořádat. V minulosti mi bylo řečeno, že kapacitu naší školky není možné navýšit. Vzhledem k tomu, že se varianta navýšení kapacity začala jevit jako jediné možné řešení, domluvili jsme schůzku se zástupci krajské hygieny, kde jsme možnost navýšení kapacity stávající mateřské školy probírali. Ze schůzky vyvstalo, že téměř jedinou překážkou je nedostatečný počet umyvadel a záchodů. Na každých 5 dětí musí být 1 umyvadlo a 1 záchod. V současné době probíhají projekční práce na přístavbu sociálního zázemí pro navýšení kapacity až na 55 dětí. Hned na jaře roku 2014 chceme tuto přístavbu realizovat. S ohledem na to, že pan starosta z Obědovic přislíbil finanční účast na této přístavbě, hodláme kritéria pro přijímání dětí do naší školky zachovat tak jako tomu bylo doposud. Ohledně spekulací o příspěvcích na děti chci také uvést věci na pravou míru. Je pravda, že na děti z Obědovic dostáváme od státu stejné příspěvky jako na děti z Kratonoh či Michnovky, která je místní částí Kratonoh. Pravdu má starosta pan Pavlíček i v tom, že naše školka byla stavěna společně, tzn. i pro děti z Obědovic. Ovšem naproti tomu je pravdou to, že veškeré investiční náklady hradí pouze obec

4 Kratonohy ze svého rozpočtu a nejedná se o malé peníze. Za poslední roky to bylo v řádu milionů korun. Považuji za vhodné, aby se obec Obědovice v příštích letech alespoň z malé části na těchto nákladech podílela. Na závěr musím říci, že pan Pavlíček projevil velkou snahu o to, aby v budoucnu nebyly obědovické děti při přijímání znevýhodněny. Ještě jednou se také omlouvám za zmatky, které jsem způsobil. Jiří Štěpánek, starosta obce Kratonohy PS. Zdeňka Pavlíčka: Děkujeme za příspěvek do našich listů panu starostovi z Kratonoh, kterým vysvětlil informační šum kolem školky v Kratonohách. Pouze bych rád doplnil, že se obec Obědovice vždy podílela na ročních neinvestičních nákladech nejen školky, ale i školy. Tyto náklady se ve školce pohybovaly kolem 4 tisíc a ve škole 7 tisíc korun na žáka ročně. Dětské akce v Obědovicích v roce Slet čarodějnic a čarodějů - Divadelní představení - pohádka od LOUTKOVÉHO DIVADLA IVÁNEK z Chlumce nad Cidlinou, vařil se kouzelný lektvar, následně si děti rozsvítily lampiony a v průvodu směřovaly k velkému ohni. Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara Dětský zemědělský den Déšť, holínky, kaluže. A velká porce smíchu a dobré nálady. Tak by se dal popsat Dětský zemědělský den, který se konal v sobotu v prostorách Polyfunkčního domu. Pro děti byly připraveny spousty her, soutěží a za ně samozřejmě také odměny. Tradiční překvapení obstarala ukázka zemědělské techniky ZS KRATONOHY. I přes špatné počasí byly děti nadšené prohlídkou i projížďkou impozantními stroji.

5 22.6. Rybářské závody pro děti Rozloučení s prázdninami Drakiáda Halloween - Dýňové odpoledne V Obědovicích jsme přivítali dva nové občánky - Davida Kuldu mladšího a Alžbětu Erbenovou. Připravované akce Posvícenské posezení s rautem (k poslechu a tanci hraje KUBABOX) Tradiční obědovický advent (od 14:00) Tímto bychom vás chtěli pozvat na první adventní neděli do Polyfunkčního domu v Obědovicích. Připravili jsme pro vás ochutnávku a prodej regionálních potravin Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina. Pozvaní hosté: Firma Rakytník Cvrček - malá rodinná firma, zaměřující se na zpracování Rakytníku řešetlákového (olej, šťáva, sirup, lízátka) Farma Kejklíčkovi - rodinná minimlékárna - mléko, sýry, tvarohy, jogurty Pan Brož - řeznictví a uzenářství u Brožů, Trnava Firma Niva, s.r.o., Dolní Přím -výroba sýru Niva Budete si také moci koupit výrobky z papíru (papírový pedig) a výrobky z chráněné šicí dílny Pardubice, jejichž koupí přispějete na podporu práce hendikepovaných. Nebude chybět tradiční prodej a samovýroba floristické a vánoční dekorace s Nikolou Vaicovou. V 19:00 rozsvítíme vánoční strom. Na leden 2014 připravujeme v naší obci Tříkrálovou sbírku. S tímto záměrem nás oslovila Oblastní charita Hradec Králové, která je pořadatelem této akce v regionu Hradecka. Citujeme z její zprávy: Tříkrálová sbírka je určena na různé církevní sociální projekty doma i v zahraničí. Církev nesbírá pro sebe, na svůj provoz. Sbírá pro ty, kteří to potřebují nejvíc a vlastními silami nejsou schopni si prostředky obstarat. S dětmi oblečenými do tříkrálových kostýmů, aby akce byla zviditelněná, chodí vždy nějaká osoba starší 18 let s potvrzením Arcidiecézní charity. Kasičky, do kterých děti sbírají, jsou úředně zapečetěné na obecním nebo městském úřadě, kde se pak také otvírají. To jsou opatření proti podvodníkům.každý rok spolupracujeme s mnoha školami, zapojuje se stále více dětí i dospělých. Vážíme si podpory všech účastníků sbírky. Nezklamat důvěru v naši práci je pro nás prioritou. Loni chodili tříkráloví koledníci v 38 různých místech tohoto regionu. Každým rokem se přidá někdo nový, posledními byly Máslojedy, Smržov a Hubíles, letos přislíbily spolupráci Olešnice, Klamoš, Stará Voda, Kosice, Kosičky, Chudeřice, Káranice, Kratonohy.

6 Na začátek roku 2014 připravujeme i další akce: Obecní ples, Dětský karneval, Velikonoční tvoření. Do Nového roku 2014 přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů OÚ Obědovice Obecní knihovna Obědovice Minulý školní rok jsme v knihovně zakončili symbolicky skládali jsme papírové vlaštovky a letadélka, která nás odvezou na prázdniny. Děti si složily všelijaká letadélka různých tvarů i ltových vlastností. Některá v okamžiku přeletěla celou knihovnu, jiná ladně kroužila k zemi. U některých zvláštních tvarů bylo téměř k údivu, že se udrží ve vzduchu. Celé léto byla v naší knihovně instalována výstavka ilustrátorů dětských knížek, zapůjčená z Knihovny města Hradec Králové. Dětští i dospělí čtenáři se seznámili s tak slavnými ilustrátory jako jsou Václav Čtvrtek, Zdeněk Miler, Radek Pilař, Zdeněk Smetana, Helena Zmatlíková a další. V září se v naší knihovně uskutečnilo další ze společných setkání knihovníků našeho mikroregionu. Pomocí těchto setkání zajišťujeme pravidelnou výměnu informací mezi obecními knihovnami a plánujeme společné akce pro knihovníky i naše čtenáře. Během podzimu jsme doplnili náš knihovní fond o několik čtenářsky velmi žádaných knižních titulů. Oblíbené jsou historické romány (trilogie od Ch. Linkové: Bouřlivý čas, Divoké Lupiny, Hodina dědiců nebo od K. Folleta: Pilíře země) i moderní detektivky (D. Brown: Inferno, S. Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy). Zapomenout nesmíme ani na čtení pro ženy (E.L. James: Trilogie Padesát odstínů ). Podrobnější informace naleznete na webových stránkách knihovny. V knihovně také začínáme s pravidelnými tvořeními pro děti. Scházet se budeme vždy první úterý v měsíci. V listopadu jsme se sešli v knihovně k vyrábění s dětmi většími i menšími, které doprovázely jejich maminky. Příjemnou atmosféru během tvoření doplňoval hrací koutek, kde si malé děti mohly pohrát. Fotografie z minulých tvoření a další informace najdete opět na webových stránkách knihovny. Příští tvoření bude adventní, budeme zdobit vánoční perníčky, vyrábět netradiční svícny a girlandové řetězy, v knihovně se sejdeme v úterý 3. prosince v 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni! Během listopadu bude též v knihovně instalovaná nová výstavka zapůjčená z Knihovny města Hradec Králové. Plánované další akce v knihovně: Adventní tvoření Lednové tvoření Únorové tvoření Noc s Andersenem spaní v knihovně

7 Zprávy z divadelního spolku Po úspěšné premiéře je člověku vždycky hodně dobře, když vidí, že vložená námaha nepřišla vniveč, že se herci nesesypali trémou, že přišlo hodně diváků a všichni se náramně bavili. Mně navíc srpnová premiéra Normálního blázince ukázala ještě jednu věc že ten náš, obědovický divadelní spolek, je něco, na co jsou Obědováci patřičně hrdí, že mu fandí a nezištně pomáhají. Naši herci, kulisáci, technický režisér Petr Klapka a nedocenitelná nápověda, kostymérka a manažerka Alena Sadílková si zaslouží absolutní uznání, kromě nich si ale vážím všech, kteří přišli pomoci stavět jeviště, prodávali lístky u pokladny, nebo jen zvali své blízké a známé, aby se přijeli podívat do Obědovic na divadlo. Moc vám děkuji za to, že jste s námi. I díky tomu už Divadelní spolek Obědovice existuje už deset let, má za sebou pět úspěšných představení a pomalu si začíná brousit zuby na šesté. Pokud byste se na nás chtěli v nejbližší době podívat, data nejbližších představení naleznete na našem novém webu Počasí Odešlo jaro i léto, nastal podzim. Jaké počasí jsme měli? Dovoluji si něco málo připomenout. Duben byl zpočátku chladný a suchý. Druhá polovina dubna byla teplejší, ale deště bylo málo. Opakem byl měsíc květen, kdy napršelo 145 mm, ale teploty zůstávaly v průměru do 20 stupňů. Červen ukázal dvě tváře. Čtyřikrát překročila teplota 31 stupňů, ale několik dnů bylo jen do 13 stupňů, a to bezprostředně po tropických vedrech. Červenec byl v poslední dekádě velmi horký, některé dny jsem naměřil 36 stupňů i 38 stupňů. Srpen byl v první dekádě opět horký, tzv. tropický s teplotami 34 stupňů a více. Měsíce září a říjen s teplotami stupňů zůstaly i srážkově normální. Vodní srážky dle vlastního měření: Duben 22mm Květen 145 mm Červen 99 mm Červenec 43 mm Srpen 68 mm Září 74 mm Říjen 53 mm Počet tropických dnů: červen 4 dny, červenec - 7 dnů, srpen - 9 dnů Nejvyšší teploty: 38 stupňů stupňů , , 3.8. Meteorologické zpravodajství pana Zikmunda

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

Slovo tajemnice. Vážení občané,

Slovo tajemnice. Vážení občané, Slovo starosty Vážení občané, srdečně Vás zdravím v novém roce, do kterého jste snad vstoupili šťastně, a který jistě naplní řadu Vašich představ a přání. Co se týká chodu města, tak se nám hned v úvodu

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 3 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. března 2011 V tomto čísle najdete: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 str. 3 Základní školy str. 6-8 ZUŠ J. A. Bendy str. 8-9 Mateřská škola str. 9-10 Masopust v Benátkách

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1 Veltruské listy Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč Milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední číslo Veltruských listů v tomto roce. Začátek prosince zvláštní

Více

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014

Kanalizace Batňovice. Batňovický zpravodaj * ročník 20 * číslo 1 2014 Vydává Obecní úřad v Batňovicích červen 2014 Kanalizace Batňovice Naše obec získala dotaci na akci nazvanou Dostavba kanalizace Batňovice I. etapa. Obec podala žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního

Více

Libuš a Písnice. Foto: Helena Böhmová, archiv ÚMČ Praha-Libuš, Ilona Kiliánková, Blanka Chýlová, ÚRM hl. m. Prahy, archiv FSC Libuš

Libuš a Písnice. Foto: Helena Böhmová, archiv ÚMČ Praha-Libuš, Ilona Kiliánková, Blanka Chýlová, ÚRM hl. m. Prahy, archiv FSC Libuš 4 Libuš a Písnice 2013 OTEVÍRÁ SE HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ LIBUŠSKÁ ŠKOLA OSLAVÍ 80 LET VÝSLEDKY ANKETY O VOLNÉM ČASE SENIORŮ ŽIVÁ VODA PRO VŠECHNY 23. DUBNA BEZPLATNÝ POČÍTAČOVÝ KURZ 1 2 3 5 4 6 1 Děti z MŠ Lojovická

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Zpravodaj Obce Vysočany

Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2013 Zpravodaj Obce Vysočany OBEC VYSOČANY OBEC VYSOČANY Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Slovo starosty...3 Střípky z obecní kroniky...4 Informace obecního úřadu...5 Pravidla pro užívání znaku

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

Prosinec 2009. Anna Kupková

Prosinec 2009. Anna Kupková Prosinec 2009 Z OBSAHU Úvodník 1 Ze života obce 2 Zpráva o činnosti zastupitelstva. 2 Názvy ulic v Hlušovicích 4 Odpady a poplatky v roce 2010. 4 Zpráva sociální komise Hlušovice.. 5 Knihovna.. 5 Krátce

Více

Fotbalové hřiště v novém. Medlánecké Medlánecké svatováclavské. hodová slavnostní. hodové slavnosti

Fotbalové hřiště v novém. Medlánecké Medlánecké svatováclavské. hodová slavnostní. hodové slavnosti medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Zápisy do kroužků a kurzů STRANA 7, 10 Univerzita třetího věku v Medlánkách STRANA 6 Fotbalové hřiště v novém STRANA 9 ČÍSLO

Více