VAVŘINCOVY LISTY. Občasník obce Obědovice; podzim - zima 2013; číslo 10 Slovo starosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VAVŘINCOVY LISTY. Občasník obce Obědovice; podzim - zima 2013; číslo 10 e-mail: obec@obedovice.cz. Slovo starosty"

Transkript

1 VAVŘINCOVY LISTY Občasník obce Obědovice; podzim - zima 2013; číslo 10 Slovo starosty Milí Obědováci, v tomto vydání Vavřineckých listů bych rád zhodnotil tři roky práce současného zastupitelstva, jehož mandát v příštím roce končí. V roce 2011 začaly komplexní pozemkové úpravy. V rámci těchto úprav došlo k soupisu a vyznačení pozemků v katastrálním území Obědovice a vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům. Zároveň vznikl a následně byl schválen seznam společných zařízení, jako jsou poldr a přístupové komunikace k pozemkům. Vznikl také plán na zřízení biocenter a revitalizaci vodních toků. Na základě tohoto seznamu se stanovila priorita staveb. V příštím roce pozemkový úřad zahájí technickou přípravu první stavby, která povede až k vydání stavebního povolení. Bude jí poldr, následovaný dvěma přístupovými komunikacemi. Výstavbou hasičské zbrojnice, skladu zahradní a údržbové techniky, příručního skladu pro potřeby Polyfunkčního domu a skladu pro divadelní spolek vznikly prostory, které obec nezbytně potřebovala pro bezpečné uložení movitého majetku, ať svého nebo divadelního spolku. Tříletá průběžná příprava projektové dokumentace na vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod se obci vyplatila. Dne 9. října Státní fond životního prostředí (SFŽP) vyhlásil výzvu k podání žádosti o dotaci na realizaci splaškové kanalizace. Zastupitelstvo obce stálo před rozhodnutím, zda ji podat či nepodat. Vzhledem k tomu, že podmínky dotace byly oproti minulosti velmi výhodné, rozhodli jsme se pro podání žádosti. Požadovaná desetiprocentní spoluúčast je obcí zvládnutelná, další výhodou je, že se finanční prostředky na realizaci nemusejí půjčovat. Zhotovitel bude průběžně vystavovat faktury na hotovou práci a SFŽP mu je bude proplácet. V současné době má obec povolení vypouštění odpadních vod do vodních toků do Nové povolení k vypouštění odpadních vod po roce 2015 bude mít dle vládního nařízení mnohem přísnější limity. Stávající stav naší kanalizace prakticky vylučuje jejich plnění. Pokud by se tento problém neřešil, obec by pravděpodobně platila pokuty správci vodního toku za znečištění povrchových vod v katastru obce. Dotace na realizaci splaškové kanalizace je proto jedinečná šance, jak se případné penalizaci vyhnout. Vypracováním žádosti o dotaci jsme pověřili firmu z Hradce Králové. Žádost byla předána na Státní fond životního prostředí dne K této žádosti zastupitelstvo zajišťovalo potřebné doklady, včetně doplnění přípojek v projektu. Zpracování projektové dokumentace přípojek a podklady pro územní souhlas s obecními a soukromými přípojkami se v tuto chvíli připravují. Výsledek úspěšnosti žádosti o dotaci se obec dozví v dubnu Může se stát, že neuspějeme, ale nezkusit takovouto příležitost by od zastupitelstva bylo nezodpovědné. Pro správné fungování čistící stanice je důležité oddělit u vašich domovních přípojek splaškovou vodu z kuchyně, koupelen, prádelen a WC. Tato splašková voda musí být napojena na nové kanalizační potrubí. Dešťová voda může dále odtékat stávající kanalizací. Pokud by k tomuto oddělení nedošlo, zbytečně by se zatěžovala čistírna a prodražoval se její provoz. Předpoklad realizace výstavby splaškové kanalizace je září roku 2014.

2 CO JEŠTĚ MUSÍME PROJEDNAT: Parkování osobních a nákladních automobilů V současné době se čím dál víc rozmáhá parkování osobních aut na obecních pozemcích, aniž majitelé berou ohledy na své okolí. Nejen že tím komplikují provoz na pozemních komunikacích (zejména při stání u krajnice nebo na chodníku), ale zároveň se tím sami vystavují nebezpečí škodní události, např. při sečení nebo úklidu obce. Všichni bychom měli parkovat svá vozidla na svých vlastních pozemcích a tyto případně uzpůsobit tomu, aby se tam vytvořil prostor pro dostatečný počet automobilů, které vlastníme. S tím do jisté míry souvisí také skladování nejrůznějších materiálů a techniky na obecních pozemcích. Ani to tam nepatří a hyzdí tvář jinak krásné obce. Dětské hřiště Na obecním úřadě registrujeme velké množství stížností jedné rodiny k využívání dětského hřiště. Tato lokalita je využívána ke sportovním a volnočasovým aktivitám dětí už celá desetiletí a doposud to nikomu nevadilo. Ovšem v současné době jsou v tomto prostoru děti omezovány v pohybu, okřikovány že jsou hlučné a ruší klid zmíněné rodiny. Kolektivním názorem zastupitelstva je, že dětské hřiště, sportoviště a lavičky jsou využívány zcela v souladu se záměrem, s jakým byly budované, a že na nich k žádným excesům, které by opravňovaly výše zmíněné stížnosti, nedochází. Na druhou stranu může být pravda, že Vy, občané, máte k tomuto prostoru také nějaké výhrady, jen je neventilujete. Rádi bychom proto na obecním úřadě získali váš názor. Odpovězte nám na přiložený dotazník, který můžete vhodit do schránky obecního úřadu nebo u Hrušky do zalepené krabičky ZDE ODSTŘIHNĚTE MÁTE PŘIPOMÍNKY K VYUŽÍVÁNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, PŘILEHLÉHO SPORTOVIŠTĚ A LAVIČEK? ANO NE POKUD ANO, MŮŽETE SVÉ PŘIPOMÍNKY UVÉST? Poděkování Rozhodně se musím zmínit o tříletém funkčním období dua Kateřina - Iveta. Své povinnosti se naučily dělat s přehledem a dobře. Svými nápady zdobily a vylepšovaly prostory Polyfunkčního domu, udržovaly v něm pořádek a sledovaly náklady na provoz této moderní nemovitosti. Přitom ještě společně a s podporou některých rodičů dokázaly organizovat programy pro děti. Celkem se jednalo o 13 zábavných programů v jednom roce. To vše doplňovaly knihovnice, které v rámci půjčování zaměstnávaly i děti. Také pro děti pořádaly menší samostatné programy. Vážím si všech, kteří s dětmi pracují, a děkuji jim za to. Trochu mě mrzí, že účast dětí na připravovaných akcích je někdy menší. Stranou nezůstala ani generace dospělých. Od společenských zábav, přes návštěvy divadel, až po tematické programy v Polyfunkčním domě, si každý mohl dle svého naturelu vybrat vhodný typ zábavy. K největším kulturním akcím tohoto období patří pouťové premiéry dvou divadelních představení, které napsal a režíroval náš rodák, Pavel Novák mladší. Tyto hry nastudoval v širokém okolí známý Divadelní spolek Obědovice. Premiéry přilákaly stovky diváků. Děkuji divadelnímu spolku za skvělou reprezentaci naší obce. Skutečně máme doma cenný skvost. Přeji divadelnímu spolku k desátému výročí založení další desítky let úspěšného působení. Nemohu opomenout ani poctivou práci naší ekonomky a účetní paní Doležalové. V tomto tříletém období se v účetnictví obcí děly převratné změny. To obnášelo spoustu času na seznámení s novým pojetím účetnictví obcí. Až obdivuhodně rychle a přesně vnikla paní účetní do tajů položek,

3 paragrafů, odpisů a majetkové evidence. To dosvěcuje auditorská zpráva roku 2011 a 2012, jež je důkazem znalostí paní Doležalové. Mně připadá toto účetnictví zbytečně komplikované a někdy jdoucí proti logice, ale vždy musím nakonec ustoupit argumentům paní účetní. Děkuji za její trpělivost se mnou a celým zastupitelstvem. Čistota obce, údržba zeleně, údržba veřejného prostranství, péči o strojní vybavení obce a pomoc při jakékoliv potřebné práci, která se v naší obci musí zajišťovat, to je parketa našeho sezónního zaměstnance Hynka Vyčítala. Jeho systematická činnost je viditelná každý pracovní den. Dovede si práci najít a ví, kde a co je potřeba včas udělat. Děkujeme Ti, Hynku. Zdeněk Pavlíček, starosta Přijímání dětí z Obědovic do MŠ Kratonohy Dopis starosty Jiřího Štěpánka Vážení čtenáři, byl jsem panem starostou Pavlíčkem požádán o příspěvek do zpravodaje ohledně přijímání dětíz Obědovic do Mateřské školy v Kratonohách. S ohledem na nedostatečnou kapacitu, která se projevila při letošním zápisu, se vyrojilo mnoho spekulací o tom, jak to bude s obědovickými dětmi v příštích letech. Tento můj příspěvek by měl uvést věci na pravou míru. Kapacita školky je v současné době 40 dětí s podmínečným navýšením na 44 dětí do konce školního roku 2014/2015. Toto navýšení umožnilo přijmout všechny děti, které splňovaly požadovaná kritéria. V současné době je ve školce zapsaných 44 dětí. Tento stav může v blízké budoucnosti způsobit problémy pro rodiny s malými dětmi v Obědovicích i v Kratonohách a na Michnovce. V letošním roce byly při zápisu děti z Obědovic přijímány za stejných podmínek jako děti z Kratonoh. Mohlo se tedy stát, že by bylo přijato dítě z Obědovic na úkor dítěte kratonožského. Na základě toho dorazilo na obec několik stížností od kratonožských rodičů. Tuto situaci jsme řešili se zastupiteli a jedním z uvažovaných řešení byla změna kritérií pro přijímání dětí na příští školní rok, konkrétně upřednostnění dětí z Kratonoh a Michnovky vůči dětem obědovickým. Já sám jsem se k této variantě přikláněl, aniž bych situaci konzultoval se starostou panem Pavlíčkem a pod tlakem určitých klepů o postoji pana starosty, což normálně ve zvyku nemám. Schůzku s panem starostou jsem sice plánoval, ale než k ní došlo, objevila se řada spekulací a teorií, jaká bude situace v dalších letech. Za toto se všem obědovickým rodičům omlouvám a jsem rád, že klepy o přístupu obce Obědovice nebyly pravdivé. Pan Pavlíček mne předběhl a zavolal mi jako první. Nejprve mi nastínil velmi zajímavou myšlenku, že by si Obědovice provozovaly jakousi mini školku v Polyfunkčním domě v Obědovicích, kterou by zaštiťovala Základní a mateřská škola Kratonohy. S panem starostou jsme tuto variantu řešili i na Krajském úřadě a odradila nás až informace, že by byl tento provoz značně nákladný. V takovéto školce by museli být 2 zaměstnanci, na které by bohužel stát přispíval jen malou částí. Ani s hygienickými požadavky by nebylo jednoduché se vypořádat. V minulosti mi bylo řečeno, že kapacitu naší školky není možné navýšit. Vzhledem k tomu, že se varianta navýšení kapacity začala jevit jako jediné možné řešení, domluvili jsme schůzku se zástupci krajské hygieny, kde jsme možnost navýšení kapacity stávající mateřské školy probírali. Ze schůzky vyvstalo, že téměř jedinou překážkou je nedostatečný počet umyvadel a záchodů. Na každých 5 dětí musí být 1 umyvadlo a 1 záchod. V současné době probíhají projekční práce na přístavbu sociálního zázemí pro navýšení kapacity až na 55 dětí. Hned na jaře roku 2014 chceme tuto přístavbu realizovat. S ohledem na to, že pan starosta z Obědovic přislíbil finanční účast na této přístavbě, hodláme kritéria pro přijímání dětí do naší školky zachovat tak jako tomu bylo doposud. Ohledně spekulací o příspěvcích na děti chci také uvést věci na pravou míru. Je pravda, že na děti z Obědovic dostáváme od státu stejné příspěvky jako na děti z Kratonoh či Michnovky, která je místní částí Kratonoh. Pravdu má starosta pan Pavlíček i v tom, že naše školka byla stavěna společně, tzn. i pro děti z Obědovic. Ovšem naproti tomu je pravdou to, že veškeré investiční náklady hradí pouze obec

4 Kratonohy ze svého rozpočtu a nejedná se o malé peníze. Za poslední roky to bylo v řádu milionů korun. Považuji za vhodné, aby se obec Obědovice v příštích letech alespoň z malé části na těchto nákladech podílela. Na závěr musím říci, že pan Pavlíček projevil velkou snahu o to, aby v budoucnu nebyly obědovické děti při přijímání znevýhodněny. Ještě jednou se také omlouvám za zmatky, které jsem způsobil. Jiří Štěpánek, starosta obce Kratonohy PS. Zdeňka Pavlíčka: Děkujeme za příspěvek do našich listů panu starostovi z Kratonoh, kterým vysvětlil informační šum kolem školky v Kratonohách. Pouze bych rád doplnil, že se obec Obědovice vždy podílela na ročních neinvestičních nákladech nejen školky, ale i školy. Tyto náklady se ve školce pohybovaly kolem 4 tisíc a ve škole 7 tisíc korun na žáka ročně. Dětské akce v Obědovicích v roce Slet čarodějnic a čarodějů - Divadelní představení - pohádka od LOUTKOVÉHO DIVADLA IVÁNEK z Chlumce nad Cidlinou, vařil se kouzelný lektvar, následně si děti rozsvítily lampiony a v průvodu směřovaly k velkému ohni. Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara Dětský zemědělský den Déšť, holínky, kaluže. A velká porce smíchu a dobré nálady. Tak by se dal popsat Dětský zemědělský den, který se konal v sobotu v prostorách Polyfunkčního domu. Pro děti byly připraveny spousty her, soutěží a za ně samozřejmě také odměny. Tradiční překvapení obstarala ukázka zemědělské techniky ZS KRATONOHY. I přes špatné počasí byly děti nadšené prohlídkou i projížďkou impozantními stroji.

5 22.6. Rybářské závody pro děti Rozloučení s prázdninami Drakiáda Halloween - Dýňové odpoledne V Obědovicích jsme přivítali dva nové občánky - Davida Kuldu mladšího a Alžbětu Erbenovou. Připravované akce Posvícenské posezení s rautem (k poslechu a tanci hraje KUBABOX) Tradiční obědovický advent (od 14:00) Tímto bychom vás chtěli pozvat na první adventní neděli do Polyfunkčního domu v Obědovicích. Připravili jsme pro vás ochutnávku a prodej regionálních potravin Královéhradeckého kraje a kraje Vysočina. Pozvaní hosté: Firma Rakytník Cvrček - malá rodinná firma, zaměřující se na zpracování Rakytníku řešetlákového (olej, šťáva, sirup, lízátka) Farma Kejklíčkovi - rodinná minimlékárna - mléko, sýry, tvarohy, jogurty Pan Brož - řeznictví a uzenářství u Brožů, Trnava Firma Niva, s.r.o., Dolní Přím -výroba sýru Niva Budete si také moci koupit výrobky z papíru (papírový pedig) a výrobky z chráněné šicí dílny Pardubice, jejichž koupí přispějete na podporu práce hendikepovaných. Nebude chybět tradiční prodej a samovýroba floristické a vánoční dekorace s Nikolou Vaicovou. V 19:00 rozsvítíme vánoční strom. Na leden 2014 připravujeme v naší obci Tříkrálovou sbírku. S tímto záměrem nás oslovila Oblastní charita Hradec Králové, která je pořadatelem této akce v regionu Hradecka. Citujeme z její zprávy: Tříkrálová sbírka je určena na různé církevní sociální projekty doma i v zahraničí. Církev nesbírá pro sebe, na svůj provoz. Sbírá pro ty, kteří to potřebují nejvíc a vlastními silami nejsou schopni si prostředky obstarat. S dětmi oblečenými do tříkrálových kostýmů, aby akce byla zviditelněná, chodí vždy nějaká osoba starší 18 let s potvrzením Arcidiecézní charity. Kasičky, do kterých děti sbírají, jsou úředně zapečetěné na obecním nebo městském úřadě, kde se pak také otvírají. To jsou opatření proti podvodníkům.každý rok spolupracujeme s mnoha školami, zapojuje se stále více dětí i dospělých. Vážíme si podpory všech účastníků sbírky. Nezklamat důvěru v naši práci je pro nás prioritou. Loni chodili tříkráloví koledníci v 38 různých místech tohoto regionu. Každým rokem se přidá někdo nový, posledními byly Máslojedy, Smržov a Hubíles, letos přislíbily spolupráci Olešnice, Klamoš, Stará Voda, Kosice, Kosičky, Chudeřice, Káranice, Kratonohy.

6 Na začátek roku 2014 připravujeme i další akce: Obecní ples, Dětský karneval, Velikonoční tvoření. Do Nového roku 2014 přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů OÚ Obědovice Obecní knihovna Obědovice Minulý školní rok jsme v knihovně zakončili symbolicky skládali jsme papírové vlaštovky a letadélka, která nás odvezou na prázdniny. Děti si složily všelijaká letadélka různých tvarů i ltových vlastností. Některá v okamžiku přeletěla celou knihovnu, jiná ladně kroužila k zemi. U některých zvláštních tvarů bylo téměř k údivu, že se udrží ve vzduchu. Celé léto byla v naší knihovně instalována výstavka ilustrátorů dětských knížek, zapůjčená z Knihovny města Hradec Králové. Dětští i dospělí čtenáři se seznámili s tak slavnými ilustrátory jako jsou Václav Čtvrtek, Zdeněk Miler, Radek Pilař, Zdeněk Smetana, Helena Zmatlíková a další. V září se v naší knihovně uskutečnilo další ze společných setkání knihovníků našeho mikroregionu. Pomocí těchto setkání zajišťujeme pravidelnou výměnu informací mezi obecními knihovnami a plánujeme společné akce pro knihovníky i naše čtenáře. Během podzimu jsme doplnili náš knihovní fond o několik čtenářsky velmi žádaných knižních titulů. Oblíbené jsou historické romány (trilogie od Ch. Linkové: Bouřlivý čas, Divoké Lupiny, Hodina dědiců nebo od K. Folleta: Pilíře země) i moderní detektivky (D. Brown: Inferno, S. Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy). Zapomenout nesmíme ani na čtení pro ženy (E.L. James: Trilogie Padesát odstínů ). Podrobnější informace naleznete na webových stránkách knihovny. V knihovně také začínáme s pravidelnými tvořeními pro děti. Scházet se budeme vždy první úterý v měsíci. V listopadu jsme se sešli v knihovně k vyrábění s dětmi většími i menšími, které doprovázely jejich maminky. Příjemnou atmosféru během tvoření doplňoval hrací koutek, kde si malé děti mohly pohrát. Fotografie z minulých tvoření a další informace najdete opět na webových stránkách knihovny. Příští tvoření bude adventní, budeme zdobit vánoční perníčky, vyrábět netradiční svícny a girlandové řetězy, v knihovně se sejdeme v úterý 3. prosince v 16 hodin. Všichni jste srdečně zváni! Během listopadu bude též v knihovně instalovaná nová výstavka zapůjčená z Knihovny města Hradec Králové. Plánované další akce v knihovně: Adventní tvoření Lednové tvoření Únorové tvoření Noc s Andersenem spaní v knihovně

7 Zprávy z divadelního spolku Po úspěšné premiéře je člověku vždycky hodně dobře, když vidí, že vložená námaha nepřišla vniveč, že se herci nesesypali trémou, že přišlo hodně diváků a všichni se náramně bavili. Mně navíc srpnová premiéra Normálního blázince ukázala ještě jednu věc že ten náš, obědovický divadelní spolek, je něco, na co jsou Obědováci patřičně hrdí, že mu fandí a nezištně pomáhají. Naši herci, kulisáci, technický režisér Petr Klapka a nedocenitelná nápověda, kostymérka a manažerka Alena Sadílková si zaslouží absolutní uznání, kromě nich si ale vážím všech, kteří přišli pomoci stavět jeviště, prodávali lístky u pokladny, nebo jen zvali své blízké a známé, aby se přijeli podívat do Obědovic na divadlo. Moc vám děkuji za to, že jste s námi. I díky tomu už Divadelní spolek Obědovice existuje už deset let, má za sebou pět úspěšných představení a pomalu si začíná brousit zuby na šesté. Pokud byste se na nás chtěli v nejbližší době podívat, data nejbližších představení naleznete na našem novém webu Počasí Odešlo jaro i léto, nastal podzim. Jaké počasí jsme měli? Dovoluji si něco málo připomenout. Duben byl zpočátku chladný a suchý. Druhá polovina dubna byla teplejší, ale deště bylo málo. Opakem byl měsíc květen, kdy napršelo 145 mm, ale teploty zůstávaly v průměru do 20 stupňů. Červen ukázal dvě tváře. Čtyřikrát překročila teplota 31 stupňů, ale několik dnů bylo jen do 13 stupňů, a to bezprostředně po tropických vedrech. Červenec byl v poslední dekádě velmi horký, některé dny jsem naměřil 36 stupňů i 38 stupňů. Srpen byl v první dekádě opět horký, tzv. tropický s teplotami 34 stupňů a více. Měsíce září a říjen s teplotami stupňů zůstaly i srážkově normální. Vodní srážky dle vlastního měření: Duben 22mm Květen 145 mm Červen 99 mm Červenec 43 mm Srpen 68 mm Září 74 mm Říjen 53 mm Počet tropických dnů: červen 4 dny, červenec - 7 dnů, srpen - 9 dnů Nejvyšší teploty: 38 stupňů stupňů , , 3.8. Meteorologické zpravodajství pana Zikmunda

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Obec Sibřina Investice a provoz 2015 Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Rok 2015 - Investice a provoz 1. Technická infrastruktura Vodovod a splašková kanalizace Dešťová

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 6 zastupitelé

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014 Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta, místostarosta Svatopluk Divín, člen rady Ing. Jaroslav Podešva, člen rady Mgr. Martin Polách,

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013.

Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013. Obecní úřad Obědovice předkládá občanům a zastupitelstvu k nahlédnutí návrh na závěrečný účet hospodaření za rok 2013. Soubor dokumentů závěrečného účtu a roční účetní závěrce : výkaz č. 40 za r.2013 účetní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Závěrečná zpráva k realizaci projektu Tržnice Hradeckého venkova

Závěrečná zpráva k realizaci projektu Tržnice Hradeckého venkova Závěrečná zpráva k realizaci projektu Tržnice Hradeckého venkova V rámci projektu byl vypracován nový propagační roll up, kterým spolu s výstavou a ochutnávkou regionálních potravin účinně propagujeme

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012

U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 U S N E S E N Í z 12. jednání zastupitelstva obce ze dne 29.2. 2012 1. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 21.868.000,- Kč, přebytek

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY. IČ: 00662933 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY. IČ: 00662933 za rok 2011 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_107140/2011IKUSK 001793120 12/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce POČAPLY IČ: 00662933 za rok 2011 1. Přezkoumání 23.5.2012 se uskutečnilo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více