ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA. Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA. Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé,"

Transkript

1 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, jsem rád, že Vám mohu představit Výroční zprávu společnosti Viamont DSP a.s. za rok a náš výhled do roku Rok představoval bezpochyby další milník pro rozvoj firmy Viamont DSP a.s. Ze všeho nejdřív jsme stabilizovali náš obrat na hodnotu vyšší než mil. Kč a pokračovali v naší ziskovosti dalším zvyšováním návratnosti investice. Dále jsme, což bylo rovněž důležité, uspěli při získání částí velkých projektů železničního koridoru v pozici hlavního dodavatele svou účastí ve sdruženích. Jako členovi sdružení nám byly přiděleny zakázky na výstavbu železničního uzlu v projektu Ústí nad Labem a na první stavbě čtvrtého koridoru v úseku v projektu SŽDC Praha Hostivař - Stránčice. Pro Viamont DSP a.s. to znamená další příležitost, jak se stát hlavním konkurentem v oblasti výstavby železnic v České republice. Díky těmto hlavním akvizicím, jakož i úspěšným nabídkám ve výběrových řízeních, pokud jde o menší a střední projekty výstavby železnic, máme k dispozici velmi uspokojivý stav zakázek ke konci roku a v příštích letech náš obrat ještě významně zvýšíme. Abychom drželi krok s těmito změnami, investovali jsme a budeme i nadále investovat do nové technologie a modernizace našich strojů a těžkých zařízení. Dále podporujeme rozvoj v oblasti našich lidských zdrojů a následně zlepšujeme a zavádíme nástroje projektového řízení. Naším hlavním cílem je neustálé zlepšování interních procesů a činností na stavbách s důrazem na zajištění nejvyšší možné kvality a efektivnosti. Kromě činností spojených s výstavbou železnic pokračujeme ve změně naší strategie diversifikace činností. Poté, co byl v minulém roce úspěšně dokončen velký silniční projekt Žižkova ulice v Ústí nad Labem, získali jsme menší zakázky v oblasti výstavby dopravních komunikací a byli jsme rovněž velmi úspěšní v oblasti stavby mostů. Díky právě zahájeným pracím na obchvatu Ústí nad Labem dálnice D8 máme velmi dobrou šanci získat další velké projekty dopravních komunikací v regionu Ústí nad Labem. Jedním z našich cílů pro rok 2006 je další zvýšení obratu z činností spojených s výstavbou mostů. Zde plánujeme zvýšit počet zaměstnanců a investovat do nové technologie, abychom mohli vstoupit na trh s mosty středních a velkých rozměrů. Vážení obchodní přátelé, jsem přesvědčen, že díky vysoce kvalitní realizaci staveb a spolehlivosti dokázala naše společnost dokončit i ty nejnáročnější stavební projekty. Získali jsme důvěru našich klientů a neustále pracujeme na udržení a posílení našeho profesionálního přístupu ve prospěch všech stran, které se účastní často obtížných realizačních fází projektů. Jelikož v roce došlo také k zásadním změnám v našem vedení, chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat Vám za důvěru a ujistit Vás i jménem kolegů z představenstva, že uděláme vše pro to, abychom i do budoucna byli spolehlivým a důvěryhodným obchodním partnerem. Úspěchu v naší společnosti nelze dosáhnout bez motivovaných a zaškolených zaměstnanců. Proto bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům za výborně odvedenou práci a dozorčí radě i akcionářům společnosti Viamont DSP a.s. za jejich podporu a projevenou důvěru. Těšíme se, jak pevně věříme, na další úspěšný obchodní rok Ing. Ondřej Novák předseda představenstva

3 PŘEDSTAVENSTVO Ing. Ondřej Novák Ing. Jiří Klier Jürgen Wetscheck předseda místopředseda člen PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ velkoobchod povrchové úpravy a svařování kovů 5 SPRÁVNÍ RADA Ing. Aleš Řebíček Ing. Miroslav Plíhal Ing. Jaroslav Katzer Peter Kaspar předseda člen člen člen skladování zboží a manipulace s nákladem pronájem a půjčování věcí movitých činnost technických poradců v oblasti stavebnictví provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě DOZORČÍ RADA JUDr. Stanislav Fikač JUDr. Vladimír Mašek Ing. Michal Mokrý předseda člen člen inženýrská činnost v investiční výstavbě výkon zeměměřičských činností činnost účetních poradců, vedení účetnictví pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, PROKURA Ing. Ondřej Novák Ing. Zdeněk Vybíral zajišťujících řádný provoz montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení opravy silničních vozidel VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ing. Ondřej Novák Ing. Jiří Klier generální ředitel výrobní ředitel revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu opravy pracovních strojů silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní bez omezení hmotnosti provozování drážní dopravy dle vydaných licencí a provozování drah dle vydaných úředních povolení provozování drah dle vydaných úředních povolení ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název Sídlo IČ DIČ Bankovní spojení Základní jmění Telefon Fax http Viamont DSP, akciová společnost Železničářská 1385, Ústí nad Labem CZ (VATID: CZ ) KB, a.s. pobočka Ústí n. L., č.ú /0100 ČSOB, a.s. pobočka Ústí n. L., č.ú / ,000,000,- Kč VYBAVENOST SPOLEČNOSTI montážní základna v Chabařovicích o ploše m 2 s vlastním vlečkovým kolejištěm kolejová mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí a vleček mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu trakčního vedení středisko mostů a inženýrských staveb v Lovosicích mobilní, stavebně montážní čety, vybavené kvalitní drobnou mechanizací středisko pro svařování kolejnic v EMĚ Mělník projekční a geodetické středisko v Ústí nad Labem Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 dne 9. května SOUDNÍ SPORY V průběhu roku nebylo zahájeno žádné soudní, správní, nebo rozhodčí řízení.

4 7EKONOMICKÁ SITUACE Celková ekonomická situace v Evropské unii nebyla jednotná. Zatímco růst ekonomiky starých členských států, tzv. Evropské dvanáctky bez Spojeného království Velké Británie, vykázal pouze mírný růst HDP kolem 1,5 %, nové členské státy, zde je třeba uvést středoevropské země, zaznamenaly velmi silný nárůst ve výši ca. 3,8 %. Dle prognózy pro příští dva roky se tempo růstu pro středoevropské státy má pohybovat kolem 4,5 %, u zemí tzv. Evropské dvanáctky má dojít k mírnému zlepšení ve výši ca. 2 %. Zejména Česká republika měla překvapivě úspěšný rok. I přes negativní vliv velmi silné české koruny vůči euru dosáhl v r. reálný růst HDP 6 %, což je nejlepší výsledek od r Příčinu tohoto růstu lze spatřovat zejména v čistém vývozu, který se podstatně zvýšil a byl zřejmě nejvíce ovlivněn silným růstem na Slovensku, exportním boomem v Německu a větším obchodováním se státy dále na východ. Čistý vývoz vzrostl v r. na zisk ve výši tis. Kč oproti roku, kdy deficit činil tis. Kč. Vyhlídky, pokud jde o blízkou budoucnost, jsou dobré, v letech 2006 a 2007 se však očekává zpomalení růstu HDP na odhadovaná 4 až 4,5 %. Průměrná inflace dle CPI poklesla v r. na 1,9 % z 2,8 % v r.. Výhled na r bude ovlivněn zejména cenami energií a další peněžní politikou České národní banky. V letech 2006 a 2007 se očekává zvýšení míry inflace na ca. 2,5 až 2,9 %. Silný růst ekonomiky měl také dopad na trh práce. Míra nezaměstnanosti klesla z 8,3 % v r. na 7,9 % v r. a předpokládá se její další pokles v letech 2006 a 2007 díky prognóze pozitivního ekonomického růstu. V r se uskuteční parlamentní volby. Výsledek voleb může mít významný vliv na budoucí deficitní výdaje, které nelze v současnosti odhadnout. V r. činil konsolidovaný fiskální deficit 3 % HDP, v r. byla bilance mírně lepší a v příštích letech by měla - v závislosti na výdajové politice nově vytvořené vlády - zůstat přinejmenším stabilní. Budoucí vývoj ekonomiky bude do značné míry záviset na postavení měny. V r. byla česká koruna vůči euru velmi silná. Dle prognóz pro příští měsíce dojde k jejímu mírnému oslabení. V dlouhodobé perspektivě se však čeká její další posilování. Závěrem lze konstatovat, že ekonomické prostředí v České republice je velmi příznivé. Díky nízkým úrokovým sazbám, trvalému přílivu zahraničního kapitálu a prosperující ekonomice má i stavební průmysl velmi dobré postavení. Celkový stavební výkon opět vzrostl o 4,2 % - i v porovnání s mimořádně vysokými ciframi v r., které byly v té době silně ovlivněny změnami v DPH. V oblasti nových staveb připadá hlavní podíl ve výši 28,3 % na stavebně inženýrské práce (silnice, dálnice, železnice, mosty, tunely), zatímco stavby určené pro výrobu a residenční budovy s podílem 16,4 % a 13,5 % představují nižší podíl. Z toho je patrný význam, který je výstavbě dopravní infrastruktury přiznán. S ohledem na důležitost dalšího rozšiřování a modernizace dopravní infrastruktury v České republice a vzhledem k prodlevě státu v oblasti veřejných výdajů, lze očekávat i nadále velké investice do projektů dopravní infrastruktury v České republice. CELKOVÝ VÝKON V MIL. KČ

5 9VÝKONY V LETECH - VÝKONY JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ V MIL. KČ STAVBY KOLEJOVÉ STAVBY MOSTŮ STAVBY TRAKCE TRAŤOVÁ MECHANIZACE SILNIČNÍ MECHANIZACE PROJEKČNÍ A GEODETICKÁ ČINNOST

6 11VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY STAVBY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A SPODKU Optimalizace traťového úseku Zábřeh - Krasíkov pro SSŽ Elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary, část Předelektrizační úpravy pro Skanska ŽS Rekonstrukce žst. Teplice v Čechách - výstavba podchodu pro cestující pro SŽDC Optimalizace traťového úseku Krasíkov - Česká Třebová pro Skanska ŽS Rek. kol. č. 1 a 2 trati Praha Běchovice - Malešice km 0,610-6,050 pro SŽDC Oprava příjezdní kol. L1k vlečky pro ČEZ EMĚ TSO Domina - Křímov v km 14,308-17,963 pro ČD Oprava geom. kol. v úseku 1. TK Mělník - Liběchov pro ČD LSO TK Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice pro ČD TSO 2. TK na trati ÚL Střekov - ÚL západ pro ČD Oprava žel. svršku a spodku Beroun Závodí - Rudná u Prahy pro ČD Modernizace trati Přerov - Olomouc, 2. část pro ŽS Brno Úprava kolejiště v obvodu ST Ústí nad Labem pro ČD Regenerace průmyslového areálu ŠKODA pro CEFDA Czech LSO TK Krásná Lípa - Rumburk pro ČD Oprava železničního svršku a spodku Dobříš - Vrané nad Vltavou pro ČD Oprava železničního svršku a spodku Čerčany - Vrané nad Vltavou pro ČD TSO 1. TK na trati Úpořiny - Řehlovice pro ČD Odvoz výzisků 1. TK na trati Úpořiny - Řehlovice pro ČD LSO Klobuky - Peruc pro ČD Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem pro Skanska ŽS II/209 Chodov - přeložka silnice pro BERGER BOHEMIA Optimalizace trati Strančice - Praha Hostivař pro SSŽ Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě pro Skanska ŽS MOSTNÍ STAVBY Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy pro ŽS Brno GO žel. mostu SO 804 pro RSM CHEMAKRYL Rekonstrukce mostu Čichořice pro KSÚS Průmyslová zóna Severní Předlice pro Statutární město Ústí nad Labem Oprava kolektorových podchodů pro NAVATYP I/20 mosty v úseku Kfely - Vodná pro Edikt Oprava mostu na trati Sokolov - Kraslice pro VIAMONT I/9 Česká Lípa, most pro ŘSD II/613 Ústí nad Labem, Žižkova IIC pro SÚS STAVBY ELEKTRO A TRAKCE Opravy TV v působnosti SDC Ústí nad Labem pro EŽ Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem pro Skanska ŽS Modernizace trati Přerov - Olomouc, 2. část pro Skanska ŽS

7 PŘÍRŮSTEK ZAKÁZEK činil v roce částku 2 263,74 mil. Kč, což je způsobeno vysoutěžením významných akcí (např. Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem, Optimalizace trati Stránčice - Praha Hostivař, Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh n. Moravě) ,70 mil. Kč 722,95 mil. Kč 1 216,85 mil. Kč 1 628,95 mil. Kč 2 263,74 mil. Kč STAV ZAKÁZEK K dosáhl hodnoty 1800,62 mil. Kč., čímž máme na rok 2006 z větší části pokrytý plánovaný výkon. 23,19 mil. Kč 321,93 mil. Kč 1 000,11 mil. Kč 563,47 mil. Kč 1 800,62 mil. Kč VÝKON NA ZAMĚSTNANCE se od roku daří stále zvyšovat. V roce byl kladen hlavní důraz na získání kvalitního projektového managementu, především pro řízení velkých koridorových staveb. Do budoucna se chystáme posílit naše řady o kvalifikovaných dělnický personál. Plán stavu personálu na příští rok se dle stavu zakázek očekává kolem 200 zaměstnanců. 3,55 mil. Kč 3,62 mil. Kč 3,87 mil. Kč 4,90 mil. Kč 5,49 mil. Kč MANAGEMENT KVALITY Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001: Systém managementu jakosti pro stavebně montážní práce na železničním svršku, pro stavby železničního spodku, pro provádění mostních a betonových konstrukcí včetně jejich rekonstrukcí a sanací a pro montáž silnoproudých rozvodů a trakčního vedení. Dále je společnost certifikována dle ČSN EN ISO Systém environmentálního managementu. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V roce došlo k významnému posunu vnitropodnikového účetnictví a i částečně finančního účetnictví kupředu. Bylo zavedeno vnitropodnikové účtování nákladů na mechanizaci (GEMA), rozšířena analytika účtů ve finančním účetnictví a přesnější účtování režijních nákladů na jednotlivé projekty. Zavedení těchto změn přineslo nemálo různých problémů a naším cílem je na příští rok celý systém zdokonalit. Do budoucna bude především kladen důraz na projektové řízení společnosti. S tím je spojeno i další zavádění controllingu nákladů a výkonů staveb a středisek ve formě PMH (Projekt management handbuch). HOSPODÁŘSKÝ ROK Počínaje rokem jsme změnili náš kalendářní rok na rok hospodářský, který končí PŘÍRŮSTKY A STAVY ZAKÁZEK

8 15PERSONÁLNÍ POLITIKA POČET ZAMĚSTNANCŮ Rok zaměstnanci / Top management 35 / Management PROFESNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ Dělnické profese / / Administrativně správní personál nad 60 let /2% let / 20% 26% / let VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ let / 19% 33% / let Základní vzdělání / 9% 11% / Vysokoškolské VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ 34% / Úplné střední odborné Střední odborné / 46% V roce došlo k optimalizaci stavu personálu a do budoucna bychom chtěli dále rozvíjet náš personál směrem k projektovému řízení. Dále plánujeme rozvoj našich zaměstnanců v oblasti jazykové vybavenosti, vzhledem k naší snaze expandovat do ciziny.

9 16 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 17 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA a.s. VIAMONT DSP k ROZVAHA v tis. Kč AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva celkem I. Zásoby a nedokončená výroba II. Dlouhodobé pohledávky III. Krátkodobé pohledávky IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA A. Vlastní kapitál celkem I. Základní kapitál II. Zákonný rezervní fond III. Ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy II. Dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasiva PASIVA CELKEM CASH FLOW v tis. Kč Stav peněžních prostředků k Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výsledek z běžné činnosti před zdaněním Nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv a pohledávek Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení Výsledek z prodeje stálých aktiv -86 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -999 Ostatní nepeněžní operace -40 Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu zásob Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -168 Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně Čistý peněžní tok z mimořádné činnosti 0 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Stav peněžních prostředků k VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Ostatní provozní výnosy Spotřeba materiálu Ostatní služby Osobní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Tržby z prodeje dlouh. maj. a mater Zůstatková cena prodaného dlouh. maj. a mater Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní náklady Výnosové úroky a ostatní finanční výnosy Nákladové úroky a ostatní finanční náklady Daně a poplatky Hospodářský výsledek z běžné činnosti Hospodářský výsledek z mimořádné činnosti Daň z příjmů Zisk / Ztráta Přenos nerozděleného zisku / ztráty z minulých let Bilanční zisk / ztráta

10 18 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 19 OSOBY PROPOJENÉ SE SPOLEČNOSTÍ VIAMONT DSP a.s. Osoby ovládající společnost Viamont DSP, a.s. VIAMONT, a.s. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: 50 % Dálniční stavby Praha, a.s. - Praha 2, Tyršova 3, PSČ: Celková účast: 50 % OSTATNÍ OSOBY PROPOJENÉ SE SPOLEČNOSTÍ VIAMONT DSP a.s. Ovládající osoba společnosti Viamont DSP, a.s. - společnost VIAMONT, a.s. - ovládá dále tyto společnosti: VIATECH, s.r.o. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: 100 % VIAMONT LTC, s.r.o. - Teplice, Na Letné čp. 412, PSČ: Celková účast: 100 % V-TROLL, s.r.o. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: 100 % VIAMONT doprava, a.s. - Kadaň, Tušimice čp.7, PSČ: Celková účast: 100 % IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. - Olomouc, Albertova 229/21, PSČ: Celková účast: 50 % VIAMONT oil, s.r.o. - Olomouc, Albertova 229/21, PSČ: Celková účast: 50 % Ovládající osoba společnosti Viamont DSP, a.s. - společnost Dálniční stavby Praha, a.s. - ovládá dále tyto společnosti: Plzeňská obalovna, spol. s r.o. - Šlovice 122, PSČ: Celková účast: 50 % Dial ničné stavby Slovensko, s.r.o. - Kapitulská 18/A, PSČ: Slovensko Celková účast: 100 % 1. Dozorčí rada vykonávala své úkoly v souladu s obchodního zákoníku v platném znění a stanovami společnosti. V průběhu sledovaného období se předseda dozorčí rady několikrát zúčastnil zasedání správní rady společnosti. Na těchto zasedáních byl informován o základních otázkách obchodní politiky, realizaci strategických záměrů a o řešení operativních problémů. 2. Mezitímní účetní závěrka byla auditována nezávislým auditorem, auditorskou společností Fučík&partneři s.r.o., č. osvědčení 386. Auditor ve své zprávě uvádí, že účetnictví a účetní závěrka k odpovídají zákonu o účetnictví a dalším předpisům platným v ČR. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31. prosinci a výsledků jejího hospodaření za tento rok. 3. Dozorčí rada přezkoumala mezitímní účetní závěrku za rok, přijala výsledky auditu a doporučila valné hromadě její schválení. 4. Dozorčí rada se seznámila se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a doporučila ji valné hromadě rovněž ke schválení. 5. Dozorčí rada děkuje představenstvu společnosti a všem zaměstnancům za práci, kterou v minulém roce vykonali. Zároveň děkuje akcionářům za projevenou důvěru. OBCHODNÍ STYKY V ÚČETNÍM OBDOBÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Obchodní styky mezi společností Viamont DSP, a.s. a ovládajícími osobami Na základě uzavřených smluv společnost VIAMONT, a.s., poskytuje společnosti Viamont DSP, a.s., služby v oblasti železniční nákladní přepravy, pronájem a údržbu vozů a služby v oblasti organizačního a ekonomického poradenství. Společnost Viamont DSP, a.s., uzavřela se společností VIAMONT, a.s., smlouvy týkající se zhotovení stavebních prací a výkonů traťových a zemních strojů. Na základě uzavřených smluv společnost DSP a.s., poskytuje společnosti DSP a. s. technické, obchodní a poradenské služby. v Ústí nad Labem 4. dubna 2006 Dozorčí rada Viamont DSP, a.s. JUDr. Stanislav Fikač předseda dozorčí rady Ing. Michal Mokrý člen dozorčí rady

11 20 VÝROK AUDITORA VÝROK AUDITORA 21

12 Radio MOST, s.r.o. - (13. reprezentační ples) SPONZORING VIDEOREPORT, s.r.o. - (Ústí nad Labem na starých kinematografických materiálech díl) Produkční agentura FOR - (Miss Ústí nad Labem) Produkční agentura FOR - (Jarní bál na kolejích) NORDEKO, a.s. (tenisový turnaj mužů) Ústecký kraj (2. reprezentační ples) Ortopedické centrum, s.r.o. (Vinařské Litoměřice) Tennis Agens, s.r.o. (tenisový klub) ZO Odborového sdružení železničářů Elektrotechnika Hradec Králové (fotbalový turnaj) Profi-prosport, s.r.o. (automobilové soutěže MMČR, ME v rallye, MČR v rallyesprintech) HC Slovan (hokejový klub) Monzas, spol. s r.o. (golfový klub) 14. ZŠ Ústí nad Labem (sportovní klub) SKI klub Telnice (lyžařské středisko Telnice) Produkční agentura FOR (9. ples všech Ústečanů) VIAMONT DSP, a.s. Železničářská Ústí nad Labem PRORADIO, a.s. (10. narozeniny rádia Fajn North Music) grafika a design

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Ing. Ondřej Novák předseda představenstva

Ing. Ondřej Novák předseda představenstva A N N U A L R E P O R T 2 0 0 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, předkládám Vám výroční zprávu o činnosti akciové společnosti

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1.

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více