ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA. Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA. Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé,"

Transkript

1 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, jsem rád, že Vám mohu představit Výroční zprávu společnosti Viamont DSP a.s. za rok a náš výhled do roku Rok představoval bezpochyby další milník pro rozvoj firmy Viamont DSP a.s. Ze všeho nejdřív jsme stabilizovali náš obrat na hodnotu vyšší než mil. Kč a pokračovali v naší ziskovosti dalším zvyšováním návratnosti investice. Dále jsme, což bylo rovněž důležité, uspěli při získání částí velkých projektů železničního koridoru v pozici hlavního dodavatele svou účastí ve sdruženích. Jako členovi sdružení nám byly přiděleny zakázky na výstavbu železničního uzlu v projektu Ústí nad Labem a na první stavbě čtvrtého koridoru v úseku v projektu SŽDC Praha Hostivař - Stránčice. Pro Viamont DSP a.s. to znamená další příležitost, jak se stát hlavním konkurentem v oblasti výstavby železnic v České republice. Díky těmto hlavním akvizicím, jakož i úspěšným nabídkám ve výběrových řízeních, pokud jde o menší a střední projekty výstavby železnic, máme k dispozici velmi uspokojivý stav zakázek ke konci roku a v příštích letech náš obrat ještě významně zvýšíme. Abychom drželi krok s těmito změnami, investovali jsme a budeme i nadále investovat do nové technologie a modernizace našich strojů a těžkých zařízení. Dále podporujeme rozvoj v oblasti našich lidských zdrojů a následně zlepšujeme a zavádíme nástroje projektového řízení. Naším hlavním cílem je neustálé zlepšování interních procesů a činností na stavbách s důrazem na zajištění nejvyšší možné kvality a efektivnosti. Kromě činností spojených s výstavbou železnic pokračujeme ve změně naší strategie diversifikace činností. Poté, co byl v minulém roce úspěšně dokončen velký silniční projekt Žižkova ulice v Ústí nad Labem, získali jsme menší zakázky v oblasti výstavby dopravních komunikací a byli jsme rovněž velmi úspěšní v oblasti stavby mostů. Díky právě zahájeným pracím na obchvatu Ústí nad Labem dálnice D8 máme velmi dobrou šanci získat další velké projekty dopravních komunikací v regionu Ústí nad Labem. Jedním z našich cílů pro rok 2006 je další zvýšení obratu z činností spojených s výstavbou mostů. Zde plánujeme zvýšit počet zaměstnanců a investovat do nové technologie, abychom mohli vstoupit na trh s mosty středních a velkých rozměrů. Vážení obchodní přátelé, jsem přesvědčen, že díky vysoce kvalitní realizaci staveb a spolehlivosti dokázala naše společnost dokončit i ty nejnáročnější stavební projekty. Získali jsme důvěru našich klientů a neustále pracujeme na udržení a posílení našeho profesionálního přístupu ve prospěch všech stran, které se účastní často obtížných realizačních fází projektů. Jelikož v roce došlo také k zásadním změnám v našem vedení, chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat Vám za důvěru a ujistit Vás i jménem kolegů z představenstva, že uděláme vše pro to, abychom i do budoucna byli spolehlivým a důvěryhodným obchodním partnerem. Úspěchu v naší společnosti nelze dosáhnout bez motivovaných a zaškolených zaměstnanců. Proto bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům za výborně odvedenou práci a dozorčí radě i akcionářům společnosti Viamont DSP a.s. za jejich podporu a projevenou důvěru. Těšíme se, jak pevně věříme, na další úspěšný obchodní rok Ing. Ondřej Novák předseda představenstva

3 PŘEDSTAVENSTVO Ing. Ondřej Novák Ing. Jiří Klier Jürgen Wetscheck předseda místopředseda člen PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ velkoobchod povrchové úpravy a svařování kovů 5 SPRÁVNÍ RADA Ing. Aleš Řebíček Ing. Miroslav Plíhal Ing. Jaroslav Katzer Peter Kaspar předseda člen člen člen skladování zboží a manipulace s nákladem pronájem a půjčování věcí movitých činnost technických poradců v oblasti stavebnictví provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě DOZORČÍ RADA JUDr. Stanislav Fikač JUDr. Vladimír Mašek Ing. Michal Mokrý předseda člen člen inženýrská činnost v investiční výstavbě výkon zeměměřičských činností činnost účetních poradců, vedení účetnictví pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, PROKURA Ing. Ondřej Novák Ing. Zdeněk Vybíral zajišťujících řádný provoz montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení opravy silničních vozidel VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ing. Ondřej Novák Ing. Jiří Klier generální ředitel výrobní ředitel revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu opravy pracovních strojů silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní bez omezení hmotnosti provozování drážní dopravy dle vydaných licencí a provozování drah dle vydaných úředních povolení provozování drah dle vydaných úředních povolení ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název Sídlo IČ DIČ Bankovní spojení Základní jmění Telefon Fax http Viamont DSP, akciová společnost Železničářská 1385, Ústí nad Labem CZ (VATID: CZ ) KB, a.s. pobočka Ústí n. L., č.ú /0100 ČSOB, a.s. pobočka Ústí n. L., č.ú / ,000,000,- Kč VYBAVENOST SPOLEČNOSTI montážní základna v Chabařovicích o ploše m 2 s vlastním vlečkovým kolejištěm kolejová mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí a vleček mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu trakčního vedení středisko mostů a inženýrských staveb v Lovosicích mobilní, stavebně montážní čety, vybavené kvalitní drobnou mechanizací středisko pro svařování kolejnic v EMĚ Mělník projekční a geodetické středisko v Ústí nad Labem Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370 dne 9. května SOUDNÍ SPORY V průběhu roku nebylo zahájeno žádné soudní, správní, nebo rozhodčí řízení.

4 7EKONOMICKÁ SITUACE Celková ekonomická situace v Evropské unii nebyla jednotná. Zatímco růst ekonomiky starých členských států, tzv. Evropské dvanáctky bez Spojeného království Velké Británie, vykázal pouze mírný růst HDP kolem 1,5 %, nové členské státy, zde je třeba uvést středoevropské země, zaznamenaly velmi silný nárůst ve výši ca. 3,8 %. Dle prognózy pro příští dva roky se tempo růstu pro středoevropské státy má pohybovat kolem 4,5 %, u zemí tzv. Evropské dvanáctky má dojít k mírnému zlepšení ve výši ca. 2 %. Zejména Česká republika měla překvapivě úspěšný rok. I přes negativní vliv velmi silné české koruny vůči euru dosáhl v r. reálný růst HDP 6 %, což je nejlepší výsledek od r Příčinu tohoto růstu lze spatřovat zejména v čistém vývozu, který se podstatně zvýšil a byl zřejmě nejvíce ovlivněn silným růstem na Slovensku, exportním boomem v Německu a větším obchodováním se státy dále na východ. Čistý vývoz vzrostl v r. na zisk ve výši tis. Kč oproti roku, kdy deficit činil tis. Kč. Vyhlídky, pokud jde o blízkou budoucnost, jsou dobré, v letech 2006 a 2007 se však očekává zpomalení růstu HDP na odhadovaná 4 až 4,5 %. Průměrná inflace dle CPI poklesla v r. na 1,9 % z 2,8 % v r.. Výhled na r bude ovlivněn zejména cenami energií a další peněžní politikou České národní banky. V letech 2006 a 2007 se očekává zvýšení míry inflace na ca. 2,5 až 2,9 %. Silný růst ekonomiky měl také dopad na trh práce. Míra nezaměstnanosti klesla z 8,3 % v r. na 7,9 % v r. a předpokládá se její další pokles v letech 2006 a 2007 díky prognóze pozitivního ekonomického růstu. V r se uskuteční parlamentní volby. Výsledek voleb může mít významný vliv na budoucí deficitní výdaje, které nelze v současnosti odhadnout. V r. činil konsolidovaný fiskální deficit 3 % HDP, v r. byla bilance mírně lepší a v příštích letech by měla - v závislosti na výdajové politice nově vytvořené vlády - zůstat přinejmenším stabilní. Budoucí vývoj ekonomiky bude do značné míry záviset na postavení měny. V r. byla česká koruna vůči euru velmi silná. Dle prognóz pro příští měsíce dojde k jejímu mírnému oslabení. V dlouhodobé perspektivě se však čeká její další posilování. Závěrem lze konstatovat, že ekonomické prostředí v České republice je velmi příznivé. Díky nízkým úrokovým sazbám, trvalému přílivu zahraničního kapitálu a prosperující ekonomice má i stavební průmysl velmi dobré postavení. Celkový stavební výkon opět vzrostl o 4,2 % - i v porovnání s mimořádně vysokými ciframi v r., které byly v té době silně ovlivněny změnami v DPH. V oblasti nových staveb připadá hlavní podíl ve výši 28,3 % na stavebně inženýrské práce (silnice, dálnice, železnice, mosty, tunely), zatímco stavby určené pro výrobu a residenční budovy s podílem 16,4 % a 13,5 % představují nižší podíl. Z toho je patrný význam, který je výstavbě dopravní infrastruktury přiznán. S ohledem na důležitost dalšího rozšiřování a modernizace dopravní infrastruktury v České republice a vzhledem k prodlevě státu v oblasti veřejných výdajů, lze očekávat i nadále velké investice do projektů dopravní infrastruktury v České republice. CELKOVÝ VÝKON V MIL. KČ

5 9VÝKONY V LETECH - VÝKONY JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ V MIL. KČ STAVBY KOLEJOVÉ STAVBY MOSTŮ STAVBY TRAKCE TRAŤOVÁ MECHANIZACE SILNIČNÍ MECHANIZACE PROJEKČNÍ A GEODETICKÁ ČINNOST

6 11VYBRANÉ PROVOZNÍ VÝKONY STAVBY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A SPODKU Optimalizace traťového úseku Zábřeh - Krasíkov pro SSŽ Elektrizace trati Kadaň - Karlovy Vary, část Předelektrizační úpravy pro Skanska ŽS Rekonstrukce žst. Teplice v Čechách - výstavba podchodu pro cestující pro SŽDC Optimalizace traťového úseku Krasíkov - Česká Třebová pro Skanska ŽS Rek. kol. č. 1 a 2 trati Praha Běchovice - Malešice km 0,610-6,050 pro SŽDC Oprava příjezdní kol. L1k vlečky pro ČEZ EMĚ TSO Domina - Křímov v km 14,308-17,963 pro ČD Oprava geom. kol. v úseku 1. TK Mělník - Liběchov pro ČD LSO TK Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice pro ČD TSO 2. TK na trati ÚL Střekov - ÚL západ pro ČD Oprava žel. svršku a spodku Beroun Závodí - Rudná u Prahy pro ČD Modernizace trati Přerov - Olomouc, 2. část pro ŽS Brno Úprava kolejiště v obvodu ST Ústí nad Labem pro ČD Regenerace průmyslového areálu ŠKODA pro CEFDA Czech LSO TK Krásná Lípa - Rumburk pro ČD Oprava železničního svršku a spodku Dobříš - Vrané nad Vltavou pro ČD Oprava železničního svršku a spodku Čerčany - Vrané nad Vltavou pro ČD TSO 1. TK na trati Úpořiny - Řehlovice pro ČD Odvoz výzisků 1. TK na trati Úpořiny - Řehlovice pro ČD LSO Klobuky - Peruc pro ČD Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem pro Skanska ŽS II/209 Chodov - přeložka silnice pro BERGER BOHEMIA Optimalizace trati Strančice - Praha Hostivař pro SSŽ Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě pro Skanska ŽS MOSTNÍ STAVBY Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy pro ŽS Brno GO žel. mostu SO 804 pro RSM CHEMAKRYL Rekonstrukce mostu Čichořice pro KSÚS Průmyslová zóna Severní Předlice pro Statutární město Ústí nad Labem Oprava kolektorových podchodů pro NAVATYP I/20 mosty v úseku Kfely - Vodná pro Edikt Oprava mostu na trati Sokolov - Kraslice pro VIAMONT I/9 Česká Lípa, most pro ŘSD II/613 Ústí nad Labem, Žižkova IIC pro SÚS STAVBY ELEKTRO A TRAKCE Opravy TV v působnosti SDC Ústí nad Labem pro EŽ Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem pro Skanska ŽS Modernizace trati Přerov - Olomouc, 2. část pro Skanska ŽS

7 PŘÍRŮSTEK ZAKÁZEK činil v roce částku 2 263,74 mil. Kč, což je způsobeno vysoutěžením významných akcí (např. Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem, Optimalizace trati Stránčice - Praha Hostivař, Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh n. Moravě) ,70 mil. Kč 722,95 mil. Kč 1 216,85 mil. Kč 1 628,95 mil. Kč 2 263,74 mil. Kč STAV ZAKÁZEK K dosáhl hodnoty 1800,62 mil. Kč., čímž máme na rok 2006 z větší části pokrytý plánovaný výkon. 23,19 mil. Kč 321,93 mil. Kč 1 000,11 mil. Kč 563,47 mil. Kč 1 800,62 mil. Kč VÝKON NA ZAMĚSTNANCE se od roku daří stále zvyšovat. V roce byl kladen hlavní důraz na získání kvalitního projektového managementu, především pro řízení velkých koridorových staveb. Do budoucna se chystáme posílit naše řady o kvalifikovaných dělnický personál. Plán stavu personálu na příští rok se dle stavu zakázek očekává kolem 200 zaměstnanců. 3,55 mil. Kč 3,62 mil. Kč 3,87 mil. Kč 4,90 mil. Kč 5,49 mil. Kč MANAGEMENT KVALITY Společnost je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9001: Systém managementu jakosti pro stavebně montážní práce na železničním svršku, pro stavby železničního spodku, pro provádění mostních a betonových konstrukcí včetně jejich rekonstrukcí a sanací a pro montáž silnoproudých rozvodů a trakčního vedení. Dále je společnost certifikována dle ČSN EN ISO Systém environmentálního managementu. PROJEKTOVÝ MANAGEMENT V roce došlo k významnému posunu vnitropodnikového účetnictví a i částečně finančního účetnictví kupředu. Bylo zavedeno vnitropodnikové účtování nákladů na mechanizaci (GEMA), rozšířena analytika účtů ve finančním účetnictví a přesnější účtování režijních nákladů na jednotlivé projekty. Zavedení těchto změn přineslo nemálo různých problémů a naším cílem je na příští rok celý systém zdokonalit. Do budoucna bude především kladen důraz na projektové řízení společnosti. S tím je spojeno i další zavádění controllingu nákladů a výkonů staveb a středisek ve formě PMH (Projekt management handbuch). HOSPODÁŘSKÝ ROK Počínaje rokem jsme změnili náš kalendářní rok na rok hospodářský, který končí PŘÍRŮSTKY A STAVY ZAKÁZEK

8 15PERSONÁLNÍ POLITIKA POČET ZAMĚSTNANCŮ Rok zaměstnanci / Top management 35 / Management PROFESNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ Dělnické profese / / Administrativně správní personál nad 60 let /2% let / 20% 26% / let VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ let / 19% 33% / let Základní vzdělání / 9% 11% / Vysokoškolské VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ 34% / Úplné střední odborné Střední odborné / 46% V roce došlo k optimalizaci stavu personálu a do budoucna bychom chtěli dále rozvíjet náš personál směrem k projektovému řízení. Dále plánujeme rozvoj našich zaměstnanců v oblasti jazykové vybavenosti, vzhledem k naší snaze expandovat do ciziny.

9 16 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ROCE 17 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA a.s. VIAMONT DSP k ROZVAHA v tis. Kč AKTIVA A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. Stálá aktiva celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva celkem I. Zásoby a nedokončená výroba II. Dlouhodobé pohledávky III. Krátkodobé pohledávky IV. Finanční majetek D. Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA A. Vlastní kapitál celkem I. Základní kapitál II. Zákonný rezervní fond III. Ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy II. Dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Ostatní pasiva PASIVA CELKEM CASH FLOW v tis. Kč Stav peněžních prostředků k Čistý peněžní tok z provozní činnosti Výsledek z běžné činnosti před zdaněním Nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv a pohledávek Změna stavu opravných položek, rezerv a časového rozlišení Výsledek z prodeje stálých aktiv -86 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky -999 Ostatní nepeněžní operace -40 Změna potřeby pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti Změna stavu zásob Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků -168 Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně Čistý peněžní tok z mimořádné činnosti 0 Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Stav peněžních prostředků k VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Ostatní provozní výnosy Spotřeba materiálu Ostatní služby Osobní náklady Odpisy hmotného a nehmotného majetku Tržby z prodeje dlouh. maj. a mater Zůstatková cena prodaného dlouh. maj. a mater Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní náklady Výnosové úroky a ostatní finanční výnosy Nákladové úroky a ostatní finanční náklady Daně a poplatky Hospodářský výsledek z běžné činnosti Hospodářský výsledek z mimořádné činnosti Daň z příjmů Zisk / Ztráta Přenos nerozděleného zisku / ztráty z minulých let Bilanční zisk / ztráta

10 18 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 19 OSOBY PROPOJENÉ SE SPOLEČNOSTÍ VIAMONT DSP a.s. Osoby ovládající společnost Viamont DSP, a.s. VIAMONT, a.s. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: 50 % Dálniční stavby Praha, a.s. - Praha 2, Tyršova 3, PSČ: Celková účast: 50 % OSTATNÍ OSOBY PROPOJENÉ SE SPOLEČNOSTÍ VIAMONT DSP a.s. Ovládající osoba společnosti Viamont DSP, a.s. - společnost VIAMONT, a.s. - ovládá dále tyto společnosti: VIATECH, s.r.o. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: 100 % VIAMONT LTC, s.r.o. - Teplice, Na Letné čp. 412, PSČ: Celková účast: 100 % V-TROLL, s.r.o. - Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, PSČ: Celková účast: 100 % VIAMONT doprava, a.s. - Kadaň, Tušimice čp.7, PSČ: Celková účast: 100 % IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s. - Olomouc, Albertova 229/21, PSČ: Celková účast: 50 % VIAMONT oil, s.r.o. - Olomouc, Albertova 229/21, PSČ: Celková účast: 50 % Ovládající osoba společnosti Viamont DSP, a.s. - společnost Dálniční stavby Praha, a.s. - ovládá dále tyto společnosti: Plzeňská obalovna, spol. s r.o. - Šlovice 122, PSČ: Celková účast: 50 % Dial ničné stavby Slovensko, s.r.o. - Kapitulská 18/A, PSČ: Slovensko Celková účast: 100 % 1. Dozorčí rada vykonávala své úkoly v souladu s obchodního zákoníku v platném znění a stanovami společnosti. V průběhu sledovaného období se předseda dozorčí rady několikrát zúčastnil zasedání správní rady společnosti. Na těchto zasedáních byl informován o základních otázkách obchodní politiky, realizaci strategických záměrů a o řešení operativních problémů. 2. Mezitímní účetní závěrka byla auditována nezávislým auditorem, auditorskou společností Fučík&partneři s.r.o., č. osvědčení 386. Auditor ve své zprávě uvádí, že účetnictví a účetní závěrka k odpovídají zákonu o účetnictví a dalším předpisům platným v ČR. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti k 31. prosinci a výsledků jejího hospodaření za tento rok. 3. Dozorčí rada přezkoumala mezitímní účetní závěrku za rok, přijala výsledky auditu a doporučila valné hromadě její schválení. 4. Dozorčí rada se seznámila se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami a doporučila ji valné hromadě rovněž ke schválení. 5. Dozorčí rada děkuje představenstvu společnosti a všem zaměstnancům za práci, kterou v minulém roce vykonali. Zároveň děkuje akcionářům za projevenou důvěru. OBCHODNÍ STYKY V ÚČETNÍM OBDOBÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Obchodní styky mezi společností Viamont DSP, a.s. a ovládajícími osobami Na základě uzavřených smluv společnost VIAMONT, a.s., poskytuje společnosti Viamont DSP, a.s., služby v oblasti železniční nákladní přepravy, pronájem a údržbu vozů a služby v oblasti organizačního a ekonomického poradenství. Společnost Viamont DSP, a.s., uzavřela se společností VIAMONT, a.s., smlouvy týkající se zhotovení stavebních prací a výkonů traťových a zemních strojů. Na základě uzavřených smluv společnost DSP a.s., poskytuje společnosti DSP a. s. technické, obchodní a poradenské služby. v Ústí nad Labem 4. dubna 2006 Dozorčí rada Viamont DSP, a.s. JUDr. Stanislav Fikač předseda dozorčí rady Ing. Michal Mokrý člen dozorčí rady

11 20 VÝROK AUDITORA VÝROK AUDITORA 21

12 Radio MOST, s.r.o. - (13. reprezentační ples) SPONZORING VIDEOREPORT, s.r.o. - (Ústí nad Labem na starých kinematografických materiálech díl) Produkční agentura FOR - (Miss Ústí nad Labem) Produkční agentura FOR - (Jarní bál na kolejích) NORDEKO, a.s. (tenisový turnaj mužů) Ústecký kraj (2. reprezentační ples) Ortopedické centrum, s.r.o. (Vinařské Litoměřice) Tennis Agens, s.r.o. (tenisový klub) ZO Odborového sdružení železničářů Elektrotechnika Hradec Králové (fotbalový turnaj) Profi-prosport, s.r.o. (automobilové soutěže MMČR, ME v rallye, MČR v rallyesprintech) HC Slovan (hokejový klub) Monzas, spol. s r.o. (golfový klub) 14. ZŠ Ústí nad Labem (sportovní klub) SKI klub Telnice (lyžařské středisko Telnice) Produkční agentura FOR (9. ples všech Ústečanů) VIAMONT DSP, a.s. Železničářská Ústí nad Labem PRORADIO, a.s. (10. narozeniny rádia Fajn North Music) grafika a design

Výroční zpráva 2008 akciové společnosti Viamont DSP

Výroční zpráva 2008 akciové společnosti Viamont DSP Výroční zpráva 2008 akciové společnosti Viamont DSP 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Základní údaje o společnosti 9 Představenstvo 9 Správní rada 9 Dozorčí rada 9 Prokura 9 Vedení společnosti 10

Více

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002

www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 www.subterra.cz V ROâNÍ ZPRÁVA 2002 NÁSKOK DÍKY TRADICI VIZE: NADÁLE STAVĚT NEJPRESTIŽNĚJŠÍ STAVBY V PODZEMÍ I NA POVRCHU, DOMA I V ZAHRANIČÍ, S DYNAMICKÝM RŮSTEM VÝKONŮ A V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ MISE: OTEVÍRÁNÍM

Více

7.1 Ovládající osoby... 13 7.2 Dceřiné společnosti... 14. 10.1 Odbytová náplň... 18 10.2 Stroje a strojní vybavení... 20

7.1 Ovládající osoby... 13 7.2 Dceřiné společnosti... 14. 10.1 Odbytová náplň... 18 10.2 Stroje a strojní vybavení... 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GJW Praha spol. s r.o. Výroční zpráva 2009 Obsah OBSAH 1 Základní údaje o společnosti... 2 2 Úvodní slovo generálního ředitele... 3 3 Údaje o statutárních, dozorčích orgánech a vedoucích

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok 2000 Poslání společnosti Firemní strategie počítá s udržením podílu v prodeji motorové nafty, mazacích olejů a asfaltů na trhu České republiky a s rozšiřováním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy

2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy 2013 Pololetní zpráva Skupiny České dráhy Obsah 4 i odpovědnost za Pololetní zprávu Skupiny ČD 5 ii hlavní pololetní ukazatele Skupiny ČD 6 iii Úvodní slovo předsedy představenstva 7 iv hlavní události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám, seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 4. ZÁKLADNÍ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE... 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI......................................................... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI....................................................................

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 2013 DTS Vrbenský, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 DTS Vrbenský, a.s. Představení společnosti DTS Vrbenský, a.s. 4 Úvodní slovo 5 Profi l společnosti 8 Organizační struktura 10 Zpráva představenstva 11 Finanční hospodaření 14 Zpráva

Více

Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009. Člen DDM Group

Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009. Člen DDM Group Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009 Člen DDM Group 1 2 Metrostav a.s. Výroční zpráva 2009 Člen DDM Group 1 2 Obsah 04 Úvod 05 Skupina Metrostav 06 Schéma Skupiny Metrostav 08 Základní ukazatele 2005 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více