' ppg ák: \, -.- :\-, - S S hi!&%$&. iášg gié^j»š fe Spořitelní budova." name="description"> ' ppg ák: \, -.- :\-, - S S hi!&%$&. iášg gié^j»š fe Spořitelní budova.">

ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ"

Transkript

1 ÚČETNÍ ZPRÁVA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY ZA ROK 1932

2

3

4 3 4 :* :- /: sgmš - *5V>í 1 m *j w m m m tsv"' ipfc» 9HBS& ps m i s - - '-w\:' *.. ~->' ppg ák: \, -.- :\-, - S S hi!&%$&. iášg gié^j»š fe

5 Spořitelní budova.

6

7 63. UCETNI ZPRAVA FRÝDECKÉ SPOŘITELNY ZA ROK 1932 Nákladem Frýdecké spořitelny Tiskem knihtiskárny Jana Richtra v Příbore

8 m m S- ZAHRADNÍKA C l Zoí«3 ke 2 53>/0 4

9 Správa Frýdecké spořitelny. Vládní komisař: JUDr. Cichra František, vrchní rada politické správy ve Frýdku. Výbor: P řed sed a: Útrata František, ředitel O kresní nem ocenské pojišťovny. M ístopředseda: Liwa Viktor, velkoobchodn ík. Členové výboru: Dokulil Rudolf, starosta m ěsta Frýdku. Heinrich Emil, železniční zam ěstnanec. Lebeda Jan, obchodník. Macek Rudolf, nám ěstek ředitele O kres. nem. pojišť. M azur Leopold, vedoucí úředník spořitelny. T h. Dr. Mtiller Josef, děkan. Pindur Jan, obchodník. Richter Vilém, úředník. JUDr. Sekera Zdeněk, advokát. Wiesner Hanuš, ředitel piln ikám y. Zidek Josef, dom kář. Náhradníci: Eineigel Alois, krejčí. Jež František, m ajitel realit. Chamrad Hubert, hostinský. Romfeld Josef, obvodní inspektor v. v. Zawatzky Alois, fotog raf. Ředitelství: P ředseda: Macek Rudolf. Č lenové: Henrich Emil, M azur Leopold, JUDr. Sekera Zdeněk, Wiesner Hanuš. Náhradníci: Dokulil Rudolf, Th. Dr. Mtiller Josef. Revisní odbor: P ředseda: Štolba Josef. Č len ov é: Jarčo Vítězslav, Kocych Adolf, Richter Vilém. Právní zástupce: JUDr. Sekera Zdeněk, advokát.

10 Představenstvo filiálky Frýdecké spořitelny v Ces. Těšín P ředseda: Piek Bohumil, obchodník. Členové: Farník Alfred, statkář. Dostál Josef, odborný učitel. Pásek Karel, vedoucí úředník filiálky. Petřík Konstantin, ředitel gym nasia. Plíšeh František, poštovní úředník. Spěvák Josef, povozník. Vojkovský František, profesor. W o lf Jan, oficiál státních drah. Představenstvo filiálky Frýdecké spořitelny v Třinci. P ředseda: M. V. Dr. Drucker Berthold, zvěrolékař. Členové: Beneš Josef, vedoucí úředník filiá lk y. Heczko Jan, úředník. M U D r. Hubáček Inocenc, lékař. M azur Leopold, vedoucí úředník spořitelny. Obracaj Jan, řezník. Trombík Jan, statkář. JU Dr. Zídek Gustav, notář.

11 Zaměstnanci: Mazur Leopold, vedoucí úředník. Plocek Stanislav, náměstek vedoucího úředníka. V centrále: Krámský Jaroslav, prokurista. Fiala Evžen, praktikant. Gillar Zdeněk, úředník. Hladký Karel, likvidátor. Pavlica Karel, korespondent. Pavlíková Anna, účetní. Poloch Josef, kontrolor. Strakoš Arnošt, praktikant. Škornioková Františka, pokladní. Šimíček František, podúředník. Zubek Augustin, zřízenec. Ve filiálce v Čes. Těšíně: Pásek Karel, vedoucí úředník. Balcárková Ludmila, úřednice. Jonas Štěpán, likvidátor. Kolman Antonín, pokladník. Mazurek Josef, praktikant. Reindl Karel (od 1. října 1931 na vojně). Kohut Vítězslav, podúředník. Sobek Antonín, zřízenec. Ve filiálce v Třinci: Beneš Josef, vedoucí úředník. Vaculík František, pokladník.

12

13

14

15

16

17 Frýdechý zám oh. Parlie ze zám echého paritu.

18

19 v Část první. Dr. B. Šretrová: Letem dějinami Frýdku. Karel Kalus, odb. učitel: Jak pomáhali nezaměstnaným a chudým. Staré svatební smlouvy.

20

21 Dr, B. Š R E T R O V Á. LETEM DĚJINAMI FRÝDKU. i^gnytťittsnwmtctnt^rnmmtrwtutrfiiiftn-iiiwti»««««. ^ ^ JÍMlU tf~r jiidgk r ^ í O ^ a í S ^ _ OZORUJEME-LI dnes kvetoucí a výstavné město Frýdek, město, jež dnes patří k největším městům Těšínská, jistě zatoužíme poznati aspoň něco z jeho historie a bezděčně zažehráme, že se mezí jeho obyvateli, z nichž snad mnozí by měli pero k tomu způsobilé, nenašel dosud jeho historiograf. Vznik Frýdku zahalila nám daleká minulost těžkým, neprůhledným závojem věků a jen tu a tam nepatrná jiskerka pověsti ukazuje nám cestu hlubokou temnotou lidského zapomenutí k historické pravdě. Tam, kde stojí dnes frýdecký zámek, stála již dávno před dobou, k níž se pojí první pevná data, pohraniční tvrz, nedobytný hrad, který měl dle pověstí, dlouhé podzemní chodby. Jedna vedla k řece Ostravici, druhá až k Lysé hoře, třetí pod Skalickou Hůrku a čtvrtá na Hukvaldy, Těmito chodbami dostávali obyvatelé tvrze včas obležení potravu i vodu a tak nepodlehli nikdy vyhladovění. Tato tvrz byla původně mnohem menší než dnešní zámek, neboť na místě druhého nádvoří byl již hradní příkop, který bezpečně odděloval hrad od okolí. Spojení obstarával padací most. Frýdek povstal asi jako město obchodní. Nejvíce se podobá pravdě, že jej založil kníže Kazimíři. ( ). Stalo se tak jistě na úkor města Jamnice, nynějšího Starého Města, které rozkvět Frýdku zaplatilo svým úpadkem. Původně bylo ve Frýdku 84 domů i s radnicí a farou. Radnice stála na náměstí v č, konsk, 110 tam, kde je dnes fa Bartoň, Dle počtu domů můžeme

22 souditi, že ve Frýdku bylo asi 400 duší, což je číslo velmi značné na tehdejší poměry. Město bylo vybudováno s velikou péčí. Z hradu se šlo po padacím mostě na náměstí, které bylo dnešní velikostí. První domy byly ovšem malé, přízemní a dřevěné. Ze už původní město bylo velmi rozsáhlé, vidíme z toho, že mělo kromě náměstí 7 ulic hlavních, 7 vedlejších a velkou, volnou prostoru u kostela, jehož přední část je dnes vedle zámku nejstarší frýdeckou stavbou, neboť dle Dějepisu farního kostela" od Karla Fidinského jest hlavní oltář postaven z téhož kamení jako stará městská zeď. Časem obyvatelstvo rozrostlo, domků přibylo, takže hradbami bylo pak obehnáno 112 domků, které tvořily vnitřní část města. Do města vedly dvě brány. Na východě byla brána těšínská", která vedla do dnešní Tržní ulice. Druhá brána byla asi uprostřed dnešní Hluboké ulice a nazývala se dolní" nebo hukvaldská". Pod městskými hradbami byl příkop, přes nějž vedl od brány padací most, který se na noc nebo v čas nebezpečí zdvihal. Později byla ze hřbitova u farního kostela probourána menší branka pro pěší. Pomalu přibývalo lidí i domů a když už nebylo místa ve vnitřním městě hradbami chráněném, počali se jednotlivci usazovati za městskými hradbami a tím vznikala předměstí. Za hradbami byly i dva rybníky, majetek to knížete těšínského. Kazimír dal svému městu do vínku mnoho svobod a výsad. Nejcennějším darem bylo věnování knížecího lesa, který dodnes městu patří a pak přeložení obchodní cesty z Jamnice do Frýdku. Hlavně tato druhá výsada šla městu velmi k duhu. Rozvíjel se v něm obchod soustřeďující se hlavně na náměstí, zkvétala různá řemesla, čímž se povznášel blahobyt a tím i kulturní úroveň obyvatelstva. Nástupce Kazimíra L, Přemek I. ( ) staral se o město stejně pečlivě, jako jeho předchůdce, zlepšil městskou bezpečnost a dosadil na zámek knížecího úředníka, t. zv. zámeckého hejtmana. Ale všechny tyto výhody a výsady ustupují daleko do pozadí před výsadami, jimiž město obdařil kníže Bolek I. ( ). Potvrdil také všechna stará práva, které město dostalo od jeho předchůdců. Z té doby, z 6. března r. 1423, je první listina potvrzující městu tato práva. Zní: Ve jméno Páně Amen... My Bolek z Boží Milosti kníže v Slezí, pán na Těšíně a na V. Hlohově, vyznamenáváme tímto listem, že před nás předstoupili Naši věrní milí purkmistr a rada města Frýdku, pokorně nás prosíce, abychom jim milostivé nadání učinili, tak níže psáno: předně tedy pouštíme jim odmrty do čtvrtého kolena, aby svým majetkem činití a komukoli nejbližšímu pokrevnému poručíti mohli, vymiňujíce, aby takové nápady Naší zemí Těšínské nebyly odcizeny, a zůstavujíce sobě a svým potomkům, by statky pusté nebyly dále dávány, leč po právu zemském. Též jím pouštíme všechny Nám příslušné zločiny, jakož by někdo v nocí nastojte" volal v zapověděné dni; též hody nožové, suché rány, násilí vykonané ve dne nebo s noci, v městě, domech, branách, na příkopě, na zdech městských, nebo na zdvíhacích mostech spáchané, jakož

23 by kdo vrátného, služebníka nebo posla městského bil: to vše jim radním pouštíme, aby to trestali, pokutovali a kárali, vyjímaje krevné víny. Též jím za právo dáváme, aby sedlák nebo selka, ať náš nebo zemanův, určí-li se státi právu městskému, aby stál tu a nikde jinde. Též dáváme jim za právo, jestliže zeman některému měšťanu co dlužen jest, buďto za to co projedl a propil, buďto co mírou nebo loktem naměřeno bylo, aby tomu měšťanu městským právem odpovídal. Také máto město užívati pastvy, lesa, chrastin, jak od starodávna ve svých hranících záležejí, jakož toho dosud užívalo. Také chceme, aby žádný cech bez jích vůle neustavil aniž co nařídil. Též chceme, aby o míli žádného řemeslníka, vyjma příštipkáře, vetešníky, kováře, kteří brousí, ani krčmáře, ani lávek pekařských, masařských, leč by kdo takové řemeslníky chovati právo měl, nebylo. Též chceme, aby kdožkoli jinde bydlí nebo cizinec jest, ale ve Frýdku dědictví očekává, aby buďto k dědictví se osadil anebo to dědictví prodal. A kdož by zlovolně nebo neprávem se osadil a si osvojil městu náležité, jako pastvu, lesy, chrastiny anebo podobného co, ten bude-li v tom překonán, aby to městu vrátil. Též jim potvrzujeme všecka práva jejích, svobody a ustanovení i zvyky, jakých za Nás i za Naších předků užívalí, neškodno Naším knížecím právům. Tomu na potvrzení list Náš jsme dali zpečetí, jenž dán na Těšíně (dess sonabends vor den Sontag ais man in der heíligen Kírchen Oculí pfleget zu síngen) L. P Měl tedy Frýdek již v této listině pět velmi důležitých práv, a to právo městské, soudní, mílové, cechové a dědičné. Jen málokteré město mohlo se tak brzy po svém vzniku vykázati tolika a tak cennými výsadami, jako naše. Dle městského práva byl Frýdek spravován vlastními starosty čili purkmistry a městskou radou. Jeho obyvatelstvo bylo osvobozeno od všech robot a platilo pouze určitý roční peníz do knížecí pokladny. Frýdečané podléhali svému vlastnímu soudu, pouze nejtěžší zločiny, jako vražda a pod. patřily před soud knížecí. Právo mílové bylo velmi důležité pro každé město, které jím bylo obdařeno, neboť chránilo jeho rozkvět obchodní i rozkvět řemesel. Celou míli od města, to bylo asi dvě hodiny cesty, nesměl se usadíti žádný řemeslník a obchodník kromě těch, kterých bylo po cestě nevyhnutelně třeba, to jest kromě příštipkáře, kováře a brusiče. Protože město bylo takto chráněno před cizí konkurencí, vzmáhala se tu řemesla měrou netušenou a dle daného jim práva cechovního seskupovala se pak v jednotlivé cechy; byl zde cech řeznický, ševecký, krejčovský, kovářský, zámečnický a hrnčířský. Kromě řemesel kvetl í obchod; byly tu krčmy, masařské, pekařské i krejčovské látky i obchod solí, který nejvíce vynášel. Mnoho občanů živilo se zemědělstvím. Protože pak mohli se svým majetkem volně nakládati, starali se o něj tím pečlivěji, což jistě jen přispívalo k rozkvětu města a ke zvýšení průměrného blahobytu obyvatelstva. Dříve totiž, pokud platilo právo odúmrtí, zemřel-li některý občan

24 a neměl-lí dětí, kterým by svůj májek zanechal, nesměl jej odkázati, komu by byl chtěl, ale celé jeho jmění připadlo knížeti. To tedy nyní přestalo, ale ten, komu byl nějaký nemovitý majetek ve Frýdku odkázán, musel ve Frýdku bydletí, anebo byl nucen prodati jej jinému za těchže podmínek. Protože i děti mohly si voliti svobodně povolání a nebylo třeba zvláštního svolení knížete, aby občan mohl dáti syny třeba na studie, žilo se ve Frýdku poměrně velmi příjemně a spokojenost obyvatelstva byla jistě ne posledním a ne nejmenším podkladem rychlého a zdárného rozkvětu města. Když později dostalo se Frýdku í pravovárečníctví, vybírání mýta, cla a pod., bohatlo město velmi rychle a mohlo hleděti radostně vstříc budoucnosti, neboť jeho počátky byly více než šťastné. n. Sotvaže bylo město založeno a vybaveno prvními výsadami, sotvaže bylo schopné života a rozvoje, nastaly v Cechách husitské války. Zdálo se, že ohrozí i Frýdek, ale nestalo se tak, neboť zde jíž od roku 1402 byla na zámku vojenská posádka, vydržovaná lidem i knížetem. Město spravoval zvláštní úředník, jemuž se říkalo, jak jíž bylo podotknuto, zámecký hejtman. Prvním byl rytíř Sobek Korníc z Ogrodzone, druhým Mikoláš Trnávka, třetím Jan z Kozolup. Další jména zámeckých hejtmanů jsou nejistá, až zase r, byl hejtmanem Jindřich Laryš z Načeslavic, což můžeme s určitostí říci. Když se přehnala válečná litice husitských válek a mezí husity a slezskými knížaty bylo ujednáno příměří, byla i vojenská posádka ze zámku odvolána. Ale ani toto omezení výdajů nedovedlo už zachrániti vyčerpanou knížecí pokladnu a proto bylo nutno sáhnouti k jinému opatření, které mělo vzkřísiti knížecí finance: byly zastaveny mnohé dědiny a města. V té době bylo utvořeno z Frýdku, Místku, Frýdlantu a okolí zástavní panství, které bylo dáno v zástavu po prvé r. 1434, a to za pět set pražských grošů Arnoštu z Tvorkova. Z listiny, která o tom byla sepsána, se dovídáme, že Arnošt z Tvorkova dostal toto panství na čtyři léta. Zavázal se, že nebude obyvatelstvu nijak ubližovati, že potvrzuje všechna jeho práva i svobody, ale přes tyto sliby museli obyvatelé platiti různé dávky a později i robotovatí. Pak byl Frýdek zastaven Mikoláši Kornicí z Dubovce, maršálkovi těšínského knížectví, který jej držel od r Po této době si Frýdek opět na několik let oddechl, neboť patrně vletech 1448 až 1471 jej těšínský kníže vyplatil ze zástavy a spravoval jej sám. Roku 1463 udělil městu za vlády Přemysla II., český husitský král Jiří z Poděbrad první dva výroční trhy a to pondělní před sv. Kateřinou a pondělní před sv, Janem Křtitelem. Tyto výroční trhy byly velmi důležité, neboť přivedly do města mnoho kupců a tím se velmi povznesl městský obchod i řemesla. Roku 1471 byl Frýdek opět zastaven a to Janovi Buřejovi z Klvova a na Frýdku, který pak držel Frýdek až do roku 1474, Do r, 1480 byl pánem nad Frýdkem Jan Labut z Křín, jehož syn Vladek se vzdal svých nároků na

25 toto panství ve prospěch těšínského knížete Kazimíra II,, který je zase zastavil Janu Trnkovi z Ratíbořan. Tento šlechtic koupil r, 1490 za dvě stě uherských zlatých dědinu Žermanice a daroval ji městské obcí frýdecké, která musela z ní platiti frýdeckému faráři 16 zlatých rýnských ročně na vydržování kaplana a učitele. Na druhé straně zadlužil však Trnka velmi toto panství a proto jej Kazimír II. r, 1492 vyplatil, zaplatil všecky dluhy, ač si na to musel jinde vypůjčiti a nechal si je pod svou správou; spravoval je opět úředníkem, R, 1519 bylo Frýdku povoleno vybíratí mýto ve branách města a to čtyři těšínské haléře z každého vozu. Po smrti knížete Kazimíra II., který zemřel r, 1528, vládl jménem jeho nedospělého synka Václava český šlechtic Jan z Pernštejna, jehož dceru si později kníže Václav vzal za ženu, S ní dostal věnem 12 tisíc uherských zlatých a za ně dal svému tchánovi frýdecké panství do zástavy. Jan z Pernštejna byl přívržencem husitů a také knížete Václava vychoval ve víře evangelické, Proto se ve Frýdku za jeho panování hojně ujala reformace. Povolil Frýdku další cechy řemeslnické a staral se všemožně o rozkvět města. Zakládal rybníky, neboť i ty skýtaly veliký užitek, protože ryby byly tehdy mnohem oblíbenějším pokrmem, než dnes^ Dva z nich založil i na frýdeckém předměstí. Jeden byl tam, kde je dnes Zárův dům, druhý na místě domu Dra Hradečného a pivovaru. Po smrti Jana z Pernštejna r zdědilí po něm zástavu jeho synové Jaroslav, Vratislav a Albrecht a drželi Frýdek do roku 1554, kdy jej těšínský kníže vyplatil a zastavil jej ihned znovu Jiřímu Celovi z Cechovíc. Ten seděl na Frýdku jen rok, ale vládl kruté a vymáhal veliké roboty. Těšínský kníže marně proti tomu zakročoval u vratislavského biskupa, až mu pomohl Burian Barský z Baště, který zástavu vyplatil a přejal. Pod jeho vládou začal Frýdek zase svobodně dýchatí. Pak se stal pánem panství Jan Barský z Baště, na kterého zástava přešla. Po něm dal kníže Bedřich Kazimír, syn knížete Václava, Frýdek v zástavu Janu Vlaštovskému z Vlastínova a pak Janu Puklerovi z Grodic, jehož vdova držela Frýdek až do r, 1573, kdy byla zástava zrušena, neboť panství bylo prodáno, III. Kníže Bedřich Kazimír zanechal, když r zemřel, frýdecké panství tak zadlužené, že bylo nutno je prodati. Český král, o jehož léno se tu jednalo, dal k tomu svolení a tak r koupil Matouš z Logova frýdecko-místecké panství za 36 tisíc zlatých pro své syny Václava a Jiřího. Později byl Místek prodán olomouckému biskupu Janu Grodeckému, od něhož však brzy opět připadl rytíři Jiřímu z Logova a r bylo znovu celé panství prodáno biskupu Stanislavu II, Pavlovskému, který r, 1584 jeho slezskou část prodal Bartoloměji Bruntálskému z Vrbna, o čemž byla sepsána listina na zámku frýdeckém. Tím byla města Frýdek a Místek definitivně od sebe odloučena. Jíž Jiří z Logova, přísný katolík, se horlivě staral o to, aby i jeho panství

26 se očistilo ode všech jinověrců, a postupoval proti nim velmi přísně. Obyvatelstvu bylo přikázáno do určité doby pod ztrátou majetku se vyzpovídati a přijímati pod jednou. Přijímání pod obojí bylo zakázáno. Staral se i o dostatek katolických kněží. Jeho nástupci pak šli v jeho šlépějích. Stavové těšínští, evangelíci, žádali proto knížete Adama Václava, syna knížete Václava, aby panství koupil zpět, ale nedošlo k tomu z jakýchsi malicherných důvodů a Frýdecko stalo se majetkem Bruntálů na půl století. Prvním majitelem z tohoto rodu byl Bartoloměj Bruntálský z Vrbna, pán na Frýdku a Doslovicích. Za něho zdomácněla ve Frýdku čeština, kterou nejen lid mluvil, ale kterou se i úřadovalo, Evangelíkům se pod jeho vládou dařilo velmi zle, ale udrželi se přece. Právě v té době narodil se r, 1598 ve Frýdku slavný náboženský spisovatel a kazatel evangelický Jiří Joanides Frýdecký. Evangeličtí šlechtici koupili ve Frýdku dům, z něhož pak udělali evangelickou modlitebnu. To ovšem katolíci neradi viděli a proto bylo r vdovou Bruntálského Annou zakázáno šlechticům ve městě se zakupovati. Když Anna r zemřela, seděli po ní na Frýdku Václav a Jan Bruntálští z Vrbna a na Šibersdorfu. Poslední vymohl městu na českém panovníku další dva trhy. Ve věcech náboženských byl však velmi nesnášenlivý. Na horním předměstí, kde žilo nejvíce jinověrců, vystavěl r kostel sv. Jošta, ve městě postavil následujícího roku novou faru, založil i růžencové bratrstvo a postaral se zvláštní listinou o to, aby Frýdek nikdy nemohl přijíti do jiných rukou nežli věrně katolických. Obyvatelstvu se vedlo za jeho vlády velmi zle, tím hůře, že r vypukl ve Frýdku mor, který tu krůtě řádil. Pán však neznal slitování ani s lidem zkrušeným touto krutou nemocí a tak se nemůžeme diviti, že jej obyvatelstvo nemělo rádo, ba nenávidělo ho a také násilně ukončilo jeho život. Byl zajat a patrně zabit (r. 1620), Jeho nástupcem byl Václav Bruntálský, pán na Frýdku, Paskově a Zábřeží, kterému Frýdek patřil až do r. 1636, Roku 1624 objevil se mor ve Frýdku po druhé a k dovršení neštěstí přišlo Mansfeldovo vojsko, které Frýdek úplně zpustošilo a vydrancovalo. Pak přišla neúroda a jako přirozené její následky hlad a různé nemoci. Když k tomu ještě Václav Bruntálský zvyšoval roboty a platy, napolo zničení občané nemohli vyhověti a tak panství pustlo a pustlo- Došlo to tak daleko, že si Frýdek stěžoval až u císaře Ferdinanda II. Ten sice zakročil, ale Václav Bruntálský měl už panství tak zadlužené, že bez zvýšení platů ani daní platiti nemohl; proto byl do Frýdku dosazen kurátor pán z Rappisu, ale ani to už nepomohlo a tak panství muselo být prodáno r, 1636 Jiřímu hraběti z Oppersdorfu za 37 tisíc slezských tolarů. A nyní nastaly Frýdku i celému panství nejhorší časy. Bylo-li dříve zle, bylo nyní daleko, daleko hůře. Nový majitel chtěl ze svého panství co nejvíce vytěžit, ale kraj byl zeslabený, vydrancovaný, neboť Švédové ještě dvakrát r a 1647 přitáhli na Frýdecko, a co po nich zbylo, to zničilo a vyjedlo císařské vojsko, které přitáhlo brzy po nich a které nebylo o nic

27 lepší než vojsko nepřátelské. Ale hrabě Jiří z Oppersdorfu neznal slitování! Panství bylo jeho a jemu na tom pramálo záleželo, trpí-li lid, mře-li hladem, on musel dostati to, co chtěl. A tak, ač r potvrdil měšťanům města Frýdku všechna jejích práva, brzo jim na ně sáhl a vyvinul se prudký spor, který musel rozhodnouti sám císař Ferdinand III. Habsburský. Tím hůře se pak ovšem dařilo těm, kteří neměli napsaná a potvrzená privilegia. Nastaly doby nejkrutší roboty a vydírání peněz i naturálií. Lid byl proti tomu všemu úplně bezbranný. Prvním činem Oppersdorfa bylo, že ihned dal na místě starého zámku stavět nový zámek, na kterém museli robotníci zdarma pracovati. Roku 1636 dal poříditi Urbář svobodného panství frýdeckého"; byl to soupis všech sedláků a poddaných i s určením, kolík je který povinen ročně hraběti odvádět, ale o povinností roboty se tam mluví velmi neurčitě, aby mohla býti dle potřeby zvýšena. Není tedy divu, že lid takto utiskovaný a sužovaný využil první možné příležitosti, totiž úmrtí hraběnky, jímž byl hrabě velice sklíčen, a počal vypovídati vrchnosti poslušnost. Hrabě Jiří z Oppersdorfu byl velmi nábožný katolík. R pomohl postaviti na náměstí dřevěnou kaplí růžencového bratrstva, která byla pak zrušena Josefem II. Vystavěl mnoho kaplí i kostelíčků po celém panství. Založil mnoho poutí, které se konaly vždy s velikým leskem, neboť poddaným byly za pout sleveny 3 dny roboty, což ovšem velmi rádi uvítali. Tento hrabě založil i poutní místo na Vápenkách, kde prý, procházeje se, nalezl krásný květ, který měnil vůni; tím byl hrabě tak pohnut, že tam dal postaviti sochu Matky boží růže duchovní". Socha ta stála zprvu úplně volně, až r byla tu pro ni postavena dřevěná kaple. I zámecká kaple vznikla za panování hraběte Oppersdorfa a to r Roku 1651 hrabě Jiří Oppersdorf zemřel a protože jeho syn byl příliš malý, bylo Frýdecko celých 15 let spravováno poručníky, za nichž nemělo rovněž zlaté časy. Hlavní z nich, Jan Bernard Pražma, hleděl co nejvíce získati pro sebe. Proto také založil dědinu Novo Dvorce, nynější Panské Nové Dvory, jejíchž obyvatelé nejen že mu museli za pozemky zaplatítí, ale bylí povinní ještě mu odvádětí značné roční platy a konati roboty. Ve vydírání předčil tento kurátor i Jiřího Oppersdorfa, neboť zdvojnásobil skoro všechny dávky a povinnosti. Protože se měšťané proti tomuto chování začali zle bouřiti, vymohl jim, aby je trochu uklidnil, povolení k výročnímu dobytčímu trhu, který se měl konati vždy v pondělí po Filipu a Jakubu. Ovšem venkovské obyvatelstvo nebylo ničím odškodněno za své dření a utiskování. R přejal panství do vlastní správy František Eusebíus hrabě z Oppersdorfu a to skutečně v pořádku a zvelebené, jak se ukázalo z popisu panství a soupisu inventáře, který byl na jeho rozkaz pořízen. Ze bylo zvelebeno za peníze vydřené na obyvatelstvu, na tom málo záleželo! A nový majitel, ač dostal panství spořádané a velmi výnosné, postupoval stejně nelítostným způsobem jako jeho předchůdce, měl četné spory se sedláky a hleděl všemožně rozmnožit svůj majetek. Ve věcech církevních šel

28 ve šlépějích svého otce. I on podporoval rád vše katolické a tak se mu za jeho zásluhy dostalo r od vratislavského biskupa patronátní právo nad všemi kostely frýdeckého panství. Ale ač frýdecká farnost byla dle prohlášení visitátorů nejkatoličtější, přece i v této době jsou tu ještě nekatolíci, třebaže je jích pramalinko. Hrabě František Eusebius z Oppersdorfu zemřel r, Po něm měla frýdecké panství jeho vdova Anna Zuzana Terezie až do r Tím se ukončila smutná doba vlády Oppersdorfů a přichází doba nová, která nebyla o nic lepší. Frýdecké panství se pak dostalo do rukou Ludoviky, dcery hraběte Oppersdorfa, která byla provdána za hraběte Štěpána Pražmu, a tím dostává se Frýdek znovu tomuto rodu, který se k němu nechoval nijak šetrně. Ludovika se po krátkém manželství rozvedla a žila pak na frýdeckém zámku. Ještě před její smrtí r vládl na Frýdku její syn František Vilém Pražma. Ten dostal sice od vratislavského biskupa právo patronátu, ale brzy mu bylo opět odňato, protože nebyl tak poslušným synem církve jako Oppersdorfové. Měl s ní četné spory, neboť chtěl aspoň část příjmů z poutí a kostelů uchvátiti pro sebe. Dal i sochu Panny Marie z kaple na Vápenkách přenésti do kaple zámecké, ale lid zámek obstoupil a dva měsíce jej střežil, až zase hrabě byl přinucen sochu vrátiti na rozkaz císaře Karla VI., k němuž tento spor došel. Tehdy musel vrátiti i peníze z ofěry, které si kdysi přivlastnil. Pražma chtěl na Vápenkách zříditi klášter, rovněž ze zištných důvodů, ale ani to se mu nepodařilo. K lidem poddaným se choval ještě hůře než kterýkoli z jeho předchůdců. Zvyšoval platy i roboty, utiskoval lid, jak nejvíce mohl. Proto se nemůžeme divit, že byl nenáviděn a že nespokojenost lidu propukla ve zjevný odboj, když se tu vyskytl nebojácný ochránce jeho práv Ondřej Šebesta, lidově Ondráš zvaný, později přetvořený pověstmi na národního hrdinu. Odboj byl r zlomen, ale hrabě se od té doby Frýdku vyhýbal. Zemřel r a ve své závětí věnoval veškeré své jmění na stavbu mariánského kostela. Zanechal pětiletého synka Jana, za něhož spravovala panství jeho matka Karolína. Hrabě Jan Pražma ujal se vlády v prvních letech své dospělosti; přestavěl část zámku a k poddaným se choval mnohem lépe a lidštěji než jeho otec, vrátiv jim i část bývalých práv. Líd se pomalu vzpamatovával, když tu r bylo panství prodáno rakouské arcivévodkyni Marii Kristině, dceří Marie Terezie, a jejímu manželi Albertu Morici Sasko-Těšínskému, Za vlády Jana Pražmy byl postaven také velkolepý mariánský kostel na Vápenkách na místě, kde dříve stála dřevěná kaple. Základní kámen k němu byl položen r Pak vypukla švédská válka a tak byla stavba odložena až do roku 1744 a dostaven byl r Celý kostel stál zlatých. Roku 1798 připojili Habsburkové, kteří získali Frýdecko koupí, toto panství ke knížectví těšínskému, které po úmrtí Těšínských knížat bylo v jejich rukou jako léno koruny české. Po smrtí Albertově stal se jeho nástupcem

29 arcivévoda Karel, pak arcivévoda Albrecht a poslední z nich byl pak arcivévoda Bedřich. Rakouští arcivévodové, Němci, volali do Frýdku i německé úředníky a zřízence a polské dělníky. Čeština stávala se pomalu jen soukromou řečí lidu, neboť byla r odstraněna úplně z úřadování a Frýdek stal se městem ne-li zcela, tedy z velké části německým. Přirozeně, že i školy byly německé, čeština zanikala. Poměry sociální i morální byly tehdy velmi neutěšené. Líd byl vykořisťován, ničen a zdálo se, že se nikdy jíž nevzchopí. Ale tu jako ohnivý meteor prorážející hrozivé mraky věčného soumraku objevil se na slezském nebi zářivý zjev posledního barda našeho kraje, jehož trpká slova probudila lid z mrákotného sna. Petr Bezruč nevolal nadarmo! Přehnala se litice světové války, přišla samostatnost a dnes ve svobodném státě Frýdek pomalu střásá všechno to, co na něj staletí vlády nesvědomitých pánů nahromadila a je-li dnes už tak daleko, že je pýchou celého svého okolí, jistě ještě lepší a větší budoucnost jej očekává.

30 K ARE L KALUS, odbor, učitel: JA K POMÁHALI NEZAMĚSTNANÝM A CHUDÝM. ezaměstnanost! Hrozné slovo a ještě hroznější stav. Miliony lidí práce schopných hlavně ve státech průmyslových marně hledají nějaké zaměstnání, aby si poctivou prací vydělali aspoň na ty nejnutnější životní potřeby. Bída a hlad se šklebí z celého zevnějšku těch vyhublých postav, které se plouží ulicemi měst se zachmuřeným čelem, s otrávenou duší. Či už to nebude lepší? Jak dlouho bude ještě ta naše bída trvat? Není nikoho, kdo by nám dovedl zjednati práci? Či ta žebrácká podpora v nezaměstnaností má býti naším údělem do smrti? Takové myšlenky se mihají jejich hlavami, budí v nich nespokojenost s nynějším jejich nesnesitelným stavem a často se projevuje bouřemi, při nichž teče lidská krev zvláště tehdy, když bídy nezaměstnaných je zneužito k účelům politickým. Bída byla na světě od nepaměti, ale aby se rozmohla v takové míře a v tolika státech najednou, jak se objevila v dnešní době, není pamětníka. Za starých časů, kdy hlavním zaměstnáním obyvatelstva v zemích českých bylo polní hospodářství, nastával hlad za válek a v dobách neúrody. A dle toho, jak se snažili panovníci v nejhorších dobách zmírníti bídu a povznésti hmotný a tím i duševní blahobyt svých poddaných, ocenily dějiny jejích vladařské schopnosti. Vzorem panovníka, který se všestranně staral o své poddané, byl Karel IV., který si za tuto svou péči získal jistě na věčné časy příjmení Otce vlastí11.1 za jeho panování nastala v Cechách neúroda a z ní,

31 zejména v hlavním městě Praze, drahota. Líd trpěl hladem a následkem jeho šířil se mor. Pracující lid neměl zaměstnání nebo vydělal tak málo, že si nemohl opatřiti ze svého výdělku nutné životní potřeby. A co podnikl tento moudrý panovník k záchraně hladovějících? Dal stavětí r hradební zeď kolem Hradčan a od nich dále po vrchu Petříně a tím, že opatřil velkému počtu dělnictva práci, zachránil je od jisté smrtí hladem. Dodnes sluje petřínská část hradeb Hladová zeď". Tak jednal téměř před 600 lety panovník, jehož státnická moudrost našla jedině správný prostředek, jak pomocí chudým. K prácí je člověk stvořen, práce ho zachrání. Nechoďme však pro příklady správného řešení nezaměstnanosti a tím i bídy postižených daleko do minulosti a do Prahy, najdeme takový příklad v našem kraji v druhé polovici minulého století. Ale poznáme na něm, že se již nedal řešití tak přímočárně jak za Karla IV., protože poměry tehdejší neshodovaly se úplně s poměry před 600 lety. Co se stalo? Před 70 lety vypukla mezi horskými tkalci ve Slezsku nouze. Tu měli vlastně vždycky. Tkalcovina, ta úmorná práce od svítání do noci, nevynášela nikdy tolik, aby z ní mohla býti rodina slušně živa. Měl-li tkadlec aspoň chalupu a kousek svého nebo najatého políčka, s kterého sklidil trochu bramborů, živořil jakž takž, ale hůře bylo s komorníky1*a s vdovami, kterým zůstalo na starosti několik hladových dětských krků ti vytloukali živobytí těžce. Pravda, nebyla to taková bída, kterou prožíval všechen lid na Těšínsku v letech , kdy neúroda, hlavně hniloba bramborů přivedla do našeho kraje hlad, kdy na trhu v Těšíně platilo se za měřici bramborů 6 zl. 30 kr., kdy ve Frýdku 13. ledna 1855 začali řezníci vysekávati koňské maso ale byla nouze proto, že tkalci málo vydělali. Proto se bída projevila jen v některých okresech a mezi těmi vrstvami obyvatelstva, které se zaměstnávalo doma tkalcovstvím za stavy. A mezi ty okresy patřil i frýdecký. A jak se snažili povolaní činitelé nouzi odpomocí? V Opavě se utvořil za předsednictví zemského presidenta Zemský komitét složený ze zástupců zemského úřadu, zemského výboru, slezské obchodní a živnostenské komory a opavské městské rady, který měl uvažovatí o vhodných prostředcích ke zmírnění hrozící nouze a co nejrychleji zjednati odpomoc. Ve schůzi tohoto sboru usneseno zříditi ve Frýdku zvláštní subkomitét, který měl přesně vyšetříti poměry domácích tkalců v okrese frýdeckém, podati do Opavy zprávu s návrhy a ustavičně vésti v patrnosti životní poměry postižených. Přípisem z 29. prosince 1862 jmenování bylí členy frýd. subkomitétu: frýd. starosta Jos. Preis, frýd. radní Jos. Chovanec, arcív. správce Frant. Obračaj, továrník Ignác Munk, tkalci Valentin Kocích z Dobré a Ondřej Hadaščok z Krásné, starosta Jakub Malíš z Raškovic, obchodník bavlněným zbožím Jos. Kacíř z Morávky a okresní hejtman nebo jeho zástupce z Frýdku. Subkomitét si mohl příbrati ještě zvlášť zkušené muže z tohoto výrobního odvětví a měl řešití otázku pomoci tkalcům z těchto 2 hledisek: 1) v případech, kde se nouze vztahuje jen na jednotlivé osoby nebo rodiny a nemá

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919

Textové přílohy. V Novém Rousínově 1. února 1919 Textové přílohy V Novém Rousínově 1. února 1919 Ministru vnitra v Praze. Přežilým anachronismem nynější doby jsou dosud existující četné židovské obce na Moravě, které byly zřízeny pro pohodlnější germanisaci

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2

VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 VY_12_INOVACE_A23_ČJ1-9_STARÉ_POVĚSTI_ČESKÉ_2 Název: Staré pověsti české 2 Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/1.-9.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1946. Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Uverejnené: 15.05.1946 Účinnosť od: 15.05.1946 95. V y h l á š k a m i n i s t r a f i n a n c í ze dne 3. května 1946, kterou se uveřejňuje opatření Národní

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1430/05-945 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1430/05,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

vydává tuto dražební vyhlášku

vydává tuto dražební vyhlášku JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor Exekutorský úřad Frýdek-Místek,se sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek Sp.zn. 143 EDC 03/10 5 Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, sídlem Farní 23, 738 01 Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ

NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ NABÍDKA NA PŮLPATRO 2 BYTŮ Když nemáte investice, tak by Vám je půjčili investoři jako banka. A Vy jim to budete z nájmů splácet a pak to jednou bude Vaše. Za seniory se inkasuje 20.000 Kč měsíčně a v

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 15 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2006 1 V Litovli srpen 2006 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 6 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

N 144/2005 Z á z n a m sepsaný JUDr. Jaroslavem Hájkem, notářem v Kutné Hoře, v kanceláři v Kutné Hoře, Havířské ulici č.p. 576, dne 29.04.2005 Dostavil se: Ing. František Hýbner, r.č. 500905/262, bytem

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

N á v r h USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. ze dne 11. října 2013,

N á v r h USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY. ze dne 11. října 2013, N á v r h USNESENÍ SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY ze dne 11. října 2013, kterým se mění usnesení sněmu České advokátní komory č. 5/1999 Věstníku, o sociálním fondu České advokátní komory, ve znění pozdějších

Více

Právně regulovanou malou

Právně regulovanou malou Výňatek z knihy LOSY V SRDCI EVROPY Od klasických ke stíracím Vydalo Nakladatelství Olympia, a.s. SAZKA - OLYMPIA 2002 Edice Sazka autor Ivo Kasal (třicátédeváté pokračování) STÁTNÍ DOBROČINNÉ LOTERIE

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014)

A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) A část 1/2 str. 1 (09. 04. 2014) 1/2 Postup Státního pozemkového úřadu při vypořádání nároků oprávněných osob na náhrady podle 18a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více