Obr. 1: Vývoj cen nemovitostí v USA a podílu nesplácených hypotéky Bank of America

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.10.2008. Obr. 1: Vývoj cen nemovitostí v USA a podílu nesplácených hypotéky Bank of America"

Transkript

1 ZÁCHRANNÝ BALÍČEK USA A MOŽNÉ SCÉNÁŘE DALŠÍHO VÝVOJE Situace na akciových trzích zůstává velmi napjatá. Akutním problémem je stále abnormálně nízká důvěra jednotlivých finančních institucí (komerční banky, investiční banky, primární dealeři) vůči sobě navzájem i vůči své vlastní kapitálové a likvidní pozici. Současnou situaci můžeme rozdělit na tři základní problémy, které jsou pochopitelně navzájem úzce propojené: a) Krize likvidity; b) Krize solventnosti (kapitálu); c) Ekonomická recese. Ad a) KRIZE LIKVIDITY Momentálně nejakutnější problém spočívající ve značné neochotě bank půjčovat si navzájem a v absenci poptávky po problémových aktivech spojených s (nejen) americkým hypotečním trhem. Ceny nemovitostí v USA dosáhly svého vrcholu v polovině roku 2006 (v některých US státech již na začátku 2006). Následující pokles cen spolu s růstem úrokových sazeb vedl k postupnému nárůstu míry nesplácení hypoték (viz následující obrázek): Obr. 1: Vývoj cen nemovitostí v USA a podílu nesplácených hypotéky Bank of America 1

2 Výše zmíněné problémy vedly k výraznému poklesu cen derivátů jako CDO s 1 s tím, jak se stále větší procento hypoték dostávalo do delikvence resp. zabavení nemovitosti. Banky začaly na jedné straně akumulovat značné zásoby zabavených domů, což dále tlačí na pokles jejich cen, na straně druhé investoři přestali poptávat deriváty jako CDO s. Bankám se tak v bilancích začala hromadit neprodejná aktiva, u nichž neexistovala tržní cena nebo byla tato tržní cena jen zlomkem účetní hodnoty. Banky jsou nuceny tato aktiva přeceňovat a odepisovat jejich hodnotu (vykazovat ztrátu). To negativně působí na jejich kapitálovou přiměřenost. Banky potřebují uspokojovat požadavky svých klientů (výběry investicí, margin cally), ale nejsou schopny některá svá aktiva zpeněžit (kvůli absenci trhu) a musí si ještě více půjčovat od jiných bank (na mezibankovním trhu). V podobné situaci je velké množství bank, což tlačí úrokové sazby výrazně nahoru, strana nabídky přebytečné hotovosti přitom téměř chybí. Nervozitu a nedostatečně likvidní mezibankovní trh dokumentuje tzv. TED Spread, tedy rozdíl mezi úrokovou sazbou 3-měsíční mezibankovní sazby LIBOR a výnosu 3-měsíční státní pokladniční poukázky USA: 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Obr. 2: TED Spread (rozdíl mezi 3-měsíčním LIBORem a 3-měsíční státní pokladniční poukázkou USA (k ) 1 Collateralized Debt Obligation (kolateralizovaný dluhový závazek) je derivát založený na cash-flow několika stovek až tisíců hypoték, obvykle nižší kvality (subprime). 2

3 Ačkoliv centrální banky po celém světě nabízejí bankám mimořádné aukce likvidity, dopad na úrokové sazby je minimální, protože banky si v zájmu ochrany svého kapitálu získanou likviditu drží dle hesla cash is king. V této situaci stačí několik dní, aby jinak dostatečně solventní banka musela vyhlásit úpadek, protože není schopna uspokojovat své aktuální závazky. Ad b) KRIZE SOLVENTNOSTI (KAPITÁLU) Neustávající pokles cen nemovitostí a na ně navazujících aktiv nahlodává kapitálovou sílu bank nejen ve Spojených státech, ale také v Evropě (Británie, Německo) a v menší míře v Asii. Banky doposud (k ) odepsaly 554 mld. USD, přičemž si byly schopny obstarat pouze 386 mld. USD čerstvého kapitálu (zdroj: Bloomberg). V jejich bilancích i nadále zůstává velká porce problematických aktiv, která budou muset být v případě pokračujícího poklesu cen nemovitostí přeceňována a odepisována. Záchranný plán USA, spočívající ve vytvoření fondu, který bude odkupovat problémová aktiva až do výše 700 mld. USD, částečně bilance bank vyčistí (bude-li schválen), ovšem sám o sobě nebude stačit k obnovení zdraví finančního sektoru. ZTRÁTY US BANK SOUVISEJÍCÍ S HYPOTEČNÍ KRIZÍ (MLD. USD, k ) Citigroup Merrill Lynch Wachovia Bank of America Morgan Stanley Washington Mutual JPMorgan Chase Lehman Brothers Wells Fargo National City Goldman Sachs Bear Stearns Obr. 3: Dosavadní ztráty US bank v souvislosti s kreditní krizí (zdroj: Bloomberg). 3

4 Problémem je, že investoři v současné době nejsou ochotni dodávat bankám nový kapitál. Někteří z nich (především defenzivní investoři typu suverénních fondů) se obávají, že o značnou část kapitálu přijdou v případě, že daný finanční ústav zkrachuje, jiní spekulují na to, že aktiva bank v problémech budou ještě levnější a vyčkávají. Tato situace znamená, že banky se snaží chránit si svůj kapitál všemi dostupnými prostředky, tedy nepůjčují jiným bankám, omezují úvěrové operace (a tím oslabují ekonomický růst) a zmrazují vyplácení dividend či zpětné odkupy akcií. Mnohé se také snaží prodávat aktiva resp. divize, což je ovšem na současném trhu dosti obtížné. Snaha o ochranu kapitálu bank se projevuje mimo jiné tím, že úrokové sazby hypotečních úvěrů zůstávají velmi vysoké v porovnání se základní úrokovou sazbou FEDu. To mnohým americkým domácnostem znemožňuje refinancování hypoték a zvyšuje míru delikvence, zvláště u hypoték s proměnlivou úrokovou sazbou. Ad c) EKONOMICKÁ RECESE Výše zmíněné problémy bank ovlivňují reálnou ekonomiku, především prostřednictvím uzavírání úvěrových linek resp. zpřísňování podmínek pro poskytnutí úvěrů. Kromě toho jejich krachy či fúze znamenají desítky tisíc nově nezaměstnaných a v neposlední řadě také negativní sentiment spojený s turbulencemi na trzích a ztráty občanů USA z jejich investicí do akcií Ačkoliv aktuální čísla o vývoji HDP Spojených států na první pohled nevypovídají o recesi (růst HDP ve 2q2008 ve výši 2,8%), podle našeho názoru nejsou tato data směrodatná. Po očištění o stěží opakovatelné vlivy, především změnu čistých exportů související s kurzovými pohyby a pokračující expanzí v jiných částech světa, ekonomika USA oslabila ve 2q2008 o 0,1%, stejný ukazatel v 1q2008 rostl jen o 0,1% (celkově vzrostlo HDP v 1q2008 o 0,9%). Ve třetím čtvrtletí lze očekávat oslabení exportu USA kvůli nižší poptávce v Evropě i Asii, silnějšímu dolaru, poklesu zásob a absenci pozitivního vlivu daňových úlev Bushovy vlády, které v 2q2008 podpořily útraty US domácností, které aktuálně přispívají k ekonomickému růstu USA ze 71%. Značný vliv bude mít silný nárůst míry nezaměstnanosti. Ta se během posledních 12 měsíců zvýšila o 1,4 procentního bodu na 6,1%, což je jeden z nejrychlejších nárůstů nezaměstnanosti v USA od konce druhé světové války. Bude-li americká recese pokračovat či se dokonce prohlubovat, bude oslabovat pozitivní vliv záchranného balíčku, dále tlačit na míru delikvence úvěrů v USA a tedy na ztráty bank a oddalovat tak celý proces ozdravění finančního systému. 4

5 MOŽNÉ SCÉNÁŘE DALŠÍHO VÝVOJE EKONOMIKY USA A FINANČNÍCH TRHŮ V následujícím textu nastíníme tři možné scénáře dalšího pokračování finanční krize a jejích dopadů na akciové trhy v jednotlivých problémových kategoriích tedy likvidita (krátkodobý pohled), kapitál (krátkodobý a střednědobý pohled) a US ekonomika (střednědobý a dlouhodobý pohled). Vždy začneme základním scénářem, který považujeme za nejvíce pravděpodobný, ten doplníme o pesimistický a optimistický scénář. LIKVIDITA Z krátkodobého pohledu je pro finanční trhy zásadní to, zda se vrátí likvidita na mezibankovní trh a následně na trh s aktivy krytými nemovitostmi, resp. cash-flow s nimi spojenými. Tato otázka je pravděpodobně nejsložitěji predikovatelná, protože chování bank do značné míry záleží na psychologických faktorech. I banky, kterých se bezprostředně netýká potenciální nedostatek likvidity, raději na velkoobchodním trhu nepůjčují prostředky a drží se hesla cash is king. Centrální banky ve světě v čele s FEDem již několikanásobně zvýšily objem likvidity poskytované v rámci svých facilit. Například v pondělí FED zvýšil prostředky, které v rámci programu TAF (Term Auction Facility) poskytuje primárním brokerům, na 450 mld. USD z předchozích 150 mld. USD. Zároveň zvýšil objem měnových swapů z ostatními centrálními bankami na 620 mld. USD z předchozích 290 mld. USD. Tato opatření ukazují, jak akutní je potřeba alespoň částečně obnovit důvěra na trhu a jak se zatím tuto důvěru nedaří nejen obnovovat, ale ani stabilizovat. SCÉNÁŘ 1 (ZÁKLADNÍ): Nervozita a nejistota bank bude v krátkodobém horizontu přetrvávat. K ní nepochybně aktuálně přispělo odmítnutí záchranného fondu Sněmovnou reprezentantů USA ( ). I přesto v základním scénáři počítáme s tím, že příslušný zákon nakonec bude schválen. Pokud tedy bude schváleno vytvoření fondu problémových aktiv, předpokládáme, že bude trvat minimálně několik týdnů, než se odkupy aktiv začnou reálně projevovat na trhu. Ačkoliv detaily postupu odkupu akcií zatím nejsou známy, očekáváme, že tak bude činěno na základě obrácených aukcí. Stát tedy bude pořádat jednotlivé aukce a uspokojovat nabídky až do výše stropu dané aukce s prioritou nejnižší ceny. Zde vidíme jedno zásadní dilema: čím nižší budou ceny odkupovaných aktiv, tím větší sice bude mít US stát šanci prodat tato aktiva v budoucnu se ziskem, nicméně pro banky to bude znamenat větší odpisy (větší rozdíl mezi účetní hodnotou a cenou odkupu). To bude znamenat nutnost dodatečného kapitálu a může to působit také psychologicky negativně na vnímání pokračování krize. To, zda budou mít aukce sílu alespoň částečně rozhýbat zamrzlý trh a/nebo zamezit dalšímu poklesu cen nemovitostí v USA, je obtížné předpovědět. Předpokládáme nicméně, že v první fázi se banky pouze zbaví nejproblémovějších aktiv, nicméně další odpisy a také recese v USA jim zabrání v tom, na co FED a US vláda spoléhá tedy začít opět úvěrovat domácnosti i firmy a podpořit tak reálnou ekonomiku. Přesto věříme, že v horizontu 1-2 měsíců by se opatření FEDu mohlo začít na mezibankovním trhu projevovat alespoň stabilizací situace. Tzn. že dojde k mírnému poklesu mezibankovních sazeb (LIBOR) resp. ke snížení spreadu mezi LIBOR a státními papíry USA na přijatelnější úroveň ze současných maxim (viz výše, obr. 2). Aktuální situace je extrémní a nese veškeré znaky paniky. Přísun likvidity na trh by proto měl situaci stabilizovat. 5

6 Přibližně v období, kdy očekáváme zklidnění mezibankovního trhu, tedy listopad až prosinec 2008, bude své kvartální výsledky reportovat většina bank v USA i v Evropě. Jejich vyznění bude nesporně faktorem, který bude rozhodující pro další vývoj likvidity na trhu a potažmo i vývoj akciových trhů. PRAVDĚPODOBNOST DLE CYRRUS, a.s. (50%) REAKCE AKCIOVÝCH TRHŮ VÝHLED 2 MĚSÍCE: Zpočátku nelze vyloučit další poklesy, postupné nalezení dna a v případě prvních známek zlepšení možnost často i překotného růstu cen akcií. Během celého období je pravděpodobná pokračující nadprůměrná volatilita akciových titulů. Index S&P 500 k : 1150 bodů (+2,0% vs ) SCÉNÁŘ 2 (PESIMISTICKÝ): Balíček vůbec nebude v americkém Kongresu schválen (krajně nepravděpodobné) Bude-li speciální zákon schválen, bude podrobován rostoucí kritice politiků i ekonomů. Pokračující extrémní nervozita na mezibankovním trhu bude držet mezibankovní sazby vysoko a banky budou ještě méně ochotné dávat svůj kapitál všanc vyšší aktivitou v úvěrové oblasti. Každý další bailout nebo pád významné banky v USA nebo v západní Evropě bude tuto nervozitu ještě prohlubovat. Odkup až 700 mld. USD aktiv se ukáže jako příliš málo ve světle nových a nových odpisů a rostoucí delikvence hypotečních úvěrů. Arsenál opatření vlád resp. centrálních bank na podporu likvidity bude do značné míry vyčerpán. Investoři disponující dostatkem kapitálu (suverénní fondy, hedgeové fondy) nebudou i nadále ochotni svůj kapitál vkládat do problémového finančního trhu, což donutí banky ještě více chránit svůj kapitál zmrazením poskytování úvěrů, zastavením vyplácení dividend, v nejhorším případě žádostí o ochranu před věřiteli. V extrémním případě se budou množit runu na banky, které mohou znamenat i pro relativně zdravou banku během několika dní (možná i hodin) akutní nedostatek likvidity a případně až její pád. PRAVDĚPODOBNOST DLE CYRRUS, a.s. (30%) REAKCE AKCIOVÝCH TRHŮ VÝHLED 2 MĚSÍCE: pokračující silné poklesy střídané s obdobími krátkodobého uklidnění. Index S&P 500 k : 1020 bodů (-12,5% vs ) SCÉNÁŘ 3 (OPTIMISTICKÝ): Optimistický scénář počítá s tím, že odkupování aktiv v rámci záchranného plánu US vlády povede během několika prvních týdnů ke hmatatelným výsledkům na trhu, tedy k zastavení pádu cen nemovitostí v USA, obnovení likvidity mezibankovního trhu, snížení tržních úrokových sazeb a tedy umožnění bankám částečně obnovit úvěrovou aktivitu. Domácnosti by díky tomu mohly být schopny ve větší míře refinancovat své hypotéky, což by se pozitivně projevilo na cenách nemovitostí a hospodaření bank. Investoři by byli více ochotni vstupovat do trhu a využívat nízkých cen bankovních aktiv, což by kapitálově posílilo banky a ty by postupně obnovovaly svoji běžnou aktivitu. PRAVDĚPODOBNOST DLE CYRRUS, a.s. (20%) REAKCE AKCIOVÝCH TRHŮ VÝHLED 2 MĚSÍCE: po prvních týdnech přetrvávající nervozity uklidnění a následný růst indexů, občas přerušovaný vybíráním krátkých zisků. Index S&P 500 k : 1270 bodů (+8,9% vs ) 6

7 KAPITÁL Obnovení likvidity trhu úzce souvisí s problémem nedostatku kapitálu, kterým nyní finanční trh především v USA a v západní Evropě trpí. Jak již bylo řečeno, bankám na straně jedné ubývá kapitál kvůli odpisům a ztrátám, na straně druhé se investoři zdráhají těmto bankám poskytovat potřebné kapitálové injekce. Tato situace nutí banky ucpávat veškeré díky, kudy kapitál z firmy může unikat, tzn. zastavení výplaty dividend a zpětných odkupů, minimalizace poskytování úvěrů, především těch rizikovějších, snaha o prodej aktiv (okrajová aktiva, divize na zahraničních trzích ). SCÉNÁŘ 1 (ZÁKLADNÍ): V následujících týdnech bude i nadále přetrvávat nedostatek kapitálu na trhu, především v USA. Investoři budou vyčkávat na to, zda se objeví další krachy či potíže bank a jakým způsobem se projeví záchranný balíček US vlády (pokud bude schválen). Bude přetrvávat extrémně silný zájem o americké státní cenné papíry, jejichž výnosy se budou i nadále pohybovat na nezvykle nízkých úrovních (u pokladničních poukázek často pod 1%). Odkup problémových aktiv částečně uleví bilancím bank, nicméně v krátkém horizontu je nutné počítat s dalšími podstatnými odpisy a ztrátami. Ty budou souviset jednak se samotnými prodeji aktiv a vykázáním příslušných odpisů, jednak se stagnující ekonomikou, která bude znamenat v příštích 3-6 měsících pokračování nárůstu míry nesplácených úvěrů, jak hypotečních, tak i spotřebních, a s tím souvisejících opravných položek a odpisů. Je pravděpodobné, že především střední a menší banky v USA budou i nadále čelit nedostatku kapitálu, který budou řešit v lepším případě kapitálovou infuzí (což bude podle nás ovšem velmi obtížné a pro většinu bank nedostupné), spojením či prodejem jiné větší bance (především doposud investiční banky Goldman Sachs a Morgan Stanley budou na trhu nakupovat regionální banky), v nejhorším případě bankrotem. Pokud se vyplní základní scénář u likvidity (viz výše), je možné v horizontu 3-6 měsíců očekávat, že se někteří investoři budou postupně vracet na trh a pomohou bankám opět dosáhnout požadované úrovně kapitálu. Rychlost a hloubka tohoto procesu bude záviset do značné míry na dalším vývoji americké a potažmo globální ekonomiky (viz dále). Ve stejném horizontu je možné očekávat, že trh začne více rozlišovat mezi fundamentální situací jednotlivých bank, z čehož by měly především profitovat banky ve střední a východní Evropě, zaměření retailově. PRAVDĚPODOBNOST DLE CYRRUS, a.s. (60%) REAKCE AKCIOVÝCH TRHŮ VÝHLED 6 MĚSÍCŮ: pomalý a postupný návrat trhu k fundamentu, střídání období nárůstu a poklesů bez dlouhodobějšího signifikantního trendu. Ke konci období rostoucí pravděpodobnost pozitivnějšího vývoje. Index S&P 500 k : 1250 bodů (+7,1% vs ) SCÉNÁŘ 2 (PESIMISTICKÝ): Pokud nebude schválen záchranný fond nebo se jeho schválení bude protahovat, investoři budou ještě méně ochotní vkládat své prostředky do záchrany bank a do obchodování s problémovými aktivy spojenými s nemovitostmi v USA V případě, že bude fond schválen, ale jeho očekávaný pozitivní vliv na ceny nemovitostí a trh s deriváty bude se nedostaví, banky budou nuceny přeceňovat stále větší objem svých aktiv na nižší úrovně, což povede k dalším desítkám až stovkám miliard USD odpisů a ztrát. Investoři budou se svými kapitálovými injekcemi vyčkávat na lepší ceny, příkladem pro ně může být 7

8 případ Washington Mutual, jehož depozita a pobočky získala za zlomek ceny JP Morgan poté, co byla spořitelna nuceně uzavřena regulátorem. Banky si nebudou schopny obstarat si potřebný kapitál, mnohé z nich budou nuceny kvůli nedostatečnému kapitálovému polštáři přistoupit k záchranným opatřením (bailout, prodej, ochrana před věřiteli). Situaci může komplikovat přetrvávající negativní sentiment mezi obyvatelstvem, který může v případě vyhrocení situace v extrémním případě vyvolat na kapitálově nejslabší banky run a následný pád banky. Nedostatek kapitálu povede k uzavření úvěrových linek, následnému přelévání problému do reálné ekonomiky, růstu delikvencí u všech typů úvěrů a dalšímu poklesu zisků, resp. prohloubení ztrát bankovních institucí. PRAVDĚPODOBNOST DLE CYRRUS, a.s. (20%) REAKCE AKCIOVÝCH TRHŮ VÝHLED 6 MĚSÍCŮ: pokračování nervozity a značných tržních výkyvů, v první fázi možnost dalších hlubších poklesů, v druhé polovině období střídaní poklesů s mírnými nárůsty. Index S&P 500 k : 1020 bodů (-12,5% vs ) SCÉNÁŘ 3 (OPTIMISTICKÝ): Záchranný plán bude schválen a během několika týdnů se začne pozitivně projevovat na realitním a finančním trhu. Bilance bank se částečně pročistí díky plánu, další odpisy budou omezeny stabilizací cen nemovitostí a postupným oživováním trhu s deriváty napojenými na nemovitostní trh. Investoři jako jsou hedgeové fondy, suverénní fondy, private-equity kapitál, se vrátí do hry a začnou využívat historicky nízkých cen bankovních aktiv. Banky budou schopny si postupně obstarávat potřebný kapitál a ozdravovat své bilance. Díky čerstvému kapitálu dokáží ustát i stále přetrvávající vysokou míru delikvence úvěrů a postupně budou ochotny více otevírat své úvěrové linky, čímž podpoří skomírající US ekonomiku a své vlastní bilance tím uchrání od dalších ztrát vyplývajících z prohlubování recese. Investorům se postupně vrátí důvěra a budou lépe rozlišovat mezi fundamentálně zdravými bankami, což by mělo přispět k rally zvláště u bank působících v retailovém segmentu a u bank působících na trzích ve střední a východní Evropě. V rámci tohoto scénáře je možné očekávat obnovenou vlnu fúzí a akvizicí v sektoru, což bude pozitivně působit na tržní ocenění akcií bank a dalších finančních titulů. PRAVDĚPODOBNOST DLE CYRRUS, a.s. (20%) REAKCE AKCIOVÝCH TRHŮ VÝHLED 6 MĚSÍCŮ: pomalý a postupný návrat trhu k fundamentu, střídání období nárůstu a poklesů bez dlouhodobějšího signifikantního trendu. Ke konci období rostoucí pravděpodobnost pozitivnějšího vývoje. Index S&P 500 k : 1350 bodů (+15,7% vs ) 8

9 US EKONOMIKA Již dnes nelze pochybovat o tom, že se finanční krize negativně odrazila na výkonnosti americké a potažmo globální ekonomiky. Otázkou nyní zůstává jednak hloubka a délka recese, jednak její dopady na ocenění finančních trhů. SCÉNÁŘ 1 (ZÁKLADNÍ): Náš základní scénář vychází z předpokladu, že americká ekonomika již je v recesi. Na trhu v tomto směru nepanuje shoda. Pozitivní a relativně vysoká čísla u HDP za první i druhý kvartál 2008 v mnohých vzbuzují zdání, že USA jsou recesi stále na hony vzdálené. HDP za 1q2008 dosáhlo 0,9%, stejný ukazatel za 2q2008 dokonce 2,8%. Agregovaná čísla však podle nás mají v současné době značně limitovanou vypovídací schopnost a pro skutečný obrázek US ekonomiky je nutné podívat se hlouběji do struktury HDP a na další makroekonomické ukazatele. HDP v 2q2008 tedy vzrostlo o 2,8%, následující tabulka ukazuje příspěvek jednotlivých kategorií k tomuto růstu: (v %) 1q2007 2q2007 3q2007 4q2007 1q2008 2q2008 Spotřeba domácností 2,71 1,42 1,44 0,67 0,61 0,87 Hrubé soukromé investice -1,63 0,94 0,54-1,93-0,89-1,74 Čistý export -1,2 1,66 2,03 0,94 0,77 2,93 Vládní výdaje 0,17 0,77 0,75 0,16 0,38 0,78 HDP celkem 0,05 4,79 4,76-0,16 0,87 2,84 HDP bez vlivu čistého exportu 1,25 3,13 2,73-1,10 0,10 Zdroj: Bureau of economic analysis -0,09 Z tabulky je patrných několik podstatných trendů a skutečností: a) Příspěvek spotřeby domácností k HDP se v posledních čtvrtletích viditelně snižuje s výjimkou právě posledního kvartálu. Zde spotřeba domácností mezikvartálně vzrostla (i po očištění o sezónní vlivy), což lze do značné míry přisoudit daňovým úlevám americké vlády (tax credits), které byly připraveny pro absorpci negativního vlivu hypoteční krize na spotřebu amerických domácností. Ve třetím kvartále se již tyto daňové úlevy neprojeví, můžeme proto počítat se skokovým poklesem spotřeby domácností, které znásobí další pokles cen nemovitostí a výrazný růst míry nezaměstnanosti (viz dále). Spotřeba domácností přitom v USA činí aktuálně 71% HDP. b) Hrubé soukromé investice v posledních čtyřech kvartálech evidentně klesají, což platí především u investicí do cyklických statků jako je počítačové vybavení a dopravní stroje. S prohlubováním finančních problémů a růstem míry nezaměstnanosti lze počítat s tím, že i tato položka HDP bude v příštích minimálně třech kvartálech pod značným tlakem. c) Zásadní roli v reportovaných údajích o HDP hraje vývoj zahraničního obchodu USA. V 2q2008 byl příspěvek čistých exportů k HDP neuvěřitelných 2,93%. Důvody lze hledat na obou stranách rovnice, tedy jak u importů, které kvůli oslabení ekonomiky a výraznému posílení dolaru vůči ostatním hlavním světovým měnám oslabily, tak především kvůli akceleraci exportů, kde se nejvíce projevil slabý dolar. Vzhledem k tomu, že od poloviny července dolar začal výrazně posilovat (vůči euru zpevnil z 1,60 USD na 1,42 USD, tedy o 12,5%) a zpomalování růstu se začalo ve větší míře projevovat v zemích EU i v Asii, nelze v následujících čtvrtletích počítat s obdobně vysokým příspěvkem čistých exportů. d) Podíváme-li se na vývoj HDP očištěného o vliv čistého exportu, obrázek US ekonomiky se výrazně změní. V posledních třech kvartálech sledujeme kontrakci ekonomiky či její stagnaci. 9

10 Vzhledem k tomu, že v našem základním scénáři počítáme s výrazným oslabením exportů z USA počínaje od 3q2008, v němž začal dolar výrazně posilovat a ekonomiky v Evropě a Asii naopak oslabovat, považujeme čísla bez vlivu exportu za reálnější obrázek hospodářské situace v USA. Z předchozího textu je patrné, že americká ekonomika je do značné míry postavena na spotřebě domácností. Chceme-li tedy predikovat vývoj HDP USA, musíme se v první řadě zaměřit na trh práce. Zde sledujeme dvě základní veličiny: míru nezaměstnanosti a tvorbu pracovních míst v nezemědělském sektoru (payrolls). Ačkoliv je míra nezaměstnanosti indikátorem zaměřeným do minulosti (podobně jako HDP), prokazuje až překvapivě silnou negativní korelaci s akciovými indexy (viz obr. 4), přičemž zde není patrné téměř žádné zpoždění (korelace dosahuje hodnoty -0,7). Silný nárůst míry nezaměstnanosti v létě letošního roku můžeme považovat za další důkaz recese v USA. Během posledních 12 měsíců vzrostla míra nezaměstnanosti v USA o 1,4 procentního bodu. Pokud se podíváme do historických dat, nikdy v poválečné historii Spojených států nezaměstnanost během období ekonomického růstu nevzrostla během 12 měsíců tak dramaticky. Naopak podíváme-li se na období recese, je tento nárůst mírně nadprůměrný. Ekonomická souvislost je nasnadě: růst nezaměstnanosti resp. pokles zaměstnanosti znamená omezení spotřeby domácností a růst podílu nesplácených úvěrů. Uvažujeme-li o časovém zpoždění do reálné ekonomiky v horizontu 1-2 kvartálů, lze očekávat negativní dopad zhoršení na trhu práce na americké HDP od třetího kvartálu a především v 4q2008 a v 1q2009. Vývoj míry nezaměstnanosti v USA a akciového indexu S&P Index S&P500 Míra nezaměstnanosti Obr. 4: Negativní korelace vývoje míry nezaměstnanosti a indexu S&P Míra nezaměstnanosti ve výši 6,1% se blíží maximální úrovni z předešlé krize (splasknutí internetové bubliny a účetní skandály v ), kdy dosáhla výše 6,3%. V našem základním scénáři předpokládáme, že přibližně na těchto úrovních by se měl růst míry nezaměstnanosti zpomalovat i nyní a celkově by míra nezaměstnanosti neměla přesáhnout 7% hranici. První oživení přitom lze očekávat na konci 1q2009 resp. začátku 2q

11 Tento předpoklad znamená, že HDP Spojených států by se mělo začít zlepšovat přibližně ve druhé polovině roku Vrátíme-li se k obr. 4 a budeme-li předpokládat, že akciové trhy zareagují na první náznaky zlepšení na trhu práce pozitivně bez zpoždění, lze předpokládat oživení indexů na konci 1q2009 nebo v 2q2009. PRAVDĚPODOBNOST DLE CYRRUS, a.s. (50%) REAKCE AKCIOVÝCH TRHŮ VÝHLED 12 MĚSÍCŮ: v 4q2008 a v 1q2009 lze očekávat přetrvávající nejistotu s nejasným trendem, na konci 1q2009 nebo v 2q2009 by mohly trhy začít pozitivně reagovat na zlepšující se předstihové indikátory a další makroekonomická data. Index S&P 500 k : 1300 bodů (+11,4% vs ) SCÉNÁŘ 2 (PESIMISTICKÝ): Náš základní scénář počítá s tím, že míra nezaměstnanosti ve Spojených státech v rámci tohoto cyklu nepřekročí (nebo alespoň výrazně nepřekročí) maximální hodnoty z předchozí recese, tedy z roku 2003 (6,3%). Vycházíme přitom z toho, že většímu poklesu zaměstnanosti zabrání sice oslabený, ale stále růst ostatního světa (Asie, emerging markets, EU) a razantní expanzivní hospodářská politika USA (nízké úrokové sazby, daňové úlevy ). Pokud se tento náš předpoklad nenaplní a míra nezaměstnanosti bude růst více (nad 7%), lze očekávat prodloužení doby, v níž bude US ekonomika v recesi či ve stagnaci. Lidé bez práce nebudou schopni splácet své úvěry resp. resetovat své hypotéky za přijatelných podmínek, což povede k dalšímu útlumu finančního sektoru a pozdržení obratu trendu u cen nemovitostí. V takovém případě je pravděpodobné, že útlum US ekonomiky se prodlouží i do druhé poloviny roku 2009 a obrat akciových trhů v tomto případě nenastane dříve než ve 2H2009. PRAVDĚPODOBNOST DLE CYRRUS, a.s. (25%) REAKCE AKCIOVÝCH TRHŮ VÝHLED 12 MĚSÍCŮ: útlum ekonomiky bude pokračovat po celý rok 2009, akciové trhy zůstanou v 1H2009 pod tlakem, během 2H2009 možnost postupného zlepšování se. Index S&P 500 k : 1100 bodů (-5,7% vs ) SCÉNÁŘ 3 (OPTIMISTICKÝ): Existuje možnost, že extrémní nárůst míry nezaměstnanosti v červenci a srpnu 2008 byl částečně zapříčiněn mimořádnými okolnostmi a v následujících měsících bude míra nezaměstnanosti korigována na nižší čísla pod 6%. Tomu by mohlo například napovídat nižší než očekávaný propad zaměstnanosti v soukromém sektoru USA, zveřejněný Tato možnost, i když podle nás není příliš pravděpodobná, by spolu s případným pozitivním efektem záchranných opatření americké vlády mohl vést k poměrně brzkému oživení ekonomické aktivity v USA. Tato situace by navíc udržela při určité míře růstu i ostatní světové trhy a první známky oživení ekonomického růstu na globální scéně by mohly být pozorovatelné již na začátku roku V takovém případě lze očekávat oživení akciových trhů ještě před koncem letošního roku. PRAVDĚPODOBNOST DLE CYRRUS, a.s. (25%) REAKCE AKCIOVÝCH TRHŮ VÝHLED 12 MĚSÍCŮ: po prvních volatilních měsících postupné obnovování pozitivní nálady s obdobími silnějších nárůstů a občasných vybírání zisků. Stabilizace trhu a snížení volatility od 2H2009. Index S&P 500 k : 1370 bodů (+17,5% vs ) 11

12 Analytické oddělení: Marek Hatlapatka Head of Research Banky, energetika, zahr. trhy Jan Procházka Chief Analyst Energetika, letecká doprava Karel Potměšil Senior analytik Farmacie, development Lucie Kundrátová Analytik Petrochemie, spotřební zboží Ondřej Moravanský Analytik Telekomunikace, IT, média Trading & Sales: Pavel Pikna Brno Kamil Kricner Praha Portfolio management: Tomáš Machalický Brno Jindřich Rovný Praha Corporate finance: Tomáš Kunčický Brno Jan Michelfeit Praha Výhrada (disclaimer): Informace a investiční doporučení jsou výstupem společnosti CYRRUS, a.s., obchodníka s cennými papíry, se sídlem Brno, Veveří 111 ( společnost ). Společnost je členem Burzy cenných papírů Praha, a.s. a Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Společnost podléhá regulaci a dohledu České národní banky. Společnost čerpá informace z důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost. Pokud jsou v investičním doporučení uvedeny informace, které se vztahují k budoucím událostem, jsou založeny na předpokladech a výpočtech společnosti nebo důvěryhodných zdrojů. Skutečnosti, které v budoucnu nastanou, se mohou od uvedených informací významně lišit. Informace mohou být zjednodušeny, neboť mají sloužit výhradně k vytvoření obecné a základní představy o dané otázce či tématu. Investiční doporučení představuje názor společnosti nebo osoby v něm uvedené ke dni zveřejnění a může být změněno bez předchozího upozornění. Interval budoucích změn investičního doporučení není možné předem stanovit. Investoři jsou povinni se o výhodnosti obchodů a investic do jakýchkoli finančních nástrojů rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného rizika a vlastní právní, daňové a finanční situace. Pokud se v investičním doporučení hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kursů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Obsah dokumentu je chráněn dle autorského zákona, majitelem autorských práv je společnost. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění informací třetími osobami. Upozornění na možné zájmy a střetů zájmů (disclosure): Společnost nemá podíl větší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta finančních nástrojů, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Žádný emitent finančních nástrojů, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl větší než 5% na základním kapitálu společnosti. Společnost nemá s žádným emitentem finančních nástrojů uzavřenu dohodu týkající se tvorby a šíření investičních doporučení. Emitenti finančních nástrojů kotovaných na regulovaných trzích nejsou společností seznamováni s investičními doporučeními před jejich vydáním. Společnost má zájem o uzavírání smluvních vztahů s emitenty finančních nástrojů, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení, je závislá zejména na kvalitě odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku společnosti. Osoby, které se podílejí na tvorbě investičních doporučení nejsou finančně ani jinak motivovány k vydání investičních doporučení konkrétního směru a stupně. Společnost uplatňuje v rámci organizace vnitřního provozu vnitřní předpisy, která brání vzniku střetu zájmů ve vztahu k investičním doporučením. Toho je dosahováno zejména důsledným dodržováním čínských zdí mezi jednotlivými organizačními útvary společnosti. Bližší informace o společnosti, službách a analytické zpravodajství je možno nalézt na BRNO PRAHA Veveří 111 (Platinium) Radlická 14, Anděl Park Brno Praha 5, Smíchov Tel.: Tel.:

Srovnání dividendového výnosu indexů a dluhopisů

Srovnání dividendového výnosu indexů a dluhopisů Dividendové tituly Je čas na výběr zisků Blíží se doba výplaty dividend Co je to dividenda? Jednoduše řečeno je to podíl na zisku, který společnost vyplácí svým akcionářům. Ne všechny firmy vyplácejí dividendy.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008

Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady. Plzeň, 8. října 2008 Úvěrová krize ve vyspělých zemích a finanční stabilita v ČR Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Plzeň, 8. října 2008 I. ČNB - finanční stabilita jako její významný cílc Finanční stabilita

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

ÚNOR 2009 (vydáno 5.3.2009)

ÚNOR 2009 (vydáno 5.3.2009) MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÉHO TRHU Marek Hatlapatka Analytik ČEZ, NWR, Erste, KB, VIG hatlapatka@cyrrus.cz Jan Procházka Analytik Unipetrol prochazka@cyrrus.cz Karel Potměšil Analytik Orco, ECM, Zentiva, AAA,

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 15.3.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení držet Nová cílová cena 4 549,- Kč Předešlá

Více

Měsíc na akciových trzích:

Měsíc na akciových trzích: Měsíční přehled akciových trhů za březen 2012 1 MĚSÍČNÍ PŘEHLED AKCIOVÝCH TRHŮ březen 2012 Datum vydání: 5. dubna 2012 Měsíc na akciových trzích: Obchodování v březnu se neslo ve znamení vysoké volatility,

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor

Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Dopady krize amerického trhu subprime hypoték na český finanční sektor Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví Pavel Řežábek Vrchníředitel a člen bankovní rady ČNB Praha 30. ledna 2008 Obsah

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. c.člá. Fio banka, a.s. Technická Analýza c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 se dostal na rezistenci 1220 bodů Ještě zůstává v platnosti možnost odražení a korekce indexu, i když již mírný přesah probíhá. Pokud by index dále

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX se stále pohybuje v sideway (1080 1280). Nyní je zajímavá situace tím, že nedošlo při posledním poklesu k překonání 200 denního klouzavého průměru.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Dividendové výnosy versus alternativy

Dividendové výnosy versus alternativy DIVIDENDOVÉ TITULY Firmy se dělí o své zisky buďte u toho! Jedním z významných práv akcionáře je bezesporu právo na podíl na zisku společnosti, jíž je akcionářem. Existuje mnoho firem vyplácejících zajímavé

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Čínská ekonomika se odráží ode dna, počítá se silným růstem střední třídy Za poslední 3 měsíce přišla z Číny série dobrých makrodat, nejvýznamnějším údajem byl nárůst HDP Číny meziročně

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červen 2015 Praha Patrik Hudec Senior portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červen -0,08 % Letos +0,28 % Korporátní dluhopisy beze změny Nepříznivý vliv růstu dlouhých sazeb 12%

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Kapitálové trhy a fondy 2.1-.15.1.2012. 17.1.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy 2.1-.15.1.2012. 17.1.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 2.1-.15.1.2012 17.1.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s.

Technická Analýza. matiou. Fio banka, a.s. Technická Analýza matiou Fio banka, a.s. Pražský index PX našel svou podporu okolo úrovně 870 bodů a stále se pohybuje v pásmu 870 965 bodů. Prozatím se nepodařilo překonat hranici okolo 965ti bodů, která

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Technická Analýza. Analýza společnosti Ford. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio, burzovní společnost, a.s.

Technická Analýza. Analýza společnosti Ford. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio, burzovní společnost, a.s. Fio Technická Analýza Analýza společnosti Ford 10.06.2008 Ukončení doporučení krátké pozice: Vývoj kurzu akcií Ford naplnil očekávání. Hodnota akcií se prudce propadla o cca 25% a dostala se na 1. support

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 12/2011 Technická Analýza. c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 aktuálně lehce přešlapuje pod klesající trendovou linkou. Pro další růst je rozhodující překonání 1270 bodové hranice. Pokud by se tak nestalo, tak

Více

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 9/2011

Technická Analýza. . c.člá. Fio banka, a.s. Fio banka, a.s. Zdroj: Bloomberg 9/2011 Technická Analýza. c.člá Fio banka, a.s. Index S&P 500 opravdu dotvořil formaci hlavy a ramena s dvojitým pravým ramenem. Cílová cena byla dosažena rychleji, než se dalo očekávat. Nyní se konsoliduje index

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

22. května 2014. INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: PRODAT 12-MĚSÍČNÍ CÍLOVÁ CENA: 273 CZK 2013 2014e 2015e 2016e

22. května 2014. INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: PRODAT 12-MĚSÍČNÍ CÍLOVÁ CENA: 273 CZK 2013 2014e 2015e 2016e 1 TELEFÓNICA CR - nová cílová cena Doporučujeme využít nabídku PPF, férová cena akcie je nižší 22. května 2014 Tomáš Menčík, CFA Analytik mencik@cyrrus.cz +420 538 705 718 INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ: PRODAT

Více

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 2.12.2014 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích

Více

Sandisk - výrobce polovodičových pamětí typu NAND

Sandisk - výrobce polovodičových pamětí typu NAND Sandisk Sandisk - výrobce polovodičových pamětí typu NAND Průměrný růst tržeb za posledních 10 let = 15% ročně Zdroj: Bloomberg 2 Polovodičová pamět typu NAND Klíčové vlastnosti: digitální paměť, miniaturní,

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická data z února a začátku března se nadále nesou v pozitivním duchu. Bilance zahraničního obchodu potvrzuje přebytky

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. březen 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 110.2-0.1 4.8 25.4 14.8 91.5 56.6 110.3 ropa - Brent 106.2-1.2 3.7 20.6 13.2 75.0 60.2

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 7. - 11. leden 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 92.7-1.1-5.3 17.3-3.4 66.6 50.5 99. ropa - Brent 91.1-1.2-5.9 18.9-3.0 65.0 51.6 97. zemní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

PEGAS NONWOVENS SA KRIZE BRZDÍ I LET OKŘÍDLENÉHO KONĚ. Přehled změny cílové ceny 15. 4. 2009 ZMĚNA CÍLOVÉ CENY

PEGAS NONWOVENS SA KRIZE BRZDÍ I LET OKŘÍDLENÉHO KONĚ. Přehled změny cílové ceny 15. 4. 2009 ZMĚNA CÍLOVÉ CENY Ondřej Moravanský analytik moravansky@cyrrus.cz PEGAS NONWOVENS SA KRIZE BRZDÍ I LET OKŘÍDLENÉHO KONĚ 15. 4. 2009 ZMĚNA CÍLOVÉ CENY Nová cílová cena: 455 Kč Potvrzené doporučení: Koupit Původní cílová

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 10. - 14. listopad 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 55.0-3.7-12.0-51.3-42.7-41.9 55.0 145.3 ropa - Brent 52.3-3.6-11.5-53.3-44.3-43.3 52.0

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Srpen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Srpen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Růst HDP české ekonomiky dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku úrovně 6 procent meziročně. Údaj za první

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 30. červen - 4. červenec 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 145.3 0.0 3.6 36.8 51.4 99.5 69.3 145.3 ropa - Brent 144.4-1.1 2.9 37.7 53.9

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT

TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT 14. - 18. duben 2008 TÝDENNÍ PŘEHLED TRHU KOMODIT Procentní změna Roční Hodnota 1D 1W 3M YTD 1Y min max ropa - WTI 116.7 1.6 5.9 28.8 21.6 82.0 61.5 116.7 ropa - Brent 113.9 1.3 4.8 27.7 21.4 71.3 64.4

Více