ZÁPIS č. 55/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS č. 55/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 01.09.2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné."

Transkript

1 ZÁPIS č. 55/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva, František Drs, MUDr. Josef Liškař, Mgr. Jiřina Vichrová, František Mládek, Jiří Tomšík, Mgr. Jaroslav Říha. Hosté: 12 občanů Deštné Omluveni: Bc. Vilma Szutová, Ing. Antonín Stára Zapisovatel: Pavla Píglová Ověřovatelé zápisu: Jiří Tomšík, Stanislav Šimeček Zasedání zastupitelstva města zahájil místostarosta Drs přivítáním zastupitelů a hostů a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno sedm členů zastupitelstva a zasedání je usnášeníschopné. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl ověřen, nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky a je k nahlédnutí u pracovnice městského úřadu pí Pavly Píglové. Návrh programu jednání: 1. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 2. Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny 3. Schválení smlouvy na převod elektřiny v čp Schválení smlouvy autorský dozor na stavbu intenzifikace ČOV Deštná 5. Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1 v čp Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1A v čp Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1B v čp Schválení smlouvy na převod elektřiny (čp. 61, byt č. 1) 9. Schválení smlouvy o pronájmu modulu informačního systému MUNIS 10. Schválení smlouvy na pronájem garáže v čp Schválení smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky 12. Výše nájmu v nebytových prostorách 13. Pronájem nebytového prostoru v čp Pravidla pro pronájem bytů 15. Způsob inzerce na www stránkách 16. Rozpočtové změny č. 4/ Územní plán informace z jednání 18. Projednání žádosti p. J. Hořkého 19. Možnost pronájmu bytu v čp. 44 (ZŠ) 20. Schválení žádosti o navýšení provozního rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deštná na rok Zpráva kontrolního výboru 22. Schválení podání žádosti o úvěr ve výši 5 mil. Kč k dofinancování dotace na intenzifikaci ČOV 23. Různé Zapisovatelem dnešního zasedání byla místostarostou jmenována paní Pavla Píglová.

2 Jako ověřovatele zápisu byli navrženi ke schválení zastupitelé Jiří Tomšík a Stanislav Šimeček. Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 5, proti 0, zdržel se 2 (Tomšík, Šimeček). Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Jiří Tomšík a Stanislav Šimeček. Hlasování o programu jako celku: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh programu byl schválen. Bod 1. programu Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu Místostarosta Drs předložil zastupitelům smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E. ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice týkající se projektu s názvem Deštná, kabel NN (2 RD Jílek, Foist) na pozemku parc. č zapsané na LV č v k. ú. Deštná. Příloha č. 1 (1 list). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č /3 s firmou E. ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/1. Bod 2. programu Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny Místostarosta Drs předložil zastupitelům smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice na zajištění rezervovaného příkonu na odběrné místo Příloha č. 2 (5 listů). Místostarosta Drs od má začít stavba intenzifikace ČOV, kde potřebujeme mít větší příkon. E. ON vyhotovil smlouvu, kterou musíme schválit, na realizaci akce mají deset měsíců. Náš finanční podíl je ,- Kč, který budeme platit ve dvou splátkách. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/2.

3 Bod 3. programu Schválení smlouvy na převod elektřiny v čp. 9 Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou č o sdružených službách dodávkách elektřiny pro čp. 9 s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice. Příloha č. 3 (1 list). Místostarosta Drs k rozvázal pan Vrána smlouvu, nájemce tam v současné době není a elektroměr přechází zpět pod město. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 9, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/3. Bod 4. programu Schválení smlouvy Autorský dozor na stavbu intenzifikace ČOV Deštná Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou o dílo č / na autorský dozor na stavbu intenzifikace ČOV Deštná s firmou EKOEKO s.r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice. Příloha č. 4 (2 listy). Místostarosta Drs autorský dozor si ohlídá všechny náležitosti přesně tak jak jsou zakresleny, jakákoliv jiná úprava je nemožná. Vykonají tak deset návštěv, projektant ohlídá výkresové náležitosti a bude spolupracovat se stavebním dozorem. Z hlediska budoucnosti bychom měli mít jistotu, že vše proběhlo tak jak mělo. Oni dají garanci na to, že je vše v souladu z pohledu projektanta. Zkontroluje např. limity ze strany životního prostředí. Zastupitel Mládek teď chtějí uzavřít smlouvu? Mají tam nějakou částku? Místostarosta Drs 57. tis. Kč za rok, počítá tak 10 návštěv. Zastupitel Mládek to je i z důvodu toho, abychom třeba nemuseli vracet dotaci? Místostarosta Drs ano. Chci to pohlídat ze všech stran. Upozorňuji na to, že to není odečitatelná částka z dotace. Občan Janota za to ručí projektant, po spuštění čističky? Místostarosta Drs ano, oni si za to ručí. Dávají nám garanci 60 měsíců i když běžné jsou 2 roky. Swietelsky ručí za stavební záležitosti. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o dílo č / na výkon autorského dozoru při akci intenzifikaci ČOV Deštná s firmou EKOEKO s.r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/4. Bod 5. programu Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1 v čp. 252

4 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na byt č. 1 v čp. 252 pro p. Martina Štejdýře, bytem Zahradní čp. 252, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 5 (2 listy). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1 v čp. 252 pro p. Martina Štejdýře, bytem Zahradní čp. 252, Deštná na dobu určitou od do , v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh na usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/5. Bod 6. programu Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1A v čp. 119 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na byt č. 1A v čp. 119 pro pí Danu Havlíčkovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 6 (2 listy). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1A v čp. 119 pro pí Danu Havlíčkovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/6. Bod 7. programu Schválení smlouvy na pronájem bytu č. 1B v čp. 119 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na byt č. 1B v čp. 119 pro pí Jiřinu Štindlovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 7 (2 listy). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 1B v čp. 119 pro pí Jiřinu Štindlovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/7. Bod 8. programu Schválení smlouvy na převod elektřiny (čp. 61, byt č. 1) Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou č o sdružených službách dodávkách elektřiny pro čp. 61 s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice. Příloha č. 8 (1 list).

5 Místostarosta Drs je to stejný případ jako v čp. 9. Teď tam není žádný nájemce, proto elektroměr přechází na Město Deštná. Teď opravujeme tento byt na vlastní náklady a až bude použitelný, budeme ho znovu pronajímat. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 61, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/8. Bod 9. programu Schválení smlouvy o pronájmu modulu informačního systému MUNIS Místostarosta Drs seznámil zastupitele se smlouvou o pronájmu modulu informačního systému MUNIS edok Elektronické dokumenty s firmou Triada, spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12/1110, Praha 9, IČ: Program je úložištěm elektronických dokumentů a cena pronájmu programu je pro rok ,- bez DPH. Příloha č. 9 (1 list). Místostarosta Drs v současné době je výhodnější mít tuto smlouvu a program v pronájmu, než, abychom ho sami kupovali. Město Jindřichův Hradec mělo mít vlastní úložiště, ale bohužel se tak nestalo. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o pronájmu modulu informačního systému MUNIS edok Elektronické dokumenty s firmou Triada, spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12/1110, Praha 9, IČ: na dobu neurčitou a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/9. Bod 10. programu Schválení smlouvy na pronájem garáže v čp. 61 Místostarosta Drs seznámil zastupitele s nájemní smlouvou na garáž pro p. Ivanu Novákovou, bytem nám. Míru čp. 61, Deštná na dobu určitou od do Příloha č. 10 (1 list). Místostarosta Drs paní Nováková dala výpověď z nájmu bytu a garáž si chce dočasně ponechat. Zastupitel Šimeček mě se to moc nelíbí, ten byt tak ztrácí na ceně, další nájemník je o garáž ochuzen. Zastupitel Liškař kvalita bytu je stejná, ať už je s garáží nebo bez. Místostarosta Drs ta garáž k bytu nepatří a nikdy nepatřila. Původně se pronajímal jen byt. Tu garáž může mít pronajmutou úplně kdokoliv. Navíc to není garáž, ale skladiště, autem se tam zajet nedá. Zastupitel Šimeček tohle je vysvětlení, ale může se stát, že budoucí nájemník bude chtít k bytu tohle skladiště. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor garáž pro p. Ivanu Novákovou, bytem nám. Míru čp. 61, Deštná na dobu určitou od

6 do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 6 (Drs, Vichrová, Liškař, Tomšík, Říha, Mládek), proti 1 (Šimeček), zdržel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/10. Bod 11. programu Schválení smlouvy o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky Místostarosta předložil zastupitelům smlouvu o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky a v oblasti nákupních podmínek elektřiny s firmou IP Izolace Polná, s.r.o. se sídlem Tyršova 405, Polná, IČ: Příloha č. 11 (5 listů). Místostarosta Drs je to firma, která se zaměřuje na spočítání všech odběrných míst kolik bychom za město ušetřili. Smlouva je složitá, ale hlavně drahá. Ušetřili bychom podle nich asi 115. tis. Kč. Firma by si vzala asi 25% z této uspořené částky, což je pětina. Nemyslím si, že by to bylo až tak výhodné. Je tam vypsána spousta pokut. Působí to velmi nevýhodně, nedůvěryhodně a celkově v náš neprospěch. Já se nechci teď do něčeho pouštět a pak to nechat řešit další zastupitelstvo. Technik města P. Kučera je s tím spousta práce a účinek nebude takový. Ta smlouva je špatná, taky se mi nelíbila. Je to jen nastřelená částka, protože viděli jen kopie faktur a ne samotné budovy. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky a v oblasti nákupních podmínek elektřiny s firmou IP Izolace Polná, s.r.o. se sídlem Tyršova 405, Polná, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 0, proti 7, zdržel se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Usnesení č. 55/10/11. Bod 12. programu Výše nájmu v nebytových prostorách Místostarosta informoval zastupitele o současné výši nájmu v bytech 300,- Kč á m 2 a za nájem skladů 250,- Kč á m 2. Navrhuje do budoucna zvýšit nájemné ve zdravotnických zařízeních, při kulturně společenských a vzdělávacích akcích na 500,- Kč á m 2. Místostarosta Drs zdá se mi to strašně málo. A je třeba rozlišovat věci obchodního charakteru a věci, které jsou pro město důležité. Hlavně nemůžou mít stejný nájem pořád několik let. Ve zdravotnických zařízeních bych si představoval 500,- Kč za m 2 ročně. U obchodních prostor bych postupoval individuálně. Např. v čp. 9 bychom chtěli 2.000,- Kč měsíčně. Nelíbí se mi, že občas přijede přijede obchodník do KD, nebo na náměstí a zaplatí nám sotva 500,- Kč. Když bude platit nájemné měsíčně, tak na tom alespoň něco vyděláme a peníze budou jisté. Něco jiného je pouť, tu u nás určitě chceme. Zastupitel Šimeček to je velice správné, to říkám za všechny místní podnikatele. Na čp. 9 chceme, aby se tu prodávalo po celý rok. Jak ten obchodník v kamenném obchodě to má ustát, když si sem pouštíme kdejaké obchodníky třeba s botama, nebo zeleninou. Jak si má potom vydělat normální podnikatel? Je to diskriminace.v márnici platí nájemce řádně nájem a co na

7 to pak říká, když tu má 2x v týdně pokoutní prodavače s oblečením. Měli bychom za veřejné prostranství nasadit vysoké nájemné, aby si vydělali normální podnikatelé. Místostarosta Drs ta myšlenka se mi líbí. Z márnice jsou peníze jisté. Pokoutní obchodníci nezaplatí skoro nic a odjedou. Účetní města D. Šašek v tom případě se bude muset změnit vyhláška města. Místostarosta Drs to je opravdu dobrý nápad, ale to už bude muset přejít na další zastupitele. Ještě se u toho bude muset přesně vymezit prostor, kde přesně obchodníci budou. Občan Janota tak jen upozorňuji na pouť, p. Němeček měl opět skákací hrad půl metru od hasičárny a zabránil by nám výjezdu! Němeček za to ručí a nedodržel to. Návrh na usnesení: Hlasování o návrhu: o tomto bodu se nehlasovalo Bod 13. programu Pronájem nebytového prostoru v čp. 9 Místostarosta Drs seznámil zastupitele se žádostí pí Thi Hai Yen Tran, bytem Nádražní 685, Jindřichův Hradec, IČ: o pronájem nebytového prostoru v Deštné čp. 9. Příloha č. 12 (3 listy). Místostarosta Drs měli jsme tu původně tři zájemce, v současné době je aktuální už jen jeden. Měl bych návrh mu pronajmout tyto prostory za 2000,- Kč měsíčně. Technik města P. Kučera původní nájem byl dost nízký. Zastupitel Šimeček na jak dlouho to bude? Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje pronajmout obchod v Deštné, čp. 9 na dobu neurčitou za 2.000,- Kč měsíčně pí Thi Hai Yen Tran, bytem Nádražní 685, Jindřichův Hradec, IČ: a pověřuje místostarostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/12. Bod 14. programu Pravidla pro pronájem bytů Místostarosta Drs znovu informoval zastupitele o současné situaci v městských bytech a nutnosti vypracovat nová pravidla pro pronájem bytů. Zároveň přečetl nově vypracovaná pravidla panem P. Kučerou. Zastupitel Říha chybí mi tam, že přednost bude mít žadatel, který bude mít děti k povinné školní docházce. Jednou z podmínek získání bytu by bylo dát děti do ZŠ Deštná. Místostarosta Drs s tím já nesouhlasím. Zastupitel Říha jestli tomu dobře rozumím budeme tu mít jednu rodinu podnikatelů, bez dětí a proti tomu rodinu se třemi dětmi a vyhraje to rodina podnikatelů, kteří budou moct více platit? Rozumím tomu dobře? Místostarosta Drs ano i to je možné. Zastupitel Šimeček bod 3 je zavádějící. Technik města P. Kučera ale tento bod platí i momentálně teď. Zastupitel Šimeček já bych doplnil, že mají přednost rodiny s dětmi, které budou docházet do ZŠ Deštné, tedy po dobu trvání nájmu. Občanka Bőhmová aby to nebylo diskriminační.

8 Místostarosta Drs - to je diskriminační. Já bych se do toho vůbec nepouštěl. Technik města P. Kučera pokud budeme mít veřejnou soutěž, tak tam je rozhodující cena. Místostarosta Drs dám příklad, rekonstruujeme na vlastní náklady byt v čp. 61, je to nádherný velký byt. Musíme z něho potom vydělávat. Může se stát, že sem přijde člověk a nabídne za něj třeba 20. tis. Kč. Já pak budu řešit, jestli tam dám matku s dítětem za 4. tis. Kč, nebo podnikatele za 20. tis. Kč? Zastupitel Šimeček a jak se rozhodneš, když obě rodiny nabídnou 7. tis. Kč a jedna z rodin bude mít dítě jedno a druhá tři děti? Místostarosta Drs tak to je jasné. V tom bytě není sociální bydlení. Město bude požadovat minimálně 7. tis. Kč. Vyhlásíme veřejnou soutěž, třeba po celých Jižních Čechách a někdo může nabídnout i 20. tis. To je teorie. Zastupitel Mládek- v těch částkách bude naprosto minimální střet. Občan Janota podmínky veřejné soutěže jsou takové. Je minimální šance, že se najdou dvě stejné nabídky. Zastupitel Šimeček ale odstavec o dětech by se tam přece měl dát lehce zanést. Občan Janota vy pořád mícháte dvě věci najednou. Technik města P. Kučera u veřejné soutěže budou ještě ty podmínky upřesněny. Místostarosta Drs stačí si přečíst vývěsku Městského úřadu Jindřichův Hradec. Tam je to zcela jasně a přesně napsané. Technik města P. Kučera může se na vývěsku dát jen jedna věc, např. teď zrovna přidělujeme byty a specifikují se podmínky přidělení ke každému bytu konkrétně. Účetní města D. Šašek na každý byt se bude dělat individuální výběrové řízení. Návrh na usnesení 1: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje zrušit pravidla pro přidělování bytů z roku Návrh na usnesení 2: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje, že na každý uvolněný byt Města Deštná, který není zatížen regulovaným nájemným bude probíhat veřejná soutěž. Hlasování o návrhu 1 a 2: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/13. Bod 15. programu Způsob inzerce na www stránkách Místostarosta Drs informoval zastupitele o možnosti zpoplatnit inzerci na webových stránkách města soukromým osobám a podnikatelům. Místostarosta Drs podnikatel si dá na naše www stránky odkaz na své vlastní stránky, nebo si přímo pronajme prostor pro vlastní stránky. Odkaz bych si představoval za 1. tis. Kč + 20% DPH a prostor našich www stránek za 2. tis. Kč + 20% DPH. Nevím zda je to málo, nebo moc, ale někde začít musíme. Zastupitel Šimeček a to budou inzerovat naše firmy nebo cizí? Místostarosta Drs zatím jen místní. Ale to může být za chvíli jinak. Účetní města D. Šašek já to ještě budu konzultovat s p. Slavíkem, zda tam budeme dávat jen odkazy nebo konkrétní a aktuální věci. Místostarosta Drs může tam být jen odkaz, někdo má např. keramickou dílnu v Děbolíně a dá si tam odkaz na keramiku za 1. tis. Kč. Nebo si tam já Drs vyhradím prostor na celou firmu a bude to za 2.tis. Kč. Zastupitel Šimeček já bych to udělal obráceně. Pro podnikatele v Deštné za 1. tis., dával bych přednost místním.

9 Místostarosta Drs když je tam jen odkaz, tak to náš server nezatěžuje. A když chce někdo prostor, tak za to místo musí zaplatit. Je to o obchodě, o službě, je to komerční záležitost. Jsou tam užitečné, prospěšné informace. Zatím nevíme kolik toho prostoru na stránkách máme, to se musí zjistit. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje možnou inzerci soukromých a podnikatelských subjektů na www. stránkách města Deštná, odkaz za ,- Kč + 20% DPH a poskytnutí prostoru pro inzerci za ,- Kč + 20% DPH. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/14. Bod 16. programu Rozpočtové změny č. 4/2010 Místostarosta Drs dal slovo účetnímu města panu Šaškovi a ten seznámil zastupitele s rozpočtovými změnami č. 4/2010. Příloha č. 15 (1 list). do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje rozpočtové změny č. 4/2010 a pověřuje účetního města zapracování rozpočtových změn do účetnictví města. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/15. Bod 17. programu Územní plán informace z jednání Místostarosta Drs informoval zastupitele o proběhlém jednání o Územním plánu Deštná na Městském řadě v Jindřichově Hradci, kde byli zástupci města Deštná F. Drs, P. Kučera, Bc. V. Szutová, odbor životního prostředí Jindřichův Hradec a odbor výstavby a územního plánování Jindřichův Hradec. Místostarosta Drs projednávaly se body, které jsem jim my vytýkali. Např. nechtěli jsme dělit pozemky do etapizací, to nám teď napadal Pozemkový fond. Asi nám ta etapizace vadit v ničem nebude. Životní prostředí napsalo vyjádření, že nedovolí Deštné jakoukoliv stavbu, kterou by nebylo možno připojit na ČOV. Navíc, když teď novou čističku stavíme a ještě za státní peníze. Pokud bychom si my stáli pořád za svými připomínkami a oni taky tak by neplatil žádný územní plán a všechno plánování a kreslení by začalo znovu. To znamená, že obě strany budou muset udělat ústupky. Mě by se např. líbilo, abychom měli zvlášť splaškovou a dešťovou kanalizaci. Jenže současná čistička to není schopna čistit. A na kanalizaci nemáme prostředky. Sečteme li všechny plochy, kde by se mohlo stavět je jich strašně moc. Teď si nemůžeme dovolit stavět nikde. Dovolí nám zastavět 25% území, které máme navrženo k zástavbě rodinných domů a oni nám povolí odpadní jímku, nebo pokud bude možnost samostatnou čističku. Až bude hotová kanalizace, má stavebník povinnost připojit se na veřejnou kanalizaci. Pro tuto chvíli nám bohatě stačí, když můžeme zastavět 25 % území. Druhá stránka je, že za město se vždycky budeme muset vyjadřovat ke každé stavbě a každý stavebník bude chtít stavět, kde ho zrovna napadne. Jenže to musí být přístupné místo, hotové komunikace atd. Navíc většinu pozemků zde má několik vlastníků. Stavebník tedy bude muset vykupovat pozemky, domlouvat se i s ostatními stavebníky, zaměřit komunikaci, zakreslit do katastru nemovitostí. Na tohle město nemá peníze. Až poté, kdy město bude vědět kudy povedou sítě a komunikace, pak teprve můžeme dát vyjádření.

10 Zaměření si musí zaplatit sami a to se právě musí dohodnout sami stavebníci, třeba 3 4 najednou. Městský úřad Hradec pak dá povolení a bude se moci stavět. Takhle zatím tedy proběhlo ústní jednání. Teď se to alespoň hnulo. V současné době se zpracovává zápis z tohoto ústního jednání a pak bude veřejné jednání. To už to bude řešit další zastupitelstvo. Ale nebude stavby omezovat alespoň kanalizace. Občan Janota a to se bude stavět z té první, nebo z druhé etapy? Místostarosta Drs z obou Zastupitel Liškař ty parcely jsou zasíťovaný? Místostarosta Drs ne, žádný. O tom tu mluvíme. Všude jsou problémy s tím, že jeden pozemek vlastní několik majitelů. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o jednání na Městském úřadu Jindřichův Hradec, odboru výstavby a územního plánování o Územním plánu Deštná. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/16. Bod 18. programu Projednání žádosti p. J. Hořkého Místostarosta Drs informoval zastupitele o žádosti p. Josefa Hořkého o zřízení plynového topení v čp Tato žádost se vrátila znovu k jednání z prosince roku Příloha č. 16 (1 list). Technik města P. Kučera p. Hořký bude určitě potřebovat nový rošt do kotle a ten mu pořídit musíme. Místostarosta Drs v prosinci roku 2009 jsme řekli, že na plynofikaci bytu peníze nemáme. Teď peníze opět nemáme. S p. Hořkým bylo předběžně jednáno a na své žádosti netrvá. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje žádost p. J. Hořkého o plynofikaci bytu čp Hlasování o návrhu: přítomno 7 členů zastupitelstva: pro 0, proti 7, zdržel se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Usnesení č. 55/10/17. Bod 19. programu Možnost pronájmu bytu v čp. 44 (ZŠ) Místostarosta Drs informoval zastupitele o uvolnění bytu čp. 44 v Základní škole. Zároveň přišla žádost o pronájem tohoto bytu. Příloha č. 17 (1 list). Technik města P. Kučera dnes jsem byt přebral a shodou okolností přišla dnes paní se žádostí o byt v Deštné a byla se na tento byt hned podívat. Zájem o byt má i přesto v jakém je stavu. Je tu pořád problém s plísní a vlhkem. Do budoucna toto musíme podchytit ve smlouvě. Místostarosta Drs chtěl bych tu mít nějaké prověření, stejně jako to dělají ostatní obce. O tom, zda je paní schopna platit nájem atd. Návrh na usnesení: Hlasování o návrhu: o tomto bodu se nehlasovalo

11 Bod 20. programu Schválení žádosti o navýšení provozního rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deštná na rok 2010 Místostarosta Drs dal slovo Mgr. Jaroslavu Říhovi a ten navrhl přesunout tento bod na další jednání zastupitelstva. do rozpravy se nikdo nepřihlásil Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná odkládá na další jednání zastupitelstva žádost o navýšení provozního rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deštná na rok Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/18. Bod 21. programu Zpráva Kontrolního výboru Místostarosta Drs dal slovo předsedovi Kontrolního výboru Mgr. Jaroslavu Říhovi a ten přednesl zprávu. Kontrolovaly se doklady od do , celkem 8 jednání zastupitelstev. Příloha č. 18 (2 listy). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/19. Bod 22. programu Schválení podání žádosti o úvěr ve výši 5 mil. Kč k dofinancování dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná Místostarosta Drs informoval zastupitele o budoucím podání žádosti na úvěr ve výši 5. mil Kč k dofinancování dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná. Místostarosta Drs dostali jsme dotaci z Ministerstva zemědělství 9,7 mil. Kč a 1,6 mil. Kč z Jihočeského kraje. Rozpočet na čističku je tis. Kč. Procentuelně vyjádřeno dostali jsme nejvíce ze všech obcí. Ne tedy v objemu peněz, ale v procentech. Teď nemůžeme pustit dotaci jen kvůli tomu, že bychom nedosáhli na úvěr. Dostáváme pokuty ze životního prostředí, každý měsíc děláme rozbory vody a to zatěžuje obec neuvěřitelným způsobem. Já jsem předběžně jednal se Spořitelnou. Ten úvěr situuju tak na 15 let. Prvně bychom měli začít splácet peníze státní takže z Ministerstva zemědělství, pak naše a nakonec peníze kraje. Měsíčně by to mohla být částka 88. tis. Kč. Úvěry jsou odečitatelnou položkou. Já obejdu tak 3-4 banky a uděláme výběrové řízení. Nárůst 4% při těch 15 letech dělá u České Spořitelny tis. Kč. Modleme se, abychom na to vůbec dosáhli. To by pak byl problém. Platí se např. i poplatky za sepsání smlouvy atd. Bojím se toho, abychom pak nemuseli dotaci vracet. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje spoluúčast ve výši 5 mil. Kč na spolufinancování státní dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná a pověřuje místostarostu k zahájení poptávkového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 5 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 55/10/20.

12 Bod 23. programu Různé Do různého nebyl k projednání žádný bod. Na závěr jednání poděkoval místostarosta Drs všem přítomným členům zastupitelstva a občanům za účast na jednání zastupitelstva. Jednání skončilo v hodin. Zapsal: Pavla Píglová Ověřovatelé zápisu: Jiří Tomšík. Stanislav Šimeček. Místostarosta města: František Drs..

13 VÝTAH Z USNESENÍ z 55. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 01. září 2010 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 950. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č /3 s firmou E. ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 9, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Smlouvu o dílo č / na výkon autorského dozoru při akci Intenzifikaci ČOV Deštná s firmou EKOEKO s.r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem Senovážné nám. 1, České Budějovice, IČ: Smlouvu o nájmu bytu č. 1 v čp. 252 pro p. Martina Štejdýře, bytem Zahradní čp. 252, Deštná na dobu určitou od do , v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Smlouvu o nájmu bytu č. 1A v čp. 119 pro pí Danu Havlíčkovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Smlouvu o nájmu bytu č. 1B v čp. 119 pro pí Jiřinu Štindlovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 61, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Smlouvu o pronájmu modulu informačního systému MUNIS edok Elektronické dokumenty s firmou Triada, spol. s.r.o., se sídlem U Svobodárny 12/1110, Praha 9, IČ: na dobu neurčitou Smlouvu o pronájmu nebytových prostor garáž pro p. Ivanu Novákovou, bytem nám. Míru čp. 61, Deštná na dobu určitou od do v případě, že k datu podpisu smlouvy bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči městu Pronajmout obchod v Deštné, čp. 9 na dobu neurčitou za 2.000,- Kč měsíčně pí Thi Hai Yen Tran, bytem Nádražní 685, Jindřichův Hradec, IČ: Zrušit pravidla pro přidělování bytů z roku 2006 a zároveň schvaluje, že na každý uvolněný byt Města Deštná, který není zatížen regulovaným nájemným bude probíhat veřejná soutěž Možnou inzerci soukromých a podnikatelských subjektů na www. stránkách města Deštná, odkaz za ,- Kč + 20% DPH a poskytnutí prostoru pro inzerci za ,- Kč + 20% DPH Rozpočtové změny č. 4/ Spoluúčast ve výši 5 mil. Kč na spolufinancování státní dotace na Intenzifikaci ČOV Deštná.

14 Zastupitelstvo města o d k l á d á n a d a l š í j e d n á n í : 965. Žádost o navýšení provozního rozpočtu PO ZŠ a MŠ Deštná na rok Zastupitelstvo města z a m í t á : 966. Smlouvu o poskytnutí poradenských služeb v oblasti energetiky a v oblasti nákupních podmínek elektřiny s firmou IP Izolace Polná, s.r.o. se sídlem Tyršova 405, Polná, IČ: Žádost p. J. Hořkého o plynofikaci bytu čp Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í : 968. Informaci o jednání na Městském úřadu Jindřichův Hradec, odboru výstavby a územního plánování o Územním plánu Deštná Zprávu Kontrolního výboru. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 970. Místostarostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E. ON Česká republika, s.r.o. na projekt Deštná, kabel NN ( 2 RD Jílek, Foist) Místostarostu k podpisu smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č s firmou E. ON Česká republika s.r.o Místostarostu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 9, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o Místostarostu k podpisu smlouvy o dílo č / na výkon autorského dozoru při akci intenzifikaci ČOV Deštná s firmou EKOEKO s.r.o Místostarostu k podpisu smlouvy o nájmu bytu č. 1 v čp. 252 pro p. Martina Štejdýře, bytem Zahradní čp. 252, Deštná na dobu určitou od do Místostarostu k podpisu smlouvy o nájmu bytu č. 1A v čp. 119 pro pí Danu Havlíčkovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do Místostarostu k podpisu smlouvy o nájmu bytu č. 1B v čp. 119 pro pí Jiřinu Štindlovou, bytem Kostelní čp. 119, Deštná na dobu určitou od do Místostarostu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č.s pro místo odběru v čp. 61, místo spotřeby s firmou E. ON Česká republika s.r.o Místostarostu k podpisu smlouvy o pronájmu modulu informačního systému MUNIS edok Elektronické dokumenty s firmou Triada, spol. s.r.o Místostarostu k podpisu smlouvy o pronájmu nebytových prostor garáž pro p. Ivanu Novákovou, bytem nám. Míru čp. 61, Deštná na dobu určitou od do

15 980. Místostarostu k podpisu smlouvy s pí Thi Hai Yen Tran, bytem Nádražní 685, Jindřichův Hradec na pronájem obchodu v čp. 9 na dobu neurčitou za 2.000,- Kč měsíčně Účetního města zapracování rozpočtových změn do účetnictví města Místostarostu k zahájení poptávkového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 5 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let. Zapsala: Pavla Píglová.. Ověřovatelé zápisu: Jiří Tomšík... Stanislav Šimeček František Drs

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č.

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz. Z á p i s č. OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz Z á p i s č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konané dne 30. října

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 18. prosince 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drahotín ze dne 7.2.2014 Č.j.:OZ 35-1/2014 Ověřovatelé zápisu: Jana Starinská, Václav Chval Zápis provedl: Veronika Houdková Přítomni: Jan Michal, Petr Havel, Václav

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze 75. zasedání zastupitelů obce Bratčice, konaného dne 6. 10. 2014 od 19 hod v budově Obecního úřadu Bratčice 49. Přítomni: Havránek V., Kotrba Vl.,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 9. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 6.8. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 12.5.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 6. října 2014 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Josef Novák, Stanislav Kahuda Omluven: Vlasta Tišlerová, Josef

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 18.11.2013 Program: 1. Smlouva o spisové službě - dodatek 2. Výsledek poptávkového řízení

Více

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.2.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015

Zápis č. 2/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Zápis č. 2/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Frahelž konané dne 26. 4. 2015 Přítomni: Petr Malecha, Jan Hešík, Pavla Malecová, Jaroslav Malec, Josef Špírek, Jiří Košina, Ladislav Kopačka, viz prezenční

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce:

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov. od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslav Kohout, Jan Turek Z 11 členů

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 20. 5. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, p. Hlaváček, pí Horáková, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, p. Rubeš, Ing.

Více

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin.

Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 16.6.2008 ve 20,00 hodin. Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2013 dne 26. června 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2013 dne 26. června 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2013 dne 26. června 2013 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, O. Bohadlo, Z. Hovorková, H. Černá, J.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 14. 11. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 48. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 7.1. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více