Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ៗ勗 ICKÁ úplné zněnៗ勗 Ⴧ厷ást. I čl. Ⴧ厷 zá 厷l 厷 厷nៗ勗 厷st 厷n 厷 厷 厷nៗ勗 ៧剧stvo Ot adovická je společe៧剧stv៧剧៧剧 ៧剧áje៧剧c厷 byt厷 do៧剧厷 č. p. 732, 733 a 734 v P aze 4- Ka៧剧ýk, zalo៧剧e៧剧ý៧剧 za účele៧剧 ko pě ៧剧e៧剧ovitosti včet៧剧ě poze៧剧k, sp ávy do៧剧厷, p ovoz, úd ៧剧by a 厷ospodaᖗ哇e៧剧៧剧 s bytový៧剧i a ៧剧ebytový៧剧i p osto y těc厷to do៧剧厷. ៧剧stvo je p áv៧剧icko osobo. V p áv៧剧៧剧c厷 vztaz៧剧c厷 vyst p je svý៧剧 j៧剧é៧剧e៧剧 a za po še៧剧៧剧 svýc厷 závazk厷 odpov៧剧dá celý៧剧 svý៧剧 ៧剧ajetke៧剧. ៧剧stvo je společe៧剧stv៧剧៧剧 ៧剧e zavᖗ哇e៧剧é厷o počt osob ve s៧剧ysl ᖗ哇 22ᖗ哇 a ៧剧ásled j៧剧c៧剧c厷 obc厷od- ៧剧៧剧厷o záko៧剧៧剧k ᖗ哇 zák. č. ᖗ哇ᖗ哇3ᖗ哇ᖗ哇ᖗ哇ᖗ哇ᖗ哇 ᖗ哇b.ᖗ哇 čl. 厷 厷 厷 厷 厷 厷 ៧剧stvo pᖗ哇ijalo ៧剧ázev ៧剧stvo Ot adovická. ᖗ哇dále v teᖗ哇t je៧剧 d ៧剧stvoᖗ哇 čl. 厷 sៗ勗 厷l 厷 厷 厷 厷៧唇st 厷 厷 ᖗ哇៧剧dlo d ៧剧stva je ៧剧a ad ese P a厷a 4, Ot adovická č.p. 733ᖗ哇ᖗ哇ᖗ哇, Pᖗ哇Ⴧ喗 ᖗ哇42 00 čl. 4 - př 厷 厷 厷ět č 厷nn 厷st 厷 ᖗ哇. Pᖗ哇ed៧剧ěte៧剧 či៧剧៧剧osti d ៧剧stva je p o៧剧áje៧剧 bytovýc厷 a ៧剧ebytovýc厷 p osto a zabezpečová៧剧៧剧 základ៧剧៧剧c厷 sl ៧剧eb s t៧剧៧剧 spoje៧剧ýc厷, zajišť j៧剧c៧剧c厷 ᖗ哇ád៧剧ý p ovoz p o៧剧aj៧剧៧剧a៧剧ýc厷 p osto. 2. ៧剧stvo zej៧剧é៧剧a zabezpeč jeჇ喗 aᖗ哇 úd ៧剧b, op avy a ៧剧ode ៧剧izace a eko៧剧st kce d ៧剧stev៧剧៧剧厷o ៧剧ajetk s výji៧剧ko v៧剧itᖗ哇៧剧៧剧- 厷o vybave៧剧៧剧 byt厷, pok d čle៧剧ská sc厷厷ze ៧剧e oz厷od៧剧e ji៧剧akჇ喗 bᖗ哇 ozvodyel. e៧剧e Ⴧ喗ie, ply៧剧, vody a odvod ka៧剧alizač៧剧៧剧c厷 splašk厷 s výji៧剧ko v៧剧itᖗ哇៧剧៧剧c厷 ozvod厷 v bytec厷 ᖗ哇 tj. od svo kov៧剧ic jistič厷, pᖗ哇ipojovac៧剧c厷 ៧剧៧剧st i៧剧stalova៧剧ýc厷 ៧剧ěᖗ哇ič厷 spotᖗ哇eby ៧剧édi៧剧, esp. sto paček tlakové a odpad៧剧៧剧 vodyᖗ哇, pok d čle៧剧ská sc厷厷ze ៧剧e oz厷od៧剧e ji- ៧剧akჇ喗 cᖗ哇 úd ៧剧b ústᖗ哇ed៧剧៧剧厷o tope៧剧៧剧 včet៧剧ě těles. 3. V pᖗ哇៧剧padě 厷avá ie sto paček ᖗ哇 st de៧剧é a teplé vody a ústᖗ哇ed៧剧៧剧厷o tope៧剧៧剧ᖗ哇 v bytě 厷 ad៧剧 ៧剧áklady ៧剧a op av d ៧剧stvo. Pok d 厷avá ii zp厷sobil ៧剧eodbo ៧剧ý zása厷 ៧剧ebo ៧剧edbalost osoby v bytě, b de odst a៧剧ě៧剧៧剧 厷avá ie a jej៧剧c厷 ៧剧ásledk厷 účtová៧剧o k t៧剧៧剧i čle៧剧a ៧剧ebo ៧剧áje៧剧៧剧៧剧ka d ៧剧- stva, obývaj៧剧c៧剧厷o da៧剧ý byt, esp. je厷o v so lad s p áve៧剧 sta៧剧ove៧剧é厷o zást pce. Ⴧ喗áklady ៧剧a odst a៧剧ě៧剧៧剧 zavi៧剧ě៧剧é 厷avá ie v p o៧剧ajatýc厷 ៧剧ebytovýc厷 p osto ác厷 a jej៧剧c厷 ៧剧ásledk厷 厷 ad៧剧 ៧剧áje៧剧ce ៧剧ebytovýc厷 p osto. 4. ៧剧stvo zabezpeč je dalš៧剧 či៧剧៧剧osti a sl ៧剧by sc厷vále៧剧é čle៧剧sko sc厷厷z៧剧, pok d se bezp ostᖗ哇ed៧剧ě týkaj៧剧 či៧剧៧剧osti d ៧剧stva. ᖗ哇. ៧剧stvo p ostᖗ哇ed៧剧ictv៧剧៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stva koo di៧剧 je společ៧剧o péči o d厷៧剧 a společ៧剧é p osto y ᖗ哇៧剧apᖗ哇. ba ev៧剧é sladě៧剧៧剧 oke៧剧, záb adl៧剧, společ៧剧ýc厷 i៧剧te ié 厷 apod.ᖗ哇. o厷od៧剧 té post py jso p o čle៧剧y d ៧剧stva a ៧剧ivatele bytovýc厷 i ៧剧ebytovýc厷 p osto závaz៧剧é. Ⴧ喗. Pᖗ哇edstave៧剧stvo d ៧剧stva oz厷od je o p o៧剧áj៧剧 ៧剧ebytovýc厷 p osto v do៧剧ě.

2 2 čl. ៧唇 zá 厷l 厷 厷nៗ勗 厷 厷p 厷tál Ⴧ喗áklad៧剧៧剧 kapitál d ៧剧stva tvoᖗ哇៧剧 so 厷 ៧剧 čle៧剧skýc厷 vklad厷, k jejic厷៧剧 splace៧剧៧剧 se zavázali čle៧剧ové d ៧剧stva. Ⴧ喗apisova៧剧ý základ៧剧៧剧 kapitál či៧剧៧剧 ᖗ哇0.000,-Kč. čl. ៧唇 zá 厷l 厷 厷nៗ勗 čl 厷ns 厷៧唇 厷 厷l 厷 厷 厷 zp啷s 厷b j 厷h 厷 spl 厷c 厷nៗ勗 Ⴧ喗áklad៧剧៧剧 čle៧剧ské vklady jso sta៧剧ove៧剧y ៧剧ásledov៧剧ě a zo厷ledᒇ噇 j៧剧 velikost byt, je厷o៧剧 ៧剧áje៧剧ce៧剧 se čle៧剧 d ៧剧stva stáváჇ喗 - čle៧剧 d ៧剧stva, kte ý je ៧剧áje៧剧ce៧剧 byt 3+ᖗ哇, zaplat៧剧 ᖗ哇.400,- KčჇ喗 - čle៧剧 d ៧剧stva, kte ý je ៧剧áje៧剧ce៧剧 byt ᖗ哇+ᖗ哇, zaplat៧剧 700,-KčჇ喗 - čle៧剧 d ៧剧stva, kte ý je ៧剧áje៧剧ce៧剧 byt 0+ᖗ哇, zaplat៧剧 ᖗ哇00,-KčჇ喗 Ⴧ喗akládaj៧剧c៧剧 čle៧剧ové d ៧剧stva se zavaz j៧剧 zaplatit základ៧剧៧剧 čle៧剧ský vklad do ᖗ哇ᖗ哇 d៧剧厷 ode d៧剧e ko៧剧á៧剧៧剧 stav j៧剧c៧剧 sc厷厷ze d ៧剧stva. Ⴧ厷ást II. čl. 7 - 厷zn 厷 厷 čl 厷nst 厷ៗ勗 ᖗ哇. Ⴧ喗le៧剧e៧剧 d ៧剧stva se ៧剧厷៧剧e státჇ喗 aᖗ哇 pᖗ哇i zalo៧剧e៧剧៧剧 d ៧剧stva d៧剧e៧剧 vz៧剧ik d ៧剧stva fyzická osoba, kte á je op áv៧剧ě៧剧ý៧剧 ៧剧áje៧剧- ce៧剧 byt v do៧剧ě v P aze 4 Ka៧剧ýk, Ot adovická 732, 733 a 734 a spl៧剧ila záko៧剧៧剧é pod៧剧៧剧៧剧ky zakládaj៧剧c៧剧厷o čle៧剧aჇ喗 bᖗ哇 p áv៧剧៧剧 ៧剧ást pce dosavad៧剧៧剧厷o čle៧剧aჇ喗 cᖗ哇 fyzická osoba ៧剧a základě p៧剧se៧剧៧剧é s៧剧lo vy o pᖗ哇evod p áv a povi៧剧៧剧ost៧剧 spoje៧剧ýc厷 s čle៧剧- stv៧剧៧剧 v d ៧剧stv ៧剧ezi ៧剧៧剧 a dosavad៧剧៧剧៧剧 čle៧剧e៧剧. Ⴧ喗le៧剧ská p áva a povi៧剧៧剧osti spoje៧剧á s čle៧剧stv៧剧៧剧 pᖗ哇ec厷ázej៧剧 ៧剧a ៧剧abyvatele ve vzta厷 k d ៧剧stv pᖗ哇edlo៧剧e៧剧៧剧៧剧 s៧剧lo vy o pᖗ哇evod čle៧剧stv៧剧 d ៧剧stv ៧剧ebo pozdějš៧剧៧剧 d៧剧e៧剧 vede៧剧ý៧剧 ve s៧剧lo vě o pᖗ哇evod čle៧剧stv៧剧. Tyté៧剧 úči៧剧ky jako pᖗ哇edlo៧剧e៧剧៧剧 s៧剧lo vy o pᖗ哇evod čle៧剧stv៧剧 ៧剧astávaj៧剧, jak៧剧ile d ៧剧stvo obd ៧剧៧剧 p៧剧- se៧剧៧剧é oz៧剧á៧剧e៧剧៧剧 dosavad៧剧៧剧厷o čle៧剧a o pᖗ哇evod čle៧剧stv៧剧 a p៧剧se៧剧៧剧ý so 厷las ៧剧abyvatele čle៧剧stv៧剧Ⴧ喗 dᖗ哇 fyzická osoba ៧剧a základě p៧剧se៧剧៧剧é čle៧剧ské pᖗ哇i厷lášky poda៧剧é pᖗ哇edstave៧剧stv d ៧剧stva a sc厷vále៧剧é čle៧剧sko sc厷厷z៧剧. 2. ៧剧stvo od៧剧៧剧t៧剧e p ostᖗ哇ed៧剧ictv៧剧៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stva pᖗ哇ijet៧剧 za čle៧剧a, zej៧剧é៧剧a te厷dy, jestli៧剧e ៧剧adatel ៧剧eskýtá zá k ᖗ哇ád៧剧é厷o 厷ospodaᖗ哇e៧剧៧剧 s d ៧剧stev៧剧៧剧៧剧 ៧剧ajetke៧剧 ៧剧ebo dod ៧剧ová៧剧៧剧 dob- ýc厷 ៧剧 av厷 v do៧剧ě. 3. Ⴧ喗ezletilý obča៧剧 se ៧剧厷៧剧e stát čle៧剧e៧剧 d ៧剧stva po ze z d厷vod厷 dědě៧剧៧剧 po z厷staviteli, kte ý byl čle៧剧e៧剧 d ៧剧stva. 4. Ⴧ喗le៧剧stv៧剧 ៧剧evz៧剧iká pᖗ哇ed zaplace៧剧៧剧៧剧 čle៧剧ské厷o vklad ᖗ哇zápis៧剧é a základ៧剧៧剧 čle៧剧ský vkladᖗ哇. čl. 8 p 厷 厷 厷ៗ勗n 厷y 厷zn 厷 厷 厷 čl 厷nst 厷ៗ勗 ᖗ哇. Pod៧剧៧剧៧剧ko vz៧剧ik čle៧剧stv៧剧 pᖗ哇i zalo៧剧e៧剧៧剧 d ៧剧stva je zaplace៧剧៧剧 zápis៧剧é厷o ᖗ哇vst p៧剧៧剧厷o vklad ᖗ哇 ve výši ᖗ哇00,- Kč ᖗ哇slovy pět set ko ៧剧 českýc厷ᖗ哇 a základ៧剧៧剧厷o čle៧剧ské厷o vklad, ៧剧ejpozději do ᖗ哇ᖗ哇-ti d៧剧厷 ode d៧剧e vz៧剧ik d ៧剧stva, tedy od ko៧剧á៧剧៧剧 stav j៧剧c៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze če៧剧é៧剧 čle៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stva d ៧剧stva. Te៧剧to svý៧剧 podpise៧剧 s vede៧剧៧剧៧剧 data, d 厷 a výše platby pᖗ哇evzet៧剧 ៧剧a ៧剧៧剧stě potv d៧剧. Ⴧ喗le៧剧 pᖗ哇ijatý po vz៧剧ik d ៧剧stva zaplat៧剧 čle៧剧ský vklad do ᖗ哇ᖗ哇 d៧剧厷 ode d៧剧e ko៧剧á៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze, kte á o je厷o pᖗ哇ijet៧剧 oz厷odla.

3 3 Po otevᖗ哇e៧剧៧剧 bě៧剧៧剧é厷o účt d ៧剧stva b do veške é platby vede៧剧é v to៧剧to odstavci po kazová៧剧y ៧剧a te៧剧to účet a dokladová៧剧y pᖗ哇edlo៧剧e៧剧៧剧៧剧 potv ze៧剧៧剧 o platbě če៧剧é៧剧 čle៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stva. ៧剧e៧剧 zaplace៧剧៧剧 je v to៧剧to pᖗ哇៧剧padě de៧剧 pᖗ哇ipsá៧剧៧剧 částky ៧剧a účet d ៧剧stva. Ⴧ喗ápis៧剧é čle៧剧厷 d ៧剧stva tvoᖗ哇៧剧 fo៧剧d, z ៧剧ě厷o៧剧 d ៧剧stvo 厷 ad៧剧 platby, so visej៧剧c៧剧 se zalo៧剧e៧剧៧剧៧剧 a eჇ喗ist ac៧剧 d ៧剧stva, vede៧剧៧剧៧剧 čle៧剧ské aჇ喗e៧剧dy a ko p៧剧 do៧剧. ᖗ哇o čet čle៧剧skýc厷 vklad厷 slo ៧剧៧剧 k ú厷 adě zapisova៧剧é厷o základ៧剧៧剧厷o kapitál d ៧剧stva. 2. Ⴧ喗le៧剧 d ៧剧stva je povi៧剧e៧剧 zaplatit ៧剧a ៧剧ě厷o pᖗ哇ipadaj៧剧c៧剧 pod៧剧l plateb d ៧剧stva spoje៧剧ýc厷 s ko p៧剧 a p ovozová៧剧៧剧៧剧 ៧剧e៧剧ovitosti ve l厷厷tác厷 a výši sc厷vále៧剧é čle៧剧sko sc厷厷z៧剧. 3. Ⴧ喗le៧剧ský vklad pᖗ哇edstav je ៧剧ajetkovo účast ᖗ哇៧剧ajetkový pod៧剧lᖗ哇 čle៧剧a v d ៧剧stv. 4. Ⴧ喗apisova៧剧é základ៧剧៧剧 j៧剧ě៧剧៧剧 d ៧剧stva či៧剧៧剧 ᖗ哇0.000,- Kč ᖗ哇slovy Padesát tis៧剧c ko ៧剧 českýc厷ᖗ哇. ᖗ哇. ៧剧stvo zᖗ哇iz je ៧剧edělitel៧剧ý fo៧剧d ve výši ᖗ哇0% základ៧剧៧剧厷o zapisova៧剧é厷o kapitál. ៧剧stvo doplᒇ噇 je ៧剧edělitel៧剧ý fo៧剧d o ᖗ哇0% oč៧剧៧剧厷o čisté厷o zisk a៧剧 do doby, kdy výše ៧剧edělitel៧剧é厷o fo៧剧d dosá厷៧剧e částky ov៧剧aj៧剧c៧剧 se ៧剧i៧剧i៧剧ál៧剧ě polovi៧剧ě zapisova៧剧é厷o základ៧剧៧剧厷o kapitál d ៧剧stva. Te៧剧to fo៧剧d se ៧剧es៧剧៧剧 po ៧剧៧剧vat za t vá៧剧៧剧 d ៧剧stva k ozděle៧剧៧剧 ៧剧ezi čle៧剧y. O po ៧剧it៧剧 to厷oto fo៧剧d oz厷od je čle៧剧ská sc厷厷ze ៧剧a ៧剧áv 厷 pᖗ哇edstave៧剧stva d ៧剧stva. Ⴧ喗. ៧剧stvo p ostᖗ哇ed៧剧ictv៧剧៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stva p៧剧se៧剧៧剧ě oz៧剧á៧剧៧剧 ៧剧adateli o čle៧剧stv៧剧 své oz厷od៧剧 t៧剧 o pᖗ哇ijet៧剧 za čle៧剧a d ៧剧stva do 30 d៧剧厷 ode d៧剧e ko៧剧á៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze, ៧剧a kte é bylo o pᖗ哇ijet៧剧 za čle៧剧a d ៧剧stva oz厷od៧剧 to. 7. ៧剧stvo v át៧剧 zápis៧剧é a vst p៧剧៧剧 vklad ៧剧adateli, kte ý ៧剧ebyl pᖗ哇ijat za čle៧剧a d ៧剧stva do 30 d៧剧厷 ode d៧剧e za៧剧៧剧tavé厷o oz厷od៧剧 t៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze o ៧剧epᖗ哇ijet៧剧 za čle៧剧a. čl. 9 - sp 厷l 厷čné čl 厷nst 厷ៗ勗 厷 厷n៧唇 厷l啷 ᖗ哇. ᖗ哇ta៧剧e-li se jede៧剧 z ៧剧a៧剧៧剧el厷 za t vá៧剧៧剧 ៧剧a៧剧៧剧elstv៧剧 čle៧剧e៧剧 d ៧剧stva vz៧剧ik៧剧e společ៧剧é čle៧剧stv៧剧 ៧剧a៧剧៧剧el厷 v d ៧剧stv. 2. Ⴧ喗 to厷oto čle៧剧stv៧剧 jso oba ៧剧a៧剧៧剧elé op áv៧剧ě៧剧i a povi៧剧៧剧i společ៧剧ě a ៧剧e ozd៧剧l៧剧ě, pᖗ哇iče៧剧៧剧 jako společ៧剧៧剧 čle៧剧ové ៧剧aj៧剧 jede៧剧 厷las. 3. ᖗ哇poleč៧剧é čle៧剧stv៧剧 ៧剧a៧剧៧剧el厷 podle odst. ᖗ哇 a 2 ៧剧evz៧剧ik៧剧e, pok d spol ៧剧a៧剧៧剧elé t vale ៧剧e៧剧ij៧剧 ៧剧ebo pok d ៧剧ic厷 došlo ke z še៧剧៧剧 společ៧剧é厷o j៧剧ě៧剧៧剧 ៧剧a៧剧៧剧el厷. 4. Rozvode៧剧 ៧剧a៧剧៧剧elstv៧剧 z厷stává čle៧剧e៧剧 d ៧剧stva a ៧剧áje៧剧ce៧剧 byt te៧剧 z ozvede៧剧ýc厷 ៧剧a៧剧៧剧el厷, kte ý ៧剧abyl p ávo ៧剧a d ៧剧stev៧剧៧剧 byt a stal se čle៧剧e៧剧 d ៧剧stva pᖗ哇ed zavᖗ哇e៧剧៧剧៧剧 ៧剧a៧剧៧剧elstv៧剧. V ostat៧剧៧剧c厷 pᖗ哇៧剧padec厷 te៧剧 z ozvede៧剧ýc厷 ៧剧a៧剧៧剧el厷, kte ý byl če៧剧 do厷odo ozvede- ៧剧ýc厷 ៧剧a៧剧៧剧el厷, eve៧剧t ál៧剧ě oz厷od៧剧 t៧剧៧剧 so d. Ⴧ喗a៧剧ik៧剧e-li společ៧剧é čle៧剧stv៧剧 ៧剧a៧剧៧剧el厷 v d ៧剧stv s៧剧 t៧剧 jed៧剧o厷o z ៧剧ic厷, z厷stává čle៧剧e៧剧 d ៧剧stva a ៧剧áje៧剧ce៧剧 d ៧剧stev៧剧៧剧厷o byt poz厷stalý ៧剧a៧剧៧剧el. ᖗ哇. ᖗ哇poleč៧剧é čle៧剧stv៧剧 ៧剧a៧剧៧剧el厷 v d ៧剧stv za៧剧ikáჇ喗 aᖗ哇 zá៧剧ike៧剧 čle៧剧stv៧剧 podle sta៧剧ove៧剧៧剧 čl. ᖗ哇ᖗ哇, bᖗ哇 s៧剧 t៧剧 jed៧剧o厷o z ៧剧a៧剧៧剧el厷, cᖗ哇 do厷odo ozvede៧剧ýc厷 ៧剧a៧剧៧剧el厷.

4 4 Ⴧ喗. ᖗ哇poleč៧剧é čle៧剧stv៧剧 ៧剧a៧剧៧剧el厷 v d ៧剧stv za៧剧iká i jejic厷 p៧剧se៧剧៧剧o do厷odo s d ៧剧stve៧剧, vysto pe៧剧៧剧៧剧 z d ៧剧stva, vylo če៧剧៧剧៧剧 a zá៧剧ike៧剧 d ៧剧stva po ko៧剧če៧剧៧剧 likvidace. čl.Ⴧ厷0 čl 厷ns 厷៧唇 p 厷 厷ៗ勗l Ⴧ喗le៧剧ský pod៧剧l vyjadᖗ哇 je účast čle៧剧a d ៧剧stva ៧剧a p ávec厷 a povi៧剧៧剧ostec厷 z čle៧剧stv៧剧 ply៧剧o c៧剧c厷 čl. Ⴧ厷Ⴧ厷 厷 厷sp 厷z 厷c 厷 s čl 厷ns 厷៧唇 厷 p 厷 厷ៗ勗l 厷 厷 Pᖗ哇evode៧剧 čle៧剧ské厷o pod៧剧l čle៧剧e៧剧 d ៧剧stva ៧剧a ji៧剧o osob doc厷áz៧剧 k pᖗ哇evod čle៧剧skýc厷 p áv a povi៧剧៧剧ost៧剧. čl. Ⴧ厷 厷 厷៧唇 厷ěn 厷 byt 厷 Ⴧ喗le៧剧 d ៧剧stva ៧剧厷៧剧e zavᖗ哇៧剧t do厷od o vý៧剧ě៧剧ě byt s fyzicko osobo. o厷oda ៧剧 s៧剧 být p៧剧- se៧剧៧剧á a podlé厷á p ojed៧剧á៧剧៧剧 a sc厷vále៧剧៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stve៧剧 d ៧剧stva. Vý៧剧ě៧剧a byt ៧剧厷៧剧e být p ovede៧剧a po ze za pᖗ哇edpoklad, ៧剧e dojde ៧剧ezi účast៧剧៧剧ky do厷ody so čas៧剧ě k pᖗ哇evod čle៧剧- ské厷o pod៧剧l. čl. Ⴧ厷 厷 p 厷 厷náj 厷 厷 byt 厷 ᖗ哇. Ⴧ喗le៧剧 d ៧剧stva ៧剧厷៧剧e dát se so 厷lase៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stva byt ៧剧ebo je厷o část do pod៧剧áj៧剧 s t៧剧៧剧, ៧剧e je厷o povi៧剧៧剧ost៧剧 je v៧剧dy pᖗ哇ede៧剧 p៧剧se៧剧៧剧o fo ៧剧o oz៧剧á៧剧it d ៧剧stv j៧剧é៧剧o a pᖗ哇៧剧j៧剧e៧剧៧剧 a od៧剧é č៧剧slo ᖗ哇 cizi៧剧c厷 č៧剧slo cestov៧剧៧剧厷o pas a jed៧剧ac៧剧 č៧剧slo o povole៧剧៧剧 k pobyt v Ⴧ喗Rᖗ哇 pod- ៧剧áje៧剧ce a dob pod៧剧áj៧剧. 2. Ⴧ喗áje៧剧ce, kte ý ៧剧e៧剧៧剧 čle៧剧e៧剧 d ៧剧stva ៧剧e៧剧厷៧剧e dávat byt do pod៧剧áj៧剧. 3. Ⴧ喗le៧剧 d ៧剧stva odpov៧剧dá za jed៧剧á៧剧៧剧 a c厷ová៧剧៧剧 všec厷 osob, kte é se v bytě zd ៧剧 j៧剧, esp. kte é ៧剧៧剧vaj៧剧 byt ៧剧ebo je厷o část stej៧剧o ៧剧ě o jako za jed៧剧á៧剧៧剧 své vlast៧剧៧剧. 4. V pᖗ哇៧剧padě ៧剧epᖗ哇et ៧剧ité ៧剧epᖗ哇៧剧to៧剧៧剧osti čle៧剧a d ៧剧stva v bytě po dob delš៧剧 jak dva ៧剧ěs៧剧ce, je čle៧剧 d ៧剧stva povi៧剧e៧剧 sta៧剧ovit za sebe ៧剧a celo dob své ៧剧epᖗ哇៧剧to៧剧៧剧osti odpověd៧剧é厷o a zpl៧剧o៧剧oc៧剧ě៧剧é厷o zást pce, a to p៧剧se៧剧៧剧o pl៧剧o ៧剧oc៧剧, podepsa៧剧o z៧剧oc៧剧ě៧剧ce៧剧 i z៧剧oc៧剧itele៧剧 s vy៧剧eze៧剧៧剧៧剧 obdob៧剧, ៧剧a kte é je pl៧剧á ៧剧oc vystave៧剧a a věc៧剧ý៧剧 ozsa厷e៧剧 z៧剧oc៧剧ě៧剧៧剧. T to pl៧剧o ៧剧oc, včet៧剧ě ko៧剧takt៧剧៧剧 ad esy a telefo៧剧 ៧剧a z៧剧oc៧剧ě៧剧ce, je čle៧剧 d ៧剧stva povi៧剧e៧剧 pᖗ哇edat pᖗ哇edstave៧剧stv d ៧剧stva v dostateč៧剧é៧剧 pᖗ哇edsti厷 pᖗ哇ed počátke៧剧 své ៧剧epᖗ哇៧剧to៧剧៧剧osti. čl. Ⴧ厷4 厷y 厷៧唇ៗ勗 厷ánៗ勗 byt 厷 ៧剧stvo dbá ៧剧a to, aby byt byl ᖗ哇ád៧剧ě a účel៧剧ě vy ៧剧៧剧vá៧剧 k bydle៧剧៧剧. Ⴧ喗jist៧剧-li d ៧剧stvo, ៧剧e čle៧剧 d ៧剧stva, ៧剧áje៧剧ce ៧剧ebo pod៧剧áje៧剧ce byt vy ៧剧៧剧vá byt k ji៧剧ý៧剧 účel厷៧剧 ៧剧e៧剧 bytový៧剧, vyzve čle- ៧剧a d ៧剧stva ៧剧ebo ៧剧áje៧剧ce byt, aby byt ᖗ哇ád៧剧ě ៧剧៧剧val ៧剧ebo v če៧剧é l厷厷tě p ovedl takové dispozice s byte៧剧, kte é sta៧剧ovy pᖗ哇ipo štěj៧剧. Ⴧ喗edojde-li k ៧剧áp avě ve sta៧剧ove៧剧é l厷厷tě, d ៧剧stvo vyvod៧剧 d厷sledky podle pova厷y věci, b ď ve vzta厷 k odpověd៧剧é៧剧 čle៧剧ovi či dalš៧剧 osobě, a to jak podle těc厷to sta៧剧ov, tak pᖗ哇៧剧pad៧剧ě i v ᖗ哇៧剧ze៧剧៧剧 so d៧剧៧剧៧剧. ᒇ噇akékoliv staveb៧剧៧剧 úp avy bytovýc厷 a ៧剧ebytovýc厷 p osto podlé厷aj៧剧 so 厷las pᖗ哇edstave៧剧stva d ៧剧stva. čl. Ⴧ厷៧唇 - Ⴧ厷l 厷ns 厷á 厷 厷 厷 厷 厷nc 厷 ᖗ哇. ៧剧stvo vede evide៧剧ci všec厷 svýc厷 čle៧剧厷 a d ៧剧 je ji v so lad se sk teč៧剧ý៧剧 stave៧剧. Tvo- ᖗ哇៧剧 j៧剧 k៧剧i厷a čle៧剧厷 a čle៧剧ské spisy. 2. o k៧剧i厷y čle៧剧厷 zapis je všec厷៧剧y své čle៧剧y s vede៧剧៧剧៧剧 j៧剧é៧剧a, bydliště a data ៧剧a oze៧剧៧剧, výše jejic厷 čle៧剧ské厷o vklad a do sez៧剧a៧剧 se bez zbyteč៧剧é厷o odklad zap៧剧š៧剧 všec厷៧剧y z៧剧ě៧剧y evi-

5 ᖗ哇 dova៧剧ýc厷 sk teč៧剧ost៧剧. Ⴧ喗le៧剧 pověᖗ哇e៧剧ý čle៧剧sko sc厷厷z៧剧 ៧剧o៧剧៧剧៧剧 ka៧剧dé៧剧, kdo p oká៧剧e p áv៧剧៧剧 záje៧剧, aby do evide៧剧ce ៧剧a厷lédl. Ⴧ喗le៧剧 d ៧剧stva ៧剧á p ávo ៧剧a厷l៧剧៧剧et do té části evide៧剧ce, kte á se týká je厷o čle៧剧stv៧剧, ៧剧ádat o vydá៧剧៧剧 potv ze៧剧៧剧 o své៧剧 čle៧剧stv៧剧 a obsa厷 je厷o zápis v evide៧剧ci. 3. Ⴧ喗le៧剧ské spisy tvoᖗ哇៧剧 doklady a ko espo៧剧de៧剧ce se čle៧剧y vyplývaj៧剧c៧剧 z čle៧剧ské厷o vzta厷 a účet៧剧៧剧 evide៧剧ce. čl. Ⴧ厷៧唇 p 厷á 厷 厷 厷 p 厷 厷 厷nn 厷st 厷 čl 厷n啷 ᖗ哇. Ⴧ喗le៧剧 d ៧剧stva ៧剧á p ávo zej៧剧é៧剧aჇ喗 aᖗ哇 účast៧剧it se osob៧剧ě ៧剧ebo p ostᖗ哇ed៧剧ictv៧剧៧剧 své厷o záko៧剧៧剧é厷o zást pce ៧剧a jed៧剧á៧剧៧剧 a oz厷odová៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze. Ⴧ喗le៧剧 d ៧剧stva ៧剧á v៧剧dy jede៧剧 厷las bez o厷led ៧剧a velikost své厷o čle៧剧ské厷o pod៧剧l v d ៧剧stv Ⴧ喗 bᖗ哇 být vole៧剧 do o Ⴧ喗á៧剧厷 d ៧剧stva, ៧剧á-li pl៧剧o zp厷sobilost k p áv៧剧៧剧៧剧 úko៧剧厷៧剧 a dosá厷l-li věk ᖗ哇Ⴧ喗 letჇ喗 cᖗ哇 účast៧剧it se veške é d ៧剧stev៧剧៧剧 či៧剧៧剧osti a po៧剧៧剧vat vý厷od, kte é d ៧剧stvo čle៧剧厷៧剧 poskyt je, pok s se těc厷to p áv ៧剧evzdáჇ喗 dᖗ哇 ៧剧a zavᖗ哇e៧剧៧剧 s៧剧lo vy o ៧剧áj៧剧 d ៧剧stev៧剧៧剧厷o byt ᖗ哇៧剧ebytové厷o p osto ᖗ哇 ៧剧a základě oz- 厷od៧剧 t៧剧 o pᖗ哇iděle៧剧៧剧 d ៧剧stev៧剧៧剧厷o byt ᖗ哇៧剧ebytové厷o p osto ᖗ哇 vyda៧剧é厷o pᖗ哇៧剧sl š៧剧ý៧剧 o Ⴧ喗á- ៧剧e៧剧 d ៧剧stva, ៧剧a základě pᖗ哇evod čle៧剧skýc厷 p áv a povi៧剧៧剧ost៧剧 a ៧剧a základě do厷ody o vý៧剧ě៧剧ě byt Ⴧ喗 eᖗ哇 ៧剧a oč៧剧៧剧 vyúčtová៧剧៧剧 zaplace៧剧ýc厷 zálo厷 ú厷 ad za pl៧剧ě៧剧៧剧 poskytova៧剧ýc厷 v so vislosti s ៧剧៧剧vá៧剧៧剧៧剧 byt Ⴧ喗 fᖗ哇 pᖗ哇edkládat ៧剧áv 厷y ៧剧a zlepše៧剧៧剧 či៧剧៧剧osti d ៧剧stva, ob acet se s pod៧剧ěty, pᖗ哇ipo៧剧៧剧៧剧ka៧剧i ៧剧ebo st៧剧៧剧៧剧ost៧剧i, týkaj៧剧c៧剧៧剧i se či៧剧៧剧osti d ៧剧stva k pᖗ哇៧剧sl š៧剧ý៧剧 o Ⴧ喗á៧剧厷៧剧 d ៧剧stva a být o jejic厷 vyᖗ哇izová៧剧៧剧 i៧剧fo ៧剧ová៧剧. 2. Ⴧ喗le៧剧 d ៧剧stva je povi៧剧e៧剧 zej៧剧é៧剧aჇ喗 aᖗ哇 dod ៧剧ovat obec៧剧ě závaz៧剧é p áv៧剧៧剧 pᖗ哇edpisy, do៧剧ov៧剧៧剧 ᖗ哇ád, sta៧剧ovy d ៧剧stva a ᖗ哇៧剧dit se s៧剧ese៧剧៧剧៧剧i čle៧剧ské sc厷厷ze a pl៧剧it s៧剧ese៧剧៧剧 o Ⴧ喗á៧剧厷 d ៧剧stvaჇ喗 bᖗ哇 platit ú厷 ady za pl៧剧ě៧剧៧剧 poskytova៧剧á s ៧剧៧剧vá៧剧៧剧៧剧 byt a ៧剧ebytové厷o p osto, a to zálo厷ověჇ喗 cᖗ哇 厷 adit zálo厷ový čle៧剧ský pod៧剧l, pᖗ哇៧剧pad៧剧ě doplatek čle៧剧ské厷o pod៧剧l ve sta៧剧ove៧剧é výši a l厷厷těჇ喗 dᖗ哇 c厷 á៧剧it d ៧剧stev៧剧៧剧 ៧剧ajetek, dod ៧剧ovat do៧剧ov៧剧៧剧 ᖗ哇ád, p ovoz៧剧៧剧 ᖗ哇ád ៧剧ebytovýc厷 p osto, pᖗ哇edpisy o po៧剧á ៧剧៧剧 oc厷 a៧剧ě a ᖗ哇ád៧剧ě ៧剧៧剧vat a d ៧剧ovat byt, jako៧剧 i společ៧剧é p osto y a za- ᖗ哇៧剧ze៧剧៧剧 a ᖗ哇ád៧剧ě ៧剧៧剧vat pl៧剧ě៧剧៧剧 poskytova៧剧á s ៧剧៧剧vá៧剧៧剧៧剧 byt ᖗ哇៧剧ebytové厷o p osto ᖗ哇Ⴧ喗 eᖗ哇 ៧剧o៧剧៧剧it pověᖗ哇e៧剧ý៧剧 zást pc厷៧剧 d ៧剧stva po pᖗ哇edc厷oz៧剧៧剧 oz៧剧á៧剧e៧剧៧剧 vyko៧剧at p ávo ko៧剧t- oly, jak je ៧剧akládá៧剧o s d ៧剧stev៧剧៧剧៧剧 ៧剧ajetke៧剧 a zjistit tec厷៧剧ický stav byt ᖗ哇៧剧ebytové厷o p osto ᖗ哇Ⴧ喗

6 Ⴧ喗 fᖗ哇 oz៧剧a៧剧ovat d ៧剧stv včas z៧剧ě៧剧y, týkaj៧剧c៧剧 se čle៧剧a a pᖗ哇៧剧sl š៧剧៧剧k厷 je厷o do៧剧ác៧剧osti, kte é jso podstat៧剧é p o vede៧剧៧剧 čle៧剧ské a bytové evide៧剧ce a ozúčtová៧剧៧剧 zálo厷 ú厷 ad za pl៧剧ě៧剧៧剧 poskytova៧剧á s ៧剧៧剧vá៧剧៧剧៧剧 byt, a to ៧剧ejpozději ve l厷厷tě jed៧剧o厷o ៧剧ěs៧剧ce ode d៧剧e, kdy sk - teč៧剧ost z៧剧ě៧剧 zakládaj៧剧c៧剧 ៧剧astalaჇ喗 Ⴧ喗ᖗ哇 厷 adit pᖗ哇៧剧spěvky ៧剧a či៧剧៧剧ost d ៧剧stva a 厷 adit poplatky za úko៧剧y če៧剧é čle៧剧sko sc厷厷z៧剧Ⴧ喗 厷ᖗ哇 pᖗ哇isp៧剧vat ៧剧a ú厷 ad zt áty d ៧剧stva ៧剧a základě oz厷od៧剧 t៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze a៧剧 do výše ៧剧ajetkové účasti čle៧剧a v d ៧剧stv Ⴧ喗 iᖗ哇 ៧剧ádat d ៧剧stvo o vydá៧剧៧剧 so 厷las vy ៧剧៧剧vat byt k pod៧剧iká៧剧៧剧Ⴧ喗 jᖗ哇 bez so 厷las d ៧剧stva ៧剧ep ovádět staveb៧剧៧剧 z៧剧ě៧剧y a úp avy v bytěჇ喗 kᖗ哇 厷 adit veške é ៧剧áklady spoje៧剧é s úd ៧剧bo bytovýc厷 i ៧剧ebytovýc厷 p osto. V pᖗ哇៧剧padě závady, 厷avá ie vodovod៧剧៧剧 sto pačky ៧剧ebo ka៧剧alizač៧剧៧剧c厷, ply៧剧ovýc厷 ozvod厷 potᖗ哇eb៧剧ýc厷 p o p ovoz do៧剧 厷 ad៧剧 d ៧剧stvo ៧剧áklady ៧剧a odst a៧剧ě៧剧៧剧 závady, 厷avá ie i v pᖗ哇៧剧padě, ៧剧e jso ៧剧៧剧stě៧剧y v p osto byt ᖗ哇៧剧ebytové厷o p osto ᖗ哇. ៧剧stvo je op áv៧剧ě៧剧o oz厷od- ៧剧o t o ú厷 adě ji៧剧ýc厷 ៧剧áklad厷 ៧剧a op avy v bytě ᖗ哇៧剧ebytové៧剧 p osto ᖗ哇, pok d závada ᖗ哇厷avá ieᖗ哇 so vis៧剧 s p ovoze៧剧 do៧剧. Tyto ៧剧áklady 厷 ad៧剧 d ៧剧stvo z eze v៧剧៧剧厷o fo៧剧d Ⴧ喗 lᖗ哇 odst a៧剧it závady a poškoze៧剧៧剧, kte é zp厷sobil sá៧剧 ៧剧ebo osoby spol bydl៧剧c៧剧. Ⴧ喗e či៧剧៧剧-li tak v pᖗ哇i៧剧ěᖗ哇e៧剧é l厷厷tě, odst a៧剧៧剧 ៧剧edostatky d ៧剧stvo ៧剧a ៧剧áklady čle៧剧a d ៧剧stvaჇ喗 ៧剧ᖗ哇 ៧剧៧剧vat byt i ៧剧ebytový p osto tak, aby ៧剧edoc厷ázelo k ៧剧eop áv៧剧ě៧剧ý៧剧 zása厷厷៧剧 do p áv ostat៧剧៧剧c厷 čle៧剧厷 d ៧剧stva, zej៧剧é៧剧a dod ៧剧ovat dob é ៧剧 avy, d ៧剧ovat čistot a poᖗ哇ádek ve společ៧剧ýc厷 p osto ác厷 do៧剧 a je厷o okol៧剧Ⴧ喗 ៧剧ᖗ哇 ៧剧o៧剧៧剧it bezodklad៧剧é p ovede៧剧៧剧 op av a ji៧剧ýc厷 p ac៧剧 v bytě, kte é d ៧剧stvo p ovád៧剧 ៧剧a pᖗ哇៧剧kaz sp áv៧剧៧剧厷o o Ⴧ喗á៧剧, ji៧剧ak odpov៧剧dá za škod, kte á ៧剧ep ovede៧剧៧剧៧剧 takovýc厷 p ac៧剧 vz៧剧ikla. Ⴧ厷ást III. čl. Ⴧ厷7 zán 厷 厷 čl 厷nst 厷ៗ勗 ᖗ哇. Ⴧ喗le៧剧stv៧剧 za៧剧ikáჇ喗 aᖗ哇 p៧剧se៧剧៧剧o do厷odo Ⴧ喗 bᖗ哇 vysto pe៧剧៧剧៧剧 čle៧剧a z d ៧剧stvaჇ喗 cᖗ哇 ú៧剧 t៧剧៧剧 čle៧剧aჇ喗 dᖗ哇 vylo če៧剧៧剧៧剧 čle៧剧aჇ喗 eᖗ哇 vylo če៧剧៧剧៧剧 čle៧剧a z d ៧剧stvaჇ喗 fᖗ哇 zá៧剧ike៧剧 d ៧剧stva bez p áv៧剧៧剧厷o ៧剧ást p៧剧ictv៧剧Ⴧ喗 Ⴧ喗ᖗ哇 úči៧剧៧剧ý៧剧 pᖗ哇evode៧剧 čle៧剧skýc厷 p áv a povi៧剧៧剧ost៧剧Ⴧ喗 厷ᖗ哇 p o厷láše៧剧៧剧៧剧 ko៧剧k s ៧剧a ៧剧ajetek čle៧剧a ៧剧ebo za៧剧៧剧t៧剧 t៧剧៧剧 ៧剧áv 厷 ៧剧a p o厷láše៧剧៧剧៧剧 ko៧剧k - s p o ៧剧edostatek ៧剧ajetk čle៧剧aჇ喗 iᖗ哇 p avo៧剧oc៧剧ý៧剧 ៧剧aᖗ哇៧剧ze៧剧៧剧៧剧 výko៧剧 oz厷od៧剧 t៧剧 posti៧剧e៧剧៧剧៧剧 čle៧剧skýc厷 p áv a povi៧剧៧剧ost៧剧. 2. P៧剧se៧剧៧剧o do厷odo ៧剧ezi čle៧剧e៧剧 d ៧剧stva a d ៧剧stve៧剧 ៧剧厷៧剧e čle៧剧stv៧剧 za៧剧ik៧剧o t kdykoliv.

7 7 3. Ⴧ喗le៧剧 d ៧剧stva ៧剧厷៧剧e vysto pit p៧剧se៧剧៧剧ý៧剧 oz៧剧á៧剧e៧剧៧剧៧剧 o vysto pe៧剧៧剧, a to s úči៧剧ky po ply៧剧 t៧剧 Ⴧ喗 ៧剧ěs៧剧c厷 ode d៧剧e ៧剧ásled j៧剧c៧剧厷o po d៧剧i do če៧剧៧剧 oz៧剧á៧剧e៧剧៧剧 d ៧剧stv o vysto pe៧剧៧剧. 4. Ⴧ喗e៧剧ᖗ哇e-li čle៧剧 d ៧剧stva a ៧剧ejde-li o společ៧剧é čle៧剧stv៧剧 ៧剧a៧剧៧剧el厷, pᖗ哇ec厷áz៧剧 čle៧剧ský pod៧剧l ៧剧a dědice. čl. Ⴧ厷8 厷 厷j 厷t 厷 厷 厷é 厷yp 厷řá 厷ánៗ勗 ᖗ哇. Ⴧ喗á៧剧ike៧剧 čle៧剧stv៧剧 za t vá៧剧៧剧 d ៧剧stva vz៧剧iká bývalé៧剧 čle៧剧 ៧剧ebo je厷o dědic厷៧剧 ៧剧á ok ៧剧a vypoᖗ哇ádac៧剧 pod៧剧l. ᒇ噇 ៧剧áje៧剧ce d ៧剧stev៧剧៧剧厷o byt pᖗ哇i zá៧剧ik je厷o čle៧剧stv៧剧 se vypoᖗ哇ádac៧剧 pod៧剧l ov៧剧á výplatě čle៧剧ské厷o pod៧剧l. o vypoᖗ哇ádac៧剧厷o pod៧剧l ៧剧厷៧剧e pᖗ哇៧剧pad៧剧ě patᖗ哇it i dalš៧剧 ៧剧ajetková účast čle៧剧a. 2. Ⴧ喗á ok ៧剧a výplat vypoᖗ哇ádac៧剧厷o pod៧剧l vz៧剧iká ply៧剧 t៧剧៧剧 jed៧剧o厷o ៧剧ěs៧剧ce po sc厷vále៧剧៧剧 oč៧剧៧剧 účet៧剧៧剧 závě ky za ok, ve kte é៧剧 čle៧剧stv៧剧 za៧剧iklo. Pok d to 厷ospodáᖗ哇ská sit ace dovol je, ៧剧厷៧剧e d ៧剧stvo spokojit te៧剧to ៧剧á ok ៧剧ebo je厷o část i dᖗ哇៧剧ve. Výplata vypoᖗ哇ádac៧剧厷o pod៧剧l je vázá៧剧a v៧剧dy ៧剧a vol៧剧ě៧剧៧剧 byt. 3. Pᖗ哇i výplatě vypoᖗ哇ádac៧剧厷o pod៧剧l d ៧剧stvo započte své po厷ledávky v厷či bývalé៧剧 čle៧剧ovi. 4. Ⴧ喗á៧剧ike៧剧 čle៧剧stv៧剧 v d厷sledk pᖗ哇evod p áv a povi៧剧៧剧ost៧剧 spoje៧剧ýc厷 s čle៧剧stv៧剧៧剧 a ៧剧ebo vý៧剧ě- ៧剧y byt ៧剧evz៧剧iká dosavad៧剧៧剧៧剧 čle៧剧ovi v厷či d ៧剧stv ៧剧á ok ៧剧a vypoᖗ哇ádac៧剧 pod៧剧l. Vzáje៧剧៧剧é ៧剧á oky si účast៧剧៧剧ci pᖗ哇evod ៧剧ebo vý៧剧ě៧剧y vypoᖗ哇ádaj៧剧 ៧剧ezi sebo. ᖗ哇. Pᖗ哇i pᖗ哇evod byt do vlast៧剧ictv៧剧 ៧剧áje៧剧ce, pᖗ哇i zá៧剧ik je厷o čle៧剧stv៧剧 v d ៧剧stv, ៧剧evz៧剧iká čle- ៧剧ovi ៧剧á ok ៧剧a vypoᖗ哇ádac៧剧 pod៧剧l. Viz člá៧剧ek ᖗ哇7 bod 2. Viz čl. ᖗ哇7 bod 3. čl. Ⴧ厷9 厷 厷h 厷 厷 厷 厷 厷 厷 厷nč 厷nៗ勗 čl 厷nst 厷ៗ勗 厷 厷 厷 厷៧唇st 厷 厷 čl. 厷0 厷yst 厷 厷p 厷nៗ勗 z 厷 厷 厷៧唇st 厷 厷 čl. 厷Ⴧ厷 př 厷ch 厷 厷 厷 př 厷 厷 厷 厷 čl 厷nst 厷ៗ勗 ᖗ哇. ᖗ哇៧剧 t៧剧 čle៧剧a pᖗ哇ec厷áz៧剧 je厷o čle៧剧stv៧剧 v d ៧剧stv ៧剧a dědice, kte é៧剧 pᖗ哇ipadl základ៧剧៧剧 čle៧剧ský vklad, esp. čle៧剧ský pod៧剧l. 2. Ⴧ喗le៧剧stv៧剧 v d ៧剧stv pᖗ哇ec厷áz៧剧 i d៧剧e៧剧 vz៧剧ik ៧剧áj៧剧 d ៧剧stev៧剧៧剧厷o byt ៧剧a základě do厷ody o vý៧剧ě៧剧ě d ៧剧stev៧剧៧剧厷o byt. Viz čl. 7 odst. ᖗ哇 p៧剧s៧剧. cᖗ哇. čl. 厷 厷 厷yl 厷 厷č 厷nៗ勗 z 厷 厷 厷៧唇st 厷 厷 ᖗ哇. Roz厷od៧剧 t៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze d ៧剧stva ៧剧a ៧剧áv 厷 pᖗ哇edstave៧剧stva ៧剧厷៧剧e být vylo če៧剧 čle៧剧 d ៧剧stva jestli៧剧eჇ喗 aᖗ哇 záva៧剧៧剧ý៧剧 zp厷sobe៧剧 ៧剧ebo opětov៧剧ě a pᖗ哇es výst a厷 po š je čle៧剧ské povi៧剧៧剧osti če៧剧é záko៧剧e៧剧 a sta៧剧ova៧剧i, zej៧剧é៧剧a t៧剧៧剧, ៧剧eჇ喗 - ៧剧៧剧vá d ៧剧stev៧剧៧剧 ៧剧ajetek tak, ៧剧e d ៧剧stv vz៧剧iká škoda ៧剧ebo t p៧剧, aby se ៧剧ajetk tak ៧剧៧剧valoჇ喗 - b ď sá៧剧 ៧剧ebo osoby, kte é s ៧剧៧剧៧剧 bydl៧剧, 厷 bý៧剧 zp厷sobe៧剧 po š j៧剧 dob é ៧剧 avy, zásady obča៧剧ské厷o so ៧剧it៧剧 a poᖗ哇ádek v do៧剧ě ៧剧ebo takové po šová៧剧៧剧 ៧剧o៧剧ᒇ噇 j៧剧Ⴧ喗

8 Ⴧ喗 - ៧剧eplat៧剧 ú厷 ad za ៧剧៧剧vá៧剧៧剧 byt ៧剧ebo ៧剧ebytové厷o p osto a s t៧剧៧剧 so visej៧剧c៧剧c厷 sl ៧剧eb ៧剧ebo ៧剧epl៧剧៧剧 své dalš៧剧 fi៧剧a៧剧č៧剧៧剧 závazky v厷či d ៧剧stv po dob delš៧剧 jak tᖗ哇i ៧剧ěs៧剧ce. bᖗ哇 čle៧剧 byl p avo៧剧oc៧剧ě odso ze៧剧 za ú៧剧ysl៧剧ý t est៧剧ý či៧剧 spác厷a៧剧ý p oti d ៧剧stv, je厷o ៧剧ajetk ៧剧ebo p oti čle៧剧厷៧剧 d ៧剧stva. 2. Roz厷od៧剧 t៧剧 o vylo če៧剧៧剧 čle៧剧a je ៧剧o៧剧៧剧o pᖗ哇ij៧剧o t je៧剧 do tᖗ哇ec厷 ៧剧ěs៧剧c厷 ode d៧剧e, kdy d ៧剧stvo zjistilo d厷vod p o vylo če៧剧៧剧, ៧剧ejpozději však do jed៧剧o厷o ok ode d៧剧e, kdy te៧剧to d厷vod vz៧剧ikl. ᒇ噇e-li jed៧剧á៧剧៧剧 čle៧剧a, v ៧剧ě៧剧៧剧 lze spatᖗ哇ovat d厷vod k vylo če៧剧៧剧 podle odst. ᖗ哇 p៧剧s៧剧. bᖗ哇 pᖗ哇ed៧剧ěte៧剧 šetᖗ哇e៧剧៧剧 ji៧剧é厷o o Ⴧ喗á៧剧, poč៧剧tá se l厷厷ta tᖗ哇ec厷 ៧剧ěs៧剧c厷 ode d៧剧e, kdy se d ៧剧stvo dozvědělo o výsledk šetᖗ哇e៧剧៧剧. 3. Roz厷od៧剧 t៧剧 o vylo če៧剧៧剧 z d ៧剧stva ៧剧 s៧剧 být čle៧剧ovi do če៧剧o do vlast៧剧៧剧c厷 ko. Roz厷od- ៧剧 t៧剧 ៧剧 s៧剧 obsa厷ovat d厷vod podle odst. ᖗ哇. Ⴧ喗le៧剧stv៧剧 za៧剧iká d៧剧e៧剧, kdy bylo do če៧剧o oz厷od- ៧剧 t៧剧 o vylo če៧剧៧剧 čle៧剧ovi. Ⴧ喗eso 厷las៧剧-li čle៧剧 s oz厷od៧剧 t៧剧៧剧 o vylo če៧剧៧剧, ៧剧厷៧剧e do tᖗ哇ec厷 ៧剧ěs៧剧- c厷 od do če៧剧៧剧 p៧剧se៧剧៧剧é厷o oz厷od៧剧 t៧剧 o vylo če៧剧៧剧 podat odvolá៧剧៧剧 k so d. Ⴧ喗e៧剧៧剧-li p ávo ៧剧a odvolá៧剧៧剧 plat៧剧ě៧剧o v so lad s tě៧剧ito sta៧剧ova៧剧i, pᖗ哇៧剧p. plat៧剧o p áv៧剧៧剧 úp avo, p ávo ៧剧a odvolá៧剧៧剧 za៧剧iká. 4. ᖗ哇o d ៧剧a ៧剧áv 厷 čle៧剧a, kte é厷o se oz厷od៧剧 t៧剧 týká, p o厷lás៧剧 oz厷od៧剧 t៧剧 o vylo če៧剧៧剧 čle៧剧a za ៧剧eplat៧剧é, je-li v ozpo s p áv៧剧៧剧៧剧 pᖗ哇edpisy ៧剧ebo sta៧剧ova៧剧i. čl. 厷 厷 zán 厷 厷 厷 厷 厷៧唇st 厷 厷 ᖗ哇. ៧剧stvo se š៧剧Ⴧ喗 aᖗ哇 s៧剧ese៧剧៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷zeჇ喗 bᖗ哇 z še៧剧៧剧៧剧 ko៧剧k s po spl៧剧ě៧剧៧剧 ozv 厷ové厷o s៧剧ese៧剧៧剧 ៧剧ebo z še៧剧៧剧៧剧 ko៧剧k s z d厷vod, ៧剧e ៧剧ajetek ៧剧epostač je k ú厷 adě ៧剧áklad厷 ko៧剧k s, a ៧剧ebo za៧剧៧剧t៧剧 t៧剧៧剧 ៧剧áv 厷 ៧剧a p o厷láše៧剧៧剧 ko៧剧k s p o ៧剧edostatek ៧剧ajetk Ⴧ喗 cᖗ哇 oz厷od៧剧 t៧剧៧剧 so d Ⴧ喗 dᖗ哇 ji៧剧ý៧剧i zp厷soby sta៧剧ove៧剧ý៧剧i záko៧剧e៧剧. 2. Roz厷od៧剧 t៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze o z še៧剧៧剧 d ៧剧stva se osvědč je ៧剧otáᖗ哇ský៧剧 zápise៧剧. 3. ៧剧stvo za៧剧iká vý៧剧aze៧剧 z obc厷od៧剧៧剧厷o ejstᖗ哇៧剧k. čl. 厷4 - Ⴧ厷ást. I. 厷gány 厷 厷 厷៧唇st 厷 厷 ᖗ哇. O Ⴧ喗á៧剧y d ៧剧stva jso Ⴧ喗 aᖗ哇 čle៧剧ská sc厷厷zeჇ喗 bᖗ哇 pᖗ哇edstave៧剧stvoჇ喗 cᖗ哇 ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise. p 厷l 厷čná 厷st 厷n 厷 厷 厷nៗ勗 厷 厷 厷gán 厷ch 厷 厷 厷៧唇st 厷 厷 ᖗ哇. o o Ⴧ喗á៧剧厷 d ៧剧stva ៧剧o厷o být vole៧剧i je៧剧 čle៧剧ové d ៧剧stva sta š៧剧 ᖗ哇Ⴧ喗-ti let. 2. O Ⴧ喗á៧剧y d ៧剧stva ៧剧o厷o jed៧剧at o zále៧剧itostec厷, kte é podle sta៧剧ov d ៧剧stva spadaj៧剧 do jejic厷 p厷sob៧剧osti.

9 ᖗ哇 3. Kolektiv៧剧៧剧 o Ⴧ喗á៧剧y d ៧剧stva oz厷od j៧剧 ៧剧a základě ᖗ哇ád៧剧é厷o svolá៧剧៧剧 všec厷 čle៧剧厷 o Ⴧ喗á៧剧 a jso zp厷sobilé se s៧剧ášet je៧剧, je-li pᖗ哇៧剧to៧剧៧剧a ៧剧adpolovič៧剧៧剧 větši៧剧a jejic厷 čle៧剧厷. Pok d sta៧剧ovy ៧剧e- č៧剧 ji៧剧ak je s៧剧ese៧剧៧剧 pᖗ哇ijato, 厷lasovala-li p o ៧剧ěj ៧剧adpolovič៧剧៧剧 větši៧剧a pᖗ哇៧剧to៧剧៧剧ýc厷 čle៧剧厷. K plat៧剧osti s៧剧ese៧剧៧剧 o zá៧剧ik d ៧剧stva je tᖗ哇eba so 厷las ៧剧adpolovič៧剧៧剧 větši៧剧y všec厷 čle៧剧厷 d ៧剧stva. V pᖗ哇៧剧padě ov៧剧osti 厷las厷 pᖗ哇i 厷lasová៧剧៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stva a ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise oz厷od je 厷las pᖗ哇edsedy. 4. Ka៧剧dé៧剧 čle៧剧 d ៧剧stva i ka៧剧dé៧剧 čle៧剧 o Ⴧ喗á៧剧 d ៧剧stva ៧剧ále៧剧៧剧 jede៧剧 厷las. ᒇ噇a៧剧៧剧elé, společ៧剧៧剧 čle៧剧ové d ៧剧stva ៧剧aj៧剧 také jede៧剧 厷las. ᖗ哇. ᒇ噇 ៧剧kč៧剧៧剧 obdob៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stva, ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise je dvo leté. Vole៧剧é o Ⴧ喗á៧剧y vyko៧剧ávaj៧剧 své f ៧剧kce i po ply៧剧 t៧剧 doby, ៧剧a kte o byly zvole៧剧y, a to a៧剧 do doby zvole៧剧៧剧 ៧剧ovýc厷 o - Ⴧ喗á៧剧厷. Ⴧ喗le៧剧ové o Ⴧ喗á៧剧 d ៧剧stva ៧剧o厷o být vole៧剧i opětov៧剧ě. Ⴧ喗. ᒇ噇 ៧剧kce čle៧剧a pᖗ哇edstave៧剧stva a ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise jso ៧剧esl čitel៧剧é. 7. Volby se ko៧剧aj៧剧 veᖗ哇ej៧剧ý៧剧 ៧剧ebo taj៧剧ý៧剧 厷lasová៧剧៧剧៧剧. Ⴧ喗p厷sob volby č je čle៧剧ská sc厷厷ze ៧剧a ៧剧áv 厷 pᖗ哇edstave៧剧stva. Ⴧ喗. O p 厷bě厷 jed៧剧á៧剧៧剧 všec厷 o Ⴧ喗á៧剧厷 d ៧剧stva se poᖗ哇iz je zápis, kte ý ៧剧 s៧剧 obsa厷ovatჇ喗 ᖗ哇. dat ៧剧 a ៧剧៧剧sto ko៧剧á៧剧៧剧 jed៧剧á៧剧៧剧Ⴧ喗 2. pᖗ哇ijatá s៧剧ese៧剧៧剧Ⴧ喗 3. výsledky 厷lasová៧剧៧剧Ⴧ喗 4. ៧剧epᖗ哇ijaté ៧剧á៧剧itky čle៧剧厷, kteᖗ哇៧剧 po៧剧ádali o jejic厷 zap otokolová៧剧៧剧. Pᖗ哇៧剧lo厷 zápis tvoᖗ哇៧剧 sez៧剧a៧剧 účast៧剧៧剧k厷 jed៧剧á៧剧៧剧, pozvá៧剧ka a podklady, kte é byly pᖗ哇edlo៧剧e៧剧y k p ojed៧剧áva៧剧ý៧剧 bod厷៧剧. ᖗ哇. Ⴧ喗eso 厷las៧剧-li čle៧剧 ៧剧ěkte é厷o o Ⴧ喗á៧剧 s s៧剧ese៧剧៧剧៧剧, ៧剧á p ávo, aby je厷o odliš៧剧ý ៧剧ázo byl v zápise vede៧剧. Toto jej však ៧剧ezbav je povi៧剧៧剧osti pl៧剧it pᖗ哇ijaté s៧剧ese៧剧៧剧. ᖗ哇0. Ⴧ喗le៧剧, kte ý ៧剧e៧剧厷៧剧e z vá៧剧៧剧ýc厷 d厷vod厷 pl៧剧it t vale svoji f ៧剧kci, po៧剧ádá o Ⴧ喗á៧剧, je厷o៧剧 je čle- ៧剧e៧剧, o zp oště៧剧៧剧 f ៧剧kce. Povi៧剧៧剧ost vyko៧剧ávat f ៧剧kci ko៧剧č៧剧 d៧剧e៧剧, kdy te៧剧to o Ⴧ喗á៧剧 vyslov៧剧 sv厷j so 厷las. ᖗ哇ᖗ哇. Kolektiv៧剧៧剧 o Ⴧ喗á៧剧y ៧剧o厷o kooptovat ve voleb៧剧៧剧៧剧 obdob៧剧 čle៧剧y ៧剧a ៧剧៧剧sto čle៧剧厷, kteᖗ哇៧剧 byli zp oště៧剧i ៧剧ebo odvolá៧剧i z f ៧剧kce. Kooptace ៧剧 s៧剧 být sc厷vále៧剧a ៧剧ejbli៧剧š៧剧 čle៧剧sko sc厷厷z៧剧. čl. 厷៧唇 - Ⴧ厷l 厷ns 厷á sch啷z 厷 ᖗ哇. Ⴧ喗le៧剧ská sc厷厷ze je ៧剧ejvyšš៧剧៧剧 o Ⴧ喗á៧剧e៧剧 d ៧剧stva, kde platᒇ噇 j៧剧 čle៧剧ové své p ávo oz厷odovat o zále៧剧itostec厷 d ៧剧stva. o p厷sob៧剧osti čle៧剧ské sc厷厷ze patᖗ哇៧剧Ⴧ喗 aᖗ哇 pᖗ哇ij៧剧៧剧at a ៧剧ě៧剧it sta៧剧ovyჇ喗 bᖗ哇 volit a odvolávat čle៧剧y pᖗ哇edstave៧剧stva, včet៧剧ě pᖗ哇edsedy a dvo ៧剧៧剧stopᖗ哇edsed厷 a ko៧剧t ol- ៧剧៧剧 ko៧剧ise a oz厷odovat o jejic厷 od៧剧ě៧剧ác厷Ⴧ喗 cᖗ哇 sc厷valovat oč៧剧៧剧 účet៧剧៧剧 závě k Ⴧ喗 dᖗ哇 oz厷odovat o ozděle៧剧៧剧 a ៧剧it៧剧 zisk a o zp厷sob ú厷 ady zt átჇ喗 eᖗ哇 oz厷odovat o výši a z៧剧ě៧剧ě výše zapisova៧剧é厷o základ៧剧៧剧厷o kapitál Ⴧ喗 fᖗ哇 oz厷odovat o základ៧剧៧剧c厷 ko៧剧cepč៧剧៧剧c厷 otázkác厷 a o pᖗ哇ed៧剧ět či៧剧៧剧osti d ៧剧stvaჇ喗 Ⴧ喗ᖗ哇 oz厷odovat o sply៧剧 t៧剧, slo če៧剧៧剧, pᖗ哇e៧剧ě៧剧ě, ozděle៧剧៧剧 a ji៧剧é៧剧 z še៧剧៧剧 d ៧剧stvaჇ喗

10 ᖗ哇0 厷ᖗ哇 p ojed៧剧ávat a sc厷valovat zp ávy pᖗ哇edstave៧剧stva a ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise o či៧剧៧剧osti d ៧剧stvaჇ喗 iᖗ哇 sc厷valovat ozpočet d ៧剧stva a zásady 厷ospodaᖗ哇e៧剧៧剧 d ៧剧stvaჇ喗 jᖗ哇 oz厷odovat o st៧剧៧剧៧剧ostec厷 p oti oz厷od៧剧 t៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stvaჇ喗 kᖗ哇 čovat výši základ៧剧៧剧c厷 čle៧剧skýc厷 vklad厷 a zápis៧剧é厷oჇ喗 lᖗ哇 oz厷odovat o dalš៧剧c厷 otázkác厷, pok d tak sta៧剧ov៧剧 záko៧剧, sta៧剧ovy, pᖗ哇៧剧pad៧剧ě pok d si oz厷odová៧剧៧剧 o ៧剧ěkte é věci vy厷 ad៧剧Ⴧ喗 ៧剧ᖗ哇 oz厷odovat o p odeji ៧剧ebo ៧剧áj៧剧 pod៧剧ik a o ji៧剧ýc厷 výz៧剧a៧剧៧剧ýc厷 ៧剧ajetkovýc厷 dispozic៧剧c厷Ⴧ喗 ៧剧ᖗ哇 oz厷odovat o p odeji ៧剧ebo ji៧剧ýc厷 výz៧剧a៧剧៧剧ýc厷 ៧剧ajetkovýc厷 dispozic៧剧c厷 s ៧剧e៧剧ovitost៧剧i, ve kte ýc厷 jso byty, ៧剧ebo s byty. Takové oz厷od៧剧 t៧剧 ៧剧厷៧剧e čle៧剧ská sc厷厷ze pᖗ哇ij៧剧o t je៧剧 po pᖗ哇edc厷oz៧剧៧剧 p៧剧se៧剧៧剧é៧剧 so 厷las větši៧剧y čle៧剧厷 d ៧剧stva, kteᖗ哇៧剧 jso ៧剧áje៧剧ci v ៧剧e៧剧ovitostec厷, kte é se oz厷od៧剧 t៧剧 týká, to ៧剧eplat៧剧, jestli៧剧e d ៧剧stv vz៧剧ikla povi៧剧៧剧ost pᖗ哇evést byt ៧剧ebo ៧剧ebytový p osto do vlast៧剧ictv៧剧 čle៧剧a d ៧剧stva, kte ý je ៧剧áje៧剧ce៧剧 byt. 2. ᒇ噇ed៧剧á៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze svolává pᖗ哇edstave៧剧stvo podle potᖗ哇eby, ៧剧ej៧剧é៧剧ě dvak át oč៧剧ě, a to do jed៧剧o厷o ៧剧ěs៧剧ce po sestave៧剧៧剧 oč៧剧៧剧 účet៧剧៧剧 závě ky. 3. Ⴧ喗le៧剧ská sc厷厷ze ៧剧 s៧剧 být svolá៧剧a, po៧剧ádá-li o to p៧剧se៧剧៧剧ě alespoᒇ噇 ᖗ哇ᖗ哇3 čle៧剧厷 d ៧剧stva ៧剧ebo ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise, a to do ᖗ哇ᖗ哇 d៧剧厷 ode d៧剧e do če៧剧៧剧 výzvy. 3. Ⴧ喗a čle៧剧sko sc厷厷zi ៧剧 s៧剧 být pozvá៧剧i všic厷៧剧i čle៧剧ové d ៧剧stva. Poᖗ哇ad jed៧剧á៧剧៧剧 ៧剧 s៧剧 být vede៧剧 ៧剧a pozvá៧剧kác厷 zasla៧剧ýc厷 ៧剧ejpozději os៧剧 d៧剧厷 pᖗ哇ed ko៧剧á៧剧៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze. 4. Ⴧ喗e៧剧៧剧-li čle៧剧ská sc厷厷ze s៧剧áše៧剧៧剧sc厷op៧剧á, svolá pᖗ哇edseda ៧剧á厷 ad៧剧៧剧 čle៧剧sko sc厷厷zi tak, aby se ko៧剧ala ៧剧aᖗ哇. do tᖗ哇ec厷 týd៧剧厷 od data ko៧剧á៧剧៧剧 p厷vod៧剧៧剧 sc厷厷ze. Ⴧ喗á厷 ad៧剧៧剧 čle៧剧ská sc厷厷ze ៧剧 s៧剧 zac厷ovat p厷vod៧剧៧剧 poᖗ哇ad jed៧剧á៧剧៧剧 a je s៧剧áše៧剧៧剧sc厷op៧剧á bez o厷led ៧剧a počet pᖗ哇៧剧to៧剧៧剧ýc厷 čle- ៧剧厷. Ⴧ喗á厷 ad៧剧៧剧 čle៧剧ská sc厷厷ze ៧剧 s៧剧 být svolá៧剧a ៧剧ovo pozvá៧剧ko. Pozvá៧剧ka ៧剧 s៧剧 být odeslá៧剧a ៧剧ejpozději do ᖗ哇ᖗ哇 d៧剧厷 ode d៧剧e, ៧剧a kte ý byla svolá៧剧a p厷vod៧剧៧剧 čle៧剧ská sc厷厷ze, ៧剧ejpozději však ᖗ哇0 d៧剧厷 pᖗ哇ed ko៧剧á៧剧៧剧៧剧 ៧剧á厷 ad៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze. čl. 厷៧唇 - př 厷 厷st 厷 厷 厷nst 厷 厷 ᖗ哇. Pᖗ哇edstave៧剧stvo d ៧剧stva je vole៧剧o čle៧剧sko sc厷厷z៧剧 v počt pěti a៧剧 dev៧剧ti čle៧剧厷 a odpov៧剧dá čle៧剧ské sc厷厷zi za veške o svoji či៧剧៧剧ost. 2. Pᖗ哇edstave៧剧stvo je výko៧剧៧剧ý៧剧 a stat tá ៧剧៧剧៧剧 o Ⴧ喗á៧剧e៧剧 d ៧剧stva a je op áv៧剧ě៧剧o je厷o j៧剧é៧剧e៧剧 jed៧剧at ve všec厷 věcec厷. 3. Pᖗ哇edstave៧剧stvo ᖗ哇៧剧d៧剧 či៧剧៧剧ost d ៧剧stva a oz厷od je o všec厷 zále៧剧itostec厷, kte é ៧剧ejso záko- ៧剧e៧剧, sta៧剧ova៧剧i ៧剧ebo ៧剧a základě s៧剧ese៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze vy厷 aze៧剧y ji៧剧é៧剧 o Ⴧ喗á៧剧 d ៧剧- stva. 4. Ⴧ喗le៧剧ská sc厷厷ze vol៧剧 ze čle៧剧厷 pᖗ哇edstave៧剧stva pᖗ哇edsed a ៧剧៧剧stopᖗ哇edsed. O zp厷sob volby oz厷od je čle៧剧ská sc厷厷ze. ᖗ哇. Pᖗ哇edstave៧剧stvo se sc厷áz៧剧 podle potᖗ哇eby, p avidel៧剧é sc厷厷zky č៧剧 ៧剧a své៧剧 jed៧剧á៧剧៧剧. Pᖗ哇edstave៧剧stvo svolává pᖗ哇edseda ៧剧ebo ៧剧៧剧stopᖗ哇edseda osob៧剧ě. Ⴧ喗. Pᖗ哇edstave៧剧stvo ៧剧 s៧剧 být svolá៧剧oჇ喗

11 ᖗ哇ᖗ哇 aᖗ哇 do ᖗ哇0 d៧剧厷 ode d៧剧e do če៧剧៧剧 pod៧剧ět ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise, jestli៧剧e tato ko៧剧ise zjistila ៧剧edostatkya tyto ៧剧ebyly ៧剧a jej៧剧 výzv odst a៧剧ě៧剧yჇ喗 bᖗ哇 po៧剧ádaj៧剧-li o to ៧剧ej៧剧é៧剧ě dva čle៧剧ové pᖗ哇edstave៧剧stvaჇ喗 cᖗ哇 po៧剧ádaj៧剧-li o to čle៧剧ové d ៧剧stva, ៧剧aj៧剧c៧剧 alespoᒇ噇 30% 厷las厷. Ve všec厷 pod៧剧ětec厷 i ៧剧ádostec厷 ៧剧 s៧剧 být vede៧剧 d厷vod jejic厷 podá៧剧៧剧 a ៧剧áv 厷 ៧剧a p oჇ喗 a៧剧 jed៧剧á៧剧៧剧 7. ᒇ噇៧剧é៧剧e៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stva jed៧剧á pᖗ哇edseda, v době je厷o ៧剧epᖗ哇៧剧to៧剧៧剧osti ៧剧៧剧stopᖗ哇edseda pᖗ哇edstave៧剧stva. ᒇ噇e-li p o p áv៧剧៧剧 úko៧剧, kte ý či៧剧៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stvo pᖗ哇edepsá៧剧a p៧剧se៧剧៧剧á fo ៧剧a, je tᖗ哇eba podpis alespoᒇ噇 dvo čle៧剧厷 pᖗ哇edstave៧剧stva. Ⴧ喗. o p厷sob៧剧osti pᖗ哇edstave៧剧stva patᖗ哇៧剧 zej៧剧é៧剧a výko៧剧 těc厷to či៧剧៧剧ost៧剧Ⴧ喗 aᖗ哇 oz厷od je o pᖗ哇ijet៧剧 za čle៧剧a d ៧剧stva, podepis je do厷od o ko៧剧če៧剧៧剧 čle៧剧stv៧剧, dává so - 厷las s vý៧剧ě៧剧o byt厷 a s p o៧剧áj៧剧e៧剧 byt厷 a ៧剧ebytovýc厷 p osto Ⴧ喗 bᖗ哇 zabezpeč je a ko៧剧t ol je pl៧剧ě៧剧៧剧 s៧剧ese៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷zeჇ喗 cᖗ哇 podává p avidel៧剧ě zp ávy čle៧剧ské sc厷厷zi o své či៧剧៧剧osti a o či៧剧៧剧osti d ៧剧stvaჇ喗 dᖗ哇 ៧剧av 厷 je ozpočet d ៧剧stva a pᖗ哇edkládá jej čle៧剧ské sc厷厷zi ke sc厷vále៧剧៧剧Ⴧ喗 eᖗ哇 p ojed៧剧ává zp ávy ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise a odst aᒇ噇 je zjiště៧剧é ៧剧edostatkyჇ喗 fᖗ哇 p ojed៧剧ává oč៧剧៧剧 účet៧剧៧剧 závě ky, 厷od៧剧ot៧剧 výsledky či៧剧៧剧osti d ៧剧stva a pᖗ哇edává je ke sc厷vále៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷zi spol s ៧剧áv 厷e៧剧 ៧剧a vy ៧剧it៧剧 zisk ៧剧ebo zp厷sob ú厷 ady zt átჇ喗 Ⴧ喗ᖗ哇 pl៧剧៧剧 dalš៧剧 úkoly, kte é vyplývaj៧剧 ze sta៧剧ov, oz厷od៧剧 t៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze, pᖗ哇៧剧pad៧剧ě obec៧剧ě závaz៧剧ýc厷 p áv៧剧៧剧c厷 pᖗ哇edpis厷. čl. 厷7 厷 厷nt 厷 厷lnៗ勗 厷 厷 厷 厷s 厷 ᖗ哇. Ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise d ៧剧stva je ko៧剧t ol៧剧៧剧៧剧 o Ⴧ喗á៧剧e៧剧 d ៧剧stva, kte ý ko៧剧t ol je veške o či៧剧- ៧剧ost d ៧剧stva a p ojed៧剧ává st៧剧៧剧៧剧osti je厷o čle៧剧厷. 2. Ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise je vole៧剧a čle៧剧sko sc厷厷z៧剧 v počt tᖗ哇ec厷 čle៧剧厷 a odpov៧剧dá čle៧剧ské sc厷厷zi za veške o svoji či៧剧៧剧ost, je ៧剧ezávislá ៧剧a ostat៧剧៧剧c厷 o Ⴧ喗á៧剧ec厷 d ៧剧stva. 3. Ⴧ喗le៧剧 ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise ៧剧es៧剧៧剧 být zá oveᒇ噇 čle៧剧e៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stva. 4. Ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise ko៧剧t ol je zej៧剧é៧剧aჇ喗 aᖗ哇 dod ៧剧ová៧剧៧剧 sta៧剧ov a p áv៧剧៧剧c厷 pᖗ哇edpis厷Ⴧ喗 bᖗ哇 pl៧剧ě៧剧៧剧 s៧剧ese៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷zeჇ喗 cᖗ哇 vyjadᖗ哇 je se k oč៧剧៧剧 účet៧剧៧剧 závě ce a ៧剧áv 厷 ៧剧a ozděle៧剧៧剧 zisk ៧剧ebo ú厷 ady zt áty d ៧剧- stvaჇ喗 dᖗ哇 vyjadᖗ哇 je se k 厷ospodaᖗ哇e៧剧៧剧 d ៧剧stva. ᖗ哇. Ⴧ喗a zjiště៧剧é ៧剧edostatky pozo ᒇ噇 je ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise pᖗ哇edstave៧剧stvo a vy៧剧ad je zjed៧剧á៧剧៧剧 ៧剧áp avy. Ⴧ喗. Ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise se sc厷áz៧剧 podle potᖗ哇eby, ៧剧ej៧剧é៧剧ě jed៧剧o za tᖗ哇i ៧剧ěs៧剧ce. 7. Ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise je op áv៧剧ě៧剧a po៧剧adovat od čle៧剧厷 všec厷៧剧y doklady a i៧剧fo ៧剧ace so visej៧剧c៧剧 s d ៧剧stve៧剧 a je厷o či៧剧៧剧ost៧剧. ᖗ哇tej៧剧é p ávo ៧剧á v厷či pᖗ哇edstave៧剧stv d ៧剧stva. Pᖗ哇edstave៧剧stvo d ៧剧stva a jed៧剧otlivý čle៧剧ové d ៧剧stva jso povi៧剧៧剧i tyto i៧剧fo ៧剧ace a doklady poskyt៧剧o t.

12 ᖗ哇2 Ⴧ喗. Ⴧ喗p ávy o výsledk ko៧剧t ol pᖗ哇edkládá ko៧剧ise pᖗ哇edstave៧剧stv a sa៧剧a je op áv៧剧ě៧剧a ៧剧av 厷ovat ៧剧áp av៧剧á opatᖗ哇e៧剧៧剧. Pok d pᖗ哇edstave៧剧stvo zjiště៧剧é ៧剧edostatky ៧剧eodst a៧剧៧剧, je ko៧剧ise op áv- ៧剧ě៧剧a svolat čle៧剧sko sc厷厷zi. ᖗ哇. Pověᖗ哇e៧剧ý čle៧剧 ko៧剧t ol៧剧៧剧 ko៧剧ise je op áv៧剧ě៧剧 účast៧剧it se sc厷厷z៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stva s 厷lase៧剧 po- ad៧剧៧剧៧剧. Ⴧ厷ást. čl. 厷8 厷 厷čnៗ勗 úč 厷tnៗ勗 zá 厷ě 厷 厷 厷 ៧剧stvo je povi៧剧៧剧o sestavit za ka៧剧dý kale៧剧dáᖗ哇៧剧៧剧 ok účet៧剧៧剧 závě k. čl. 厷9 - h 厷sp 厷 厷 厷ř 厷nៗ勗 厷 厷 厷៧唇st 厷 厷 ᖗ哇. ៧剧stvo 厷ospodaᖗ哇៧剧 v pᖗ哇ed៧剧ět své či៧剧៧剧osti sa៧剧ostat៧剧ě a ៧剧a sv厷j účet. Ⴧ喗áklady 厷 ad៧剧 ze z៧剧ska៧剧ýc厷 pᖗ哇៧剧j៧剧厷 z bytové厷o 厷ospodáᖗ哇stv៧剧 a z ostat៧剧៧剧 厷ospodáᖗ哇ské či៧剧៧剧osti. 2. Ⴧ喗áklady 厷 ad៧剧 z fo៧剧d厷 vytváᖗ哇e៧剧ýc厷 ze z៧剧ska៧剧ýc厷 pᖗ哇៧剧j៧剧厷 z bytové厷o 厷ospodáᖗ哇stv៧剧 a z ostat៧剧៧剧 厷ospodáᖗ哇ské či៧剧៧剧osti. 3. ៧剧stvo vytváᖗ哇៧剧 zej៧剧é៧剧a tyto fo៧剧dyჇ喗 aᖗ哇 ៧剧edělitel៧剧ý fo៧剧dჇ喗 bᖗ哇 dalš៧剧 fo៧剧dy ៧剧a základě oz厷od៧剧 t៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze. 4. Tvo ba fo៧剧d厷 se ᖗ哇៧剧d៧剧 obec៧剧ě závaz៧剧ý៧剧i p áv៧剧៧剧៧剧i pᖗ哇edpisy a zásada៧剧i sc厷vále៧剧ý៧剧i čle៧剧sko sc厷厷z៧剧. ᖗ哇. ᒇ噇厷 ady za bydle៧剧៧剧 a za sl ៧剧by s bydle៧剧៧剧៧剧 spoje៧剧é do厷od៧剧e pᖗ哇edstave៧剧stvo s ka៧剧dý៧剧 čle- ៧剧e៧剧 d ៧剧stva a ៧剧áje៧剧ce៧剧 byt a ៧剧ebytové厷o p osto i៧剧divid ál៧剧ě, a to dle plat៧剧ýc厷 pᖗ哇edpis厷. ᖗ哇ep៧剧še se čle៧剧e៧剧 i ៧剧ečle៧剧e៧剧 d ៧剧stva ៧剧ovo s៧剧lo v o ៧剧áj៧剧 bytovýc厷 a ៧剧ebytovýc厷 p osto, tyto ú厷 ady se b do platit za ka៧剧dý ៧剧ěs៧剧c, v៧剧dy ៧剧ejpozději do posled៧剧៧剧厷o d៧剧e v da៧剧é៧剧 ៧剧ěs៧剧ci ៧剧a účet d ៧剧stva. Ⴧ喗. Ⴧ喗edojde-li k do厷odě o výši ú厷 ady, sta៧剧ov៧剧 j៧剧 pᖗ哇edstave៧剧stvo podle plá៧剧ova៧剧ýc厷 a pᖗ哇edpokláda៧剧ýc厷 ៧剧áklad厷 svý៧剧 oz厷od៧剧 t៧剧៧剧 pᖗ哇i espektová៧剧៧剧 obec៧剧ě závaz៧剧ýc厷 p áv៧剧៧剧c厷 ៧剧o e៧剧. 7. ៧剧stvo dbá o zajiště៧剧៧剧 dlo 厷odobé fi៧剧a៧剧č៧剧៧剧 ov៧剧ová厷y pᖗ哇i zabezpeče៧剧៧剧 efektiv៧剧៧剧 sp ávy společ៧剧é厷o ៧剧៧剧vá៧剧៧剧 ៧剧ajetk d ៧剧stva. Ⴧ喗. ៧剧stvo je povi៧剧៧剧o sestavit za ka៧剧dý ok účet៧剧៧剧 závě k. Vyká៧剧e-li oč៧剧៧剧 účet៧剧៧剧 závě ka zisk, ៧剧av 厷៧剧e pᖗ哇edstave៧剧stvo i zp厷sob ៧剧it៧剧 a ozděle៧剧៧剧 zisk, pᖗ哇៧剧p. zp厷sob ú厷 ady zt át. Oboje sc厷val je čle៧剧ská sc厷厷ze. Ⴧ喗isk, esp. zt áta se děl៧剧 v po៧剧ě velikosti pod៧剧l čle៧剧a k so čt pod៧剧l厷 všec厷 čle៧剧厷 d ៧剧stva. ᒇ噇 čle៧剧厷, kteᖗ哇៧剧 byli čle៧剧y je៧剧 část ok, se zisk ៧剧ebo zt áta po៧剧ě ៧剧ě k át៧剧. Pᖗ哇i ozděle៧剧៧剧 zisk b do pᖗ哇ed៧剧ost៧剧ě៧剧y ៧剧ezbyt៧剧é op avy. Ⴧ厷ást I. čl. 厷0 z 厷 厷š 厷nៗ勗啷 厷 厷z 厷ěl 厷nៗ勗 厷 l 厷 厷 厷 厷 厷 厷c 厷 厷 厷 厷៧唇st 厷 厷 Viz čl. 23 ᖗ哇. ᒇ噇s៧剧ese៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze o slo če៧剧៧剧, ozděle៧剧៧剧 ៧剧ebo sply៧剧 t៧剧 d ៧剧stva ៧剧 s៧剧 obsa厷ovat p áv- ៧剧៧剧厷o ៧剧ást pce a vy៧剧eze៧剧៧剧 j៧剧ě៧剧៧剧, kte é ៧剧a ៧剧ěj pᖗ哇ec厷áz៧剧. Pᖗ哇i ozděle៧剧៧剧 d ៧剧stva čle៧剧ská sc厷厷ze č៧剧, jak se j៧剧ě៧剧៧剧 d ៧剧stva ozděl៧剧.

13 ᖗ哇3 2. Pᖗ哇i z še៧剧៧剧 d ៧剧stva bez p áv៧剧៧剧厷o ៧剧ást pce vst p je d ៧剧stvo do likvidace. ᒇ噇ikvidáto a j៧剧e- ៧剧 je pᖗ哇edstave៧剧stvo d ៧剧stva. 3. ᒇ噇ikvidač៧剧៧剧 z厷statek se ozděl៧剧 ៧剧ezi všec厷៧剧y čle៧剧y d ៧剧stva ke d៧剧i oz厷od៧剧 t៧剧 o z še៧剧៧剧 d ៧剧stva podle po៧剧ě splace៧剧é厷o čle៧剧ské厷o vklad k celkové៧剧 likvidač៧剧៧剧៧剧 z厷statk. Ka៧剧dý čle៧剧 d ៧剧stva ៧剧ebo ji៧剧á op áv៧剧ě៧剧á osoba ៧剧厷៧剧e do tᖗ哇ec厷 ៧剧ěs៧剧c厷 ode d៧剧e ko៧剧á៧剧៧剧 čle៧剧- ské sc厷厷ze ៧剧av 厷៧剧o t, aby so d p o厷lásil s៧剧ese៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze o ozděle៧剧៧剧 likvidač៧剧៧剧厷o z厷statk za ៧剧eplat៧剧é p o ozpo s p áv៧剧៧剧៧剧i pᖗ哇edpisy ៧剧ebo sta៧剧ova៧剧i. 4. P 厷bě厷 likvidace p av je obc厷od៧剧៧剧 záko៧剧៧剧k. Ⴧ厷ást II. čl. 厷Ⴧ厷 sp 厷l 厷čná啷 př 厷ch 厷 厷ná 厷 zá 厷ě 厷 厷čná 厷st 厷n 厷 厷 厷nៗ勗 ᖗ哇. Roz厷od៧剧 t៧剧 týkaj៧剧c៧剧 se jed៧剧otlivýc厷 čle៧剧厷 d ៧剧stva, ji៧剧 ៧剧 s៧剧 být do če៧剧o ៧剧ebo oz៧剧á៧剧e៧剧o. 2. ᒇ噇厷厷ta k podá៧剧៧剧 odvolá៧剧៧剧 či៧剧៧剧 obec៧剧ě ᖗ哇ᖗ哇 d៧剧厷, ៧剧e៧剧៧剧-li sta៧剧ove៧剧o záko៧剧e៧剧 ៧剧ebo tě៧剧ito sta៧剧ova៧剧i ji៧剧ak. ᒇ噇厷厷ta poč៧剧៧剧á ode d៧剧e ៧剧ásled j៧剧c៧剧厷o po d៧剧i do če៧剧៧剧 oz厷od៧剧 t៧剧. 3. o če៧剧៧剧 dopo če៧剧ý៧剧 dopise៧剧 ៧剧ebo do vlast៧剧៧剧c厷 ko je ៧剧 t៧剧é v pᖗ哇៧剧padec厷 sta៧剧ove៧剧ýc厷 záko៧剧e៧剧 ៧剧ebo oz厷od៧剧 t៧剧៧剧 čle៧剧ské sc厷厷ze. 4. Ⴧ喗ále៧剧itosti ៧剧e p ave៧剧é tě៧剧ito sta៧剧ova៧剧i se ᖗ哇៧剧d៧剧 obc厷od៧剧៧剧៧剧 a obča៧剧ský៧剧 záko៧剧៧剧ke៧剧. ᖗ哇. Ⴧ喗le៧剧ové d ៧剧stva se zavaz j៧剧, ៧剧e veške á sta៧剧ove៧剧៧剧 sta៧剧ov b do vykládat v d c厷 těc厷to sta៧剧ov tak, aby ᖗ哇eše៧剧៧剧 bylo v៧剧dy k p ospěc厷 d ៧剧stva. Pok d by se ៧剧ěkte é sta៧剧ove៧剧៧剧 sta៧剧ov ៧剧ebo jejic厷 části stalo ៧剧eplat៧剧ý៧剧 ៧剧ebo bylo v ozpo s p áv៧剧៧剧៧剧i pᖗ哇edpisy plat៧剧ý៧剧i v době po ៧剧it៧剧, či se stalo ៧剧e plat៧剧itel៧剧ý៧剧, zbývaj៧剧c៧剧 části sta៧剧ov ៧剧eb do to to sk teč៧剧ost៧剧 ovliv៧剧ě៧剧y a z厷sta៧剧o v plat៧剧osti a pok d to b de ៧剧 t៧剧é, zavaz j៧剧 se čle៧剧ové d ៧剧stva sta៧剧ovy dopl៧剧it pᖗ哇៧剧sl š៧剧ý៧剧i sta៧剧ove៧剧៧剧៧剧i tak, aby ៧剧ebyl z៧剧ě៧剧ě៧剧 s៧剧ysl sta៧剧ov. Tyto sta៧剧ovy odpov៧剧daj៧剧 úpl៧剧é៧剧 a čle៧剧sko sc厷厷z៧剧 ko៧剧a៧剧o d៧剧e 2Ⴧ喗. listopad 200ᖗ哇 odso 厷lase៧剧é៧剧 z៧剧ě៧剧៧剧 sta៧剧ov, kte é byly pᖗ哇ijaty stav j៧剧c៧剧 čle៧剧sko sc厷厷z៧剧 d ៧剧stva d៧剧e 2ᖗ哇. Ⴧ喗. ᖗ哇ᖗ哇ᖗ哇4.

Ⴧ劗ENÍ TECHNIC Ⴧ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗TჇ劗 TჇ劗 EBNÍ BRNĚ Ⴧ劗Ⴧ劗N Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗Ⴧ劗ERჇ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗ÍTჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗 Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗I Ⴧ劗 T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗 R Ⴧ劗R T Ⴧ劗IჇ劗NÍ Ⴧ劗R Ⴧ劗RჇ劗Ⴧ劗 Ⴧ劗BIN Ⴧ劗N Ⴧ劗 RჇ劗 T Ⴧ劗IჇ劗 თ叇ít თ叇 vá fik B Ⴧ劗H Ⴧ劗

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI LESONICE Místo stavby : Mateřská škola Lesonice č.p. 29 Kraj : Vysočina Okres : Třebíč Parcelní číslo : st. 224, st Číslo popisné : 29

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Dodatek č. 1/11 2011 I. Tímto dodatkem se ruší platnost textu článků níže uvedených a nahrazují se textem novým: čl. 4 - Vznik členství

Více

I g. rc. Pe r Lei er Fisc er v 34, 779 00 l m c, ri ce Čᒇ勷ᒇ勷 თ哧.j.: 01031/93 elier: Sc wei er v 19, 779 00 l m c el.f x: 585 410 706, 603 495 430, e-m il: lei er @v l.c 1 თ匇 ᒇ勷.1 Dův d cíl ᒇ勷.2 თ哧 me e

Více

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

Obsah 7.1 Úvodní stať. 2 7.1.1 Úvod do problematiky ústecké oblasti.. 2 7.2 Členění oblasti na územní celky... 2 7.3 Charakteristika celkové koncepce revitalizace oblasti.. 2 7.4 Rekultivace a revitalizace

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení PLAVECKÉHO KLUBU P SEK -------------------------~---------------- Registr~cc provedena ~J10} 1f"90' dne. Článek 10 Základní ustanovení -~--------------------~-------- Plavecký klub je sportovní organizací,

Více

Ž Ě Á ě á é ř ž ě ě é í é ý é č é á í ž á í í ě é ě í ář í á í č ý ř á í ž á ž í ě é í é ě í ř š í í ě é ě í č é í ů ž ý č ř í é ý ě á ž č é ó ě ú ň í í č é á í í ž ř ě é í ů í áž á í ž ě é á ř ě é ý ň

Více

Ý é š á ě í í čá í ří í á ň ě ě á ř ář í ý ý á ů Č ě ý í šíč é ů é é á í ě ý í ě é ý ě é áž ý řá í č ě é ř á š ří é š í í ě é ě ž ý ří ě ůž á ř ž č íší í á í ř š é í ž á ý é í á š ě ž í č é á í í í áš

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované

Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované Usnesení o nařízení elektronické dražby - opakované č.j. 003 EX 1556/04-64 Exekutorský kandidát Mgr. Pavel Danda, pověřený soudním exekutorem Mgr. Richardem Bednářem, Exekutorský úřad Praha 10, sídlem

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ

DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU NEMOVITOSTÍ Článek 1. Základní ustanovení Tento Dražební řád stanoví organizaci a průběh dražby nemovitostí (dále jen dražba) realizované soudním exekutorem při provádění exekucí

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 04. Základní informace k životní situaci Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Sídlo: Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460. V itř í předpis č.: VP12/2015. Vypracoval ředitel školy: Základ í u ěle ká škola, Šu perk, Žerotí ova 11 Sídlo: Šu perk, Žerotí ova Ide tifikač í číslo 00852333 Zřizovatel Olo ou ký kraj IČO 60609460 V itř í předpis č.: VP12/2015 ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval ředitel

Více

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu.

uбdajuй rоaбdneб cоi mimorоaбdneб uбcоetnуб zaбveоrky a oddeоleneб evidence naбkladuй a vyбnosuй podle zvlaбsоtnубho praбvnубho prоedpisu. Cо aбstka 143 SbУбrka zaбkonuй cо. 377 /2001 Strana 7965 377 VYHLAб Sо KA Energetickeбho regulacоnубho uбrоadu ze dne 17. rоубjna 2001 o Energetickeбm regulacоnубm fondu, kterou se stanovуб zpuй sob vyбbeоru

Více

ÍS Č ÍS Č Č S Č S ᖗ咷í etušᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 eᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷íᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Sᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷tuᖗ咷teᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷e OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ANALITICKÁ

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 664-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 664-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 664-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule 1. SK Újezd Praha 4, z.s. (dále jen Klub; či SK ) je dobrovolný, samosprávný svazek členů založený za účelem podpory sportovních aktivit svých členů

Více

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a

18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56 a více neuvedl/a " P o d p o r a z a m ě s t n a n o s t i n a v e n k o v ě p r o s t ř e d n i c t v í m p o s k y t o v á n í m i k r o p ů j č e k a v z d ě l á v á n í v e n k o v s k é h o o b y v a t e l s t v a.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21. STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů 8. 6. 2009

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21. STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů 8. 6. 2009 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Úplné znění, schválené Shromážděním delegátů 8. 6. 2009 1 OBSAH: ČÁST I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 str. 8 čl. 2 str. 8 ČÁST II

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 020/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 020/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č.j. 020/2010 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedeného souboru pozemků a staveb, která proběhne dne 30.9.2010

Více

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

/01. Identifikační kód PDY 00001. 02. Kód životní situace SC00001. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci /01. Identifikační kód PDY 00001 02. Kód životní situace SC00001 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Od 01.01.2012 se vyrábějí

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Souhrn údajů o přípravku 1.NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ თ卷 vá átk : u t cu 2, ( d. u, ) v j d j kთ卷 í hv თ卷c. Ú ý s c ých át k v b d. 3. LÉKOVÁ FORMA P áš k ᖗ哧í vu u íh t ku.

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 604-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 792-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU #13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44

stupnice, akordy... 7 sluchová cviçení... 11 rozklady... 12 frázování... 25 vzory (licks, patterns)... 28 vlastní tvorba... 44 stupnice, akordy.................................................. 7 sluchová cviçení................................................. 11 rozklady.......................................................

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva S T A N O V Y Preambule : Tyto STANOVY upravují právní poměry družstva, založeného zemědělskými prvovýrobci a podnikateli dle příslušných ustanovení zákona za účelem uplatnění vlivu prvovýroby v oblasti

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h.

S. o sdružová í o ča ů, ve z ě í pozdější h předpisů a od.. je považová a. je do rovol ý spolke dětí, ladý h lidí a vedou í h. Sta ovy Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu liky I. Název spolku ázev: Aso ia e turisti ký h oddílů ládeže České repu lik zkratka: Aso ia e TOM ČR II. Účel a poslá í spolku 1. Aso ia e TOM ČR

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace.

Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového fondu narůstá potřeba jeho častější údržby a modernizace. SMĚRNICE PRO ZAJIŠTĚN STAVEBNÍCH ÚPRAV, UDRŽOVACÍCH PRACÍ A MODERNIZACE BYTOVÝCH JEDNOTEK DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl. I Úvodní ustanovení Z důvodů stárnutí bytového

Více

20. Kontingenční tabulky

20. Kontingenční tabulky 0. Kotigečí tabulky 0.1 Úvodí ifomace V axi e velmi častá situace, kdy vyšetřueme aedou dva statistické zaky, kteé sou svou ovahou diskétí kvatitativí( maí řesě staoveý koečý očet všech možostí ); soité

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 11/2004-113 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Oznámení o konání opakované dražby nedobrovolné Dražební vyhláška o konání opakované dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Oznámení o konání opakované dražby nedobrovolné Dražební vyhláška o konání opakované dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Oznámení o konání opakované dražby nedobrovolné Dražební vyhláška o konání opakované dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem Praha 5, Holečkova č.p.103,č.or.31,

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

pro fyzické osoby 厇 mě 厇 厇 厇ě៧叧 é ru é úč ៧叧 ៗ呗ir Zř ě៧叧 é úč u r ៗ呗 Zř ě៧叧 é úč u ៗ呗 厇厇 ៧叧 uៗ呗 厇 ě៧叧 m ru m úč 厇m ៗ呗 ៗ呗 厇 r ៗ呗 ៗ呗 厇 r rៗ呗m i 厇 r ៗ呗ៗ呗 u厇 ៗ呗 ៗ呗ěm ៗ呗 厇 ៗ呗 ៗ呗 ჷ唷 r厇 ៗ呗 Čៗ呗ჷ唷 ៗ呗 ៗ呗 厇厇 厇 厇

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

ě Í š Š Á ě Ť ěť é á é í ě é ň š Ž ď ž ž š ž é ě č á Ť á á á áž íš é č é í á ž í á á ě ž í ž é í á š ě ť á é í í á í é ě é í á í í ž č í í ě é Ť č Ť ž é á á í ě í č í Ť ě ň áší ěž č á í á ž Ž ěž ř ě ě

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 756-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) č.j. 132 EX 15559/09-42/R i Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, se sídlem Hradecká 3, 130 00 Praha 3, pověřený k provedení exekuce v usnesení o nařízení exekuce, vydaného Okresním

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to: Č.j. 198EX 13/06-121 Pův. sp. zn.: 59EX 13/06 Sp.zn.opr.: 1306 U s n e s e n í Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov jmenovaný na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti

Více

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů)

K části první (Práva obětí trestných činů a podpora subjektů poskytujících pomoc obětem trestných činů) Pozměňovací návrh JUDr. Jiřího Pospíšila k vládnímu návrhu zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů) tisk č. 617 K části první (Práva obětí trestných činů

Více

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í

ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M E N Í #3397/ULT/2015-ULTM@j 3397/ULT/2015-ULTM.j.: UZSVM/ULT/3350/2015-ULTM ad pro zastupování státu ve v cech majetkových Územní pracovišt Ústí nad Labem, Mírové nám stí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á M

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba).

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba). OBCHODNÍ PODMÍNKY Osoby samostatně výdělečně činné Veroniky Bryjové s provozovnou: Ǔvoz 432/ 80, 602 00 Brno-střed a sídlem: Hranická 35/9, 751 24 Přerov II - Předmostí, identifikačním číslem: 73212385

Více

Doplňující informace. A. Komentář k položkám Podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015.

Doplňující informace. A. Komentář k položkám Podklad pro stanovení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015. Doplňující informace A. Komentář k položkám Podklad pro stvení záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro období 01/2015 12/2015. a) U položek č. 1 a 2 je uvedena výše předpisu roku 2014. Při

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

F02: Oznámení o zakázce

F02: Oznámení o zakázce F02: Oznámení o zakázce Kostel Narození Panny Marie v Želivě středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu restaurátorské práce vnitřní mobiliář ID formuláře: 539792 Evidenční číslo zakázky: 492764

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ stavební úřad Mag~strát města ĺ/ĺ7vĺrrvj2 ~~ Jihlava, dne: 285.2015 Č.j: MMJ/SÚ/1 544/2015-5 JID: 90473/2015/MMJ Vyřizuje: Ing. Kateřina Jánská E-mail: katerina.janska jihlava-city.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 96-1/2014N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZADÁNÍ ZAKÁZKY ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL Pozor, importujete data z formuláře jiného typu EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka

Odpovědný projektant : Ing. Jiří Bilík. Vypracoval : Ing. Jiří Bilík. Investor : Město Karolinka Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka s t u d i e Hasičská zbrojnice stavební úpravy a přístavba, přeložka telekomunikačního kabelu, přeložka kabelu NN,přeložka veřejného osvětlení, vnitřní splaškové kanalizace, vnitřní kanalizace pro odvod

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 815-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček

katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Služ i for ač ího s sté u katastru e o itostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služe )kuše osti s o ě za ede ý i služ a i Pro oz í statistik Připra o a é o i k Strá ka 2 On-line Geoportál ETL 3

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

ě á ž š ž ž š úž úž ě ě Ž ř ř á á ž é ž ř á ě ž č Ž í íš ú š í ěř ě ě š á ž ť á ě ě ž č í íš Ž č Ž é éž č Ž č ž ř ú ě š ř Ž í é ě úž í ž á á ě ž Ž ň ó Í č á ř á š á ž ř š Ž ř š á í ďá ř í Ó š ě č Ž ě í

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více