Okresní hospodářská komora v Jablonci n.n. REGIONALNÍ PRODUKTY A SUVENYRY. Návrh projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okresní hospodářská komora v Jablonci n.n. REGIONALNÍ PRODUKTY A SUVENYRY. Návrh projektu"

Transkript

1 REGIONALNÍ PRODUKTY A SUVENYRY Návrh projektu Ing. Jan Verl, Pavel Vích Jablonec nad Nisou Srpen 2008

2 Preambule... 2 Stručný obsah projektu... 3 Cíle projektu... 6 Cílové skupiny... 6 Nástroje spolupráce... 6 Role účastníků a forma zapojení... 6 Podmínky pro zapojení... 8 Přínos pro cílovou skupinu... 8 Rizika projektu... 8 Vazby na jiné projekty... 9 Vnitřní postupy řízení a organizace... 9 Realizační tým OHK Jablonec Realizační tým HK ČR Realizační tým CzechTourism Partneři Výstupy Dopady Preambule Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Z českých a moravských regionů pochází pestrá paleta výrobků, které jsou spojeny s tradicí a umem místních lidí, jsou velmi kvalitní a šetrné vůči přírodě a životnímu prostředí. Tyto výrobky a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru je do nich vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše. Z toho důvodu se u nás zavádějí regionální značky, které garantují jejich původ, originalitu a vazbu na konkrétní území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce. Ve všech regionech však i přesto dochází k zániku tradičních řemesel a typických výrobků z důvodu jak ekonomických (silná koruna apod.), ale i konkurenčních (firmy z východní Asie apod.). Mikrofirmy a malí podnikatelé - výrobci - nemají potřebné nástroje a prostředky k účinné propagaci a distribuci svých výrobků. Proto je nanejvýš žádoucí plně podpořit vytváření trvalých vazeb mezi výrobci a prodejci, seskupování do obchodních sítí a společné získávání pozice na trhu a případně i hledání nových forem prodeje a hledání nových odbytišť. V současné době je třeba volit řadu nových způsobů jak dosáhnout narůstu domácího cestovního ruchu, ať ze zahraničí, tak realizovaného českými občany. Turisté chtějí v místě svého regionu nejen poznávat přírodu, historii, sportovat, bavit se, ale i chtějí také poznávat místní tradice, zažít specifika regionu a v neposlední řadě přivézt si upomínku na svůj pobyt. Suvenýry a regionální produkty s atributy suvenýrů jsou tak velmi efektivními propagačními prostředky. Jsou jediným hmotným připomenutím stráveného pobytu, jsou dosud zcela opomíjenou a přitom velmi důležitou součástí turistické nabídky regionu. Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 2

3 Hospodářská komora a její složky mají tímto možnost regionální výrobu nikoli pouze kampaňovitě, ale opravdu dlouhodobě podporovat vytvářením trvalých vazeb mezi výrobci a prodejci, certifikovat výrobky i rozvíjet a i realizovat prodej prostřednictvím certifikované sítě prodejen i zapojením svého e-shopu do tohoto certifikovaného systému. Nezanedbatelným přínosem je i skutečnost, že realizace záměru je významným počinem v úsporách energií úsporách najetých kilometrů = podporou vynuceně moderní regionální samozásobitelnosti... Stručný obsah projektu Za účelem vytvoření příležitosti pro výrobce na jedné straně a nabídky pro turisty na druhé straně, navrhujeme realizovat řadu na sebe navazujících kroků, které by respektovaly a rozvíjely východiska uvedená v preambuli. To předpokládá identifikovat regionální výrobce, certifikovat jejich výrobky, vyhledávat a certifikovat potenciální prodejní místa - například turistická informační centra, sportovní a ubytovací zařízení, obecní a městské úřady, specializované obchody, specializované nebo jiné regionální příležitostné akce, ale i samotné výrobce a jejich prodejny. K zajištění všech těchto činností navrhujeme využít již vybudovanou sít kontaktních míst hospodářské komory - regionálních i oborových. Tato kontaktní místa by přesně definovaným způsobem, na základě místní znalosti, prováděla identifikaci vhodných podnikatelských subjektů k zapojení do projektu. Tyto subjekty by byly registrovány prostřednictvím portálu na kterém je vytvářeno potřebné prostředí. Přesně specifikovaná vybraná kontaktní místa budou zajišťovat jednoduchou certifikaci regionálních produktů, ale i jejich prodejen. Tato certifikace je nezbytná pro zamezení kýčovitosti, pro dosažení dobré kvality produktů, pro zachování kontinuity a dalšího pozitivního rozvoje. Ke zjednodušení popisu použijeme jednoduchého grafického znázornění: Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 3

4 Součástí certifikace bude rovněž klasifikace, zda se jedná o regionální produkt či suvenýr (je možné zařadit do obou skupin) a kategorizace (potraviny, dřevěné, skleněné aj. výrobky). Zjednodušeně lze říci, že regionální produkt je ten, který je vyráběn v tom kterém regionu a může, ale nemusí tento region zřetelně propagovat, zatímco suvenýr je produkt, který může být vyroben i mimo region, ale jeho hlavní funkcí je tento region propagovat. Certifikace produktů i prodejen bude nabízena za úplatu, avšak pouze spíše symbolickou (řádově desítky až stovky korun za každou produktovou řadu), což by bylo příjmem příslušné složky HK a také, HK CR. Takto certifikované produkty budou dále nabízeny. Nabídka bude mít více forem: a) e-shop na HKCR na svých webových stranách nabízí využití e-shopu, prostřednictvím redakčního systému přístupného všem složkám HK. (veletrhy a regionální výstavy cestovního ruchu) Na tomto e-shopu navrhujeme vytvořit kategorie Suvenýry a Regionální produkty s podkategoriemi. Zde budou mít možnost nakupovat především podnikatelé=prodejci a s maloobchodní přirážkou také i přímí zákazníci především ze zahraničí. b) specializované akce Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 4

5 V České republice se koná řada regionálních, ale i odborných výstav a veletrhů zaměřující se na cestovní ruch. Většina z těch regionálních výstav se potýká jak s návštěvností, tak obsahem. Navrhujeme využít těchto akcí k prezentaci suvenýrů, jako nejefektivnějšího propagačního prostředku, tak i regionálních produktů (vice na Během těchto akcí doporučujeme pořádat soutěže o nejlepší produkt či suvenýr ve smyslu již realizované akce na regionálním veletrhu cestovního ruchu v Libereckém kraji EuroregionTour Jablonec Na podporu celého navrhovaného programu (podpora výroby i prodeje), navrhujeme pořádat soutěže o nejlepší regionální produkt či suvenýr. Tyto soutěže mohou být realizovány v jednotlivých krajích, s tím, že vždy 1x ročně proběhne celostátní finále nejlépe v Jablonci nad Nisou a nebo v rámci veletrhu CR Region Tour a GO Brno. c) kamenné obchody V současnosti je v každém regionu nejméně jeden specializovaný obchod nabízející jak suvenýry, tak i regionální produkty. Tyto prodejny je vhodné propojit a doplnit o další místa prodeje a vytvořit tak pod jednou značkou / logem / prodejní sít, ve které budou produkty nabízeny. Hlavní předností je splnění nejdůležitějšího předpokladu pro provozování dobrého obchodu být vidět. Jednotné označení prodejen regionálních výrobků a suvenýrů je zcela nezbytným předpokladem úspěchu celého záměru. Nejvhodnější organizační formou se jeví frančízing, který plní všechny požadované atributy spolupráce. Zapojení do této sítě by mělo být opět hrazené (na krytí nezbytných marketingových nákladů), ovšem tento poplatek by měl být v rozsahu maximálně stovek korun v podstatě náklad za jednoduché označení prodejny, případně za nezbytné doplnění jejího vybavení. Následně by měl být každoročně vybírán tzv. frančízingový poplatek v rozsahu cca 3 5% z realizovaných obchodů. d) příležitostná prodejní místa Do této kategorie spadají různé skupiny ať například prodejci na různých kulturních akcích, poutích..., tak i samotní výrobci suvenýrů a produktů, kteří při své výrobě nabídnou turistům a návštěvníkům možnost podílet se na výrobě (často skláři, keramici, bižuterní výrobci atp...) a zavádějí tím i prodej produktů. Jedná se o podobný způsob spolupráce jako u kamenných obchodů rovněž zapojení do frančízové sítě. Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 5

6 Cíle projektu Poskytnout podporu mikrofirmám a malým výrobcům. Rozvíjet tradiční řemeslná a průmyslová odvětví jednotlivých regionů. Nabídnout turistům kvalitní produkty připomínající jejich pobyt v daném regionu. Vytvořit trvalé vazby mezi výrobci a prodejci, za účelem vytvoření nabídky pro návštěvníky regionu. Podpořit rozvoj turistiky v jednotlivých regionech. Cílové skupiny Cílových skupin je více - v závislosti na způsobu zapojení do projektu. V zásadě lze identifikovat tři základní cílové skupiny: A) hospodářská komora a její složky B) výrobci regionálních produktů / suvenýrů C) prodejci a prodejní místa Nástroje spolupráce - Frančízing - klasický prodej v zřetelně a zapamatovatelně označené síti prodejen - Certifikace regionálních produktů a suvenýrů (záruka pravosti, kvality a udržitelnosti) - Prodej v certifikovaných prodejnách (záruka kvality a udržitelnosti) - Využívání internetového jednotného prostředí pro všechny výrobce i zákazníky - On-line internetový obchod - Jednotné obchodní podmínky mezi výrobci a prodejci - Jednotné obchodní podmínky mezi poskytovatelem frančízy a jejími nabyvateli tj. výrobci a prodejci - Technická a zákaznická podpora součástí prodejní sítě Součástí frančízy bude zároveň udělení certifikátu produktů nebo prodejen, jejich označení (visačky, vývěsní štíty) a poplatek za vytvoření prezentace na webu Prodej prostřednictvím programu e-shopu na by měl zajistit prodej celé široké škály kvalitních a regionálně příslušných dárkových předmětů na území republiky, ale i do světa. Role účastníků a forma zapojení OHK v Jablonci nad Nisou - leader projektu a správce (majitel) frančízy - bude kontrolovat a řídit poskytování frančízy a certifikační proces v rámci celé HK ČR - bude provozovatelem webu jako základního komunikačního, informačního a propagačního média pro projekt v rámci celé ČR - bude, stejně jako ostatní kontaktní místa HK, vytvářet podmínky v rámci podpory turistického ruchu a pro vyhledávání vhodných produktů (suvenýrů a jejich výrobců) ve svém regionu - bude, stejně jako ostatní kontaktní místa HK, ve spolupráci s výrobci a distributory vyhledávat a doporučovat konečné prodejce těchto produktů ve svém regionu Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 6

7 Hospodářská komora ČR - poskytovatel frančízy - využije své sítě Informačních míst pro podnikatele k oslovování regionálních výrobců a rovněž k zajištění certifikace původu výrobků - využije systém AXIS4 pro vyhledávání nových dodavatelů popřípadě odběratelů - bude národním koordinátorem projektu = koordinátorem certifikace a poskytovatelem frančízové licence - bude ve smluvním vztahu s OHK Jablonec nad Nisou, s výrobci i prodejci jako nabyvateli frančízy a se svými obchodními zástupci, kteří budou frančízu nabízet a prodávat. CzechTourism (marketingová společnost podporující rozvoj cestovního ruchu) zapojí své marketingové kanály na podporu a rozvoj obchodní sitě. Výrobci regionálních produktů / suvenýrů nabyvatelé frančízy Každý ze zájemců o spolupráci z řad výrobců předá příslušné OHK podklady ke svým výrobkům v rozsahu fotografie, ceník, případně charakteristické vzorky. Tímto vyjádří svoji vůli zapojit se do programu. HK s ním sepíše smlouvu, kde bude specifikován sortiment, práva a povinnosti jednotlivých stran a odměna HK za tuto činnost, dále pak způsob prokazování sjednaných obchodů prostřednictvím HK. Bude provedena certifikace jeho výrobků / výrobkové řady. Automaticky bude zařazen do soutěže o nejlepší regionální produkt / suvenýr. Každý ze zájemců z řad výrobců suvenýrů bude mít možnost stát se obchodním zástupcem, to znamená, že může nabízet potencionálním prodejcům a odběratelům celý sortiment svých certifikovaných výrobků, eventuelně produktů svých kolegů. Práce obchodního zástupce bude honorována podílem z obratu (provizí). Prodejci a prodejní místa nabyvatelé frančízy Prodejny suvenýrů a dárkového zboží, informační centra městská a turistická, prodejny u památkových objektů, hotely, horské hotely, penziony a další turisticky a rekreačně zajímavá místa, podniky, úřady. V prodejnách budou ukázkové kusy, které dodá výrobce zdarma (nebo částečně zaplacené) a další výrobky již budou podle dohody výrobce prodejce v komisi nebo i v běžném prodeji. Obchodní zástupci - (samostatní podnikatelé prodávající produkty i frančízu) Každý ze zájemců z řad výrobců regionálních produktů a suvenýrů bude mít možnost stát se obchodním zástupcem, to znamená, že může nabízet potencionálním prodejcům a odběratelům celý sortiment. Obchodní zástupci budou mít svoji provizi z dosaženého obratu. Dodavatelsko-odběratelské vztahy budou pouze věcí výrobce prodejce, nikoli poskytovatele frančízy. Odměna poskytovatele (majitele) frančízy je dána podílem z obratu (provize z prodejní ceny výrobce) a frančízovým poplatkem. Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 7

8 Podmínky pro zapojení - Užívání jednotného logo, reklamy a PR - Respektovaní obchodních a smluvních podmínek - Jednotný systém logistiky a distribuce produktů - Platební kázeň bez dodavatelského úvěrování - První vzorek suvenýru do distribučního místa zdarma (nad 200 Kč 50% ceny) - Krátké dodací lhůty (48 hodin) - Elektronická komunikace - Přistoupení k Etickému kodexu Přínos pro cílové skupiny Projekt bude mít značně pozitivní přínosy pro všechny cílové skupiny: A) hospodářská komora a její složky - získání velmi prestižního produktu, který může znamenat pozitivní hodnocení komory - dlouhodobá podpora malého a středního podnikání - využití organizačního a řídícího potenciálu HK ČR, včetně systému kontaktních míst - získání významné obchodní příležitosti B) výrobci regionálních produktů / suvenýrů - zejména získají možnost mít kde prodávat a záruku včasné platby - získají možnost propagace svých výrobků C) prodejci a prodejní místa - pro prodejce je to zejména záruka kvality zboží Pro všechny zůčastněné je hlavním pozitivním přínosem velmi viditelná síť prodejen a především jedinečná možnost rozsáhlé propagace a PR... Rizika projektu Rizika projektu byla identifikována především v těchto oblastech: - nedostatečné pochopení dlouhodobé ekonomické důležitosti a tím i nedostatečná podpora státních orgánů a organizací - pomalý rozběh zapříčiněný nedostatkem podpory organizační a finanční - nevhodná metodika certifikace - nesprávný výběr kritérií výběru produktů - nevhodný výběr prodejců - neúplný výběr výrobců - nevytvoření distribučních kanálů - nedostatečný osvěta - špatná součinnost jednotlivých zapojených subjektů - neprovázanost mezi jednotlivými činnostmi partnerů - nízká odbornost jednotlivých členů týmů Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 8

9 Vazby na jiné projekty Projekt navazuje na projekty HK CR Informační místa pro podnikatele. Rovněž dále rozvíjí aktivity některých OHK v oblasti certifikace původu zboží. Mimo HK CR navazuje na projekt Domácí výrobky (www.domaci-vyrobky.cz), realizovaný v předchozích letech a nyní je koordinován na národní úrovni Regionálním environmentálním centrem Česká republika, o.s. (REC ČR). Je záměrem tento projekt prostřednictvím regionální, ale i oborové části HK CR, rozšířit do celé CR, avšak za výrazně zjednodušených podmínek. Přímá souvislost tohoto projektu je s prodejní výstavou a soutěží pořádanou OHK Jablonec nad Nisou Vnitřní postupy řízení a organizace Vlastní realizace projektu bude probíhat formou koordinace veškerých činností ze specializovaného pracoviště zřízeného při OHK. Předpokládá se velmi úzká spolupráce s HK ČR a partnerskými subjekty z komorové sítě s využitím standardizované metodiky jejich řízení. Tato pravidla budou konkretizována v Organizační směrnici projektu schvalované Řídícím výborem tvořeným zástupci OHK Jablonec, HK ČR a několika dalších subjektů (mimo složek HK ČR to bude CzechTourism, MPO ČR ) již na začátku samotného projektu. Organizační směrnice projektu bude stanovena s ohledem na: - cíle a rozsah projektu - na zájmy partnerských subjektú z HK ČR i z resortů MPO ČR, MMR ČR - jednotlivé realizační fáze - výstupy projektu Bude definovat zejména: - pravidla komunikace - požadavky na zdroje a součinnost - organizační strukturu s jasně vymezenými rolemi a odpovědnostmi - písemnosti z pohledu jejich struktury, formátu, jmenné konvence apod. - pravidla frančízingu - finanční toky Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 9

10 Snadné vyhodnocování úspěšnosti realizace projektu bude umožněno na základě specifikování postupných cílů a především měřitelných indikátorů. Řada z aktivit vyžaduje hluboké odborné znalosti a potřebné know how, jakož i vyvinuté postupy či technologie. Jejich nákup prostřednictvím subdodávky je z hlediska projektu nejefektivnější. Naplnění struktury bude provedeno v okamžiku zahájení realizace projektu. Řídící výbor bude obsazen zástupci všech zúčastěných (předkladatele, realizátorů, partnerů). V projektovém týmu budou zastoupeni jak zástupci regionálních složek, tak profesní části HK, rovněž však i zástupci partnerských organizací, ale i odborníci, přičemž struktura projektového týmů se může měnit podle činností v projektu, navíc budou operativně (členové budou postupně přibírání podle konkrétních úkolů) doplňováni jeho členové o odborníky z jednotlivých oblastí. Nad složením projektového týmu bude nadřazen vedoucí projektu, který bude mít statut řízení s odpovědností za dosažení cílů projektu a administrátor projektu s odpovědností za správnost administrace, řízení a účtování projektu. Za činnost a výsledky jednotlivých aktivit bude zodpovídat konkrétní osoba, která bude určena na úvodním zasedání. Na straně partnerů bude rovněž definován tým včetně osoby zodpovídající za výsledky na straně partnera. Realizační tým OHK Jablonec Pavel Vích Ing. Jan Verl Miroslav Vybíral Jarmila Kopecká Petra Raisová - předseda OHK Jablonec nad Nisou, člen DR HK ČR - manažer projektu - koordinátor sítě regionálních produktů - distributor regionálních výrobků - administrace výrobců Realizační tým HK ČR Svatava Nováková - e-shop Michaela Janáková -.. Realizační tým CzechTourism Ing. Petr Kratochvíl - marketingová podpora v regionech Partneři Svaz obchodu a cestovního ruchu Czech Tourism Česká společnost pro jakost Krajské úřady Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 10

11 Výstupy + indikátory - xx certifikovaných regionálních produktů - xx certifikovaných suvenýrů - xx zapojených firem - xx certifikovaných kamenných prodejen - xx certifikovaných příležitostných prodejen - maloobchodní obrat z certifikovaných výrobků - maloobchodní obrat v certifikovaných prodejnách - maloobchodní obrat e-shopu - xx regionálních výstav - celostátní soutěž - účasti na specializovaných veletrzích - 1 x specializované webové stránky + 1 x Dopady - zachování existence regionálních produktů a jejich rozšíření - podpora regionálních tradic - vytvoření sítě prodejen umožňující na rozdíl od sítí globálních prodej regionálních produktů - podíl na financování HK CR a její sítě - zvýšení obratu firem - zvýšení prestiže HK - efektivní propagace České republiky - posílení účinnosti reklamní podpory cestovního ruchu - Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 11

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Zásady pro udělování a užívání značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky ŽELEZNÉ HORY regionální produkt ve znění platném od 25. 10. 2011 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Pardubického kraje. 1/6 Zásady pro udělování a užívání

Více

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů služeb do jeho nabídky Vít Pechanec projektový manager Jeden ze 7 projektů Pardubického kraje na podporu cestovního ruchu, spolufinancovaných ze strukturálních

Více

Regionální značka v Moravské bráně

Regionální značka v Moravské bráně Regionální značka v Moravské bráně Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Hranice, 17. ledna 2012 Program 1. úvod co je regionální značení (shrnutí obsahu prvního semináře) 2. typy výrobků

Více

Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky VYSOČINA regionální produkt 1. Značka VYSOČINA regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka VYSOČINA regionální produkt (dále jen značka ) byla vytvořena v rámci systému

Více

Zásady pro udělování a užívání značky KRKONOŠE originální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky KRKONOŠE originální produkt Zásady pro udělování a užívání značky KRKONOŠE originální produkt ve znění platném od 15. 3. 2011 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku KRKONOŠE originální produkt Zásady pro udělování

Více

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky PODKRKONOŠÍ regionální produkt ve znění platném od 26.5.2008 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PODKRKONOŠÍ regionální produkt Regionální značení

Více

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky POLABÍ regionální produkt ve znění platném od 1. ledna 2012 včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku POLABÍ regionální produkt 1/6 Zásady pro udělování

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V'

MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.: 3. VYZVU. k předkládání žádostí o udělení značky , V' MAS Regionu Poodří, Z.S., vyhlašuje ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s.:, 3. VYZVU k předkládání žádostí o udělení značky, V' "MORAVSKE KRAVARSKO regionální produkt U STRAVOVACí A UBYTOVACí

Více

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt. ve znění platném od

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt. ve znění platném od Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt ve znění platném od 13. 2. 2007 Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt 1 Značka MORAVSKÝ KRAS regionální

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Zásady pro udělování a užívání značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt včetně přílohy č. 1: Certifikační kritéria pro značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt. ve znění platném od

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt. ve znění platném od Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt ve znění platném od 21. 1. 2014 1. Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka MORAVSKÝ KRAS regionální produkt

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Zpracoval(a): David Karčmář Datum: 26.4.2016 Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Cestovní ruch v Moravskoslezském

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

Zásady pro udělování a užívání značky

Zásady pro udělování a užívání značky Zásady pro udělování a užívání značky PRÁCHEŇSKO regionální produkt ve znění platném od 18. 121. 20131 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt. ve znění platném od 1. 4. 2011

Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt. ve znění platném od 1. 4. 2011 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt ve znění platném od 1. 4. 2011 Zásady pro udělování a užívání značky HANÁ regionální produkt 1. Značka HANÁ regionální produkt 1.1 Cíl značky

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem Partnerství pro rozvoj cestovního ruchu na území Pardubického kraje Základní informace o významu a aktivitách nově vznikající Destinační společnosti Východní Čechy Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015

Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015 Nové výzvy nejen elekronické farmacie v roce 2015 Petr Kasa Předseda představenstva Pilulka Lékárny, a.s. Předseda představenstva CoPharm, a.s. Jednatel Top Farma s.r.o. 1 Agenda Online nejsou jen e-shopy

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MANUÁL OBCHODNÍHO PARTNERA

MANUÁL OBCHODNÍHO PARTNERA MANUÁL OBCHODNÍHO PARTNERA Výhody spolupráce minimální vynaložení nákladů při prodeji systému TWIS systém TWIS je modulární a vždy on-line přístupný, neprodáváte krabice, ale jednoduše on-line registrujete

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Celkový popis realizace projektu Spolupráce

Celkový popis realizace projektu Spolupráce Celkový popis realizace projektu Spolupráce 1. Žádost 1.1 Registrační číslo: 11/013/4210a/671/000047 1.2 Časové rozložení: Datum zahájení přípravy Leden 2011 Datum zaregistrování Žádosti o Dotaci 6.1.2013

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Regionální turistické portály a zapojení podnikatelů do jejich nabídky www.slovacko.cz AVEDON destinační agentura regionu Slovácko Hospitality & Tourism

Více

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu

European Destinations of Excellence EDEN. Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu European Destinations of Excellence EDEN Ing. Rostislav Hošek Odbor cestovního ruchu Ročník 2009/2010 Hlavní téma: Voda turistický cíl a) Zhodnocení potenciálu u vodních ploch a přírodních vodních zdrojů

Více

PODNIKEJTE VE SVĚTĚ KRÁSY

PODNIKEJTE VE SVĚTĚ KRÁSY PODNIKEJTE VE SVĚTĚ KRÁSY ENII-NAILS vítejte v našem světě, ve světě kouzel nehtové kosmetiky Jsme česká společnost působící v rámci celé Evropy a již více jak 11 let děláme ženy krásnější. Stali jsme

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.)

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 6.1.2012 1 Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt ve znění platném od 1. 2. 2012 Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt 1. Značka MORAVSKÁ BRÁNA regionální

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

B) Parametry na úrovni projektů

B) Parametry na úrovni projektů NPPCRR Číselník povinných parametrů MMR Legenda k vyplnění políčka Rozhodující projektové parametry v elektronické žádosti. U podprogramu č. 2 Marketingové aktivity v CR, žadatel povinně vyplňuje parametr

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální

Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt Verze I ve znění platném od 1. 2. 2012 Zásady pro udělování a užívání značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt 1. Značka MORAVSKÁ

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška Národní vinařské centrum, o.p.s. Obsah prezentace Projekt podpory a propagace vinařské turistiky Certifikace

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze)

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze) STRATEGICKÁ ÚLOHA 2 Turistické informační centrum (TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) informace o všech službách souvisejících s cestovním

Více

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb

Prezentace. Okresní hospodářské komory Cheb Prezentace Okresní hospodářské komory Cheb Okresní hospodářská komora Cheb byla založena v roce 1993 k podpoře podnikatelských aktivit cílem OHK Cheb je především ochrana zájmů podnikatelské sféry a veškeré

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK 2016-2017 Zpracoval: Bc. Ilona Šnebergerová Bc. Filip Beránek 1 Obsah: 1. Úvod...3 2. Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu...3 2.1. Zvýšení

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu

Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Aktivity ARR pro rozvoj cestovního ruchu Destinační management a jeho přínosy pro rozvoj cestovního ruchu 20. 3. 2013 ARR realizuje projekty: - Stezka technických atraktivit (bez marketingu) - Destinační

Více

BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR

BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR NABÍDKA PRODUKTOVÝCH BALÍČKŮ DCR v cestovní kanceláři, jako výraz podpory DCR Petr Krč, obchodní a produkční ředitel ATIS a.s. Posouzení dané problematiky z pohledu CK ATIS (specialisty na pobyty v ČR

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Export zboží služeb a investic

Export zboží služeb a investic Export zboží služeb a investic rady pro úspěšný vývoz Základní instituce podporující export českých firem Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Zastupitelské úřady

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU Dokument: PŘÍLOHA H POKYNŮ PRO ŽADATELE Způsob realizace: Grantové schéma - Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji opatření 3.2 SROP Vyhlašovatel: Olomoucký kraj PRAVIDLA

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Deklarace Destinačního fondu

Deklarace Destinačního fondu Deklarace Destinačního fondu Českého Švýcarska 1) A) Prohlášení České Švýcarsko je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt

Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt Zásady pro udělování a užívání značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt 1. Značka ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt 1.1 Cíl značky Značka ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt (dále jen značka

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Spolupráce výroba velkoobchod v oboru TZB

Spolupráce výroba velkoobchod v oboru TZB Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB Spolupráce výroba velkoobchod v oboru TZB Dr. Ivan Bohata Vztah výroba velkoobchod vzor 2001 Na konferenci AOV v roce 2001 jsme si položili zásadní otázku:

Více

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů?

FAQ. Jsou podporovány projekty, jejichž příjmy nestačí ani k plnému pokrytí provozních nákladů? FAQ k 25. kontinuální výzvě Integrovaného operačního programu v Prioritní ose 4a Národní podpora cestovní ruchu, cíl Konvergence a Prioritní ose 4b Národní podpora cestovního ruchu, cíl Regionální konkurenceschopnost

Více

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):...

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... II. KONKURENCESCHOPNOST FIRMY (3) Vyberte (zaškrtněte ),

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Firma a fakturační údaje Ing. Ivan Doubek Sokola Tůmy 1 Ostrava Mariánské Hory 709 00 IČ: 641 30 576 Jsem zapsán na Živnostenském úřadě města Ostravy. V případě registrace a

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více