Okresní hospodářská komora v Jablonci n.n. REGIONALNÍ PRODUKTY A SUVENYRY. Návrh projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okresní hospodářská komora v Jablonci n.n. REGIONALNÍ PRODUKTY A SUVENYRY. Návrh projektu"

Transkript

1 REGIONALNÍ PRODUKTY A SUVENYRY Návrh projektu Ing. Jan Verl, Pavel Vích Jablonec nad Nisou Srpen 2008

2 Preambule... 2 Stručný obsah projektu... 3 Cíle projektu... 6 Cílové skupiny... 6 Nástroje spolupráce... 6 Role účastníků a forma zapojení... 6 Podmínky pro zapojení... 8 Přínos pro cílovou skupinu... 8 Rizika projektu... 8 Vazby na jiné projekty... 9 Vnitřní postupy řízení a organizace... 9 Realizační tým OHK Jablonec Realizační tým HK ČR Realizační tým CzechTourism Partneři Výstupy Dopady Preambule Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Z českých a moravských regionů pochází pestrá paleta výrobků, které jsou spojeny s tradicí a umem místních lidí, jsou velmi kvalitní a šetrné vůči přírodě a životnímu prostředí. Tyto výrobky a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru je do nich vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše. Z toho důvodu se u nás zavádějí regionální značky, které garantují jejich původ, originalitu a vazbu na konkrétní území, a zároveň slouží ke zviditelnění místní produkce. Ve všech regionech však i přesto dochází k zániku tradičních řemesel a typických výrobků z důvodu jak ekonomických (silná koruna apod.), ale i konkurenčních (firmy z východní Asie apod.). Mikrofirmy a malí podnikatelé - výrobci - nemají potřebné nástroje a prostředky k účinné propagaci a distribuci svých výrobků. Proto je nanejvýš žádoucí plně podpořit vytváření trvalých vazeb mezi výrobci a prodejci, seskupování do obchodních sítí a společné získávání pozice na trhu a případně i hledání nových forem prodeje a hledání nových odbytišť. V současné době je třeba volit řadu nových způsobů jak dosáhnout narůstu domácího cestovního ruchu, ať ze zahraničí, tak realizovaného českými občany. Turisté chtějí v místě svého regionu nejen poznávat přírodu, historii, sportovat, bavit se, ale i chtějí také poznávat místní tradice, zažít specifika regionu a v neposlední řadě přivézt si upomínku na svůj pobyt. Suvenýry a regionální produkty s atributy suvenýrů jsou tak velmi efektivními propagačními prostředky. Jsou jediným hmotným připomenutím stráveného pobytu, jsou dosud zcela opomíjenou a přitom velmi důležitou součástí turistické nabídky regionu. Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 2

3 Hospodářská komora a její složky mají tímto možnost regionální výrobu nikoli pouze kampaňovitě, ale opravdu dlouhodobě podporovat vytvářením trvalých vazeb mezi výrobci a prodejci, certifikovat výrobky i rozvíjet a i realizovat prodej prostřednictvím certifikované sítě prodejen i zapojením svého e-shopu do tohoto certifikovaného systému. Nezanedbatelným přínosem je i skutečnost, že realizace záměru je významným počinem v úsporách energií úsporách najetých kilometrů = podporou vynuceně moderní regionální samozásobitelnosti... Stručný obsah projektu Za účelem vytvoření příležitosti pro výrobce na jedné straně a nabídky pro turisty na druhé straně, navrhujeme realizovat řadu na sebe navazujících kroků, které by respektovaly a rozvíjely východiska uvedená v preambuli. To předpokládá identifikovat regionální výrobce, certifikovat jejich výrobky, vyhledávat a certifikovat potenciální prodejní místa - například turistická informační centra, sportovní a ubytovací zařízení, obecní a městské úřady, specializované obchody, specializované nebo jiné regionální příležitostné akce, ale i samotné výrobce a jejich prodejny. K zajištění všech těchto činností navrhujeme využít již vybudovanou sít kontaktních míst hospodářské komory - regionálních i oborových. Tato kontaktní místa by přesně definovaným způsobem, na základě místní znalosti, prováděla identifikaci vhodných podnikatelských subjektů k zapojení do projektu. Tyto subjekty by byly registrovány prostřednictvím portálu na kterém je vytvářeno potřebné prostředí. Přesně specifikovaná vybraná kontaktní místa budou zajišťovat jednoduchou certifikaci regionálních produktů, ale i jejich prodejen. Tato certifikace je nezbytná pro zamezení kýčovitosti, pro dosažení dobré kvality produktů, pro zachování kontinuity a dalšího pozitivního rozvoje. Ke zjednodušení popisu použijeme jednoduchého grafického znázornění: Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 3

4 Součástí certifikace bude rovněž klasifikace, zda se jedná o regionální produkt či suvenýr (je možné zařadit do obou skupin) a kategorizace (potraviny, dřevěné, skleněné aj. výrobky). Zjednodušeně lze říci, že regionální produkt je ten, který je vyráběn v tom kterém regionu a může, ale nemusí tento region zřetelně propagovat, zatímco suvenýr je produkt, který může být vyroben i mimo region, ale jeho hlavní funkcí je tento region propagovat. Certifikace produktů i prodejen bude nabízena za úplatu, avšak pouze spíše symbolickou (řádově desítky až stovky korun za každou produktovou řadu), což by bylo příjmem příslušné složky HK a také, HK CR. Takto certifikované produkty budou dále nabízeny. Nabídka bude mít více forem: a) e-shop na HKCR na svých webových stranách nabízí využití e-shopu, prostřednictvím redakčního systému přístupného všem složkám HK. (veletrhy a regionální výstavy cestovního ruchu) Na tomto e-shopu navrhujeme vytvořit kategorie Suvenýry a Regionální produkty s podkategoriemi. Zde budou mít možnost nakupovat především podnikatelé=prodejci a s maloobchodní přirážkou také i přímí zákazníci především ze zahraničí. b) specializované akce Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 4

5 V České republice se koná řada regionálních, ale i odborných výstav a veletrhů zaměřující se na cestovní ruch. Většina z těch regionálních výstav se potýká jak s návštěvností, tak obsahem. Navrhujeme využít těchto akcí k prezentaci suvenýrů, jako nejefektivnějšího propagačního prostředku, tak i regionálních produktů (vice na Během těchto akcí doporučujeme pořádat soutěže o nejlepší produkt či suvenýr ve smyslu již realizované akce na regionálním veletrhu cestovního ruchu v Libereckém kraji EuroregionTour Jablonec Na podporu celého navrhovaného programu (podpora výroby i prodeje), navrhujeme pořádat soutěže o nejlepší regionální produkt či suvenýr. Tyto soutěže mohou být realizovány v jednotlivých krajích, s tím, že vždy 1x ročně proběhne celostátní finále nejlépe v Jablonci nad Nisou a nebo v rámci veletrhu CR Region Tour a GO Brno. c) kamenné obchody V současnosti je v každém regionu nejméně jeden specializovaný obchod nabízející jak suvenýry, tak i regionální produkty. Tyto prodejny je vhodné propojit a doplnit o další místa prodeje a vytvořit tak pod jednou značkou / logem / prodejní sít, ve které budou produkty nabízeny. Hlavní předností je splnění nejdůležitějšího předpokladu pro provozování dobrého obchodu být vidět. Jednotné označení prodejen regionálních výrobků a suvenýrů je zcela nezbytným předpokladem úspěchu celého záměru. Nejvhodnější organizační formou se jeví frančízing, který plní všechny požadované atributy spolupráce. Zapojení do této sítě by mělo být opět hrazené (na krytí nezbytných marketingových nákladů), ovšem tento poplatek by měl být v rozsahu maximálně stovek korun v podstatě náklad za jednoduché označení prodejny, případně za nezbytné doplnění jejího vybavení. Následně by měl být každoročně vybírán tzv. frančízingový poplatek v rozsahu cca 3 5% z realizovaných obchodů. d) příležitostná prodejní místa Do této kategorie spadají různé skupiny ať například prodejci na různých kulturních akcích, poutích..., tak i samotní výrobci suvenýrů a produktů, kteří při své výrobě nabídnou turistům a návštěvníkům možnost podílet se na výrobě (často skláři, keramici, bižuterní výrobci atp...) a zavádějí tím i prodej produktů. Jedná se o podobný způsob spolupráce jako u kamenných obchodů rovněž zapojení do frančízové sítě. Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 5

6 Cíle projektu Poskytnout podporu mikrofirmám a malým výrobcům. Rozvíjet tradiční řemeslná a průmyslová odvětví jednotlivých regionů. Nabídnout turistům kvalitní produkty připomínající jejich pobyt v daném regionu. Vytvořit trvalé vazby mezi výrobci a prodejci, za účelem vytvoření nabídky pro návštěvníky regionu. Podpořit rozvoj turistiky v jednotlivých regionech. Cílové skupiny Cílových skupin je více - v závislosti na způsobu zapojení do projektu. V zásadě lze identifikovat tři základní cílové skupiny: A) hospodářská komora a její složky B) výrobci regionálních produktů / suvenýrů C) prodejci a prodejní místa Nástroje spolupráce - Frančízing - klasický prodej v zřetelně a zapamatovatelně označené síti prodejen - Certifikace regionálních produktů a suvenýrů (záruka pravosti, kvality a udržitelnosti) - Prodej v certifikovaných prodejnách (záruka kvality a udržitelnosti) - Využívání internetového jednotného prostředí pro všechny výrobce i zákazníky - On-line internetový obchod - Jednotné obchodní podmínky mezi výrobci a prodejci - Jednotné obchodní podmínky mezi poskytovatelem frančízy a jejími nabyvateli tj. výrobci a prodejci - Technická a zákaznická podpora součástí prodejní sítě Součástí frančízy bude zároveň udělení certifikátu produktů nebo prodejen, jejich označení (visačky, vývěsní štíty) a poplatek za vytvoření prezentace na webu Prodej prostřednictvím programu e-shopu na by měl zajistit prodej celé široké škály kvalitních a regionálně příslušných dárkových předmětů na území republiky, ale i do světa. Role účastníků a forma zapojení OHK v Jablonci nad Nisou - leader projektu a správce (majitel) frančízy - bude kontrolovat a řídit poskytování frančízy a certifikační proces v rámci celé HK ČR - bude provozovatelem webu jako základního komunikačního, informačního a propagačního média pro projekt v rámci celé ČR - bude, stejně jako ostatní kontaktní místa HK, vytvářet podmínky v rámci podpory turistického ruchu a pro vyhledávání vhodných produktů (suvenýrů a jejich výrobců) ve svém regionu - bude, stejně jako ostatní kontaktní místa HK, ve spolupráci s výrobci a distributory vyhledávat a doporučovat konečné prodejce těchto produktů ve svém regionu Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 6

7 Hospodářská komora ČR - poskytovatel frančízy - využije své sítě Informačních míst pro podnikatele k oslovování regionálních výrobců a rovněž k zajištění certifikace původu výrobků - využije systém AXIS4 pro vyhledávání nových dodavatelů popřípadě odběratelů - bude národním koordinátorem projektu = koordinátorem certifikace a poskytovatelem frančízové licence - bude ve smluvním vztahu s OHK Jablonec nad Nisou, s výrobci i prodejci jako nabyvateli frančízy a se svými obchodními zástupci, kteří budou frančízu nabízet a prodávat. CzechTourism (marketingová společnost podporující rozvoj cestovního ruchu) zapojí své marketingové kanály na podporu a rozvoj obchodní sitě. Výrobci regionálních produktů / suvenýrů nabyvatelé frančízy Každý ze zájemců o spolupráci z řad výrobců předá příslušné OHK podklady ke svým výrobkům v rozsahu fotografie, ceník, případně charakteristické vzorky. Tímto vyjádří svoji vůli zapojit se do programu. HK s ním sepíše smlouvu, kde bude specifikován sortiment, práva a povinnosti jednotlivých stran a odměna HK za tuto činnost, dále pak způsob prokazování sjednaných obchodů prostřednictvím HK. Bude provedena certifikace jeho výrobků / výrobkové řady. Automaticky bude zařazen do soutěže o nejlepší regionální produkt / suvenýr. Každý ze zájemců z řad výrobců suvenýrů bude mít možnost stát se obchodním zástupcem, to znamená, že může nabízet potencionálním prodejcům a odběratelům celý sortiment svých certifikovaných výrobků, eventuelně produktů svých kolegů. Práce obchodního zástupce bude honorována podílem z obratu (provizí). Prodejci a prodejní místa nabyvatelé frančízy Prodejny suvenýrů a dárkového zboží, informační centra městská a turistická, prodejny u památkových objektů, hotely, horské hotely, penziony a další turisticky a rekreačně zajímavá místa, podniky, úřady. V prodejnách budou ukázkové kusy, které dodá výrobce zdarma (nebo částečně zaplacené) a další výrobky již budou podle dohody výrobce prodejce v komisi nebo i v běžném prodeji. Obchodní zástupci - (samostatní podnikatelé prodávající produkty i frančízu) Každý ze zájemců z řad výrobců regionálních produktů a suvenýrů bude mít možnost stát se obchodním zástupcem, to znamená, že může nabízet potencionálním prodejcům a odběratelům celý sortiment. Obchodní zástupci budou mít svoji provizi z dosaženého obratu. Dodavatelsko-odběratelské vztahy budou pouze věcí výrobce prodejce, nikoli poskytovatele frančízy. Odměna poskytovatele (majitele) frančízy je dána podílem z obratu (provize z prodejní ceny výrobce) a frančízovým poplatkem. Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 7

8 Podmínky pro zapojení - Užívání jednotného logo, reklamy a PR - Respektovaní obchodních a smluvních podmínek - Jednotný systém logistiky a distribuce produktů - Platební kázeň bez dodavatelského úvěrování - První vzorek suvenýru do distribučního místa zdarma (nad 200 Kč 50% ceny) - Krátké dodací lhůty (48 hodin) - Elektronická komunikace - Přistoupení k Etickému kodexu Přínos pro cílové skupiny Projekt bude mít značně pozitivní přínosy pro všechny cílové skupiny: A) hospodářská komora a její složky - získání velmi prestižního produktu, který může znamenat pozitivní hodnocení komory - dlouhodobá podpora malého a středního podnikání - využití organizačního a řídícího potenciálu HK ČR, včetně systému kontaktních míst - získání významné obchodní příležitosti B) výrobci regionálních produktů / suvenýrů - zejména získají možnost mít kde prodávat a záruku včasné platby - získají možnost propagace svých výrobků C) prodejci a prodejní místa - pro prodejce je to zejména záruka kvality zboží Pro všechny zůčastněné je hlavním pozitivním přínosem velmi viditelná síť prodejen a především jedinečná možnost rozsáhlé propagace a PR... Rizika projektu Rizika projektu byla identifikována především v těchto oblastech: - nedostatečné pochopení dlouhodobé ekonomické důležitosti a tím i nedostatečná podpora státních orgánů a organizací - pomalý rozběh zapříčiněný nedostatkem podpory organizační a finanční - nevhodná metodika certifikace - nesprávný výběr kritérií výběru produktů - nevhodný výběr prodejců - neúplný výběr výrobců - nevytvoření distribučních kanálů - nedostatečný osvěta - špatná součinnost jednotlivých zapojených subjektů - neprovázanost mezi jednotlivými činnostmi partnerů - nízká odbornost jednotlivých členů týmů Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 8

9 Vazby na jiné projekty Projekt navazuje na projekty HK CR Informační místa pro podnikatele. Rovněž dále rozvíjí aktivity některých OHK v oblasti certifikace původu zboží. Mimo HK CR navazuje na projekt Domácí výrobky (www.domaci-vyrobky.cz), realizovaný v předchozích letech a nyní je koordinován na národní úrovni Regionálním environmentálním centrem Česká republika, o.s. (REC ČR). Je záměrem tento projekt prostřednictvím regionální, ale i oborové části HK CR, rozšířit do celé CR, avšak za výrazně zjednodušených podmínek. Přímá souvislost tohoto projektu je s prodejní výstavou a soutěží pořádanou OHK Jablonec nad Nisou Vnitřní postupy řízení a organizace Vlastní realizace projektu bude probíhat formou koordinace veškerých činností ze specializovaného pracoviště zřízeného při OHK. Předpokládá se velmi úzká spolupráce s HK ČR a partnerskými subjekty z komorové sítě s využitím standardizované metodiky jejich řízení. Tato pravidla budou konkretizována v Organizační směrnici projektu schvalované Řídícím výborem tvořeným zástupci OHK Jablonec, HK ČR a několika dalších subjektů (mimo složek HK ČR to bude CzechTourism, MPO ČR ) již na začátku samotného projektu. Organizační směrnice projektu bude stanovena s ohledem na: - cíle a rozsah projektu - na zájmy partnerských subjektú z HK ČR i z resortů MPO ČR, MMR ČR - jednotlivé realizační fáze - výstupy projektu Bude definovat zejména: - pravidla komunikace - požadavky na zdroje a součinnost - organizační strukturu s jasně vymezenými rolemi a odpovědnostmi - písemnosti z pohledu jejich struktury, formátu, jmenné konvence apod. - pravidla frančízingu - finanční toky Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 9

10 Snadné vyhodnocování úspěšnosti realizace projektu bude umožněno na základě specifikování postupných cílů a především měřitelných indikátorů. Řada z aktivit vyžaduje hluboké odborné znalosti a potřebné know how, jakož i vyvinuté postupy či technologie. Jejich nákup prostřednictvím subdodávky je z hlediska projektu nejefektivnější. Naplnění struktury bude provedeno v okamžiku zahájení realizace projektu. Řídící výbor bude obsazen zástupci všech zúčastěných (předkladatele, realizátorů, partnerů). V projektovém týmu budou zastoupeni jak zástupci regionálních složek, tak profesní části HK, rovněž však i zástupci partnerských organizací, ale i odborníci, přičemž struktura projektového týmů se může měnit podle činností v projektu, navíc budou operativně (členové budou postupně přibírání podle konkrétních úkolů) doplňováni jeho členové o odborníky z jednotlivých oblastí. Nad složením projektového týmu bude nadřazen vedoucí projektu, který bude mít statut řízení s odpovědností za dosažení cílů projektu a administrátor projektu s odpovědností za správnost administrace, řízení a účtování projektu. Za činnost a výsledky jednotlivých aktivit bude zodpovídat konkrétní osoba, která bude určena na úvodním zasedání. Na straně partnerů bude rovněž definován tým včetně osoby zodpovídající za výsledky na straně partnera. Realizační tým OHK Jablonec Pavel Vích Ing. Jan Verl Miroslav Vybíral Jarmila Kopecká Petra Raisová - předseda OHK Jablonec nad Nisou, člen DR HK ČR - manažer projektu - koordinátor sítě regionálních produktů - distributor regionálních výrobků - administrace výrobců Realizační tým HK ČR Svatava Nováková - e-shop Michaela Janáková -.. Realizační tým CzechTourism Ing. Petr Kratochvíl - marketingová podpora v regionech Partneři Svaz obchodu a cestovního ruchu Czech Tourism Česká společnost pro jakost Krajské úřady Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 10

11 Výstupy + indikátory - xx certifikovaných regionálních produktů - xx certifikovaných suvenýrů - xx zapojených firem - xx certifikovaných kamenných prodejen - xx certifikovaných příležitostných prodejen - maloobchodní obrat z certifikovaných výrobků - maloobchodní obrat v certifikovaných prodejnách - maloobchodní obrat e-shopu - xx regionálních výstav - celostátní soutěž - účasti na specializovaných veletrzích - 1 x specializované webové stránky + 1 x Dopady - zachování existence regionálních produktů a jejich rozšíření - podpora regionálních tradic - vytvoření sítě prodejen umožňující na rozdíl od sítí globálních prodej regionálních produktů - podíl na financování HK CR a její sítě - zvýšení obratu firem - zvýšení prestiže HK - efektivní propagace České republiky - posílení účinnosti reklamní podpory cestovního ruchu - Návrh projektu Regionální produkty a suvenýry 11

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY

ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Mediální partner akce Studijní materiály ZNAČENÍ MÍSTNÍCH PRODUKTŮ, MARKETING A PROPAGACE ZNAČKY Vzdělávací akce je součástí projektu Šetrné hospodaření v krajině a územích soustavy NATURA 2000 Datum:

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

Vademecum pro profesionály ve světě MICE

Vademecum pro profesionály ve světě MICE Vademecum pro profesionály ve světě MICE 2. díl Jak se prodávat marketing MICE s malým rozpočtem Autoři: PhDr. Milan Havel PhDr. Kazimír Jánoška MCG, s.r.o. Management Consulting Group, s.r.o. Praha 2008

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI STUDIE PROVEDITELNOSTI Vzdělávací centrum pro uchování tradičních venkovských řemesel a zpracování místních produktů Prosinec 2013 Autor: Ing. Petr Liška a spol. Tato studie byla spolufinancována Evropskou

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU

INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA INFORMAČNÍ BROŽURA O FRANCHISINGU Franchising jako optimální metoda podnikání pro MSP Pro Hospodářskou komoru

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Středočeský kraj prosinec 2007 Část 3 NÁVRH NA VYTVOŘENÍ KLASTRU CESTOVNÍHO RUCHU Obsah: 1 Úvod... 2 2 Klastry... 2 2.1 Definice a principy

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah

Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah Návrh věcného záměru zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu Obsah A) Obecná část... 3 1. Vymezení pojmů... 3 2. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)... 7 2.1. Důvod předložení a cíle...

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU

EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU EFEKTIVNÍ ÚČAST NA ZAHRANIČNÍM VELETRHU Obsah Úvodní slovo.................................................................................................................... 1 1. Je veletrh správnou volbou?......................................................................................

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

METODIKA VEDENÍ PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ

METODIKA VEDENÍ PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.1.00/37.0108 PODPORA OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ A KLIMATICKÉ ZMĚNY VE

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více