červen 2013 I ročník 55 junák Zvaž, odměř, odlij Dýmovnice Družinová soutěž na tábory! Výprava dobrodružství na táboøe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2013 I ročník 55 junák Zvaž, odměř, odlij Dýmovnice Družinová soutěž na tábory! Výprava dobrodružství na táboøe"

Transkript

1 červen 2013 I ročník 55 junák Zvaž, odměř, odlij Dýmovnice Družinová soutěž na tábory! Výprava dobrodružství na táboøe

2 NATOČ VIDEO! A ZÍSKEJ PRO SVŮJ ODDÍL HRU PIATNIK ZDARMA! Stačí natočit se svými kamarády z oddílu či družiny video s návodem na hraní vybrané deskové hry. Jak? Je to snadné. Napiš na a vyber si ze seznamu hru, kterou bys chtěl získat. My ti jí pošleme. Na oplátku je třeba natočit krátký video návod, podle kterého se hru naučí hrát ostatní. Nemáš kameru nebo herecký kurz? Nevadí. Spot lze natočit na mobilní telefon a herecké nadání není rozhodující. Důležitá je jednoduchost a nápaditost. PŘEŽILI BYSTE V PRAVĚKU? Možná jste šikovní a bystří, ale obstáli byste v době kamenné, kdy neexistovaly dnešní technické vymoženosti? Život byl jedno velké putování krajinou a hledání něčeho k snědku. Naučte se s novou hrou vytvořit strategii přežití, odkázáni pouze na přírodu a vlastní ruce. Každá hra od PIATNIK rozvíjí vaše dovednosti a výborně vás pobaví. 9 kostek, 54 obrázků, 10 miliónů kombinací, nekonečné příběhy... Jedinečná společenská hra, která rozvíjí představivost a fantazii dětí i dospělých. Hoďte kostkami a vyprávějte příběh. Pohádku, horor, nebo jakýkoli jiný. Podívejte na obrázky a příběh se sám začne rozvíjet! Chcete hry na svůj letní tábor? Ozvěte se na mail

3 Rasa Tharanů si hlídá své posvátné ohně před invazí ze Země, pozemšťané se je snaží uhasit a tak si podrobit tuto bojovnou rasu. Foto: Vašek Havlíček, oddíl Wakan, Šumperk Neoznačená fota: archiv oddílu Vločka Plzeň Nabít a k palbě připravit! Domluvte se s vedením oddílu a po stavte si vlastní lezeckou stěnu nebo jinou táborovou stavbu! Mrkejte, co všechno se dá na táboøe s družinou podniknout! Ze svých letošních táborových zážitkù nám pak nezapomeòte do redakce zaslat pár vydaøených fotografií. Nìkolik vylosovaných samozøejmì sladce odmìníme. Fotky posílejte na skaut.cz, do pøedmìtu zprávy pište TÁBOROVÉ FOTO Lítání na lanových překážkách. Foto: Martin Pittner Píťa, středisko Přelouč Hurá na tábor! Co takhle loutkové divadlo s vlastnoručně vyrobenými loutkami? Rytířská klání táborníků střediska Zlatá stezka Prachatice. Foto: Jiří Chlumecký Georgina Válení sudů v kopřivách zvládnou jen ty největší drsonia drsoňky! Na táborovém závodním okruhu to vře!

4 Jak na stezku? Než zaèneš s plnìním úkolù, najdi své místo pro prozkoumání jeskynì. Oznaè si u každé barvy tvrzení, které splòuješ. Èím více vpravo je tvrzení položené, tím vìtší má na tebe nároky. Mùže se stát, že nesplníš ani to umístìné nejvíce vlevo, nevadí, zaèneš úplnì pøed jeskyní. Po splnìní všech úkolù se k jeskyni vraś a zjisti, jak jsi se v jednotlivých oblastech (barvách) zlepšil. Posunul-li ses alespoò o jeden stupeò dál nebo jsi jeskyni prošel, mùžeš si podepsat bod stezky stejné barvy! Podle mapy naplánuji celodenní výpravu pro družinu nebo oddíl, popíšu trasu a podle mapy urèím délku a nároènost cesty. Tvůj úkol bude nejnáročnější. Jako ten velký a zkušený v družině musíš všechno dobře naplánovat a vést celou výpravu. Ve skutečnosti to ale není tak tvrdý oříšek. A družina ti jistě trochu pomůže. Nejprve se domluvte, kam chcete výlet podniknout. Můžete jít celou cestu pěšky, nebo si putování zkrátit vlakem či autobusem. Tak se zase dostanete dál od tábora do míst, která neznáte. Co může být cílem? Hrad, přírodní zajímavost, jeskyně, známý vrchol hor, město, farma, kde se dá domluvit prohlídka nebo jízda na koni a mnoho dalších. Když si nebudete vůbec vědět rady, zkuste třeba projít minulá čísla časopisů, najdete tam hned několik tipů na výlety ve svém kraji. A pokud i tak nevíte? Zkuste se zeptat někoho, kdo okolí zná, nejen vůdce, ale třeba v nejbližším infocentru, skautů v sousedním táboře nebo místních obyvatel. Pokud plánujete puťák už před táborem, máte to o hodně snazší. Na internetu najdete spoustu super tipů na výlety. Čím víc zajímavostí navštívíte, tím pestřejší výlet bude. Cíl/cíle puťáku:.. Teď jak se tam dostanete. Prober oddílové mapy. Pokud tam nenajdeš vhodnou turistickou mapu oblasti, kam se chcete vydat, popros vůdce, ať ji koupí. Při plánování trasy může vyvstat mnoho otázek: Kolik dní nám výlet zabere? Nejlepší je putovat pro začátek 2 3 dny (tedy 1 2 noclehy mimo tábor). Až si příští rok budete jistější svojí zdatností, můžete se vydat na delší túru třeba mimo dobu tábora. Jakou vzdálenost za den zvládneme ujít? Na to si odpověz s pomocí znalostí zdatnosti svojí družiny. Pokud jste všichni sportovci a ostřílení táborníci, 20 km zvládnete hravě. Máš-li ale v družině hodně malé skautíky, raději zvol na den kratší trasu kolem 12 km. 4 SKAUT 06/2013

5 Musíš počítat s tím, že někteří nejsou zvyklí na chůzi s batohem. Cestu si přece můžete kdykoli prodloužit. Není špatné mít v záloze také náhradní kratší variantu pro špatné počasí. Jaká trasa je vhodná? Vol trasu po turistických značkách. Vyhni se silnicím, ale raději i chůzi po neznačených cestách. Kde a jak budeme spát? To je dost důležitá otázka. Nejlepší je najít si nějaké veřejné tábořiště. Těch je ale málo. Pokud je vaším cílem národní park nebo chráněná krajinná oblast, možná najdete v mapě nouzové nocoviště či chatku, kde se smí spát. Pokud budete tábořit mimo chráněné oblasti, máte to snazší. Můžete si rozložit stan klidně na louce. Jak to bude s vařením? Zjisti si, jaká jsou pravidla pro rozdělávání ohně v krajině! Pravidla pro rozdělávání ohně oheň nesmí být umístěn oheň musí Na tom, co budete vařit, se domluvte s družinou. Budeme cestovat také vlakem nebo autobusem? Pokud ano, dej někomu z družiny za úkol najít vhodný spoj. Čím se budeme bavit, když zrovna nepůjdeme? Nech každého člena družiny, ať si samostatně připraví jednu hru, která se dá hrát za chůze, a jednu, kterou si zahrajete při přestávce. Sám si jich raději vymysli víc. Budeme potřebovat nějaké speciální vybavení? Nezapomeň probrat s družinou, co si mají vzít s sebou a kdo co ponese. Rozděluj společné vybavení podle zdatnosti svých skautů. Až budeš mít tohle všechno připravené, nech si svoje plány raději ještě zkontrolovat vůdcem! TIP Je mokro a ty máš rozdìlávat veèer oheò? Dívej se už cestou po co nejlepším suchém chrastí. Až ho najdeš, nalámej si trochu tìch co nejtenèích vìtvièek do kapes u kalhot. Sice v nich pak budeš mít spoustu lesního smetí, ale chrastí takhle za pár desítek minut doschne.

6 Jak na stezku? TIP Dùvìøuj, ale provìøuj. Všichni èlenové tvojí družiny jsou sice šikovní skauti, ale radìji pøed odchodem zkontroluj, jestli nikdo nezapomnìl nic dùležitého. Tøeba tropiko od spoleèného stanu by mohlo skuteènì chybìt. Ohodnoś se! U každého z následujících tvrzení ohodnoś svùj výkon pøi plnìní stezky. Nejsme ale ve škole, takže žádné známkování. Vždy napiš aspoò jedno slovo nebo slovní spojení, které tebe nebo tvoje snažení vystihuje (sotva, mizernì, dobøe, hustì, s pochvalou apod.). Splnil jsem celý bod stezky Zkusil jsem nìco nového Zdokonalil jsem se Spolupracoval jsem s kamarády Plnìní stezky mì bavilo Ohodnoś se! TIP Zjisti si pøed puśákem, jaké bude poèasí. Není špatné poèasí, jsou jen špatnì obleèení lidé. U každého z následujících tvrzení ohodnoś svùj výkon pøi plnìní stezky. Na místì s rozhledem najdu své stanovištì na mapì a podle mapy popíšu okolí (názvy kopcù, vesnic...). 6 SKAUT 06/2013 Orientovat se dobře v terénu i mapě může být důležité. Určitě bys na výpravě, kterou budete podnikat s družinou, měl vést alespoň část cesty. Nenechávej všechnu práci a zodpovědnost nejstarším skautům a starej se také. Můžeš třeba připravit pořadí, podle kterého kdo povede výpravu podle mapy. Nováčkům a mladším skautům nechte jednoduché úseky a starším rozděl náročnější. Až budeš přebírat mapu po tom, kdo vedl předchozí úsek, nenech si k ní nic říct a sám najdi, kde se právě nacházíte, a splň si i zbytek úkolů tohoto bodu stezky. Zbytek družiny tě zkontroluje. Nepovedlo se ti to napoprvé? Na puťáku máš mnoho příležitostí trénovat a zkusit úkol znovu. Splnil jsem celý bod stezky Zkusil jsem nìco nového Zdokonalil jsem se Spolupracoval jsem s kamarády Plnìní stezky mì bavilo TIP Svoji polohu na mapì najdeš dobøe tøeba podle barvy turistického znaèení, rozcestí nebo blízké vesnice. TIP Podívej se pozornì, z jakého roku je tvoje mapa. Pokud je více než 10 let stará, mìl bys nìkteré údaje v ní brát s rezervou. Kopce ani vesnice sice nikdo nepøestìhoval, ale turistické znaèení se mohlo zmìnit. Také vznikly nebo byly zpevnìny nìkteré cesty a jiné se docela pøes taly používat.

7 Pøespím v pøírodì s bìžným vybavením. Ohodnoś se! U každého z následujících tvrzení ohodnoś svùj výkon pøi plnìní stezky. Splnil jsem celý bod stezky Jaké vybavení potřebuješ k přespání v přírodě? Troufneš si na spaní pod širákem, nebo raději zvolíš stan? Napiš sem seznam věcí, které budeš potřebovat na puťáku k přespání. Pak nech seznam zkontrolovat rádcem Zkusil jsem nìco nového Zdokonalil jsem se Spolupracoval jsem s kamarády Plnìní stezky mì bavilo Stan si na puťák raději vezměte alespoň 1. I když předpověď počasí vypadá dobře, vždy je lepší se připravit i na horší počasí nebo mít alespoň kam schovat batohy před rosou. Tuhle funkci může zastat i dobrá celta. Najdu vhodné místo (rovné, suché) k přespání pod stanem, s kamarádem postavím stan. Tvoje úkoly na této výpravě ještě neskončily. Až vedoucí puťáku určí místo, kde budete tábořit, najdi vhodné místo k postavení stanu nebo ke spaní pod širákem. Nejen pro sebe, ale pro všechny členy skupiny. Pak si vezmi k ruce jednoho kamaráda a stany postav. Dbej na to, aby ses naučil stavět stan samostatně, tak abys ho dokázal postavit i se spolupracovníkem, který stan nikdy nestavěl. Pokud stany nemáte, vyber místo pro uložení bagáže a připrav ho tak, aby šlo bezpečně zakrýt celtou a zajistit proti větru. TIP Pøi hledání místa na spaní si dej pozor, aby to nebyl malý dolík. Zvlášś pokud má pršet. Mohl by ses ráno probudit v kaluži. TIP Polštáøek nebo plyšáka mùžeš klidnì nechat v táboøe. Co bys ale nemìl zapomenout, jsou náhradní ponožky. Trávit noc s mikinou pod hlavou místo polštáøe není nepohodlné, ale spát v mokrých ponožkách, které jsi nosil celý den, urèitì bude! S pomocí mapy a zadané trasy povedu èást výpravy. Tak to je přece docela jednoduché. Vyber si část cesty, na které svoji družinu povedeš. Nech si ukázat na mapě, odkud a kam jdete. Tvůj úsek by neměl být kratší než 5 km a musí mít alespoň jedno rozcestí, kde se musíš správně rozhodnout kam jít, aby sis tento bod stezky splnil. Rozdělám oheň na ohništi, které sám postavím. Ohniště správně zahladím. Tak už jste si našli místo pro táboření a blíží se čas na večeři. Teď nastává tvoje chvíle přidat taky svůj díl práce, něco si vyzkoušet a splnit si bod stezky. SKAUT 06/2013 7

8 Jak na stezku? Vyber vhodné místo pro ohniště a nech si ho schválit někým z nejstarších skautů. Určitě musí splňovat nějaké podmínky. Napadne tě jaké? Napiš je sem. Napiš také, jak se ohniště připravuje TIP Snaž se dávat pozor na cestu. Nebudeš pak tak pøekvapený, až dostaneš do rukou mapu. méně oharků. Ráno pak vystydlé větve a větší oharky (zkontroluj, jestli už jsou studené, pokud ne, tak oheň zalij vodou) z ohniště vykliď. Vystydlé ohniště zakryj původními drny a utěsni je zbytkem hlíny. Snaž se, aby bylo ohniště co nejméně poznat. Pokud uklízíš u trvalého ohniště, alespoň ho dobře uhas a zbav zbytečných zbytků. Pak kolem dobře ukliď a připrav trochu dřeva pro příští výpravu. Pokud je k dispozici stálé ohniště, tak ho využij. Pak veď svoji družinu při výpravě pro dřevo. Nezapomeň také na chrastí a suché tenké větve na podpal. Rozdělání ohně je jen na tobě. Nenech si pomáhat! Ohodnoś se! U každého z následujících tvrzení ohodnoś svùj výkon pøi plnìní stezky. Pokud nemáš k dispozici suché chrastí, vyrob si jeho dobrou náhražku. Vezmi co nejsušší větev z jehličnanu, ideálně už bez kůry. My jsme takovým větvím říkali kosti (trochu tak vypadají). Nožem z ní nakrájej hoblinky. Musíš jich mít pořádnou hrst, abys z nich oheň rozdělal, ale jsou tenké a dobře chytají. Nenech svoje hoblinky zvlhnout! Pokud je mokro, nepokládej je přímo na hlínu, ale podlož je ještě dřevem. Teď už to chce jenom zápalky a trpělivost. A za chvíli se budete moci ohřát, uvařit si večeři a užívat si báječné praskání táboráku. Splnil jsem celý bod stezky Zkusil jsem nìco nového Zdokonalil jsem se Spolupracoval jsem s kamarády Ke správě ohně patří i jeho uklizení a zahlazení. Ne odcházejte od hořícího ohně. Když už chcete jít spát, nepřikládejte a nechte hořící větve co nejvíc vyhořet, ať zbude TIP Zkontroluj si, ještì než vyrazíš, kde a jak skladuješ svoje zápalky. Krabièka ve vrchní kapse batohu mùže být snadno znehodnocena deštìm! Plnìní stezky mì bavilo TIP Místo na pøespání zaènìte hledat vèas. Po tmì to sice mùže být dobrodružnìjší, ale kdo by chtìl spát na kamenité stráni? 8 SKAUT 06/2013 Připravila: Terka, ilustrace: Honza Smolík

9 Domácí lenošení. Pomoc rodièùm doma. IN OUT Chození na diskotéky. Scházení se s kamarády ze tøídy. Chození na výlety po okolí. Výlety na kole. Výlet do zoo. Tady je seznam nìkolika èinnosti které se dají dìlat o prázdninách. Rozøaï je do dvou skupin podle toho, co si myslíš, Koupání v øece s kamarády. Uèení pøed dalším školním rokem. Dovolená v hotelu na horách. Návštìva muzea. že je IN a OUT. Shodnete se na tom s kamarády v družinì? Skautský puśák. Sportovní soustøedìní. Prázdniny na vesnici. Batikování trièek. Grilování na zahradì. Sjíždìní øeky s rodièi. Spaní pod širákem. Chození do letního kina. Skautský tábor. Hraní noèních bojovek. Nakupování v obchodním centru. Dovolená s rodièi u moøe. Hraní deskových her s kamarády z oddílu. Sezení u ohnì a zpívání písnièek. Putovní skautský tábor na vodì sjíždìní øeky. Koupání s rodièi v aquaparku. Potápìní se a šnorchlování. Houbaøení s babièkou a dìdou. Hraní poèítaèových her. A co budeš dìlat o prázdninách ty? Budeš trávit nìjaký èas s kamarády z družiny? Popovídejte si o tom, ještì než se rozjedete na prázdniny! Prázdniny u babièky a dìdy. Procházky do pøírody. Návštìva hudebního festivalu. Poznávací zájezd po Evropì. Návštìva lanového parku. Výtvarný tábor. Připravila: Titty, ilustrace: Milan Lesniak Barva SKAUT 06/2013 9

10 rádcovník O prázdninách ve ètvrtek ráno jsem v naší schránce nalezl dopis. Na obálce bylo krasopisnì napsáno moje jméno. Byla lehce zažloutlá a pevná. Nepøemýšlel jsem, kdo mi mohl dopis poslat, nýbrž jsem ihned zaèal dopis rozbalovat. Vzal jsem si nožík a peèlivì obálku rozdìlal. Uvnitø jsem nalezl ruènì vyrábìný papír. Na nìm bylo na psacím stroji napsáno: 20. května 2006 V májovém slunci se rýsovalo osm dospělých postav. Bylo to už deset let, kdy tu byly poprvé. Jejich postavy byly vyšší, obličeje protáhlejší a hlasy hlubší. Jiskru v oku však měly stejnou, jako když je sem poprvé zavedl jejich vůdce. Všichni společně si na ten okamžik vzpomněli. Byl to sváteční den. A jako kdyby jim někdo zavelel, vydali se všichni k lesu, kde bylo skryto jejich tajemství. Ucítili úplně stejnou nedočkavost, jako když byli malí. Až poté, co dorazili ke skále, si začali povídat - a Johnny, který celou cestu nesl vojenskou lopatku, ji nyní konečně použil. Za chvilku bylo hotovo a už ven tahali malou truhlu. V truhle byla ještě sklenice pevně obalená látkou a igelitem. Vytáhli zápisník, kde bylo zaznamenáno vše důležité, co se jejich skautské družině přihodilo. Pak společně vzpomínali na příhody - jak vtipné, tak dobrodružné. Ještě dlouho po tom, co vše znovu uložili a pečlivě zahrabali, si povídali a smáli se. Před lesem promluvil Michal: Kluci, minule jsme si říkali, jak by to bylo super, kdyby i naše družiny měly své místo. Co kdybychom si dali slib, že své družině ukážeme sílu rituálu a založíme jim taky své místo? Poté ať si sami rozhodnou, zda-li budou čas a místo dodržovat. Po jeho proslovu všichni přikývli a na rozloučenou si potřásli rukama. Každý si toto zapsal do svého plánu s družinou. I já. Milý Jirko, spolu s ostatními bych Tě rád tímto dopisem pozval na zahájení nového skautského roku, které se uskuteční 4. září léta Páně Možná, že už si z příběhu pochopil, o co půjde, přesto to bude pouze Vaše místo, i když ho vyberu já. Už jste dost velcí, abyste se mohli takto scházet SKAUT 06/2013

11 rádcovník Když se řekne rituál, vybaví se nám spousta situací od šamanského skákání okolo ohně za zvuku bubnů přes slibový oheň až po křest po splnění Třech orlích per. Rituál má vždy svá daná pravidla, podle kterých se jeho účastníci řídí. Vždy je na něco zaměřen na stmelení skupiny, začlenění jedince, upevnění družinových pravidel nebo posunutí jedince vpřed. Musí být rituál ale nutně dlouhý, noční, tajuplný a jen pro jedince, který něco splnil, nebo vstupuje do jiné společnosti lidí? Mezi rituály zařazujeme například i činnosti, které se vám zdají už jako jasně dané, tradiční a většinou rutinního charakteru. Můžeme sem zahrnout i pokřik, nástup, skautský pozdrav, zpívání hymny apod. Každé dobře fungující společenství potřebuje pravidelný společně strávený čas a občasné ujištění, že je všem členům spolu dobře. Využijte rituály k posilování vědomí o přátelství. Nikdy není dost oslav a velkých Dnů. Pamatujte na ně, těšte se na ně a podělte se o jejich vymýšlení a organizování s ostatními. Jak na to? Máme pro vás pár jednodu chých otázek, které byste si měli při vymýšlení a zavádění nových rituálů položit. K čemu bude rituál sloužit? Pro koho je konkrétně určen? Je rituál přiměřený věku členů družiny? Zvládnu ho vymyslet a uskutečnit sám nebo potřebuji pomoc vedoucího? Nápadník rituálù Vzkazovník Zaveďte si na táboře nebo přes rok v oddíle malou poštu. Každý si můžete třeba pověsit ponožku na šňůru nebo si vyrobte misku, do které vám bude chodit pošta. Když vás napadne něco pěkného, co byste dotyčnému chtěli sdělit, nebo mu chcete něco důležitého prozradit, napište mu vzkaz a vhoďte jej do schránky. Ulička slávy Povedlo se dnes někomu něco opravdu dobrého či statečného? Udělal dnes někdo něco užitečného pro družinu? Oceňte ho za to. Uspořádejte mu uličku slávy a pořádně mu při jeho průchodu zatleskejte, třeba i s pokřikem. Vodácká varianta: ulička se zdviženými pádly. Zakončovací rituál Dokončili jste stupeň ve stezce, zdolali jste velký kopec, zvládli jste složitý úkol? Tak to pojďme řádně zakončit! Nabízí se tu spousta nápadů, například noční procházení cesty ze svíček, na jejímž konci je umístěnazapisovací listina. Poklad Pokud jezdíte každý rok se svým oddílem nebo družinou na stejné místo, zakopejte si na tajném místě truhlu a schovejte si do ní třeba předsevzetí nebo nějaký vzkaz na další rok. Až příště zase přijedete, vydejte se truhlu hledat a udělejte si pěknou chvíli nad starými vzkazy. Písnička Už se blíží konec akce nebo tábora a za sebou máte několik krásných zážitků. Zkuste je všechny vložit do nového textu vybrané písničky a složte si vaši hymnu, ke které se budete rádi vracet i za pár let a při níž si vzpomenete na těch pár společně strávených dnů. Pokřik jinak Určitě všichni máte svůj družinový nebo oddílový pokřik. I váš pokřik můžete hravě vylepšit na ještě lepší rituál. Jedna družina si například vždycky mění poslední verš, do kterého vkládá zážitek nebo vystihující slova z akce, schůzky. A na závěr výčet rituálů, které v nějaké formě nechybí nikde, nebo ano? Zahajovací a ukončovací pokřik. Skautská či státní hymna při vyvěšování státní vlajky na nástupu. Zdravení státní vlajky při vyvěšování skautským pozdravem. Rozloučení se s táborovým dnem večerkou. Hromadné přání dobré chuti před jídlem. Máte v družinì další zajímavý rituál? Pošlete ho (pokud není tajný, i takové rituály mohou být) na do pøedmìtu napište RITUÁL. Sladká odmìna vás nemine! Připravila: Evča

12 ě mi Ou, stejn. é.. koupí nov Trochu jim to tady zvelebíme. Vždyť u ž tam nic není. Někdo k ácí soušky, j á sekám radši do živých Jen ať tu nemám tmu! Od té doby, co chodím do skauta, vím, že se to ne dělá, protože skaut je To máš za Tomáše Šance na super stolní hru! Na jaké body skautského zákona komiks odkazuje? Zkuste vymyslet, kd e sami u sebe mùžete nìco zle pšit Pouète se z chyb ostatních, mrknìte na Týpka a pøeètìte si komentáøe fotografa k aktuálnímu fotoko miksu! Získejte do druž iny stolní hru Po štovní kurýr! Co pr o to máte udělat? Na aut.cz napište: Chceme fotit sk autský zákon!. Obratem vám od povíme, který zákon je ještě vo lný, domluvíme se na termínu od evzdání a můžete se pustit do psan í scénáře a focení. Po odevzdání ko miksu vaši družin u zařadíme do sloso vání o hru. Losova t se bude jen z de seti komiksů! Komiksy, na kter é nezbyde místo v časopise, si mů žeš prohlédnout a komentovat na Teepkovi! Už zbývají jen tři komiksy! Autoři, herci a fotografové: Daniel Bečvář (autor, herec), Lukáš Funda (autor, herec), Jan Pešek (hlavní fotograf, herec), Kamil Bečvář (autor, herec), Jaroslav Schwarz (herec) a Miroslav Zemek (fotograf), 74. oddíl Šipka Plzeň

13 Mezi lidmi je spousta zažitých povìr, co by se mìlo, nebo nemìlo v krizových situacích dìlat. Dokážeš v tìchto tøech pøíbìzích urèit, co je dobrá rada a co ne? Oznaè si správné myšlenky nikem a špatné køížkem: Cestou domů jsem nalezl sousedku bezvládně ležící na zahradě u domu. Zeptal jsem se, co se děje, ale sousedka mi neodpověděla, ani když jsem na ni křičel z plných plic. Zatřásl jsem s ní, štípl ji do ucha, jak jsme se to učili na schůzce, jestli se bolestí neprobere, ale ona stále nic. Co hůře, dokonce ani nedýchala. Bylo jasné, že poprvé v životě využiji tolikrát cvičenou resuscitaci ve skutečnosti. V tu chvíli mi proběhla hlavou spousta věcí: Je potøeba toho èlovìka okamžitì vytáhnout. Jde o vteøiny. Pokud ten èlovìk není v bezvìdomí, není tøeba volat záchrannou službu. Záchrannou službu je tøeba volat, ještì, než toho èlovìka vytáhneš. Je mi teprve dvanáct. V družině jsem nová, ale je to tam úplně super. Holky se staly mými nejlepšími kamarádkami. Dokonce jsem si kvůli tomu zařídila ten Facebook. Moc se tam ale ještě nevyznám: Pokud tam budu dávat nìco tajného, musím si dávat pozor na nastavení soukromí, aby se k tomu nikdo nepovolaný nedostal. Musíš hrudník stlaèovat opatrnì, abys jí nepolámal žebra. Musíš ji resuscitovat, dokud se neprobere. Musíš ji resuscitovat, dokud nepøijede sanitka. Než zaèneš provádìt resuscitaci, je tøeba z nìj vylít vodu. Fotky a texty, které tam nahraju, má Facebook právo prodávat cizím lidem. Musíš se podívat, jestli nemá ucpané dýchací cesty. Není tøeba dávat umìlé dýchání. Staèí masáž srdce. Do pøátel je lepší si pøidávat jen lidi, které opravdu znám. dobrá myšlenka = chybná myšlenka = Není tøeba dávat umìlé dýchání. Staèí masáž srdce. Musíš zkusit, jestli nahmatáš tep na krkavici. První opravdu parný den v tomto roce. S kamarády jsme se rozhodli oslavit ho na místním koupališti. Voda je sice ještě studená, ale aspoň tu nejsou žádní lidé. Jenom jeden otužilec si támhle dává kraul. Moc dobrý plavec to však není. Spíš se plácá na místě. Počkat, vždyť on se topí. Co jsme si loni na táboře říkali? Jak se má v takové situaci postupovat? V hlavě to mám celé pomotané: Musíš se snažit vymyslet zpùsob, jak toho èlovìka zachránit, aniž bys musel do té ledové vody. Musím poèítat s tím, že mi Facebook možná smaže úèet. Úèet na Facebooku si nemohu úplnì zrušit. Dáváním lajkù pøíspìvkùm, za které se lidem v nouzi posílají peníze, dìlám dobré skutky. Správné odpovìdi a hru se spoustou dalších krizových situací nalezneš na realizováno v rámci projektu Skauti na netu

14 skauting Skautské prázdniny trochu jinak Za chvíli tu máme zase èervenec a srpen, dva mìsíce letních dobrodružství nerušených domácími úkoly. Dva mìsíce slunce, kdy nás školní rozvrh nebude cpát do autobusù mìstské hromadné ani nám nerozplánuje den po hodinách. A (skoro) každého z nás èeká letní tábor! Jenže tentokrát to tady o táborech nebude bude to o tìch zbývajících týdnech prázdnin. Skautské dobrodružství mùže pokraèovat také na dovolené v Egyptì s rodièi i u Tebe v pokoji, když zrovna celé srpnové odpoledne leje jako z konve. V nìkterých zemích jsou letní prázdniny jindy, než u nás, a proto máš šanci potkat se na dovolené i se skauty na docela normálních družinových schùzkách. Ale i když se letos podíváš nejdál k babièce na chalupu, poøád ještì se mùžeš se zahranièními skauty potkat alespoò skrze dopisy. Nakonec tu máme pár tipù pro ty, které zajímá, èím se èeští skauti mohou prezentovat v cizinì. Hra pro celou rodinu NAJDI SKAUTY Ať už vyrazíte s rodiči nebo prarodiči na dovolenou kamkoli do zahraničí, máš jedinečnou možnost dozvědět se něco o tamních skautech. Na vycházce městem zapátrejte po klubovnách i vývěskách, možná v přírodě najdete i živé skauty táborníky. V každém případě můžete lov rozšířit na celý Tvůj oddíl nebo družinu po prázdninách si porovnejte, kde všude jste skauty vypátrali a co nejzajímavějšího jste se o nich dozvěděli. TIP Zkus zapojit do pátrání pøed dovolenou i Google když se ti podaøí najít nìjaký nejbližší oddíl, urèitì na jeho webu najdeš i kontaktní . Tak se mùžeš jednoduše se skauty v cizinì dohodnout na krátkém setkání. Možná ti poradí skvìlý tip na výlet, možná si vymìníte skautské šátky a docela urèitì to bude zajímavé setkání. 14 SKAUT 06/2013

15 skauting Jak pátrat před dovolenou: Zjisti si jméno nejbližšího města, u kterého budete na dovolené. Zadej ho do vyhledávače spolu s heslem scout nebo jiným překladem (viz Slovníček na léto). Nejspíš nebudeš rozumět tamnímu jazyku oddílového webu popros o pomoc rodiče nebo použij Google Překladač. Mysli na své bezpečí a na uvedený kontaktní napiš spolu s mamkou nebo s tátou! Romantika dopisních obálek nebo rychlost u? Zpestři si prázdniny dopisováním v cizím jazyce! Napiš na v jaké cizí zemi hledáš kamaráda na dopisování, uveď kontakt (adresu nebo svůj ) a přidej krátkou informaci o sobě (kolik ti je let, co tě baví, s kým by tě bavilo si psát). A pokud hodláš trávit prázdniny na hony daleko od internetu, dej přednost klasické poště. Obálky z dalekých zemí ukrývají větší kouzlo než y Zvlášť když tě po dlouhé cestě dejme tomu z Brazílie dostihnou někde ve stanovém táboře uprostřed beskydských lesů. EXTRA pro ty, kteří se s cizími skauty v létě potkají TOP FIVE specialit k pøedstavení Èeska a Junáka 1. PODSAĎÁK Věř tomu nebo ne, krom Slovenska tyhle stany nikde jinde nepoužívají. Je to český vynález! 2. BRAMBORÁKY Okouzlující a jednoduché jídlo, které si připravíte na vařiči i nad ohněm. Kombinaci brambor, česneku a majoránky podlehne kdejaký cizozemský jazýček. 3. POLKA A MAZURKA Pro jednou se může u táboráku taky tančit. A zábavy je s těmihle dvěma tanci dost a dost! 4. JEŽEK V KLECI Zatímco si tvoji noví kamarádi potrápí hlavy nad hlavolamem, můžeš jim vysvětlit, jaký příběh se k němu váže. 5. TURISTICKÉ ZNAČKY Pro nás docela obyčejná věc je všude ve světě zjevení nikde jinde nemají tak hustou a tak dobře značenou síť stezek. Zahraniční skauty s nimi můžete seznámit alespoň pomocí mapy a nějaké malé hry se značkami. Slovníček do kapsy anglicky německy francouzsky italsky španělsky skaut scout der Pfadfinder le scout scout el scout (m), la escultista (ž) odznak badge das Abzeichen le Badge spilla la insignia setkání, schůzka meeting das Zusammentreffen la rencontre meeting la cita stan tent das Zelt la tente tenda la tienda hlavolam brain teaser die Denkaufgabe casse-tête rompicapo el rompecabezas klubovna club room der Klubraum la salle de réunion Sala di riunione La sala de club Připravila: Eliška SKAUT 06/

16 tip na výpravu Kozí farma Kozodoj Farma se nachází v údolí říčky Rolavy, severozápadně od Karlových Varů, v městské části Stará Role. Nabízejí zde interaktivní prohlídku farmy s doprovodem zkušených lektorů se zajímavým výkladem o jednotlivých zvířecích rodinách, jejich potřebách a užitku, který člověku poskytují. Děti si mohou ohmatat ovčí vlnu či prasečí štětiny nebo si vyzkoušet nadojení kravského mléka. Zapomenutá názvosloví jako hňup, kapoun či fešák tu znovu nabydou konkrétního původního významu. Na farmě chovají koně, osly, lamy, krávy, kozy, ovce, prasata domácí i divoká, kunu skalní, veškerou drůbež, kočky a psy. Prohlídka trvá minimálně 1,5 hodiny. Zoopark Chomutov Opět místo, kde můžete strávit celý den. Můžete zde vidět na 50 druhů ptáků, jeleny, daňky, zubry, koně, ale také třeba sviště, tuleně nebo losa. Některé z nich lze i krmit, nebo jejich krmení přihlížet. Dále tu můžete navštívit dětské lanové centrum s nízkými překážkami či ekocentrum, které nabízí různé programy pro děti. bit.ly/tpk-chomutov Karlovarský kraj Záchranná stanice pro živoèichy a parazoo Vlašim Vydejte se na výpravu do Vlašimi nabízí hned několik zajímavých míst v jednom. Velký anglický park protkaný potoky, osazený dřevěnými sochami a plný nejrůznějších druhů dřevin, jednak zámek a zámeckou věž, na kterou je možné vystoupit. A taky parazoo a záchrannou stanici pro živočichy, kde na vás čeká rybníček s vydrou Bublinou, rys Míša, různé druhy sov a dalších dravců, fretka nebo quessantské ovečky. Dohodnout lze prohlídku s průvodcem. TIPY Zajímavým cílem výpravy, zvlášś pro družiny z vìtších a velkých mìst, mùže být farma, obora, minizoo nebo tøeba støedisko ekologické výchovy místa, kde potkáte živá zvíøata. Kromì toho zde nahlédnete i do života lidí, kteøí žijí trochu jinak než ostatní chovatelé zvíøat. Tradice, obnovování a objevování starých hodnot vìcí, postupù výroby, hluboký vztah k pøírodì a jejím zákonitostem. Zkuste, jak chutná život tam venku, mnohdy je to exotika se vším všudy kousek za humny. na výpravy Krokodýlí zoo Protivín Můžete se tu potkat se všemi druhy krokodýlů a zblízka si je prohlédnout (včetně krokodýlího albína), dále je zde expozice mláďat a také inkubátor s krokodýlími vajíčky. Součástí zoo je také expozice jedovatých hadů a zoologické muzeum. Je třeba počítat s tím, že krokodýli zrovna nevoní (ba právě naopak). Středočeský kraj Jihočeský kraj Zámecký statek Újezd nade Mží Kromě Farmářovy stezky, která je však otevřená pouze v období letních prázdnin (nejedete někam poblíž na tábor?) a na níž můžete potkat vedle králíků, ovcí a koz třeba také lamu a velblouda či papoušky, pštrosa a pávy, můžete využít nabídky nejrůznějších vzdělávacích programů pro organizované skupiny dětí, které připravuje občanské sdružení ŽINAFA. Plzeňský kraj Støedisko ekologické výchovy Toulcùv dvùr Najdete ho na jihozápadním okraji Prahy, v dosahu MHD. Na místní farmě se můžete potkat se spoustou zvířat od drůbeže přes křečky, morčata a králíky, kozy a ovce až po koně a krávy. K Toulcovu dvoru náleží cca 8,5 hektaru přírodního areálu, v němž můžete vidět pestrou škálu stanovišť les, louku, mokřad, podmáčenou olšinu, pole, sad i pastviny. Toulcův dvůr nabízí také různé programy jak pro širokou veřejnost, tak pro organizované skupiny dětí. Hlavní město Praha 16 SKAUT 06/2013

17 tip na výpravu Obora Hukvaldy Hukvaldy nejsou jenom známý hrad (který určitě stojí za to navštívit), ale i obora, v níž můžete potkat stáda daňků a muflonů, prohlédnout si divoká prasata a při troše štěstí zahlédnout i krásné bažanty královské. Další zajímavostí je několik prastarých buků s nadzemními kořeny. Vèelí farma Nosek V Kostelní Myslové nedaleko Telče můžete navštívit a prohlédnout si včelí farmu. Dozvíte se zde zajímavosti o chovu včel a po domluvě (předem) si lze vyzkoušet také drobné včelařské práce. Můžete tu ochutnat domácí medovník, medové cukroví s ořechy a osvěžit se čajem, medovinou nebo včelí vodou s citronovou šťávou a mátou. V obchůdku si můžete koupit různé druhy medu, medovinu či propolisovou tinkturu. Zlínský kraj Kraj Vysočina Živá voda v Modré u Velehradu Projekt Živá voda spočívá v představení významu vody v krajině a života v ní formou přímého i vizuálního kontaktu s živočichy a rostlinami nad i pod vodou. Návštěvníci mohou sledovat život v potoce přes prosklenou stěnu, dále ve velké tůni s chladnomilnými rybami, např. pstruhy, mníky apod., kde v prvním podzemním patře vstoupí průhledným 8 metrů dlouhým tunelem přímo do světa pod vodou. Prosklenou stěnou je možné nahlédnout na život v mokřadu a vidět např. želvy bahenní, žáby a čolky. bit.ly/tpk-zivavoda Moravskoslezský Støedisko ekologické výchovy Èeský ráj v Sedmihorkách Ekocentrum nabízí spoustu zajímavých tematických programů jak pro veřejnost, tak pro organizované skupiny zaměřených např. na běh ročních období, stromy, bylinky nebo třeba zvířata, která žijí v blízkosti lidí. Každý si může projít naučnou stezku okruh dlouhý 3 km lesem, loukami a kolem rybníků, kde na děti čeká šestnáct originálních zastavení. Každý si tu může vyzkoušet, jak zdatným je skokanem v porovnání s lesními zvířaty. Dozví se o rezonanci dřeva a sám si ji může ověřit. Uvidí nejstarší z místních památných dubů, dostane příležitost poměřit se se zdejší největší přesličkou a pozná, jak žije a roste les. Høebèín Slatiòany Hřebčín Slatiňany byl založen r jako zámecký hřebčín a nachází se na severním okraji města v zámeckém parku. Při jeho návštěvě se během výkladu seznámíte se zajímavostmi, historií i současností chovu starokladrubských koní a samozřejmě je možné si koně prohlédnout. bit.ly/tpk-slatinany Liberecký kraj Pardubický kraj Pštrosí farma Doubravice nad Svitavou Jihomoravský kraj Viděli jste někdy zblízka pštrosa? A víte, jak velké je pštrosí vejce? Nejen tohle se můžete dozvědět při návštěvě Pštrosí farmy v Doubravicích nad Svitavou. Při přednášce se dozvíte mnoho zajímavých informací o životě a chovu pštrosů, zpracování a využití pštrosích produktů. Děti si také mohou prohlédnout zvířata chovaná na farmě pštrosy emu, nandu, kozy a ovce. Za mamuty v Pøedmostí u Pøerova Naučná stezka o délce 8 km seznamuje návštěvníky se životem lovců mamutů. Při jejím procházení narazíte nejen na opravdového mamuta Tomíka, ale každé ze zastavení je také příležitostí seznámit se s archeologickými nálezy z období pravěku a důkladně si je prohlédnout. Navštívit můžete i Malé školní muzeum lovců mamutů, které vybudovali žáci místní základní školy. Olomoucký kraj Připravila: Lenka Šablová, foto: internet Ekofarma Dìdov Na farmě rodiny Tůmových vyrábějí výrobky z vlastní vlny, která je ručně praná, česaná a spředená na přízi. V případě zájmu si tu můžete vyzkoušet práci na kolíkovém stavu nebo plstění suchou jehlou (zvládnou i děti). Můžete zde také zhlédnout výrobu předmětů z vrbového proutí, ale třeba i zdobení perníčků. internet123.cz SKAUT 06/2013 Královéhradecký kraj 17

18 soutěž SKAUT a Teepek si pro vaši družinu pøipravily celkem dvanáct úkolù, za každý úkol získáte maximálnì 10 bodù, celkem tedy mùžete získat až 120 bodù! Nepøehlédni navíc úkol pro jednotlivce s vlastními cenami! Výsledky všech úkolù podle zadání je tøeba poslat na do , u tøech oznaèených úkolù je termín již ! Všechny maily s úkoly za vaši družinu musíte odeslat ze stejné adresy. Do pøedmìtu zprávy vždy napište název úkolu, který posíláte (pokud jich je víc, vypište všechny), do mailu pak vždy stejné jméno, oddíl a družinu. Hrajeme o stolní hry Afrika, Vikingové a stan Prima Scout! Jako ceny útěchy navíc rozešleme pět boxů lízátek! Pec na chleba Pečete si na táboře vlastní chleba? Ve vlastní peci? Ne? Začněte! Pos tavte si vlastní pec třeba dle návodu v Kmeni (bit.ly/kmen-pec) a upečte vlastní chleba (recept na Teepkovi bit.ly/tpk-chleba). Posílejte pěkné fotky pece a vašeho chleba. Táborová Receptář Zpěvník Ukažte s družinou, co ve vás je, Vaříte si rádi? Máte oddílové osvědčené recepty na báječné obědy či večeře? Znáte recept na těstoviny, jak je nezná nikdo jiný? Nebo máte oblíbené jídlo, na které nedáte dopustit? Neváhejte a pošlete nám svůj nej recept do ! Doručené recepty nejen publikujeme na Teepkovi, ale pokud se jich sejde dost, sestavíme i jednoduchou kuchařku, kterou si budete moci vytisknout a vzít s sebou na tábor! Neváhejte a posílejte! bit.ly/tpk-receptar Znáte to, každý oddíl zná své písničky, a co tábor, to letí jiný hit. Třeba u nás předloni Měla jsem já pejska od Trabandů, loni Penzion Česko od Jarka Nohavici. A letos? Snad to bude nějaká skvělá píseň od vás, teepků a typoňek z celé široké republiky! Zašlete nám svoji oblíbenou oddílovou píseň, ideálně název s odkazem či naskenovanou stranu ze zpěvníku, a čekejte, až všechny hity vyjdou na Teepkovi. Pokud se nám toho sejde dost, vytvoříme i zpěvník! Posílejte do TIP: Zkuste parodovat! Maraton Uběhnete maraton? Že je na vás 42,195 km moc? A co to uběhnout jako oddíl? My to zkoušíme rok co rok vytyčíme si okruh, třeba půlkilometrový. A pak vyběhneme s cílem jako oddíl uběhnout přes oněch 40 km, a to pěkně dohromady. Někdo běží deset koleček, někdo tři, jiný třeba jednadvacet. Konec je až ve chvíli, kdy hlídač (sedí na startu a škrtá čárky představující nutný počet koleček) začne radostí výskat. Čekáme na fotku z vašeho běhu (v tiskové kvalitě) a zmínku o počtu členů, kteří maraton běželi (čím méně lidí, tím více bodů). 18 SKAUT 06/2013

19 soutěž soutěž Skupinová fotka jak jste sehraná parta. Družinová trika Máte vlastní družinová trika? Že ne? To je ale škoda! Není to nic složitého a přitom výsledný efekt (my jsme super hustá družina) je obrovský! Zkuste se podívat na Teepka a nějaké triko si vyrobit, bit.ly/tpk-triko. Hotová družinová trika vyfoťte a pošlete.ty nejhezčí a nejoriginálnější publikujeme na Teepkovi! Družinové místo Fotka tábora Budíček Na táboře je vás spousta. Někdy je ale fajn být spolu jen jako družina. Domluvte se s vaším vůdcem a najděte si vlastní družinové místo. Místo, kam smíte jen vy, které je kousek od tábora, přesto schované. Kde budete mít pár svých věcí, kde občas strávíte poledňák, nacvičíte divadlo na táborák, či po domluvě s vedoucím přespíte. Své družinové místo si můžete pěkně vyzdobit a uzpůsobit. Těšíme se na pár odstavců o vašem místě jaké bylo, co jste tam vymysleli, co jste tam prožili. A můžete poslat i několik pěkných fotek ty ale nejsou podmínkou, chápeme, že družinové místo je tajné! I bez fotek můžete získat deset bodů. Soutěž pro jednotlivce! První táborová středa, Malá výzva pro každého fotografujícího táborníka, velký výsledek pro časopis SKAUT! Sbíráme fotografie z různých táborů, ze stejné chvíle! Pošli nám fotografii z první táborové středy. Vyfoť přesně to, co se na vašem táboře bude dít v h. Neboj se činnost ostatních táborníků v daný okamžik ovlivnit tak, aby fotka stála opravdu za to! Kvalitu hodnocené fotografie ovlivňuje nálada fotografovaných, jejich počet a prováděná aktivita. Fotky posílej do na adresu do předmětu zprávy napiš STŘEDA 15.43! Ze všech došlých fotografií vybereme devět nejzdařilejších, mezi kterými rozhodne los. Vybírat budeme pouze z fotografií v tiskové kvalitě (ideálně nezmenšené rovnou z foťáku). Vyhrajte funkční doplňky do města i do přírody od české značky BOLL.Hrajeme o dva batohy Trapper a tři outdoorové ručníky Lite TrekTowel Skupinovka patří asi mezi ty nejnahlavupadlejší fotky. Skupina stojící vedle sebe u stožáru, pak u stanu, pak v kuchyni, a tak podobně. Zkuste to pojmout vtipněji! Vyfoťte a pošlete nám skupinovku, která nás pobaví. Kdo bude nejoriginálnější? Když se řekne tábor, každý si představí ten svůj. Ale táborů, i skautských, je spousty a každý vypadá docela jinak. Vyfoťte celý váš tábor (ať ani kousek nechybí) a pošlete nám ho, ať ostatní vidí, jací jste borci! Nezapomeňte ale, že fotka musí být ostrá a pěkná ošklivky nebereme :). Ráno se nikomu vstávat nechce! A na rozcvičku už teprve ne... nebo ano? Rozcvička nemusí být jen hromada cviků za sebou. Zkuste dát rozcvičkám příběh, pojmout je zábavně, vytvořit ranní show, kdy si všichni rozcvičí nejen svaly, ale načerpají i veselou mysl. Inspirovat se můžete i na Teepkovi, bit.ly/tpk-budicek. Pokud máte vlastní recept, pošlete nám ho do , uvedené tipy použijeme do článku na Teepkovi. A body vás neminou :) SKAUT 06/

20 soutěž Táborová pošta Znáte mezitáborovou poštu? Napište svou adresu na tábor na Teepka, vytiskněte si adresy ostatních a skrz tábor pošlete pár pozdravů ostatním oddílům a družinám. A čekejte, kdo napíše vám! Můžete získat až deset bodů, co dopis, to bod. TIP! Pošlete dopis i k nám do redakce. Za obrázek tábora přidáme pár bodů :-). Víc na Teepkovi! bit.ly/tpk-posta Ohníčky Nahlaste s družinou v táborové kuchyni, že dnes si vaříte sami, a uvařte si táborový oběd netradičně. Je libo na vodě, na stromě, v zemi či v nepřístupném kruhu? Čím víc si umístěním ohně vaření zkomplikujete, tím víc bodů dostanete. Do soutěže pošlete fotku z průběhu vaření a fotografii výsledného jídla. Akční malba I malba může být akční! Vezměte si na tábor několik bílých prostěradel a připravte si do rozprašovačů a kyblíků hodně tekuté barvy. Prostěradlo vypněte třeba mezi stromy u tábora a pusťte se do toho! A jaká je technika? Všechno je povoleno, do začátku nabízíme pár tipů k vyzkoušení: Namočte houbičku na nádobí nebo hadrovou kouli do barvy a hoďte ji na plátno. Vezměte malou skleničku, naberte barvu a chrstněte obsah na plátno. Smotejte starý ručník do obušku, konec namočte v barvě a máchejte s ním po plátně. Naberte barvu do velké stříkačky a pal Během malby nezapomeňte fotit, pošlete alespoň jednu fotografii z průběhu malby a její výsledek. inzerce Připravili: Vojta, Zdeněk, ilustrace: Milan Lesniak Barva, Honza Smolík OBJEVTE NOVY SVE T OD TVU RCU FILMU A TAKÉ VE3D PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED. epicthemovie.com

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT

MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT MAPOVÁNÍ TÉMATU PRO PROJEKT Zapřemýšlej o tématu, kterému by ses chtěl/a věnovat. Co pálí tvé okolí? Co se nelíbí tobě, tvým spolužákům, kamarádům? Nebo tvým rodičům, sourozencům, ostatním v rodině? A

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE HRY PRO DĚTI ÚVOD Vážení přátelé, ale hlavně děti, především pro Vás jsme vytvořili dětskou řadu našich velkých provedení společenských her. Kromě oblíbených a známých her jako člověče nezlob se, kroket,

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY

NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s.r.o. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR U KATEŘINY NOVOS NJ, s. r. o. pořádá již více než 20 sezón letní dětské tábory v rekreačním areálu U Kateřiny ve Štramberku. Čtyři turnusy nabité akcí Poutavé celotáborové

Více

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008

Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Tábor Matějovec 2.8. 16.8.2008 Odjezd je v pátek 1. srpna 2008 (pro skauty) Sraz je u klubovny v 8:00 hodin Na tábor pojedeme na kole, na tábořiště dorazíme v sobotu v poledne Účast je dobrovolná Odjezd

Více

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku.

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku. UŠI + OČI + NOS Doprovodný výtvarný projekt pro MŠ a ZŠ (i jiné kolektivy) k soutěži Řemesla Polabí VIII (téma MASKA) Maskou se měníme v něco nebo někoho jiného. Masku nasazujeme i oblečením, způsobem

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013

Moje inspirace. E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Moje inspirace E-book zdarma Jana Pěkná 2013 Vážení a milí Děkuji Vám za stažení mého e-booku s názvem Moje inspirace. Co zde najdete? Prozradím Vám něco ze stránek, kam si chodím pro nápady, inspiraci

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních

Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních 14. ZJEDNODUŠENÍ DENNÍHO REŽIMU Během několika minulých let jsem objevil kouzlo jednoduchých rutinních návyků zvláště ráno a večer. Takové pravidelné návyky vás mohou nabít energií pro celý den a zároveň

Více

Nabídka programů na hradě Šternberk

Nabídka programů na hradě Šternberk Nabídka programů na hradě Šternberk Následující nabídka programů je speciálně vytvořena pro příměstské tábory ASC UP 2012. Cena programu činí 170 Kč. Součástí programu je vždy prohlídka hradu (malý okruh)

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech.

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015. Informace pro rodiče a děti. o táboře a jeho okolí. odjezdu a platbě. kontaktech. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BRLOH 2015 18. 7. 1. 8. 2015 Informace pro rodiče a děti o táboře a jeho okolí odjezdu a platbě kontaktech vybavení dětí PÁR SLOV ÚVODEM PRO RODIČE Tábor se nachází v klidném prostředí

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ KRYTÉ PROSTORY PROVOZOVNA: Popovice 379, tel.: (+420) 724 390 839 e-mail: info@amfikbukovina.cz RESTAURACE Kapacita: 40 míst + 40 míst terasa Příjemné posezení na letní

Více

Skautský kariérista (verze 1.1)

Skautský kariérista (verze 1.1) Skautský kariérista (verze 1.1) Hra s názvem Skautský kariérista vznikla původně pro potřeby zimního rádcovského kurzu Triangl (http://triangl.skauting.cz) a snaží se hravou formou přiblížit skautům a

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Cyklistické závody. A startujeme!

Cyklistické závody. A startujeme! Cyklistické závody 4. 10. se konal cyklistický závod škol a školek Horní Suché. Účast byla hojná, počasí všem přálo. Závody organizovalo SRPŠ spolu s polskou ZŠ a školkou a taky PZKO. Seřadiště bylo u

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ Prvouka Pracovní listy pro žáky ZŠ 1.ročník Tento výukový materiál je součástí metodiky a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku prvouky

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi.

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Blahopřání M33-031 Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Modré očka, hebká líčka, zaťukala princeznička. Hodně štěstí moje malá, hlavně ať jsi vždycky zdravá, veselá a usměvavá. Všechno nejlepší

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky.

Plazi jak je neznáte. S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Plazi jak je neznáte S touto besedou to všechno před několika léty začalo a pravidelné setkávání na školách nese i své výsledky. Beseda je zaměřená na život, smysly, způsob života a další zajímavá fakta

Více

Založení blogu (pracovní list)

Založení blogu (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-01 Založení blogu (pracovní list) Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana

Více

8. 12. 3. 2014 Jarní Tábor na Hubertku

8. 12. 3. 2014 Jarní Tábor na Hubertku D Editorial, Zprávy z hradu Akce, které nás čekají alší akéla je tu. Máme zde plno nových i tradičních Výprav, které, jak si doufám, všichni, a to doslova, užijeme. Předchozí akéla tak trochu nevyšla,

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem?

ZÁŽITKY PRO FIRMY ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY. užijte si. ...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ZÁŽITKY PRO FIRMY užijte si vztahy se svými klienty, je to pro Vás jediná spolehlivá investice, která se Vám stonásobně vrátí...a jak vypadá Vaše schůzka s VIP klientem? ALLEGRIA - FIRMA NA ZÁŽITKY vznikla

Více

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ HRA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ Před mnoha a mnoha lety zde ţila spousta strašidel, strašidýlek, skřítků a dalších nadpřirozených bytostí. Bylo zde jejich království a všichni zde ţili v klidu a míru. Aţ jednoho

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková

Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková Červen 1t - Svátek dětí - Balónky na sváteční oslavu Spoj tečky, dokresli balónky. Mgr. Marie Balcárková Červen 1t - Svátek dětí - Kuličky Vyznač trasu, kterou se dostane kulička do dolíku. Červeně zakroužkuj

Více

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,-

MOC 99,- MOC 149,- MOC 99,- Zábavné úkoly se samolepkami pro všechny předškoláky. Sešit s obrázky nejoblíbenějších zvířecích kamarádů je doplněn listy se samolepkami, které děti mohou nalepovat na příslušné obrázky se shodnými obrysy.

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Gamifikujte Vaše firemní akce

Gamifikujte Vaše firemní akce Gamifikujte Vaše firemní akce Jste společnost, která realizuje trénink, workshop, nebo prostě chcete oživit firemní setkání? Využijte naše herní balíčky rozbal a hraj. Výhody: Kvalita zpracování Stručnost,

Více