červen 2013 I ročník 55 junák Zvaž, odměř, odlij Dýmovnice Družinová soutěž na tábory! Výprava dobrodružství na táboøe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červen 2013 I ročník 55 junák Zvaž, odměř, odlij Dýmovnice Družinová soutěž na tábory! Výprava dobrodružství na táboøe"

Transkript

1 červen 2013 I ročník 55 junák Zvaž, odměř, odlij Dýmovnice Družinová soutěž na tábory! Výprava dobrodružství na táboøe

2 NATOČ VIDEO! A ZÍSKEJ PRO SVŮJ ODDÍL HRU PIATNIK ZDARMA! Stačí natočit se svými kamarády z oddílu či družiny video s návodem na hraní vybrané deskové hry. Jak? Je to snadné. Napiš na a vyber si ze seznamu hru, kterou bys chtěl získat. My ti jí pošleme. Na oplátku je třeba natočit krátký video návod, podle kterého se hru naučí hrát ostatní. Nemáš kameru nebo herecký kurz? Nevadí. Spot lze natočit na mobilní telefon a herecké nadání není rozhodující. Důležitá je jednoduchost a nápaditost. PŘEŽILI BYSTE V PRAVĚKU? Možná jste šikovní a bystří, ale obstáli byste v době kamenné, kdy neexistovaly dnešní technické vymoženosti? Život byl jedno velké putování krajinou a hledání něčeho k snědku. Naučte se s novou hrou vytvořit strategii přežití, odkázáni pouze na přírodu a vlastní ruce. Každá hra od PIATNIK rozvíjí vaše dovednosti a výborně vás pobaví. 9 kostek, 54 obrázků, 10 miliónů kombinací, nekonečné příběhy... Jedinečná společenská hra, která rozvíjí představivost a fantazii dětí i dospělých. Hoďte kostkami a vyprávějte příběh. Pohádku, horor, nebo jakýkoli jiný. Podívejte na obrázky a příběh se sám začne rozvíjet! Chcete hry na svůj letní tábor? Ozvěte se na mail

3 Rasa Tharanů si hlídá své posvátné ohně před invazí ze Země, pozemšťané se je snaží uhasit a tak si podrobit tuto bojovnou rasu. Foto: Vašek Havlíček, oddíl Wakan, Šumperk Neoznačená fota: archiv oddílu Vločka Plzeň Nabít a k palbě připravit! Domluvte se s vedením oddílu a po stavte si vlastní lezeckou stěnu nebo jinou táborovou stavbu! Mrkejte, co všechno se dá na táboøe s družinou podniknout! Ze svých letošních táborových zážitkù nám pak nezapomeòte do redakce zaslat pár vydaøených fotografií. Nìkolik vylosovaných samozøejmì sladce odmìníme. Fotky posílejte na skaut.cz, do pøedmìtu zprávy pište TÁBOROVÉ FOTO Lítání na lanových překážkách. Foto: Martin Pittner Píťa, středisko Přelouč Hurá na tábor! Co takhle loutkové divadlo s vlastnoručně vyrobenými loutkami? Rytířská klání táborníků střediska Zlatá stezka Prachatice. Foto: Jiří Chlumecký Georgina Válení sudů v kopřivách zvládnou jen ty největší drsonia drsoňky! Na táborovém závodním okruhu to vře!

4 Jak na stezku? Než zaèneš s plnìním úkolù, najdi své místo pro prozkoumání jeskynì. Oznaè si u každé barvy tvrzení, které splòuješ. Èím více vpravo je tvrzení položené, tím vìtší má na tebe nároky. Mùže se stát, že nesplníš ani to umístìné nejvíce vlevo, nevadí, zaèneš úplnì pøed jeskyní. Po splnìní všech úkolù se k jeskyni vraś a zjisti, jak jsi se v jednotlivých oblastech (barvách) zlepšil. Posunul-li ses alespoò o jeden stupeò dál nebo jsi jeskyni prošel, mùžeš si podepsat bod stezky stejné barvy! Podle mapy naplánuji celodenní výpravu pro družinu nebo oddíl, popíšu trasu a podle mapy urèím délku a nároènost cesty. Tvůj úkol bude nejnáročnější. Jako ten velký a zkušený v družině musíš všechno dobře naplánovat a vést celou výpravu. Ve skutečnosti to ale není tak tvrdý oříšek. A družina ti jistě trochu pomůže. Nejprve se domluvte, kam chcete výlet podniknout. Můžete jít celou cestu pěšky, nebo si putování zkrátit vlakem či autobusem. Tak se zase dostanete dál od tábora do míst, která neznáte. Co může být cílem? Hrad, přírodní zajímavost, jeskyně, známý vrchol hor, město, farma, kde se dá domluvit prohlídka nebo jízda na koni a mnoho dalších. Když si nebudete vůbec vědět rady, zkuste třeba projít minulá čísla časopisů, najdete tam hned několik tipů na výlety ve svém kraji. A pokud i tak nevíte? Zkuste se zeptat někoho, kdo okolí zná, nejen vůdce, ale třeba v nejbližším infocentru, skautů v sousedním táboře nebo místních obyvatel. Pokud plánujete puťák už před táborem, máte to o hodně snazší. Na internetu najdete spoustu super tipů na výlety. Čím víc zajímavostí navštívíte, tím pestřejší výlet bude. Cíl/cíle puťáku:.. Teď jak se tam dostanete. Prober oddílové mapy. Pokud tam nenajdeš vhodnou turistickou mapu oblasti, kam se chcete vydat, popros vůdce, ať ji koupí. Při plánování trasy může vyvstat mnoho otázek: Kolik dní nám výlet zabere? Nejlepší je putovat pro začátek 2 3 dny (tedy 1 2 noclehy mimo tábor). Až si příští rok budete jistější svojí zdatností, můžete se vydat na delší túru třeba mimo dobu tábora. Jakou vzdálenost za den zvládneme ujít? Na to si odpověz s pomocí znalostí zdatnosti svojí družiny. Pokud jste všichni sportovci a ostřílení táborníci, 20 km zvládnete hravě. Máš-li ale v družině hodně malé skautíky, raději zvol na den kratší trasu kolem 12 km. 4 SKAUT 06/2013

5 Musíš počítat s tím, že někteří nejsou zvyklí na chůzi s batohem. Cestu si přece můžete kdykoli prodloužit. Není špatné mít v záloze také náhradní kratší variantu pro špatné počasí. Jaká trasa je vhodná? Vol trasu po turistických značkách. Vyhni se silnicím, ale raději i chůzi po neznačených cestách. Kde a jak budeme spát? To je dost důležitá otázka. Nejlepší je najít si nějaké veřejné tábořiště. Těch je ale málo. Pokud je vaším cílem národní park nebo chráněná krajinná oblast, možná najdete v mapě nouzové nocoviště či chatku, kde se smí spát. Pokud budete tábořit mimo chráněné oblasti, máte to snazší. Můžete si rozložit stan klidně na louce. Jak to bude s vařením? Zjisti si, jaká jsou pravidla pro rozdělávání ohně v krajině! Pravidla pro rozdělávání ohně oheň nesmí být umístěn oheň musí Na tom, co budete vařit, se domluvte s družinou. Budeme cestovat také vlakem nebo autobusem? Pokud ano, dej někomu z družiny za úkol najít vhodný spoj. Čím se budeme bavit, když zrovna nepůjdeme? Nech každého člena družiny, ať si samostatně připraví jednu hru, která se dá hrát za chůze, a jednu, kterou si zahrajete při přestávce. Sám si jich raději vymysli víc. Budeme potřebovat nějaké speciální vybavení? Nezapomeň probrat s družinou, co si mají vzít s sebou a kdo co ponese. Rozděluj společné vybavení podle zdatnosti svých skautů. Až budeš mít tohle všechno připravené, nech si svoje plány raději ještě zkontrolovat vůdcem! TIP Je mokro a ty máš rozdìlávat veèer oheò? Dívej se už cestou po co nejlepším suchém chrastí. Až ho najdeš, nalámej si trochu tìch co nejtenèích vìtvièek do kapes u kalhot. Sice v nich pak budeš mít spoustu lesního smetí, ale chrastí takhle za pár desítek minut doschne.

6 Jak na stezku? TIP Dùvìøuj, ale provìøuj. Všichni èlenové tvojí družiny jsou sice šikovní skauti, ale radìji pøed odchodem zkontroluj, jestli nikdo nezapomnìl nic dùležitého. Tøeba tropiko od spoleèného stanu by mohlo skuteènì chybìt. Ohodnoś se! U každého z následujících tvrzení ohodnoś svùj výkon pøi plnìní stezky. Nejsme ale ve škole, takže žádné známkování. Vždy napiš aspoò jedno slovo nebo slovní spojení, které tebe nebo tvoje snažení vystihuje (sotva, mizernì, dobøe, hustì, s pochvalou apod.). Splnil jsem celý bod stezky Zkusil jsem nìco nového Zdokonalil jsem se Spolupracoval jsem s kamarády Plnìní stezky mì bavilo Ohodnoś se! TIP Zjisti si pøed puśákem, jaké bude poèasí. Není špatné poèasí, jsou jen špatnì obleèení lidé. U každého z následujících tvrzení ohodnoś svùj výkon pøi plnìní stezky. Na místì s rozhledem najdu své stanovištì na mapì a podle mapy popíšu okolí (názvy kopcù, vesnic...). 6 SKAUT 06/2013 Orientovat se dobře v terénu i mapě může být důležité. Určitě bys na výpravě, kterou budete podnikat s družinou, měl vést alespoň část cesty. Nenechávej všechnu práci a zodpovědnost nejstarším skautům a starej se také. Můžeš třeba připravit pořadí, podle kterého kdo povede výpravu podle mapy. Nováčkům a mladším skautům nechte jednoduché úseky a starším rozděl náročnější. Až budeš přebírat mapu po tom, kdo vedl předchozí úsek, nenech si k ní nic říct a sám najdi, kde se právě nacházíte, a splň si i zbytek úkolů tohoto bodu stezky. Zbytek družiny tě zkontroluje. Nepovedlo se ti to napoprvé? Na puťáku máš mnoho příležitostí trénovat a zkusit úkol znovu. Splnil jsem celý bod stezky Zkusil jsem nìco nového Zdokonalil jsem se Spolupracoval jsem s kamarády Plnìní stezky mì bavilo TIP Svoji polohu na mapì najdeš dobøe tøeba podle barvy turistického znaèení, rozcestí nebo blízké vesnice. TIP Podívej se pozornì, z jakého roku je tvoje mapa. Pokud je více než 10 let stará, mìl bys nìkteré údaje v ní brát s rezervou. Kopce ani vesnice sice nikdo nepøestìhoval, ale turistické znaèení se mohlo zmìnit. Také vznikly nebo byly zpevnìny nìkteré cesty a jiné se docela pøes taly používat.

7 Pøespím v pøírodì s bìžným vybavením. Ohodnoś se! U každého z následujících tvrzení ohodnoś svùj výkon pøi plnìní stezky. Splnil jsem celý bod stezky Jaké vybavení potřebuješ k přespání v přírodě? Troufneš si na spaní pod širákem, nebo raději zvolíš stan? Napiš sem seznam věcí, které budeš potřebovat na puťáku k přespání. Pak nech seznam zkontrolovat rádcem Zkusil jsem nìco nového Zdokonalil jsem se Spolupracoval jsem s kamarády Plnìní stezky mì bavilo Stan si na puťák raději vezměte alespoň 1. I když předpověď počasí vypadá dobře, vždy je lepší se připravit i na horší počasí nebo mít alespoň kam schovat batohy před rosou. Tuhle funkci může zastat i dobrá celta. Najdu vhodné místo (rovné, suché) k přespání pod stanem, s kamarádem postavím stan. Tvoje úkoly na této výpravě ještě neskončily. Až vedoucí puťáku určí místo, kde budete tábořit, najdi vhodné místo k postavení stanu nebo ke spaní pod širákem. Nejen pro sebe, ale pro všechny členy skupiny. Pak si vezmi k ruce jednoho kamaráda a stany postav. Dbej na to, aby ses naučil stavět stan samostatně, tak abys ho dokázal postavit i se spolupracovníkem, který stan nikdy nestavěl. Pokud stany nemáte, vyber místo pro uložení bagáže a připrav ho tak, aby šlo bezpečně zakrýt celtou a zajistit proti větru. TIP Pøi hledání místa na spaní si dej pozor, aby to nebyl malý dolík. Zvlášś pokud má pršet. Mohl by ses ráno probudit v kaluži. TIP Polštáøek nebo plyšáka mùžeš klidnì nechat v táboøe. Co bys ale nemìl zapomenout, jsou náhradní ponožky. Trávit noc s mikinou pod hlavou místo polštáøe není nepohodlné, ale spát v mokrých ponožkách, které jsi nosil celý den, urèitì bude! S pomocí mapy a zadané trasy povedu èást výpravy. Tak to je přece docela jednoduché. Vyber si část cesty, na které svoji družinu povedeš. Nech si ukázat na mapě, odkud a kam jdete. Tvůj úsek by neměl být kratší než 5 km a musí mít alespoň jedno rozcestí, kde se musíš správně rozhodnout kam jít, aby sis tento bod stezky splnil. Rozdělám oheň na ohništi, které sám postavím. Ohniště správně zahladím. Tak už jste si našli místo pro táboření a blíží se čas na večeři. Teď nastává tvoje chvíle přidat taky svůj díl práce, něco si vyzkoušet a splnit si bod stezky. SKAUT 06/2013 7

8 Jak na stezku? Vyber vhodné místo pro ohniště a nech si ho schválit někým z nejstarších skautů. Určitě musí splňovat nějaké podmínky. Napadne tě jaké? Napiš je sem. Napiš také, jak se ohniště připravuje TIP Snaž se dávat pozor na cestu. Nebudeš pak tak pøekvapený, až dostaneš do rukou mapu. méně oharků. Ráno pak vystydlé větve a větší oharky (zkontroluj, jestli už jsou studené, pokud ne, tak oheň zalij vodou) z ohniště vykliď. Vystydlé ohniště zakryj původními drny a utěsni je zbytkem hlíny. Snaž se, aby bylo ohniště co nejméně poznat. Pokud uklízíš u trvalého ohniště, alespoň ho dobře uhas a zbav zbytečných zbytků. Pak kolem dobře ukliď a připrav trochu dřeva pro příští výpravu. Pokud je k dispozici stálé ohniště, tak ho využij. Pak veď svoji družinu při výpravě pro dřevo. Nezapomeň také na chrastí a suché tenké větve na podpal. Rozdělání ohně je jen na tobě. Nenech si pomáhat! Ohodnoś se! U každého z následujících tvrzení ohodnoś svùj výkon pøi plnìní stezky. Pokud nemáš k dispozici suché chrastí, vyrob si jeho dobrou náhražku. Vezmi co nejsušší větev z jehličnanu, ideálně už bez kůry. My jsme takovým větvím říkali kosti (trochu tak vypadají). Nožem z ní nakrájej hoblinky. Musíš jich mít pořádnou hrst, abys z nich oheň rozdělal, ale jsou tenké a dobře chytají. Nenech svoje hoblinky zvlhnout! Pokud je mokro, nepokládej je přímo na hlínu, ale podlož je ještě dřevem. Teď už to chce jenom zápalky a trpělivost. A za chvíli se budete moci ohřát, uvařit si večeři a užívat si báječné praskání táboráku. Splnil jsem celý bod stezky Zkusil jsem nìco nového Zdokonalil jsem se Spolupracoval jsem s kamarády Ke správě ohně patří i jeho uklizení a zahlazení. Ne odcházejte od hořícího ohně. Když už chcete jít spát, nepřikládejte a nechte hořící větve co nejvíc vyhořet, ať zbude TIP Zkontroluj si, ještì než vyrazíš, kde a jak skladuješ svoje zápalky. Krabièka ve vrchní kapse batohu mùže být snadno znehodnocena deštìm! Plnìní stezky mì bavilo TIP Místo na pøespání zaènìte hledat vèas. Po tmì to sice mùže být dobrodružnìjší, ale kdo by chtìl spát na kamenité stráni? 8 SKAUT 06/2013 Připravila: Terka, ilustrace: Honza Smolík

9 Domácí lenošení. Pomoc rodièùm doma. IN OUT Chození na diskotéky. Scházení se s kamarády ze tøídy. Chození na výlety po okolí. Výlety na kole. Výlet do zoo. Tady je seznam nìkolika èinnosti které se dají dìlat o prázdninách. Rozøaï je do dvou skupin podle toho, co si myslíš, Koupání v øece s kamarády. Uèení pøed dalším školním rokem. Dovolená v hotelu na horách. Návštìva muzea. že je IN a OUT. Shodnete se na tom s kamarády v družinì? Skautský puśák. Sportovní soustøedìní. Prázdniny na vesnici. Batikování trièek. Grilování na zahradì. Sjíždìní øeky s rodièi. Spaní pod širákem. Chození do letního kina. Skautský tábor. Hraní noèních bojovek. Nakupování v obchodním centru. Dovolená s rodièi u moøe. Hraní deskových her s kamarády z oddílu. Sezení u ohnì a zpívání písnièek. Putovní skautský tábor na vodì sjíždìní øeky. Koupání s rodièi v aquaparku. Potápìní se a šnorchlování. Houbaøení s babièkou a dìdou. Hraní poèítaèových her. A co budeš dìlat o prázdninách ty? Budeš trávit nìjaký èas s kamarády z družiny? Popovídejte si o tom, ještì než se rozjedete na prázdniny! Prázdniny u babièky a dìdy. Procházky do pøírody. Návštìva hudebního festivalu. Poznávací zájezd po Evropì. Návštìva lanového parku. Výtvarný tábor. Připravila: Titty, ilustrace: Milan Lesniak Barva SKAUT 06/2013 9

10 rádcovník O prázdninách ve ètvrtek ráno jsem v naší schránce nalezl dopis. Na obálce bylo krasopisnì napsáno moje jméno. Byla lehce zažloutlá a pevná. Nepøemýšlel jsem, kdo mi mohl dopis poslat, nýbrž jsem ihned zaèal dopis rozbalovat. Vzal jsem si nožík a peèlivì obálku rozdìlal. Uvnitø jsem nalezl ruènì vyrábìný papír. Na nìm bylo na psacím stroji napsáno: 20. května 2006 V májovém slunci se rýsovalo osm dospělých postav. Bylo to už deset let, kdy tu byly poprvé. Jejich postavy byly vyšší, obličeje protáhlejší a hlasy hlubší. Jiskru v oku však měly stejnou, jako když je sem poprvé zavedl jejich vůdce. Všichni společně si na ten okamžik vzpomněli. Byl to sváteční den. A jako kdyby jim někdo zavelel, vydali se všichni k lesu, kde bylo skryto jejich tajemství. Ucítili úplně stejnou nedočkavost, jako když byli malí. Až poté, co dorazili ke skále, si začali povídat - a Johnny, který celou cestu nesl vojenskou lopatku, ji nyní konečně použil. Za chvilku bylo hotovo a už ven tahali malou truhlu. V truhle byla ještě sklenice pevně obalená látkou a igelitem. Vytáhli zápisník, kde bylo zaznamenáno vše důležité, co se jejich skautské družině přihodilo. Pak společně vzpomínali na příhody - jak vtipné, tak dobrodružné. Ještě dlouho po tom, co vše znovu uložili a pečlivě zahrabali, si povídali a smáli se. Před lesem promluvil Michal: Kluci, minule jsme si říkali, jak by to bylo super, kdyby i naše družiny měly své místo. Co kdybychom si dali slib, že své družině ukážeme sílu rituálu a založíme jim taky své místo? Poté ať si sami rozhodnou, zda-li budou čas a místo dodržovat. Po jeho proslovu všichni přikývli a na rozloučenou si potřásli rukama. Každý si toto zapsal do svého plánu s družinou. I já. Milý Jirko, spolu s ostatními bych Tě rád tímto dopisem pozval na zahájení nového skautského roku, které se uskuteční 4. září léta Páně Možná, že už si z příběhu pochopil, o co půjde, přesto to bude pouze Vaše místo, i když ho vyberu já. Už jste dost velcí, abyste se mohli takto scházet SKAUT 06/2013

11 rádcovník Když se řekne rituál, vybaví se nám spousta situací od šamanského skákání okolo ohně za zvuku bubnů přes slibový oheň až po křest po splnění Třech orlích per. Rituál má vždy svá daná pravidla, podle kterých se jeho účastníci řídí. Vždy je na něco zaměřen na stmelení skupiny, začlenění jedince, upevnění družinových pravidel nebo posunutí jedince vpřed. Musí být rituál ale nutně dlouhý, noční, tajuplný a jen pro jedince, který něco splnil, nebo vstupuje do jiné společnosti lidí? Mezi rituály zařazujeme například i činnosti, které se vám zdají už jako jasně dané, tradiční a většinou rutinního charakteru. Můžeme sem zahrnout i pokřik, nástup, skautský pozdrav, zpívání hymny apod. Každé dobře fungující společenství potřebuje pravidelný společně strávený čas a občasné ujištění, že je všem členům spolu dobře. Využijte rituály k posilování vědomí o přátelství. Nikdy není dost oslav a velkých Dnů. Pamatujte na ně, těšte se na ně a podělte se o jejich vymýšlení a organizování s ostatními. Jak na to? Máme pro vás pár jednodu chých otázek, které byste si měli při vymýšlení a zavádění nových rituálů položit. K čemu bude rituál sloužit? Pro koho je konkrétně určen? Je rituál přiměřený věku členů družiny? Zvládnu ho vymyslet a uskutečnit sám nebo potřebuji pomoc vedoucího? Nápadník rituálù Vzkazovník Zaveďte si na táboře nebo přes rok v oddíle malou poštu. Každý si můžete třeba pověsit ponožku na šňůru nebo si vyrobte misku, do které vám bude chodit pošta. Když vás napadne něco pěkného, co byste dotyčnému chtěli sdělit, nebo mu chcete něco důležitého prozradit, napište mu vzkaz a vhoďte jej do schránky. Ulička slávy Povedlo se dnes někomu něco opravdu dobrého či statečného? Udělal dnes někdo něco užitečného pro družinu? Oceňte ho za to. Uspořádejte mu uličku slávy a pořádně mu při jeho průchodu zatleskejte, třeba i s pokřikem. Vodácká varianta: ulička se zdviženými pádly. Zakončovací rituál Dokončili jste stupeň ve stezce, zdolali jste velký kopec, zvládli jste složitý úkol? Tak to pojďme řádně zakončit! Nabízí se tu spousta nápadů, například noční procházení cesty ze svíček, na jejímž konci je umístěnazapisovací listina. Poklad Pokud jezdíte každý rok se svým oddílem nebo družinou na stejné místo, zakopejte si na tajném místě truhlu a schovejte si do ní třeba předsevzetí nebo nějaký vzkaz na další rok. Až příště zase přijedete, vydejte se truhlu hledat a udělejte si pěknou chvíli nad starými vzkazy. Písnička Už se blíží konec akce nebo tábora a za sebou máte několik krásných zážitků. Zkuste je všechny vložit do nového textu vybrané písničky a složte si vaši hymnu, ke které se budete rádi vracet i za pár let a při níž si vzpomenete na těch pár společně strávených dnů. Pokřik jinak Určitě všichni máte svůj družinový nebo oddílový pokřik. I váš pokřik můžete hravě vylepšit na ještě lepší rituál. Jedna družina si například vždycky mění poslední verš, do kterého vkládá zážitek nebo vystihující slova z akce, schůzky. A na závěr výčet rituálů, které v nějaké formě nechybí nikde, nebo ano? Zahajovací a ukončovací pokřik. Skautská či státní hymna při vyvěšování státní vlajky na nástupu. Zdravení státní vlajky při vyvěšování skautským pozdravem. Rozloučení se s táborovým dnem večerkou. Hromadné přání dobré chuti před jídlem. Máte v družinì další zajímavý rituál? Pošlete ho (pokud není tajný, i takové rituály mohou být) na do pøedmìtu napište RITUÁL. Sladká odmìna vás nemine! Připravila: Evča

12 ě mi Ou, stejn. é.. koupí nov Trochu jim to tady zvelebíme. Vždyť u ž tam nic není. Někdo k ácí soušky, j á sekám radši do živých Jen ať tu nemám tmu! Od té doby, co chodím do skauta, vím, že se to ne dělá, protože skaut je To máš za Tomáše Šance na super stolní hru! Na jaké body skautského zákona komiks odkazuje? Zkuste vymyslet, kd e sami u sebe mùžete nìco zle pšit Pouète se z chyb ostatních, mrknìte na Týpka a pøeètìte si komentáøe fotografa k aktuálnímu fotoko miksu! Získejte do druž iny stolní hru Po štovní kurýr! Co pr o to máte udělat? Na aut.cz napište: Chceme fotit sk autský zákon!. Obratem vám od povíme, který zákon je ještě vo lný, domluvíme se na termínu od evzdání a můžete se pustit do psan í scénáře a focení. Po odevzdání ko miksu vaši družin u zařadíme do sloso vání o hru. Losova t se bude jen z de seti komiksů! Komiksy, na kter é nezbyde místo v časopise, si mů žeš prohlédnout a komentovat na Teepkovi! Už zbývají jen tři komiksy! Autoři, herci a fotografové: Daniel Bečvář (autor, herec), Lukáš Funda (autor, herec), Jan Pešek (hlavní fotograf, herec), Kamil Bečvář (autor, herec), Jaroslav Schwarz (herec) a Miroslav Zemek (fotograf), 74. oddíl Šipka Plzeň

13 Mezi lidmi je spousta zažitých povìr, co by se mìlo, nebo nemìlo v krizových situacích dìlat. Dokážeš v tìchto tøech pøíbìzích urèit, co je dobrá rada a co ne? Oznaè si správné myšlenky nikem a špatné køížkem: Cestou domů jsem nalezl sousedku bezvládně ležící na zahradě u domu. Zeptal jsem se, co se děje, ale sousedka mi neodpověděla, ani když jsem na ni křičel z plných plic. Zatřásl jsem s ní, štípl ji do ucha, jak jsme se to učili na schůzce, jestli se bolestí neprobere, ale ona stále nic. Co hůře, dokonce ani nedýchala. Bylo jasné, že poprvé v životě využiji tolikrát cvičenou resuscitaci ve skutečnosti. V tu chvíli mi proběhla hlavou spousta věcí: Je potøeba toho èlovìka okamžitì vytáhnout. Jde o vteøiny. Pokud ten èlovìk není v bezvìdomí, není tøeba volat záchrannou službu. Záchrannou službu je tøeba volat, ještì, než toho èlovìka vytáhneš. Je mi teprve dvanáct. V družině jsem nová, ale je to tam úplně super. Holky se staly mými nejlepšími kamarádkami. Dokonce jsem si kvůli tomu zařídila ten Facebook. Moc se tam ale ještě nevyznám: Pokud tam budu dávat nìco tajného, musím si dávat pozor na nastavení soukromí, aby se k tomu nikdo nepovolaný nedostal. Musíš hrudník stlaèovat opatrnì, abys jí nepolámal žebra. Musíš ji resuscitovat, dokud se neprobere. Musíš ji resuscitovat, dokud nepøijede sanitka. Než zaèneš provádìt resuscitaci, je tøeba z nìj vylít vodu. Fotky a texty, které tam nahraju, má Facebook právo prodávat cizím lidem. Musíš se podívat, jestli nemá ucpané dýchací cesty. Není tøeba dávat umìlé dýchání. Staèí masáž srdce. Do pøátel je lepší si pøidávat jen lidi, které opravdu znám. dobrá myšlenka = chybná myšlenka = Není tøeba dávat umìlé dýchání. Staèí masáž srdce. Musíš zkusit, jestli nahmatáš tep na krkavici. První opravdu parný den v tomto roce. S kamarády jsme se rozhodli oslavit ho na místním koupališti. Voda je sice ještě studená, ale aspoň tu nejsou žádní lidé. Jenom jeden otužilec si támhle dává kraul. Moc dobrý plavec to však není. Spíš se plácá na místě. Počkat, vždyť on se topí. Co jsme si loni na táboře říkali? Jak se má v takové situaci postupovat? V hlavě to mám celé pomotané: Musíš se snažit vymyslet zpùsob, jak toho èlovìka zachránit, aniž bys musel do té ledové vody. Musím poèítat s tím, že mi Facebook možná smaže úèet. Úèet na Facebooku si nemohu úplnì zrušit. Dáváním lajkù pøíspìvkùm, za které se lidem v nouzi posílají peníze, dìlám dobré skutky. Správné odpovìdi a hru se spoustou dalších krizových situací nalezneš na realizováno v rámci projektu Skauti na netu

14 skauting Skautské prázdniny trochu jinak Za chvíli tu máme zase èervenec a srpen, dva mìsíce letních dobrodružství nerušených domácími úkoly. Dva mìsíce slunce, kdy nás školní rozvrh nebude cpát do autobusù mìstské hromadné ani nám nerozplánuje den po hodinách. A (skoro) každého z nás èeká letní tábor! Jenže tentokrát to tady o táborech nebude bude to o tìch zbývajících týdnech prázdnin. Skautské dobrodružství mùže pokraèovat také na dovolené v Egyptì s rodièi i u Tebe v pokoji, když zrovna celé srpnové odpoledne leje jako z konve. V nìkterých zemích jsou letní prázdniny jindy, než u nás, a proto máš šanci potkat se na dovolené i se skauty na docela normálních družinových schùzkách. Ale i když se letos podíváš nejdál k babièce na chalupu, poøád ještì se mùžeš se zahranièními skauty potkat alespoò skrze dopisy. Nakonec tu máme pár tipù pro ty, které zajímá, èím se èeští skauti mohou prezentovat v cizinì. Hra pro celou rodinu NAJDI SKAUTY Ať už vyrazíte s rodiči nebo prarodiči na dovolenou kamkoli do zahraničí, máš jedinečnou možnost dozvědět se něco o tamních skautech. Na vycházce městem zapátrejte po klubovnách i vývěskách, možná v přírodě najdete i živé skauty táborníky. V každém případě můžete lov rozšířit na celý Tvůj oddíl nebo družinu po prázdninách si porovnejte, kde všude jste skauty vypátrali a co nejzajímavějšího jste se o nich dozvěděli. TIP Zkus zapojit do pátrání pøed dovolenou i Google když se ti podaøí najít nìjaký nejbližší oddíl, urèitì na jeho webu najdeš i kontaktní . Tak se mùžeš jednoduše se skauty v cizinì dohodnout na krátkém setkání. Možná ti poradí skvìlý tip na výlet, možná si vymìníte skautské šátky a docela urèitì to bude zajímavé setkání. 14 SKAUT 06/2013

15 skauting Jak pátrat před dovolenou: Zjisti si jméno nejbližšího města, u kterého budete na dovolené. Zadej ho do vyhledávače spolu s heslem scout nebo jiným překladem (viz Slovníček na léto). Nejspíš nebudeš rozumět tamnímu jazyku oddílového webu popros o pomoc rodiče nebo použij Google Překladač. Mysli na své bezpečí a na uvedený kontaktní napiš spolu s mamkou nebo s tátou! Romantika dopisních obálek nebo rychlost u? Zpestři si prázdniny dopisováním v cizím jazyce! Napiš na v jaké cizí zemi hledáš kamaráda na dopisování, uveď kontakt (adresu nebo svůj ) a přidej krátkou informaci o sobě (kolik ti je let, co tě baví, s kým by tě bavilo si psát). A pokud hodláš trávit prázdniny na hony daleko od internetu, dej přednost klasické poště. Obálky z dalekých zemí ukrývají větší kouzlo než y Zvlášť když tě po dlouhé cestě dejme tomu z Brazílie dostihnou někde ve stanovém táboře uprostřed beskydských lesů. EXTRA pro ty, kteří se s cizími skauty v létě potkají TOP FIVE specialit k pøedstavení Èeska a Junáka 1. PODSAĎÁK Věř tomu nebo ne, krom Slovenska tyhle stany nikde jinde nepoužívají. Je to český vynález! 2. BRAMBORÁKY Okouzlující a jednoduché jídlo, které si připravíte na vařiči i nad ohněm. Kombinaci brambor, česneku a majoránky podlehne kdejaký cizozemský jazýček. 3. POLKA A MAZURKA Pro jednou se může u táboráku taky tančit. A zábavy je s těmihle dvěma tanci dost a dost! 4. JEŽEK V KLECI Zatímco si tvoji noví kamarádi potrápí hlavy nad hlavolamem, můžeš jim vysvětlit, jaký příběh se k němu váže. 5. TURISTICKÉ ZNAČKY Pro nás docela obyčejná věc je všude ve světě zjevení nikde jinde nemají tak hustou a tak dobře značenou síť stezek. Zahraniční skauty s nimi můžete seznámit alespoň pomocí mapy a nějaké malé hry se značkami. Slovníček do kapsy anglicky německy francouzsky italsky španělsky skaut scout der Pfadfinder le scout scout el scout (m), la escultista (ž) odznak badge das Abzeichen le Badge spilla la insignia setkání, schůzka meeting das Zusammentreffen la rencontre meeting la cita stan tent das Zelt la tente tenda la tienda hlavolam brain teaser die Denkaufgabe casse-tête rompicapo el rompecabezas klubovna club room der Klubraum la salle de réunion Sala di riunione La sala de club Připravila: Eliška SKAUT 06/

16 tip na výpravu Kozí farma Kozodoj Farma se nachází v údolí říčky Rolavy, severozápadně od Karlových Varů, v městské části Stará Role. Nabízejí zde interaktivní prohlídku farmy s doprovodem zkušených lektorů se zajímavým výkladem o jednotlivých zvířecích rodinách, jejich potřebách a užitku, který člověku poskytují. Děti si mohou ohmatat ovčí vlnu či prasečí štětiny nebo si vyzkoušet nadojení kravského mléka. Zapomenutá názvosloví jako hňup, kapoun či fešák tu znovu nabydou konkrétního původního významu. Na farmě chovají koně, osly, lamy, krávy, kozy, ovce, prasata domácí i divoká, kunu skalní, veškerou drůbež, kočky a psy. Prohlídka trvá minimálně 1,5 hodiny. Zoopark Chomutov Opět místo, kde můžete strávit celý den. Můžete zde vidět na 50 druhů ptáků, jeleny, daňky, zubry, koně, ale také třeba sviště, tuleně nebo losa. Některé z nich lze i krmit, nebo jejich krmení přihlížet. Dále tu můžete navštívit dětské lanové centrum s nízkými překážkami či ekocentrum, které nabízí různé programy pro děti. bit.ly/tpk-chomutov Karlovarský kraj Záchranná stanice pro živoèichy a parazoo Vlašim Vydejte se na výpravu do Vlašimi nabízí hned několik zajímavých míst v jednom. Velký anglický park protkaný potoky, osazený dřevěnými sochami a plný nejrůznějších druhů dřevin, jednak zámek a zámeckou věž, na kterou je možné vystoupit. A taky parazoo a záchrannou stanici pro živočichy, kde na vás čeká rybníček s vydrou Bublinou, rys Míša, různé druhy sov a dalších dravců, fretka nebo quessantské ovečky. Dohodnout lze prohlídku s průvodcem. TIPY Zajímavým cílem výpravy, zvlášś pro družiny z vìtších a velkých mìst, mùže být farma, obora, minizoo nebo tøeba støedisko ekologické výchovy místa, kde potkáte živá zvíøata. Kromì toho zde nahlédnete i do života lidí, kteøí žijí trochu jinak než ostatní chovatelé zvíøat. Tradice, obnovování a objevování starých hodnot vìcí, postupù výroby, hluboký vztah k pøírodì a jejím zákonitostem. Zkuste, jak chutná život tam venku, mnohdy je to exotika se vším všudy kousek za humny. na výpravy Krokodýlí zoo Protivín Můžete se tu potkat se všemi druhy krokodýlů a zblízka si je prohlédnout (včetně krokodýlího albína), dále je zde expozice mláďat a také inkubátor s krokodýlími vajíčky. Součástí zoo je také expozice jedovatých hadů a zoologické muzeum. Je třeba počítat s tím, že krokodýli zrovna nevoní (ba právě naopak). Středočeský kraj Jihočeský kraj Zámecký statek Újezd nade Mží Kromě Farmářovy stezky, která je však otevřená pouze v období letních prázdnin (nejedete někam poblíž na tábor?) a na níž můžete potkat vedle králíků, ovcí a koz třeba také lamu a velblouda či papoušky, pštrosa a pávy, můžete využít nabídky nejrůznějších vzdělávacích programů pro organizované skupiny dětí, které připravuje občanské sdružení ŽINAFA. Plzeňský kraj Støedisko ekologické výchovy Toulcùv dvùr Najdete ho na jihozápadním okraji Prahy, v dosahu MHD. Na místní farmě se můžete potkat se spoustou zvířat od drůbeže přes křečky, morčata a králíky, kozy a ovce až po koně a krávy. K Toulcovu dvoru náleží cca 8,5 hektaru přírodního areálu, v němž můžete vidět pestrou škálu stanovišť les, louku, mokřad, podmáčenou olšinu, pole, sad i pastviny. Toulcův dvůr nabízí také různé programy jak pro širokou veřejnost, tak pro organizované skupiny dětí. Hlavní město Praha 16 SKAUT 06/2013

17 tip na výpravu Obora Hukvaldy Hukvaldy nejsou jenom známý hrad (který určitě stojí za to navštívit), ale i obora, v níž můžete potkat stáda daňků a muflonů, prohlédnout si divoká prasata a při troše štěstí zahlédnout i krásné bažanty královské. Další zajímavostí je několik prastarých buků s nadzemními kořeny. Vèelí farma Nosek V Kostelní Myslové nedaleko Telče můžete navštívit a prohlédnout si včelí farmu. Dozvíte se zde zajímavosti o chovu včel a po domluvě (předem) si lze vyzkoušet také drobné včelařské práce. Můžete tu ochutnat domácí medovník, medové cukroví s ořechy a osvěžit se čajem, medovinou nebo včelí vodou s citronovou šťávou a mátou. V obchůdku si můžete koupit různé druhy medu, medovinu či propolisovou tinkturu. Zlínský kraj Kraj Vysočina Živá voda v Modré u Velehradu Projekt Živá voda spočívá v představení významu vody v krajině a života v ní formou přímého i vizuálního kontaktu s živočichy a rostlinami nad i pod vodou. Návštěvníci mohou sledovat život v potoce přes prosklenou stěnu, dále ve velké tůni s chladnomilnými rybami, např. pstruhy, mníky apod., kde v prvním podzemním patře vstoupí průhledným 8 metrů dlouhým tunelem přímo do světa pod vodou. Prosklenou stěnou je možné nahlédnout na život v mokřadu a vidět např. želvy bahenní, žáby a čolky. bit.ly/tpk-zivavoda Moravskoslezský Støedisko ekologické výchovy Èeský ráj v Sedmihorkách Ekocentrum nabízí spoustu zajímavých tematických programů jak pro veřejnost, tak pro organizované skupiny zaměřených např. na běh ročních období, stromy, bylinky nebo třeba zvířata, která žijí v blízkosti lidí. Každý si může projít naučnou stezku okruh dlouhý 3 km lesem, loukami a kolem rybníků, kde na děti čeká šestnáct originálních zastavení. Každý si tu může vyzkoušet, jak zdatným je skokanem v porovnání s lesními zvířaty. Dozví se o rezonanci dřeva a sám si ji může ověřit. Uvidí nejstarší z místních památných dubů, dostane příležitost poměřit se se zdejší největší přesličkou a pozná, jak žije a roste les. Høebèín Slatiòany Hřebčín Slatiňany byl založen r jako zámecký hřebčín a nachází se na severním okraji města v zámeckém parku. Při jeho návštěvě se během výkladu seznámíte se zajímavostmi, historií i současností chovu starokladrubských koní a samozřejmě je možné si koně prohlédnout. bit.ly/tpk-slatinany Liberecký kraj Pardubický kraj Pštrosí farma Doubravice nad Svitavou Jihomoravský kraj Viděli jste někdy zblízka pštrosa? A víte, jak velké je pštrosí vejce? Nejen tohle se můžete dozvědět při návštěvě Pštrosí farmy v Doubravicích nad Svitavou. Při přednášce se dozvíte mnoho zajímavých informací o životě a chovu pštrosů, zpracování a využití pštrosích produktů. Děti si také mohou prohlédnout zvířata chovaná na farmě pštrosy emu, nandu, kozy a ovce. Za mamuty v Pøedmostí u Pøerova Naučná stezka o délce 8 km seznamuje návštěvníky se životem lovců mamutů. Při jejím procházení narazíte nejen na opravdového mamuta Tomíka, ale každé ze zastavení je také příležitostí seznámit se s archeologickými nálezy z období pravěku a důkladně si je prohlédnout. Navštívit můžete i Malé školní muzeum lovců mamutů, které vybudovali žáci místní základní školy. Olomoucký kraj Připravila: Lenka Šablová, foto: internet Ekofarma Dìdov Na farmě rodiny Tůmových vyrábějí výrobky z vlastní vlny, která je ručně praná, česaná a spředená na přízi. V případě zájmu si tu můžete vyzkoušet práci na kolíkovém stavu nebo plstění suchou jehlou (zvládnou i děti). Můžete zde také zhlédnout výrobu předmětů z vrbového proutí, ale třeba i zdobení perníčků. internet123.cz SKAUT 06/2013 Královéhradecký kraj 17

18 soutěž SKAUT a Teepek si pro vaši družinu pøipravily celkem dvanáct úkolù, za každý úkol získáte maximálnì 10 bodù, celkem tedy mùžete získat až 120 bodù! Nepøehlédni navíc úkol pro jednotlivce s vlastními cenami! Výsledky všech úkolù podle zadání je tøeba poslat na do , u tøech oznaèených úkolù je termín již ! Všechny maily s úkoly za vaši družinu musíte odeslat ze stejné adresy. Do pøedmìtu zprávy vždy napište název úkolu, který posíláte (pokud jich je víc, vypište všechny), do mailu pak vždy stejné jméno, oddíl a družinu. Hrajeme o stolní hry Afrika, Vikingové a stan Prima Scout! Jako ceny útěchy navíc rozešleme pět boxů lízátek! Pec na chleba Pečete si na táboře vlastní chleba? Ve vlastní peci? Ne? Začněte! Pos tavte si vlastní pec třeba dle návodu v Kmeni (bit.ly/kmen-pec) a upečte vlastní chleba (recept na Teepkovi bit.ly/tpk-chleba). Posílejte pěkné fotky pece a vašeho chleba. Táborová Receptář Zpěvník Ukažte s družinou, co ve vás je, Vaříte si rádi? Máte oddílové osvědčené recepty na báječné obědy či večeře? Znáte recept na těstoviny, jak je nezná nikdo jiný? Nebo máte oblíbené jídlo, na které nedáte dopustit? Neváhejte a pošlete nám svůj nej recept do ! Doručené recepty nejen publikujeme na Teepkovi, ale pokud se jich sejde dost, sestavíme i jednoduchou kuchařku, kterou si budete moci vytisknout a vzít s sebou na tábor! Neváhejte a posílejte! bit.ly/tpk-receptar Znáte to, každý oddíl zná své písničky, a co tábor, to letí jiný hit. Třeba u nás předloni Měla jsem já pejska od Trabandů, loni Penzion Česko od Jarka Nohavici. A letos? Snad to bude nějaká skvělá píseň od vás, teepků a typoňek z celé široké republiky! Zašlete nám svoji oblíbenou oddílovou píseň, ideálně název s odkazem či naskenovanou stranu ze zpěvníku, a čekejte, až všechny hity vyjdou na Teepkovi. Pokud se nám toho sejde dost, vytvoříme i zpěvník! Posílejte do TIP: Zkuste parodovat! Maraton Uběhnete maraton? Že je na vás 42,195 km moc? A co to uběhnout jako oddíl? My to zkoušíme rok co rok vytyčíme si okruh, třeba půlkilometrový. A pak vyběhneme s cílem jako oddíl uběhnout přes oněch 40 km, a to pěkně dohromady. Někdo běží deset koleček, někdo tři, jiný třeba jednadvacet. Konec je až ve chvíli, kdy hlídač (sedí na startu a škrtá čárky představující nutný počet koleček) začne radostí výskat. Čekáme na fotku z vašeho běhu (v tiskové kvalitě) a zmínku o počtu členů, kteří maraton běželi (čím méně lidí, tím více bodů). 18 SKAUT 06/2013

19 soutěž soutěž Skupinová fotka jak jste sehraná parta. Družinová trika Máte vlastní družinová trika? Že ne? To je ale škoda! Není to nic složitého a přitom výsledný efekt (my jsme super hustá družina) je obrovský! Zkuste se podívat na Teepka a nějaké triko si vyrobit, bit.ly/tpk-triko. Hotová družinová trika vyfoťte a pošlete.ty nejhezčí a nejoriginálnější publikujeme na Teepkovi! Družinové místo Fotka tábora Budíček Na táboře je vás spousta. Někdy je ale fajn být spolu jen jako družina. Domluvte se s vaším vůdcem a najděte si vlastní družinové místo. Místo, kam smíte jen vy, které je kousek od tábora, přesto schované. Kde budete mít pár svých věcí, kde občas strávíte poledňák, nacvičíte divadlo na táborák, či po domluvě s vedoucím přespíte. Své družinové místo si můžete pěkně vyzdobit a uzpůsobit. Těšíme se na pár odstavců o vašem místě jaké bylo, co jste tam vymysleli, co jste tam prožili. A můžete poslat i několik pěkných fotek ty ale nejsou podmínkou, chápeme, že družinové místo je tajné! I bez fotek můžete získat deset bodů. Soutěž pro jednotlivce! První táborová středa, Malá výzva pro každého fotografujícího táborníka, velký výsledek pro časopis SKAUT! Sbíráme fotografie z různých táborů, ze stejné chvíle! Pošli nám fotografii z první táborové středy. Vyfoť přesně to, co se na vašem táboře bude dít v h. Neboj se činnost ostatních táborníků v daný okamžik ovlivnit tak, aby fotka stála opravdu za to! Kvalitu hodnocené fotografie ovlivňuje nálada fotografovaných, jejich počet a prováděná aktivita. Fotky posílej do na adresu do předmětu zprávy napiš STŘEDA 15.43! Ze všech došlých fotografií vybereme devět nejzdařilejších, mezi kterými rozhodne los. Vybírat budeme pouze z fotografií v tiskové kvalitě (ideálně nezmenšené rovnou z foťáku). Vyhrajte funkční doplňky do města i do přírody od české značky BOLL.Hrajeme o dva batohy Trapper a tři outdoorové ručníky Lite TrekTowel Skupinovka patří asi mezi ty nejnahlavupadlejší fotky. Skupina stojící vedle sebe u stožáru, pak u stanu, pak v kuchyni, a tak podobně. Zkuste to pojmout vtipněji! Vyfoťte a pošlete nám skupinovku, která nás pobaví. Kdo bude nejoriginálnější? Když se řekne tábor, každý si představí ten svůj. Ale táborů, i skautských, je spousty a každý vypadá docela jinak. Vyfoťte celý váš tábor (ať ani kousek nechybí) a pošlete nám ho, ať ostatní vidí, jací jste borci! Nezapomeňte ale, že fotka musí být ostrá a pěkná ošklivky nebereme :). Ráno se nikomu vstávat nechce! A na rozcvičku už teprve ne... nebo ano? Rozcvička nemusí být jen hromada cviků za sebou. Zkuste dát rozcvičkám příběh, pojmout je zábavně, vytvořit ranní show, kdy si všichni rozcvičí nejen svaly, ale načerpají i veselou mysl. Inspirovat se můžete i na Teepkovi, bit.ly/tpk-budicek. Pokud máte vlastní recept, pošlete nám ho do , uvedené tipy použijeme do článku na Teepkovi. A body vás neminou :) SKAUT 06/

20 soutěž Táborová pošta Znáte mezitáborovou poštu? Napište svou adresu na tábor na Teepka, vytiskněte si adresy ostatních a skrz tábor pošlete pár pozdravů ostatním oddílům a družinám. A čekejte, kdo napíše vám! Můžete získat až deset bodů, co dopis, to bod. TIP! Pošlete dopis i k nám do redakce. Za obrázek tábora přidáme pár bodů :-). Víc na Teepkovi! bit.ly/tpk-posta Ohníčky Nahlaste s družinou v táborové kuchyni, že dnes si vaříte sami, a uvařte si táborový oběd netradičně. Je libo na vodě, na stromě, v zemi či v nepřístupném kruhu? Čím víc si umístěním ohně vaření zkomplikujete, tím víc bodů dostanete. Do soutěže pošlete fotku z průběhu vaření a fotografii výsledného jídla. Akční malba I malba může být akční! Vezměte si na tábor několik bílých prostěradel a připravte si do rozprašovačů a kyblíků hodně tekuté barvy. Prostěradlo vypněte třeba mezi stromy u tábora a pusťte se do toho! A jaká je technika? Všechno je povoleno, do začátku nabízíme pár tipů k vyzkoušení: Namočte houbičku na nádobí nebo hadrovou kouli do barvy a hoďte ji na plátno. Vezměte malou skleničku, naberte barvu a chrstněte obsah na plátno. Smotejte starý ručník do obušku, konec namočte v barvě a máchejte s ním po plátně. Naberte barvu do velké stříkačky a pal Během malby nezapomeňte fotit, pošlete alespoň jednu fotografii z průběhu malby a její výsledek. inzerce Připravili: Vojta, Zdeněk, ilustrace: Milan Lesniak Barva, Honza Smolík OBJEVTE NOVY SVE T OD TVU RCU FILMU A TAKÉ VE3D PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED. epicthemovie.com

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Jak napsat e-mail, který prodává

Jak napsat e-mail, který prodává Jak napsat e-mail, který prodává Tři kouzla prodejních mailů Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Obsah Prodejní e-mail str. 3 Principy prodejního e-mailu str. 6 Načasování str. 7 Odesílatel

Více

7 V y k u p t o. c z. Luxusní bydlení. Koupelnový (nad)standard. Knihovny jaké svět neviděl. ... nemusí nutně znamenat to nejdražší

7 V y k u p t o. c z. Luxusní bydlení. Koupelnový (nad)standard. Knihovny jaké svět neviděl. ... nemusí nutně znamenat to nejdražší 2/3/2015 Sedmé vydání týdeníku pro všechny registrovné uživatele slevového serveru Vykupto.cz Neprodejné Všechna práva vyhrazena 2015 Vykupto.cz s.r.o. Luxusní bydlení... nemusí nutně znamenat to nejdražší

Více

Slavnostní nebo také besední či táborové ohně mají dávat především světlo, přílišný žár není nutný. Používají se při slavnostních událostech.

Slavnostní nebo také besední či táborové ohně mají dávat především světlo, přílišný žár není nutný. Používají se při slavnostních událostech. DRUHY OHNIŠŤ Bez ohně by nebylo života. Provázel lovce, zálesáky i táborníky nejen v okamžicích slavnostních, při přátelských posezeních, ale sloužil jim především jako zdroj tepla a bezpečí i k přípravě

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4.

INDIÁNI NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. CENTRUM ČTENÍ, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ. POJĎME SI HRÁT NEJEN S PÍSMENKEM I NEJPRVE SI VEZMĚTE PRACOVNÍ SEŠIT K ŽIVÉ ABECEDĚ. NA INDIÁNSKÉ STRÁNCE 13 VYPRACUJTE KAŽDÝ SÁM CVIČENÍ 4. UDĚLEJTE

Více

PRÁZDNINY 2012 Stažení na www.lyckopis.717.cz ZDARMA! Přeji Vám za celou redakci příjemné čtení!

PRÁZDNINY 2012 Stažení na www.lyckopis.717.cz ZDARMA! Přeji Vám za celou redakci příjemné čtení! PRÁZDNINY 2012 Stažení na www.lyckopis.717.cz ZDARMA! Přeji Vám za celou redakci příjemné čtení! Zábavu najdete na samostatných stránkách na konci časopisu, abyste si ji mohli vytisknout a vyluštit! Čtěte!

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

101 her na dětské oslavy

101 her na dětské oslavy 101 her na dětské oslavy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Anna Bernhard a Silvia Schmitz 101 her na dětské oslavy e-kniha Copyright Albatros Media a.s.,

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Hana Kuklíková Česká Tábornická Unie D.T.K. POUTNÍCI Praha Plackování 2014 Úvod Volný čas dětí by neměl být pouze výplní mezi školou a dětskými

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK

SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK SEZNAM PROGRAMŮ LETÁK VYDRA TAJEMNÁ KRÁLOVNA ŘEK Tento program má za cíl seznámit žáky s druhem živočicha, se kterým se v přírodě často nesetkávají vydrou říční. Žáci uvidí vydry naživo, dozví se o hlavních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Tábor 2015 Hrádek u Sušice

Tábor 2015 Hrádek u Sušice Tábor 2015 Hrádek u Sušice Vážení rodiče, Vedoucí našeho oddílu již začínají připravovat tábor 2015. Proto jsme pro vás připravili krátký sešit s prvními informacemi o táboře. Podrobnější informace přijdou

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes

Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes Skautská stezka 15. oddíl Žlutý Útes Přezdívka:............................. Jméno Příjmení:............................. Adresa:.......................................................................................

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ

,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ ,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ ,,A CO ZDE POSKYTUJETE?,,SOCIÁLNÍ SLUŽBU ,,Hm A CO JE VLASTNĚ TA SOCIÁLNÍ SLUŽBA? Sociální služba je vlastně pomoc lidem. Na

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY

HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ PŘÍPRAVA HRY HRY, PŘÍPRAVA AKCÍ Využíváním her i soutěží v naší činnosti učíme děti poctivosti, ukázněnosti, smyslu pro kamarádství, pro společnost, ohleduplnosti k mladším. Jejích smyslem a cílem je výchova k fairplay,

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Obří prvky: jak postavit větší kostky

Obří prvky: jak postavit větší kostky Obří prvky: jak postavit větší kostky KAPITOLA 5 V této kapitole: Zvětšení měřítka: jak na to Ostatní měřítka: která fungují a proč Shrnutí: obří kostky jsou jen začátek V kapitole 3 jsme pracovali s měřítkem

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Outdoor club HANACE uvádí. měsíčník jménem Monitor. na měsíc září 2015. Naší poslední oddílovou akcí byl Hanman,

Outdoor club HANACE uvádí. měsíčník jménem Monitor. na měsíc září 2015. Naší poslední oddílovou akcí byl Hanman, Outdoor club HANACE uvádí měsíčník jménem Monitor na měsíc září 2015 Naší poslední oddílovou akcí byl Hanman, letos určitě, jako každý rok, vydařený a kromě Hanmana jsme měli podařený tábor plný srandy

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE

NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STROM TO POTŘEBUJE ETODIKA NĚCO ² JE VE VZDUCHU A STRO TO POTŘEBUJE 3. 5. třída ZŠ 90 minut Velká myšlenka Ve vzduchu je neviditelný uhlík, který strom dokáže vstřebávat a přeměnit ho ve své zcela hmatatelné tělo listy a

Více

Zadání úkolů leden 2015

Zadání úkolů leden 2015 Osmiměsíční soutěž pro dětské týmy Co se skrývá za vůní MEDU Kategorie MŠ Zadání úkolů leden 2015 1. úkol včelař a jeho nářadí Cíl úkolu: Seznámit se se základními včelařskými pomůckami. Pozadí úkolu:

Více

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK

Tréninkový deník na prázdniny 2014. nejméně sladkosti. Lepší svačinou než limonáda a sušenka je neslazený čaj TRÉNINK Tréninkový deník na prázdniny 2014 Milý ragbisto, DOBŘE O SEBE PEČUJ Správný trénink jde ruku v ruce se správnou životosprávou a výživou. máš před sebou úžasné dva měsíce prázdnin. Zažiješ určitě spoustu

Více

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Co Vám nabízíme? Celodenní zážitkový kurz první pomoci pro děti na táborech a školách v přírodě a jejich vedoucí program

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Rád/a si hraješ s matematikou?

Rád/a si hraješ s matematikou? 3.ročník 2014/2015 2. série 1 Úvod Školní rok 2014/2015 Rád/a si hraješ s matematikou? Rád/a zkoumáš nové myšlenky a postupy? Pak právě pro tebe jsou tu Korespondenční-Matematické Rébusy, zbrusunový korespondenční

Více

Letní lezení ve Francii

Letní lezení ve Francii Letní lezení ve Francii Někomu se možná může zdát, že jet lézt do Francie v létě je trochu šílené. Neříkám, že ne,ale určitě se tu dají najít krásné oblasti, kde si můžete pohodově zalézt, vykoupat se,

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU 2010-2013 Tento Dodatek obsahuje opravy, změny a doplnění vybraných ustanovení Pravidel softballu 2010-2013, která schválila Česká softballová asociace a jsou platná od

Více

ZŠ a MŠ Panenské Břežany

ZŠ a MŠ Panenské Břežany Hlavní 63, 250 70 Panenské Břežany www.zsmsbrezany.cz, zsbrezany@seznam.cz Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Číslo projektu: Šablona: Cz.1.07/1.4.00/21.1997 VY_32_INOVACE_61-80

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

PROGRAMOVÁ NABÍDKA. Výukové programy. Celostátní soutěže. Školy v přírodě ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 PROGRAMOVÁ NABÍDKA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 Výukové programy Dravci a sovy Noční dravci Jarní procházky Sokolnictví Mraveneček Formica Programy realizujeme pro mateřské školky, základní školy i střední školy.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: 16. 5. 2012. Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Vodorovné dopravní značky VY_12_INOVACE_1JON14 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 16. 5. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Dopravní značky

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Příměstské tábory 2012

Příměstské tábory 2012 Příměstské tábory 2012 V srpnu 2012 se uskutečnil již druhý ročník příměstských táborů. Stejně jako loni proběhly dva pětidenní turnusy jeden na Praze 12 se základnou v nízkoprahovém klubu Krok a druhý

Více

Máme únor, a tak. Orgie.

Máme únor, a tak. Orgie. 50 FOTOVIDEO ÚNOR 2015 PRAXE / Máme únor, a tak Orgie. PETR JAN JURAČKA www.juracka.eu juracka@natur.cuni.cz www.facebook.com/petrjanjuracka Ne, nebudu se na ty fotky koukat. Zaplatit si zájezd do Afriky,

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Komunikujeme v digitálním světě i mimo něj

Komunikujeme v digitálním světě i mimo něj Komunikujeme v digitálním světě i mimo něj Co se naučíte V různých situacích budete volit různé způsoby komunikace. Zjistíte při tom, kdy je vhodné komunikovat prostřednictvím digitálních prostředků a

Více

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání CZ Habermaaß-hra 4985 Moje úplně první hry Zábavné počítání Moje úplně první hry Zábavné počítání Zábavná počítací hra pro 2-4 děti ve věku od 2 let. Obsahuje pozorovací hru pro 1 dítě a dospělého. Autoři:

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku.

Úkol: vyrobte z papíru tři jednotlivé části tváře, které společně na obličeji vytvoří masku. UŠI + OČI + NOS Doprovodný výtvarný projekt pro MŠ a ZŠ (i jiné kolektivy) k soutěži Řemesla Polabí VIII (téma MASKA) Maskou se měníme v něco nebo někoho jiného. Masku nasazujeme i oblečením, způsobem

Více

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek

T.O. Zlatý list. plackovací práce. Táborová kuchyně. 2016 Jaromír Bláha - Ježek T.O. Zlatý list plackovací práce 2016 Jaromír Bláha - Ježek Úvod Úvod V této práci popíši práci vedoucích a přípravu jídla v táborové kuchyni a její vybavení. Již několikátým rokem dělám vedoucího v kuchyni

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Ukázkový Projekt Gemini 2010

Ukázkový Projekt Gemini 2010 Aleš V. (ales@dvojka.cz) Ukázkový Projekt Gemini 2010 verze 2.1 Analýza Pozn. Nebudu příkládat analýzu pomocí dotazníku. Uvedu jen věci, které tato analýza nepodchytila. V září do oddílu přejde 6 vlčat,

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

zpravodaj EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí.

zpravodaj EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí. zpravodaj 06 2014 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: Evropa investuje do venkovských oblastí. DOTACE ŠVÁBOVSKÁ VILA DOSTALA JIŽ NOVÉ VYBAVENÍ Švábovský obecní dům Vila je zase o něco bohatší.

Více

INFORMACE PRO NOVÁČKY A ZÁJEMCE

INFORMACE PRO NOVÁČKY A ZÁJEMCE INFORMACE PRO NOVÁČKY A ZÁJEMCE 2014/2015 O NAŠEM TÝMU BLUE WINGS Naše taneční skupina se nazývá Blue Wings Cheerleaders a je zaměřená na sportovní cheerleading. Rozhodně se nejedná o poskakující panenky

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry,

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry, Duben 2016 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestry, Začal duben. Přichází jaro. Kvetou bledule, a ptáci, kteří se vrátili z teplých krajů, už cvrlikají pod okny. Roste

Více

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE HRY PRO DĚTI ÚVOD Vážení přátelé, ale hlavně děti, především pro Vás jsme vytvořili dětskou řadu našich velkých provedení společenských her. Kromě oblíbených a známých her jako člověče nezlob se, kroket,

Více