Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28."

Transkript

1

2 Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/ České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: mobilní telefon: Publikace neprošla redakční úpravou, za obsahovou a jazykovou správnost odpovídají autoři. 2013, České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ISBN

3 Obsah (E01)Analýza efektivnosti komunikačního mixu... 6 (E02)Analýza efektivnosti využívaných reklamních médií... 9 (E03)Analýza mikroprostředí (E04)Finanční analýza 1 absolutní a poměrové ukazatele (E05)Finanční analýza 2 bonitní a bankrotní modely (E06)Manažerské účetnictví (E07)Optimalizace informačních a materiálových toků v podniku (E08)Účetnictví, daně, audit Další návrhy Specifikace zakázkového listu Podnikatelský záměr společnosti AZ Trade s.r.o (I01)E-shop pro střední firmu (I02)Prezentace organizace (I03)Tvorba WWW stránek malé firmy (I04)Využití aplikačních programů při řízení a správě malých firem (J01)Jazykový audit zaměstnanců (J02)Ověřování stávajících jazykových znalostí Další návrhy (T01)Inženýrská činnost ve výstavbě (T02)Pasportizace staveb (T03)Posouzení skladeb konstrukcí a zpracování Energetického štítku obálky budovy (T04)Projektová dokumentace stavby (T05)Projektová studie Zpracování návrhu tepelných izolací (T06) Další návrhy (A01)Business plán 3D tiskárny (A02)Business plán: On-line výuka cizích jazyků (A03)Finanční plán 3D tiskárny (A04)Marketingový plán: On-line výuka cizích jazyků (A05)Marketingový výzkum trhu (A06)Navržení modelu účetní agendy (A07)Zpracování projektové dokumentace pro ubytovací zařízení (A08)Zavedení cloudových IT služeb... 64

4 Úvod Tento katalog nabídkových listů vznikl v rámci projektu Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky s registračním číslem: CZ.1.07/2.2.00/ Cílem projektu je inovace studijních programů při zapojení odborníků z praxe formou projektové výuky, která bude založena na vzájemných vazbách mezi akademickým prostředím a aplikační sférou Jihočeského kraje, které nejsou doposud systematicky udržovány. Projekt je určen pro všechny cílové skupiny výzvy, tj. studenty, akademické a ostatní pracovníky VŠTE, partnery projektu CzechInvest a Steinbauer Lechner, s. r. o. Tento projekt je koncipován jako komplementární aktivita k praxím studentů. Zadané podněty vycházející z uživatelské praxe a budou řešeny v rámci bakalářských prací, studentské vědecké a odborné činnosti a dalších studentských prací pod vedením odborníků VŠTE a za účasti odborníků z praxe (zadavatelů). Účelem je řešení konkrétních problémů z oblasti ekonomické, technické, jazykové a IT v rámci standardizovaných nabídkových listů, jejichž předmět a rozsah je popsán v jednotlivých sekcích tohoto katalogu. 4

5 (E)Sekce Ekonomická 5

6 (E01)Analýza efektivnosti komunikačního mixu Ing. Marie Slabá, Ph.D., Ekonomická sekce Na základě poskytnutých podkladů od zadavatele dojde k podrobné analýze veškerých činností, které jsou prováděny ve firmě v rámci celého komunikačního mixu. Analyzovány budou podrobně všechny základní nástroje komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, osobní prodej a public relations) a případně i rozšiřující nástroje direkt marketing a event marketing. Podrobně budou zkoumána veškerá používaná média s ohledem na cílovou skupinu zákazníka, jeho produkt a cíl podnikatelské činnosti. Potřebné podklady Pro efektivní zpracování zadaného projektu je nutné, aby zákazník doložil následující podklady: - Základní informace o podniku: o předmět podnikání, zaměření, o cíl podnikatelské činnosti, popř. vize, mise podniku, o cílová skupina - podrobná specifikace: právnická osoba velikost, obrat, zaměření, počet zaměstnanců, fyzická osoba - věková struktura, pohlaví a další nezbytné specifikace s ohledem na zaměření podniku a jeho cíle, případně kontakty pro dotazníkové šetření, o informace o využívaných nástrojích komunikačního mixu (reklama, PR, podpora prodeje, osobní prodej, direkt marketing, event marketing): přehled veškerých využívaných médií a nástrojů komunikačního mixu min za minimálně 1 rok (nebo za další časový úsek), náklady na využívaná reklamní média a nástroje komunikačního mixu (za sledované období), časový harmonogram činností komunikačního mixu, předpokládaný rozpočet na komunikační mix na 1 rok. Výstupy - analýza komunikačního mixu firmy za minimálně období jednoho roku (či zadavatelem definovaný časový úsek), - vyhodnocení dotazníkové šetření, - návrh vhodných nástrojů komunikačního mixu a médií na období 1 roku, - časový harmonogram s návrhy opakování veškerých nástrojů komunikačního mixu v jednotlivých médiích včetně přibližného rozpočtu na 1 rok. 6

7 Návrh řešení Popis řešení Na základě obdržených podkladů bude provedena analýza veškerých reklamních činností firmy za období jednoho roku. Zadavatel předá veškeré podklady k reklamním činnostem, které byly v průběhu předcházejícího roku prováděny (náklady na jednotlivá reklamní média, časový harmonogram, celkový rozpočet). Na základě těchto informací bude provedena důkladná analýza jednotlivých používaných reklamních médií zejména s ohledem na cílovou skupinu, produkt a cíl podnikatelské činnosti zadavatele. Pro zajištění efektivní zpětné vazby a zjištění efektivnosti používaných reklamních médií bude provedeno dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou vybraného subjektu, které bude zaměřeno na to, zda klienti zaregistrovali reklamu zadavatele ve vybraných médií. Nejprve bude navržen dotazník, který bude konzultován s klientem. Po schválení dotazníkového šetření dojde k provedení předvýzkumu, jehož cílem je ověřit správnost sestavení dotazníku a jeho srozumitelnost. Následovat bude vlastní výzkum mezi respondenty a jeho vyhodnocení. V rámci vyhodnocení dotazníkového šetření dojde nejen ke konstatování, která média využívat a která nikoliv, ale také k provedení vhodných křížových analýz s ohledem na klíčové charakteristiky cílového trhu. Na základě důkladné analýzy a provedeného dotazníkového šetření bude zpracována analýza efektivnosti reklamních médií, která firma využívá. Zadavatel získá přehled o tom, která reklamní média jsou efektivní s ohledem na cílovou skupinu a zda je vhodné je dále využívat, či dokonce jejich využití zintenzivnit a naopak která média se jako efektivní pro cílový trh zadavatele nejeví. Pro potřeby zadavatele bude vyhotoven návrh vhodných médií na období 1 roku. Dále zadavatel získá detailně zpracovaný časový harmonogram s návrhy opakování reklamy v jednotlivých médiích včetně přibližného rozpočtu na období jednoho roku. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě obdržení projektu od zadavatele. Měsíční rozpis činností, které na sebe procesně navazují je: - předání podkladů pro analýzu komunikačního mixu zadavatele 1. měsíc, - zpracování podkladů, analýzu komunikačního mixu zadavatele 2. měsíc, - příprava dotazníkového šetření, předvýzkum, vlastní výzkum 3. a 4. měsíc, - vyhodnocení výzkumu 5. měsíc, - návrh komunikačního mixu, harmonogram, rozpočet na období jednoho roku 5. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset především na šířce a hloubce prováděné analýzy a velikosti dotazníkového šetření. 7

8 Návrh implementace Implementace bude probíhat na základě návrhů opatření, jež vyplynou z celkové analýzy reklamních činností zadavatele a dotazníkového šetření. Předpokládaná doba implementace koresponduje s harmonogramem a rozpočtem, jež jsou vytvářeny na období 1 roku. Jednotlivé kroky implementace budou značně ovlivněny uzávěrkami jednotlivých médií a také sezónností produktu zadavatele. 8

9 (E02)Analýza efektivnosti využívaných reklamních médií Ing. Marie Slabá, Ph.D., Ekonomická sekce Na základě poskytnutých podkladů od zadavatele dojde k podrobné analýze veškerých činností, které jsou prováděny ve firmě v rámci jednoho z nejvíce využívaných nástrojů komunikačního mixu všech subjektů a institucí (komerčních i nekomerčních), jímž je reklama. Analyzována budou veškerá používaná média s ohledem na cílovou skupinu zákazníka, jeho produkt a cíl podnikatelské činnosti. Potřebné podklady Pro efektivní zpracování zadaného projektu je nutné, aby zákazník doložil následující podklady: - Základní informace o podniku: o předmět podnikání, zaměření, o cíl podnikatelské činnosti, popř. vize, mise podniku, o cílová skupina - podrobná specifikace: právnická osoba velikost, obrat, zaměření, počet zaměstnanců, fyzická osoba - věková struktura, pohlaví a další nezbytné specifikace s ohledem na zaměření podniku a jeho cíle, případně kontakty pro dotazníkové šetření, - informace o využívaných reklamních médiích: o přehled veškerých využívaných médií za 1 rok, o náklady na využívaná reklamních médií, o časový harmonogram reklamních činností, o rozpočet na reklamní média na 1 rok. Výstupy - analýza reklamních činností firmy za období jednoho roku, - vyhodnocení dotazníkové šetření, - návrh vhodných médií na období 1 roku, Časový harmonogram s návrhy opakování reklamy v jednotlivých médiích včetně přibližného rozpočtu na 1 rok. Návrh řešení Popis řešení Na základě obdržených podkladů bude provedena analýza veškerých reklamních činností firmy za období jednoho roku. Zadavatel předá veškeré podklady k reklamním činnostem, které byly v průběhu předcházejícího roku prováděny (náklady na jednotlivá reklamní média, časový harmonogram, celkový rozpočet). Na základě těchto informací bude provedena důkladná analýza jednotlivých používaných reklamních médií zejména s ohledem na cílovou skupinu, produkt a cíl podnikatelské činnosti zadavatele. 9

10 Pro zajištění efektivní zpětné vazby a zjištění efektivnosti používaných reklamních médií bude provedeno dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou vybraného subjektu, které bude zaměřeno na to, zda klienti zaregistrovali reklamu zadavatele ve vybraných médií. Nejprve bude navržen dotazník, který bude konzultován s klientem. Po schválení dotazníkového šetření dojde k provedení předvýzkumu, jehož cílem je ověřit správnost sestavení dotazníku a jeho srozumitelnost. Následovat bude vlastní výzkum mezi respondenty a jeho vyhodnocení. V rámci vyhodnocení dotazníkového šetření dojde nejen ke konstatování, která média využívat a která nikoliv, ale také k provedení vhodných křížových analýz s ohledem na klíčové charakteristiky cílového trhu. Na základě důkladné analýzy a provedeného dotazníkového šetření bude zpracována analýza efektivnosti reklamních médií, která firma využívá. Zadavatel získá přehled o tom, která reklamní média jsou efektivní s ohledem na cílovou skupinu a zda je vhodné je dále využívat, či dokonce jejich využití zintenzivnit a naopak která média se jako efektivní pro cílový trh zadavatele nejeví. Pro potřeby zadavatele bude vyhotoven návrh vhodných médií na období 1 roku. Dále zadavatel získá detailně zpracovaný časový harmonogram s návrhy opakování reklamy v jednotlivých médiích včetně přibližného rozpočtu na období jednoho roku. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě obdržení projektu od zadavatele. Měsíční rozpis činností, které na sebe procesně navazují je: - předání podkladů pro analýzu reklamních činností zadavatele 1. měsíc, - zpracování podkladů, analýza reklamních činností zadavatele 2. měsíc, - příprava dotazníkového šetření, předvýzkum, vlastní výzkum 3. a 4. měsíc, - vyhodnocení výzkumu 5. měsíc, - návrh reklamních činností, harmonogram, rozpočet na období jednoho roku 5. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset především na šířce a hloubce prováděné analýzy a velikosti dotazníkového šetření. Návrh implementace Implementace bude probíhat na základě návrhů opatření, jež vyplynou z celkové analýzy reklamních činností zadavatele a dotazníkového šetření. Předpokládaná doba implementace koresponduje s harmonogramem a rozpočtem, jež jsou vytvářeny na období 1 roku. Jednotlivé kroky implementace budou značně ovlivněny uzávěrkami jednotlivých médií a také sezónností produktu zadavatele. 10

11 (E03)Analýza mikroprostředí Ing. Marie Slabá, Ph.D., Ekonomická sekce Zpracování podnikových analýz mikroprostředí i makroprostředí firmy (popř. vnitřního a vnějšího prostředí firmy) je velmi účelným analytickým nástrojem, jenž je využíván nejen před zahájením činnosti podniku, ale i v průběhu jeho běžných podnikatelských aktivit. V případě tohoto nabídkového listu dojde ke zpracování vybraných aspektů analýzy mikroprostředí firmy, jež se skládá z podniku, zákazníků, konkurence, dodavatelů, distributorů a veřejnosti. V rámci zpracování této problematiky dojde k analýze faktorů, které bezprostředně ovlivňují činnost podniku, s důrazem na ty faktory, které jsou pro činnost podniku klíčové. Na základě provedené analýzy budou popsány jednotlivé výše uvedené faktory mikroprostředí podniku prostřednictvím vhodně vybraných analýz mikroprostředí podniku. Potřebné podklady Pro efektivní zpracování zadaného problému je nutné, aby zákazník doložil následující podklady: - Základní informace o podniku: o cíl podnikatelské činnosti, o předmět podnikání, zaměření, o umístění podniku, o velikost podniku, počet zaměstnanců, roční obrat, apod. o cílová skupina - podrobná specifikace: právnická osoba velikost, obrat, zaměření, počet zaměstnanců, fyzická osoba - věková struktura, pohlaví a další nezbytné specifikace s ohledem na zaměření podniku a jeho cíle, - podnikatelský záměr, - strategické dokumenty podniku (vize, mise, strategie, podnikové cíle apod.), - přehled produktového portfolia, - přehled klíčových dodavatelů a odběratelů. Výstupy Zadavatel po úspěšném dokončení podnikových analýz obdrží komplexně, přehledně a jasně zpracovanou analýzu mikroprostředí, včetně odpovídajících návrhů na zlepšení ve zvolené oblasti. Zadavatel obdrží popis jednotlivých složek mikroprostředí a konkrétně budou vypracovány následující analýzy: - analýza konkurentů prostřednictvím konkurenčních map a rastru pro hodnocení konkurentů, - Porterův model pěti konkurenčních sil, - matice IFE pro identifikaci silných a slabých stránek podniku. 11

12 Návrh řešení Popis řešení Prvním krokem při řešení problému bude analýza dat zadavatele. V dalším kroku bude proveden desk research a shromážděna relevantní sekundární data z běžně dostupných externích zdrojů (zejména statistické ročenky, data Českého statistického úřadu, dostupná data o konkurenci například účetní závěrky, výkazy zisků a ztrát rozvahy, další dostupné relevantní údaje dostupné na internetu apod.). Při zpracování analýz bude důraz kladen především na analýzu činnosti konkurentů, jejich počet a případné dopady na působení podniku prostřednictvím rastru pro hodnocení konkurence a konkurenčních map. Dále bude provedena komplexní analýza tzv. odvětvového prostředí prostřednictvím Porterova modelu pěti konkurenčních sil, jež hodnotí atraktivitu prostředí z pohledu síly jednotlivých aspektů (konkurence, dodavatelů, odběratelů a substitutů). Dále budou analyzovány silné a slabé stránky podniku, popř. může být provedena i analýza zdrojů specifických příležitostí (finančních, nehmotných, lidských i fyzických). Zhodnoceni budou také zákazníci podniku s ohledem na produkt i stanovené vize a cíle podniku. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě specifikace projektu od zadavatele. Rozpis dílčích činností, které na sebe procesně navazují je: - předání podkladů pro analýzu mikroprostředí 1. měsíc, - zpracování podkladů zadavatele 2. měsíc, - shromažďování sekundárních dat (desk research) z dostupných veřejných zdrojů 3. měsíc, - vypracování jednotlivých analýz 3. až 5. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset především na šířce a hloubce prováděných analýzy. Návrh implementace Vlastní implementace bude probíhat na základě návrhů opatření, jež vyplynou z analýz jednotlivých aspektů mikroprostředí. Implementace a její rozsah zcela závisí na vlastním uvážení zadavatele projektu. 12

13 (E04)Finanční analýza 1 absolutní a poměrové ukazatele Bc. Jakub Hořický, Ekonomická sekce Zpracování základních ukazatelů finanční analýzy na základě podkladů dodaných firmou. Konkrétně se jedná o horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výsledovky, zkoumající vývoj zkoumané veličiny v čase či ve vztahu k jiné například celkové veličině. Dále pak o analýzu poměrových ukazatelů, zjišťovaných jako podíl dvou absolutních ukazatelů. Z poměrových ukazatelů se jedná o ukazatele rentability zkoumající návratnost vloženého kapitálu, dále ukazatele aktivity zabývající se efektivností hospodaření podniku, ukazatelů zadluženosti, měřících vztah cizích a vlastních zdrojů podniku a ukazatelů likvidity měřících schopnost podniku dostát svým závazkům. Výstupem budou vypočítané hodnoty jednotlivých ukazatelů včetně komentáře a případných návrhů na zlepšení ekonomické situace podniku. Potřebné podklady Rozvaha a výkaz zisků a ztrát (eventuálně i výkaz cash flow), minimálně za dvě po sobě jdoucí období. Nejlépe za 3-5 let aby bylo možno posoudit vývoj ukazatelů v čase. Výstupy - horizontální analýza rozvahy a výsledovky, zobrazující vývoj zkoumaných veličin v čase (procentní a absolutní vyjádření), - vertikální analýza rozvahy a výsledovky, zobrazující vývoj struktury daného finančního výkazu, - ukazatele rentability, zkoumající návratnost vloženého kapitálu, - ukazatele aktivity zkoumající efektivnost hospodaření podniku, - ukazatele zadluženosti zkoumající vztah vlastních a cizích zdrojů podniku, - ukazatele likvidity zkoumající schopnost podniku dostát svým závazkům. Návrh řešení Popis řešení Zadavateli budou předány kompletní výsledky finanční analýzy, konkrétně výše zmíněných absolutních a poměrových ukazatelů. Součástí řešení bude také vyhodnocení výsledků jednotlivých ukazatelů s podrobným komentářem a v případě nepříznivých hodnot ukazatelů také konkrétní návrhy na zlepšení. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 měsíců na základě specifikace projektu zadavatele. Jednotlivé činnosti jsou následující. - Předání podkladů pro finanční analýzu (rozvaha, výsledovka + eventuálně cash flow) - 1. měsíc, 13

14 - práce na samotných výpočtech a vyhodnocování jednotlivých ukazatelů finanční analýzy - 1. až 4. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli. Implementace navržených řešení - 5. a 6. měsíc. Návrh implementace Finanční analýza poskytne podniku komplexní zhodnocení jeho finanční situace, je také nedílnou součástí řízení podniku a poskytuje zpětnou vazbu o hospodaření podniku eventuelně o dopadu rozhodnutí managementu či externích vlivů na činnost podniku. 14

15 (E05)Finanční analýza 2 bonitní a bankrotní modely Bc. Jakub Hořický, Ekonomická sekce Zpracování základních bonitních a bankrotních modelů na základě podkladů dodaných firmou. Tyto modely umožňují zhodnocení situace podniku na základě jediného hodnotícího koeficientu. Bonitní modely jsou diagnostickými modely hodnotícími kvalitu firmy. Jsou založeny zejména na teoretických poznatcích. Bankrotní modely pak slouží k predikci finančních problémů podniku či stanovují míru bezprostředního ohrožení firmy bankrotem. Tento typ modelů je založen na skutečných datech z velmi rozsáhlého spektra firem. Pro celkové zhodnocení finanční situace podniku je nezbytné vzít v úvahu také výsledky dílčích analýz jednotlivých oblastí hospodaření podniku. Z tohoto důvodu je vhodné, aby sestavení bonitních a bankrotních modelů navazovalo na finanční analýzu pomocí absolutních a poměrových ukazatelů. Potřebné podklady Rozvaha a výkaz zisků a ztrát (eventuelně i výkaz cash flow), minimálně za dvě po sobě jdoucí období. Nejlépe za 3-5 let aby bylo možno posoudit vývoj ukazatelů v čase. Výstupy Podle volby klienta je možné sestavit následujíc bankrotní a bonitní modely: - Altmanův index důvěryhodnosti (Z skóre). Tento bankrotní model je založen na diskriminační analýze a dává jednu souhrnnou známku zahrnující všechny podstatné aspekty hospodaření podniku. Pro tento projekt bude použita varianta tohoto bankrotního modelu přizpůsobená českým firmám (Z cz), - Kralickův rychlý test (quick test). Bonitní model založený na bodovém systému hodnocení bonity firmy. Je založen na čtyřech ukazatelích (kvóta vlastního kapitálu, doba splácení dluhu z cash flow, rentabilita tržeb a rentabilita aktiv), podle jejichž výsledných hodnot jsou podniku přidělovány body od jednoho (nejlepší hodnocení) do pěti (nejhorší hodnocení). Tento test je českému prostředí bližší než předešlý Altmanův index, - Index IN Je založen na podobném principu jako Altmanův index, ale více odpovídá podmínkám českého kapitálového trhu. Zohledňuje také vlastníka firmy. Na základě výsledné hodnoty indexu je podnik zařazen do jedné ze tří skupin obdobně jako u Altmanova indexu. Výhodou indexů IN je jejich sladěnost s českými účetními standardy, protože vznikly v České republice. Návrh řešení Popis řešení Zadavateli budou předány kompletní výsledky zvolených bonitních a bankrotních modelů navazujících na předchozí analýzu absolutních a poměrových ukazatelů. Součástí řešení bude také vyhodnocení výsledků jednotlivých ukazatelů v souvislosti s absolutními a poměrovými ukazateli, podrobný komentář a v případě nepříznivých hodnot ukazatelů také konkrétní návrhy na zlepšení. 15

16 Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 měsíců na základě specifikace projektu zadavatele. Jednotlivé činnosti jsou následující. - Předání podkladů pro finanční analýzu (rozvaha, výsledovka + eventuálně cash flow) - 1. měsíc, - práce na samotných výpočtech a vyhodnocování jednotlivých ukazatelů finanční analýzy - 1. až 4. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli. Implementace navržených řešení - 5. a 6. měsíc. Návrh implementace Výstupem jsou cenné informace sloužící pro vnitřní potřebu firmy i pro externí uživatele. Manažerům poskytuje zpětnou vazbu v podobě analýzy dopadů jejich rozhodnutí na podnik, ale i podklady pro budoucí rozhodování. Vlastníkům poskytuje cenné informace o tom, co se děje s kapitálem, který do firmy investovali. Zaměstnance informuje o tom, zda jsou či nejsou bezprostředně ohrožena jejich pracovní místa. Bankám a potenciálním investorům poskytuje informace o bezpečnosti případného podílu na financování firmy ať už formou půjček či přímo podílu na firmě. Obchodním partnerům dává informace o solventnosti firmy eventuálně o vyhlídkách na dlouhodobou spolupráci. 16

17 (E06)Manažerské účetnictví Mgr. Ilona Malechová, Ekonomická sekce Realizace vybraných úloh manažerského účetnictví. Účetní jednotky řeší problémy založení a vedení manažerského účetnictví. Zejména jde o specifické účetní úlohy vnitropodnikového řízení. Konkrétně jde o úlohy investičních propočtů, pracovního kapitálu a kalkulací. Potřebné podklady Veškeré potřebné doklady potřebné na zaúčtování. Interní informace nezbytné pro posouzení daných účetních případů a další doklady a informace po dohodě se zadavatelem. Výstupy Výstupem spolupráce je návrh řešení manažerského účetnictví, založeného na nákladových střediscích. Dalšími výstupy mohou být řešení specifických úloh v Excelu, jako jsou investiční propočty, kalkulace a rozpočtové výhledy apod. Návrh řešení Popis řešení Ekonom či účetní se obrací ve věcech, výše uvedených, které vyžadují určité specifické znalosti, zkušenosti a zkoumání, které odpovídá poslání vysoké školy, tj. vědecké a výzkumné činnosti pro praxi. Řešitelé se spojí se zadavatelem, získají požadované poznatky, popřípadě si vyžádají potřebné dokumenty a navrhnou řešení, které předají formou dokumentu ve Wordu či Excelu. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě specifikace projektu od zadavatele. Rozpis dílčích činností, které na sebe procesně navazují je: - Předání podkladů pro vypracování kalkulací a investičních propočtů 1. měsíc, - zpracování vybraných propočtů a kalkulací dle podkladů zadavatele 2. a 3. měsíc, - shromažďování sekundárních dat z dostupných veřejných zdrojů 4. a 5. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset na realizovaných činnostech. Návrh implementace Konkrétní implementace a výstupy závisí na dohodě s uživatelem. 17

18 (E07)Optimalizace informačních a materiálových toků v podniku Ing. Marie Slabá, Ph.D., Ekonomická sekce Optimalizace informačních a materiálových toků v podniku je velmi důležitým nástrojem pro snížení logistických nákladů v podniku. Náklady na logistické aktivity tvoří podstatnou část celkových podnikových nákladů, proto je nutné je optimalizovat a věnovat jim značnou pozornost. V rámci řešení tohoto problému je nutné provést analýzu a hodnocení dodavatelů zejména z hlediska jejich spolehlivosti, analýzu distribučních cest (zejména skladování, doprava apod.) a v nespolední řadě se snažit aplikovat moderní logistické metody a technologie do běžné činnosti podniku (např. elektronická výměna dat EDI, metody optimalizace zásob ABC, popř. Just In Time apod.). Potřebné podklady Ke správnému a úplnému zpracování optimalizace organizační struktury budou nutné dokumenty resp. tato data: - základní informace o podniku (velikost, umístění, předmět podnikání, počet zaměstnanců apod.), - podnikatelský záměr, - přehled podnikových dodavatelů a odběratelů, - dokumenty potřebné pro hodnocení kvality dodavatelů, - přehled logistických nákladů (na skladování, dopravu apod.). Výstupy Zadavatel po úspěšném dokončení optimalizačního procesu obdrží dokument, který bude obsahovat analýzu stávajícího informačního a materiálového toku v podniku, definici slabých míst, a konkrétní a věcné návrhy na zlepšení v této oblasti. Návrh řešení Popis řešení V rámci řešení této problematiky musí nejprve dojít ke shromáždění potřebných dokumentů, na základě kterých může dojít ke kvalitnímu, úplnému a správnému provedení procesu optimalizace informačního a materiálového toku v podniku. Ve druhé fázi dojde k analýze dodavatelů, zejména z hlediska jejich spolehlivosti (včasnost dodávek, spolehlivost dodávek, procento poškozených dodávek apod.), analýze komunikačního systému, analýze distribučních cest z hlediska jednotlivých článků distribučního řetězce. V další fázi budou zjišťovány a analyzovány případné nedostatky v této oblasti. V závěrečné fázi budou navržena určitá opatření, která povedou k odstranění nedostatků v informačním a materiálovém toku a bude řešena možnost implementace moderních logistických metod (Just In Time, Lean Management, metoda ABC apod). 18

19 Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě specifikace projektu od zadavatele. Rozpis dílčích činností, které na sebe procesně navazují je: - shromažďování potřebných výchozích dokumentů 1. měsíc, - intenzivní práce na procesu optimalizace informačních a materiálových toků v podniku (tj. hodnocení dodavatelů, analýza komunikačních systémů, analýza distribučních cest) a návrzích na zlepšení (tj. aplikace logistických metod a technologií) 2. až 4. měsíc, - závěrečné zpracování analýz do odpovídající struktury, okomentování výsledků, konkrétní a detailní zpracování návrhů na zlepšení stávajícího stavu 5. a 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset na realizovaných činnostech. Návrh implementace Optimalizaci informačního a materiálového toku je vhodné provést zejména v případě neuspokojivých hospodářských výsledků v této oblasti. Obecně tvoří logistické náklady podstatnou část celkových podnikových nákladů, proto je nutné věnovat se jejich optimalizaci. Námi zpracované analýzy a návrhy mohou posloužit jako podklad pro změny v oblasti logistických aktivit s cílem optimalizace nákladů na tyto činnosti. Analýza dostupných distribučních kanálů je vhodný nástroj zejména při zahájení podnikání, při rozhodování o optimalizaci produktového portfolia či při procesu zavádění nových produktů na trh. Umožňuje především snížení nákladů na distribuci. Analýza dodavatelů může být dalším vodným nástrojem pro optimalizaci logistických nákladů. Aplikace moderních logistických metod a technologií (např. systém EDI, metoda Just In Time, metoda ABC) je v současné době nezbytným předpokladem pro optimální fungování logistického řetězce. 19

20 (E08)Účetnictví, daně, audit Mgr. Ilona Malechová, Ekonomická sekce Realizace vybraných úloh finančního účetnictví a řízení. Začínající účetní jednotky řeší problémy založení a dalšího vedení účetnictví. Konkrétně jde o úlohy účtování dlouhodobého majetku, zásob a kapitálu. Další problémy souvisejí s přiznáním daně z příjmu, kde je nezbytné rozlišovat náklady daňově uznatelné a neuznatelné, výnosy, které jsou či nejsou předmětem daně. Potřebné podklady Veškeré potřebné doklady potřebné na zaúčtování. Interní informace nezbytné pro posouzení daných účetních případů a daňových aspektů a další doklady a informace po dohodě se zadavatelem. Výstupy Výstupem realizace projektu budou zpracované účetní případy, které musí být u uživatele zaúčtovány na jeho software, neboť za účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Dalšími výstupy mohou být po dohodě se zadavatelem řešení specifických úloh, jako jsou investiční propočty, finanční analýzy apod. Návrh řešení Popis řešení Ekonom či účetní se obrací ve věcech, výše uvedených, které vyžadují určité specifické znalosti, zkušenosti a zkoumání, které odpovídá poslání vysoké školy, tj. vědecké a výzkumné činnosti pro praxi. Řešitelé se spojí se zadavatelem, získají požadované poznatky, popřípadě si vyžádají potřebné dokumenty a navrhnou řešení, které předají formou dokumentu ve Wordu či Excelu. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě specifikace projektu od zadavatele. Rozpis dílčích činností, které na sebe procesně navazují je: - Předání podkladů pro účetních dokladů 1. měsíc, - zpracování jednotlivých účetních případů dle podkladů zadavatele 2. a 3. Měsíc, - vypracování jednotlivých analýz 4. a 5. měsíc, - předání výstupů zadavateli 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset na realizovaných činnostech. Návrh implementace Konkrétní implementace a výstupy budou záviset na dohodě se zadavatelem projektu. 20

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích

Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální ekonomika a účetnictví v sociálních podnicích Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963

Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023. Obec Hradčovice. Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k vyhotovení LHP 2014-2023 Obec Hradčovice Se sídlem Hradčovice, 687 33, č. p. 168, IČ 00290963 Výzva k předložení nabídky na veřeinou zakázku malého rozsahu Zadavatel: obec Hradčovice, IČ 00290963,

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů

Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Zasedání komise lesnické ekonomiky OLH ČAZV 29. 4. 30. 4. 2014 Rožnov pod Radhoštěm Ekonomická část analytických studií s využitím auditorských přístupů Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení. E-learning CZ.1.07/3.2.04/04.0040. In Company Education, a.s. Číslo zakázky: VŘ 89/2013 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení E-learning Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název zadavatele: Cílová

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj měkkých dovedností-soft skills (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.) 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více