Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28."

Transkript

1

2 Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/ České Budějovice IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: mobilní telefon: Publikace neprošla redakční úpravou, za obsahovou a jazykovou správnost odpovídají autoři. 2013, České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ISBN

3 Obsah (E01)Analýza efektivnosti komunikačního mixu... 6 (E02)Analýza efektivnosti využívaných reklamních médií... 9 (E03)Analýza mikroprostředí (E04)Finanční analýza 1 absolutní a poměrové ukazatele (E05)Finanční analýza 2 bonitní a bankrotní modely (E06)Manažerské účetnictví (E07)Optimalizace informačních a materiálových toků v podniku (E08)Účetnictví, daně, audit Další návrhy Specifikace zakázkového listu Podnikatelský záměr společnosti AZ Trade s.r.o (I01)E-shop pro střední firmu (I02)Prezentace organizace (I03)Tvorba WWW stránek malé firmy (I04)Využití aplikačních programů při řízení a správě malých firem (J01)Jazykový audit zaměstnanců (J02)Ověřování stávajících jazykových znalostí Další návrhy (T01)Inženýrská činnost ve výstavbě (T02)Pasportizace staveb (T03)Posouzení skladeb konstrukcí a zpracování Energetického štítku obálky budovy (T04)Projektová dokumentace stavby (T05)Projektová studie Zpracování návrhu tepelných izolací (T06) Další návrhy (A01)Business plán 3D tiskárny (A02)Business plán: On-line výuka cizích jazyků (A03)Finanční plán 3D tiskárny (A04)Marketingový plán: On-line výuka cizích jazyků (A05)Marketingový výzkum trhu (A06)Navržení modelu účetní agendy (A07)Zpracování projektové dokumentace pro ubytovací zařízení (A08)Zavedení cloudových IT služeb... 64

4 Úvod Tento katalog nabídkových listů vznikl v rámci projektu Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky s registračním číslem: CZ.1.07/2.2.00/ Cílem projektu je inovace studijních programů při zapojení odborníků z praxe formou projektové výuky, která bude založena na vzájemných vazbách mezi akademickým prostředím a aplikační sférou Jihočeského kraje, které nejsou doposud systematicky udržovány. Projekt je určen pro všechny cílové skupiny výzvy, tj. studenty, akademické a ostatní pracovníky VŠTE, partnery projektu CzechInvest a Steinbauer Lechner, s. r. o. Tento projekt je koncipován jako komplementární aktivita k praxím studentů. Zadané podněty vycházející z uživatelské praxe a budou řešeny v rámci bakalářských prací, studentské vědecké a odborné činnosti a dalších studentských prací pod vedením odborníků VŠTE a za účasti odborníků z praxe (zadavatelů). Účelem je řešení konkrétních problémů z oblasti ekonomické, technické, jazykové a IT v rámci standardizovaných nabídkových listů, jejichž předmět a rozsah je popsán v jednotlivých sekcích tohoto katalogu. 4

5 (E)Sekce Ekonomická 5

6 (E01)Analýza efektivnosti komunikačního mixu Ing. Marie Slabá, Ph.D., Ekonomická sekce Na základě poskytnutých podkladů od zadavatele dojde k podrobné analýze veškerých činností, které jsou prováděny ve firmě v rámci celého komunikačního mixu. Analyzovány budou podrobně všechny základní nástroje komunikačního mixu (reklama, podpora prodeje, osobní prodej a public relations) a případně i rozšiřující nástroje direkt marketing a event marketing. Podrobně budou zkoumána veškerá používaná média s ohledem na cílovou skupinu zákazníka, jeho produkt a cíl podnikatelské činnosti. Potřebné podklady Pro efektivní zpracování zadaného projektu je nutné, aby zákazník doložil následující podklady: - Základní informace o podniku: o předmět podnikání, zaměření, o cíl podnikatelské činnosti, popř. vize, mise podniku, o cílová skupina - podrobná specifikace: právnická osoba velikost, obrat, zaměření, počet zaměstnanců, fyzická osoba - věková struktura, pohlaví a další nezbytné specifikace s ohledem na zaměření podniku a jeho cíle, případně kontakty pro dotazníkové šetření, o informace o využívaných nástrojích komunikačního mixu (reklama, PR, podpora prodeje, osobní prodej, direkt marketing, event marketing): přehled veškerých využívaných médií a nástrojů komunikačního mixu min za minimálně 1 rok (nebo za další časový úsek), náklady na využívaná reklamní média a nástroje komunikačního mixu (za sledované období), časový harmonogram činností komunikačního mixu, předpokládaný rozpočet na komunikační mix na 1 rok. Výstupy - analýza komunikačního mixu firmy za minimálně období jednoho roku (či zadavatelem definovaný časový úsek), - vyhodnocení dotazníkové šetření, - návrh vhodných nástrojů komunikačního mixu a médií na období 1 roku, - časový harmonogram s návrhy opakování veškerých nástrojů komunikačního mixu v jednotlivých médiích včetně přibližného rozpočtu na 1 rok. 6

7 Návrh řešení Popis řešení Na základě obdržených podkladů bude provedena analýza veškerých reklamních činností firmy za období jednoho roku. Zadavatel předá veškeré podklady k reklamním činnostem, které byly v průběhu předcházejícího roku prováděny (náklady na jednotlivá reklamní média, časový harmonogram, celkový rozpočet). Na základě těchto informací bude provedena důkladná analýza jednotlivých používaných reklamních médií zejména s ohledem na cílovou skupinu, produkt a cíl podnikatelské činnosti zadavatele. Pro zajištění efektivní zpětné vazby a zjištění efektivnosti používaných reklamních médií bude provedeno dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou vybraného subjektu, které bude zaměřeno na to, zda klienti zaregistrovali reklamu zadavatele ve vybraných médií. Nejprve bude navržen dotazník, který bude konzultován s klientem. Po schválení dotazníkového šetření dojde k provedení předvýzkumu, jehož cílem je ověřit správnost sestavení dotazníku a jeho srozumitelnost. Následovat bude vlastní výzkum mezi respondenty a jeho vyhodnocení. V rámci vyhodnocení dotazníkového šetření dojde nejen ke konstatování, která média využívat a která nikoliv, ale také k provedení vhodných křížových analýz s ohledem na klíčové charakteristiky cílového trhu. Na základě důkladné analýzy a provedeného dotazníkového šetření bude zpracována analýza efektivnosti reklamních médií, která firma využívá. Zadavatel získá přehled o tom, která reklamní média jsou efektivní s ohledem na cílovou skupinu a zda je vhodné je dále využívat, či dokonce jejich využití zintenzivnit a naopak která média se jako efektivní pro cílový trh zadavatele nejeví. Pro potřeby zadavatele bude vyhotoven návrh vhodných médií na období 1 roku. Dále zadavatel získá detailně zpracovaný časový harmonogram s návrhy opakování reklamy v jednotlivých médiích včetně přibližného rozpočtu na období jednoho roku. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě obdržení projektu od zadavatele. Měsíční rozpis činností, které na sebe procesně navazují je: - předání podkladů pro analýzu komunikačního mixu zadavatele 1. měsíc, - zpracování podkladů, analýzu komunikačního mixu zadavatele 2. měsíc, - příprava dotazníkového šetření, předvýzkum, vlastní výzkum 3. a 4. měsíc, - vyhodnocení výzkumu 5. měsíc, - návrh komunikačního mixu, harmonogram, rozpočet na období jednoho roku 5. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset především na šířce a hloubce prováděné analýzy a velikosti dotazníkového šetření. 7

8 Návrh implementace Implementace bude probíhat na základě návrhů opatření, jež vyplynou z celkové analýzy reklamních činností zadavatele a dotazníkového šetření. Předpokládaná doba implementace koresponduje s harmonogramem a rozpočtem, jež jsou vytvářeny na období 1 roku. Jednotlivé kroky implementace budou značně ovlivněny uzávěrkami jednotlivých médií a také sezónností produktu zadavatele. 8

9 (E02)Analýza efektivnosti využívaných reklamních médií Ing. Marie Slabá, Ph.D., Ekonomická sekce Na základě poskytnutých podkladů od zadavatele dojde k podrobné analýze veškerých činností, které jsou prováděny ve firmě v rámci jednoho z nejvíce využívaných nástrojů komunikačního mixu všech subjektů a institucí (komerčních i nekomerčních), jímž je reklama. Analyzována budou veškerá používaná média s ohledem na cílovou skupinu zákazníka, jeho produkt a cíl podnikatelské činnosti. Potřebné podklady Pro efektivní zpracování zadaného projektu je nutné, aby zákazník doložil následující podklady: - Základní informace o podniku: o předmět podnikání, zaměření, o cíl podnikatelské činnosti, popř. vize, mise podniku, o cílová skupina - podrobná specifikace: právnická osoba velikost, obrat, zaměření, počet zaměstnanců, fyzická osoba - věková struktura, pohlaví a další nezbytné specifikace s ohledem na zaměření podniku a jeho cíle, případně kontakty pro dotazníkové šetření, - informace o využívaných reklamních médiích: o přehled veškerých využívaných médií za 1 rok, o náklady na využívaná reklamních médií, o časový harmonogram reklamních činností, o rozpočet na reklamní média na 1 rok. Výstupy - analýza reklamních činností firmy za období jednoho roku, - vyhodnocení dotazníkové šetření, - návrh vhodných médií na období 1 roku, Časový harmonogram s návrhy opakování reklamy v jednotlivých médiích včetně přibližného rozpočtu na 1 rok. Návrh řešení Popis řešení Na základě obdržených podkladů bude provedena analýza veškerých reklamních činností firmy za období jednoho roku. Zadavatel předá veškeré podklady k reklamním činnostem, které byly v průběhu předcházejícího roku prováděny (náklady na jednotlivá reklamní média, časový harmonogram, celkový rozpočet). Na základě těchto informací bude provedena důkladná analýza jednotlivých používaných reklamních médií zejména s ohledem na cílovou skupinu, produkt a cíl podnikatelské činnosti zadavatele. 9

10 Pro zajištění efektivní zpětné vazby a zjištění efektivnosti používaných reklamních médií bude provedeno dotazníkové šetření mezi cílovou skupinou vybraného subjektu, které bude zaměřeno na to, zda klienti zaregistrovali reklamu zadavatele ve vybraných médií. Nejprve bude navržen dotazník, který bude konzultován s klientem. Po schválení dotazníkového šetření dojde k provedení předvýzkumu, jehož cílem je ověřit správnost sestavení dotazníku a jeho srozumitelnost. Následovat bude vlastní výzkum mezi respondenty a jeho vyhodnocení. V rámci vyhodnocení dotazníkového šetření dojde nejen ke konstatování, která média využívat a která nikoliv, ale také k provedení vhodných křížových analýz s ohledem na klíčové charakteristiky cílového trhu. Na základě důkladné analýzy a provedeného dotazníkového šetření bude zpracována analýza efektivnosti reklamních médií, která firma využívá. Zadavatel získá přehled o tom, která reklamní média jsou efektivní s ohledem na cílovou skupinu a zda je vhodné je dále využívat, či dokonce jejich využití zintenzivnit a naopak která média se jako efektivní pro cílový trh zadavatele nejeví. Pro potřeby zadavatele bude vyhotoven návrh vhodných médií na období 1 roku. Dále zadavatel získá detailně zpracovaný časový harmonogram s návrhy opakování reklamy v jednotlivých médiích včetně přibližného rozpočtu na období jednoho roku. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě obdržení projektu od zadavatele. Měsíční rozpis činností, které na sebe procesně navazují je: - předání podkladů pro analýzu reklamních činností zadavatele 1. měsíc, - zpracování podkladů, analýza reklamních činností zadavatele 2. měsíc, - příprava dotazníkového šetření, předvýzkum, vlastní výzkum 3. a 4. měsíc, - vyhodnocení výzkumu 5. měsíc, - návrh reklamních činností, harmonogram, rozpočet na období jednoho roku 5. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset především na šířce a hloubce prováděné analýzy a velikosti dotazníkového šetření. Návrh implementace Implementace bude probíhat na základě návrhů opatření, jež vyplynou z celkové analýzy reklamních činností zadavatele a dotazníkového šetření. Předpokládaná doba implementace koresponduje s harmonogramem a rozpočtem, jež jsou vytvářeny na období 1 roku. Jednotlivé kroky implementace budou značně ovlivněny uzávěrkami jednotlivých médií a také sezónností produktu zadavatele. 10

11 (E03)Analýza mikroprostředí Ing. Marie Slabá, Ph.D., Ekonomická sekce Zpracování podnikových analýz mikroprostředí i makroprostředí firmy (popř. vnitřního a vnějšího prostředí firmy) je velmi účelným analytickým nástrojem, jenž je využíván nejen před zahájením činnosti podniku, ale i v průběhu jeho běžných podnikatelských aktivit. V případě tohoto nabídkového listu dojde ke zpracování vybraných aspektů analýzy mikroprostředí firmy, jež se skládá z podniku, zákazníků, konkurence, dodavatelů, distributorů a veřejnosti. V rámci zpracování této problematiky dojde k analýze faktorů, které bezprostředně ovlivňují činnost podniku, s důrazem na ty faktory, které jsou pro činnost podniku klíčové. Na základě provedené analýzy budou popsány jednotlivé výše uvedené faktory mikroprostředí podniku prostřednictvím vhodně vybraných analýz mikroprostředí podniku. Potřebné podklady Pro efektivní zpracování zadaného problému je nutné, aby zákazník doložil následující podklady: - Základní informace o podniku: o cíl podnikatelské činnosti, o předmět podnikání, zaměření, o umístění podniku, o velikost podniku, počet zaměstnanců, roční obrat, apod. o cílová skupina - podrobná specifikace: právnická osoba velikost, obrat, zaměření, počet zaměstnanců, fyzická osoba - věková struktura, pohlaví a další nezbytné specifikace s ohledem na zaměření podniku a jeho cíle, - podnikatelský záměr, - strategické dokumenty podniku (vize, mise, strategie, podnikové cíle apod.), - přehled produktového portfolia, - přehled klíčových dodavatelů a odběratelů. Výstupy Zadavatel po úspěšném dokončení podnikových analýz obdrží komplexně, přehledně a jasně zpracovanou analýzu mikroprostředí, včetně odpovídajících návrhů na zlepšení ve zvolené oblasti. Zadavatel obdrží popis jednotlivých složek mikroprostředí a konkrétně budou vypracovány následující analýzy: - analýza konkurentů prostřednictvím konkurenčních map a rastru pro hodnocení konkurentů, - Porterův model pěti konkurenčních sil, - matice IFE pro identifikaci silných a slabých stránek podniku. 11

12 Návrh řešení Popis řešení Prvním krokem při řešení problému bude analýza dat zadavatele. V dalším kroku bude proveden desk research a shromážděna relevantní sekundární data z běžně dostupných externích zdrojů (zejména statistické ročenky, data Českého statistického úřadu, dostupná data o konkurenci například účetní závěrky, výkazy zisků a ztrát rozvahy, další dostupné relevantní údaje dostupné na internetu apod.). Při zpracování analýz bude důraz kladen především na analýzu činnosti konkurentů, jejich počet a případné dopady na působení podniku prostřednictvím rastru pro hodnocení konkurence a konkurenčních map. Dále bude provedena komplexní analýza tzv. odvětvového prostředí prostřednictvím Porterova modelu pěti konkurenčních sil, jež hodnotí atraktivitu prostředí z pohledu síly jednotlivých aspektů (konkurence, dodavatelů, odběratelů a substitutů). Dále budou analyzovány silné a slabé stránky podniku, popř. může být provedena i analýza zdrojů specifických příležitostí (finančních, nehmotných, lidských i fyzických). Zhodnoceni budou také zákazníci podniku s ohledem na produkt i stanovené vize a cíle podniku. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě specifikace projektu od zadavatele. Rozpis dílčích činností, které na sebe procesně navazují je: - předání podkladů pro analýzu mikroprostředí 1. měsíc, - zpracování podkladů zadavatele 2. měsíc, - shromažďování sekundárních dat (desk research) z dostupných veřejných zdrojů 3. měsíc, - vypracování jednotlivých analýz 3. až 5. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset především na šířce a hloubce prováděných analýzy. Návrh implementace Vlastní implementace bude probíhat na základě návrhů opatření, jež vyplynou z analýz jednotlivých aspektů mikroprostředí. Implementace a její rozsah zcela závisí na vlastním uvážení zadavatele projektu. 12

13 (E04)Finanční analýza 1 absolutní a poměrové ukazatele Bc. Jakub Hořický, Ekonomická sekce Zpracování základních ukazatelů finanční analýzy na základě podkladů dodaných firmou. Konkrétně se jedná o horizontální a vertikální analýzu rozvahy a výsledovky, zkoumající vývoj zkoumané veličiny v čase či ve vztahu k jiné například celkové veličině. Dále pak o analýzu poměrových ukazatelů, zjišťovaných jako podíl dvou absolutních ukazatelů. Z poměrových ukazatelů se jedná o ukazatele rentability zkoumající návratnost vloženého kapitálu, dále ukazatele aktivity zabývající se efektivností hospodaření podniku, ukazatelů zadluženosti, měřících vztah cizích a vlastních zdrojů podniku a ukazatelů likvidity měřících schopnost podniku dostát svým závazkům. Výstupem budou vypočítané hodnoty jednotlivých ukazatelů včetně komentáře a případných návrhů na zlepšení ekonomické situace podniku. Potřebné podklady Rozvaha a výkaz zisků a ztrát (eventuálně i výkaz cash flow), minimálně za dvě po sobě jdoucí období. Nejlépe za 3-5 let aby bylo možno posoudit vývoj ukazatelů v čase. Výstupy - horizontální analýza rozvahy a výsledovky, zobrazující vývoj zkoumaných veličin v čase (procentní a absolutní vyjádření), - vertikální analýza rozvahy a výsledovky, zobrazující vývoj struktury daného finančního výkazu, - ukazatele rentability, zkoumající návratnost vloženého kapitálu, - ukazatele aktivity zkoumající efektivnost hospodaření podniku, - ukazatele zadluženosti zkoumající vztah vlastních a cizích zdrojů podniku, - ukazatele likvidity zkoumající schopnost podniku dostát svým závazkům. Návrh řešení Popis řešení Zadavateli budou předány kompletní výsledky finanční analýzy, konkrétně výše zmíněných absolutních a poměrových ukazatelů. Součástí řešení bude také vyhodnocení výsledků jednotlivých ukazatelů s podrobným komentářem a v případě nepříznivých hodnot ukazatelů také konkrétní návrhy na zlepšení. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 měsíců na základě specifikace projektu zadavatele. Jednotlivé činnosti jsou následující. - Předání podkladů pro finanční analýzu (rozvaha, výsledovka + eventuálně cash flow) - 1. měsíc, 13

14 - práce na samotných výpočtech a vyhodnocování jednotlivých ukazatelů finanční analýzy - 1. až 4. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli. Implementace navržených řešení - 5. a 6. měsíc. Návrh implementace Finanční analýza poskytne podniku komplexní zhodnocení jeho finanční situace, je také nedílnou součástí řízení podniku a poskytuje zpětnou vazbu o hospodaření podniku eventuelně o dopadu rozhodnutí managementu či externích vlivů na činnost podniku. 14

15 (E05)Finanční analýza 2 bonitní a bankrotní modely Bc. Jakub Hořický, Ekonomická sekce Zpracování základních bonitních a bankrotních modelů na základě podkladů dodaných firmou. Tyto modely umožňují zhodnocení situace podniku na základě jediného hodnotícího koeficientu. Bonitní modely jsou diagnostickými modely hodnotícími kvalitu firmy. Jsou založeny zejména na teoretických poznatcích. Bankrotní modely pak slouží k predikci finančních problémů podniku či stanovují míru bezprostředního ohrožení firmy bankrotem. Tento typ modelů je založen na skutečných datech z velmi rozsáhlého spektra firem. Pro celkové zhodnocení finanční situace podniku je nezbytné vzít v úvahu také výsledky dílčích analýz jednotlivých oblastí hospodaření podniku. Z tohoto důvodu je vhodné, aby sestavení bonitních a bankrotních modelů navazovalo na finanční analýzu pomocí absolutních a poměrových ukazatelů. Potřebné podklady Rozvaha a výkaz zisků a ztrát (eventuelně i výkaz cash flow), minimálně za dvě po sobě jdoucí období. Nejlépe za 3-5 let aby bylo možno posoudit vývoj ukazatelů v čase. Výstupy Podle volby klienta je možné sestavit následujíc bankrotní a bonitní modely: - Altmanův index důvěryhodnosti (Z skóre). Tento bankrotní model je založen na diskriminační analýze a dává jednu souhrnnou známku zahrnující všechny podstatné aspekty hospodaření podniku. Pro tento projekt bude použita varianta tohoto bankrotního modelu přizpůsobená českým firmám (Z cz), - Kralickův rychlý test (quick test). Bonitní model založený na bodovém systému hodnocení bonity firmy. Je založen na čtyřech ukazatelích (kvóta vlastního kapitálu, doba splácení dluhu z cash flow, rentabilita tržeb a rentabilita aktiv), podle jejichž výsledných hodnot jsou podniku přidělovány body od jednoho (nejlepší hodnocení) do pěti (nejhorší hodnocení). Tento test je českému prostředí bližší než předešlý Altmanův index, - Index IN Je založen na podobném principu jako Altmanův index, ale více odpovídá podmínkám českého kapitálového trhu. Zohledňuje také vlastníka firmy. Na základě výsledné hodnoty indexu je podnik zařazen do jedné ze tří skupin obdobně jako u Altmanova indexu. Výhodou indexů IN je jejich sladěnost s českými účetními standardy, protože vznikly v České republice. Návrh řešení Popis řešení Zadavateli budou předány kompletní výsledky zvolených bonitních a bankrotních modelů navazujících na předchozí analýzu absolutních a poměrových ukazatelů. Součástí řešení bude také vyhodnocení výsledků jednotlivých ukazatelů v souvislosti s absolutními a poměrovými ukazateli, podrobný komentář a v případě nepříznivých hodnot ukazatelů také konkrétní návrhy na zlepšení. 15

16 Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 měsíců na základě specifikace projektu zadavatele. Jednotlivé činnosti jsou následující. - Předání podkladů pro finanční analýzu (rozvaha, výsledovka + eventuálně cash flow) - 1. měsíc, - práce na samotných výpočtech a vyhodnocování jednotlivých ukazatelů finanční analýzy - 1. až 4. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli. Implementace navržených řešení - 5. a 6. měsíc. Návrh implementace Výstupem jsou cenné informace sloužící pro vnitřní potřebu firmy i pro externí uživatele. Manažerům poskytuje zpětnou vazbu v podobě analýzy dopadů jejich rozhodnutí na podnik, ale i podklady pro budoucí rozhodování. Vlastníkům poskytuje cenné informace o tom, co se děje s kapitálem, který do firmy investovali. Zaměstnance informuje o tom, zda jsou či nejsou bezprostředně ohrožena jejich pracovní místa. Bankám a potenciálním investorům poskytuje informace o bezpečnosti případného podílu na financování firmy ať už formou půjček či přímo podílu na firmě. Obchodním partnerům dává informace o solventnosti firmy eventuálně o vyhlídkách na dlouhodobou spolupráci. 16

17 (E06)Manažerské účetnictví Mgr. Ilona Malechová, Ekonomická sekce Realizace vybraných úloh manažerského účetnictví. Účetní jednotky řeší problémy založení a vedení manažerského účetnictví. Zejména jde o specifické účetní úlohy vnitropodnikového řízení. Konkrétně jde o úlohy investičních propočtů, pracovního kapitálu a kalkulací. Potřebné podklady Veškeré potřebné doklady potřebné na zaúčtování. Interní informace nezbytné pro posouzení daných účetních případů a další doklady a informace po dohodě se zadavatelem. Výstupy Výstupem spolupráce je návrh řešení manažerského účetnictví, založeného na nákladových střediscích. Dalšími výstupy mohou být řešení specifických úloh v Excelu, jako jsou investiční propočty, kalkulace a rozpočtové výhledy apod. Návrh řešení Popis řešení Ekonom či účetní se obrací ve věcech, výše uvedených, které vyžadují určité specifické znalosti, zkušenosti a zkoumání, které odpovídá poslání vysoké školy, tj. vědecké a výzkumné činnosti pro praxi. Řešitelé se spojí se zadavatelem, získají požadované poznatky, popřípadě si vyžádají potřebné dokumenty a navrhnou řešení, které předají formou dokumentu ve Wordu či Excelu. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě specifikace projektu od zadavatele. Rozpis dílčích činností, které na sebe procesně navazují je: - Předání podkladů pro vypracování kalkulací a investičních propočtů 1. měsíc, - zpracování vybraných propočtů a kalkulací dle podkladů zadavatele 2. a 3. měsíc, - shromažďování sekundárních dat z dostupných veřejných zdrojů 4. a 5. měsíc, - předání výstupů analýzy zadavateli 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset na realizovaných činnostech. Návrh implementace Konkrétní implementace a výstupy závisí na dohodě s uživatelem. 17

18 (E07)Optimalizace informačních a materiálových toků v podniku Ing. Marie Slabá, Ph.D., Ekonomická sekce Optimalizace informačních a materiálových toků v podniku je velmi důležitým nástrojem pro snížení logistických nákladů v podniku. Náklady na logistické aktivity tvoří podstatnou část celkových podnikových nákladů, proto je nutné je optimalizovat a věnovat jim značnou pozornost. V rámci řešení tohoto problému je nutné provést analýzu a hodnocení dodavatelů zejména z hlediska jejich spolehlivosti, analýzu distribučních cest (zejména skladování, doprava apod.) a v nespolední řadě se snažit aplikovat moderní logistické metody a technologie do běžné činnosti podniku (např. elektronická výměna dat EDI, metody optimalizace zásob ABC, popř. Just In Time apod.). Potřebné podklady Ke správnému a úplnému zpracování optimalizace organizační struktury budou nutné dokumenty resp. tato data: - základní informace o podniku (velikost, umístění, předmět podnikání, počet zaměstnanců apod.), - podnikatelský záměr, - přehled podnikových dodavatelů a odběratelů, - dokumenty potřebné pro hodnocení kvality dodavatelů, - přehled logistických nákladů (na skladování, dopravu apod.). Výstupy Zadavatel po úspěšném dokončení optimalizačního procesu obdrží dokument, který bude obsahovat analýzu stávajícího informačního a materiálového toku v podniku, definici slabých míst, a konkrétní a věcné návrhy na zlepšení v této oblasti. Návrh řešení Popis řešení V rámci řešení této problematiky musí nejprve dojít ke shromáždění potřebných dokumentů, na základě kterých může dojít ke kvalitnímu, úplnému a správnému provedení procesu optimalizace informačního a materiálového toku v podniku. Ve druhé fázi dojde k analýze dodavatelů, zejména z hlediska jejich spolehlivosti (včasnost dodávek, spolehlivost dodávek, procento poškozených dodávek apod.), analýze komunikačního systému, analýze distribučních cest z hlediska jednotlivých článků distribučního řetězce. V další fázi budou zjišťovány a analyzovány případné nedostatky v této oblasti. V závěrečné fázi budou navržena určitá opatření, která povedou k odstranění nedostatků v informačním a materiálovém toku a bude řešena možnost implementace moderních logistických metod (Just In Time, Lean Management, metoda ABC apod). 18

19 Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě specifikace projektu od zadavatele. Rozpis dílčích činností, které na sebe procesně navazují je: - shromažďování potřebných výchozích dokumentů 1. měsíc, - intenzivní práce na procesu optimalizace informačních a materiálových toků v podniku (tj. hodnocení dodavatelů, analýza komunikačních systémů, analýza distribučních cest) a návrzích na zlepšení (tj. aplikace logistických metod a technologií) 2. až 4. měsíc, - závěrečné zpracování analýz do odpovídající struktury, okomentování výsledků, konkrétní a detailní zpracování návrhů na zlepšení stávajícího stavu 5. a 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset na realizovaných činnostech. Návrh implementace Optimalizaci informačního a materiálového toku je vhodné provést zejména v případě neuspokojivých hospodářských výsledků v této oblasti. Obecně tvoří logistické náklady podstatnou část celkových podnikových nákladů, proto je nutné věnovat se jejich optimalizaci. Námi zpracované analýzy a návrhy mohou posloužit jako podklad pro změny v oblasti logistických aktivit s cílem optimalizace nákladů na tyto činnosti. Analýza dostupných distribučních kanálů je vhodný nástroj zejména při zahájení podnikání, při rozhodování o optimalizaci produktového portfolia či při procesu zavádění nových produktů na trh. Umožňuje především snížení nákladů na distribuci. Analýza dodavatelů může být dalším vodným nástrojem pro optimalizaci logistických nákladů. Aplikace moderních logistických metod a technologií (např. systém EDI, metoda Just In Time, metoda ABC) je v současné době nezbytným předpokladem pro optimální fungování logistického řetězce. 19

20 (E08)Účetnictví, daně, audit Mgr. Ilona Malechová, Ekonomická sekce Realizace vybraných úloh finančního účetnictví a řízení. Začínající účetní jednotky řeší problémy založení a dalšího vedení účetnictví. Konkrétně jde o úlohy účtování dlouhodobého majetku, zásob a kapitálu. Další problémy souvisejí s přiznáním daně z příjmu, kde je nezbytné rozlišovat náklady daňově uznatelné a neuznatelné, výnosy, které jsou či nejsou předmětem daně. Potřebné podklady Veškeré potřebné doklady potřebné na zaúčtování. Interní informace nezbytné pro posouzení daných účetních případů a daňových aspektů a další doklady a informace po dohodě se zadavatelem. Výstupy Výstupem realizace projektu budou zpracované účetní případy, které musí být u uživatele zaúčtovány na jeho software, neboť za účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Dalšími výstupy mohou být po dohodě se zadavatelem řešení specifických úloh, jako jsou investiční propočty, finanční analýzy apod. Návrh řešení Popis řešení Ekonom či účetní se obrací ve věcech, výše uvedených, které vyžadují určité specifické znalosti, zkušenosti a zkoumání, které odpovídá poslání vysoké školy, tj. vědecké a výzkumné činnosti pro praxi. Řešitelé se spojí se zadavatelem, získají požadované poznatky, popřípadě si vyžádají potřebné dokumenty a navrhnou řešení, které předají formou dokumentu ve Wordu či Excelu. Časový harmonogram Harmonogram komplexního zpracování zadaného projektu je stanoven na 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Konkrétní období se stanoví na základě specifikace projektu od zadavatele. Rozpis dílčích činností, které na sebe procesně navazují je: - Předání podkladů pro účetních dokladů 1. měsíc, - zpracování jednotlivých účetních případů dle podkladů zadavatele 2. a 3. Měsíc, - vypracování jednotlivých analýz 4. a 5. měsíc, - předání výstupů zadavateli 6. měsíc. Harmonogram bude konkretizován po přijetí projektu, jehož rozsah bude záviset na realizovaných činnostech. Návrh implementace Konkrétní implementace a výstupy budou záviset na dohodě se zadavatelem projektu. 20

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček

PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček PŘÍPRAVA A PODÁVÁNÍ PROJEKTŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Mgr. Dora Truncová Ing. Martin Sedláček studijní materiál ke kurzu Projektový management Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o.

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jakub Tabas Jan Moravčík Brno 2015 Na tomto místě

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Podnikatelský plán a finanční řízení

Podnikatelský plán a finanční řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce:

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

Výběr účetního programu pro malou firmu

Výběr účetního programu pro malou firmu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Výběr účetního programu pro malou firmu BAKALÁŘSKÁ

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více