3/2012. Tiefbau v praxi Knauf La Vita deska s vysokou přidanou hodnotou City Green Court 4. ročník Knauf Golf Cupu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2012. Tiefbau v praxi Knauf La Vita deska s vysokou přidanou hodnotou City Green Court 4. ročník Knauf Golf Cupu"

Transkript

1 KNAUFSTYL 3/2012 Tiefbau v praxi Knauf La Vita deska s vysokou přidanou hodnotou City Green Court 4. ročník Knauf Golf Cupu

2 ÚVODEM Vážení čtenáři a milí přátelé, tak nám málem zabili Ferdinanda! Tedy ve skutečnosti našeho novodobého Ferdinanda spíše ušpinili od inkoustu z plastikové pistole na inkoustové kuličky. Omlouvám se za tuto repliku ze slavného Švejka, ale přirovnání, že Češi mají povahu Švejka, za posledních pár týdnů opravdu sedí. Ať již hovoříme o pomatenci, který střílel po prezidentovi z plastové pistole, a celé stádo ochranky jen nečinně přihlíželo, nebo že se některým spekulantům podařilo otrávit metylalkoholem 27 lidí jen proto, aby zbohatli na pančovaném alkoholu, nebo že se stále daří tunelovat miliardy z dopravního podniku a nikdo to není schopen zastavit, nebo že představitelé regionů soudržnosti tunelovali z prostředků EU miliardy EUR na vlastní konta a osm let jim to procházelo, nebo že se i některé firmy ve stavebním odvětví stydí za vlastní identitu a tajně šmudlají různé náhražky. Ano, to jsou pro mě nadlehčené znaky oné Švejkovy povahy, protože na všechno máme systém, kontrolní mechanismus a zaručeně se to nemůže stát. A přece se stalo! Tak nevím, jestli nejsme trochu zaslepení normami a předpisy a neztrácí se nám reálný život z dohledu a našeho uvažování. To celé píši proto, že toto reálné uvažování (i když se švejkovským stylem) a vidění konkrétních problémů se týká i naší profese a naší stavební branže. Dnes se stává stavební zakázka a stavební výroba více profesí právníků, vyjednavačů a hledačů nedostatků na stavbách než profesí stavební. Není to náhodou tím, že nám i zde chybí tak cenný zdravý rozum? Ať si každý udělá svůj názor. Já jsem osobně zastánce reality a selského uvažování, které považuji za přirozené a slušné. Vážení přátelé, přeji si nade vše, aby nás zdravý rozum neopustil (i když občas se Švejkem)! Přeji všem krásný podzim. Radek Bedrna Knauf Praha, spol. s r. o.

3 TOP TÉMA Tiefbau v praxi 4 S námi uděláte podlahu správně 6 PRODUKTY KNAUF Pronikání to je pravý význam slova penetrace 8 Knauf La Vita další z rodiny desek s vysokou přidanou hodnotou 10 Rodina PFT Ritmo 11 Vytříbená řemeslná technika a opravdový umělecký prožitek to je renesanční sgrafi to 12 ODBORNÉ Energosádrovec výroba sádry 14 STAVBY V ČR Administrativní a parkovací objekt NAMIRO v Olomouci 16 Elektromagnetické záření free 17 City Green Court 18 Výrobní závod skrývající sádrokartonářskou perlu 20 Vodní dílo Střekov 21 STAVBY V SR Dabingová studia 22 Nová interna v prešovské nemocnici 23 PRACOVNÍ NÁVODY Prodyšnost, kryvost a struktura interiérových barev KNAUF FINE a KNAUF STONE 24 FAQ vy se ptáte, my odpovídáme 26 KNAUF PARTNEŘI Prima Kladno, s. r. o. 27 Zlínstav, a. s., získal podruhé významné ocenění 28 Zlínstav, a. s. 29 PARTNER SPECIÁL Rozhovor na aktuální téma 30 AKTUALITY Topas je kámen žáruvzdorný v přírodě i u Knaufa 31 Změna pytle Unifl ott, čísla výrobku a EAN kódů 31 AKCE PRO ZÁKAZNÍKY Knauf Golf Cup VOLNÝ ČAS Grappa vůně Itálie 34 Křížovka 35 Magazín KNAUFSTYL Vydání: říjen / 2012 Vychází: 4x ročně Registrace: MK ČR E KNAUFSTYL je k dispozici na Vydavatel: Knauf Praha, spol. s r. o. Realizace a grafická úprava: Ispress, s. r. o. Redakční rada: Šéfredaktor: Jana Tulachová Členové redakční rady: Radek Bedrna, Martin Beer, Miroslav Nyč, Vladimír Váňa, Richard Kroupa, David Majling, Václav Sobotka

4 TOP TÉMA 4 KNAUFSTYL Tiefbau v praxi Bezmála dva roky uplynulo od uvedení nové produktové řady Knauf Tiefbau na trh. Právě na tomto místě jsme postupně vysvětlovali účel a způsoby aplikace jednotlivých produktů včetně jejich specifického zaměření. Jak si jistě vzpomenete, již samotné slovo Tiefbau představuje v praxi mostní nebo průmyslové stavby. Naším cílem bylo oslovit všechny, kdo se budou zabývat sanací železobetonových konstrukcí, kterých je v naší republice obrovské množství. Některé z nich totiž přímo volají po rekonstrukci, neboť jsou již na hraně své životnosti. Je potěšující, že během těch zmíněných dvou let se podařilo uplatnit produkty Tiefbau na mnoha stavbách. Proto jsme se rozhodli k malému ohlédnutí. V následujících řádcích se vám pokusím představit stručný průřez některými zrealizovanými stavbami a také nastínit, jak se dají produkty ryze průmyslové řady využít v co nejširším možném spektru. Vlastnímu představení jednotlivých produktů bylo již v minulosti věnováno mnoho řádků. Rád bych tedy přešel rovnou k výčtu úspěšných staveb. Jednou ze staveb, kterou vnímám jako takovou první jarní vlaštovkou, je malý most na silnici II. třídy v Bohosticích u Příbrami. V tomto případě se jednalo o komplexní rekonstrukci celé mostní konstrukce, která proběhla v poměrně krátké době tří měsíců. Pokud srovnáme stav před a po generální opravě, je vidět, jak je možné průmyslovou řadu výrobků kompletně využít a zkombinovat tak, že vznikne estetický a velmi zajímavý výsledek. MOST V BOHOSTICÍCH Z pohledu použitých materiálů se jednalo o využití celé produktové řady Tiefbau určené pro sanace konstrukcí, jež jsou namáhány zejména dynamickým zatížením. U mostu v Bohosticích byl ještě jeden zvláštní požadavek přímo od zadavatele stavby. Tímto požadavkem bylo zachování původního vzhledu celého mostku. Na celé akci bylo kombinováno několik produktových skladeb. Jako nosný produkt zde byla aplikována sanační malta Knauf TS 210, která sloužila jako reprofilační hmota na stávající betonové plochy, jež vykazovaly značný stupeň koroze. Dalším použitým materiálem byl stříkaný beton Knauf TS 420, jenž zde plní úlohu finální povrchové vrstvy. Posledním materiálem, který aktivně přispívá k dlouhodobé životnosti daných úprav, je finální nátěrová hmota Knauf TS 730, což je silikonakrylátová vrchní krycí barva. Takto provedená úprava bude bezproblémově sloužit minimálně dalších 20 let ke spokojenosti velkého množství motoristů. ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD STARÁ PAKA V současné době realizujeme ve spolupráci s Metrostavem, konkrétně s divizí 9, dodávky materiálů na rekonstrukci ČOV ve Staré Pace. Zde se jedná o uce-

5 KNAUFSTYL 5 TOP TÉMA lenou dodávku kompletního systémového řešení určeného pro sanaci a reprofilaci ploch trvale se nacházejících pod vodní hladinou. V tomto případě jde ještě také o kombinaci vlhkostního a silně chemicky agresivního prostředí. Uvedenou akci lze nazvat generální opravou stávajícího provozu po více jak 20 letech fungování. Kombinací materiálů se zde očekává především kompletní utěsnění záchytných van proti průniku splaškových vod do podzemí a zabránění kontaminaci spodních vod. Dalším důležitým krokem je vytvoření účinné bariéry, která zamezí vniknutí škodlivých látek do stávajících betonových povrchů. I zde očekáváme po úplném dokončení realizace minimální životnost celé úpravy v rozmezí let. Nosným materiálem při reprofilacích na této stavbě je reprofilační malta Knauf TS 200 v kombinaci s adhezním můstkem Knauf TS 100. Finální bariérová clona je tvořena materiálem Knauf TS 730, což je silikonakrylátová vrchní krycí barva určená mimo jiné i pro expozici trvale pod vodou. RODINNÝ DŮM Abychom se neustále nevěnovali jen mostům nebo čistírnám odpadních vod, chtěl bych uvést jiný příklad, se kterým se může setkat každý z nás. Mnozí z nás mají doma nějaký dvorek, balkon nebo terasu. Každá taková konstrukce má podlahu a ta je v 70 % tvořena betonovým povrchem. Jenže žádný materiál není věčný a i tato betonová podlaha potřebuje čas od času lokální opravu. Jednu takovou vám teď popíši. Podkladem byl v tomto případě vydrolený beton pod částečně krytým garážovým stáním na osobní automobil. Předmětem celé opravy bylo uzavřít stávající povrch, aby se dál nesprašoval a nerozpadal se. Současně chtěl majitel nemovitosti docílit i nové, esteticky zdařilé podlahy. Prvotním použitým materiálem byl adhezní můstek Knauf TS 130. Do tohoto lehce zavadlého adhezního můstku byla následně aplikována reprofilační hmota Knauf TS 630, jejíž povrch byl po jejím zavadnutí vyhlazen polystyrénovým hladítkem. Z uvedeného výčtu možností je patrná vysoká variabilita možných kombinací nabízené škály produktů Knauf TS. V případě zájmu jsme připraveni nakombinovat řešení přímo pro váš případ tak, aby celá skladba odpovídala nejen technickým kritériím, ale také hlavně vašim představám. Antonín Bartík Obr. 1 4 Obr. 5 8 Obr Průběh rekonstrukce mostu v Bohosticích Průběh rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Staré Pace Příklad opravy garáže u rodinného domu

6 TOP TÉMA 6 KNAUFSTYL S námi uděláte podlahu správně Dobře naplánovat a správně položit podlahu je základ u běžných typů konstrukce. Někdy je to snadné, někdy méně, ale co udělat, když bude podlaha extrémně zatěžovaná provozem? Například ve skladu, v hale nebo v garážích. Takové konstrukce už vyžadují jiný přístup a zcela jiné materiály. Nesmí se stát, že budete několikrát do roka své podlahy ve výrobním procesu opravovat, vyspravovat, případně vymetat. Dynamická zátěž působící na podlahu s provozem pojezdů nebo vysokozdvihů je zpravidla nejvyšší v místech spojů, dilatací nebo nejrůznějších dříve prováděných vysprávek. Pro zajištění koheze celého souvrství je nutné postupovat následujícím způsobem: Podklad musí být zbaven prachu, mastnot, nepevně držících částí, nečistot, odbedňovacích přípravků a veškerých nesourodých látek. Pro zlepšení přilnavosti doporučujeme povrch nejprve opískovat. Soudržnost podkladu musí vykazovat dostatečnou únosnost ( 1,5 N/mm²). Obnažené plochy výztuže očistěte na čistý kov (veškerá rez musí být z povrchu výztuže mechanicky odstraněna, zároveň ale nesmí dojít k odlupování šupinek výztuže a tím oslabování jejího profilu). Betonový podklad vydatně navlhčete a nechejte krátce vyschnout tak, aby získal matně vlhký vzhled. (foto 1) Naneste vždy podle návodu připravený produkt KNAUF TS 130, což je polymercementová ochrana výztuže a adhezní můstek určený pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí. Adhezní můstek nanášejte na podklad rovněž středně tvrdým širokým štětcem. (foto 2) Připravený rozsah plochy musí být úměrný možnosti aplikace následné vrstvy metodou mokrý do mokrého. Na připravený podklad ručně naneste potřebné množství směsi TS 630, zhutněte ji a srovnávací latí ji srovnejte na požadovanou tloušťku. (foto 3 a 4) Knauf TS 630 je jednosložková reprofilační malta určená pro ochranu a opravy betonových konstrukcí, jež jsou zatěžovány pojezdovým, ev. po-

7 KNAUFSTYL 7 TOP TÉMA chozím zatížením. Výhodou této směsi je aplikační rozsah mm a nepatrné smrštění 0,14 mm/m po 90 dnech. Úprava povrchu TS 630 filcováním není nutná, pokud srovnávacím hladítkem můžete vykonávat pohyb do stran. Hotová vyzrálá opravená plocha zatížená plným provozem. (foto 7) OVĚŘENÉ FUNKČNÍ VLASTNOSTI TS 630 A VLASTNOSTI PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE Deklarace vlastností výrobku TS 630 v rozsahu dle TKP 31 Opravy betonových konstrukcí (Technické a kvalitativní podmínky MD ČR pro použití v pozemních komunikacích) viz tabulka. Pevnost v tlaku ČSN EN MPa Pevnost v tahu za ohybu ČSN > 5,5 MPa Soudržnost s podkladem ČSN EN ,0 MPa Objemová hmotnost ČSN EN kg.m -3 Statický modul pružnosti ČSN EN ISO 6784 < 30 GPa Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám ČSN < 1000 g.m -2 /150 cyklů Vladimír Váňa Obr. 1 Obr. 2 Obr Obr Obr. 7 Důkladné navlhčení očištěného podkladu Nanášení TS 130 na navlhčený podklad a výztuž Nanesení potřebné tloušťky TS 630 a její zhutnění Utažení povrchu do roviny Zatížená vyspravená podlaha

8 PRODUKTY KNAUF 8 KNAUFSTYL Pronikání to je pravý význam slova penetrace Někdy mám ale pocit, že tento význam ne zcela pronikl ke stavební veřejnosti a do praktického života při realizacích jednotlivých zakázek a staveb. Tak jako neexistuje univerzální motorový olej, tak ani neexistuje univerzální penetrace. Nevím, podle čeho se rozhoduje určitá část stavebníků, ale technické listy nebo návody výrobců to mnohdy nejsou. Setkáváme se pak s tím, že určitý typ penetrace není buď ředěn vůbec, nebo naopak je, a to až do podoby homeopatika, kde účinná látka, většinou polymerní řetězec, je již nenávratně ztracena. Každý podklad ve vztahu k následné aplikaci produktu je většinou nutné opatřit vhodnou penetrací v určeném ředění. Právě tento poměr je rozhodující pro kvalitu provedeného díla a snadnost zpracování. U podkladů je nutné vždy provést zkoušku smáčivosti povrchu. K tomu je zapotřebí nezbytná zkušenost a určitá vnímavost realizátora. Podle rychlosti vsáknutí zkušebně nastříkané vody se poté určí případné ředění koncentrace penetračního nátěru. Penetrace mají uváděnu orientační spotřebu koncentrátu pro jednotlivé podkladu. Znamená to tedy, že pokud je uvedena spotřeba 40 gramů koncentrátu na silně savé podklady (například pórobeton), bude tato spotřeba aktuální i po naředění vodou například v poměru 1:4 (1 díl koncentrátu ku 4 dílům vody). Při nátěru je totiž nutné penetraci rovnoměrně natírat (válečkovat) na podklad, přičemž vysoce savý podklad bude přijímat relativně velké množství tohoto roztoku. Spotřeba se tudíž bude zvyšovat a zředěný koncentrát bude rychle vstřebáván do podkladu. Totéž platí i u nástřiku. Tam, kde se okamžitě vsákne, bude nutné jeho aplikaci provést znovu. Vracíme se tak k nadpisu tohoto článku. Musíme tedy vždy zajistit proniknutí napuštění podkladu penetračním roztokem. U podkladů se sníženou savostí (například beton) je rovněž nutná rovnoměrnost nanesení penetrace. Savost podkladu je však výrazně snížená, a proto bude stačit relativně méně nanášené hmoty. Protože ředění je však doporučeno v poměru 1:1 (1 díl koncentrátu ku 1 dílu vody), bude výsledná spotřeba 50 gramů koncentrátu. Penetrace KNAUF 2012 určení podle podkladu, ředění a orientační spotřeba vlastnost a specifi ka penetrace KNAUF Balení v kg (litrech) popis orientační spotřeba od m 2 /ml velmi savý podklad savý podklad nesavý podklad dřevěný podklad speciální podklady koncentrát s možností ředění s plnivem / adhezní můstek difuzně otevřený snižuje savost zvyšuje přilnavost zpevňuje snižuje vznik bublin fi lmotvorný na dřevo odolnost vůči alkalitě viditelná barevnost nátěru transparentní barva průhledný zabraňuje probarvení fl eků z podkladu přísada na zvýšení pasticity bezrospouštědlový PUTZGRUND 2 litry; 5 litrů adhezní můstek pro rovnoměrnou barvu a optimální přídržnost stěrek a omítek g bílá GRUNDIERUNG 1 litr; 5 litrů snižuje a zrovnoměrňuje nasákavost před aplikací nátěrů a stěrek g 100 g TIEFENGRUND 1 kg; 2,5 kg; 5 kg proniká do velmi savých podkladů a zpevňuje je, sníží savost g 100 g HLOUBKOVÁ PENETRACE 1 kg; 2,5 kg; 5 kg proniká do velmi savých podkladů a zpevňuje je g 100 g 100 g HAFTEMULSION 1 kg; 5 kg na velmi savé podklady před omítáním nebo špachtlováním, zlepšuje vlastnosti malt a betonů 50 1:4 1 x nátěr 40 g 1:1 1 x nátěr 50 g 1:1 1 x nátěr 50 g váže se, čerstvé do čerstvého SPEZIALHAFTGRUND 1 kg; 2,5 kg adhezní můstek s optimální přídržností na porézních a velmi hladkých plochách 100 1:4 1 x nátěr 100 g 1:4 1 x nátěr 100 g 1:2 1 x nátěr 60 g 1:1 1 x nátěr 80 g obklady, teraco neředěný 100 g oranž. BETOKONTAKT 5 kg; 20 kg adhezní můstek pro betony před aplikací sádrových omítek 250 hotové betonové dílce hladké betony omítané sádrou červená AUFBRENNSPERRE 15 kg zábrana proti rychlému vyschnutí aplikovaných omítek 100 žlutá MP 75 GRUND 5 kg zamezuje rychlému vyschnutí aplikovaných omítek řady MP 100 1:3 150 g 1:1 100 g žlutá ROTBAND UNIVERSAL-GRUNDIERUNG 1 kg; 5 kg univerzální penetrační nátěr pro podkladu před aplikací sádrových omítek 100 fi alová PUTZGRUND MINERAL 5 kg minerální penetrační nátěr pod minerální šlechtěné 200 suchá směs bílá ESTRICHGRUND 10 kg penetrační nátěr na a cementové podlahy 100 zelená BP UNIGRUND 1 kg adhezní penetrační nátěr pod a cementové stěrky a připojené podlahy řady BP 100 1:4 2x nátěr 160 g 1:4 1x nátěr 80 g 1:2 1x nátěr 100 g

9 KNAUFSTYL 9 PRODUKTY KNAUF Neplatí tedy přímá úměra mezi spotřebou a ředěním. Při ředění 1:4 je výsledná spotřeba 40 gramů koncentrátu/m 2 a při ředění 1:1 je spotřeba 50 gramů koncentrátu/m 2. Dalším rozhodujícím parametrem je propustnost vodních par a výsledná ekvivalentní difuzní tloušťka s d. Tato hodnota má nejen vliv na průchod vodních par celým aplikovaným souvrstvím, ale může mít i velký vliv na celkovou soudržnost systému. Zvláště to platí u sádrokartonu při následné aplikaci sádrových omítkových vrstev (např. systém kapilárního topení/chlazení ve stěně nebo stropu). Zvýšený průnik vlhkosti do podkladní konstrukce může mít přímo fatální dopad na jeho soudržnost. Rozdílnost paropropustnosti je tedy značná. Zatímco Putzgrund podklad uzavře, tak Rotband Universalgrundierung ho ponechá výrazně otevřený. V případě nesprávné volby penetračního nátěru (propustného Rotband Universalgrundierung) na výše uvedenou konstrukci sádrokarton versus sádrová omítka se systémem chlazení/topení dojde k rychlému průniku vlhkosti do konstrukce a následnému utržení papírové vrstvy, případně k vytržení celé desky z profilového rastru. Vladimír Váňa Richard Kroupa PŘÍKLAD: Penetrační nátěr KNAUF Putzgrund má hodnotu s d pod 0,6 m pro tloušťku vyschlé vrstvy cca 250 µm (spotřeba do 300 ml/m²). Hodnota s d odpovídá klasifikaci V2 třídy II (střední hodnota propustnosti pro vodní páru) podle EN Oproti tomu KNAUF Rotband Universalgrundierung má hodnotu s d pod 0,07 m pro tloušťku vyschlé vrstvy cca 80 µm (spotřeba do 400 g/m²). Hodnota s d odpovídá klasifikaci V1 třídy I (vysoká hodnota propustnosti pro vodní páru) podle EN Obr. 1 Obr. 2 Správně provedená penetrace zajistí pevnost při odtrhu (viz odtrhový terč) Aplikace MP 75 Grund - nelze použítí - vhodné k použítí oblast použití použitelnost a specifi kace v závislosti na podkladu vnitřní vnější stěna strop podlaha bedněný / hlazený beton hrubé betonové stěny / prvky pórobeton cihly sádrová omítka vápenocementová omítka cementová omítka / stěrka štuk sádrokarton Aquapanel / cementová deska dřevo deska s dřevní hmotou polystyren laminát staré obklady teraco cementový potěr živice, litý asfalt sádrový potěr zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné zvětšení pro pro před nátěry před nátěry před nátěry před nátěry před lepením obkladů zpevnění a zpevnění a zpevnění a před lepením obkladů zpevnění a zpevnění a zpevnění a zvětšení cem. malty pro betonu a zvětšení a zvětšení a zvětšení a zvětšení a zvětšení a průniku vlhkosti a průniku vlhkosti a zvětšení a zvětšení a zvětšení a zvětšení a zvětšení a zvětšení a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x pouze u keram. podkladu a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x pouze u keram. podkladu pouze u keram. podkladu a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné

10 PRODUKTY KLNAUF 10 KNAUFSTYL Knauf La Vita další z rodiny desek s vysokou přidanou hodnotou Pod názvem La Vita se skrývá deska sloužící k podstatné redukci elektromagnetického záření uvnitř budov. Na začátek trochu suché elektrizující teorie. Zdrojem elektromagnetického záření jsou elektrické kabely, elektrospotřebiče a komunikační vysílače všeho druhu. Jinými slovy elektromagnetické záření nás obklopuje poměrně dokonale, a to ať jsme již v práci (počítače, elektrické vedení), nebo doma (domácí elektropřístroje, ale třeba i mobilní telefony). Elektromagnetické pole (vlnění) není nic tajemného. Zdrojem jakéhokoli vlnění je oscilátor, pod čímž si můžeme představit kmitající strunu (zvukové vlny), ale také střídavý elektrický proud (elektromagnetické vlny 50 Hz). Hmatatelným a pro stavaře uchopitelným příkladem vln okolo nás (kromě těch mořských) je například světlo, infračervené vlny, mikrovlnné záření či rozhlasové nebo televizní vysílání, případně již zmíněné elekromagnetické vlnění vysílačů všeho druhu. O možné škodlivosti elektromagnetického vlnění se vedou dlouhé diskuse, nicméně faktem je, že u citlivých elektrických přístrojů může toto vlnění vést k fatálním odchylkám měření. Limity elektromagnetického záření jsou v ČR zavedeny nařízením vlády č. 1/2008 Sb. v platném znění a jsou od roku 1999 Radou Evropy doporučeny všem státům Evropské unie. Název desky: Knauf La Vita Deska La Vita je funkční sádrokartonová deska, do jejíhož rubového kartonu jsou integrována karbonová vlákna schopná odvést elektromagnetické vlnění připojeným zemnícím (nulovým) drátem do země. Součástí systému La Vita jsou tedy nejenom desky La Vita, ale také vodivé připojení desek na elektrický obvod uzemnění (odváděcí plechy Ableitblech) a také 19 mm široké vodivé pásky (Ableitbänder) pro použití na nevodivou spodní konstrukci (dřevěné sloupky příček či dřevěné latě u podhledu). Vodivý karton tedy odvede záření k vodivému připojení desek a odtud je odvedeno do země. Pro propojení obvodu v příčných spárách desek slouží přemosťovací plechy (Überleitblech). Odváděcí plechy slouží rovněž k propojení desek podhledu a stropu, neboť každý plech má dva vývody (přívod /odvod). Samotná montáž se neliší od montáže běžných sádrokartonových desek, jen je třeba mít neustále na paměti, že odváděcí plechy musí být připojeny k rubovému kartonu (běžně vloženy mezi profily a desku) a celý obvod musí být vzájemně propojen a uzemněn (tuto činnost zásadně nedělá sádrokartonář, ale elektrikář!). U desky La Vita není, na rozdíl od Safeboardu (deska pro clonění rentgenového záření), nutná těsnost konstrukce, což znamená, že je možné bez dalšího opatření instalovat běžné elektrokrabice. Je však účelné, aby zvláště v obálce budovy (clonění od vysílačů), bylo otvorů co nejméně. La Vita na druhé straně neomezuje střídavé magnetické pole, stejnosměrné magnetické pole a kosmické záření. La Vita je prostě dalším důkazem toho, že sádrokarton je tak trochu kombinace chameleona a kočky. Je schopen se adaptovat pro různá prostředí a má také minimálně sedm životů. Aktuální příklad z praxe o použití desek Knauf La Vita čtěte na str. 17. Typ desky: protipožární omezující elektromagnetické záření Tloušťka desky: 12,5 mm Rozměry desky: 1250 x 2600 Číslo výrobku: Obr. 1 Konstrukce příčky s deskou La Vita Obr. 2 Propojení desek u podhledu s probíhající příčkou Miroslav Nyč

11 KNAUFSTYL 11 PRODUKTY KNAUF Rodina PFT RITMO Od svého uvedení na trh v roce 2004 přesvědčil malý omítací stroj PFT RITMO, určený k obsluze pouze jednou osobou, o své kvalitě více než 3500 omítkářů a štukatérů na celém světě. Abychom vyhověli požadavkům trhu, prochází technika PFT neustálým vývojem a inovacemi. Jedním z výsledků této neustálé činnosti je i kompletace rodiny PFT RITMO. V současné době splňuje celá rodina PFT RITMO zákazníkům a odborným firmám veškeré potřeby a veškerá přání. Tyto stroje lze rozdělit do 3 základních skupin: 1) dle velikosti stavby, 2) dle daných možností připojení elektrického proudu, 3) dle vlastností zpracovávaného materiálu. Stroje rodiny PFT RITMO umí zpracovat všechny typy strojních omítek, fasádní lepidla, štuky, vyrovnávací stěrky, pastózní fasádní a mnoho dalšího. Všechny omítací stroje rodiny RITMO dodává PFT připravené k práci, což znamená, že jsou stroje dodávány s kompletní výbavou včetně hadic, omítací pistole a vzduchového kompresoru. Krátce řečeno: PFT RITMO stačí jen koupit, zapojit a zapnout. Všechny stroje PFT RITMO jsou od nynějška také vybaveny odolnou gumovou mísicí zónou, která zajistí jednoduché a důkladné čištění. Poznejte naše členy produktové rodiny PFT RITMO a profitujte z jejich předností. KLASIK : PFT RITMO M Co bylo dříve PFT RITMO plus M je dnes PFT RITMO M. Jedná se o nejmenší a první z rodiny omítacích strojů je vstupním modelem do oboru omítání s 230 V. Boduje díky dvěma rozhodujícím výhodám: 1) ovladatelnost malé PFT RITMO je možné bez problémů převážet i v každém osobním voze kombi, 2) připojení 230 V navzdory převodovému motoru s výkonem pouze 1,5 kw nabízí omítací stroj PFT RITMO M nesčetné možnosti použití pro stříkání a nanášení materiálů se zrnitostí do 3 mm. VÝKONNOSTNÍ MEZISTUPEŇ A NEJNOVĚJŠÍ ČLEN RODINY: PFT RITMO L PFT RITMO L je ve srovnání s PFT RITMO M vybaven výkonnějším pohonem 2,2 kw. Výkonný pohon maximálně využívá sílu jednofázové sítě, což umožňuje zpracování mnoha materiálů dokonce i vnějších (fasádních pastovitých) omítek při délce hadic až 20 m. PFT RITMO L jako jediný člen rodiny PFT RITMO je vybaven kromě sériového vybavení kompresoru, hadic a omítací pistole také malým příložným vibrátorem a to vše v provedení 230 V! NEJVĚTŠÍ Z RODINY PFT RITMO: PFT RITMO XL Výkonný omítací stroj PFT RITMO XL je synonymem pro více síly! Disponuje nejvýkonnějšími šnekovými čerpadly, která rozšiřují jeho použití. PFT RITMO XL je k dostání dle volby v provedení: 1) trojfázový proud 400 V, 3 fáze, 2) střídavý proud 230 V, 1 fáze, 3) kombinace v provedení 230/400 V přepínatelný. U stroje PFT RITMO XL přepínatelný by mělo být napsáno velkým písmem především slovo FLEXIBILITA: dnes s ním můžete aplikovat lepidla a armovací maltu v módu s 230 V a zítra třeba litý potěr s výkonem až 60 l/min v módu s 400 V. Zpracovat je možné mnoho dalších materiálů se zrnitostí až do 8 mm! V rodině RITMO od PFT vždy naleznete vhodné strojní vybavení pro vaši potřebu. Jejich použití je velmi široké od strojních sádrových omítek, přes suché maltové směsi, lité potěrové hmoty pro vnitřní i vnější použití, až po profesionální zpracování pastózních materiálů. Detailní informace k jednotlivým modelům PFT RITMO naleznete v příslušných prospektech, které vám na vyžádání rádi zašleme. Ludvík Peřina

12 PRODUKTY KNAUF 12 KNAUFSTYL Renesanční sgrafito prováděné ruční maltou MV 1 nebo MV 2 - vytříbená technika, umělecký prožitek Sgrafito je stará umělecká technika původem z Apeninského poloostrova, která se v době renesance rozšířila i do dalších zemí. Základní metoda vytváření této techniky je relativně snadná, ale o to více náročná na preciznost, citlivost a zkušenost realizátora. Na čerstvě aplikovanou probarvenou omítku se nanáší tenká vrstva jemné štukové nebo mramorové a do tohoto souvrství, po jeho částečném ztuhnutí a propojení, je prováděna kresba. To představuje seškrabování svrchní tenké vrstvy štukové v předem stanovených motivech nebo ornamentech. Tímto postupem dochází k obnažení probarvené pod- kladové vrstvy. Dříve se probarvovaly jemně mletým uhlím nebo spálenou slámou a motivy se vyškrabávaly do podoby psaníček, figur, rostlinných ornamentů apod. Tato řemeslná práce je časově velmi náročná. Je to pravý opak většiny prováděných fasád, kdy je budova opláštěna izolantem, přetažena cementovým lepidlem a strukturálně unifikovanou pastózní omítkou (zejména z důvodu vyšších nákladů). Tak jsme se postupně dostali z šedi cementových panelů a břízolitových omítek do šedi jedenapůlek roztíraných pastózních omítek.

13 KNAUFSTYL 13 PRODUKTY KNAUF Zázrak je, když se někde objeví zajímavě provedená struktura z minerální šlechtěné s větším zrnem a efektnější kresbou. Ještě větší zázrak je, když si někdo troufne na zajímavou strukturu a efektní probarvení v podobě sgrafita. Svědčí to především o odvaze architekta nezapadnout do zmíněné šedi novostaveb a chuti majitele objektu ukázat vztah ke svému domu. Nepřísluší mi zamýšlet se nad důvody a záměry majitele a architekta, musím však jako nestranný pozorovatel vyslovit uznání a obdiv nad provedeným dílem. Zcela jednoznačně by nebylo co hodnotit, nebo alespoň ne takto pozitivně, kdyby dílo nebylo vytvořeno s láskou a citem, kterou této práci věnovala realizační firma Alabaster pod vedením pana Karla Navrátila. Zamýšlel jsem se, zda mám uvést i důvod, jak jsem se k této zakázce a k panu Navrátilovi a jeho partě restaurátorů dostal. Nebudu se rozepisovat o cíleném vyhledávání nových obchodních a zpracovatelských kontaktů. Takové ty obchodně-marketingové slogany a řeči uváděné v různých firemních časopisech. Naopak u této zakázky se nám něco nepovedlo. Klasická ruční omítka KNAUF MV 1, kterou firma Alabaster na tuto techniku používá, prošla přes všechny výstupní kontroly a obsahovala sice minimum, ale přeci jen nějaké množství nadsítného s větší frakcí než je 1,2 mm. Pravděpodobně by toto nadsítné u klasicky prováděné jádrové MV 1 na cihelné zdivo nebylo vůbec zjistitelné, ale po provedení těchto sgrafiti technik se psaní křemičitého kameniva projevilo. To byl impuls k tomu, aby nás pan Navrátil kontaktoval a v podstatě svou oblíbenou omítku MV 1 vyreklamoval. Zajímavé bylo i jeho očekávání, že se reklamace zamete pod koberec a nikdo ji řešit nebude. Nevím, jestli má takovou zkušenost jinde, ale mohu jen konstatovat, že u naší společnosti se toto nestalo. Název akce: Obytná RODINNÁ zóna Zámeček VILA, Rudoltice PRAHA 4 Projektant: Ing. arch. Petr Benedikt Realizátor: Alabaster, realizace sgrafit Použité materiály: ruční jádrová omítka MV 1 Délka stavby: březen červen 2012 Věřím, že zajímavých fasád a realizací bude přibývat a že ruční malty MV 1 a MV 2, umožňující provádění starých technik, ať už se jedná o sgrafita nebo klasické vytváření řezaných nebo škrábaných technik, mají i dnes své příznivce a mají co ukázat. Vladimír Váňa 1 2 Obr. 1 Sgrafito kresba na fasádě (detail ornament fasády) Obr. 2 Průzkum hotového sgrafita (detail: Rozhraní ornamentu a probarvené MV)

14 ODBORNÉ 14 KNAUFSTYL Energosádrovec výroba sádry HISTORIE ENERGOSÁDROVCE Obrovský rozsah spalování fosilních paliv k energetickým účelům má za následek emise značného množství oxidu siřičitého vznikajícího ze síry obsažené v palivech. Snahy o následků dopadu tohoto spalování vedly již dříve v řadě vyspělých zemí mimo jiné i k vývoji metod odsiřování spalin. K první provozní realizaci došlo již ve třicátých letech tohoto století. Jako první se uvádí propírání spalin londýnské elektrárny Battersea o výkonu 120 MW alkalickou vodou z Temže obohacenou přídavkem vápenného kalu. Účinnost jednoduchého dřevěného absorbéru dosahovala až 95 %. Klasická vápenná vypírka spalin byla poprvé vyzkoušena v britské elektrárně Fulham v roce Po přerušení dalšího vývoje druhou světovou válkou a následnou dobou poválečných rekonstrukcí se původně prosazovala metoda rozptylování emisí výstavbou vysokých komínů. To však přispělo rychlým přerůstáním problémů s emisemi SO 2 a kyselými dešti k celosvětové ekologické hrozbě. V 70. letech, vzhledem ke stále se zvyšujícím objemům spalování paliv, začalo v řadě zemí hromadné uplatňování systémů odsiřování spalin. Pro odsiřování kouřových plynů se ve většině případů používá vodní suspenze vápence nebo páleného vápna. Produktem tohoto procesu je síran vápenatý nazvaný energosádrovec. MECHANISMUS VZNIKU ENERGOSÁDROVCE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ Ve všech systémech absorpčního odsiřování spalin probíhá tvorba energosádrovce v následujících krocích: přechod SO 2 z plynné fáze do absorpčního roztoku vodní suspenze vápence oxidace absorbovaného SO 2 na SO 4-2 krystalizace CaSO 4.2H 2 O odloučení krystalického CaSO 4.2H 2 O (sádrovce) z mateřského roztoku.

15 KNAUFSTYL 15 ODBORNÉ Při spalování hnědého uhlí vznikají kysličníky síry, které byly dříve vypouštěny do ovzduší. Po roce 1990 se však přistoupilo k odsiřování. Za pomocí těženého vápence jsou předem vyčištěné a odfiltrované plyny zkrápěny vápencovou suspenzí, která na sebe váže škodlivé kysličníky síry. Tím vzniká vlastní energosádrovec neboli hemihydrát síranu vápenatého. Použitý vápenec tedy není likvidován na skládkách, ale slouží jako surovina v dalším výrobním procesu. Energosádrovec je chemicky velmi čistý materiál s čistotou 97 až 98 %. Pro srovnání dříve těžený sádrovec (přírodní lomy) měl čistotu maximálně 70 až 75 %. Z toho také vyplývá, že výroba sádry je v současné době nejen ekologická, ale výsledný produkt je i výrazně kvalitnější, než tomu bylo dříve. Energosádrovec se v rámci technologického procesu následně suší a kalcinací vzniká výsledný produkt sádra, která se dále běžně používá při výrobě ho pojiva pro, lité potěry, sádrokartonové desky nebo jako regulátor tuhnutí při výrobě cementu. nabízí také možnost plně využít výhod moderního směru nízkoenergetické a pasivní výstavby. SÁDROKARTON A SÁDROVÁ OMÍTKA JSOU SOUČÁSTÍ VNITŘNÍ- HO PROSTŘEDÍ, ŽIJEME S NIMI A MŮŽEME TAKÉ VYUŽÍT JEJICH VLASTNOSTÍ Lidé po tisíciletí používají k ochraně svých domovů před vnějšími vlivy, k regulaci vnitřního mikroklimatu a také k dekorativním účelům. Již 7000 roků před Kristem byla sádra velmi oblíbeným stavebním materiálem. Dokonce i konstrukce věže v Jerichu byla stavěna za pomoci sádry. V dobách renesanční Francie bylo královským dekretem nařízeno z ohledu na rizika požáru provádět vnitřní na bázi sádry. Krystalicky vázaná voda v sádře vytváří přirozenou požární bariéru a výrazně snižuje intenzitu a rychlost působení požáru. ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vznik energosádrovce tak umožňuje zcela zachovat a neporušovat přírodní naleziště sádry i s pestrou biodiverzitou, kterou příroda v daném místě formovala a utvářela miliony let. Upravované produkty KNAUF nabízejí širokopásmové využití nejen v klasickém stavebnictví, ale i v technologiích a procesech požadujících high-tech produkt nejvyšší čistoty a kvality s nízkým faktorem spotřeby energie a emisí CO 2 při výrobě. Např. zhotovení se systémem kapilárních rohoží určených pro stěnové a stropní chlazení nebo topení v objektu Sádrovec, jako jeden z nejstarších stavebních materiálů, se používá nejen pro výrobu omítek a deskových systémů suché výstavby, ale i v lékařství, stomatologii a v keramickém průmyslu pro výrobu nejrůznějších forem Obr. 1 Odsiřování elektrárny je pro nás všechny přínosem Obr. 2 A toto je výsledek výroba desky Obr. 3 Knauf Počerady využívá energosádrovec k výrobě sádry Vladimír Váňa

16 STAVBY V ČR 16 KNAUFSTYL Administrativní a parkovací objekt NAMIRO v Olomouci Zajímavý projekt vyrostl v centru Olomouce. Jedná se o administrativní komplex včetně exkluzivních bytů, kanceláří, obchodů a restaurací. A protože každé centrum města řeší problémy s parkováním, rozhodl investor, kterým je společnost Namiro, s. r. o., o rozšíření projektu o parkovací místa pro návštěvníky. Stavba, v jejímž středu vzniklo vkusně prosvětlené a zasklené atrium, byla celkově navržena s velkým citem. Několik luxusních bytů s terasami nabízí možnost bydlení v centru Olomouce s překrásným výhledem na starobylé město. Nejen v bytech, ale i dalších prostorách objektu byla aplikována sádrová omítka KNAUF MP 75, která zvýšila komfort a užitné vlastnosti. Precizní provedení a povrchové vyhlazení zajistilo originální vzhled stěn a umožnilo provádění dalších estetických povrchových úprav podle volby investorů. Výhodou vyhlazené je možnost aplikace speciálních tapet, barevně sytých a pestrých nátěrů, benátských štuků nebo jen provedení nasvícení vymalované stěny s oblíbeným obrazem nebo fotografií. Vladimír Váňa, Mojmír Buriánek Název akce: Adresa: ADMINISTRATIVNÍ A PARKOVACÍ Obytná OBJEKT zóna NAMIRO Zámeček Rudoltice centrum města Olomouce Investor: Namiro, s. r. o. Architekt, autor: Atelier Bonmot, spol. s r. o. Generální projektant: JART JANDA, spol. s r. o. Generální dodavatel: Zlínstav, a. s. Doba výstavby: 02/ /2012 Použité materiály KNAUF: MP 75 Grund, Betokontakt, Aufbrennserre, MP 75, Renokitt Obr. 1 Prosklené středové atrium, kde bude také aplikována sádrová omítka Obr. 2 Celkový pohled na NAMIRO Obr. 3 Stříkání MP 75 na napenetrovaný porobeton

17 KNAUFSTYL 17 STAVBY V ČR Elektromagnetické záření free V rubrice Produkty Knauf tohoto čísla Knaufstylu píšeme o desce s vysokou přidanou hodnotou La Vita. Přesun z teorie do praxe představuje přestavba polikliniky v Budějovické ulici, v Praze 4 Pankráci (Alfa Haus). Z důvodu umístění citlivých měřicích elektrických přístrojů zde byly pro některé místnosti použity desky La Vita, a to jak pro odclonění elektromagnetického záření z elektrických kabelů, tak pro odclonění elektromagnetického záření z vysílačů v okolí. Deska Knauf La Vita byla použita v konstrukcích příček a podhledů v kombinaci s tvrzenými a akustickými deskami Knauf Diamant. Desky La Vita byly umístěny v prvním záklopu příček Knauf W112 (nutný přímý kontakt rubového kartonu s odváděcími plechy), zatímco ochranu proti poškození a akustické vlastnosti zde zajišťují desky Diamant, konkrétně v pohledové vrstvě. Všechny desky jsou vzájemně propojeny odváděcími či přemosťovacími plechy a celá konstrukce je pak z pohledu elektroinstalací uzemněna. Vodivé propojení mezi deskami samozřejmě účinně zajišťují samotné UW a CW u příčky a CD a UD profily u podhledu. Závěrem bych chtěl poděkovat panu Mrázkovi, vedoucímu střediska sádrokartonu firmy Syner, a jeho stavbyvedoucím za perfektní provedení této ne ještě zcela známé konstrukce La Vita. Miroslav Nyč Název stavby: Obytná POLIKLINIKA zóna Zámeček BUDĚJOVICKÁ, Rudoltice ALFA 2 Adresa: Budějovická 1667/64, Praha 4 Investor: ASUZA, a. s. Projektant: H.A.N.S. architekti Generální dodavatel: Montážní firma: Dodavatel materiálu: Syner, s. r. o., Liberec Syner, s. r. o., Liberec Stavtrans, spol. s r. o., Praha Obr. 1 Desky La Vita chrání před elektromagnetickým polem z vysílačů Obr. 2 Připojení desek La Vita k zemnícímu vedení Obr. 3 Celkový pohled na budovu polikliniky Obr. 4 La Vita jako první vrstva proti vlnám, Diamant proti poškození

18 STAVBY V ČR 18 KNAUFSTYL City Green Court Pro celkové energetických požadavků budovy projektant použil například skleněnou fasádu s izolačním dvojsklem. Zateplení objektu bylo provedeno v doporučených hodnotách pro administrativní budovu. Velmi ekologickým řešením je i hospodaření se srážkovou vodou. Voda je sbírána do zásobníku, odkud je dále použita například na zavlažování vegetace uvnitř i vně objektu nebo je použita jako chlazení. Budova bude i v průběhu užívání pomáhat zaměstnancům, kteří budou v objektu pracovat. City Green Court je vybavena čidly, která hlídají zvýšenou hladinu oxidu uhličitého. Při zvýšení CO 2 bude automaticky vháněn do kanceláří budovy čerstvý vzduch. Letos zkolaudovaná stavba City Green Court je výjimečná konstrukce, která již ve fázi projektu počítala s energeticky úsporným řešením. Odměnou za tuto píli je dosažení certifikátu Leed Platinum. Investor si rovněž vzal část zodpovědnosti za Leed Platinum na svá bedra. To znamená, že by měl při používání budovy hledět na šetrnost k životnímu prostředí a používat například úsporné zdroje světla a recyklované materiály. Veškeré práce byly pod neustálým dohledem pracovníků BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví) a každý člověk, který chtěl vstoupit na stavbu, musel projít bezpečnostním školením. Samotnou stavbu provázel certifikát Leed až do konce. LEED LEADERSHIP IN ENERGY & ENVIROMENTAL DESIGN Tento dokument byl vytvořen americkou radou pro budovy šetrné k životnímu prostředí. Budovy, které splní požadavek na certifikaci snižující svým provozem spotřebu energií, využívají obnovitelné zdroje nebo používají materiály, které svou výrobou a dopravou co nejméně zatěžují životní prostředí. Stavba City Green Court byla dokonce ohodnocena certifikátem Leed Platinum, což je nejvyšší možné ohodnocení. V České republice toto ocenění získala tato stavba jako první. AKUSTIKA, SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ MATERIÁLY Při řešení sádrokartonových konstrukcí byl kladen velký důraz na akustické opatření. Na stavbě se hlídaly především detaily napojení konstrukcí na prostupy, dotěsnění skleněných příček a dutinové podlahy. V projektu, kde byly použity především systémy Knauf, se počítalo s dvojitě opláštěnými příčkami W 112 celkem cca m 2 či předsazenými stěnami W 626 cca 5000 m 2. V objektu byl svěšen podhled Knauf D 112 cca 4000 m 2. V chodbách pak byly použity děrované akustické podhledy v celkové výměře 2000 m 2. Celá konstrukce je řešena jako betonový skelet s vyzdívkou. Jako omítkové systémy byly použity Knauf MP 75 celkem na ploše m 2. AQUAPANEL Zajímavostí bylo použití cementových desek Aquapanel. Tyto desky jsou výhradně určeny do projektů s velkou vlhkostí. Například v interiéru saun a welness, bazénů apod. V exteriéru tyto desky řeší venkovní podhledy a provětrávané fasády. City Green Court má ve svém interiéru schované dvě ventilační 40 metrů vysoké šach-

19 KNAUFSTYL 19 STAVBY V ČR ty. Tyto šachty odvádějí vlhký vzduch od ventilátorů ze vzduchotechniky. Celkem bylo v šachtách použito cca 1200 m 2 desek Aquapanel Outdoor. Na venkovní podhledy při vjezdu do podzemních garáží se použila taktéž deska Aquapanel Outdoor. Interiér budovy pojal architekt jako otevřené atrium přes všechna podlaží. Celému prostoru bude dominovat zelená stěna, pod kterou je namontovaný podklad opět z desek Aquapanel Outdoor. Všechny materiály, které se použily při stavbě, nesměly obsahovat škodlivé nebo nebezpečné látky. Tuto skutečnost společnost Knauf potvrdila doloženými certifikáty například k deskám Aquapanel. Kancelářská budova bude mít po finálním dokončení k dispozici m 2 administrativní plochy. Konstrukce má 7 nadzemních podlaží a je velmi šetrně vsazena do území Pankrácké pláně. Název stavby: Adresa: Obytná CITY GREEN zóna Zámeček COURT Rudoltice Praha 4, Pankrác Projektant: M3M, spol. s r. o. Architekt: Cuboid Architekti, spol. s r. o. Generální dodavatel: Skanska, a. s. Zpracovatel: INTER GIPS, spol. s r. o. INTER GIPS práce na City Green Court pro nás byla především výzvou Rozhovor s majitelem firmy INTER GIPS, Ing. Petrem Pumem Od jakého roku se společnost INTER GIPS zabývá sádrokartonovými konstrukcemi? Původně jsme byli součástí společností IPS, a. s.. Samostatně fungujeme od roku Již v roce 1997 jsme získali certifikát systému jakosti ČSN EN ISO V tu dobu jsme byli první, kteří o tento certifikát zažádali a stali se vlastně vzorem pro ostatní firmy. Čím se vaše společnost zabývá? Po celou dobu existence se převážně věnujeme sádrokartonovým konstrukcím. Měli jsme také ve svém portfoliu vestavby, nástavby, RD na klíč, interiéry administrativních a obchodních center. V roce 2008 jsme se však rozhodli, že se budeme převážně orientovat na SDK konstrukce a zkusíme se postavit výzvám a novým technologiím. Když se ohlédneme zpět, tak se nám toto naše rozhodnutí vyplatilo. To, co umíme nejlépe a co stojí za naším úspěchem, je tradice, povědomí, dobře provedené práce u objednatelů a investorů. Když jsme u vašeho týmu jaká panuje atmosféra uvnitř společnosti? Na rovinu jsme jako jedna rodina. Uvnitř panuje spíše přátelská nálada založená na důvěře mezi námi všemi. To určitě přispívá k celkovému úspěchu firmy. Jaké významné stavby byste rád vyzdvihl? Určitě bych vyzdvihl Hotel Redison SAS, který jsme realizovali v roce Byla to kompletní rekonstrukce asi pětipatrové budovy. Hotel byl situován u Václavského náměstí a byl ohodnocen 5 hvězdičkami. Určitě si dokážete představit náročnost stavby. Na tu dobu se jednalo o jednu z největších staveb s rozpočtem kolem 25 mil. Kč. Dále jsme se podíleli na několika významných stavbách, jako např. kompletní rekonstrukce Kongresového centra pro zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce Pouze rozpočet na SDK konstrukce byl cca 20 mil. Kč. Dále pak administrativní budova Mercedes Benz na Chodově, Sazka Aréna či sídlo společnosti ČSOB v Radlicích. Jaká je vaše aktuální stavba? Velkou kapacitu společnosti v tomto roce vytížila Administrativní budova City Green Court v Praze 4. Vím, že stavba byla stavěna dle certifikátu Leed. Byla to náročná zakázka? Určitě ano, především jsme po celou dobu až do poslední chvíle museli dodržovat striktně pravidla stavby. Velký důraz byl kladen na organizaci, každá firma musela mít například na staveništi proškoleného pracovníka jako zdravotníka. Bylo nutné dodržovat BOZ až do posledního dne prováděných prací. Všichni se na stavbě pohybovali pouze v ochranných pomůckách včetně brýlí a rukavic. Helmy pracovníků byly odlišeny barvou dle pozice či typu pracovníka na stavbě. Denně měla každá firma vymezen prostor na stavbě a nesměla provádět práce v neohlášených částech stavby (tzv. startkarty ). Všichni absolvovali lékařskou prohlídku. Návštěvy stavby musely projít školením. Na stavbě byl neustále proškolený zdravotník BOZ. Největší potíže jsme cítili při samotných montážích. V celém objektu se každé lešení muselo schválit bezpečnostním technikem a vždy min 1x týdně se prováděly revize všech lešení. Na stavbu jste si mohl vzít pouze certifikované hliníkové skládací žebříky. Za absolutně nevyhovující se považovaly štafle, stupínky či kozy. Při ohrožení pádu na pracovišti musel být každý pracovník vybaven úvazem. Celý proces by nefungoval, kdybychom na stavbě používali materiály bez certifikace Leed. Ve větším množství jsme použili i cementové desky Aquapanel pro vlhké části objektu. Byla tato zakázka pro INTER GIPS výzvou? Ano, byla. Náročné bylo jak dodržování certifikátu Leed, tak vysoký požadavek na provedení práce i krátký termín na provádění našich konstrukcí. Je to dáno také tím, že již nyní je objekt skoro celý obsazen. Kolik vašich lidí se pohybovalo na stavbě? V těch nejkritičtějších okamžicích téměř 70 lidí. Co je cílem nebo hlavní myšlenkou INTER GIPSU? Cíl je jediný odvádět velmi profesionální práci za rozumné peníze. Snažíme se vypořádat i s technicky náročnými zakázkami, školíme pravidelně montéry a techniky. Náročné zakázky považujeme spíše za výzvu. Kdo všechno pracuje ve vaší firmě? Především se jedná o zkušený tým stavbyvedoucích a stavebních techniků. Dále vlastními kapacitami vykrýváme rozpočtáře, administrativu i dopravu. Děkuji vám za rozhovor a do příštích let vám přeji mnoho úspěchů a plno zajímavých zakázek. Jiří Gina Obr. 1 Detailní pohled na fasádu City Green Court v Praze 4 Obr. 2 City Green Court v Praze 4 interiér Obr. 3 Pohled na budovu nového komplexu Obr. 4 Atrium, kde vyroste "zelená stěna"

20 STVABY V ČR 20 KNAUFSTYL Výrobní závod skrývající sádrokartonářskou perlu Areál společnosti Elektroline, a. s., je zdánlivě podobný běžným výrobním areálům v okolí Prahy, neslibující pro oko diváka stavařsky nic mimořádného. V tomto případě je však opak pravdou. Již první pohled do areálu ukazuje, že u nové budovy měl prostor ke své práci i dobrý architekt. To jen potvrzuje originálně a nápaditě řešená výrobní, administrativní, ubytovací a společenská část budovy ve III.NP, která silně vybočuje z prosté funkčnosti. Poznáte ji snadno. Vévodí jí eliptická prosklená zasedací místnost, lehce čnící nad přilehlé užitkové prostory. Ale pěkně po pořádku. Nezbývá, a věřte, že nejde o laciné pochlebování, vyseknout poklonu jak investorovi, tak projektantům i nakonec i prováděcí firmě za skvěle odvedenou práci. Miroslav Nyč Prostory III. NP nové budovy jsou od sebe vzájemně odděleny příčkami W353 s deskami Knauf Massivbauplatte RED 25 mm, které byly zvoleny z důvodu kombinace požadované požární odolnosti (60 minut), rychlosti výstavby (jeden plášť místo dvou) a robustnosti. Tvoří opláštění ve výrobních, kancelářských i ubytovacích prostorech této části stavby. Desky Massivbauplatte byly použity rovněž pro sociální zařízení v impregnované variantě. Na výrobní a ubytovací části navazuje již zmiňovaná eliptická zasedací místnost, kombinující přímé, takřka 360stupňové sluneční osvětlení s architektonicky velmi nápaditě členěnými konstrukcemi prosklených stěn a střešních světlíků. Vnitřním podhledům místnosti dominuje obvodový prstenec z akusticky pohltivých desek Knauf s rozptýleným děrováním. Na ostatní podhledy byly použity opět desky Massivbauplatte v kombinaci s běžnými deskami. Obvodový prstenec umně zakrývá rozvody vzduchotechniky a současně jeho vyznění podtrhuje elegantní lepené střešní vazníky i světlíky prosklenou střechu. A nemohu se nezmínit o posuvné akustické příčce, podlaze z bambusové kantovky a estetických prvcích ze dřeva, které jen potvrzují, že plochy sádrokartonu se s dřevem skvěle doplňují a vytváří velmi harmonický interiér. Vše dokresluje vyvýšená podlaha pódia a parapety oken a výstupů na terasu, přispívající k tomu, že oko návštěvníka se prostě nenudí. Samotná prováděcí firma Dopos se aktivně podílela na spoluvytváření konstrukčního řešení interiéru i prováděcích detailů a již při návštěvě stavby bylo zřejmé, že je tato práce nejenom živí, ale i baví. Název stavby: MULTIFUNKČNÍ HALA Obytná V AREÁLU zóna Zámeček ELEKTROLINE Rudoltice Adresa: K Ládví 1805/20, Praha 8 Projektant: in.spira Group, s. r. o., Praha Investor: Generální dodavatel stavby: Prováděcí firma SDK: Dodavatel materiálu: Tomirent, s. r. o., Praha PKS Inpos, a. s., Žďár nad Sázavou DOPOS HK, s. r. o., Hradec Králové Stavtrans spol. s r. o., Praha Obr. 1 Hotová zasedací místnost působí majestátně, a pokud v ní nedostáváte výpověď, působí nesmírně přívětivě Obr. 2 Deska Massivbauplatte v chodbových traktech Obr. 3 Sociální zařízení místo dvou plášťů pouze jeden z massivek Obr. 4 Detail lemu s děrovanými deskami rozptýlené děrování snižuje dozvuk místnosti

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách

KNAUFSTYL 2/2011. Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách KNAUFSTYL 2/2011 Každá deska má své místo Letitá tradice betony Knauf Produkty Knauf na zahradách ÚVODEM Vážení a milí čtenáři, již nás hřeje krásné letní počasí, které je pro mnohé zdrojem potřebné energie.

Více

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO

Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO Interiérové barvy FINE a STONE Nepřekonatelné profily Knauf Novinka Gartenbauprogramm Desky Vidiwall a BRIO 1/2010 ÚVODEM Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět oslovil prostřednictvím našeho časopisu,

Více

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009

Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 Nový zateplovací systém Knauf Odborné semináře 2009 Nízkoenergetické domy Bahal preferují Knauf Cyklistická ultramaratonkyně Hana Ebertová 1/2009 2 začátek ÚVODEM Vážené čtenářky a čtenáři, tohoto roku

Více

KNAUFSTYL 3/2011. Objektové oddělení Knauf Massivbauplatte vstupuje masivně na trh Novinka: Vidiwall SOLO 3. ročník Knauf Cupu 2011

KNAUFSTYL 3/2011. Objektové oddělení Knauf Massivbauplatte vstupuje masivně na trh Novinka: Vidiwall SOLO 3. ročník Knauf Cupu 2011 KNAUFSTYL 3/2011 Objektové oddělení Knauf Massivbauplatte vstupuje masivně na trh Novinka: Vidiwall SOLO 3. ročník Knauf Cupu 2011 Vážení čtenáři, ÚVODEM opět si dovoluji Vás pozdravit z tohoto místa a

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

knaufstyl Neprůstřelné příčky Sádrové omítky a stěrky Digitální planetárium Hradec Králové O O O 3/2014

knaufstyl Neprůstřelné příčky Sádrové omítky a stěrky Digitální planetárium Hradec Králové O O O 3/2014 knaufstyl 3/2014 Neprůstřelné příčky Sádrové omítky a stěrky Digitální planetárium Hradec Králové Editorial knaufstyl 02 03 knaufstyl bsah 9 15 16 18 Vážení a milí přátelé, dovolte, abych vám hned v úvodu

Více

Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb

Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel podzim 2014 ročník 7 Materiály Ceresit UltraPox Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb VÝROČÍ Podlahové systémy THOMSIT slaví letos

Více

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7

magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7 magazín pro zákazníky společnosti Henkel divize lepidel jaro 2014 ročník 7 Důraz na odolnost a design Současné trendy v zateplování objektů Mistři u tebe doma : Ceresit opět fandí hokeji Pattex chemické

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje

bulletin problémů. Regulaci klimatu v prostoru zajišťuje květen 2010 www.fermacell.cz bulletin Zdravé, bezpečné a kvalitní bydlení s materiály FERMACELL Rostoucí znečištění životního prostředí a hektičtější způsob života společnosti vedou člověka stále více

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STAVEBNICTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Stavebnictví a jeho funkce...8 Zaměstnanost

Více

Zateplení stěn a fasád

Zateplení stěn a fasád Zateplení stěn a fasád Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) O společnosti Rigips, s.r.o. je členem koncernu Saint-Gobain, který jakožto světový výrobce a distributor zpracovává suroviny (sklo,

Více

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27

03/ 2008 JOURNAL. PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13. BETON NA VLNÁCH str. 24 27 03/ 2008 JOURNAL L A F A R G E C E M E N T PLAZA LIBEREC VE FINÁLE str. 12 13 BETON NA VLNÁCH str. 24 27 obsah aktuality Lafarge aktuálně 1 3 téma Snižování hlukové zátěže pokračuje 4 6 technologie Pohledový

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února

PANELOVÝ DŮM A BYT. PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace 28/2009. Pozvánky na výstavy: Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února 28/2009 ročník 12 Pozvánky na výstavy: PANELOVÝ DŮM A BYT Výstaviště Praha Holešovice 26. 28. února PANELOVÁ SÍDLIŠTĚ vize realita inovace Ostrava, Brno, Praha Program PANEL by mohl pomoci proti krizi

Více

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 27/2008 ročník 11 Téma: Kvalitní okna a dveře Malé koupelny Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 23. 29. září 2008 Dům a byt, výstaviště Černá louka Ostrava 16. 19. října 2008 SHOP

Více

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz

PSMCZ 1 2010. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz www.psmcz.cz PSMCZ 1 2010 ISSN 1802-6907 stavební infozpravodaj Maloformátová krytina do extrémních podmínek Svitkové plechy pro falcované krytiny Okapové systémy Záruka 40 let www.prefa.com Prefa Aluminiumprodukte

Více

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR

02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR 2012 MK ČR E 17014 02/12 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

INVESTORSKÉ 6/2014. www.tvstav.cz VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

INVESTORSKÉ 6/2014. www.tvstav.cz VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI. www.tvstav.cz STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. TÉMA: VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY INVESTORSKÉ 6/2014 1814-2014 200 let celosvětově 1994-2014 20 let v ČR... více na str. 6 VYBÍRÁME Z OBSAHU:

Více

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2.1 ÚVOD Požární ochrana staveb je založena na dvou základních přístupech, kterými jsou: a) pasivní požární ochrana tj. řešení stavby

Více

INVESTORSKÉ 5/2014. www.tvstav.cz TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

INVESTORSKÉ 5/2014. www.tvstav.cz TÉMA: BETON, KONSTRUKCE VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI. www.tvstav.cz STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. INVESTORSKÉ 5/2014 TÉMA: BETON, KONSTRUKCE Nejzajímavìjší stavbou z betonu letošního roku je NOVÉ DIVADLO PLZEÒ... více na str. 14 Foto: Jiøí Žihlo

Více

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907

PSMCZ 6. stavební infozpravodaj. www.psmcz.cz ISSN 1802-6907 PSMCZ 6 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj EDITORIAL Vážení obchodní přátelé, milí čtenáři, právě jsme představili nový plán vzdělávacích, marketingových a reklamních produktů na

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více