3/2012. Tiefbau v praxi Knauf La Vita deska s vysokou přidanou hodnotou City Green Court 4. ročník Knauf Golf Cupu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2012. Tiefbau v praxi Knauf La Vita deska s vysokou přidanou hodnotou City Green Court 4. ročník Knauf Golf Cupu"

Transkript

1 KNAUFSTYL 3/2012 Tiefbau v praxi Knauf La Vita deska s vysokou přidanou hodnotou City Green Court 4. ročník Knauf Golf Cupu

2 ÚVODEM Vážení čtenáři a milí přátelé, tak nám málem zabili Ferdinanda! Tedy ve skutečnosti našeho novodobého Ferdinanda spíše ušpinili od inkoustu z plastikové pistole na inkoustové kuličky. Omlouvám se za tuto repliku ze slavného Švejka, ale přirovnání, že Češi mají povahu Švejka, za posledních pár týdnů opravdu sedí. Ať již hovoříme o pomatenci, který střílel po prezidentovi z plastové pistole, a celé stádo ochranky jen nečinně přihlíželo, nebo že se některým spekulantům podařilo otrávit metylalkoholem 27 lidí jen proto, aby zbohatli na pančovaném alkoholu, nebo že se stále daří tunelovat miliardy z dopravního podniku a nikdo to není schopen zastavit, nebo že představitelé regionů soudržnosti tunelovali z prostředků EU miliardy EUR na vlastní konta a osm let jim to procházelo, nebo že se i některé firmy ve stavebním odvětví stydí za vlastní identitu a tajně šmudlají různé náhražky. Ano, to jsou pro mě nadlehčené znaky oné Švejkovy povahy, protože na všechno máme systém, kontrolní mechanismus a zaručeně se to nemůže stát. A přece se stalo! Tak nevím, jestli nejsme trochu zaslepení normami a předpisy a neztrácí se nám reálný život z dohledu a našeho uvažování. To celé píši proto, že toto reálné uvažování (i když se švejkovským stylem) a vidění konkrétních problémů se týká i naší profese a naší stavební branže. Dnes se stává stavební zakázka a stavební výroba více profesí právníků, vyjednavačů a hledačů nedostatků na stavbách než profesí stavební. Není to náhodou tím, že nám i zde chybí tak cenný zdravý rozum? Ať si každý udělá svůj názor. Já jsem osobně zastánce reality a selského uvažování, které považuji za přirozené a slušné. Vážení přátelé, přeji si nade vše, aby nás zdravý rozum neopustil (i když občas se Švejkem)! Přeji všem krásný podzim. Radek Bedrna Knauf Praha, spol. s r. o.

3 TOP TÉMA Tiefbau v praxi 4 S námi uděláte podlahu správně 6 PRODUKTY KNAUF Pronikání to je pravý význam slova penetrace 8 Knauf La Vita další z rodiny desek s vysokou přidanou hodnotou 10 Rodina PFT Ritmo 11 Vytříbená řemeslná technika a opravdový umělecký prožitek to je renesanční sgrafi to 12 ODBORNÉ Energosádrovec výroba sádry 14 STAVBY V ČR Administrativní a parkovací objekt NAMIRO v Olomouci 16 Elektromagnetické záření free 17 City Green Court 18 Výrobní závod skrývající sádrokartonářskou perlu 20 Vodní dílo Střekov 21 STAVBY V SR Dabingová studia 22 Nová interna v prešovské nemocnici 23 PRACOVNÍ NÁVODY Prodyšnost, kryvost a struktura interiérových barev KNAUF FINE a KNAUF STONE 24 FAQ vy se ptáte, my odpovídáme 26 KNAUF PARTNEŘI Prima Kladno, s. r. o. 27 Zlínstav, a. s., získal podruhé významné ocenění 28 Zlínstav, a. s. 29 PARTNER SPECIÁL Rozhovor na aktuální téma 30 AKTUALITY Topas je kámen žáruvzdorný v přírodě i u Knaufa 31 Změna pytle Unifl ott, čísla výrobku a EAN kódů 31 AKCE PRO ZÁKAZNÍKY Knauf Golf Cup VOLNÝ ČAS Grappa vůně Itálie 34 Křížovka 35 Magazín KNAUFSTYL Vydání: říjen / 2012 Vychází: 4x ročně Registrace: MK ČR E KNAUFSTYL je k dispozici na Vydavatel: Knauf Praha, spol. s r. o. Realizace a grafická úprava: Ispress, s. r. o. Redakční rada: Šéfredaktor: Jana Tulachová Členové redakční rady: Radek Bedrna, Martin Beer, Miroslav Nyč, Vladimír Váňa, Richard Kroupa, David Majling, Václav Sobotka

4 TOP TÉMA 4 KNAUFSTYL Tiefbau v praxi Bezmála dva roky uplynulo od uvedení nové produktové řady Knauf Tiefbau na trh. Právě na tomto místě jsme postupně vysvětlovali účel a způsoby aplikace jednotlivých produktů včetně jejich specifického zaměření. Jak si jistě vzpomenete, již samotné slovo Tiefbau představuje v praxi mostní nebo průmyslové stavby. Naším cílem bylo oslovit všechny, kdo se budou zabývat sanací železobetonových konstrukcí, kterých je v naší republice obrovské množství. Některé z nich totiž přímo volají po rekonstrukci, neboť jsou již na hraně své životnosti. Je potěšující, že během těch zmíněných dvou let se podařilo uplatnit produkty Tiefbau na mnoha stavbách. Proto jsme se rozhodli k malému ohlédnutí. V následujících řádcích se vám pokusím představit stručný průřez některými zrealizovanými stavbami a také nastínit, jak se dají produkty ryze průmyslové řady využít v co nejširším možném spektru. Vlastnímu představení jednotlivých produktů bylo již v minulosti věnováno mnoho řádků. Rád bych tedy přešel rovnou k výčtu úspěšných staveb. Jednou ze staveb, kterou vnímám jako takovou první jarní vlaštovkou, je malý most na silnici II. třídy v Bohosticích u Příbrami. V tomto případě se jednalo o komplexní rekonstrukci celé mostní konstrukce, která proběhla v poměrně krátké době tří měsíců. Pokud srovnáme stav před a po generální opravě, je vidět, jak je možné průmyslovou řadu výrobků kompletně využít a zkombinovat tak, že vznikne estetický a velmi zajímavý výsledek. MOST V BOHOSTICÍCH Z pohledu použitých materiálů se jednalo o využití celé produktové řady Tiefbau určené pro sanace konstrukcí, jež jsou namáhány zejména dynamickým zatížením. U mostu v Bohosticích byl ještě jeden zvláštní požadavek přímo od zadavatele stavby. Tímto požadavkem bylo zachování původního vzhledu celého mostku. Na celé akci bylo kombinováno několik produktových skladeb. Jako nosný produkt zde byla aplikována sanační malta Knauf TS 210, která sloužila jako reprofilační hmota na stávající betonové plochy, jež vykazovaly značný stupeň koroze. Dalším použitým materiálem byl stříkaný beton Knauf TS 420, jenž zde plní úlohu finální povrchové vrstvy. Posledním materiálem, který aktivně přispívá k dlouhodobé životnosti daných úprav, je finální nátěrová hmota Knauf TS 730, což je silikonakrylátová vrchní krycí barva. Takto provedená úprava bude bezproblémově sloužit minimálně dalších 20 let ke spokojenosti velkého množství motoristů. ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD STARÁ PAKA V současné době realizujeme ve spolupráci s Metrostavem, konkrétně s divizí 9, dodávky materiálů na rekonstrukci ČOV ve Staré Pace. Zde se jedná o uce-

5 KNAUFSTYL 5 TOP TÉMA lenou dodávku kompletního systémového řešení určeného pro sanaci a reprofilaci ploch trvale se nacházejících pod vodní hladinou. V tomto případě jde ještě také o kombinaci vlhkostního a silně chemicky agresivního prostředí. Uvedenou akci lze nazvat generální opravou stávajícího provozu po více jak 20 letech fungování. Kombinací materiálů se zde očekává především kompletní utěsnění záchytných van proti průniku splaškových vod do podzemí a zabránění kontaminaci spodních vod. Dalším důležitým krokem je vytvoření účinné bariéry, která zamezí vniknutí škodlivých látek do stávajících betonových povrchů. I zde očekáváme po úplném dokončení realizace minimální životnost celé úpravy v rozmezí let. Nosným materiálem při reprofilacích na této stavbě je reprofilační malta Knauf TS 200 v kombinaci s adhezním můstkem Knauf TS 100. Finální bariérová clona je tvořena materiálem Knauf TS 730, což je silikonakrylátová vrchní krycí barva určená mimo jiné i pro expozici trvale pod vodou. RODINNÝ DŮM Abychom se neustále nevěnovali jen mostům nebo čistírnám odpadních vod, chtěl bych uvést jiný příklad, se kterým se může setkat každý z nás. Mnozí z nás mají doma nějaký dvorek, balkon nebo terasu. Každá taková konstrukce má podlahu a ta je v 70 % tvořena betonovým povrchem. Jenže žádný materiál není věčný a i tato betonová podlaha potřebuje čas od času lokální opravu. Jednu takovou vám teď popíši. Podkladem byl v tomto případě vydrolený beton pod částečně krytým garážovým stáním na osobní automobil. Předmětem celé opravy bylo uzavřít stávající povrch, aby se dál nesprašoval a nerozpadal se. Současně chtěl majitel nemovitosti docílit i nové, esteticky zdařilé podlahy. Prvotním použitým materiálem byl adhezní můstek Knauf TS 130. Do tohoto lehce zavadlého adhezního můstku byla následně aplikována reprofilační hmota Knauf TS 630, jejíž povrch byl po jejím zavadnutí vyhlazen polystyrénovým hladítkem. Z uvedeného výčtu možností je patrná vysoká variabilita možných kombinací nabízené škály produktů Knauf TS. V případě zájmu jsme připraveni nakombinovat řešení přímo pro váš případ tak, aby celá skladba odpovídala nejen technickým kritériím, ale také hlavně vašim představám. Antonín Bartík Obr. 1 4 Obr. 5 8 Obr Průběh rekonstrukce mostu v Bohosticích Průběh rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Staré Pace Příklad opravy garáže u rodinného domu

6 TOP TÉMA 6 KNAUFSTYL S námi uděláte podlahu správně Dobře naplánovat a správně položit podlahu je základ u běžných typů konstrukce. Někdy je to snadné, někdy méně, ale co udělat, když bude podlaha extrémně zatěžovaná provozem? Například ve skladu, v hale nebo v garážích. Takové konstrukce už vyžadují jiný přístup a zcela jiné materiály. Nesmí se stát, že budete několikrát do roka své podlahy ve výrobním procesu opravovat, vyspravovat, případně vymetat. Dynamická zátěž působící na podlahu s provozem pojezdů nebo vysokozdvihů je zpravidla nejvyšší v místech spojů, dilatací nebo nejrůznějších dříve prováděných vysprávek. Pro zajištění koheze celého souvrství je nutné postupovat následujícím způsobem: Podklad musí být zbaven prachu, mastnot, nepevně držících částí, nečistot, odbedňovacích přípravků a veškerých nesourodých látek. Pro zlepšení přilnavosti doporučujeme povrch nejprve opískovat. Soudržnost podkladu musí vykazovat dostatečnou únosnost ( 1,5 N/mm²). Obnažené plochy výztuže očistěte na čistý kov (veškerá rez musí být z povrchu výztuže mechanicky odstraněna, zároveň ale nesmí dojít k odlupování šupinek výztuže a tím oslabování jejího profilu). Betonový podklad vydatně navlhčete a nechejte krátce vyschnout tak, aby získal matně vlhký vzhled. (foto 1) Naneste vždy podle návodu připravený produkt KNAUF TS 130, což je polymercementová ochrana výztuže a adhezní můstek určený pro opravy betonových a železobetonových konstrukcí. Adhezní můstek nanášejte na podklad rovněž středně tvrdým širokým štětcem. (foto 2) Připravený rozsah plochy musí být úměrný možnosti aplikace následné vrstvy metodou mokrý do mokrého. Na připravený podklad ručně naneste potřebné množství směsi TS 630, zhutněte ji a srovnávací latí ji srovnejte na požadovanou tloušťku. (foto 3 a 4) Knauf TS 630 je jednosložková reprofilační malta určená pro ochranu a opravy betonových konstrukcí, jež jsou zatěžovány pojezdovým, ev. po-

7 KNAUFSTYL 7 TOP TÉMA chozím zatížením. Výhodou této směsi je aplikační rozsah mm a nepatrné smrštění 0,14 mm/m po 90 dnech. Úprava povrchu TS 630 filcováním není nutná, pokud srovnávacím hladítkem můžete vykonávat pohyb do stran. Hotová vyzrálá opravená plocha zatížená plným provozem. (foto 7) OVĚŘENÉ FUNKČNÍ VLASTNOSTI TS 630 A VLASTNOSTI PRO SPECIÁLNÍ APLIKACE Deklarace vlastností výrobku TS 630 v rozsahu dle TKP 31 Opravy betonových konstrukcí (Technické a kvalitativní podmínky MD ČR pro použití v pozemních komunikacích) viz tabulka. Pevnost v tlaku ČSN EN MPa Pevnost v tahu za ohybu ČSN > 5,5 MPa Soudržnost s podkladem ČSN EN ,0 MPa Objemová hmotnost ČSN EN kg.m -3 Statický modul pružnosti ČSN EN ISO 6784 < 30 GPa Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám ČSN < 1000 g.m -2 /150 cyklů Vladimír Váňa Obr. 1 Obr. 2 Obr Obr Obr. 7 Důkladné navlhčení očištěného podkladu Nanášení TS 130 na navlhčený podklad a výztuž Nanesení potřebné tloušťky TS 630 a její zhutnění Utažení povrchu do roviny Zatížená vyspravená podlaha

8 PRODUKTY KNAUF 8 KNAUFSTYL Pronikání to je pravý význam slova penetrace Někdy mám ale pocit, že tento význam ne zcela pronikl ke stavební veřejnosti a do praktického života při realizacích jednotlivých zakázek a staveb. Tak jako neexistuje univerzální motorový olej, tak ani neexistuje univerzální penetrace. Nevím, podle čeho se rozhoduje určitá část stavebníků, ale technické listy nebo návody výrobců to mnohdy nejsou. Setkáváme se pak s tím, že určitý typ penetrace není buď ředěn vůbec, nebo naopak je, a to až do podoby homeopatika, kde účinná látka, většinou polymerní řetězec, je již nenávratně ztracena. Každý podklad ve vztahu k následné aplikaci produktu je většinou nutné opatřit vhodnou penetrací v určeném ředění. Právě tento poměr je rozhodující pro kvalitu provedeného díla a snadnost zpracování. U podkladů je nutné vždy provést zkoušku smáčivosti povrchu. K tomu je zapotřebí nezbytná zkušenost a určitá vnímavost realizátora. Podle rychlosti vsáknutí zkušebně nastříkané vody se poté určí případné ředění koncentrace penetračního nátěru. Penetrace mají uváděnu orientační spotřebu koncentrátu pro jednotlivé podkladu. Znamená to tedy, že pokud je uvedena spotřeba 40 gramů koncentrátu na silně savé podklady (například pórobeton), bude tato spotřeba aktuální i po naředění vodou například v poměru 1:4 (1 díl koncentrátu ku 4 dílům vody). Při nátěru je totiž nutné penetraci rovnoměrně natírat (válečkovat) na podklad, přičemž vysoce savý podklad bude přijímat relativně velké množství tohoto roztoku. Spotřeba se tudíž bude zvyšovat a zředěný koncentrát bude rychle vstřebáván do podkladu. Totéž platí i u nástřiku. Tam, kde se okamžitě vsákne, bude nutné jeho aplikaci provést znovu. Vracíme se tak k nadpisu tohoto článku. Musíme tedy vždy zajistit proniknutí napuštění podkladu penetračním roztokem. U podkladů se sníženou savostí (například beton) je rovněž nutná rovnoměrnost nanesení penetrace. Savost podkladu je však výrazně snížená, a proto bude stačit relativně méně nanášené hmoty. Protože ředění je však doporučeno v poměru 1:1 (1 díl koncentrátu ku 1 dílu vody), bude výsledná spotřeba 50 gramů koncentrátu. Penetrace KNAUF 2012 určení podle podkladu, ředění a orientační spotřeba vlastnost a specifi ka penetrace KNAUF Balení v kg (litrech) popis orientační spotřeba od m 2 /ml velmi savý podklad savý podklad nesavý podklad dřevěný podklad speciální podklady koncentrát s možností ředění s plnivem / adhezní můstek difuzně otevřený snižuje savost zvyšuje přilnavost zpevňuje snižuje vznik bublin fi lmotvorný na dřevo odolnost vůči alkalitě viditelná barevnost nátěru transparentní barva průhledný zabraňuje probarvení fl eků z podkladu přísada na zvýšení pasticity bezrospouštědlový PUTZGRUND 2 litry; 5 litrů adhezní můstek pro rovnoměrnou barvu a optimální přídržnost stěrek a omítek g bílá GRUNDIERUNG 1 litr; 5 litrů snižuje a zrovnoměrňuje nasákavost před aplikací nátěrů a stěrek g 100 g TIEFENGRUND 1 kg; 2,5 kg; 5 kg proniká do velmi savých podkladů a zpevňuje je, sníží savost g 100 g HLOUBKOVÁ PENETRACE 1 kg; 2,5 kg; 5 kg proniká do velmi savých podkladů a zpevňuje je g 100 g 100 g HAFTEMULSION 1 kg; 5 kg na velmi savé podklady před omítáním nebo špachtlováním, zlepšuje vlastnosti malt a betonů 50 1:4 1 x nátěr 40 g 1:1 1 x nátěr 50 g 1:1 1 x nátěr 50 g váže se, čerstvé do čerstvého SPEZIALHAFTGRUND 1 kg; 2,5 kg adhezní můstek s optimální přídržností na porézních a velmi hladkých plochách 100 1:4 1 x nátěr 100 g 1:4 1 x nátěr 100 g 1:2 1 x nátěr 60 g 1:1 1 x nátěr 80 g obklady, teraco neředěný 100 g oranž. BETOKONTAKT 5 kg; 20 kg adhezní můstek pro betony před aplikací sádrových omítek 250 hotové betonové dílce hladké betony omítané sádrou červená AUFBRENNSPERRE 15 kg zábrana proti rychlému vyschnutí aplikovaných omítek 100 žlutá MP 75 GRUND 5 kg zamezuje rychlému vyschnutí aplikovaných omítek řady MP 100 1:3 150 g 1:1 100 g žlutá ROTBAND UNIVERSAL-GRUNDIERUNG 1 kg; 5 kg univerzální penetrační nátěr pro podkladu před aplikací sádrových omítek 100 fi alová PUTZGRUND MINERAL 5 kg minerální penetrační nátěr pod minerální šlechtěné 200 suchá směs bílá ESTRICHGRUND 10 kg penetrační nátěr na a cementové podlahy 100 zelená BP UNIGRUND 1 kg adhezní penetrační nátěr pod a cementové stěrky a připojené podlahy řady BP 100 1:4 2x nátěr 160 g 1:4 1x nátěr 80 g 1:2 1x nátěr 100 g

9 KNAUFSTYL 9 PRODUKTY KNAUF Neplatí tedy přímá úměra mezi spotřebou a ředěním. Při ředění 1:4 je výsledná spotřeba 40 gramů koncentrátu/m 2 a při ředění 1:1 je spotřeba 50 gramů koncentrátu/m 2. Dalším rozhodujícím parametrem je propustnost vodních par a výsledná ekvivalentní difuzní tloušťka s d. Tato hodnota má nejen vliv na průchod vodních par celým aplikovaným souvrstvím, ale může mít i velký vliv na celkovou soudržnost systému. Zvláště to platí u sádrokartonu při následné aplikaci sádrových omítkových vrstev (např. systém kapilárního topení/chlazení ve stěně nebo stropu). Zvýšený průnik vlhkosti do podkladní konstrukce může mít přímo fatální dopad na jeho soudržnost. Rozdílnost paropropustnosti je tedy značná. Zatímco Putzgrund podklad uzavře, tak Rotband Universalgrundierung ho ponechá výrazně otevřený. V případě nesprávné volby penetračního nátěru (propustného Rotband Universalgrundierung) na výše uvedenou konstrukci sádrokarton versus sádrová omítka se systémem chlazení/topení dojde k rychlému průniku vlhkosti do konstrukce a následnému utržení papírové vrstvy, případně k vytržení celé desky z profilového rastru. Vladimír Váňa Richard Kroupa PŘÍKLAD: Penetrační nátěr KNAUF Putzgrund má hodnotu s d pod 0,6 m pro tloušťku vyschlé vrstvy cca 250 µm (spotřeba do 300 ml/m²). Hodnota s d odpovídá klasifikaci V2 třídy II (střední hodnota propustnosti pro vodní páru) podle EN Oproti tomu KNAUF Rotband Universalgrundierung má hodnotu s d pod 0,07 m pro tloušťku vyschlé vrstvy cca 80 µm (spotřeba do 400 g/m²). Hodnota s d odpovídá klasifikaci V1 třídy I (vysoká hodnota propustnosti pro vodní páru) podle EN Obr. 1 Obr. 2 Správně provedená penetrace zajistí pevnost při odtrhu (viz odtrhový terč) Aplikace MP 75 Grund - nelze použítí - vhodné k použítí oblast použití použitelnost a specifi kace v závislosti na podkladu vnitřní vnější stěna strop podlaha bedněný / hlazený beton hrubé betonové stěny / prvky pórobeton cihly sádrová omítka vápenocementová omítka cementová omítka / stěrka štuk sádrokarton Aquapanel / cementová deska dřevo deska s dřevní hmotou polystyren laminát staré obklady teraco cementový potěr živice, litý asfalt sádrový potěr zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné zvětšení pro pro před nátěry před nátěry před nátěry před nátěry před lepením obkladů zpevnění a zpevnění a zpevnění a před lepením obkladů zpevnění a zpevnění a zpevnění a zvětšení cem. malty pro betonu a zvětšení a zvětšení a zvětšení a zvětšení a zvětšení a průniku vlhkosti a průniku vlhkosti a zvětšení a zvětšení a zvětšení a zvětšení a zvětšení a zvětšení a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x pouze u keram. podkladu a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x pouze u keram. podkladu pouze u keram. podkladu a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x a Perlfi x zvětšení šlechtěné zvětšení šlechtěné

10 PRODUKTY KLNAUF 10 KNAUFSTYL Knauf La Vita další z rodiny desek s vysokou přidanou hodnotou Pod názvem La Vita se skrývá deska sloužící k podstatné redukci elektromagnetického záření uvnitř budov. Na začátek trochu suché elektrizující teorie. Zdrojem elektromagnetického záření jsou elektrické kabely, elektrospotřebiče a komunikační vysílače všeho druhu. Jinými slovy elektromagnetické záření nás obklopuje poměrně dokonale, a to ať jsme již v práci (počítače, elektrické vedení), nebo doma (domácí elektropřístroje, ale třeba i mobilní telefony). Elektromagnetické pole (vlnění) není nic tajemného. Zdrojem jakéhokoli vlnění je oscilátor, pod čímž si můžeme představit kmitající strunu (zvukové vlny), ale také střídavý elektrický proud (elektromagnetické vlny 50 Hz). Hmatatelným a pro stavaře uchopitelným příkladem vln okolo nás (kromě těch mořských) je například světlo, infračervené vlny, mikrovlnné záření či rozhlasové nebo televizní vysílání, případně již zmíněné elekromagnetické vlnění vysílačů všeho druhu. O možné škodlivosti elektromagnetického vlnění se vedou dlouhé diskuse, nicméně faktem je, že u citlivých elektrických přístrojů může toto vlnění vést k fatálním odchylkám měření. Limity elektromagnetického záření jsou v ČR zavedeny nařízením vlády č. 1/2008 Sb. v platném znění a jsou od roku 1999 Radou Evropy doporučeny všem státům Evropské unie. Název desky: Knauf La Vita Deska La Vita je funkční sádrokartonová deska, do jejíhož rubového kartonu jsou integrována karbonová vlákna schopná odvést elektromagnetické vlnění připojeným zemnícím (nulovým) drátem do země. Součástí systému La Vita jsou tedy nejenom desky La Vita, ale také vodivé připojení desek na elektrický obvod uzemnění (odváděcí plechy Ableitblech) a také 19 mm široké vodivé pásky (Ableitbänder) pro použití na nevodivou spodní konstrukci (dřevěné sloupky příček či dřevěné latě u podhledu). Vodivý karton tedy odvede záření k vodivému připojení desek a odtud je odvedeno do země. Pro propojení obvodu v příčných spárách desek slouží přemosťovací plechy (Überleitblech). Odváděcí plechy slouží rovněž k propojení desek podhledu a stropu, neboť každý plech má dva vývody (přívod /odvod). Samotná montáž se neliší od montáže běžných sádrokartonových desek, jen je třeba mít neustále na paměti, že odváděcí plechy musí být připojeny k rubovému kartonu (běžně vloženy mezi profily a desku) a celý obvod musí být vzájemně propojen a uzemněn (tuto činnost zásadně nedělá sádrokartonář, ale elektrikář!). U desky La Vita není, na rozdíl od Safeboardu (deska pro clonění rentgenového záření), nutná těsnost konstrukce, což znamená, že je možné bez dalšího opatření instalovat běžné elektrokrabice. Je však účelné, aby zvláště v obálce budovy (clonění od vysílačů), bylo otvorů co nejméně. La Vita na druhé straně neomezuje střídavé magnetické pole, stejnosměrné magnetické pole a kosmické záření. La Vita je prostě dalším důkazem toho, že sádrokarton je tak trochu kombinace chameleona a kočky. Je schopen se adaptovat pro různá prostředí a má také minimálně sedm životů. Aktuální příklad z praxe o použití desek Knauf La Vita čtěte na str. 17. Typ desky: protipožární omezující elektromagnetické záření Tloušťka desky: 12,5 mm Rozměry desky: 1250 x 2600 Číslo výrobku: Obr. 1 Konstrukce příčky s deskou La Vita Obr. 2 Propojení desek u podhledu s probíhající příčkou Miroslav Nyč

11 KNAUFSTYL 11 PRODUKTY KNAUF Rodina PFT RITMO Od svého uvedení na trh v roce 2004 přesvědčil malý omítací stroj PFT RITMO, určený k obsluze pouze jednou osobou, o své kvalitě více než 3500 omítkářů a štukatérů na celém světě. Abychom vyhověli požadavkům trhu, prochází technika PFT neustálým vývojem a inovacemi. Jedním z výsledků této neustálé činnosti je i kompletace rodiny PFT RITMO. V současné době splňuje celá rodina PFT RITMO zákazníkům a odborným firmám veškeré potřeby a veškerá přání. Tyto stroje lze rozdělit do 3 základních skupin: 1) dle velikosti stavby, 2) dle daných možností připojení elektrického proudu, 3) dle vlastností zpracovávaného materiálu. Stroje rodiny PFT RITMO umí zpracovat všechny typy strojních omítek, fasádní lepidla, štuky, vyrovnávací stěrky, pastózní fasádní a mnoho dalšího. Všechny omítací stroje rodiny RITMO dodává PFT připravené k práci, což znamená, že jsou stroje dodávány s kompletní výbavou včetně hadic, omítací pistole a vzduchového kompresoru. Krátce řečeno: PFT RITMO stačí jen koupit, zapojit a zapnout. Všechny stroje PFT RITMO jsou od nynějška také vybaveny odolnou gumovou mísicí zónou, která zajistí jednoduché a důkladné čištění. Poznejte naše členy produktové rodiny PFT RITMO a profitujte z jejich předností. KLASIK : PFT RITMO M Co bylo dříve PFT RITMO plus M je dnes PFT RITMO M. Jedná se o nejmenší a první z rodiny omítacích strojů je vstupním modelem do oboru omítání s 230 V. Boduje díky dvěma rozhodujícím výhodám: 1) ovladatelnost malé PFT RITMO je možné bez problémů převážet i v každém osobním voze kombi, 2) připojení 230 V navzdory převodovému motoru s výkonem pouze 1,5 kw nabízí omítací stroj PFT RITMO M nesčetné možnosti použití pro stříkání a nanášení materiálů se zrnitostí do 3 mm. VÝKONNOSTNÍ MEZISTUPEŇ A NEJNOVĚJŠÍ ČLEN RODINY: PFT RITMO L PFT RITMO L je ve srovnání s PFT RITMO M vybaven výkonnějším pohonem 2,2 kw. Výkonný pohon maximálně využívá sílu jednofázové sítě, což umožňuje zpracování mnoha materiálů dokonce i vnějších (fasádních pastovitých) omítek při délce hadic až 20 m. PFT RITMO L jako jediný člen rodiny PFT RITMO je vybaven kromě sériového vybavení kompresoru, hadic a omítací pistole také malým příložným vibrátorem a to vše v provedení 230 V! NEJVĚTŠÍ Z RODINY PFT RITMO: PFT RITMO XL Výkonný omítací stroj PFT RITMO XL je synonymem pro více síly! Disponuje nejvýkonnějšími šnekovými čerpadly, která rozšiřují jeho použití. PFT RITMO XL je k dostání dle volby v provedení: 1) trojfázový proud 400 V, 3 fáze, 2) střídavý proud 230 V, 1 fáze, 3) kombinace v provedení 230/400 V přepínatelný. U stroje PFT RITMO XL přepínatelný by mělo být napsáno velkým písmem především slovo FLEXIBILITA: dnes s ním můžete aplikovat lepidla a armovací maltu v módu s 230 V a zítra třeba litý potěr s výkonem až 60 l/min v módu s 400 V. Zpracovat je možné mnoho dalších materiálů se zrnitostí až do 8 mm! V rodině RITMO od PFT vždy naleznete vhodné strojní vybavení pro vaši potřebu. Jejich použití je velmi široké od strojních sádrových omítek, přes suché maltové směsi, lité potěrové hmoty pro vnitřní i vnější použití, až po profesionální zpracování pastózních materiálů. Detailní informace k jednotlivým modelům PFT RITMO naleznete v příslušných prospektech, které vám na vyžádání rádi zašleme. Ludvík Peřina

12 PRODUKTY KNAUF 12 KNAUFSTYL Renesanční sgrafito prováděné ruční maltou MV 1 nebo MV 2 - vytříbená technika, umělecký prožitek Sgrafito je stará umělecká technika původem z Apeninského poloostrova, která se v době renesance rozšířila i do dalších zemí. Základní metoda vytváření této techniky je relativně snadná, ale o to více náročná na preciznost, citlivost a zkušenost realizátora. Na čerstvě aplikovanou probarvenou omítku se nanáší tenká vrstva jemné štukové nebo mramorové a do tohoto souvrství, po jeho částečném ztuhnutí a propojení, je prováděna kresba. To představuje seškrabování svrchní tenké vrstvy štukové v předem stanovených motivech nebo ornamentech. Tímto postupem dochází k obnažení probarvené pod- kladové vrstvy. Dříve se probarvovaly jemně mletým uhlím nebo spálenou slámou a motivy se vyškrabávaly do podoby psaníček, figur, rostlinných ornamentů apod. Tato řemeslná práce je časově velmi náročná. Je to pravý opak většiny prováděných fasád, kdy je budova opláštěna izolantem, přetažena cementovým lepidlem a strukturálně unifikovanou pastózní omítkou (zejména z důvodu vyšších nákladů). Tak jsme se postupně dostali z šedi cementových panelů a břízolitových omítek do šedi jedenapůlek roztíraných pastózních omítek.

13 KNAUFSTYL 13 PRODUKTY KNAUF Zázrak je, když se někde objeví zajímavě provedená struktura z minerální šlechtěné s větším zrnem a efektnější kresbou. Ještě větší zázrak je, když si někdo troufne na zajímavou strukturu a efektní probarvení v podobě sgrafita. Svědčí to především o odvaze architekta nezapadnout do zmíněné šedi novostaveb a chuti majitele objektu ukázat vztah ke svému domu. Nepřísluší mi zamýšlet se nad důvody a záměry majitele a architekta, musím však jako nestranný pozorovatel vyslovit uznání a obdiv nad provedeným dílem. Zcela jednoznačně by nebylo co hodnotit, nebo alespoň ne takto pozitivně, kdyby dílo nebylo vytvořeno s láskou a citem, kterou této práci věnovala realizační firma Alabaster pod vedením pana Karla Navrátila. Zamýšlel jsem se, zda mám uvést i důvod, jak jsem se k této zakázce a k panu Navrátilovi a jeho partě restaurátorů dostal. Nebudu se rozepisovat o cíleném vyhledávání nových obchodních a zpracovatelských kontaktů. Takové ty obchodně-marketingové slogany a řeči uváděné v různých firemních časopisech. Naopak u této zakázky se nám něco nepovedlo. Klasická ruční omítka KNAUF MV 1, kterou firma Alabaster na tuto techniku používá, prošla přes všechny výstupní kontroly a obsahovala sice minimum, ale přeci jen nějaké množství nadsítného s větší frakcí než je 1,2 mm. Pravděpodobně by toto nadsítné u klasicky prováděné jádrové MV 1 na cihelné zdivo nebylo vůbec zjistitelné, ale po provedení těchto sgrafiti technik se psaní křemičitého kameniva projevilo. To byl impuls k tomu, aby nás pan Navrátil kontaktoval a v podstatě svou oblíbenou omítku MV 1 vyreklamoval. Zajímavé bylo i jeho očekávání, že se reklamace zamete pod koberec a nikdo ji řešit nebude. Nevím, jestli má takovou zkušenost jinde, ale mohu jen konstatovat, že u naší společnosti se toto nestalo. Název akce: Obytná RODINNÁ zóna Zámeček VILA, Rudoltice PRAHA 4 Projektant: Ing. arch. Petr Benedikt Realizátor: Alabaster, realizace sgrafit Použité materiály: ruční jádrová omítka MV 1 Délka stavby: březen červen 2012 Věřím, že zajímavých fasád a realizací bude přibývat a že ruční malty MV 1 a MV 2, umožňující provádění starých technik, ať už se jedná o sgrafita nebo klasické vytváření řezaných nebo škrábaných technik, mají i dnes své příznivce a mají co ukázat. Vladimír Váňa 1 2 Obr. 1 Sgrafito kresba na fasádě (detail ornament fasády) Obr. 2 Průzkum hotového sgrafita (detail: Rozhraní ornamentu a probarvené MV)

14 ODBORNÉ 14 KNAUFSTYL Energosádrovec výroba sádry HISTORIE ENERGOSÁDROVCE Obrovský rozsah spalování fosilních paliv k energetickým účelům má za následek emise značného množství oxidu siřičitého vznikajícího ze síry obsažené v palivech. Snahy o následků dopadu tohoto spalování vedly již dříve v řadě vyspělých zemí mimo jiné i k vývoji metod odsiřování spalin. K první provozní realizaci došlo již ve třicátých letech tohoto století. Jako první se uvádí propírání spalin londýnské elektrárny Battersea o výkonu 120 MW alkalickou vodou z Temže obohacenou přídavkem vápenného kalu. Účinnost jednoduchého dřevěného absorbéru dosahovala až 95 %. Klasická vápenná vypírka spalin byla poprvé vyzkoušena v britské elektrárně Fulham v roce Po přerušení dalšího vývoje druhou světovou válkou a následnou dobou poválečných rekonstrukcí se původně prosazovala metoda rozptylování emisí výstavbou vysokých komínů. To však přispělo rychlým přerůstáním problémů s emisemi SO 2 a kyselými dešti k celosvětové ekologické hrozbě. V 70. letech, vzhledem ke stále se zvyšujícím objemům spalování paliv, začalo v řadě zemí hromadné uplatňování systémů odsiřování spalin. Pro odsiřování kouřových plynů se ve většině případů používá vodní suspenze vápence nebo páleného vápna. Produktem tohoto procesu je síran vápenatý nazvaný energosádrovec. MECHANISMUS VZNIKU ENERGOSÁDROVCE A JEHO PRAKTICKÉ VYUŽITÍ Ve všech systémech absorpčního odsiřování spalin probíhá tvorba energosádrovce v následujících krocích: přechod SO 2 z plynné fáze do absorpčního roztoku vodní suspenze vápence oxidace absorbovaného SO 2 na SO 4-2 krystalizace CaSO 4.2H 2 O odloučení krystalického CaSO 4.2H 2 O (sádrovce) z mateřského roztoku.

15 KNAUFSTYL 15 ODBORNÉ Při spalování hnědého uhlí vznikají kysličníky síry, které byly dříve vypouštěny do ovzduší. Po roce 1990 se však přistoupilo k odsiřování. Za pomocí těženého vápence jsou předem vyčištěné a odfiltrované plyny zkrápěny vápencovou suspenzí, která na sebe váže škodlivé kysličníky síry. Tím vzniká vlastní energosádrovec neboli hemihydrát síranu vápenatého. Použitý vápenec tedy není likvidován na skládkách, ale slouží jako surovina v dalším výrobním procesu. Energosádrovec je chemicky velmi čistý materiál s čistotou 97 až 98 %. Pro srovnání dříve těžený sádrovec (přírodní lomy) měl čistotu maximálně 70 až 75 %. Z toho také vyplývá, že výroba sádry je v současné době nejen ekologická, ale výsledný produkt je i výrazně kvalitnější, než tomu bylo dříve. Energosádrovec se v rámci technologického procesu následně suší a kalcinací vzniká výsledný produkt sádra, která se dále běžně používá při výrobě ho pojiva pro, lité potěry, sádrokartonové desky nebo jako regulátor tuhnutí při výrobě cementu. nabízí také možnost plně využít výhod moderního směru nízkoenergetické a pasivní výstavby. SÁDROKARTON A SÁDROVÁ OMÍTKA JSOU SOUČÁSTÍ VNITŘNÍ- HO PROSTŘEDÍ, ŽIJEME S NIMI A MŮŽEME TAKÉ VYUŽÍT JEJICH VLASTNOSTÍ Lidé po tisíciletí používají k ochraně svých domovů před vnějšími vlivy, k regulaci vnitřního mikroklimatu a také k dekorativním účelům. Již 7000 roků před Kristem byla sádra velmi oblíbeným stavebním materiálem. Dokonce i konstrukce věže v Jerichu byla stavěna za pomoci sádry. V dobách renesanční Francie bylo královským dekretem nařízeno z ohledu na rizika požáru provádět vnitřní na bázi sádry. Krystalicky vázaná voda v sádře vytváří přirozenou požární bariéru a výrazně snižuje intenzitu a rychlost působení požáru. ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vznik energosádrovce tak umožňuje zcela zachovat a neporušovat přírodní naleziště sádry i s pestrou biodiverzitou, kterou příroda v daném místě formovala a utvářela miliony let. Upravované produkty KNAUF nabízejí širokopásmové využití nejen v klasickém stavebnictví, ale i v technologiích a procesech požadujících high-tech produkt nejvyšší čistoty a kvality s nízkým faktorem spotřeby energie a emisí CO 2 při výrobě. Např. zhotovení se systémem kapilárních rohoží určených pro stěnové a stropní chlazení nebo topení v objektu Sádrovec, jako jeden z nejstarších stavebních materiálů, se používá nejen pro výrobu omítek a deskových systémů suché výstavby, ale i v lékařství, stomatologii a v keramickém průmyslu pro výrobu nejrůznějších forem Obr. 1 Odsiřování elektrárny je pro nás všechny přínosem Obr. 2 A toto je výsledek výroba desky Obr. 3 Knauf Počerady využívá energosádrovec k výrobě sádry Vladimír Váňa

16 STAVBY V ČR 16 KNAUFSTYL Administrativní a parkovací objekt NAMIRO v Olomouci Zajímavý projekt vyrostl v centru Olomouce. Jedná se o administrativní komplex včetně exkluzivních bytů, kanceláří, obchodů a restaurací. A protože každé centrum města řeší problémy s parkováním, rozhodl investor, kterým je společnost Namiro, s. r. o., o rozšíření projektu o parkovací místa pro návštěvníky. Stavba, v jejímž středu vzniklo vkusně prosvětlené a zasklené atrium, byla celkově navržena s velkým citem. Několik luxusních bytů s terasami nabízí možnost bydlení v centru Olomouce s překrásným výhledem na starobylé město. Nejen v bytech, ale i dalších prostorách objektu byla aplikována sádrová omítka KNAUF MP 75, která zvýšila komfort a užitné vlastnosti. Precizní provedení a povrchové vyhlazení zajistilo originální vzhled stěn a umožnilo provádění dalších estetických povrchových úprav podle volby investorů. Výhodou vyhlazené je možnost aplikace speciálních tapet, barevně sytých a pestrých nátěrů, benátských štuků nebo jen provedení nasvícení vymalované stěny s oblíbeným obrazem nebo fotografií. Vladimír Váňa, Mojmír Buriánek Název akce: Adresa: ADMINISTRATIVNÍ A PARKOVACÍ Obytná OBJEKT zóna NAMIRO Zámeček Rudoltice centrum města Olomouce Investor: Namiro, s. r. o. Architekt, autor: Atelier Bonmot, spol. s r. o. Generální projektant: JART JANDA, spol. s r. o. Generální dodavatel: Zlínstav, a. s. Doba výstavby: 02/ /2012 Použité materiály KNAUF: MP 75 Grund, Betokontakt, Aufbrennserre, MP 75, Renokitt Obr. 1 Prosklené středové atrium, kde bude také aplikována sádrová omítka Obr. 2 Celkový pohled na NAMIRO Obr. 3 Stříkání MP 75 na napenetrovaný porobeton

17 KNAUFSTYL 17 STAVBY V ČR Elektromagnetické záření free V rubrice Produkty Knauf tohoto čísla Knaufstylu píšeme o desce s vysokou přidanou hodnotou La Vita. Přesun z teorie do praxe představuje přestavba polikliniky v Budějovické ulici, v Praze 4 Pankráci (Alfa Haus). Z důvodu umístění citlivých měřicích elektrických přístrojů zde byly pro některé místnosti použity desky La Vita, a to jak pro odclonění elektromagnetického záření z elektrických kabelů, tak pro odclonění elektromagnetického záření z vysílačů v okolí. Deska Knauf La Vita byla použita v konstrukcích příček a podhledů v kombinaci s tvrzenými a akustickými deskami Knauf Diamant. Desky La Vita byly umístěny v prvním záklopu příček Knauf W112 (nutný přímý kontakt rubového kartonu s odváděcími plechy), zatímco ochranu proti poškození a akustické vlastnosti zde zajišťují desky Diamant, konkrétně v pohledové vrstvě. Všechny desky jsou vzájemně propojeny odváděcími či přemosťovacími plechy a celá konstrukce je pak z pohledu elektroinstalací uzemněna. Vodivé propojení mezi deskami samozřejmě účinně zajišťují samotné UW a CW u příčky a CD a UD profily u podhledu. Závěrem bych chtěl poděkovat panu Mrázkovi, vedoucímu střediska sádrokartonu firmy Syner, a jeho stavbyvedoucím za perfektní provedení této ne ještě zcela známé konstrukce La Vita. Miroslav Nyč Název stavby: Obytná POLIKLINIKA zóna Zámeček BUDĚJOVICKÁ, Rudoltice ALFA 2 Adresa: Budějovická 1667/64, Praha 4 Investor: ASUZA, a. s. Projektant: H.A.N.S. architekti Generální dodavatel: Montážní firma: Dodavatel materiálu: Syner, s. r. o., Liberec Syner, s. r. o., Liberec Stavtrans, spol. s r. o., Praha Obr. 1 Desky La Vita chrání před elektromagnetickým polem z vysílačů Obr. 2 Připojení desek La Vita k zemnícímu vedení Obr. 3 Celkový pohled na budovu polikliniky Obr. 4 La Vita jako první vrstva proti vlnám, Diamant proti poškození

18 STAVBY V ČR 18 KNAUFSTYL City Green Court Pro celkové energetických požadavků budovy projektant použil například skleněnou fasádu s izolačním dvojsklem. Zateplení objektu bylo provedeno v doporučených hodnotách pro administrativní budovu. Velmi ekologickým řešením je i hospodaření se srážkovou vodou. Voda je sbírána do zásobníku, odkud je dále použita například na zavlažování vegetace uvnitř i vně objektu nebo je použita jako chlazení. Budova bude i v průběhu užívání pomáhat zaměstnancům, kteří budou v objektu pracovat. City Green Court je vybavena čidly, která hlídají zvýšenou hladinu oxidu uhličitého. Při zvýšení CO 2 bude automaticky vháněn do kanceláří budovy čerstvý vzduch. Letos zkolaudovaná stavba City Green Court je výjimečná konstrukce, která již ve fázi projektu počítala s energeticky úsporným řešením. Odměnou za tuto píli je dosažení certifikátu Leed Platinum. Investor si rovněž vzal část zodpovědnosti za Leed Platinum na svá bedra. To znamená, že by měl při používání budovy hledět na šetrnost k životnímu prostředí a používat například úsporné zdroje světla a recyklované materiály. Veškeré práce byly pod neustálým dohledem pracovníků BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví) a každý člověk, který chtěl vstoupit na stavbu, musel projít bezpečnostním školením. Samotnou stavbu provázel certifikát Leed až do konce. LEED LEADERSHIP IN ENERGY & ENVIROMENTAL DESIGN Tento dokument byl vytvořen americkou radou pro budovy šetrné k životnímu prostředí. Budovy, které splní požadavek na certifikaci snižující svým provozem spotřebu energií, využívají obnovitelné zdroje nebo používají materiály, které svou výrobou a dopravou co nejméně zatěžují životní prostředí. Stavba City Green Court byla dokonce ohodnocena certifikátem Leed Platinum, což je nejvyšší možné ohodnocení. V České republice toto ocenění získala tato stavba jako první. AKUSTIKA, SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ MATERIÁLY Při řešení sádrokartonových konstrukcí byl kladen velký důraz na akustické opatření. Na stavbě se hlídaly především detaily napojení konstrukcí na prostupy, dotěsnění skleněných příček a dutinové podlahy. V projektu, kde byly použity především systémy Knauf, se počítalo s dvojitě opláštěnými příčkami W 112 celkem cca m 2 či předsazenými stěnami W 626 cca 5000 m 2. V objektu byl svěšen podhled Knauf D 112 cca 4000 m 2. V chodbách pak byly použity děrované akustické podhledy v celkové výměře 2000 m 2. Celá konstrukce je řešena jako betonový skelet s vyzdívkou. Jako omítkové systémy byly použity Knauf MP 75 celkem na ploše m 2. AQUAPANEL Zajímavostí bylo použití cementových desek Aquapanel. Tyto desky jsou výhradně určeny do projektů s velkou vlhkostí. Například v interiéru saun a welness, bazénů apod. V exteriéru tyto desky řeší venkovní podhledy a provětrávané fasády. City Green Court má ve svém interiéru schované dvě ventilační 40 metrů vysoké šach-

19 KNAUFSTYL 19 STAVBY V ČR ty. Tyto šachty odvádějí vlhký vzduch od ventilátorů ze vzduchotechniky. Celkem bylo v šachtách použito cca 1200 m 2 desek Aquapanel Outdoor. Na venkovní podhledy při vjezdu do podzemních garáží se použila taktéž deska Aquapanel Outdoor. Interiér budovy pojal architekt jako otevřené atrium přes všechna podlaží. Celému prostoru bude dominovat zelená stěna, pod kterou je namontovaný podklad opět z desek Aquapanel Outdoor. Všechny materiály, které se použily při stavbě, nesměly obsahovat škodlivé nebo nebezpečné látky. Tuto skutečnost společnost Knauf potvrdila doloženými certifikáty například k deskám Aquapanel. Kancelářská budova bude mít po finálním dokončení k dispozici m 2 administrativní plochy. Konstrukce má 7 nadzemních podlaží a je velmi šetrně vsazena do území Pankrácké pláně. Název stavby: Adresa: Obytná CITY GREEN zóna Zámeček COURT Rudoltice Praha 4, Pankrác Projektant: M3M, spol. s r. o. Architekt: Cuboid Architekti, spol. s r. o. Generální dodavatel: Skanska, a. s. Zpracovatel: INTER GIPS, spol. s r. o. INTER GIPS práce na City Green Court pro nás byla především výzvou Rozhovor s majitelem firmy INTER GIPS, Ing. Petrem Pumem Od jakého roku se společnost INTER GIPS zabývá sádrokartonovými konstrukcemi? Původně jsme byli součástí společností IPS, a. s.. Samostatně fungujeme od roku Již v roce 1997 jsme získali certifikát systému jakosti ČSN EN ISO V tu dobu jsme byli první, kteří o tento certifikát zažádali a stali se vlastně vzorem pro ostatní firmy. Čím se vaše společnost zabývá? Po celou dobu existence se převážně věnujeme sádrokartonovým konstrukcím. Měli jsme také ve svém portfoliu vestavby, nástavby, RD na klíč, interiéry administrativních a obchodních center. V roce 2008 jsme se však rozhodli, že se budeme převážně orientovat na SDK konstrukce a zkusíme se postavit výzvám a novým technologiím. Když se ohlédneme zpět, tak se nám toto naše rozhodnutí vyplatilo. To, co umíme nejlépe a co stojí za naším úspěchem, je tradice, povědomí, dobře provedené práce u objednatelů a investorů. Když jsme u vašeho týmu jaká panuje atmosféra uvnitř společnosti? Na rovinu jsme jako jedna rodina. Uvnitř panuje spíše přátelská nálada založená na důvěře mezi námi všemi. To určitě přispívá k celkovému úspěchu firmy. Jaké významné stavby byste rád vyzdvihl? Určitě bych vyzdvihl Hotel Redison SAS, který jsme realizovali v roce Byla to kompletní rekonstrukce asi pětipatrové budovy. Hotel byl situován u Václavského náměstí a byl ohodnocen 5 hvězdičkami. Určitě si dokážete představit náročnost stavby. Na tu dobu se jednalo o jednu z největších staveb s rozpočtem kolem 25 mil. Kč. Dále jsme se podíleli na několika významných stavbách, jako např. kompletní rekonstrukce Kongresového centra pro zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce Pouze rozpočet na SDK konstrukce byl cca 20 mil. Kč. Dále pak administrativní budova Mercedes Benz na Chodově, Sazka Aréna či sídlo společnosti ČSOB v Radlicích. Jaká je vaše aktuální stavba? Velkou kapacitu společnosti v tomto roce vytížila Administrativní budova City Green Court v Praze 4. Vím, že stavba byla stavěna dle certifikátu Leed. Byla to náročná zakázka? Určitě ano, především jsme po celou dobu až do poslední chvíle museli dodržovat striktně pravidla stavby. Velký důraz byl kladen na organizaci, každá firma musela mít například na staveništi proškoleného pracovníka jako zdravotníka. Bylo nutné dodržovat BOZ až do posledního dne prováděných prací. Všichni se na stavbě pohybovali pouze v ochranných pomůckách včetně brýlí a rukavic. Helmy pracovníků byly odlišeny barvou dle pozice či typu pracovníka na stavbě. Denně měla každá firma vymezen prostor na stavbě a nesměla provádět práce v neohlášených částech stavby (tzv. startkarty ). Všichni absolvovali lékařskou prohlídku. Návštěvy stavby musely projít školením. Na stavbě byl neustále proškolený zdravotník BOZ. Největší potíže jsme cítili při samotných montážích. V celém objektu se každé lešení muselo schválit bezpečnostním technikem a vždy min 1x týdně se prováděly revize všech lešení. Na stavbu jste si mohl vzít pouze certifikované hliníkové skládací žebříky. Za absolutně nevyhovující se považovaly štafle, stupínky či kozy. Při ohrožení pádu na pracovišti musel být každý pracovník vybaven úvazem. Celý proces by nefungoval, kdybychom na stavbě používali materiály bez certifikace Leed. Ve větším množství jsme použili i cementové desky Aquapanel pro vlhké části objektu. Byla tato zakázka pro INTER GIPS výzvou? Ano, byla. Náročné bylo jak dodržování certifikátu Leed, tak vysoký požadavek na provedení práce i krátký termín na provádění našich konstrukcí. Je to dáno také tím, že již nyní je objekt skoro celý obsazen. Kolik vašich lidí se pohybovalo na stavbě? V těch nejkritičtějších okamžicích téměř 70 lidí. Co je cílem nebo hlavní myšlenkou INTER GIPSU? Cíl je jediný odvádět velmi profesionální práci za rozumné peníze. Snažíme se vypořádat i s technicky náročnými zakázkami, školíme pravidelně montéry a techniky. Náročné zakázky považujeme spíše za výzvu. Kdo všechno pracuje ve vaší firmě? Především se jedná o zkušený tým stavbyvedoucích a stavebních techniků. Dále vlastními kapacitami vykrýváme rozpočtáře, administrativu i dopravu. Děkuji vám za rozhovor a do příštích let vám přeji mnoho úspěchů a plno zajímavých zakázek. Jiří Gina Obr. 1 Detailní pohled na fasádu City Green Court v Praze 4 Obr. 2 City Green Court v Praze 4 interiér Obr. 3 Pohled na budovu nového komplexu Obr. 4 Atrium, kde vyroste "zelená stěna"

20 STVABY V ČR 20 KNAUFSTYL Výrobní závod skrývající sádrokartonářskou perlu Areál společnosti Elektroline, a. s., je zdánlivě podobný běžným výrobním areálům v okolí Prahy, neslibující pro oko diváka stavařsky nic mimořádného. V tomto případě je však opak pravdou. Již první pohled do areálu ukazuje, že u nové budovy měl prostor ke své práci i dobrý architekt. To jen potvrzuje originálně a nápaditě řešená výrobní, administrativní, ubytovací a společenská část budovy ve III.NP, která silně vybočuje z prosté funkčnosti. Poznáte ji snadno. Vévodí jí eliptická prosklená zasedací místnost, lehce čnící nad přilehlé užitkové prostory. Ale pěkně po pořádku. Nezbývá, a věřte, že nejde o laciné pochlebování, vyseknout poklonu jak investorovi, tak projektantům i nakonec i prováděcí firmě za skvěle odvedenou práci. Miroslav Nyč Prostory III. NP nové budovy jsou od sebe vzájemně odděleny příčkami W353 s deskami Knauf Massivbauplatte RED 25 mm, které byly zvoleny z důvodu kombinace požadované požární odolnosti (60 minut), rychlosti výstavby (jeden plášť místo dvou) a robustnosti. Tvoří opláštění ve výrobních, kancelářských i ubytovacích prostorech této části stavby. Desky Massivbauplatte byly použity rovněž pro sociální zařízení v impregnované variantě. Na výrobní a ubytovací části navazuje již zmiňovaná eliptická zasedací místnost, kombinující přímé, takřka 360stupňové sluneční osvětlení s architektonicky velmi nápaditě členěnými konstrukcemi prosklených stěn a střešních světlíků. Vnitřním podhledům místnosti dominuje obvodový prstenec z akusticky pohltivých desek Knauf s rozptýleným děrováním. Na ostatní podhledy byly použity opět desky Massivbauplatte v kombinaci s běžnými deskami. Obvodový prstenec umně zakrývá rozvody vzduchotechniky a současně jeho vyznění podtrhuje elegantní lepené střešní vazníky i světlíky prosklenou střechu. A nemohu se nezmínit o posuvné akustické příčce, podlaze z bambusové kantovky a estetických prvcích ze dřeva, které jen potvrzují, že plochy sádrokartonu se s dřevem skvěle doplňují a vytváří velmi harmonický interiér. Vše dokresluje vyvýšená podlaha pódia a parapety oken a výstupů na terasu, přispívající k tomu, že oko návštěvníka se prostě nenudí. Samotná prováděcí firma Dopos se aktivně podílela na spoluvytváření konstrukčního řešení interiéru i prováděcích detailů a již při návštěvě stavby bylo zřejmé, že je tato práce nejenom živí, ale i baví. Název stavby: MULTIFUNKČNÍ HALA Obytná V AREÁLU zóna Zámeček ELEKTROLINE Rudoltice Adresa: K Ládví 1805/20, Praha 8 Projektant: in.spira Group, s. r. o., Praha Investor: Generální dodavatel stavby: Prováděcí firma SDK: Dodavatel materiálu: Tomirent, s. r. o., Praha PKS Inpos, a. s., Žďár nad Sázavou DOPOS HK, s. r. o., Hradec Králové Stavtrans spol. s r. o., Praha Obr. 1 Hotová zasedací místnost působí majestátně, a pokud v ní nedostáváte výpověď, působí nesmírně přívětivě Obr. 2 Deska Massivbauplatte v chodbových traktech Obr. 3 Sociální zařízení místo dvou plášťů pouze jeden z massivek Obr. 4 Detail lemu s děrovanými deskami rozptýlené děrování snižuje dozvuk místnosti

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2

Více

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy cementových potěrů... 3 2.1 Běžné cementové potěry... 3 2.2 Parametry

Více

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz z pohledu realizace Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz Základní funkce vodorovných konstrukcí: - Statická funkce nosná konstrukce - Estetická funkce podhledová část/užitné podlahové vrstvy

Více

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 Použití: Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je dekorativní úprava povrchu, tvořená směsí buničiny a speciálních aditiv. Po aplikaci a důkladném vysušení v interiéru

Více

Lehké obvodové pláště. Miroslav Nyč

Lehké obvodové pláště. Miroslav Nyč Lehké obvodové pláště Miroslav Nyč 1 2 Co vlastně od obvodové obálky budovy očekáváme? Stavebně fyzikální vlastnosti (tepelná technika, akustika, požární bezpečnost, mechanická odolnost, stabilita) Ekonomicko

Více

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO

Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Bytová výstavba cihelnou zděnou technologií vs. KS-QUADRO Systém KS-QUADRO = každý 10. byt navíc zdarma! 3.5.2008 Bytový dům stavěný klasickou zděnou technologií Bytový dům stavěný z vápenopískových bloků

Více

TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ

TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Verze I/2016 TYPICKÉ SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ Skladba H01 Novostavby s tloušťkou tepelné izolace do 350 mm RD i BD Administrativní budovy Výrobní a skladovací haly Mechanicky kotvená, s tepelnou izolací

Více

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014.

Podkladem pro zhotovení návrhu je prohlídka a průzkum objektu z 2014. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ - SKLADBY Cílem navrhovaného řešení je odstranění příčiny zavlhání objektu a vytvoření dodatečných bezesparých izolací s ohledem na charakter objektu a způsob jeho budoucího využití.

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní Polymer beton TF - PB Možnost aplikace v interiérech. Vysoká odolnost proti vlhku, vodě, ropným produktům a jiným chemickým mediím, Vyniká dlouhou životností. 18,25 KG 1m2/ 10 mm tloušťky 16+1,5+0,75 KG

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

Katalog roubených domů

Katalog roubených domů Certifikované dřevostavby Katalog roubených domů...se dřevem si rozumíme OK PYRUS, s.r.o. Husovická 4 Brno, 614 00 tel.: +420 549 244 506 mobil: +420 608 826 438 email: info@okpyrus.cz web: www.okpyrus.cz

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

SILIKONOVÉ SILIKONOVÁ ŘADA

SILIKONOVÉ SILIKONOVÁ ŘADA - SILIKONOVÁ ŘADA BARVY A OMÍTKY NA BÁZI SILOXANOVÝCH PRYSKYŘIC PŘEDSTAVUJÍ NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO OCHRANU VAŠEHO DOMU PŘED VODOU, ZIMOU A PRACHEM. VÝHODY ŘADY Silikonové omítky v současné době představují

Více

Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok

Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Odborné semináře Knauf 2012 Odborné semináře 2012 v teorii i praxi Vědomosti jsou náskok Obsah a termíny Téma: Termín: Místo: strana: Efektivní řešení dřevostaveb 19. 1. 2012 7 Efektivní řešení dřevostaveb

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Ardex spojuje materiály s lidmi

Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex tvoří pevné vazby v oblastech: 1. Stavební chemie 1. Systémy pro terasy a balkony Watec 2. 2. 3. PanDOMO - kreativní povrchy podlah a stěn 3. Nejlepší spojení pro:

Více

Planitop Rasa & Ripara R4

Planitop Rasa & Ripara R4 Planitop Rasa & Ripara R RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Pouze Nanášení Planitop Rasa & Ripara R zednickou

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY ZPRÁVA Z PRŮZKUMU ZDIVA Z POHLEDU VLHKOSTI A SALINITY Posuzovaný objekt: Bytový dům Adresa: Široká č.p.87, Chrudim Zákazník: Ing. Patrik Boguaj Číslo zprávy: JS 1512 OBSAH 1. Popis objektu 2. Vlastní měření

Více

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je litý cementový podlahový potěr se samonivelační schopností. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje provádět podlahy s vysokou pevností, přesností a odolností.

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Náhrada betonu podle EN Nafufill víc než co požaduje norma EXPERTISE CONCRETE REPAIR

Náhrada betonu podle EN Nafufill víc než co požaduje norma EXPERTISE CONCRETE REPAIR Náhrada betonu podle EN 1504 Nafufill víc než co požaduje norma EXPERTISE CONCRETE REPAIR Každý beton si vyžaduje své vlastní řešení Není betonová konstrukce jako betonová konstrukce a není starý beton

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Sanace betonu. Zásady

Sanace betonu. Zásady Zásady Beton jako stavební hmota se díky svým zvláštním vlastnostem osvědčil ve všech oblastech stavebnictví jako spolehlivý a neopominutelný materiál. I přesto, že je beton velmi odolný materiál, který

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov.

NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov. NOVINKA! DŮVĚŘUJ KNAUFU. ZAJISTÍ BEZPEČÍ. FIREWIN nové komplexní řešení KNAUF pro pasivní požární ochranu budov. 1 DESKY RED PIANO OMÍTKY VERMIPLASTER Indoor protipožární omítka FIREBOARD SIBATERM Outdoor

Více

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ

NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ NÁTĚRY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ Kdyby tak stěny mohly mluvit! Na tisíce stěn a tisíce odstínu... Vyberte svůj příbeh! 1 O stupeň lepší! 2 3 BARVY NA OCHRANU FASÁDNÍCH POVRCHŮ 4 5 BRAVO FAS fasádní

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Silikátové nátěrové systémy

Silikátové nátěrové systémy Silikátové nátěrové systémy Ideální pro historické i moderní budovy www.meffert.cz 13-0716_Profitec_Silikátové_naterove_systemy_v2.indd 1 10.4.2013 9:19:28 Profitec silikátové nátěry Přirozený pokrok ProfiTec

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Baumit Perla. Výkonnější, chytřejší a přesně pro Vás! Prohlédněte si naše nové štukové omítky! Nápady s budoucností.

Baumit Perla. Výkonnější, chytřejší a přesně pro Vás! Prohlédněte si naše nové štukové omítky! Nápady s budoucností. Výkonnější, chytřejší a přesně pro Vás! Baumit Perla Prohlédněte si naše nové štukové omítky! Nová exkluzivní 25 kg balení, vylepšené receptury Tradiční vápenné i speciální sádrový štuk Chytrá volba pro

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky

Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky NG nová generace stavebního systému pohledové PRVKY HELUZ Mrazuvzdorné maloformátové cihly HELUZ P15 36,5 broušená Obkladové pásky HELUZ Vínovky strana 1 Mrazuvzdorné maloformátové cihly Příčně děrované

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY

Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY Kvalitně, bezpečně a hospodárně v každém detailu ŘEŠENÍ PRO BYTOVÉ DOMY KVALITA JE CESTA K NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM Ytong přináší bezproblémové řešení Investoři, architekti, stavební firmy nebo developeři.

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PENETRACE Prince Color Multigrund PGM - Základní penetrační nátěr na stěny, stropy a podlahy. Pod nátěry, omítka, obklady a samonivelační hmoty. Vodou ředitelný, pro vnitřní i vnější použití, používá se

Více

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ 2013 STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá

Více

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem

Minerální izolační deska Pura. Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Minerální izolační deska Pura Přirozená dokonalost vnitřní zateplení přírodním materiálem Vnitřní zateplení Šetří kapsu a životní prostředí Aby šlo vytápění a úspora ruku v ruce Energie citelně zdražuje,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Čerstvé tekuté potěry

Čerstvé tekuté potěry Čerstvé tekuté potěry 2 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě

05 / 2015. Futura Bold. Futura Book. Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Book Zvuková izolace v bytové výstavbě Futura Bold 05 / 2015 W623 Předsazené stěny * Tiché RED Piano vaše vstupenka do světa ticha Čím je náš život hektičtější a rychlejší, tím více toužíme najít

Více

Ceramic flues & intelligent building solutions

Ceramic flues & intelligent building solutions KERAMICKÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Ceramic flues & intelligent building solutions Ceramic flues & intelligent GRUPPO EFFE2 S.p.A. je v Evropě již více než 50 let lídrem ve výrobě keramických komínových systémů,

Více

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky

Stropy HELUZ miako. stropní vložky stropní nosníky věncovky NG nová generace stavebního systému Stropy HELUZ miako stropní vložky stropní nosníky věncovky Stropní konstrukce HELUZ miako B C D A 3. Strop HELUZ MIAKO je tvořen z keramobetonových stropních nosníků

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

RASANTE 1100 RASANTE 1200

RASANTE 1100 RASANTE 1200 KATALOG VÝROBKŮ STĚRKY 13 RASANTE 1100 Vápenocementová jemná dokončovací stěrka pro občanské stavby. Práškový produkt dostupný v bílé a světle šedé barvě, ideální jako jemná malta k dokončování nových

Více

Systémové řešení pro terasy

Systémové řešení pro terasy Systémové řešení pro terasy Tři spolehlivé PCI systémy Trvalá ochrana Variabilita Dlouhodobá životnost 1 2 Tři systémy odolávající nepřízni počasí PCI volba s mnoha výhodami Slunce, vlhkost a mráz jsou

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

PoroMap VÝROBKY NA SANACI ZDĚNÝCH BUDOV NA BÁZI HYDRAULICKÉHO POJIVA S PUCOLÁNOVOU REAKCÍ NA OPRAVY ZDIVA.

PoroMap VÝROBKY NA SANACI ZDĚNÝCH BUDOV NA BÁZI HYDRAULICKÉHO POJIVA S PUCOLÁNOVOU REAKCÍ NA OPRAVY ZDIVA. PoroMap VÝROBKY NA SANACI ZDĚNÝCH BUDOV NA BÁZI HYDRAULICKÉHO POJIVA S PUCOLÁNOVOU REAKCÍ NA OPRAVY ZDIVA www.mapei.cz LEPIDLA TĚSNICÍ TMELY PRODUKTY STAVEBNÍ CHEMIE Řada PoroMap Výrobky řady PoroMap jsou

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Systém pro předsazenou montáž oken

Systém pro předsazenou montáž oken Systém pro předsazenou montáž oken První certifikovaný systém pro předsazenou montáž Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém Kvůli změnám v ČSN 73 05 40 2 a se zpřísněnými předpisy se předsazená

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm SKLADBY KONSTRUKCÍ - PODLAHY, STROPY značení umístění/č.místn. popis tl. vrstvy mm P1 1.NP (přízemí chodba) PODLAHA 1.NP - ker.dl. tl. mm Keramická dlažba protiskluzová R 10 s vnitřním oblým soklíkem,

Více

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ

MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY WWW.PURLIVE.CZ MODULAR MODULÁRNÍ DŘEVOSTAVBY Modulární dřevostavba Modular Varianta S Ceník modulárních staveb Modular je nový stavební systém, který představuje nejnovější trendy v bydlení. Variabilita systému umožňuje

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ČERNOŠICE D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Datum: únor 2015 Počet stran: 6 Stránka 1 Identifikační údaje Údaje o stavbě Název stavby: Novostavba rodinného domu Místo stavby Černošice -

Více

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT

Systém pro předsazenou montáž oken. První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systém pro předsazenou montáž oken První lepicí systém certifikovaný institutem IFT Systémové řešení s budoucností Nulové energetické ztráty Jednoduchý a neuvěřitelně rychlý montážní systém. Kvůli změnám

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Silancolor Graffiato (1,2 mm; 1,8 mm)

Silancolor Graffiato (1,2 mm; 1,8 mm) Silancolor Graffiato (1,2 mm; 1,8 mm) Pastovitá stěrková omítková směs na bázi silikonové pryskyřice ve vodní disperzi, hydrofobní, s vysokou propustností vodních par, k aplikaci stěrkou, určená pro použití

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Baumit Tradiční omítkové systémy. Hvězdy mezi omítkami. Vysoká kvalita a spolehlivost Dlouhodobá životnost omítkových systémů Široká škála výrobků

Baumit Tradiční omítkové systémy. Hvězdy mezi omítkami. Vysoká kvalita a spolehlivost Dlouhodobá životnost omítkových systémů Široká škála výrobků Baumit Tradiční omítkové systémy Hvězdy mezi omítkami Vysoká kvalita a spolehlivost Dlouhodobá životnost omítkových systémů Široká škála výrobků Tradiční omítkové systémy Vápenocementové omítky Hodnoty

Více

Pracovní postup Cemix: Nanášení břízolitových omítek

Pracovní postup Cemix: Nanášení břízolitových omítek Pracovní postup Cemix: Nanášení břízolitových omítek Pracovní postup Cemix: Nanášení břízolitových omítek Obsah 1 Specifikace břízolitu... 3 2 Příprava podkladu... 3 2.1 Požadavky na podklad... 3 2.2 Nanášení

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

VÝROBKY PRO VYHLAZENÍ POVRCHU BETONU A OMÍTEK

VÝROBKY PRO VYHLAZENÍ POVRCHU BETONU A OMÍTEK VÝROBKY PRO VYHLAZENÍ POVRCHU BETONU A OMÍTEK 17. VÝROBKY PRO VYHLAZENÍ POVRCHU BETONU A OMÍTEK Mapefinish Dvousložková cementová malta pro konečné vyhlazení betonových povrchů. EN 1504-3 Mísicí poměr

Více

Betony pro bytovou výstavbu

Betony pro bytovou výstavbu Betony pro bytovou výstavbu Robert Coufal, Vladimir Vesely Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu Obsah prezentace Parametry betonu Beton a stavební fyzika Specifikace stupně vlivu prostředí

Více

Suché cementové směsi

Suché cementové směsi Suché cementové směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

Základní barevná škála omítek a barev MAMUT

Základní barevná škála omítek a barev MAMUT Vnitřní i vnější omítky MAMUT jsou moderním řešením povrchové úpravy fasád a zateplovacích systémů. Splňují požadavky nejen estetické, ale také ochranné. Nabízená široká barevná škála Vám umožní vytvořit

Více

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem HIDROSTOP FLEX Jednosložkový pružný vodotěsný nátěr Jednosložkový vysoce pružný vodotěsný (při kladném a záporném tlaku vody) nátěr na cementové bázi, který propouští vodní páry a je mrazuvzdorný. Na utěsňování

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

Baumit Tradiční omítkové systémy

Baumit Tradiční omítkové systémy Baumit Tradiční omítkové systémy Hvězdy mezi omítkami Vysoká kvalita a spolehlivost Dlouhodobá životnost omítkových systémů Široká škála výrobků Tradiční omítkové systémy Vápenocementové omítky Hodnoty

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

Funkční řešení fasádního a interiérového obložení

Funkční řešení fasádního a interiérového obložení Funkční řešení fasádního a interiérového obložení Dnešní doba klade vysoké nároky na kvalitu, funkčnost a užitné vlastnosti materiálů, které jsou použité pří výstavbě moderních domů nebo při rekonstrukci

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

Calibro Plus Evaporation

Calibro Plus Evaporation Calibro Plus Evaporation Výrobek CALIBRO P.E. je omítka na vlhké stěny, speciálně vyvinuta pro zajištění ochrany proti vlkosti, solím a kondenzaci vodních par. Sestává se z následující kombinace: hrubá

Více

Profi řešení AKUstických cihel

Profi řešení AKUstických cihel Profi řešení AKUstických cihel Větrání šikmých střech s pálenou krytinou Profi řešení AKUstických cihel Nové řešení roletových a žaluziových překladů Praktická ukázka použití prekladů KP Vario UNI Měření

Více

NANO ČISTIČKA VZDUCHU

NANO ČISTIČKA VZDUCHU FN VIRY, BAKTERIE, ALERGENY, ZÁPACH, CIGARETOVÝ KOUŘ, SBS, SMOG NANO ČISTIČKA VZDUCHU 1 NEVIDITELÁ ČISTIČKA VZDUCHU NANOČISTIČKA NENÍ PRAKTICKY VIDĚT A PŘITOM VELMI ÚČINNĚ ČISTÍ VZDUCH 2 NANOČISTIČKA NA

Více

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod.

šíření hluku mezi jednotlivýmí prostory uvnitř budovy, např mezi sousedními byty, mezi jednotlivými hotelovými pokoji apod. 1 Akustika 1.1 Úvod VÝBORNÉ AKUSTICKÉ VLASTNOSTI Vnitřní pohoda při bydlení a při práci, bez vnějšího hluku, nebo bez hluku ze sousedních domů nebo místností se dnes již stává standardem. Proto je však

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více