ESKYNĚ NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESKYNĚ NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE"

Transkript

1 J ESKYNĚ NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE

2 SLOVENSKÉ - SVĚTOVÉ UNIKÁTY DOMICA Málokterá země na světě má tak pestrou paletu rozmanitých krasových útvarů jako Slovensko. Okouzlující svět propastí, jeskyň i jeskynních systémů je ukryt v několikametrové hloubce pod zemským povrchem. Vodní toky, sníh a tající led, pronikající do vápencových pohoří, vymodelovaly za uplynulá tisíciletí podzemní dómy podmanivé krásy. Slovenští jeskyňáři v současnosti evidují víc než 5000 propastí a jeskyň. Podzemní síně a větší mohutné dómy spojuje spletitý systém říčních chodeb v několika poschodích nad sebou. Vyplňuje je tvarově pestrá bílo, žluto, oranžovo, červenohnědá až šedomodře zbarvená sintrová výzdoba. Na území Slovenské republiky je v současnosti zpřístupněno 12 jeskyní, které jsou přímo řízené Správou slovenských jeskyň. Kromě dvou ledových (Dobšinská a Demänovská ledová jeskyně) jsou to krápníkové jeskyně (Belianská, Važecká, Demänovská, Bystrianská, Harmanecká, Gombasecká, Jasovská jeskyně, jeskyně Domica a Driny). Výjimečnou hodnotu představuje jediná aragonitová jeskyně u Ochtiné. V roce 1995 bylo dvacet jedna charakteristických jeskyní Slovenska a Aggteleckého krasu zapsáno na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. K nim do seznamu přibyla v roce 2000 další slovenská lokalita, Dobšinská ledová jeskyně. Podzemní prostory v některých jeskyních se už několik let mimořádně úspěšně využívají také ke speleoterapii. Mikroklima krasových jeskyň má výrazné léčebné účinky při chorobách dýchacích cest, alergických onemocněních a poruchách imunitního systému. Pod lékařským dozorem a v péči školeného zdravotnického personálu se dosahuje dlouhodobých léčebných výsledků. Unikátní jeskyně Slovenska objevují návštěvníci z celého světa. Vždyť jen v uplynulém roce navštívilo slovenské jeskyně přes 680 tisíc lidí. KRAJINA V OKOLÍ DOBŠINSKÉ LEDOVÉ Těm, kdo by se vedle návštěvy přírodních krás chtěli dozvědět více o jeskyních, doporučujeme navštívit speleologické sbírky Slovenského muzea ochrany přírody a jeskyňářství v Liptovském Mikuláši. Slovenské muzeum ochrany přírody a jeskyňářství (otevírací hodiny) Pondělí - pátek Sobota, neděle hod hod hod zavřeno 1. DRINY 2. HARMANECKÁ 3. DEMÄNOVSKÁ LEDOVÁ 4. DEMÄNOVSKÁ SVOBODY 5. BYSTRIANSKA 6. VAŽECKÁ DOMICA 7. BELIANSKA 8. DOBŠINSKÁ LEDOVÁ 9. OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ 10. DOMICA 11. GOMBASECKÁ 12. JASOVSKÁ BYSTRIANSKA OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Školská 4, Liptovský Mikuláš tel.: , fax: , Správa slovenských jaskýň Hodžova 11, Liptovský Mikuláš tel.: , , fax: , 2 3

3 Jeskyně Domica Otevřeno , , pondělky 5358 m A m, B m A - 45 min., B - 85 min. DOMICA REVÚCA ROŽŇAVA RIMAVSKÁ SOBOTA DOMICA světovým unikátům patří jeskyně Národního parku Slovenský kras, jednoho z největších krasových území střední K Evropy, ve slovensko-maďarském pohraničí. V spletitém jeskynním systému Slovenského krasu je v současnosti registrováno 700 jeskyň a propastí. Největší a nejnavštěvovanější z nich je krápníková jeskyně Domica, 10 km od města Plešivec, která spolu s maďarskou Baradlou vytváří 25 km dlouhý jeskynní systém. Jeskyni Domica obývali naši předkové už před 35 tisíci let. Jeskynní dómy a chodby příroda vytvářela korozní a erozivní činností za pomoci podzemních toků říčky Styx a Domického potoku ve třech úrovních. Vchod jeskyně (přímo u parkoviště) je v nadmořské výšce 339 metrů, odkud prohlídková trasa klesá až k říčce Styx. Bohatou sintrovou výzdobu jeskyně tvoří štíty, bubny, cibulové stalaktity a pagodovité stalagmity. Majkův dóm je nejrozměrnější, 20 metrů vysoká centrální síň jeskyně. Vyniká krápníkovými drapériemi a působivými kaskádovými vodopády, kterými protéká říčka Styx, která se v podzemí na loďkách na úseku 140 metrů i sjíždí. Podzemní sály dostaly pojmenování podle charakteru výzdoby - Dům mystérií, Hrnčírna, Prales, Dóm indických pagod. GOMBASECKÁ Další zpřístupněnou jeskyní národního parku Slovenský REVÚCA ROŽŇAVA KOŠICE RIMAVSKÁ SOBOTA GOMBASECKÁ kras je Gombasecká jeskyně. Nachází se mezi Rožňavou a Plešivcem na západním úpatí Silické planiny. Do jeskyně pronikli rožňavští jeskyňáři v roce 1951 a po úpravách podzemních prostor, vybudování chodníků a elektrifikaci ji v roce 1955 zpřístupnili. Vchod do jeskyně leží v nadmořské výšce 250 metrů. Gombasecká jeskyně je charakteristická svými neobvyklými sint- -rovými brčky - tenkými trubicovými stalaktity, které dosahují délky až tří metrů. Dvě jeskynní poschodí, která tvoří oválné říční chodby, hloubil korozivní a erozívní činností Čierny potok a jeho přítoky. Prohlídková trasa vede několika zvláštními sály. Mramorová síň zaujme svou pestrou krápníkovou výzdobou, v síni Hirošima se nachází stalagnát připomínající atomový hřib. Ve světle fialovém sále Ladislava Herényiho, pojmenovaném podle jednoho z objevitelů jeskyně, jsou hustě koncentrovaná krápníková brčka, připomínající kamenný déšť. Sály kromě brček zdobí i jiné bizarní formy stalaktitů a stalagmitů, různé sintrové nátoky a kůry. Od roku 1968 se jako první slovenská jeskyně využívala 10 let ke speleoterapii. Gombasecká jeskyně Otevřeno , pondělky 1525 m 285 m 30 min. Jaskyňa Domica, Dlhá Ves tel: Gombasecká jaskyňa, Plešivec tel.:

4 Jasovská jeskyně Otevřeno , pondělky 2811 m 720 m 45 min. JASOVSKÁ SPIŠSKÁ NOVÁ VES ROŽŇAVA JASOVSKÁ PREŠOV KOŠICE Zpřístupněnou krápníkovou jeskyní Národního parku Slovenský kras je i Jasovská jeskyně. Nachází se na okraji obce Jasov, severně od Moldavy nad Bodvou, v Medzevské pahorkatině Košické kotliny. Patří mezi nejstarší veřejností navštěvované jeskyně na Slovensku, a to už od roku Objevili ji mniši z řádu premonstrátů, kteří obývali nedaleký klášter. Jeskyně je zmiňována už začátkem 13. století. Její stěny uchovávají cenná svědectví o historických událostech. Nejstarší jeskynní nápis pochází z roku 1452 a zaznamenává vítězství vojsk Jana Jiskry z Brandýsa nad vojsky Jána Hunyadiho v bitvě u Lučence. Jasovskou jeskyni vytvořily na pěti vývojových úrovních ve střednětriasových vápencích a dolomitech podzemní toky řeky Bodva. Oválné říční chodby spojují síně a dómy s bohatou sintrovou výzdobou v bílé, šedohnědé a hnědočervené barvě. Tvarově připomínají vodopády, závěsy, štíty, bubny, brčka a různé další podoby věcí a zvířat. Vchod do jeskyně leží ve výšce 257 metrů. Během prohlídky návštěvník musí překonat 314 schodů. Díky % vlhkosti se v jeskyni od roku 1995 pořádají ozdravné speleoklimatické pobyty. OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ Výjimečnou hodnotu má Ochtinská aragonitová jeskyně. Patří mezi málo zpřístupněných jeskyní svého druhu na světě. Nachází se mezi Jelšavou a Štítnikem, 26 km od Rožňavy, uprostřed Slovenského rudohoří v podzemí Revúcké vrchoviny. Jeskyni objevili náhodou, v roce 1954, při prorážení geologické průzkumné štoly a v roce 1972 ji otevřeli pro veřejnost. Ochtinská aragonitová jeskyně je jedinečný přírodní jev. Její podzemní dómy netvoří stalagmitové a stalaktitové krápníkové formy, ale krystaly aragonitu. Jsou mléčně bílé až hnědé a svými tvary připomínají jakési trsy, větvičky a keříky. Věk aragonitových krystalů je různý. Věk nejstarších, které mají ledvinovitý tvar, se odhaduje až na 138 tisíc let, zatímco těch mladších jehlicovitých jen asi na 13 tisíc roků. Podzemní krásu jeskyně nevytvářel vodní tok, ale korozní činnost povrchové vody, zasahující skrz praskliny do podzemí. Vznikala za specifických klimatických poměrů chemickou krystalizací uhličitanu vápenatého. Speleologové zatím odhalili deset prostor, které pojmenovali podle charakteru jejich aragonitové výzdoby - Síň mléčné dráhy, Hvězdná síň, Kouzelná chodba, Mramorová síň. Ochtinská aragonitová jeskyně Otevřeno , pondělky 300 m Délka prohlídkové trasy REVÚCA RIMAVSKÁ SOBOTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ROŽŇAVA OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ 585 m (včetně přístupové štoly) 30 min. Jasovská jaskyňa, Jasov tel.: Ochtinská aragonitová jaskyňa, Ochtiná tel.:

5 DOBŠINSKÁ LEDOVÁ Unikátem Národního parku Slovenský ráj je Dobšinská ledová jeskyně. Je nejstarší známou jeskyní a největší jeskyní svého druhu v Evropě. Leží 20 km severně od města Dobšiná. Je součástí 21 km dlouhého jeskynního systému. Vchod do jeskyně je v nadmořské výšce 969 metrů, odkud prostory jeskyně postupně klesají do hloubky 70 metrů. Objevili ji v roce 1870, posléze zpřístupnili a mezi prvními jeskyněmi v Evropě ji roku 1887 elektrifikovali. Do roku 1946 v ní bylo povoleno bruslení pro veřejnost během celého roku. Dobšinskou ledovou jeskyni vytvořil ponorný tok řeky Hnilec ve třech vývojových úrovních. Ledová výplň jeskyně představuje 110 tisíc kubických metrů ledu a ve Velké síni dosahuje tloušťky až 26,5 metru. Tento obrovský podzemní ledovec má, kromě podlahového ledu, úžasné vodopády, ledové stalagmity a sloupy. Najdeme je v Malé síni, Ruffiniho koridoru a ve Zbořeném domě. Horní poschodí jeskyně nejsou zaledněná. Průměrná teplota jeskyně se udrží po celý rok pod bodem mrazu. REVÚCA RIMAVSKÁ SOBOTA Dobšinská ledová jeskyně SPIŠSKÁ NOVÁ VES ROŽŇAVA DOBŠINSKÁ LEDOVÁ Otevřeno , pondělky 1483 m 515 m 30 min. DEMÄNOVSKÁ Demänovská jeskyně svobody patří mezi nejnavštěvovanější jeskyně Slovenska. Nachází se na území Národního parku Nízké Tatry v Demänovské dolině, 12 km jižně od Liptovského Mikuláše. Je součástí nejrozsáhlejšího jeskynního systému na Slovensku. Tvoří ho devět propojených jeskyní o délce více než 35 km. Z nich je kromě Demänovské jeskyně svobody přístupná i Demänovská ledová jeskyně. Demänovskou jeskyni svobody objevily v roce 1921 a její část v roce 1924 otevřeli pro veřejnost. V dnešní podobě ji mohou vidět návštěvníci od roku Vstup do jeskyně SVOBODY se nachází v nadmořské výšce 870 m a lze se k němu LIPTOVSKÝ RUŽOMBEROK BANSKÁ BYSTRICA DEMÄNOVSKÁ SVOBODY dostat po serpentinovém chodníku s mírným stoupáním. Jeskyni vytvořil ponorný tok říčky Demänovky na čtyřech vývojových úrovních. Krápníková výzdoba jeskyně se vyznačuje jedinečností tvarů a hraje bílou, růžovou, červenou až černou barvou. Největším zpřístupněným jeskynním prostorem na Slovensku je tzv. Velký dóm jeskyně, 65 m vysoký a 112 m dlouhý. Atrakcí je také nikdy nevysychající vodopád z jeskynního stropu Hlubokého dómu, leknínová jezírka v Růžové síni a jedinečný Janáčkův dóm, kde návštěvníci mohou obdivovat kamenný lustr a stalagnát připomínající stavbu v gotickém slohu. Krápníkové útvary jeskyně jsou živé, jsou stále v růstu. Demänovská jeskyně svobody Otevřeno a , 1. 1., pondělky 8126 m A 1145 m, B 2150 m A - 60 min, B min Dobšinská ľadová jaskyňa tel., fax: Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská dolina tel., fax:

6 DEMÄNOVSKÁ LEDOVÁ Nachází se severně do Demänovské jeskyně svobody s vchodem v nadmořské výšce 840 metrů. Je to jedna ze dvou zpřístupněných ledových jeskyň Slovenska. Je známá už odedávna. Nazývala se také Dračí jeskyně, na základě nalezených kostí jeskynního medvěda, o nichž se v první polovině 18. století předpokládalo, že patří drakovi. Veřejnosti byla otevřena asi v polovině 19. století a v letech znovu zpřístupněna. Demänovská ledová jeskyně má tři vývojové úrovně, ledová výplň se vyskytuje ve spodních částech jeskyně. Nejkrásnější zážitky nabízí toto podzemní království na jaře, kdy voda z roztátého sněhu proniká do jeskyně a následně zamrzá. Vytváří nádherné ledové útvary, stalaktity, stalagmity, ledové sloupy a sochy. B ELIANSKÁ Je jedinou zpřístupněnou jeskyní na území Tatranského národního parku. Nachází se ve východní části Belianských Tater, podle nichž byla zřejmě i pojmenovaná. Jeskyni objevili hledači pokladů a zlatokopové ještě v 18. století, o čemž svědčí nápisy na jeskynních stěnách. Belianskou jeskyni zpřístupnili veřejnosti v roce 1882 a v roce 1896 jako jednu z prvních na světě i elektricky osvětlili. Přístup do jeskyně je ve výšce 890 metrů pod severními svahy turisticky přístupného Kopského sedla, nad léčebnou osadou Tatranská Kotlina. Podzemní krásu jeskyně vymodeloval ve vápencích středního triasu sníh a tající led. Prohlídková trasa vede podél jezírek, sintrových vodopádů a pagodovitých stalagmitů. Dlouhé chodby jeskyně propojují působivé sály, nazvané podle charakteru výzdoby - Palmová a Hudební síň, Vysoký dóm a Dóm velkých vodopádů. LIPTOVSKÝ RUŽOMBEROK BANSKÁ BYSTRICA LIPTOVSKÝ KEŽMAROK DEMÄNOVSKÁ LEDOVÁ BELIANSKÁ Demänovská ledová jeskyně Otevřeno , pondělky 1975 m 850 m 45 min. Belianská jeskyně Otevřeno a , 1. 1., pondělky 3018 m 1370 m 70 min. Demänovská ľadová jaskyňa, Liptovský Mikuláš tel.: Belianska jaskyňa, Tatranská Kotlina tel:

7 VAŽECKÁ BYSTRIANSKÁ Jižní svahy pohoří Nízkých Tater u horské obce Bystrá skrývají jednu ze zpřístupněných jeskyň Slovenska. Leží poblíž oblíbeného rekreačního centra Tále. O propasti na okraji obce věděli obyvatelé už odpradávna, ale až v roce 1926 se přes propast Peklo dostali do dalších prostor v podzemí. Bystrianská jeskyně je v dnešní délce zpřístupněná od roku Jako jediná na Slovensku má bezbariérový přístup, nacházející se v nadmořské výšce 565 metrů. Jeskyni po tisíciletí vymýval trvalý tok říčky Bystrianky, který tu vytvořil podzemní nádheru na třech úrovních. Barevná krápníková výzdoba vytváří výjimečné tvary. Sintrové záclony visí z okraje sintrových kůr, z podlahy se zvedají pagody, impozantní sintrový strop zdobí klenby síní, které jsou nazvané podle charakteristických krápníkových útvarů - Klenotnice, Katakomby, Zbořený dóm. Od roku 1972 se Bystrianská jeskyně díky své vysoké vlhkosti (92-98%) využívá i k dětské speleoterapii. Její blahodárné působení při chorobách dýchacích cest a alergických onemocněních má už po 14 dnech pobytu dlouhodobý efekt. Bystrianská jeskyně Otevřeno BANSKÁ BYSTRICA LIPTOVSKÝ REVÚCA BYSTRIANSKÁ , 1. 1., pondělky 1000 m 545 m 45 min. Na okraji jedné z nejtypičtějších slovenských obcí Važec, mezi Liptovským Mikulášem a Popradem, pod Nízkými Tatrami se nachází Važecká jeskyně. Už za dob dávno minulých poskytovala zimoviště jeskynnímu medvědu, což dosvědčují nálezy kostí, vystavených dnes v chodbě Kostnice. Svými rozměry nevelkou jeskyni objevili v roce 1922, provizorně ji zpřístupnili v roce 1928 a po rekonstrukci v roce 1954 znovu otevřeli. Vstup do jeskyně je ve výšce 784 metrů. Drobnou a křehkou výzdobu krápníkové jeskyně ve Važeckém krasu vytvářely bývalé ponorné vody Bílého Váhu. Její bílé stalagmity a stalaktity i sintrová jezírka připomínají pohádkovou zemi. Važecká jeskyně LIPTOVSKÝ REVÚCA VAŽECKÁ Otevřeno , pondělky 530 m 325 m 25 min. Bystrianska jaskyňa, Brezno tel.: Važecká jaskyňa, Važec tel:

8 HARMANECKÁ působivém přírodním prostředí nad Harmaneckou dolinou na rozhraní Velké Fatry V a Kremnických vrchů, severozápadně do Banské Bystrice, leží Harmanecká jeskyně. Jeskyni objevili v roce 1932 a zpřístupnili roku Harmaneckou jeskyni nazývají také Bílou jeskyní, protože se vyznačuje bohatou sněhobílou sintrovou výzdobou. Rozsáhlé síně a dómy na dvou vývojových úrovních, s mohutnými nástěnnými vodopády, bizarními skupinami stalagmitů a stalaktitů, vznikly činností vody, řícením a drolením skály. Nejvyšší ze zpřístupněných síní - Dům pagod - má 28 metrů a jednotlivé pagody v něm dosahují až 12 metrů. Netradiční hrachovou výzdobou zaujme Hrášková síň a nejpůsobivějším částem jeskyně patří jezírka, která se třpytí všemi odstíny zelené. K Harmanecké jeskyni vede z parkoviště serpentinová naučná stezka. Během prohlídky jeskyně musí návštěvníci zvládnout 1042 schodů. J ESKYNĚ DRINY Je jedinou zpřístupněnou jeskyní na západním Slovensku. Nachází se v pohoří Malých Karpat ve Smolenickém krasu, na jihozápad od Smolenic. Vchod do jeskyně je ve výšce 399 metrů, dosažitelný mírným stoupáním z rekreačního střediska Jahodník. O záhadném otvoru se vědělo už v 19. století. Jeskyni Driny však objevili až v roce 1930 a její část roku 1935 otevřeli pro veřejnost. Ucelený prohlídkový okruh zpřístupnili až v roce Jelikož se v jeskyni Driny nenachází aktivní říční tok, zdobí jeskynní prostory povrchové vody, které pronikají skrz tektonické praskliny a zlomy do podzemí. Protékající srážková voda živí i sintrová jezírka. Méně rozsáhlé jeskynní prostory a podlouhlé chodby jsou oživeny bohatou krápníkovou výzdobou - sintrovými jazyky, vodopády, sintrovými záclonami ukončenými zoubkovitým lemováním a dalšími stalagmity a stalaktity různých forem a barev. Symbolem jeskyně je krápníkový útvar připomínající sloní uši. MARTIN RUŽOMBEROK TRENČÍN BANSKÁ BYSTRICA KREMNICA TRENČÍN PIEŠŤANY TRNAVA C. HABUSQUAM PATUROX NONDAM OMAXIMISSI HARMANECKÁ DRINY Harmanecká jeskyně Otevřeno , pondělky 2763 m 1020 m 60 min. Jeskyně Driny Otevřeno , pondělky 680 m 450 m 35 min. Harmanecká jaskyňa, Dolný Harmanec tel: Jaskyňa Driny, Smolenice tel.:

9 ZASTUPITELSTVA SLOVENSKÉ AGENTURY PRO CESTOVNÍ RUCH SLOVENSKÁ AGENTURA PRO CESTOVNÍ RUCH V ZAHRANIČÍ SLOVENSKÁ AGENTURA PRO CESTOVNÍ RUCH JILSKÁ 16, PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA TEL.: , FAX: SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH NÁM. Ľ. ŠTÚRA 1, P.O.BOX BANSKÁ BYSTRICA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA TEL: , FAX: NARODOWE CENTRUM TURYSTYKI SLOWACKIEJ UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 13 POK WARSZAWA, POLSKA TEL.: , FAX: ZASTUPITELSTVÍ ZÁHRADNÍCKA 153, P.O. BOX , SLOVENSKÁ REPUBLIKA TEL: , FAX: SLOWAAKS VERKEERSBUREAU WTC AMSTERDAM, STRAWINSKYLAAN XX AMSTERDAM, NEDERLAND TEL.: , FAX: REGIONÁLNÍ ZASTUPITELSTVÍ REIMANNOVA PREŠOV TEL./FAX: СЛОВАЦКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТУРИЗМУ ПОСОЛЬСТВО СЛОВЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ УЛ. ФУЧИКА 17/19, МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЕЛ.: , ФАКС: REDAKČNÍ RADA SILVIA ŠULEKOVÁ KOLLÁRIKOVÁ (PŘEDSEDA) KAMILA HANÁKOVÁ DANIEL KOLLÁR VIERA DVOŘÁKOVÁ GABRIELA UŽOVIČOVÁ ROBERT BUNČA SLOVAKISCHE ZENTRALE FÜR TOURISMUS PRINZ-EUGEN-STR. 70, STIEGE 2, 1.STOCK 1040 WIEN, ÖSTERREICH TEL.: , FAX: VEDENÍ REDAKCE BEDRICH SCHREIBER FOTOGRAFIE BOART, M. ELIÁŠ, A. JIROUŠEK, A. VOJČEK SLOWAKISCHE ZENTRALE FÜR TOURISMUS VERTRETUNG DEUTSCHLAND ZIMMERSTRASSE 27, BERLIN, DEUTSCHLAND TEL.: , FAX: GRAFICKÝ DESIGN A REALIZACE REMARK/CMA S.R.O. ROZMARÍNOVÁ 31, TEL.: , FAX: J ESKYNĚ SLOVEN SKU N A ČESKÝ PŘEKLAD MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ SR ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRO SOP ANDREJ RÁDY PRŮMYSL A SLUŽBY MIEROVÁ SLOVENSKÁ REPUBLIKA TATO PUBLIKACE BYLA VYDÁNA VE SPOLUPRÁCI S EVROPSKOU UNIÍ

Přírodopis. Krasové jevy - slovníček. 9. ročník

Přírodopis. Krasové jevy - slovníček. 9. ročník Přírodopis Krasové jevy - slovníček 9. ročník 31. 8. 2012 Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast fyzická geografie ČR Datum vytvoření 16.11. 2012 Ročník 2. Stručný obsah Geomorfologie - Kras, jeskyně Způsob využití gymnázium Autor Mgr. Magdaléna Teplá

Více

Krápníky. Petr Včelák

Krápníky. Petr Včelák Krápníky 12. 2. 2015 1 V říši krápníků Baldachýn Aragonit Handžár Gejzírový krápník Dóm gigantů Mumie Jehla Vosí báně K tvorbě krápníků jsou zapotřebí dvě základní přírodní podmínky: jeskyní prostory a

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Šablona:* Sada:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* Šablona:* III/2 CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Leden 2013 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_20 Slovensko Jiří

Více

Jeskyně s excentriky

Jeskyně s excentriky Jeskyně s excentriky Krasová oblast Vápenná Polka Jeskyně s excentriky Významnou v oblasti lomů ve Vápenné je Jeskyně s excentriky. Její vchod byl odkryt při těžbě v lomu a tvoří ho půlkruhový portál vysoký

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: září 2013 Ročník: tercie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Slovensko Klíčová slova: Karpaty, Bratislava, Nitra,

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VY_32_INOVACE_PRV3_16_14. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT MORAVSKÝ KRAS

VY_32_INOVACE_PRV3_16_14. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT MORAVSKÝ KRAS VY_32_INOVACE_PRV3_16_14 Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT MORAVSKÝ KRAS VY_32_INOVACE_PRV3_16_14 Anotace: materiál obsahuje 2 listy anotace, 4 listy prezentace, 2 pracovní

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia,

Jeziora Międzybrodzkiego Hrobacza Ląka Krzyż Trzeciego Tysiąclecia, Dnešní výlet nás zavede do hor od našich domovů nepříliš vzdálených, ale prakticky neznámých, do geomorfologického celku nazývaného Beskid Mały. Tento nepříliš rozsáhlý horský celek o délce asi 35 km a

Více

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. PODPOVRCHOVÁ VODA Půdní voda *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin. Podzemní voda hromadí se na horninách, které jsou málo propustné pro vodu vytváří souvislou

Více

Slovensko Slovenská republika Povrch:

Slovensko Slovenská republika Povrch: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_63 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více

VY_32_INOVACE_02_SLOVENSKO TIPY NA VÝLETY_36

VY_32_INOVACE_02_SLOVENSKO TIPY NA VÝLETY_36 VY_32_INOVACE_02_SLOVENSKO TIPY NA VÝLETY_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY

RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY RELIÉF A MORFOLOGICKÉ POMĚRY Anna Švejdarová Veronika Špačková ALPY nejvyšší pásmové pohoří v Evropě táhnou se přes Slovinsko, Rakousko, Německo, Francii, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Itálii (Monaco) Rozloha

Více

Nej... NÍZKÉ TATRY. www.nizketatry.sk. Demänovská jeskyně svobody. Lyžařské středisko Chopok sever - Jasná - Luková

Nej... NÍZKÉ TATRY. www.nizketatry.sk. Demänovská jeskyně svobody. Lyžařské středisko Chopok sever - Jasná - Luková Pohled na severní stranu Ďumbieru Nej... Nízké Tatry jsou rozlohou největším horstvem na Slovensku Nejvyšší vrchol pohoří je Ďumbier 2043 m nad mořem Nejdelším údolím je Vajskovská dolina na jižní straně

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY

EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY EXOGENNÍ GEOLOGICKÉ PROCESY Exogenní procesy Tendence zarovnat zemský povrch Zdroje energie: sluneční záření zemská gravitace Působení: 1) rozrušení(zvětrávání) materiálu 2) transport rozrušeného materiálu

Více

Od 1. dubna slevy 20% DS 03 Pohlednice Slovensko do Slovensko 1-9

Od 1. dubna slevy 20% DS 03 Pohlednice Slovensko do Slovensko 1-9 - 1 - Od 1. dubna slevy 20% DS 03 Pohlednice Slovensko do 1945 Vybrané pohlednice zasíláme na dobírku s připočítáním 100 Kč poštovného. Při placení předem na bankovní konto je poštovné poloviční. Pohlednice,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SLOVENSKO 2007 SLOVENSKÉ RUDOHOŘÍ, VOLOVSKÉ VRCHY, SILICKÁ PLANINA, SLOVENSKÝ RÁJ 25. 30.9.2007

SLOVENSKO 2007 SLOVENSKÉ RUDOHOŘÍ, VOLOVSKÉ VRCHY, SILICKÁ PLANINA, SLOVENSKÝ RÁJ 25. 30.9.2007 SLOVENSKO 2007 SLOVENSKÉ RUDOHOŘÍ, VOLOVSKÉ VRCHY, SILICKÁ PLANINA, SLOVENSKÝ RÁJ 25. 30.9.2007 Určeno pro pěší a turistiku, cykloturistiku ( TREK, MTB ) Ubytování: 4 noci s polopenzí v penzionu Jozefína,

Více

Jesenický kras. Historie průzkumů jeskyní na Jesenicku

Jesenický kras. Historie průzkumů jeskyní na Jesenicku Jesenický kras Historie průzkumů jeskyní na Jesenicku Jeskyně od nepaměti lákaly člověka. Byly vždy opředeny tajemnem a různými pověstmi. Důležité bylo však také jejich praktické využití. Nejstarší známou

Více

8. Pseudokrasové jeskynû

8. Pseudokrasové jeskynû 8. Pseudokrasové jeskynû Úvod Pfiehled jeskyní Moravskoslezské Beskydy - Radho Èská hornatina Host nsko-vsetínská hornatina - Vsetínské vrchy Host nské vrchy Vizovická vrchovina - Komonecká hornatina Javorníky

Více

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013 ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 7.-9. června 2013 Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka 1 JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 1.den, pátek 7.6.2013 124 km PRADĚD Hotel Neptun, start, cíl Malá Morávka

Více

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 )

DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) DVBT vysielače pre MUX 1 ( Multiplex 1 ) STV1, STV2, STV3, TV JoJ, TV JoJ plus Parametre I WGS-84 Parametre II Kanál Polarizácia Lokalita Vysielač LON [E] LAT [N] Nadmorská výška Výška antény ERP [kw]

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní.

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.30.5._VL TÉMA: Vlastivěda- Slovenská republika

Více

Lyžování na Slovensku

Lyžování na Slovensku Lyžování na Slovensku Úchvatné horské štíty, doliny zapadlé sněhem, fantastický prašan a vynikající služby lyžařských středisek, to je lyžařský ráj na Slovensku. Oblíbeným místem lyžařského ráje je ve

Více

hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot

hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot Exogenní geologie zdroj energie ve slunečním záření hlavními činiteli jsou hydrosféra, atmosféra, biosféra dochází k erozi, transportu a ukládání hmot výraznou roli má klima hydrologický cyklus srážky

Více

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013

ZEMĚPIS 9.ROČNÍK PŘÍRODNÍ POMĚRY ČR 19.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

Slovensko Slovenská republika(dokončení)

Slovensko Slovenská republika(dokončení) Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_64 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod, maximálně 4 body. Za špatnou odpověď bodování úměrně snížit. 2 b.

hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod, maximálně 4 body. Za špatnou odpověď bodování úměrně snížit. 2 b. Zeměpisná olympiáda 2008 Kategorie C okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení 1) Doplň do tabulky názvy měst podle daných charakteristik.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: Doprava: 4 noci s polopenzí v hotelu Magura

Více

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI SPORTUJ S NÁMI 25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI (přesné datum bude upřesněno v závislosti na počasí) Odjezd z Pardubic: ve čtvrtek v odpoledních hodinách - auty Trasa auta: Pardubice, České Budějovice,

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Přihláška na letní týdenní pobyt SUKI 2015

Přihláška na letní týdenní pobyt SUKI 2015 4. 11. 7. 2015 Přihláška na letní týdenní pobyt SUKI 2015 Odkaz na přihlášku: http://goo.gl/forms/utv63j8sjo Prosíme o vyplnění přihlášky nejpozději do 15. 6. 2015, poté bude účastníkům zaslán individuální

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace Květnové náměstí 3, PO BOX 21, CZ - 252 43 Průhonice Průhonice 10. 3.

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace Květnové náměstí 3, PO BOX 21, CZ - 252 43 Průhonice Průhonice 10. 3. SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace Květnové náměstí 3, PO BOX 21, CZ - 252 43 Průhonice Průhonice 10. 3. 2015 Hlavní sezóna zpřístupněných jeskyní začíná 1. dubna! Tisková zpráva

Více

3* HOTEL LADINA BERGÜN RHÉTSKÁ DRÁHA - UNESCO

3* HOTEL LADINA BERGÜN RHÉTSKÁ DRÁHA - UNESCO ČESKÁ MAJITELKA 3* HOTEL LADINA BERGÜN RHÉTSKÁ DRÁHA - UNESCO Rodinný hotel je 2 minuty pěšky od nádraží Bergrün na známé a slavné Rhétské dráze. Na nádraží je výzmnamné železniční muzeum Albula. Hotel

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň

Léčebné klimatické pobyty. v Nízkých Tatrách a Chorvatsku. Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň Léčebné klimatické pobyty v Nízkých Tatrách a Chorvatsku Dětské klimatické pobyty, o.p.s., Plzeň O nás Obecně prospěšnou společnost Dětské klimatické pobyty se sídlem v Plzni v Mulačově nemocnici tvoří

Více

za krásami brněnských lesů

za krásami brněnských lesů za krásami brněnských lesů Obsah Úvod 1 Naučné stezky 2 Naučná stezka lesnická - lesní správa Deblín 4 Naučná stezka lesnická - lesní správa Brno 6 Naučná stezka lesnická - lesní správa Lipůvka 8 Naučná

Více

Slovensko 2008,,L iptovs ká a T atrans ká kotlina, vysoké tatry, západní Tatry, roháč E, Nízké tatry, velká fatra 23.-28.9.2008

Slovensko 2008,,L iptovs ká a T atrans ká kotlina, vysoké tatry, západní Tatry, roháč E, Nízké tatry, velká fatra 23.-28.9.2008 Slovensko 2008,,L iptovs ká a T atrans ká kotlina, vysoké tatry, západní Tatry, roháč E, Nízké tatry, velká fatra 23.-28.9.2008 Určeno pro turistiku a cykloturistiku (trek, MTB) Ubytování: 4 noci s polopenzí

Více

annabergit, nickel-skutterudit, nikelín (Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1987)

annabergit, nickel-skutterudit, nikelín (Jáchymov-Svornost, žíla Hildebrand, 1987) Výrobu sice obstarávají stroje, ale spotřeba stále zůstává na lidech. Zvětrávací procesy způsobené důlní činností Na výskytech masivních rud (typu vizmut, nickel-skutterudit, pyrit, arzén, uraninit apod.)

Více

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY

EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY EXOGENNÍ (VNĚJŠÍ) POCHODY pochody, které modelují reliéf zvnějšku, mají význam při velmi detailní modelaci zemského povrchu terén převážně snižují a zarovnávají, tzn. působí proti endogenním (vnitřním)

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy

Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy Geologickáčinnost ledovců, krasové jevy Přednáška 11 RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D. č. dveří: 234, FAPPZ e-mail: vaneka@af.czu.cz 1 Ledovec - akumulace ledu pohybující se účinky gravitace po svahu - vznik tlakovým

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook Pardubický kraj http://commons.wikimedia.org/wiki/file%3apardubick%c3%bd_kraj_in_czech_republic.svg Kraj Vysočina http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kraj_vysocina.svg 1 Pardubický kraj leží ve východních

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ INOVACE VÝUKY ZŚ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/02.0029

Více

HRADY, ZÁMKY A ŠLECHTICKÁ SÍDLA NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE

HRADY, ZÁMKY A ŠLECHTICKÁ SÍDLA NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE HRADY, ZÁMKY A ŠLECHTICKÁ SÍDLA NA SLOVENSKU EVROPSKÁ UNIE BRATISLAVSKÝ HRAD BOJNICKÝ ZÁMEK BETLIAR SLOVENSKO, ZEMĚ KULTURNÍCH POKLADŮ ARCHITEKTONICKÉ PAMÁTKY JSOU KLENOTNICÍ KAŽDÉHO NÁRODA. JSOU OTEVŘENOU

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku

Čeřínek. Skalní mísy Přední skála u Čeřínku. Formanská studánka u Čeřínku Čeřínek Vrch Čeřínek (761 m) s přírodním parkem stejného jména leží asi 10 km západně od Jihlavy a asi 5 km východně od Nového Rychnova. Území téměř celého parku je pokryto smíšenými lesy. V severozápadní

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY A. ÚVOD V České republice žije asi 433 000 invalidů, 550 000 dětí do 5 let (které mají zhruba 1 000 000 rodičů, protože průměrná česká

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám

2) Znáte nějakou organizaci zabývající se o ochranu přírody? a) Ano znám (prosím napište kterou):. b) Neznám Příloha č. 1. Dotazník Vzdělanost o OPaK Vážení, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro diplomovou práci zpracovávanou na Mendelově univerzitě na téma Vzdělávací

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 1. Nejrozsáhlejší česká nížina se jmenuje Hornomoravský úval. (Ne. Polabí) 2. Na horu Javořice se můžeme vydat na Českomoravské vrchovině. (Ano.) 3. Řeka Labe protéká na dolním toku Českým středohořím.

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Sedimenty krasových oblastí www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Rozpustné horniny karbonáty - vápenec - mramor - dolomit evapority - sádrovec

Více

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY

Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY 0 Geologický klub Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť NEROSTNÉ SUROVINY 0 Obsah Úvod.... 1 Cíl... 1 Zápis o činnosti... 2 Geomorfologie a využití krajiny... 2 Geologie... 2 Závěr... 9 Zdroje... 9 Obrazová příloha...

Více

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie?

Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? Jména: Škola: Jak jsme na tom se znalostmi z geologie? 1) Popište vznik hlubinných vyvřelých hornin? 2) Co původně byly kopce Velký Roudný a Uhlířský vrch na Bruntálsku? Velký Roudný Uhlířský vrch 3) Hrubý

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.:

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník  tel.: 9. ročník DEN ZEMĚ Objevování krás Kokořínska Místo konání: Mšeno Doprava: vlak Počet účastníků: cca 50 Popis trasy: 6093 Cinibulkova stezka Cinibulkova naučná stezka začíná u Městských lázní ve Mšeně

Více

EU V/2 1/Z24. Střední Evropa

EU V/2 1/Z24. Střední Evropa EU V/2 1/Z24 Střední Evropa Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Střední Evropa. Prezentace slouţí jako výklad i jako motivace

Více

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009

ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 ENTENTE FLORALE EUROPE 2009 Belgie Chorvatsko Irsko Itálie Nizozemí Spojené království Petr Šiřina; člen mezinárodní hodnotitelské komise Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Tatry 2015 - Nízké Tatry a další Slovenské krásy Roháče a Martinské vrchy Moto: Počasí jako v roce 2014 nebo lepší.

Tatry 2015 - Nízké Tatry a další Slovenské krásy Roháče a Martinské vrchy Moto: Počasí jako v roce 2014 nebo lepší. Tatry 2015 - Nízké Tatry a další Slovenské krásy Roháče a Martinské vrchy Moto: Poí jako v roce 2014 nebo lepší. Jedeme na Slovensko jako téměř vždy. Ubytování je již objednáno v pezionu Svatojáský Kaštiel

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/37 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Průzkum a výzkum jeskyníčeského krasu: novépoznatky posledních 10 let. Karel Žák Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Průzkum a výzkum jeskyníčeského krasu: novépoznatky posledních 10 let. Karel Žák Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Průzkum a výzkum jeskyníčeského krasu: novépoznatky posledních 10 let Karel Žák Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Jeskyně Na Javorce: největší speleologický objev posledních 10 let objevováno postupněod

Více

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_2/38

Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ DUM: VY_32_INOVACE_2/38 Název projektu: ŠKOLA 21 - rozvoj ICT kompetencí na ZŠ Kaznějov reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3428 DUM: VY_32_INOVACE_2/38 jméno autora DUM: Mgr. Naděžda Pluhařová datum (období), ve kterém byl

Více

Souvky 1 / číslo : 4

Souvky 1 / číslo : 4 Souvky 1 / 2016 číslo : 4 Buližníky na Benešovském vrchu u Brumovic. Benešovský vrch 321,9m se nachází severně od Brumovic, mezi nivou řeky Opavy ze severovýchodu a nivou potoka Čižina z jihozápadu. Důležitým

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

GEOCHEMIE KRASOVÝCH PROCESŮ

GEOCHEMIE KRASOVÝCH PROCESŮ GEOCHEMIE KRASOVÝCH PROCESŮ /KRAS V KARBONÁTECH/ Petr Barák Ústav geologických věd, PřF MU Brno Úvod do problematiky Pojmem kras označujeme území, jenž je charakteristické podzemním odvodňováním a vysokým

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC

VY_32_INOVACE_PRV3_16_13. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC VY_32_INOVACE_PRV3_16_13 Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VÁPENEC VY_32_INOVACE_PRV3_16_13 Anotace: materiál obsahuje 2 listy anotace, 4 listy prezentace, 4 listy úkoly,

Více

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS

601460/ / / / / / Bánovce nad 6:00 6:35 6:35 8:00 8:00 9:00 9:05 9:05 9:45 Bebravou, AS Banská Bystrica, AS zastávka Amsterdam, Amstel Busstation as odchodu obmedzenie premávky. linky/spoja. nást. 14:30 702802/2 1 Platí od: 11.12.2016 Baláže 5:10 6:20 6:30 7:30 9:30 12:20 13:35 14:40 15:20

Více

VY_32_INOVACE_Z6 15. Téma: Lidé v ohrožení. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

VY_32_INOVACE_Z6 15. Téma: Lidé v ohrožení. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země VY_32_INOVACE_Z6 15 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní krajiny Země Téma: Lidé v ohrožení Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve

Více

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury.

Místo. Struktura. Tohle všechno je pro nás východiskem, které přijímáme a hledáme další nástroje pro dosažení vyšší kvality nově navrhované struktury. textová část Místo Výhled ze svahu je příjemný. Okna směrem do kotliny- do centra města, osvětluje východní slunce. Na jihu a na severu stojí nová zástavba, veřejný prostor absentuje. Zde to musí být jinak-

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V KARPATECH 23. září, 2015, seminář pro obce, DSO a MAS, Ostrožská Nová Ves Ing. Igor Kyselka CSc., Ústav územního rozvoje Jakubské náměstí 3, 60200 Brno, tel.: 542 423 146, fax:

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ

ČESKY. Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ ČESKY 17 Osvěžení ve vodě NEJLEPŠÍ RYBNÍKY A KOUPALIŠTĚ 1 Panenské koupání V letních měsících se můžeme osvěžit v rozmanitém množství Komáří rybníky přírodních 2 se nachází a umělých na žluté koupališť.

Více

HRANICKÝ KRAS. Chráněné oblasti v okolí města Hranice. Bc. Jana Kokešová

HRANICKÝ KRAS. Chráněné oblasti v okolí města Hranice. Bc. Jana Kokešová HRANICKÝ KRAS Chráněné oblasti v okolí města Hranice Bc. Jana Kokešová HRANICKÝ KRAS vyvinut v ostrůvku devonských vápenců v okolí města Hranice jedná se o tzv. cocpit karst, česky kuželový nebo homolovitý

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více