PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO"

Transkript

1 PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hdiny týdně Obecná bilgie a zlgie ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin pjmenuje základní prjevy a pdmínky živta dá d suvislstí metdy zkumání přírdy s technickým vybavením v jedntlivých histrických bdbích ppíše buňku jak základní stavební a funkční jedntku rzliší jedntlivé typy buněk na základě jejich charakteristických vlastnstí ppíše základní rzdíly mezi buňku rstlin, živčichů a bakterií bjasní funkci základních rganel rzpzná, prvná a bjasní funkci základních rgánů (rgánvých sustav) rstlin i živčichů Úvd d bilgie základní znaky živta názry na půvd Vesmíru názry na vznik živta histricky významné sbnsti pr bilgii Buňka stavba buňky - rganely funkce buňky rganely a jejich funkce prkarytická buňka, eukarytická buňka auttrfie, hetertrfie, mixtrfie transprty na membráně J. E. Purkyně tkáně pletiva rgány PT 3 Evrpa a svět PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí PT 6 -Kritické čtení, Práce v realizačním týmu Zeměpis gegrafické infrmace, bisféra 4 Dějepis člvěk v dějinách Fyzika měříme, vážíme, látkách, Země a vesmír Matematika přirzená čísla, kružnice, kruh tercie Chemie částicvé slžení látek, vda a vzduch tercie PT 5 - Základní pdmínky živta PT 6-Kritické čtení, Práce v realizačním týmu Chemie - částicvé slžení látek tercie, 1 přírdní látky kvarta Třídění rganismů, jednbuněční prvci, mnhbuněční bezbratlí rientuje se v taxnmii prvci vybrané rganismy zařadí d systému žahavci pracuje s atlasy k určvání rganismů huby rzliší význačné zástupce hlavních plštěnci taxnů bezbratlých hlísti pužívá ppulárně naučnu literaturu, měkkýši která mu může pmci při pznávání kružkvci živčichů členvci krýši vzdušnicvci hmyz stnkžci přehled základních, ppulárně naučných titulů C. Linné binmická nmenklatura PT 5 - Eksystémy PT 6 -Kritické čtení, Práce v realizačním týmu, Interpretace vztahu med. sdělení a reality Zeměpis gegrafické infrmace, bisféra 46

2 rzlišuje jedntlivé způsby výživy živčichů u hlavních taxnů bezbratlých pjmenuje jejich význam v přírdě hetertrfie a její frmy ptravní řetězce vztahy mezi druhy PT 5 Základní pdmínky živta, Eksystémy PT 6 Kritické čtení zhdntí význam živčichů v přírdě i pr člvěka, uplatňuje zásady bezpečnéh chvání ve styku s živčichy rzlišuje hlavní druhy dmestikvaných živčichů a vysvětlí jejich význam pr člvěka přehled dmestikvaných druhů Dějepis nelit, včela mednsná, burec starvěké civilizace mrušvý děj Práce s labratrní techniku - praktické labratrní cvičení vybere a prakticky využívá vhdné lupa pracvní pstupy, přístrje, zařízení a mikrskp a jeh histrie pmůcky pr knání knkrétních labratrní pmůcky pzrvání, měření a experimentů Jedntlivé labratrní zpracuje prtkl cíli, průběhu a práce z přírdpisu: výsledcích své experimentální práce a typy buněk zfrmuluje v něm závěry, k nimž rganely v buňkách dspěl trichmy rstlin vyhledá v dstupných infrmačních fyzilgické děje, např. zdrjích všechny pdklady, jež mu c smtické děje nejlépe pmhu prvést danu pzrvání prvků ze experimentální práci sennéh nálevu ddržuje pravidla bezpečné práce a chrany živtníh prstředí při slžení těla členvců experimentální práci Jedntlivé labratrní v mdelvé situaci pskytne první práce z chemie: pmc při úrazu v labratři filtrace destilace titrace vážení PT 1 - -rzvj schpnstí pznání, Hdnty, pstje, praktická etika PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí PT 6 - Práce v realizačním týmu, Chemie filtrace, destilace, Fyzika změny skupenství tercie Matematika převdy jedntek, matematické perace v R IVT WORD, PPT 33

3 PŘÍRODOPIS - SEKUNDA, 3 hdiny týdně Btanika; gelgie ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin dvdí na základě pzrvání uspřádání rstlinnéh těla d buňky přes pletiva až k jedntlivým rgánům během pzrvání dsud jemu neznámých druhů rstlin pjmenuje jedntlivé rgány u jedntlivých rgánů rzlišuje význam knkrétních typů rstlinných pletiv pr funkci jednduše vysvětlí funkci buněčných rganel rzlišuje těl nižších rstlin (stélku) d těla rstlin vyšších (krmus) ppíše vnitřní stavbu vegetativních rgánů vyšších rstlin uvede funkční suvislsti mezi nimi pjmenuje a ppíše vnější stavbu vegetativních rgánů BOTANIKA Stavba rstlinnéh těla stavba rstlinné buňky buněčné rganely stélka nižších rstlin základní typy rstlinných pletiv vegetativní a reprdukční - rgány křen, stnek, list mrflgie a jejich funkce vnitřní stavba křene, stnku a listu reprdukční rgány vyšších rstlin stavba květu krytsemenných pylení plzení hlavní typy vegetativních rgánů přeměna vegetativních rgánů PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí PT 6-Kritické čtení, Práce v realizačním týmu Chemie - částicvé slžení látek tercie, přírdní látky kvarta Fyzika O látkách, Světl sekunda Fyzilgie rstlin vymezí funkce rstlin nezbytné pr ftsyntéza PT 3 Evrpa a svět jejich živt dýchání stručně ppíše průběh ftsyntézy vdní hspdářství PT 5 Základní stručně ppíše průběh dýchání phlavní a nephlavní pdmínky živta, stručně ppíše vdní hspdářství rzmnžvání Vztah člvěka a rstliny prstředí, dá d suvislstí význam rstlinných Eksystémy, Lidské fyzilgických dějů pr atmsféru aktivity 6 Země a statní rganismy PT 6 Kritické čtení Chemie Chemie v našem živtě, vda a vzduch, chemické reakce, chemické rvnice tercie Fyzika Světl sekunda Rstliny výtrusné, rstliny semenné nahsemenné, rstliny semenné - krytsemenné rzlišuje základní systematické skupiny nižší rstliny - řasy PT 3 Evrpa a svět rstlin a určuje jejich význačné přechd rstlin na suš zástupce pmcí klíčů a atlasů přehled výtrusných rstlin PT 5 Základní rzliší hlavní druhy bylin, keřů a přehled semenných rstlin pdmínky živta, strmů a zařadí je d správnéh Vztah člvěka a ddělení, resp. třídy prstředí, Eksystémy, Lidské aktivity PT 6 Kritické čtení 14 Zeměpis gegrafické infrmace, bisféra, Integrace přírda splečnst, ČR přírdní pdmínky 8 Rzmnžvání rstlin pjmenuje rle jedntlivých částí reprdukční rgány vyšších reprdukčních rgánů v prcesu rstlin rzmnžvání stavba květu krytsemenných PT 1 - -rzvj schpnstí pznání, Hdnty, pstje, 6

4 uvede rzdíly mezi nephlavním a phlavním rzmnžváním u hspdářsky významných taxnů uvede hlavní způsby rzmnžvání pylení plzení pldy dužnaté a suché phlavní a nephlavní rzmnžvání amitóza, mitóza, meióza praktická etika PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí, Eksystémy, Lidské aktivity PT 6 Kritické čtení Chemie slžení látek Matematika přirzená čísla, dělitelnst, prcenta, celá čísla sekunda HOUBY A LIŠEJNÍKY rzpzná naše nejznámější jedlé a huby - stavba, základní jedvaté huby s pldnicemi a prvná charakteristika je pdle charakteristických znaků významní zástupci ppíše stavbu huby zásady sběru a knzumace uvede příklady nejznámějších jedlých hub hub nebezpečí travy jedvatými určí jedntlivé huby pdle hubami, 1. pmc charakteristických znaků práce s atlasem vyjmenuje jedvaté huby saprfytismus uvědmuje si nebezpečí záměny s parazitismus jedlými hubami pdbnéh vzhledu ptravní řetězce pracuje s atlasem hub lišejníky - stavba, základní vysvětlí různé způsby výživy hub a charakteristika jejich význam v eksystémech a míst v ptravních řetězcích významní zástupci bjasní funkci dvu rganismů ve význam v přírdě stélce lišejníků ppíše stavbu lišejníku vysvětlí pjem symbióza zhdntí rli lišejníků v přírdě PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí, Eksystémy, Lidské aktivity PT 6 Kritické čtení Tvrba mediálníh sdělení Chemie slžení látek Zeměpis bisféra, ČR přírdní pdmínky kvarta 4 GEOLOGIE Stavba, půvd a vývj Země vysvětlí pstavení Země ve vesmíru názry na půvd vesmíru rzlišuje idealistický a materialistický úhel phledu na vznik vesmíru ppíše seismický mdel planety s pchpením vztahů mezi jedntlivými slžkami spjuje vznik hydrsféry s tepltu názry na vznik vesmíru, Sluneční sustavy vědy Zemi stavba Země - kůra, plášť, jádr, astensféra, seismický mdel planety, hydrsféra, atmsféra, litsféra PT 3 Evrpa a svět PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí, Eksystémy, Lidské aktivity PT 6 Kritické čtení Tvrba mediálníh sdělení Chemie - slžení látek Fyzika silách, látkách, fyzika zemské atmsféry kvarta., elektrmagnetické jevy, Země a vesmír kvarta Zeměpis Planeta Země, litsféra, hydrsféra, atmsféra, bisféra, pedsféra, světvý

5 ceán Matematika Přirzená čísla, dělitelnst, prcenta, celá čísla sekunda, kružnice, kruh tercie Dějepis člvěk v dějinách Vnitřní gelgické děje uvede d suvislstí seismický mdel planety s vnitřními gelgickými ději na příkladech ukáže prvázanst mezi spečnu činnstí, zemětřesením a phybem litsférických desek ppíše stavbu spky na příkladech ukáže, že katastrfy způsbené zemětřesením spečnu činnstí, tsunami suvisí s vnitřními gelgickými ději vysvětlí rzdíly mezi typy defrmací na příkladech ukáže, jak tektnické děje suvisí s vývjem pvrchu planety na příkladech uvede suvislsti mezi spečnu činnstí a phybem litsférických desek se vznikem vyvřelých hrnin vyjmenuje zástupce vyvřelých hrnin a zhdntí jejich pužití člvěkem na příkladech vysvětlí vztah mezi zvětráváním, erzí a vznikem usazených hrnin vzhledem k hrninvému cyklu ppíše jedntlivé typy erzí a zvětrávání na příkladech vyjmenuje usazené hrniny a zhdntí jejich pužití člvěkem phyb kntinentů Wegenerva terie litsférické desky, rift, subdukční zóna, středceánský hřbet, knvekční prudění spečná činnst - vulkán, štítvá spka, stratvulkán, andezitvá spka, kráter, spuch, magmatický krb, pyrklastika zemětřesení hypcentrum, epicentrum, tsunami, Richterva stupnice Tektnika PT 3 Evrpa a svět PT 5 Vztah člvěka a prstředí PT 6 Interpretace vztahu mediálníh sdělení a reality Fyzika energie, skupenství kvarta Zeměpis planeta Země, litsféra křehké defrmace zlmy, psun, PT 3 - Evrpa a svět přesmyk, pkles, hrásť, příkpvá prpadlina, rift PT 5 Vztah člvěka plastické defrmace vrása, a prstředí, lidské synklinála, antiklinála, příkrvy aktivity a prblémy ŽP PT 6 Interpretace vztahu mediálníh sdělení a reality Fyzika tepltě, látkách, silách, síla, tlak v kapalinách a plynech, phyb 7.r. Zeměpis planeta Země, litsféra Hrniny a jejich půvd vyvřelé hrniny výlevné, hlubinné čedič, gabr, rylit, žula, andezit, znělec zvětrávání fyzikální, chemické, bilgické, význam zvětrávání, krasvé jevy erze vdní, ledvcvá, větrná usazené hrniny vrstva, suvrství, vznik, zpevněné, nezpevněné, úlmkvité, rgangenní, chemgenní slepenec, pískvec, puka, PT 3 Evrpa a svět PT 5 Vztah člvěka a prstředí, lidské aktivity a prblémy ŽP Chemie částicvé slžení látek Fyzika tepltě, látkách, - Zeměpis planeta Země, litsféra PT 3 Evrpa a svět PT 5 Vztah člvěka a prstředí, lidské aktivity a prblémy ŽP Chemie částicvé slžení látek Fyzika tepltě, látkách, -

6 na příkladech uvede vztah mezi vznikem jedntlivých typů hrnin vzhledem k hrninvému cyklu ppíše vliv tlaku, teplty a času na míru metamrfózy vyjmenuje přeměněné hrniny a zhdntí jejich pužití člvěkem křemenec, vápenec, lignit, uhlí, travertin, buližník přeměněné hrniny metamrfóza, kntaktní, reginální, činitelé přeměny teplta, tlak, čas hrninvý cyklus fylit, svr, pararula, rtrula, mramr, amfiblit Minerály, jejich rzdělení, vznik a význam rzlišuje rzdíl mezi hrninu a vznik minerálů krystalizace nerstem z magmatu, srážení z rztků, prvná mechanismus vzniku metamrfóza, zvětrávání, činnst minerálů se vznikem jedntlivých rganismů typů hrnin charakterizuje jedntlivé typy krystalvých sustav sestaví mdel s typický pr jedntlivé krystalické sustavy, spjuje krystalvé sustavy s příklady nerstů uvede vztah mezi husttu a hmtnstí nerstů na příkladech uvede fyzikální a chemické charakteristiky nerstů s jejich praktickým pužitím člvěkem tvrdst, kujnst, rzpustnst, elektrická vdivst fyzikální vlastnsti minerálů krystalvé sustavy - ksčtverečná, jednklnná, trjklnná, čtverečná, krychlvá, šesterečná hustta tvrdst Mhsva stupnice, štěpnst, kujnst barevnst, lesk, prpustnst světla Zeměpis planeta Země, litsféra PT 3 Evrpa a svět PT 5 Vztah člvěka a prstředí, lidské aktivity a prblémy ŽP Chemie - částicvé slžení látek Fyzika tepltě, látkách, - Zeměpis planeta Země, litsféra PT 3 Evrpa a svět PT 5 Vztah člvěka a prstředí Chemie -částicvé slžení látek, prvky, slučeniny, peridická sustava prvků Fyzika tepltě, látkách, - Zeměpis planeta Země, litsféra Matematika bjemy a pvrchy těles - jehlan kvarta 1 3 na příkladech uvede chemické charakteristiky nerstů s jejich praktickým pužitím člvěkem rzpustnst ve vdě a v kyselinách, nersty jak zdrj materiálu pr průmysl chemické vlastnsti nerstů chemické slžení nerstů a jeh vliv na zařazení d mineralgickéh systému 1 rientuje se v rzdělení nerstů pdle chemickéh slžení rzezná jedntlivé vybrané nersty aplikuje pznatky fyzikálních a chemických vlastnstech nerstů na jejich určvání vysvětlí vznik nerstných lžisek vyjmenuje surviny typické pr ČR vyjmenuje nerstné surviny pr různá průmyslvá dvětví, uvede příklady vysvětlí termín nebnvitelné zdrje na příkladech ppíše výrbu elektrické energie s tradičními zdrji uhlí tepelné elektrárny, s uranem jaderné elektrárny na příkladech uvede, jak je těžba nerstných survin významným zásahem d krajiny i živtníh prstředí mineralgický systém prvky, sulfidy, halgenidy, xidy, uhličitany, sírany, fsfrečnany, křemičitany, rganické minerály příklady jedntlivých nerstů lžiska a jejich vznik magmatickéh půvdu, hydrtermální lžiska, metasmatická, sedimentární, metamrfní surviny v Čechách fsilní paliva uhlí, rpa, zemní plyn, asfalt radiaktivní surviny smlinec, uran rudní surviny nerudní surviny grafit, jíly, písky, vápence Chemie značky prvků a vzrce anrganických látek 3 1 Histrie Země

7 rzlišuje idealistický a materialistický úhel phledu na histrii Země analyzuje vztah mezi pznávacími mžnstmi lidí v jedntlivých etapách a jejich teriemi na vznik a vývj Země vysvětlí, jak vědecké pznání suvisí s překnáváním dříve vyslvených hyptéz lidské pznání Zemi mýty, nábženské představy vědecké přístupy: starvěku Herdts, středvěk Agricla, renesance Sten, Arduin, Huttn 18. stl. William Smith, G. Cuvier, J. B. Lamarc 19. stl. Darwin sučasné pznání v suvislsti s vědeckými pznatky charakterizuje jedntlivé etapy gelgickéh vývje Země jedntlivé etapy vývje vysvětlí jak nepřetržitý a dluhdbý sled událstí, které se zapsaly d sučasné pdby planety vysvětlí vývj planety ve všebecných a neddělitelných suvislstech např. vývj atmsféry v suvislsti s jedntlivými živtními frmami rganismů (ftsyntéza, kyslík a xid uhličitý) Gelgický vývj České republiky charakterizuje jedntlivé etapy gelgickéh vývje Země vzhledem k území ČR etapy vývje Země vysvětlí jak nepřetržitý a dluhdbý sled událstí, které se zapsaly d sučasné pdby našeh území ppíše vývj ČR ve všebecných a neddělitelných suvislstech spjuje zvětrávání, erzi a půsbení člvěka na vznik a kvalitu půdy bjasní význam správné péče půdu vysvětlí jedntlivé půdu hržující prcesy v suvislsti s člvěkem navrhuje mžnsti, jak přispět k chraně půdy na příkladech uvede, jak vnitřní gelgické děje, zvětrávání, erze a půsbení člvěka půsbí na vznik a kvalitu krajiny na příkladech uvede správu péči krajinu zná a vysvětlí jedntlivé krajinu hržující prcesy v suvislsti s člvěkem navrhuje mžnsti, jak přispět k chraně krajiny gelgický vývj Země prahry, starhry, prvhry, druhhry, třetihry, čtvrthry jejich charakteristiky vzhledem k vývji živta, gelgickým dějům, vývji atmsféry Český masiv starhry: hercynidy, variské vrásnění, mldanubikum, kadmské vrásnění; prvhry: Barrandien, variské vrásnění; druhhry: usazvání hrnin, střídání mře a pevniny; třetihry: spečná činnst, akce spjené s alpinským vrásněním; čtvrthry: ledvec, říční terasy Západní Karpaty alpinské vrásnění PT 3 Evrpa a svět PT 5 -Eksystémy, Vztah člvěka a prstředí, Základní pdmínky živta PT 6 Lidské vztahy Zeměpis Planeta Země, litsféra, hydrsféra, atmsféra, bisféra, pedsféra, světvý ceán Dějepis člvěk v dějinách - Výchva k bčanství věda a její význam pr člvěka PT 5 Vztah člvěka k prstředí Zeměpis litsféra, planeta Země, ČR a přírdní pdmínky kvarta Pedlgie faktry vlivňující vznik půdy PT 5 Vztah člvěka abitické: matečná hrnina, terén, k prstředí klima,čas; bitické: činnst Zeměpis litsféra, rganismů planeta Země typy půd černzemě, hnědé, ČR a přírdní půdy, pdzly pdmínky kvarta 1 péče půdu vymezení hržujících prcesů: erze plšná, hlubkvá, znečištění, kyselé deště, hutnění těžku mechanizací, výstavba Krajina a její funkce funkce krajiny-užitná, estetická, stabilizující, udržující diverzitu, utvářející kulturní identitu krajinné typy: pdle půdy a reliéfu: nížiny, pahrkatiny, hry a hrská pdhůří; pdle zachvání krajinnéh rázu: harmnická, prušená; umělecké: klasická, rmantická, ksmická změny středevrpské krajiny tvrba krajiny vlivy: stav splečnsti, hspdaření s přírdními zdrji - půda, vda, surviny, míst, revitalizace, rekultivace PT 1 - PT 5 Vztah člvěka k prstředí Zeměpis litsféra, planeta Země, ČR a přírdní pdmínky kvarta

8 Integrvaný vzdělávací br Výchva ke zdraví ze vzdělávací blasti Člvěk a zdraví ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ Průřezvá témata, UČIVO VÝSTUPY přesahy a vazby Látkvé slžení živé hmty, příjem a zpracvání ptravy vysvětlí, že slžení těla všech frem prvky rgangenní, stpvé PT 1 Sebepznání a rganismů na Zemi má splečné anrganické látky např. H O, sebepjetí, základy NaCl, CO, rganické látky tuky, Seberegulace a vysvětlí rzdíly mezi prvkem, cukry, bílkviny anrganicku a rganicku látku vitamíny na příkladech uvede vztah mezi Liebigův zákn minima stavbu svéh těla a látkami, které přijímá v ptravě, dýchá a vylučuje na příkladech uvede nezbytnst a nepstradatelnst všech stavebních prvků a látek, ppíše rizika nedstatku knkrétní látky uvede nezbytnst a nepstradatelnst všech stavebních prvků a látek vysvětlí jejich zdrje v ptravě ppíše rizika nedstatku knkrétní látky ppíše vztah trávicí sustavy k úpravě tuků, cukrů a bílkvin a transprtu živin k buňkám těla účinně aplikuje pravidla správné výživy dkáže sestavit jídelníček respektující pravidelnst a vyváženst v příjmu ptravy uvědmuje si rizika pramenící z nesprávných stravvacích návyků vyhledává v dstupných zdrjích infrmace k prblematice zdravé výživy živiny trávicí sustava její stavba a funkce stravvací návyky ptraviny nemci trávicí sustavy anrexie, bulimie bezita Rizika hržující zdraví a jejich prevence - patgenní mikrrganismy mikrrganismy becně prkarytická buňka eukarytická buňka viry bakterie patgenní prvci patgenní huby(fungi) epidemie, pandemie AIDS imunita dvdí suvislsti mezi půvdci různých chrb a jejich zařazením d systému uvede příklady nemcí způsbené mikrrganismy rzlišuje stavební rganizaci viru, bakterie účinně aplikuje pravidla základní hygieny chápe vztah mezi antigenem a brannými mechanismy lidskéh těla Zdravý způsb živta a péče zdraví, první pmc seberganizace PT 3 Jsme Evrpané PT 4 Pdpra 4 multikulturality PT 5 Základní pdmínky živta PT 6 Práce v realizačním týmu Chemie částicvé slžení látek tercie, přírdní látky kvarta Výchva k bčanství věda její význam pr člvěka Dtace hdin 8 PT 1 Sebepznání a sebepjetí, Seberegulace a seberganizace, Mezilidské vztahy PT Občan, bčanská splečnst, stát 8 PT 4 Lidské vztahy PT 5 Základní pdmínky živta, Lidské aktivity a prblémy ŽP PT 6 Práce v realizačním týmu

9 chápe význam prevence a bezpečnsti během práce, sprtu a zábavy je schpen pskytnut první pmc při krvácení, úpalu, úžehu, ppáleninách, pleptání, zlmeninách, úrazu elektrickým prudem, ztrátě vědmí prakticky je schpen přivlat dbrnu pmc při pžáru, dpravní nehdě, úrazu ppíše nebezpečí txických látek jedů, alkhlu, niktinu, drg v suladu se zdravtními riziky uvede záknné a právní nrmy pskytne první pmc při předávkvání prevence, bezpečnst práce, první pmc, záknné nrmy důležitá telefnní čísla a pstup při hlášení nehd všeh druhu typy krvácení, mechanismus přirzené zástavy krvácení, první pmc při krvácení, bvazy úpal, úžeh a první pmc pleptání, ppáleniny a první pmc typy zlmenin a první pmc, fixace úrazy elektrickým prudem a první pmc ztráta vědmí, zástava dýchání a srdeční činnst živvací pstupy, masáž srdce a umělé dýchání txické látky, prevence a první pmc drgy a jejich půsbení na nervvu sustavu niktinismus alkhl a alkhlismus, první pmc při předávkvání tvrdé drgy, první pmc při předávkvání léky a jejich zneužívání, první pmc při předávkvání Výchva k bčanství rdina, vnitřní svět člvěka a sbní rzvj, lidská setkání, vztahy mezi lidmi, kulturní živt sekunda Tělesná výchva hudba a phyb, význam phybu pr zdraví, zdravtně rientvaná zdatnst sekunda PT 3 Evrpa a svět, Jsme Evrpané PT 4 Lidské vztahy, Etnický půvd, Pdpra multikulturality PT 6 Práce v realizačním týmu, Kritické čtení, psluchání a pzrvání mediálních sdělení 10 3

10 PŘÍRODOPIS - TERCIE, hdiny týdně Eklgie a bilgie bratlvců a člvěka ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin EKOLOGIE Splečenstva, ppulace, přírdní rvnváha, přirzené a umělé eksystémy uvede příklady výskytu rganismů v abitické faktry určitém prstředí a vztahy mezi nimi les, ple, luka, rybník, řeka rzlišuje význam jedntlivých faktrů mutualismus,predace, prstředí pr rzšíření druhů na Zemi parazitismus, kperace, rzlišuje základní typy eksystémů kmenzalismus, amenzalismus analyzuje vztahy mezi druhy ve splečenstvu ppulace, splečenstv rzlišuje a uvede příklady systémů eksystém a jeh vývj rganismů - ppulace, splečenstva, zákn minima eksystémy - a bjasní na základě eklgická valence příkladu základní princip existence živých a neživých slžek eksystému, definuje hlavní eklgické termíny uvede příklady ppulací, splečenstev, eksystémů analyzuje vztah živá - neživá přírda vysvětlí pdstatu jednduchých ptravních řetězců v různých eksystémech a zhdntí jejich význam pjmenuje hlavní typy ptravních řetězců analyzuje ptravní vztahy mezi jedntlivými články PT 3 Evrpa a svět nás zajímá,objevujeme Evrpu a svět PT 5-Eksystémy, Vztah člvěka a prstředí, Základní pdmínky živta, Lidské aktivity a prblémy ŽP PT 6-Tvrba mediálníh sdělení Matematika celá čísla Zeměpis Planeta Země, bisféra ČR a přírdní pdmínky kvarta typy výživy -auttrfie, hetertrfie, mixtrfie mnivrie, herbivrie, carnivrie ptravní řetězce 4 Vliv člvěka na eksystémy, glbální prblémy lidstva, chrana a tvrba živtníh prstředí uvede příklad kladných i záprných vlivů člvěka na živtní prstředí a příklady narušení rvnváhy eksystému ppíše záprné půsbení člvěka na přírdu naznačí, jak by knkrétní jedinec mhl přispět k řešení prblémů uvědmuje si vysvětlí ptřebu záknné chrany přírdy chráněná krajinná území: bisférické rezervace, nárdní parky, CHKO, přírdní rezervace, přírdní památky, naučné stezky dkáže lkalizvat na mapě ČR v reginu škly zná chráněná krajinná území zvláště chráněná území glbální prblémy chrany přírdy skleníkvý efekt, ppulační explze, vliv průmyslu a zemědělství jedntlivá dvětví lidské činnsti pškzující živtní prstředí dpady a jejich zpracvání cyklus vdy, xidu uhličitéh, fsfrečnanů, dusíku rganizace pdprující chranu živtníh prstředí zákny na chranu živtníh prstředí chráněná krajinná území: bisférické rezervace, nárdní parky, CHKO, přírdní rezervace, přírdní památky, naučné stezky BIOLOGIE OBRATLOVCŮ Obratlvci PT 3 Evrpa a svět nás zajímá,objevujeme Evrpu a svět PT 5-Eksystémy, Vztah člvěka a prstředí, Základní pdmínky živta, Lidské aktivity a prblémy ŽP PT 6-Tvrba mediálníh sdělení Chemie -Chemie v našem živtě Zeměpis Planeta Země, bisféra, Hspdářské prstředí tercie ČR a přírdní pdmínky kvarta

11 prvná vnitřní a vnější stavbu vybraných živčichů a vysvětlí funkci jedntlivých rgánů rzlišuje stavbu těla rstlin, hub a živčichů z hlediska základních fyzilgických funkcí pjmenuje hlavní živčišné rgány a vysvětlí jejich funkci rzlišuje a prvnává jedntlivé skupiny živčichů, určuje vybrané živčichy, zařazuje je d hlavních taxnmických skupin rzliší význačné zástupce hlavních taxnů bratlvců cituje pužívá ppulárně naučnu literaturu, která mu může pmci při pznávání živčichů na základě pzrvání dvdí základní prjevy chvání živčichů v přírdě, na příkladech bjasní jejich způsb živta a přizpůsbení danému prstředí rzlišuje základní prjevy chvání u hlavních taxnů, zejména epigamní chvání, teritriální chvání, agresivitu rzlišuje chvání přirzené d stresvéh pdle stavby těla a chvání dhadne přirzené prstředí živčicha zhdntí význam živčichů v přírdě i pr člvěka, uplatňuje zásady bezpečnéh chvání ve styku se zvířaty rzlišuje jedntlivé způsby výživy bratlvců u hlavních taxnů pjmenuje jejich význam v přírdě rzlišuje hlavní druhy dmestikvaných živčichů a vysvětlí jejich význam pr člvěka živčišná buňka hlavní typy tkání rgánvé sustavy rgány a jejich funkce strunatci pláštěnci bezlebeční bratlvci kruhústí paryby ryby bjživelníci plazi ptáci přehled základních, ppulárně naučných titulů chvání živčichů epigamní, teritriální, vyvlané metablickými ptřebami, branné, kmfrtní, sciální učení živčichů instinkty a reflexy hetertrfie a její frmy ptravní řetězce vztahy mezi druhy přehled dmestikvaných druhů PT 1 Rzvj schpnstí pznání PT 3 - Objevujeme Evrpu a svět PT 5 Eksystémy, Vztah člvěka a prstředí, Základní pdmínky živta, Lidské aktivity a prblémy ŽP PT6 - Tvrba mediálníh sdělení, Práce v realizačním týmu Matematika celá čísla Zeměpis Planeta Země, bisféra, Hspdářské prstředí tercie ČR a přírdní pdmínky kvarta rzlišuje a prvnává jedntlivé skupiny živčichů určuje vybrané živčichy zařazuje je d hlavních taxnmických skupin Savci vnější stavba těla savců vnitřní stavba těla savců vejcrdí - ptakřitní živrdí - vačnatci, placentálvé hmyzžravci letuni chudzubí hldavci šelmy plutvnžci kytvci chbtnatci lichkpytníci sudkpytníci primáti přehled základních, ppulárně naučných titulů PT1 Rzvj schpnstí pznání PT3 - Objevujeme Evrpu a svět PT 5 Eksystémy, Vztah člvěka a prstředí, Základní pdmínky živta, Lidské aktivity a prblémy ŽP PT6 - Tvrba mediálníh sdělení, Práce v realizačním týmu Zeměpis Planeta Země, bisféra, atmsféra, hydrsféra, Hspdářské prstředí tercie ČR a přírdní

12 pdmínky kvarta PŘÍRODOPIS - KVARTA, hdiny týdně Integrvaný vzdělávací br Výchva ke zdraví ze vzdělávací blasti Člvěk a zdraví ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin Fylgeneze člvěka vysvětlí evluci člvěka jak nedílnu sučást vývje všech živčišných druhů rzlišuje a prvnává jedntlivé vývjvé typy člvěka vzhledem k sapientaci a hminizaci evluce fylgeneze, ntgeneze vývjvé typy člvěka hminizace, sapientace PT 1 Rzvj schpnstí pznávání, Pznávání lidí, Mezilidské vztahy PT - Občan, bčanská splečnst a stát PT 4 Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický půvd, Princip sciálníh smíru a slidarity PT 5 Lidské aktivity a prblémy ŽP PT 6- práce v realizačním týmu Dějepis Nejstarší civilizace, člvěk v dějinách, pčátky lidské splečnsti Výchva k bčanství pdbnst a dlišnst lidí, živt ve splečnsti, lidská setkání Rzmnžvání

13 uvede rzdíly mezi nephlavním a phlavním rzmnžváním živčichů pjmenuje rle jedntlivých částí reprdukčních rgánů v prcesu phlavníh rzmnžvání živčichů phlavní a nephlavní rzmnžvání amitóza, mitóza, meióza gamety, gnády PT 1 Hdnty, pstje, praktická etika, Pznávání lidí, Mezilidské vztahy Kmunikace,Sebepz nání a sebepjetí PT 3 -Evrpa a svět 4 PT 4 - Lidské vztahy, Etnický půvd PT 5 - Lidské aktivity a prblémy ŽP Chemie deriváty uhlvdíků, přírdní látky kvarta Dědičnst a prměnlivst rzlišuje termíny variabilita a dědičnst vysvětlí chemicku pdstatu dědičnsti a variability umí vysvětlit fungvání záknů dědičnsti na jednduchých příkladech (dědičnst krevních skupin, dědičnst phlavně vázaných chrb) genetika, variabilita, dědičnst DNA znak, gen, alela dminance, recesivita, chrmzmy Mendelvy zákny genetika ppulací hybrid, křížení, heterzygt, hmzygt Stavba a funkce lidskéh těla, rizika hržující zdraví a jejich prevence PT 1 Hdnty, pstje, praktická etika, Mezilidské vztahy Kmunikace PT - Občan, bčanská splečnst a stát PT 4 Kulturní diference Lidské vztahy, Etnický půvd PT 5 Základní 10 pdmínky živta Chemie -deriváty uhlvdíků, přírdní látky, havárie s únikem nebezpečných látek Matematika celá čísla Výchva k bčanství Lidská práva, Živtní styl a zdraví tercie

14 ppíše stavbu jedntlivých částí lidskéh těla vysvětlí funkci jedntlivých rgánů a rgánvých sustav využívá znalstí pr pchpení prcesů dehrávajících se ve vlastním těle zná a na příkladech uvede prevenci a bezpečnst během práce, sprtu a zábavy využije tpgrafii lidskéh těla k pskytnutí první pmci (šetření zlmenin, krvácení, dřenin), pzná nebezpečí zánětu slepéh střeva, umí zastavit průjem dítěte, resp. rzehnat zácpu, dkáže snížit hrečku a využít chranné půsbení zvýšené teplty uvede rizikvé faktry hržující zdraví usiluje zdravý živtní styl uvede význam chrany před přensnými a nepřensnými chrbami, chrnickým nemcněním a úrazy účinně aplikuje pravidla správné výživy dkáže sestavit jídelníček respektující pravidelnst a vyváženst v příjmu ptravy uvědmuje si rizika pramenící z nesprávných stravvacích návyků dkáže vyhledat v knihách i na internetu zdrje infrmací k dané tematice aktivně se zapjuje d prgramů pdprujících zdraví stavba a funkce lidskéh těla sustava pěrná a phybvá sustava trávicí sustava dýchací sustava běhvá sustava vylučvací sustava kžní sustava nervvá, stres a jeh vliv na zdraví smyslvé rgány sustava hrmnální sustava rzmnžvací, tělesné změny v bdbí puberty slžky zdravéh živtníh stylu vliv vnějšíh prstředí na zdraví člvěka návykvé látky právní rizika Učiv rgánvých sustavách je dále dplňván pdrbným přehledem rizik spjených s jedntlivými rgánvými sustavami. Orgánvé sustavy se v tmt rčníku prbírají v plném rzsahu, tj. stavba, funkce, zvláštnsti jedntlivých sustav v ntgenezi člvěka, nemci a rizika vyplývající z nerespektvání zdravéh živtníh stylu PT 1 Sebepznání a sebepjetí PT - Občan, bčanská splečnst PT 5 Základní pdmínky živta, Eksystémy PT 6 -Tvrba mediálníh sdělení Matematika přirzená čísla a dělitelnst, svá suměrnst Fyzika měříme a vážíme Tělesná výchva: význam phybu pr zdraví tercie 35 Ontgeze člvěka, sbnstní a sciální rzvj rzlišuje rzdíly mezi meiózu a mitózu ppíše stavbu jedntlivých částí phlavní sustavy muže a ženy vysvětlí funkci vaječníků a varlat v suvislsti s vývjem spermie a vajíčka využívá znalstí pr pchpení prcesů dehrávajících se ve vlastním těle - znát záknitsti menstruačníh cyklu vzhledem k plánvanému rdičvství (pldné a nepldné dny, antikncepce, nutnst preventivních gyneklgických prhlídek) charakterizuje jedntlivé etapy ntgeneze se specifickými rysy jedntlivých vývjvých etap a jejich rizika vzhledem k sbnstnímu a sciálnímu rzvji jedntlivce meióza sustava rzmnžvací gametgeneze spermie, vajíčk prenatální vývj embrygeneze, rgangeneze pstnatální vývj jedntlivé živtní etapy nvrzenec, kjenec, batle, mladší a starší šklní věk, puberta, dspívání, dspělst, stáří a smrt specifické rysy jedntlivých vývjvých etap a jejich rizika vzhledem k sbnstnímu a sciálnímu rzvji jedntlivce PT 1 Hdnty, pstje, praktická etika, Sebepznání a sebepjetí, Seberegulace a seberganizace PT5 - Lidské aktivity a prblémy ŽP PT 6 -Práce v realizačním týmu Výchva k bčanství vnitřní svět 1 člvěka, sbní rzvj, rdina, zásady lidskéh sužití, živt ve splečnsti sekunda; živtní styl a zdraví tercie

15 rientuje se ve svých právech a pvinnstech týkajících vztahů mezi lidmi rientuje se ve svých právech a pvinnstech týkajících práv dítěte Vztahy mezi lidmi a frmy sužití záknné nrmy zajišťující vztahy mezi lidmi zákn rdině lidská a práva dítěte PT 1 - Psychhygiena, Kreativita, Pznávání lidí, Seberegulace a seberganizace PT Občan, bčanská splečnst a stát, Občanská splečnst a škla PT 3 Jsme Evrpané, Evrpa a svět PT 4 Pdpra multikulturality, Princip sciálníh smíru a slidarity Výchva k bčanství - sbní rzvj, rdina, zásady lidskéh sužití, živt ve splečnsti sekunda; živtní styl a zdraví, lidská práva tercie Hdnta a pdpra zdraví

16 rientuje se ve svých právech a pvinnstech týkajících se chrany zdraví jedntlivce chápe a zná důsledky rizikvéh chvání nedbalst, neddržení pravidel bezpečnsti práce, kuření, nadměrné pžívání alkhlu, účinky drg je schpen dát d suvislstí právní důsledky svéh rizikvéh chvání je schpen přivlat dbrnu pmc při pžáru, dpravní nehdě, úrazu práva a pvinnsti jedntlivce - prevence, bezpečnst práce záknné nrmy zajišťující chranu zdraví jedntlivce zdravtní pjištění důležitá telefnní čísla a pstup při hlášení nehd všeh druhu PT 1 Rzvj schpnstí pznání, Sebepznání a sebepjetí, Kmunikace PT Občan, bčanská splečnst a stát, Občanská splečnst a škla PT 3 Jsme Evrpané PT 4 Pdpra multikulturality PT 5 - Lidské aktivity a prblémy ŽP Výchva k bčanství živtní styl a zdraví tercie Tělesná výchva význam phybu pr zdraví sekunda a kvarta; zdravtně rientvaná zdatnst kvarta Chemie Chemie v našem živtě tercie, Havárie s únikem nebezpečných látek kvarta Anglický jazyk jídl sekunda Kmentář: V rzpracvaném vzdělávacím bsahu jsu bsaženy všechny pvinné údaje: výstupy, k výstupům přiřazené učiv a tematické kruhy průřezvých témat s náměty a knkretizací činnstí. Vzdělávací bsah je přehledně členěn d rčníků. Jedntlivé části vzdělávacíh bsahu jsu, pr lepší rientaci, rzděleny d tematických celků. Tt dělení není pvinné. Pvinnstí není ani uvádění, ze kteréh vzdělávacíh bru byly výstupy a učiv přejaty tt dělení služí puze pr lepší rientaci, případně kntrlu začlenění vzdělávacíh bsahu RVP d ŠVP. Očekávané výstupy z RVP ZV si škla rzpracvala d knkrétnější pdby rzpracvané čekávané výstupy. Stejně tak si blíže rzpracvala i učiv přidělené k jedntlivým výstupům, resp. celkům. Nepvinným údajem jsu přesahy a vazby. Přehled přesahů a vazeb služí nejvíce učitelům. Díky takvému přehledu v každém vyučvacím předmětu mhu vyučující srvnat prbíraná témata, dmluvit se, kd a d jaké hlubky bude daný prblém prbírat, a ujasní si, kd s prblematiku začíná a kd již navazuje. Dalším nepvinným údajem je uvedení hdinvé dtace pr jedntlivé tematické celky. Jak již byl uveden výše, škla si tent přehled vytvřila pr vnitřní ptřebu a ve finální verzi ŠVP tent údaj zveřejněn nebude. Hlavním důvdem je, že v případě mimřádných situací by nemusel být časvý plán beze zbytku splněn, a škla by tak prušvala ŠVP.

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Prjekt: Invace bru Mechatrnik pr Zlínský kraj Registrační čísl: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pdmínky živta abitické pdmínky - tj. slžky neživé přírdy: sluneční záření, vda, vzduší, půda... bitické pdmínky -

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA

5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1. PŘEDMĚT FYZIKA 2. stupeň J. Mihalec 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Fyzika 2 2 1+1 1+1 6+2 Přírdvědný seminář 0+1 0+1

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Základní škla Mravský Berun, kres Olmuc Charakteristika vyučvacíh předmětu praktické činnsti 1. stupeň Vyučvací předmět praktické činnsti má na 1. stupni časvu dtaci 1 hdinu týdně. Vzdělávací blast tht

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách

Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách Pdklady k výuce témat chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí v základních šklách Obsah 1. Vymezení prblematiky chrany člvěka za běžných rizik a mimřádných událstí charakteristika, cíle 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škla a Mateřská škla Buchlvice šklní rk 2015/2016 Obsah Obsah... 1 Základní údaje škle... 2 Persnální zajištění prevence... 2 Charakteristika škly... 3 C je Preventivní

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí. Dílčí výstupy (RVP): Žák

Ochrana člověka za mimořádných událostí. Dílčí výstupy (RVP): Žák Základní škla, Ddatky I. Sekaniny1804 Ddatek. č. 3 Ochrana člvěka za mimřádných událstí Cíl prjektu: Realizací prjektu mají žáci získat infrmace a praktické dvednsti, které jim pmhu zvládat mimřádné situace,

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Česká republika Grada - úvdní brazvka - Výklad, Prcvičvání, Test, Knec, u dlníh kraje Zpět, Rejstřík, Nápvěda (mim jiné i zapnut/vypnut zvuk) 3 strany, Pznámka (k tématu), Další téma, Pkračuj Výklad výklad

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Biscpia Media Trade - úvdní brazvka - Nastavení, Nvá hra (p spuštění přibude Pkračvat ve hře, Ulžit hru a Nahrát hru), Mzkvé centrum, Uknčit Biscpii Nastavení Kmentář Zapnut/Vypnut (kmentář hlasvý průvdce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Základy rdinné a sexuální výchvy Terasft TS Sexuální výchva pr 5.-6. rčník ZŠ Výuka Obdbí lidskéh živta 24 stran 1. Část I - úvd 2. Věkvé úseky 3. Obdbí nvrzenecké 4. Oběhvá a trávicí sustava 5. Hmtnst

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Chemicus Media Trade - úvdní brazvka - Nvá hra, Pkračvat ve hře, Výukvá část, Uknčit Biscpii Nvá hra start výukvé adventury Chemicus Pkračvat ve hře pkračvat v přerušené hře na předchzím místě Výukvá část

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA - 5.6.3 PŘÍRODOPIS - Přírodopis - 7. ročník OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA RVP ZV Obsah 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.3 PŘÍRODOPIS Přírodopis 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo P9101 rozliší základní projevy

Více

5.8. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ

5.8. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.1. PŘEDMĚT VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 2. stupeň V. Čejkvá 1. stupeň 2. stupeň Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem 6. 7. 8. 9. Celkem Výchva ke zdraví 1 1 2 Tělesná výchva 2

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života

orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života Přírodopis ZŠ Heřmánek vnímá ztrátu zájmu o přírodopis na úkor pragmatického rozhodování o budoucí profesi. Náš názor je, že přírodopis je nedílnou součástí všeobecného vzdělání, především protože vytváří

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

DOMÁCNOST volitelný předmět

DOMÁCNOST volitelný předmět DOMÁCNOST vlitelný předmět CHARAKTERISTIKA VOLITELNÉHO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DOMÁCNOST Cílvé zaměření předmětu Vzdělávání směřuje k utváření a rzvíjení klíčvých kmpetencí žáků tím, že vede žáky k: pzitivnímu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Přírdvěda 3 (rstliny a živčichvé ČR) Terasft Úvdní menu mžnsti Výukvá část, testy, hry a encyklpedie, Pracvní listy a prjektvé vyučvání Výukvá část, testy, hry a encyklpedie Výuka Zde spustíte celu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Gegraphicus Media Trade - úvdní brazvka - kn Výukvé adventury, Inventář, Menu, Kámen mudrců Menu Ulžit ulžit stav výukvé adventury Nahrát načíst ulžený stav výukvé adventury Mluvený text ve výukvé části

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení

Informačně expertní systém včasného varování a vyrozumění v důsledku stanovení rizik skalního řícení Infrmačně expertní systém včasnéh varvání a vyrzumění v důsledku stanvení rizik skalníh řícení Prjekt je realizván za finanční pdpry Ministerstva vnitra České republiky, v rámci Prgramu bezpečnstníh výzkumu

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 , T. G. Masaryka 590 Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro nižší stupeň gymnázia (zpracován podle RVP ZV) Tímto dodatkem se mění osnovy předmětu Biologie a geologie pro primu od školního roku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA Jak infekce vlivňují náš živt Infekce a paraziti Žáci SŠ Žák: CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 3 Přírodopis Časová dotace 6. ročník 2 hodiny 7. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Obsah předmětu navazuje

Více

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty

Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby, projekty Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - Přírodopis Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Kvarta Očekávané výstupy ZV RVP NEŽIVÁ PŘÍRODA rozpozná vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Školní

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

Environmentální výchova základní podmínky života, ekosystémy, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Průřezová témata Metody a formy práce Předmět vede žáky k seznámení s živou i neživou

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015

Návrh rámcového postupu a konceptu implementace. standardů taxi. MODRÝ ANDĚl s.r.o., srpen 2015 Návrh rámcvéh pstupu a knceptu implementace standardů taxi MODRÝ ANDĚl s.r.., srpen 2015 Obsah Prhlášení a mtivace k návrhům standardů 3 Návrh rámcvéh knceptu zavedení standardů 4 Pdrbnější rzpad realizačních

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Základy rostlinné výroby

Základy rostlinné výroby Základy rstlinné výrby Zpracval ing. Cígler Václav, Ktyza Antnín 1. Základy slžky prstředí pr růst a vývj rstlin 2. Základní bilgie rstlin 3. Půda 4. Výživa a hnjení rstlin 5. Osiv a sadba 6.. Zpracvání

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Hornicko-geologická fakulta 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Projekt VaV ČBÚ č.57-07

VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. Hornicko-geologická fakulta 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba. Projekt VaV ČBÚ č.57-07 VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hrnick-gelgická fakulta 17. listpadu 15, 708 33 Ostrava-Pruba Prjekt VaV ČBÚ č.57-07 Ochrana zaměstnanců před důsledky průtrží hrnin a plynů Závěrečná zpráva Zdpvědný řešitel:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

9. Membránové procesy

9. Membránové procesy 9. Membránvé prcesy Obsáhlá, různrdá prblematika, širké uplatnění v praxi ( výrba pitné vdy dslení mřské vdy, příprava čisté vdy ve farmaceutickém průmyslu, membránvé sušení plynů, dělení azetrpických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník

Školní vzdělávací program. přípravného stupně ZŠ Speciální Mělník Šklní vzdělávací prgram přípravnéh stupně ZŠ Speciální Mělník Identifikační údaje: Název vzdělávacíh prgramu: Šklní vzdělávací prgram pr přípravný stupeň základní škly speciální, č. j. 39/2015, vypracvaný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

ATMOSFÉRA fce 1013 hpa směs dusík 78% kyslík 21% vzácné plyny 1% ozonové vrstvy ozonové díry Rozdělení atmosféry 1. Troposféra 2.

ATMOSFÉRA fce 1013 hpa směs dusík 78% kyslík 21% vzácné plyny 1% ozonové vrstvy ozonové díry Rozdělení atmosféry 1. Troposféra 2. ATMOSFÉRA - vzdušný bal Země - 2 základní fce rzptiluje sluneční záření, které nepřehřívá pvrch Země zamezuje unikání tepla d vesmíru - atmsférický tlak 1013 hpa - se stupající výšku klesá hustta vzduchu

Více