PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hodiny týdně Obecná biologie a zoologie UČIVO"

Transkript

1 PŘÍRODOPIS - PRIMA, 3/1 hdiny týdně Obecná bilgie a zlgie ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin pjmenuje základní prjevy a pdmínky živta dá d suvislstí metdy zkumání přírdy s technickým vybavením v jedntlivých histrických bdbích ppíše buňku jak základní stavební a funkční jedntku rzliší jedntlivé typy buněk na základě jejich charakteristických vlastnstí ppíše základní rzdíly mezi buňku rstlin, živčichů a bakterií bjasní funkci základních rganel rzpzná, prvná a bjasní funkci základních rgánů (rgánvých sustav) rstlin i živčichů Úvd d bilgie základní znaky živta názry na půvd Vesmíru názry na vznik živta histricky významné sbnsti pr bilgii Buňka stavba buňky - rganely funkce buňky rganely a jejich funkce prkarytická buňka, eukarytická buňka auttrfie, hetertrfie, mixtrfie transprty na membráně J. E. Purkyně tkáně pletiva rgány PT 3 Evrpa a svět PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí PT 6 -Kritické čtení, Práce v realizačním týmu Zeměpis gegrafické infrmace, bisféra 4 Dějepis člvěk v dějinách Fyzika měříme, vážíme, látkách, Země a vesmír Matematika přirzená čísla, kružnice, kruh tercie Chemie částicvé slžení látek, vda a vzduch tercie PT 5 - Základní pdmínky živta PT 6-Kritické čtení, Práce v realizačním týmu Chemie - částicvé slžení látek tercie, 1 přírdní látky kvarta Třídění rganismů, jednbuněční prvci, mnhbuněční bezbratlí rientuje se v taxnmii prvci vybrané rganismy zařadí d systému žahavci pracuje s atlasy k určvání rganismů huby rzliší význačné zástupce hlavních plštěnci taxnů bezbratlých hlísti pužívá ppulárně naučnu literaturu, měkkýši která mu může pmci při pznávání kružkvci živčichů členvci krýši vzdušnicvci hmyz stnkžci přehled základních, ppulárně naučných titulů C. Linné binmická nmenklatura PT 5 - Eksystémy PT 6 -Kritické čtení, Práce v realizačním týmu, Interpretace vztahu med. sdělení a reality Zeměpis gegrafické infrmace, bisféra 46

2 rzlišuje jedntlivé způsby výživy živčichů u hlavních taxnů bezbratlých pjmenuje jejich význam v přírdě hetertrfie a její frmy ptravní řetězce vztahy mezi druhy PT 5 Základní pdmínky živta, Eksystémy PT 6 Kritické čtení zhdntí význam živčichů v přírdě i pr člvěka, uplatňuje zásady bezpečnéh chvání ve styku s živčichy rzlišuje hlavní druhy dmestikvaných živčichů a vysvětlí jejich význam pr člvěka přehled dmestikvaných druhů Dějepis nelit, včela mednsná, burec starvěké civilizace mrušvý děj Práce s labratrní techniku - praktické labratrní cvičení vybere a prakticky využívá vhdné lupa pracvní pstupy, přístrje, zařízení a mikrskp a jeh histrie pmůcky pr knání knkrétních labratrní pmůcky pzrvání, měření a experimentů Jedntlivé labratrní zpracuje prtkl cíli, průběhu a práce z přírdpisu: výsledcích své experimentální práce a typy buněk zfrmuluje v něm závěry, k nimž rganely v buňkách dspěl trichmy rstlin vyhledá v dstupných infrmačních fyzilgické děje, např. zdrjích všechny pdklady, jež mu c smtické děje nejlépe pmhu prvést danu pzrvání prvků ze experimentální práci sennéh nálevu ddržuje pravidla bezpečné práce a chrany živtníh prstředí při slžení těla členvců experimentální práci Jedntlivé labratrní v mdelvé situaci pskytne první práce z chemie: pmc při úrazu v labratři filtrace destilace titrace vážení PT 1 - -rzvj schpnstí pznání, Hdnty, pstje, praktická etika PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí PT 6 - Práce v realizačním týmu, Chemie filtrace, destilace, Fyzika změny skupenství tercie Matematika převdy jedntek, matematické perace v R IVT WORD, PPT 33

3 PŘÍRODOPIS - SEKUNDA, 3 hdiny týdně Btanika; gelgie ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin dvdí na základě pzrvání uspřádání rstlinnéh těla d buňky přes pletiva až k jedntlivým rgánům během pzrvání dsud jemu neznámých druhů rstlin pjmenuje jedntlivé rgány u jedntlivých rgánů rzlišuje význam knkrétních typů rstlinných pletiv pr funkci jednduše vysvětlí funkci buněčných rganel rzlišuje těl nižších rstlin (stélku) d těla rstlin vyšších (krmus) ppíše vnitřní stavbu vegetativních rgánů vyšších rstlin uvede funkční suvislsti mezi nimi pjmenuje a ppíše vnější stavbu vegetativních rgánů BOTANIKA Stavba rstlinnéh těla stavba rstlinné buňky buněčné rganely stélka nižších rstlin základní typy rstlinných pletiv vegetativní a reprdukční - rgány křen, stnek, list mrflgie a jejich funkce vnitřní stavba křene, stnku a listu reprdukční rgány vyšších rstlin stavba květu krytsemenných pylení plzení hlavní typy vegetativních rgánů přeměna vegetativních rgánů PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí PT 6-Kritické čtení, Práce v realizačním týmu Chemie - částicvé slžení látek tercie, přírdní látky kvarta Fyzika O látkách, Světl sekunda Fyzilgie rstlin vymezí funkce rstlin nezbytné pr ftsyntéza PT 3 Evrpa a svět jejich živt dýchání stručně ppíše průběh ftsyntézy vdní hspdářství PT 5 Základní stručně ppíše průběh dýchání phlavní a nephlavní pdmínky živta, stručně ppíše vdní hspdářství rzmnžvání Vztah člvěka a rstliny prstředí, dá d suvislstí význam rstlinných Eksystémy, Lidské fyzilgických dějů pr atmsféru aktivity 6 Země a statní rganismy PT 6 Kritické čtení Chemie Chemie v našem živtě, vda a vzduch, chemické reakce, chemické rvnice tercie Fyzika Světl sekunda Rstliny výtrusné, rstliny semenné nahsemenné, rstliny semenné - krytsemenné rzlišuje základní systematické skupiny nižší rstliny - řasy PT 3 Evrpa a svět rstlin a určuje jejich význačné přechd rstlin na suš zástupce pmcí klíčů a atlasů přehled výtrusných rstlin PT 5 Základní rzliší hlavní druhy bylin, keřů a přehled semenných rstlin pdmínky živta, strmů a zařadí je d správnéh Vztah člvěka a ddělení, resp. třídy prstředí, Eksystémy, Lidské aktivity PT 6 Kritické čtení 14 Zeměpis gegrafické infrmace, bisféra, Integrace přírda splečnst, ČR přírdní pdmínky 8 Rzmnžvání rstlin pjmenuje rle jedntlivých částí reprdukční rgány vyšších reprdukčních rgánů v prcesu rstlin rzmnžvání stavba květu krytsemenných PT 1 - -rzvj schpnstí pznání, Hdnty, pstje, 6

4 uvede rzdíly mezi nephlavním a phlavním rzmnžváním u hspdářsky významných taxnů uvede hlavní způsby rzmnžvání pylení plzení pldy dužnaté a suché phlavní a nephlavní rzmnžvání amitóza, mitóza, meióza praktická etika PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí, Eksystémy, Lidské aktivity PT 6 Kritické čtení Chemie slžení látek Matematika přirzená čísla, dělitelnst, prcenta, celá čísla sekunda HOUBY A LIŠEJNÍKY rzpzná naše nejznámější jedlé a huby - stavba, základní jedvaté huby s pldnicemi a prvná charakteristika je pdle charakteristických znaků významní zástupci ppíše stavbu huby zásady sběru a knzumace uvede příklady nejznámějších jedlých hub hub nebezpečí travy jedvatými určí jedntlivé huby pdle hubami, 1. pmc charakteristických znaků práce s atlasem vyjmenuje jedvaté huby saprfytismus uvědmuje si nebezpečí záměny s parazitismus jedlými hubami pdbnéh vzhledu ptravní řetězce pracuje s atlasem hub lišejníky - stavba, základní vysvětlí různé způsby výživy hub a charakteristika jejich význam v eksystémech a míst v ptravních řetězcích významní zástupci bjasní funkci dvu rganismů ve význam v přírdě stélce lišejníků ppíše stavbu lišejníku vysvětlí pjem symbióza zhdntí rli lišejníků v přírdě PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí, Eksystémy, Lidské aktivity PT 6 Kritické čtení Tvrba mediálníh sdělení Chemie slžení látek Zeměpis bisféra, ČR přírdní pdmínky kvarta 4 GEOLOGIE Stavba, půvd a vývj Země vysvětlí pstavení Země ve vesmíru názry na půvd vesmíru rzlišuje idealistický a materialistický úhel phledu na vznik vesmíru ppíše seismický mdel planety s pchpením vztahů mezi jedntlivými slžkami spjuje vznik hydrsféry s tepltu názry na vznik vesmíru, Sluneční sustavy vědy Zemi stavba Země - kůra, plášť, jádr, astensféra, seismický mdel planety, hydrsféra, atmsféra, litsféra PT 3 Evrpa a svět PT 5 Základní pdmínky živta, Vztah člvěka a prstředí, Eksystémy, Lidské aktivity PT 6 Kritické čtení Tvrba mediálníh sdělení Chemie - slžení látek Fyzika silách, látkách, fyzika zemské atmsféry kvarta., elektrmagnetické jevy, Země a vesmír kvarta Zeměpis Planeta Země, litsféra, hydrsféra, atmsféra, bisféra, pedsféra, světvý

5 ceán Matematika Přirzená čísla, dělitelnst, prcenta, celá čísla sekunda, kružnice, kruh tercie Dějepis člvěk v dějinách Vnitřní gelgické děje uvede d suvislstí seismický mdel planety s vnitřními gelgickými ději na příkladech ukáže prvázanst mezi spečnu činnstí, zemětřesením a phybem litsférických desek ppíše stavbu spky na příkladech ukáže, že katastrfy způsbené zemětřesením spečnu činnstí, tsunami suvisí s vnitřními gelgickými ději vysvětlí rzdíly mezi typy defrmací na příkladech ukáže, jak tektnické děje suvisí s vývjem pvrchu planety na příkladech uvede suvislsti mezi spečnu činnstí a phybem litsférických desek se vznikem vyvřelých hrnin vyjmenuje zástupce vyvřelých hrnin a zhdntí jejich pužití člvěkem na příkladech vysvětlí vztah mezi zvětráváním, erzí a vznikem usazených hrnin vzhledem k hrninvému cyklu ppíše jedntlivé typy erzí a zvětrávání na příkladech vyjmenuje usazené hrniny a zhdntí jejich pužití člvěkem phyb kntinentů Wegenerva terie litsférické desky, rift, subdukční zóna, středceánský hřbet, knvekční prudění spečná činnst - vulkán, štítvá spka, stratvulkán, andezitvá spka, kráter, spuch, magmatický krb, pyrklastika zemětřesení hypcentrum, epicentrum, tsunami, Richterva stupnice Tektnika PT 3 Evrpa a svět PT 5 Vztah člvěka a prstředí PT 6 Interpretace vztahu mediálníh sdělení a reality Fyzika energie, skupenství kvarta Zeměpis planeta Země, litsféra křehké defrmace zlmy, psun, PT 3 - Evrpa a svět přesmyk, pkles, hrásť, příkpvá prpadlina, rift PT 5 Vztah člvěka plastické defrmace vrása, a prstředí, lidské synklinála, antiklinála, příkrvy aktivity a prblémy ŽP PT 6 Interpretace vztahu mediálníh sdělení a reality Fyzika tepltě, látkách, silách, síla, tlak v kapalinách a plynech, phyb 7.r. Zeměpis planeta Země, litsféra Hrniny a jejich půvd vyvřelé hrniny výlevné, hlubinné čedič, gabr, rylit, žula, andezit, znělec zvětrávání fyzikální, chemické, bilgické, význam zvětrávání, krasvé jevy erze vdní, ledvcvá, větrná usazené hrniny vrstva, suvrství, vznik, zpevněné, nezpevněné, úlmkvité, rgangenní, chemgenní slepenec, pískvec, puka, PT 3 Evrpa a svět PT 5 Vztah člvěka a prstředí, lidské aktivity a prblémy ŽP Chemie částicvé slžení látek Fyzika tepltě, látkách, - Zeměpis planeta Země, litsféra PT 3 Evrpa a svět PT 5 Vztah člvěka a prstředí, lidské aktivity a prblémy ŽP Chemie částicvé slžení látek Fyzika tepltě, látkách, -

6 na příkladech uvede vztah mezi vznikem jedntlivých typů hrnin vzhledem k hrninvému cyklu ppíše vliv tlaku, teplty a času na míru metamrfózy vyjmenuje přeměněné hrniny a zhdntí jejich pužití člvěkem křemenec, vápenec, lignit, uhlí, travertin, buližník přeměněné hrniny metamrfóza, kntaktní, reginální, činitelé přeměny teplta, tlak, čas hrninvý cyklus fylit, svr, pararula, rtrula, mramr, amfiblit Minerály, jejich rzdělení, vznik a význam rzlišuje rzdíl mezi hrninu a vznik minerálů krystalizace nerstem z magmatu, srážení z rztků, prvná mechanismus vzniku metamrfóza, zvětrávání, činnst minerálů se vznikem jedntlivých rganismů typů hrnin charakterizuje jedntlivé typy krystalvých sustav sestaví mdel s typický pr jedntlivé krystalické sustavy, spjuje krystalvé sustavy s příklady nerstů uvede vztah mezi husttu a hmtnstí nerstů na příkladech uvede fyzikální a chemické charakteristiky nerstů s jejich praktickým pužitím člvěkem tvrdst, kujnst, rzpustnst, elektrická vdivst fyzikální vlastnsti minerálů krystalvé sustavy - ksčtverečná, jednklnná, trjklnná, čtverečná, krychlvá, šesterečná hustta tvrdst Mhsva stupnice, štěpnst, kujnst barevnst, lesk, prpustnst světla Zeměpis planeta Země, litsféra PT 3 Evrpa a svět PT 5 Vztah člvěka a prstředí, lidské aktivity a prblémy ŽP Chemie - částicvé slžení látek Fyzika tepltě, látkách, - Zeměpis planeta Země, litsféra PT 3 Evrpa a svět PT 5 Vztah člvěka a prstředí Chemie -částicvé slžení látek, prvky, slučeniny, peridická sustava prvků Fyzika tepltě, látkách, - Zeměpis planeta Země, litsféra Matematika bjemy a pvrchy těles - jehlan kvarta 1 3 na příkladech uvede chemické charakteristiky nerstů s jejich praktickým pužitím člvěkem rzpustnst ve vdě a v kyselinách, nersty jak zdrj materiálu pr průmysl chemické vlastnsti nerstů chemické slžení nerstů a jeh vliv na zařazení d mineralgickéh systému 1 rientuje se v rzdělení nerstů pdle chemickéh slžení rzezná jedntlivé vybrané nersty aplikuje pznatky fyzikálních a chemických vlastnstech nerstů na jejich určvání vysvětlí vznik nerstných lžisek vyjmenuje surviny typické pr ČR vyjmenuje nerstné surviny pr různá průmyslvá dvětví, uvede příklady vysvětlí termín nebnvitelné zdrje na příkladech ppíše výrbu elektrické energie s tradičními zdrji uhlí tepelné elektrárny, s uranem jaderné elektrárny na příkladech uvede, jak je těžba nerstných survin významným zásahem d krajiny i živtníh prstředí mineralgický systém prvky, sulfidy, halgenidy, xidy, uhličitany, sírany, fsfrečnany, křemičitany, rganické minerály příklady jedntlivých nerstů lžiska a jejich vznik magmatickéh půvdu, hydrtermální lžiska, metasmatická, sedimentární, metamrfní surviny v Čechách fsilní paliva uhlí, rpa, zemní plyn, asfalt radiaktivní surviny smlinec, uran rudní surviny nerudní surviny grafit, jíly, písky, vápence Chemie značky prvků a vzrce anrganických látek 3 1 Histrie Země

7 rzlišuje idealistický a materialistický úhel phledu na histrii Země analyzuje vztah mezi pznávacími mžnstmi lidí v jedntlivých etapách a jejich teriemi na vznik a vývj Země vysvětlí, jak vědecké pznání suvisí s překnáváním dříve vyslvených hyptéz lidské pznání Zemi mýty, nábženské představy vědecké přístupy: starvěku Herdts, středvěk Agricla, renesance Sten, Arduin, Huttn 18. stl. William Smith, G. Cuvier, J. B. Lamarc 19. stl. Darwin sučasné pznání v suvislsti s vědeckými pznatky charakterizuje jedntlivé etapy gelgickéh vývje Země jedntlivé etapy vývje vysvětlí jak nepřetržitý a dluhdbý sled událstí, které se zapsaly d sučasné pdby planety vysvětlí vývj planety ve všebecných a neddělitelných suvislstech např. vývj atmsféry v suvislsti s jedntlivými živtními frmami rganismů (ftsyntéza, kyslík a xid uhličitý) Gelgický vývj České republiky charakterizuje jedntlivé etapy gelgickéh vývje Země vzhledem k území ČR etapy vývje Země vysvětlí jak nepřetržitý a dluhdbý sled událstí, které se zapsaly d sučasné pdby našeh území ppíše vývj ČR ve všebecných a neddělitelných suvislstech spjuje zvětrávání, erzi a půsbení člvěka na vznik a kvalitu půdy bjasní význam správné péče půdu vysvětlí jedntlivé půdu hržující prcesy v suvislsti s člvěkem navrhuje mžnsti, jak přispět k chraně půdy na příkladech uvede, jak vnitřní gelgické děje, zvětrávání, erze a půsbení člvěka půsbí na vznik a kvalitu krajiny na příkladech uvede správu péči krajinu zná a vysvětlí jedntlivé krajinu hržující prcesy v suvislsti s člvěkem navrhuje mžnsti, jak přispět k chraně krajiny gelgický vývj Země prahry, starhry, prvhry, druhhry, třetihry, čtvrthry jejich charakteristiky vzhledem k vývji živta, gelgickým dějům, vývji atmsféry Český masiv starhry: hercynidy, variské vrásnění, mldanubikum, kadmské vrásnění; prvhry: Barrandien, variské vrásnění; druhhry: usazvání hrnin, střídání mře a pevniny; třetihry: spečná činnst, akce spjené s alpinským vrásněním; čtvrthry: ledvec, říční terasy Západní Karpaty alpinské vrásnění PT 3 Evrpa a svět PT 5 -Eksystémy, Vztah člvěka a prstředí, Základní pdmínky živta PT 6 Lidské vztahy Zeměpis Planeta Země, litsféra, hydrsféra, atmsféra, bisféra, pedsféra, světvý ceán Dějepis člvěk v dějinách - Výchva k bčanství věda a její význam pr člvěka PT 5 Vztah člvěka k prstředí Zeměpis litsféra, planeta Země, ČR a přírdní pdmínky kvarta Pedlgie faktry vlivňující vznik půdy PT 5 Vztah člvěka abitické: matečná hrnina, terén, k prstředí klima,čas; bitické: činnst Zeměpis litsféra, rganismů planeta Země typy půd černzemě, hnědé, ČR a přírdní půdy, pdzly pdmínky kvarta 1 péče půdu vymezení hržujících prcesů: erze plšná, hlubkvá, znečištění, kyselé deště, hutnění těžku mechanizací, výstavba Krajina a její funkce funkce krajiny-užitná, estetická, stabilizující, udržující diverzitu, utvářející kulturní identitu krajinné typy: pdle půdy a reliéfu: nížiny, pahrkatiny, hry a hrská pdhůří; pdle zachvání krajinnéh rázu: harmnická, prušená; umělecké: klasická, rmantická, ksmická změny středevrpské krajiny tvrba krajiny vlivy: stav splečnsti, hspdaření s přírdními zdrji - půda, vda, surviny, míst, revitalizace, rekultivace PT 1 - PT 5 Vztah člvěka k prstředí Zeměpis litsféra, planeta Země, ČR a přírdní pdmínky kvarta

8 Integrvaný vzdělávací br Výchva ke zdraví ze vzdělávací blasti Člvěk a zdraví ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ Průřezvá témata, UČIVO VÝSTUPY přesahy a vazby Látkvé slžení živé hmty, příjem a zpracvání ptravy vysvětlí, že slžení těla všech frem prvky rgangenní, stpvé PT 1 Sebepznání a rganismů na Zemi má splečné anrganické látky např. H O, sebepjetí, základy NaCl, CO, rganické látky tuky, Seberegulace a vysvětlí rzdíly mezi prvkem, cukry, bílkviny anrganicku a rganicku látku vitamíny na příkladech uvede vztah mezi Liebigův zákn minima stavbu svéh těla a látkami, které přijímá v ptravě, dýchá a vylučuje na příkladech uvede nezbytnst a nepstradatelnst všech stavebních prvků a látek, ppíše rizika nedstatku knkrétní látky uvede nezbytnst a nepstradatelnst všech stavebních prvků a látek vysvětlí jejich zdrje v ptravě ppíše rizika nedstatku knkrétní látky ppíše vztah trávicí sustavy k úpravě tuků, cukrů a bílkvin a transprtu živin k buňkám těla účinně aplikuje pravidla správné výživy dkáže sestavit jídelníček respektující pravidelnst a vyváženst v příjmu ptravy uvědmuje si rizika pramenící z nesprávných stravvacích návyků vyhledává v dstupných zdrjích infrmace k prblematice zdravé výživy živiny trávicí sustava její stavba a funkce stravvací návyky ptraviny nemci trávicí sustavy anrexie, bulimie bezita Rizika hržující zdraví a jejich prevence - patgenní mikrrganismy mikrrganismy becně prkarytická buňka eukarytická buňka viry bakterie patgenní prvci patgenní huby(fungi) epidemie, pandemie AIDS imunita dvdí suvislsti mezi půvdci různých chrb a jejich zařazením d systému uvede příklady nemcí způsbené mikrrganismy rzlišuje stavební rganizaci viru, bakterie účinně aplikuje pravidla základní hygieny chápe vztah mezi antigenem a brannými mechanismy lidskéh těla Zdravý způsb živta a péče zdraví, první pmc seberganizace PT 3 Jsme Evrpané PT 4 Pdpra 4 multikulturality PT 5 Základní pdmínky živta PT 6 Práce v realizačním týmu Chemie částicvé slžení látek tercie, přírdní látky kvarta Výchva k bčanství věda její význam pr člvěka Dtace hdin 8 PT 1 Sebepznání a sebepjetí, Seberegulace a seberganizace, Mezilidské vztahy PT Občan, bčanská splečnst, stát 8 PT 4 Lidské vztahy PT 5 Základní pdmínky živta, Lidské aktivity a prblémy ŽP PT 6 Práce v realizačním týmu

9 chápe význam prevence a bezpečnsti během práce, sprtu a zábavy je schpen pskytnut první pmc při krvácení, úpalu, úžehu, ppáleninách, pleptání, zlmeninách, úrazu elektrickým prudem, ztrátě vědmí prakticky je schpen přivlat dbrnu pmc při pžáru, dpravní nehdě, úrazu ppíše nebezpečí txických látek jedů, alkhlu, niktinu, drg v suladu se zdravtními riziky uvede záknné a právní nrmy pskytne první pmc při předávkvání prevence, bezpečnst práce, první pmc, záknné nrmy důležitá telefnní čísla a pstup při hlášení nehd všeh druhu typy krvácení, mechanismus přirzené zástavy krvácení, první pmc při krvácení, bvazy úpal, úžeh a první pmc pleptání, ppáleniny a první pmc typy zlmenin a první pmc, fixace úrazy elektrickým prudem a první pmc ztráta vědmí, zástava dýchání a srdeční činnst živvací pstupy, masáž srdce a umělé dýchání txické látky, prevence a první pmc drgy a jejich půsbení na nervvu sustavu niktinismus alkhl a alkhlismus, první pmc při předávkvání tvrdé drgy, první pmc při předávkvání léky a jejich zneužívání, první pmc při předávkvání Výchva k bčanství rdina, vnitřní svět člvěka a sbní rzvj, lidská setkání, vztahy mezi lidmi, kulturní živt sekunda Tělesná výchva hudba a phyb, význam phybu pr zdraví, zdravtně rientvaná zdatnst sekunda PT 3 Evrpa a svět, Jsme Evrpané PT 4 Lidské vztahy, Etnický půvd, Pdpra multikulturality PT 6 Práce v realizačním týmu, Kritické čtení, psluchání a pzrvání mediálních sdělení 10 3

10 PŘÍRODOPIS - TERCIE, hdiny týdně Eklgie a bilgie bratlvců a člvěka ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin EKOLOGIE Splečenstva, ppulace, přírdní rvnváha, přirzené a umělé eksystémy uvede příklady výskytu rganismů v abitické faktry určitém prstředí a vztahy mezi nimi les, ple, luka, rybník, řeka rzlišuje význam jedntlivých faktrů mutualismus,predace, prstředí pr rzšíření druhů na Zemi parazitismus, kperace, rzlišuje základní typy eksystémů kmenzalismus, amenzalismus analyzuje vztahy mezi druhy ve splečenstvu ppulace, splečenstv rzlišuje a uvede příklady systémů eksystém a jeh vývj rganismů - ppulace, splečenstva, zákn minima eksystémy - a bjasní na základě eklgická valence příkladu základní princip existence živých a neživých slžek eksystému, definuje hlavní eklgické termíny uvede příklady ppulací, splečenstev, eksystémů analyzuje vztah živá - neživá přírda vysvětlí pdstatu jednduchých ptravních řetězců v různých eksystémech a zhdntí jejich význam pjmenuje hlavní typy ptravních řetězců analyzuje ptravní vztahy mezi jedntlivými články PT 3 Evrpa a svět nás zajímá,objevujeme Evrpu a svět PT 5-Eksystémy, Vztah člvěka a prstředí, Základní pdmínky živta, Lidské aktivity a prblémy ŽP PT 6-Tvrba mediálníh sdělení Matematika celá čísla Zeměpis Planeta Země, bisféra ČR a přírdní pdmínky kvarta typy výživy -auttrfie, hetertrfie, mixtrfie mnivrie, herbivrie, carnivrie ptravní řetězce 4 Vliv člvěka na eksystémy, glbální prblémy lidstva, chrana a tvrba živtníh prstředí uvede příklad kladných i záprných vlivů člvěka na živtní prstředí a příklady narušení rvnváhy eksystému ppíše záprné půsbení člvěka na přírdu naznačí, jak by knkrétní jedinec mhl přispět k řešení prblémů uvědmuje si vysvětlí ptřebu záknné chrany přírdy chráněná krajinná území: bisférické rezervace, nárdní parky, CHKO, přírdní rezervace, přírdní památky, naučné stezky dkáže lkalizvat na mapě ČR v reginu škly zná chráněná krajinná území zvláště chráněná území glbální prblémy chrany přírdy skleníkvý efekt, ppulační explze, vliv průmyslu a zemědělství jedntlivá dvětví lidské činnsti pškzující živtní prstředí dpady a jejich zpracvání cyklus vdy, xidu uhličitéh, fsfrečnanů, dusíku rganizace pdprující chranu živtníh prstředí zákny na chranu živtníh prstředí chráněná krajinná území: bisférické rezervace, nárdní parky, CHKO, přírdní rezervace, přírdní památky, naučné stezky BIOLOGIE OBRATLOVCŮ Obratlvci PT 3 Evrpa a svět nás zajímá,objevujeme Evrpu a svět PT 5-Eksystémy, Vztah člvěka a prstředí, Základní pdmínky živta, Lidské aktivity a prblémy ŽP PT 6-Tvrba mediálníh sdělení Chemie -Chemie v našem živtě Zeměpis Planeta Země, bisféra, Hspdářské prstředí tercie ČR a přírdní pdmínky kvarta

11 prvná vnitřní a vnější stavbu vybraných živčichů a vysvětlí funkci jedntlivých rgánů rzlišuje stavbu těla rstlin, hub a živčichů z hlediska základních fyzilgických funkcí pjmenuje hlavní živčišné rgány a vysvětlí jejich funkci rzlišuje a prvnává jedntlivé skupiny živčichů, určuje vybrané živčichy, zařazuje je d hlavních taxnmických skupin rzliší význačné zástupce hlavních taxnů bratlvců cituje pužívá ppulárně naučnu literaturu, která mu může pmci při pznávání živčichů na základě pzrvání dvdí základní prjevy chvání živčichů v přírdě, na příkladech bjasní jejich způsb živta a přizpůsbení danému prstředí rzlišuje základní prjevy chvání u hlavních taxnů, zejména epigamní chvání, teritriální chvání, agresivitu rzlišuje chvání přirzené d stresvéh pdle stavby těla a chvání dhadne přirzené prstředí živčicha zhdntí význam živčichů v přírdě i pr člvěka, uplatňuje zásady bezpečnéh chvání ve styku se zvířaty rzlišuje jedntlivé způsby výživy bratlvců u hlavních taxnů pjmenuje jejich význam v přírdě rzlišuje hlavní druhy dmestikvaných živčichů a vysvětlí jejich význam pr člvěka živčišná buňka hlavní typy tkání rgánvé sustavy rgány a jejich funkce strunatci pláštěnci bezlebeční bratlvci kruhústí paryby ryby bjživelníci plazi ptáci přehled základních, ppulárně naučných titulů chvání živčichů epigamní, teritriální, vyvlané metablickými ptřebami, branné, kmfrtní, sciální učení živčichů instinkty a reflexy hetertrfie a její frmy ptravní řetězce vztahy mezi druhy přehled dmestikvaných druhů PT 1 Rzvj schpnstí pznání PT 3 - Objevujeme Evrpu a svět PT 5 Eksystémy, Vztah člvěka a prstředí, Základní pdmínky živta, Lidské aktivity a prblémy ŽP PT6 - Tvrba mediálníh sdělení, Práce v realizačním týmu Matematika celá čísla Zeměpis Planeta Země, bisféra, Hspdářské prstředí tercie ČR a přírdní pdmínky kvarta rzlišuje a prvnává jedntlivé skupiny živčichů určuje vybrané živčichy zařazuje je d hlavních taxnmických skupin Savci vnější stavba těla savců vnitřní stavba těla savců vejcrdí - ptakřitní živrdí - vačnatci, placentálvé hmyzžravci letuni chudzubí hldavci šelmy plutvnžci kytvci chbtnatci lichkpytníci sudkpytníci primáti přehled základních, ppulárně naučných titulů PT1 Rzvj schpnstí pznání PT3 - Objevujeme Evrpu a svět PT 5 Eksystémy, Vztah člvěka a prstředí, Základní pdmínky živta, Lidské aktivity a prblémy ŽP PT6 - Tvrba mediálníh sdělení, Práce v realizačním týmu Zeměpis Planeta Země, bisféra, atmsféra, hydrsféra, Hspdářské prstředí tercie ČR a přírdní

12 pdmínky kvarta PŘÍRODOPIS - KVARTA, hdiny týdně Integrvaný vzdělávací br Výchva ke zdraví ze vzdělávací blasti Člvěk a zdraví ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Průřezvá témata, přesahy a vazby Dtace hdin Fylgeneze člvěka vysvětlí evluci člvěka jak nedílnu sučást vývje všech živčišných druhů rzlišuje a prvnává jedntlivé vývjvé typy člvěka vzhledem k sapientaci a hminizaci evluce fylgeneze, ntgeneze vývjvé typy člvěka hminizace, sapientace PT 1 Rzvj schpnstí pznávání, Pznávání lidí, Mezilidské vztahy PT - Občan, bčanská splečnst a stát PT 4 Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický půvd, Princip sciálníh smíru a slidarity PT 5 Lidské aktivity a prblémy ŽP PT 6- práce v realizačním týmu Dějepis Nejstarší civilizace, člvěk v dějinách, pčátky lidské splečnsti Výchva k bčanství pdbnst a dlišnst lidí, živt ve splečnsti, lidská setkání Rzmnžvání

13 uvede rzdíly mezi nephlavním a phlavním rzmnžváním živčichů pjmenuje rle jedntlivých částí reprdukčních rgánů v prcesu phlavníh rzmnžvání živčichů phlavní a nephlavní rzmnžvání amitóza, mitóza, meióza gamety, gnády PT 1 Hdnty, pstje, praktická etika, Pznávání lidí, Mezilidské vztahy Kmunikace,Sebepz nání a sebepjetí PT 3 -Evrpa a svět 4 PT 4 - Lidské vztahy, Etnický půvd PT 5 - Lidské aktivity a prblémy ŽP Chemie deriváty uhlvdíků, přírdní látky kvarta Dědičnst a prměnlivst rzlišuje termíny variabilita a dědičnst vysvětlí chemicku pdstatu dědičnsti a variability umí vysvětlit fungvání záknů dědičnsti na jednduchých příkladech (dědičnst krevních skupin, dědičnst phlavně vázaných chrb) genetika, variabilita, dědičnst DNA znak, gen, alela dminance, recesivita, chrmzmy Mendelvy zákny genetika ppulací hybrid, křížení, heterzygt, hmzygt Stavba a funkce lidskéh těla, rizika hržující zdraví a jejich prevence PT 1 Hdnty, pstje, praktická etika, Mezilidské vztahy Kmunikace PT - Občan, bčanská splečnst a stát PT 4 Kulturní diference Lidské vztahy, Etnický půvd PT 5 Základní 10 pdmínky živta Chemie -deriváty uhlvdíků, přírdní látky, havárie s únikem nebezpečných látek Matematika celá čísla Výchva k bčanství Lidská práva, Živtní styl a zdraví tercie

14 ppíše stavbu jedntlivých částí lidskéh těla vysvětlí funkci jedntlivých rgánů a rgánvých sustav využívá znalstí pr pchpení prcesů dehrávajících se ve vlastním těle zná a na příkladech uvede prevenci a bezpečnst během práce, sprtu a zábavy využije tpgrafii lidskéh těla k pskytnutí první pmci (šetření zlmenin, krvácení, dřenin), pzná nebezpečí zánětu slepéh střeva, umí zastavit průjem dítěte, resp. rzehnat zácpu, dkáže snížit hrečku a využít chranné půsbení zvýšené teplty uvede rizikvé faktry hržující zdraví usiluje zdravý živtní styl uvede význam chrany před přensnými a nepřensnými chrbami, chrnickým nemcněním a úrazy účinně aplikuje pravidla správné výživy dkáže sestavit jídelníček respektující pravidelnst a vyváženst v příjmu ptravy uvědmuje si rizika pramenící z nesprávných stravvacích návyků dkáže vyhledat v knihách i na internetu zdrje infrmací k dané tematice aktivně se zapjuje d prgramů pdprujících zdraví stavba a funkce lidskéh těla sustava pěrná a phybvá sustava trávicí sustava dýchací sustava běhvá sustava vylučvací sustava kžní sustava nervvá, stres a jeh vliv na zdraví smyslvé rgány sustava hrmnální sustava rzmnžvací, tělesné změny v bdbí puberty slžky zdravéh živtníh stylu vliv vnějšíh prstředí na zdraví člvěka návykvé látky právní rizika Učiv rgánvých sustavách je dále dplňván pdrbným přehledem rizik spjených s jedntlivými rgánvými sustavami. Orgánvé sustavy se v tmt rčníku prbírají v plném rzsahu, tj. stavba, funkce, zvláštnsti jedntlivých sustav v ntgenezi člvěka, nemci a rizika vyplývající z nerespektvání zdravéh živtníh stylu PT 1 Sebepznání a sebepjetí PT - Občan, bčanská splečnst PT 5 Základní pdmínky živta, Eksystémy PT 6 -Tvrba mediálníh sdělení Matematika přirzená čísla a dělitelnst, svá suměrnst Fyzika měříme a vážíme Tělesná výchva: význam phybu pr zdraví tercie 35 Ontgeze člvěka, sbnstní a sciální rzvj rzlišuje rzdíly mezi meiózu a mitózu ppíše stavbu jedntlivých částí phlavní sustavy muže a ženy vysvětlí funkci vaječníků a varlat v suvislsti s vývjem spermie a vajíčka využívá znalstí pr pchpení prcesů dehrávajících se ve vlastním těle - znát záknitsti menstruačníh cyklu vzhledem k plánvanému rdičvství (pldné a nepldné dny, antikncepce, nutnst preventivních gyneklgických prhlídek) charakterizuje jedntlivé etapy ntgeneze se specifickými rysy jedntlivých vývjvých etap a jejich rizika vzhledem k sbnstnímu a sciálnímu rzvji jedntlivce meióza sustava rzmnžvací gametgeneze spermie, vajíčk prenatální vývj embrygeneze, rgangeneze pstnatální vývj jedntlivé živtní etapy nvrzenec, kjenec, batle, mladší a starší šklní věk, puberta, dspívání, dspělst, stáří a smrt specifické rysy jedntlivých vývjvých etap a jejich rizika vzhledem k sbnstnímu a sciálnímu rzvji jedntlivce PT 1 Hdnty, pstje, praktická etika, Sebepznání a sebepjetí, Seberegulace a seberganizace PT5 - Lidské aktivity a prblémy ŽP PT 6 -Práce v realizačním týmu Výchva k bčanství vnitřní svět 1 člvěka, sbní rzvj, rdina, zásady lidskéh sužití, živt ve splečnsti sekunda; živtní styl a zdraví tercie

15 rientuje se ve svých právech a pvinnstech týkajících vztahů mezi lidmi rientuje se ve svých právech a pvinnstech týkajících práv dítěte Vztahy mezi lidmi a frmy sužití záknné nrmy zajišťující vztahy mezi lidmi zákn rdině lidská a práva dítěte PT 1 - Psychhygiena, Kreativita, Pznávání lidí, Seberegulace a seberganizace PT Občan, bčanská splečnst a stát, Občanská splečnst a škla PT 3 Jsme Evrpané, Evrpa a svět PT 4 Pdpra multikulturality, Princip sciálníh smíru a slidarity Výchva k bčanství - sbní rzvj, rdina, zásady lidskéh sužití, živt ve splečnsti sekunda; živtní styl a zdraví, lidská práva tercie Hdnta a pdpra zdraví

16 rientuje se ve svých právech a pvinnstech týkajících se chrany zdraví jedntlivce chápe a zná důsledky rizikvéh chvání nedbalst, neddržení pravidel bezpečnsti práce, kuření, nadměrné pžívání alkhlu, účinky drg je schpen dát d suvislstí právní důsledky svéh rizikvéh chvání je schpen přivlat dbrnu pmc při pžáru, dpravní nehdě, úrazu práva a pvinnsti jedntlivce - prevence, bezpečnst práce záknné nrmy zajišťující chranu zdraví jedntlivce zdravtní pjištění důležitá telefnní čísla a pstup při hlášení nehd všeh druhu PT 1 Rzvj schpnstí pznání, Sebepznání a sebepjetí, Kmunikace PT Občan, bčanská splečnst a stát, Občanská splečnst a škla PT 3 Jsme Evrpané PT 4 Pdpra multikulturality PT 5 - Lidské aktivity a prblémy ŽP Výchva k bčanství živtní styl a zdraví tercie Tělesná výchva význam phybu pr zdraví sekunda a kvarta; zdravtně rientvaná zdatnst kvarta Chemie Chemie v našem živtě tercie, Havárie s únikem nebezpečných látek kvarta Anglický jazyk jídl sekunda Kmentář: V rzpracvaném vzdělávacím bsahu jsu bsaženy všechny pvinné údaje: výstupy, k výstupům přiřazené učiv a tematické kruhy průřezvých témat s náměty a knkretizací činnstí. Vzdělávací bsah je přehledně členěn d rčníků. Jedntlivé části vzdělávacíh bsahu jsu, pr lepší rientaci, rzděleny d tematických celků. Tt dělení není pvinné. Pvinnstí není ani uvádění, ze kteréh vzdělávacíh bru byly výstupy a učiv přejaty tt dělení služí puze pr lepší rientaci, případně kntrlu začlenění vzdělávacíh bsahu RVP d ŠVP. Očekávané výstupy z RVP ZV si škla rzpracvala d knkrétnější pdby rzpracvané čekávané výstupy. Stejně tak si blíže rzpracvala i učiv přidělené k jedntlivým výstupům, resp. celkům. Nepvinným údajem jsu přesahy a vazby. Přehled přesahů a vazeb služí nejvíce učitelům. Díky takvému přehledu v každém vyučvacím předmětu mhu vyučující srvnat prbíraná témata, dmluvit se, kd a d jaké hlubky bude daný prblém prbírat, a ujasní si, kd s prblematiku začíná a kd již navazuje. Dalším nepvinným údajem je uvedení hdinvé dtace pr jedntlivé tematické celky. Jak již byl uveden výše, škla si tent přehled vytvřila pr vnitřní ptřebu a ve finální verzi ŠVP tent údaj zveřejněn nebude. Hlavním důvdem je, že v případě mimřádných situací by nemusel být časvý plán beze zbytku splněn, a škla by tak prušvala ŠVP.

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. pro. osmileté gymnázium Šklní vzdělávací prgram pr smileté gymnázium 1. Identifikační údaje 1.1 Předkladatel Název škly: Gymnázium, Karviná, příspěvkvá rganizace Adresa: Mírvá 1442, Karviná - Nvé Měst, 735 06 IČ: 623 317 95 IZO:

Více

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362

PŘÍLOHA ŠVP ZV. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 PŘÍLOHA ŠVP ZV Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním pstižením ZŠ, ZUŠ a MŠ LOMNICE, TIŠNOVSKÁ 362 Nevyšlapanu cestu Obsah: A. Charakteristika ŠVP ZV 1. Charakteristika

Více

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP

Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP Minimální standard vzdělávání v sciální práci ASVSP B. Kmentvaný návrh bsahu studia Dále uvedená minimální kncepce bsahu studia sciální práce předpkládá, že dbrnu kvalifikaci pr samstatný výkn sciální

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Šklní rk: 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa škly, pr kteru platí tent MPP Jmén a příjmení ředitele Telefn na ředitele 573 380 682 Minimální preventivní prgram ZŠ praktická a ZŠ speciální

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 5.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1. PŘEDMĚT MATEMATIKA 1. stupeň R. Mašát, E. Tušvá

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň. Koterovská 85, 326 00 Plzeň. Akreditace vzdělávacího programu Ktervská 85, 326 00 Plzeň Akreditace vzdělávacíh prgramu ELEKTROTECHNIKA V INTELIGENTNÍCH STAVBÁCH Obr vzdělání: 26-41-N/.. Elektrtechnika 2 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje Vyšší dbrné škly... 3 Prfil

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Fakultní základní škla Dr.Milady Hrákvé a Mateřská škla Olmuc, Rţňavská 21 příspěvkvá rganizace Mateřská škla Radva 5, Olmuc dlučené pracviště Šklní vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání dlučenéh pracviště

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více