OBSAH CONTENT DER INHALT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH CONTENT DER INHALT"

Transkript

1 Číslo /2015

2 ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 INFORMACE O MEZINÁRODNÍM PROJEKTU ECO-SCHOOLS (EKOŠKOLY) PRO NOVÉ ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY OD V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ... 5 STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY... 6 JE PŮJČKA OSTUDA NEBO MŮŽE BÝT I ROZUMNÁ?... 6 JSME FINANČNĚ GRAMOTNÍ?... 7 ENERGIE... 7 DEN BEZ ELEKTŘINY... 7 PROJEKT POZNÁVEJME SE NAVZÁJEM... 8 DRÁHAŘ JANOŠEK PO EVROPĚ KRALUJE TAKÉ SVĚTU, DÍKY ČESKÉMU REKORDU...10 FENOMENÁLNÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH ŽÁKA ŠKOLY...12 SLOVO ZÁVĚREM...16 CONTENT IN INTRODUCTION... 2 A FEW FACTS ABOUT THE ECO-SCHOOLS INTERNATIONAL PROJECT FOR THE NEWCOMERS TO OUR SCHOOL... 3 THE FIREFLIES GLIMMER IN SEPTEMBER... 5 OUR STUDENTS READ AND WRITE NEWSPAPERS... 6 IS A LOAN JUST A SHAME OR CAN IT EVEN BE A RATIONAL THING?... 6 ARE WE FINANCIALLY LITERATE?... 7 ENERGY... 7 A DAY WITHOUT ELECTRICITY... 7 LET US GET TO KNOW ONE ANOTHER PROJECT... 8 THANKS TO THE CZECH RECORD THE TRACK BIKER JANOŠEK BECAME ALSO THE WORLD STAR AFTER HIS EXTRAORDINARY EUROPEAN SUCCESS...10 OUR PUPIL S PHENOMENAL SPORTING SUCCESS...12 TO CONCLUDE...16 DER INHALT EINLEITUNGSWORTE... 2 INFORMATIONEN ÜBER DAS INTERNATIONALE PROJEKT ECO-SCHOOLS (ÖKO-SCHULEN) FÜR NEUE SCHÜLER UNSERER SCHULE... 3 IM SEPTEMBER SCHIMMERN DIE LEUCHTKÄFER... 5 STUDENTEN LESEN UND SCHREIBEN ZEITUNGEN... 6 IST EINE ANLEIHE SCHANDE ODER KANN SIE AUCH VERNÜNFTIG SEIN?... 6 HABEN WIR FINANZ-GRUNDFÄHIGKEITEN?... 7 ENERGIE... 7 TAG OHNE STROM... 7 DAS PROJEKT LERNEN WIR UNS GEGENSEITIG KENNEN... 8 DANK DEM TSCHECHISCHEN REKORD HERRSCHT DER STRECKENRADFAHRER JANOŠEK NACH EUROPA AUCH ÜBER DIE WELT...10 EINZIGARTIGER ERFOLG IM SPORT UNSERES SCHÜLERS...12 WORTE ZUM SCHLUSS

3 SLOVO ÚVODEM IN INTRODUCTION EINLEITUNGSWORTE Milí čtenáři, dovolte, abych vás přivítal nad stránkami prvního čísla školního časopisu. Vychází již sedmnáctým rokem a pravidelně informuje každého čtvrt roku o všem, co se na naší škole děje. V době internetu, který je nepřeberným zdrojem informací, v době, kdy informace stará jen několik hodin bude za chvíli nahrazena novou, přinášíme informace staré třeba několik týdnů. Přesto však mají i v době, v níž nyní žijeme, svůj význam. Víte proč? Protože je nikde jinde nenajdete a největší význam mají často pro vás samotné. Mnozí z vás se nikdy na stránky novin nedostanou, což je, přiznejme si to, v dnešní době někdy často lepší. Chci se s vámi úvodem nového školního roku podělit o jednu zkušenost ještě z doby, kdy si většina z vás užívala prázdninového volna. Týká se adaptačního pobytu, jehož cílem je seznámit nově nastupující žáky s prostředím, které se jim stane na několik příštích let jejich druhým domovem. Mile mě překvapuje každým rokem větší účast a hlavně zájem žáků o školu projevující se stálými dotazy na vše školy se týkající. Adaptační pobyt se mi jeví jako věc, která se osvědčila a má své místo v životě školy. Co se však stále nedaří, je skutečnost, že žáci nastupující do prvních ročníků jevící se koncem prázdnin jako bezproblémoví, se už za několik týdnů lidově řečeno otrkají a zkouší, co všechno my učitelé, mistři a vychovatelé vydržíme a za jakou hranici jsme schopni ještě zajít, co vše tolerovat a co již ne. Uvědomte si, že středoškolské vzdělání již není jako základní vzdělání zákonnou povinností, ale v praxi se bez něj neobejdete. Někteří na to asi zapomínáte a činíte tak problémy především sami sobě. Záleží totiž pouze na vás, kdy jej získáte a kdy budete moci z naší školy odejít s výučním listem či maturitním vysvědčením v kapse. Nic dalšího snad nemusím dodávat. Ti, kdo chtějí, má slova pochopí a ostatní jejich pravdivost poznají, až již možná bude pozdě. Přeji úspěšný školní rok 2014/2015 a hodně hezkých chvil strávených nad stránkami našeho školního časopisu Mgr. Vítězslav Hulák za redakční radu 2

4 INFORMACE O MEZINÁRODNÍM PROJEKTU ECO-SCHOOLS (EKOŠKOLY) PRO NOVÉ ŽÁKY NAŠÍ ŠKOLY OD A FEW FACTS ABOUT THE ECO-SCHOOLS INTERNATIONAL PROJECT FOR THE NEWCOMERS TO OUR SCHOOL INFORMATIONEN ÜBER DAS INTERNATIONALE PROJEKT ECO-SCHOOLS (ÖKO-SCHULEN) FÜR NEUE SCHÜLER UNSERER SCHULE 1. titul titul titul Cílem tohoto mezinárodního environmentálního vzdělávacího programu je skloubit teoretické učivo ekologie s praktickými každodenními kroky, vykonávanými všemi žáky i zaměstnanci naší školy, směřujícími ke snižování ekologického dopadu chodu školy, zlepšování jejího vnitřního prostředí i jejího okolí, k uvědomování si dopadů svého jednání na kvalitu životního prostředí. Žáci identifikují environmentální problémy v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a odpovědného spotřebitelského chování, se kterými jsou každodenně konfrontováni, analyzují příčiny a důsledky těchto problémů a navrhují jejich řešení. Mezinárodním koordinátorem projektu Eco-schools je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education), byl zahájen v roce 1995 původně jen v zemích EU, dnes je téměř celosvětový. V současné době je v něm zapojeno již 56 zemí a v nich přes škol s více než 10 miliony žáků. Projekt Eco-schools je od školního roku 2005/2006 uveden v život i v České republice, jeho národním koordinátorem je Sdružení TEREZA Praha, které se v červnu 2005 stalo členem FEE a získalo tak oprávnění udělovat školám v ČR certifikáty Eco-schools. Projekt je časově neomezený, získaný titul Ekoškola se pak obhajuje dvakrát po dvou letech a potom každé čtyři roky. Před vstupem do tohoto velmi náročného mezinárodního projektu jsem vedl ekotýmy naší školy, složené, na rozdíl od ostatních škol soutěžících s maturanty, z žáků našich tříletých učebních oborů a přesto jsme na celostátních ekologických soutěžích obsazovali přední místa. V celostátní ekologické soutěži Slunce před tabulí jsme se umístili na třetím místě v České republice a z rukou pana ministra RNDr. Libora Ambrozka jsme dne 2. června 2003 převzali ocenění na Ministerstvu životního prostředí ČR, Praha 10, Vršovická 65. O slavnostním předávání cen a umístění škol na prvních třech místech v této soutěži byl uveřejněn článek v celostátním deníku MF Dnes ve středu na straně č. 2, věnované Jižní Moravě. Další ekologickou soutěž pořádala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava pod názvem Napájení Sluncem 2003, uskutečnila se 16. května 2003, naším úkolem bylo svépomocně sestrojit čtyři plně funkční solární elektromobily i tento velmi náročný technický úkol jsme s naším žákovským ekotýmem úspěšně zvládli. V další ekologické soutěži středních škol s názvem Energetické úspory na školách, kterou uspořádalo Středisko ekologické výchovy Krásensko ve dnech 9. a 10. prosince 2003, jsme obsadili 2. místo a pro školu jsme získali částku ,- Kč, kterou jsme využili k nákupu a instalaci odrazných hliníkových folií za radiátory ústředního topení, výměně kovových dveří nouzového východu školy za plastové, k opravě tepelné izolace šachty horkovodu. 3

5 O úspěchu našeho ekotýmu i v této soutěži podrobně referoval jeden z nejčtenějších celostátních deníků MF Dnes dne na straně C4. Po těchto nesporných úspěších jsme se rozhodnutím vedení školy ze dne předběžně přihlásili jako první škola v ČR do mezinárodního ekologického projektu Eco-schools, v září 2005 jsme pak podali oficiální přihlášku, naše škola se stala pilotní školou tohoto projektu. V červnu 2006 jsme obdrželi diplom za aktivní účast v projektu. V dubnu 2007 jsme jako první střední škola v České republice získali mezinárodní titul Ekoškola, který jsme znovu obhájili v květnu 2009 a následně v dubnu 2011 jsme opět jako první střední škola v České republice získali již třetí mezinárodní titul Ekoškola. V kategorii středních škol v České republice jsme v rámci tohoto mezinárodního ekologického projektu bezkonkurenčně stále nejúspěšnější školou. Toto prvenství si rozhodně nenecháme vzít a pilně se připravujeme na získání čtvrtého titulu mezinárodní Ekoškoly, jehož obhajoba nás čeká v květnu K dnešnímu dni je držitelem tohoto titulu pouze několik českých středních škol. K získání mezinárodního titulu Ekoškola musí být splněna řada postupných kroků máme akceschopný žákovský Ekotým, provádíme opakovaně ekologické audity v oblastech Odpady, Energie, Voda, Vnitřní a vnější prostředí školy nejen na dislokaci Jílová, ale také na všech třech našich odloučených pracovištích, vypracováváme dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé plány činnosti, máme obsahově i graficky velmi zdařilý 13 bodový Ekokodex školy, který je Sdružením TEREZA Praha dáván za příklad ostatním školám, vypracovali jsme systém třídění odpadů, průběžně velmi zodpovědně plníme více než 100 velmi náročných úkolů za každý školní rok, máme navázánu plodnou spolupráci s Odborem životního prostředí ÚMČ Brno-střed, s Odborem školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, s mnoha neziskovými ekologickými organizacemi, každoročně pořádáme Dny Země - Dny činu, uskutečňujeme Celoškolské konference k Projektu atd. Na naší škole, vzhledem k její velikosti a složitým organizačním vazbám, je Projekt realizován prostřednictvím Řídicího žákovského Ekotýmu a Poradního sboru, za spolupráce se všemi žáky i zaměstnanci školy. V jednotlivých třídách i učebních skupinách v dílnách a na jednotlivých patrech Domova mládeže jsou ustaveny dvoučlenné žákovské Ekohlídky. Ve školním roce 2006/2007 jsme rozšířili sortiment tříděných odpadů ze tří stávajících (papír, PET láhve, baterie) o hliník, sklo čiré i barevné. Ve školním roce 2007/2008 jsme do třídění odpadů zapojili i odloučená pracoviště a dále rozšířili jejich sortiment o železo a měď (dislokace Pražákova) a dřevěné piliny (dislokace Jahodová). Ve spolupráci s Magistrátem města Brna byly počátkem roku 2008 k dislokacím Jílová a Tučkova rozmístěny čtyři druhy velkoobjemových kontejnerů a to na papír, PET láhve, sklo čiré, sklo barevné. Koncem roku 2008 jsme z OŽP KrÚ Jm kraje získali větší množství vícekapacitních sběrných nádob na tříděný odpad a rozmístili jsme je v jednotlivých podlažích dislokace Jílová i na odloučených pracovištích. Od prvního září 2010 jsme podobně jako v celém statutárním městě Brně zavedli separování nového druhu odpadu a to nápojových kartonů, takzvaných tetrapaků, které ukládáme do společných sběrných nádob s PET láhvemi. V souvislosti s mým oceněním Výroční cenou Nadace Veronica, kterou jsem obdržel za dlouholetou obětavou práci při výchově mládeže k ochraně přírody na Krajské konferenci o ekologické výchově, konané dne 2. listopadu 2011 v Brně, dostala naše škola možnost získat peníze z Nadace Veronica na ekologické aktivity na naší škole na základě projektu, který jsem urychleně v následujících dnech vypracoval. Jeho součástí bylo získání 43 kusů plastových odpadních nádob s víky na tříděný odpad do vybraných učeben. Projekt byl bez výhrad akceptován, peníze z Nadace Veronica dorazily v prosinci 2011 na účet naší školy, nové nádoby jsme neprodleně objednali a začátkem ledna 2012 nám byly dodány. Nádoby jsme ihned opatřili nápisy a umístili je do většiny učeben školy. 4

6 Dalších šedesát vícekapacitních nádob na tříděný odpad jsme získali od autorizované obalové společnosti EKO - KOM a.s., a rozmístili je na jednotlivá podlaží všech čtyř dislokací naší školy. Věřím, že vysokou ekologickou angažovaností každého z nás, vynásobenou společným úsilím celé naší školy, prestižní mezinárodní titul Ekoškola v květnu 2015 opět se ctí obhájíme. O tento velmi ceněný mezinárodní certifikát Ekoškola jsme usilovali a o jeho obhajobu i v dalších letech budeme usilovat z toho důvodu, že naše škola se dlouhodobě věnuje ochraně životního prostředí, využívání obnovitelných zdrojů energie, třídění odpadů, má úspěšné zkušenosti z předchozích celostátních ekologických soutěží, a také proto, že nám pomůže upevnit dosavadní výborné jméno naší školy ve stále se stupňující tvrdé konkurenci ostatních středních škol. Na webové stránce naší školy v sekci Projekty, odkaz Eco-schools, uvádím další podrobné informace s fotodokumentací, na spodní liště naší webové stránky v sekci Pro studenty je odkaz Školní časopis, ve kterém mám již přes sedmdesát mých článků s ekologickou tématikou s fotodokumentací a dalšími podrobnostmi, vztahujícími se většinou k mezinárodnímu projektu Eco-schools. Národním koordinátorem mezinárodního projektu Eco-schools je Sdružení TEREZA Praha. V Brně dne PaedDr. Petr Duchek koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, předseda Poradního sboru a garant mezinárodního projektu Eco-schools V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ THE FIREFLIES GLIMMER IN SEPTEMBER IM SEPTEMBER SCHIMMERN DIE LEUCHTKÄFER 11. září se již tradičně stali z některých žáků naší školy dobrovolníci, kteří se účastnili celonárodní charitativní sbírky V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu. Světluška provází děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti. Přispívá na speciální pomůcky, jako jsou mluvící počítače či optické lupy, na vodicí psy, osobní asistenci pro zrakově postižené děti integrované do běžných škol. Podporuje zrakově postižené studenty. Financuje projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením. Tímto bych chtěla dobrovolníkům poděkovat. M. Bušková 5

7 STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY OUR STUDENTS READ AND WRITE NEWSPAPERS STUDENTEN LESEN UND SCHREIBEN ZEITUNGEN Podobně jako v loni, tak i letos, se naše škola, respektive žáci 2. ročníku průmyslovky ze třídy TD2. zúčastňují projektu, jehož název je uveden v nadpisu tohoto článku. Během dvou měsíců jsou žákům, studentům středních škol zadána celkem tři témata vycházející z aktuálního dění ve společnosti. Organizátor celé akce, jíž je vydavatelství Mafra, vybere nejlepší slohové práce, které pak každý den zveřejní v deníku Dnes, který je vedle Blesku nejčtenějším českým periodikem. Celá akce potrvá od do V jejím průběhu je navíc žákům zúčastněných tříd dodáván zdarma deník Dnes, na jehož stránkách se mohou seznámit nejen s aktuálním děním u nás i ve světě, ale také porovnat své vlastní výtvory s těmi nejlepšími od svých vrstevníků. Žáci se tak přímo podílejí na tvorbě novin a možná, že někdo z těch, jejichž článek zaujme čtenáře, se pak stane v budoucnu novinářem. Hlavním cílem celé akce je však vzbudit u žáků a studentů zájem o aktuální témata, která jsou stále objektem diskuzí Jak dopadla první dvě témata, z pohledu několika žáků naší školy, se můžete přesvědčit na stránkách školního časopisu. Co myslíte, zvládli byste to také? Mgr.Vítězslav Hulák za redakční radu JE PŮJČKA OSTUDA NEBO MŮŽE BÝT I ROZUMNÁ? IS A LOAN JUST A SHAME OR CAN IT EVEN BE A RATIONAL THING? IST EINE ANLEIHE SCHANDE ODER KANN SIE AUCH VERNÜNFTIG SEIN? Je to rozhodně složitá otázka. Jinak by na ni odpověděl ten, kdo ji nepotřebuje, protože má peněz dostatek a jinak ten, pro něhož je nezbytně nutná jen k samotné existenci v případě, že se dostane do finančních problémů. Pak je tu ale další, pro mě nejzajímavější skupina lidí, kteří by si sice půjčovat nemuseli, ale přesto tak činí. Ti by určitě odpověděli, že je to přeci běžná záležitost. Ale je tomu tak doopravdy? Tématu, k němuž směřuji, nahrává i samotná doba blížících se Vánoc. V tomto čase si právě poslední jmenovaní bezmyšlenkovitě berou půjčky, aby mohli prožít šťastné a veselé Vánoce, poté ale nastává nešťastnější a neveselejší splácení táhnoucí se mnohdy až do další vánoční půjčky. Ti šťastnější ji proloží ještě další splátkou na dovolenou u moře. A já si říkám, jestli to mají zapotřebí? Celý rok se honí kvůli pár dnům a nemyslí přitom na to, že může přijít situace, kdy budou peníze potřebovat na věci důležitější. Jenže ty nebudou, bude jen půjčka, která se v nenadálé situaci třeba zalepí další půjčkou a kolotoč se roztáčí Takové půjčky, půjčky které v prvopočátku neslouží k řešení opravdu podstatného problému, ale jen k rozmarům, jsou podle mě naprosto zbytečné. Za rozumnou půjčku považuji například hypotéku na dům, bez té se dnes obejde málokdo. Ale i zde platí pravidlo, že by ti, kteří si ji sjednávají, měli dopředu vědět, jestli budou mít z čeho splácet a budou schopni reagovat na nečekanou situaci, jakou představuje například ztráta zaměstnání. Vím, že v dnešní době je takzvaně normální si půjčit, ale normálnějším by mělo být i to, že lidé budou umět s penězi hospodařit. Martin Kincl, SŠ Polytechnická, Brno, Jílová 36g 6

8 JSME FINANČNĚ GRAMOTNÍ? ARE WE FINANCIALLY LITERATE? HABEN WIR FINANZ-GRUNDFÄHIGKEITEN? Člověk, který má větší nouzi s penězi nebo jeho přítel, tak si nějaké půjčí. Když si nějaké chceme půjčit, tak si většinou půjčujeme od blízkých přátel nebo příbuzných, ale musíme si uvědomit, co to vše obnáší! Nejdůležitější, v první řadě bude asi, kolik si chceme půjčit, jestli tu částku budeme moc splatit a dokdy. Přátelé či rodina vám půjčí, ale určitě po vás budou chtít co nejdříve požadovanou částku splatit, protože i oni musí z něčeho žít, platit účty atd. Když si půjčíme a potom zjistíme, že peníze nebudeme moc splatit do učeného termínu a omluvíme se tomu, kdo nám peníze půjčil, tak v nás například při další půjčce nemusí mít důvěru. Takže když budete znovu v nouzi s penězi, tak vám už nepůjčí. A co vás potom jako první napadne? Zajdete si půjčit do banky. V bance si půjčíte částku, ale většinou, jak to v dnešní době bývá, splatíte dvakrát tolik, kolik jste si půjčili. Tak co myslíte, je lepší si půjčit od přátel či rodiny, banky nebo si nepůjčovat vůbec? Robert Pantůček, SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g ENERGIE ENERGY ENERGIE V současné době žiji s rodiči v Nedvědici, která se nachází nedaleko obce Dolní Rožínka. Dolní Rožínka je známá těžbou uranu. V minulém roce jsme byli informováni o možnosti vybudování úložiště jaderného odpadu, které by bylo cca 15 km od Nedvědice. Tento plán se setkal se značným odporem místních obyvatel a na základě projeveného nesouhlasu s plánovaným záměrem vzniklo sdružení pod názvem Nechceme uložiště Kraví hora. Cílem tohoto sdružení je informovat o záměru a protestovat proti němu. Já sám jsem také odpůrcem vybudování úložiště, které by sice přineslo do okolních obcí finanční prostředky, ale na druhé straně by došlo k významnému zásahu do krajiny, poklesu cen místních nemovitostí, snížení rekreační a estetické hodnoty okolí a na místní obyvatele by to mohlo mít i zdravotní dopad. Podle mého názoru bychom měli více využívat obnovitelné zdroje energie, jako je např. sluneční, vodní či větrná a neničit si tak životní prostředí těžbou uranu a budováním úložišť jaderného odpadu. Martin Kincl, SŠ Polytechnická, Brno, Jílová 36 g DEN BEZ ELEKTŘINY A DAY WITHOUT ELECTRICITY TAG OHNE STROM V dnešní době vůbec nepřemýšlíme, jaké to asi bylo dřív, když lidé neznali elektřinu. Potřebu elektrické energie pro náš život si uvědomujeme každý den. Dnes si většina z nás vůbec nedokáže představit život bez ní. Když si představím den bez elektřiny, byl by to vlastně den bez ničeho. Bez počítačů, mobilů, televize a třeba i bez světla nebo tepla. Ale život bez toho všeho je přece jenom možný. V minulosti lidé elektřinu neznali, a proto jim ani nechyběla. 7

9 Já sám jsem rád, že žijeme v době, která využívá elektřinu. Když přijdu domů, můžu si rozsvítit světlo a nemusím svítit svíčkou. Důležité zprávy bychom se nedozvěděli z internetu či televize, ale pouze z novin nebo z vyprávění ostatních. Pro mě samotného je elektřina nepostradatelná a asi bych nechtěl žít v době, kdy lidé získali teplou vodu pouze tím, že si ji ohřáli na kamnech a nemohli si udělat popcorn v mikrovlnné troubě. Elektřina nám náš život hodně usnadňuje a zjednodušuje. Lidé stále vymýšlejí přístroje, které by udělaly nějakou práci za ně nebo jim ji nějak ulehčily a většinou se uplatňuje právě elektřina. Veškerá komunikace s okolním světem by nebyla možná a vlastně bychom se vrátili do situace, která převládala před sto lety. Lidé by se dovídali nové zprávy pouze z tisku. Problémy by nastaly hlavně proto, že jsme si všichni zvykli na život, ve kterém nám elektrické spotřebiče usnadňují práci. My dnes pouze stiskneme vypínač a ani si neuvědomujeme, kolik problémů se s objevením elektriky a elektrických spotřebičů vyřešilo a usnadnilo. Jakub Julínek, SŠ Polytechnická, Brno, Jílová 36g PROJEKT POZNÁVEJME SE NAVZÁJEM LET US GET TO KNOW ONE ANOTHER PROJECT DAS PROJEKT LERNEN WIR UNS GEGENSEITIG KENNEN Školní parlament na podzim letošního školního roku pro nás připravil projekt, pod názvem Poznávejme se navzájem. V rámci tohoto projektu se sejdeme celkem čtyřikrát. A první setkání připadlo na úterý 14. října. Na začátku dne jsme se všichni sešli u nás na škole v Akvárku. Dorazili také žáci a žákyně se Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucká. Seznamovali jsme se formou různých workshopů, zahráli jsme si pár her. Poté jme, byli rozděleni do třech skupin. Ve skupinách jsme vypracovávali různé úkoly, abychom se lépe poznali. Tyto aktivity byly zajímavé a čas určený na teoretickou část uplynul jako voda. Než jsme se nadáli, odcházeli jsme na druhou, pro nás atraktivnější část - na paintball. K paintballové hale je to kousek, je u nádraží. Po příchodu jsme se převlékli, prošli instruktáží a pak už konečně začínala první hra! V té jsme se seznámili s halou, naučili jsme se schovávat atd. A následovaly další hry, např. boj o kanystry (každý tým musel vybojovat co nejvíc kanystrů). Následující hra se jmenovala VIP. Jeden tým byli Asasíni a druzí policisté. V této hře šlo o to, aby policajti dostali určitou osobu k základně Asasínu. Poslední hra je jmenovala Stalingrad. Hrálo se šest proti dvanácti (Němci x Rusům) toto byla asi nejdelší a nejzajímavější hra ze všech. Všichni jsme se shodli, že toto byl výborný den. Těšíme se na další projektový den! 8

10 Aleš Ludvík a Marek Dobeš, MsZM1 9

11 DRÁHAŘ JANOŠEK PO EVROPĚ KRALUJE TAKÉ SVĚTU, DÍKY ČESKÉMU REKORDU THANKS TO THE CZECH RECORD THE TRACK BIKER JANOŠEK BECAME ALSO THE WORLD STAR AFTER HIS EXTRAORDINARY EUROPEAN SUC- CESS DANK DEM TSCHECHISCHEN REKORD HERRSCHT DER STRECKENRADFA- HRER JANOŠEK NACH EUROPA AUCH ÜBER DIE WELT Juniorský mistr světa v kilometru s pevným startem Jiří Janošek s trenérem Zdeňkem Noskem. Autor: Aleš Weber Gwang Myeong, Brno - Dráhový cyklista Dukly Brno Jiří Janošek se stal v jihokorejském Gwang Myeongu juniorským mistrem světa v závodě na 1 kilometr s pevným startem. 10

12 Jeho výsledný čas 1:02,558 minuty znamená nový český juniorský rekord. Druhou příčku obsadil Alexej Nosov z Ruska a třetí skončil Muhammad Firdaus Modh Zonis z Malajsie. Před necelými dvěma týdny se přitom Janošek stal v portugalské Anadii také evropským juniorským šampionem ve stejné disciplíně. Jirka je teprve prvoročák mezi juniory, takže evropský i světový titul může příští rok ještě obhajovat," oznámil hlavní kouč brněnské Dukly Svatopluk Buchta. Titul mistra světa pro Duklu Brno získal naposledy Filip Ditzel, který v Moskvě v roce 2003 rovněž ovládl na juniorském šampionátu kilometr s pevným startem. Velice těsně unikla medaile na světovém šampionátu v Kwangmjongu dalšímu závodníkovi brněnské Dukly Jiřímu Fantovi. V keirinu obsadil čtvrté místo, ze zlata se radoval ruský závodník Sergej Gorlov, který získal už druhý nejcennější kov. Předtím byl člen vítězného ruského celku v týmovém sprintu. Fanta si v keirinu vedl skvěle, jasně vyhrál první kolo, stejně jako semifinále, kde porazil i Gorlova, ale ve finále se před něj dostalo trio soupeřů. Vedle Gorlova ještě Francouz Gil a Rajkowski z Polska. Jan Ševčík skončil devatenáctý. Natálie Šrůtková skončila v závodě na pět set metrů s pevným startem devatenáctá. V kvalifikaci sprintu si zajela osobní rekord 11,959 sekundy, který stačil na patnácté místo. V následné vyřazovací jízdě o postup do osmifinále však podlehla Američance Danielle Mullisové a závod pro ni skončil. 11

13 FENOMENÁLNÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH ŽÁKA ŠKOLY OUR PUPIL S PHENOMENAL SPORTING SUCCESS EINZIGARTIGER ERFOLG IM SPORT UNSERES SCHÜLERS Jako pamětník naší školy všem fanouškům a čtenářům stránek školy s velkou radostí sděluji, že náš žák Jiří JANOŠEK (třída MsT3) dosáhl zlatého fenomenálního individuálního úspěchu na Mistrovství Evropy a dva týdny poté dosáhl zlatého úspěchu i na Mistrovství světa v dráhové cyklistice v juniorské kategorii a může se pyšnit téměř šlechtickým titulem mistra Evropy a mistra světa. Jeho úspěch je o to cennější a vzácnější, že Jirka jako loňský dorostenec startoval v juniorské kategorii ve významném závodě mezi absolutní evropskou a světovou špičkou juniorů vůbec poprvé v životě a hned dosáhl takového mimořádného úspěchu. Disciplína, kterou ovládl světovou špičku, byl 1 km s pevným startem, která v sobě spojuje sílu, rychlost, vytrvalost v rychlosti a velkou morálku, protože při této disciplíně bolí celý člověk. Cyklistické velodromy se staly jeho druhým domovem, v jejichž prostředí tráví Jirka neuvěřitelné množství času, což se mu vrátilo zpět v podobě nejsladšího evropského a světového ovoce. Přidanou hodnotou jeho výkonu a samozřejmou podmínkou jeho vynikajících úspěchů jsou jeho krásné lidské vlastnosti - poctivost a oddanost svému milovanému sportu a vědomí, co všechno je potřeba udělat a splnit, abych mohl být v evropském a světovém měřítku konkurenceschopnou osobností. Velký podíl na úspěších Jirky má samozřejmě i jeho osobní trenér Zdeněk Nosek, který dnes v brněnské DUKLE moc dobře ví, o jaký drahokam pečuje. O Jiřím Janoškovi řekl novinářům krásná slova Povedl se nám obrovský skok dopředu. Je v něm velký potenciál, protože to má v hlavě srovnané a ví, co chce. S takovými lidmi je radost pracovat. Panuje všeobecný názor, že v Jirkovi objevil trenér velký jackpot. Pokud by totiž Jirka nedokázal podpořit své nesporné nadání výše uvedenými cennými vlastnostmi, nejspíš by nepřekročil ve svém sportovním rozletu hranici průměrnosti, na kterou dosáhne mnoho mladých sportovců. Jenže průměrné jedince odlišuje od hvězd právě výše zmíněné nasazení, oddanost, chytrá hlava, železné zdraví a neuvěřitelná píle. Kdo Jirku nezná, nevěřil by, že je takovým velkým šampiónem, protože z jeho vystupování, chování a jednání vyzařuje především jeho skromnost, nezištnost a vstřícnost, díky kterým si získává respekt a sympatii jiných. Ale pojďme ke konkrétním údajům, které je třeba zmínit. V letní prázdniny se konalo Mistrovství Evropy v portugalské Anadii, kde konkurence Jirku zatím ještě nebrala moc vážně, protože byl před rokem dorostenec a favorizovaní jedinci svým schopnostem věřili tak mocně, že přímo plánovali svůj úspěch. Jenže mladičký český talent jim doslova vytřel zrak a předvedl svůj výkonnostní potenciál časem 1:03,333 minut, který mu zajistil titul mistra Evropy. Jirka absolvoval i soutěž ve sprintu a obsadil v ní krásné čtvrté místo, čímž prokázal svou všestrannost. S hezkými pocity dva týdny po evropském úspěchu odjížděl do korejského Kwangmjongu, kde byla ještě náročnější konkurence v čele s ruským favoritem Nosovem. 12

14 Jirka přijel do místa světového šampionátu trochu v obavě, co bude jíst, protože byl dosud zvyklý především na máminy buchty a na českou gastronomickou klasiku. Novinář Robin Krutil z MF DNES napsal, že si díky svému výsledku po svém úspěchu bohatě dopřál zlatý chod. Jirka těsně před svým závodem cítil, že má formu jako hrom a chtěl tohoto poznání patřičně využít. Sám k tomu dodal Všechno mi perfektně sedlo. Krásně jsem se vyspal, dobře nasnídal a cítil jsem ideální formu. Jirka svůj závod na MS popsal slovy Jel jsem jako dvanáctý závodník z celkového počtu 36 závodníků a svým časem 1:02,558 minut jsem vytvořil nový český rekord, ale ještě lepší bylo to, že jsem tímto časem vyhrál a stal jsem se juniorským mistrem světa pro rok Jiný by skákal kotrmelce, ale Jirka zůstal v pohodě a sám v sobě prožíval právě splněný tajný sen, který se stal skutečností! Jeho rodiče doma nejspíš ronili slzy štěstí a uvědomili si, jak skvělého mají syna a měli právo na něho být hrdí. Být jeho tátou, šel bych do kelčské hospody a radoval bych se tam s kamarády až do rána a své štěstí ze syna bych klidně mnohokrát zopakoval. Ale co chudák mamka sama doma?! Ale světový úspěch syna se dá slavit i skromnějším způsobem. Bylo by krásné, kdyby bylo natočeno živé setkání rodičů a syna po jeho návratu z Mistrovství světa domů do Kelče, protože jsem přesvědčený o tom, že by těch, kteří by nebyli dojatí, bylo moc málo Možná tam již místní sochař staví úspěšnému rodákovi pomník. Kdo ví, zda by se nedalo něco podobného uspořádat i v našem areálu školy, protože jako pamětník vím, že takový úspěch ještě žádný náš žák v historii naší školy nedosáhl! 13

15 Jenže Jirka ještě zdaleka neřekl poslední slovo, protože za rok možná bude ještě žákem školy v nějakém pokračujícím studiu a Mistrovství světa se bude opět konat a on může na svůj letošní navázat. No Jirko, moc ti děkujeme za tvůj neuvěřitelný úspěch a ze srdce ti přejeme, 14

16 aby se ti podobně dařilo i v dalších velkých soutěžích a kolo se stalo tvým smyslem a stylem života a jednou jsi byl zařazen do Ankety nejlepších sportovců daného roku. A když vím, že tvoje disciplína 1km s pevným startem není olympijskou disciplínou, přeji ti, aby se tam dostala, a ty jsi mohl bojovat o nejvyšší pocty i v kategorii dospělých! A také proto, že účast na olympijských hrách je velkým snem každého úspěšného sportovce. A ty už jsi úspěšný sportovec. Máme tě moc rádi! Mgr. Miroslav Holomek 15

17 SLOVO ZÁVĚREM TO CONCLUDE WORTE ZUM SCHLUSS Ještě než se s vámi rozloučím, rád bych se podělil o jednu zkušenost, s níž se denně setkávám, když procházím po chodbách naší školy. Tato zkušenost se týká nošení identifikačních karet na viditelném místě vašeho oděvu. Po letech přesvědčování, jak jsou tyto karty a jejich viditelné nošení důležité, konečně zaznamenávám určitý obrat k lepšímu, a to zvláště u žáků prvních ročníků, kteří si identifikační karty vzali lidově řečeno za své a nosí je automaticky, aniž by je k tomu musel někdo pracně přesvědčovat. Škoda, že to tak nejde i u žáků ostatních. Věřte mi, že vaše identifikace ostatními je často zapotřebí, protože žáků navštěvujících naši školu je téměř devět set a znát každého jmenovitě je prakticky nemožné. Stejné je to i s vyučujícími, které často neznáte. Stačí podívat se na naše karty a hned víte, s kým máte tu čest. Proč o tom píši, ptáte se asi. Objevily se totiž problémy, ke kterým muselo zákonitě dojít. Mnozí totiž identifikační karty ani takzvané čipy nenosíte vůbec. Při odchodu ze školy pak žáci nemající karty blokují turnikety a ti, kteří karty řádně nosí, pak mají značné problémy stihnout například spoj domů a právem jsou naštvaní na ty, jenž tuhle situaci způsobili. Protože jsme se rozhodli celou stávající situaci řešit, zákonitě musíme postihovat ty, kteří identifikační karty soustavně nenosí. Událost, k níž došlo v říjnu tohoto roku na jedné z českých středních škol, kdy do prostoru školních šaten vnikla psychicky narušená žena, pobodala několik studentů a jednoho smrtelně zranila, je důkazem toho, že vstup do školy přes turnikety je naprostou nutností a pohyb cizích osob v jejich prostorách je tím výrazně omezen, i když zabránit mu úplně zcela nepůjde asi nikdy. Proto každý z vás, který identifikační kartu, nebo provizorní čip zapomene doma, do budovy školy nebude vpuštěn a dobu strávenou ten den mimo školu bude mít neomluvenou. Na shledanou nad stránkami příštího, vánočního čísla školního časopisu přeje Mgr. Vítězslav Hulák za redakční radu Redakční rada: Mgr. Vítězslav Hulák, Mgr. Miroslav Holomek, Lenka Pokorná, PaedDr. Petr Duchek Vnitřní layout a ilustrace: Ing. Karel Zatloukal 16

ŠKOLNÍ TAMTAM. Slovo úvodem / In Introduction / Einleitungsworte DĚNÍ NA ŠKOLE SPORT

ŠKOLNÍ TAMTAM. Slovo úvodem / In Introduction / Einleitungsworte DĚNÍ NA ŠKOLE SPORT ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE MŮJ ŽIVOT PO ŠKOLE / MY AFTER SCHOOL LIFE / MEIN LEBEN NACH DER SCHULE COFFEE BREAK SE ZÁSTUPCI MŠMT / COFEE BREAK WITH THE MŠMT DEPUTIES / KAFFEEPAUSE MIT DEN VERTRETERN MŠMT

Více

ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH CONTENT

ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH CONTENT Číslo 2 2014/2015 ŠKOLNÍ TAMTAM OBSAH SLOVO ÚVODEM... 3 DVACET LET MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU ECO-SCHOOLS VE SVĚTĚ A DESET LET V ČESKÉ REPUBLICE.... 4 EXKURZE DO EKOFARMY CHALOUPKY V RÁMCI MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU

Více

Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 2 ŠKOLNÍ TAMTAM 2007/2008 ŠKOLNÍ TAMTAM ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE CO BYLO A CO BUDE STUŽKÁČ NOVÁ TVÁŘ ŠKOLY ZASEDÁNÍ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU VÁNOČNÍ NADÍLKA ROZHOVOR NA ŽHAVÉ TÉME STAVBA VÝZVA K MOŽNOSTI

Více

Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM

Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM Číslo 3 ŠKOLNÍ TAMTAM 2008/2009 ŠKOLNÍ TAMTAM ŠKOLNÍ TAMTAM DĚNÍ NA ŠKOLE BRNO UTRECHT, DO SVĚTA 2009 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VODA JAKO PODMÍNKA ROZVOJE STUŽKOVACÍ VEČÍREK TŘÍDY MZB4. DNE 5. 12. 2008 ROZHOVOR

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Máme novou školku!

listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Máme novou školku! listopad 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Máme novou školku! FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pf 2015 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich

leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich leden 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Foto: František Kocmich Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů

ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč. Nové byty v centru obce. Výtvarné sympozium v kolibě Pod Horů ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 17 ROČNÍK XXI 1. ZÁŘÍ 2011 CENA 10 Kč PŘEDPLATITELÉ 9 Kč!!!! Valašské muzeum hostilo mezinárodní konferenci strana 2 Valašský orienťák přilákal sto padesát bikerů strana 6 S jakými

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY OBSAH 1. Úvodní slovo ředitelky školy......2 2. Charakteristika školy. 6 2.1. Základní údaje o škole 2.2. Historie školy 2.3. Současnost školy 2.4. Počty žáků a tříd 3. Vzdělávací program školy.. 10 3.1.

Více

LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí.

LISTY LANŠKROUNSKA 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY. Rozhovor s dobrovolnicí. LISTY LANŠKROUNSKA 2/XV LEDEN 2015 CENA 12 Kč Francouzská dobrovolnice Zoe Fouquet Foto: M. Teichmannová 3: BRZY NA NÁS PROMLUVÍ SIRÉNY 12-13: V ČECHÁCH SE SKLÍZÍ SE STOLU MOC BRZY Rozhovor s dobrovolnicí

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Osobnosti Karlovarského kraje: Geolog, lékař a jednatel firmy

Osobnosti Karlovarského kraje: Geolog, lékař a jednatel firmy Ročník 12 číslo 12 prosinec 2014 132 000 výtisků ZDARMA do schránek Pod pokličku záchranky. Očima inspektora Jezdil jsem v autě zdravotnické záchrané služby aneb reportáž z terénu. strana 3 Karlovarský

Více

ročník XXIII. březen 2013 číslo 3

ročník XXIII. březen 2013 číslo 3 ročník XXIII. březen 2013 číslo 3 vyšlo 4. 3. 2013 www.tisnov.cz Z obsahu Ples Města...str. 2 Vzpomínka na Leonu Střeleckou...str. 13 Psí vojáci v Tišnově...str. 16 Rozhovor s Halinou Pawlovskou...str.

Více

ročník XXIII. duben 2013 číslo 4

ročník XXIII. duben 2013 číslo 4 ročník XXIII. duben 2013 číslo 4 vyšlo 3. 4. 2013 www.tisnov.cz Z obsahu Výstava Mizející krajina Zápis do mateřských škol v Tišnově Rozhovor s tišnovským astrofyzikem Tišnov zvítězil v soutěži Zlatý erb

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 8 BŘEZEN 2010 PROČ PRACUJEME PROJEKTOVOU METODOU VĚTRNÍK ŠKOLNÍ EKOLOGICKÉ STŘEDISKO POTŘEBUJEME VŠE, CO SPOTŘEBUJEME? SURYA SLUNEČNÍ ŠKOLA V HIMÁLAJI BANKA S EKOLOGICKÝMI

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY IVO KOČÍK, BIOGRAFIE ČESKOSLOVENSKÉHO A ČESKÉHO REPREZENTANTA V JEZDECKÉ VŠESTRANNOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej Krejsa

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz

NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz ROČNÍK 22 / ČÍSLO 3 BŘEZEN 2011 CENA 10 Kč Fašanku, fašanku, už je ťa na mále... NAPIŠTE NÁM: kunovjan@email.cz Přečtěte si: Rozpočtový výhled města str. 7 Občané se ptají str. 9 Upozornění MHD ČSAD str.

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Most : Teplice : Prahaa. dennyrosecz.com. OC Central Most Radniční 3400, Most tel: +420 725 384 448

Most : Teplice : Prahaa. dennyrosecz.com. OC Central Most Radniční 3400, Most tel: +420 725 384 448 Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 6 číslo 17 září 2013 Jan Hamáček www.tydeniky.cz Narodil se 4. 11. 1978 v Mladé Boleslavi, kde absolvoval místní gymnázium. V roce 1995 a 1996

Více