Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky výstavba ,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ,00 125,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 284 320 335 205,00 125,00"

Transkript

1 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text Správní poplatky výstavba ,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ,00 125, FINANČNÍ 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti , , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , Daň z příjmu právnických osob , , Daň z příjmu právnických osob za obec , , Daň z přidané hodnoty , ,00 Správní poplatky tombola ,00 40, výherní hrací přístroje , ,00 Místní poplatky sběr a svoz komunálních odpadů , , ze psů ,00 600, za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 140, za užívání veřejného prostranství ,00 400, ze vstupného ,00 35, z ubytovací kapacity ,00 100, za provozovaný výherní hrací přístroj , , odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů , , Daň z nemovitostí , ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ , , SPRÁVA Správní poplatky 1361 občanské průkazy,cestovní doklady , , matrika + ověřování ,00 650, CZECH-POINT platby za služby ,00 150,00 CELKEM 19 SPRÁVA , , ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Správní poplatky 1361 životní prostředí ,00 230,00 Ostatní poplatky vypouštění škodlivých látek do ovzduší 0 2 1,00 1,50 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ,00 231, DOPRAVA Správní poplatky 1359 převody vozidel 0 307,00 300, zábor místa ,00 180, doprava , ,00 Ostatní poplatky Autoškola - zkoušky způsobilosti , ,00 CELKEM 21 DOPRAVA , , ŽIVNOSTENSKÝ Správní poplatky registrace živností ,00 850,00 CELKEM 22 ŽIVNOSTENSKÝ ,00 850,00 Rozpočet / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

2 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ PŘÍJMY 12 - MAJETEK Skutečnost Rozpočet Text CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nájemné - Lesy - pozemky 1 275, , Nájemné za nakoupené pozemky 148, ,00 PAR 1031 pěstební činnost , , Nájemné lesy -ostatní nemovitosti 26,00 32,56 PAR 1037 celospolečenské funkce lesů ,00 32, Příjmy z pronájmů nebytových prostor 677,00 600,00 PAR 3613 nebytové hospodářství ,00 600, Hřbitov-příjmy ze smuteční obřadní síně ,00 150, Hřbitov-příjmy za poskytování služeb ,00 400,00 PAR 3632 pohřebnictví ,00 550, Pivovar Náchod - příspěvek na medvědárium 32,00 36, Památky Pardubice - příspěvek na medvědárium 22,00 36,00 PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 72, Příjmy ze služeb a pronájmů pozemků 2 303, ,00 PAR 6399 finanční operace j.n , ,00 CELKEM 12 MAJETEK , , FINANČNÍ Úroky-z úvěrových finančních operací , , Úroky - půjčky -sport ,00 21, Úroky - VAK 23 29,00 28, Úroky - z půjček RBM ,00 75,00 PAR 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , Splátky půjčky VAK ( ) , ,00 Splátka půjčky Lesy města Náchoda 0,00 200, Splátka FK Náchod-Deštné ,00 100, Splátka fotbalového klubu SK (2 mil.) ,00 100, Splátky půjček od obyvatelstva - RBM 995,00 800,00 PAR se neuvádí , ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ , , KULTURA A SPORT Ples města 53 49,00 50,00 PAR 3319 záležitosti kultury j.n ,00 50,00 CELKEM 16 KULTURA A SPORT ,00 50, POLICIE Parkovací automaty , ,00 PAR 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 700,00 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek ,00 700,00 CELKEM 18 POLICIE , , SPRÁVA Náchodský zpravodaj ,00 80,00 PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků j.n ,00 80, WC Strnadova 44 13,00 18,00 Rozpočet / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

3 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 Skutečnost Rozpočet BĚŽNÉ PŘÍJMY Text PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 18, Komise veřejného pořádku 45 45,00 50,00 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek ,00 50, Pronájmy -Zvonička ,00 400, Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků ,00 160, Příjem za INTERNET TRADING 0 0,00 18,00 PAR 6171 činnost místní správy ,00 578,00 CELKEM 19 SPRÁVA ,00 726, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Eko-kom, a.s. - příjmy za separovaný odpad , ,00 PAR 3725 separovaný odpad , ,00 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , , DOPRAVA Pokuty - doprava , ,00 PAR 2299 ostatní záležitosti v dopravě , ,00 CELKEM 21 DOPRAVA , ,00 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , FINANČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV , , Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod , ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ , ,44 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE , ,44 CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY , ,00 Rozpočet / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

4 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 KAPITÁL.PŘÍJMY 12 - MAJETEK Skutečnost Text Rozpočet Příjmy z prodeje kanalizace PAR 2321 odvádění a čistění odpadních vod Prodeje - byty SUN Prodeje - byty staré PAR 3612 bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků PAR 6399 finanční operace j.n CELKEM 12 MAJETEK CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozpočet / 1 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

5 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA Skutečnost Rozpočet Text Kronikáři - dohody Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 3319 záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje SPOZ PAR 3399 ostatní záležitosti kultury Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 3632 pohřebnictví Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 3639 komunální služby Program terenní sociální práce Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění 31 7 PAR 4342 sociální péče vybraným etnikům Platy zaměstnanců Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 5311 městská policie OOV odměny uvolnění zastupitelé OOV odměny neuvolnění zastupitelé Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné poj. na zdravotní pojištění PAR 6112 místní zastupitelské orgány Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojištění na zdravotní pojištění Ostatní povinné poj.hrazené zaměstnavatelem Převody-soc.fond (3,3% z mezd) PAR 6171 celkem samospráva CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Posudky a odhady pro činnost Demoliční práce na základě rozhodnutí Posudky, zajištění podkladů - úz.plán Mapové podklady, digitalizace - úz.plán PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ MAJETEK Plošná deratizace PAR 1014 zvláštní veterinární činnost Havarijní údržba komunikací Odtahová likvidace vraků (Horníková) Revize - mosty přes Metuji Zimní údržba komunikací - TS Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

6 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text Oprava a údržba komunikací a dopravní značení Čistota města a strojní metení PAR 2212 silnice Srážkové vody - parkoviště Masarykovo nám., Riegrova, zámek,hamra, ZS, SUN, Karlovo nám Kanalizace - pasporty Měření kanalizací 50 PAR 2321 odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly EU - mikroprojekty 500 PAR 2143 cestovní ruch Mimořádné opravy 200 PAR 3111 předškolní zařízení ZŠ Plhov - registr energetických rizik budov Mimořádné opravy 250 PAR 3113 základní školy Sv.Václav+ost.památky-ul. Komenského (dotace) 150 PAR 3322 zachování a obnova kulturních památek Ostatní památky - kříž Pavlišov, Lipí 120 PAR 3326 zachování hodnot národního a histor.povědomí Jiráskovo koupaliště- běžná údržba Zimní stadion - běžná údržba Úprava travnaté plochy - Hamra PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce Údržba hřišť a pískovišť 0 33 PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže Kupní smlouvy-prodeje nemovitostí - byty Podklady k zápisu do katastru nemovitostí + inzeráty Daň z převodu nemovitostí PAR 3612 bytové hospodářství vodné, stočné a srážková voda - čp el. energie SUN-SITY - běžná údržba Daň z převodu nemovitostí PAR 3613 nebytové hospodářství Běžná údržba veřejného osvětlení + audity Opravy po revizi + havarijní situace 500 PAR 3631 veřejné osvětlení neinv.příspěvky - sociální pohřby Ochranné pomůcky OS Drobný hmotný majetek OS Nákup materiálu pro údržbu OS Vodné stočné OS Plyn OS Elektrická energie OS PHM OS Telekomunikační služby OS Nákup služeb j.n. OS Opravy a udržování OS Ochranné pomůcky Drobný hmotný majetek Nákup materiálu pro údržbu 40 Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

7 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text Vodné stočné Elektrická energie PHM Poštovné Telekomunikační služby Nákup služeb j.n Opravy a udržování 10 PAR 3632 pohřebnictví CZECH-POINT - platby za služby digitální technická mapa 150 PAR 3635 územní plánování Věcná břemena - cyklostezky (Hlušička) Mimořádné revize (Hlušička) Mimořádné opravy (Hlušička) Zvýšení rekreační funkce lesa a jiné práce Poplatky-kolky hrazené městem - pozemky Pronájmy pozemků Znalecké posudky - pozemky Geometrické plány - pozemky Daň z nemovitostí Geodet.práce - mapové podklady - investice Geodetické práce - pro výkupy a studie - investice Provoz medvědária Drcení drtě Opravy plakátovacích tabulí 20 PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené Marie(IPRM) - (40% dotace) podíl k dotaci-výměna oken,úprava výtahu PAR 4357 domovy CELKEM 12 MAJETEK FINANČNÍ Úroky - soubor silnic Úroky - úvěr Českoskalická PAR 2212 silnice Neinv.-půjčky obyvatelstvu na RBM 900 PAR 3611 programy podpory indiv. bytové výstavby Úroky - SUN II. 813 PAR 3612 bytové hospodářství Úroky - revolvingový úvěr Nájemné za úschovu akcií PAR 6171 činnost místní správy Poplatek za vedení účtu cenných papírů Služby peněžních ústavů 250 PAR 6310 příjmy a výdaje z úvěrových operací Pojištění majetku města vč.zodpovědnosti PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované Daň z vedlejší hospodářské činnosti DPH - aplikace zák. č. 302/2008 Sb. 800 PAR 6399 finanční operace jiné CELKEM 13 FINANČNÍ ŠKOLSTVÍ MŠ Vančurova Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

8 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text MŠ Březinova MŠ Vítkova MŠ Havlíčkova MŠ Komenského MŠ Myslbekova MŠ Alšova PAR 3111 předškolní zařízení ZŠ TGM ZŠ Komenského ZŠ Drtinovo náměstí ZŠ 1. Máje ZŠ Pavlišovská ZŠ Plhov Rezerva PAR 3113 základní školy ZUŠ - Základní umělecká škola PAR 3231 základní umělecké školy Středisko volného času Déčko Dotace - Klub SUN Náchod PAR 3421 využití volného času dětí CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ KULTURA a SPORT Dotace -Informační centrum Dotace - Branka - Regiontour Dotace -Branka - Cyklobus Propagace města, cestovní ruch - vizuální 9 80 PAR 2143 cestovní ruch Příspěvek - Kino - příspěvek PO PAR 3313 filmová tvorba,distribuce,kina Dotace - Knihovna o.p.s PAR 3314 činnosti knihovnické Dotace - Muzeum cizí PO Dotace - Galerie cizí PO PAR 3315 činnost muzeí a galerií Rezerva na kulturu Kuronské slavnosti Autorské poplatky OSA, Integram Časopis Rodným krajem Partnerské kontakty Kronikáři - materiál Májování, ohňostroj (2x) Církve - akce pro veřejnost Dotace - Kulturní a sportovní nadace Ples města Dotace - Prima sezóna ( ) Dotace - Cykloglacensis Příspěvek - Branka (členství) Pedagog roku Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství) Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství) Den veteránů 6 5 PAR 3319 záležitosti kultury Dotace - Beránek a.s PAR 3392 zájmová činnost v kultuře Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

9 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text Sportovní zařízení PO PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce Sportovní akce, poháry Dotace - Bike Challenge - mezinárodní závod Dotace - sportovní kluby Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod-Deštné, TJ Náchod-házená PAR 3419 tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná CELKEM 16 KULTURA a SPORT HASIČI Příspěvek - hasiči Náchod Pojištění 3H43567-Požární Příspěvek - hasiči Běloves Příspěvek - hasiči Babí Příspěvek - hasiči Jizbice Příspěvek - hasiči Lipí Příspěvek - hasiči Pavlišov Příspěvek - hasiči Dobrošov PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část CELKEM 17 HASIČI MĚSTSKÁ POLICIE Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Platby daní a poplatků Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n.(kalibrace radarů) Revize a údržba kamerového monitor.systému Cestovné 10 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek Údržba parkovacích automatů PAR 3639 komunální služby CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE VNITŘNÍ SPRÁVA opravy a udržování - městský rozhlas 15 PAR 3341 městský rozhlas Náchodský zpravodaj Denní monitoring zpráv Dotace - Náchodská televize PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků SPOZ - věcné dary 70 PAR 3399 zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n prevence kriminality- energie PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže Elektrická energie - veřejné osvětlení PAR 3631 veřejné osvětlení Kašna Karlák - vodné, stočné Kašna Karlák - elektrická energie Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

10 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text WC Strnadova PAR 3639 komunální služby Kryty CO - el. energie Revize elektro + zabezpeč.zařízení - kryty CO Rezerva na krizové stavy (dle zákona) Opravy + PD k objektové bezpečnosti - kryty CO 0 PAR 5212 ochrana obyvatelstva Pohonné hmoty Služby telekomunikací Služby - školení a vzdělávání Stravné Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Účastnické poplatky na konference Splátka - leasing 134 PAR 6112 místní zastupitelské orgány Nákup materiálu j.n.- obřadní síň Nákup služeb j.n. - obřadní síň Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek Nákup materiálu j.n Vodné stočné Pára + pára nebytové prostory nepronajaté Elektrická energie Poštovné Telekomunikační služby Nájemné s právem koupi - kopírky Konzultační a por.činnost Služby - školení a vzdělávání Nákup služeb j.n Opravy a udržování Programové vybavení do 60 tis Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění - presentace města Neinvestiční příspěvek (náhrady škody na majetku) Věcné dary - presentace města Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady placené obyvatelstvu (škody - bolestné) Dary obyvatelstvu Provoz aut Splátky leasing Zvonička - provozní náklady Umístění psů do útulku Vodné stočné - Hurdálkova+ Vesmír Pára - Hurdálkova + Vesmír Elektrická energie-hurdálkova+ Vesmír Pronájem-Internet,doména a webkamera PAR 6171 činnost místní správy Pojištění aut PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Nákup služeb 4 10 PAR 1036 lesní hospodářství Nákup služeb- myslivost 10 Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

11 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text PAR 1037 Celospolečenké funkce lesů Nákup služeb 5 PAR 1062 činnost úřadu rybářství Konzultační a poradenské služby Nákup služeb 0 70 PAR 2362 vodní hospodářství Nákup služeb 30 PAR 3716 monitoring ochrany ovzduší Odvoz komunálního odpadu od občanů - TS PAR 3722 sběr a svoz komunálních odpadů Náklady na separovaný odpad PAR 3725 separovaný odpad Konzultační a poradenská činnost Nákup služeb 60 PAR 3728 monitoring nakládání s odpady Nákup služeb (skládky) Nákup popelnic a kontejnerů Nákup nádob na separovaný odpad Nákup kompostérů 0 PAR 3729 ostatní nakládání s odpady Nákup služeb- VKP, památné stromy 10 PAR 3742 chráněné části přírody Konzultační a poradenská činnost-ekologická výchova 10 PAR 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Údržba veřejné zeleně (dle pasportu) Dotace - ochrana životního prostředí PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPRAVA Zpracování znal. posudků pro přestupková řízení Zpracování dopravních studií Realizace dopravních opatření PAR 2223 bezpečnost silničního provozu Dopravní výchova dětí PAR 3421 využití volného času dětí Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí PAR 2221 Silniční doprava CELKEM 21 DOPRAVA SOCIÁLNÍ Dotace - Stacionář NONA PAR 3114 speciální základní školy Dotace-Občanské sdružení Dokořán (Poklop,Archa) Dotace - Prevence kriminality PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže Dotace - Červený kříž Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

12 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text PAR 3539 jiná zdravotnická zařízení Dotace - Klub Vánek - psychorehabilitační kurs Dotace - Občanské sdružení CESTA PAR 4329 ostatní sociální pomoc dětem a mládeži Dotace - Farní charita - Dům sv.anny Dotace - Farní charita- Dům na půli cesty PAR 4333 domovy- penziony pro matky s dětmi Dotace - Poradna pro rodinu Příprava pěstounů + projekt RODINA PAR 4339 pomoc rodině Dotace - občanská poradna PAR 4349 sociální péče a pomoc ostatním obyv Dotace - Betanie Městské středisko sociálních služeb Marie - PO PAR 4357 domovy Dotace - Svaz důchodců PAR 4359 sociální činnosti v oblasti sociální péče Dotace - Hospic, Červený Kostelec Dotace - Svaz diabetiků Dotace - Společnost vozíčkářů Dotace - osobní asistence Dotace - Místní organizace zdravotně postižených Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené Dotace - Svaz tělesně postižených Dotace - Tyflocentrum PAR 4379 soc. služby a činnosti v oblasti soc. prevence Vratka dotace - příspěvek na péči z min. roku Vratka dotace - sociální dávky z min. roku PAR 6402 finanční vypořádání minulých let CELKEM 28 SOCIÁLNÍ CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

13 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 Skutečnost KAPITÁL. VÝD. Text VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Rozpočet Změny ÚPSÚ č.v -zadání Územně analytické podklady Změna ÚPSÚ Náchod č. V - koncept Změna ÚPSÚ Náchod č. VI - návrh Změna ÚPSÚ Náxhod č. VIII.zadání 0 50 PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ MAJETEK Nákup lesních pozemků (krátká doba návratnosti) PAR 1031 pěstební činnost Rezerva na dotace na investice komunikace Duhovka (IPRM)(85 % dotace) komunikce SUN Žaltman (IPRM) (85 %dotace) oprava komunikací a chodníků SUN (IPRM) (85 % 6121 dotace) komunikace Komenského (závěrečná etapa a 6121 navazující komunikace Šafránice, Na Letné) (úvěr) komunikce Na Rachtě (úvěr) komunikace Svolinského (úvěr) komunikace RD Nad Nemocnicí komunikace Horova (úvěr) komunikace Na Přadýnku úprava ploch na pile Ohrada náměstí Pavlišov komunikace U Rybníka úprava náměstí TGM Denisovo nábřeží (90 % dotace) kom. Českých Bratří a chodníky čp komunikace Řezníčkova 0 PAR 2212 silnice Cylklostezky v Kladském pomezí (90 % dotace) Projekt "Na kole k muzeu židovské komunity v 6121 Náchodě" (90 % dotace) cyklo Na Mokřinách (90 % dotace) cyklo Lom-Březová (90 % dotace) 0 PAR 2219 cyklostezky a chodníky Kanalizace - půjčka VAK Kanalizace Jizbice (90 %dotace) Kanalizace a kom. Lipí-Peklo (90 % dotace) PAR 2321 odvádění a čištění odpadních vod ZŠ Plhov - zateplení (dotace) ZŠ Plhov - PD jídelna ZŠ Plhov - jídelna ZŠ Komenského-zateplení (70 % dotace) PAR 3113 základní školy ZUŠ č.p. 247 (část žádost o dotaci) PAR 3231 základní umělecké školy Plavecký bazén, zimní stadion-pd zdrojová voda 100 Zateplení a výměna prosklení plaveckého bazénu v Náchodě (50 % dotace) Hamra (90 % dotace) PAR 3412 sprotovní zařízení v majetku obce Park sv. Michaela (90 % dotace na zeleň-náklady tis.kč, zbytek vlastní prostředky) 0 PAR 3421 využití volného času dětí 0 0 Rozpočet / 3 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

14 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 Skutečnost Rozpočet KAPITÁL. VÝD. Text Zařízení na zpracování separovaného odpadu 0 PAR 3725 separovaný odpad Odpadové centrum Náchod 0 PAR 3729 ostatní nakládání s odpady Hasičská zbrojnice (90 % dotace) PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část Němcové č.p stavební úpravy - zavedení eop 400 PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 12 MAJETEK Rozpočet / 3 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

15 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 KAPITÁL. VÝD. FINANČNÍ - 13 Skutečnost Text Rozpočet Investiční půjčky obyvatelstvu na RBM PAR 3611 program podpory individuální bytové výstavby Investiční půjčka obci Kramolna (10 let x 200 tis.) PAR 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí CELKEM 13 FINANČNÍ MĚSTSKÁ POLICIE Obnova vozového parku (leasing) 95 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE VNITŘNÍ SPRÁVA projekt EGON - (85 % dotace) PAR 6171 činnost místní správy CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet / 3 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

16 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text Změna stavu krátkodobých prostředků na 8115 bankovních účtech Revolvingový úvěr Střednědobý úvěr na komunikace Splátka revolvingového úvěru Splátka úvěru SUN II Splátka úvěru Českoskalická Financování celkem Rozpočet / 1 FINANCOVÁNÍ MěÚ Náchod, odbor SMF

17 10 položkově členěný) ROK 2010 Příjmy v tis. Kč Organizační jednotka Běžné Kapitálové (ORJ) Daňové Nedaňové Dotace rok útvar tajemníka výstavba majetek finanční školství kultura a sport hasiči policie správa životní prostředí doprava živnostenský sociální Celkem Celkem příjmy Výdaje v tis. Kč Organizační jednotka Běžné Kapitálové (ORJ) rok 2010 rok útvar tajemníka výstavba majetek finanční školství kultura a sport hasiči policie správa životní prostředí doprava sociální Celkem výdaje Rekapitulace rozpočtu Rozpočet Příjmy Výdaje Rozdíl Příjmy - Výdaje Běžný Kapitálový Celkem Financování Celkem po financování Poznámka 6. V letech jsou údaje v součtech pouze orientační. Struktura rozpočtu neuvádí položky a paragrafy, které nejsou zahrnuty v rozpočtu na rok V Náchodě Karla Horáková Rozpočet /1 Rekapitulace MěÚ Náchod, odbor SMF

18 Dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2010 Rozpočet KAP Dotace - Klub SUN Náchod 200 Mezisoučet Dotace -Informační centrum Dotace - Branka - Regiontour Dotace - Branka - Cyklobus Dotace - Knihovna o.p.s Dotace - Muzeum cizí PO Dotace - Galerie cizí PO Dotace - Kulturní a sportovní nadace Dotace - Prima sezóna ( ) Dotace - Cykloglacensis Dotace - Beránek a.s Dotace - Bike Challenge - mezinárodní závod Dotace - sportovní kluby Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod-Deštné, Mezisoučet Dotace - Náchodská televize 600 Mezisoučet Dotace ŽP (neinvestiční) právnickým osobám 60 Mezisoučet Dotace - Stacionář NONA Dotace - Občanské sdružení Dokořán Dotace - Prevence kriminality Dotace - Červený kříž Dotace - Klub Vánek - psychorehabilitační kurs Dotace - Občanské sdružení CESTA Dotace - Farní charita - Dům sv.anny Dotace - Farní charita- Dům na půli cesty Dotace - Poradna pro rodinu Dotace - občanská poradna Dotace - Betanie Dotace - Svaz důchodců Dotace - Hospic, Červený Kostelec Dotace - Svaz diabetiků Dotace - Společnost vozíčkářů Dotace - osobní asistence Dotace - Místní organizace zdravotně postižených Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené Dotace - Svaz tělesně postižených Dotace - Tyflocentrum 5 Mezisoučet Dotace celkem Součty jednotlivých kapitol r neobsahují dotace,které se neopakují v r

19 Příspěvky z rozpočtu města Náchoda na rok 2010 Rozpočet KAP MŠ Vančurova MŠ Březinova MŠ Vítkova MŠ Havlíčkova MŠ Komenského MŠ Myslbekova MŠ Alšova ZŠ TGM ZŠ Komenského ZŠ Drtinovo náměstí ZŠ 1. Máje ZŠ Pavlišovská ZŠ Plhov ZUŠ - Základní umělecká škola Středisko volného času Déčko 650 Celkem Příspěvek - Kino - příspěvek PO Příspěvek - Branka (členství) Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství) Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství) Sportovní zařízení PO Celkem Příspěvek - hasiči Náchod Pojištění 3H43567-Požární Příspěvek - hasiči Běloves Příspěvek - hasiči Babí Příspěvek - hasiči Jizbice Příspěvek - hasiči Lipí Příspěvek - hasiči Pavlišov Příspěvek - hasiči Dobrošov 44 Celkem Městské středisko sociálních služeb Marie - PO Celkem Celkem příspěvky Součty jednotlivých kapitol r neobsahují příspěvky,které se neopakují v r

20 Střednědobý plán investic Název akce Plán real. Realizace Komunikace Železniční kolonie 2009 HOTOVO Komunikace Vodárenská část po vrstevnici 2009 HOTOVO PD Komenského II 2009 HOTOVO PD Komunikace Svolinského 2009 HOTOVO Komunikace Komenského II 2009 HOTOVO Park Sv.Michaela 2009 převod 2010 Komunikace Hálkova 2009 HOTOVO Komunikace Na Rachtě 2009 převod 2010 Komunikace Na Terasách 2009 HOTOVO Komunikace Na Skalce -cyklo 2009 převod 2011 Komunikace Odboje 2009 HOTOVO Komunikace Českých bratří 2.etapa 2009 převod 2010 Most Myslbekova ul převod 2011 Parkoviště u Polikliniky 2009 HOTOVO Komunikace Na Strži HOTOVO Komunikace Anglická - zahájení 2009 převod 2010 Komunikace Denisovo nábřeží zahájení 2009 zahájeno VO Denisovo nábřeží zahájení 2009 převod 2010 Komunikace Nad Nemocnicí (Duben) zahájení 2009 převod2010 Regenerace SUN zahájení 2009 převod 2010 Komunikace Lipí - Peklo - cyklo 2009 převod 2010 Infrastruktura V Kalhotách zahájení 2009 převod 2011 Parkoviště Běloves Pod Montací 2009 HOTOVO Úložiště zeminy 2009 převod 2010 ZUŠ voj. správa 2009 převod 2010 Poliklinika stav.úravy a zateplení 2009 HOTOVO ZŠ Plhov stav.úpravy a zateplení 2009 HOTOVO Zimní stadion, rekonstrukce technologie - II 2009 převod 2010 Komunikace Jizbice 2009 HOTOVO Náves Pavlišov 2009 zahájeno ZŠ TGM oprava dvora 2009 HOTOVO Komunikace Duhovka 2009 převod 2010 Hamra 2009 převod 2010 Cyklo Promenádní 2009 převod 2011 Cesta na Maliňák 2009 pozastaveno Cyklo Slané 2009 HOTOVO Komunikace Slunečná - část 2009 HOTOVO Komunikace Blažkova 2009 HOTOVO Komunikace Komenského III 2010 Komunikace Šafránice 2010 Komunikace Na Letné 2010 Regenerace SUN komunikace a chodníky 2010 Komunikace Svolinského 2010 Komunikace Zámecká 2010 Park SV.Michaela 2010 Komunikace Na Přadýnku 2010 Komunikace Na Rachtě 2010 Komunikace Českých bratří 2.etapa 2010

Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013. Správní poplatky 258 1361 výstavba 205 190 146 190 250,00

Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013. Správní poplatky 258 1361 výstavba 205 190 146 190 250,00 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2013 BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Správní poplatky 258 1361 výstavba 205 190 146 190 250,00 CELKEM

Více

Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2008

Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2008 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2008 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 25.2.2008 10 paragrafově členěný) ROK 2008 Příjmy v tis. Kč Organizační

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2016

ROZPOČET NA ROK 2016 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2016 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 14.12.2015 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2015 Sejmuto dne:

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2014 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne Vyvěšeno dne: 30.1.2014 Sejmuto dne: Kompletní rozpočet je k nahlédnutí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Správní poplatky 258 1361 výstavba 146 190 728 500 600,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 146 190 728 500 600,00

Správní poplatky 258 1361 výstavba 146 190 728 500 600,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 146 190 728 500 600,00 Rozpočet města Náchoda (v tis. Kč) ROK 2015 BĚŽNÉ PŘÍJMY PAR ORG POL DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Rozpočet Správní poplatky 258 1361 výstavba 146 190 728 500 600,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010

Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 List1 Obec Předměřice n/l - Návrh rozpočtu na rok 2011 Schváleno ZO dne 20.12.2010 Příjmy Příjmy v tis.kč UZ POL ZP HODNOTA text změny DANĚ 1111 2 300 DPFO-ZČ 1112 700 DPFO-SVČ 1113 200 DPFO-KV 1121 3

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více