Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky výstavba ,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ,00 125,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skutečnost Rozpočet. Správní poplatky 258 1361 výstavba 320 335 205,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 284 320 335 205,00 125,00"

Transkript

1 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 - VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Skutečnost Rozpočet Text Správní poplatky výstavba ,00 125,00 CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ,00 125, FINANČNÍ 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti , , Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti , , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , Daň z příjmu právnických osob , , Daň z příjmu právnických osob za obec , , Daň z přidané hodnoty , ,00 Správní poplatky tombola ,00 40, výherní hrací přístroje , ,00 Místní poplatky sběr a svoz komunálních odpadů , , ze psů ,00 600, za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 140, za užívání veřejného prostranství ,00 400, ze vstupného ,00 35, z ubytovací kapacity ,00 100, za provozovaný výherní hrací přístroj , , odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů , , Daň z nemovitostí , ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ , , SPRÁVA Správní poplatky 1361 občanské průkazy,cestovní doklady , , matrika + ověřování ,00 650, CZECH-POINT platby za služby ,00 150,00 CELKEM 19 SPRÁVA , , ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Správní poplatky 1361 životní prostředí ,00 230,00 Ostatní poplatky vypouštění škodlivých látek do ovzduší 0 2 1,00 1,50 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ,00 231, DOPRAVA Správní poplatky 1359 převody vozidel 0 307,00 300, zábor místa ,00 180, doprava , ,00 Ostatní poplatky Autoškola - zkoušky způsobilosti , ,00 CELKEM 21 DOPRAVA , , ŽIVNOSTENSKÝ Správní poplatky registrace živností ,00 850,00 CELKEM 22 ŽIVNOSTENSKÝ ,00 850,00 Rozpočet / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

2 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ PŘÍJMY 12 - MAJETEK Skutečnost Rozpočet Text CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Nájemné - Lesy - pozemky 1 275, , Nájemné za nakoupené pozemky 148, ,00 PAR 1031 pěstební činnost , , Nájemné lesy -ostatní nemovitosti 26,00 32,56 PAR 1037 celospolečenské funkce lesů ,00 32, Příjmy z pronájmů nebytových prostor 677,00 600,00 PAR 3613 nebytové hospodářství ,00 600, Hřbitov-příjmy ze smuteční obřadní síně ,00 150, Hřbitov-příjmy za poskytování služeb ,00 400,00 PAR 3632 pohřebnictví ,00 550, Pivovar Náchod - příspěvek na medvědárium 32,00 36, Památky Pardubice - příspěvek na medvědárium 22,00 36,00 PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 72, Příjmy ze služeb a pronájmů pozemků 2 303, ,00 PAR 6399 finanční operace j.n , ,00 CELKEM 12 MAJETEK , , FINANČNÍ Úroky-z úvěrových finančních operací , , Úroky - půjčky -sport ,00 21, Úroky - VAK 23 29,00 28, Úroky - z půjček RBM ,00 75,00 PAR 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , Splátky půjčky VAK ( ) , ,00 Splátka půjčky Lesy města Náchoda 0,00 200, Splátka FK Náchod-Deštné ,00 100, Splátka fotbalového klubu SK (2 mil.) ,00 100, Splátky půjček od obyvatelstva - RBM 995,00 800,00 PAR se neuvádí , ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ , , KULTURA A SPORT Ples města 53 49,00 50,00 PAR 3319 záležitosti kultury j.n ,00 50,00 CELKEM 16 KULTURA A SPORT ,00 50, POLICIE Parkovací automaty , ,00 PAR 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 700,00 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek ,00 700,00 CELKEM 18 POLICIE , , SPRÁVA Náchodský zpravodaj ,00 80,00 PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků j.n ,00 80, WC Strnadova 44 13,00 18,00 Rozpočet / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

3 Arial CE,obyčejné\ (v tis. Kč) ROK 2010 Skutečnost Rozpočet BĚŽNÉ PŘÍJMY Text PAR 3639 komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 18, Komise veřejného pořádku 45 45,00 50,00 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek ,00 50, Pronájmy -Zvonička ,00 400, Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků ,00 160, Příjem za INTERNET TRADING 0 0,00 18,00 PAR 6171 činnost místní správy ,00 578,00 CELKEM 19 SPRÁVA ,00 726, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Eko-kom, a.s. - příjmy za separovaný odpad , ,00 PAR 3725 separovaný odpad , ,00 CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , , DOPRAVA Pokuty - doprava , ,00 PAR 2299 ostatní záležitosti v dopravě , ,00 CELKEM 21 DOPRAVA , ,00 CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , FINANČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozp. v rámci SDV , , Neinvestiční přijaté dotace od obcí v okrese Náchod , ,00 CELKEM 13 FINANČNÍ , ,44 CELKEM PŘIJATÉ DOTACE , ,44 CELKEM BĚŽNÉ PŘÍJMY , ,00 Rozpočet / 3 PŘÍJMY BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

4 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 KAPITÁL.PŘÍJMY 12 - MAJETEK Skutečnost Text Rozpočet Příjmy z prodeje kanalizace PAR 2321 odvádění a čistění odpadních vod Prodeje - byty SUN Prodeje - byty staré PAR 3612 bytové hospodářství Příjmy z prodeje pozemků PAR 6399 finanční operace j.n CELKEM 12 MAJETEK CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozpočet / 1 PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

5 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 - ÚTVAR TAJEMNÍKA Skutečnost Rozpočet Text Kronikáři - dohody Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 3319 záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje SPOZ PAR 3399 ostatní záležitosti kultury Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 3632 pohřebnictví Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 3639 komunální služby Program terenní sociální práce Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění 31 7 PAR 4342 sociální péče vybraným etnikům Platy zaměstnanců Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojistné na zdravotní pojištění PAR 5311 městská policie OOV odměny uvolnění zastupitelé OOV odměny neuvolnění zastupitelé Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné poj. na zdravotní pojištění PAR 6112 místní zastupitelské orgány Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Povinné pojištění na zdravotní pojištění Ostatní povinné poj.hrazené zaměstnavatelem Převody-soc.fond (3,3% z mezd) PAR 6171 celkem samospráva CELKEM 10 ÚTVAR TAJEMNÍKA VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Posudky a odhady pro činnost Demoliční práce na základě rozhodnutí Posudky, zajištění podkladů - úz.plán Mapové podklady, digitalizace - úz.plán PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ MAJETEK Plošná deratizace PAR 1014 zvláštní veterinární činnost Havarijní údržba komunikací Odtahová likvidace vraků (Horníková) Revize - mosty přes Metuji Zimní údržba komunikací - TS Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

6 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text Oprava a údržba komunikací a dopravní značení Čistota města a strojní metení PAR 2212 silnice Srážkové vody - parkoviště Masarykovo nám., Riegrova, zámek,hamra, ZS, SUN, Karlovo nám Kanalizace - pasporty Měření kanalizací 50 PAR 2321 odvádění,čistění odpad.vod a nakládání s kaly EU - mikroprojekty 500 PAR 2143 cestovní ruch Mimořádné opravy 200 PAR 3111 předškolní zařízení ZŠ Plhov - registr energetických rizik budov Mimořádné opravy 250 PAR 3113 základní školy Sv.Václav+ost.památky-ul. Komenského (dotace) 150 PAR 3322 zachování a obnova kulturních památek Ostatní památky - kříž Pavlišov, Lipí 120 PAR 3326 zachování hodnot národního a histor.povědomí Jiráskovo koupaliště- běžná údržba Zimní stadion - běžná údržba Úprava travnaté plochy - Hamra PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce Údržba hřišť a pískovišť 0 33 PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže Kupní smlouvy-prodeje nemovitostí - byty Podklady k zápisu do katastru nemovitostí + inzeráty Daň z převodu nemovitostí PAR 3612 bytové hospodářství vodné, stočné a srážková voda - čp el. energie SUN-SITY - běžná údržba Daň z převodu nemovitostí PAR 3613 nebytové hospodářství Běžná údržba veřejného osvětlení + audity Opravy po revizi + havarijní situace 500 PAR 3631 veřejné osvětlení neinv.příspěvky - sociální pohřby Ochranné pomůcky OS Drobný hmotný majetek OS Nákup materiálu pro údržbu OS Vodné stočné OS Plyn OS Elektrická energie OS PHM OS Telekomunikační služby OS Nákup služeb j.n. OS Opravy a udržování OS Ochranné pomůcky Drobný hmotný majetek Nákup materiálu pro údržbu 40 Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

7 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text Vodné stočné Elektrická energie PHM Poštovné Telekomunikační služby Nákup služeb j.n Opravy a udržování 10 PAR 3632 pohřebnictví CZECH-POINT - platby za služby digitální technická mapa 150 PAR 3635 územní plánování Věcná břemena - cyklostezky (Hlušička) Mimořádné revize (Hlušička) Mimořádné opravy (Hlušička) Zvýšení rekreační funkce lesa a jiné práce Poplatky-kolky hrazené městem - pozemky Pronájmy pozemků Znalecké posudky - pozemky Geometrické plány - pozemky Daň z nemovitostí Geodet.práce - mapové podklady - investice Geodetické práce - pro výkupy a studie - investice Provoz medvědária Drcení drtě Opravy plakátovacích tabulí 20 PAR 3639 komunální služby jinde nezařazené Marie(IPRM) - (40% dotace) podíl k dotaci-výměna oken,úprava výtahu PAR 4357 domovy CELKEM 12 MAJETEK FINANČNÍ Úroky - soubor silnic Úroky - úvěr Českoskalická PAR 2212 silnice Neinv.-půjčky obyvatelstvu na RBM 900 PAR 3611 programy podpory indiv. bytové výstavby Úroky - SUN II. 813 PAR 3612 bytové hospodářství Úroky - revolvingový úvěr Nájemné za úschovu akcií PAR 6171 činnost místní správy Poplatek za vedení účtu cenných papírů Služby peněžních ústavů 250 PAR 6310 příjmy a výdaje z úvěrových operací Pojištění majetku města vč.zodpovědnosti PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované Daň z vedlejší hospodářské činnosti DPH - aplikace zák. č. 302/2008 Sb. 800 PAR 6399 finanční operace jiné CELKEM 13 FINANČNÍ ŠKOLSTVÍ MŠ Vančurova Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

8 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text MŠ Březinova MŠ Vítkova MŠ Havlíčkova MŠ Komenského MŠ Myslbekova MŠ Alšova PAR 3111 předškolní zařízení ZŠ TGM ZŠ Komenského ZŠ Drtinovo náměstí ZŠ 1. Máje ZŠ Pavlišovská ZŠ Plhov Rezerva PAR 3113 základní školy ZUŠ - Základní umělecká škola PAR 3231 základní umělecké školy Středisko volného času Déčko Dotace - Klub SUN Náchod PAR 3421 využití volného času dětí CELKEM 14 ŠKOLSTVÍ KULTURA a SPORT Dotace -Informační centrum Dotace - Branka - Regiontour Dotace -Branka - Cyklobus Propagace města, cestovní ruch - vizuální 9 80 PAR 2143 cestovní ruch Příspěvek - Kino - příspěvek PO PAR 3313 filmová tvorba,distribuce,kina Dotace - Knihovna o.p.s PAR 3314 činnosti knihovnické Dotace - Muzeum cizí PO Dotace - Galerie cizí PO PAR 3315 činnost muzeí a galerií Rezerva na kulturu Kuronské slavnosti Autorské poplatky OSA, Integram Časopis Rodným krajem Partnerské kontakty Kronikáři - materiál Májování, ohňostroj (2x) Církve - akce pro veřejnost Dotace - Kulturní a sportovní nadace Ples města Dotace - Prima sezóna ( ) Dotace - Cykloglacensis Příspěvek - Branka (členství) Pedagog roku Příspěvek - Euroregion Glacensis (členství) Příspěvek - Sdružení lázeňských míst (členství) Den veteránů 6 5 PAR 3319 záležitosti kultury Dotace - Beránek a.s PAR 3392 zájmová činnost v kultuře Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

9 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text Sportovní zařízení PO PAR 3412 péče o sportovní zařízení v majetku obce Sportovní akce, poháry Dotace - Bike Challenge - mezinárodní závod Dotace - sportovní kluby Sportovní kluby HC Náchod, FK Náchod-Deštné, TJ Náchod-házená PAR 3419 tělovýchovná činnost jinde nespecifikovaná CELKEM 16 KULTURA a SPORT HASIČI Příspěvek - hasiči Náchod Pojištění 3H43567-Požární Příspěvek - hasiči Běloves Příspěvek - hasiči Babí Příspěvek - hasiči Jizbice Příspěvek - hasiči Lipí Příspěvek - hasiči Pavlišov Příspěvek - hasiči Dobrošov PAR 5512 požární ochrana - dobrovolná část CELKEM 17 HASIČI MĚSTSKÁ POLICIE Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu j.n Pohonné hmoty a maziva Platby daní a poplatků Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n.(kalibrace radarů) Revize a údržba kamerového monitor.systému Cestovné 10 PAR 5311 bezpečnost a veřejný pořádek Údržba parkovacích automatů PAR 3639 komunální služby CELKEM 18 MĚSTSKÁ POLICIE VNITŘNÍ SPRÁVA opravy a udržování - městský rozhlas 15 PAR 3341 městský rozhlas Náchodský zpravodaj Denní monitoring zpráv Dotace - Náchodská televize PAR 3349 záležitosti sdělovacích prostředků SPOZ - věcné dary 70 PAR 3399 zálež.kultury,církví a sdělovací prostředky j.n prevence kriminality- energie PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže Elektrická energie - veřejné osvětlení PAR 3631 veřejné osvětlení Kašna Karlák - vodné, stočné Kašna Karlák - elektrická energie Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

10 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text WC Strnadova PAR 3639 komunální služby Kryty CO - el. energie Revize elektro + zabezpeč.zařízení - kryty CO Rezerva na krizové stavy (dle zákona) Opravy + PD k objektové bezpečnosti - kryty CO 0 PAR 5212 ochrana obyvatelstva Pohonné hmoty Služby telekomunikací Služby - školení a vzdělávání Stravné Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Účastnické poplatky na konference Splátka - leasing 134 PAR 6112 místní zastupitelské orgány Nákup materiálu j.n.- obřadní síň Nákup služeb j.n. - obřadní síň Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek Nákup materiálu j.n Vodné stočné Pára + pára nebytové prostory nepronajaté Elektrická energie Poštovné Telekomunikační služby Nájemné s právem koupi - kopírky Konzultační a por.činnost Služby - školení a vzdělávání Nákup služeb j.n Opravy a udržování Programové vybavení do 60 tis Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění - presentace města Neinvestiční příspěvek (náhrady škody na majetku) Věcné dary - presentace města Nákup kolků Platby daní a poplatků Náhrady placené obyvatelstvu (škody - bolestné) Dary obyvatelstvu Provoz aut Splátky leasing Zvonička - provozní náklady Umístění psů do útulku Vodné stočné - Hurdálkova+ Vesmír Pára - Hurdálkova + Vesmír Elektrická energie-hurdálkova+ Vesmír Pronájem-Internet,doména a webkamera PAR 6171 činnost místní správy Pojištění aut PAR 6320 pojištění funkčně nespecifikované CELKEM 19 VNITŘNÍ SPRÁVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Nákup služeb 4 10 PAR 1036 lesní hospodářství Nákup služeb- myslivost 10 Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

11 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text PAR 1037 Celospolečenké funkce lesů Nákup služeb 5 PAR 1062 činnost úřadu rybářství Konzultační a poradenské služby Nákup služeb 0 70 PAR 2362 vodní hospodářství Nákup služeb 30 PAR 3716 monitoring ochrany ovzduší Odvoz komunálního odpadu od občanů - TS PAR 3722 sběr a svoz komunálních odpadů Náklady na separovaný odpad PAR 3725 separovaný odpad Konzultační a poradenská činnost Nákup služeb 60 PAR 3728 monitoring nakládání s odpady Nákup služeb (skládky) Nákup popelnic a kontejnerů Nákup nádob na separovaný odpad Nákup kompostérů 0 PAR 3729 ostatní nakládání s odpady Nákup služeb- VKP, památné stromy 10 PAR 3742 chráněné části přírody Konzultační a poradenská činnost-ekologická výchova 10 PAR 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Údržba veřejné zeleně (dle pasportu) Dotace - ochrana životního prostředí PAR 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM 20 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPRAVA Zpracování znal. posudků pro přestupková řízení Zpracování dopravních studií Realizace dopravních opatření PAR 2223 bezpečnost silničního provozu Dopravní výchova dětí PAR 3421 využití volného času dětí Zajištění dopravní obslužnosti příměstských částí PAR 2221 Silniční doprava CELKEM 21 DOPRAVA SOCIÁLNÍ Dotace - Stacionář NONA PAR 3114 speciální základní školy Dotace-Občanské sdružení Dokořán (Poklop,Archa) Dotace - Prevence kriminality PAR 3421 využití volného času dětí a mládeže Dotace - Červený kříž Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

12 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost Rozpočet Text PAR 3539 jiná zdravotnická zařízení Dotace - Klub Vánek - psychorehabilitační kurs Dotace - Občanské sdružení CESTA PAR 4329 ostatní sociální pomoc dětem a mládeži Dotace - Farní charita - Dům sv.anny Dotace - Farní charita- Dům na půli cesty PAR 4333 domovy- penziony pro matky s dětmi Dotace - Poradna pro rodinu Příprava pěstounů + projekt RODINA PAR 4339 pomoc rodině Dotace - občanská poradna PAR 4349 sociální péče a pomoc ostatním obyv Dotace - Betanie Městské středisko sociálních služeb Marie - PO PAR 4357 domovy Dotace - Svaz důchodců PAR 4359 sociální činnosti v oblasti sociální péče Dotace - Hospic, Červený Kostelec Dotace - Svaz diabetiků Dotace - Společnost vozíčkářů Dotace - osobní asistence Dotace - Místní organizace zdravotně postižených Dotace - Centrum služeb pro zdravotně postižené Dotace - Svaz tělesně postižených Dotace - Tyflocentrum PAR 4379 soc. služby a činnosti v oblasti soc. prevence Vratka dotace - příspěvek na péči z min. roku Vratka dotace - sociální dávky z min. roku PAR 6402 finanční vypořádání minulých let CELKEM 28 SOCIÁLNÍ CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet / 8 VÝDAJE BĚŽNÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

13 Arial CE,obyčejné\(v tis. Kč) ROK 2010 Skutečnost KAPITÁL. VÝD. Text VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Rozpočet Změny ÚPSÚ č.v -zadání Územně analytické podklady Změna ÚPSÚ Náchod č. V - koncept Změna ÚPSÚ Náchod č. VI - návrh Změna ÚPSÚ Náxhod č. VIII.zadání 0 50 PAR 3635 územní plánování CELKEM 11 VÝSTAVBA A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ MAJETEK Nákup lesních pozemků (krátká doba návratnosti) PAR 1031 pěstební činnost Rezerva na dotace na investice komunikace Duhovka (IPRM)(85 % dotace) komunikce SUN Žaltman (IPRM) (85 %dotace) oprava komunikací a chodníků SUN (IPRM) (85 % 6121 dotace) komunikace Komenského (závěrečná etapa a 6121 navazující komunikace Šafránice, Na Letné) (úvěr) komunikce Na Rachtě (úvěr) komunikace Svolinského (úvěr) komunikace RD Nad Nemocnicí komunikace Horova (úvěr) komunikace Na Přadýnku úprava ploch na pile Ohrada náměstí Pavlišov komunikace U Rybníka úprava náměstí TGM Denisovo nábřeží (90 % dotace) kom. Českých Bratří a chodníky čp komunikace Řezníčkova 0 PAR 2212 silnice Cylklostezky v Kladském pomezí (90 % dotace) Projekt "Na kole k muzeu židovské komunity v 6121 Náchodě" (90 % dotace) cyklo Na Mokřinách (90 % dotace) cyklo Lom-Březová (90 % dotace) 0 PAR 2219 cyklostezky a chodníky Kanalizace - půjčka VAK Kanalizace Jizbice (90 %dotace) Kanalizace a kom. Lipí-Peklo (90 % dotace) PAR 2321 odvádění a čištění odpadních vod ZŠ Plhov - zateplení (dotace) ZŠ Plhov - PD jídelna ZŠ Plhov - jídelna ZŠ Komenského-zateplení (70 % dotace) PAR 3113 základní školy ZUŠ č.p. 247 (část žádost o dotaci) PAR 3231 základní umělecké školy Plavecký bazén, zimní stadion-pd zdrojová voda 100 Zateplení a výměna prosklení plaveckého bazénu v Náchodě (50 % dotace) Hamra (90 % dotace) PAR 3412 sprotovní zařízení v majetku obce Park sv. Michaela (90 % dotace na zeleň-náklady tis.kč, zbytek vlastní prostředky) 0 PAR 3421 využití volného času dětí 0 0 Rozpočet / 3 VÝDAJE KAPITÁLOVÉ MěÚ Náchod, odbor SMF

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet upravený

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009

M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2009 Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 9. 5. 2010 Strana 1 Komentář k plnění rozpočtu Města Litoměřice za rok 2009 Rozpočet obce Města Litoměřice

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2011 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. Veškeré částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah Úvod...4

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více