Pololetní výsledky za rok 2010 Positivní finanční výsledky v návaznosti na znovuoživení semiindustriálních trhů ve střední Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní výsledky za rok 2010 Positivní finanční výsledky v návaznosti na znovuoživení semiindustriálních trhů ve střední Evropě"

Transkript

1 Tisková zpráva Regulované informace 16. srpna 2010 Pololetní výsledky za rok 2010 Positivní finanční výsledky v návaznosti na znovuoživení semiindustriálních trhů ve střední Evropě Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy v hodnotě 5,4 milionů EUR, což představuje 14,0% nárůst výnosů z uzavřených nájemních smluv a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok z 29,2 millionů EUR (k 31. prosinci 2009) na 33,3 milionů EUR (k 30. červnu 2010). Míra obsazenosti portfolia v České republice se zvýšila na 96,5 % a míra obsazenosti portfolia Skupiny se zvýšila na 95,0 % (oproti 91.4% k 31. prosinci 2009) Se 44,7% nárůstem hrubých výnosů z pronájmu (+4,2 milionů EUR) za první polovinu roku na 13,5 milionů EUR jsme na nejlepší cestě k překonání stanovených cílů ohledně hrubých výnosů z pronájmu za rok ,3% nárůst provozního výsledku hospodaření (před ziskem/ztrátou z portfolia) (+4,4 milionů EUR) na 12,2 milionů EUR. Čistý zisk za období činí 9,7 milionů EUR (+21,4 milionů EUR oproti první polovině roku 2009). Podařilo se navýšení úvěrových rámců v hodnotě 25 milionů EUR, což zaručuje financování všech současných projektů ve výstavbě. Přehled Během prvních šesti měsíců roku 2010 dokázala společnost VGP vytěžit z oživení poptávky po semiindustriálních stavbách ve středoevropském regionu. Během prvního pololetí roku 2010 je možné shrnout činnost VGP takto: K 30. červnu 2010 se výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok zvýšily na 33,3 milionů EUR. V průběhu první poloviny roku 2010 celková hodnota nově uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok přesáhla 5,4 milionů EUR, z čehož 4,1 milionů EUR souviselo s novou pronajímatelnou plochou a 1,3 milionů EUR s prodloužením stávajících smluv nebo smlouvami, které nahrazují stávající smlouvy. Míra obsazenosti portfolia v České republice dosáhla 96,5 % ve srovnání s 94,4 % ke konci prosince Míra obsazenosti portfolia nemovitostí Skupiny byla ke konci června ,0 % ve srovnání Page 1/18

2 s 91,4 % k 31. prosinci 2009, což odráží pozitivní vývoj, který VGP zaznamenala také na trzích mimo území České republiky. Provozní výsledek hospodaření za období se zvýšil o 55,3 % na 12,2 milionů EUR ve srovnání se 7,9 miliony EUR k 30. červnu Využitelné bankovní úvěry vzrostly o 25 milionů EUR, což plně pokryje financování současného vývoje projektů. Jeden projekt představující pronajímatelnou plochu o rozloze m² byl dokončen společně s dalším projektem o rozloze m², který byl dokončen na začátku července Současné celkové portfolio nemovitostí tak činí 47 budov, které představují m² pronajímatelné plochy. Čisté ocenění portfolia nemovitostí k 30. červnu 2010 vykázalo nerealizovaný zisk ve výši 5,9 milionů EUR oproti nerealizované ztrátě ve výši 18,5 milionů EUR k 30. červnu 2009 a zahrnuje nerealizovaný zisk ve výši 4,3 milionů EUR z nových projektů ve výstavbě nebo dokončených během roku, tzn. developerské činnosti, a nerealizovaný zisk ve výši 1,6 milionů EUR ze stávajícího portfolia k 31. prosinci 2009 ( historické portfolio ), což bylo způsobeno zejména zvýšením míry obsazenosti. Výsledkem přecenění finančních nástrojů a úrokových derivátů určených k obchodování 1 byla nerealizovaná ztráta ve výši 0,5 milionů EUR k 30. červnu 2010 oproti nerealizované ztrátě ve výši 1,0 milionů EUR k 30. červnu Intenzivní provozní činnost měla za následek čistý zisk za období ve výši 9,7 milionů EUR ve srovnání s čistou ztrátou ve výši 11,7 milionů EUR k 30. červnu Zadluženost aktiv 2 zůstává přiměřená a ke konci června 2010 činila 42,4 % ve srovnání se 40,7 % ke konci prosince Řádná valná hromada akcionářů společnosti VGP, která se konala 14. května 2010, schválila návrh rozdělení hrubé dividendy ve výši 0,280 EUR na akcii. To odpovídá čisté dividendě na akcii ve výši 0,210 EUR, která bude splatná od 1. října Úrokové deriváty určené k obchodování poskytují efektivní ekonomické zajištění, ale nevyhovují zajišťovacím účetním kritériím podle IAS 39. VGP nedrží žádné derivativní nástroje, ani nezamýšlí žádné vydávat za účelem spekulace. Ačkoli VGP NV nepatří mezi společnosti typu Sicafi (uzavřená realitní investiční společnost), zadluženost aktiv je pro účely porovnání vypočtena podle směrnice Sicafi, tedy jako finanční a ostatní dluhy / celková aktiva, přičemž finanční dluhy nezahrnují půjčky akcionářů. Pokud by půjčky akcionářů byly zahrnuty, činila by zadluženost aktiv 57,9 % k 30. červnu 2010 a 57,3 % k 31. prosinci Page 2/18

3 Klíčová čísla Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát analytická forma (v tisících EUR) ČISTÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ Hrubé výnosy z pronájmu Výnosy/(náklady) ze servisních poplatků Náklady na provoz nemovitostí (1 071) (527) Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy Ostatní výnosy/(náklady) vč. administrativních nákladů (498) (1 182) Provozní výsledek hospodaření (před ziskem/(ztrátou) z portfolia) Čistý finanční výsledek hospodaření 1 (6 073) (4 458) Přecenění úrokových finančních nástrojů (IAS 39) (492) (947) Daně (744) 784 Čistý výsledek za období ZISK/(ZTRÁTA) Z PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ Čisté zisky/(ztráty) z přecenění investic do nemovitostí (18 478) Odložené daně (1 121) Zisk/(ztráta) z portfolia nemovitostí (14 967) ČISTÝ ZISK Čistý zisk (11 717) Zisk na akcii Počet kmenových akcií 18,583,050 18,583,050 Čistý výsledek za období na akcii (EUR) Čistý zisk na akcii (EUR) 0.52 (0.63) Nárůst hrubých výnosů z pronájmu o 44,7 % na 13,5 milionů EUR Nárůst hrubých výnosů z pronájmu plně odráží dopad aktiv generujících příjmy předaných v roce V současné době má Skupina ve svém investičním portfoliu 47 dokončených projektů. Zvýšení výnosů z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok na 33,3 milionů EUR Během roku 2010 vykázaly roční výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv výrazný nárůst. Téměř všechny tyto nové nájemní smlouvy se týkají nových průmyslových činností ve středoevropském regionu, což dokazuje, že tento region je stále velmi atraktivní destinací pro nové industriální projekty, z čehož vyplývá, že poskytuje velký růstový potenciál pro výstavbu a pronájem semiindustriálních nemovitostí. Společnosti VGP se podařilo uzavřít další nájemní smlouvy, které představují roční výnos z pronájmu přesahující 5,4 milionů EUR, z čehož 4,1 milionů EUR souviselo s novou pronajímatelnou plochou a 1,3 milionů EUR s prodloužením stávajících smluv nebo smlouvami, které nahrazují stávající smlouvy. Průměrná cena pronájmu zůstala stabilní ve srovnání s historickým portfoliem. 1 Nezahrnuje přecenění úrokových finančních nástrojů. Page 3/18

4 Výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok představují výnosy z pronájmu přepočtené na rok, které jsou nebo budou vygenerovány z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv. Během první poloviny roku 2010 se míra obsazenosti neustále zvyšovala, až dosáhla 96,5 % portfolia v České republice (v porovnání s 94,4 % k 31. prosinci 2009). Míra obsazenosti Skupiny jako celku se zvýšila z 91,4 % ke konci prosince 2009 na 95,0 % ke konci června 2010, což odráží pozitivní vývoj, který Skupina VGP zaznamenala také na trzích mimo území České republiky. V současné době probíhají jednání ohledně pronájmu volných ploch a očekává se, že v průběhu příštích několika týdnů bude uzavřeno několik dalších nájemních smluv, což by mělo mít následný pozitivní dopad na míru obsazenosti. Uzavřené nájemní smlouvy představují celkem m² pronajímatelné plochy. Vážený průměr doby trvání těchto smluv ke konci 30. června 2010 činí 5,97 let (v porovnání s 5,72 k 31. prosinci 2009). Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 55,3 % na 12,2 milionů EUR Provozní výsledek hospodaření (před ziskem/ztrátou z portfolia) se zvýšil na 12,2 milionů EUR v roce 2010, což je nárůst o 55,3 % oproti provoznímu výsledku hospodaření ve výši 7,9 milionů EUR za období končící 30. června Vývoj portfolia nemovitostí Reálná hodnota investičního majetku a investičního majetku ve výstavbě ( portfolio nemovitostí ) k 30. červnu 2010 se zvýšila o 3,9 % na 444,7 milionů EUR ve srovnání s 428,1 miliony EUR k 31. prosinci Vývoj výnosů zůstal stabilní, s tím, že se průměrný výnos aplikovaný na ocenění portfolia nemovitostí k 30. červnu 2010 mírně zlepšil z 8,33 % ke konci prosince 2009 na 8,27 % ke konci června Dokončené projekty V prvním pololetí roku byla ve VGP Parku Horní Počernice dokončena jedna budova, která představuje m² pronajímatelné plochy. Druhá budova ve VGP Parku Horní Počernice, jež představuje m² pronajímatelné plochy, byla dokončena na začátku července 2010 a současné celkové portfolio nemovitostí tak činí 47 budov, které představují m² pronajímatelné plochy. Projekty ve výstavbě Během druhého čtvrtletí roku 2010 začala společnost VGP s výstavbou 6 nových budov, které jsou umístěny v České republice, tj. dvě budovy ve VGP Parku Horní Počernice, VGP Parku Nýřany a VGP Parku Hradec Králové. Nové budovy ve výstavbě představují celkovou budoucí pronajímatelnou plochu m² a výnosy z pronájmu přepočtené na rok ve výši 2,5 milionů EUR. Page 4/18

5 Portfolio pozemků Na začátku července 2010 se společnosti VGP podařilo zajistit a rozšířit portfolio pozemků celkem o m² pozemků. Tyto pozemky se nacházejí v klíčových lokalitách v okolí Prahy a na severu České republiky. Nabyté portfolio pozemků společnosti VGP v současnosti činí celkem m² a umožňuje VGP výstavbu dalších m² nových projektů nad rámec již existujícího portfolia o rozloze m² a dalších m², které jsou momentálně ve výstavbě. Financování Během první poloviny roku 2010 se skupině VGP podařilo navýšit bankovní úvěry o 25 milionů EUR k zajištění financování současného vývoje projektů. Skupinu velmi těší, že se jí podařilo zaujmout dvě nové banky pro financování svého portfolia nemovitostí, tj. Swedbank v Estonsku a Crédit Agricole v České republice, a rozšířit tak svoji stávající skupinu bank. Závazky vůči bankám se zvýšily z 168,3 milionů EUR k 31. prosinci 2009 na 179,9 milionů EUR k 30. červnu V tomto období závazky vůči akcionářům poklesly o 1,3 milionů EUR, což odpovídá zaplaceným kapitalizovaným úrokům za 4. čtvrtletí roku Tento vývoj celkových závazků je plně v souladu s růstem portfolia nemovitostí. Poměr mezi poskytovanou výší úvěru a hodnotou zastavované nemovitosti 1 na konsolidované bázi činí 45,2 % ke konci června 2010 ve srovnání s 43,9 % k 31. prosinci Rizikové faktory Přehled nejzávažnějších rizik, kterým je skupina vystavena, je k dispozici na str. 29 a 30 Výroční zprávy za rok Tato rizika jsou reálná, stálá a zůstávají platná i po zbytek finančního roku. Výhled na rok 2010 Vzhledem k tomu, že současný vývoj projektů je plně financován a VGP zaznamenala zdravé oživení poptávky po pronajímatelné ploše, skupina VGP očekává, že nárůst v tomto tempu bude pokračovat a druhou polovinu roku 2010 vyhlíží s důvěrou a očekáváním. Finanční kalendář Ex-dividendové datum: 28. září 2010 Datum registrace: 30. září Poměr závazků vůči bankám a reálné hodnoty portfolia nemovitostí. Page 5/18

6 Datum výplaty dividendy: 1. října 2010 Aktualizace obchodní činnosti ve 3. čtvrtletí listopadu 2010 Prohlášení v souladu s článkem 13 belgického královského výnosu ze dne 14. listopadu 2007 Představenstvo společnosti VGP NV, jmenovitě její zástupci, kterými jsou předseda představenstva Marek Šebesťák, pan Bart Van Malderen, generální ředitel Jan Van Geet a pánové Jos Thys a Alexander Saverys, společně potvrzují, že podle jejich nejlepšího vědomí (i) zkrácená mezitímní účetní závěrka je připravena v souladu s platnými účetními standardy a ve všech zásadních ohledech poskytuje věrný a poctivý obraz konsolidovaných aktiv a pasiv, finanční situace a výsledků hospodaření společnosti a jejích dceřiných společností obsažených v konsolidaci za šestiměsíční období (ii) mezitímní zpráva o finančním řízení ve všech zásadních ohledech poskytuje věrný a poctivý obraz všech důležitých událostí a významných obchodů s propojenými osobami, ke kterým došlo během prvních šesti měsíců, a jejich vlivů na mezitímní účetní závěrku spolu s přehledem nejvýznamnějších rizik a nejistot, se kterými jsme konfrontováni ve zbývajících šesti měsících finančního roku. Více informace: pan Dirk Stoop Finanční ředitel a ředitel pro vztahy s investory Tel Profil Skupina VGP (www.vgpparks.eu) staví a buduje špičkové semi-industriální stavby a přidružené kancelářské prostory, které si ponechává ve svém vlastnictví a pronajímá je na základě dlouhodobých nájemních smluv renomovaným klientům. Tým zaměstnanců VGP řídí všechny činnosti plně propojeného obchodního modelu: od vyhledávání a koupě pozemku, přes vytvoření koncepce a designu projektu a dohled nad stavebními pracemi, až po uzavírání smluv s potenciálními nájemci a správu nemovitostí v portfoliu. VGP je kótovaná na bruselské burze Euronext a na hlavním trhu pražské Burzy cenných papírů. VGP vlastní portfolio nemovitostí ve výši 445 milionů EUR. Portfolio představuje celkovou pronajímatelnou plochu přesahující 565,000 m 2. Page 6/18

7 Page 7/18

8 ZKRÁCENÁ MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1 1. ZKRÁCENÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT za období končící 30. června Výkaz zisků a ztrát (v tisících EUR) Hrubé výnosy z pronájmu Výnosy ze servisních poplatků Náklady související se servisními poplatky (2 776) (1 840) Náklady na provoz nemovitostí (1 071) (527) Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy Čisté zisky/(ztráty) z přecenění investic do nemovitostí (18 478) Zisk z nemovitostí (9 425) Administrativní náklady (734) (1 034) Ostatní výnosy Ostatní náklady (310) (205) Čistý provozní zisk před čistým finančním výsledkem hospodaření (10 607) Finanční výnosy Finanční náklady (6 880) (5 501) Čistý finanční výsledek hospodaření (6 565) (5 405) Výsledek hospodaření před zdaněním (16 012) Daně (1 865) Čistý zisk (11 717) Zisk na akcii Základní zisk na akcii (EUR) 0,52 (0,63) Zředěný zisk na akcii (EUR) 0,52 (0,63) 1 Zkrácená konsolidovaná mezitimní účetní závěrka byla vypracována v souladu s IFRS Mezinárodími standardy pro finanční výkaznictví, přijatými Evropskou unií. Page 8/18

9 2. ZKRÁCENÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU za období končící 30. června Výkaz o úplném výsledku (v tisících EUR) Čistý výsledek (11 717) Ostatní úplný výsledek Zajišťovací úrokové deriváty (2 098) (1 702) Daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem Čistý zisk/(ztráta) účtovaná přímo do vlastního kapitálu (1 699) (1 378) Úplný výsledek za období celkem (13 095) Přiřaditelný: osobám s podílem na vlastním kapitálu mateřské společnosti (13 095) osobám s menšinovými podíly - - Page 9/18

10 3. ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA za období končící 30. června Aktiva (v tisících EUR) Nehmotná aktiva Investiční majetek Investiční majetek ve výstavbě Další hmotná aktiva Odložená daňová aktiva Dlouhodobá aktiva celkem Pohledávky z obchodních vztahů a jiných pohledávek Peníze a peněžní ekvivalenty Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM Pasiva (v tisících EUR) Základní kapitál Nerozdělený zisk Ostatní fondy (6 943) (5 244) Vlastní kapitál Dlouhodobý finanční dluh Jiné dlouhodobé finanční závazky Jiné dlouhodobé závazky Odložené daňové závazky Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobý finanční dluh Jiné krátkodobé finanční závazky Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky Krátkodobé závazky celkem Závazky celkem PASIVA CELKEM Page 10/18

11 4. ZKRÁCENÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za období končící 30. června Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících EUR) Základní kapitál Nerozdělený zisk Ostatní fondy Emisní ážio Zajišťovací rezervy Kapitál celkem Zůstatek k 1. lednu (3 823) Ostatní úplný výsledek (1 378) (1 378) Výsledek za období - (11 717) - - (11 717) Úplný výsledek celkem (11 717) - (1 378) (13 095) Dividendy vyplacené akcionářům VGP NV Zůstatek k 30. červnu (5 201) Zůstatek k 1. lednu (5 313) Ostatní úplný výsledek (1 699) (1 699) Výsledek za období Úplný výsledek celkem (1 699) Dividendy vyplacené akcionářům VGP NV - (5 204) - - (5 204) Zůstatek k 30. červnu (7 012) Page 11/18

12 5. ZKRÁCENÝ KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOKŮ za období končící 30. června Přehled peněžních toků (v tisících EUR) Peněžní toky z provozní činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním (16 012) Úpravy o: Odpisy Změna hodnoty investic do nemovitostí (5 902) Nerealizované ztráty/(zisky) z finančních nástrojů (38) (3 929) Čisté úrokové náklady Účetní zisk z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu Snížení/(Zvýšení) hodnoty pohledávek z obchodních vztahů a ostatních pohledávek (509) Snížení/(Zvýšení) hodnoty závazků z obchodních vztahů a jiných závazků (415) (15 507) Peněžní prostředky z provozních činností (9 011) Čisté zaplacené úroky (7 470) (3 952) Zaplacená daň z příjmů 21 (150) Čistý peněžní tok z provozní činnosti (13 113) Peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z investiční činnosti (10 683) (27 966) Čistý peněžní tok z investiční činnosti (10 683) (27 966) Peněžní toky z finanční činnosti Čisté příjmy z emise akcií - - Čerpání půjček Splátky půjček (4 298) (1 641) Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení/(snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku účetního období Vliv změny měnových kurzů 32 (1 919) Peníze a peněžní ekvivalenty na konci účetního období Čisté zvýšení/(snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Page 12/18

13 6. PŘÍLOHA K ZKRÁCENÉ MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období končící 30. června Východiska pro přípravu účetní závěrky Zkrácená konsolidovaná mezitimní účetní závěrka byla vypracována v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IAS), standardem 34 - Mezitimní finanční výkaznictví, přijatými Evropskou unií. Během mezitimního období byla do konsolidační skupiny nově zahrnuta jedna společnost. 2 Základní účetní pravidla Zkrácená konsilidovaná mezitimní účetní závěrka se připravuje na bázi historických cen s výjimkou investičního majetku, investičního majetku ve výstavbě a také finančních derivátů, které jsou vykázány při reálné hodnotě. Všechny číselné údaje jsou v tisících EUR. Přijatá účetní pravidla jsou v souladu s pravidly použitými při přípravě výroční konsolidované účetní závěrky Skupiny za rok končící 31. prosince Zkrácená konsolidovaná finanční závěrka byla představenstvem schválena k vydání dne 13. srpna Informace o segmentu Segment je taková rozpoznatelná složka Skupiny, která se zabývá buď poskytováním výrobků nebo služeb (obchodní segment), nebo poskytováním výrobků nebo služeb v rámci konkrétní ekonomické oblasti (geografický segment), a která podléhá rizikům a odměnám, které se liší od ostatních segmentů. V důsledku toho, že je většina jmění Skupiny geograficky umístěna v České republice, bylo provedeno rozlišení mezi Českou republikou a jinými zeměmi ( Jiné země ). Jmění segmentu zahrnuje veškeré položky přímo tomuto segmentu přiřaditelné, stejně jako položky, které se mohou k segmentu důvodně vztahovat (finanční majetek a pohledávky z daně z příjmu jsou tedy součástí jmění segmentu). Nepřiřazené částky zahrnují administrativní náklady vynaložené na podporující činnosti Skupiny. Page 13/18

14 Informace o segmentech Výkaz zisků a ztrát Česká republika Ostatní země Nepřiřazené částky Celkem (v tisících EUR) Hrubé výnosy z pronájmu Výnosy/(náklady) ze servisních poplatků Náklady na provoz nemovitostí (998) (468) (73) (58) - - (1 071) (526) Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy (34) Ostatní výnosy/(náklady) vč. administrativních nákladů 51 (543) (184) (134) (365) (506) (498) (1 183) Provozní výsledek hospodaření (před ziskem/(ztrátou) z portfolia) (168) (365) (506) Čisté zisky/(ztráty) z přecenění investic do nemovitostí (15 457) (982) (3 021) (18 478) Provozní výsledek hospodaření (po zisku/(ztrátě) z portfolia) (6 912) (592) (3 189) (365) (506) (10 607) Čistý finanční výsledek hospodaření (6 565) (5 405) (6 565) (5 405) Daně (1 865) (1 865) Čistý výsledek (11 717) (11 717) Rozvaha Česká republika Ostatní země Nepřiřazené částky Celkem (v tisících EUR) Aktiva Investiční majetek Investiční majetek ve výstavbě Ostatní aktiva (vč. odložená daň) Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál Závazky celkem Pasiva celkem Page 14/18

15 4 Čisté finanční náklady v tisících EUR Příjmy z bankovních úroků 4 4 Jiné finanční příjmy Čistý zisk z cizích měn Finanční příjmy Náklady na bankovní úroky dluh s proměnlivou úrokovou sazbou (2 177) (2 603) Náklady na bankovní úroky úrokové swapy používané k zajištění (1 790) (463) Náklady na bankovní úroky úrokové swapy nepoužívané k zajištění (792) (475) Úroky vyplacené propojeným osobám (2 547) (1 381) Úroky kapitalizované do investičního majetku a majetku ve výstavbě Jiné finanční náklady (181) (281) Nerealizované ztráty z úrokových derivátů (492) (947) Čisté ztráty z cizích měn 0 (347) Finanční náklady (6 880) (5 501) Čisté finanční náklady (6 565) (5 405) 5 Investiční majetek v tisících EUR Zůstatek na počátku účetního období Kapitálové výdaje Kapitalizovaný úrok Pořízený majetek - - Převod z investičního majetku ve výstavbě Zvýšení/(Snížení) reálné hodnoty 641 (22 638) Zůstatek na konci účetního období Investiční majetek se skládá z řady komerčních nemovitostí, které jsou pronajímány třetím stranám, a pozemků vlastněných za účelem výstavby. Účetní částka investičního majetku je reálnou hodnotou majetku stanovenou externím nezávislým znalcem na oceňování, firmou Jones Lang LaSalle. Celkové portfolio nemovitostí (kromě pozemků určených k výstavbě) je oceněno znalcem na oceňování k 30. červnu 2010 na základě tržní sazby 8,27 % (oproti 8,33 % k 31. prosinci 2009) aplikované na smluvní nájmy navýšené o odhadovanou hodnotu pronájmu nepronajatých prostor. 6 Investiční majetek ve výstavbě v tisících EUR Zůstatek na počátku účetního období Kapitálové výdaje Kapitalizovaný úrok Pořízený majetek - - Převod z investičního majetku ve výstavbě (4 853) (86 881) Zvýšení/(snížení) reálné hodnoty Zůstatek na konci účetního období Účetní částka investičního majetku ve výstavbě je reálnou hodnotou majetku stanovenou externím nezávislým znalcem na oceňování, firmou Jones Lang LaSalle. Page 15/18

16 7 Základní kapitál Základní kapitál k 30. červnu 2010 činil EUR a skládal se z akcií. V běžném mezitimním výkazním období se v základním kapitálu společnosti nevyskytly žádné změny. 8 Krátkodobý a dlouhodobý finanční dluh v tisících EUR Půjčky od propojených osob VM Invest NV Dlouhodobé bankovní úvěry Běžné bankovní úvěry Celkem Úročené úvěry a půjčky jsou splatné takto: SPLATNOST v tisících EUR < 1 ROK > 1-5 LET > 5 LET Půjčky poskytnuté společností VM Invest NV Dlouhodobé bankovní úvěry Běžné bankovní úvěry Celkem Zvýšení dluhu vůči bankám v prvním pololetí roku 2010 čerpaného v rámci stávajících a nových úvěrových rámců Skupiny bylo využito k financování pokračujících požadavků na kapitálové výdaje Skupiny. Zajištěné bankovní půjčky Půjčky poskytnuté Skupině VGP jsou denominovány v EUR a mohou být shrnuty takto: v tisících EUR Výše úvěru Datum splatnosti úvěru Nesplacený zůstatek < 1 rok > 1 5 let > 5 let KBC Bank / ČSOB / CA KBC Bank UniCredit Bank/LBBW Tatra Banka Tatra Banka Swedbank Celkem Skupina VGP uspěla při navýšení svého uzavřeného úvěrového rámce u KBC/ČSOB o dalších 20 milionů EUR prostřednictvím další syndikace s Crédit Agricole ( CA ). Celková výsledná částka uzavřeného syndikovaného úvěrového rámce dosahuje 144,1 milionů EUR a společně s tímto navýšením byla prodloužena i lhůta splatnosti úvěru o jeden rok, tj. do 30. června Mimoto se VGP rovněž podařilo uzavřít nový úvěrový rámec na 5 milionů EUR u Swedbank (Estonsko). Krátkodobá půjčka od KBC Bank v hodnotě 5 milionů EUR byla splacena na začátku července Neplnění a porušení úvěrových ujednání V prvním pololetí roku 2010 se nevyskytla žádná neplnění ani porušení ujednání úvěrových smluv. Page 16/18

17 9 Závazky Skupina uzavřela několik smluv o budoucí koupi pozemků. K 30. červnu 2010 Skupina uzavřela budoucí smlouvy o nákupu pozemků o celkové rozloze m² představující závazek v celkové výši 5,5 milionů EUR, ze kterých bylo složeno celkem 0,1 milionů EUR záloh. Tyto závazky byly nezměněny ve srovnání s 31. prosincem Na konci června 2010 Skupina získala výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok v celkové výši 33,3 milionů EUR. Jejich výši tvoří výnosy z pronájmu přepočtené na rok, které jsou nebo budou vygenerovány z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv. V důsledku toho došlo k následujícímu rozdělení budoucích výnosů z pronájmu: v tisících EUR Méně než 1 rok let Více než 5 let Celkem K 30. červnu 2010 byla Skupina smluvně zavázána k výstavbě nových projektů v celkové hodnotě 16,4 milionů EUR. 10 Obchody s propojenými osobami V prvním pololetí roku 2010 Skupina splatila 1,3 milionů EUR z půjčky od společnosti VM Invest NV, což představuje kapitalizovaný úrok za 4. čtvrtletí roku Podmínky půjček společnosti VM Invest zůstaly nezměněny v porovnání s 31. prosincem Události po datu účetní závěrky Po uzavření účtů k 30. červnu 2010 se společnosti VGP podařilo zajistit a rozšířit svoje portfolio pozemků celkem o m² pozemků. Tyto pozemky se nacházejí v klíčových lokalitách v okolí Prahy a na severu České republiky. Celkové portfolio pozemků VGP tak nyní vzrostlo na m². 12 Dceřiné společnosti Společnosti, které jsou součástí Skupiny k 30. červnu 2010 Následující společnosti byly zahrnuty do konsolidačního okruhu Skupiny VGP. Dceřiná společnost Adresa % VGP CZ I a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, ČR 100 VGP CZ II a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, ČR 100 VGP CZ III a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, ČR 100 VGP Deutschland GmbH Lipsko, Německo 100 VGP Estonia OÜ Tallinn, Estonsko 100 VGP Finance NV Jette, Belgie 100 VGP industriální stavby s.r.o. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, ČR 100 VGP Latvia s.i.a. Kekava, Lotyšsko 100 VGP Park Györ Kft Györ, Maďarsko 100 VGP Romania S.R.L. Timisoara, Rumunsko 100 VGP Slovakia a.s. Malacky, Slovensko 100 Změny v roce 2010 Během roku 2010 byla začleněna jedna česká společnost, a to VGP CZ III a.s. Page 17/18

18 13 Dividendy Řádná valná hromada akcionářů společnosti VGP, která se konala 14. května 2010, schválila návrh rozdělení hrubé dividendy ve výši 0,280 EUR na akcii, celkem se jedná o dividendy ve výši EUR. To odpovídá čisté dividendě na akcii ve výši 0,210 EUR. Čistá dividenda na akcie s VVPR stripem zakládajícím nárok na sníženou srážkovou daň 15 % tak dosahuje 0,238 EUR na akcii. Dividenda bude splatná od 1. října Page 18/18

19 AUDITORSKÁ ZPRÁVA VGP NV OMEZENÁ KONTROLNÍ ZPRÁVA KE KONSOLIDOVANÉ POLOLETNÍ FINANČNÍ INFORMACI ZA OBDOBÍ ŠESTI MĚSÍCŮ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2010 Představenstvu společnosti, Provedli jsme omezenou kontrolu přiložené konsolidované zkrácené rozvahy, zkráceného výkazu zisků a ztrát, zkráceného konsolidovaného výkazu o úplném výsledku, zkráceného přehledu finančních toků, zkráceného přehledu o změnách vlastního kapitálu a vybraných příloh 6.1 až 6.13 (společně mezitímní finanční informace ) společnosti VGP NV ( společnost ) a jejích dceřiných společností (společně skupina ) za šestiměsíční období končící 30. červnem Za přípravu a věrné zobrazení těchto mezitímních finančních informací je zodpovědné představenstvo společnosti. Naším úkolem je na základě kontroly vydat závěr k této mezitímní finanční informaci. Tato mezitímní finanční informace byla připravena v souladu se standardem 34 Mezinárodních účetních standardů Mezitímní finanční výkaznictví přijatým EU. Naše omezená kontrola mezitímních finančních informací byla provedena v souladu s doporučenými auditorskými standardy pro omezené kontroly účetnictví platné v Belgii a vydané institutem Institut des Reviseurs d Entreprises/Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Omezená kontrola spočívá v dotazování se vedení skupiny a používání analytických a dalších kontrolních postupů pro mezitímní finanční informace a podkladové finanční údaje. Omezená kontrola je podstatně menší rozsahem než audit prováděný v souladu s auditorskými standardy pro konsolidované účetní výkazy vydanými institutem Institut des Reviseurs d Entreprises/Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Podobně ani zde nevynášíme auditorský výrok. Na základě naší omezené kontroly jsme se nedozvěděli nic, co by nás opravňovalo se domnívat, že prozatímní finanční informace za šestiměsíční období končící 30. červnem 2010 není ve všech zásadních ohledech připravena v souladu se standardem 34 Mezinárodních účetních standardů Mezitímní finanční výkaznictví přijatým EU. V Kortrijku, dne 13. srpna 2009 Statutární auditor DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA zastoupená Ginem Desmetem Page 19/18

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2009 A 2008 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ

Více

AAA Auto Group N.V. Pololetní zpráva 2008. (k 30. červnu 2008)

AAA Auto Group N.V. Pololetní zpráva 2008. (k 30. červnu 2008) AAA Auto Group N.V. Pololetní zpráva 2008 (k 30. červnu 2008) 1 Obsah Základní údaje o Společnosti... 3 Organizační struktura Společnosti k 30.6. 2008... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti skupiny AAA AUTO

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2008 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu Datum:

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014 KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ENERGOCHEMICA SE za první pololetí roku 2014 sestavená dle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů Táto konsolidovaná

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2007 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2007 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 41 Úvod společnost TOMA, a.s. Akciová společnost TOMA, a.s.

Více

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s.

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2010 pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2 700 000 Počet zákazníků celé Skupiny KB dosáhl 2,7 milionu.

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Energy for you www.e4u.cz Konsolidovaná pololetní zpráva E4U a.s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2005 Praha dne 18. srpna 2005 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více