Pololetní výsledky za rok 2010 Positivní finanční výsledky v návaznosti na znovuoživení semiindustriálních trhů ve střední Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní výsledky za rok 2010 Positivní finanční výsledky v návaznosti na znovuoživení semiindustriálních trhů ve střední Evropě"

Transkript

1 Tisková zpráva Regulované informace 16. srpna 2010 Pololetní výsledky za rok 2010 Positivní finanční výsledky v návaznosti na znovuoživení semiindustriálních trhů ve střední Evropě Byly uzavřeny nové nájemní smlouvy v hodnotě 5,4 milionů EUR, což představuje 14,0% nárůst výnosů z uzavřených nájemních smluv a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok z 29,2 millionů EUR (k 31. prosinci 2009) na 33,3 milionů EUR (k 30. červnu 2010). Míra obsazenosti portfolia v České republice se zvýšila na 96,5 % a míra obsazenosti portfolia Skupiny se zvýšila na 95,0 % (oproti 91.4% k 31. prosinci 2009) Se 44,7% nárůstem hrubých výnosů z pronájmu (+4,2 milionů EUR) za první polovinu roku na 13,5 milionů EUR jsme na nejlepší cestě k překonání stanovených cílů ohledně hrubých výnosů z pronájmu za rok ,3% nárůst provozního výsledku hospodaření (před ziskem/ztrátou z portfolia) (+4,4 milionů EUR) na 12,2 milionů EUR. Čistý zisk za období činí 9,7 milionů EUR (+21,4 milionů EUR oproti první polovině roku 2009). Podařilo se navýšení úvěrových rámců v hodnotě 25 milionů EUR, což zaručuje financování všech současných projektů ve výstavbě. Přehled Během prvních šesti měsíců roku 2010 dokázala společnost VGP vytěžit z oživení poptávky po semiindustriálních stavbách ve středoevropském regionu. Během prvního pololetí roku 2010 je možné shrnout činnost VGP takto: K 30. červnu 2010 se výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok zvýšily na 33,3 milionů EUR. V průběhu první poloviny roku 2010 celková hodnota nově uzavřených nájemních smluv po přepočtu na rok přesáhla 5,4 milionů EUR, z čehož 4,1 milionů EUR souviselo s novou pronajímatelnou plochou a 1,3 milionů EUR s prodloužením stávajících smluv nebo smlouvami, které nahrazují stávající smlouvy. Míra obsazenosti portfolia v České republice dosáhla 96,5 % ve srovnání s 94,4 % ke konci prosince Míra obsazenosti portfolia nemovitostí Skupiny byla ke konci června ,0 % ve srovnání Page 1/18

2 s 91,4 % k 31. prosinci 2009, což odráží pozitivní vývoj, který VGP zaznamenala také na trzích mimo území České republiky. Provozní výsledek hospodaření za období se zvýšil o 55,3 % na 12,2 milionů EUR ve srovnání se 7,9 miliony EUR k 30. červnu Využitelné bankovní úvěry vzrostly o 25 milionů EUR, což plně pokryje financování současného vývoje projektů. Jeden projekt představující pronajímatelnou plochu o rozloze m² byl dokončen společně s dalším projektem o rozloze m², který byl dokončen na začátku července Současné celkové portfolio nemovitostí tak činí 47 budov, které představují m² pronajímatelné plochy. Čisté ocenění portfolia nemovitostí k 30. červnu 2010 vykázalo nerealizovaný zisk ve výši 5,9 milionů EUR oproti nerealizované ztrátě ve výši 18,5 milionů EUR k 30. červnu 2009 a zahrnuje nerealizovaný zisk ve výši 4,3 milionů EUR z nových projektů ve výstavbě nebo dokončených během roku, tzn. developerské činnosti, a nerealizovaný zisk ve výši 1,6 milionů EUR ze stávajícího portfolia k 31. prosinci 2009 ( historické portfolio ), což bylo způsobeno zejména zvýšením míry obsazenosti. Výsledkem přecenění finančních nástrojů a úrokových derivátů určených k obchodování 1 byla nerealizovaná ztráta ve výši 0,5 milionů EUR k 30. červnu 2010 oproti nerealizované ztrátě ve výši 1,0 milionů EUR k 30. červnu Intenzivní provozní činnost měla za následek čistý zisk za období ve výši 9,7 milionů EUR ve srovnání s čistou ztrátou ve výši 11,7 milionů EUR k 30. červnu Zadluženost aktiv 2 zůstává přiměřená a ke konci června 2010 činila 42,4 % ve srovnání se 40,7 % ke konci prosince Řádná valná hromada akcionářů společnosti VGP, která se konala 14. května 2010, schválila návrh rozdělení hrubé dividendy ve výši 0,280 EUR na akcii. To odpovídá čisté dividendě na akcii ve výši 0,210 EUR, která bude splatná od 1. října Úrokové deriváty určené k obchodování poskytují efektivní ekonomické zajištění, ale nevyhovují zajišťovacím účetním kritériím podle IAS 39. VGP nedrží žádné derivativní nástroje, ani nezamýšlí žádné vydávat za účelem spekulace. Ačkoli VGP NV nepatří mezi společnosti typu Sicafi (uzavřená realitní investiční společnost), zadluženost aktiv je pro účely porovnání vypočtena podle směrnice Sicafi, tedy jako finanční a ostatní dluhy / celková aktiva, přičemž finanční dluhy nezahrnují půjčky akcionářů. Pokud by půjčky akcionářů byly zahrnuty, činila by zadluženost aktiv 57,9 % k 30. červnu 2010 a 57,3 % k 31. prosinci Page 2/18

3 Klíčová čísla Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát analytická forma (v tisících EUR) ČISTÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ Hrubé výnosy z pronájmu Výnosy/(náklady) ze servisních poplatků Náklady na provoz nemovitostí (1 071) (527) Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy Ostatní výnosy/(náklady) vč. administrativních nákladů (498) (1 182) Provozní výsledek hospodaření (před ziskem/(ztrátou) z portfolia) Čistý finanční výsledek hospodaření 1 (6 073) (4 458) Přecenění úrokových finančních nástrojů (IAS 39) (492) (947) Daně (744) 784 Čistý výsledek za období ZISK/(ZTRÁTA) Z PORTFOLIA NEMOVITOSTÍ Čisté zisky/(ztráty) z přecenění investic do nemovitostí (18 478) Odložené daně (1 121) Zisk/(ztráta) z portfolia nemovitostí (14 967) ČISTÝ ZISK Čistý zisk (11 717) Zisk na akcii Počet kmenových akcií 18,583,050 18,583,050 Čistý výsledek za období na akcii (EUR) Čistý zisk na akcii (EUR) 0.52 (0.63) Nárůst hrubých výnosů z pronájmu o 44,7 % na 13,5 milionů EUR Nárůst hrubých výnosů z pronájmu plně odráží dopad aktiv generujících příjmy předaných v roce V současné době má Skupina ve svém investičním portfoliu 47 dokončených projektů. Zvýšení výnosů z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok na 33,3 milionů EUR Během roku 2010 vykázaly roční výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv výrazný nárůst. Téměř všechny tyto nové nájemní smlouvy se týkají nových průmyslových činností ve středoevropském regionu, což dokazuje, že tento region je stále velmi atraktivní destinací pro nové industriální projekty, z čehož vyplývá, že poskytuje velký růstový potenciál pro výstavbu a pronájem semiindustriálních nemovitostí. Společnosti VGP se podařilo uzavřít další nájemní smlouvy, které představují roční výnos z pronájmu přesahující 5,4 milionů EUR, z čehož 4,1 milionů EUR souviselo s novou pronajímatelnou plochou a 1,3 milionů EUR s prodloužením stávajících smluv nebo smlouvami, které nahrazují stávající smlouvy. Průměrná cena pronájmu zůstala stabilní ve srovnání s historickým portfoliem. 1 Nezahrnuje přecenění úrokových finančních nástrojů. Page 3/18

4 Výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok představují výnosy z pronájmu přepočtené na rok, které jsou nebo budou vygenerovány z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv. Během první poloviny roku 2010 se míra obsazenosti neustále zvyšovala, až dosáhla 96,5 % portfolia v České republice (v porovnání s 94,4 % k 31. prosinci 2009). Míra obsazenosti Skupiny jako celku se zvýšila z 91,4 % ke konci prosince 2009 na 95,0 % ke konci června 2010, což odráží pozitivní vývoj, který Skupina VGP zaznamenala také na trzích mimo území České republiky. V současné době probíhají jednání ohledně pronájmu volných ploch a očekává se, že v průběhu příštích několika týdnů bude uzavřeno několik dalších nájemních smluv, což by mělo mít následný pozitivní dopad na míru obsazenosti. Uzavřené nájemní smlouvy představují celkem m² pronajímatelné plochy. Vážený průměr doby trvání těchto smluv ke konci 30. června 2010 činí 5,97 let (v porovnání s 5,72 k 31. prosinci 2009). Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 55,3 % na 12,2 milionů EUR Provozní výsledek hospodaření (před ziskem/ztrátou z portfolia) se zvýšil na 12,2 milionů EUR v roce 2010, což je nárůst o 55,3 % oproti provoznímu výsledku hospodaření ve výši 7,9 milionů EUR za období končící 30. června Vývoj portfolia nemovitostí Reálná hodnota investičního majetku a investičního majetku ve výstavbě ( portfolio nemovitostí ) k 30. červnu 2010 se zvýšila o 3,9 % na 444,7 milionů EUR ve srovnání s 428,1 miliony EUR k 31. prosinci Vývoj výnosů zůstal stabilní, s tím, že se průměrný výnos aplikovaný na ocenění portfolia nemovitostí k 30. červnu 2010 mírně zlepšil z 8,33 % ke konci prosince 2009 na 8,27 % ke konci června Dokončené projekty V prvním pololetí roku byla ve VGP Parku Horní Počernice dokončena jedna budova, která představuje m² pronajímatelné plochy. Druhá budova ve VGP Parku Horní Počernice, jež představuje m² pronajímatelné plochy, byla dokončena na začátku července 2010 a současné celkové portfolio nemovitostí tak činí 47 budov, které představují m² pronajímatelné plochy. Projekty ve výstavbě Během druhého čtvrtletí roku 2010 začala společnost VGP s výstavbou 6 nových budov, které jsou umístěny v České republice, tj. dvě budovy ve VGP Parku Horní Počernice, VGP Parku Nýřany a VGP Parku Hradec Králové. Nové budovy ve výstavbě představují celkovou budoucí pronajímatelnou plochu m² a výnosy z pronájmu přepočtené na rok ve výši 2,5 milionů EUR. Page 4/18

5 Portfolio pozemků Na začátku července 2010 se společnosti VGP podařilo zajistit a rozšířit portfolio pozemků celkem o m² pozemků. Tyto pozemky se nacházejí v klíčových lokalitách v okolí Prahy a na severu České republiky. Nabyté portfolio pozemků společnosti VGP v současnosti činí celkem m² a umožňuje VGP výstavbu dalších m² nových projektů nad rámec již existujícího portfolia o rozloze m² a dalších m², které jsou momentálně ve výstavbě. Financování Během první poloviny roku 2010 se skupině VGP podařilo navýšit bankovní úvěry o 25 milionů EUR k zajištění financování současného vývoje projektů. Skupinu velmi těší, že se jí podařilo zaujmout dvě nové banky pro financování svého portfolia nemovitostí, tj. Swedbank v Estonsku a Crédit Agricole v České republice, a rozšířit tak svoji stávající skupinu bank. Závazky vůči bankám se zvýšily z 168,3 milionů EUR k 31. prosinci 2009 na 179,9 milionů EUR k 30. červnu V tomto období závazky vůči akcionářům poklesly o 1,3 milionů EUR, což odpovídá zaplaceným kapitalizovaným úrokům za 4. čtvrtletí roku Tento vývoj celkových závazků je plně v souladu s růstem portfolia nemovitostí. Poměr mezi poskytovanou výší úvěru a hodnotou zastavované nemovitosti 1 na konsolidované bázi činí 45,2 % ke konci června 2010 ve srovnání s 43,9 % k 31. prosinci Rizikové faktory Přehled nejzávažnějších rizik, kterým je skupina vystavena, je k dispozici na str. 29 a 30 Výroční zprávy za rok Tato rizika jsou reálná, stálá a zůstávají platná i po zbytek finančního roku. Výhled na rok 2010 Vzhledem k tomu, že současný vývoj projektů je plně financován a VGP zaznamenala zdravé oživení poptávky po pronajímatelné ploše, skupina VGP očekává, že nárůst v tomto tempu bude pokračovat a druhou polovinu roku 2010 vyhlíží s důvěrou a očekáváním. Finanční kalendář Ex-dividendové datum: 28. září 2010 Datum registrace: 30. září Poměr závazků vůči bankám a reálné hodnoty portfolia nemovitostí. Page 5/18

6 Datum výplaty dividendy: 1. října 2010 Aktualizace obchodní činnosti ve 3. čtvrtletí listopadu 2010 Prohlášení v souladu s článkem 13 belgického královského výnosu ze dne 14. listopadu 2007 Představenstvo společnosti VGP NV, jmenovitě její zástupci, kterými jsou předseda představenstva Marek Šebesťák, pan Bart Van Malderen, generální ředitel Jan Van Geet a pánové Jos Thys a Alexander Saverys, společně potvrzují, že podle jejich nejlepšího vědomí (i) zkrácená mezitímní účetní závěrka je připravena v souladu s platnými účetními standardy a ve všech zásadních ohledech poskytuje věrný a poctivý obraz konsolidovaných aktiv a pasiv, finanční situace a výsledků hospodaření společnosti a jejích dceřiných společností obsažených v konsolidaci za šestiměsíční období (ii) mezitímní zpráva o finančním řízení ve všech zásadních ohledech poskytuje věrný a poctivý obraz všech důležitých událostí a významných obchodů s propojenými osobami, ke kterým došlo během prvních šesti měsíců, a jejich vlivů na mezitímní účetní závěrku spolu s přehledem nejvýznamnějších rizik a nejistot, se kterými jsme konfrontováni ve zbývajících šesti měsících finančního roku. Více informace: pan Dirk Stoop Finanční ředitel a ředitel pro vztahy s investory Tel Profil Skupina VGP (www.vgpparks.eu) staví a buduje špičkové semi-industriální stavby a přidružené kancelářské prostory, které si ponechává ve svém vlastnictví a pronajímá je na základě dlouhodobých nájemních smluv renomovaným klientům. Tým zaměstnanců VGP řídí všechny činnosti plně propojeného obchodního modelu: od vyhledávání a koupě pozemku, přes vytvoření koncepce a designu projektu a dohled nad stavebními pracemi, až po uzavírání smluv s potenciálními nájemci a správu nemovitostí v portfoliu. VGP je kótovaná na bruselské burze Euronext a na hlavním trhu pražské Burzy cenných papírů. VGP vlastní portfolio nemovitostí ve výši 445 milionů EUR. Portfolio představuje celkovou pronajímatelnou plochu přesahující 565,000 m 2. Page 6/18

7 Page 7/18

8 ZKRÁCENÁ MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1 1. ZKRÁCENÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT za období končící 30. června Výkaz zisků a ztrát (v tisících EUR) Hrubé výnosy z pronájmu Výnosy ze servisních poplatků Náklady související se servisními poplatky (2 776) (1 840) Náklady na provoz nemovitostí (1 071) (527) Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy Čisté zisky/(ztráty) z přecenění investic do nemovitostí (18 478) Zisk z nemovitostí (9 425) Administrativní náklady (734) (1 034) Ostatní výnosy Ostatní náklady (310) (205) Čistý provozní zisk před čistým finančním výsledkem hospodaření (10 607) Finanční výnosy Finanční náklady (6 880) (5 501) Čistý finanční výsledek hospodaření (6 565) (5 405) Výsledek hospodaření před zdaněním (16 012) Daně (1 865) Čistý zisk (11 717) Zisk na akcii Základní zisk na akcii (EUR) 0,52 (0,63) Zředěný zisk na akcii (EUR) 0,52 (0,63) 1 Zkrácená konsolidovaná mezitimní účetní závěrka byla vypracována v souladu s IFRS Mezinárodími standardy pro finanční výkaznictví, přijatými Evropskou unií. Page 8/18

9 2. ZKRÁCENÝ KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU za období končící 30. června Výkaz o úplném výsledku (v tisících EUR) Čistý výsledek (11 717) Ostatní úplný výsledek Zajišťovací úrokové deriváty (2 098) (1 702) Daň z příjmů související s ostatním úplným výsledkem Čistý zisk/(ztráta) účtovaná přímo do vlastního kapitálu (1 699) (1 378) Úplný výsledek za období celkem (13 095) Přiřaditelný: osobám s podílem na vlastním kapitálu mateřské společnosti (13 095) osobám s menšinovými podíly - - Page 9/18

10 3. ZKRÁCENÁ KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA za období končící 30. června Aktiva (v tisících EUR) Nehmotná aktiva Investiční majetek Investiční majetek ve výstavbě Další hmotná aktiva Odložená daňová aktiva Dlouhodobá aktiva celkem Pohledávky z obchodních vztahů a jiných pohledávek Peníze a peněžní ekvivalenty Oběžná aktiva celkem AKTIVA CELKEM Pasiva (v tisících EUR) Základní kapitál Nerozdělený zisk Ostatní fondy (6 943) (5 244) Vlastní kapitál Dlouhodobý finanční dluh Jiné dlouhodobé finanční závazky Jiné dlouhodobé závazky Odložené daňové závazky Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobý finanční dluh Jiné krátkodobé finanční závazky Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky Krátkodobé závazky celkem Závazky celkem PASIVA CELKEM Page 10/18

11 4. ZKRÁCENÝ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za období končící 30. června Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících EUR) Základní kapitál Nerozdělený zisk Ostatní fondy Emisní ážio Zajišťovací rezervy Kapitál celkem Zůstatek k 1. lednu (3 823) Ostatní úplný výsledek (1 378) (1 378) Výsledek za období - (11 717) - - (11 717) Úplný výsledek celkem (11 717) - (1 378) (13 095) Dividendy vyplacené akcionářům VGP NV Zůstatek k 30. červnu (5 201) Zůstatek k 1. lednu (5 313) Ostatní úplný výsledek (1 699) (1 699) Výsledek za období Úplný výsledek celkem (1 699) Dividendy vyplacené akcionářům VGP NV - (5 204) - - (5 204) Zůstatek k 30. červnu (7 012) Page 11/18

12 5. ZKRÁCENÝ KONSOLIDOVANÝ PŘEHLED PENĚŽNÍCH TOKŮ za období končící 30. června Přehled peněžních toků (v tisících EUR) Peněžní toky z provozní činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním (16 012) Úpravy o: Odpisy Změna hodnoty investic do nemovitostí (5 902) Nerealizované ztráty/(zisky) z finančních nástrojů (38) (3 929) Čisté úrokové náklady Účetní zisk z provozní činnosti před změnami pracovního kapitálu Snížení/(Zvýšení) hodnoty pohledávek z obchodních vztahů a ostatních pohledávek (509) Snížení/(Zvýšení) hodnoty závazků z obchodních vztahů a jiných závazků (415) (15 507) Peněžní prostředky z provozních činností (9 011) Čisté zaplacené úroky (7 470) (3 952) Zaplacená daň z příjmů 21 (150) Čistý peněžní tok z provozní činnosti (13 113) Peněžní toky z investiční činnosti Peněžní toky z investiční činnosti (10 683) (27 966) Čistý peněžní tok z investiční činnosti (10 683) (27 966) Peněžní toky z finanční činnosti Čisté příjmy z emise akcií - - Čerpání půjček Splátky půjček (4 298) (1 641) Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení/(snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku účetního období Vliv změny měnových kurzů 32 (1 919) Peníze a peněžní ekvivalenty na konci účetního období Čisté zvýšení/(snížení) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Page 12/18

13 6. PŘÍLOHA K ZKRÁCENÉ MEZITIMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období končící 30. června Východiska pro přípravu účetní závěrky Zkrácená konsolidovaná mezitimní účetní závěrka byla vypracována v souladu s Mezinárodními účetními standardy (IAS), standardem 34 - Mezitimní finanční výkaznictví, přijatými Evropskou unií. Během mezitimního období byla do konsolidační skupiny nově zahrnuta jedna společnost. 2 Základní účetní pravidla Zkrácená konsilidovaná mezitimní účetní závěrka se připravuje na bázi historických cen s výjimkou investičního majetku, investičního majetku ve výstavbě a také finančních derivátů, které jsou vykázány při reálné hodnotě. Všechny číselné údaje jsou v tisících EUR. Přijatá účetní pravidla jsou v souladu s pravidly použitými při přípravě výroční konsolidované účetní závěrky Skupiny za rok končící 31. prosince Zkrácená konsolidovaná finanční závěrka byla představenstvem schválena k vydání dne 13. srpna Informace o segmentu Segment je taková rozpoznatelná složka Skupiny, která se zabývá buď poskytováním výrobků nebo služeb (obchodní segment), nebo poskytováním výrobků nebo služeb v rámci konkrétní ekonomické oblasti (geografický segment), a která podléhá rizikům a odměnám, které se liší od ostatních segmentů. V důsledku toho, že je většina jmění Skupiny geograficky umístěna v České republice, bylo provedeno rozlišení mezi Českou republikou a jinými zeměmi ( Jiné země ). Jmění segmentu zahrnuje veškeré položky přímo tomuto segmentu přiřaditelné, stejně jako položky, které se mohou k segmentu důvodně vztahovat (finanční majetek a pohledávky z daně z příjmu jsou tedy součástí jmění segmentu). Nepřiřazené částky zahrnují administrativní náklady vynaložené na podporující činnosti Skupiny. Page 13/18

14 Informace o segmentech Výkaz zisků a ztrát Česká republika Ostatní země Nepřiřazené částky Celkem (v tisících EUR) Hrubé výnosy z pronájmu Výnosy/(náklady) ze servisních poplatků Náklady na provoz nemovitostí (998) (468) (73) (58) - - (1 071) (526) Čisté výnosy z pronájmu a související výnosy (34) Ostatní výnosy/(náklady) vč. administrativních nákladů 51 (543) (184) (134) (365) (506) (498) (1 183) Provozní výsledek hospodaření (před ziskem/(ztrátou) z portfolia) (168) (365) (506) Čisté zisky/(ztráty) z přecenění investic do nemovitostí (15 457) (982) (3 021) (18 478) Provozní výsledek hospodaření (po zisku/(ztrátě) z portfolia) (6 912) (592) (3 189) (365) (506) (10 607) Čistý finanční výsledek hospodaření (6 565) (5 405) (6 565) (5 405) Daně (1 865) (1 865) Čistý výsledek (11 717) (11 717) Rozvaha Česká republika Ostatní země Nepřiřazené částky Celkem (v tisících EUR) Aktiva Investiční majetek Investiční majetek ve výstavbě Ostatní aktiva (vč. odložená daň) Aktiva celkem Pasiva Vlastní kapitál Závazky celkem Pasiva celkem Page 14/18

15 4 Čisté finanční náklady v tisících EUR Příjmy z bankovních úroků 4 4 Jiné finanční příjmy Čistý zisk z cizích měn Finanční příjmy Náklady na bankovní úroky dluh s proměnlivou úrokovou sazbou (2 177) (2 603) Náklady na bankovní úroky úrokové swapy používané k zajištění (1 790) (463) Náklady na bankovní úroky úrokové swapy nepoužívané k zajištění (792) (475) Úroky vyplacené propojeným osobám (2 547) (1 381) Úroky kapitalizované do investičního majetku a majetku ve výstavbě Jiné finanční náklady (181) (281) Nerealizované ztráty z úrokových derivátů (492) (947) Čisté ztráty z cizích měn 0 (347) Finanční náklady (6 880) (5 501) Čisté finanční náklady (6 565) (5 405) 5 Investiční majetek v tisících EUR Zůstatek na počátku účetního období Kapitálové výdaje Kapitalizovaný úrok Pořízený majetek - - Převod z investičního majetku ve výstavbě Zvýšení/(Snížení) reálné hodnoty 641 (22 638) Zůstatek na konci účetního období Investiční majetek se skládá z řady komerčních nemovitostí, které jsou pronajímány třetím stranám, a pozemků vlastněných za účelem výstavby. Účetní částka investičního majetku je reálnou hodnotou majetku stanovenou externím nezávislým znalcem na oceňování, firmou Jones Lang LaSalle. Celkové portfolio nemovitostí (kromě pozemků určených k výstavbě) je oceněno znalcem na oceňování k 30. červnu 2010 na základě tržní sazby 8,27 % (oproti 8,33 % k 31. prosinci 2009) aplikované na smluvní nájmy navýšené o odhadovanou hodnotu pronájmu nepronajatých prostor. 6 Investiční majetek ve výstavbě v tisících EUR Zůstatek na počátku účetního období Kapitálové výdaje Kapitalizovaný úrok Pořízený majetek - - Převod z investičního majetku ve výstavbě (4 853) (86 881) Zvýšení/(snížení) reálné hodnoty Zůstatek na konci účetního období Účetní částka investičního majetku ve výstavbě je reálnou hodnotou majetku stanovenou externím nezávislým znalcem na oceňování, firmou Jones Lang LaSalle. Page 15/18

16 7 Základní kapitál Základní kapitál k 30. červnu 2010 činil EUR a skládal se z akcií. V běžném mezitimním výkazním období se v základním kapitálu společnosti nevyskytly žádné změny. 8 Krátkodobý a dlouhodobý finanční dluh v tisících EUR Půjčky od propojených osob VM Invest NV Dlouhodobé bankovní úvěry Běžné bankovní úvěry Celkem Úročené úvěry a půjčky jsou splatné takto: SPLATNOST v tisících EUR < 1 ROK > 1-5 LET > 5 LET Půjčky poskytnuté společností VM Invest NV Dlouhodobé bankovní úvěry Běžné bankovní úvěry Celkem Zvýšení dluhu vůči bankám v prvním pololetí roku 2010 čerpaného v rámci stávajících a nových úvěrových rámců Skupiny bylo využito k financování pokračujících požadavků na kapitálové výdaje Skupiny. Zajištěné bankovní půjčky Půjčky poskytnuté Skupině VGP jsou denominovány v EUR a mohou být shrnuty takto: v tisících EUR Výše úvěru Datum splatnosti úvěru Nesplacený zůstatek < 1 rok > 1 5 let > 5 let KBC Bank / ČSOB / CA KBC Bank UniCredit Bank/LBBW Tatra Banka Tatra Banka Swedbank Celkem Skupina VGP uspěla při navýšení svého uzavřeného úvěrového rámce u KBC/ČSOB o dalších 20 milionů EUR prostřednictvím další syndikace s Crédit Agricole ( CA ). Celková výsledná částka uzavřeného syndikovaného úvěrového rámce dosahuje 144,1 milionů EUR a společně s tímto navýšením byla prodloužena i lhůta splatnosti úvěru o jeden rok, tj. do 30. června Mimoto se VGP rovněž podařilo uzavřít nový úvěrový rámec na 5 milionů EUR u Swedbank (Estonsko). Krátkodobá půjčka od KBC Bank v hodnotě 5 milionů EUR byla splacena na začátku července Neplnění a porušení úvěrových ujednání V prvním pololetí roku 2010 se nevyskytla žádná neplnění ani porušení ujednání úvěrových smluv. Page 16/18

17 9 Závazky Skupina uzavřela několik smluv o budoucí koupi pozemků. K 30. červnu 2010 Skupina uzavřela budoucí smlouvy o nákupu pozemků o celkové rozloze m² představující závazek v celkové výši 5,5 milionů EUR, ze kterých bylo složeno celkem 0,1 milionů EUR záloh. Tyto závazky byly nezměněny ve srovnání s 31. prosincem Na konci června 2010 Skupina získala výnosy z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv po přepočtu na rok v celkové výši 33,3 milionů EUR. Jejich výši tvoří výnosy z pronájmu přepočtené na rok, které jsou nebo budou vygenerovány z uzavřených nájemních a budoucích nájemních smluv. V důsledku toho došlo k následujícímu rozdělení budoucích výnosů z pronájmu: v tisících EUR Méně než 1 rok let Více než 5 let Celkem K 30. červnu 2010 byla Skupina smluvně zavázána k výstavbě nových projektů v celkové hodnotě 16,4 milionů EUR. 10 Obchody s propojenými osobami V prvním pololetí roku 2010 Skupina splatila 1,3 milionů EUR z půjčky od společnosti VM Invest NV, což představuje kapitalizovaný úrok za 4. čtvrtletí roku Podmínky půjček společnosti VM Invest zůstaly nezměněny v porovnání s 31. prosincem Události po datu účetní závěrky Po uzavření účtů k 30. červnu 2010 se společnosti VGP podařilo zajistit a rozšířit svoje portfolio pozemků celkem o m² pozemků. Tyto pozemky se nacházejí v klíčových lokalitách v okolí Prahy a na severu České republiky. Celkové portfolio pozemků VGP tak nyní vzrostlo na m². 12 Dceřiné společnosti Společnosti, které jsou součástí Skupiny k 30. červnu 2010 Následující společnosti byly zahrnuty do konsolidačního okruhu Skupiny VGP. Dceřiná společnost Adresa % VGP CZ I a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, ČR 100 VGP CZ II a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, ČR 100 VGP CZ III a.s. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, ČR 100 VGP Deutschland GmbH Lipsko, Německo 100 VGP Estonia OÜ Tallinn, Estonsko 100 VGP Finance NV Jette, Belgie 100 VGP industriální stavby s.r.o. Jenišovice u Jablonce nad Nisou, ČR 100 VGP Latvia s.i.a. Kekava, Lotyšsko 100 VGP Park Györ Kft Györ, Maďarsko 100 VGP Romania S.R.L. Timisoara, Rumunsko 100 VGP Slovakia a.s. Malacky, Slovensko 100 Změny v roce 2010 Během roku 2010 byla začleněna jedna česká společnost, a to VGP CZ III a.s. Page 17/18

18 13 Dividendy Řádná valná hromada akcionářů společnosti VGP, která se konala 14. května 2010, schválila návrh rozdělení hrubé dividendy ve výši 0,280 EUR na akcii, celkem se jedná o dividendy ve výši EUR. To odpovídá čisté dividendě na akcii ve výši 0,210 EUR. Čistá dividenda na akcie s VVPR stripem zakládajícím nárok na sníženou srážkovou daň 15 % tak dosahuje 0,238 EUR na akcii. Dividenda bude splatná od 1. října Page 18/18

19 AUDITORSKÁ ZPRÁVA VGP NV OMEZENÁ KONTROLNÍ ZPRÁVA KE KONSOLIDOVANÉ POLOLETNÍ FINANČNÍ INFORMACI ZA OBDOBÍ ŠESTI MĚSÍCŮ KONČÍCÍ 30. ČERVNEM 2010 Představenstvu společnosti, Provedli jsme omezenou kontrolu přiložené konsolidované zkrácené rozvahy, zkráceného výkazu zisků a ztrát, zkráceného konsolidovaného výkazu o úplném výsledku, zkráceného přehledu finančních toků, zkráceného přehledu o změnách vlastního kapitálu a vybraných příloh 6.1 až 6.13 (společně mezitímní finanční informace ) společnosti VGP NV ( společnost ) a jejích dceřiných společností (společně skupina ) za šestiměsíční období končící 30. červnem Za přípravu a věrné zobrazení těchto mezitímních finančních informací je zodpovědné představenstvo společnosti. Naším úkolem je na základě kontroly vydat závěr k této mezitímní finanční informaci. Tato mezitímní finanční informace byla připravena v souladu se standardem 34 Mezinárodních účetních standardů Mezitímní finanční výkaznictví přijatým EU. Naše omezená kontrola mezitímních finančních informací byla provedena v souladu s doporučenými auditorskými standardy pro omezené kontroly účetnictví platné v Belgii a vydané institutem Institut des Reviseurs d Entreprises/Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Omezená kontrola spočívá v dotazování se vedení skupiny a používání analytických a dalších kontrolních postupů pro mezitímní finanční informace a podkladové finanční údaje. Omezená kontrola je podstatně menší rozsahem než audit prováděný v souladu s auditorskými standardy pro konsolidované účetní výkazy vydanými institutem Institut des Reviseurs d Entreprises/Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Podobně ani zde nevynášíme auditorský výrok. Na základě naší omezené kontroly jsme se nedozvěděli nic, co by nás opravňovalo se domnívat, že prozatímní finanční informace za šestiměsíční období končící 30. červnem 2010 není ve všech zásadních ohledech připravena v souladu se standardem 34 Mezinárodních účetních standardů Mezitímní finanční výkaznictví přijatým EU. V Kortrijku, dne 13. srpna 2009 Statutární auditor DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA zastoupená Ginem Desmetem Page 19/18

Pololetní výsledky za rok 2009. VGP nad trhem

Pololetní výsledky za rok 2009. VGP nad trhem Tisková zpráva Regulované informace 18. srpna 2009 Pololetní výsledky za rok 2009 VGP nad trhem 81,2% růst hrubých výnosů z pronájmu (+4,2 milionů EUR) na 9,3 milionů EUR (ve srovnání s 1. pololetím roku

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Pololetní výsledky za rok 2015

Pololetní výsledky za rok 2015 Tisková zpráva Regulované informace 31. srpna 2015 Pololetní výsledky za rok 2015 Za dané období bylo dosaženo zisku 32,2 mil. eur (oproti 30,0 mil. eur na srovnatelném základě 1 k 30. červnu 2014) 46,5%

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2012

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2012 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2012 24. května 2012 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2014 29. května 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

Aktuální obchodní výsledky za třetí čtvrtletí 2013

Aktuální obchodní výsledky za třetí čtvrtletí 2013 Tisková zpráva Regulované informace V Bruselu, 14. listopadu 2013 Aktuální obchodní výsledky za třetí čtvrtletí 2013 Německo se jasně stává budoucím hlavním trhem skupiny (mimo domácího trhu v České republice)

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2014

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2014 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2014 19. března 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok končící 31.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více