LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Foto: Petr Pulc

2 V pátek 27. února 2015 navštívil Letohrad hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zavítal také do firmy Dietfurt, v doprovodu ředitele Haralda Simoniho (druhý zleva) a starosty Petra Fiala si prohlédl výrobu. (Foto: Luboš Kozel) Kyšpereckého liciťáku se v restauraci KD zúčastnilo třicet hráčů ze dvou krajů. (Foto: E. Hlaváčková) V rámci březnového Povídání o mašinkách proběhl slavnostní křest a premiéra videodokumentu Ročenka Kmotrovství za ČD Cargo přijal Miloš Mazura (vlevo) a Tomáš Netolický (vpravo) za České dráhy ROC Pardubice. Za autorský kolektiv videodokumentu na celý akt dozíral Petr Buryška (uprostřed) z Letohradského železničního klubu. Kdo nestihl premiéru, bude mít možnost zhlédnout hodinové dílo v příštím roce při některém z Promítacích úterků SCND Letohrad. (Foto: Petr Pulc) Kabaret plný humorných scének a oblíbených písniček v nastudování divadelního souboru Kolár přilákal v sobotu 7. března do Domu kultury téměř dvě stě diváků. Sázka pořadatelů tradičního jarního setkání na letohradské umělce se vyplatila. Představení ochotníků se těšilo značnému zájmu diváků, účast byla rekordní, uvedla předsedkyně společenské komise Hana Kotlářová, která společně se starostou města Petrem Fialou návštěvníky přivítala. (Foto: Jiří Mikyska st.) Ve středu 25. února 2015 oslavila paní Lidmila Junková své 102. narozeniny. Nejstarší občance Letohradu gratuloval také starosta města Petr Fiala. (Foto: archiv MěÚ) V pražském Domě armády předal v pátek 27. února ministr obrany Martin Stropnický osvědčení o účasti v odboji a odporu proti komunismu. Mezi oceněnými účastníky byl Vladimír Zamazal, nar Pamětní odznak pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu převzal jeho syn. Vladimír Zamazal st. byl členem skupiny, která byla souzena v zinscenovaném procesu. Za vyzvědačství a velezradu byl odsouzen k deseti letům práce v uranových dolech a propadnutí veškerého majetku. (Foto: archiv Ministerstva obrany ČR) Pátek , hodin PŘIVÍTÁNÍ MISTRŮ SVĚTA A ÚSPĚŠNÝCH SPORTOVCŮ Václavské náměstí v Letohradě Přijďte poděkovat za skvělou reprezentaci a propagaci města našim biatlonistům Ondřeji Moravcovi, Michalu Šlesingrovi, Romanu Dostálovi, Michalu Krčmářovi a lyžařce Kláře Moravcové Vystoupí Veronika Mertová a šermíři ze spolku Honorata. Autogramiáda

3 STAROSTŮV ÚVODNÍK Přijde mi, že neuplynulo zase tak mnoho času od Vánoc a již tu máme jaro. Roční období, které mám velmi rád. Vše kolem nás se začíná probouzet do příjemných barev. Předpokládám, že jaro vítá s radostí drtivá většina nás. V březnu se k jednání sešlo letos poprvé zastupitelstvo města. Hlavním bodem bylo schválení rozpočtu pro rok 2015, ve kterém příjmy a výdaje shodně činí cca 104 mil. Kč, z toho do investic je plánováno cca 33 mil. Kč. Rozpočet byl schválen všemi hlasy dvaceti přítomných členů zastupitelstva, což vnímám jako pozitivní zprávu a členům zastupitelstva, kteří se na jeho přípravě podíleli, děkuji. Společně s místostarostou Martinem Hatkou jsme navštívili partnerskou Niemczu. Potvrdili jsme zájem na společném velkém projektu z fondu Euroregionu Glacensis na revitalizaci historických částí města. Rádi bychom v budoucím období i za pomoci dotace z EU fondů oživili zámecký park a to, co k němu náleží. Koncem února navštívil Letohrad hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický. Pro příští rok přislíbil pomoc s řešením bezpečného příjezdu k areálu biatlonu vybudováním nové okružní křižovatky, která obslouží i budoucí zónu bydlení Nad Bažantnicí. Dále přislíbil osobní intervenci při zahájení projekční přípravy rozšíření výjezdu na silnici II/310 směr Lukavice a také součinnost při případné letošní rekonstrukci chodníku v Tyršově ulici od viaduktu směrem k nádraží a to tak, aby Správa a údržba silnic Pardubického kraje opravila zároveň i silnici II/360. Závěr dnešního sloupku patří biatlonistům. Gratuluji mistrům světa a děkuji za veleúspěšnou reprezentaci státu, ale i skvělou propagaci našeho města. Tolikrát během přenosů z MS slyšet Letohrad je nádherné. Jste borci, jsme na vás upřímně hrdí, DĚKUJEME! Ať se nám v Letohradě společně nadále dobře daří! Petr Fiala, starosta Usnesení Rady města Letohrad a Zastupitelstva města Letohrad jsou zveřejňována na internetových stránkách města Letohradu v sekci Veřejná správa. POZVÁNÍ NA FARMÁŘSKÉ TRHY ŠIROKÝ SORTIMENT ČESKÉHO ZBOŽÍ První farmářský trh v letošním roce se koná ve čtvrtek 2. dubna 2015 na Václavském náměstí. Své výrobky budou prodávat každý měsíc pěstitelé, chovatelé či zpracovatelé v prostoru mezi zámkem a muzeem. TERMÍNY v roce 2015: Čtvrtek: / / / / / / / Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA zlatá svatba přání k diamantové svatbě; účast na výroční schůzi MO ČČK; účast na výroční schůzi MO ČRS účast na výroční schůzi MO ČSV účast na setkání starostů k projektu cyklostezky Letohrad Králíky; jednání se zájemci o výstavbu nad Bažantnicí jednání o připravované strategii MAS Orlicko s V. Mlynářem a J. Adamcem jednání o projektových dokumentacích budoucích rekonstrukcí místních komunikací; návštěva u nejstarší občanky města; jednání rady města; setkání s nájemníky městských bytů v ul. Budovatelů ; představení projektu rozšíření městského kamerového dohledového systému účast na projednání projektové dokumentace okružní křižovatky I/11, II/360 a III/31216 Šedivec (Pardubice); účast na VVH Sokol Kunčice Orlice; účast na jednání Dozorčí a Správní rady LSG jednání s radním města Choceň kamerové systémy; návštěva hejtmana Pardubického kraje v Letohradě; účast na výroční členské schůzi ČSCH jednání se zájemci o výstavbu nad Bažantnicí jednání s ředitelkou DS Orlické hory a Podorlicko (Rychnov n. K.) účast na společném setkání podniku Povodí Labe a Ministerstva zemědělství ČR s představiteli obcí, měst a krajů v dílčím povodí horního a středního Labe (Hradec Králové); seminář zastupitelů finance a rozpočet, hospodaření s majetkem obce, návrh rozpočtu města jednání s ředitelem Rádia Černá hora jednání s ředitelem KB Letohrad účast na zahájení turnaje v licitovaném mariáši; účast na jarním setkání seniorů; účast na výroční členské schůzi MS Na Tiché Orlici; účast na plesu Rádia Černá hora (Hradec Králové) jednání s manažerem Sdružení obcí Orlicko jednání s pronajímatelem areálu koupaliště; jednání s ředitelkou DS Orlické hory a Podorlicko; zastupitelstvo města setkání představitelů měst a obcí Pardubického kraje pořadatel SMO (Pardubice) svatba jednání s provozovateli Kopečkové poutě; jednání s předsedou finančního výboru ZM; jednání se zájemci o výstavbu nad Bažantnicí účast na poradě starostů ORP Žamberk podpis smluv o převodu pozemků na SPÚ (Pardubice); jednání o koupališti; jednání rady města; jednání se zájemcem o výstavbu nad Bažantnicí; účast na premiéře promítání Videoročenky 2014 akce LŽK účast na zahájení výstavy pořádané ZO ČZS jednání s předsedou krajské organizace České unie sportu; účast na VH TJ Spartak; účast na koncertu Dechové hudby Letohrad svatby účast na pracovním setkání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a náměstkem hejtmana pro dopravu (Svobodné Hamry) Pondělí porada s místostarosty, porada vedoucích odborů MěÚ, jednání s občany Úterý porada s velitelem MP LZ 4/2015 Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY zasedání rady města a schůzka s uživateli bytů domu v ulici Budovatelů zasedání představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. k pravidelnému hodnocení hospodářských výsledků, vyhodnocení kvality vody, schválení finančního plánu na rok 2015 a změny v přebírání akcií v listinné podobě příprava akce Brány památek dokořán v Letohradě na 25. dubna 2015, seminář zastupitelů k tvorbě rozpočtu jednání zastupitelstva města rozhovor s redaktorkou Českého rozhlasu Pardubice o výskytu vzácného kandíku v letohradském zámeckém parku pracovní schůzka k formulaci zadání pro tým architektů, kteří by měli v průběhu letošního roku zpracovat studii na budoucí využití kaple sv. Jana Nepomuckého včetně ambitů a obou sklepení, řešení přístupu a příjezdu, výhledu do krajiny a úprav veřejné zeleně v bezprostředním okolí objektu; seminář se zástupci společností, které na území města nakládají s odpady včetně autovraků, stavebních odpadů, kovů, bioodpadů a směsného komunálního odpadu, zadání vyplývající z nového Plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu předcházení vzniku odpadů v ČR schůzka s jednatelem Technických služeb Letohrad o úpravách pracovních ploch na městské kompostárně a využití nashromážděných hmot, prohlídka veřejné zeleně, u které bude provedeno v letošním roce odborné ošetření Pozemkový úřad Pardubice společně se starostou uzavření smluv na převod posledních pozemků v lokalitě Nad Bažantnicí ve prospěch města na bytovou výstavbu, zasedání rady města SLOŽENKY NA PLACENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD ZA ROK 2015 BYLY ROZESLÁNY Informujeme občany, že koncem března byly rozeslány složenky na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2015 včetně čárových kódů. Občané, kteří neobdrželi složenku (z důvodu přetřídění odpadu), si mohou vyzvednout čárové kódy na finančním odboru městského úřadu u paní Saši Šilarové. Úhradu poplatku lze provést zaslanou poštovní složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Letohrad č.: /0800. Pro bezhotovostní platbu je nutné použít variabilní symbol uvedený na poštovní složence, aby mohla být platba správně přiřazena. Úhradu lze provést i v hotovosti v úředních dnech (pondělí a středa v době a hod.) na pokladně městského úřadu (v průchodu MěÚ v přízemí nebo na finančním odboru). Lhůta pro úhradu poplatku je stanovena nejpozději do 30. dubna Uzávěrka Letohradského zpravodaje č. 5/2015 je v pondělí ve hod. 3

4 LZ 4/2015 Postupná obnova koupaliště Mezi nově zahajované investice patří první etapa rekonstrukce areálu koupaliště (3 mil. Kč), který byl postaven před čtyřiceti lety. Zastupitelé odsouhlasili postupné zvelebení zařízení areálu koupaliště v letech Předpoklad roční investice je cca 2,5 3 mil. korun. V letošním roce se mohou občané těšit na nový nerezový dětský bazén s ohřívanou vodou. V dalších letech doznají změnu sociální zařízení, šatny, chodníky a zelené plochy. Vlastní funkční těleso padesátimetrového bazénu zůstává prozatím zůstává beze změny. Chodníky a místní komunikace Zastupitelé odsouhlasili rekonstrukci chodníku od železničního viaduktu k nádraží (Tyršova ulice) včetně revitalizace zeleně. Akce se uskuteční, pokud Státní fond dopravní infrastruktury vyhoví žádosti města o přidělení 70% dotace na akci. Dostavěna bude část chodníku v ulici U Potoka. Do rozpočtu je také zahrnuta úhrada projektových dokumentací pro budoucí rekonstrukce místních, nejvíce poškozených komunikací. V letošním roce by měla být realizována oprava části Dolní cesty na Orlici, pro další období se počítá s dalšími Budovatelů, Orlické brány (pouze ty nejfrekventovanější), Na Stráni, Podměstí, Poříč. Samozřejmě se také počítá s místní komunikací v Červené, to po uskutečnění dostavby kanalizace a výstavby nové ČOV v letech , což nám, za přičinění senátora Petra Šilara, umožnila udělená výjimka ministra zemědělství. Akce bude ze 60% financována z dotačního programu ministerstva zemědělství, který je určen pro obce do 1000 obyvatel. Finance jsou rozpočtovány i na řešení havarijních míst opěrné zdi v Komenského ulici (Na Zídce) a na demolici objektu, který je v havarijním stavu na Kunčicích na Americe. ROZPOČET NA ROK 2015 Bydlení v nových lokalitách Prostředky jsou vyčleněny rovněž na další projektové práce pro zhotovení sítí v lokalitě budoucího bydlení Nad Bažantnicí. Tři nové rodinné domy vyrostou v ulici Na Stráni, kam budou přivedeny nové inženýrské sítě. Postavena bude příjezdová komunikace do průmyslové zóny nad OEZ (2,5 mil. Kč), uskutečnit by se měla i závěrečná etapa revitalizace ploch panelového sídliště U Dvora, pokud žádost o dotaci opětovně podpoří Ministerstvo pro místní rozvoj. Kunčice: Hřbitov, silnice a zastávky Dokončí se asfaltování většiny komunikací, které byly dotčeny výstavbou městské části kanalizace (6 mil. Kč). V rozpočtu se počítá s finančními prostředky na obnovu části oplocení hřbitova a autobusových čekáren v místní části na Kunčicích. Restaurování památek i parkoviště Restaurování Mariánského sloupu na Václavském náměstí bude pokračovat za finanční podpory Ministerstva kultury. V rozpočtu nechybí investice do bytového fondu či na dokončení rozšířeného parkování u nádraží. Podmínkou je, že také České dráhy svoji přilehlou část upraví do žádaného stavu. Modernizace se dočkají sociální zařízení ve staré budově ZŠ Komenského. Kamerový systém Přibýt by měly dvě nové kamery v centru města a věřím, že i za částečného přispění místního podnikatelského prostředí, tak jako tomu bylo v roce Rekonstruovat by se měl chodník na náměstí Svobody, kudy povede optický kabel k Obvodnímu oddělení PČR, aby policisté mohli sledovat výstupy z kamerového systému. Dům kultury a zámecký park Finanční prostředky jsou připraveny i na úvodní část projektových příprav budoucí rekonstrukce Domu kultury a revitalizace zámeckého parku. Příspěvek na cyklostezky Součástí rozpočtu jsou i pravidelné příspěvky na splátky již vybudovaných cyklostezek do Ústí nad Orlicí a Žamberka, nově také na projektovou přípravu budoucí cyklostezky z Letohradu do Pastvin. Zda bude možné všechny vyjmenované věci uskutečnit, závisí především na příjmech ze sdílených daní. Ty za první čtvrtletí, bohužel, zatím plánovaných hodnot nedosahují. Podpora spolkového života Dotace pro místní spolky, humanitární organizace včetně podpory spolků na setkávání s organizacemi z partnerských měst letos mohou dosáhnout částky až 2,2 mil. Kč. Takto významná částka podpory je možná jen díky Fondu volnočasových aktivit, do kterého již několik let odvádíme všechny přijaté peníze z loterií a výherních hracích přístrojů. Příspěvek Římskokatolické farnosti Letohrad na záchranu památek Jako tradičně je rozpočtován příspěvek ve prospěch římskokatolické farnosti na dofinancování další etapy rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého, kdy by mělo být započato s odvodněním jejího nádvoří. Kapli navštívil za doprovodu mého a faráře Václava Vacka také senátor Radko Martínek, člen komise Ministerstva kultury pro rozdělování dotací z programu Záchrany architektonického dědictví. I díky této návštěvě a přičinění senátora je letošní výše dotace na záchranu této výjimečné kaple 900 tisíc korun. Novinka, půjčka na zakoupení pozemku Novinkou je rozšíření Fondu rozvoje bydlení o půjčku žadatelům do 40 let. Nabídka na půjčku s nízkým úročením je určena na zakoupení městského pozemku pro bydlení, a to až do výše 100 tisíc korun na období 10 let. Petr Fiala, starosta 4

5 LZ 4/2015 5

6 LZ 4/2015 Proč jsme nevzali na vědomí Programové prohlášení rady města Je to jednoduché. Nemáme stejné priority a věci, na kterých se shodneme, bychom raději řešili jinak. Nikdo z nás nebyl pozván k práci v radě města. Byli jsme posláni do opozice. Po předchozích čtyřech letech to vnímáme pozitivně, jako návrat k normálu. Opozice má svou důležitou funkci, tu chceme naplňovat a jako opozice se budeme chovat. Prohlášení, se kterým jsme byli seznámeni, ale pro které jsme nehlasovali, nám připomíná sliby z doby totalitní, kdy za honosnými frázemi se skrývaly zcela běžné věci. Nezříkáme se své zodpovědnosti. Dobré podpoříme, ale nebojíme se vystoupit s jiným návrhem, případně nesouhlasem. Ke stejným cílům často vedou různé cesty. Ty, které jsou podle nás výhodnější pro občany Letohradu, konstruktivně nabízíme radě i zastupitelstvu. K tomu jsme vázáni našimi voliči, i když poměr hlasů je na straně SPL. Naše město a lidé, kteří v něm žijí, si zaslouží nejlepší řešení ze všech možných, a to nelze bez dialogu a projednávání různých názorů. Na takovouto spolupráci jsme připraveni. Změna vyhlášky o FRB poloviční úspěch opozice Zastupitelstvo města odhlasovalo hlasy koalice změnu ve vyhlášce upravující podmínky, za opoziční okénko POHLED Z DRUHÉ STRANY STOLU kterých mohou občané čerpat půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Tedy na stavby a rekonstrukce, nově i na nákup pozemků. Nehlasovali jsme pro přijetí, přesto jsme jako opozice dosáhli úspěchu. Jak to? Věříme, že podpora z rozpočtu města má mít jasná a rovná pravidla. Má podporovat pouze občany města, a musí zamezit případnému spekulování s prostředky rozpočtu. Předložený ani schválený návrh podle nás tato kritéria nesplňoval, naopak zcela jasně zvýhodňoval využití pouze pro koupi pozemku. V diskuzi jsme navrhli změnu vyhlášky tak, aby sjednotila podmínky pro všechny účely, a navrhovali vázat čerpání podmínkou data kolaudace a trvalým pobytem žadatele v Letohradě. Podařilo se nám prosadit alespoň první část našich připomínek. To je pozitivní zpráva pro všechny, nejen pro zájemce, kteří chtějí investovat do pozemků. Bohužel druhá část našeho návrhu byla koalicí zamítnuta. Co to znamená? Půjčku může využít i někdo, kdo vůbec nehodlá stavět, ani se v budoucnu přihlásit v Letohradě k trvalému pobytu (TP). Je možný i dvouletý odklad splácení. Vímeli, že od příštího roku vzroste cena pozemků o DPH, nabízí se úvaha o spekulaci na cenu za rok nebo dva. To, že půjčka není vázána na TP, zase otevírá možnost stavět nikoliv rodinné domy, ale objekty s jiným účelem (pronájem, rekreace). Proč p. starosta Fiala a koalice náš návrh tak zásadně odmítli, ukáže čas. Podle nás šlo výše zmíněnými opatřeními nebezpečí spekulace za městské peníze ošetřit. Velmi bude záležet na podmínkách případného prodeje, hlavně dostatečné výši zálohy a její nevratnosti. Zatím zmíněné nebezpečí hrozí. Bazének pro děti aneb Zbytečně drahé předvolební sliby SPL Na březnovém zastupitelstvu byla koalicí představena vize obnovy letohradského koupaliště, v mediích propagovaná p. starostou Fialou. První na řadě je dětský bazének. To je jistě dobrý nápad a skvělá zpráva. Ne tak cena a způsob provedení. Bazének v ceně rodinného domu má být nerezový, vytápěn tepelným čerpadlem. Cena pak více než 3 miliony korun. V příštích dvou letech mají být investovány podobné částky nejprve do zóny okolo velkého bazénu (chodníčků) a do sociálního zařízení. Velký bazén prý zatím neteče, a protože by stál alespoň 10 milionů, nebudou na něj peníze. Postrádáme logiku hned v několika bodech. Proč musí být bazének nerezový a ještě vytápěn tep. čerpadlem? Budeme snad otevírat koupaliště od března do října? Kvalitní dětský bazének se solárním ohřevem by se dal určitě pořídit do milionu korun a sloužil by jistě mnoho let. Ještě letos by zbylo i na toalety. Logicky měla následovat oprava velkého bazénu. Aby se nestalo, že nainvestujeme 10 milionů do všeho okolo, a potom začne velký bazén téct. Na opravu bychom pak skutečně nemuseli mít prostředky. za Letohrad 2014 NSP ODS Bc. Daniel Kubelka za KDU-ČSL Bc. Jana Skalická 6 KRÁTCE Z RM INICIATIVA KE VZNIKU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V loňském roce starostové obcí Skuteč, Luže a Proseč zjišťovali, zda naše město podpoří případnou iniciativu vedoucí ke vzniku obce s rozšířenou působností. Určitě bychom uvítali rozšíření kompetencí pro naše město, protože bychom přiblížili státní správu našim občanům, jedná se například o vystavování dokladů (OP, ŘP), živnostenský odbor atd., vysvětlil starosta Petr Fiala. I proto rada opětovně potvrdila zájem na této záležitosti spolupracovat. O zařazení žadatelů do seznamu tzv. trojkových obcí mohou rozhodnout pouze zákonodárci změnou příslušného zákona. BEZPEČNOST DĚTÍ NA ÚSTECKÉ ZVÝŠÍ REFLEXNÍ ZNAČKA Technické služby vyměnily nezvýrazněné výstražné dopravní značení Děti na komunikaci II/360 Letohrad Ústí nad Orlicí v Ústecké ulici za retroreflexní fluorescenční značku. OMEZENÍ PARKOVÁNÍ V sokolovské Žluté vodorovné značení na vozovce se objeví před domem čp. 16 při vjezdu z ulice Sokolovská k Domu s pečovatelskou službou. Jak uvedl místostarosta a předseda dopravní komise Jiří Chalupník, nové opatření zamezí parkování aut v této části ulice, kudy jen stěží projížděly sanity do DPS. VÍTÁ VÁS MĚSTO SPORTU Billboardy s úspěšnými biatlonisty by mohly vítat návštěvníky našeho města města sportu, mistrů světa a úspěšných olympioniků. Město uvažuje o umístění dvou billboardů, ten první by se mohl do měsíce objevit poblíž biatlonového areálu. Osazení poutačů poblíž hlavní silnice si vyžádá vymýcení křovin. K POHLEDU Z DRUHÉ STRANY STOLU, VOLEBNÍ PROGRAMY BY NEMĚLY BÝT NAZÝVÁNY SLIBY Zvykl jsem si již na rétoriku pana zastupitele Kubelky. Vidím, že si budu muset zvykat, ač na to nejsem úplně připraven, na stejnou rétoriku paní zastupitelky Skalické. To mě upřímně mrzí. Redakční radou jsem byl vyzván k reakci na článek ODS a KDU-ČSL z druhé strany stolu, dovolím si pouze faktické připomínky a připojím i prosbu. 1. Zcela nepochybně je výsostným právem každého, co podpoří, co nikoli. V kritice opozice programového prohlášení Rady města Letohradu od zastupitelů ODS a KDU-ČSL nezaznělo nic, že by v něm bylo obsaženo třeba i něco, co měli ve volebních programech. Ač je pravdou, že některé volební programy snad ani programy úplně nebyly. Kdo chtěl, řadu věcí z volebního programu jeho uskupení v prohlášení našel. 2. Prosím, aby z druhé strany stolu bylo slovo spekulace používáno zřídka. Myslím, že to není zapotřebí, a také opozice ví, že SPL i mně osobně jde o jediné, a to o prosperitu města, ve kterém žijeme. Možnost, byť ne nijak závratné půjčky z FRB, a zřetelně jsem to při jednání ZM řekl, má znamenat jediné přihlášení se města k podpoře mladých, kteří ještě nemusí mít dostatečně naspořeno, aby měli alespoň o trochu větší šanci zakotvit v Letohradě. A jedná se právě o pomoc na samotném začátku, úmyslně ne až po kolaudaci. Pokud vzešel dobrý návrh z řad opozice (nižší úročení všech půjček), byl podpořen. Jsem rád, že SPL dokáže rozumné návrhy podané i přímo při jednání podpořit a druhá strana stolu to poté může podat jako úspěch. Snad tomu tak bude i do budoucna 3. Pokud opozice vnímá a třeba i tvoří volební programy jako předvolební sliby, je to jejich věc. Za dobu, kdy je SPL ve vedení města, tak vždy pracovalo na splnění volebního PROGRAMU, ne slibů. A jinak tomu nebude ani nyní. Nerezový dětský bazén je navržen z důvodu jeho nenáročné údržby a především podstatně delší životnosti. A k tepelnému čerpadlu - všichni na jednání zastupitelstva mohli slyšet, že jsem hovořil o solárním příhřevu a na místě si to i vyjasňoval se zástupcem investičního odboru. Nemá jít o prodloužení sezóny, protože všichni víme, že bez sluníčka na koupaliště lidi příliš nechodí. Ale má se jednat o provozně úsporný příhřev vody, aby malé děti měly alespoň trochu přívětivější vodu. Pokud tedy ohřev, bude solární. Chci věřit, že se napříště v LZ nedočteme, že solární ohřev je vítězstvím opozice. A velký bazén za velké peníze by měl být řešen, až to bude opravdu zapotřebí. Řešit je potřeba aktuálně to, co návštěvníky ve 40 let starém areálu trápí nejvíce uzavřený dětský bazén, zastaralé prostory objektů a plochy. Řešíme to, co lze z běžného rozpočtu každoročně vyřešit. Tedy, prosím, SPL neslibuje, SPL ve volebním programu opětovně rozepsalo, co a jak by v případě dostatečného mandátu od voličů činilo. A jednou z věcí je, poměrně dopodrobna v programu rozepsaná postupná obnova areálu koupaliště. Tedy tak postupujeme a máme-li se domnívat, že volební výsledek byl odpovědí občanů na navržené programy, postupovat budeme! Okénko opozice vítám. Současně uvítám, pokud v něm budou uváděny informace realitě odpovídající. A za to předem děkuji. Petr Fiala, předseda SPL a starosta města Letohrad

7 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU NABÍZÍ SENIORŮM MNOHO VÝHOD Dveře bytu Aninky (nikdo jí jinak neřekne) Hubálkové jsou pro každého otevřeny. Tentokrát pozvala na návštěvu vzácné hosty z partnerského města Daruvar. (Foto: Iva Marková) Město Letohrad je zřizovatelem Domu s pečovatelskou službou (DPS). V tomto domě máme tzv. byty zvláštního určení tyto byty jsou určeny pro osoby, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči, tedy že se dokáží o sebe postarat. Zvláštní určení spočívá v tom, že v těchto bytech není umožněn převod nájmu bytu. Jinak jsou to standardní nájemní byty, kde jsou nabízeny sociální služby za úplatu, jako např. dovoz obědů, praní prádla, doprovod na vyšetření a ošetření, nákupy a pochůzky, pedikúra, koupel apod. DPS je zařízení poskytující seniorům, zdravotně postiženým, nemocným lidem služby a péči tak, aby si udrželi co nejdelší dobu nezávislost. Tyto služby nájemce může, ale nemusí využívat. Nyní máme v DPS volné byty, ačkoliv je několik desítek žadatelů. Nikdo ze seznamu zájemců ještě nechce opustit své současné bydlení. Ze zkušenosti víme, že pokud se člověk přestěhuje v době, kdy je soběstačný, lépe si zvykne na nové prostředí, zúčastňuje se společných aktivit, ať již Téměř tři desítky lidí si daly sraz v sobotu 7. března v tělocvičně budovy Golem Group. Konal se tam Maraton s roztroušenou sklerózou MaRS Pacienti a jejich přátelé si vyzkoušeli různá protahovací, posilovací a balanční cvičení s míči, gumami i šátky. Do Maratonu se aktivně zapojila Alena Faltusová z Kunčic i s dcerami. Ve 13 hodin se propojili telemostem s Průhonicemi u Prahy, kde se lidé střídali v kruhovém tréninku nepřetržitě 24 hodin. Cvičilo nás osmadvacet a náramně jsme si to užili, vylíčila Hana Pauková, předsedkyně sdružení Roska Ústí nad Orlicí, které lidi s roztroušenou sklerózou v regionu sdružuje. Podle ní vzbudil velký ohlas i trénink mozku HappyNeuron. jde o výtvarné dílny, cvičení apod. Další výhodou DPS je, že pokud onemocníte, máte pomoc v dosahu svého bytu, služby jsou poskytovány v době od 7 do 20 hodin. Profesionální personál se snaží, aby klienti mohli zůstat ve svém bytě co nejdéle. Přechod lidí do domova důchodců je ojedinělý. Z dlouhodobé zkušenosti víme, že v pětaosmdesáti si člověk těžko zvyká v novém prostředí, a pokud onemocní a rodina nemá možnost se o blízkého člověka postarat, nezbývá, než vyhledat zařízení s celodenní péčí, většinou domov důchodců. V rámci Mezinárodního dne seniorů připravujeme na 1. října prohlídku DPS zadními dveřmi kde si prohlédnete zázemí pečovatelek, koupelnu se zvedacím zařízením, které umožňuje hůře pohyblivým seniorům využívat koupání ve vaně apod. Věříme, že tato nabídka vás zaujme a přijdete se podívat, jak to chodí v naší DPS. Iva Janoušková, radní pro sociální a bytovou oblast LETOHRAD SE ZAPOJIL DO MARATONU S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Maraton má motivovat k pravidelnému pohybu nejen lidi bojující s diagnózou roztroušená skleróza, ale i všechny ostatní. Podle cvičitelky Evy Srbové péče o fyzickou i psychickou kondici u pacientů významně prodlužuje aktivní část života a zmírňuje příznaky nemoci, jako je únava a stres. Čtvrtého ročníku maratonu se účastnilo 860 lidí z dvanácti měst Česka i zahraničí. Hlavním organizátorem je Nadační fond Impuls, který spravuje celostátní Registr pacientů s roztroušenou sklerózou. V Česku se s diagnózou potýká asi 17 tisíc lidí. Víc než šedesát procent pacientů dlouhodobě léčených biologickou léčbou může pracovat. FARNOST PODPORUJE VZDĚLÁNÍ TŘINÁCTI INDICKÝCH DĚTÍ V dalším ročníku sbírky na projekt Adopce na dálku se v kostelích letohradské farnosti a díky dalším individuálním dárcům vybralo celkem Kč. Finanční prostředky ve výši Kč budou použity na zaplacení nákladů na další rok studia třinácti dětí z nejchudších oblastí Indie. Zbývajících Kč bude zasláno na léčbu 6letého Rudolfa, u něhož byla diagnostikována leukémie. Díky včasné diagnóze mu lékaři dávají velkou šanci na uzdravení. Před Vánocemi děti zaslaly dopisy svým sponzorům, připojujeme jeden z nich: Drazí adoptivní rodiče, posíláme milé pozdravy pro vás všechny. Studuji ve škole sv. Laurence v Ranebenuru. Každý rok slavíme s rodinou Vánoce. Chodím cvičit do sboru a učíme se zpívat koledy. Připravujeme s maminkou doma malé pohoštění a zveme naše sousedy na návštěvu. Na Vánoce jsme dostali oblečení, které bylo zaplaceno z Vašich příspěvků. Ať Vás Bůh požehná dlouhým životem a dobrým zdravím. Prosím, modlete se za mě. Vaše adoptivní dcera Diana Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí LZ 4/2015 KANDÍK V ZÁMECKÉM PARKU S pracovnicí městského muzea v Letohradě, paní Dagmar Bednářovou, jsme byli redaktorkou Českého rozhlasu v Pardubicích, Vítou Balcarovou, požádáni o krátký rozhovor k vzácnosti letohradského parku, kterým je nepochybně výskyt liliovité rostliny s pojmenováním kandík psí zub. Protože ani letohradské veřejnosti není dostatečně známa tato skutečnost, uvádím některá fakta. Jde o evropský druh s těžištěm výskytu v jižní části kontinentu (Pyrenejský poloostrov, Balkán). Střední Evropou prochází severní hranice území, kde ho lze objevit, a je zde jen několik izolovaných výskytů. V ČR i SR má výskyt na samotné severní hranici svého celkového rozšíření a vyskytuje se zde jen na několika málo lokalitách. Ve středních Čechách v lokalitě Medník. Ve Slovenském krasu v Brzotínských skálách a Muránské planině. Odhadujeme, že v letohradském zámeckém parku roste od jeho samého založení hrabětem Petrem Marcolinim. Typickými biotopy jeho výskytu jsou světlé listnaté háje, místy i skalní stanoviště. Je to vytrvalá bylina s podzemní cibulkou. Výška cm. Lodyha je přímá, lysá červenonachově naběhlá, oblá. Listy jsou většinou jen dva, jsou vstřícné, umístěné při bázi lodyhy, mají vejčitě eliptický tvar a jsou nachově skvrnité. Květ je jeden, okvětní lístky jsou různě sytě růžové, mají podlouhle kopinatý tvar, dosahují délky 3 cm a šířky 1 cm a jsou obloukem od báze nazpět ohnuté. Plodem je vejčitá tobolka. Doba květu je březen až duben. V ČR je chráněn zákonem, jeho původnost na našem území je však stále předmětem sporů. V minulosti byl druh považován za třetihorní relikt, ukázalo se však, že z hlediska geologického a geomorfologického vývoje oblasti ve čtvrtohorách je tato varianta vyloučena. Na Medníku roste kandík psí zub na několika mikrolokalitách, v minulosti opakovaně a dlouhodobě významně ovlivněných těžbou zlata, způsobem hospodaření, lesní pastvou i vorařstvím, což spíše podporuje variantu zavlečení. Na druhou stranu na Medníku i v letohradském parku rostou i jiné druhy rostlin, které jsou v okolí velmi vzácné a všechny chráněné, nepřipadá tedy v úvahu jejich trhání a přemisťování. Kandík psí zub také při jeho přesazení mimo původní lokalitu uhyne. Na Slovensku je druh řazen ke kriticky ohroženým taxonům a chráněn i zákonem. Druh je zákonem chráněn také ve Švýcarsku. Jakékoli poškozování chráněných druhů rostlin a jejich trhání je zakázáno, při porušení těchto omezení hrozí citelný postih. Martin Hatka, Český svaz ochránců přírody PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU ŠATSTVA V březnu proběhla v průjezdu fary na náměstí jarní sbírka šatstva. Děkujeme všem, kdo jste přinesli pěkné čisté šatstvo i další věci. Po vytřídění budou sloužit dál, a to klientům Pobytového střediska v Kostelci n. O., lidem bez domova a sociálně potřebným rodinám v našem regionu. Děkujeme také farnosti a p. faráři Vackovi za zapůjčování prostor fary k účelům sbírky. Děkuji sestřičkám z charity pod vedením paní Jurenkové za pomoc při péči o maminku, paní Zdeňku Holubovou. Jaromíra Marešová, dcera 7

8 8 LZ 4/2015 Z PARTNERSKÝCH MĚST Bardo a Letohrad propagují přeshraniční cyklotrasy Letohradské školy spolu se ZO ČZS v Letohradě uspořádaly již 10. výtvarnou soutěž dětí, kterou vyhlásila Republiková rada Českého zahrádkářského svazu, letos na téma Kytice ve váze. Více než 80 vybraných prací dětí bylo vystaveno v arkádách zámku od čtvrtku 19. března do neděle 29. března a 25 nejlepších prací se ještě zúčastní celostátního vyhodnocení. Na zahájení výstavy se sešlo téměř 50 návštěvníků včetně ředitelů a odborných učitelů škol. Starosta Petr Fiala ve svém projevu poděkoval za pořádání výstavy ZO ČZS a ocenil úspěšnou práci učitelů výtvarných činností na letohradských školách. Návštěvníci výstavy byli překvapeni výtvarnou úrovní kreseb a tím, jak citlivě a upřímně dokázali mladí malíři zachytit svůj vztah ke květinám, živé přírodě. Mnoho návštěvníků si tak uvědomi- Na VII. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ve Wroclawi prezentovala spřátelená města Bardo a Letohrad aktivní trávení volného času. Účast ve Wroclawi je jednou z aktivit projektu s názvem Přeshraniční cyklistické trasy v Bardských horách realizovaného městem Bardo v rámci společného projektu s městem Letohrad a spolufinancovaného z operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko. Hlavním cílem tohoto projektu je snaha využít co nejlépe potenciál cestovního ruchu na polsko-českém pomezí a zvýšit atraktivitu přeshraničních cyklistických tras. Ve společném veletržním stánku zastupovaly českou stranu pracovnice informačního centra Marcela Šulcová (vlevo) a Tvrz Orlici Gabriela Formánková (vpravo). Koordinátorem spolupráce je Norbert Kochanek z Barda. (Foto: archiv Niemcza) V KULTURÁKU VYLOŽILI KARTY NA STŮL V sobotu 7. března se podařilo uspořádat v pořadí už třetí ročník úspěšného letohradského turnaje v licitovaném mariáši. Takzvaného Kyšpereckého liciťáku se zúčastnilo třicet hráčů, zástupců našeho a také sousedního Královéhradeckého kraje. Turnaj měl vynikající úroveň a rozhodovalo se až v posledním kole. Zvítězil loňský stříbrný, domácí pan Jiří Hybš, druhý se umístil Josef Štěpánek z Lanškrouna a třetí místo obsadil Ondřej Havel z Kostelce nad Orlicí. Nejstarším účastníkem klání v královském mariáši byl letos dvaaosmdesátiletý Věroslav Kalát, zúčastnila se i tentokrát jediná žena paní Marie Šabatová ze Synkova. Za věcné dary pro hráče patří dík četným sponzorům, klobouk smekáme i před hlavním organizátorem, kterým byl pan Stanislav Kalášek. Spolek letohradských mariášníků byl založen v roce 2012 a hraje v něm okolo dvaceti hráčů. Ve svém týmu mají i bývalého mistra ČR. Ředitelem spolku je Stanislav Kalášek a jednatelem Jiří Hybš. Cílem členů spolku je přivést nové mladé hráče, aby tato hra nevymizela. Již v roce 1924 napsal Karel Poláček: Nepopiratelný je ohromný význam mariáše v lidské společnosti. Pro velikou většinu lidí je hra v karty jedinou příležitostí k intenzivnímu přemýšlení. Hra mariáš podporuje ducha společenského, dává příležitost k řešení problémů národních i sociálních i náboženských. Jakožto rozumný sport sílí svalstvo, mírně rozjařuje a dává zapomenouti na útrapy života vezdejšího. Apelujeme, aby mariáš byl pojat do učebného plánu jako povinný předmět vyučovací. Eva Hlaváčková VÝSTAVA KRESEB DĚTÍ V ARKÁDÁCH ZÁMKU lo, jak je důležité, že škola učí děti nejen myslet a zvládat praktické dovednosti, ale také rozvíjet jejich výtvarné nadání a cit pro krásu. Výstava kreseb dětí se líbila a získala si srdce návštěvníků. Proto poděkování za úspěšnou akci patří především ředitelkám a učitelkám letohradských škol, bez jejichž ochoty a spolupráce by výstava nevznikla. Velký dík patří příteli Radku Taraškovi ze ZO ČZS, který všechny minulé, úspěšné ročníky výtvarné soutěže organizoval. Děkujeme městskému úřadu za pronájem arkád zámku a dík patří také členům výboru ZO ČZS Letohrad a zahrádkářům, kteří se podíleli na přípravě výstavy. Na závěr dobrá zpráva pro přátele výtvarného umění v březnu příštího roku se přijďte podívat do letohradského zámku na 11. výstavu kreseb dětí. Výbor ZO ČZS Letohrad, Karel Kapoun KRÁTCE SILNIČÁŘI SE VRÁTILI NA KUNČICE A NA ORLICI Skanska po zimní přestávce znovu zahájila práce na opravě místních komunikací na Kunčicích a Orlici, které byly zasaženy výstavbou městské kanalizace. Silničáři opravují úsek od silnice III/3602 směrem k Ostrovu na Orlici (po poslední rodinný dům) a odbočku do průmyslové lokality pod sjezdovkou na Kunčicích. Omezení dopravního provozu a uzavírka nastane cca v období od do , kdy budou komunikace asfaltovány. POVODÍ LABE ZMAPOVALO KRITICKÁ MÍSTA Na setkání s vedením Povodí Labe a ministerstva zemědělství ve středu 4. března, kam byli přizváni rovněž starostové z obcí Líšnice a Verměřovice, převzal starosta Petr Fiala studii předpokládaných rozlivů vody při 20ti a 100leté vodě v Letohradě. Po vybudování dvou nových suchých poldrů po záplavách v roce 1997 se situace notně zlepšila. Přesto ze studie vyplývá, že pokud bychom chtěli být kompletně chráněni proti stoleté vodě, investiční náklady na nutná opatření by činila téměř půl miliardy korun, proti dvacetileté cca čtvrt miliardy. To není reálné. Přesto se budeme v orgánech města v budoucím období zabývat ekonomikou realizace alespoň části opatření v nejohroženějších oblastech, kde by případná povodeň napáchala největší materiální škody, uvedl starosta. Při prokázání ekonomického přínosu by bylo možno uvažovat o částečné finanční podpoře z fondů EU. Oživili obnovu železničního nádraží Správa železniční a dopravní cesty Olomouc po letech opět oživila projekt rekonstrukce vlakového nádraží v Letohradě s výstavbou podchodu na budoucí nástupiště. Za město se budeme snažit, aby případný podchod k nástupišti byl i ze směru od Kunčic, aby se zkrátila vzdálenost. Zásadní pro město je, aby lidé nechodili přes koleje. K jakékoli realizaci akce je však ještě cesta mnoholetá, informoval starosta Petr Fiala. Podle vyjádření investora (SŽDC) by stavba mohla být zahájena nejdříve v roce Celkové náklady dosáhnou téměř jedné miliardy korun. Oprava nádraží včetně kolejiště nebo výstavby podchodu k nástupištím, je druhou fází projektu elektrizace trati. CenA města PRO VěrU KrejsoVOU a MiroslavA ChládkA Cenu města Letohrad za rok 2014 udělilo Zastupitelstvo města Letohrad dne Věře Krejsové za přínos letohradské společnosti v oblasti spolkového života a Miroslavu Chládkovi za přínos letohradské společnosti v oblasti kultury a propagace města. Obě letohradské osobnosti převezmou cenu při slavnostním zahájení Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2015 v sobotu 6. června, kdy na zámecké terase vystoupí Symfonický orchestr Uničov a skupina Nezmaři. Ojedinělé spojení: ROCK A KLASIKA Na evropské turné s Bohemian Symphony Orchestra byl vybrán letohradský houslista Vít Stráník. Dostalo se mu pocty účastnit se jednoho z největších hudebních počinů v rámci projektu Rock meets Classic Tours 2015, kdy s orchestrem vystupují takové hvězdy rockového nebe jako například Ian Gillan z Deep Purple.

9 ŠKOLY PODPORUJÍ TECHNICKÉ TALENTY, SLAVILY ÚSPĚCH NA FESTIVALU VĚDY LZ 4/2015 Nikola Lipenská (vlevo) a Klára Dostálková byly oceněny za projekt 2+1. Ondřej Hubálek (vpravo) se zúčastní vědecké olympiády v USA. Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji letos pořádal 8. ročník. Již v době svého vzniku předjímal trendy budoucnosti a postupně naplnil pojmy jako technika a věda konkrétním obsahem, když umožnil dětem a mládeži vyzkoušet si roli vědce na vlastní kůži. Festival pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s., ve spolupráci s Pardubickým krajem a Univerzitou Pardubice. Je fascinující sledovat, jak může být mládež pohroužená do techniky a dalších přírodních, ale i humanitních věd. Stále žehráme, že technika mladé neláká, ale osobně si myslím, že klíčem je schopnost tuto generaci zaujmout a nabídnout jí praktickou zkušenost s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, prohlásil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Letos do krajského kola postoupilo 86 žáků v kategorii Junior a 51 žáků v kategorii Středoškolák. Autor nejlepšího projektu v první kategorii se bude moci zúčastnit soutěže Broadcom MASTERS International v Pittsburghu v USA ve dnech 10. do 15. května 2015, upozornil na novinku soutěže předseda společnosti AMAVET Stanislav Medřický. Na dalších 30 autorů a jejich vedoucích projektů čeká cena v podobě zahraniční odborné stáže ve Francii. Žákyně ZŠ Komenského do Paříže V kategorii Junior reprezentovaly Základní školu Komenského Klára Dostálková a Nikola Lipenská s prací, pro kterou zvolily název Jedná se o návrh multifunkční věže zásobující se energií z obnovitelných zdrojů. Svoji představu si ověřovaly i na vlastnoručně vyrobeném modelu, vyžadujícím nemalou dávku zručnosti a šikovnosti. Mladé vědkyně byly mezi třemi desítkami talentů, kteří si odnesli cenu společnosti Foxconn CZ s.r.o. Za prezentaci své práce dále obdržely zvláštní cenu udělenou společností Bühler CZ s.r.o. Žamberk. V květnu se za odměnu zúčastní krátkodobé studijní stáže v Paříži. Další student LSG na Intel ISEF v USA Letošní 65. ročník nejprestižnější středoškolské vědecké olympiády Intel ISEF se koná v květnu v Pittsburghu. Ondřej Hubálek se nominoval umístěním na loňském národním kole EXPO SCIENCE AMAVET se svým projektem Biosorpce iontů mědi submerzním myceliem klanolístky obecné. V USA představí svůj projekt hodnotící porotě, v níž letos opět figurují i laureáti Nobelovy ceny, nároky tedy budou velmi vysoké. Ondřej Hubálek je 19letý student oktávy LSG, člen Mensy ČR a stážista ve společnosti Contipro Group, s níž spolupracoval na svém projektu. Účastnil se soutěže I-SWEEEP 2014 v USA. LYŽAŘSKÝ VLEK NA KUNČICÍCH, KUNČICKÝ KŘAPÁČ A SKIPLES Může se zdát, že tyto tři pojmy spolu vůbec nesouvisí. Opak je ale pravdou. Lyžování na Kunčicích v posledních letech nepřeje příroda, když už nějaký sníh napadl, bylo ho tak málo, že sjezdovka nešla upravit. Pokud není vlek v provozu, je nutné i tak vynakládat nemalé finanční prostředky na údržbu, pravidelné revize a nájmy. A právě proto členové neoficiálního Ski klubu při SDH Kunčice pořádají v průběhu celého roku mnoho akcí, které zdánlivě k lyžování nepatří. Prvními takovými počiny byly Kunčický křapáč a Skiples. Kunčický křapáč Jedná se o křapáčové hody pro veřejnost spojené s mírně recesistickou soutěží o nejlepší křapáč. Již podesáté se při křapáčových hodech na kunčické sjezdovce sešli amatérští kuchtíci a snažili se přesvědčit porotu, že právě ten jejich křapáč je nejlepší. O naší netradiční soutěži byl již dvakrát pořad i v Českém rozhlase Hradec Králové s přímým vstupem do vysílání a i Česká televize měla upoutávku na tuto akci v sobotním Dobrém ránu. Je obdivuhodné, co vše se dá do těsta přidat a stále je křapáč poživatelný. Jasné je, že se objevuje různé koření, ale i přísady jako syreček, smažená cibule, mleté maso, houby, zelí, ovoce a mnoho jiných ingrediencí. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 soutěžních vzorků a porota tentokráte nejlépe ohodnotila opravdovou klasiku pana J. Moravce, který se tak stal letošním vítězem. Skiples Již devátý ročník této akce je za námi. Za dobu své existence se Skiples zapsal do podvědomí plesajících tanečníků jako poslední ples letohradské taneční sezony a hlavně jako ples, kde hraje kapela, jejíž nástroje jsou nejen slyšet, ale i vidět. Touto kapelou je v posledních letech devítičlenné těleso STYL ze Šumperka, jež ve spojení s půlnočním překvapením a skvělou organizací a výbornou kuchyní přispívá k oblíbenosti této akce. Ani letos tomu nebylo jinak. Vyprodaný sál, plný parket až do konce a spokojené reakce návštěvníků svědčí o tom, že jsme zvolili ten správný styl plesové zábavy. Již nyní můžeme pozvat všechny, na jubilejní X. Skiples, který se bude konat Rád bych poděkoval návštěvníkům plesu za vytvoření skvělé atmosféry, sponzorům a příznivcům za jejich příspěvky a hlavně členům i nečlenům SDH Kunčice, bez jejichž dobrovolné práce by nebylo možné takovéto skvělé akce pořádat. Dušan Nádvorník ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Zápis dětí do ZUŠ Hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor hod. (Letohrad, zámek) hod. (Letohrad, zámek) hod. (ZŠ Dolní Dobrouč) hod. (Letohrad, zámek) K zápisu si malí zájemci připraví jednu lidovou písničku (HO), tři kresby (VO), básničku (LDO). Zápis probíhá individuálně za přítomnosti rodičů. Cílem je rozpoznat nadání dítěte pro daný obor. Ve školním roce 2015/2016 bude hudební obor přijímat do těchto zaměření: housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, trombon, baryton, klavír, sólový zpěv, sborový zpěv, bicí nástroje. Zvýrazněné nástroje se vyučují i v Dolní Dobrouči. Čekáme na vás se spoustou muziky, výstav, potlesku, zážitků a legrace! Bližší informace o výuce a školném na stránkách u tel

10 10 LZ 4/2015 NÁVŠTĚVA Z PARDUBICKÉHO KRAJE BIATLONOVÝ AREÁL BUDE MÍT LEPŠÍ DOPRAVNÍ NAPOJENÍ Diskuze o připravovaných projektech města a také o stavu krajských silnic II. a III. tříd ve městě. To byla hlavní témata, o nichž hovořil starosta Petr Fiala s hejtmanem Martinem Netolickým. Foto: Luboš Kozel Po schůzce se starostou Letohradu Petrem Fialou potvrdil záměry na vybudování infrastruktury hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. První části stavby, zahrnující především okružní křižovatku s napojením na silnici II/360, usnadní dopravu návštěvníkům areálu. Investice je odhadována na 4,7 milionu korun. Stavět by se mělo začít v roce Máme přislíbeno, že i pro rok 2016 získáme prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši podobné letošnímu roku. Proto doufám, že bychom mohli tuto stavbu, která je pro biatlonový Známé Muzeum řemesel navštívil Martin Netolický již podruhé. Poprvé zde byl celé odpoledne na soukromé návštěvě v květnu před pěti lety, kdy se na nádvoří areálu Nového dvora konala akce Vandr za řemesly, u příležitosti desátého výročí Muzea řemesel. Jak nyní řekl, akce se mu tehdy velmi líbila, dokonce si přesně vzpomínal, kde co bylo umístěno, co si koupil za výrobky a jak pěkně pršelo. Letošní návštěva byla velmi krátká, ale již oficiální, když v rámci programu návštěvy Letohradu hejtman přijal pozvání i od majitelů muzea, manželů Taclových. Při ukázce některých velkých strojů v pohybu mu konkrétně ukázali, jak se muzeum rozvíjí a také jak využívají dotace pro podporu cestovního ruchu od Pardubic- HEJTMAN V MUZEU ŘEMESEL areál v Letohradě velmi potřebná, zahájit během roku 2016, uvedl Martin Netolický. Mezi další témata schůzky obou čelních představitelů patřilo rozšiřování chráněného bydlení Domova pod hradem Žampach nebo možné rekonstrukce silnic II. a III. třídy ve městě a okolí. Starosta také seznámil hejtmana s dalším investičním dění ve městě. V rámci Euroregionu Glacensis připravujeme společně s polským městem Niemcza revitalizaci zámeckého parku či budov, uvedl starosta Petr Fiala. kého kraje a od ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se např. o zabezpečení expozic požárními hlásiči a zřízení bezbariérového sociálního zařízení. Podrobně hejtmana také seznámili se svými dalšími plány na vybudování bezbariérového pokladního a informačního centra a další expozice se stroji v pohybu. Hejtmana zaujal největší exponát, šestimetrový jednolistý katr, jehož spuštění přihlížel. Existence tohoto katru byla na původním stanovišti u mlýna v Kunvadu písemně zmíněna již v druhé polovině 16. století. Druhou zastávkou v expozicích byla ordinace dentisty z roku 1915, kde si Martin Netolický vyzkoušel šlapací vrtačku i dřevěné křeslo. Na recepci muzea mu pak majitel ukázal, jakým způsobem sleduje oblasti, z kterých turisté do muzea přijíždějí, a jak s tím dále pracuje. Hejtman při tom ocenil dobrou propagaci muzea, kterou při svých cestách vidí. Při obědě v restauraci Na sýpce pak manželé Taclovi hejtmana Martina Netolického pozvali na program k připomenutí 15 let otevření Muzea řemesel konaného u příležitosti sedmé Řemeslnické soboty tohoto roku. Hejtman se podíval do diáře a svoji účast přislíbil. p. t. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Základní škola Letohrad, Komenského 269, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo účetní ekomon/ka příspěvkové organizace. Požadavky: středoškolské vzdělání ekonomického směru; znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně prováděcích předpisů; dobrá znalost práce s PC; bezúhonnost; praxe v oblasti účetnictví není podmínkou Dovednosti: pečlivost a smysl pro zodpovědnost; iniciativa a samostatnost; komunikační schopnosti Charakteristika povolání: komplexní zpracování účetnictví; personalistika a zpracování mezd; čtvrtletní účetní závěrky; zpracování faktur; vedení pokladny; zajišťování styku s bankou; výpočet cestovních náhrad. Organizace je plátcem DPH. Předpokládaný nástup: srpen 2015 Smlouva na dobu určitou: 1 rok s možností dalšího prodloužení na dobu neurčitou Stanovená pracovní doba: 40 hodin týdně, plný pracovní úvazek Platové zařazení: dle platných předpisů Podmínky pro zařazení zájemce do výběrového řízení: V případě zájmu o tuto pozici zašlete strukturovaný životopis, aktuální výpis z rejstříku trestů a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na adresu: Mgr. Pavla Skácelíková, Základní škola Letohrad, Komenského 269, Letohrad. Obálku označte nápisem Výběrové řízení. Termín pro příjem přihlášek: Forma výběrového řízení: První kolo výběrového řízení: vyhodnocení došlých žádostí Druhé kolo výběrového řízení: vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru a zkušebnímu testu v termínu Vyrozumění do HOKEJBAL Letohradským hokejbalistům se naplno rozjela sezona. V březnu se hrálo po všechny víkendy a letohradské týmy byly více či méně úspěšné. A tým se v době uzávěrky zpravodaje (20. 3.) nacházel na osmé příčce tabulky, úvod jara se mu moc nepovedl, ale všichni doufají, že se výkony extraligového týmu Letohradu zvednou. To staršímu dorostu se nástup do jarní části povedl brilantně, z prvních tří utkání extraligy staršího dorostu Letohradští vybojovali plný počet bodů. Mladší žáci zahájili jaro též vítězstvími, hráli v Pardubicích. Ženy odehrály v krátkém sledu za sebou dva domácí turnaje, ten v rámci Východočeského přeboru žen se jim ale nepovedl a skončily poslední. Neseďte doma a přijďte hejbnout kostrou V dubnu se opět odehraje školní akce Hokejbal proti drogám, také neustále probíhají nábory do našeho klubu. A to pro kluky i holky od pěti let věku a svůj tým by rády rozšířily i ženy (bez omezení věku). Tak neseďte doma a přijďte hejbnout kostrou Těšíme se na vás! Více informací podá místopředseda klubu Vlastimil Janoušek, tel , mail Iva Janoušková ml., SK Hokejbal Letohrad

11 LZ 4/2015 DOBA PEVNÉ VÍRY V POCTIVOU PRÁCI. SAMOZŘEJMOSTÍ BYLA PRÁCE PRO OBEC Můj dědeček Jan Hubálek se narodil roku 1888 v Lukavici. Říkalo se tam a dodnes říká V lánici. Vyučil se u firmy Janovec v Žamberku a jako tovaryš prošel vandrem Německo a Rakousko, kde získal nejen zkušenosti, ale vydělal si i na studium na pardubické průmyslovce, tehdy zvané Císařská a královská státní průmyslová škola škola mistrovská. Našel jsem v jednom školním sešitě jeho poznámku: I stroj má své údy, klouby a svaly, i stroj má svůj život a duši. OTISKY PAMĚTI Brzy se pak pustil do výroby zemědělských strojů vlastní konstrukce, nejdříve v pronajaté dílně u Hildebrantů, od roku 1907 pak v zakoupeném domě čp. 150 na křižovatce pod náměstím, původní Kubíčkově kovárně. Dílna byla už malá, ale další budování firmy přerušila první světová válka, ze které se naštěstí vrátil živ a zdráv a plný elánu do další práce. Výsledkem byla výstavba tzv. Nové dílny v roce Zchátralý objekt vstal z mrtvých díky dobrému hospodáři Právě tato dílna v Divadelní ulici je mně důvěrná známá. Prohlížím si s nostalgií staré fotografie. Vyzařuje z nich jakési ticho, budova je ještě poměrně zachovalá, ale už se v ní nepracuje, něco skončilo. Po éře soukromého podnikání očekává budova v příliš nezměněném stavu (od roku 1991) svůj další osud, 40 let sloužila komunálním službám jako zámečnická dílna. Zchátralý objekt opět vstal z mrtvých poté, co se ho ujal v roce 1991 dobrý hospodář pan Pavel Tacl. Kovárna, dnes hospoda Nejstarší fotografie, asi z roku 1950, ukazuje stav, na který si z dětství ještě pamatuji. Ano, v pozadí je ještě vidět mohutný dub na Matyášové zahradě, na fasádě nápis Jan Hubálek Strojírna, v průčelí bytelná nýtovaná klec výtahu, kterým se dopravoval hutní materiál v prvním poschodí. Vrata jsou ještě původní, kovaná s ozdobnými špicemi. Byl to všechno jeden pozemek, s chalupou číslo popisné 150 (dnešní hospodou Kovárna), o které jsem se již zmínil. V chalupě, kde začínal dědeček s výrobou potřeb pro zemědělce, výheň po bývalé kovárně sloužila už jen příležitostně. Brzy byly prostory, kde je nyní výčep, malé, a tak bylo rozhodnuto postavit tzv. novou dílnu na místě bývalé stodoly s doškovou střechou a pavlačí, jejíž fotografii bych možná někde našel. Bývalé kovárně v chalupě se však celý můj život říkalo stará dílna. Majitel strojíren Jan Hubálek v umaštěných kožených zástěrách, to byl svět, který mne fascinoval. Podobné to bylo v kovárně u Čuříků, v truhlárně pana Peltána či v autodílně vedle u Čamrů. Tam všude jsme my kluci mohli očumovat a někdy nás někdo dokonce nechal něco udělat. Ve Svěrákově filmu si zahrál model dědečka Přilehlá kůlna pak sloužila jako naše první výrobní hala. Bylo tam ještě plno materiálů po bývalé výrobě rozstřikovačů a mlátiček, které byly nakonec dědečkovým hlavním výrobním programem. Takové litinové pumpy Vesna na čerpání močůvky jsem také někde zahlédl, mimo jiné i v restauraci Nový dvůr jako starožitný artefakt. K této výrobě bylo potřeba krásných dřevěných modelů dodávaných do slévárny, kterými babička posléze už jen topila v kuchyňských kamnech. Vzpomínám si také na tehdy pro mě nepochopitelný účel stacionárního naftového motoru s obrovskou řemenicí a nádobou na chladící vodu, který sloužil k pohonu mlátiček přímo na poli. S překvapením jsem tento model poznal ve Svěrákově filmu Na samotě u lesa, kde jej děda Komárek používá při pohonu cirkulárky. Vesna, zavedená značka Bedny se šrouby se čtvercovou hlavou byly pak pro nás kluky vítaným materiálem. Ve sběrně pana Mrštného, kde bylo za kilo železa pět halířů, jsme sháněli peníze na Kopečkovou pouť. Na půdě dílny mě zase fascinoval obrovský stroj s dvouruční klikou a navijákem, který sloužil k ručnímu vytažení výše zmíněné klece s tunou materiálu do prvního patra. Prý taková operace trvala dvěma chlapům 20 minut. Výroba zemědělských strojů se slušně rozvíjela, ovšem všechny vydělané peníze použil dědeček pro nákup nových strojů a stále sliboval babičce, že na bydlení také jednou dojde. Babička si často stěžovala, že sedláci zůstávali dlužni, jak dlouho to jen šlo a potom za války přinesli často za necelou mlátičku husu a tím mělo být vyrovnáno. Když jsem na půdě prohlížel výkresy, které dědeček jako absolvent pardubické průmyslovky vykonstruoval, sám nakreslil, vypočítal a potom podle nich ještě vyrobil prodejné stroje, docela jsem se jako absolvent ČVUT zastyděl. Znárodnění se naštěstí nedočkal Byla to doba pevné víry v poctivou práci, kde samozřejmostí byla ještě práce pro obec, hasičský sbor a Sokol. Dědeček zemřel v roce 1947, znárodnění se už nedočkal, tak se nemusel dívat na to, jak se zánovní stroje odvážejí neznámo kam a jak výsledky celoživotního úsilí přicházejí vniveč. Babička si však nikdy nestěžovala. Jediné, co ji mrzelo, že při znárodňování zatajila krabici se štětci z jezevčích chlupů. Měla z toho chudák špatné svědomí. Dědeček se nemusel na toto vše dívat a dívá se teď přísně s cvikrem a navoskovaným knírem na mne z velké fotografie, kterou jsem si pověsil ve své dílničce, aby mě tam kontroloval, jestli dělám pořádně. Ing. Stanislav Dubský Očumovali fortel řemeslníků Ve staré dílně měl dědeček zprvu jen jednoho dělníka, nějakého pana Mačáta, a šlapací soustruh. Vyprávělo se, že chvíli šlapal pan Mačát a dědeček soustružil, a když byl unaven tak se vyměnili. Když jsme se pak učili marxismus-leninismus, mylně jsem se domníval, že když šlapal pan Mačát, dědeček ho vykořisťoval a když se vyměnili, bylo tomu naopak. Ať už byly vlastnické vztahy jakékoliv, v samotné budově nové dílny se pohybovali vždy zruční a solidní řemeslníci, které jsem jako kluk obdivoval a bedlivě sledoval. Pozorovat bylo vždycky co. Sváření, řezání, vrtání, vypalování autogenem, ramenaté chlapy Musíme se činit a šetřit, abychom si mohli mohli postavit novou, lepší dílnu (1921). Stroj vyznamenaný jako novinka Zemědělskou jednotou na hospodářské výstavě v roce Kovárna o 14 let později, v roce 1935 (foto: archiv Dubských) 11

12 LZ 4/ OLDŘICH VALDA ŘÍKÁ, MED JE LÉK I PRO ZDRAVÉHO Sešli jsme se koncem února 2015, shodou okolností pár dnů poté, co byl zvolen nový předseda místního Svazu včelařů, a pan Oldřich Valda po neuvěřitelných dvaatřiceti letech ukončil úspěšnou kariéru ve funkci předsedy. Co byste řekl o včelaření v Letohradě? Včelařský spolek byl založen roku 1897 učitelem Václavem Grulichem na schůzi v tehdejším hostinci u Venclů, pozdějším u Svobodů, na Orlici. Dneska je v celém obvodu asi 65 včelařů, v samotném Letohradě 25, a včelstev máme asi Naše organizace Českého svazu včelařů, o.s., působí na katastru obcí Letohrad, Orlice, Kunčice a Červená, ale taky Nekoř a Bredůvka, Písečná, Žampach a Hlavná. Členové dostávají časopis Včelařství. Co Vás samotného přivedlo ke včelaření? Po svatbě jsem v manželčině rodině poznal strýce včelaře a sledovat ho při práci bylo to, co mi poskytlo prvotní impuls. Včelám jsem zůstal věrný podnes. Ludvík Středa: O včelách Přesvědčily včely včelu, ať zaletí do Bruselu, kde v pohodě přežije schůzku Včelí unie. Když se schůzky zúčastnila, jako vítěz dopadla, pro včely tam uhájila právo dávat žihadla. Pak řekla, že potěší včely v Čechách depeší, z té se od ní dověděly, že z nich budou eurovčely. V mateřských školách mívají často Včeličky v názvu oddělení, všichni známe včelku Máju z animovaného seriálu, vynikající jsou příběhy pro děti o skřítku Medovníčkovi v knížkách Jana Lebedy. Je i mezi mládeží zájem o chov včel? To je tak. Ke včelaření je třeba dospět, všechno má svůj čas. Po dvacátém roce věku a později řekl bych, až nabude člověk rozumu, nastává doba zklidnění a roste zájem o bohulibé činnosti. Situaci nevidím nikterak černě, včelařů máme dostatek. Během dvou let se objevilo šest nových. V čem vlastně spočívá jedinečnost včel? Pro nás nejdůležitější činností včel je produkce ZE ŽIVOTA SPOLKŮ medu, která má v kalendářním roce dvě období. V květnu sbírají včely nektar z květů ovocných stromů a keřů a z lučních květů, takzvaný med květový. V červnu a červenci přinášejí medovici z lesa, z malin a dalších bylin a lesních stromů. To je lesní tmavý med. Med musí být při vytáčení zralý, to znamená dostatečně hustý a je nutno jej uchovávat v chladu, suchu a temnu, a to dobře uzavřený. Ideální složení fruktózy a glukózy má med akátový a je vhodný pro diabetiky. Bezvadná pochoutka je voňavá medovina, obsahuje málo alkoholu (12 %), zato dostatek přírodních látek. 1,4 kg = 1 litr zralého medu (orientačně k hustotě medu). Podívat se včelám medonosným pod pokličku jsme měli jedinečnou příležitost na výstavě O včelách a včelařství, která skončila před pár dny v městském muzeu na náměstí. Vzhledem k rozsahu našeho článku poprosím o řekněme často zodpovídané otázky zkušeného včelaře. Pobyt u včel je považován za velmi prospěšný. Doporučuje se například vkládat do úlu lahve s vodou nebo jinými nápoji před konzumací. Dobrý vliv mají i obávaná včelí žihadla. Říká se, že včelaři netrpí revmatismem. Včely žijící volně v přírodě často nazýváme jako divoké; není to správné. Včely mají své zvyky dané velmi dlouhým vývojem a chovají se proto stejně, ať žijí v úle, nebo v dutině stromu. Pokračování s panem Valdou věžníkem třeba příště. Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví. Eva Hlaváčková Oldřich Valda (79 let) Narodil se v tehdejším Kyšperku, a to v domě na Podměstí, kde žije dodnes. Vyučil se autoelektrikářem v Ústí nad Orlicí, navštěvoval i automobilní školu v Zábřehu, po absolvování vojenské služby na Slovensku a na Moravě nastoupil do Tesly v Jablonném nad Orlicí, kde pracoval třicet let mj. na souřadnicové vrtačce. O jeho manuální zručnosti při práci třeba se dřevem svědčí vlastnoručně vyrobené včelí úly. Záviděníhodná tělesná kondice jistě i díky sokolské průpravě v mládí - umožnila panu Oldřichovi po dobu třinácti let docházet v zimě v létě každý týden k prameni Vápenka, kde pro Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové zaznamenával průtok a teplotu vody. V roce 2013 byl pan Valda jako v pořadí již pětatřicátý laureát oceněn Cenou města Letohradu za čtyřicet let správy zámeckých věžních hodin a za dlouholetou aktivní činnost ve Svazu včelařů. OTÁZKA PRO ALEŠE STEJSKALA, včelaře, vědce a vynálezce Všimla jsem si, že tvůj výzkum se zaměřuje i na včelařství. Co nového jsi vymyslel pro včely? Pro včely jako takové jsem nevymyslel nic, ty mají svůj systém od přírody vymyšlený více než výborně. V posledních dvou letech jsem se snažil využít své poznatky z fyziky ke zjednodušení včelařské práce s mými pěti včelstvy. Nejprve jsem řešil problém vytavování vosku ze starých vyřazených plástů. Jedna z možností byla vytavit si vosk doma sám. Zapátral jsem ve včelařské literatuře a na internetu, kde jsem prozkoumal plány slunečních tavidel na vytavení včelího vosku. Jelikož mě nebaví jen kopírovat, rozhodl jsem se pro jiný tvar tavidla. Měl jsem jistou teorii, která měla vést k větší výtěžnosti vosku. Nicméně mé očekávání se v praxi nepotvrdilo. Naopak mé tavidlo není tak efektivní jako ta z plánů, kterých je plný internet. Nicméně vosk se mi vytavovat daří a svého pokusu nelituji, protože jsem alespoň zjistil, kde jsem udělal chybu a kudy cesta nevede. Zatím posledním projektem byl ometač na včely. Slouží k ometání včel z plástů, když vytáčím med, a opravdu velice zpříjemňuje včelaři práci i včely jsou klidnější. Poprvé jsem ometač viděl u známého, který jej zakoupil v Německu. Mohl jsem si ho také koupit, ale 10 nebo 20 tisíc jsem po ruce neměl, za to nápad na realizaci ano. Opět jsem obhlédl plány na internetu. Jelikož jsem slaboproudý elektrikář samouk, tak jsem se rozhodl konečně využít svých amatérských znalostí v praxi a udělat automatické spínání ometače při přerušením laserového paprsku. Funguje to tak, že když mezi kartáče strčím plást, začnou samy rotovat. Všehovšudy se náklady vyšplhaly na korun. Takže jsem ušetřil a měl radost, že jsem se něčemu přiučil. I když je pravda, když bych si započítal práci a nápad, vyšplhal bych se s náklady někam přes 10 tisíc korun. Ptala se: Ivana Majvaldová Výstava O VČELÁCH A VČELAŘSTVÍ Městské muzeum uspořádalo výstavu, která návštěvníky seznamuje se životem včel. V rámci výuky přírodopisu jsme se s šestou, sedmou a osmou třídou na výstavu vypravili, a nelitovali. Pan Kristl místní včelař, dokázal šesťákům tak krásně o včelách vyprávět, že ani nešpitali. Ukázal nám úly a jejich uspořádání. Plásty, do kterých včely kladou vajíčka a ukládají med. Medomet, který z plástu získává med. A mnoho dalšího. Na závěr si žáci vyplnili pracovní list, který pro ně byl v muzeu připravený. Marcela Peřinová A co na to žáci? Dne jsme navštívili výstavu včel. Na výstavě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Např. v úlu přebývá jedna královna, která klade vajíčka. Potom se tam nacházejí trubci. Jsou jich tam asi dva tisíce. Jejich funkce spočívá v oplodnění královny. Pak tam přebývají dělnice, kterých je asi čtyřicet tisíc. Jejich úkolem je nosit nektar z květin. Z nektaru vyrábí med. Včelař má za úkol měnit jim plásty a přes zimu je dokrmovat cukrem, aby nezahynuly. Na jaře včelař kontroluje včelstvo. Včelstvo se skládá z několika samostatných úlů. Výstava nás velice zaujala. Sepsaly Viktorie Kaplanová, Hana Šmídková, Eliška Vrbová, Radka Kalousková a Pavla Rudischová.

13 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se * Šimon Kraus * Vilém Stránský Vážení rodiče, radujeme se s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Jubilanti 70 let Marie Faltejsková, Letohrad-Orlice Božena Vávrová, Letohrad-Červená Milena Hubálková, Letohrad Emilia Valentová, Letohrad Jiří Motl, Letohrad-Kunčice Ivana Burešová, Letohrad 75 let Jaroslav Kovařovic, Letohrad 80 let Drahomíra Linderová, Letohrad 81 let Josef Exler, Letohrad-Orlice Vlasta Chládková, Letohrad 82 let Karel Stejskal, Letohrad-Orlice 84 let Marie Páchová, Letohrad Zdeňka Hlavsová, Letohrad Eliška Vyhnálková, Letohrad Jiří Majvald, Letohrad-Kunčice 85 let Olga Turková, Letohrad 88 let Josef Veselý, Letohrad 89 let Vlasta Dostálová, Letohrad-Orlice 90 let Ladislav Šponar, Letohrad-Orlice 92 let Josef Archleb, Letohrad-Kunčice 93 let Olga Jakešová, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí, které v dubnu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Jubilanty a narozené děti uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas. Manželství uzavřeli 31. ledna 2015 Vojtěch Pilný, Letohrad Kristýna Vlková, Letohrad 14. března 2015 Aleš Kotyza, Letohrad Simona Stehnová, Letohrad Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je trvalé a šťastné. Vzpomínáme Ludmila Kvapilová, Letohrad-Orlice, 86 let Božena Kubová, Letohrad, 85 let Jaroslava Šprinclová, Letohrad, 89 let Antonín Svoboda, Letohrad, 82 let Jan Bartoš, Letohrad, 87 let Jiří Malý, Letohrad, 65 let Zdeňka Holubová, Letohrad, 92 let Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Lenka Bednářová, matrikářka S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Život máme jen půjčený, ne darovaný. P. Cyrus LZ 4/2015 NEJSTARŠÍ OBČANKA LETOHRADU OSLAVILA 102 LET Lidmila Junková oslavila ve středu 25. února krásné 102. narozeniny. Rodačka z Verměřovic, která bydlí již 12 let u dcery v Letohradě na Orlici, oslavila životní jubileum mezi nejbližšími. Návštěva starosty Petra Fialy ji moc potěšila. Radost udělala jubilantce kytice růží, protože tyto květy patří k jejím oblíbeným. Těší se dobrému zdraví a jediné, co ji výrazněji trápí, je sluch a také nohy jí neslouží, jak by si představovala. Při prohlížení starých fotografií společně se starostou zavzpomínala na své dětství, rodiče i sourozence. U rodokmenu rodiny Dolečkových jsme dokonce zjistili, že nás pojí vzdálené příbuzenské vztahy, podělil se o zajímavost starosta Fiala. Musím říci, že optimismus paní Junkové je opravdu nakažlivý a to je skvělé, dodal. V pondělí odešel do muzikantského nebe jeden z dirigentů Big Bandu Letohrad, Sláva Skalický. 14. dubna by se Slávek dožil 85 let. S HALINOU NA VĚTVI Již od března uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice novou talkshow Haliny Pawlovské S Halinou na větvi. Do svého premiérového pořadu si pozvala herečku a moderátorku Jitku Asterovou a herce Jiřího Mádla. Vstupenky jsou k dispozici v recepci hotelu Tree od Life Lázní Bělohrad na telefonu Další termíny: , 8. 6., , , a Romana Oulická, Český rozhlas Pardubice TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL NA ORLICI NEZKLAMAL ANI LETOS V neděli 22. února patřila orlická tělocvična opět po roce dětem. I letos se konal tradiční karneval, který přilákal více než padesát dětí v různých převlecích. Karnevalu se zúčastnili klauni, piráti, různá zvířátka, návštěvou poctily princezny a nechyběla víla Amálka či hopsající žabák. O hudbu a moderování se postarala dvojice Vlastimil Janoušek starší a mladší a o program se staralo několik veselých klaunů. V programu své místo našly nejen veselé písničky, ale i spoustu her, kterou zakončilo tradiční přetahování provazu. Velká fotogalerie z karnevalu je k dispozici na www. ivushka-janouskova.rajce.net. Za organizátory děkuji všem zúčastněným i všem, kteří se na organizaci karnevalu podíleli. Karel Moravec Přijmeme na plný pracovní úvazek: VEDOUCÍ MTZ SKLADNÍK, SKLADNICE Nástup možný ihned Pracoviště Žamberk OPERÁTOR, obsluha CNC LASERU Nástup možný v květnu 2015 Pracoviště Žamberk Bližší informace a zasílání nabídek na adresu: 13

14 14 LZ 4/2015 KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Předprodej vstupenek v informačním centru tel , St , hod., Dům kultury DIVADLO: Divadlo na Jezerce, N. V. Gogol: Ženitba Hrají: Hrzánová, Taclík, Šplechtová, Holub, Vladyka, Hrušínský, Kubánková, Hruška, Němcová, Sitta. Vstupné: 360 Kč. St , hod., Dům kultury KINO: Škatuláci 97 minut, přístupný, animovaný, dobrodružný, rodinný, fantasy, USA. Vstupné: 60 Kč. St , hod., Dům kultury KINO: Pohádkář 90 minut, přístupný od 15 let, drama, romantický, ČR. Vstupné: 60 Kč. St , Městské muzeum VÝSTAVA: Háčkovaný svět od gotiky po secesi Otevřeno Po Pá 8 11, , So 8 11 hod. Výstava potrvá do Vstupné: 30 Kč / 20 Kč / děti do 5 let zdarma / 70 Kč rodinné. St , hod., Dům kultury KINO: Lovci a oběti 104 minut, přístupný od 12 let, akční, drama, ČR. Vstupné: 60 Kč. Pá , Dům kultury DIVADLO školní: Listování Scénické čtení knih: Komisař Vrťapka (8 hod.), Pachatelé dobrých skutků (9 hod.), Straka v říši entropie (10 hod.). Vítáme i návštěvníky z řad veřejnosti. Vstupné: 40 Kč. St , hod., zámek VÝSTAVA: Kovářská Otevřeno: Po Pá 8 11, (vstupné v IC) / So , Ne , So , Ne (vstupné na místě). Výstava potrvá do Vstupné: 30 Kč / 20 Kč. So , Kampelička Kunčice Turnaj v mariáši Prezence 9 10 hod., zápisné 220 Kč (v ceně snídaně a oběd). Přihlášky na tel Po v hod., sál ZUŠ na zámku Koncert Účinkují studentky Pražské konzervatoře a AMU M. Dominikusová (housle) a M. Sinkulová (klavír). Jarní setkání s díly známých autorů (Beethoven, Smetana, Brahms, Chopin). Vstupné dobrovolné. So v hod., Dům kultury Koncert Big Bandu Letohrad 6. swingový večer s hostem Josefem Lauferem. ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE v 19 hod. v evangelickém kostele: Kathrin Karban- Völkl: Rituály v rodině v 19 hod. v evangelickém kostele: Libor Pařízek a Vladislav Severin: Paraskupina BARIUM a její působení v severovýchodních Čechách v 18 hod. v kostele sv. Václava: Vzpomínkový koncert u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války Ve dnech proběhne v evangelickém kostele v Letohradě již 5. ročník Za angličtinou do kostela, určený dětem ve věku 7 12 let. Hlásit se můžete H. Pomikálkové, tel , Více na Čt v hod., Radava Ústí nad Orlicí Přebory Letohradu 2015 o putovní pohár starosty města Startovné 300 Kč. Účast potvrďte na tel. č nebo na Čt , koupaliště Letohrad Čarodějnice na koupališti Hraje BETTY, speciality na grilu, vstup zdarma So v 8.30 hod., orlovna Letohradská pětka Ředitel závodu Marek Živný a Orel Orlice zvou na běžecký závod pro všechny věkové kategorie, délka 100 m 5 km. KALENDÁŘ AKCÍ CENTRUM POD STŘECHOU RODINNÉ CENTRUM MOZAIKA Taušlova 714, Letohrad, tel , seznam.cz, Rezervace na akce nutná, nejpozději týden předem. St , 9.00 hod.: SKUPINA RODIČŮ: Setkávání psycholožka Mgr. Simona Hybšová Zveme všechny rodiče na inspiračně odpočinkové neformální setkání a povídání u kávy pod vedením psycholožky rodina, výchova, radosti, starosti. V herně zajištěno hlídání dětí. Vstupné 50 Kč. Čt , hod.: TVOŘIVÁ DÍLNA: Keramická dílna pro veřejnost Vyrábění lampiček, mističek, váziček, kořenek a všeho co fantazie dovolí. Rezervace nutná. Vstupné 20 Kč + materiál. St , hod.: PŘEDNÁŠKA: Hranice aneb Na jakém hřišti se hraje psycholožka Mgr. Simona Hybšová Podstata a význam hranic v životě, co jsou hranice a k čemu jsou dobré. Omezení vs. podpora a bezpečí, co chci a co nechci, jak nastavit hranice dětem, důsledky chybějících hranic. Vstupné 50 Kč. St , 9.00 hod., Centrum pod střechou SKUPINA RODIČŮ: Setkávání psycholožka Mgr. Simona Hybšová St , 9.00 hod.: BESEDA: Prát či neprat se s látkovými plenami!?! Mgr. Ivana Veselá Přijďte si moderní látkové plenky prohlédnout, osahat si materiály, vyzkoušet si, jak je to snadné, poslechnout si výhody zdravého přebalování. Vstupné 30 Kč. Čt , 9.30 hod.: SEMINÁŘ: Zahrada pro děti Ing. Jindrová, Mgr. Paťchová Bezpečný a zajímavý prostor dětí ke hrám a prozkoumání jejich mikrosvěta. Potřeby a nebezpečí v zahradě, tipy na nejefektivnější umístění dětských prvků a koutků, inspirace ke hrám včetně nápadů na přírodovědné pozorování. Vstupné 70 Kč. St , hod.: PŘEDNÁŠKA: Poruchy chování u dětí, vznik, prevence psycholožka Mgr. Silvia Kubánková Zveme na přednášku psycholožky s dlouholetou praxí k výše zmíněnému tématu. Vstupné 60 Kč. St , 9.00 hod.: SKUPINA RODIČŮ: Setkávání psycholožka Mgr. Simona Hybšová PRAVIDELNÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM RC Mozaika: Každý den otevřeno: hod., Čt hod. Členové RC Mozaika mají zvýhodněné vstupné. Po, 9.00 hod.: RODINNÉ INSPIRACE Petra Jarošová, Mgr. Hela Poláčková Vyrábění, zpívání, tančení dětí s rodiči. Vstupné 25 Kč/40 Kč. Út, 9.00 hod.: PORADNA PRO Mgr. Simona Hybšová Od 9.00 do hod. v herně přítomen psycholog možnost poradit se s výchovou, v oblasti partnerských vztahů apod. Vstupné 30 Kč. St, 8.00 hod.: MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE Pro děti a rodiče, sdílení, popovídání, výměna zkušeností neorganizovaná, neformální setkávání. Vstupné 15 Kč/30 Kč. CVIČENÍ FITMAMI rezervace nutná na telefonu , Čt, hod.: PORADNA PRO Iveta Vágnerová, DiS. Od do hod. v herně přítomen speciální pedagog. Výroba didaktických pomůcek, pomoc s rozvojem dítěte. Vstupné 30 Kč. Pá, hod.: CVIČENÍ NA MÍČI Hana Štěpánková Určeno pro ženy před a po porodu. Děti si mohou během programu pohrát v herně, hlídání v ceně. Vstupné 30 Kč/40 Kč. DUBEN VE STREETU Aprílová nocovačka (nocovačka pro streetové děti ve věku 6 14 let. Více informací + přihlášky v klubu) Velikonoční prázdniny (otevřeno ) Turnaj ve florbalu ( v ZŠ U Dvora, přihlašování týmů v klubu do ) Výšlap na zbytky (hradu) (odcházíme z klubu v 15.00) Párky v klubu (předčarodějnické opékání od 16.30) Preventivní téma: Možnosti zaměstnávání po ZŠ (Nechceš jít na střední školu? Co je možné dělat po vystudování ZŠ. Jak je vzdělání důležité.) Program je vyhrazen pro uživatele NZDM, pro děti a mládež ve věku 6 20 let. Kde nás najdeš: Taušlova 714, Letohrad , Facebook: NZDM Street-Letohrad LESNÍ KLUB LETOHRAD Základna: zahradní domek v parku Tel , Podrobnosti na Čt , hod., Lesní školka pro veřejnost: Lesohrátky, dílna z proutí V 9 hod. odchod do přírody, pohybové hry, psychomotorická cvičení, zpěv, tvořivé aktivity, opékání jablka na ohni. V zázemí výroba ozdob z proutí. Příspěvek 50 Kč/rodina. Čt , hod., Seminář: Respektuj a buď respektován S psycholožkou Mgr. Lucií Šmahelovou. Pro předem přihlášené. Příspěvek 200 Kč. Út , hod., Háčkovací workshop Pro začátečníky i pokročilé, vhodné i pro starší děti. Háčky i vlnu máme. Lektor: Hana Janišová. Příspěvek 50 Kč + materiál. Čt , 9 12 hod., Svačina na Kopečku V 9 hod. odchod do přírody. S sebou svačinu, hudební nástroj a šátek na pohybové aktivity. Příspěvek 50 Kč/rodina. Út , hod., Výroba jednoduchých hudebních nástrojů z přírodních materiálů, píšťalka, chrastítka, dřívka. Lektor: Alena Hýblová. Příspěvek 50 Kč. Čt , hod., Lesohrátky na zahradničení pohybové hry, říkadla, zdobení květináčku, setí, povídání o permakulturním pěstování. Příspěvek 50 Kč. Čt , hod., Mléko jako potravina Kravské, kozí, obilné, mandlové nebo sójové? Ochutnáme vzorky. Příspěvek 50 Kč. Út od 19 hod., Šití zvířátek z textilu Šicí stroje jsou v zázemí. Příspěvek 50 Kč + materiál. Kdo bude šít pro projekt Nedoklubko, má vstup zdarma. Čt , hod., Výroba Montessori didaktických hraček. Příspěvek 50 Kč. Čt , hod. Přednáška o Montessori pedagogice Mgr. Lenka Suchomelová. Příspěvek 70 Kč. Út , hod., Výroba mozaiky z přírodních materiálů. Příspěvek 50 Kč. Čt , hod., Lesohrátky a sběr bylin Jarní bylinky pro malé i velké, poznávání bylinek. Příspěvek 50 Kč + materiál. Čt od 16 hod., Čarodějnice Zámecká zahrada, pozemek bývalého zahradnictví Program pro rodiny s dětmi. Vstupenka: větev na oheň, dobrovolný příspěvek. Stále přijímáme děti do lesní školky a kroužků. Lesní školka dopoledne 100 Kč, celý den 200 Kč, kroužky 50 Kč, cena uvedena za lekci. Platba předem. Rozvrh kroužků: Po (15 16 hod.) dramaťáček; Út ( hod.) kutílek; St (15 16 hod.) pohybové hry s prvky matematiky; Čt ( hod.) výtvarníček; Pá ( hod.) flétničky. Hlídání dětí před kroužkem od hod. za 50 Kč, v ceně zahrnuta svačina.

15 Palečkův dům: uzenářství, byty a vývoj informačních systémů pro masný průmysl Roku 1883 zmizel z náměstí poslední starobylý, a to Dušíkův dům s dřevěnou pavlačí (uprostřed) v prvním patře. Byl to dům čp. 76 v rohu Orlické brány postavený roku 1725, majetek místního rodáka, tehdejšího továrníka Dušíka ve Varšavě. Obrázek domu kreslený Mistrem Karlem Liebscherem je v místní Vojáčkově galerii. Tímto domem bylo náměstí zastavěno do podoby, jak ji známe dnes. Dům byl zbořen roku 1883 a na jeho místě vystavěn roku 1884 dům nynější. Jeho majitelkou byla Marie Palečková, vdova po uzenáři Jaroslavu Palečkovi, uvádí František Skála v knize Kyšperk. Řeznictví bylo v přízemí a ve sklepních prostorách se nacházela porážka, LETOHRAD V PROMĚNÁCH ČASU bourárna a udírna. Já to nepamatuji, ale prý měli obzvláště dobré čerstvě uzené párečky. Moje sestra (*1936) mi říkala, že tam jako děti chodily zvonit na zvonek. Paní Palečková vždycky nahoře z bytu křičela na chodbě na manžela: Ty sviňáku, koho tam zase máš? Objekt později přešel do majetku města, byl využíván jako bytový dům. V poválečných letech v domě bydlela i rodina Hrubých se syny Dagem, Kamilem a Jaromírem. V roce 1996 ho odkoupila firma Aquila TS s.r.o., která vyvíjí mj. informační systémy pro masný průmysl, a nechala dům zrekonstruovat u místní stavební firmy Ladislav Novotný a spol. Text: Zdeněk Štěpán Foto: archiv MěÚ a Pavel Tacl INZERCE Pro práci v areálu Tvrze Orlice přijmeme pracovníky na níže uvedené pozice: Recepční. Požadujeme: dobrá znalost AJ, případně NJ; praxe na obdobné pozici; slušné a příjemné vystupování; znalost MS Word, MS Excell, případně dalšího hotelového SW programu. Práce na denní a noční služby. Nástup možný ihned. Pozice na plný pracovní úvazek. Číšník/servírka obsluha snídaní. Požadujeme: znalost AJ, případně NJ; praxe nebo vyučení v oboru vítána; slušné a příjemné vystupování, znalost komunikace s hostem. Pozice na plný pracovní úvazek, ranní služby. Nástup od Kuchař. Požadujeme: nejméně 2letou praxi v oboru; kreativitu, samostatnost. Pozice na plný pracovní úvazek, směnné turnusy, nepravidelná pracovní doba. Nástup od Číšník/ servírka. Požadujeme: dobrá znalost AJ, případně NJ; praxe nebo vyučení v oboru, hotelová škola výhodou; slušné a příjemné vystupování; znalost komunikace s hostem. Pozice na plný pracovní úvazek. Nástup od Na všechny uvedené pozice požadujeme flexibilitu, pracovitost, samostatnost. Nabízíme práci v atraktivním prostředí, v mladém kolektivu s možností seberealizace. Nabídky s životopisem prosím zasílejte na NABÍZÍME PRÁCI. Kreslení (na PC ve 2D) půdorysů staveb s technologickým vybavením pro gastro provozy. Vhodné i pro technicky vzdělané studentky či studenty. Pracoviště: UNITA v Letohradě. Informace na u: NÁSTUP MOŽNÝ IHNED! OČKOVÁNÍ PSŮ. K očkování psů proti vzteklině a dalším nemocem mohou chovatelé využít níže uvedené termíny na obvyklých místech nebo kdykoli v provozní době ambulance v Letohradě, V Aleji 862. Termín: čtvrtek 23. dubna 2015: Kunčice u Ruprechtů hod.; Orlice u orlovny hod.; Červená u pohostinství hod.

16 ZOO shop Při nákupu nad 200 Kč dárek ZDARMA LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník z Letohradu, periodický tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E Vydavatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad, IČO: Šéfredaktor: Mgr. Petr Cink. Redakční radu řídí Vladimír Zamazal. Adresa redakce: Václavské náměstí 10, Letohrad, tel , mob , fax: , Příjem inzerce: Ludmila Moravcová, tel , nebo v redakci na městském úřadu. Tisk: Golem Group s.r.o., Mírová 891, Letohrad, tel Periodicita 12x ročně. Náklad 930 ks. Uzávěrka příštího čísla je ve hod. Ročník XXV., číslo 4/2015. Cena 15 Kč. Datum vydání

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 21. 5. 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Balcar Luboš, Haken Jiří, Hubáček František, Bartůněk František,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více