LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Foto: Petr Pulc

2 V pátek 27. února 2015 navštívil Letohrad hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zavítal také do firmy Dietfurt, v doprovodu ředitele Haralda Simoniho (druhý zleva) a starosty Petra Fiala si prohlédl výrobu. (Foto: Luboš Kozel) Kyšpereckého liciťáku se v restauraci KD zúčastnilo třicet hráčů ze dvou krajů. (Foto: E. Hlaváčková) V rámci březnového Povídání o mašinkách proběhl slavnostní křest a premiéra videodokumentu Ročenka Kmotrovství za ČD Cargo přijal Miloš Mazura (vlevo) a Tomáš Netolický (vpravo) za České dráhy ROC Pardubice. Za autorský kolektiv videodokumentu na celý akt dozíral Petr Buryška (uprostřed) z Letohradského železničního klubu. Kdo nestihl premiéru, bude mít možnost zhlédnout hodinové dílo v příštím roce při některém z Promítacích úterků SCND Letohrad. (Foto: Petr Pulc) Kabaret plný humorných scének a oblíbených písniček v nastudování divadelního souboru Kolár přilákal v sobotu 7. března do Domu kultury téměř dvě stě diváků. Sázka pořadatelů tradičního jarního setkání na letohradské umělce se vyplatila. Představení ochotníků se těšilo značnému zájmu diváků, účast byla rekordní, uvedla předsedkyně společenské komise Hana Kotlářová, která společně se starostou města Petrem Fialou návštěvníky přivítala. (Foto: Jiří Mikyska st.) Ve středu 25. února 2015 oslavila paní Lidmila Junková své 102. narozeniny. Nejstarší občance Letohradu gratuloval také starosta města Petr Fiala. (Foto: archiv MěÚ) V pražském Domě armády předal v pátek 27. února ministr obrany Martin Stropnický osvědčení o účasti v odboji a odporu proti komunismu. Mezi oceněnými účastníky byl Vladimír Zamazal, nar Pamětní odznak pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu převzal jeho syn. Vladimír Zamazal st. byl členem skupiny, která byla souzena v zinscenovaném procesu. Za vyzvědačství a velezradu byl odsouzen k deseti letům práce v uranových dolech a propadnutí veškerého majetku. (Foto: archiv Ministerstva obrany ČR) Pátek , hodin PŘIVÍTÁNÍ MISTRŮ SVĚTA A ÚSPĚŠNÝCH SPORTOVCŮ Václavské náměstí v Letohradě Přijďte poděkovat za skvělou reprezentaci a propagaci města našim biatlonistům Ondřeji Moravcovi, Michalu Šlesingrovi, Romanu Dostálovi, Michalu Krčmářovi a lyžařce Kláře Moravcové Vystoupí Veronika Mertová a šermíři ze spolku Honorata. Autogramiáda

3 STAROSTŮV ÚVODNÍK Přijde mi, že neuplynulo zase tak mnoho času od Vánoc a již tu máme jaro. Roční období, které mám velmi rád. Vše kolem nás se začíná probouzet do příjemných barev. Předpokládám, že jaro vítá s radostí drtivá většina nás. V březnu se k jednání sešlo letos poprvé zastupitelstvo města. Hlavním bodem bylo schválení rozpočtu pro rok 2015, ve kterém příjmy a výdaje shodně činí cca 104 mil. Kč, z toho do investic je plánováno cca 33 mil. Kč. Rozpočet byl schválen všemi hlasy dvaceti přítomných členů zastupitelstva, což vnímám jako pozitivní zprávu a členům zastupitelstva, kteří se na jeho přípravě podíleli, děkuji. Společně s místostarostou Martinem Hatkou jsme navštívili partnerskou Niemczu. Potvrdili jsme zájem na společném velkém projektu z fondu Euroregionu Glacensis na revitalizaci historických částí města. Rádi bychom v budoucím období i za pomoci dotace z EU fondů oživili zámecký park a to, co k němu náleží. Koncem února navštívil Letohrad hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický. Pro příští rok přislíbil pomoc s řešením bezpečného příjezdu k areálu biatlonu vybudováním nové okružní křižovatky, která obslouží i budoucí zónu bydlení Nad Bažantnicí. Dále přislíbil osobní intervenci při zahájení projekční přípravy rozšíření výjezdu na silnici II/310 směr Lukavice a také součinnost při případné letošní rekonstrukci chodníku v Tyršově ulici od viaduktu směrem k nádraží a to tak, aby Správa a údržba silnic Pardubického kraje opravila zároveň i silnici II/360. Závěr dnešního sloupku patří biatlonistům. Gratuluji mistrům světa a děkuji za veleúspěšnou reprezentaci státu, ale i skvělou propagaci našeho města. Tolikrát během přenosů z MS slyšet Letohrad je nádherné. Jste borci, jsme na vás upřímně hrdí, DĚKUJEME! Ať se nám v Letohradě společně nadále dobře daří! Petr Fiala, starosta Usnesení Rady města Letohrad a Zastupitelstva města Letohrad jsou zveřejňována na internetových stránkách města Letohradu v sekci Veřejná správa. POZVÁNÍ NA FARMÁŘSKÉ TRHY ŠIROKÝ SORTIMENT ČESKÉHO ZBOŽÍ První farmářský trh v letošním roce se koná ve čtvrtek 2. dubna 2015 na Václavském náměstí. Své výrobky budou prodávat každý měsíc pěstitelé, chovatelé či zpracovatelé v prostoru mezi zámkem a muzeem. TERMÍNY v roce 2015: Čtvrtek: / / / / / / / Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA zlatá svatba přání k diamantové svatbě; účast na výroční schůzi MO ČČK; účast na výroční schůzi MO ČRS účast na výroční schůzi MO ČSV účast na setkání starostů k projektu cyklostezky Letohrad Králíky; jednání se zájemci o výstavbu nad Bažantnicí jednání o připravované strategii MAS Orlicko s V. Mlynářem a J. Adamcem jednání o projektových dokumentacích budoucích rekonstrukcí místních komunikací; návštěva u nejstarší občanky města; jednání rady města; setkání s nájemníky městských bytů v ul. Budovatelů ; představení projektu rozšíření městského kamerového dohledového systému účast na projednání projektové dokumentace okružní křižovatky I/11, II/360 a III/31216 Šedivec (Pardubice); účast na VVH Sokol Kunčice Orlice; účast na jednání Dozorčí a Správní rady LSG jednání s radním města Choceň kamerové systémy; návštěva hejtmana Pardubického kraje v Letohradě; účast na výroční členské schůzi ČSCH jednání se zájemci o výstavbu nad Bažantnicí jednání s ředitelkou DS Orlické hory a Podorlicko (Rychnov n. K.) účast na společném setkání podniku Povodí Labe a Ministerstva zemědělství ČR s představiteli obcí, měst a krajů v dílčím povodí horního a středního Labe (Hradec Králové); seminář zastupitelů finance a rozpočet, hospodaření s majetkem obce, návrh rozpočtu města jednání s ředitelem Rádia Černá hora jednání s ředitelem KB Letohrad účast na zahájení turnaje v licitovaném mariáši; účast na jarním setkání seniorů; účast na výroční členské schůzi MS Na Tiché Orlici; účast na plesu Rádia Černá hora (Hradec Králové) jednání s manažerem Sdružení obcí Orlicko jednání s pronajímatelem areálu koupaliště; jednání s ředitelkou DS Orlické hory a Podorlicko; zastupitelstvo města setkání představitelů měst a obcí Pardubického kraje pořadatel SMO (Pardubice) svatba jednání s provozovateli Kopečkové poutě; jednání s předsedou finančního výboru ZM; jednání se zájemci o výstavbu nad Bažantnicí účast na poradě starostů ORP Žamberk podpis smluv o převodu pozemků na SPÚ (Pardubice); jednání o koupališti; jednání rady města; jednání se zájemcem o výstavbu nad Bažantnicí; účast na premiéře promítání Videoročenky 2014 akce LŽK účast na zahájení výstavy pořádané ZO ČZS jednání s předsedou krajské organizace České unie sportu; účast na VH TJ Spartak; účast na koncertu Dechové hudby Letohrad svatby účast na pracovním setkání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a náměstkem hejtmana pro dopravu (Svobodné Hamry) Pondělí porada s místostarosty, porada vedoucích odborů MěÚ, jednání s občany Úterý porada s velitelem MP LZ 4/2015 Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY zasedání rady města a schůzka s uživateli bytů domu v ulici Budovatelů zasedání představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. k pravidelnému hodnocení hospodářských výsledků, vyhodnocení kvality vody, schválení finančního plánu na rok 2015 a změny v přebírání akcií v listinné podobě příprava akce Brány památek dokořán v Letohradě na 25. dubna 2015, seminář zastupitelů k tvorbě rozpočtu jednání zastupitelstva města rozhovor s redaktorkou Českého rozhlasu Pardubice o výskytu vzácného kandíku v letohradském zámeckém parku pracovní schůzka k formulaci zadání pro tým architektů, kteří by měli v průběhu letošního roku zpracovat studii na budoucí využití kaple sv. Jana Nepomuckého včetně ambitů a obou sklepení, řešení přístupu a příjezdu, výhledu do krajiny a úprav veřejné zeleně v bezprostředním okolí objektu; seminář se zástupci společností, které na území města nakládají s odpady včetně autovraků, stavebních odpadů, kovů, bioodpadů a směsného komunálního odpadu, zadání vyplývající z nového Plánu odpadového hospodářství České republiky a Plánu předcházení vzniku odpadů v ČR schůzka s jednatelem Technických služeb Letohrad o úpravách pracovních ploch na městské kompostárně a využití nashromážděných hmot, prohlídka veřejné zeleně, u které bude provedeno v letošním roce odborné ošetření Pozemkový úřad Pardubice společně se starostou uzavření smluv na převod posledních pozemků v lokalitě Nad Bažantnicí ve prospěch města na bytovou výstavbu, zasedání rady města SLOŽENKY NA PLACENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD ZA ROK 2015 BYLY ROZESLÁNY Informujeme občany, že koncem března byly rozeslány složenky na úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2015 včetně čárových kódů. Občané, kteří neobdrželi složenku (z důvodu přetřídění odpadu), si mohou vyzvednout čárové kódy na finančním odboru městského úřadu u paní Saši Šilarové. Úhradu poplatku lze provést zaslanou poštovní složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Letohrad č.: /0800. Pro bezhotovostní platbu je nutné použít variabilní symbol uvedený na poštovní složence, aby mohla být platba správně přiřazena. Úhradu lze provést i v hotovosti v úředních dnech (pondělí a středa v době a hod.) na pokladně městského úřadu (v průchodu MěÚ v přízemí nebo na finančním odboru). Lhůta pro úhradu poplatku je stanovena nejpozději do 30. dubna Uzávěrka Letohradského zpravodaje č. 5/2015 je v pondělí ve hod. 3

4 LZ 4/2015 Postupná obnova koupaliště Mezi nově zahajované investice patří první etapa rekonstrukce areálu koupaliště (3 mil. Kč), který byl postaven před čtyřiceti lety. Zastupitelé odsouhlasili postupné zvelebení zařízení areálu koupaliště v letech Předpoklad roční investice je cca 2,5 3 mil. korun. V letošním roce se mohou občané těšit na nový nerezový dětský bazén s ohřívanou vodou. V dalších letech doznají změnu sociální zařízení, šatny, chodníky a zelené plochy. Vlastní funkční těleso padesátimetrového bazénu zůstává prozatím zůstává beze změny. Chodníky a místní komunikace Zastupitelé odsouhlasili rekonstrukci chodníku od železničního viaduktu k nádraží (Tyršova ulice) včetně revitalizace zeleně. Akce se uskuteční, pokud Státní fond dopravní infrastruktury vyhoví žádosti města o přidělení 70% dotace na akci. Dostavěna bude část chodníku v ulici U Potoka. Do rozpočtu je také zahrnuta úhrada projektových dokumentací pro budoucí rekonstrukce místních, nejvíce poškozených komunikací. V letošním roce by měla být realizována oprava části Dolní cesty na Orlici, pro další období se počítá s dalšími Budovatelů, Orlické brány (pouze ty nejfrekventovanější), Na Stráni, Podměstí, Poříč. Samozřejmě se také počítá s místní komunikací v Červené, to po uskutečnění dostavby kanalizace a výstavby nové ČOV v letech , což nám, za přičinění senátora Petra Šilara, umožnila udělená výjimka ministra zemědělství. Akce bude ze 60% financována z dotačního programu ministerstva zemědělství, který je určen pro obce do 1000 obyvatel. Finance jsou rozpočtovány i na řešení havarijních míst opěrné zdi v Komenského ulici (Na Zídce) a na demolici objektu, který je v havarijním stavu na Kunčicích na Americe. ROZPOČET NA ROK 2015 Bydlení v nových lokalitách Prostředky jsou vyčleněny rovněž na další projektové práce pro zhotovení sítí v lokalitě budoucího bydlení Nad Bažantnicí. Tři nové rodinné domy vyrostou v ulici Na Stráni, kam budou přivedeny nové inženýrské sítě. Postavena bude příjezdová komunikace do průmyslové zóny nad OEZ (2,5 mil. Kč), uskutečnit by se měla i závěrečná etapa revitalizace ploch panelového sídliště U Dvora, pokud žádost o dotaci opětovně podpoří Ministerstvo pro místní rozvoj. Kunčice: Hřbitov, silnice a zastávky Dokončí se asfaltování většiny komunikací, které byly dotčeny výstavbou městské části kanalizace (6 mil. Kč). V rozpočtu se počítá s finančními prostředky na obnovu části oplocení hřbitova a autobusových čekáren v místní části na Kunčicích. Restaurování památek i parkoviště Restaurování Mariánského sloupu na Václavském náměstí bude pokračovat za finanční podpory Ministerstva kultury. V rozpočtu nechybí investice do bytového fondu či na dokončení rozšířeného parkování u nádraží. Podmínkou je, že také České dráhy svoji přilehlou část upraví do žádaného stavu. Modernizace se dočkají sociální zařízení ve staré budově ZŠ Komenského. Kamerový systém Přibýt by měly dvě nové kamery v centru města a věřím, že i za částečného přispění místního podnikatelského prostředí, tak jako tomu bylo v roce Rekonstruovat by se měl chodník na náměstí Svobody, kudy povede optický kabel k Obvodnímu oddělení PČR, aby policisté mohli sledovat výstupy z kamerového systému. Dům kultury a zámecký park Finanční prostředky jsou připraveny i na úvodní část projektových příprav budoucí rekonstrukce Domu kultury a revitalizace zámeckého parku. Příspěvek na cyklostezky Součástí rozpočtu jsou i pravidelné příspěvky na splátky již vybudovaných cyklostezek do Ústí nad Orlicí a Žamberka, nově také na projektovou přípravu budoucí cyklostezky z Letohradu do Pastvin. Zda bude možné všechny vyjmenované věci uskutečnit, závisí především na příjmech ze sdílených daní. Ty za první čtvrtletí, bohužel, zatím plánovaných hodnot nedosahují. Podpora spolkového života Dotace pro místní spolky, humanitární organizace včetně podpory spolků na setkávání s organizacemi z partnerských měst letos mohou dosáhnout částky až 2,2 mil. Kč. Takto významná částka podpory je možná jen díky Fondu volnočasových aktivit, do kterého již několik let odvádíme všechny přijaté peníze z loterií a výherních hracích přístrojů. Příspěvek Římskokatolické farnosti Letohrad na záchranu památek Jako tradičně je rozpočtován příspěvek ve prospěch římskokatolické farnosti na dofinancování další etapy rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého, kdy by mělo být započato s odvodněním jejího nádvoří. Kapli navštívil za doprovodu mého a faráře Václava Vacka také senátor Radko Martínek, člen komise Ministerstva kultury pro rozdělování dotací z programu Záchrany architektonického dědictví. I díky této návštěvě a přičinění senátora je letošní výše dotace na záchranu této výjimečné kaple 900 tisíc korun. Novinka, půjčka na zakoupení pozemku Novinkou je rozšíření Fondu rozvoje bydlení o půjčku žadatelům do 40 let. Nabídka na půjčku s nízkým úročením je určena na zakoupení městského pozemku pro bydlení, a to až do výše 100 tisíc korun na období 10 let. Petr Fiala, starosta 4

5 LZ 4/2015 5

6 LZ 4/2015 Proč jsme nevzali na vědomí Programové prohlášení rady města Je to jednoduché. Nemáme stejné priority a věci, na kterých se shodneme, bychom raději řešili jinak. Nikdo z nás nebyl pozván k práci v radě města. Byli jsme posláni do opozice. Po předchozích čtyřech letech to vnímáme pozitivně, jako návrat k normálu. Opozice má svou důležitou funkci, tu chceme naplňovat a jako opozice se budeme chovat. Prohlášení, se kterým jsme byli seznámeni, ale pro které jsme nehlasovali, nám připomíná sliby z doby totalitní, kdy za honosnými frázemi se skrývaly zcela běžné věci. Nezříkáme se své zodpovědnosti. Dobré podpoříme, ale nebojíme se vystoupit s jiným návrhem, případně nesouhlasem. Ke stejným cílům často vedou různé cesty. Ty, které jsou podle nás výhodnější pro občany Letohradu, konstruktivně nabízíme radě i zastupitelstvu. K tomu jsme vázáni našimi voliči, i když poměr hlasů je na straně SPL. Naše město a lidé, kteří v něm žijí, si zaslouží nejlepší řešení ze všech možných, a to nelze bez dialogu a projednávání různých názorů. Na takovouto spolupráci jsme připraveni. Změna vyhlášky o FRB poloviční úspěch opozice Zastupitelstvo města odhlasovalo hlasy koalice změnu ve vyhlášce upravující podmínky, za opoziční okénko POHLED Z DRUHÉ STRANY STOLU kterých mohou občané čerpat půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Tedy na stavby a rekonstrukce, nově i na nákup pozemků. Nehlasovali jsme pro přijetí, přesto jsme jako opozice dosáhli úspěchu. Jak to? Věříme, že podpora z rozpočtu města má mít jasná a rovná pravidla. Má podporovat pouze občany města, a musí zamezit případnému spekulování s prostředky rozpočtu. Předložený ani schválený návrh podle nás tato kritéria nesplňoval, naopak zcela jasně zvýhodňoval využití pouze pro koupi pozemku. V diskuzi jsme navrhli změnu vyhlášky tak, aby sjednotila podmínky pro všechny účely, a navrhovali vázat čerpání podmínkou data kolaudace a trvalým pobytem žadatele v Letohradě. Podařilo se nám prosadit alespoň první část našich připomínek. To je pozitivní zpráva pro všechny, nejen pro zájemce, kteří chtějí investovat do pozemků. Bohužel druhá část našeho návrhu byla koalicí zamítnuta. Co to znamená? Půjčku může využít i někdo, kdo vůbec nehodlá stavět, ani se v budoucnu přihlásit v Letohradě k trvalému pobytu (TP). Je možný i dvouletý odklad splácení. Vímeli, že od příštího roku vzroste cena pozemků o DPH, nabízí se úvaha o spekulaci na cenu za rok nebo dva. To, že půjčka není vázána na TP, zase otevírá možnost stavět nikoliv rodinné domy, ale objekty s jiným účelem (pronájem, rekreace). Proč p. starosta Fiala a koalice náš návrh tak zásadně odmítli, ukáže čas. Podle nás šlo výše zmíněnými opatřeními nebezpečí spekulace za městské peníze ošetřit. Velmi bude záležet na podmínkách případného prodeje, hlavně dostatečné výši zálohy a její nevratnosti. Zatím zmíněné nebezpečí hrozí. Bazének pro děti aneb Zbytečně drahé předvolební sliby SPL Na březnovém zastupitelstvu byla koalicí představena vize obnovy letohradského koupaliště, v mediích propagovaná p. starostou Fialou. První na řadě je dětský bazének. To je jistě dobrý nápad a skvělá zpráva. Ne tak cena a způsob provedení. Bazének v ceně rodinného domu má být nerezový, vytápěn tepelným čerpadlem. Cena pak více než 3 miliony korun. V příštích dvou letech mají být investovány podobné částky nejprve do zóny okolo velkého bazénu (chodníčků) a do sociálního zařízení. Velký bazén prý zatím neteče, a protože by stál alespoň 10 milionů, nebudou na něj peníze. Postrádáme logiku hned v několika bodech. Proč musí být bazének nerezový a ještě vytápěn tep. čerpadlem? Budeme snad otevírat koupaliště od března do října? Kvalitní dětský bazének se solárním ohřevem by se dal určitě pořídit do milionu korun a sloužil by jistě mnoho let. Ještě letos by zbylo i na toalety. Logicky měla následovat oprava velkého bazénu. Aby se nestalo, že nainvestujeme 10 milionů do všeho okolo, a potom začne velký bazén téct. Na opravu bychom pak skutečně nemuseli mít prostředky. za Letohrad 2014 NSP ODS Bc. Daniel Kubelka za KDU-ČSL Bc. Jana Skalická 6 KRÁTCE Z RM INICIATIVA KE VZNIKU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ V loňském roce starostové obcí Skuteč, Luže a Proseč zjišťovali, zda naše město podpoří případnou iniciativu vedoucí ke vzniku obce s rozšířenou působností. Určitě bychom uvítali rozšíření kompetencí pro naše město, protože bychom přiblížili státní správu našim občanům, jedná se například o vystavování dokladů (OP, ŘP), živnostenský odbor atd., vysvětlil starosta Petr Fiala. I proto rada opětovně potvrdila zájem na této záležitosti spolupracovat. O zařazení žadatelů do seznamu tzv. trojkových obcí mohou rozhodnout pouze zákonodárci změnou příslušného zákona. BEZPEČNOST DĚTÍ NA ÚSTECKÉ ZVÝŠÍ REFLEXNÍ ZNAČKA Technické služby vyměnily nezvýrazněné výstražné dopravní značení Děti na komunikaci II/360 Letohrad Ústí nad Orlicí v Ústecké ulici za retroreflexní fluorescenční značku. OMEZENÍ PARKOVÁNÍ V sokolovské Žluté vodorovné značení na vozovce se objeví před domem čp. 16 při vjezdu z ulice Sokolovská k Domu s pečovatelskou službou. Jak uvedl místostarosta a předseda dopravní komise Jiří Chalupník, nové opatření zamezí parkování aut v této části ulice, kudy jen stěží projížděly sanity do DPS. VÍTÁ VÁS MĚSTO SPORTU Billboardy s úspěšnými biatlonisty by mohly vítat návštěvníky našeho města města sportu, mistrů světa a úspěšných olympioniků. Město uvažuje o umístění dvou billboardů, ten první by se mohl do měsíce objevit poblíž biatlonového areálu. Osazení poutačů poblíž hlavní silnice si vyžádá vymýcení křovin. K POHLEDU Z DRUHÉ STRANY STOLU, VOLEBNÍ PROGRAMY BY NEMĚLY BÝT NAZÝVÁNY SLIBY Zvykl jsem si již na rétoriku pana zastupitele Kubelky. Vidím, že si budu muset zvykat, ač na to nejsem úplně připraven, na stejnou rétoriku paní zastupitelky Skalické. To mě upřímně mrzí. Redakční radou jsem byl vyzván k reakci na článek ODS a KDU-ČSL z druhé strany stolu, dovolím si pouze faktické připomínky a připojím i prosbu. 1. Zcela nepochybně je výsostným právem každého, co podpoří, co nikoli. V kritice opozice programového prohlášení Rady města Letohradu od zastupitelů ODS a KDU-ČSL nezaznělo nic, že by v něm bylo obsaženo třeba i něco, co měli ve volebních programech. Ač je pravdou, že některé volební programy snad ani programy úplně nebyly. Kdo chtěl, řadu věcí z volebního programu jeho uskupení v prohlášení našel. 2. Prosím, aby z druhé strany stolu bylo slovo spekulace používáno zřídka. Myslím, že to není zapotřebí, a také opozice ví, že SPL i mně osobně jde o jediné, a to o prosperitu města, ve kterém žijeme. Možnost, byť ne nijak závratné půjčky z FRB, a zřetelně jsem to při jednání ZM řekl, má znamenat jediné přihlášení se města k podpoře mladých, kteří ještě nemusí mít dostatečně naspořeno, aby měli alespoň o trochu větší šanci zakotvit v Letohradě. A jedná se právě o pomoc na samotném začátku, úmyslně ne až po kolaudaci. Pokud vzešel dobrý návrh z řad opozice (nižší úročení všech půjček), byl podpořen. Jsem rád, že SPL dokáže rozumné návrhy podané i přímo při jednání podpořit a druhá strana stolu to poté může podat jako úspěch. Snad tomu tak bude i do budoucna 3. Pokud opozice vnímá a třeba i tvoří volební programy jako předvolební sliby, je to jejich věc. Za dobu, kdy je SPL ve vedení města, tak vždy pracovalo na splnění volebního PROGRAMU, ne slibů. A jinak tomu nebude ani nyní. Nerezový dětský bazén je navržen z důvodu jeho nenáročné údržby a především podstatně delší životnosti. A k tepelnému čerpadlu - všichni na jednání zastupitelstva mohli slyšet, že jsem hovořil o solárním příhřevu a na místě si to i vyjasňoval se zástupcem investičního odboru. Nemá jít o prodloužení sezóny, protože všichni víme, že bez sluníčka na koupaliště lidi příliš nechodí. Ale má se jednat o provozně úsporný příhřev vody, aby malé děti měly alespoň trochu přívětivější vodu. Pokud tedy ohřev, bude solární. Chci věřit, že se napříště v LZ nedočteme, že solární ohřev je vítězstvím opozice. A velký bazén za velké peníze by měl být řešen, až to bude opravdu zapotřebí. Řešit je potřeba aktuálně to, co návštěvníky ve 40 let starém areálu trápí nejvíce uzavřený dětský bazén, zastaralé prostory objektů a plochy. Řešíme to, co lze z běžného rozpočtu každoročně vyřešit. Tedy, prosím, SPL neslibuje, SPL ve volebním programu opětovně rozepsalo, co a jak by v případě dostatečného mandátu od voličů činilo. A jednou z věcí je, poměrně dopodrobna v programu rozepsaná postupná obnova areálu koupaliště. Tedy tak postupujeme a máme-li se domnívat, že volební výsledek byl odpovědí občanů na navržené programy, postupovat budeme! Okénko opozice vítám. Současně uvítám, pokud v něm budou uváděny informace realitě odpovídající. A za to předem děkuji. Petr Fiala, předseda SPL a starosta města Letohrad

7 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU NABÍZÍ SENIORŮM MNOHO VÝHOD Dveře bytu Aninky (nikdo jí jinak neřekne) Hubálkové jsou pro každého otevřeny. Tentokrát pozvala na návštěvu vzácné hosty z partnerského města Daruvar. (Foto: Iva Marková) Město Letohrad je zřizovatelem Domu s pečovatelskou službou (DPS). V tomto domě máme tzv. byty zvláštního určení tyto byty jsou určeny pro osoby, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči, tedy že se dokáží o sebe postarat. Zvláštní určení spočívá v tom, že v těchto bytech není umožněn převod nájmu bytu. Jinak jsou to standardní nájemní byty, kde jsou nabízeny sociální služby za úplatu, jako např. dovoz obědů, praní prádla, doprovod na vyšetření a ošetření, nákupy a pochůzky, pedikúra, koupel apod. DPS je zařízení poskytující seniorům, zdravotně postiženým, nemocným lidem služby a péči tak, aby si udrželi co nejdelší dobu nezávislost. Tyto služby nájemce může, ale nemusí využívat. Nyní máme v DPS volné byty, ačkoliv je několik desítek žadatelů. Nikdo ze seznamu zájemců ještě nechce opustit své současné bydlení. Ze zkušenosti víme, že pokud se člověk přestěhuje v době, kdy je soběstačný, lépe si zvykne na nové prostředí, zúčastňuje se společných aktivit, ať již Téměř tři desítky lidí si daly sraz v sobotu 7. března v tělocvičně budovy Golem Group. Konal se tam Maraton s roztroušenou sklerózou MaRS Pacienti a jejich přátelé si vyzkoušeli různá protahovací, posilovací a balanční cvičení s míči, gumami i šátky. Do Maratonu se aktivně zapojila Alena Faltusová z Kunčic i s dcerami. Ve 13 hodin se propojili telemostem s Průhonicemi u Prahy, kde se lidé střídali v kruhovém tréninku nepřetržitě 24 hodin. Cvičilo nás osmadvacet a náramně jsme si to užili, vylíčila Hana Pauková, předsedkyně sdružení Roska Ústí nad Orlicí, které lidi s roztroušenou sklerózou v regionu sdružuje. Podle ní vzbudil velký ohlas i trénink mozku HappyNeuron. jde o výtvarné dílny, cvičení apod. Další výhodou DPS je, že pokud onemocníte, máte pomoc v dosahu svého bytu, služby jsou poskytovány v době od 7 do 20 hodin. Profesionální personál se snaží, aby klienti mohli zůstat ve svém bytě co nejdéle. Přechod lidí do domova důchodců je ojedinělý. Z dlouhodobé zkušenosti víme, že v pětaosmdesáti si člověk těžko zvyká v novém prostředí, a pokud onemocní a rodina nemá možnost se o blízkého člověka postarat, nezbývá, než vyhledat zařízení s celodenní péčí, většinou domov důchodců. V rámci Mezinárodního dne seniorů připravujeme na 1. října prohlídku DPS zadními dveřmi kde si prohlédnete zázemí pečovatelek, koupelnu se zvedacím zařízením, které umožňuje hůře pohyblivým seniorům využívat koupání ve vaně apod. Věříme, že tato nabídka vás zaujme a přijdete se podívat, jak to chodí v naší DPS. Iva Janoušková, radní pro sociální a bytovou oblast LETOHRAD SE ZAPOJIL DO MARATONU S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Maraton má motivovat k pravidelnému pohybu nejen lidi bojující s diagnózou roztroušená skleróza, ale i všechny ostatní. Podle cvičitelky Evy Srbové péče o fyzickou i psychickou kondici u pacientů významně prodlužuje aktivní část života a zmírňuje příznaky nemoci, jako je únava a stres. Čtvrtého ročníku maratonu se účastnilo 860 lidí z dvanácti měst Česka i zahraničí. Hlavním organizátorem je Nadační fond Impuls, který spravuje celostátní Registr pacientů s roztroušenou sklerózou. V Česku se s diagnózou potýká asi 17 tisíc lidí. Víc než šedesát procent pacientů dlouhodobě léčených biologickou léčbou může pracovat. FARNOST PODPORUJE VZDĚLÁNÍ TŘINÁCTI INDICKÝCH DĚTÍ V dalším ročníku sbírky na projekt Adopce na dálku se v kostelích letohradské farnosti a díky dalším individuálním dárcům vybralo celkem Kč. Finanční prostředky ve výši Kč budou použity na zaplacení nákladů na další rok studia třinácti dětí z nejchudších oblastí Indie. Zbývajících Kč bude zasláno na léčbu 6letého Rudolfa, u něhož byla diagnostikována leukémie. Díky včasné diagnóze mu lékaři dávají velkou šanci na uzdravení. Před Vánocemi děti zaslaly dopisy svým sponzorům, připojujeme jeden z nich: Drazí adoptivní rodiče, posíláme milé pozdravy pro vás všechny. Studuji ve škole sv. Laurence v Ranebenuru. Každý rok slavíme s rodinou Vánoce. Chodím cvičit do sboru a učíme se zpívat koledy. Připravujeme s maminkou doma malé pohoštění a zveme naše sousedy na návštěvu. Na Vánoce jsme dostali oblečení, které bylo zaplaceno z Vašich příspěvků. Ať Vás Bůh požehná dlouhým životem a dobrým zdravím. Prosím, modlete se za mě. Vaše adoptivní dcera Diana Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí LZ 4/2015 KANDÍK V ZÁMECKÉM PARKU S pracovnicí městského muzea v Letohradě, paní Dagmar Bednářovou, jsme byli redaktorkou Českého rozhlasu v Pardubicích, Vítou Balcarovou, požádáni o krátký rozhovor k vzácnosti letohradského parku, kterým je nepochybně výskyt liliovité rostliny s pojmenováním kandík psí zub. Protože ani letohradské veřejnosti není dostatečně známa tato skutečnost, uvádím některá fakta. Jde o evropský druh s těžištěm výskytu v jižní části kontinentu (Pyrenejský poloostrov, Balkán). Střední Evropou prochází severní hranice území, kde ho lze objevit, a je zde jen několik izolovaných výskytů. V ČR i SR má výskyt na samotné severní hranici svého celkového rozšíření a vyskytuje se zde jen na několika málo lokalitách. Ve středních Čechách v lokalitě Medník. Ve Slovenském krasu v Brzotínských skálách a Muránské planině. Odhadujeme, že v letohradském zámeckém parku roste od jeho samého založení hrabětem Petrem Marcolinim. Typickými biotopy jeho výskytu jsou světlé listnaté háje, místy i skalní stanoviště. Je to vytrvalá bylina s podzemní cibulkou. Výška cm. Lodyha je přímá, lysá červenonachově naběhlá, oblá. Listy jsou většinou jen dva, jsou vstřícné, umístěné při bázi lodyhy, mají vejčitě eliptický tvar a jsou nachově skvrnité. Květ je jeden, okvětní lístky jsou různě sytě růžové, mají podlouhle kopinatý tvar, dosahují délky 3 cm a šířky 1 cm a jsou obloukem od báze nazpět ohnuté. Plodem je vejčitá tobolka. Doba květu je březen až duben. V ČR je chráněn zákonem, jeho původnost na našem území je však stále předmětem sporů. V minulosti byl druh považován za třetihorní relikt, ukázalo se však, že z hlediska geologického a geomorfologického vývoje oblasti ve čtvrtohorách je tato varianta vyloučena. Na Medníku roste kandík psí zub na několika mikrolokalitách, v minulosti opakovaně a dlouhodobě významně ovlivněných těžbou zlata, způsobem hospodaření, lesní pastvou i vorařstvím, což spíše podporuje variantu zavlečení. Na druhou stranu na Medníku i v letohradském parku rostou i jiné druhy rostlin, které jsou v okolí velmi vzácné a všechny chráněné, nepřipadá tedy v úvahu jejich trhání a přemisťování. Kandík psí zub také při jeho přesazení mimo původní lokalitu uhyne. Na Slovensku je druh řazen ke kriticky ohroženým taxonům a chráněn i zákonem. Druh je zákonem chráněn také ve Švýcarsku. Jakékoli poškozování chráněných druhů rostlin a jejich trhání je zakázáno, při porušení těchto omezení hrozí citelný postih. Martin Hatka, Český svaz ochránců přírody PODĚKOVÁNÍ ZA SBÍRKU ŠATSTVA V březnu proběhla v průjezdu fary na náměstí jarní sbírka šatstva. Děkujeme všem, kdo jste přinesli pěkné čisté šatstvo i další věci. Po vytřídění budou sloužit dál, a to klientům Pobytového střediska v Kostelci n. O., lidem bez domova a sociálně potřebným rodinám v našem regionu. Děkujeme také farnosti a p. faráři Vackovi za zapůjčování prostor fary k účelům sbírky. Děkuji sestřičkám z charity pod vedením paní Jurenkové za pomoc při péči o maminku, paní Zdeňku Holubovou. Jaromíra Marešová, dcera 7

8 8 LZ 4/2015 Z PARTNERSKÝCH MĚST Bardo a Letohrad propagují přeshraniční cyklotrasy Letohradské školy spolu se ZO ČZS v Letohradě uspořádaly již 10. výtvarnou soutěž dětí, kterou vyhlásila Republiková rada Českého zahrádkářského svazu, letos na téma Kytice ve váze. Více než 80 vybraných prací dětí bylo vystaveno v arkádách zámku od čtvrtku 19. března do neděle 29. března a 25 nejlepších prací se ještě zúčastní celostátního vyhodnocení. Na zahájení výstavy se sešlo téměř 50 návštěvníků včetně ředitelů a odborných učitelů škol. Starosta Petr Fiala ve svém projevu poděkoval za pořádání výstavy ZO ČZS a ocenil úspěšnou práci učitelů výtvarných činností na letohradských školách. Návštěvníci výstavy byli překvapeni výtvarnou úrovní kreseb a tím, jak citlivě a upřímně dokázali mladí malíři zachytit svůj vztah ke květinám, živé přírodě. Mnoho návštěvníků si tak uvědomi- Na VII. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu ve Wroclawi prezentovala spřátelená města Bardo a Letohrad aktivní trávení volného času. Účast ve Wroclawi je jednou z aktivit projektu s názvem Přeshraniční cyklistické trasy v Bardských horách realizovaného městem Bardo v rámci společného projektu s městem Letohrad a spolufinancovaného z operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko. Hlavním cílem tohoto projektu je snaha využít co nejlépe potenciál cestovního ruchu na polsko-českém pomezí a zvýšit atraktivitu přeshraničních cyklistických tras. Ve společném veletržním stánku zastupovaly českou stranu pracovnice informačního centra Marcela Šulcová (vlevo) a Tvrz Orlici Gabriela Formánková (vpravo). Koordinátorem spolupráce je Norbert Kochanek z Barda. (Foto: archiv Niemcza) V KULTURÁKU VYLOŽILI KARTY NA STŮL V sobotu 7. března se podařilo uspořádat v pořadí už třetí ročník úspěšného letohradského turnaje v licitovaném mariáši. Takzvaného Kyšpereckého liciťáku se zúčastnilo třicet hráčů, zástupců našeho a také sousedního Královéhradeckého kraje. Turnaj měl vynikající úroveň a rozhodovalo se až v posledním kole. Zvítězil loňský stříbrný, domácí pan Jiří Hybš, druhý se umístil Josef Štěpánek z Lanškrouna a třetí místo obsadil Ondřej Havel z Kostelce nad Orlicí. Nejstarším účastníkem klání v královském mariáši byl letos dvaaosmdesátiletý Věroslav Kalát, zúčastnila se i tentokrát jediná žena paní Marie Šabatová ze Synkova. Za věcné dary pro hráče patří dík četným sponzorům, klobouk smekáme i před hlavním organizátorem, kterým byl pan Stanislav Kalášek. Spolek letohradských mariášníků byl založen v roce 2012 a hraje v něm okolo dvaceti hráčů. Ve svém týmu mají i bývalého mistra ČR. Ředitelem spolku je Stanislav Kalášek a jednatelem Jiří Hybš. Cílem členů spolku je přivést nové mladé hráče, aby tato hra nevymizela. Již v roce 1924 napsal Karel Poláček: Nepopiratelný je ohromný význam mariáše v lidské společnosti. Pro velikou většinu lidí je hra v karty jedinou příležitostí k intenzivnímu přemýšlení. Hra mariáš podporuje ducha společenského, dává příležitost k řešení problémů národních i sociálních i náboženských. Jakožto rozumný sport sílí svalstvo, mírně rozjařuje a dává zapomenouti na útrapy života vezdejšího. Apelujeme, aby mariáš byl pojat do učebného plánu jako povinný předmět vyučovací. Eva Hlaváčková VÝSTAVA KRESEB DĚTÍ V ARKÁDÁCH ZÁMKU lo, jak je důležité, že škola učí děti nejen myslet a zvládat praktické dovednosti, ale také rozvíjet jejich výtvarné nadání a cit pro krásu. Výstava kreseb dětí se líbila a získala si srdce návštěvníků. Proto poděkování za úspěšnou akci patří především ředitelkám a učitelkám letohradských škol, bez jejichž ochoty a spolupráce by výstava nevznikla. Velký dík patří příteli Radku Taraškovi ze ZO ČZS, který všechny minulé, úspěšné ročníky výtvarné soutěže organizoval. Děkujeme městskému úřadu za pronájem arkád zámku a dík patří také členům výboru ZO ČZS Letohrad a zahrádkářům, kteří se podíleli na přípravě výstavy. Na závěr dobrá zpráva pro přátele výtvarného umění v březnu příštího roku se přijďte podívat do letohradského zámku na 11. výstavu kreseb dětí. Výbor ZO ČZS Letohrad, Karel Kapoun KRÁTCE SILNIČÁŘI SE VRÁTILI NA KUNČICE A NA ORLICI Skanska po zimní přestávce znovu zahájila práce na opravě místních komunikací na Kunčicích a Orlici, které byly zasaženy výstavbou městské kanalizace. Silničáři opravují úsek od silnice III/3602 směrem k Ostrovu na Orlici (po poslední rodinný dům) a odbočku do průmyslové lokality pod sjezdovkou na Kunčicích. Omezení dopravního provozu a uzavírka nastane cca v období od do , kdy budou komunikace asfaltovány. POVODÍ LABE ZMAPOVALO KRITICKÁ MÍSTA Na setkání s vedením Povodí Labe a ministerstva zemědělství ve středu 4. března, kam byli přizváni rovněž starostové z obcí Líšnice a Verměřovice, převzal starosta Petr Fiala studii předpokládaných rozlivů vody při 20ti a 100leté vodě v Letohradě. Po vybudování dvou nových suchých poldrů po záplavách v roce 1997 se situace notně zlepšila. Přesto ze studie vyplývá, že pokud bychom chtěli být kompletně chráněni proti stoleté vodě, investiční náklady na nutná opatření by činila téměř půl miliardy korun, proti dvacetileté cca čtvrt miliardy. To není reálné. Přesto se budeme v orgánech města v budoucím období zabývat ekonomikou realizace alespoň části opatření v nejohroženějších oblastech, kde by případná povodeň napáchala největší materiální škody, uvedl starosta. Při prokázání ekonomického přínosu by bylo možno uvažovat o částečné finanční podpoře z fondů EU. Oživili obnovu železničního nádraží Správa železniční a dopravní cesty Olomouc po letech opět oživila projekt rekonstrukce vlakového nádraží v Letohradě s výstavbou podchodu na budoucí nástupiště. Za město se budeme snažit, aby případný podchod k nástupišti byl i ze směru od Kunčic, aby se zkrátila vzdálenost. Zásadní pro město je, aby lidé nechodili přes koleje. K jakékoli realizaci akce je však ještě cesta mnoholetá, informoval starosta Petr Fiala. Podle vyjádření investora (SŽDC) by stavba mohla být zahájena nejdříve v roce Celkové náklady dosáhnou téměř jedné miliardy korun. Oprava nádraží včetně kolejiště nebo výstavby podchodu k nástupištím, je druhou fází projektu elektrizace trati. CenA města PRO VěrU KrejsoVOU a MiroslavA ChládkA Cenu města Letohrad za rok 2014 udělilo Zastupitelstvo města Letohrad dne Věře Krejsové za přínos letohradské společnosti v oblasti spolkového života a Miroslavu Chládkovi za přínos letohradské společnosti v oblasti kultury a propagace města. Obě letohradské osobnosti převezmou cenu při slavnostním zahájení Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2015 v sobotu 6. června, kdy na zámecké terase vystoupí Symfonický orchestr Uničov a skupina Nezmaři. Ojedinělé spojení: ROCK A KLASIKA Na evropské turné s Bohemian Symphony Orchestra byl vybrán letohradský houslista Vít Stráník. Dostalo se mu pocty účastnit se jednoho z největších hudebních počinů v rámci projektu Rock meets Classic Tours 2015, kdy s orchestrem vystupují takové hvězdy rockového nebe jako například Ian Gillan z Deep Purple.

9 ŠKOLY PODPORUJÍ TECHNICKÉ TALENTY, SLAVILY ÚSPĚCH NA FESTIVALU VĚDY LZ 4/2015 Nikola Lipenská (vlevo) a Klára Dostálková byly oceněny za projekt 2+1. Ondřej Hubálek (vpravo) se zúčastní vědecké olympiády v USA. Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji letos pořádal 8. ročník. Již v době svého vzniku předjímal trendy budoucnosti a postupně naplnil pojmy jako technika a věda konkrétním obsahem, když umožnil dětem a mládeži vyzkoušet si roli vědce na vlastní kůži. Festival pořádala Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s., ve spolupráci s Pardubickým krajem a Univerzitou Pardubice. Je fascinující sledovat, jak může být mládež pohroužená do techniky a dalších přírodních, ale i humanitních věd. Stále žehráme, že technika mladé neláká, ale osobně si myslím, že klíčem je schopnost tuto generaci zaujmout a nabídnout jí praktickou zkušenost s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, prohlásil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Letos do krajského kola postoupilo 86 žáků v kategorii Junior a 51 žáků v kategorii Středoškolák. Autor nejlepšího projektu v první kategorii se bude moci zúčastnit soutěže Broadcom MASTERS International v Pittsburghu v USA ve dnech 10. do 15. května 2015, upozornil na novinku soutěže předseda společnosti AMAVET Stanislav Medřický. Na dalších 30 autorů a jejich vedoucích projektů čeká cena v podobě zahraniční odborné stáže ve Francii. Žákyně ZŠ Komenského do Paříže V kategorii Junior reprezentovaly Základní školu Komenského Klára Dostálková a Nikola Lipenská s prací, pro kterou zvolily název Jedná se o návrh multifunkční věže zásobující se energií z obnovitelných zdrojů. Svoji představu si ověřovaly i na vlastnoručně vyrobeném modelu, vyžadujícím nemalou dávku zručnosti a šikovnosti. Mladé vědkyně byly mezi třemi desítkami talentů, kteří si odnesli cenu společnosti Foxconn CZ s.r.o. Za prezentaci své práce dále obdržely zvláštní cenu udělenou společností Bühler CZ s.r.o. Žamberk. V květnu se za odměnu zúčastní krátkodobé studijní stáže v Paříži. Další student LSG na Intel ISEF v USA Letošní 65. ročník nejprestižnější středoškolské vědecké olympiády Intel ISEF se koná v květnu v Pittsburghu. Ondřej Hubálek se nominoval umístěním na loňském národním kole EXPO SCIENCE AMAVET se svým projektem Biosorpce iontů mědi submerzním myceliem klanolístky obecné. V USA představí svůj projekt hodnotící porotě, v níž letos opět figurují i laureáti Nobelovy ceny, nároky tedy budou velmi vysoké. Ondřej Hubálek je 19letý student oktávy LSG, člen Mensy ČR a stážista ve společnosti Contipro Group, s níž spolupracoval na svém projektu. Účastnil se soutěže I-SWEEEP 2014 v USA. LYŽAŘSKÝ VLEK NA KUNČICÍCH, KUNČICKÝ KŘAPÁČ A SKIPLES Může se zdát, že tyto tři pojmy spolu vůbec nesouvisí. Opak je ale pravdou. Lyžování na Kunčicích v posledních letech nepřeje příroda, když už nějaký sníh napadl, bylo ho tak málo, že sjezdovka nešla upravit. Pokud není vlek v provozu, je nutné i tak vynakládat nemalé finanční prostředky na údržbu, pravidelné revize a nájmy. A právě proto členové neoficiálního Ski klubu při SDH Kunčice pořádají v průběhu celého roku mnoho akcí, které zdánlivě k lyžování nepatří. Prvními takovými počiny byly Kunčický křapáč a Skiples. Kunčický křapáč Jedná se o křapáčové hody pro veřejnost spojené s mírně recesistickou soutěží o nejlepší křapáč. Již podesáté se při křapáčových hodech na kunčické sjezdovce sešli amatérští kuchtíci a snažili se přesvědčit porotu, že právě ten jejich křapáč je nejlepší. O naší netradiční soutěži byl již dvakrát pořad i v Českém rozhlase Hradec Králové s přímým vstupem do vysílání a i Česká televize měla upoutávku na tuto akci v sobotním Dobrém ránu. Je obdivuhodné, co vše se dá do těsta přidat a stále je křapáč poživatelný. Jasné je, že se objevuje různé koření, ale i přísady jako syreček, smažená cibule, mleté maso, houby, zelí, ovoce a mnoho jiných ingrediencí. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 soutěžních vzorků a porota tentokráte nejlépe ohodnotila opravdovou klasiku pana J. Moravce, který se tak stal letošním vítězem. Skiples Již devátý ročník této akce je za námi. Za dobu své existence se Skiples zapsal do podvědomí plesajících tanečníků jako poslední ples letohradské taneční sezony a hlavně jako ples, kde hraje kapela, jejíž nástroje jsou nejen slyšet, ale i vidět. Touto kapelou je v posledních letech devítičlenné těleso STYL ze Šumperka, jež ve spojení s půlnočním překvapením a skvělou organizací a výbornou kuchyní přispívá k oblíbenosti této akce. Ani letos tomu nebylo jinak. Vyprodaný sál, plný parket až do konce a spokojené reakce návštěvníků svědčí o tom, že jsme zvolili ten správný styl plesové zábavy. Již nyní můžeme pozvat všechny, na jubilejní X. Skiples, který se bude konat Rád bych poděkoval návštěvníkům plesu za vytvoření skvělé atmosféry, sponzorům a příznivcům za jejich příspěvky a hlavně členům i nečlenům SDH Kunčice, bez jejichž dobrovolné práce by nebylo možné takovéto skvělé akce pořádat. Dušan Nádvorník ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Zápis dětí do ZUŠ Hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor hod. (Letohrad, zámek) hod. (Letohrad, zámek) hod. (ZŠ Dolní Dobrouč) hod. (Letohrad, zámek) K zápisu si malí zájemci připraví jednu lidovou písničku (HO), tři kresby (VO), básničku (LDO). Zápis probíhá individuálně za přítomnosti rodičů. Cílem je rozpoznat nadání dítěte pro daný obor. Ve školním roce 2015/2016 bude hudební obor přijímat do těchto zaměření: housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, zobcová flétna, příčná flétna, hoboj, klarinet, saxofon, trubka, trombon, baryton, klavír, sólový zpěv, sborový zpěv, bicí nástroje. Zvýrazněné nástroje se vyučují i v Dolní Dobrouči. Čekáme na vás se spoustou muziky, výstav, potlesku, zážitků a legrace! Bližší informace o výuce a školném na stránkách u tel

10 10 LZ 4/2015 NÁVŠTĚVA Z PARDUBICKÉHO KRAJE BIATLONOVÝ AREÁL BUDE MÍT LEPŠÍ DOPRAVNÍ NAPOJENÍ Diskuze o připravovaných projektech města a také o stavu krajských silnic II. a III. tříd ve městě. To byla hlavní témata, o nichž hovořil starosta Petr Fiala s hejtmanem Martinem Netolickým. Foto: Luboš Kozel Po schůzce se starostou Letohradu Petrem Fialou potvrdil záměry na vybudování infrastruktury hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. První části stavby, zahrnující především okružní křižovatku s napojením na silnici II/360, usnadní dopravu návštěvníkům areálu. Investice je odhadována na 4,7 milionu korun. Stavět by se mělo začít v roce Máme přislíbeno, že i pro rok 2016 získáme prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši podobné letošnímu roku. Proto doufám, že bychom mohli tuto stavbu, která je pro biatlonový Známé Muzeum řemesel navštívil Martin Netolický již podruhé. Poprvé zde byl celé odpoledne na soukromé návštěvě v květnu před pěti lety, kdy se na nádvoří areálu Nového dvora konala akce Vandr za řemesly, u příležitosti desátého výročí Muzea řemesel. Jak nyní řekl, akce se mu tehdy velmi líbila, dokonce si přesně vzpomínal, kde co bylo umístěno, co si koupil za výrobky a jak pěkně pršelo. Letošní návštěva byla velmi krátká, ale již oficiální, když v rámci programu návštěvy Letohradu hejtman přijal pozvání i od majitelů muzea, manželů Taclových. Při ukázce některých velkých strojů v pohybu mu konkrétně ukázali, jak se muzeum rozvíjí a také jak využívají dotace pro podporu cestovního ruchu od Pardubic- HEJTMAN V MUZEU ŘEMESEL areál v Letohradě velmi potřebná, zahájit během roku 2016, uvedl Martin Netolický. Mezi další témata schůzky obou čelních představitelů patřilo rozšiřování chráněného bydlení Domova pod hradem Žampach nebo možné rekonstrukce silnic II. a III. třídy ve městě a okolí. Starosta také seznámil hejtmana s dalším investičním dění ve městě. V rámci Euroregionu Glacensis připravujeme společně s polským městem Niemcza revitalizaci zámeckého parku či budov, uvedl starosta Petr Fiala. kého kraje a od ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se např. o zabezpečení expozic požárními hlásiči a zřízení bezbariérového sociálního zařízení. Podrobně hejtmana také seznámili se svými dalšími plány na vybudování bezbariérového pokladního a informačního centra a další expozice se stroji v pohybu. Hejtmana zaujal největší exponát, šestimetrový jednolistý katr, jehož spuštění přihlížel. Existence tohoto katru byla na původním stanovišti u mlýna v Kunvadu písemně zmíněna již v druhé polovině 16. století. Druhou zastávkou v expozicích byla ordinace dentisty z roku 1915, kde si Martin Netolický vyzkoušel šlapací vrtačku i dřevěné křeslo. Na recepci muzea mu pak majitel ukázal, jakým způsobem sleduje oblasti, z kterých turisté do muzea přijíždějí, a jak s tím dále pracuje. Hejtman při tom ocenil dobrou propagaci muzea, kterou při svých cestách vidí. Při obědě v restauraci Na sýpce pak manželé Taclovi hejtmana Martina Netolického pozvali na program k připomenutí 15 let otevření Muzea řemesel konaného u příležitosti sedmé Řemeslnické soboty tohoto roku. Hejtman se podíval do diáře a svoji účast přislíbil. p. t. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Základní škola Letohrad, Komenského 269, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo účetní ekomon/ka příspěvkové organizace. Požadavky: středoškolské vzdělání ekonomického směru; znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně prováděcích předpisů; dobrá znalost práce s PC; bezúhonnost; praxe v oblasti účetnictví není podmínkou Dovednosti: pečlivost a smysl pro zodpovědnost; iniciativa a samostatnost; komunikační schopnosti Charakteristika povolání: komplexní zpracování účetnictví; personalistika a zpracování mezd; čtvrtletní účetní závěrky; zpracování faktur; vedení pokladny; zajišťování styku s bankou; výpočet cestovních náhrad. Organizace je plátcem DPH. Předpokládaný nástup: srpen 2015 Smlouva na dobu určitou: 1 rok s možností dalšího prodloužení na dobu neurčitou Stanovená pracovní doba: 40 hodin týdně, plný pracovní úvazek Platové zařazení: dle platných předpisů Podmínky pro zařazení zájemce do výběrového řízení: V případě zájmu o tuto pozici zašlete strukturovaný životopis, aktuální výpis z rejstříku trestů a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání na adresu: Mgr. Pavla Skácelíková, Základní škola Letohrad, Komenského 269, Letohrad. Obálku označte nápisem Výběrové řízení. Termín pro příjem přihlášek: Forma výběrového řízení: První kolo výběrového řízení: vyhodnocení došlých žádostí Druhé kolo výběrového řízení: vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru a zkušebnímu testu v termínu Vyrozumění do HOKEJBAL Letohradským hokejbalistům se naplno rozjela sezona. V březnu se hrálo po všechny víkendy a letohradské týmy byly více či méně úspěšné. A tým se v době uzávěrky zpravodaje (20. 3.) nacházel na osmé příčce tabulky, úvod jara se mu moc nepovedl, ale všichni doufají, že se výkony extraligového týmu Letohradu zvednou. To staršímu dorostu se nástup do jarní části povedl brilantně, z prvních tří utkání extraligy staršího dorostu Letohradští vybojovali plný počet bodů. Mladší žáci zahájili jaro též vítězstvími, hráli v Pardubicích. Ženy odehrály v krátkém sledu za sebou dva domácí turnaje, ten v rámci Východočeského přeboru žen se jim ale nepovedl a skončily poslední. Neseďte doma a přijďte hejbnout kostrou V dubnu se opět odehraje školní akce Hokejbal proti drogám, také neustále probíhají nábory do našeho klubu. A to pro kluky i holky od pěti let věku a svůj tým by rády rozšířily i ženy (bez omezení věku). Tak neseďte doma a přijďte hejbnout kostrou Těšíme se na vás! Více informací podá místopředseda klubu Vlastimil Janoušek, tel , mail Iva Janoušková ml., SK Hokejbal Letohrad

11 LZ 4/2015 DOBA PEVNÉ VÍRY V POCTIVOU PRÁCI. SAMOZŘEJMOSTÍ BYLA PRÁCE PRO OBEC Můj dědeček Jan Hubálek se narodil roku 1888 v Lukavici. Říkalo se tam a dodnes říká V lánici. Vyučil se u firmy Janovec v Žamberku a jako tovaryš prošel vandrem Německo a Rakousko, kde získal nejen zkušenosti, ale vydělal si i na studium na pardubické průmyslovce, tehdy zvané Císařská a královská státní průmyslová škola škola mistrovská. Našel jsem v jednom školním sešitě jeho poznámku: I stroj má své údy, klouby a svaly, i stroj má svůj život a duši. OTISKY PAMĚTI Brzy se pak pustil do výroby zemědělských strojů vlastní konstrukce, nejdříve v pronajaté dílně u Hildebrantů, od roku 1907 pak v zakoupeném domě čp. 150 na křižovatce pod náměstím, původní Kubíčkově kovárně. Dílna byla už malá, ale další budování firmy přerušila první světová válka, ze které se naštěstí vrátil živ a zdráv a plný elánu do další práce. Výsledkem byla výstavba tzv. Nové dílny v roce Zchátralý objekt vstal z mrtvých díky dobrému hospodáři Právě tato dílna v Divadelní ulici je mně důvěrná známá. Prohlížím si s nostalgií staré fotografie. Vyzařuje z nich jakési ticho, budova je ještě poměrně zachovalá, ale už se v ní nepracuje, něco skončilo. Po éře soukromého podnikání očekává budova v příliš nezměněném stavu (od roku 1991) svůj další osud, 40 let sloužila komunálním službám jako zámečnická dílna. Zchátralý objekt opět vstal z mrtvých poté, co se ho ujal v roce 1991 dobrý hospodář pan Pavel Tacl. Kovárna, dnes hospoda Nejstarší fotografie, asi z roku 1950, ukazuje stav, na který si z dětství ještě pamatuji. Ano, v pozadí je ještě vidět mohutný dub na Matyášové zahradě, na fasádě nápis Jan Hubálek Strojírna, v průčelí bytelná nýtovaná klec výtahu, kterým se dopravoval hutní materiál v prvním poschodí. Vrata jsou ještě původní, kovaná s ozdobnými špicemi. Byl to všechno jeden pozemek, s chalupou číslo popisné 150 (dnešní hospodou Kovárna), o které jsem se již zmínil. V chalupě, kde začínal dědeček s výrobou potřeb pro zemědělce, výheň po bývalé kovárně sloužila už jen příležitostně. Brzy byly prostory, kde je nyní výčep, malé, a tak bylo rozhodnuto postavit tzv. novou dílnu na místě bývalé stodoly s doškovou střechou a pavlačí, jejíž fotografii bych možná někde našel. Bývalé kovárně v chalupě se však celý můj život říkalo stará dílna. Majitel strojíren Jan Hubálek v umaštěných kožených zástěrách, to byl svět, který mne fascinoval. Podobné to bylo v kovárně u Čuříků, v truhlárně pana Peltána či v autodílně vedle u Čamrů. Tam všude jsme my kluci mohli očumovat a někdy nás někdo dokonce nechal něco udělat. Ve Svěrákově filmu si zahrál model dědečka Přilehlá kůlna pak sloužila jako naše první výrobní hala. Bylo tam ještě plno materiálů po bývalé výrobě rozstřikovačů a mlátiček, které byly nakonec dědečkovým hlavním výrobním programem. Takové litinové pumpy Vesna na čerpání močůvky jsem také někde zahlédl, mimo jiné i v restauraci Nový dvůr jako starožitný artefakt. K této výrobě bylo potřeba krásných dřevěných modelů dodávaných do slévárny, kterými babička posléze už jen topila v kuchyňských kamnech. Vzpomínám si také na tehdy pro mě nepochopitelný účel stacionárního naftového motoru s obrovskou řemenicí a nádobou na chladící vodu, který sloužil k pohonu mlátiček přímo na poli. S překvapením jsem tento model poznal ve Svěrákově filmu Na samotě u lesa, kde jej děda Komárek používá při pohonu cirkulárky. Vesna, zavedená značka Bedny se šrouby se čtvercovou hlavou byly pak pro nás kluky vítaným materiálem. Ve sběrně pana Mrštného, kde bylo za kilo železa pět halířů, jsme sháněli peníze na Kopečkovou pouť. Na půdě dílny mě zase fascinoval obrovský stroj s dvouruční klikou a navijákem, který sloužil k ručnímu vytažení výše zmíněné klece s tunou materiálu do prvního patra. Prý taková operace trvala dvěma chlapům 20 minut. Výroba zemědělských strojů se slušně rozvíjela, ovšem všechny vydělané peníze použil dědeček pro nákup nových strojů a stále sliboval babičce, že na bydlení také jednou dojde. Babička si často stěžovala, že sedláci zůstávali dlužni, jak dlouho to jen šlo a potom za války přinesli často za necelou mlátičku husu a tím mělo být vyrovnáno. Když jsem na půdě prohlížel výkresy, které dědeček jako absolvent pardubické průmyslovky vykonstruoval, sám nakreslil, vypočítal a potom podle nich ještě vyrobil prodejné stroje, docela jsem se jako absolvent ČVUT zastyděl. Znárodnění se naštěstí nedočkal Byla to doba pevné víry v poctivou práci, kde samozřejmostí byla ještě práce pro obec, hasičský sbor a Sokol. Dědeček zemřel v roce 1947, znárodnění se už nedočkal, tak se nemusel dívat na to, jak se zánovní stroje odvážejí neznámo kam a jak výsledky celoživotního úsilí přicházejí vniveč. Babička si však nikdy nestěžovala. Jediné, co ji mrzelo, že při znárodňování zatajila krabici se štětci z jezevčích chlupů. Měla z toho chudák špatné svědomí. Dědeček se nemusel na toto vše dívat a dívá se teď přísně s cvikrem a navoskovaným knírem na mne z velké fotografie, kterou jsem si pověsil ve své dílničce, aby mě tam kontroloval, jestli dělám pořádně. Ing. Stanislav Dubský Očumovali fortel řemeslníků Ve staré dílně měl dědeček zprvu jen jednoho dělníka, nějakého pana Mačáta, a šlapací soustruh. Vyprávělo se, že chvíli šlapal pan Mačát a dědeček soustružil, a když byl unaven tak se vyměnili. Když jsme se pak učili marxismus-leninismus, mylně jsem se domníval, že když šlapal pan Mačát, dědeček ho vykořisťoval a když se vyměnili, bylo tomu naopak. Ať už byly vlastnické vztahy jakékoliv, v samotné budově nové dílny se pohybovali vždy zruční a solidní řemeslníci, které jsem jako kluk obdivoval a bedlivě sledoval. Pozorovat bylo vždycky co. Sváření, řezání, vrtání, vypalování autogenem, ramenaté chlapy Musíme se činit a šetřit, abychom si mohli mohli postavit novou, lepší dílnu (1921). Stroj vyznamenaný jako novinka Zemědělskou jednotou na hospodářské výstavě v roce Kovárna o 14 let později, v roce 1935 (foto: archiv Dubských) 11

12 LZ 4/ OLDŘICH VALDA ŘÍKÁ, MED JE LÉK I PRO ZDRAVÉHO Sešli jsme se koncem února 2015, shodou okolností pár dnů poté, co byl zvolen nový předseda místního Svazu včelařů, a pan Oldřich Valda po neuvěřitelných dvaatřiceti letech ukončil úspěšnou kariéru ve funkci předsedy. Co byste řekl o včelaření v Letohradě? Včelařský spolek byl založen roku 1897 učitelem Václavem Grulichem na schůzi v tehdejším hostinci u Venclů, pozdějším u Svobodů, na Orlici. Dneska je v celém obvodu asi 65 včelařů, v samotném Letohradě 25, a včelstev máme asi Naše organizace Českého svazu včelařů, o.s., působí na katastru obcí Letohrad, Orlice, Kunčice a Červená, ale taky Nekoř a Bredůvka, Písečná, Žampach a Hlavná. Členové dostávají časopis Včelařství. Co Vás samotného přivedlo ke včelaření? Po svatbě jsem v manželčině rodině poznal strýce včelaře a sledovat ho při práci bylo to, co mi poskytlo prvotní impuls. Včelám jsem zůstal věrný podnes. Ludvík Středa: O včelách Přesvědčily včely včelu, ať zaletí do Bruselu, kde v pohodě přežije schůzku Včelí unie. Když se schůzky zúčastnila, jako vítěz dopadla, pro včely tam uhájila právo dávat žihadla. Pak řekla, že potěší včely v Čechách depeší, z té se od ní dověděly, že z nich budou eurovčely. V mateřských školách mívají často Včeličky v názvu oddělení, všichni známe včelku Máju z animovaného seriálu, vynikající jsou příběhy pro děti o skřítku Medovníčkovi v knížkách Jana Lebedy. Je i mezi mládeží zájem o chov včel? To je tak. Ke včelaření je třeba dospět, všechno má svůj čas. Po dvacátém roce věku a později řekl bych, až nabude člověk rozumu, nastává doba zklidnění a roste zájem o bohulibé činnosti. Situaci nevidím nikterak černě, včelařů máme dostatek. Během dvou let se objevilo šest nových. V čem vlastně spočívá jedinečnost včel? Pro nás nejdůležitější činností včel je produkce ZE ŽIVOTA SPOLKŮ medu, která má v kalendářním roce dvě období. V květnu sbírají včely nektar z květů ovocných stromů a keřů a z lučních květů, takzvaný med květový. V červnu a červenci přinášejí medovici z lesa, z malin a dalších bylin a lesních stromů. To je lesní tmavý med. Med musí být při vytáčení zralý, to znamená dostatečně hustý a je nutno jej uchovávat v chladu, suchu a temnu, a to dobře uzavřený. Ideální složení fruktózy a glukózy má med akátový a je vhodný pro diabetiky. Bezvadná pochoutka je voňavá medovina, obsahuje málo alkoholu (12 %), zato dostatek přírodních látek. 1,4 kg = 1 litr zralého medu (orientačně k hustotě medu). Podívat se včelám medonosným pod pokličku jsme měli jedinečnou příležitost na výstavě O včelách a včelařství, která skončila před pár dny v městském muzeu na náměstí. Vzhledem k rozsahu našeho článku poprosím o řekněme často zodpovídané otázky zkušeného včelaře. Pobyt u včel je považován za velmi prospěšný. Doporučuje se například vkládat do úlu lahve s vodou nebo jinými nápoji před konzumací. Dobrý vliv mají i obávaná včelí žihadla. Říká se, že včelaři netrpí revmatismem. Včely žijící volně v přírodě často nazýváme jako divoké; není to správné. Včely mají své zvyky dané velmi dlouhým vývojem a chovají se proto stejně, ať žijí v úle, nebo v dutině stromu. Pokračování s panem Valdou věžníkem třeba příště. Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdraví. Eva Hlaváčková Oldřich Valda (79 let) Narodil se v tehdejším Kyšperku, a to v domě na Podměstí, kde žije dodnes. Vyučil se autoelektrikářem v Ústí nad Orlicí, navštěvoval i automobilní školu v Zábřehu, po absolvování vojenské služby na Slovensku a na Moravě nastoupil do Tesly v Jablonném nad Orlicí, kde pracoval třicet let mj. na souřadnicové vrtačce. O jeho manuální zručnosti při práci třeba se dřevem svědčí vlastnoručně vyrobené včelí úly. Záviděníhodná tělesná kondice jistě i díky sokolské průpravě v mládí - umožnila panu Oldřichovi po dobu třinácti let docházet v zimě v létě každý týden k prameni Vápenka, kde pro Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové zaznamenával průtok a teplotu vody. V roce 2013 byl pan Valda jako v pořadí již pětatřicátý laureát oceněn Cenou města Letohradu za čtyřicet let správy zámeckých věžních hodin a za dlouholetou aktivní činnost ve Svazu včelařů. OTÁZKA PRO ALEŠE STEJSKALA, včelaře, vědce a vynálezce Všimla jsem si, že tvůj výzkum se zaměřuje i na včelařství. Co nového jsi vymyslel pro včely? Pro včely jako takové jsem nevymyslel nic, ty mají svůj systém od přírody vymyšlený více než výborně. V posledních dvou letech jsem se snažil využít své poznatky z fyziky ke zjednodušení včelařské práce s mými pěti včelstvy. Nejprve jsem řešil problém vytavování vosku ze starých vyřazených plástů. Jedna z možností byla vytavit si vosk doma sám. Zapátral jsem ve včelařské literatuře a na internetu, kde jsem prozkoumal plány slunečních tavidel na vytavení včelího vosku. Jelikož mě nebaví jen kopírovat, rozhodl jsem se pro jiný tvar tavidla. Měl jsem jistou teorii, která měla vést k větší výtěžnosti vosku. Nicméně mé očekávání se v praxi nepotvrdilo. Naopak mé tavidlo není tak efektivní jako ta z plánů, kterých je plný internet. Nicméně vosk se mi vytavovat daří a svého pokusu nelituji, protože jsem alespoň zjistil, kde jsem udělal chybu a kudy cesta nevede. Zatím posledním projektem byl ometač na včely. Slouží k ometání včel z plástů, když vytáčím med, a opravdu velice zpříjemňuje včelaři práci i včely jsou klidnější. Poprvé jsem ometač viděl u známého, který jej zakoupil v Německu. Mohl jsem si ho také koupit, ale 10 nebo 20 tisíc jsem po ruce neměl, za to nápad na realizaci ano. Opět jsem obhlédl plány na internetu. Jelikož jsem slaboproudý elektrikář samouk, tak jsem se rozhodl konečně využít svých amatérských znalostí v praxi a udělat automatické spínání ometače při přerušením laserového paprsku. Funguje to tak, že když mezi kartáče strčím plást, začnou samy rotovat. Všehovšudy se náklady vyšplhaly na korun. Takže jsem ušetřil a měl radost, že jsem se něčemu přiučil. I když je pravda, když bych si započítal práci a nápad, vyšplhal bych se s náklady někam přes 10 tisíc korun. Ptala se: Ivana Majvaldová Výstava O VČELÁCH A VČELAŘSTVÍ Městské muzeum uspořádalo výstavu, která návštěvníky seznamuje se životem včel. V rámci výuky přírodopisu jsme se s šestou, sedmou a osmou třídou na výstavu vypravili, a nelitovali. Pan Kristl místní včelař, dokázal šesťákům tak krásně o včelách vyprávět, že ani nešpitali. Ukázal nám úly a jejich uspořádání. Plásty, do kterých včely kladou vajíčka a ukládají med. Medomet, který z plástu získává med. A mnoho dalšího. Na závěr si žáci vyplnili pracovní list, který pro ně byl v muzeu připravený. Marcela Peřinová A co na to žáci? Dne jsme navštívili výstavu včel. Na výstavě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Např. v úlu přebývá jedna královna, která klade vajíčka. Potom se tam nacházejí trubci. Jsou jich tam asi dva tisíce. Jejich funkce spočívá v oplodnění královny. Pak tam přebývají dělnice, kterých je asi čtyřicet tisíc. Jejich úkolem je nosit nektar z květin. Z nektaru vyrábí med. Včelař má za úkol měnit jim plásty a přes zimu je dokrmovat cukrem, aby nezahynuly. Na jaře včelař kontroluje včelstvo. Včelstvo se skládá z několika samostatných úlů. Výstava nás velice zaujala. Sepsaly Viktorie Kaplanová, Hana Šmídková, Eliška Vrbová, Radka Kalousková a Pavla Rudischová.

13 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se * Šimon Kraus * Vilém Stránský Vážení rodiče, radujeme se s Vámi z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Jubilanti 70 let Marie Faltejsková, Letohrad-Orlice Božena Vávrová, Letohrad-Červená Milena Hubálková, Letohrad Emilia Valentová, Letohrad Jiří Motl, Letohrad-Kunčice Ivana Burešová, Letohrad 75 let Jaroslav Kovařovic, Letohrad 80 let Drahomíra Linderová, Letohrad 81 let Josef Exler, Letohrad-Orlice Vlasta Chládková, Letohrad 82 let Karel Stejskal, Letohrad-Orlice 84 let Marie Páchová, Letohrad Zdeňka Hlavsová, Letohrad Eliška Vyhnálková, Letohrad Jiří Majvald, Letohrad-Kunčice 85 let Olga Turková, Letohrad 88 let Josef Veselý, Letohrad 89 let Vlasta Dostálová, Letohrad-Orlice 90 let Ladislav Šponar, Letohrad-Orlice 92 let Josef Archleb, Letohrad-Kunčice 93 let Olga Jakešová, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí, které v dubnu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Jubilanty a narozené děti uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas. Manželství uzavřeli 31. ledna 2015 Vojtěch Pilný, Letohrad Kristýna Vlková, Letohrad 14. března 2015 Aleš Kotyza, Letohrad Simona Stehnová, Letohrad Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je trvalé a šťastné. Vzpomínáme Ludmila Kvapilová, Letohrad-Orlice, 86 let Božena Kubová, Letohrad, 85 let Jaroslava Šprinclová, Letohrad, 89 let Antonín Svoboda, Letohrad, 82 let Jan Bartoš, Letohrad, 87 let Jiří Malý, Letohrad, 65 let Zdeňka Holubová, Letohrad, 92 let Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Lenka Bednářová, matrikářka S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Život máme jen půjčený, ne darovaný. P. Cyrus LZ 4/2015 NEJSTARŠÍ OBČANKA LETOHRADU OSLAVILA 102 LET Lidmila Junková oslavila ve středu 25. února krásné 102. narozeniny. Rodačka z Verměřovic, která bydlí již 12 let u dcery v Letohradě na Orlici, oslavila životní jubileum mezi nejbližšími. Návštěva starosty Petra Fialy ji moc potěšila. Radost udělala jubilantce kytice růží, protože tyto květy patří k jejím oblíbeným. Těší se dobrému zdraví a jediné, co ji výrazněji trápí, je sluch a také nohy jí neslouží, jak by si představovala. Při prohlížení starých fotografií společně se starostou zavzpomínala na své dětství, rodiče i sourozence. U rodokmenu rodiny Dolečkových jsme dokonce zjistili, že nás pojí vzdálené příbuzenské vztahy, podělil se o zajímavost starosta Fiala. Musím říci, že optimismus paní Junkové je opravdu nakažlivý a to je skvělé, dodal. V pondělí odešel do muzikantského nebe jeden z dirigentů Big Bandu Letohrad, Sláva Skalický. 14. dubna by se Slávek dožil 85 let. S HALINOU NA VĚTVI Již od března uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice novou talkshow Haliny Pawlovské S Halinou na větvi. Do svého premiérového pořadu si pozvala herečku a moderátorku Jitku Asterovou a herce Jiřího Mádla. Vstupenky jsou k dispozici v recepci hotelu Tree od Life Lázní Bělohrad na telefonu Další termíny: , 8. 6., , , a Romana Oulická, Český rozhlas Pardubice TRADIČNÍ DĚTSKÝ KARNEVAL NA ORLICI NEZKLAMAL ANI LETOS V neděli 22. února patřila orlická tělocvična opět po roce dětem. I letos se konal tradiční karneval, který přilákal více než padesát dětí v různých převlecích. Karnevalu se zúčastnili klauni, piráti, různá zvířátka, návštěvou poctily princezny a nechyběla víla Amálka či hopsající žabák. O hudbu a moderování se postarala dvojice Vlastimil Janoušek starší a mladší a o program se staralo několik veselých klaunů. V programu své místo našly nejen veselé písničky, ale i spoustu her, kterou zakončilo tradiční přetahování provazu. Velká fotogalerie z karnevalu je k dispozici na www. ivushka-janouskova.rajce.net. Za organizátory děkuji všem zúčastněným i všem, kteří se na organizaci karnevalu podíleli. Karel Moravec Přijmeme na plný pracovní úvazek: VEDOUCÍ MTZ SKLADNÍK, SKLADNICE Nástup možný ihned Pracoviště Žamberk OPERÁTOR, obsluha CNC LASERU Nástup možný v květnu 2015 Pracoviště Žamberk Bližší informace a zasílání nabídek na adresu: 13

14 14 LZ 4/2015 KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD Předprodej vstupenek v informačním centru tel , St , hod., Dům kultury DIVADLO: Divadlo na Jezerce, N. V. Gogol: Ženitba Hrají: Hrzánová, Taclík, Šplechtová, Holub, Vladyka, Hrušínský, Kubánková, Hruška, Němcová, Sitta. Vstupné: 360 Kč. St , hod., Dům kultury KINO: Škatuláci 97 minut, přístupný, animovaný, dobrodružný, rodinný, fantasy, USA. Vstupné: 60 Kč. St , hod., Dům kultury KINO: Pohádkář 90 minut, přístupný od 15 let, drama, romantický, ČR. Vstupné: 60 Kč. St , Městské muzeum VÝSTAVA: Háčkovaný svět od gotiky po secesi Otevřeno Po Pá 8 11, , So 8 11 hod. Výstava potrvá do Vstupné: 30 Kč / 20 Kč / děti do 5 let zdarma / 70 Kč rodinné. St , hod., Dům kultury KINO: Lovci a oběti 104 minut, přístupný od 12 let, akční, drama, ČR. Vstupné: 60 Kč. Pá , Dům kultury DIVADLO školní: Listování Scénické čtení knih: Komisař Vrťapka (8 hod.), Pachatelé dobrých skutků (9 hod.), Straka v říši entropie (10 hod.). Vítáme i návštěvníky z řad veřejnosti. Vstupné: 40 Kč. St , hod., zámek VÝSTAVA: Kovářská Otevřeno: Po Pá 8 11, (vstupné v IC) / So , Ne , So , Ne (vstupné na místě). Výstava potrvá do Vstupné: 30 Kč / 20 Kč. So , Kampelička Kunčice Turnaj v mariáši Prezence 9 10 hod., zápisné 220 Kč (v ceně snídaně a oběd). Přihlášky na tel Po v hod., sál ZUŠ na zámku Koncert Účinkují studentky Pražské konzervatoře a AMU M. Dominikusová (housle) a M. Sinkulová (klavír). Jarní setkání s díly známých autorů (Beethoven, Smetana, Brahms, Chopin). Vstupné dobrovolné. So v hod., Dům kultury Koncert Big Bandu Letohrad 6. swingový večer s hostem Josefem Lauferem. ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE v 19 hod. v evangelickém kostele: Kathrin Karban- Völkl: Rituály v rodině v 19 hod. v evangelickém kostele: Libor Pařízek a Vladislav Severin: Paraskupina BARIUM a její působení v severovýchodních Čechách v 18 hod. v kostele sv. Václava: Vzpomínkový koncert u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války Ve dnech proběhne v evangelickém kostele v Letohradě již 5. ročník Za angličtinou do kostela, určený dětem ve věku 7 12 let. Hlásit se můžete H. Pomikálkové, tel , Více na Čt v hod., Radava Ústí nad Orlicí Přebory Letohradu 2015 o putovní pohár starosty města Startovné 300 Kč. Účast potvrďte na tel. č nebo na Čt , koupaliště Letohrad Čarodějnice na koupališti Hraje BETTY, speciality na grilu, vstup zdarma So v 8.30 hod., orlovna Letohradská pětka Ředitel závodu Marek Živný a Orel Orlice zvou na běžecký závod pro všechny věkové kategorie, délka 100 m 5 km. KALENDÁŘ AKCÍ CENTRUM POD STŘECHOU RODINNÉ CENTRUM MOZAIKA Taušlova 714, Letohrad, tel , seznam.cz, Rezervace na akce nutná, nejpozději týden předem. St , 9.00 hod.: SKUPINA RODIČŮ: Setkávání psycholožka Mgr. Simona Hybšová Zveme všechny rodiče na inspiračně odpočinkové neformální setkání a povídání u kávy pod vedením psycholožky rodina, výchova, radosti, starosti. V herně zajištěno hlídání dětí. Vstupné 50 Kč. Čt , hod.: TVOŘIVÁ DÍLNA: Keramická dílna pro veřejnost Vyrábění lampiček, mističek, váziček, kořenek a všeho co fantazie dovolí. Rezervace nutná. Vstupné 20 Kč + materiál. St , hod.: PŘEDNÁŠKA: Hranice aneb Na jakém hřišti se hraje psycholožka Mgr. Simona Hybšová Podstata a význam hranic v životě, co jsou hranice a k čemu jsou dobré. Omezení vs. podpora a bezpečí, co chci a co nechci, jak nastavit hranice dětem, důsledky chybějících hranic. Vstupné 50 Kč. St , 9.00 hod., Centrum pod střechou SKUPINA RODIČŮ: Setkávání psycholožka Mgr. Simona Hybšová St , 9.00 hod.: BESEDA: Prát či neprat se s látkovými plenami!?! Mgr. Ivana Veselá Přijďte si moderní látkové plenky prohlédnout, osahat si materiály, vyzkoušet si, jak je to snadné, poslechnout si výhody zdravého přebalování. Vstupné 30 Kč. Čt , 9.30 hod.: SEMINÁŘ: Zahrada pro děti Ing. Jindrová, Mgr. Paťchová Bezpečný a zajímavý prostor dětí ke hrám a prozkoumání jejich mikrosvěta. Potřeby a nebezpečí v zahradě, tipy na nejefektivnější umístění dětských prvků a koutků, inspirace ke hrám včetně nápadů na přírodovědné pozorování. Vstupné 70 Kč. St , hod.: PŘEDNÁŠKA: Poruchy chování u dětí, vznik, prevence psycholožka Mgr. Silvia Kubánková Zveme na přednášku psycholožky s dlouholetou praxí k výše zmíněnému tématu. Vstupné 60 Kč. St , 9.00 hod.: SKUPINA RODIČŮ: Setkávání psycholožka Mgr. Simona Hybšová PRAVIDELNÝ DOPOLEDNÍ PROGRAM RC Mozaika: Každý den otevřeno: hod., Čt hod. Členové RC Mozaika mají zvýhodněné vstupné. Po, 9.00 hod.: RODINNÉ INSPIRACE Petra Jarošová, Mgr. Hela Poláčková Vyrábění, zpívání, tančení dětí s rodiči. Vstupné 25 Kč/40 Kč. Út, 9.00 hod.: PORADNA PRO Mgr. Simona Hybšová Od 9.00 do hod. v herně přítomen psycholog možnost poradit se s výchovou, v oblasti partnerských vztahů apod. Vstupné 30 Kč. St, 8.00 hod.: MOZAIKOVÉ DOPOLEDNE Pro děti a rodiče, sdílení, popovídání, výměna zkušeností neorganizovaná, neformální setkávání. Vstupné 15 Kč/30 Kč. CVIČENÍ FITMAMI rezervace nutná na telefonu , Čt, hod.: PORADNA PRO Iveta Vágnerová, DiS. Od do hod. v herně přítomen speciální pedagog. Výroba didaktických pomůcek, pomoc s rozvojem dítěte. Vstupné 30 Kč. Pá, hod.: CVIČENÍ NA MÍČI Hana Štěpánková Určeno pro ženy před a po porodu. Děti si mohou během programu pohrát v herně, hlídání v ceně. Vstupné 30 Kč/40 Kč. DUBEN VE STREETU Aprílová nocovačka (nocovačka pro streetové děti ve věku 6 14 let. Více informací + přihlášky v klubu) Velikonoční prázdniny (otevřeno ) Turnaj ve florbalu ( v ZŠ U Dvora, přihlašování týmů v klubu do ) Výšlap na zbytky (hradu) (odcházíme z klubu v 15.00) Párky v klubu (předčarodějnické opékání od 16.30) Preventivní téma: Možnosti zaměstnávání po ZŠ (Nechceš jít na střední školu? Co je možné dělat po vystudování ZŠ. Jak je vzdělání důležité.) Program je vyhrazen pro uživatele NZDM, pro děti a mládež ve věku 6 20 let. Kde nás najdeš: Taušlova 714, Letohrad , Facebook: NZDM Street-Letohrad LESNÍ KLUB LETOHRAD Základna: zahradní domek v parku Tel , Podrobnosti na Čt , hod., Lesní školka pro veřejnost: Lesohrátky, dílna z proutí V 9 hod. odchod do přírody, pohybové hry, psychomotorická cvičení, zpěv, tvořivé aktivity, opékání jablka na ohni. V zázemí výroba ozdob z proutí. Příspěvek 50 Kč/rodina. Čt , hod., Seminář: Respektuj a buď respektován S psycholožkou Mgr. Lucií Šmahelovou. Pro předem přihlášené. Příspěvek 200 Kč. Út , hod., Háčkovací workshop Pro začátečníky i pokročilé, vhodné i pro starší děti. Háčky i vlnu máme. Lektor: Hana Janišová. Příspěvek 50 Kč + materiál. Čt , 9 12 hod., Svačina na Kopečku V 9 hod. odchod do přírody. S sebou svačinu, hudební nástroj a šátek na pohybové aktivity. Příspěvek 50 Kč/rodina. Út , hod., Výroba jednoduchých hudebních nástrojů z přírodních materiálů, píšťalka, chrastítka, dřívka. Lektor: Alena Hýblová. Příspěvek 50 Kč. Čt , hod., Lesohrátky na zahradničení pohybové hry, říkadla, zdobení květináčku, setí, povídání o permakulturním pěstování. Příspěvek 50 Kč. Čt , hod., Mléko jako potravina Kravské, kozí, obilné, mandlové nebo sójové? Ochutnáme vzorky. Příspěvek 50 Kč. Út od 19 hod., Šití zvířátek z textilu Šicí stroje jsou v zázemí. Příspěvek 50 Kč + materiál. Kdo bude šít pro projekt Nedoklubko, má vstup zdarma. Čt , hod., Výroba Montessori didaktických hraček. Příspěvek 50 Kč. Čt , hod. Přednáška o Montessori pedagogice Mgr. Lenka Suchomelová. Příspěvek 70 Kč. Út , hod., Výroba mozaiky z přírodních materiálů. Příspěvek 50 Kč. Čt , hod., Lesohrátky a sběr bylin Jarní bylinky pro malé i velké, poznávání bylinek. Příspěvek 50 Kč + materiál. Čt od 16 hod., Čarodějnice Zámecká zahrada, pozemek bývalého zahradnictví Program pro rodiny s dětmi. Vstupenka: větev na oheň, dobrovolný příspěvek. Stále přijímáme děti do lesní školky a kroužků. Lesní školka dopoledne 100 Kč, celý den 200 Kč, kroužky 50 Kč, cena uvedena za lekci. Platba předem. Rozvrh kroužků: Po (15 16 hod.) dramaťáček; Út ( hod.) kutílek; St (15 16 hod.) pohybové hry s prvky matematiky; Čt ( hod.) výtvarníček; Pá ( hod.) flétničky. Hlídání dětí před kroužkem od hod. za 50 Kč, v ceně zahrnuta svačina.

15 Palečkův dům: uzenářství, byty a vývoj informačních systémů pro masný průmysl Roku 1883 zmizel z náměstí poslední starobylý, a to Dušíkův dům s dřevěnou pavlačí (uprostřed) v prvním patře. Byl to dům čp. 76 v rohu Orlické brány postavený roku 1725, majetek místního rodáka, tehdejšího továrníka Dušíka ve Varšavě. Obrázek domu kreslený Mistrem Karlem Liebscherem je v místní Vojáčkově galerii. Tímto domem bylo náměstí zastavěno do podoby, jak ji známe dnes. Dům byl zbořen roku 1883 a na jeho místě vystavěn roku 1884 dům nynější. Jeho majitelkou byla Marie Palečková, vdova po uzenáři Jaroslavu Palečkovi, uvádí František Skála v knize Kyšperk. Řeznictví bylo v přízemí a ve sklepních prostorách se nacházela porážka, LETOHRAD V PROMĚNÁCH ČASU bourárna a udírna. Já to nepamatuji, ale prý měli obzvláště dobré čerstvě uzené párečky. Moje sestra (*1936) mi říkala, že tam jako děti chodily zvonit na zvonek. Paní Palečková vždycky nahoře z bytu křičela na chodbě na manžela: Ty sviňáku, koho tam zase máš? Objekt později přešel do majetku města, byl využíván jako bytový dům. V poválečných letech v domě bydlela i rodina Hrubých se syny Dagem, Kamilem a Jaromírem. V roce 1996 ho odkoupila firma Aquila TS s.r.o., která vyvíjí mj. informační systémy pro masný průmysl, a nechala dům zrekonstruovat u místní stavební firmy Ladislav Novotný a spol. Text: Zdeněk Štěpán Foto: archiv MěÚ a Pavel Tacl INZERCE Pro práci v areálu Tvrze Orlice přijmeme pracovníky na níže uvedené pozice: Recepční. Požadujeme: dobrá znalost AJ, případně NJ; praxe na obdobné pozici; slušné a příjemné vystupování; znalost MS Word, MS Excell, případně dalšího hotelového SW programu. Práce na denní a noční služby. Nástup možný ihned. Pozice na plný pracovní úvazek. Číšník/servírka obsluha snídaní. Požadujeme: znalost AJ, případně NJ; praxe nebo vyučení v oboru vítána; slušné a příjemné vystupování, znalost komunikace s hostem. Pozice na plný pracovní úvazek, ranní služby. Nástup od Kuchař. Požadujeme: nejméně 2letou praxi v oboru; kreativitu, samostatnost. Pozice na plný pracovní úvazek, směnné turnusy, nepravidelná pracovní doba. Nástup od Číšník/ servírka. Požadujeme: dobrá znalost AJ, případně NJ; praxe nebo vyučení v oboru, hotelová škola výhodou; slušné a příjemné vystupování; znalost komunikace s hostem. Pozice na plný pracovní úvazek. Nástup od Na všechny uvedené pozice požadujeme flexibilitu, pracovitost, samostatnost. Nabízíme práci v atraktivním prostředí, v mladém kolektivu s možností seberealizace. Nabídky s životopisem prosím zasílejte na NABÍZÍME PRÁCI. Kreslení (na PC ve 2D) půdorysů staveb s technologickým vybavením pro gastro provozy. Vhodné i pro technicky vzdělané studentky či studenty. Pracoviště: UNITA v Letohradě. Informace na u: NÁSTUP MOŽNÝ IHNED! OČKOVÁNÍ PSŮ. K očkování psů proti vzteklině a dalším nemocem mohou chovatelé využít níže uvedené termíny na obvyklých místech nebo kdykoli v provozní době ambulance v Letohradě, V Aleji 862. Termín: čtvrtek 23. dubna 2015: Kunčice u Ruprechtů hod.; Orlice u orlovny hod.; Červená u pohostinství hod.

16 ZOO shop Při nákupu nad 200 Kč dárek ZDARMA LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ měsíčník z Letohradu, periodický tisk územního samosprávného celku. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E Vydavatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, Letohrad, IČO: Šéfredaktor: Mgr. Petr Cink. Redakční radu řídí Vladimír Zamazal. Adresa redakce: Václavské náměstí 10, Letohrad, tel , mob , fax: , Příjem inzerce: Ludmila Moravcová, tel , nebo v redakci na městském úřadu. Tisk: Golem Group s.r.o., Mírová 891, Letohrad, tel Periodicita 12x ročně. Náklad 930 ks. Uzávěrka příštího čísla je ve hod. Ročník XXV., číslo 4/2015. Cena 15 Kč. Datum vydání

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až březen, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost Skutecnost 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000 - Příspěvek Charita-nízkoprahové centrum mládež 170,00 150,00-20,00

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost

Město Letohrad Rok 2014, Měsíc leden až duben, Tisíce, Běžná rozp. skladba ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky RS Skutecnost ORJ Organizace Par Pol Nas Zdr ÚZ Název položky Skutecnost Skutecnost/ 1200 9021700000 4341 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 170,00 150,00-20,00 88,24% Výdaje 12009021700000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2

Zápis č. 4/2012. Za ověřovatele tohoto zápisu byli zvoleni pan Pavel Kalášek a pan Petr Vojta. 13-0-2 z jednání zastupitelstva Zápis č. 4/2012 Městyse Jimramov konaného dne 31. 5.2012 v budově radnice v Jimramově Přítornni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z veřejného zasedání MZ MěÚ Miletín č. 4, konaného dne 09.06.2014 v 19.00 hodin v malém sále Spolkového domu

Zápis z veřejného zasedání MZ MěÚ Miletín č. 4, konaného dne 09.06.2014 v 19.00 hodin v malém sále Spolkového domu Zápis z veřejného zasedání MZ MěÚ Miletín č. 4, konaného dne 09.06.2014 v 19.00 hodin v malém sále Spolkového domu Přítomni: Bc. M. Nosek, T. Hlavatý, Ing. V. Hak, Ing. T. Kožíšek, Z. Paulus, R. Rais,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina)

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Z á p i s z 22. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 21. 4. 2011 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více