Srpen Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srpen 2009. Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více"

Transkript

1 NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Číslo 8 Srpen ZAČÍNÁ NEJVĚTŠÍ DOTAČNÍ PROJEKT V HISTORII MĚSTA Rekonstrukcí bývalé Reginy - budovy čp. 83 na náměstí - začne realizace projektu Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka včetně přilehlých komunikací v ulici Palackého a J. Hory. V průběhu realizace první etapy vznikne z dlouhodobě nevyužívaného a chátrajícího objektu v centru města základní umělecká škola. Jednotlivé učebny budou nabízet prostory pro moderní výuku až 70 studentů v jedné vyučovací hodině. Víceúčelový sál bude mít kapacitu 112 osob. Konec této etapy je plánován na podzim Zhotovitelem stavby je FATO, a.s., člen holdingu FATO. Druhá etapa projektu, která spočívá v rekonstrukci náměstí a části přilehlých ulic - J. Hory k odbočce do Havlíčkovy ulice a Palackého k ulici Husova, by měla začít na jaře V této chvíli se připravuje výběr zhotovitele. Konec celého projektu je plánován na prosinec Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více než 92% celkové částky, se podařilo získat z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu života v centru města a rozšířit nabídku občanské vybavenosti. Projekt výrazně přispěje k zlepšení vzhledu města v památkové zóně a zároveň dojde k odlehčení centra od automobilové dopravy. Po realizaci projektu již nebude náměstí jednou z hlavních dopravních tepen města, ale klidnější částí, příjemnou pro občany i návštěvníky. Základní informace k projektu jsou k dispozici na internetových stránkách města v menu Rozvoj města/realizované projekty. Stávající stav objektu čp 83 Mgr. Dušan Kubica, odbor RIM 5 Foto: M. Záruba Město postupně snižuje svoji zadluženost I v době celosvětové finanční krize naše město nadále postupně snižuje svoji zadluženost. V současné době se celkový objem bankovních úvěrů a půjček pohybuje v rozsahu necelých 65 mil. Kč. Nejstarší půjčka, kterou město splácí, jsou návratné prostředky ve zbývající výši něco málo přes 1 mil.kč, poskytnuté ještě na konci 90. let minulého století Ministerstvem zemědělství ČR na výstavbu kanalizačního sběrače DN400. Tento závazek skončí v roce Dále jsou to hypoteční úvěry vzaté na počátku 21. století jako součást financování výstavby bytových domů na sídlišti Zálabí sever Strž. Zde zbývá k úhradě necelých 23 mil. Kč s konečnou splatností mezi lety 2015 až Nedílnou součástí položky bankovních úvěrů jsou rovněž dva úvěry poskytnuté v souvislosti s Městskou nemocnicí, a.s., a to především na modernizaci a rekonstrukci objektů tohoto zařízení, zde zbývá k úhradě cca 23 mil. Kč splatných do r. 2011, respektive do r V roce 2006 pak byly uzavřeny zatím poslední smlouvy zvyšující objem financování města z cizích zdrojů, a to na zvýhodněný bankovní úvěr a nízkoúrokovou půjčku na investiční akci výstavby vodovodu a kanalizace v Lipnici. Zde je aktuální zůstatek splátek v rozsahu cca 17,5 mil. Kč s konečnou splatností v roce 2018, respektive V rozpočtu města představuje tato finanční zátěž celkově aktuálně necelých 9 mil. Kč ročně objemu splátek, které se úspěšně daří plnit bez jakéhokoliv prodlení. Kromě výše uvedených bankovních a ostatních úvěrů a půjček má dále město rovněž sjednánu rozloženou úhradu do dílčích splátek u dvou dříve uskutečněných investičních akcí, a to konkrétně u akce rekonstrukce pozemní komunikace v ulicích Husova a Slovany a stavby rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav v ulici Alešova, obojí ve zbývajícím rozsahu závazků cca ve výši necelých 12 mil. Kč s konečnou splatností v průběhu roku Rovněž tyto závazky i v současné době město plní včas a ve sjednaném rozsahu. I pro příští léta je a bude plánovaný objem splátek součástí návrhu jednotlivých ročních rozpočtů města, což představuje záruku pro vytvoření podmínek a předpokladů pro úspěšné splnění těchto závazků jak v daných objemech, tak i v čase. Ing. M. Plecháč strana 1

2 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2009 ODBORY O MĚSTSKÉHO S ÚŘADU INFORMUJÍ Podpora domácího kompostování Máte zájem o kompostér? Vážení spoluobčané, v minulém čísle Novin královédvorské radnice jsme Vás informovali o možnosti pronajmout si za dotovanou cenu kompostér. Zájem občanů je velký, v současné době již počet objednávek na kompostéry o objemu 720 litrů a odpadkové koše převyšuje možnosti projektu, stále si ale ještě můžete objednat plastové kompostéry o objemu 400 litrů a kompostéry dřevěné o objemu 1 až 2 m 3. Nejčastějším dotazem je, zda se cena za pronájem bude platit každý rok, nebo zda jde o jednorázovou cenu za 5 let. Jedná se o celkovou cenu za 5 let, která se bude hradit při převzetí kompostéru. Pronájem plastového kompostéru o objemu 400 litrů bude pro občany města činit cca 100 Kč / 5 let, pronájem dřevěného kompostéru cca Kč / 5 let (dle objemu), po uplynutí této doby budou kompostéry bezplatně ponechány občanům. Pokud máte zájem o kompostéry, odevzdejte prosím vyplněný kupón na podatelnu městského úřadu (náměstí T.G. Masaryka 38), odbor životního prostředí (náměstí T.G. Masaryka 59) nebo na městské informační středisko (náměstí T.G. Masaryka 2). Kupón lze vyplnit i v elektronické podobě na a odeslat na ovou adresu Termín dodání kompostérů: listopad 2009 červen Kompostéry budou poskytovány do vyčerpání zásob. Přednostně budou poskytnuty občanům, kteří ještě žádný kompostér od města pronajatý nemají. O termínu možného vyzvednutí kompostérů Vás budeme informovat em (pokud byla na kupónu uvedena elektronická adresa) a prostřednictvím Novin královédvorské radnice. Projekt je realizován s podporou grantu získaného od Královéhradeckého kraje. Vaše další dotazy ohledně kompostování rádi zodpoví pracovníci odboru životního prostředí na tel. č nebo em na adrese Ing. Eva Šírková, odbor ŽP Jméno a příjmení: Adresa: Telefon: Kompostér (prosím zaškrtněte) Odpadkový koš (prosím zaškrtněte) plastový o objemu 400 l plastový o objemu 720 l větší komunitní kompostér pro osob dřevěný o objemu. (prosím doplňte) ano ne V ŽIRČI MAJÍ NOVOU AUTOBUSOVOU ČEKÁRNU V centru městské části Žireč se nacházela stará, technicky dožilá autobusová čekárna. Proto byla z finančních prostředků Osadního výboru pořízena zcela nová. Samostatnou novou konstrukci čekárny dodala a namontovala společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. K této obměně však byla důležitá oprava podlahy čekárny a chodníku před čekárnou. Tímto nelehkým úkolem byly pověřeny Technické služby našeho města, které si s úpravou přehledně poradily. Výsledný efekt a spjatost obnov jsou velmi zdařilé. Vladimír Šimek, odbor RIM Dvojí pohled občanského sdružení Živá Podstráň na stejný problém Osobní zájmy některých členů tohoto sdružení jsou důvodem dvojího pohledu na téměř stejný problém v Žirečské Podstráni a Žirči - tj. nadměrný hluk. V prvním případě, tj. při výrobě v průmyslových halách firmy JUTA, a.s., vadí některým členům občanského sdružení Živá Podstráň hluk vznikající při výrobě. V případě druhém, tj. při provozu letiště, zvláště při startu motorových letadel, prokazatelně nadměrný hluk těm samým lidem nevadí. Myslím tím členy aeroklubu, kteří jsou podepsáni pod peticí proti stavbě hal firmou JUTA. Nyní při vyhlášení záměru města na dlouhodobý pronájem plochy letiště aeroklubu jsem nezaznamenal žádný projev nevůle proti provozu hlučných motorových letadel! Stížnosti obyvatel z městské části Žireč i Žirečské Podstráně na nadměrný hluk motorových letadel při startu jsou letité. Čekal jsem od členů zmíněného sdružení, kteří mají pod drobnohledem jednání orgánů města týkající se Žirečské Podstráně, vyjádření k tomuto záměru. Myslel jsem, že budou stejně bojovat za dodržování hlukových norem před podepsáním nájemní smlouvy mezi městem a aeroklubem. Nestalo se nic! Uvědomme si všichni, že každý máme nárok na život bez zbytečně stresujících faktorů. Tak je nevytvářejme a život si vzájemně nezkracujme. Zastupitel Bém Jan Změny v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách nabyla účinnosti novela o sociálních službách, která mimo jiné řeší příspěvek na péči. Na příspěvek na péči má nárok osoba, které je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poskytována pomoc fyzickou osobou blízkou, případně jinou fyzickou osobou nebo poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb. Nově bude mít na příspěvek nárok také osoba umístěná ve speciálním zdravotnickém zařízení hospicového typu a v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu za předpokladu, že s ní bude jako průvodce hospitalizována osoba uvedená na formuláři Oznámení o poskytovateli pomoci. V případě podání žádosti o příspěvek na péči obecní úřad obce s rozšířenou působností přeruší řízení o příspěvku na dobu, po kterou bude osobě poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu, pokud nebylo do dne přijetí osoby do tohoto zařízení provedeno sociální šetření. Novinkou je povinnost žadatele již při podání žádosti uvést, jakým způsobem a kým mu bude nebo je péče poskytována. Nebude-li tato informace ani po výzvě ze strany správního orgánu uvedena, nemůže vzniknout nárok na dávku. Od také dochází ke zvýšení měsíčního příspěvku na péči pro osoby s nejtěžším postižením, zařazené ve IV. stupni závislosti, z 11 tisíc korun na 12 tisíc korun. Změny se týkají také přechodu nároku na příspěvek a jeho výplatu, kdy již nebude nárok na výplatu za kalendářní měsíc, ve kterém žadatel o příspěvek zemřel, pokud mu od prvního dne tohoto kalendářního měsíce do dne smrti byla poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu. V případě, kdy dojde k úmrtí v domácnosti a na pomoci oprávněné osobě se podílelo více fyzických nebo právnických osob, nabývají tyto osoby nárok na příspěvek rovným dílem, pokud příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností nepředloží dohodu o jiném rozdělení částky příspěvku. Závěrem upozorňujeme, že obecní úřad s rozšířenou působností bude intenzivněji provádět kontroly využívání příspěvku na péči. Kontrola se bude zaměřovat na to, zda je příspěvek využíván za účelem zajištění péče. Současně se bude kontrolovat, zda-li je plněna povinnost písemně ohlásit, a to i v průběhu řízení a době přerušení řízení, příslušnému úřadu, který o příspěvku na péči rozhoduje, do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na příspěvek, jeho výši a výplatu a do 8 dnů změny poskytovatele sociálních služeb nebo osoby, která pomoc poskytuje (zejména pobyty v lázních, hospitalizaci v nemocnicích a léčebnách a změny bydliště). Bude-li zjištěno, že příspěvek není využíván k zajištění pomoci, nebo že nebyla splněna oznamovací povinnost, bude příspěvek odejmut. V případě neoznámení úmrtí oprávněné osoby lze navíc poskytovateli pomoci uložit pokutu až do výše 20 tisíc korun. Ing. Anna Kotrčová, odbor ŠKS strana 2

3 SRPEN 2009 Podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Letošní podzim bude ve znamení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, termín konání prezident republiky vyhlásil na října Přesto se již nyní na této velké události pracuje. Na městský úřad se začínají expedovat volební materiály pro naše město i pro ostatních 27 obcí správního celku, např. volební obálky, zákony, pokyny apod. Všechny tyto materiály se musí rozdělit na obce a zajistit jejich převzetí. Dále bude následovat expedice hlasovacích lístků, které se budou muset vložit do obálek a doručit voličům. V případě konání těchto voleb bude provedena změna v doručování. Namísto objednávky u České pošty zajistí doručení hlasovacích lístků zaměstnanci městského úřadu. Jedná se o práci, která není na první pohled vidět, ale udělat se musí, podílí se na ní mnoho pracovníků MěÚ. Jen pro dokreslení - v našem městě máme voličů, kteří jsou Město Dvůr Králové nad Labem nabízí zbývající pozemky v členění dle Situace základních parametrů parcel z data 07/2007, autor Ateliér Zídka, Plocek, Misík, s.r.o., Hradec Králové, a pravomocného územního rozhodnutí (č.2/2006) č.j.: VÚP/ / /Sm ze dne Pořadové číslo pozemku je číslo v kroužku (uvedeno na výkrese situace). Minimální kupní cena za pozemek je složena ze dvou částí: 1. První část ceny (v tabulce uvedena ve sloupci A ) zohledňuje náklady města na vybudování dopravní a technické infrastruktury, je pevně stanovená pro každý pozemek daného označení typu rodinného domu (rodinné domy typu 1 4). Číslo pozemku UPOZORNĚNÍ NA DALŠÍ KOLO PRODEJE POZEMKŮ V UL. ALEŠOVA Parcelní číslo Výměra pozemku v m 2 Typ RD A- Pevný podíl na infrastruktuře v Kč zapsáni do stálého seznamu voličů, za celý správní celek je to již voličů. Již od 9. července 2009 si můžete požádat v kanceláři evidence obyvatel o vystavení voličského průkazu. V případě zaslání žádosti v písemné formě musí být podpis žadatele úředně ověřený. Občané, na rozdíl od voleb do EP, kdy byly termíny na vystavení voličského průkazu kratší, mohou požádat o voličský průkaz nejdéle do 2. října Předávání vystavených voličských průkazů je od 24. září 2009 buď osobně, nebo zasláním na adresu, kterou si občané zadají. Starostové obcí budou do 5. září 2009 jmenovat zapisovatele okrskových volebních komisí, kteří budou společně pracovat se členy volebních komisí při samotných volbách. V našem městě je celkem 17 volebních okrsků a pracuje v nich asi 140 občanů, kteří se na vás budou těšit při volbách vašich zástupců do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jaroslava Kirschová, odborná referentka odboru VVS 2. Druhá část ceny je minimální ( vyvolávací ) hodnota pozemku 200,- Kč/m 2 (v tabulce popsána ve sloupci B ). Tzn. že žadatel stanoví svoji celkovou nabídkovou cenu sestavenou ze součtu první části ceny a druhé části ceny (součet tabulkových hodnot ze sloupce A a sloupce B ). Kritéria výběru: cena za m 2 pozemku nejvyšší nabídka. Kauce je stanovena u všech pozemků na částku ,- Kč a může být uhrazena bankovním převodem na účet města vedený u ČSOB - č. ú.: /0300 (variabilní symbol musí být vždy uveden dle příslušného pozemku - variabilní symboly jsou uvedeny v tabulce pozemků) - nebo může být uhrazena též složením v hotovosti v pokladně MěÚ, a to nejpozději v den podání žádosti. Zájemci o odkoupení pozemků musí předložit své nabídky (pouze na předepsaném formuláři pro příslušný pozemek!) na výši kupní ceny spolu s čestným prohlášením, že splňují podmínky pro účast v tomto řízení, a dalšími doklady, viz podmínky účasti dle zveřejnění č. 66/2009 uveřejněné na úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem. Všeobecné informace: S případnými dotazy o prodeji pozemků určených pro výstavbu rodinných domů se obracejte na odbor rozvoje, investic a majetku města buď osobně v 1. patře č.p. 35, náměstí T. G. Masaryka, či na tel.: Marie Kadrmasová nebo nebo na tel.: Ing. Jan Haas technické záležitosti. Zveřejnění a předepsané formuláře je možné nechat si okopírovat v městském informačním centru. Zveřejnění je dále uveřejněno na stránkách Formuláře je též možné obdržet na odboru rozvoje, investic a majetku města. Marie Kadrmasová, odbor RIM B - Výměra pozemku x navrhnutá kupní cena za 1 m 2 (min. cena 200,-Kč/m 2 ) Nabídková cena ( A + B) Variabilní symbol / ,- 991 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / , x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 688 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 520 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 437 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 403 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 417 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B / ,- 499 x vámi navržená cena za 1 m 2 A + B Noviny královédvorské radnice Činnost Technických služeb v měsíci srpnu Dne se nad naším městem prohnala ničivá bouře, doprovázená silným větrem. Způsobila nemalé škody nejen na majetku, ale také na městské zeleni. Pracovníci TSM okamžitě po řádění přírodního živlu začali s odstraňováním popadaných stromů a větví na celém území města a na městských hřbitovech, kde bohužel došlo k poničení hrobů ulomenými větvemi. Ve spolupráci s odborem rozvoje a investic majetku jsme dokončili rekonstrukci autobusové zastávky v Žirči včetně přilehlého chodníku, pokračovali jsme opravami komunikací živičnými nátěry, na hřbitově v Žirči byly provedeny terénní úpravy, v parku Schulzovy sady byl částečně zrekonstruován altán - oprava zídky a celkový nátěr altánu, byla dokončena první etapa výměny veřejného osvětlení na území města, na Tyršově koupališti zrekonstruovala dodavatelská firma rozhlasové vedení. Dne jsme byli upozorněni městskou policií, že z veřejných záchodů v Revoluční ul. po schodišti až na chodník vytéká voda. Následně bylo zjištěno, že neznámý pachatel úmyslně ucpal odpad v umyvadle toaletním papírem a pustil vodu. Opakovaně tak vznikla škoda na městském majetku. Dále pokračujeme v sečení zelených ploch v majetku města. MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE informatik ik - oddělení informatiky ik odboru kanceláře tajemníka a úřadu MěÚ Dvůr Králové nad Labem Druh práce a místo výkonu práce informatik - oddělení informatiky odboru kanceláře tajemníka úřadu MěÚ Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka č.p. 38, Dvůr Králové nad Labem. Platová třída odpovídající druhu práce 9. platová třída. Správa síťové infrastruktury MěÚ včetně administrace centrální serverovny (OS Windows, Unix). Celý text vyhlášeného výběrového řízení je uveřejněn na stránce podrobnosti sdělí vedoucí oddělení informatiky Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., tel.: nebo Lenka Fikarová, personální a mzdové oddělení, tel.: strana 3

4 Noviny královédvorské radnice Volejte městskou policii V současné době se nám opakovaně stává, že se některý z občanů nemůže dovolat na Městskou policii ve Dvoře Králové nad Labem. Příčinou tohoto nedopatření je telefonování na číslo telefonu nebo telefonování přes ústřednu MěÚ. Toto číslo je zařazeno do ústředny městského úřadu a je k němu rovněž připojen fax. Ve chvíli, kdy v operační místnosti MPDK není přítomna dozorčí služba, není toto telefonní číslo obsluhováno a není přepojeno do mobilního telefonu realizační hlídky. Dojde tedy následně k tomu, že se občan nedovolá. Abychom mohli vyhovět všem oznamovatelům, používejte prosím pro svá oznámení (taková, která nesnesou odkladu) pouze následující telefonní čísla Městské policie Dvůr Králové nad Labem: Telefon: (číslo přesměrováno i do mobilu) GSM (mobil): Jako eventualitu pro podání oznámení, které snese odklad, můžete použít například ové spojení: nebo pište na adresu: MPDK Městská policie, Rooseveltova 749, Dvůr Králové nad Labem. Výběr z činnosti MPDK Za měsíc červenec uložili strážníci MPDK pokuty za překročení nejvyšší povolené rychlosti v hodnotě cca ,- Kč. I přesto, že používáme upozorňující dopravní značky, k překračování rychlosti stále dochází. Téměř pravidelně zasahují strážníci proti opilcům, jejich počínání ve většině případů končí na Protialkoholní záchytné stanici (PAZS) v Hradci Králové nebo Pardubicích a následně u správního orgánu. Neurvalí, sprostí, páchnoucí, často pokálení, i tací jsou klienti MPDK. Nadále se zabýváme myšlenkou na zpoplatnění převozu na PAZS. MPDK již tradičně asistovala při průběhu společenské události Lidová řemesla Kohoutov Na základě veřejnoprávní smlouvy zde vykonávali svou pravomoc čtyři strážníci. Koncepce prevence kriminality SRPEN 2009 V měsíci srpnu dokončila komise prevence kriminality práci na dokumentu nazvaném Koncepce prevence kriminality. Tento dokument je základní platformou tvorby preventivní politiky města Dvůr Králové nad Labem. Obsahuje základní terminologii prevence kriminality, stručnou charakteristiku města, různé analýzy, např. SWOT analýzu, analýzu kriminality a další. Obsahuje rovněž nástin vývoje prevence kriminality, východiska i cíle práce všech orgánů a organizací, které se na prevenci kriminality podílejí. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je i rejstřík subjektů participujících na prevenci kriminality. Rád bych touto cestou požádal zástupce dalších neziskových organizací, zájmových sdružení, spolků, klubů, kroužků apod., které svou činností přispívají k prevenci kriminality anebo se chtějí na preventivních činnostech podílet ( a nejsou registrováni např. na odboru ŠKS MěÚ ), aby údaje o sobě a svých aktivitách poskytli komisi prevence kriminality, nejlépe na ovou adresu: Děkujeme. Dobrá rada nad zlato Jste-li na koupališti (a nejen tam), nespoléhejte prosím na to, že vaše osobní věci, úhledně poskládané na dece, snad hlídá soused ležící nedaleko vás, tak jak to bývalo dříve samozřejmostí. Když už na koupaliště vyrazíte, neberte s sebou cenné věci, nenechávejte nic ležet bez dozoru a buďte obezřetní. Často se stává, že děti školou povinné, trestně neodpovědné, jsou těmi zloději, kteří vám způsobí škodu a zkazí pohodu. Vstm. Jindřich Hauke, určený strážník strana 4

5 SRPEN 2009 Noviny královédvorské radnice Pátkové, Robinsoni, Námořníci a Piráti v údolí Dolní Sejfy Foto: ZŠ Podharť Robinson by to nezvládl lépe Stává se už tradicí, že učitelé ZŠ Podharť připravují pro děti z prvního stupně letní tábor se zaměřením na turistiku, sport a angličtinu. Ani letošní rok nebyl výjimkou. V duchu knihy Robinson Crusoe prožily děti týden plný dobrodružství a legrace v Krkonoších, v údolí Dolní Sejfy. Bohatý program nedal nikomu prostor k nudě a lenošení. Naopak, děti musely použít své dovednosti, zručnost, ale i ochotu pomoci druhému. Pracovat v týmu nebylo pro některé jednoduché, stejně tak postarat se sám o sebe jako Robinson. Všichni ale dali dohromady výbornou partu, na kterou se opět těšíme příští prázdniny. O tom, co všechno děti zažily, vás poinformují samy....jen co jsme rozlepili oči, uviděli jsme rozcuchaného pana učitele křičícího: Budíček, a šli jsme na rozcvičku, kluci měli jenom kraťasy a holky měly i trička...další den jsme vyráběli srnu z klacku a sena...také jsme sbírali ovoce v blízkém lese, ale museli jsme dávat pozor na predátory ( naši učitelé ).....zdrcující byla túra na kozí farmu, jelikož pan učitel věřil svému instinktu a nakonec ty více zdatné dovedl k cíli....moc se nám tu líbilo a těšíme se na další rok. Pátkové, Robinsoni, Námořníci a Piráti INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 9.TŘÍD ZŠ Ve dnech 8. října a 9. října 2009 se v prostorách Národního domu v Trutnově uskuteční prezentační akce středních škol pod názvem PRO FUTURO VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL REGIONU KRKONOŠE. Záštitu nad přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, a pan PhDr. Jiří Nosek, radní kraje s gescí za oblast školství a kultury. Akce se koná s finanční podporou Královéhradeckého kraje. Na výstavu je přihlášeno více než 30 vystavovatelů a dohodou se základními školami bude organizována doprava žáků 9. tříd z regionu. Partnery akce jsou Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Jednatelství Náchod, Svazek měst a obcí Krkonoše a Svazek obcí Východní Krkonoše, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanovská ulice, Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec a Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Generálním sponzorem je Česká spořitelna OP Náchod. Cílem akce je poskytnout žákům 9. tříd a jejich rodičům informace o nabídce oborové struktury všech typů středních škol. Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti ve čtvrtek 8. října od 13 do 17 hodin, v pátek 9. října 2009 od 8 do 17 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný! Marcela Štěpánková Mateřské centrum Žirafa srdečně zve všechny své malé i velké příznivce na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 15.září 2009 od 9 hodin. Připomínáme, že centrum najdete v nových prostorách na náměstí vedle Staré radnice. Přijďte novou Žirafu určitě navštívit!!! Bližší info na nebo tel Oslavy v SPMP ČR - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, okresní organizace Trutnov V tomto roce oslaví Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., výročí 40 let od svého založení dne v Olomouci. I naše okresní organizace SPMP se může pyšnit jedním jubileem v říjnu tohoto roku ostaví své osmnácté narozeniny. A čím se může organizace, která se snaží o zlepšení podmínek života občanů s mentálním postižením, žijících v rodinách i v péči sociálních a vzdělávacích zařízeních, za svou dosavadní činnost pochlubit? Je toho opravdu mnoho. Do letošního roku vstoupila naše okresní organizace s nejširší členskou základnou od svého vzniku. K dnešnímu datu sdružuje 153 aktivních členů. Už několik let úzce spolupracuje s trutnovským Stacionářem pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, královédvorskou Základní školou a Praktickou školou, s Barevnými domky Hajnice i dalšími organizacemi. Tento rok stihla pro své členy i ostatní zájemce připravit únorový výlet do akvacentra v Hradci Králové, zorganizovala velice úspěšnou výstavu fotografií klientů trutnovského Stacionáře, s Diakonií ČCE Dvůr Králové se spolupodílela na přípravě a organizaci šestého společenského plesu v Zábavním centru Zálabí, pro dvacet zájemců připravila předvelikonoční víkendový pobyt na Mostku, zorganizovala již tradiční dub- nový výlet do hlavního města na koncert pořádaný nadací Nova Chceme žít s vámi, pomáhala s přípravou oslav pálení čarodějnic v Barevných domcích Hajnice, v květnu zorganizovala pro trutnovský Oranžový dům a klienty z Hajnice prodloužený víkendový pobyt na Thámových boudách ve Velké Úpě. Na začátku prázdnin se skupina osmi našich členů vydala podpořit pokus o překonání rekordu ve výstupu handicapovaných lidí k prameni Labe, který pořádala novopacká organizace Sportem proti barierám Český ráj. V době letních prázdnin pořádala již tradiční čtrnáctidenní sportovně relaxační pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem pro bezmála devadesát rekreantů z řad lidí s mentálním postižením z celé republiky. Na sklonku letních prázdnin se bude podílet na organizaci havlovického Pohádkového lesa a zábavného odpoledne, v září bude následovat týdenní rehabilitační pobyt pro klienty Barevných domků v Lužance, trutnovský turnaj v bowlingu, tradiční říjnová Magická drakiáda na Zvičině, podzimní návštěva královéhradeckého akvacentra, v listopadu velký celorepublikový turnaj ve stolním tenise ve Dvoře Králové, halloweenská taneční zábava na Zálabí a prosincový víkendový pobyt strávený v předvánoční Praze. No, co myslíte, že se nemusí naše téměř plnoletá organizace na poli podpory znevýhodněných spoluobčanů stydět? Bc. Jitka Punnerová, předseda OV SPMP Myslete na svoji budoucnost - nebojte se vzdělávat PRO BONO PUBLICO, o.p.s., nám. T. G. Masaryka 40 (vchod z ulice Komenského), Dvůr Králové nad Labem nabízí vzdělávání v rekvalifikačních kurzech: - Účetnictví a daňová evidence 170 vyučovacích hodin - Personalistika a mzdové účetnictví 220 vyučovacích hodin - Základy podnikání určeno pro osoby, které budou pracovat jako OSVČ 120 vyučovacích hodin - Sekretář/sekretářka v rozsahu 145 vyučovacích hodin - Obsluha motorových řetězových pil a křovinořezů 40 vyučovacích hodin (V případě ukončení platnosti průkazu nabízíme proškolení v rozsahu 8 hod.) Úspěšní absolventi kurzů obdrží osvědčení s celostátní platností. Více informací: Lehečková, tel.č , , strana 5

6 PLACENÁ INZERCE

7 Pravidla pro inzerci v Novinách královédvorské radnice Náklad: ks Cena: zdarma Termín vydání: konec daného měsíce, začátek následujícího Termín podání inzerce: do termínu uzávěrky (14. den v měsíci) Zadání inzerátu: písemná objednávka (možné i faxem a em) + inzerát v digitální podobě (CD, ) ve formátu cdr, pdf, jpg. Formát novin: A4-210 x 297 mm, dvoubarevný tisk; Tiskový formát: 180 x 267 mm Šířka 1 sloupce: 56 mm; mezera mezi sloupci: 6 mm Řádková inzerce Standardní písmo: 1 znak - 2 Kč Tučné písmo: 1 znak 2,60 Kč Plošná inzerce 1 cm 2 : 35 Kč; min. 20 cm 2 Plošné slevy Název Plocha (cm 2 ) Rozměr (mm) Cena (Kč) Modul 1 1 strana (480) 180 x Modul 2 1/2 strany (240) 180 x 133, Modul 3 1/3 strany (160) 180 x * Velikost inzerátu je dána šířkou sloupců a velikostí stránky. Vložený list Četnost Sleva (%) 10 a více 20 balení novin do folie jednotlivě + vkládání přílohy k novinám 2,75 Kč/ks ,- Kč vkládání přílohy do novin libovolná strana: ,77 Kč/ks 5.390,- Kč 3 5 vkládání přílohy do novin konkrétní strana: 1,21 Kč/ks 8.470,- Kč ostatní dle ceníku tiskárny K cenám bude připočítán rozdíl poštovného. Od jsme plátci DPH. Nový ceník od Množstevní slevy Příplatky: 20 % za grafické zpracování inzerátu 5% za výměnu inzerátu v průběhu opakované inzerce Redakční rada si vyhrazuje právo výběru uveřejněných inzerátů! Bližší informace: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, telefon: , fax: , PLACENÁ INZERCE

8 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2009 Tento snímek je velice snadné uhodnout. Bedlivý čtenář zde najde na pravé straně částečnou nápovědu. Levá strana je obtížnější a neposkytuje již žádný záchytný bod, spíše klame, přesto se objevuje na mnoha dochovaných snímcích sbírky Vlastimila Geislera, které Vám dají správnou odpověď. Díky jemu a sběratelské aktivitě Přátel se Vám jistě podaří nalézt správnou odpověď. Pavel Janoušek Souhlasím se Jméno:...Příjmení:... zveřejněním v případě výhry: Ulice, č. domu:...tel.:... ANO NE Soutěž Znáte své město pokračuje snímkem z našeho města. Do volného řádku napište odpověď na otázku, kterou naleznete v článku.... Pro ty z vás, kteří rádi soutěží, jsou připraveny pěkné ceny. Jak je získat? Odpovědi na otázky s vyplněnou kolonkou jméno, příjmení, ulice vystřihněte a vhoďte do osudí v městském informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. V NKR 7 se těšte na pěkné ceny. Losování soutěže NKR 8 proběhne M. Záruba, oddělení informatiky Řešení z NKR 7 - Jednalo se o mateřskou školu v ulici Drtinova - U andělíčků. Výherci z NKR 7: 1. místo - Jana Hlavatá, nábřeží Benešovo místo - Petra Samková, Zálesí 2 3. místo - Jiří Vavroušek, Zborovská 2242 Noví občánci města V červnu 2009 se narodilo v našem městě 14 občánků - 8 chlapců a 6 děvčat. Jana Náhlovská, evidence obyvatel Uveřejnění na přání: Dne se rodičům Jitce a Martinovi Strunovým narodila dcera Nikola. Sňatky: V měsíci červenci bylo uzavřeno ve Dvoře Králové nad Labem 10 sňatků a na zámku Kuks bylo uzavřeno 8 sňatků. Úmrtí: Ve dnech (čtvrtek a pátek) bude kancelář matriky uzavřena z důvodu konzultačních dnů v Praze. Děkujeme za pochopení. V měsíci červenci zemřelo ve Dvoře Králové nad Labem 21 lidí, z toho bylo 9 dvorských občanů, 4 muži a 5 žen. Simona Vykouřilová, matrika Vzpomínka Výhru je možné si vyzvednout v Městském informačním centru Dne to bude rok, kdy skonal náš tatínek, pan Josef Malý. S úctou a láskou vzpomínáme. Dcery Eva a Helena Společenská rubrika Členové komise pro občanské záležitosti navštívili při životních jubileích v červenci 15 občanů s gratulací a kytičkou. Ve stejném období oslavilo 6 manželských párů stříbrnou svatbu a 2 manželské páry zlatou svatbu. Lenka Štípková, DiS., předsedkyně KPOZ od 19 hodin pořádaly Barevné domky Hajnice ve sportovním areálu Hajnice benefiční koncert. Zahrály kapely ARGEMA s přdkapelou NETŘESK. Výtěžek z této akce poputuje na vybavení relaxační místnosti pro klienty. Děkujeme všem návštěvníkům. Areál Domova sv. Josefa ožil letními hosty /Žireč-4. srpen/ Příjemné prostředí, milá setkání a pestrý kulturní program po celé odpoledne tak by se daly charakterizovat tradiční Svatoanenské zahradní slavnosti aneb slavnosti bez bariér v Domově sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové, doposud stále jediného lůžkového zdravotnického a sociálního zařízení v ČR pro lidi nemocné roztroušenou sklerózou. Již poosmé bylo snahou propojit při této příležitosti svět zdravých a hendikepovaných. Na konci tohoto maratonu, jakým bezesporu příprava takovéto akce je, byla snaha ještě více zpříjemnit už tak hezké prostředí imobilním chráněncům. Za peníze takto získané se plánují nákupy mechanických vozíků a zařízení pro příjem digitálního signálu. Program samotný začal ve 13 hodin slavnostní mší svatou za účasti královéhradeckého biskupa Mons.ThLic. Dominika Duky OP a ostatních kněží a jáhnů. Program duchovní a vážné hudby pokračoval v kostele alternativní hudbou kapely Cizí slova, s písněmi gotiky, renesance a baroka přijelo hudební sdružení Muzica per gaudium z České Skalice. Zpěv v podání Pavly Klepeštové, studentky pardubické konzervatoře, zazněl v doprovodu varhan Jakuba Stratílka, závěr kostelní scény patřil tradičně prof. Václavu Uhlířovi, který rozezněl nově opravenou starodávnou zvonkohru, střídavě na varhany a zvonkohru zahrál Vít Havlíček. Kulturní program na scéně v parku zahájil Pavel Dobeš s Tomášem Kotrbou, vystřídala je parta pařících staříků Nový Paka, následovala regionální artrocková skupina Marolija a severočeští Stráníci s Mírou Ošancem. Nádvoří patřilo převážně dětským divákům. Maloval tam pro ně pohádku Boris Šlechta, s loutkami na rozkládacím paravánu zahrála pohádku Jarka Holasová, s bohatou scénou i kostýmy zatančila skupina moderního tance Angeles dance group, hodně fanoušků čekalo na mladého imitátora Petra Jablonského. V zámeckém parku probíhal jarmark lidových řemesel a chráněných dílen, o prohlídku areálu Domova projevilo zájem asi 60 lidí. Doprovodným programem byly i projížďky na ponících a výcvik psů, pro nejmenší děti připravilo zábavu Mateřské centrum Žirafa ze Dvora Králové. Vydařená akce, jež vynesla největšímu ze středisek Oblastní charity Červený Kostelec asi 110 tis. Kč, by se neobešla bez laskavé podpory sponzorů, Královéhradeckého kraje a města Dvůr Králové nad Labem. Nadace Divoké husy navíc ještě podpoří výtěžek akce částkou Kč. Děkujeme. Jitka Holcová, fundraising a P.R. Domov sv. Josefa strana 8

9 SRPEN 2009 Práce přátel pokračuje Ani letošní rozmarné léto práci Přátel, v období okurkové sezony, nepřerušilo. Opět se hlásí další spolupracovníci, kteří rozšiřují Geislerovu sbírku fotografií a někdy darují i trojrozměrné předměty. Ty budou předány muzeu. Také kronika města z roku 2007 konečně dospěla k tomu, že byla otištěna a po provedené vazbě bude předána představitelům našeho města. Konečně se jí dostane podoby hodné těch, kdo na ní spolupracovali. Poděkování patří současné radě města, letopisecké komisi a Okresnímu státnímu archivu v Trutnově, odkud se jí dostávalo stálé podpory. PODHARŤ DĚTEM I DOSPĚLÝM PAVEL JANOUŠEK VODNÍK DVORÁČEK HISTORIE PODHARTĚ STOLOVÁ SPOLEČNOST CVRNDORF Jak jste již byli kuse informováni, dojde v krátké době v knihtiskárně Elli print k vytištění knihy o bývalé České Podharti. Čtenářům se nabízí pohled do historie tohoto severního předměstí, dále vás seznámí s bývalou společností Obec Cvrndorf, která se podílela na mnoha městu prospěšných akcích. Knížka rovněž popisuje, kolika významnými stavbami se Podharť podílela na dění celého města. Část knížky je věnována pohádkám autora a je záměrně věnována nej- mladší generaci, která by měla být za několik let, pokračovatelem místní vlastivědné práce. Zvlášť potěšitelné je to, že obrázky k pohádkám malovaly děti podharťské školy pod vedením paní Hany Pfeiferové. Knížka bude vydána v omezeném nákladu pěti set výtisků, s dobovými fotografiemi a za přijatelnou cenu. Dále bych vás, milí spoluobčané, rád seznámil s tím, že mnou vydaná knížka Zmizelé Čechy - Dvůr Králové nad Labem byla v počtu více jak 1700 kusů téměř prodána. Její vydání zviditelnilo naše město a přitom, na rozdíl od předešlých výtisků, nestála městskou pokladnu ani korunu. Se souhlasem městského úřadu nyní pracuji spolu s panem Arnoštem Jägerem na vydání další knihy, která by mohla nést název Město dříve a nyní. Vycházíme tím vstříc hlavně mladším spoluobčanům, kteří se již těžko ve starých lokalitách orientují. Budou tedy vedle sebe staré fotografie z minulosti a nové z přibližně stejných míst. Chtěli bychom tím dokázat, že je nám Geislerova sbírka stále blízká a naplnit tak jeho odkaz. Plným právem si to zasloužil. Mezi spolupracovníky z řad Přátel se zařadila paní Milada Picková z pečovatelského domu v ulici Elišky Krásnohorské. Muzeu věnovala průkazku ke vstupu do tehdejší Junkersovy továrny a dvě fotografie do sbírky. Paní Gschwenderová Jana, rovněž z ulice Elišky Krásnohorské, zapůjčila dvanáct fotografií námi tolik žádané oblasti pod nádražím. Budou jí vráceny. Pan Oldřich Kaisr z ulice Čelakovského vyhověl mému přání a zapůjčil své kresby města. S díky vráceno. V jednání je objevené a dlouho hledané album pana Svobody, letitého pracovníka vlastivědného kroužku z let O této vzácné sbírce budete podrobněji informováni v některém dalším vydání Novin královédvorské radnice. Také Vám, vážení spoluobčané, děkuji za blahopřání k mému ocenění Osobností města, potěšila mne a děkuji. Pavel Janoušek Noviny královédvorské radnice Večerní safari jedinečný zážitek v ZOO Dvůr Králové Chcete se vydat do Afriky, aniž překročíte hranice naší republiky? Chcete cestovat mezi stády zvířat, zblízka obdivovat právě narozená mláďata? Pak vám nezbývá než navštívit ZOO Dvůr Králové. Zdejší safari slaví letos 20. výročí. Možnost pozorovat stáda afrických kopytníků na rozlehlých planinách je ojedinělým zážitkem, který nemá v regionu střední Evropy obdoby. Kouzlu opravdové Afriky podlehnou návštěvníci, kteří se vydají na večerní safari. V zapadajícím slunci ztrácejí zvířata ostych a pohybují se doslova na dosah. Africké safari za dobu své existence navštívily miliony návštěvníků. Ve dne trvá komentovaná projížďka zoo s volně se pohybujícími stády zvířat kolem 20 minut, ovšem právě při večerním safari si milovníci zvířat a dobrodružství přijdou na své. Safaribus se zkušeným průvodcem projíždí zoo po delší trase skoro hodinu a zájemci uvidí přes 500 zvířat. Z otevřené paluby návštěvníci pozorují nosorožce, zebry, žirafy, velbloudy a různé antilopy, nechybí setkání se lvy a gepardy, číhajícími v šeru nadcházející noci. Večerní safari nabízí ZOO Dvůr Králové jako jediná v Evropě. Projížďka po setmění navozuje pocit skutečné africké přírody. Zoo tak nabízí nejlevnější výlet do Afriky. ZOO Dvůr Králové provozuje večerní safari během července a srpna denně, v září v pátek a v sobotu. Safaribusy odjíždějí v pravidelných intervalech od do hodin od večerního vchodu. Průvodce komentuje jízdu v češtině, průvodce v cizím jazyce se nabízí pouze pro mimořádné jízdy. Na Novém Světě se pořád něco děje V Kynologickém klubu Nový Svět se stále děje něco nového. Pokud pomineme pravidelné tréninky v agility, v poslušnosti nebo ve sportovní kynologii, tak jsme letos měli možnost několikrát se zúčastnit tréninků v obedience (škola poslušnosti tak trochu jinak), vyzkoušet si coursing (lovení střapce a la chrti) či se zúčastnit akcí pro veřejnost (vycházky s útuláky či pochod za buřtem) nebo využít jiných soustředění a teď v létě i táborů. Nezahálíme ani na poli závodním. Uspořádali jsme neoficiální agility závody Novosvětské hopsinky, závody v poslušnosti dle řádu KJ Brno O novosvětský pohár a II. ročník agility závodů Otevřené mistrovství vých. Čech v agility. Nezapomínáme ani na absolutní začátečníky, kterým byly pro změnu určeny Školičkovské závody v psí všestrannosti. Už se toho v letošním roce událo hodně a to nás ještě spousta dalších zajímavých akcí teprve čeká (určitě se mrkněte na www. novy-svet.ic.cz). Náš kynologický klub je otevřený všem páníčkům a jejich pejskům bez ohledu na velikost či stáří. A vůbec se nemusíte ostýchat, pokud Váš nezbedník nic neumí. Všichni jsme někdy začínali, a jsme tady právě proto, abychom Vám s výcvikem pomohli. Většina pejsků prochází nejprve školkami a školičkami, které jsou určeny především pro štěňátka, ale i pro úplné začátečníky mohou být přínosem. Také už dávno neplatí, že na cvičák chodí jen vlčáci nebo border kolie, šikovní jsou všichni pejsci i ti úplně nejmenší. A právě pro ně máme připravenou Školičku malých a společenských plemen, jejíž další výcvikový kurz začíná již 1. září Takže páníčkové, seberte odvahu, pejskové, ocásky vzhůru a přijďte mezi nás! A pokud ještě váháte, tak se podívejte na stránky Klubu sportovně vedených malých psů - MINIMAXIPES (www. minimaxipes.cz), kde najdete nejen pozvánku do školičky a kroniku dvou letošních kurzů, ale i spoustu inspirace pro aktivní život s těmi nejmenšími psíky. Hana Böhmová Sportovně vedení i malí psi strana 9

10 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2009 SLEVA na KURZY ANGLIČTINY pro čtenáře Městské knihovny Slavoj Rádi bychom vás upozornili na slevu v hodnotě 200 Kč pro čtenáře Městské knihovny Slavoj. Mohou ji uplatnit všichni nově příchozí zájemci o naše odpolední kurzy angličtiny English for Everyone po předložení platného čtenářského průkazu. V případě zájmu o kurz pro děti nabízíme slevu 100 Kč pro malé čtenáře. Více informací najdete na nebo volejte na Těšíme se na vás. Mgr. Martin Kučera Kde končí svět? Sedmý ročník celostátního projektu Klubu dětských knihoven SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), poeticky nazvaný Kde končí svět, nese tentokrát podtitul Jakou barvu má svět?. Městská knihovna Slavoj se do tohoto projektu zapojí v letošním roce již popáté. Možná si vzpomenete na některé literární a výtvarné soutěže z předchozích let. V literární soutěži 2003 Tak to říkám já byl úkolem překlad libovolné básně z Rukopisu Královédvorského ze Peníze z norských fondů zaplatí rekonstrukci historického areálu v Žirči Díky prostředkům získaným z tzv. norských fondů Oblastní charita Červený Kostelec v příštím roce zrenovuje podstatnou část barokního areálu bývalého jezuitského sídla v Žirči nedaleko Dvora Králové nad Labem. V areálu, který čítá soubor několika historicky cenných budov včetně velkého okrasného parku, sídlí Domov sv. Josefa, který je jediným zařízením svého typu, kde najdou útočiště nevyléčitelně nemocní roztroušenou sklerózou. Účelem projektu na záchranu kulturního dědictví Domova sv. Josefa je zrenovovat část historického areálu nacházejícího se na břehu Labe, necelé 4 km od barokního hospitálu Kuks, známého díky Braunovým sochám nebo barokní lékárně. Díky projektu bude možné již koncem roku 2010 navštívit nově zrenovované křídlo bývalého pivovaru, který bude výhledově sloužit pro další pacienty s roztroušenou sklerózou. Do nového hávu se obleče rovněž přilehlý kostel Sv. Anny a renovace se dočkají i vzácné objekty zahradní architektury v parku, především secesní zahradní altán a květinové loubí. Zároveň bude zrekonstruováno oplocení kolem celého parku a drobné řemeslně cenné plůtky před kostelem. Cílem renovace areálu je uchovat významnou barokní památku a otevřít areál k setkávání zdravotně handicapovaných s nejširší veřejností. Mgr. Dominik Melichar staročeštiny do jazyka 3. tisíciletí. Ve výtvarné soutěži Hlas minulosti v témže roce kreslili soutěžící ilustrace ke královédvorským pověstem. Nejlepší výkresy z této soutěže byly použity a vydány v knize Pověsti Královédvorska, kterou Městská knihovna Slavoj vydala v roce Soutěžící minulého ročníku, nazvaného Cesta tam a zase zpátky, moje cesta do pohádky, malovali pohlednici místa, které se jim zdálo být jako stvořené pro pohádku. Výherci byli za své výkresy odměněni certifikátem a věcnou cenou na vernisáži výstavy Architektura očima dětí v květnu Tentokrát nabízíme opět dvě soutěžní oblasti: Oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní téma Mají slova barvu? Nespokojíme se s jednoslovnou odpovědí ANO, NE, ale svůj názor vyjádřete formou volného literárního útvaru o rozsahu do dvou stran formátu A4. Soutěž je určena pro žáky základních škol a studenty středních škol. Oblast výtvarných soutěží téma Snění v barvách. Každý z nás má svůj sen, ať více, či méně reálného rázu a různé podoby. Uskutečněte si svůj barevný sen prostřednictvím výkresu libovolného formátu nebo trojrozměrného objektu, vyrobeného z papíru, dřeva, keramiky apod. Soutěž je určena pro děti z mateřských škol a žáky základních škol. Uzávěrka soutěže je 30. října. Do tohoto termínu je možné odevzdat soutěžní práce v dětském oddělení Městské knihovny Slavoj. Literární práce lze zaslat také elektronickou poštou na adresu Vyhlášení výsledků a slavnostní vyhodnocení proběhne v sobotu 28. listopadu 2009 v rámci Dne pro dětskou knihu. Marta Staníková, ředitelka Městské knihovny Slavoj Provoz Literární čajovny od září 2009 Od června tohoto roku byla Literární čajovna rozšířena o internetovou kavárnu, která kromě přístupu na internet nabízela i drobné občerstvení v podobě teplých a studených nápojů. V průběhu letních prázdnin byl navýšen počet provozních hodin, zájemci tedy měli možnost navštívit Literární čajovnu Slavoj sedm dní v týdnu. S koncem prázdnin se mění otvírací doba čajovny, vracíme se opět do starých kolejí. Posedět s přáteli nebo si přečíst zajímavou knížku u šálku dobrého čaje můžete od pondělí do pátku, kromě čtvrtka, od 12:00 do 19:00 hodin. Co Vám nabídneme? Součástí nápojového lístku, kromě již zavedených sypaných čajů, zůstává letní nabídka obohacená o kávu a různé studené nápoje. Od září se můžete těšit také na obnovení ochutnávky čajů, která bude probíhat vždy v pátek.bude na vás čekat nejen klasická sorta čajů, ale i netradičně připravované čaje (Pu-er, Rooibos, Yogi a jiné). Neváhejte a přijďte ochutnat. Martin Palaščak strana 10

11 SRPEN 2009 Noviny královédvorské radnice Jana Vepřeková opět vicemistryní světa v plachtění! Na Mistrovství světa žen v plachtění vybojovala Jana Vepřeková z Aeroklubu Dvůr Králové titul vicemistryně světa a stříbrnou medaili ve standardní třídě (7601 bodů). Zároveň byla jedním z pilířů osmičlenného reprezentačního týmu žen, který získal titul vicemistryň světa v soutěži družstev na 5. MS v bezmotorovém létání. To se konalo od 28. července do 8. srpna v maďarském Szegedu. Během devíti letových dnů se Jana Vepřeková postavila třikrát na stupně vítězů za první místo v jednotlivých disciplinách. Výtečně zalétala i v posledním dni soutěže, což jí v konečném hodnocení vyneslo stříbrnou příčku, na niž ve finále dolétla z předtím třetího místa. V klubové třídě získala stříbro a titul vicemistryně světa Dana Nováková (7772 bodů), bronzová je po skvělém finále v poslední disciplině Hana Vokřínková (7713 b.). Další umístění českých závodnic. Klubová třída: Pavlína Horáčková 14. místo (6258 b.) Standardní třída: Eva Černá 10. místo (6721 b.) 15m třída: Alena Netušilová 4. místo (7681 b.) Lenka Kuthanová 9. místo (6718 b.) Jana Trešlová 14. místo (6391 b.) Titul vicemistryň světa ve družstvech patří osmičlennému týmu ve složení Černá (Aeroklub Příbram), Horáčková (Ak Šumperk), Kuthanová (Ak České Budějovice), Nováková (Ak Ústí nad Orlicí), Trešlová (Ak Raná), Vepřeková (Ak Dvůr Králové), Vokřínková (Ak Hodkovice nad Mohelkou). České pilotky patří v bezmotorovém létání ke světové špičce. To potvrzují i předešlé šampionáty: 2. MS v plachtění žen (ČR, Jihlava, ) se stala mistryní světa Alena Netušilová, na 3. MS vybojovaly zlaté medaile a mistrovské tituly Jana Vepřeková a Hana Vokřínková (Německo, Klix, ), ze 4. MS přivezla titul vicemistryně světa Jana Vepřeková (Francie, Romorantin, ). Výsledky 5. MS v plachtění žen, Szeged 2009: Klubová třída: 1. Hurlin Nathalie France (7793 b.) 2. Nováková Dana Česká republika (7772 b.) 3. Vokřínková Hana Česká republika (7713 b.) Standardní třída: 1. Kussbach Sue Německo (7614 b.) 2. Vepřeková Jana Česká republika (7601 b.) 3. Schaich Cornelia Německo (7555 b.) 15m třída: 1. Schödel Susanne Německo (7955 b.) 2. Senne Katrin Německo (7951 b.) 3. Abadie Berard Marilyne Francie ASG (7882 b.) Eva Maixnerová Dalibor Kvasnička vicemistrem ČR! NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 7000výtisků. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Grafická úprava: Martin Záruba Redační rada: Mgr. Vasil Biben, Pavel Kraus, Mgr. Edita Vaňková Skvělého 2. místa dosáhl na oficiálním mistrovství ČR v silniční cyklistice Masters Dalibor Kvasnička z oddílu Carla Dvůr Králové. Byl to skvělý vrchol letošní sezony. Jak dlouho se už věnujete silniční cyklistice na závodní úrovni v extralize Masters? Je to už má 15. sezona. V letošním roce jsem se vrátil a znovu trénuji pod křídly oddílu Carla Dvůr Králové. Závod se jel v kopcovitém terénu, jak se pro vás vyvíjel? Vše se rozhodovalo v samém konci, v závěrečném finiši šestičlenné skupiny, kdy se mi podařilo přespurtovat ostatní závodníky. A jak jste se na tento vrcholný závod sezony připravoval? Připravoval jsem se klasickým způsobem, v rámci zimní přípravy jsem se věnoval běžeckému lyžování, na jaře jsem absolvoval soustředění na Mallorce a v květnu už potom začala závodní sezona, což obnáší především pravidelné víkendové akce. V oddíle Carla máme dobré zázemí a pro přípravu velmi dobré podmínky. Je to váš nejvýraznější úspěch na sportovním poli? V rámci ČR určitě ano, krom toho jsem byl 8. na mistrovství Evropy 2007 a také jsem přivezl kompletní sadu medailí ze Světových her v Barceloně v roce Řada lidí si před televizními obrazovkami letos určitě užila i nejslavnější cyklistický závod Tour de France. Cyklisté z profesionálních stájí najedou ročně tisíce kilometrů. Kolik km najedete v přípravě na sezonu vy? Odhaduji to na km, samozřejmě je vhodné se v rámci přípravy věnovat i jiným sportům. A máte v cyklistice ještě nějaké další cíle? Závodím už tolik let, že bych se rád začal intenzivněji věnovat přípravě mladých cyklistických nadějí. Své zkušenosti bych rád zužitkoval a předal mladé generaci závodníků. Tomáš Procházka Fotbalová sezona se rozjela Fotbalisté mají za sebou úvodní kola svých soutěží a zatím si vedou střídavě úspěšně. A mužstvo rozhodně mohlo získat více, než jsou dosavadní čtyři body. V Nové Pace ztratilo v závěru vítězství, když na gól Standy Ježka dokázali domácí odpovědět. V Letohradě zase mohutně dotahoval Dvůr, vsítit branku vedoucímu týmu soutěže se ale přes velmi kvalitní výkon nepodařilo. Hlavně že se ale vyhrálo doma. Pod Hankovým domem totiž svěřenci Miloše Dvořáka zdolali Dobrovici 2:0 i díky trefám Víta s Krulišem. Poslední srpnový víkend ještě čekal Dvoráky duel s rezervou Hradce Králové, ve středu 2. září ale už může vypuknout bitva roku. Ve druhém kole domácího poháru totiž naši fotbalisté přivítají prvoligový Slovan Liberec, účastníka Evropské ligy! Čtyři body hlásí z úvodních tří kol také rezerva mužů. Ta nejprve pod Hankovým domem porazila v derby gólem Urbana Jaroměř 1:0, pak získala cenný bod na půdě Lázní Bělohrad. Ve výborném světle se představili hlavně gólmani Viliam Ulrych a Jakub Vočka. Ani brankářské umění týmových opor ale nezažehnalo krutý debakl proti Dobrušce, které béčko podlehlo 0:6! A mládež? Starší dorost nejprve vyhrál v Jičíně 2:1 (Marks, Fejk), aby doma body nepotvrdil a ponechal je Rapidu Liberec (0:2). Mladší prohráli jak v Jičíně (0:1), tak i doma - 2:6 se Severočechy (Vondrouš 2). Poslední fakta patří dvorským žákům a jejich premiérám v sezoně Starší nestačili na Třebeš, prohráli na její půdě 2:5 (Janoušek, Machek), mladší dokázali remizovat 3:3 (Kazda 2, Maličký). Držme našim sportovcům palce v dalších bojích, do kterých se v září zapojí i ženy a přípravky. T. Otradovský ROZPIS ZÁPASŮ A - TÝMU a B-TÝMU 02/09 ST P Slovan Liberec 17:00 05/09 SO A Náchod-Deštné 17:00 06/09 NE B Kostelec n. O. 17:00 12/09 SO A Sokol Živanice 17:00 13/09 NE B Libčany 17:00 20/09 NE A Nový Bydžov 16:30 20/09 NE B Č. Kostelec 16:30 27/09 NE A SK Převýšov 10:15 27/09 NE B Kratonohy 16:30 04/10 NE A Horní Měcholupy 16:00 04/10 NE B Hořice v P. 16:00 11/10 NE A FC Velim 16:00 11/10 NE B Trutnov B 16:00 17/10 SO B Roudnice 15:30 18/10 NE A Jiskra Ústí n. O. 15:30 24/10 SO A FK Pardubice 10:15 25/10 NE B Třebechovice 14:30 31/10 SO B Chlumec n. C. 14:00 01/11 NE A Český Dub 14:00 08/11 NE B Jaroměř 14:00 08/11 NE A Pěnčín-Turnov 14:00 15/11 NE A AFK Chrudim 14:00 tučně označeny jsou zápasy doma Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ELLI print, spol. s r. o., náměstí T. G. Masaryka 86, Dvůr Králové nad Labem, Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 11

12 Noviny královédvorské radnice SRPEN 2009 V Žirči mají novou autobusovou čekárnu Foto: V. Šimek Práce na rekonstrukci komunikace v ulici Purkyňova Foto: M. Záruba Městské koupaliště před koncem prázdnin Foto: M. Záruba Jana Vepřeková (vlevo) na stupních vítězů Vystoupení Angeles Dance Group na tradičních Svatoanenskkých zahradních slavnostech VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU VLASTIVĚDNÉ ČTENÍ Zakoupit lze také v Městském informačním centru. Cena výtisku je 50 Kč Kromě jiného se dočtete například o výstavě ke 120. výročí narození Otto Gutfreunda, zajímavé statistice jmen Dvoráků nebo o Tešnovské přehradě. Nechybí pohled na uplynulé významné události, jako např. zvolení Mgr. Edity Vaňkové do funkce starostky města nebo ohlédnutí za 15. Dny R. A. Dvorského. V letošním roce před Vánocemi vyjde ještě jedno číslo Vlastivědného čtení. Dozvíte se v něm o novém královédvorském pivovaru Tambor, o historii pivovarnictví na Královédvorsku v 19. a 20. století, o tom kde a jak vařili své pivo královédvorští sousedé, o místních hospodách a další zajímavosti. strana 12

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015

3. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného 10.03.2015 Z/41/2015-3. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1.1. plnění úkolů

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř

Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459. Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Město Krásná Lípa 407 46 IČ 00 261 459 Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Zásady pro vydávání informačního půlměsíčníku Vikýř Vikýř je placeným informačním půlměsíčníkem pro občany města

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014

GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 GRANTOVÝ PROGRAM Podpora sociálních aktivit 1. výzva pro rok 2014 Tato výzva se řídí Zásadami pro poskytování grantů města Třeboň Kontakt na administrátora: Mgr. Alena Zárubová, tel: 384342164, alena.zarubova@mesto-trebon.cz

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru.

HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. HERNÍ ŘÁD webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru. I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže TOPseriál Vraždy v Midsomeru (dále Soutěž Topserial-Vraždy) o 40 časopisů TOP seriál Anglické

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Chlumec nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Staffordshire Bull Terier Clubu CZ a Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na IV. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Žádost o poskytnutí grantu (projekt)

Žádost o poskytnutí grantu (projekt) Strana 1 Vyhlášení Termín pro odevzdání žádostí 14. 5. 2012 8. 6. 2012 2012 Kampaň: Milionový grant sportovní Žádost o poskytnutí grantu (projekt) Název projektu: Žadatel: Požadavek od nadace: Agility

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti

Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015. Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení. Předmět činnosti rlr OBECNÍ ÚŘAD PSÁRY, Pražská 137, 25244 Psár Žádost o přidělení finančního příspěvku na rok 2015 Činnost sportovních oddílů, zájmových spolků a sdružení Předmět činnosti Sportovní činnost dětí i dospělých

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod

Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod Velikonoční soutěž v prodejnách aliance Můj obchod ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o osobní automobil Opel Corsa a dalších 49 cen (dále jen

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu

Žádost o dotaci je nutno podat ve lhůtě pro podání žádostí o dotaci, která je stanovena v Programu Metodický pokyn k podávání žádostí o dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Žádost o dotaci je nutno podat

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012)

- občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám se sídlem v Olomouci ZPRAVODAJ č. 16 (květen 2012) Vážení členové občanského sdružení ISIS, vážení přátelé! Přinášíme Vám informace důležité pro řádný chod

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Ceník služby Balík Do ruky

Ceník služby Balík Do ruky Ceník služby Balík Do ruky Balík Do ruky Přijde za Vámi, kam budete chtít. Předem se o tom dozvíte díky SMS nebo e mailu. Snadnější už to snad ani být nemůže. 1. Ceník základní Hmotnost do Cena bez DPH

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více