IX. Rozpočet projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IX. Rozpočet projektu"

Transkript

1 IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY ,00 7,74 0, Platy, odměny z dohod a pojistné Náklady na odborné zaměstna, v tom Platy Odměny z dohod (DPČ) Vývojáři nového e- learningového portálu Technici nového e- learningového portálu Experti IT pro export stávajících médií Expert na propagaci a publicitu Školitelé a pracovníci supportu uživatelů Expert pro multimediální uživatelský návod Expert v oblasti online a offline streamování + archivaci přednášek Experti v oblasti zpracování streamového materiálu Zpracovatelé e-learningových materiálů Účastníci snímaných přednášek Komunikátoři posilující feedback vzdělávacího procesu Expert dohlížející na technické dobudování přednáškového sálu A Expert pro přímou výuku na FMM Odměny z dohod (DPP) Příprava přednášek expertů z mimopartnerských organizací Přednášky expertů z mimopartnerských organizací Náklady na administrativní zaměstna, v tom Platy Odměny z dohod (DPČ) hodina 3 000,00 300, ,00 6,7 0,00 hodina 936,00 300, ,00,96 0,00 hodina 960,00 0, ,00,40 0,00 hodina 6,00 300, ,00,8 0,00 hodina 440,00 300, ,00 3,0 0, ,00 54,06 0, ,00 44,56 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 43,87 0,00 hodina 3,00 300, ,00 0,48 0,00 hodina 300,00 00, ,00 0,4 0,00 hodina 594,00 300, ,00,4 0,00 Počet kusů Cena kusu Náklad celkem % DPH hodina 60,00 300, ,00 3,39 0,00 hodina 79,00 300, ,00,66 0,00 hodina 7 00,00 00, ,00 0,03 0,00 hodina 340,00 300, ,00 4,89 0,00 Metodičtí pracovníci hodina 3 408,00 30, ,00 5,46 0,00 hodina 60,00 0, ,00,37 0, ,00 0,69 0,00 přednáška 300,00 300, ,00 0,63 0,00 přednáška 30,00 300, ,00 0,06 0,00 Autorské honoráře ,00 9,5 0, ,00 9,5 0,00 Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: Strana 30 z 50

2 Ekonom projektu na TUL hodina 080,00 50, ,00,88 0,00 Asistent koordinátora projektu TUL Manažer partnera - Cade Innovation Administrátor projektu hodina 080,00 00, ,00,5 0,00 Koordinátor projektu TUL hodina 900,00 30, ,00,94 0,00 Odměny z dohod (DPP) Ubytování v rámci České republiky osoba*noc 5,00 840, ,00 0,0 394,00 Stravné osoba*den 3 750,00 0,03 0,00 Stravné v rámci cest po České republice hodina 648,00 70, ,00, 0,00 hodina 684,00 30,00 040,00,48 0,00 Manažer partnera - DATABOX hodina 684,00 30,00 040,00,48 0,00 Autorské honoráře 0.0 Sociální pojištění, , ,80 3,88 0, Zdravotní pojištění, , ,0 4,80 0, FKSP 0.05 Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců) 0 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle 5-89 zákona 6/006 Sb.) 0.0 Služební cesty tuzemské 34 54,00 0,4 394, Cestovné (vč. provozu služebního auta) Cesty v rámci Liberce a Libereckého kraje 57 07,0,79 06,0 cesta 5 780,00 0, 0,00 cesta 48,00 60, ,00 0,05 0,00 Cesty po České republice cesta 8,00 450, ,00 0,06 0,00 Ubytování osoba*den 4 994,00 0,0 394,00 osoba*den 5,00 50, ,00 0,03 0,00 Nutné vedlejší výdaje,00 0,00 0,00 0,00 0, Služební cesty zahraniční 547,0, , Cestovné (vč. provozu služebního auta) Cestovné na zahraniční konferenci cesta 000,00 0,78 0,00 4, ,00 000,00 0,78 0,00 Ubytování osoba*den ,0 0, ,0 Ubytování v rámci zahraniční konfere Stravné v rámci zahraniční konfere 4,00 70, ,0 0, ,0 Stravné osoba*den ,00 0,35 0,00 4,00 500, ,00 0,35 0,00 Ostatní,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: Strana 3 z 50

3 03 ZAŘÍZENÍ ,8 3, , Nehmotný majetek do 60 tis. Kč Dlouhodobý nehmotný majetek MÍSTNÍ KANCELÁŘ ,8 7, , Spotřební zboží a provozní materiál Neinvestiční část 30 69,9 0, 4 900,9 Vybavení místnosti expertů na streamování - stoly Vybavení místnosti expertů na streamování - židle Vybavení místnosti expertů na streamování - skříně Spotřební kalářský materiál 0,00 0,00 0,00 Software Drobný hmotný majetek kus ,40 4, , ,, , Software kus 46 47,, , Software pro zpracování multimédií a streamového materiálu Ostatní Ostatní Počítačové sestavy pro zpracovatele e-learningového materiálu kus 3, , ,, , kus 0, , ,00, , Výdaje na opravy a údržbu měsíc Křížové financování 79 04,9 8, 88 50,9.0 Počítačové sestavy pro vývojáře nových e- learningových materiálů Knihy a odborné publikace kus,00 530,00 848,40 0, , Použitý drobný hmotný majetek Dobudování přednáškového sálu A pro streaming přednáškový sál kus 5, , ,00, ,00 kus Nájem zařízení, leasing Odpisy měsíc Investiční část ,00 8, ,00, , ,00 6, ,00 E-learningový server server, , ,00, ,00 kus 3,00 85, ,45 0,06 30,45 kus 3,00 6, ,84 0,04 98,84 kus 3, , ,00 0, 679,00 měsíc 07 00,00 0, ,00 kus 0,00 750, ,00 0, , Telefon, poštovné, fax měsíc 6,07 0,85 0,00 Režie na internet režie,00 6,07 6,07 0,85 0, Spotřeba vody, paliv a energie 84 30, 5,86 0,00 Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: Strana 3 z 50

4 Náklady na konfere/kurzy konfere 79 99,80 0,56 77, Audit audit, , ,95 0, , Publicita 494 6,60 3, , Spotřeba el. energie, vody, paliv, páry, plynu, úklid 05 NÁKUP SLUŽEB ,60, , Publikace/školící materiály/manuály 05.0 Odborné služby/studie a výzkum Export dat služba, , ,00 0,3 7 37,00 Instalace softwaru v přednáškovém sále A Vložné na konfere v rámci České republiky Vložné na zahraniční konferenci Podpora účastníků (stravné, ubytování?) Občerstvení účastníků workshopu 06.0 Stavební úpravy v rámci křížového financování 08 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ režie, , 84 30, 5,86 0,00 dokument,00 0,00 0,00 0,00 0,00 služba 6 404,00 0, ,00 služba,00 800,00 5 3,00 0, 43,00 9,00 680, ,80 0,3 87,80 4, , ,00 0, ,00 osoba 5 40,80 0,04 80,80 workshop 6,00 70, ,80 0,04 80, Jiné náklady 06 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0,00 0,00 0, Drobné stavební úpravy úprava 07 PŘÍMA PODPORA 0,00 0,00 0, Mzdové příspěvky osoba 07.0 Cestovné, ubytování a stravné osoba Doprovodné aktivity osoba ,55 3, ,55 Publicitní materiály kus 5,00 576,00 0 8,60 0,07 64,60 Propagační materiály kus 000,00 407, ,00 3, , Ostatní 09 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 09.0 Celkové způsobilé výdaje investiční 09.0 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 0 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0.0 Celkové nezpůsobilé výdaje investiční 0.0 Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU ,44 00, , ,00 8, , ,44 9, ,6 0,00 0,00 0, ,44 00, ,6 Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: Strana 33 z 50

5 .0 Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje.0 Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje 3 ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE.0 Celkem investiční výdaje ,00 8, ,00.0 Celkem neinvestiční výdaje ,44 9, ,6 PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM 0,00 0,00 0,00 4 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ 79 04,9 8, 88 50,9 Komentář k rozpočtu Projekt je zaměřen na vzdělávací činnost v rámci celoživotního vzdělávání; tudíž struktura nákladů vychází z předpokladu, že cca 7,7 % nákladů budou tvořit náklady osobní: 0. Odměny z dohod (DPČ): Průměrné pracovní nasazení na projektu se pohybuje mezi 5 až 30 hodin/měsíc. Průměrné výše měsíčního výdělku jsme stanovili na základě praxe TUL s ohledem na doporučení MŠMT pro stanovení mezd v projektech OP VK. Tyto mzdové náklady činí cca 54 % celkových nákladů projektu. Odměny z dohod (DPP): Projekt předpokládá omezené čerpání nákladů na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Bude se jednat o odborné přednášky expertů z mimopartnerských organizací. 0. V této položce jsou zahrnuty cestovní náklady (cestovné, ubytování, stravné, apod.). V rámci projektu uvažujeme o tuzemských služebních cestách, rovněž o zahraničních služebních cestách např. USA či Afrika (více na či kde budou prezentovány výsledky projektu, navázána další spolupráce, atd. Jedná se celkem o cca,8 % celkových nákladů projektu. 03. Hodnota zařízení je v projektu plánována na cca 3 % celkových uznatelných nákladů. Pořízen bude SW pro zpracování multimédií a streamového materiálu, počítačové sestavy. V rámci investiční části křížového financování bude nakoupen server a dobudována a vybavena přednášková místnost A (více viz Výběrová řízení a Přílohy č. 5, 6, 7, 8); v rámci neinvestiční části bude pořízen nábytek do kaláře expertů pro stream. 04. V této části rozpočtu jsou plánovány výdaje na spotřební a provozní materiál (především kalářské potřeby) a taktéž režijní náklady (výpočet dle schválené Metodiky TUL je uveden v Příloze č. 9). Podíl na celkových nákladech činí cca 7,5 %. 05. Tato položka nákladů v sobě zahrnuje především náklady na služby, tj. export dat a instalaci SW v přednáškovém sále A. Na celkových nákladech projektu se podílí z cca,0 %. Předpokládané zdroje financování v Kč Zdroj Náklady Procenta nákladů Celkové náklady projektu ,44 00,00 Soukromé spolufinancování 0,00 0,00 Přímé výnosy projektu 0,00 0,00 Veřejné spolufinancování z toho ze strukturálních fondů 98 05,58 85,00 z toho ze státního rozpočtu 5 606,86 5,00 Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: Strana 34 z 50

6 Rozpočet projektu podle aktivit Multimediální uživatelský návod - lekce pro e- learning Posílení Feedback vzdělávacího procesu - komunikace na úrovni garant-učitel-student a zpět Aktivita Náklady na aktivitu Procenta Vývoj nového e-learningového portálu 45 59,93,83 Provoz nového portálu ,93 5,85 Export stávajících medií 60 9,93 5,5 Školení a support uživatelů ,04 6, ,68 3,34 Online a offline streaming a archivace přednášek 5 687,56 9, ,96 5,88 Zpracování streamového materiálu ,99 7,9 Nové e-learningové materiály ,93 6,39 Dobudování A - přednáškový sál pro streaming ,35 9,87 Práce metodického týmu pro spolupráci s praxí 5 03,38 9,56 Přednášky expertů z praxe ,83 8,63 Rozpočet projektu podle subjektů Subjekt Podíl na nákladech Procenta Technická univerzita v Liberci 438 0,54 86,67 DATABOX s.r.o ,00 7,64 Cade Innovation s.r.o ,90 5,69 Harmonogram čerpání rozpočtu Pořadí žádosti o platbu Datum předložení žádosti o platbu Předpokládaná požadovaná částka , , , , , , , , , , , , Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: :59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: Strana 35 z 50

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Finanční část. Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Finanční část Březen 2012 Hradec Králové TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Všeobecné informace k rozpočtu projektu 2. Nepřímé náklady 3.

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Anotace tématu: V rámci tématu jsou podrobně popsány

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2. 25. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 FINANČNÍ ŘÍZENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 25. ledna 2011 Finanční řízení projektu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Věcná část výzvy III.Finanční řízení 2 I. Základní informace

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Doporučené pokyny pro žadatele k vyplňování projektové žádosti

Doporučené pokyny pro žadatele k vyplňování projektové žádosti Doporučené pokyny pro žadatele k vyplňování projektové žádosti Podpůrný dokument pro žadatele Při tvorbě žádosti v Benefitu používejte příručku Desatera OP LZZ - D6 Průvodce vyplněním projektové žádosti

Více

Způsobilé výdaje. Obecná pravidla pro způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje. Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Způsobilé výdaje Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Obecně platí zásada, že nezpůsobilé výdaje jsou všechny kromě způsobilých výdajů vyjmenovávaných touto kapitolou prováděcího dokumentu. Úplný rozsah

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Obecná pravidla pro způsobilé výdaje

Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Obecně platí zásada, že nezpůsobilé výdaje jsou všechny kromě způsobilých výdajů vyjmenovávaných touto kapitolou prováděcího dokumentu. Úplný rozsah způsobilých výdajů

Více

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007

Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Metodika uznatelných nákladů OPPP zvláštní část pro program KLASTRY Platnost od 22. 6. 2007 Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. verze 1.0 Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu verze 1.0 Verze 1.0 Metodického pokynu ke způsobilým výdajům projektu, schválená dne 12. 9. 2012 je účinná pro výzvy vyhlašované po tomto datu. Pro probíhající

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce

OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 1 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE PROJEKTŮ Programu švýcarsko-české spolupráce Verze: únor 2014 Národní koordinační jednotka Ministerstvo financí

Více

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název projektu: Soc. rhb. Nymburk a Kolín Registrační číslo: Strana 1 z 44 Unikátní kód žádosti: ØLnfQPØØØ2 1. Identifikace operačního

Více

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: MSMT -3250/2013-413 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 4 Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi ze dne 6. 9. 2011 Východisko

Více

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž

Více

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál

Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Příručka ke způsobilým výdajům programu Potenciál Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu Potenciál v takové kvalitě a vypovídací schopnosti,

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více