ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ SEMINÁŘ 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ SEMINÁŘ 2"

Transkript

1 ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ SEMINÁŘ 2

2 ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ SEMINÁŘ 2 Host: inženýr MICHAL HUČÍK / ateliér Hučík, certifikovaný projektant pasivních domů Realizační tým na FA VUT v Brně Manažer projektu : doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Koordinátor stáží: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., Mgr. Filip Havlíček Odborný asistent: Ing. Pavel Šuster Finanční manažer: Bc. Miloslava Hrušková, Ing. Eva Klímková Název projektu: Cesty na zkušenou Název projektu anglicky: Paths for experinece Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Nositel projektu: CENTRUM PASIVNÍHO DOMU Partner projektu: Fakulta architektury VUT v Brně Akce: Interaktivní seznamovací seminář - 2

3 POZVÁNKA

4 CESTY NA ZKUŠENOU KLÍČOVÁ AKTIVITA Č.1. - SPOLUPRÁCE - STÁŽE A EXKURZE Realizační tým na FA VUT v Brně Manažer projektu : doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Koordinátor stáží: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., Mgr. Filip Havlíček Odborný asistent: Ing. Pavel Šuster Finanční manažer: Bc. Miloslava Hrušková, Ing. Eva Klímková Název projektu: Cesty na zkušenou Název projektu anglicky: Paths for experinece Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Nositel projektu: CENTRUM PASIVNÍHO DOMU Partner projektu: Fakulta architektury VUT v Brně Akce: Interaktivní seznamovací seminář - 2

5 Pro koho je projekt určen? Cílovou skupinu tvoří studenti bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu architektura a urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně. Poznámka: Studenti přihlášení k trvalému pobytu v Praze, nebo mimo území ČR nejsou součástí podpořené cílové skupiny projektu.

6 STÁŽE V ČR A STÁŽE V ZAHRANIČÍ

7 STÁŽE doba realizace: (2 roky) doporučení: stáže ukončit k 06/2014, k 07/2014 ukončit vyúčtování stav realizace ke dni: STÁŽE V ČR délka 13 týdnů, cílová skupina 14 studentů celkem stav čerpání: 16 studentů STÁŽE ZAHRANIČNÍ dlouhodobé 12 týdnů, cílová skupina 6 studentů celkem stav čerpání: 5 studentů krátkodobé 4 týdny, cílová skupina 10 studentů celkem stav čerpání: 2 studenti

8 Průběh stáže: Propojení terciálního vzdělávacího sektoru a praxe v oblasti energeticky úsporné výstavby. Studenti by měli získat zkušenosti, praktické dovednosti a kontakty na zajímavé a kvalitní firmy v daném oboru. 1. Nabídka stáže 2. FA má k dispozici osouhlasený seznam zahraničních firem a formulář o pasivitě, který vyplňuje firma (k dispozici u paní Mgr. Dity Havlové na Studijním odd.), student se následně uchází o stáž u vybrané firmy. 3. Dohoda o stáži (Protokol o přijetí studenta na stáž), student uzavírá s firmou, CPD a FA. 4. Podpis smlouvy o realizaci stáže, firma může získat EUR za přijetí studenta (může představovat pro firmu motivační faktor). 5. Realizace stáže, finance lze získat nejdříve až během stáže (po 1. měsíci je možnost získat část fin.prostředků, před vlastní stáží nikoliv (jak je možné např. u prog. Erasmus), celkový obnos získá student až zpětně po realizaci stáže). 6. Evaluace stáže online: Vyúčtování s CPD

9 Stáže v ČR: 13 týdnů, 7 studentů / rok Prostřednictvím pobytové stáže na území ČR získá účastník dovednosti a vazbu na praxi v architektonické kanceláři se zaměřením na energeticky úsporné domy na pozicích: a) asistent architekta b) asistent projektanta stavební části projektu c) asistent stavbyvedoucího Student zvolí místo stáže ve vazbě na zadané téma ateliérové práce nebo po absolvování a dokončení bakalářského studijního programu s ohledem na modul a téma, které se rozhodl studovat v navazujícím magisterském studijním programu.

10 Stáže v ČR: 13 týdnů, 7 studentů / rok Další formou, kterou student FA VUT v Brně může absolvovat, je zapojení se do pracovních čet, ve kterých se seznámí s řemesly, uplatňovanými v procesech realizace energeticky úsporných budov. Právě zde může získat celou řadu schopností a zkušeností, které mu zprostředkují zatím málo uplatňovaný kontakt s profesí, kterou studuje. V úvahu přichází zapojení do realizačních firem s pracovními skupinami zedníků, izolatérů, tesařů, klempířů a dalších profesí.

11

12

13 Průběh stáží studentů (v ČR) projekt Cesty na zkušenou Projekt: Cesty na zkušenou (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ ) Příjemce dotace: Centrum pasivního domu (dále CPD) Partneři: Vyšší odborná škola Volyně Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury a Fakulta stavební Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Realizace: Cíl realizace stáží studentů Cílem stáží je propojení terciárního vzdělávacího sektoru a praxe v oblasti energeticky úsporného stavění. Studenti by měli získat zkušenosti, praktické dovednosti a kontakty na zajímavé a kvalitní společnosti v tomto oboru. Společnosti si takto mohou vychovat budoucí pracovníky, příp. získat jiný, čerstvý pohled na obor, jímž se zabývají. Student by po zaučení měl být schopen vykonávat práci v podstatě samostatně. Z projektu mohou být podpořeni pouze studenti s českým občanstvím nebo trvalým pobytem na území ČR. Student může absolvovat více stáží pouze za předpokladu, že jsou obsahově odlišné! 1. Nabídka stáže Společnost definuje náplň stáže. Podmínkou je, aby byl student v jejím rámci zapojen do odborných činností, které souvisí s oblastí úspor energií v budovách. Specifikace stáže: a) vyplnění formuláře Informace_spolecnosti / CNZ_staz_zapojeni_firmy a zaslání CPD b) uveřejnění nabídky na webovém portálu projektu (www.cestynazkusenou.cz) Pokud společnost nebude mít aktuálně specifikovanou náplň stáže, může se na webovém portálu jen zaregistrovat jako zájemce o spolupráci se studenty. Student má možnost oslovit jakoukoliv z těchto společností s nabídkou možné náplně stáže. Na webovém portálu může vyhledávat v registrovaných společnostech. Studenti jsou o nabídkách informováni: a) prostřednictvím své školy b) elektronicky (na webovém portálu projektu, em) 2. Student se uchází o stáž Student se u společnosti, která ho zaujme, uchází o stáž. Zašle podklady, které společnost specifikuje ve své nabídce (doporučujeme strukturovaný životopis). Student od své školy obdrží formulář Protokol o přijetí studenta na stáž, příp. si jej stáhne z webového portálu. Společnost dle svého uvážení realizuje výběrové řízení na stážové místo. Může si vyžádat reference od vyučujících či dalších osob. Má právo studenta odmítnout, ať už z kapacitních či jiných důvodů.

14 ZKRÁCENÝ SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM PROJEKTU CESTY NA ZKUŠENOU PRO ČR KOMPLETNÍ SEZNAM VIZ FIRMA WEB KONTAKTNÍ OSOBA MÍSTO REALIZACE STÁŽE Mojmír Hudec - ELAM Mojmír Hudec, Brno Porsenna o.p.s. M. Šafařík, Praha JRD s.r.o. M. Růtová Praha Prodesi, v.o.s. / Domesi, s.r.o. Pavel Horák, , Praha Jiří Heger (Compacfoam) Jiří Heger, Brno, jedná se o práci z domu Chytrý dům s.r.o. Koloděj, Komnacký Praha, Střední Čechy, Ostrava ThermWet s.r.o. Hrdinová, Praha, výjezdy ČR Vize Ateliér, s.r.o. Kubíček, Brno INTOZA s.r.o. Ing. Kateřina Pěronková, Ostrava PASIV s.r.o. - PASIVstav Kobr, Stavby - Jižní Morava, okolí Prahy, HK Kalksandstein CZ Borovno DEA Energetická agentura, s.r.o Brno atelier KUBUS ing. Radek Začal, Praha ARCHCON atelier, s.r.o AB interier concept s.r.o. (Okna Sedláček) Plzeň / Praha ATREA s.r.o, Jablonec nad Nisou Martin Jindrák, Jablonec nad Nisou Sinc s.r.o Svitavy ELK a.s. (dřevostavby) Vratislav Blaha, Planá nad Lužnicí VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o Kralice nad Oslavou, stavby po ČR DOBRÝ DŮM, s.r.o Ing. arch. Vladimír Balda H.L.C. spol. s r.o PK projekt s.r.o DOMY D.N.E.S. s.r.o. AGROP NOVA a.s ASTING CZ PASIVNÍ DOMY KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

15 Protokol o přijetí studenta na stáž projekt Cesty na zkušenou Společnost: Sídlo: Jméno studenta: Datum narození: Bydliště: Škola, studijní obor, ročník: Společnost přijímá studenta na stáž realizovanou v rámci projektu Cesty na zkušenou. Dohodnutá náplň stáže: Místo výkonu stáže: Termín započetí stáže: Doba trvání stáže (v týdnech): Přidělený supervizor studenta: V dne Jméno zástupce společnosti:. razítko a podpis zástupce společnosti.. podpis studenta

16 Platnost od Pravidla pro poskytování finanční podpory studentům (během výkonu tuzemské stáže v rámci projektu Cesty na zkušenou) OBECNÉ PODMÍNKY Student má nárok na poskytnutí finanční podpory, tj. úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s výkonem stáže. Jedná se o náklady na ubytování, jízdné a stravu. S finančními prostředky musí být nakládáno efektivně a hospodárně. Časové rozložení stáže je na domluvě studenta a společnosti, ve které stáž vykonává, avšak finanční podpora se vztahuje na skutečně odpracovanou dobu (např. 4 týdny = 20 dní = 160 pracovních hodin). Příklad: Stáž může probíhat od do , ovšem v součtu bude odpracováno 160 hodin a studentovi budou tedy propláceny pouze náklady za uskutečněné 4 týdny stáže. Finanční podpora bude proplacena do max. výše Kč/4 týdny. Modelová kalkulace stáže na 4 týdny (20 pracovních dní): Stravné: max. 160 Kč / den = Kč Ubytování: max. 300 Kč / noc = Kč Jízdné: 4 x 825 Kč = Kč Finanční podpora bude studentům jednotlivých partnerských škol proplácena pouze za takový časový rozsah stáže, jaký byl naplánován v rámci projektu. Případné další pokračování stáže je možné, ale není již finančně podporováno v rámci tohoto projektu. VOŠ Volyně VUT v Brně, FA VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, FAST MENDELU v Brně, LDF 16 týdnů 13 týdnů 4 týdny 4 týdny 4 týdny Finanční podpora bude studentovi proplacena nejdříve po 4 týdnech výkonu stáže, a to na základě dodaných podkladů: 1. Zpráva o průběhu stáže / Potvrzení o absolvování stáže (dodává společnost, příp. dle domluvy) 2. Žádost o poskytnutí finanční podpory 3. Vyúčtování nákladů spolu s originály dokladů Řádně vyplněné podklady je student povinen dodat na svou školu nejpozději do 14 dnů od ukončení stáže, nejpozději však do Podklady dodá v papírové podobě i elektronicky (vše čitelně naskenované). Naskenované podklady může dodat buď společně s papírovými na svou školu nebo přímo CPD na Formulář Vyúčtování nákladů zašle student také jako excel. soubor. U názvů souborů nepoužívejte diakritiku a mezery! Student, jehož podklady nebudou splňovat potřebné náležitosti nebo nebudou dodány ve stanoveném termínu, se vystavuje riziku, že mu nebude finanční podpora poskytnuta.

17 SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ODBORNÉ STÁŽE STUDENTŮ číslo smlouvy: uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Občanské sdružení Centrum pasivního domu sídlo: Údolní 33, Brno IČ: , DIČ: CZ , plátce DPH registrace: MV ČR ze dne , spisová značka VS/1-1/60497/05-R zastoupené: Janem Bártou ředitelem telefon: (dále jen Zprostředkovatel ) a bydliště: rodné číslo: škola, fakulta: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury ročník, obor: bankovní spojení: telefon: (dále jen Student ) Článek II. Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je zprostředkování odborné stáže (dále jen stáž ) Studenta v rámci projektu Cesty na zkušenou (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, opatření 2.4 Partnerství a sítě, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ ), a úprava souvisejících práv a povinností smluvních stran. 2. Zprostředkovatel se zavazuje uhradit Studentovi za uskutečněnou stáž dohodnutou finanční podporu. Článek III. Finanční podpora 1. Zprostředkovatel uhradí Studentovi finanční podporu určenou na pokrytí nezbytných nákladů spojených s ubytováním, cestovným a stravným, na absolvování stáže do výše Kč/4 týdny stáže, přičemž týdnem pro účely této smlouvy se rozumí 40 odpracovaných hodin. 2. Student nemá nárok na finanční podporu, pokud poruší některý ze svých závazků specifikovaných v čl. VI. 3. V případě přerušení nebo ukončení stáže z důvodu na straně firmy, u které Student stáž absolvuje, bude Studentovi proplacena část finanční podpory, a to ve výši skutečně vynaložených nákladů, maximálně však do výše Kč/4 týdny stáže. Článek IV. Doba a forma plnění 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od do. 2. Délka stáže je 13 týdnů. Článek V. Platební podmínky 1. Finanční podpora je splatná na základě předložení Žádost o poskytnutí finanční podpory společně s formulářem Vyúčtování nákladů a s originály jednotlivých dokladů. Dokumenty a žádost s podklady musí Student dodat nejpozději do 14 dnů od ukončení stáže, nejpozději však do Proplaceny budou pouze náklady odpovídající podmínkám specifikovaným v Pravidlech pro poskytování finanční podpory studentům viz příloha č. 1 této smlouvy. Nezbytnou přílohou žádosti je Zpráva o průběhu stáže/potvrzení o absolvování stáže potvrzená Studentem i Společností viz příloha č. 2 této smlouvy.

18

19 Stáže zahraniční: Dlouhodobé 12 týdnů, 3 st. / rok Student prostřednictvím dlouhodobé pobytové stáže v zahraničí získá znalosti a dovednosti, které by na území ČR nezískal. Především bude kontaktován s každodenní praxí jak v architektonickém a stavebním ateliéru, tak také s realitou výstavby energeticky úsporných domů. S tím souvisí také poznatky získané ze vztahu k předpisům, stavitelským zvyklostem a materiálové základně aplikované v navštívené zemi. Zpravidla se jedná o země s pokročilejšími stavebními technologiemi, než jsou ty, které se zatím uplatňují v ČR. V dlouhodobé stáži účastník také pozná společenskou, kulturní a ekonomickou základnu, která výstavbu domů a urbanistických celků realizovaných v energeticky úsporném a ekologicky příznivém standardu podmiňuje. Nedílnou součástí je rovněž pracovní vazba na odborníky, se kterými student přijde do kontaktu, což se může stát významnou složkou jeho profesního rozvoje.

20 Stáže zahraniční: Krátkodobé 4 týdny, 5 st. / rok Pobytová stáž, kdy student získá dovednosti a vazbu na praxi v projekční kanceláři na pozici: a) asistent projektanta stavební části projektu, specialisty TZB či statika b) asistent energetického auditora při hodnocení ENB c) asistent stavbyvedoucího při realizaci stavby či asistenta dodavatele dílčí části stavby d) asistent technika u firmy s výrobou či dodávkou systémů určených pro energeticky úsporné domy

21 Stáže zahraniční: Krátkodobé 4 týdny, 5 st. / rok Student bakalářského nebo magisterského programu zvolí místo stáže ve vazbě na zaměření studijního programu nebo zadané téma diplomové práce. V projektu je pro zahraniční firmy naplánovaná podpora Kč za jedno stážové místo. Studenti na zahraničních stážích dostávají finanční podporu na základě prokázaných nákladů (ubytování, strava, jízdné - tj. účetní/jízdní doklady), max. do výše Kč za 4 týdny stáže. Erasmus x Cesty na zkušenou - práci na stáži nelze současně vykazovat nebo pobyt financovat z obou zdrojů. Počet studentů na stáži není konkrétně rozvrhnut do období, je důležité počty naplnit celkově za celý projekt. Kreditové hodnocení pracovních stáží: Dlouhodobá zahraniční stáž v rámci projektu: 12 týdnů 30 kreditů (mobilita bude uznána v plném rozsahu). Krátkodobá zahraniční stáž v rámci projektu: 4 týdny 12 kreditů (doporučený termín realizace: mimo výuku, ve zkouškovém období, v období prázdnin apod. Získané kredity v rámci krátkodobé zahraniční stáže budou uvedeny pouze do Dodatku diplomu, krátkodobá stáž nenahrazuje studium).

22 Výstupy projektu stáže studentů: Po skončení stáže vypracuje student ve spolupráci se svým supervizorem Zprávu o průběhu stáže. Student i firma tento formulář podepíší slouží zároveň jako Potvrzení o absolvování stáže. Po skončení stáže student zhodnotí její průběh Evaluační dotazník stáže student. Firma hodnotí průběh stáží na konci každého školního roku. CPD ji osloví s vyplněním Evaluačního dotazníku stáže firma.

23 FAQ KE STÁŽÍM Jak jsou počítány délky stáží? Z hlediska projektu je délka stáží brána tak, že se studentovi budou průběžně načítat odpracované hodiny. Realizace stáží je flexibilní, tj. některý student bude např. na stáži celou dobu vcelku (40 hod. týdně), ale jiný může stáž absolvovat (i na základě domluvy s firmou) tak, že bude do firmy docházet např. 2x týdně. Odpracované hodiny se mu budou načítat tímto způsobem: (8 hod. = 1 prac. den; 5 prac.dní = 1 týden) až dosáhne daného počtu týdnů (dnů/hodin), bude stáž považovaná za úspěšně dokončenou. Z hlediska projektu a firem není problém v průběžné realizaci stáží.

24 FAQ KE STÁŽÍM Může jeden student vyjet na více stáží v rámci projektu Cesty na zkušenou? Podpořená osoba se může započítat vícekrát, pokud je charakter/náplň aktivity odlišný. Např.: student bude na jedné stáži řešit detaily architektonických návrhů a na druhé si bude rozšiřovat odbornost u stavební firmy a účastnit se realizací na stavbě, potom je realizace v pořádku. V principu však upřednostňujeme možnost absolvovat stáž co největšímu počtu studentů. Jak postupovat při zprostředkování kontaktu s českými firmami? Postup pro tuzemské stáže je popsaný v popisu průběhu stáží. Studenti se mohou ucházet o stážová místa u firem, které projevily zájem o spolupráci - viz. SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM PRO ČR [.pdf]. Tyto firmy jsou vnímány jako vhodné pro stáže z hlediska svého zaměření. A je na firmě, jakého studenta si k sobě vybere. Postup v případě zahraničních stáží je obdobný.

25 EXKURZE STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

26 EXKURZE STUDENTŮ A PEDAGOGŮ Tuzemské a zahraniční Organizuje Centrum pasivního domu 20 až 25 studentů + 5 externích odborníků + 3 pedagogové + 2 výzkumní pracovníci / exkurze 2x za semestr do výrobních provozů, nebo do Pasivního domu (vždy ČR + zahraničí)

27 Termíny exkurzí FA TUZEMSKO ZAHRANIČÍ

28

29

30 Účastnické podmínky u tuzemských a zahraničních exkurzí Organizátor akce: Centrum pasivního domu 1. Odesláním přihlášky se účastník závazně registruje k účasti na akci a souhlasí s těmito podmínkami. Svou účast může zrušit nejpozději 7 kalendářních dnů před plánovaným odjezdem. Po této době za sebe musí najít adekvátní náhradu (student či odborník v oblasti stavitelství). Pokud tak neučiní, je organizátor oprávněn požadovat na účastníkovi úhradu prokazatelně vzniklých nákladů (strava, ubytování). 2. Účastník se akce účastní na základě svého dobrovolného rozhodnutí a na vlastní odpovědnost. 3. Organizátor zajišťuje na vlastní náklady tyto služby: Tuzemská exkurze (1 den) doprava, oběd Zahraniční exkurze (2 dny) doprava, ubytování (1 noc), obědy (2x), večeře (1x) a snídaně (1x), tlumočení 4. Organizátor pro účastníky nezajišťuje pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt v ČR ani zahraničí, ani pojištění proti případným škodám způsobeným účastníkem třetím stranám. 5. Účastníkovi se doporučuje uzavřít pojištění u subjektů k tomu určených. Pokud tak účastník neučiní, bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související. 6. V případě zahraničních exkurzí je účastník osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, zdravotních a ostatních předpisů té země, do které cestuje. Případné problémy či náklady vzniklé nedodržením těchto přepisů jdou pak také na vrub účastníka, stejně jako případné škody způsobené organizátorovi nebo dalším účastníkům. 7. Účastník akce uděluje organizátorovi souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Získané údaje jsou využívány za účelem evidence účastníků akce, komunikace s nimi a pro potřeby donátora projektu, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 8. Účastník akce si je vědom toho, že na exkurzích budou pořizovány audiovizuální materiály (s možností zachycení jeho osoby), a souhlasí s jejich pořízením, zpracováním a zveřejněním pro účely propagace projektů organizátora a pro další účely mající studijní či výzkumný charakter ve vztahu k řešeným projektům a dalším aktivitám organizátora. Tento souhlas se vztahuje k pořizování audiovizuálního materiálů jak samotným organizátorem, tak jeho oficiálními partnery projektu. 9. Účastník akce potvrzuje, že nezamlčel žádné skutečnosti týkající se jeho zdravotního a psychického stavu, a že mu rovněž nejsou známa žádná jiná omezení, která by mohla narušit průběh akce. Platnost od

31 Děkujeme za pozornost Realizační tým na FA VUT v Brně: doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Manažer projektu doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., Mgr. Filip Havlíček Koordinátor stáží Ing. Pavel Šuster Odborný asistent Bc. Miloslava Hrušková, Ing. Eva Klímková Finanční manažer

ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ SEMINÁŘ 3

ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ SEMINÁŘ 3 ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ SEMINÁŘ 3 ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu:

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADAVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVACÍ DOKUMENTACE ZADAVACÍ DOKUMENTACE Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p.o. jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvu pro předložení

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU

Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU Smlouva o spolupráci při realizaci odborné praxe studentů FSS MU STUDENTI VYPLŇUJÍ VE SMLOUVĚ VŠECHNY POLÍČKA ŠEDÉ BARVY (nejen okomentované políčka) I. Smluvní strany Masarykova univerzita se sídlem Žerotínovo

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement

Udržitelná sídla / Sustainable Settlement Srdečně zveme na mezinárodní workshop Udržitelná sídla / Sustainable Settlement 18.-19. října 2011 Hostětín, Bílé Karpaty Workshop je otevřený všem, kdo se zajímají o problematiku udržitelných sídel a

Více

AV ČR Akademie věd České republiky. DAAD Německá akademická výměnná služba. MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

AV ČR Akademie věd České republiky. DAAD Německá akademická výměnná služba. MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky AV ČR Akademie věd České republiky MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky DAAD Německá akademická výměnná služba V Y H L Á Š E N Í PPP Programu SRN/ČR na roky 2014-2015 Právní

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2014-2015

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2014-2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2014-2015 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15. 3. 30. 5. 2013

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže EVROPSKÉ CENTRUM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Projektová spolupráce a individuální stáže Program 1. Norské fondy a fondy EHP 2. Srovnání aktivit

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

2. Základní škola Holešov, příspěvková organizace Sídlo zadavatele: Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013

C131210. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad 10.10.2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU

SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU SMLOUVA O VYPLACENÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU VÍTĚZŮM SOUTĚŽE ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ MĚSTO NA MÍRU mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné. služba

Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné. služba Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z

Zastupitelstvo města Příbora. 1. Pravidla pro přidělení veřejné finanční podpory z MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00988328 Název vnitřního předpisu: PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA PŘÍBORA Číslo: 1/2007 Schválil:

Více

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček

C152067. RNDr. Rostislav Dvořáček Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 74/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka

C151340. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bude doplněno po rozhodnutí o poskytnutí dotace Zdokonalení výuky anglického jazyka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje

Ostravská univerzita v Ostravě. výzvu k podání nabídky. Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje Dvořákova 7, 701 03 Ostrava vyhlašuje výzvu k podání nabídky na realizaci zakázky Dodávka služeb souvisejících s konzultační, poradenskou a školící činností při řešení projektu č. Modulární systém studijních

Více

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut

ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut POKYN ŘEDITELE č. 19-003-002/14 ze dne 25. září 2014, kterým se stanoví výše a způsob placení administrativních poplatků spojených se studiem na vysoké škole CEVRO Institut Tímto pokynem se nově stanoví

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

(30 žáků x 15 000,-Kč) Celková nabídková cena-angličtina: 900 000,-Kč s DPH

(30 žáků x 15 000,-Kč) Celková nabídková cena-angličtina: 900 000,-Kč s DPH Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 63/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Sídlo zadavatele: Vrchlického 630/5, Děčín II, 405 02 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa)

Sídlo zadavatele: Vrchlického 630/5, Děčín II, 405 02 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání Směrnice č. 10/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ODBORNÉ PRAXE Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005903/2015

Více

Otevřená věda Praha PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ. Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno. Datum a místo narození, věk

Otevřená věda Praha PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ. Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno. Datum a místo narození, věk PŘIHLÁŠKA NA STUDENTSKOU VĚDECKOU STÁŽ Číslo stáže* Název stáže* Příjmení a jméno Datum a místo narození, věk Název a adresa školy Navštěvovaný ročník Kontaktní telefon Kontaktní e-mail Zvláštní požadavky/omezení

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? JAK VYUŽÍT ZÍSKANÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Zlín 12. 9. 2011 Martina Navrátilová Odbor školství, mládeže a sportu PRO SVŮJ VLASTNÍ ROZVOJ 1. Comenius - Další vzdělávání pedagogických pracovníků Program celoživotního

Více

Směrnice rektora č. 5/2014 Realizace odborné praxe

Směrnice rektora č. 5/2014 Realizace odborné praxe Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 5/2014 Realizace odborné praxe Článek 1 Všeobecná ustanovení 1.

Více

Podpora osob 50+ v Olomouckém kraji Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.03/04.0024 Název projektu:

Podpora osob 50+ v Olomouckém kraji Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.03/04.0024 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Metodika odborné praxe studentů na LDF MENDELU v Brně

Metodika odborné praxe studentů na LDF MENDELU v Brně MINISTERSTVO $KQLSTVi. MLADEZE A T~LOVYCHOVY pro l!onl!li ncnchgpno$l INVESTICE DO ROZVOJE VZOEIAvÁNi "Partnerství v oblasti stavebnictvi a architektury" (CZ.1.07l2.4.00/17.0064 ) Metodika odborné praxe

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více