ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ SEMINÁŘ 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ SEMINÁŘ 2"

Transkript

1 ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ SEMINÁŘ 2

2 ZÍSKEJTE KNOW-HOW O ENERGETICKY ÚSPORNÉM STAVĚNÍ DÍKY CESTÁM NA ZKUŠENOU INTERAKTIVNÍ SEZNAMOVACÍ SEMINÁŘ 2 Host: inženýr MICHAL HUČÍK / ateliér Hučík, certifikovaný projektant pasivních domů Realizační tým na FA VUT v Brně Manažer projektu : doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Koordinátor stáží: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., Mgr. Filip Havlíček Odborný asistent: Ing. Pavel Šuster Finanční manažer: Bc. Miloslava Hrušková, Ing. Eva Klímková Název projektu: Cesty na zkušenou Název projektu anglicky: Paths for experinece Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Nositel projektu: CENTRUM PASIVNÍHO DOMU Partner projektu: Fakulta architektury VUT v Brně Akce: Interaktivní seznamovací seminář - 2

3 POZVÁNKA

4 CESTY NA ZKUŠENOU KLÍČOVÁ AKTIVITA Č.1. - SPOLUPRÁCE - STÁŽE A EXKURZE Realizační tým na FA VUT v Brně Manažer projektu : doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Koordinátor stáží: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., Mgr. Filip Havlíček Odborný asistent: Ing. Pavel Šuster Finanční manažer: Bc. Miloslava Hrušková, Ing. Eva Klímková Název projektu: Cesty na zkušenou Název projektu anglicky: Paths for experinece Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Nositel projektu: CENTRUM PASIVNÍHO DOMU Partner projektu: Fakulta architektury VUT v Brně Akce: Interaktivní seznamovací seminář - 2

5 Pro koho je projekt určen? Cílovou skupinu tvoří studenti bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu architektura a urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně. Poznámka: Studenti přihlášení k trvalému pobytu v Praze, nebo mimo území ČR nejsou součástí podpořené cílové skupiny projektu.

6 STÁŽE V ČR A STÁŽE V ZAHRANIČÍ

7 STÁŽE doba realizace: (2 roky) doporučení: stáže ukončit k 06/2014, k 07/2014 ukončit vyúčtování stav realizace ke dni: STÁŽE V ČR délka 13 týdnů, cílová skupina 14 studentů celkem stav čerpání: 16 studentů STÁŽE ZAHRANIČNÍ dlouhodobé 12 týdnů, cílová skupina 6 studentů celkem stav čerpání: 5 studentů krátkodobé 4 týdny, cílová skupina 10 studentů celkem stav čerpání: 2 studenti

8 Průběh stáže: Propojení terciálního vzdělávacího sektoru a praxe v oblasti energeticky úsporné výstavby. Studenti by měli získat zkušenosti, praktické dovednosti a kontakty na zajímavé a kvalitní firmy v daném oboru. 1. Nabídka stáže 2. FA má k dispozici osouhlasený seznam zahraničních firem a formulář o pasivitě, který vyplňuje firma (k dispozici u paní Mgr. Dity Havlové na Studijním odd.), student se následně uchází o stáž u vybrané firmy. 3. Dohoda o stáži (Protokol o přijetí studenta na stáž), student uzavírá s firmou, CPD a FA. 4. Podpis smlouvy o realizaci stáže, firma může získat EUR za přijetí studenta (může představovat pro firmu motivační faktor). 5. Realizace stáže, finance lze získat nejdříve až během stáže (po 1. měsíci je možnost získat část fin.prostředků, před vlastní stáží nikoliv (jak je možné např. u prog. Erasmus), celkový obnos získá student až zpětně po realizaci stáže). 6. Evaluace stáže online: Vyúčtování s CPD

9 Stáže v ČR: 13 týdnů, 7 studentů / rok Prostřednictvím pobytové stáže na území ČR získá účastník dovednosti a vazbu na praxi v architektonické kanceláři se zaměřením na energeticky úsporné domy na pozicích: a) asistent architekta b) asistent projektanta stavební části projektu c) asistent stavbyvedoucího Student zvolí místo stáže ve vazbě na zadané téma ateliérové práce nebo po absolvování a dokončení bakalářského studijního programu s ohledem na modul a téma, které se rozhodl studovat v navazujícím magisterském studijním programu.

10 Stáže v ČR: 13 týdnů, 7 studentů / rok Další formou, kterou student FA VUT v Brně může absolvovat, je zapojení se do pracovních čet, ve kterých se seznámí s řemesly, uplatňovanými v procesech realizace energeticky úsporných budov. Právě zde může získat celou řadu schopností a zkušeností, které mu zprostředkují zatím málo uplatňovaný kontakt s profesí, kterou studuje. V úvahu přichází zapojení do realizačních firem s pracovními skupinami zedníků, izolatérů, tesařů, klempířů a dalších profesí.

11

12

13 Průběh stáží studentů (v ČR) projekt Cesty na zkušenou Projekt: Cesty na zkušenou (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ ) Příjemce dotace: Centrum pasivního domu (dále CPD) Partneři: Vyšší odborná škola Volyně Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury a Fakulta stavební Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební Realizace: Cíl realizace stáží studentů Cílem stáží je propojení terciárního vzdělávacího sektoru a praxe v oblasti energeticky úsporného stavění. Studenti by měli získat zkušenosti, praktické dovednosti a kontakty na zajímavé a kvalitní společnosti v tomto oboru. Společnosti si takto mohou vychovat budoucí pracovníky, příp. získat jiný, čerstvý pohled na obor, jímž se zabývají. Student by po zaučení měl být schopen vykonávat práci v podstatě samostatně. Z projektu mohou být podpořeni pouze studenti s českým občanstvím nebo trvalým pobytem na území ČR. Student může absolvovat více stáží pouze za předpokladu, že jsou obsahově odlišné! 1. Nabídka stáže Společnost definuje náplň stáže. Podmínkou je, aby byl student v jejím rámci zapojen do odborných činností, které souvisí s oblastí úspor energií v budovách. Specifikace stáže: a) vyplnění formuláře Informace_spolecnosti / CNZ_staz_zapojeni_firmy a zaslání CPD b) uveřejnění nabídky na webovém portálu projektu (www.cestynazkusenou.cz) Pokud společnost nebude mít aktuálně specifikovanou náplň stáže, může se na webovém portálu jen zaregistrovat jako zájemce o spolupráci se studenty. Student má možnost oslovit jakoukoliv z těchto společností s nabídkou možné náplně stáže. Na webovém portálu může vyhledávat v registrovaných společnostech. Studenti jsou o nabídkách informováni: a) prostřednictvím své školy b) elektronicky (na webovém portálu projektu, em) 2. Student se uchází o stáž Student se u společnosti, která ho zaujme, uchází o stáž. Zašle podklady, které společnost specifikuje ve své nabídce (doporučujeme strukturovaný životopis). Student od své školy obdrží formulář Protokol o přijetí studenta na stáž, příp. si jej stáhne z webového portálu. Společnost dle svého uvážení realizuje výběrové řízení na stážové místo. Může si vyžádat reference od vyučujících či dalších osob. Má právo studenta odmítnout, ať už z kapacitních či jiných důvodů.

14 ZKRÁCENÝ SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM PROJEKTU CESTY NA ZKUŠENOU PRO ČR KOMPLETNÍ SEZNAM VIZ FIRMA WEB KONTAKTNÍ OSOBA MÍSTO REALIZACE STÁŽE Mojmír Hudec - ELAM Mojmír Hudec, Brno Porsenna o.p.s. M. Šafařík, Praha JRD s.r.o. M. Růtová Praha Prodesi, v.o.s. / Domesi, s.r.o. Pavel Horák, , Praha Jiří Heger (Compacfoam) Jiří Heger, Brno, jedná se o práci z domu Chytrý dům s.r.o. Koloděj, Komnacký Praha, Střední Čechy, Ostrava ThermWet s.r.o. Hrdinová, Praha, výjezdy ČR Vize Ateliér, s.r.o. Kubíček, Brno INTOZA s.r.o. Ing. Kateřina Pěronková, Ostrava PASIV s.r.o. - PASIVstav Kobr, Stavby - Jižní Morava, okolí Prahy, HK Kalksandstein CZ Borovno DEA Energetická agentura, s.r.o Brno atelier KUBUS ing. Radek Začal, Praha ARCHCON atelier, s.r.o AB interier concept s.r.o. (Okna Sedláček) Plzeň / Praha ATREA s.r.o, Jablonec nad Nisou Martin Jindrák, Jablonec nad Nisou Sinc s.r.o Svitavy ELK a.s. (dřevostavby) Vratislav Blaha, Planá nad Lužnicí VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o Kralice nad Oslavou, stavby po ČR DOBRÝ DŮM, s.r.o Ing. arch. Vladimír Balda H.L.C. spol. s r.o PK projekt s.r.o DOMY D.N.E.S. s.r.o. AGROP NOVA a.s ASTING CZ PASIVNÍ DOMY KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

15 Protokol o přijetí studenta na stáž projekt Cesty na zkušenou Společnost: Sídlo: Jméno studenta: Datum narození: Bydliště: Škola, studijní obor, ročník: Společnost přijímá studenta na stáž realizovanou v rámci projektu Cesty na zkušenou. Dohodnutá náplň stáže: Místo výkonu stáže: Termín započetí stáže: Doba trvání stáže (v týdnech): Přidělený supervizor studenta: V dne Jméno zástupce společnosti:. razítko a podpis zástupce společnosti.. podpis studenta

16 Platnost od Pravidla pro poskytování finanční podpory studentům (během výkonu tuzemské stáže v rámci projektu Cesty na zkušenou) OBECNÉ PODMÍNKY Student má nárok na poskytnutí finanční podpory, tj. úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s výkonem stáže. Jedná se o náklady na ubytování, jízdné a stravu. S finančními prostředky musí být nakládáno efektivně a hospodárně. Časové rozložení stáže je na domluvě studenta a společnosti, ve které stáž vykonává, avšak finanční podpora se vztahuje na skutečně odpracovanou dobu (např. 4 týdny = 20 dní = 160 pracovních hodin). Příklad: Stáž může probíhat od do , ovšem v součtu bude odpracováno 160 hodin a studentovi budou tedy propláceny pouze náklady za uskutečněné 4 týdny stáže. Finanční podpora bude proplacena do max. výše Kč/4 týdny. Modelová kalkulace stáže na 4 týdny (20 pracovních dní): Stravné: max. 160 Kč / den = Kč Ubytování: max. 300 Kč / noc = Kč Jízdné: 4 x 825 Kč = Kč Finanční podpora bude studentům jednotlivých partnerských škol proplácena pouze za takový časový rozsah stáže, jaký byl naplánován v rámci projektu. Případné další pokračování stáže je možné, ale není již finančně podporováno v rámci tohoto projektu. VOŠ Volyně VUT v Brně, FA VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, FAST MENDELU v Brně, LDF 16 týdnů 13 týdnů 4 týdny 4 týdny 4 týdny Finanční podpora bude studentovi proplacena nejdříve po 4 týdnech výkonu stáže, a to na základě dodaných podkladů: 1. Zpráva o průběhu stáže / Potvrzení o absolvování stáže (dodává společnost, příp. dle domluvy) 2. Žádost o poskytnutí finanční podpory 3. Vyúčtování nákladů spolu s originály dokladů Řádně vyplněné podklady je student povinen dodat na svou školu nejpozději do 14 dnů od ukončení stáže, nejpozději však do Podklady dodá v papírové podobě i elektronicky (vše čitelně naskenované). Naskenované podklady může dodat buď společně s papírovými na svou školu nebo přímo CPD na Formulář Vyúčtování nákladů zašle student také jako excel. soubor. U názvů souborů nepoužívejte diakritiku a mezery! Student, jehož podklady nebudou splňovat potřebné náležitosti nebo nebudou dodány ve stanoveném termínu, se vystavuje riziku, že mu nebude finanční podpora poskytnuta.

17 SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ODBORNÉ STÁŽE STUDENTŮ číslo smlouvy: uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Občanské sdružení Centrum pasivního domu sídlo: Údolní 33, Brno IČ: , DIČ: CZ , plátce DPH registrace: MV ČR ze dne , spisová značka VS/1-1/60497/05-R zastoupené: Janem Bártou ředitelem telefon: (dále jen Zprostředkovatel ) a bydliště: rodné číslo: škola, fakulta: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury ročník, obor: bankovní spojení: telefon: (dále jen Student ) Článek II. Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je zprostředkování odborné stáže (dále jen stáž ) Studenta v rámci projektu Cesty na zkušenou (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, opatření 2.4 Partnerství a sítě, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ ), a úprava souvisejících práv a povinností smluvních stran. 2. Zprostředkovatel se zavazuje uhradit Studentovi za uskutečněnou stáž dohodnutou finanční podporu. Článek III. Finanční podpora 1. Zprostředkovatel uhradí Studentovi finanční podporu určenou na pokrytí nezbytných nákladů spojených s ubytováním, cestovným a stravným, na absolvování stáže do výše Kč/4 týdny stáže, přičemž týdnem pro účely této smlouvy se rozumí 40 odpracovaných hodin. 2. Student nemá nárok na finanční podporu, pokud poruší některý ze svých závazků specifikovaných v čl. VI. 3. V případě přerušení nebo ukončení stáže z důvodu na straně firmy, u které Student stáž absolvuje, bude Studentovi proplacena část finanční podpory, a to ve výši skutečně vynaložených nákladů, maximálně však do výše Kč/4 týdny stáže. Článek IV. Doba a forma plnění 1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od do. 2. Délka stáže je 13 týdnů. Článek V. Platební podmínky 1. Finanční podpora je splatná na základě předložení Žádost o poskytnutí finanční podpory společně s formulářem Vyúčtování nákladů a s originály jednotlivých dokladů. Dokumenty a žádost s podklady musí Student dodat nejpozději do 14 dnů od ukončení stáže, nejpozději však do Proplaceny budou pouze náklady odpovídající podmínkám specifikovaným v Pravidlech pro poskytování finanční podpory studentům viz příloha č. 1 této smlouvy. Nezbytnou přílohou žádosti je Zpráva o průběhu stáže/potvrzení o absolvování stáže potvrzená Studentem i Společností viz příloha č. 2 této smlouvy.

18

19 Stáže zahraniční: Dlouhodobé 12 týdnů, 3 st. / rok Student prostřednictvím dlouhodobé pobytové stáže v zahraničí získá znalosti a dovednosti, které by na území ČR nezískal. Především bude kontaktován s každodenní praxí jak v architektonickém a stavebním ateliéru, tak také s realitou výstavby energeticky úsporných domů. S tím souvisí také poznatky získané ze vztahu k předpisům, stavitelským zvyklostem a materiálové základně aplikované v navštívené zemi. Zpravidla se jedná o země s pokročilejšími stavebními technologiemi, než jsou ty, které se zatím uplatňují v ČR. V dlouhodobé stáži účastník také pozná společenskou, kulturní a ekonomickou základnu, která výstavbu domů a urbanistických celků realizovaných v energeticky úsporném a ekologicky příznivém standardu podmiňuje. Nedílnou součástí je rovněž pracovní vazba na odborníky, se kterými student přijde do kontaktu, což se může stát významnou složkou jeho profesního rozvoje.

20 Stáže zahraniční: Krátkodobé 4 týdny, 5 st. / rok Pobytová stáž, kdy student získá dovednosti a vazbu na praxi v projekční kanceláři na pozici: a) asistent projektanta stavební části projektu, specialisty TZB či statika b) asistent energetického auditora při hodnocení ENB c) asistent stavbyvedoucího při realizaci stavby či asistenta dodavatele dílčí části stavby d) asistent technika u firmy s výrobou či dodávkou systémů určených pro energeticky úsporné domy

21 Stáže zahraniční: Krátkodobé 4 týdny, 5 st. / rok Student bakalářského nebo magisterského programu zvolí místo stáže ve vazbě na zaměření studijního programu nebo zadané téma diplomové práce. V projektu je pro zahraniční firmy naplánovaná podpora Kč za jedno stážové místo. Studenti na zahraničních stážích dostávají finanční podporu na základě prokázaných nákladů (ubytování, strava, jízdné - tj. účetní/jízdní doklady), max. do výše Kč za 4 týdny stáže. Erasmus x Cesty na zkušenou - práci na stáži nelze současně vykazovat nebo pobyt financovat z obou zdrojů. Počet studentů na stáži není konkrétně rozvrhnut do období, je důležité počty naplnit celkově za celý projekt. Kreditové hodnocení pracovních stáží: Dlouhodobá zahraniční stáž v rámci projektu: 12 týdnů 30 kreditů (mobilita bude uznána v plném rozsahu). Krátkodobá zahraniční stáž v rámci projektu: 4 týdny 12 kreditů (doporučený termín realizace: mimo výuku, ve zkouškovém období, v období prázdnin apod. Získané kredity v rámci krátkodobé zahraniční stáže budou uvedeny pouze do Dodatku diplomu, krátkodobá stáž nenahrazuje studium).

22 Výstupy projektu stáže studentů: Po skončení stáže vypracuje student ve spolupráci se svým supervizorem Zprávu o průběhu stáže. Student i firma tento formulář podepíší slouží zároveň jako Potvrzení o absolvování stáže. Po skončení stáže student zhodnotí její průběh Evaluační dotazník stáže student. Firma hodnotí průběh stáží na konci každého školního roku. CPD ji osloví s vyplněním Evaluačního dotazníku stáže firma.

23 FAQ KE STÁŽÍM Jak jsou počítány délky stáží? Z hlediska projektu je délka stáží brána tak, že se studentovi budou průběžně načítat odpracované hodiny. Realizace stáží je flexibilní, tj. některý student bude např. na stáži celou dobu vcelku (40 hod. týdně), ale jiný může stáž absolvovat (i na základě domluvy s firmou) tak, že bude do firmy docházet např. 2x týdně. Odpracované hodiny se mu budou načítat tímto způsobem: (8 hod. = 1 prac. den; 5 prac.dní = 1 týden) až dosáhne daného počtu týdnů (dnů/hodin), bude stáž považovaná za úspěšně dokončenou. Z hlediska projektu a firem není problém v průběžné realizaci stáží.

24 FAQ KE STÁŽÍM Může jeden student vyjet na více stáží v rámci projektu Cesty na zkušenou? Podpořená osoba se může započítat vícekrát, pokud je charakter/náplň aktivity odlišný. Např.: student bude na jedné stáži řešit detaily architektonických návrhů a na druhé si bude rozšiřovat odbornost u stavební firmy a účastnit se realizací na stavbě, potom je realizace v pořádku. V principu však upřednostňujeme možnost absolvovat stáž co největšímu počtu studentů. Jak postupovat při zprostředkování kontaktu s českými firmami? Postup pro tuzemské stáže je popsaný v popisu průběhu stáží. Studenti se mohou ucházet o stážová místa u firem, které projevily zájem o spolupráci - viz. SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH FIREM PRO ČR [.pdf]. Tyto firmy jsou vnímány jako vhodné pro stáže z hlediska svého zaměření. A je na firmě, jakého studenta si k sobě vybere. Postup v případě zahraničních stáží je obdobný.

25 EXKURZE STUDENTŮ A PEDAGOGŮ

26 EXKURZE STUDENTŮ A PEDAGOGŮ Tuzemské a zahraniční Organizuje Centrum pasivního domu 20 až 25 studentů + 5 externích odborníků + 3 pedagogové + 2 výzkumní pracovníci / exkurze 2x za semestr do výrobních provozů, nebo do Pasivního domu (vždy ČR + zahraničí)

27 Termíny exkurzí FA TUZEMSKO ZAHRANIČÍ

28

29

30 Účastnické podmínky u tuzemských a zahraničních exkurzí Organizátor akce: Centrum pasivního domu 1. Odesláním přihlášky se účastník závazně registruje k účasti na akci a souhlasí s těmito podmínkami. Svou účast může zrušit nejpozději 7 kalendářních dnů před plánovaným odjezdem. Po této době za sebe musí najít adekvátní náhradu (student či odborník v oblasti stavitelství). Pokud tak neučiní, je organizátor oprávněn požadovat na účastníkovi úhradu prokazatelně vzniklých nákladů (strava, ubytování). 2. Účastník se akce účastní na základě svého dobrovolného rozhodnutí a na vlastní odpovědnost. 3. Organizátor zajišťuje na vlastní náklady tyto služby: Tuzemská exkurze (1 den) doprava, oběd Zahraniční exkurze (2 dny) doprava, ubytování (1 noc), obědy (2x), večeře (1x) a snídaně (1x), tlumočení 4. Organizátor pro účastníky nezajišťuje pojištění léčebných výloh pro cesty a pobyt v ČR ani zahraničí, ani pojištění proti případným škodám způsobeným účastníkem třetím stranám. 5. Účastníkovi se doporučuje uzavřít pojištění u subjektů k tomu určených. Pokud tak účastník neučiní, bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související. 6. V případě zahraničních exkurzí je účastník osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, zdravotních a ostatních předpisů té země, do které cestuje. Případné problémy či náklady vzniklé nedodržením těchto přepisů jdou pak také na vrub účastníka, stejně jako případné škody způsobené organizátorovi nebo dalším účastníkům. 7. Účastník akce uděluje organizátorovi souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Získané údaje jsou využívány za účelem evidence účastníků akce, komunikace s nimi a pro potřeby donátora projektu, tj. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 8. Účastník akce si je vědom toho, že na exkurzích budou pořizovány audiovizuální materiály (s možností zachycení jeho osoby), a souhlasí s jejich pořízením, zpracováním a zveřejněním pro účely propagace projektů organizátora a pro další účely mající studijní či výzkumný charakter ve vztahu k řešeným projektům a dalším aktivitám organizátora. Tento souhlas se vztahuje k pořizování audiovizuálního materiálů jak samotným organizátorem, tak jeho oficiálními partnery projektu. 9. Účastník akce potvrzuje, že nezamlčel žádné skutečnosti týkající se jeho zdravotního a psychického stavu, a že mu rovněž nejsou známa žádná jiná omezení, která by mohla narušit průběh akce. Platnost od

31 Děkujeme za pozornost Realizační tým na FA VUT v Brně: doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., doc. Ing. Josef Chybík, CSc. Manažer projektu doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., Mgr. Filip Havlíček Koordinátor stáží Ing. Pavel Šuster Odborný asistent Bc. Miloslava Hrušková, Ing. Eva Klímková Finanční manažer

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTY v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY pro zadávací řízení na služby zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon ), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Příručkou

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, DIČ: CZ00405698, č. účtu:

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A ÚČASTNÍKY projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením reg. č. CZ.1.04/1.1.00/A5.00001 doba realizace: 1. 1. 2013 30. 8. 2015 registrační číslo projektu: CZ 1.04./1.1.00/A5.00001

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci Bulletin projektu pro akademické pracovníky, partnery a studenty Vznik a rozvoj partnerské

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU PETRA DRAHOŇOVSKÁ MICHAELA SVOBODOVÁ CARMEN VÁŇOVÁ PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu

Více

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více