UNIVERZITA. přidané hodnoty. University of added value. your key to KVADOS. Nejlepší oblek je na míru. Šťastná třináctka Lucky thirteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA. přidané hodnoty. University of added value. your key to KVADOS. Nejlepší oblek je na míru. Šťastná třináctka Lucky thirteen"

Transkript

1 Spojení pro kvalitu Connecting for quality strana / page 3 Martin Hamala your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Podzim / Autumn Vášeň / Passion Martin Šoun: KVADOS je pro nás životním partnerem KVADOS is a life-long partner for us 21 Milník / Milestone Šťastná třináctka Lucky thirteen 18 Know-how Nejlepší oblek je na míru The best clothes are tailor-made UNIVERZITA přidané hodnoty University of added value 10 PODZIMNÍ KLÍČ AUTUMN KEY

2 Obsah / Summary 2 Zastávka / Station 26 UNIVERZITA přidané hodnoty University of added value 10 Klíč / Key Proč jsou kvadosácká řešení výjimečná? Co stojí za kvalitními softwarovými řešeními a jakou přidanou hodnotu vám oproti konkurenčním systémům přinášejí, se dozvíte na straně 10 v rubrice Klíč. Why are KVADOS solutions unique? Find out what's behind our quality software solutions and what added value KVADOS offers over competitive systems in the Key section on page 10. yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Zámecké devatero zázraků Chateau of nine miracles Esence / Essence 38 Správné auto pro pořádné chlapy A real car for real men Vize / Vision Spojení pro kvalitu Connecting for quality Report Autogram / Autograph Vylepšený, jak jej chcete Improvements the way you want them Flashback: 1844 Pošťák už telegram nepřinese No more telegrams from the postman Klíč / Key Univerzita přidané hodnoty University of added value Know-how Nejlepší oblek je na míru e best clothes are tailor-made Milník / Milestone Šťastná třináctka Lucky thirteen Leporelo / Pop-up Kdo vám zkříží cestu v Africe You never know who'll cross your path in Africa Zastávka / Station Zámecké devatero zázraků Chateau of nine miracles In Král je mrtev, ať žije král e king is dead, long live the king Vášeň / Passion Martin Šoun: KVADOS je pro nás životním partnerem KVADOS is a life-long partner for us Apetýt / Appetite Bushmills 16 year old single malt Irish whiskey Esence / Essence Správné auto pro pořádné chlapy A real car for real men Focus Ostrava: město sportu Ostrava: city of sport

3 Spojení pro kvalitu Connecting for quality Vize / Vision 3 Vážené dámy, vážení pánové, jak dobře víte, KVADOS je domovem inovací trhu informačních a komunikačních technologií. Snažíme se neustále rozvíjet nejen naše produkty a služby, ale zároveň prostředí, v němž vznikají. Pružně reagujeme na dynamické odvětví, ve kterém se pohybujeme. Tudíž se i KVADOS neustále mění, aby včas podchycoval vaše přání a v předstihu nabízel řešení vašich potřeb i těch budoucích. V praxi se nám osvědčila užší spolupráce mezi odděleními vývoje a výroby, a proto jsme se rozhodli touto cestou pokračovat. yourk your key to success Podzim / Autumn 2013 Ladies and gentlemen, as you well know, KVADOS is the home of market innovation in information and communication technologies. We strive to continually develop not only our own products and services, but also the environment in which they are created. We flexibly respond to the dynamic field in which we operate. KVADOS is thus continually changing to promptly respond to your wishes and offer solutions for your needs even those in the future. In practice, we have had success with close cooperation between the research and production departments, and therefore have decided to continue in this direction.

4 Vize / Vision Propojení mezi oblastmi výzkumu, vývoje a následné výroby nám dala jednoznačně pozitivní zkušenost, pramenící především z celkového zefektivnění procesu vytváření softwaru. Nyní jsme postoupili dále ke sloučení dvou dosud samostatných oddělení Service Desku a projektové kanceláře. Od jejich spojení si slibujeme větší vzájemnou interakci mezi nimi, ale i výrobním týmem. 4 Mažeme tlustou čáru yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Smyslem změn je maximální komunikační propojení zaměstnanců pracujících na vašich projektech, což zajistí integritu dodávaných služeb. Právě vy zákazníci jste v centru naší pozornosti. Dlouhodobě usilujeme o užší partnerství s vámi, abyste měli o průběhu řešení maximum informací. A aby vám tyto informace byly k užitku. Chceme trvale smazat tlustou čáru, kterou jsme někdy cítili mezi implementací a podporou projektů. V projektové kanceláři však máme novinek více. Věnujeme se třeba zlepšování komunikace v oblasti projektového řízení. A zmíním ještě alespoň jeden zásadnější příklad. Posilujeme orientaci kvadosáckých řešení na produktový management. Cílem této systematické práce je přinášet všeobecnou přidanou hodnotu napříč celým produktovým portfoliem. A důkazem je, že od začátku roku 2014 budeme mít takto pokryta všechna klíčová řešení, tedy VENTUS, myavis, myteam i myfaber. Významnou nápovědou, jakým směrem se KVADOS a jeho nabídka mají posouvat, je vaše zpětná vazba. Nebojte se proto na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím projektových manažerů, konzultantů Service Desku či našich obchodníků. Váš byznys je založen na důvěře vaší společnosti v KVADOS. A my v KVADOSu chceme podnikat jen takové kroky, aby vaše důvěra trvale rostla. The connection between research and development and subsequent production has yielded only positive experiences, stemming largely from a general improvement in the efficiency of the software development process. We have now gone a step further by merging two previously separate departments, the Service Desk and Project Management Office. This integration promises greater mutual interaction between the two, as well as the production team. We want to break down the walls The point of these changes is to maximise communication between employees working on your projects to ensure the integrity of the solution provided. You, the client, are at the centre of our attention. For quite some time we have been striving to establish a closer partnership with you to keep you informed of work progress, and to make sure this information is useful to you. We want to permanently break down the walls that we feel sometimes exist between project implementation and support. But there are even more innovations in the Project Management Office. We have focused, for example, on improving communication in the field of project management. And to give at least one more fundamental example, we are intensifying the orientation of KVADOS solutions on product management. The goal of this systemic work is to increase general added value across our entire product portfolio. Beginning in 2014, these improvements will cover all our key solutions, i.e. VENTUS, myavis, myteam and myfaber. A key indication of the direction in which KVADOS and its products should be headed is your feedback. So don't hesitate to contact us at any time through project managers, Service Desk consultants or our sales staff. Your business is based on your company's trust in KVADOS. And we at KVADOS only want to take those steps that continue to foster your trust. Martin Hamala ředitel projektů Projects Director

5 Vize / Vision 5 Pružně reagujeme na dynamické odvětví, ve kterém se pohybujeme. We exibly respond to the dynamic eld in which we operate. yourk your key to success Podzim / Autumn 2013

6 mystock řídí sklad GCE mystock manages GCE warehouse Report 6 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Česká pobočka mezinárodní firmy GCE, předního evropského výrobce zařízení pro použití technických plynů, nasadila do svého závodu v Chotěboři WMS řešení mystock. Od listopadu s ním pracuje v ostrém režimu více než stovka skladníků a v provozu se využívá také 40 PDA. mystock pokrývá logistiku hotových výrobků i jejich komponentů. Firma dodává jednak obchodní zboží, ale dominantní část přímo vyrábí. Její další produkty se okamžitě stávají součástkami jiných výrobků. Přes logistiku ve WMS mystock některé komponenty tedy procházejí evidenčně hned několikrát. Kvadosácké řešení komunikuje v GCE s primárním ERP Infor M3. Zákazník požadoval certifikovanou datovou komunikaci mezi oběma systémy. Tato podmínka dala projektu mezinárodní rozměr, protože při realizaci KVADOS spolupracoval s polskou firmou Polish Consulting Company. Novinkou řešení WMS mystock je dále komunikace s automatickým zakládačovým systémem společnosti KARDEX pro předávání vychystaných dílenských objednávek do výroby nebo napojení na logistické operátory a jejich systémy jako například DACHSER, GLS a DPD. The Czech branch of GCE, an international company and leading European manufacturer of systems used for technical gases, has implemented the mystock Warehouse Management Solution at its plant in Chotěboř. Since this November, over one hundred warehouse employees using 40 PDAs have been using the system in full operation to handle the logistics of finished products and their components. GCE supplies trade goods, but also directly manufactures a major portion of its products, while some of these products immediately become components of other products. Thus, certain components are entered in the WMS logistics records of mystock several times. The KVADOS solution communicates with the primary GCE Enterprise Resource Planning system Infor M3. The client requested certified data communication between both systems. This requirement gave the project an international dimension, as implementation required cooperation with the Polish Consulting Company. An innovation in the WMS mystock solution includes communication with the KARDEX automated stacking system to submit shop production orders or connect to logistics operators and their systems such as DACHSER, GLS and DPD. VÍCE INFORMACÍ More information: KVADOS je partnerem soutěže nejlepších středoškolských matematiků a programátorů KVADOS is a partner of the competition for best high school mathematicians and programmers KVADOS se stal oficiálním partnerem ústředního kola 63. ročníku Matematické olympiády. Jde o celostátní finále nejprestižnější soutěže pro talentované středoškolské matematiky a programátory. Ti změří poslední březnový týden roku 2014 své síly, znalosti a dovednosti na půdě Wichterlova gymnázia v Ostravě. Vítězové postoupí do mezinárodního klání v jihoafrickém Kapském Městě (matematici), respektive tchajwanském Tchaj-pej (programátoři). Programátorská kategorie P, jež odhaluje nejnadanější studenty maturitních ročníků, kteří mají šanci uplatnit se v oboru informačních technologií, se pořádá od roku KVADOS has become the official partner of the Central Round of the 63rd Annual Math Olympics. This is the nationwide final of the most prestigious competition for talented high school mathematicians and programmers. These students will match their wits and skills in the last week of March 2014 at the Wichterle High School in Ostrava. The winner will advance to the international round in Cape Town, South Africa (mathematicians) or Taipei, Taiwan (programmers). The programming category, which showcases the most talented high school seniors who have a chance to pursue a career in the field of information technology, has been in existence since VÍCE INFORMACÍ More information:

7 HET skladuje s řešením mystock HET stocking with the mystock solution mycash se rozšiřuje do franšízových prodejen TRAVEL FREE mycash expands to TRAVEL FREE franchise stores Výrobce barev HET si pro řízení nové skladovací haly a expedice vybral WMS řešení mystock. To od konce října v ostrém režimu spolupracuje s externím primárním systémem HELIOS. Z pohledu realizace stojí za zmínku, že jde o jedno z prvních nasazení WMS, kde jsou kromě práce s hotovými výrobky pokryty i procesy se surovinami. Celý sklad je totiž rozdělen na dvě samostatné části z té první putují skrze mystock suroviny do výroby, z výroby pak mystock přijímá finální produkty, které následně expeduje k odběratelům. mystock také odbourává dřívější problém, kdy se občas vyrobené zboží ztratilo a do expedičního skladu nedorazilo. Kromě softwarové části dodal KVADOS i 12 obslužných PDA a síťový hardware. Paint manufacturer HET has chosen the mystock WMS solution to manage its new warehouse and shipping. The system has been in full operation since late October, in cooperation with the external primary HELIOS system. With respect to implementation, it's worth noting that this is one of the first WMS deployments to cover raw materials processes in addition to working with finished products. The warehouse is divided into two separate sections in the first, raw materials are entered into mystock on their way to production. Once the final products are produced, mystock ships them to customers. mystock also eliminates a previous problem, where manufactured goods occasionally got lost on the way to shipping. Aside from software, KVADOS also supplied 12 user PDAs and network hardware. VÍCE INFORMACÍ More information: Řešení maloobchodního prodeje mycash bude nasazeno v rámci franšízové sítě TRAVEL FREE v České republice. TRAVEL FREE provozuje stejnojmennou maloobchodní síť na hraničních přechodech České republiky a vedle vlastních poboček působí jako velkoobchodní dodavatel pro síť franšízových prodejen nesoucích tuto značku. Nově mohou využít ověřené řešení i další členové sítě. Pilotní projekt nasazení mycash proběhne u partnera ARMEX Oil. Cílem je sjednocení používaných technologií, a tím i zjednodušení a zrychlení všech procesů. Bude se shodovat také například logika navádění sortimentu do databáze. Výhodou pro koncové zákazníky bude třeba snadné sdílení obchodních cenových akcí a využívání jednotného věrnostního systému. The mycash retail sales solution will be deployed in the TRAVEL FREE franchise network in the Czech Republic. TRAVEL FREE operates a retail network of the same name at border crossings of the Czech Republic and, in addition to running its own stores, it is also the wholesale supplier for a network of the brand's franchise stores. Now, other members of this network can use our proven solution. A pilot project for the deployment of mycash will soon be underway at partner ARMEX Oil. The goal is to integrate the technologies used, and thus simplify and speed up all processes. For example, the manner of entering products in the database will be harmonised. This will make it easier for end customers to share in discounts or promotional offers and to use a uniform customer loyalty system. VÍCE INFORMACÍ More information: Report 7 yourk your key to success Podzim / Autumn 2013 Volejbalovým chráněnkám se daří Volleyball protégés doing well KVADOS v rámci politiky společenské odpovědnosti mimo jiné fandí sportu. Od loňské sezony podporuje ženský volejbalový klub Vratimov. Za něj hrají i Hana Prauzková, Iveta Procházková a Jana Kuchařová, které běžně vídáte v prostorách naší společnosti. A kvadosáckým chráněnkám se daří. Vloni skončily ve své skupině na výborném 3. místě, letos se díky vyrovnaným výkonům zatím drží na slibné páté příčce. As part of its corporate social responsibility policy, KVADOS is a big fan of sports. Since last season, we have supported the Vratimov Women's Volleyball Club. Players on the team include Hana Prauzková, Iveta Procházková and Jana Kuchařová, who you may have seen at our company. And the KVADOS ladies are doing well. Last year they finished 3rd in their group, an excellent result, while their balanced performance this year has them in promising 5th place. VÍCE INFORMACÍ More information:

8 Autogram / Autograph 8 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Vylepšený, jak jej chcete Improvements the way you want them Všechno se mění. Čas, vztahy, společnost, firmy, informační technologie, nároky. Co včera vyhovovalo a zdálo se, že bude navěky, dnes nemusí. Proto vám KVADOS naslouchá a při vývoji svých řešení vaše požadavky a přání bere maximálně v potaz. Máte raději důkazy než sliby? Tak jeden příklad za všechny inovovaný myfaber. Protože v KVADOSu klademe důraz na efektivitu, chceme každý krok vašich uživatelů udělat smysluplnější a příjemnější. V modulech Řízení služeb a Řízení pracovníků bylo upraveno prostředí a funkce de nování smluv o úrovních služeb a plánování úkolů. Inovace maximálně zohledňují získanou zpětnou vazbu, například v Ganttových diagramech s podrobnějšími a tříditelnými informacemi. Posilujeme logiku a efektivitu, předcházíme chybám Nasazené změny zároveň posilují logiku operací a předcházejí možným lidským chybám. Třeba při zakládání nové servisní smlouvy lze nastavit organizační jednotku, jež dané služby poskytuje. Dispečer, který plánuje rozpis práce pro konkrétní pracovníky, pak nebude moci zadat úkol někomu, kdo pro jeho splnění není kompetentní. Nově lze přesněji určovat i jednotlivé výkony sled aktivit zaměstnance v rámci daného úkolu a služby. Lze nastavit jejich pořadí, dopředu rozvrhnout pravidelnou frekvenci výkonů u daného zákazníka nebo určit předpokládanou dobu trvání. Celková délka úkolu se přizpůsobí podle naplánovaných výkonů. Efektivněji probíhá i samotné plánování. Nové rozhraní umožňuje dispečerovi detailněji ltrovat zdroje či v diagramu zobrazit pouze úkoly v určitém stavu, a to jak u naplánovaných úloh, tak jejich reálného plnění. Potvrzovat plán, ale i schvalovat vyřešená zadání lze u vytříděných položek hromadně. Díky nové funkci si dispečer může diagram připravovat a měnit dle potřeby a zaměstnancům do PDA odešle až konečnou podobu. Při pohybu v diagramu během přiřazování či při přesunu úkolu se zobrazuje přesná informace o jeho předpokládaném trvání. Uživatel se tak nemusí řídit jen hodnotou na časové ose a plánování je pohodlnější. Everything changes. Time, relationships, society, companies, information technology, demands. What was good yesterday, and seemed like it would be around forever, may be gone today. at's why KVADOS listens to you and does its utmost to design solutions that meet your speci c needs and requirements. Do you prefer proof to promises? en let's take a look at one excellent example the innovated myfaber. Because we place an emphasis on e ciency at KVADOS, we want to make every step more meaningful and enjoyable for your users. In the Service and Sta Management modules, the environment and functions for de ning Service Level Agreements and planning tasks have been modi ed. ese innovations maximally re ect customer feedback, such as Gantt charts with more detailed and sortable information. e new changes also increase the logic of operations and prevent possible human errors. For example, when creating new service agreements, you can set the organisational unit that provides the given service. e dispatcher scheduling work for speci c employees will thus not be able to assign a task to someone who is not quali ed to perform the job. Increasing logic and efficiency and preventing errors It is now possible to specify individual tasks in greater detail, such as the sequence of employee activities for a given task and service. You can set the order and schedule the frequency of tasks for a given customer or determine their anticipated duration. e overall duration of a task can be adapted to the work that is planned. Planning itself is more e cient. e new interface enables dispatchers to lter sources in greater detail or display diagrams only showing tasks at a particular stage, both for planned tasks and those actually underway. For sorted items, it is possible to mass con rm plans and approve tasks that have been resolved. anks to the new functions, the dispatcher can prepare a diagram and modify it as needed and then send it to employee PDAs in its nal form. When using diagrams to assign or reassign tasks, the program displays precise information regarding their anticipated duration. e user thus does not have to rely on a value on a time axis only and planning is easier.

9 Pošťák už telegram nepřinese No more telegrams from the postman Rok Year Morseův telegraf Nebyl první, ale průlomový Morse telegraph Not the rst, but a groundbreaker Tečka, čárka, čárka, tečka. Neboli P. Tímto a podobnými signály se lidé domlouvali na velké vzdálenosti 160 let. Potřeba předávat zprávy je však stará jako lidstvo samo. Optický telegraf fungoval už ve starověku. Dobytí Troji prý oznámili do Mykén ohňovými signály asi v roce 1184 před naším letopočtem. Další optický tentokrát semaforový telegraf nainstaloval francouzský vynálezce Claude Chappe na střechu pařížského Louvru v roce Různými polohami ramen se na vzdálenost dohledu oka vysílala písmena, číslice a dokonce i diakritická znaménka. Napoleon Bonaparte používal tento způsob předávání informací pro koordinaci svých vojsk. Moderní elektrický zapisovací telegraf tedy zařízení na dálkový přenos zpráv pomocí takzvané Morseovy abecedy s trvalým gra ckým záznamem na druhé straně se skládal z vysílače elektromagnetických vln jako energetického zdroje informace, vysílací antény a prostorově oddělené přijímací antény s demodulačním obvodem pro opětovné získání informace. Přelomovým datem v jeho rozvoji je 25. květen 1844, kdy provoz zahájila šedesátikilometrová telegrafní linka z Washingtonu do Baltimoru. Koncem 19. století existovalo ve světě km vedení, telegrafních stanic a za rok odešlo 400 miliard depeší. Rozvoj nových technologií postupně vytlačil drátovou i bezdrátovou telegra i. Telegramy zcela zrušilo Dánsko a Irsko před třiceti lety, ve Francii zmizely na začátku tohoto století. V České republice nefunguje služba od 1. dubna 2010 a v Indii od letošního července. Pošťák už u dveří s telegramem nezazvoní. Dot, dash, dash, dot. Or in other words P. People have used these and various similar signals to communicate over vast distances for 160 years. But the need to convey messages is as old as the human race itself. Optical telegraphs date back to antiquity. It's said that the conquest of Troy was relayed back to Mycenae through re signals in 1184 B.C. Another optical telegraph, this one a semaphore system, was installed by French inventor Claude Chappe on the roof of the Louvre in Paris in Di erent arm positions were used to send letters, numbers and even diacritical marks over visible distances. Napoleon Bonaparte used this information transmission system to coordinate his armies. e modern electrical telegraph recorder, a system for the long-range transmission of messages using Morse Code with a print out on the receiving end, was composed of a transmitter of electromagnetic waves as the power source, a transmitting antenna and a spatially separated receiving antenna with a demodulation circuit for receiving information. e breakthrough in its development came on 25 May, 1844, when a sixty kilometre telegraph line from Washington to Baltimore began operation. By the end of the 19th century, it's estimated there were 13,340,000 kilometres of telegraph lines throughout the world and 100,000 telegraph stations that sent 400,000 million dispatches a year. e development of new technologies gradually supplanted wired and wireless telegraphy. Telegrams were completely abolished in Denmark and Ireland thirty years ago. In France, they disappeared at the beginning of this century. In the Czech Republic, the service ceased to function as of 1 April 2010, and in India as of this July. e postman won't be ringing anyone's doorbell with a telegram any more. Parametry Specifications Přenosová rychlost Transmission speed Přenosové médium Transmission medium Kapacita Capacity 2 b/s elektrické vodiče electrical wires 200 znaků/min 200 characters/min Flashback 9 yourk your key to success Podzim / Autumn 2013

10 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Klíč / Key UNIVERZITA přidané hodnoty 10 University of added value

11 Jsou školy, kde...se něco užitečného naučíte. Jsou také školy, kde jen plýtváte drahocenným časem. Pak existují více či méně přínosné kurzy, školení, semináře, workshopy a jiné vzdělávací akce. Bez ohledu na jejich efekt je důvod těchto aktivit zřejmý a prostý zvyšovat odbornost lidí. Přesto stále mnoho zaměstnanců i celých firem na jakékoliv další rozšiřování vědomostí nedbá. Budiž jim hořkou odměnou, že přijdou o zaměstnání, o zakázky, zkrachují. Prostředí, v němž žijeme, se totiž neustále mění. Na nové podmínky se musíme adaptovat, chceme-li zůstat úspěšní. A to znamená učit se. Shromažďovat zkušenosti, čerpat inspiraci, sbírat a sdílet znalosti. I proto je KVADOS neustále na špici a může vám vždy dodávat nejmodernější řešení. Vzdělávání jednotlivce začíná po narození a pokračuje během života. Už Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání v podstatě nikdy nekončí, ale že je třeba se mu celoživotně věnovat. Nespíme, nestojíme. Pozorujeme, rozhlížíme se. Cestujeme, nasloucháme. Děláme si poznámky a komunikujeme s vámi, s kolegy, s těmi, kdo nás obklopují. Vyhledáváme mladé talenty a dáváme jim příležitost. Vytipováváme si experty a přejímáme best practises. Držíme náš směr: TRVALÁ EFEKTIVITA ZA NEUSTÁLÝCH INOVACÍ There are schools where......you learn something useful and there are also schools where you just waste your precious time. Then there are more or less beneficial courses, training sessions, seminars, workshops and other educational activities. Regardless of how effective they are, the purpose of these activities is clear and simple to increase people's expertise. Nevertheless, many employees and entire companies still fail to make any effort to further their knowledge. Of course, they will be bitterly rewarded when they lose their jobs or clients and go out of business. The environment in which we live is continually changing. We must adapt to new conditions if we want to remain successful. And that means learning, gathering experience, drawing inspiration, collecting and sharing knowledge. This is yet another reason why KVADOS stays on top and can always provide you with the latest solutions. Education begins at birth and continues throughout life. Even hundreds of years ago, John Amos Comenius emphasised that education basically never ends, that it is a lifelong undertaking. We don't sleep or stand in place. We observe and look around. We travel and listen. We take notes and communicate with you, with co-workers, and those around us. We seek out young talent and give them opportunities. We select experts and adopt best practises. We are staying on course ongoing efficiency through continual innovation.

12 01 Satisfied Naše hodnota Our value SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK customers Klíč / Key 12 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Pečlivě analyzujeme a vybíráme potenciální klienty Jako základ našeho úspěchu považujeme schopnost vybrat si správného klienta zákazníka Usilujeme o dlouhodobý a partnerský vztah s klienty Jsme ochotni udělat věci nad rámec svých povinností Na požadavky se snažíme dívat z pohledu zákazníka Nehledáme omluvy a důvody, proč věci nefungují, ale nejprve hledáme řešení a až následně odpovědnost a prevenci Jsme zodpovědní za naše řešení u zákazníků Řešíme speci cké potřeby našich zákazníků Nabízíme více, než klient uměl poptat Ztrátu důvěry považujeme za větší ztrátu než ztrátu zisku nebo de novaného cíle We carefully analyse and select potential clients We feel the foundation of our success is our ability to select the right client customer We strive to maintain long-term partnerships with our clients We are willing to do things beyond the scope of our duties and obligations We try to look at requirements from the customer's perspective We don't look for excuses and reasons why things aren't working, but rather rst seek solutions and then look for accountability and preventative measures We are responsible for our customer solutions We meet the speci c needs of our customers We o er more than the client is able to ask for We consider loss of trust to be a greater loss than lost pro t or the failure to reach a de ned goal Cesta naším směrem není jednoduchá. Dlouhodobě rozvíjíme znalosti a řešení v oblastech, kde máme příležitost vytvořit nový trh a být na něm vedoucím dodavatelem. Tak zní jedna z částí vize KVADOSu. A nejsou to prázdná slova. Vedle ohromné odvahy vydávat se do neprobádaných oblastí je nutné mít i odhodlané zaměstnance, kteří den co den hltají novinky dotýkající se jejich profese a okamžitě je přetavují do zlepšení své práce. Nemusí to být jen pokrok v technologiích, ale také nové metodiky nebo postupy. e road we have taken is not easy. For a number of years we have been developing knowledge and solutions in elds where we have the opportunity to create a new market and be the leading supplier for this market. is is part of the KVADOS vision, and these are by no means empty words. In addition to the great courage needed to set out into unchartered waters, one must have determined employees who continually keep up to date with the latest innovations in their professional eld and immediately apply these to improve their work. is is not limited to technological advances, but also concerns new methodologies and procedures.

13 Vzděláváním k růstu Růst vlastní odbornosti každý kvadosák pravidelně plánuje a hodnotí při rozvojových schůzkách. Pracovníci mají vývoj kariéry i schopností ve svých rukou. KVADOS jim zvolená školení i certi kace nejen uhradí, ale rovněž objedná či zorganizuje přímo ve rmě. S ohledem na naši mezinárodní působnost vás asi nepřekvapí, že důraz klademe na znalost cizích jazyků. Tušili jste však, že do KVADOSu docházejí 3 lektoři včetně rodilého mluvčího z Velké Británie, kteří pokrývají 5 skupin angličtiny v různých dovednostních úrovních? Nadto máme i lektorku ruštiny, původem z Běloruska. Nabyté znalosti certi kujeme, dokumentujeme, sdílíme. K tomu jsme potřebovali silný a spolehlivý nástroj, který by rostl spolu s námi. A vzniknul myteam. Vize KVADOSu je být vedoucí společností ve vývoji softwarových produktů a poskytování souvisejících služeb s vysokou přidanou hodnotou The KVADOS vision is to be the leading company in the development of software products and the provision of related services with high added value Řešení se natolik osvědčilo, že jsme jej nabídli i vám. Těší se ohromné oblibě. Zasloužené. Díky němu mizí stohy papírových dokumentů, faktur a žádanek. Vše je na jednom místě, snadno dostupné, dohledatelné, příkladně zabezpečené a hlavně elektronické. Nic se neztratí, ani nezapomene. Nad souvisejícími procesy jsou de nována work ow, která řadu činností automatizují. Vaši zaměstnanci mají konečně dostatek prostoru, aby se věnovali své práci. Řešení bez inovací neexistuje Odbourávání papírové dokumentace je vděčné téma. A také věčné. Již v roce 2000 jsme v KVADOSu připravili první komponenty mobilního informačního systému 02 Naše hodnota Our value PROFESIONALITA Professionalism Profesionalita se projevuje v zodpovědnosti a přístupu k zákazníkům Doplňujeme si vzdělání a znalosti, které potřebujeme ke své práci Dodáváme a nabízíme více, než klient uměl de novat a poptat Jsme ochotni udělat věci nad rámec svých povinností a závazků Problémy jsou pro nás výzvou Řešení problémů považujeme za své poslání Problémům chceme předcházet a předvídat je Nabízíme řešení, která jsou dobrá pro zákazníky, nikoliv jen taková, která zákazník požaduje Jsme připraveni nabídnout zákazníkovi to nejlepší, i když to pro nás není to nejjednodušší Hledáme řešení dobré pro zákazníka Professionalism is re ected in our accountability and approach to customers We strive to continually improve the education and knowledge required for our work We supply and o er more than the client is able to de ne or demand We are willing to do things beyond the scope of our duties and obligations Problems are a challenge for us Our mission is to solve your problems We want to anticipate and prevent problems We o er solutions that are good for customers, not just the solutions they request We are prepared to o er customers the best, even if this isn't easy for us We seek solutions that are good for the customer Klíč / Key 13 yourk your key to success Podzim / Autumn 2013

14 Klíč / Key Education for growth Improving the professional quali cations of every KVADOS employee is regularly planned and assessed at development meetings. Employees hold the development of their careers and skills in their own hands. KVADOS not only pays for their chosen training and certi cation, but even orders it or organises it at the company. Given our international scope, you probably won't be surprised that we place an emphasis on foreign languages. But did you know that we employ 3 teachers including a native speaker from Great Britain to teach 5 English groups at various skill levels? In addition, we also have a Russian instructor from Belarus. We certify, document and share the knowledge we acquire. To do this, we need strong and reliable tools that can grow with us, which was how myteam was created. e solution was so successful that we also o ered it to you. It immediately enjoyed tremendous, well-earned success. anks to myteam, there are no more stacks of paper documents, invoices and orders. Everything is in one place, easily accessible, retrievable, and electronically secure. Nothing gets lost or forgotten. Work ows are de ned for related processes, many of which are automated. Your employees nally have time to focus on their work. 14 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Snažíme se dodávat nástroje, znalosti, zkušenosti a služby pro úspěch produktů i zákazníků We strive to deliver the tools, knowledge, experience, and services to make our customers and products successful myavis. Byl skutečně revoluční a jedinečný. Konkurenci zkrátka neměl. Dnes už ano. Na trh vstoupila řada produktů, které se v menší i větší míře pokoušely řešení KVADOSu zkopírovat. Marně. Dá se totiž napodobit aplikace, ale to je pouze část. To, proč vám myavis ve svých vertikálách Sales Force Automation, Field Service a Building and Construction tak pomáhá, je zapříčiněno dodávkou odborného know-how, zkušeností z tuzemského i mezinárodního prostředí a souvislého inovování, které zrcadlí trendy v ICT i ve vašich branžích. A tak vám konkurence může dodat pouze software, zatímco od nás získáváte opravdové řešení. 03 Naše hodnota Our value ZNALOST Knowledge Znalosti a zkušenosti považujeme za cenný nehmotný kapitál naší společnosti Na znalostech stavíme své produkty a služby Do získávání znalostí dlouhodobě investujeme Vysokou hodnotu znalostí dokladujeme snahou je popsat, zaznamenat, vyhodnotit a předávat O znalosti a zkušenosti se dělíme s klienty a využíváme je k jejich úspěchu Hledáme efektivní nástroje a způsoby pro vnitro remní sdílení znalostí a zkušeností Znalosti ověřujeme, certi kujeme, patentujeme We consider knowledge and experience to be our company's intangible capital Our products and services are built on our knowledge We make long-term investments in the acquisition of knowledge e great value we place on knowledge is evident in our e orts to describe, record, evaluate and communicate this knowledge We share our knowledge and experience with clients and use it to their bene t We seek out e ective tools and means to share knowledge and experience within the company We verify, certify and patent knowledge Abychom dokázali neustále přinášet nové technologie i průlomové produkty a služby, investujeme každoročně až 15 procent obratu do vlastního výzkumu. Z něj vzešla například vlastní aplikační platforma QAS využívaná napříč produktovým portfoliem či unikátní komunikační server GLADIO k synchronizaci dat zařízení

15 04 Naše hodnota Our value KONTINUITA Continuity Snažíme se naplňovat náš název KVAlitní DOdavatelské Služby We strive to live up to the promise of our name (KVAlitní DOdavatelské Služby Quality Supplier Services) Kontinuita pro nás představuje předvídatelnost a v jistém smyslu stálost Snažíme se být kontinuálními ve smyslu a podstatě našeho podnikání a usilovně se snažíme uspět v tom, čemu se věnujeme Tomu, co děláme, a produktům, kterými se zabýváme, se snažíme věnovat dlouhodobě Uvědomujeme si, že pro naše klienty je naše kontinuita velmi důležitá a očekávají od nás schopnost dodané produkty dlouhodobě podporovat, rozvíjet a inovovat a my se podle toho dlouhodobě chováme Vyvíjíme, zkoumáme a hledáme nové příležitosti, ale pečlivě vybíráme oblasti, na které se dlouhodobě zaměřujeme tak, abychom naplňovali svou hodnotu kontinuity O kontinuitu se snažíme nejen v tom, co děláme, ale také v tom, jak to děláme, a proto tyto zásady a principy de nujeme a snažíme se, aby jim rozuměli a uplatňovali je všichni naši zaměstnanci For us, continuity means predictability, and in a certain sense, stability We aim to provide continuity while conducting our business and strive hard to succeed in what we do We are dedicated to what we do and the products we create over the long term We realise that continuity is very important for our clients, who expect us to be able to support, develop and innovate our products over the long term, and we have responded accordingly over the long term We are developing, investigating and seeking new opportunities, but carefully select areas to focus on over the long term to ensure continuity We strive for continuity not only in what we do, but also how we do it, which is why we de ne these rules and principles and strive to have them understood and applied by all our employees Klíč / Key 15 yourk your key to success Podzim / Autumn 2013 v terénu s centrálou. Výsledek je zjevný jsme nejen lídrem trhu, ale též lídrem inovací. Za změnami se však neženeme překotně. Každý nápad musí uzrát. Myšlenka se musí usadit a až poté rozvíjet na základě dosavadních zkušeností. A nejen našich. Stejně jako mají vysokoškolské práce své vedoucí garanty a oponenty, některé nápady je lepší před jejich realizací podrobit oponentuře. Při ní se zároveň dají nalézt partneři, kteří nastartují synergický efekt a posunou projekt na další úroveň. Také proto KVADOS spoluzakládal IT Cluster, sdružení, jež je vůdčí silou výzkumu a vývoje nových technologií nejen v Moravskoslezském kraji. Naše specializace na mobilní systémy a efektivní řízení procesů se uplatňuje ve výzkumném programu Centra pro rozvoj dopravních systémů RODOS. To je důkazem, že KVADOS koncentruje vysoce kvali kované odborníky. Někteří z nich jsou ve společnosti více než 15 let a drží si renomé skutečných kapacit. Společná cesta Stálí pracovníci a takřka nulová personální uktuace jednoznačně přispívají ke kvalitě kvadosáckých řešení i vztahů s vámi. Lidé, kteří se podílejí na vašich projektech, znají vaše prostředí, zvyky, preference. Vzniká vzájemná důvěra, stejně jako ochota spolupracovat, setkávat se, inspirovat se. Stabilní komunikace pomáhá odhalovat potenciální problémy dříve, než nastanou, a účinně jim předcházet.

16 Klíč / Key 16 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 No such thing as a solution without innovation Getting rid of paper documentation is a rewarding, and endlessly recurring topic. Back in 2000, KVADOS was already preparing the rst components of the myavis information system. It was truly revolutionary and unique. e competition didn't have anything like it. Today, they do. ere are a number of products on the market, which to a greater or lesser extent have tried to copy KVADOS solutions... but in vain. It may be possible to mimic an application, but that is only part of the game. e reason why myavis is so helpful with its Sales Force Automation, Field Service and Building and Construction modules is because it is backed by expert know-how, experience from domestic and international environments, and continuous innovation that re ects ICT trends in your areas of business. e competition can only supply software, whereas we provide you with a true solution. For us to be able to continually introduce new technologies and ground-breaking products and services, we invest up to 15 percent of revenue into our own research and development each year. is has resulted, for example, in our own QAS application platform used across our product portfolio, or the unique GLADIO communication server, which synchronises data from devices in the eld with headquarters. e results are apparent we are not only the market leader, but a leader in innovation. However, we don't go hurtling headlong into change. Every idea must mature and settle, and only then be developed based on experience to date, and not just our experience. Just as a university dissertation must be defended, it is better to subject certain ideas to critical review before implementation. In doing so, it is also possible to nd partners who create a synergetic e ect and move the project to a whole new level. at is why KVADOS is a co-founder of IT Cluster, an association that is the driving force of research and development of new technologies in the Moravian-Silesian region and beyond. Our specialisation in mobile systems and e ective process management has been applied in the RODOS Centre for the Development of Transportation Systems research programme. is is further evidence of the highly quali ed specialists concentrated by KVADOS, some of whom have been with the company for over 15 years and are renowned for their expertise. A common path Almost zero turnover among our full-time employees has clearly contributed to the quality of KVADOS solutions and our relationship with you. e people taking part in your projects know your environment, habits, and preferences. ey are 05 Naše hodnota Our value INOVACE Innovation Usilujeme o komplexní inovace, a to na úrovni produktu, rozsahu jeho funkcí a vlastností, ale i technologií Inovujeme nejen produkty a technologie, ale také služby a procesy Inovace je pro nás dlouhodobý proces znamenající snahu dělat věci lépe a nově Inovace je pro nás výzvou zkusit něco nového, odvahou dělat věci jinak a silou unést i neúspěch na této cestě Inovací ale především rozumíme schopnost nápady realizovat, dotáhnout je do využitelnosti a schopnosti sloužit lépe We strive for comprehensive innovation, both on a product level in terms of functions and attributes, as well as technology We not only innovate products and technologies, but also services and processes Innovation is a long-term process for us, marked by the e ort to do things better and in a new way Innovation is the challenge to try something new, the courage to do things di erently, and the strength to bear failure on this road Above all, we understand innovation to be the ability to realise ideas and to carry them to fruition so they can be put to use and serve better better able to listen to you, understand you and advise you. is fosters mutual trust, as well as a willingness to work together, meet and be inspired. Stable communication helps detect potential problems before they happen, e ectively preventing them. David Hume, the most highly regarded English philosopher of the 18th century, noted in his day that the sign of a well educated person is the ability to speak about the greatest issues in the simplest manner. David Hume, nejuznávanější anglicky píšící lozof 18. století, ve své době poznamenal, že důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem. A o to jde. Aby naši obchodníci, ale i ostatní zaměstnanci, dokázali s vámi komunikovat tak, abyste jim rozuměli. Všemi těmito kroky vytváříme ohromnou přidanou hodnotu našich řešení. Nikoliv jednostranně, ale v součinnosti s vámi. Dodáváme vám náskok, konkurenční výhodu a vlastně i část našeho odhodlání a úsilí být nejlepšími na trhu. Od vás získáváme informace nezbytné pro naši práci a taktéž podněty, jak být ještě lepší a pro vás užitečnější. Jsme hrdí na partnerství s vámi. Věříme, že i vy můžete být hrdí na partnerství s KVA- DOSem. Těšíme se na pokračování naší dlouhodobé spolupráce. Kompletní dokument Mise, vize a hodnoty společnosti KVADOS si můžete stáhnout zde: KVADOS's complete mission statement, vision and values can be downloaded at:

17 06 Naše hodnota Our value ZAMĚSTNANCI Employees Zaměstnance nepovažujeme za výrobní prostředek, ale partnery pro spolupráci k uskutečňování naší vize Vybíráme si zaměstnance, kteří jsou schopni uskutečňovat naši misi a vizi a ztotožňují se s našimi hodnotami Investujeme do rozvoje zaměstnanců, do pracovních nástrojů a do příjemných pracovních podmínek Motivujeme se vzájemně pro vysoký výkon, ke zvyšování odbornosti a kvality a usilujeme o spravedlivý odměňovací systém založený na sdílení úspěchu Podporujeme kariérní růst, rozvíjíme talenty, oceňujeme nadšení a rozvíjíme osobnostní potenciál Ve svých plánech a rozhodnutích se chováme zodpovědně k zaměstnancům Vyžadujeme trvalou týmovou spolupráci Vyžadujeme, aby informace a znalosti byly sdílené, dokumentované a řízené Naší strategií je, aby zaměstnanci byli hrdí na naši společnost We don't consider employees to be a means of production, but rather partners in cooperation to realise our vision We select employees who are able to realise our mission and vision and who identify with our values We invest in employee development, work tools, and a pleasant work environment We motivate each other to perform at the highest possible level and to increase expertise and quality. We strive to employ a fair system of compensation based on shared success. We support career growth, develop talent, appreciate enthusiasm, and foster the potential of individuals We behave responsibly towards our employees when making plans and decisions We demand ongoing teamwork We require information and knowledge to be shared, documented, and managed Our strategy is for employees to be proud of our company And therein lies the rub. It is crucial for our sales sta, as well as other employees, to be able to communicate so that you understand them. All of these steps enable us to create enormous added value in our solutions not on our own, but in cooperation with you. We give you a head start, a competitive advantage, and a little bit of our determination to be the best on the market. You give us the information needed to do our work, as well as ideas for ways to be even better and more useful to you. We are proud of our partnership with you and believe that you too can be proud of your partnership with KVADOS. We look forward to continuing our long- -term cooperation. Klíč / Key 17 yourk your key to success Podzim / Autumn Naše hodnota Our value VZDĚLÁVÁNÍ Education Vzdělání považujeme za vysokou hodnotu, proto jej podporujeme a dlouhodobě se na něj zaměřujeme Považujeme ho za dlouhodobý proces a celoživotní úkol každého zaměstnance Snažíme se jej plánovat a rozvíjet u zaměstnanců tak, aby korespondovalo s našimi cíli a strategiemi Usilujeme nejen o vzdělání a znalosti, ale snažíme se také o certi kace a doklady prokazující jejich dosažení a komplexnost Rozvíjíme způsob a prostředky pro sdílení informací a podporujeme vzájemné předávání znalostí a zkušeností We consider education to be of great value, which is why we focus on education and support it long-term We feel that education is a long-term process and a lifelong task for each of our employees We strive to plan long-term education and development for all our employees that best corresponds to our goals and strategies We are not only concerned with education and knowledge, but also certi cation and documentation of the achievements and skills attained We are developing ways and means to share information and encourage the mutual exchange of knowledge and experience

18 Nejlepší oblek je na míru The best clothes are tailor-made Know-how 18 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Chcete-li mít jistotu, že vám nový oblek či šaty budou sedět, necháte si je ušít na míru. A navštívíte špičkového krejčího. Takového, jehož znáte, nebo na něj dostanete doporučení. Zkrátka odborníka s prokazatelnými zkušenostmi a dovednostmi, který se ve své práci vyzná. Když rozjíždíte náročný projekt, potřebujete návrh řešení, jež vašemu byznysu padne jako ulité. V KVADOSu sice nemáme krejčí, zato vysoce specializovaný analytický tým ano!

19 Analytický tým působí ve dvou oblastech. Nejenže se podílí na projektech pro konkrétní klienty a na vývoji nových produktů, na starosti má též vytváření a rozvoj metodiky zpracování analýz. Tu školí i další konzultanty a vlastně všechny kvadosáky, kteří k analýzám byť jen přičichnou. Martin Tomis a Lukáš Mydlář si dali za úkol být komunikačním mostem mezi odděleními vývoje, výroby, projektové kanceláře a zákazníky. Všechny články řetězce musejí vůči sobě cítit důvěru a chápat, že k perfektnímu řešení je nezbytná i perfektní analýza. To nutně nemusí znamenat desítky popsaných stran. Hlavním cílem je odhalení skutečných potřeb zákazníků, precizní popis problematiky a obsluhovaných procesů včetně eliminace zbytečných a zefektivnění těch ostatních, podstatných a nakonec návrh východisek. Jak Martin s Lukášem říkají, nestačí dělat dobrý evidenční systém, pokud by byl postaven na špatných procesech. Právě proto se naplno věnují procesnímu modelování. To jim ukazuje úzká místa, neúčelné činnosti i pravou cestu k cíli správně navrženému softwaru. Pátrání po příčinách A proč jsou vlastně analýzy před započetím programování důležité? Dávají totiž dopředu odpovědi na otázky, které mohou kdykoliv vyvstat. To vede k významné úspoře času i nákladů. Podchycené dotazy analytikové samozřejmě konzultují a vysvětlují jak ve výrobě, tak klientům. Vzniká vzájemná důvěra, která přináší ohromné výhody. Zatímco Martin s Lukášem dostávají maximum informací, jež Know-how 19 yourk your key to success Podzim / Autumn 2013 Fotografie byly pořízeny v butiku pánské společenské módy Pánské obleky BANDI Photographs were taken at the BANDI Men's Clothing fashion boutique

20 Know-how 20 nezbytně potřebují, zákazníci zase spoléhají na porozumění jejich požadavkům a následnou kvalitu dodaného textu základu budoucího řešení. Tato důvěra je zavazující, jelikož právě množství otázek činí analýzy hutné a pro obyčejného čtenáře těžko stravitelné. Svou odpověď v nich však musí najít nejen zákazník, ale také programátoři. A protože všichni dobře víme, že i na pohled jednoduchá věc může být složitá, stejně jako dobří krejčí vám rovněž Martin s Lukášem rádi vše představí a vysvětlí osobně. Jejich mottem je: Průměrný konzultant sepisuje požadavky zákazníka. Špičkový pátrá po jejich příčinách. yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Analytické oddělení Analytické oddělení zastřešuje většinu v KVADOSu připravovaných analýz. Dohlíží na ně a zároveň vzdělává kolegy, kteří se na analýzách podílejí. Vytváří analytické a metodické nástroje, jež už na počátku vývoje a výroby softwaru zvyšují jeho efektivitu. Mezi aktuální projekty patří řešení oběhu a evidence dokumentů DMS pro společnost ELTODO či řešení inteligentního skladování WMS pro klienty GCE a HET. Analytical department e Analytical Department carries out most of the analyses performed at KVADOS. It supervises this work and also trains colleagues taking part in analyses. It creates analytical and methodological tools that increase the e ciency of software development and production from the very beginning. Current projects include designing a Document Management System for ELTODO or intelligent Warehouse Management Systems for clients such as GCE and HET. If you want to be certain your new suit or dress ts properly, you'll have it custom- tted at a rst-rate tailor, someone you know or who has been recommended; in short, a professional with proven skills and experience, who excels at his trade. If you are starting up a demanding project, you need to design a solution that ts your business like a glove. At KVADOS, we may not have tailors, but we certainly have a highly specialised analytical team! e analytical team works in two areas. Not only does it take part in current projects for speci c clients and the development of new products, but it is also responsible for creating and re ning methodology for conducting analyses. is methodology is used to train other consultants and all KVADOS employees even slightly involved in analysis. Martin Tomis and Lukáš Mydlář have set themselves the task of being the communication bridge between development, production and project management departments and the customer. All links in the chain must trust one another and understand that an outstanding solution requires outstanding analysis. is does not necessarily mean dozens of descriptive pages. e main goal is to determine the actual needs of the customer and give a precise description of the problem and processes involved, including the elimination of super uous processes and optimisation of essential ones and nally, to propose solutions. As Martin and Lukáš say, it's not enough to install a good records system if it's built on bad processes. at's why full attention is given to process modelling. is identi es bottlenecks, ine cient activities and the best way to achieve the goal of properly designed software. Looking for causes So why exactly is analysis so important before beginning programming? Because it provides answers to questions that may arise at any time in advance. is leads to major savings in time and costs. Analysts naturally discuss and explain the questions they raise both on the production side and with clients. is fosters mutual trust, which brings enormous bene ts. While Martin and Lukáš get the vital information they need, customers rely on their understanding of their needs and the subsequent quality of the text submitted, which forms the basis for the future solution. is trust is necessary because of the great many questions that make analysis pithy and di cult to digest for the average reader. However, it must provide answers for programmers, as well as the client. And because we all know that even something that appears simple may be complicated, like any good tailor, Martin and Lukáš will be happy to present and explain everything to you in person. eir motto is e average consultant makes a list of the customer's requirements. A top consultant looks for their causes.

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů

Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008. ČVUT FEL - Řízení softwarových projektů Ing. Zuzana Šochová 30.4.2008 1 Outsourcing jako business model Práce v týmu Procesy a řízení lidí v outsourcingu Metodologie Agile SCRUM 2 Proč firmy hledají outsourcing? Levnější (?) Nedostatek vlastních

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT

myteam Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty PROCESS MANAGEMENT myteam PROCESS MANAGEMENT Řízení vnitro remních procesů a práce s dokumenty MODULÁRNÍ PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PRO SDÍLENÍ INFORMACÍ, ŘÍZENÍ PROCESŮ A JEJICH AUTOMATIZACI, KTERÉ ZEFEKTIVŇUJE SPOLUPRÁCI TÝMŮ I

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko)

Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) Celonárodní veřejná dobíjecí infrastruktura pro elektromobily Projekt e-laad.nl (Holandsko) David Vajsar Senior Sales Representative, Energy Inteligence procesní infrastruktury 20.09. 2012 Grand Hotel

Více

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989)

Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Texty: Martin Lee Gore Counterfeit (1989) Compulsion Charms in limited supply and refusing to stretch that inderfinable nothing somehow keeps pushing you finding the right words can be a problem how many

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE Hi guys! My name is Ondra Novák and I am the managing director of Bright Element fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project

Více

The three pillars of the Young Living Lifestyle

The three pillars of the Young Living Lifestyle The three pillars of the Young Living Lifestyle TŘI PILÍŘE ŽIVOTNÍHO STYLU YOUNG LIVING Young Living Diamond Young Living is a wellness company, not a hype company Young Living je společnost životního

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION

Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION Pomáháme vám využívat vaše informace VYHLEDÁVACÍ TECHNOLOGIE PRO ON-LINE INFORMAČNÍ ZDROJE SEARCH DRIVEN INNOVATION INFORUM 2008 P.Kocourek, INCAD FAST X10 partner 29.5.2008 PREZENTACE Technologicky orientovaný

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více