UNIVERZITA. přidané hodnoty. University of added value. your key to KVADOS. Nejlepší oblek je na míru. Šťastná třináctka Lucky thirteen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA. přidané hodnoty. University of added value. your key to KVADOS. Nejlepší oblek je na míru. Šťastná třináctka Lucky thirteen"

Transkript

1 Spojení pro kvalitu Connecting for quality strana / page 3 Martin Hamala your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Podzim / Autumn Vášeň / Passion Martin Šoun: KVADOS je pro nás životním partnerem KVADOS is a life-long partner for us 21 Milník / Milestone Šťastná třináctka Lucky thirteen 18 Know-how Nejlepší oblek je na míru The best clothes are tailor-made UNIVERZITA přidané hodnoty University of added value 10 PODZIMNÍ KLÍČ AUTUMN KEY

2 Obsah / Summary 2 Zastávka / Station 26 UNIVERZITA přidané hodnoty University of added value 10 Klíč / Key Proč jsou kvadosácká řešení výjimečná? Co stojí za kvalitními softwarovými řešeními a jakou přidanou hodnotu vám oproti konkurenčním systémům přinášejí, se dozvíte na straně 10 v rubrice Klíč. Why are KVADOS solutions unique? Find out what's behind our quality software solutions and what added value KVADOS offers over competitive systems in the Key section on page 10. yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Zámecké devatero zázraků Chateau of nine miracles Esence / Essence 38 Správné auto pro pořádné chlapy A real car for real men Vize / Vision Spojení pro kvalitu Connecting for quality Report Autogram / Autograph Vylepšený, jak jej chcete Improvements the way you want them Flashback: 1844 Pošťák už telegram nepřinese No more telegrams from the postman Klíč / Key Univerzita přidané hodnoty University of added value Know-how Nejlepší oblek je na míru e best clothes are tailor-made Milník / Milestone Šťastná třináctka Lucky thirteen Leporelo / Pop-up Kdo vám zkříží cestu v Africe You never know who'll cross your path in Africa Zastávka / Station Zámecké devatero zázraků Chateau of nine miracles In Král je mrtev, ať žije král e king is dead, long live the king Vášeň / Passion Martin Šoun: KVADOS je pro nás životním partnerem KVADOS is a life-long partner for us Apetýt / Appetite Bushmills 16 year old single malt Irish whiskey Esence / Essence Správné auto pro pořádné chlapy A real car for real men Focus Ostrava: město sportu Ostrava: city of sport

3 Spojení pro kvalitu Connecting for quality Vize / Vision 3 Vážené dámy, vážení pánové, jak dobře víte, KVADOS je domovem inovací trhu informačních a komunikačních technologií. Snažíme se neustále rozvíjet nejen naše produkty a služby, ale zároveň prostředí, v němž vznikají. Pružně reagujeme na dynamické odvětví, ve kterém se pohybujeme. Tudíž se i KVADOS neustále mění, aby včas podchycoval vaše přání a v předstihu nabízel řešení vašich potřeb i těch budoucích. V praxi se nám osvědčila užší spolupráce mezi odděleními vývoje a výroby, a proto jsme se rozhodli touto cestou pokračovat. yourk your key to success Podzim / Autumn 2013 Ladies and gentlemen, as you well know, KVADOS is the home of market innovation in information and communication technologies. We strive to continually develop not only our own products and services, but also the environment in which they are created. We flexibly respond to the dynamic field in which we operate. KVADOS is thus continually changing to promptly respond to your wishes and offer solutions for your needs even those in the future. In practice, we have had success with close cooperation between the research and production departments, and therefore have decided to continue in this direction.

4 Vize / Vision Propojení mezi oblastmi výzkumu, vývoje a následné výroby nám dala jednoznačně pozitivní zkušenost, pramenící především z celkového zefektivnění procesu vytváření softwaru. Nyní jsme postoupili dále ke sloučení dvou dosud samostatných oddělení Service Desku a projektové kanceláře. Od jejich spojení si slibujeme větší vzájemnou interakci mezi nimi, ale i výrobním týmem. 4 Mažeme tlustou čáru yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Smyslem změn je maximální komunikační propojení zaměstnanců pracujících na vašich projektech, což zajistí integritu dodávaných služeb. Právě vy zákazníci jste v centru naší pozornosti. Dlouhodobě usilujeme o užší partnerství s vámi, abyste měli o průběhu řešení maximum informací. A aby vám tyto informace byly k užitku. Chceme trvale smazat tlustou čáru, kterou jsme někdy cítili mezi implementací a podporou projektů. V projektové kanceláři však máme novinek více. Věnujeme se třeba zlepšování komunikace v oblasti projektového řízení. A zmíním ještě alespoň jeden zásadnější příklad. Posilujeme orientaci kvadosáckých řešení na produktový management. Cílem této systematické práce je přinášet všeobecnou přidanou hodnotu napříč celým produktovým portfoliem. A důkazem je, že od začátku roku 2014 budeme mít takto pokryta všechna klíčová řešení, tedy VENTUS, myavis, myteam i myfaber. Významnou nápovědou, jakým směrem se KVADOS a jeho nabídka mají posouvat, je vaše zpětná vazba. Nebojte se proto na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím projektových manažerů, konzultantů Service Desku či našich obchodníků. Váš byznys je založen na důvěře vaší společnosti v KVADOS. A my v KVADOSu chceme podnikat jen takové kroky, aby vaše důvěra trvale rostla. The connection between research and development and subsequent production has yielded only positive experiences, stemming largely from a general improvement in the efficiency of the software development process. We have now gone a step further by merging two previously separate departments, the Service Desk and Project Management Office. This integration promises greater mutual interaction between the two, as well as the production team. We want to break down the walls The point of these changes is to maximise communication between employees working on your projects to ensure the integrity of the solution provided. You, the client, are at the centre of our attention. For quite some time we have been striving to establish a closer partnership with you to keep you informed of work progress, and to make sure this information is useful to you. We want to permanently break down the walls that we feel sometimes exist between project implementation and support. But there are even more innovations in the Project Management Office. We have focused, for example, on improving communication in the field of project management. And to give at least one more fundamental example, we are intensifying the orientation of KVADOS solutions on product management. The goal of this systemic work is to increase general added value across our entire product portfolio. Beginning in 2014, these improvements will cover all our key solutions, i.e. VENTUS, myavis, myteam and myfaber. A key indication of the direction in which KVADOS and its products should be headed is your feedback. So don't hesitate to contact us at any time through project managers, Service Desk consultants or our sales staff. Your business is based on your company's trust in KVADOS. And we at KVADOS only want to take those steps that continue to foster your trust. Martin Hamala ředitel projektů Projects Director

5 Vize / Vision 5 Pružně reagujeme na dynamické odvětví, ve kterém se pohybujeme. We exibly respond to the dynamic eld in which we operate. yourk your key to success Podzim / Autumn 2013

6 mystock řídí sklad GCE mystock manages GCE warehouse Report 6 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Česká pobočka mezinárodní firmy GCE, předního evropského výrobce zařízení pro použití technických plynů, nasadila do svého závodu v Chotěboři WMS řešení mystock. Od listopadu s ním pracuje v ostrém režimu více než stovka skladníků a v provozu se využívá také 40 PDA. mystock pokrývá logistiku hotových výrobků i jejich komponentů. Firma dodává jednak obchodní zboží, ale dominantní část přímo vyrábí. Její další produkty se okamžitě stávají součástkami jiných výrobků. Přes logistiku ve WMS mystock některé komponenty tedy procházejí evidenčně hned několikrát. Kvadosácké řešení komunikuje v GCE s primárním ERP Infor M3. Zákazník požadoval certifikovanou datovou komunikaci mezi oběma systémy. Tato podmínka dala projektu mezinárodní rozměr, protože při realizaci KVADOS spolupracoval s polskou firmou Polish Consulting Company. Novinkou řešení WMS mystock je dále komunikace s automatickým zakládačovým systémem společnosti KARDEX pro předávání vychystaných dílenských objednávek do výroby nebo napojení na logistické operátory a jejich systémy jako například DACHSER, GLS a DPD. The Czech branch of GCE, an international company and leading European manufacturer of systems used for technical gases, has implemented the mystock Warehouse Management Solution at its plant in Chotěboř. Since this November, over one hundred warehouse employees using 40 PDAs have been using the system in full operation to handle the logistics of finished products and their components. GCE supplies trade goods, but also directly manufactures a major portion of its products, while some of these products immediately become components of other products. Thus, certain components are entered in the WMS logistics records of mystock several times. The KVADOS solution communicates with the primary GCE Enterprise Resource Planning system Infor M3. The client requested certified data communication between both systems. This requirement gave the project an international dimension, as implementation required cooperation with the Polish Consulting Company. An innovation in the WMS mystock solution includes communication with the KARDEX automated stacking system to submit shop production orders or connect to logistics operators and their systems such as DACHSER, GLS and DPD. VÍCE INFORMACÍ More information: KVADOS je partnerem soutěže nejlepších středoškolských matematiků a programátorů KVADOS is a partner of the competition for best high school mathematicians and programmers KVADOS se stal oficiálním partnerem ústředního kola 63. ročníku Matematické olympiády. Jde o celostátní finále nejprestižnější soutěže pro talentované středoškolské matematiky a programátory. Ti změří poslední březnový týden roku 2014 své síly, znalosti a dovednosti na půdě Wichterlova gymnázia v Ostravě. Vítězové postoupí do mezinárodního klání v jihoafrickém Kapském Městě (matematici), respektive tchajwanském Tchaj-pej (programátoři). Programátorská kategorie P, jež odhaluje nejnadanější studenty maturitních ročníků, kteří mají šanci uplatnit se v oboru informačních technologií, se pořádá od roku KVADOS has become the official partner of the Central Round of the 63rd Annual Math Olympics. This is the nationwide final of the most prestigious competition for talented high school mathematicians and programmers. These students will match their wits and skills in the last week of March 2014 at the Wichterle High School in Ostrava. The winner will advance to the international round in Cape Town, South Africa (mathematicians) or Taipei, Taiwan (programmers). The programming category, which showcases the most talented high school seniors who have a chance to pursue a career in the field of information technology, has been in existence since VÍCE INFORMACÍ More information:

7 HET skladuje s řešením mystock HET stocking with the mystock solution mycash se rozšiřuje do franšízových prodejen TRAVEL FREE mycash expands to TRAVEL FREE franchise stores Výrobce barev HET si pro řízení nové skladovací haly a expedice vybral WMS řešení mystock. To od konce října v ostrém režimu spolupracuje s externím primárním systémem HELIOS. Z pohledu realizace stojí za zmínku, že jde o jedno z prvních nasazení WMS, kde jsou kromě práce s hotovými výrobky pokryty i procesy se surovinami. Celý sklad je totiž rozdělen na dvě samostatné části z té první putují skrze mystock suroviny do výroby, z výroby pak mystock přijímá finální produkty, které následně expeduje k odběratelům. mystock také odbourává dřívější problém, kdy se občas vyrobené zboží ztratilo a do expedičního skladu nedorazilo. Kromě softwarové části dodal KVADOS i 12 obslužných PDA a síťový hardware. Paint manufacturer HET has chosen the mystock WMS solution to manage its new warehouse and shipping. The system has been in full operation since late October, in cooperation with the external primary HELIOS system. With respect to implementation, it's worth noting that this is one of the first WMS deployments to cover raw materials processes in addition to working with finished products. The warehouse is divided into two separate sections in the first, raw materials are entered into mystock on their way to production. Once the final products are produced, mystock ships them to customers. mystock also eliminates a previous problem, where manufactured goods occasionally got lost on the way to shipping. Aside from software, KVADOS also supplied 12 user PDAs and network hardware. VÍCE INFORMACÍ More information: Řešení maloobchodního prodeje mycash bude nasazeno v rámci franšízové sítě TRAVEL FREE v České republice. TRAVEL FREE provozuje stejnojmennou maloobchodní síť na hraničních přechodech České republiky a vedle vlastních poboček působí jako velkoobchodní dodavatel pro síť franšízových prodejen nesoucích tuto značku. Nově mohou využít ověřené řešení i další členové sítě. Pilotní projekt nasazení mycash proběhne u partnera ARMEX Oil. Cílem je sjednocení používaných technologií, a tím i zjednodušení a zrychlení všech procesů. Bude se shodovat také například logika navádění sortimentu do databáze. Výhodou pro koncové zákazníky bude třeba snadné sdílení obchodních cenových akcí a využívání jednotného věrnostního systému. The mycash retail sales solution will be deployed in the TRAVEL FREE franchise network in the Czech Republic. TRAVEL FREE operates a retail network of the same name at border crossings of the Czech Republic and, in addition to running its own stores, it is also the wholesale supplier for a network of the brand's franchise stores. Now, other members of this network can use our proven solution. A pilot project for the deployment of mycash will soon be underway at partner ARMEX Oil. The goal is to integrate the technologies used, and thus simplify and speed up all processes. For example, the manner of entering products in the database will be harmonised. This will make it easier for end customers to share in discounts or promotional offers and to use a uniform customer loyalty system. VÍCE INFORMACÍ More information: Report 7 yourk your key to success Podzim / Autumn 2013 Volejbalovým chráněnkám se daří Volleyball protégés doing well KVADOS v rámci politiky společenské odpovědnosti mimo jiné fandí sportu. Od loňské sezony podporuje ženský volejbalový klub Vratimov. Za něj hrají i Hana Prauzková, Iveta Procházková a Jana Kuchařová, které běžně vídáte v prostorách naší společnosti. A kvadosáckým chráněnkám se daří. Vloni skončily ve své skupině na výborném 3. místě, letos se díky vyrovnaným výkonům zatím drží na slibné páté příčce. As part of its corporate social responsibility policy, KVADOS is a big fan of sports. Since last season, we have supported the Vratimov Women's Volleyball Club. Players on the team include Hana Prauzková, Iveta Procházková and Jana Kuchařová, who you may have seen at our company. And the KVADOS ladies are doing well. Last year they finished 3rd in their group, an excellent result, while their balanced performance this year has them in promising 5th place. VÍCE INFORMACÍ More information:

8 Autogram / Autograph 8 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Vylepšený, jak jej chcete Improvements the way you want them Všechno se mění. Čas, vztahy, společnost, firmy, informační technologie, nároky. Co včera vyhovovalo a zdálo se, že bude navěky, dnes nemusí. Proto vám KVADOS naslouchá a při vývoji svých řešení vaše požadavky a přání bere maximálně v potaz. Máte raději důkazy než sliby? Tak jeden příklad za všechny inovovaný myfaber. Protože v KVADOSu klademe důraz na efektivitu, chceme každý krok vašich uživatelů udělat smysluplnější a příjemnější. V modulech Řízení služeb a Řízení pracovníků bylo upraveno prostředí a funkce de nování smluv o úrovních služeb a plánování úkolů. Inovace maximálně zohledňují získanou zpětnou vazbu, například v Ganttových diagramech s podrobnějšími a tříditelnými informacemi. Posilujeme logiku a efektivitu, předcházíme chybám Nasazené změny zároveň posilují logiku operací a předcházejí možným lidským chybám. Třeba při zakládání nové servisní smlouvy lze nastavit organizační jednotku, jež dané služby poskytuje. Dispečer, který plánuje rozpis práce pro konkrétní pracovníky, pak nebude moci zadat úkol někomu, kdo pro jeho splnění není kompetentní. Nově lze přesněji určovat i jednotlivé výkony sled aktivit zaměstnance v rámci daného úkolu a služby. Lze nastavit jejich pořadí, dopředu rozvrhnout pravidelnou frekvenci výkonů u daného zákazníka nebo určit předpokládanou dobu trvání. Celková délka úkolu se přizpůsobí podle naplánovaných výkonů. Efektivněji probíhá i samotné plánování. Nové rozhraní umožňuje dispečerovi detailněji ltrovat zdroje či v diagramu zobrazit pouze úkoly v určitém stavu, a to jak u naplánovaných úloh, tak jejich reálného plnění. Potvrzovat plán, ale i schvalovat vyřešená zadání lze u vytříděných položek hromadně. Díky nové funkci si dispečer může diagram připravovat a měnit dle potřeby a zaměstnancům do PDA odešle až konečnou podobu. Při pohybu v diagramu během přiřazování či při přesunu úkolu se zobrazuje přesná informace o jeho předpokládaném trvání. Uživatel se tak nemusí řídit jen hodnotou na časové ose a plánování je pohodlnější. Everything changes. Time, relationships, society, companies, information technology, demands. What was good yesterday, and seemed like it would be around forever, may be gone today. at's why KVADOS listens to you and does its utmost to design solutions that meet your speci c needs and requirements. Do you prefer proof to promises? en let's take a look at one excellent example the innovated myfaber. Because we place an emphasis on e ciency at KVADOS, we want to make every step more meaningful and enjoyable for your users. In the Service and Sta Management modules, the environment and functions for de ning Service Level Agreements and planning tasks have been modi ed. ese innovations maximally re ect customer feedback, such as Gantt charts with more detailed and sortable information. e new changes also increase the logic of operations and prevent possible human errors. For example, when creating new service agreements, you can set the organisational unit that provides the given service. e dispatcher scheduling work for speci c employees will thus not be able to assign a task to someone who is not quali ed to perform the job. Increasing logic and efficiency and preventing errors It is now possible to specify individual tasks in greater detail, such as the sequence of employee activities for a given task and service. You can set the order and schedule the frequency of tasks for a given customer or determine their anticipated duration. e overall duration of a task can be adapted to the work that is planned. Planning itself is more e cient. e new interface enables dispatchers to lter sources in greater detail or display diagrams only showing tasks at a particular stage, both for planned tasks and those actually underway. For sorted items, it is possible to mass con rm plans and approve tasks that have been resolved. anks to the new functions, the dispatcher can prepare a diagram and modify it as needed and then send it to employee PDAs in its nal form. When using diagrams to assign or reassign tasks, the program displays precise information regarding their anticipated duration. e user thus does not have to rely on a value on a time axis only and planning is easier.

9 Pošťák už telegram nepřinese No more telegrams from the postman Rok Year Morseův telegraf Nebyl první, ale průlomový Morse telegraph Not the rst, but a groundbreaker Tečka, čárka, čárka, tečka. Neboli P. Tímto a podobnými signály se lidé domlouvali na velké vzdálenosti 160 let. Potřeba předávat zprávy je však stará jako lidstvo samo. Optický telegraf fungoval už ve starověku. Dobytí Troji prý oznámili do Mykén ohňovými signály asi v roce 1184 před naším letopočtem. Další optický tentokrát semaforový telegraf nainstaloval francouzský vynálezce Claude Chappe na střechu pařížského Louvru v roce Různými polohami ramen se na vzdálenost dohledu oka vysílala písmena, číslice a dokonce i diakritická znaménka. Napoleon Bonaparte používal tento způsob předávání informací pro koordinaci svých vojsk. Moderní elektrický zapisovací telegraf tedy zařízení na dálkový přenos zpráv pomocí takzvané Morseovy abecedy s trvalým gra ckým záznamem na druhé straně se skládal z vysílače elektromagnetických vln jako energetického zdroje informace, vysílací antény a prostorově oddělené přijímací antény s demodulačním obvodem pro opětovné získání informace. Přelomovým datem v jeho rozvoji je 25. květen 1844, kdy provoz zahájila šedesátikilometrová telegrafní linka z Washingtonu do Baltimoru. Koncem 19. století existovalo ve světě km vedení, telegrafních stanic a za rok odešlo 400 miliard depeší. Rozvoj nových technologií postupně vytlačil drátovou i bezdrátovou telegra i. Telegramy zcela zrušilo Dánsko a Irsko před třiceti lety, ve Francii zmizely na začátku tohoto století. V České republice nefunguje služba od 1. dubna 2010 a v Indii od letošního července. Pošťák už u dveří s telegramem nezazvoní. Dot, dash, dash, dot. Or in other words P. People have used these and various similar signals to communicate over vast distances for 160 years. But the need to convey messages is as old as the human race itself. Optical telegraphs date back to antiquity. It's said that the conquest of Troy was relayed back to Mycenae through re signals in 1184 B.C. Another optical telegraph, this one a semaphore system, was installed by French inventor Claude Chappe on the roof of the Louvre in Paris in Di erent arm positions were used to send letters, numbers and even diacritical marks over visible distances. Napoleon Bonaparte used this information transmission system to coordinate his armies. e modern electrical telegraph recorder, a system for the long-range transmission of messages using Morse Code with a print out on the receiving end, was composed of a transmitter of electromagnetic waves as the power source, a transmitting antenna and a spatially separated receiving antenna with a demodulation circuit for receiving information. e breakthrough in its development came on 25 May, 1844, when a sixty kilometre telegraph line from Washington to Baltimore began operation. By the end of the 19th century, it's estimated there were 13,340,000 kilometres of telegraph lines throughout the world and 100,000 telegraph stations that sent 400,000 million dispatches a year. e development of new technologies gradually supplanted wired and wireless telegraphy. Telegrams were completely abolished in Denmark and Ireland thirty years ago. In France, they disappeared at the beginning of this century. In the Czech Republic, the service ceased to function as of 1 April 2010, and in India as of this July. e postman won't be ringing anyone's doorbell with a telegram any more. Parametry Specifications Přenosová rychlost Transmission speed Přenosové médium Transmission medium Kapacita Capacity 2 b/s elektrické vodiče electrical wires 200 znaků/min 200 characters/min Flashback 9 yourk your key to success Podzim / Autumn 2013

10 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Klíč / Key UNIVERZITA přidané hodnoty 10 University of added value

11 Jsou školy, kde...se něco užitečného naučíte. Jsou také školy, kde jen plýtváte drahocenným časem. Pak existují více či méně přínosné kurzy, školení, semináře, workshopy a jiné vzdělávací akce. Bez ohledu na jejich efekt je důvod těchto aktivit zřejmý a prostý zvyšovat odbornost lidí. Přesto stále mnoho zaměstnanců i celých firem na jakékoliv další rozšiřování vědomostí nedbá. Budiž jim hořkou odměnou, že přijdou o zaměstnání, o zakázky, zkrachují. Prostředí, v němž žijeme, se totiž neustále mění. Na nové podmínky se musíme adaptovat, chceme-li zůstat úspěšní. A to znamená učit se. Shromažďovat zkušenosti, čerpat inspiraci, sbírat a sdílet znalosti. I proto je KVADOS neustále na špici a může vám vždy dodávat nejmodernější řešení. Vzdělávání jednotlivce začíná po narození a pokračuje během života. Už Jan Amos Komenský zdůrazňoval, že vzdělávání v podstatě nikdy nekončí, ale že je třeba se mu celoživotně věnovat. Nespíme, nestojíme. Pozorujeme, rozhlížíme se. Cestujeme, nasloucháme. Děláme si poznámky a komunikujeme s vámi, s kolegy, s těmi, kdo nás obklopují. Vyhledáváme mladé talenty a dáváme jim příležitost. Vytipováváme si experty a přejímáme best practises. Držíme náš směr: TRVALÁ EFEKTIVITA ZA NEUSTÁLÝCH INOVACÍ There are schools where......you learn something useful and there are also schools where you just waste your precious time. Then there are more or less beneficial courses, training sessions, seminars, workshops and other educational activities. Regardless of how effective they are, the purpose of these activities is clear and simple to increase people's expertise. Nevertheless, many employees and entire companies still fail to make any effort to further their knowledge. Of course, they will be bitterly rewarded when they lose their jobs or clients and go out of business. The environment in which we live is continually changing. We must adapt to new conditions if we want to remain successful. And that means learning, gathering experience, drawing inspiration, collecting and sharing knowledge. This is yet another reason why KVADOS stays on top and can always provide you with the latest solutions. Education begins at birth and continues throughout life. Even hundreds of years ago, John Amos Comenius emphasised that education basically never ends, that it is a lifelong undertaking. We don't sleep or stand in place. We observe and look around. We travel and listen. We take notes and communicate with you, with co-workers, and those around us. We seek out young talent and give them opportunities. We select experts and adopt best practises. We are staying on course ongoing efficiency through continual innovation.

12 01 Satisfied Naše hodnota Our value SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK customers Klíč / Key 12 yourk your key to KVADOS Podzim / Autumn 2013 Pečlivě analyzujeme a vybíráme potenciální klienty Jako základ našeho úspěchu považujeme schopnost vybrat si správného klienta zákazníka Usilujeme o dlouhodobý a partnerský vztah s klienty Jsme ochotni udělat věci nad rámec svých povinností Na požadavky se snažíme dívat z pohledu zákazníka Nehledáme omluvy a důvody, proč věci nefungují, ale nejprve hledáme řešení a až následně odpovědnost a prevenci Jsme zodpovědní za naše řešení u zákazníků Řešíme speci cké potřeby našich zákazníků Nabízíme více, než klient uměl poptat Ztrátu důvěry považujeme za větší ztrátu než ztrátu zisku nebo de novaného cíle We carefully analyse and select potential clients We feel the foundation of our success is our ability to select the right client customer We strive to maintain long-term partnerships with our clients We are willing to do things beyond the scope of our duties and obligations We try to look at requirements from the customer's perspective We don't look for excuses and reasons why things aren't working, but rather rst seek solutions and then look for accountability and preventative measures We are responsible for our customer solutions We meet the speci c needs of our customers We o er more than the client is able to ask for We consider loss of trust to be a greater loss than lost pro t or the failure to reach a de ned goal Cesta naším směrem není jednoduchá. Dlouhodobě rozvíjíme znalosti a řešení v oblastech, kde máme příležitost vytvořit nový trh a být na něm vedoucím dodavatelem. Tak zní jedna z částí vize KVADOSu. A nejsou to prázdná slova. Vedle ohromné odvahy vydávat se do neprobádaných oblastí je nutné mít i odhodlané zaměstnance, kteří den co den hltají novinky dotýkající se jejich profese a okamžitě je přetavují do zlepšení své práce. Nemusí to být jen pokrok v technologiích, ale také nové metodiky nebo postupy. e road we have taken is not easy. For a number of years we have been developing knowledge and solutions in elds where we have the opportunity to create a new market and be the leading supplier for this market. is is part of the KVADOS vision, and these are by no means empty words. In addition to the great courage needed to set out into unchartered waters, one must have determined employees who continually keep up to date with the latest innovations in their professional eld and immediately apply these to improve their work. is is not limited to technological advances, but also concerns new methodologies and procedures.

13 Vzděláváním k růstu Růst vlastní odbornosti každý kvadosák pravidelně plánuje a hodnotí při rozvojových schůzkách. Pracovníci mají vývoj kariéry i schopností ve svých rukou. KVADOS jim zvolená školení i certi kace nejen uhradí, ale rovněž objedná či zorganizuje přímo ve rmě. S ohledem na naši mezinárodní působnost vás asi nepřekvapí, že důraz klademe na znalost cizích jazyků. Tušili jste však, že do KVADOSu docházejí 3 lektoři včetně rodilého mluvčího z Velké Británie, kteří pokrývají 5 skupin angličtiny v různých dovednostních úrovních? Nadto máme i lektorku ruštiny, původem z Běloruska. Nabyté znalosti certi kujeme, dokumentujeme, sdílíme. K tomu jsme potřebovali silný a spolehlivý nástroj, který by rostl spolu s námi. A vzniknul myteam. Vize KVADOSu je být vedoucí společností ve vývoji softwarových produktů a poskytování souvisejících služeb s vysokou přidanou hodnotou The KVADOS vision is to be the leading company in the development of software products and the provision of related services with high added value Řešení se natolik osvědčilo, že jsme jej nabídli i vám. Těší se ohromné oblibě. Zasloužené. Díky němu mizí stohy papírových dokumentů, faktur a žádanek. Vše je na jednom místě, snadno dostupné, dohledatelné, příkladně zabezpečené a hlavně elektronické. Nic se neztratí, ani nezapomene. Nad souvisejícími procesy jsou de nována work ow, která řadu činností automatizují. Vaši zaměstnanci mají konečně dostatek prostoru, aby se věnovali své práci. Řešení bez inovací neexistuje Odbourávání papírové dokumentace je vděčné téma. A také věčné. Již v roce 2000 jsme v KVADOSu připravili první komponenty mobilního informačního systému 02 Naše hodnota Our value PROFESIONALITA Professionalism Profesionalita se projevuje v zodpovědnosti a přístupu k zákazníkům Doplňujeme si vzdělání a znalosti, které potřebujeme ke své práci Dodáváme a nabízíme více, než klient uměl de novat a poptat Jsme ochotni udělat věci nad rámec svých povinností a závazků Problémy jsou pro nás výzvou Řešení problémů považujeme za své poslání Problémům chceme předcházet a předvídat je Nabízíme řešení, která jsou dobrá pro zákazníky, nikoliv jen taková, která zákazník požaduje Jsme připraveni nabídnout zákazníkovi to nejlepší, i když to pro nás není to nejjednodušší Hledáme řešení dobré pro zákazníka Professionalism is re ected in our accountability and approach to customers We strive to continually improve the education and knowledge required for our work We supply and o er more than the client is able to de ne or demand We are willing to do things beyond the scope of our duties and obligations Problems are a challenge for us Our mission is to solve your problems We want to anticipate and prevent problems We o er solutions that are good for customers, not just the solutions they request We are prepared to o er customers the best, even if this isn't easy for us We seek solutions that are good for the customer Klíč / Key 13 yourk your key to success Podzim / Autumn 2013

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

Ať zmizí duchové! Ghosts begone! your key to KVADOS. Podzim / Autumn 2012. Logistika všedních dnů Everyday logistics.

Ať zmizí duchové! Ghosts begone! your key to KVADOS. Podzim / Autumn 2012. Logistika všedních dnů Everyday logistics. Logistika všedních dnů Everyday logistics strana / page 3 Gabriela Wojaczková your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Podzim / Autumn 2012 Ať zmizí

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success

ODVÁŽNĚ. do džungle. your key to KVADOS. Bravely into the jungle. Miroslav Hampel. Inovace slaví úspěch Innovation celebrates success Miroslav Hampel On a wave of innovation strana / page 3 Na vlně inovací your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients 28 Vášeň / Passion Ladislav Cheben:

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS

your Nechte informace roztáhnout křídla Let information spread its wings your key to KVADOS Kde se rodí software Where software is born Martin Tomis strana / page 2 your your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS Company Clients Blízká budoucnost mobilit The

Více

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters

Dva křížky. a otevřené obzory. Two crosses and an endless horizon. your key to KVADOS. Kosí bratři a sestry Blackbird brothers and sisters Kontinuita kontinua Continuity continuum strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Kosí bratři a sestry Blackbird brothers

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov

HOPÍK. Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the logistic center in HOPI Prostějov HOPÍK 5 Interní časopis společnosti HOPI / In-house HOPI magazine číslo V. 2007 / issue No. V. 2007 Zahájení provozu nové mrazírny v logistickém centru HOPI Prostějov Opening of the new freezer in the

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

15 let HOPÍK. HOPI & Information Technology. 15 years anniversary. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007

15 let HOPÍK. HOPI & Information Technology. 15 years anniversary. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007 HOPÍK 7 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Listopad 2007 November 2007 HOPI & Information Technology Oddělení IT technická & SAP podpora The IT department technical & SAP support 15

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

your key to KVADOS WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management

your key to KVADOS WMS je základem moderního skladování WMS is the basis for advanced warehouse management LÉTO / SUMMER 2010 your key to KVADOS myavis dobyl další trh myavis conquered another market Objevte dravost nového ferrari Discover ferocity of new Ferrari WMS je základem moderního skladování WMS is

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více