ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE"

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. červen2013 ROčNÍK XIX. - číslo6 Dětský den v EVRAZu Dne se uskutečnil již tradiční dětský den konaný u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Třetím rokem je pořádán na hřišti TJ Sokol Hrabová. Této akce se zúčastnilo 110 dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Byl pro ně připraven zajímavý program, ve kterém vystoupil taneční mistr Hopsalín, dále měly děti možnost zaskotačit si ve skákacím hradu, na trampolíně či v kouli, zvané zorbing. Oblíbená střelba ze vzduchovky nebo hod míčkem na cíl soutěžící rovněž uspokojil. Zajímavým chat si nalíčit obličej zručnými malířkami. A co by to byl za dětský den bez Hasičského záchranného sboru a jejich nástřiku hasící pěny, ve které se děti do sytosti vydováděly. Poděkování patří organizátorům akce funkcionářům ZV OS a hospočasí, v tomto čase dost ojedinělé a vzácné. Na závěr dostalo každé dítě balíček sladkostí a malých dárků a jimi velmi oblíbenou pizzu. Rodiče měli možnost se občerstvit v otevřeném bufetu. Organizátorům se dostalo od mnohých poděkování za zdar celé akce. Všichni se již zpestřením hlavně dářskému vedení, které zajistilo těšíme na dětský den pro kluky, byla jízda dálkově hasiče a drobné dárky. Ke kvalitnímu Jan Piskorek ovládaných autíček. Všichni se mohli povozit ve vláčku a nepomohlo průběhu celé akce do- krásné, slunečné po- ZO OS VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny Tisková zpráva Kancelář hejtmana kraje KRAJSKÁ TRIPARTITA: STÁT MUSÍ PRŮMYSLU POMOCI, JEDINĚ TAK UDRŽÍME LIDEM PRÁCI Situace v regionu je více než vážná, musíme spojit síly veřejného a soukromého sektoru a tlačit na vládu, aby nám stát pomohl řešit problémy spojené s dalším kolem recese, do které se dostal průmysl to je závěr jednání Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (RHSD MSK) na krajském úřadu v Ostravě. Politické vedení kraje, zástupci podnikatelů a zaměstnanců se shodli na jasných prioritách, které chtějí projednat s premiérem Petrem Nečasem, s poslanci a senátory MOTTO: zvolenými za Moravskoslezský kraj, na úrovni celostátní tripartity, a najít společné řešení. Průmysl, a není to jenom hutnictví železa a dobývání uhlí, se dostává do další recesní spirály. Shodli jsme se na několika bodech, které by mu pomohly, ale z krajské úrovně je nevyřešíme. Bez pomoci státu nejsme schopni udržet stávající zaměstnanost, upozornil hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Tvrdí, že pokud budou muset firmy přispívat čím dál většími částkami na takzvané obnovitelné zdroje energie, především fotovoltaické elektrárny, budou muset své továrny buď zavřít, nebo je přestěhovat do jiných zemí. Je nutné zastavit rostoucí ceny elektřiny a likvidační růst poplatku, jež stát vybírá na podporu obnovitelných zdrojů energie. Je to pro průmysl neúměrná zátěž. Není únosné, aby firmy platily na podporu obnovitelných zdrojů energie zhruba padesát procent svého zisku - peníze, které by mohly investovat do rozvoje výroby, míní hejtman Miroslav Novák. Dodal, že rozvoj kraje brzdí také požadavky státu na další platby v rámci emisních limitů, upozornil na nedostatek veřejných zakázek například v dopravě a stavebnictví, na problémy spojené s nepropracovaným zákonem o veřejných zakázkách a chybějící sociální polštář, který by firmám pomohl překonat krizové měsíce. Vyvoláme jednání s premiérem, předpokládám, že zástupci krajské tripartity se s ním sejdou na přelomu června a července, svolám poslance, europoslance a senátory zvolené za Moravskoslezský kraj. Je nutné, aby se o těchto problémech jednalo také na úrovni celostátní tripartity, prohlásil hejtman Miroslav Novák. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším dnem tvého života.

2 2 VOsA Regionální rada odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského kraje Regionální workshop MSK Memorandum účastníků Představitelé podnikatelských, odborových a státních institucí Moravskoslezského kraje, uvedení v prezenční listině, přijali v závěru výše jmenované akce, konané v rámci projektu Českomoravské konfederace odborových svazů a Norway grants dne 24. dubna 2013 v Ostravě, toto memorandum: 1) Společnost není v dobrém stavu, dochází k vývozu pracovních míst do zahraničí bez náhrady a přístup státu není v souladu se zájmy jeho pracujících obyvatel a také u zaměstnavatelů převládá pesimismus z důvodu snižování zakázek a veřejných výdajů. 2) Snižuje se spotřeba, domácnosti šetří z obavy o zaměstnání, přičemž kadence zdražování se zrychluje. Obrovské zisky zahraničních společností, které získaly levně klíčová odvětví (vodárenství, energetika atd.), je třeba řešit přiměřenou regulací. Stejně tak je nutné řešit např. zdaněním příjmy společností z fotovoltaických a větrných elektráren, kdy příspěvek na obnovitelné zdroje neúměrně zatěžuje náklady a tím i konkurenceschopnost firem i domácí rozpočty maloodběratelů ve prospěch několika, často anonymních jedinců. 3) Je nutno novelizovat zákon o veřejných zakázkách ve spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů, aby z důvodů odvolání nebyla značná část zakázek zablokována na ÚHOS. 4) Snaha většiny rodičů zařadit své děti mezi bílé límečky je v rozporu s potřebami průmyslu, který potřebuje odborníky i v dělnických profesích. Absolventi gymnázií jsou často nepoužitelní pro praxi chybí učňovské školství a konkrétní zaměření a certifikace odborných škol. Státní peníze je třeba nasměrovat jen do státních škol včetně VŠ a oborů, jejichž absolventi budou mít uplatnění. 5) V oblasti nezaměstnanosti je nutno upravit minimální mzdu a sociální dávky tak, aby se vyplatilo pracovat a nezaměstnaní i s jejich dětmi neztráceli pracovní návyky. Je třeba zamezit částečnému vyplácení mezd na ruku a nelegální práci, která je v MSK nejvyšší ve státě. Změna v ZO OS MOS ZO OS MOS čeká změna ve funkci předsedkyně, kdy končí naše milá kolegyně Karla Zelinová a na této pozici ji nahradí od Yveta Blahutová. Karla Zelinová nastoupila do Vítkovic r. 1974, v odborech je od svého vstupu. Byla předsedkyní dílenského výboru 980 VÍTKOVICE-služby a zároveň členkou ZO OS MOS. Od roku 2004 vykonávala funkci místopředsedkyně ZO OS MOS až do roku 2010, kdy byla zvolena předsedkyní ZO OS MOS po p. Riegelovi. Svou práci v odborech brala vždy se vší vážností a odpovědností a pro své kolegy se snažila udělat maximum. Nerada vzpomíná na dobu, kdy se propouštělo a na stůl se jí dostávaly seznamy s kolegy v organizačních změnách. To nastal boj o záchranu, který se ne vždy vydařil. Paní Zelinová odchází do zaslouženého důchodu a my ji touto cestou děkujeme za její práci v odborech a popřejme ji pevné zdraví a hodně krásných chvil strávených s vnoučaty a rodinou. Paní Blahutová nastoupila na VRD v r na Správu majetku a v tomto roce vstoupila i do odborů. V současné době se připravuje na převzetí funkce předsedkyně, seznamuje se se základními dokumenty a pomalu vplouvá do všeho, co tato funkce obnáší. Přejeme ji pevné nervy a hodně optimismu. redakce VOSY SETKÁNÍ JUbILANTŮ Pro ZO OS Ocelárna a válcovny se již stalo tradicí pořádat pro své bývalé zaměstnance nyní důchodce, kteří v letošním roce slaví životní jubileum, přátelské setkání na rekreačním středisku Bečvice, obklopeného krásnou přírodou Horní Bečvy. Všichni tito důchodci jsou členy Klubu důchodců bývalých zaměstnanců VÍT- KOVIC, který je organizační jednotkou Odborové centrály VÍTKOVICE a sdružuje důchodce, kteří odešli do důchodu ze všech, třeba dnes již i neexistujících závodů či provozů. Bylo 8 hodin dopoledne , když z parkoviště před vítkovickou radnicí odjížděl autokar se 45 účastníky důchodci, směr Beskydy. Nálada byla vynikající, vždyť léta spolupracující bývalí zaměstnanci si zavzpomínali na hlavně úsměvné příhody, protože vše nehezké bylo časem zapomenuto. Po příjezdu na místo proběhlo přivítání a blahopřání jubilantům s přáním hlavně zdraví. U stolů se vytvořily diskutující skupinky, které byly narušeny v poledne podáváním oběda vynikající chuti i množstvím. Po obědě účastníci setkání trávili čas každý po svém. Někteří se vydali do okolní hezké přírody, kde dokonce potvrdili, že už rostou (hřiby), nebo si ve vedlejší budově šli zahrát dvoudráhový bowling, někteří si zaťukali kulečník a pár si u dobrého čepovaného piva přátelsky poklábosili. Vše, co je hezké, rychle končí. V 16 hodin jsme byli všichni uhoštěni podáváním chutného guláše a poté jsme po nádherně stráveném dni odjížděli směrem domů do Ostravy. Co dodat? Lze jen poděkovat KD při OCV a hlavnímu organizátorovi a sponzorovi setkání ZO OS VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny, kterou zastupovali paní Jarmila Marcinová a pan Cyril Janík, za perfektní přípravu a organizaci celé akce. František Höfer KD při OCV

3 VOsA 3 Prezident Theodore Roosevelt o členství v odborech Kdybych byl zaměstnancem továrny, dělníkem na železnici nebo jakýmkoli námezdním dělníkem, nepochybně bych se stal členem odborů své profese. Kdybych byl proti politice mých odborů, připojil bych se, když už pro nic jiného, tak z toho důvodu, abych pomohl napravit to špatné. Kdybych měl výhrady vůči nečestnému předákovi, vstoupil bych do odborů, abych ho pomohl odstranit. Stručně řečeno, věřím v odbory a myslím si, že všichni lidé, kteří mají z práce odborů užitek, jsou morálně zavázáni pomáhat ze všech svých sil ve společném zájmu, který prosazuje odborový svaz. Odbory, i když je tvoří členové, nepatří členům, ale spíše mají ve svěřenství něco pro ty, kteří zde budou v budoucnu. V letošním roce oslavuje Válcovna trub 130 let svého založení. První trubka byla vyrobena v prosinci K tomuto výročí byla vydána velmi zajímavá publikace, kterou vytvořil náš zaměstnanec Vladimír M. Hrubý. V této publikaci zajímavě popisuje vznik našich válcovacích tratí, jejich modernizaci, sortiment našich výrobků a jejich uplatnění. Publikace je doplněna řadou archivních i soudobých fotografií výročí Válcoven trub V rámci oslav pozvalo vedení naší společnosti bývalé pracovníky na prohlídku našeho provozu. Mnozí z nich v provozu nebyli několik let a byli velmi překvapeni z toho, jak se fabrika za tu dobu změnila. Zejména je překvapil pořádek na pracovištích, který byl překvapením i pro auditory z hygieny, kteří provedli kontrolu našeho provozu v nedávných dnech. Zaměstnanci by v tomto měsíci měli být spokojeni se svými výplatami, kde mimo symbolické výroční odměny Kč, najdou i odměnu za dobré hospodářské výsledky celé Třinecké skupiny a to okolo Kč. Odbory se k oslavám připojily dnes už skoro zapomenutou akcí zvanou,,brigáda. Před dnem Otevřených dveří konaného 1. května jsme uklidili prostory kolem závodu. Další akci chystáme na , kdy uspořádáme Odborářský den na hřišti v Hrabové pro všechny zaměstnance a jejích rodinné příslušníky. Tato akce má u nás již několikaletou tradici. V minulém roce se jí zúčastnilo přes 300 lidí. Tak jen doufáme, že nám bude přát i počasí. Jiří Slíva předseda ZO OS VTTŽ Vybráno ze zasedání Rady l předseda ZO OS VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny Zdeněk Kološ se dne v zastoupení předsedy OCV zúčastnil semináře OSHŽ, kde byla prezentována Predikce ocelářského průmyslu ČR na období r l účast předsedy Bc. Ďurča na jednání Tripartity l předseda KD kol. Höfer se zúčastnil setkání důchodců z Evrazu, které bylo tradičně pořádáno na Bečvici Informace z G6 l dne proběhlo zasedání G6, pořádající organizací byla Rada odborů OS ArcelorMittal ČR l přítomni zástupci odborových organizací se vzájemně informovali o aktuálním dění v jednotlivých ZO a příslušných podnicích, stavu zaměstnanosti a zakázkové náplni l jedním z bodů jednání byl i VI. sjezd OS a nominace na kandidátky na post předsedy OS. Přítomni zástupci navrhli a odsouhlasili nominaci na kandidátku pro p. Luďka Lúčana. Ten navrženou kandidaturu přijal l Ing. Kozel podal informace z Regionálního pracoviště Rada OS l zasedání Rady OS se konalo v Hradci Králové l proběhla kontrola plnění úkolů ze zasedání Rady OS l projednána a schválena zpráva Předsednictva o činnosti OS za období od do l aktuální a průběžné informace o odborových aktivitách OS, vystoupení předsedy ČMKOS kol. Jaroslava Zavadila l projednána a schválena zpráva o hospodaření OS KO- VO za rok 2012 a zúčtování hospodářského výsledku se Záložním fondem v souladu s článkem 11 platného Finančního řádu l Rada OS po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu k jednotlivým návrhům úpravy Stanov OS KO- VO, rozhodla doporučit delegátům VI. sjezdu OS schválit návrhy úprav zpracované Komisí pro Stanovy a předložit návrh úpravy Stanov OS delegátům VI. sjezdu OS l návrh velikosti Rady OS KO- VO po VI. sjezdu od v celkovém počtu: 67 zástupců KS OS l Rada projednala a bere na vědomí: - návrh Jednacího řádu VI. sjezdu OS - návrh Statutu komise pro Stanovy na VI. sjezdu OS - návrh Volebního řádu OS - návrh na pracovní předsednictvo VI. sjezdu OS - návrh na řídící VI. sjezdu OS - návrh členů jednotlivých komisí VI. sjezdu OS l Rada OS bere na vědomí dopis ZO OS Škoda Auto Mladá Boleslav, následně i úhradu dlužných členských příspěvků a pověřuje VV OS pozvat na jednání VI. sjezdu jako hosty 7 zástupců ZO OS ŠKODA Mladá Boleslav Informace z HOS l rozšířené zasedání Rady HOS se konalo ve dnech ve Žďáru nad Sázavou l přítomni podali informace o průběhu a závěrech kolektivního vyjednání pro rok 2013 a o ekonomické a výrobní situaci jednotlivých zaměstnavatelů, provedena rekapitulace dosud uzavřených KS l aktuální informace z činnosti OS a ČMKOS a z jednání Předsednictva a Rady OS l podrobná rekapitulace schválené strategie OS v kolektivním vyjednávání pro rok 2014 se zdůrazněním změn proti předchozí platné strategii l detailní projednávání návrhu KS vyššího stupně pro rok Po projednání v komisi KV OS a po schválení Předsednictvem OS bude návrh KSVS zaslán všem ZO OS. Ve smyslu usnesení z valné hromady HOS, konané , budou ustanovení návrhu KSVS závazná jako minima pro návrhy podnikových KS pro rok 2014 l Ing. Bc. A. Paukrtová informovala přítomné o novinkách v pracovním a sociálním právu

4 4 VOsA Vítkovičtí oceláři zvedají hlavy Černá noční můra několika stovek zaměstnanců oceláren v Ostravě už je zase tady. Problémy se táhnou více než rok a nyní kulminují. Končí společnost a bude se propouštět? Zachrání ji prodej? S touto otázkou, pro většinu zainteresovaných doslova existenční, dnes usíná a probouzí se více než tři sta ocelářských rodin, manželek a dětí mužů, pracujících ve firmě společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (EVS) Vyhrocená situace Před krátkým časem vstoupili do stávkové pohotovosti odboráři EVS. Ocelárna se v loňském roce propadla do ztráty 33,5 miliónů dolarů a nemíní už dále v tomto negativním trendu pokračovat. I za podmínek zrušení činnosti. Rozhodnutí odborářů je reakcí na informace, že ocelářská a těžařská společnost Evraz uvažuje o prodeji ostravské továrny. V pátek 12. dubna se sdělovací prostředky dozvěděly o stávkové pohotovosti v EVS. Rozhodli jsme se přistoupit k tomuto řešení s ohledem na vývoj a události v posledním období, vysvětluje vyhlášení stávkové pohotovosti předseda odborové organizace Zdeněk Kološ s tím, že odbory mají obavy o budoucnost závodu. Nám zaměstnancům jde o práci, o normální lidské živobytí, o zaměstnanost, zdůrazňuje Kološ. Jedná se o uzavření provozu oceláren a snížení počtu zaměstnanců, které je vázáno na uzavření ocelárny. Dotklo by se to mimo jiné také údržby, válcovny, administrativy a dodavatelů služeb a zboží, má Kološ jasno. Odborový předák nemluví do větru. Čísla hovoří sama za sebe: o práci v EVS by mohly přijít nejenom dvě třetiny zaměstnanců, ale i další stovky lidí mimo společnost. Odhadujeme, že by se dohromady mohlo jednat o více než tři sta lidí! počítá předseda. Uzavření ocelárny a případné zachování pouze výroby válcovaných produktů, která je zatím velmi nerentabilní, by způsobilo potíže nejedné firmy v Ostravě i kraji. Vždyť kupříkladu kunčická huť ArcelorMittal dodává do vítkovického Evrazu přibližně čtvrtinu své produkce surového železa. Jde do tuhého O problémech ruské ocelárny Evraz, které vítkovické hutě od roku 2005 patří, se hovoří již dlouhou řadu měsíců. Sám generální ředitel Alexander Frolov nechodí kolem horké kaše a situaci zdůvodňuje problémy na celosvětovém trhu. A nevidí důvody pro to, aby se tato společnost nechovala tržně. Jediným ukazatelem je zisk a ten rozhoduje. Proto se ruská společnost Evraz musí přizpůsobit faktu, že v tomto roce bude Evropě stačit méně oceli. Podle Světového sdružení pro ocel (WSA) poptávka po oceli v zemích Evropské unie v roce 2013 klesne o 0,5 procenta, což činí 139 miliónů tun. Statistická čísla jsou statistická čísla, člověk se jimi nenají. Odbory dávají situaci za vinu managementu neschopnému přizpůsobit se a nasmlouvat patřičný odbyt jinde. Nelíbí se jim ani dnešní stav oceláren: podle názorů odborářů chybějí investice do odprášení, na výstavbu pece i tolik potřebné smlouvy s dodavateli. Neomezená stávková pohotovost Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost v době, kdy se vedení společnosti Evraz probírá nabídkami na možný odprodej ostravského závodu, který zaměstnává lidí. Již od začátku dubna byl zastaven provoz ocelárny, a to kvůli nízké poptávce po výrobcích z oceli na evropském trhu, která souvisí s radikálními úspornými škrty v řadě států EU. Zhruba polovina zaměstnanců je doma a bere náhradu mzdy ve výši 60 procent. Část lidí firma přemístila na jiná pracoviště, další se věnují kupříkladu údržbě. K omezení provozu sáhla ocelárna v posledních letech již několikrát, ale dnes je problém nejvážnější. Odboráři doufají, že se prodej EVS finančně silnému subjektu zdaří. Nedovedou si představit, že by ocelárna byla uzavřena nadobro. Pokud však ocelárnu nikdo nekoupí, zůstane dále majetkem Evrazu. Pak je na spadnutí hromadné propouštění, z čehož mají strach všichni, nejenom odboráři. A proto jsou zaměstnanci připraveni stávkovat jako jeden muž i v provozech, které jsou dosud rentabilní. Jak se vyhnout propouštění Prodej je zřejmě jedinou možností, jak se vyhnout propouštění. Podle předsedy Odborového svazu Josefa Středuly by ponechání firmy stávajícímu vlastníkovi znamenalo dramatické omezování pracovních míst. Samozřejmě bychom chtěli, aby agonie netrvala dlouho, aby nedošlo k žádným dalším škodám, říká Středula. Proto je třeba prodej realizovat co nejrychleji. Navzdory globální hospodářské krizi se Evraz kupodivu netrápí nedostatkem nabídek, zájemců o koupi zavedené firmy s kvalifikovanými a zkušenými dělníky je dost. Komu a kdy ruští oceláři českou firmu prodají a jestli vůbec, to je největším otazníkem i pro moravskoslezského hejtmana Miroslava Nováka z ČSSD, který se s vedením ruské společnosti již setkal a je přesvědčen, že uzavření ocelárny by byla pohroma pro celý Moravskoslezský kraj a znamenalo by silný nárůst nezaměstnanosti. Je to čím dál horší, doplňuje závěrem ustaraný předák Zdeněk Kološ. Lidé nemají žádnou jistotu. Dovedete si představit stres a starosti chlapů, kteří najednou nemohou uživit rodinu? I proto by odbory měly vyjednat, aby zaměstnanci, kteří musí být doma, pobírali alespoň vyšší náhradu mzdy. Zbývá jen dodat, že současná stávková pohotovost je vyhlášena na neomezenou dobu. Odboráři v EVS jsou však připraveni i k dalším akcím. Jakou formu odporu zvolí, to bude předmětem jejich dalšího jednání. Zdroj: SONDY Půjčka není řešení Pokud chcete zakoupit bydlení, zateplit nebo rekonstruovat dům, půjčka na takovou investici má smysl. Oproti tomu půjčka na zaplacení dovolené, vánoční dárky nebo luxusnější vybavení domácnosti je přinejmenším nerozum. Bankovní ústavy a finanční instituce žadateli o půjčku nebo úvěr jeho úmysl nevyvracejí, vědí, že své peníze vymohou zpět. Finančně méně gramotní lidé navíc poměrně často své dluhy kupí a jejich splátky řeší dalšími a dalšími půjčkami, až se ocitnou v úvěrové pasti, když již není v silách jedince své dluhy někdy reálně splatit. V tomto případě přichází na řadu tvz. osobní bankrot. Paragrafy zákona říkají, že institut takzvaného oddlužení umožňuje insolvenční zákon. Podle něj může fyzická osoba, která není podnikatelem, podat u soudu návrh na prohlášení insolvence a zároveň po-

5 VOsA 5 Půjčka není řešení žádat, aby její úpadek nebo hrozící úpadek byl řešen formou oddlužení. Podání takového návrhu k soudu rovněž znamená ochranu před exekutorem. Exekuce, které by postihovaly majetek dlužníka, mohou být sice soudem nařízeny, ale nemohou být vykonány. Věřitelé musí přihlásit své pohledávky za dlužníkem v rámci insolventního řízení. Oddlužení můžete využít za podmínek: a) jste fyzická osoba a vaše závazky pocházejí ze spotřebitelských úvěrů, nikoliv z půjček zajištěných zástavou (leasing, hypotéka) b) máte více věřitelů a své dluhy nejste schopni splatit z důvodu nedostatku financí a majetku c) jste schopni ve lhůtě 5 let splatit nejméně 30 % ze svého dluhu a splácet je pravidelně v měsíčních splátkách. Pokud tyto podmínky splňujete, máte reálnou šanci získat nárok na insolvenci. O přijetí návrhu na oddlužení rozhoduje soud okamžitě a přidělí dlužníkovi insolvenčního správce. Začíná běžet 15denní lhůta pro uplatnění pohledávek věřitelů vůči dlužníkovi. Poté soud nařídí schůzi věřitelů, které se musí povinně zúčastnit i dlužník a na ní věřitelé rozhodnou o způsobu oddlužení dlužníka, buď odprodáním jeho movitého i nemovitého majetku nebo plněním splátkového kalendáře. Soud vynese rozhodnutí o oddlužení a stanoví jeho způsob. Pak se přikročí k plnění rozhodnutí o oddlužení. Pokud soud schválí oddlužení formou splátkového kalendáře, musí dlužník po dobu pěti let posílat věřitelům splátky vždy k prvnímu v měsíci. Na splátky se v poměru k výši jednotlivých pohledávek rozdělí všechny příjmy dlužníka nad zákonem stanovené životní minimum. Do příjmu se počítají i dary či dědictví. Výši splátek pro jednotlivé věřitele určí soud, který také stanoví termín a způsob úhrady první splátky. Aby soud schválil oddlužení, musí být splněna podmínka, že pohledávka všech věřitelů bude uspokojena minimálně ze 30 %. Výjimkou může být případ, kdy by věřitel písemně souhlasil, že to bude méně. Oddlužení řídí insolvenční správce. S ním se dlužník dohodne na způsobech splácení dluhu. Možnosti jsou dvě: - zaměstnavatel bude posílat mzdu dlužníka na účet insolvenčního správce, který dlužníkovi pošle nezabavitelnou složku mzdy (životní minimum) a postará se o úhradu splátek věřitelů - mzdu si dlužník nechá i nadále posílat na svůj účet a o úhradu splátek věřitelům se pak postará sám. V tomto případě je potřeba vést evidenci a jednou za 3 měsíce podat zprávu insolvenčnímu správci. Po pěti letech přestane být člověk dlužníkem, ale cejchu osobního bankrotáře se nezbaví. K předchozímu osobnímu bankrotu většinou banky přihlížejí při příští klientově žádosti o půjčku. Z toho lze předpokládat, že bude banka mnohem ostražitější při žádosti o její vyřízení. Osobních bankrotů bylo v roce 2012 vyhlášeno celkem , což je o 46 % více než v roce Je to zároveň nejvíce od roku 2008, kdy vstoupil v platnost nový insolvenční zákon. Veškeré informace ke každému insolventnímu řízení jsou veřejně k dispozici na internetu v tzv. insolvenčním rejstříku. Lidé, kteří vyhlásili osobní bankrot, musí tyto stránky pravidelně sledovat, protože budou sloužit de facto i jako jejich pošťák. Prostřednictvím tohoto rejstříku se doporučuje většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Neměli by se proto spoléhat na to, že vše důležité přijde poštou. Není rozhodně jednoduché pět let intenzivně splácet. Soudním vyhlášením úpadku se téměř veškerý dlužníkův majetek ocitne v rukou správce konkurzní podstaty, který většinou některý majetek prodá, aby uspokojil věřitele. Pak dlužníkovi zbude obvykle to nejnutnější vybavení domácnosti, a jelikož příjmy zatíží splátky dluhu, zbude mu jen částka na přežití. Obvykle to bývá 150 % z částky životního minima. Insolvenční zákon tedy berme jen jako tu nejzazší pojistku a rozhodně na něj nespoléhejme. Na osobní bankrot není automatický nárok, obzvláště ne v případě, kdy jsme dluhy nasekali záměrně a s vědomím, že je nemůžeme splácet. Osobní bankrot není procházka růžovým sadem, tak jako tak se musí část dluhu uhradit. Přesto jej ale lze nazvat druhou šancí na klidný život bez útěku před věřiteli a dluhy. JŠ Prakticky každý den se veřejnost dovídá o menších či větších škodách na majetku a bohužel i na lidských životech, způsobovaných přírodními živly (déšť a následné záplavy, blesk a následné požáry, zimní námrazy způsobující destrukce napěťových soustav apod.). Nikdo z nás není, nazvěme to vyšší mocí, od těchto pohrom dokonale ochráněn. V posledních týdnech a dnech byla část našeho státu sužována doslova extrémními povodněmi. Jakkoliv jsou osudy postižených lidí kruté i bolestné, opět se ukázalo, že veřejnost se nechová netečně a snaží se materiálně i finančně postiženým pomoci. Pomocnou ruku podaly i odbory. Bylo to už v říjnu 2009, kdy usnesením MUSÍME SI POMÁHAT Rady OS bylo zřízeno Konto na pomoc členům OS při živelných pohromách. Toto konto je tvořeno: - z dobrovolného členského příspěvku ve výši nejméně 10,- Kč na člena platícího příspěvky - doplatkem ze zdrojů OS KO- VO ve výši 100 % částky, které uhradí jednotlivé ZO - zůstatkem tzv. Povodňového konta OS, které bylo využíváno od r (Pozn.: do doby zřízení nového konta v říjnu 2009 činil tento zůstatek ,- Kč. V únoru 2013 bylo na toto konto celkem připsáno ,- Kč. Konto je jedna z forem pomoci členům OS, kteří se bohužel dostali do tíživé sociální situace. Ukazuje se, že zřízení Povodňového konta bylo rozumné rozhodnutí. Tak například v uplynulém roce 2012 bylo z citovaného konta vyplaceno na sociálních podporách postiženým členům celkem ,- Kč. Převážně se jednalo o částečnou úhradu škod zaviněných požáry. Dlužno dodat, že podle platných zásad mají nárok na čerpání z konta jen ti členové, kteří jsou evidováni v ZO OS a tato ZO uhradila v daném roce dobrovolný příspěvek 10,- Kč za každého svého člena platícího členské příspěvky. Takovouto ZO v rámci Odborové centrály Vítkovice (OCV), která pravidelně přispívá na Povodňové konto, je i Základní organizace OS Vítkovice Ředitelství. Na své konferenci, konané 30. května t. r., delegáti s uspokojením přijali dopis z ústředí OS KO- VO, kterým místopředseda OS kol. J. Endlicher vyslovuje uznání ZO Vítkovice Ředitelství za projev solidarity. Od zmiňované konference uběhlo doslova jen pár dnů a už výbor ZO rozhodnul o mimořádném finančním příspěvku na pomoc postiženým oblastem, zasaženým povodněmi. Realita je pro postižené většinou až příliš krutá. Proto si musíme pomáhat. Jozef Sedláček předseda ZO OS Vítkovice Ředitelství

6 6 VOsA Polsko - baltské moře Levná exotika kousek od domova. Moře. Bílé písečné pláže stovky metrů široké, bez dlouhých řad slunečníků a rezervovaných míst. Pohádkové borové lesy. Stavby jako ze skandinávského filmu, cihlové gotické kostely, hrázděné statky. To je baltské pobřeží, zhruba čtyři až šest stovek kilometrů od českých hranic. Zdejší Cizinců tu moc není a pokud na ně narazíte, jsou to obvykle Švédi, Finové či jiní Skandinávci, pro něž je vzhledem k o trochu vyšším teplotám jih Baltu vlastně už málem tropickou destinací. Na několikakilometrové vycházce podél moře se setkáte s vyhřátými lagunami, několika starými zděnými majáky a novějšími Cihlové stavby kostelíků či všudypřítomné hrázděné chalupy rybářů nám zase připomínají, že nejsme ani v nám blízkém Slezsku, ani ve Velkopolsku, ale v Pomořansku, jehož dějiny jsou mnohem více spjaty se severskými městy, s Řádem německých rytířů a se středověkým obchodně-politickým spolkem Hanza. podnebí je blahodárné, charakteristickými vojenskými věžemi Koho historie regionu za- rysy jsou teplé jaro, hodně slunce v létě a mírná zima. Vzduch je jasný a bohatý na jód, voda je velice čistá. K Baltskému moři čeští turisté jezdívali hlavně za minulého režimu. I tehdy to ale byla ve srovnání s těmi, kteří dali přednost někdejší NDR, jen menšina. A dnes? Proč proboha jedete zrovna do Polska? Nic moc tam není, akorát studená voda a vítr, reagoval loni otec kamarádky před první cestou k Baltu. Nenechali jsme si to rozmluvit a udělali jsme správ- s radary a také cyklisty, kteří se spacákem na zádech projíždějí celé baltské pobřeží. Přenocování přímo na písku kousek od mořské hladiny je rozhodně romantické. Skvělé je, že nenarazíte na žádnou pobřežní hlídku, která vás přijde šikanovat, abyste si sbaujme více, může se vydat do některého z řady skanzenů. Tam se dozví leccos o nám neznámých národech Kašubů, Prusů či pomořanských Slovinců. Zatímco první z těchto tří jmenovaných etnik prožívá dnes určitou renesanci a obrození, na dávné baltské Prusy ně. Za jeden jediný den jízdy autem se totiž suchozemec ze střední Evropy rázem ocitne v docela jiném, a pořád ještě romantickém světě. Místy vonícím ryzí exotikou. Baltské moře opravdu není tak teplé jako rybník na českém venkově nebo Jadran. Voda mívá v sezoně kolem dvaceti stupňů Celsia, teplota vzduchu bývá obvykle kolem pětadvaceti stupňů. Tropická vedra zde nejsou častá. Počítat se musí s častým větrem, vanoucím skoro vždy od západu. Podnebí je trochu zrádné v tom smyslu, že při neustálém slabším či silnějším větru tolik nevnímáme slunce, které přitom opaluje přinejmenším stejně intenzivně jako u našich rybníků. Je-li vedro, pak u vstupu na pláž a v okruhu zhruba dvou stovek metrů leží opalující se lidé skoro v takové hustotě jako u nás na koupalištích. Stačí ale ujít oněch sto až dvě stě metrů a máme pláž sami pro sebe. Nic takového jako soukromé úseky pobřeží, vyhrazené třeba jen jednomu hotelu, tady neexistuje. Za hezkého počasí je na pobřeží hodně živo. Lidé se tu procházejí, projíždějí na kolech, pouštějí draky (skoro pořád tu pofukuje nebo i pořádně fouká), nebo jezdí na surfech. lili svých pět švestek a zmizeli pryč. K pobřeží přiléhají borové lesy, které jsou opravdu nádherné, většinou jsou to přírodní rezervace s neopakovatelnou atmosférou a půvabem, jakoby střižené ze severských pohádek. Místy čekáte, že se někde z toho kapradí nebo borůvčí vyloupne hlava skřítka. Díky tisíciletému působení moře a větru lemuje pobřeží další zdejší specialita - písečné duny. Na dunách u vesnice Czolpino nebo u městečka Leba si budete skutečně připadat jako na Sahaře. Ohromné písečné kopce střídají písečná údolí. Písek, písek a zase písek. Z pocitu, že jste kdesi v Africe, vás vyvede jen pohled z vyvýšeného bodu. Tam si člověk ověří, že ho ze tří stran obklopují rozlehlé borové lesy, na té čtvrté se pak vzdouvá moře. už existuje jen vzpomínka v přeneseném označení obyvatel německého Pruska a zdejší Slovince připomíná název jednoho ze zdejších národních parků. A pak samozřejmě i zvláštní, ani zcela polská, ani čistě německá jména na starých náhrobcích místních hřbitůvků. Městečko Jastrzebia Góra je nejsevernější bod Polska, obec Piaski je pro změnu nejvýchodněji položeným přímořským letoviskem Polska. Za ním končí silnice a začíná ruské území, zvláštní strategická výspa kolem města Kaliningrad. Nejvýchodnější bod polské části Baltu se pak prezentoval ještě gazíky, tedy starými ruskými terénními vozy, v nichž se po pláži proháněli rybáři a hejna havranů, kteří zde nahrazovali jinak všudypřítomné bělostné racky. Kuchyně a pivo. Na rozdíl od francouzské či italské kuchyně nemá u nás polská gastronomie bůhvíjaký zvuk. Přitom jde spíš o neznalost. V Polsku například dostanete nepočítaně druhů jídel z ryb, a většinou výborných. Kolik jen variací je možné vytvořit z lososů. V každém letovisku i vesnici jsou rybí restaurace. Vybírat můžete pstruha, úhoře, lososa, tresku, platýze. Kromě toho patří ke specialitám chutné pirohy, poněkud odlišné od ruských. Češi rovněž ohrnují nos nad polským pivem. Není stejné jako české, je jemnější a obvykle má větší obsah alkoholu. Rozhodně ale není špatné. Jinou věcí ovšem je pohled na domorodce, kteří si občas do piva nechají přidat sirup. O Čechy na polském pobřeží moc nezavadíte a dost možná i proto obvykle mívají zdejší podnikatelé z návštěvy Čecha nefalšovanou radost. Člověk si pak v praxi vyzkouší, že domluvit se s našimi severními sousedy opravdu není nijak těžké a po pár dnech pobytu navíc snadno pochytíte základní slovíčka a obraty potřebné v restauraci, v kempu nebo třeba u benzinové pumpy. Balt u polské pevniny je díky vrakům lodí rájem pro potápěče. Pobřeží Baltského moře podél polské pevniny postupně objevují nejen surfaři, vodní lyžaři a běžní rekreanti, ale také potápěči. Podle odhadů odborníků totiž v úseku od Štětína po Gdaňskou zátoku může být ve vodě až 2000 lodních vraků. Na mapách kapitánů lodí, kteří vozí vyznavače potápění, je označeno zhruba 50 míst vhodných pro ponor. Baltské moře je studené i v létě. Ale díky chladu vraky lodí přetrvaly desítky a někdy i stovky let. Baltské moře je pod hladinou prý zelené, občas vypadá jak louka, protože v něm žije množství řas. Mezi podvodní atrakce Baltu však nepatří živočichové, ale jachty, námořní i cestovní lodě, potopené ponorky, rybářské lodě. Dno je poseté vraky, během válek byly zatopeny u pobřeží stovky námořních jednotek. Vraky jsou nejen skvěle zachovalé, ale jsou to navíc historické objekty. JŠ

7 VOsA 7 Tip na volný čas l Zoo Ostrava, Medobraní l Městský stadion FC VÍTKOVICE, Čokoládová tretra, závody pro děti l Slezskoostravský hrad, Chemie na hradě, přehlídka atraktivní a zajímavé chemie l Dům knihy Librex, Komenský v LIBREXU, vernisáž výstavy SSUŠ Ave Art Ostrava l DK Akord, Společně pro bezpečnější Ostravu, kulturní akce l DK Akord, Hurá léto!, přivítání léta a prázdnin zahájení Letního festivalu l Dům knihy Librex, Kamila Moučková, beseda a autogramiáda nejslavnější české moderátorky l DKmO, Munch 150, přímý přenos záznamu komentované prohlídky výstavy l Městský stadion FC VÍTKOVICE, Zlatá tretra Ostrava, 52. ročník atletického mítinku l Sanatorium Klimkovice, Bubnovací kruh bubnování pro každého, hudba l Sanatorium Klimkovice Lázeňský dům B, Hrátky s balónky, kreativní odpoledne pro děti l Sportovně-rekreační areál Hlučín, Helax Summer Party, koncert l Slezskoostravský hrad, Krásy hor v Panoromatech, výstava panoromatických fotografií l Divadlo loutek Ostrava, Jean Dell, Gérald Sibleyras Půldruhé hodiny zpoždění, současná konverzační komedie l Klub Parník, Boris Band Combination, jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty l Rock and Roll Garage, PANKOMAT V., klubový koncert Ostravské formace l Zoo Ostrava, Prázdniny začínají v zoo l Mírové náměstní Hlučín, Hlučínské slavnosti l Hrad Hukvaldy, Jak se žilo a jak bylo, dobový, zábavně naučný program l 3.7. Hranice na Moravě, Tomáš Klus Konečně venku 2013, koncert 1) Co je oppidum? a) hrnčířský kruh b) keltská nádoba na jídlo c) keltské sídliště d) keltská svatba 2) Autorem sochy Diskobolos je: a) Polykleitos b) Myrón c) Feidas d) Praxiteles 3) Karolína Světla není autorkou díla: a) Kantůrčice b) Kříž u potoka c) Vesnický román d) Maloměstský román 4) Odkud pocházel J. A. Komenský? a) ze severních Čech b) z jižních Čech c) z Moravy d) ze Slezska 5) Kdo vydal první český zákoník? a) Boleslav I. b) Boleslav II. c) Boleslav III. d) Břetislav 6) Jaká je základní fyzikální jednotka elektrického proudu? a) volt b) ampér c) ohm d) watt 7) Kolik váží dospělý africký slon? l 4.7. Nová radnice, Ostrava v barvách noci, vítání prázdnin v Ostravě l 4.7. Slezskoostravský hrad, Country & Western na hradě, romantická cesta k táborovým ohňům l Dolní oblast Vítkovice, Beats for Love, taneční festival elektronické hudby l 5.7. Hrad Hukvaldy, Ve jménu pána našeho, kostýmové oživlé prohlídky s Cyrilem a Metodějem l 5.7. Národní kulturní památka Důl Michal, Michalfest, 1. ročník hudebního festivalu l 5.7. Fotbalový stadion ve Viganticích, Jarek Nohavica, koncert l Sportovně-rekreační areál Hlučín, Hlučínské pivní slavnosti l 6.7. Hrad Hukvaldy, Ve jménu pravdy, kostýmové oživlé prohlídky tentokrát s Janem Husem l Malé nádvoří zámku Hlučín, Smích je lék aneb Letní hecovní speciál, divadlo l Areál zámku a štěrkovna Dolní Benešov, Triatlon Železný Prajzák 2013 l Hrad Hukvaldy, Ať žijí duchové, večerní sjezd strašidel, bubáků a dalších bytostí l DKmO, Jára Cimrman: Proso, přenos operety l Mírové náměstí Hlučín, Festival kultury Hlučínska, festival l Dolní oblast Vítkovice, Colours of Ostrava 2013 l Slezskoostravský hrad, Letní shakespearovské slavnosti 2013 l K-Trio, Zumba - Karibik Party, Zumba v rytmu Salsy, Cha chi, Reggeatonu l DK Akord, Pohádkový les, dobrodružná stezka Bělským lesem plná soutěží l Nová radnice, Ostrava - město sportu, prohlídka významných sportovišť v Ostravě l Areál Štěrkovna Hlučín, Štěrkovna Open Music 2013, každoroční hlučínský festival l 7.8. DK Akord, letní zábava klauna Chytrolína, pohádková středa s klauny z Balónkova Kvíz všeobecných ZNALOSTÍ a) 5 6 tun b) 7 10 tun c) 11 tun d) 2 tuny 8) Čtyři krevní skupiny objevil: a) Jan Jánský b) Albert Einstein c) Isaac Newton d) Jan Poláček 9) Který záliv omývá pobřeží Finska a Švédska? a) Finský záliv b) Botnický záliv c) Biskajský záliv d) Tyrhénský záliv 10) Kdo byl Niels Bohr? a) norský matematik b) islandský spisovatel c) německý romanopisec d) dánský fyzik Řešení: 1 c), 2 b), 3 d), 4 c), 5 d), 6 b), 7 a), 8 a), 9 b), 10 d)

8 8 VOsA KUPON VOSÍ KřÍŽOVKA O CENY 6 citát Karla Čapka POMůcKA: AARE NETKANÁ LÁTKA ŽENSKÉ JMÉNO ONAKÁ (SLOVENSKY) OBEC OKRESU NOVÝ JÍČÍN CITOSLOVCE ÚŽASU UMÍNĚNÝ ZÁPOR ZÁBRANA OPOJNÝ SKLÁDACÍ PŘÍSTŘEŠÍ ČÁST TĚLA ZNAČKA SPORTOVNÍ OBUVI UMĚLECKÁ DÍLA PRVNÍ HOUSLE ROČNÍ OBDOBÍ VÝ SPOJ PODLAHOVÁ KRYTINA POUZE (HOVOROVĚ) KRÉTSKÉ POHOŘÍ ZDE ČÁST ÚST 1. ČÁST TAJENKY ZÁJMENO OTÁZKA NA MÍSTO ZÁPAS ROSTLINA PODOBNÁ HEŘMÁNKU LOPATKOVÝ MOTOR ŘÍMSKY 501 KTERAK BUDOVA VYHYNULÝ PŠTROS POLOVODIVÝ PRVEK CIRKUSOVÝ STAN LITEVSKÉ MĚSTO MUŽSKÉ JMÉNO BÁSEŇ Z KYTICE SITUACE NEÚPLNÝ ANGLICKÝ NÁZEV UMĚNÍ CESTOVNÍ DOKLADY KOSTRA STROJE LETMÝ DOTEK MÍČE ŘEKA VE ŠVÝCARSKU VSÁKNUTÍ ČASOVÁ JEDNOTKA PŘÍSTAVNÍ HRÁZE ÚSPĚCH ČÁST MOTORU ZNAČKA HLINÍKU ZÁŘEZ STARÉ ZÁJMENO PAPAVER MET ZÁKONÍK PRÁCE (ZKRATKA) SLOVENSKÝ SOUHLAS 2. ČÁST TAJENKY SYNTETICKÝ KAUČUK AROMATICKÁ SLOUČENINA RÁDCE MOHAMEDA LIHOVINA Z RÝŽE SET SLADKOST Kdoměl tentokrát štěstí? Správná odpověď na soutěžní otázku z VOSY č. 5 je - Antoine de Saint-Exupéry. Ze správných odpovědí byl vylosován pan Kočí Josef, NS 371. Jmenovaný se stává výhercem 100,- Kč. Tajenka z č. 5 zní: Láska je nádherná, ale kazí charakter. Vylosováni byli tito čtenáři: 1. Sadílková Hana, ,- Kč 2. Dudová Marcela, NS ,- Kč 3. Folvarčný René, VTC ,- Kč Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít pro svou výhru na OCV, tel Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou tajenku zasílejte s kuponem na adresu OCV, Ruská 56 nejpozději do Soutěž pro 6. číslo VOSY Ve kterém královském horním městě se těžilo stříbro a uran? VOSA Zpravodaj odborářů VÍTKOVIC. Vychází měsíčně. Vydává OS Odborová centrála VÍTKOVICE, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, tel.: , IČO Za vydání zodpovídá redakční rada OCV. Grafická úprava fa KaMOŠ. Tisk Tiskárna DOT Domu techniky Ostrava. Registrace MKR ČR E Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA

ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 3. 12. 2009

ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 3. 12. 2009 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 3. 12. 2009 PŘEČTĚTE SI: Podnikový koordinační odborový výbor společností novinových služeb...

Více

VOSA. Jsme proti vládním škrtům Vláda přes protesty schválila restriktivní státní rozpočet. Nepřesvědčila. odbory a zaměstnavatele

VOSA. Jsme proti vládním škrtům Vláda přes protesty schválila restriktivní státní rozpočet. Nepřesvědčila. odbory a zaměstnavatele VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 20. října2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO10 Odbory i zaměstnavatelé: Jsme proti vládním škrtům Vláda přes protesty schválila restriktivní státní rozpočet. Nepřesvědčila

Více

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9. schválená novela zákoníku práce

ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9. schválená novela zákoníku práce VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 22.ZÁŘÍ2011 ROČNÍK XVII. - ČÍsLO 9 schválená novela zákoníku práce vládní pobídka pro vyhazování mladých lidí Novela zákoníku práce přes dílčí opatření,

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější

Paní poslankyně, jeden náš bývalý poslanec EP vás označil za nejaktivnější Článek o chytrých řešeních manipulační techniky společnosti Toyota najdete na str. 23. www.toyota-forklifts.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 5/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16

Více

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB

ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010. Dneska my zítra vy ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB 6 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 6 Kč 8. 12. 2010 PŘEČTĚTE SI: Dneska my - zítra vy str. 1 Připojte se i vy k petici.... str. 2 Do

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Osadní výbor Borová zve 24. 12. 2013 na zpívání koled na náměstí v Borové od 12 00 hod. Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE listopad - prosinec 2013 Zpravodaj obecního úřadu Bolatice, kontaktní adresa: Obecní úřad Bolatice, tel.: 553 654 999. Povoleno Okú v Opavě

Více

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015

MĚSÍČNÍK STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY ÚNOR 2015 Uvnitř listu 2 Ze zasedání zastupitelstva 4 Hledáme Dům roku 2014 5 Pavlovova, Plzeňská, hotovo! 7 Seriál o sociálních službách 8 Vy se ptáte, radnice odpovídá 11 Návraty Webbera a Prokofjeva 12 Matláškovi

Více

Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu

Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné Frankfurt (Oder) oder Crossing the Border Úspěšné vystoupení na Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže v Mělníku

Více

VOSA. Tisková zpráva ČMKOS. MOTTO: Nikomu neber naději. Možná je to to jediné, co má. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ

VOSA. Tisková zpráva ČMKOS. MOTTO: Nikomu neber naději. Možná je to to jediné, co má. ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 10. SRPNA2012 ROČNÍK XVIII. - ČÍSLO7a 8 ZaMyšlení Vždy, když se ráno probudím, vykonám hygienu, začnu cvičit a dívám se přitom na ČT 24, tak si říkám,

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

Sněmovna schválila převod regionálních letišť na kraje

Sněmovna schválila převod regionálních letišť na kraje MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Silniční hospodářství kraje míří vinou státu k zániku FOTO: ZDENĚK VAIZ Karlovarský kraj má na údržbu silnic stále méně peněz. Komunikace II. a III. třídy na

Více

Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch

Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch 5 květen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Zámek: Na návštěvníky čeká Konírna a opravený hroch Bohumil Norek, dlouholetý kastelán telčského zámku, v jednom rozhovoru

Více

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo

ročník XIV. cena 15 Kč číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo číslo 4/2012 vyšlo 24. 2. 2012 cena 15 Kč Mûsto R mafiov kalamitní stav vyhlásit nemuselo Zábavná minimyslivost pro Ïáky I. stupnû Z R mafiov ročník XIV. Foto: Vladimír Lehký Jak psi pomáhají klientûm

Více

Z obsahu: Časopis ZO OSD Motol, vydáno 11-2011, registrace MK ČR E 17 551

Z obsahu: Časopis ZO OSD Motol, vydáno 11-2011, registrace MK ČR E 17 551 Z obsahu: Proběhl sjezd OSD Z našich akcí pro členy POŘÁDÁME Představujeme naše SEKCE SOUTĚŽE ZÁBAVA RADY A INFORMACE KONTAKTY ZAJÍMAVOSTI Časopis ZO OSD Motol, vydáno 11-2011, registrace MK ČR E 17 551

Více

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma

Některé firmy zatím lidi nepropouští. Jan Tříska zahraje v Jupiter clubu Blíže čtěte na straně 10. Dnes rozšířené vydání. Dakaristé jsou doma 28. ledna 2009 Ročník XX. číslo 4 Cena: 9 Kč Dakaristé jsou doma Dnes rozšířené vydání Posádka dakarského speciálu Mitsubishi L200 Mirek Zapletal a Tomáš Ouředníček, která zazářila na letošním Dakaru a

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Nádvoří zámku patřilo veteránům

Nádvoří zámku patřilo veteránům Založeno roku 1919 24. června 2009 Ročník XX. číslo 25 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Setkání harmonikářů Výletiště ve Lhotkách Sobota 27. června 2009 od 15 hodin Více strana 8 Koncert Renaty a Igora Ardaševových

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit

Kraj pomáhá lidem, ale musí šetřit Ekopak Cheb Chebská firma dokazuje, Obce by měly pro veřejně prospěšné práce Hejtman Josef Novotný že plasty jsou kvalitní více využívat drží slovo, stavební materiál. nezaměstnaných. navštívil Ašsko a

Více

Stanovisko ProAltu k poplivání ministra Miroslava Kalouska. Ze sekcí. Předsednictvo VOS. Katastrální úřady

Stanovisko ProAltu k poplivání ministra Miroslava Kalouska. Ze sekcí. Předsednictvo VOS. Katastrální úřady 13 Ročník 57 Praha 1. července 2012 http://statorg.cmkos.cz Případným autorům příspěvků do našeho časopisu sdělujeme, že honorář za zveřejnění může být vyplacen, pouze pokud autor uvede své rodné číslo.

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více