ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE"

Transkript

1 VOSA ZPRAVODAJ ODBORÁŘŮ ODBOROVÁ CENTRÁLA VÍTKOVICE 21. červen2013 ROčNÍK XIX. - číslo6 Dětský den v EVRAZu Dne se uskutečnil již tradiční dětský den konaný u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Třetím rokem je pořádán na hřišti TJ Sokol Hrabová. Této akce se zúčastnilo 110 dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Byl pro ně připraven zajímavý program, ve kterém vystoupil taneční mistr Hopsalín, dále měly děti možnost zaskotačit si ve skákacím hradu, na trampolíně či v kouli, zvané zorbing. Oblíbená střelba ze vzduchovky nebo hod míčkem na cíl soutěžící rovněž uspokojil. Zajímavým chat si nalíčit obličej zručnými malířkami. A co by to byl za dětský den bez Hasičského záchranného sboru a jejich nástřiku hasící pěny, ve které se děti do sytosti vydováděly. Poděkování patří organizátorům akce funkcionářům ZV OS a hospočasí, v tomto čase dost ojedinělé a vzácné. Na závěr dostalo každé dítě balíček sladkostí a malých dárků a jimi velmi oblíbenou pizzu. Rodiče měli možnost se občerstvit v otevřeném bufetu. Organizátorům se dostalo od mnohých poděkování za zdar celé akce. Všichni se již zpestřením hlavně dářskému vedení, které zajistilo těšíme na dětský den pro kluky, byla jízda dálkově hasiče a drobné dárky. Ke kvalitnímu Jan Piskorek ovládaných autíček. Všichni se mohli povozit ve vláčku a nepomohlo průběhu celé akce do- krásné, slunečné po- ZO OS VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny Tisková zpráva Kancelář hejtmana kraje KRAJSKÁ TRIPARTITA: STÁT MUSÍ PRŮMYSLU POMOCI, JEDINĚ TAK UDRŽÍME LIDEM PRÁCI Situace v regionu je více než vážná, musíme spojit síly veřejného a soukromého sektoru a tlačit na vládu, aby nám stát pomohl řešit problémy spojené s dalším kolem recese, do které se dostal průmysl to je závěr jednání Rady hospodářské a sociální dohody Moravskoslezského kraje (RHSD MSK) na krajském úřadu v Ostravě. Politické vedení kraje, zástupci podnikatelů a zaměstnanců se shodli na jasných prioritách, které chtějí projednat s premiérem Petrem Nečasem, s poslanci a senátory MOTTO: zvolenými za Moravskoslezský kraj, na úrovni celostátní tripartity, a najít společné řešení. Průmysl, a není to jenom hutnictví železa a dobývání uhlí, se dostává do další recesní spirály. Shodli jsme se na několika bodech, které by mu pomohly, ale z krajské úrovně je nevyřešíme. Bez pomoci státu nejsme schopni udržet stávající zaměstnanost, upozornil hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Tvrdí, že pokud budou muset firmy přispívat čím dál většími částkami na takzvané obnovitelné zdroje energie, především fotovoltaické elektrárny, budou muset své továrny buď zavřít, nebo je přestěhovat do jiných zemí. Je nutné zastavit rostoucí ceny elektřiny a likvidační růst poplatku, jež stát vybírá na podporu obnovitelných zdrojů energie. Je to pro průmysl neúměrná zátěž. Není únosné, aby firmy platily na podporu obnovitelných zdrojů energie zhruba padesát procent svého zisku - peníze, které by mohly investovat do rozvoje výroby, míní hejtman Miroslav Novák. Dodal, že rozvoj kraje brzdí také požadavky státu na další platby v rámci emisních limitů, upozornil na nedostatek veřejných zakázek například v dopravě a stavebnictví, na problémy spojené s nepropracovaným zákonem o veřejných zakázkách a chybějící sociální polštář, který by firmám pomohl překonat krizové měsíce. Vyvoláme jednání s premiérem, předpokládám, že zástupci krajské tripartity se s ním sejdou na přelomu června a července, svolám poslance, europoslance a senátory zvolené za Moravskoslezský kraj. Je nutné, aby se o těchto problémech jednalo také na úrovni celostátní tripartity, prohlásil hejtman Miroslav Novák. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším dnem tvého života.

2 2 VOsA Regionální rada odborových svazů ČMKOS Moravskoslezského kraje Regionální workshop MSK Memorandum účastníků Představitelé podnikatelských, odborových a státních institucí Moravskoslezského kraje, uvedení v prezenční listině, přijali v závěru výše jmenované akce, konané v rámci projektu Českomoravské konfederace odborových svazů a Norway grants dne 24. dubna 2013 v Ostravě, toto memorandum: 1) Společnost není v dobrém stavu, dochází k vývozu pracovních míst do zahraničí bez náhrady a přístup státu není v souladu se zájmy jeho pracujících obyvatel a také u zaměstnavatelů převládá pesimismus z důvodu snižování zakázek a veřejných výdajů. 2) Snižuje se spotřeba, domácnosti šetří z obavy o zaměstnání, přičemž kadence zdražování se zrychluje. Obrovské zisky zahraničních společností, které získaly levně klíčová odvětví (vodárenství, energetika atd.), je třeba řešit přiměřenou regulací. Stejně tak je nutné řešit např. zdaněním příjmy společností z fotovoltaických a větrných elektráren, kdy příspěvek na obnovitelné zdroje neúměrně zatěžuje náklady a tím i konkurenceschopnost firem i domácí rozpočty maloodběratelů ve prospěch několika, často anonymních jedinců. 3) Je nutno novelizovat zákon o veřejných zakázkách ve spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů, aby z důvodů odvolání nebyla značná část zakázek zablokována na ÚHOS. 4) Snaha většiny rodičů zařadit své děti mezi bílé límečky je v rozporu s potřebami průmyslu, který potřebuje odborníky i v dělnických profesích. Absolventi gymnázií jsou často nepoužitelní pro praxi chybí učňovské školství a konkrétní zaměření a certifikace odborných škol. Státní peníze je třeba nasměrovat jen do státních škol včetně VŠ a oborů, jejichž absolventi budou mít uplatnění. 5) V oblasti nezaměstnanosti je nutno upravit minimální mzdu a sociální dávky tak, aby se vyplatilo pracovat a nezaměstnaní i s jejich dětmi neztráceli pracovní návyky. Je třeba zamezit částečnému vyplácení mezd na ruku a nelegální práci, která je v MSK nejvyšší ve státě. Změna v ZO OS MOS ZO OS MOS čeká změna ve funkci předsedkyně, kdy končí naše milá kolegyně Karla Zelinová a na této pozici ji nahradí od Yveta Blahutová. Karla Zelinová nastoupila do Vítkovic r. 1974, v odborech je od svého vstupu. Byla předsedkyní dílenského výboru 980 VÍTKOVICE-služby a zároveň členkou ZO OS MOS. Od roku 2004 vykonávala funkci místopředsedkyně ZO OS MOS až do roku 2010, kdy byla zvolena předsedkyní ZO OS MOS po p. Riegelovi. Svou práci v odborech brala vždy se vší vážností a odpovědností a pro své kolegy se snažila udělat maximum. Nerada vzpomíná na dobu, kdy se propouštělo a na stůl se jí dostávaly seznamy s kolegy v organizačních změnách. To nastal boj o záchranu, který se ne vždy vydařil. Paní Zelinová odchází do zaslouženého důchodu a my ji touto cestou děkujeme za její práci v odborech a popřejme ji pevné zdraví a hodně krásných chvil strávených s vnoučaty a rodinou. Paní Blahutová nastoupila na VRD v r na Správu majetku a v tomto roce vstoupila i do odborů. V současné době se připravuje na převzetí funkce předsedkyně, seznamuje se se základními dokumenty a pomalu vplouvá do všeho, co tato funkce obnáší. Přejeme ji pevné nervy a hodně optimismu. redakce VOSY SETKÁNÍ JUbILANTŮ Pro ZO OS Ocelárna a válcovny se již stalo tradicí pořádat pro své bývalé zaměstnance nyní důchodce, kteří v letošním roce slaví životní jubileum, přátelské setkání na rekreačním středisku Bečvice, obklopeného krásnou přírodou Horní Bečvy. Všichni tito důchodci jsou členy Klubu důchodců bývalých zaměstnanců VÍT- KOVIC, který je organizační jednotkou Odborové centrály VÍTKOVICE a sdružuje důchodce, kteří odešli do důchodu ze všech, třeba dnes již i neexistujících závodů či provozů. Bylo 8 hodin dopoledne , když z parkoviště před vítkovickou radnicí odjížděl autokar se 45 účastníky důchodci, směr Beskydy. Nálada byla vynikající, vždyť léta spolupracující bývalí zaměstnanci si zavzpomínali na hlavně úsměvné příhody, protože vše nehezké bylo časem zapomenuto. Po příjezdu na místo proběhlo přivítání a blahopřání jubilantům s přáním hlavně zdraví. U stolů se vytvořily diskutující skupinky, které byly narušeny v poledne podáváním oběda vynikající chuti i množstvím. Po obědě účastníci setkání trávili čas každý po svém. Někteří se vydali do okolní hezké přírody, kde dokonce potvrdili, že už rostou (hřiby), nebo si ve vedlejší budově šli zahrát dvoudráhový bowling, někteří si zaťukali kulečník a pár si u dobrého čepovaného piva přátelsky poklábosili. Vše, co je hezké, rychle končí. V 16 hodin jsme byli všichni uhoštěni podáváním chutného guláše a poté jsme po nádherně stráveném dni odjížděli směrem domů do Ostravy. Co dodat? Lze jen poděkovat KD při OCV a hlavnímu organizátorovi a sponzorovi setkání ZO OS VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny, kterou zastupovali paní Jarmila Marcinová a pan Cyril Janík, za perfektní přípravu a organizaci celé akce. František Höfer KD při OCV

3 VOsA 3 Prezident Theodore Roosevelt o členství v odborech Kdybych byl zaměstnancem továrny, dělníkem na železnici nebo jakýmkoli námezdním dělníkem, nepochybně bych se stal členem odborů své profese. Kdybych byl proti politice mých odborů, připojil bych se, když už pro nic jiného, tak z toho důvodu, abych pomohl napravit to špatné. Kdybych měl výhrady vůči nečestnému předákovi, vstoupil bych do odborů, abych ho pomohl odstranit. Stručně řečeno, věřím v odbory a myslím si, že všichni lidé, kteří mají z práce odborů užitek, jsou morálně zavázáni pomáhat ze všech svých sil ve společném zájmu, který prosazuje odborový svaz. Odbory, i když je tvoří členové, nepatří členům, ale spíše mají ve svěřenství něco pro ty, kteří zde budou v budoucnu. V letošním roce oslavuje Válcovna trub 130 let svého založení. První trubka byla vyrobena v prosinci K tomuto výročí byla vydána velmi zajímavá publikace, kterou vytvořil náš zaměstnanec Vladimír M. Hrubý. V této publikaci zajímavě popisuje vznik našich válcovacích tratí, jejich modernizaci, sortiment našich výrobků a jejich uplatnění. Publikace je doplněna řadou archivních i soudobých fotografií výročí Válcoven trub V rámci oslav pozvalo vedení naší společnosti bývalé pracovníky na prohlídku našeho provozu. Mnozí z nich v provozu nebyli několik let a byli velmi překvapeni z toho, jak se fabrika za tu dobu změnila. Zejména je překvapil pořádek na pracovištích, který byl překvapením i pro auditory z hygieny, kteří provedli kontrolu našeho provozu v nedávných dnech. Zaměstnanci by v tomto měsíci měli být spokojeni se svými výplatami, kde mimo symbolické výroční odměny Kč, najdou i odměnu za dobré hospodářské výsledky celé Třinecké skupiny a to okolo Kč. Odbory se k oslavám připojily dnes už skoro zapomenutou akcí zvanou,,brigáda. Před dnem Otevřených dveří konaného 1. května jsme uklidili prostory kolem závodu. Další akci chystáme na , kdy uspořádáme Odborářský den na hřišti v Hrabové pro všechny zaměstnance a jejích rodinné příslušníky. Tato akce má u nás již několikaletou tradici. V minulém roce se jí zúčastnilo přes 300 lidí. Tak jen doufáme, že nám bude přát i počasí. Jiří Slíva předseda ZO OS VTTŽ Vybráno ze zasedání Rady l předseda ZO OS VÍTKOVICE Ocelárna a válcovny Zdeněk Kološ se dne v zastoupení předsedy OCV zúčastnil semináře OSHŽ, kde byla prezentována Predikce ocelářského průmyslu ČR na období r l účast předsedy Bc. Ďurča na jednání Tripartity l předseda KD kol. Höfer se zúčastnil setkání důchodců z Evrazu, které bylo tradičně pořádáno na Bečvici Informace z G6 l dne proběhlo zasedání G6, pořádající organizací byla Rada odborů OS ArcelorMittal ČR l přítomni zástupci odborových organizací se vzájemně informovali o aktuálním dění v jednotlivých ZO a příslušných podnicích, stavu zaměstnanosti a zakázkové náplni l jedním z bodů jednání byl i VI. sjezd OS a nominace na kandidátky na post předsedy OS. Přítomni zástupci navrhli a odsouhlasili nominaci na kandidátku pro p. Luďka Lúčana. Ten navrženou kandidaturu přijal l Ing. Kozel podal informace z Regionálního pracoviště Rada OS l zasedání Rady OS se konalo v Hradci Králové l proběhla kontrola plnění úkolů ze zasedání Rady OS l projednána a schválena zpráva Předsednictva o činnosti OS za období od do l aktuální a průběžné informace o odborových aktivitách OS, vystoupení předsedy ČMKOS kol. Jaroslava Zavadila l projednána a schválena zpráva o hospodaření OS KO- VO za rok 2012 a zúčtování hospodářského výsledku se Záložním fondem v souladu s článkem 11 platného Finančního řádu l Rada OS po projednání bere na vědomí důvodovou zprávu k jednotlivým návrhům úpravy Stanov OS KO- VO, rozhodla doporučit delegátům VI. sjezdu OS schválit návrhy úprav zpracované Komisí pro Stanovy a předložit návrh úpravy Stanov OS delegátům VI. sjezdu OS l návrh velikosti Rady OS KO- VO po VI. sjezdu od v celkovém počtu: 67 zástupců KS OS l Rada projednala a bere na vědomí: - návrh Jednacího řádu VI. sjezdu OS - návrh Statutu komise pro Stanovy na VI. sjezdu OS - návrh Volebního řádu OS - návrh na pracovní předsednictvo VI. sjezdu OS - návrh na řídící VI. sjezdu OS - návrh členů jednotlivých komisí VI. sjezdu OS l Rada OS bere na vědomí dopis ZO OS Škoda Auto Mladá Boleslav, následně i úhradu dlužných členských příspěvků a pověřuje VV OS pozvat na jednání VI. sjezdu jako hosty 7 zástupců ZO OS ŠKODA Mladá Boleslav Informace z HOS l rozšířené zasedání Rady HOS se konalo ve dnech ve Žďáru nad Sázavou l přítomni podali informace o průběhu a závěrech kolektivního vyjednání pro rok 2013 a o ekonomické a výrobní situaci jednotlivých zaměstnavatelů, provedena rekapitulace dosud uzavřených KS l aktuální informace z činnosti OS a ČMKOS a z jednání Předsednictva a Rady OS l podrobná rekapitulace schválené strategie OS v kolektivním vyjednávání pro rok 2014 se zdůrazněním změn proti předchozí platné strategii l detailní projednávání návrhu KS vyššího stupně pro rok Po projednání v komisi KV OS a po schválení Předsednictvem OS bude návrh KSVS zaslán všem ZO OS. Ve smyslu usnesení z valné hromady HOS, konané , budou ustanovení návrhu KSVS závazná jako minima pro návrhy podnikových KS pro rok 2014 l Ing. Bc. A. Paukrtová informovala přítomné o novinkách v pracovním a sociálním právu

4 4 VOsA Vítkovičtí oceláři zvedají hlavy Černá noční můra několika stovek zaměstnanců oceláren v Ostravě už je zase tady. Problémy se táhnou více než rok a nyní kulminují. Končí společnost a bude se propouštět? Zachrání ji prodej? S touto otázkou, pro většinu zainteresovaných doslova existenční, dnes usíná a probouzí se více než tři sta ocelářských rodin, manželek a dětí mužů, pracujících ve firmě společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (EVS) Vyhrocená situace Před krátkým časem vstoupili do stávkové pohotovosti odboráři EVS. Ocelárna se v loňském roce propadla do ztráty 33,5 miliónů dolarů a nemíní už dále v tomto negativním trendu pokračovat. I za podmínek zrušení činnosti. Rozhodnutí odborářů je reakcí na informace, že ocelářská a těžařská společnost Evraz uvažuje o prodeji ostravské továrny. V pátek 12. dubna se sdělovací prostředky dozvěděly o stávkové pohotovosti v EVS. Rozhodli jsme se přistoupit k tomuto řešení s ohledem na vývoj a události v posledním období, vysvětluje vyhlášení stávkové pohotovosti předseda odborové organizace Zdeněk Kološ s tím, že odbory mají obavy o budoucnost závodu. Nám zaměstnancům jde o práci, o normální lidské živobytí, o zaměstnanost, zdůrazňuje Kološ. Jedná se o uzavření provozu oceláren a snížení počtu zaměstnanců, které je vázáno na uzavření ocelárny. Dotklo by se to mimo jiné také údržby, válcovny, administrativy a dodavatelů služeb a zboží, má Kološ jasno. Odborový předák nemluví do větru. Čísla hovoří sama za sebe: o práci v EVS by mohly přijít nejenom dvě třetiny zaměstnanců, ale i další stovky lidí mimo společnost. Odhadujeme, že by se dohromady mohlo jednat o více než tři sta lidí! počítá předseda. Uzavření ocelárny a případné zachování pouze výroby válcovaných produktů, která je zatím velmi nerentabilní, by způsobilo potíže nejedné firmy v Ostravě i kraji. Vždyť kupříkladu kunčická huť ArcelorMittal dodává do vítkovického Evrazu přibližně čtvrtinu své produkce surového železa. Jde do tuhého O problémech ruské ocelárny Evraz, které vítkovické hutě od roku 2005 patří, se hovoří již dlouhou řadu měsíců. Sám generální ředitel Alexander Frolov nechodí kolem horké kaše a situaci zdůvodňuje problémy na celosvětovém trhu. A nevidí důvody pro to, aby se tato společnost nechovala tržně. Jediným ukazatelem je zisk a ten rozhoduje. Proto se ruská společnost Evraz musí přizpůsobit faktu, že v tomto roce bude Evropě stačit méně oceli. Podle Světového sdružení pro ocel (WSA) poptávka po oceli v zemích Evropské unie v roce 2013 klesne o 0,5 procenta, což činí 139 miliónů tun. Statistická čísla jsou statistická čísla, člověk se jimi nenají. Odbory dávají situaci za vinu managementu neschopnému přizpůsobit se a nasmlouvat patřičný odbyt jinde. Nelíbí se jim ani dnešní stav oceláren: podle názorů odborářů chybějí investice do odprášení, na výstavbu pece i tolik potřebné smlouvy s dodavateli. Neomezená stávková pohotovost Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost v době, kdy se vedení společnosti Evraz probírá nabídkami na možný odprodej ostravského závodu, který zaměstnává lidí. Již od začátku dubna byl zastaven provoz ocelárny, a to kvůli nízké poptávce po výrobcích z oceli na evropském trhu, která souvisí s radikálními úspornými škrty v řadě států EU. Zhruba polovina zaměstnanců je doma a bere náhradu mzdy ve výši 60 procent. Část lidí firma přemístila na jiná pracoviště, další se věnují kupříkladu údržbě. K omezení provozu sáhla ocelárna v posledních letech již několikrát, ale dnes je problém nejvážnější. Odboráři doufají, že se prodej EVS finančně silnému subjektu zdaří. Nedovedou si představit, že by ocelárna byla uzavřena nadobro. Pokud však ocelárnu nikdo nekoupí, zůstane dále majetkem Evrazu. Pak je na spadnutí hromadné propouštění, z čehož mají strach všichni, nejenom odboráři. A proto jsou zaměstnanci připraveni stávkovat jako jeden muž i v provozech, které jsou dosud rentabilní. Jak se vyhnout propouštění Prodej je zřejmě jedinou možností, jak se vyhnout propouštění. Podle předsedy Odborového svazu Josefa Středuly by ponechání firmy stávajícímu vlastníkovi znamenalo dramatické omezování pracovních míst. Samozřejmě bychom chtěli, aby agonie netrvala dlouho, aby nedošlo k žádným dalším škodám, říká Středula. Proto je třeba prodej realizovat co nejrychleji. Navzdory globální hospodářské krizi se Evraz kupodivu netrápí nedostatkem nabídek, zájemců o koupi zavedené firmy s kvalifikovanými a zkušenými dělníky je dost. Komu a kdy ruští oceláři českou firmu prodají a jestli vůbec, to je největším otazníkem i pro moravskoslezského hejtmana Miroslava Nováka z ČSSD, který se s vedením ruské společnosti již setkal a je přesvědčen, že uzavření ocelárny by byla pohroma pro celý Moravskoslezský kraj a znamenalo by silný nárůst nezaměstnanosti. Je to čím dál horší, doplňuje závěrem ustaraný předák Zdeněk Kološ. Lidé nemají žádnou jistotu. Dovedete si představit stres a starosti chlapů, kteří najednou nemohou uživit rodinu? I proto by odbory měly vyjednat, aby zaměstnanci, kteří musí být doma, pobírali alespoň vyšší náhradu mzdy. Zbývá jen dodat, že současná stávková pohotovost je vyhlášena na neomezenou dobu. Odboráři v EVS jsou však připraveni i k dalším akcím. Jakou formu odporu zvolí, to bude předmětem jejich dalšího jednání. Zdroj: SONDY Půjčka není řešení Pokud chcete zakoupit bydlení, zateplit nebo rekonstruovat dům, půjčka na takovou investici má smysl. Oproti tomu půjčka na zaplacení dovolené, vánoční dárky nebo luxusnější vybavení domácnosti je přinejmenším nerozum. Bankovní ústavy a finanční instituce žadateli o půjčku nebo úvěr jeho úmysl nevyvracejí, vědí, že své peníze vymohou zpět. Finančně méně gramotní lidé navíc poměrně často své dluhy kupí a jejich splátky řeší dalšími a dalšími půjčkami, až se ocitnou v úvěrové pasti, když již není v silách jedince své dluhy někdy reálně splatit. V tomto případě přichází na řadu tvz. osobní bankrot. Paragrafy zákona říkají, že institut takzvaného oddlužení umožňuje insolvenční zákon. Podle něj může fyzická osoba, která není podnikatelem, podat u soudu návrh na prohlášení insolvence a zároveň po-

5 VOsA 5 Půjčka není řešení žádat, aby její úpadek nebo hrozící úpadek byl řešen formou oddlužení. Podání takového návrhu k soudu rovněž znamená ochranu před exekutorem. Exekuce, které by postihovaly majetek dlužníka, mohou být sice soudem nařízeny, ale nemohou být vykonány. Věřitelé musí přihlásit své pohledávky za dlužníkem v rámci insolventního řízení. Oddlužení můžete využít za podmínek: a) jste fyzická osoba a vaše závazky pocházejí ze spotřebitelských úvěrů, nikoliv z půjček zajištěných zástavou (leasing, hypotéka) b) máte více věřitelů a své dluhy nejste schopni splatit z důvodu nedostatku financí a majetku c) jste schopni ve lhůtě 5 let splatit nejméně 30 % ze svého dluhu a splácet je pravidelně v měsíčních splátkách. Pokud tyto podmínky splňujete, máte reálnou šanci získat nárok na insolvenci. O přijetí návrhu na oddlužení rozhoduje soud okamžitě a přidělí dlužníkovi insolvenčního správce. Začíná běžet 15denní lhůta pro uplatnění pohledávek věřitelů vůči dlužníkovi. Poté soud nařídí schůzi věřitelů, které se musí povinně zúčastnit i dlužník a na ní věřitelé rozhodnou o způsobu oddlužení dlužníka, buď odprodáním jeho movitého i nemovitého majetku nebo plněním splátkového kalendáře. Soud vynese rozhodnutí o oddlužení a stanoví jeho způsob. Pak se přikročí k plnění rozhodnutí o oddlužení. Pokud soud schválí oddlužení formou splátkového kalendáře, musí dlužník po dobu pěti let posílat věřitelům splátky vždy k prvnímu v měsíci. Na splátky se v poměru k výši jednotlivých pohledávek rozdělí všechny příjmy dlužníka nad zákonem stanovené životní minimum. Do příjmu se počítají i dary či dědictví. Výši splátek pro jednotlivé věřitele určí soud, který také stanoví termín a způsob úhrady první splátky. Aby soud schválil oddlužení, musí být splněna podmínka, že pohledávka všech věřitelů bude uspokojena minimálně ze 30 %. Výjimkou může být případ, kdy by věřitel písemně souhlasil, že to bude méně. Oddlužení řídí insolvenční správce. S ním se dlužník dohodne na způsobech splácení dluhu. Možnosti jsou dvě: - zaměstnavatel bude posílat mzdu dlužníka na účet insolvenčního správce, který dlužníkovi pošle nezabavitelnou složku mzdy (životní minimum) a postará se o úhradu splátek věřitelů - mzdu si dlužník nechá i nadále posílat na svůj účet a o úhradu splátek věřitelům se pak postará sám. V tomto případě je potřeba vést evidenci a jednou za 3 měsíce podat zprávu insolvenčnímu správci. Po pěti letech přestane být člověk dlužníkem, ale cejchu osobního bankrotáře se nezbaví. K předchozímu osobnímu bankrotu většinou banky přihlížejí při příští klientově žádosti o půjčku. Z toho lze předpokládat, že bude banka mnohem ostražitější při žádosti o její vyřízení. Osobních bankrotů bylo v roce 2012 vyhlášeno celkem , což je o 46 % více než v roce Je to zároveň nejvíce od roku 2008, kdy vstoupil v platnost nový insolvenční zákon. Veškeré informace ke každému insolventnímu řízení jsou veřejně k dispozici na internetu v tzv. insolvenčním rejstříku. Lidé, kteří vyhlásili osobní bankrot, musí tyto stránky pravidelně sledovat, protože budou sloužit de facto i jako jejich pošťák. Prostřednictvím tohoto rejstříku se doporučuje většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Neměli by se proto spoléhat na to, že vše důležité přijde poštou. Není rozhodně jednoduché pět let intenzivně splácet. Soudním vyhlášením úpadku se téměř veškerý dlužníkův majetek ocitne v rukou správce konkurzní podstaty, který většinou některý majetek prodá, aby uspokojil věřitele. Pak dlužníkovi zbude obvykle to nejnutnější vybavení domácnosti, a jelikož příjmy zatíží splátky dluhu, zbude mu jen částka na přežití. Obvykle to bývá 150 % z částky životního minima. Insolvenční zákon tedy berme jen jako tu nejzazší pojistku a rozhodně na něj nespoléhejme. Na osobní bankrot není automatický nárok, obzvláště ne v případě, kdy jsme dluhy nasekali záměrně a s vědomím, že je nemůžeme splácet. Osobní bankrot není procházka růžovým sadem, tak jako tak se musí část dluhu uhradit. Přesto jej ale lze nazvat druhou šancí na klidný život bez útěku před věřiteli a dluhy. JŠ Prakticky každý den se veřejnost dovídá o menších či větších škodách na majetku a bohužel i na lidských životech, způsobovaných přírodními živly (déšť a následné záplavy, blesk a následné požáry, zimní námrazy způsobující destrukce napěťových soustav apod.). Nikdo z nás není, nazvěme to vyšší mocí, od těchto pohrom dokonale ochráněn. V posledních týdnech a dnech byla část našeho státu sužována doslova extrémními povodněmi. Jakkoliv jsou osudy postižených lidí kruté i bolestné, opět se ukázalo, že veřejnost se nechová netečně a snaží se materiálně i finančně postiženým pomoci. Pomocnou ruku podaly i odbory. Bylo to už v říjnu 2009, kdy usnesením MUSÍME SI POMÁHAT Rady OS bylo zřízeno Konto na pomoc členům OS při živelných pohromách. Toto konto je tvořeno: - z dobrovolného členského příspěvku ve výši nejméně 10,- Kč na člena platícího příspěvky - doplatkem ze zdrojů OS KO- VO ve výši 100 % částky, které uhradí jednotlivé ZO - zůstatkem tzv. Povodňového konta OS, které bylo využíváno od r (Pozn.: do doby zřízení nového konta v říjnu 2009 činil tento zůstatek ,- Kč. V únoru 2013 bylo na toto konto celkem připsáno ,- Kč. Konto je jedna z forem pomoci členům OS, kteří se bohužel dostali do tíživé sociální situace. Ukazuje se, že zřízení Povodňového konta bylo rozumné rozhodnutí. Tak například v uplynulém roce 2012 bylo z citovaného konta vyplaceno na sociálních podporách postiženým členům celkem ,- Kč. Převážně se jednalo o částečnou úhradu škod zaviněných požáry. Dlužno dodat, že podle platných zásad mají nárok na čerpání z konta jen ti členové, kteří jsou evidováni v ZO OS a tato ZO uhradila v daném roce dobrovolný příspěvek 10,- Kč za každého svého člena platícího členské příspěvky. Takovouto ZO v rámci Odborové centrály Vítkovice (OCV), která pravidelně přispívá na Povodňové konto, je i Základní organizace OS Vítkovice Ředitelství. Na své konferenci, konané 30. května t. r., delegáti s uspokojením přijali dopis z ústředí OS KO- VO, kterým místopředseda OS kol. J. Endlicher vyslovuje uznání ZO Vítkovice Ředitelství za projev solidarity. Od zmiňované konference uběhlo doslova jen pár dnů a už výbor ZO rozhodnul o mimořádném finančním příspěvku na pomoc postiženým oblastem, zasaženým povodněmi. Realita je pro postižené většinou až příliš krutá. Proto si musíme pomáhat. Jozef Sedláček předseda ZO OS Vítkovice Ředitelství

6 6 VOsA Polsko - baltské moře Levná exotika kousek od domova. Moře. Bílé písečné pláže stovky metrů široké, bez dlouhých řad slunečníků a rezervovaných míst. Pohádkové borové lesy. Stavby jako ze skandinávského filmu, cihlové gotické kostely, hrázděné statky. To je baltské pobřeží, zhruba čtyři až šest stovek kilometrů od českých hranic. Zdejší Cizinců tu moc není a pokud na ně narazíte, jsou to obvykle Švédi, Finové či jiní Skandinávci, pro něž je vzhledem k o trochu vyšším teplotám jih Baltu vlastně už málem tropickou destinací. Na několikakilometrové vycházce podél moře se setkáte s vyhřátými lagunami, několika starými zděnými majáky a novějšími Cihlové stavby kostelíků či všudypřítomné hrázděné chalupy rybářů nám zase připomínají, že nejsme ani v nám blízkém Slezsku, ani ve Velkopolsku, ale v Pomořansku, jehož dějiny jsou mnohem více spjaty se severskými městy, s Řádem německých rytířů a se středověkým obchodně-politickým spolkem Hanza. podnebí je blahodárné, charakteristickými vojenskými věžemi Koho historie regionu za- rysy jsou teplé jaro, hodně slunce v létě a mírná zima. Vzduch je jasný a bohatý na jód, voda je velice čistá. K Baltskému moři čeští turisté jezdívali hlavně za minulého režimu. I tehdy to ale byla ve srovnání s těmi, kteří dali přednost někdejší NDR, jen menšina. A dnes? Proč proboha jedete zrovna do Polska? Nic moc tam není, akorát studená voda a vítr, reagoval loni otec kamarádky před první cestou k Baltu. Nenechali jsme si to rozmluvit a udělali jsme správ- s radary a také cyklisty, kteří se spacákem na zádech projíždějí celé baltské pobřeží. Přenocování přímo na písku kousek od mořské hladiny je rozhodně romantické. Skvělé je, že nenarazíte na žádnou pobřežní hlídku, která vás přijde šikanovat, abyste si sbaujme více, může se vydat do některého z řady skanzenů. Tam se dozví leccos o nám neznámých národech Kašubů, Prusů či pomořanských Slovinců. Zatímco první z těchto tří jmenovaných etnik prožívá dnes určitou renesanci a obrození, na dávné baltské Prusy ně. Za jeden jediný den jízdy autem se totiž suchozemec ze střední Evropy rázem ocitne v docela jiném, a pořád ještě romantickém světě. Místy vonícím ryzí exotikou. Baltské moře opravdu není tak teplé jako rybník na českém venkově nebo Jadran. Voda mívá v sezoně kolem dvaceti stupňů Celsia, teplota vzduchu bývá obvykle kolem pětadvaceti stupňů. Tropická vedra zde nejsou častá. Počítat se musí s častým větrem, vanoucím skoro vždy od západu. Podnebí je trochu zrádné v tom smyslu, že při neustálém slabším či silnějším větru tolik nevnímáme slunce, které přitom opaluje přinejmenším stejně intenzivně jako u našich rybníků. Je-li vedro, pak u vstupu na pláž a v okruhu zhruba dvou stovek metrů leží opalující se lidé skoro v takové hustotě jako u nás na koupalištích. Stačí ale ujít oněch sto až dvě stě metrů a máme pláž sami pro sebe. Nic takového jako soukromé úseky pobřeží, vyhrazené třeba jen jednomu hotelu, tady neexistuje. Za hezkého počasí je na pobřeží hodně živo. Lidé se tu procházejí, projíždějí na kolech, pouštějí draky (skoro pořád tu pofukuje nebo i pořádně fouká), nebo jezdí na surfech. lili svých pět švestek a zmizeli pryč. K pobřeží přiléhají borové lesy, které jsou opravdu nádherné, většinou jsou to přírodní rezervace s neopakovatelnou atmosférou a půvabem, jakoby střižené ze severských pohádek. Místy čekáte, že se někde z toho kapradí nebo borůvčí vyloupne hlava skřítka. Díky tisíciletému působení moře a větru lemuje pobřeží další zdejší specialita - písečné duny. Na dunách u vesnice Czolpino nebo u městečka Leba si budete skutečně připadat jako na Sahaře. Ohromné písečné kopce střídají písečná údolí. Písek, písek a zase písek. Z pocitu, že jste kdesi v Africe, vás vyvede jen pohled z vyvýšeného bodu. Tam si člověk ověří, že ho ze tří stran obklopují rozlehlé borové lesy, na té čtvrté se pak vzdouvá moře. už existuje jen vzpomínka v přeneseném označení obyvatel německého Pruska a zdejší Slovince připomíná název jednoho ze zdejších národních parků. A pak samozřejmě i zvláštní, ani zcela polská, ani čistě německá jména na starých náhrobcích místních hřbitůvků. Městečko Jastrzebia Góra je nejsevernější bod Polska, obec Piaski je pro změnu nejvýchodněji položeným přímořským letoviskem Polska. Za ním končí silnice a začíná ruské území, zvláštní strategická výspa kolem města Kaliningrad. Nejvýchodnější bod polské části Baltu se pak prezentoval ještě gazíky, tedy starými ruskými terénními vozy, v nichž se po pláži proháněli rybáři a hejna havranů, kteří zde nahrazovali jinak všudypřítomné bělostné racky. Kuchyně a pivo. Na rozdíl od francouzské či italské kuchyně nemá u nás polská gastronomie bůhvíjaký zvuk. Přitom jde spíš o neznalost. V Polsku například dostanete nepočítaně druhů jídel z ryb, a většinou výborných. Kolik jen variací je možné vytvořit z lososů. V každém letovisku i vesnici jsou rybí restaurace. Vybírat můžete pstruha, úhoře, lososa, tresku, platýze. Kromě toho patří ke specialitám chutné pirohy, poněkud odlišné od ruských. Češi rovněž ohrnují nos nad polským pivem. Není stejné jako české, je jemnější a obvykle má větší obsah alkoholu. Rozhodně ale není špatné. Jinou věcí ovšem je pohled na domorodce, kteří si občas do piva nechají přidat sirup. O Čechy na polském pobřeží moc nezavadíte a dost možná i proto obvykle mívají zdejší podnikatelé z návštěvy Čecha nefalšovanou radost. Člověk si pak v praxi vyzkouší, že domluvit se s našimi severními sousedy opravdu není nijak těžké a po pár dnech pobytu navíc snadno pochytíte základní slovíčka a obraty potřebné v restauraci, v kempu nebo třeba u benzinové pumpy. Balt u polské pevniny je díky vrakům lodí rájem pro potápěče. Pobřeží Baltského moře podél polské pevniny postupně objevují nejen surfaři, vodní lyžaři a běžní rekreanti, ale také potápěči. Podle odhadů odborníků totiž v úseku od Štětína po Gdaňskou zátoku může být ve vodě až 2000 lodních vraků. Na mapách kapitánů lodí, kteří vozí vyznavače potápění, je označeno zhruba 50 míst vhodných pro ponor. Baltské moře je studené i v létě. Ale díky chladu vraky lodí přetrvaly desítky a někdy i stovky let. Baltské moře je pod hladinou prý zelené, občas vypadá jak louka, protože v něm žije množství řas. Mezi podvodní atrakce Baltu však nepatří živočichové, ale jachty, námořní i cestovní lodě, potopené ponorky, rybářské lodě. Dno je poseté vraky, během válek byly zatopeny u pobřeží stovky námořních jednotek. Vraky jsou nejen skvěle zachovalé, ale jsou to navíc historické objekty. JŠ

7 VOsA 7 Tip na volný čas l Zoo Ostrava, Medobraní l Městský stadion FC VÍTKOVICE, Čokoládová tretra, závody pro děti l Slezskoostravský hrad, Chemie na hradě, přehlídka atraktivní a zajímavé chemie l Dům knihy Librex, Komenský v LIBREXU, vernisáž výstavy SSUŠ Ave Art Ostrava l DK Akord, Společně pro bezpečnější Ostravu, kulturní akce l DK Akord, Hurá léto!, přivítání léta a prázdnin zahájení Letního festivalu l Dům knihy Librex, Kamila Moučková, beseda a autogramiáda nejslavnější české moderátorky l DKmO, Munch 150, přímý přenos záznamu komentované prohlídky výstavy l Městský stadion FC VÍTKOVICE, Zlatá tretra Ostrava, 52. ročník atletického mítinku l Sanatorium Klimkovice, Bubnovací kruh bubnování pro každého, hudba l Sanatorium Klimkovice Lázeňský dům B, Hrátky s balónky, kreativní odpoledne pro děti l Sportovně-rekreační areál Hlučín, Helax Summer Party, koncert l Slezskoostravský hrad, Krásy hor v Panoromatech, výstava panoromatických fotografií l Divadlo loutek Ostrava, Jean Dell, Gérald Sibleyras Půldruhé hodiny zpoždění, současná konverzační komedie l Klub Parník, Boris Band Combination, jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty l Rock and Roll Garage, PANKOMAT V., klubový koncert Ostravské formace l Zoo Ostrava, Prázdniny začínají v zoo l Mírové náměstní Hlučín, Hlučínské slavnosti l Hrad Hukvaldy, Jak se žilo a jak bylo, dobový, zábavně naučný program l 3.7. Hranice na Moravě, Tomáš Klus Konečně venku 2013, koncert 1) Co je oppidum? a) hrnčířský kruh b) keltská nádoba na jídlo c) keltské sídliště d) keltská svatba 2) Autorem sochy Diskobolos je: a) Polykleitos b) Myrón c) Feidas d) Praxiteles 3) Karolína Světla není autorkou díla: a) Kantůrčice b) Kříž u potoka c) Vesnický román d) Maloměstský román 4) Odkud pocházel J. A. Komenský? a) ze severních Čech b) z jižních Čech c) z Moravy d) ze Slezska 5) Kdo vydal první český zákoník? a) Boleslav I. b) Boleslav II. c) Boleslav III. d) Břetislav 6) Jaká je základní fyzikální jednotka elektrického proudu? a) volt b) ampér c) ohm d) watt 7) Kolik váží dospělý africký slon? l 4.7. Nová radnice, Ostrava v barvách noci, vítání prázdnin v Ostravě l 4.7. Slezskoostravský hrad, Country & Western na hradě, romantická cesta k táborovým ohňům l Dolní oblast Vítkovice, Beats for Love, taneční festival elektronické hudby l 5.7. Hrad Hukvaldy, Ve jménu pána našeho, kostýmové oživlé prohlídky s Cyrilem a Metodějem l 5.7. Národní kulturní památka Důl Michal, Michalfest, 1. ročník hudebního festivalu l 5.7. Fotbalový stadion ve Viganticích, Jarek Nohavica, koncert l Sportovně-rekreační areál Hlučín, Hlučínské pivní slavnosti l 6.7. Hrad Hukvaldy, Ve jménu pravdy, kostýmové oživlé prohlídky tentokrát s Janem Husem l Malé nádvoří zámku Hlučín, Smích je lék aneb Letní hecovní speciál, divadlo l Areál zámku a štěrkovna Dolní Benešov, Triatlon Železný Prajzák 2013 l Hrad Hukvaldy, Ať žijí duchové, večerní sjezd strašidel, bubáků a dalších bytostí l DKmO, Jára Cimrman: Proso, přenos operety l Mírové náměstí Hlučín, Festival kultury Hlučínska, festival l Dolní oblast Vítkovice, Colours of Ostrava 2013 l Slezskoostravský hrad, Letní shakespearovské slavnosti 2013 l K-Trio, Zumba - Karibik Party, Zumba v rytmu Salsy, Cha chi, Reggeatonu l DK Akord, Pohádkový les, dobrodružná stezka Bělským lesem plná soutěží l Nová radnice, Ostrava - město sportu, prohlídka významných sportovišť v Ostravě l Areál Štěrkovna Hlučín, Štěrkovna Open Music 2013, každoroční hlučínský festival l 7.8. DK Akord, letní zábava klauna Chytrolína, pohádková středa s klauny z Balónkova Kvíz všeobecných ZNALOSTÍ a) 5 6 tun b) 7 10 tun c) 11 tun d) 2 tuny 8) Čtyři krevní skupiny objevil: a) Jan Jánský b) Albert Einstein c) Isaac Newton d) Jan Poláček 9) Který záliv omývá pobřeží Finska a Švédska? a) Finský záliv b) Botnický záliv c) Biskajský záliv d) Tyrhénský záliv 10) Kdo byl Niels Bohr? a) norský matematik b) islandský spisovatel c) německý romanopisec d) dánský fyzik Řešení: 1 c), 2 b), 3 d), 4 c), 5 d), 6 b), 7 a), 8 a), 9 b), 10 d)

8 8 VOsA KUPON VOSÍ KřÍŽOVKA O CENY 6 citát Karla Čapka POMůcKA: AARE NETKANÁ LÁTKA ŽENSKÉ JMÉNO ONAKÁ (SLOVENSKY) OBEC OKRESU NOVÝ JÍČÍN CITOSLOVCE ÚŽASU UMÍNĚNÝ ZÁPOR ZÁBRANA OPOJNÝ SKLÁDACÍ PŘÍSTŘEŠÍ ČÁST TĚLA ZNAČKA SPORTOVNÍ OBUVI UMĚLECKÁ DÍLA PRVNÍ HOUSLE ROČNÍ OBDOBÍ VÝ SPOJ PODLAHOVÁ KRYTINA POUZE (HOVOROVĚ) KRÉTSKÉ POHOŘÍ ZDE ČÁST ÚST 1. ČÁST TAJENKY ZÁJMENO OTÁZKA NA MÍSTO ZÁPAS ROSTLINA PODOBNÁ HEŘMÁNKU LOPATKOVÝ MOTOR ŘÍMSKY 501 KTERAK BUDOVA VYHYNULÝ PŠTROS POLOVODIVÝ PRVEK CIRKUSOVÝ STAN LITEVSKÉ MĚSTO MUŽSKÉ JMÉNO BÁSEŇ Z KYTICE SITUACE NEÚPLNÝ ANGLICKÝ NÁZEV UMĚNÍ CESTOVNÍ DOKLADY KOSTRA STROJE LETMÝ DOTEK MÍČE ŘEKA VE ŠVÝCARSKU VSÁKNUTÍ ČASOVÁ JEDNOTKA PŘÍSTAVNÍ HRÁZE ÚSPĚCH ČÁST MOTORU ZNAČKA HLINÍKU ZÁŘEZ STARÉ ZÁJMENO PAPAVER MET ZÁKONÍK PRÁCE (ZKRATKA) SLOVENSKÝ SOUHLAS 2. ČÁST TAJENKY SYNTETICKÝ KAUČUK AROMATICKÁ SLOUČENINA RÁDCE MOHAMEDA LIHOVINA Z RÝŽE SET SLADKOST Kdoměl tentokrát štěstí? Správná odpověď na soutěžní otázku z VOSY č. 5 je - Antoine de Saint-Exupéry. Ze správných odpovědí byl vylosován pan Kočí Josef, NS 371. Jmenovaný se stává výhercem 100,- Kč. Tajenka z č. 5 zní: Láska je nádherná, ale kazí charakter. Vylosováni byli tito čtenáři: 1. Sadílková Hana, ,- Kč 2. Dudová Marcela, NS ,- Kč 3. Folvarčný René, VTC ,- Kč Všichni vylosovaní výherci si mohou přijít pro svou výhru na OCV, tel Odpověď na soutěžní otázku a vyluštěnou tajenku zasílejte s kuponem na adresu OCV, Ruská 56 nejpozději do Soutěž pro 6. číslo VOSY Ve kterém královském horním městě se těžilo stříbro a uran? VOSA Zpravodaj odborářů VÍTKOVIC. Vychází měsíčně. Vydává OS Odborová centrála VÍTKOVICE, Kotkova 4, Ostrava-Vítkovice, tel.: , IČO Za vydání zodpovídá redakční rada OCV. Grafická úprava fa KaMOŠ. Tisk Tiskárna DOT Domu techniky Ostrava. Registrace MKR ČR E Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Publikované názory se nemusejí shodovat se stanovisky redakce. ZDARMA

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013 Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RROS ČMKOS MSK ZE DNE 17.12. 2013 Přítomni: Omluveni: Přizváni: Dle prezenční listiny K.Hoferek, Dr.Ing.P.Konečný,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 28. 11. 2013, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK Místo konání: Bruntál Datum konání: 4. 12. 2014 V prvním bloku se konala Valná hromada MAS Hrubý Jeseník společně s VH MAS Nízký Jeseník, po schválení a podpisu

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 17.4. 2014 v Chudčicích

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 17.4. 2014 v Chudčicích Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 17.4. 2014 v Chudčicích Přítomni: obec Hvozdec: Ing. Michaela Košvicová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek: Karel Jobánek obec

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA

Finanční řád OSPEA Preambule Zdrojová základna Hospodaření OSPEA Finanční řád OSPEA 1. Preambule 1.1. Finanční řád OSPEA: 1.1.1. určuje zásady hospodaření odborové organizace jako celku a zásady hospodaření jednotlivých provozoven; 1.1.2. je vytvořen ve smyslu ustanovení

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který

příspěvkem stanoveným Valnou hromadou. O přijetí rozhoduje Správní výbor, který STANOVY Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Spolek českých právníků Všehrd (dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku je 110 00 Praha l, náměstí Curieových 901/7. 3. Předmětem činnosti je spolková

Více

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 RICHARD W. FETTER I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výše

Více

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%.

Shromáždění se zúčastnilo z pozvaných 90 ZO OS DLV Morava II. 40 zástupců ZO z celkem 37 ZO, t.j. 41,11%. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2013, 2014 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pouze na členy ZO OSŽ Ostrava a v některých případech i na rodinné příslušníky

Více

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu konaného dne 9. 9. 2009

Více

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2013 proběhlo

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Strana 1 z 5 Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29. 9. 2010 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: MUDr. Alice Dudová Návrhová komise: Ing. Alois Zajíček PRO: 12 Mandátová komise:

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013

Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Pro jednání Výroční konference VOS 2013 Dne: 30. 1. 2013 K bodu programu č.: Název: Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2013 Obsah: Hospodaření v roce 2012 Komentář k hospodaření za rok 2012 Návrh

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009)

STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) STATUT SDRUŽENÍ CESTOVNÍ RUCH (ZE DNE 3. 12. 2009) ZAKLÁDACÍ PREAMBULE Sdružení cestovní ruch (dále jen SCR) bylo založeno sdružením Jižní Čechy pohostinné a sdružením Služby v cestovním ruchu jako společná

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Z Á Z N A M

RADA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY KARLOVARSKÉHO KRAJE ul. Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Z Á Z N A M Z Á Z N A M z 18. zasedání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje konaného dne 18. listopadu 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti č. 218 budovy A Krajského úřadu Karlovarského

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

U S N E S E N Í č. 1/2011

U S N E S E N Í č. 1/2011 EUROREGION PRADĚD Nové Doby 111 793 26 Vrbno pod Pradědem U S N E S E N Í č. 1/2011 z jednání Rady č. 1/2011, které se konalo dne 18. února 2011 od 9 :00 hod. v klubovně sportovní haly v Městě Albrechticích

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu

Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů. Odborová organizace a orgány odborového svazu STANOVY OSZSP ČR I. Poslání a postavení odborového svazu II. Členství v odborovém svazu, práva a povinnosti členů A. Vznik členství B. Druhy členství C. Odmítnutí přijetí člena D. Ukončení členství E.

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 BŘEZNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Surfování zaměstnanců na internetu stojí firmy desetitisíce ročně. Proto je častěji

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s.

zahájení jednání Rozšířený výbor souhlasí, aby se Dr. Jan Šnitr stal členem revizní komise SPV o. s. Z á p i s Ze zasedání rozšířeného výboru Sekce policejní veterán o. s. koordinátorů a členů komisí konaného dne 15. 04.2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ

Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Povinnosti spolků vyplývající z přechodných ustanovení NOZ Spolkový rejstřík Mgr. Jana Dočkalová advokátka místopředsedkyně CASL První sportovně-právní workshop Praha 28.3.2014 Povinnosti spolků vyplývající

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více