NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a městský park Nová Bystřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice"

Transkript

1 Ročník 13, číslo 6 Červen 2011 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů PROGRAM: NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a městský park Nová Bystřice PÁTEK koncert rockových kapel Milerium Kabát revival SOBOTA 9.30 Cyklovýlet s Michalem Jančaříkem (start na Mírovém náměstí) Zahájení programu v městském parku O zvědavém slůněti aneb Jak sloni k chobotu přišli - divadelní představení pro nejmenší v podání Studia dell Arte hudební skupina Včelka Band Klaun a principál - vystoupení profesionálních skokanů na sedmimílových botách začátek soutěže pro děti soutěž pro dospělé v pojídání jahodových knedlíků hudební skupina Staníci taneční skupina Lawoore hudební skupina Hot needle jazz band + Eva Emingerová Atrakce a doprovodný program: půjčování sedmimílových skákacích bot - Poweriser, skákací hrad, čtyřkolka, segway, modely autíček, nafukovací fotbalová aréna, nízké lanové překážky, střílení lukem, trampolína atd. EkoKom - Tonda Obal na cestách, Občanské sdružení OKNA Občerstvení zajistí Restaurace U Malého Vlka Moderátor akce - David Hocke z Hitrádia Faktor Akce proběhne pod záštitou starosty Nové Bystřice Vladimíra Bláhy Bližší informace k Jahodobraní a dalším červnovým akcím zveřejníme na webových stránkách v sekci kulturní, společenské, sportovní akce, dále také na plakátech a v Turistickém informačním středisku.

2 Jednání rady města Rada města projednala a navrhla zastupitelům ke schválení nákup starší pracovní vlečné plošiny, kterou bychom využívali na opravy veřejného osvětlení a městského rozhlasu, instalaci a následnou demontáž vánoční výzdoby, ořezávání větví u vysokých stromů, čištění okapů a svodů na vysokých budovách, odstraňování rampouchů v zimním období ze střech budov a další výškové práce. Firma Phoenix-Zeppelin, s.r.o. nám nabízí 2 starší vlečné plošiny Genie TZ 34/20 za cenu ,- Kč (214 motohodin), pracovní výška 12,36 m. Druhou plošinou je Genie TZ 50 za cenu ,- Kč (229 motohodin), která má pracovní výšku 17 m. Pokud bychom plošinu koupili do , firma nabízí veletržní slevu ,- Kč. Rada doporučila zastupitelům zakoupení starší pracovní vlečné plošiny, zastupitelé s nákupem souhlasili. 2. Rada města doporučila zastupitelům přijetí grantu jihočeského kraje z prostředků Grantového programu Podpora živé kultury na projekt Loučení s létem ve výši ,- Kč, zastupitelé přijetí schválili. 3. Rada města dále doporučila zastupitelům schválit finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení v N. Bystřici ve výši ,60 Kč, podíl města na realizaci projektu bude činit Jednání rady města ,40 Kč. Zastupitelé tuto finanční podporu také schválili. 4. Rada města se na svém zasedání zabývala i projednáním veřejné zakázky malého rozsahu na opravu parkoviště za Besedou. Vzhledem k tomu, že nejvýhodnější nabídku podala firma Josef Jelínek ( ,- Kč bez DPH), schválila rada přidělení zakázky této vítězné firmě. 5. Rada města projednávala možnost instalace tzv. informačního kiosku do prostoru průjezdu před vstupem do nového turistického informačního střediska. Jednalo by se o 42 LCD dotekovou obrazovku umístěná na výškově stavitelném podstavci tak, aby ji mohli používat i lidé na invalidním vozíku. Zde by byly umístěny naše webové stránky, které jsou obecně občany a turisty vnímány pozitivně a jsou zde stále aktuální informace. Turista si zde může např. najít nejenom kde je vlakové nádraží, kudy jede úzkokolejka, ale prolinkem se dostane i na aktuální jízdní řády. Dále se zde může seznámit např. s aktuálními kulturními akcemi města atd. Cena tohoto informačního kiosku je ,- Kč. 6. Rada dále schválila žádost Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s., pracoviště v Jindřichově Hradci, o finanční příspěvek na svou činnost v r ve výši 3.000,- Kč. 7. Rada města projednala 12 žádostí občanů a firem. 1. Rada města projednala 2 zakázky malého rozsahu : a) Opravu fasády budovy MěÚ N. Bystřice, b) vybavení MŠ nábytkem. Nejvýhodnější nabídku na opravu fasády budovy MěÚ N. Bystřice podala firma Arstav, s.r.o., J. Hradec ( ,- Kč vč. DPH) a vybavení MŠ nábytkem firma Benjamín s.r.o. z Buchlovice ( ,- Kč vč. DPH). 2. Rada města doporučila zastupitelům schválit přijetí příspěvku z Fondu malých projektů jižní Čechy Dolní Rakousko na projekt Rekonstrukce kaple v Nové Bystřici ve výši Jedná se o kapli proti bývalé prodejně Almy ve Vídeňské ulici. 3. Vydavatelství SHOCart, tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map, průvodců a atlasů, městu nabídl možnost prezentace v aktualizovaném vydání turistické mapy 1 : Jindřichohradecko Česká Kanada. Mapa bude vydaná v nákladu ks., díky zvolenému měřítku bude lépe čitelná (větší písmo), budou zde značené turistické a cyklistické trasy, kilometráž turistických tras, hvězdicová klasifikace zajímavých objektů a lokalit atd. Z nabízených možnos-

3 tí inzerce se rada rozhodla vybrat rozměr inzerce 10 x 15,5 cm za zaváděcí cenu 5.900,- Kč. 4. Rada města vzala na vědomí zprávu vedení MŠ o zápisu dětí na školní rok 2011/12. Ten proběhl ve dnech května 2011 a byl spojen se Dnem otevřených dveří. Bylo přihlášeno 36 dětí a vzhledem k tom, že do ZŠ v letošním roce odchází také 36 dětí, mohou být do MŠ přijaty všechny přihlášené děti. 5. Rada města projednala 9 žádostí občanů a firem. Jednání zastupitelstva města Vzhledem k tomu, že ve stávající Školské radě jsou za zřizovatele jmenováni dva bývalí zastupitelé (pí Strončeková a p. Řežábek), jmenovali zastupitelé do tohoto orgánu nové stávající zastupitele, kteří mají své děti v ZŠ. Tím se budou moci kvalifikovaněji podílet na správě školy v zájmu zřizovatele. Rada navrhla na jmenování p. Loskota a p. Nováčka, zastupitelé s návrhem souhlasili. 2. Zastupitelstvo města schválilo uzavření narovnávací dohody se společnostmi GE Money Bank, a.s. a přijalo narovnávací platbu ve výši ,- Kč. 3. Zastupitelé také projednávali Dodatky č. 2 a 3 ke Smlouvě, jejímž přemětem je rekonstrukce KD Koruna. Dodatek č. 2 řeší méněpráce, kdy oproti původnímu záměru nebude na schodišti proveden obklad palubkami, ruší se strojovna výtahu (vše bude ve výtahové šachtě) a nebude osazena roleta do místnosti č. 214 (šatna) místo rolety budou osazeny dveře, které splní požadovanou požární odolnost a kouřetěsnost. Hodnota méněprací je ve výši ,50 Kč. Dodatek č. 3 řeší vícepráce - např. čištění kamenných prvků, nové zadláždění dvora a průjezdu kamennou dlažbou, výměnu krokví a pozednice na krovu do náměstí, sádrové ozdoby římsy sálu atd. Jejich hodnota je ve výši ,12 Kč. Starosta zdůraznil, že veškeré vícepráce a méněpráce jsou vždy odsouhlaseny stavebním dozorem a projektantem. 4. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu Finančního výboru o kontrole hlavní pokladny města, konkrétně části týkající se správy místních poplatků. Kontrola byla zaměřena na poplatky z ubytovací kapacity, ze psů, za provoz výherních hracích přístrojů a za likvidaci komunálního odpadu. 5. Zastupitelé projednali 7 majetkových žádostí firem a občanů. Celý zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města: Pečovatelská služba Vážení spoluobčané, již od roku 2007 působí na správním území Městského úřadu v Nové Bystřici pečovatelská služba. Podle počtu spokojených stávajících a stále nově přibývajících klientů soudíme, že velmi dobře. Je ale ještě spousta těch, kteří by chtěli a mohli tuto službu využívat, ale nevědí, kde a jak získat informace. Proto bychom chtěli zodpovědět několik nejčastějších otázek a tím dát možnost i dalším občanům, stát se našimi klienty. Komu je tato služba určena? Všem seniorům, zdravotně a mentálně postiženým, u kterých se jedná o sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je nutná pomoc jiné osoby. Lidem po náročných operacích (např. totálních endoprotézách kloubů, náročných břišních operacích) u nichž je nutná delší rekonvalescence a člověk rád uvítá i dočasnou pomoc v domác-

4 nosti, s osobní hygienou nebo donášku nákupu či léků. Rádi bychom vyšli vstříc i rodinným příslušníkům, kteří pečují o někoho blízkého. Nastává čas dovolených a i vy byste si alespoň jednou za rok rádi dopřáli odpočinek. Jsme schopni se o vašeho blízkého postarat a zajistit všechny jeho potřeby. Jaký smysl má pečovatelská služba? To, že bychom museli opustit svůj domov, je pro kohokoli z nás nepředstavitelné. Pro starého člověka, který by měl odejít do nějakého ústavu, přímo stresující. Vždyť ve svém domově, ve kterém se cítí bezpečně, strávil spoustu let a zažil krásné chvíle. Cílem terénní pečovatelské služby je, aby lidé odkázaní na pomoc druhých mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí co nejdéle. Současně si uvědomujeme, že člověk pracující celý život má nárok si důchodový věk důstojně užít. Většina seniorů má stále své záliby a zájmy, kterým by se ráda věnovala. Ale pro některé může být například obstarání nákupu výletem na celé dopoledne. Jaké služby mohu využívat? pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc při osobní hygieně poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy poskytnutí ubytování (Dům s pečovatelskou službou) doprovod k lékaři vyzvednutí léků dovoz nákupu praní a žehlení prádla Toto je výčet nejvíce využívaných služeb, ale spektrum služeb nabízených, je mnohem širší. Kolik zaplatím za poskytnuté služby? Na základě získaných dotací podstatně méně než například ve větších městech. Ceny za úkony se pohybují v řádu desetikorun a navíc osoba využívající pomoci pečovatelské služby má nárok požádat o přidělení příspěvku na péči. Platné sazebníky najdete v ordinacích praktických lékařů nebo na internetových stránkách města. Kde a u koho se mohu informovat? Preferujeme především osobní kontakt. Po telefonické domluvě vás navštívíme ve vaší domácnosti, kde školená pečovatelka odpoví na všechny vaše dotazy. Máte také možnost navštívit nás v kanceláři, která se nachází v Domě pro seniory ve Vídeňské ulici č. 714, v Nové Bystřici. Telefonní kontakt: Našim klientům i všem spoluobčanům přejeme krásné prožití letních měsíců. Dita Zimolová, Dana Nováčková (pečovatelky) Pečovatelská služba města Nová Bystřice oznamuje občanům, že v Domě s pečovatelskou službou jsou volná 2 místa pro ženu a 1 místo pro muže. Žádosti o ubytování s uvedením vaší současné bytové a sociální situace zasílejte nejpozději do na adresu: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, Nová Bystřice

5 KULTURA Putovní výstava Stories začne v Nové Bystřici Národní muzeum fotografie přichystalo pro veřejnost putovní výstavu s názvem Stories. Je prvním výstupem stejnojmenného projektu, na němž pracuje muzeum od dubna 2009, za přispění spolku Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der Thaya a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Historicko-fotografický projekt Stories mapuje na základě vybraných míst v jižních Čechách a ve Waldviertelu společenský, hospodářský a politický vývoj v naší zemi a Rakousku v letech , s přesahem do současnosti, z historického a uměleckého pohledu. Vychází v neposlední řadě ze životních příběhů obyvatel, odtud název Stories Příběhy. Projekt soustředí rakouský a český tým celkem osmi historiků, etnografů a etnologů z Waldviertel Akademie a Jihočeského muzea a smíšený tým dvaceti fotografů, opět z obou účastnických zemí, sestavený jindřichohradeckým muzeem fotografie. Fotografové, vedení legendou české humanistické dokumentární fotografie Miroslavem Huckem, jenž je zároveň kurátorem výstavy, pořídili pro Stories za dobu dvou roků množství aktuálních snímků. Návštěvníci se mohou těšit na záběry Jiřího Tillera, Jiřího Kolbaby, Stanislava Maxy, Josefa Böhma, Vlastimila Sítaře, Jana Voběrka, Jiřího Ernesta, Jana Plachého, Bohuslavy Maříkové, Jany Hunterové, rakouských fotografů Johanna Fenze z Hornu, Otto Kienesbergera z Gmundenu nebo seskupení kolem Seppa Puchnera z Pražské f o t o g r a - fické školy Rakousko v Kefermarktu. P u t o v n í v ý s t a v a Stories představí na 350 vybraných snímků uvedených autorů, včetně fotoreportáží, avšak nabídne ke vzpomínce i obrazový materiál historický, jinak uložený v archivech, privátních sbírkách a albech. Vše přiblíží sledovaná místa, regiony a jejich obyvatele. Výstava bude k vidění od 22. června 2011 do 6. ledna příštího roku po řadě ve zkoumaných a fotografovaných místech, též ve Waidhofenu an der Thaya a v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. Premiéru bude mít v Nové Bystřici a potrvá zde do 4. července PhDr. Eva Florová, Ph.D. Více informací o výstavě, projektu Stories a jeho dalších výstupech naleznete na webových stránkách projektových partnerů Projekt Stories je z programu Evropská územní spolupráce Česká republika Rakousko a je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Pozvání na vernisáž výstavy Stories Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der Thaya, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Městský úřad v Nové Bystřici Vás zvou na zahájení putovní výstavy Stories, jež proběhne 22. června 2011 od 17 hodin v prostorách Městské knihovny v Nové Bystřici. Vernisáž doprovodí komentovaná prohlídka a beseda s historiky Mag. Niklasem Perzim, MAS, a Mgr. Davidem Kovaříkem, Ph.D. Výstava zde potrvá do 4. července Otevírací doba je shodná s otevírací dobou knihovny, vstup volný. Těšíme se na setkání s Vámi.

6 Putování po Graslově stezce s kaprem Jakubem V sobotu 14. května se vydalo kolem třiceti dětí a dospělých na turistický výšlap s kaprem Jakubem po Graselově stezce. Vyprávění o loupežníku Graselovi i soutěže děti a dospělé pobavily. Na závěr děti našly sladký Graslův poklad, o který se spravedlivě rozdělily. Buřtíky opečené na ohýnku všem moc chutnaly a posezení u rybníku udělalo příjemnou tečku za sobotní procházkou. Děkujeme manželům Frühaufovým za poskytnutí zázemí. mm Beseda s Arnoštem Vašíčkem V pátek 20. května se v Městské knihovně v Nové Bystřici sešli milovníci tajemna a záhad. Spisovatel a záhadolog pan Arnošt Vašíček poutavě vyprávěl o tajích a záhadách naší planety. Tajemné úkazy, zajímavé fotografie a poutavá videa zaujala všechny natolik, že se jim ani nechtělo besedu ukončit. mm

7 Běžci Světového běhu harmonie se zastavili i v Nové Bystřici V sobotu 21. května se běžci Světového běhu harmonie, nejdelšího štafetového běhu na světě, který pravidelně probíhá už od roku 1987, krátce zastavili i v Nové Bystřici. Cílem tohoto nesoutěžního běhu s pochodní je posílit mezinárodní přátelství a vzájemné porozumění. Zástupci města spolu se žáky základní školy na štafetu čekali u autobusové zastávky v Albeři. Zde štafetu v podobě pochodně převzali žáci školy a doběhli s ní až do Albeře, na křižovatku u křížku, kde všichni společnými silami zasadili novou lípu. Poté probíhal i krátký program, během něhož běžci přítomné účastníky seznámili s myšlenkou Běhu harmonie, zazpívali jeho píseň a zahráli si s nimi hru, při které měli žáci hádat národnost jednotlivých běžců. Byli mezi nimi například Australané, Novozélanďané, Američané, Maďaři, Irové, Angličané, Bělorusové a samozřejmě i Češi. Poté však již pokračovali do Nové Bystřice, kde na ně v Městské knihovně čekalo pohoštění. V knihovně kromě občerstvení došlo i k výměně upomínkových předmětů starosta města, Vladimír Bláha, zástupci běžců předal knihu od fotografa Jiřího Tillera a na oplátku převzal děkovný list Světového běhu harmonie. pv

8 Fotografické ohlédnutí za Pohádkovým lesem V sobotu 28. května se odehrála na fotbalovém hřišti a v ovčárenském lese tradiční oslava Dne dětí. I přes nepřízeň počasí si děti svůj den naplno užily.

9 ŠKOLA Školní exkurze na skládku Fedrpuš V rámci ekologické výchovy jsme s žáky 5. tříd uskutečnili exkurzi na skládku Fedrpuš do Jindřichova Hradce. Bylo nám vysvětleno, jak se odpad skladuje, jak se skládka zakládá, kolik pozornosti je věnováno jejímu podloží. Funguje zde malá elektrárna na bioplyn, který z vrstev odpadků uniká. Prohlédli jsme si také třídící linku v J. Hradci na Hvězdárně, kam se sváží plastové lahve ze všech žlutých kontejnerů. Zaměstnanci linky po nás občanech ještě jednou plasty přebírají a třídí je dle barev. Z plastových lahví se opět vyrábí vlákna a z nich např. značkové oblečení. Třiďme odpad, je to pro naši přírodu opravdu užitečné. Za finanční příspěvek na exkurzi děkujeme Krajskému úřadu v Č. Budějovicích. J. Dvořáková, D. Mrázová

10 Bezpečnost našich malých cyklistů na silnicích V ponděli se žáci pátých tříd novobystřické základní školy vydali na dopravní hřiště v Třeboni. Tam procvičovali teorii o bezpečnosti a pravidlech silničního provozu pod vedením pana Illeho. Prakticky si na dopravním hřišti vyzkouše- li i jízdu křižovatkami, správné projetí kruhovým objezdem a přejíždění železničního přejezdu. Kdo po dvou výukových kurzech splnil test i jízdu na kole, obdržel průkaz cyklisty. Mgr. Jana Dvořáková Den zdraví Dne 20. května 2011 proběhl na ZŠ v Nové Bystřici projekt Den zdraví, který se uskutečnil v rámci grantového projektu Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/ , podpořeného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Upoutávku na akci je možné najít na Záštitu nad tímto projektem, který byl v letošním roce zaměřen na boj s obezitou žáků 2. stupně základní školy, převzala paní Ing. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského parlamentu, která svým podpisem podpořila písemné prohlášení o ustanovení 22. května jako Evropského dne boje proti obezitě. Akce začala slavnostním přivítáním hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly, místostarosty Města Nová Bystřice pana Jaromíra Mitáše a všech ostatních. Pan hejtman vyzdvihl smysluplnost této akce, hovořil o potřebách dodržování zdravého životního stylu a na závěr všem popřál, aby se jim dnešní den líbil. Paní poslankyně se bohužel kvůli pracovním povinnostem v cizině nemohla dostavit, a tak zaslala pozdravný dopis, ve kterém nám oznámila, že v Evropském parlamentu se nedávno také věnovali obezitě jako celospolečenskému problému. Osobně podporuje všechna opatření, která pomohou tomu, aby chronicky obézní nebyli nikterak postihováni, diskriminováni, a naopak, aby jim společnost pomohla posilovat jejich úsilí ke zvládnutí jejich problému s nadváhou. Závěrem připomněla, že při boji s obezitou nejen správný jídelníček, ale i pohyb tvoří základ úspěchu.

11 A jaký byl program? Pro 9. třídy byl připraven pestrý a zároveň náročný program ve FITKU EDEN v Jindřichově Hradci, žáci si vyzkoušeli spinning, trampolínky a sebeobranu. Ve škole a v přilehlé sportovní hale si v praktických částech zacvičili nejen žáci, ale i pedagogové s pí Dagmarou Hrnčíříkovou, vyzkoušeli ZUMBU s pí Trepkovou, BODY STYLING s pí Monikou Tržilovou z FITKA EDEN, BŘIŠNÍ TANCE s pí Mgr. Martinou Richterovou a jejími cvičenkami. V teoretických částech navštívili přednášky z oblasti zdravého životního stylu také zájemci z řad občanů Nové Bystřice. O správných stravovacích návycích a celkově o dodržování zásad zdravého životního stylu hovořily pí Ing. Jana Samcová, dietoložka NATUR HOUSE Jindřichův Hradec, pí Dagmara Hrnčíříková v zastoupení studia TOP VITALITA, sl. Jana Musilová a pí Ludmila Rychtaříková. Pí Hanka Pazderková nám ukázala postup výroby sýra z kravského mléka a seznámila přítomné se vším, co s tím souvisí. S velkým ohlasem se setkala přednáška p. Marka Baštýře (www.pekarstvi-mpm.cz), který hovořil na téma bio pečivo. Následná ochutnávka byla jen potvrzením, že chléb byl opravdu výborný a chutnal všem. Pí Helena Takačová Šnajdrová, lektorka spol. STOB (www.stob.cz) a specialistka na hubnutí a zdravý životní styl, pro děti připravila výstavu potravin s jejich energetickou hodnotou a dobou spalování při jednotlivých zátěžích. Na závěr celého projektu v rámci zpětné vazby žáci vyplnili připravený dotazník, poté obdrželi diplomy a malou pozornost od pí Ing. Brzobohaté, poslankyně Evropského parlamentu. Pro zpestření celé této akce byl v přízemí školy zajištěn prodejní stánek, kde pí vychovatelky Benešová a Evjáková prodávaly výrobky zdravé výživy, o které byl velký zájem především mezi dětmi 1. stupně naší školy. Od 11,30 do 11,45 hodin na ochutnávku těstovinového salátu s lososem, zeleninou a sýrem přišlo 31 novobystřických občanů. Mgr. Světlana Kostková, organizátorka projektu

12 SPORT Kuželky NOVOBYSTŘICKÉ TANDEMY 2011 Ve dnech se na naší kuželně uskutečnil již 3. ročník turnaje dvojic v atraktivní a velmi obtížné disciplíně, kde se hráči musí po hodu střídat. Turnaje se zúčastnilo 160 dvojic (85 registrovaných a 75 neregistrovaných). Absolutními vítězi a obrovským překvapením desetidenního koulení se stali amatéři Martin Pýcha s Karlem Loskotem, kteří skvělým výkonem dominovali nad všemi registrovanými kuželkáři. O jediné čestné vítězství hostů se postarali dačičtí Petr Vojtíšek se Zdeňkem Pospíchalem, coby obhájci loňského triumfu v elitní kategorii mužů, ale v dorážce nestačili na již zmiňovanou novobystřickou dvojici. Ve vyrovnaných soubojích zaujalo ještě neskutečné drama v kategorii registrované smíšené dvojice, kde až poslední hod vicemistryně republiky, jihlavské Jany Račkové, rozhodl o konečném pořadí. Registrovaní muži: 1. Vojtíšek - Pospíchal 899 (284 dor.) (Dačice) 2. Štěrba - Vrecko M. 890 (N. Bystřice) 3. Dúška - Podhradský 885 (Kamenice n/l.) 4. Zajíc - Malínek 881 (Dačice) 5. Baudyš - Ježek 878 (N. Bystřice) Registrované ženy: 1. Filakovská - Baudyšová 849 (N. Bystřice) 3. Štibichová - Kopečná 819 (Dačice) 2. Filakovská - Budošová 846 (N. Bystřice) 4. Vrecková L. - Baudyšová 815 (N. Bystřice) 5. Baudyšová - Marková 791 (N. Bystřice - Dačice)

13 Neregistrované smíšené dvojice: 1. Pýcha - Pýchová 845 (N. Bystřice) 2. Vrecko Z. - Vrecková V. 821 (N. Bystřice) 3. Vrecko T. - Zmeškalová 814 (N. Bystřice) 4. Vrecko Z. - Zmeškalová 805 (N. Bystřice) 5. Vrecko T. - Volková 804 (N. Bystřice) Dospělí s dětmi: 1. Vrecko T. - Vrecková H. 835 (N. Bystřice) 2. Stránský R. - Stránský J. 802 (N. Bystřice) 3. Nováček J. - Nováček O. 768 (N. Bystřice) 4. Vrecko L. - Vrecková H. 750 (N. Bystřice) 5. Kubeš J. - Kubeš D. 732 (Dačice) Děkujeme všem za účast, těm co hráli o mety nejvyšší, ale i těm co si přišli zahrát jen tak pro radost a těšíme se naviděnou příští rok v dalším ročníku novobystřických tandemů. Závěrem patří také velký dík firmě Bellatex za podporu turnaje v podobě poskytnutí věcných cen pro nejlepší kuželkáře. Za oddíl kuželek Jiskra Nová Bystřice Filakovský Martin Registrované smíšené dvojice: 1. Filakovský - Filakovská 888 (N. Bystřice) 2. Vychodil - Pavlíková 887 (Tr. Sviny) 3. Pýcha - Filakovská 887 (N. Bystřice) 4. Braun - Račková 887 (Jihlava) 5. Burian - Burianová 877 (Kunžak) Neregistrovaní muži: 1. Pýcha - Loskot 899 (300 dor.) (N. Bystřice) 2. Vrecko T. - Havlíček 882 (N. Bystřice) 3. Suchý - Nováček 881 (N. Bystřice) 4. Suchý - Přívětivý 875 (N. Bystřice) 5. Loskot - Havlíček 874 (N. Bystřice) Neregistrované ženy: 1. Zmeškalová - Volková 787 (N. Bystřice) 2. Hubelbauerová - Prokopová 744 (Hr. Králové) 3. Loskotová - Pýchová 735 (N. Bystřice ) 4. Vrecková V. - Volková 715 (N. Bystřice) 5. Janíčková - Pecová 688 (N. Bystřice)

14 Basketbal V sobotu se v naší hale uskutečnil XXVIII. ročník turnaje O POHÁR OSVOBOZENÍ. První dva zápasy se nám nevydařily, ale vynahradili jsme si to v posledním třetím zápase. Vyhlášení a zakončení turnaje proběhlo v restauraci Na Bojišti, která zajišťovala i polední oběd hráčům. Vzhledem k velké účasti byla družstva losováním rozdělena po čtyřech do dvou skupin. V první byl Jindřichův Hradec, Protivín, Gmünd a Studená, v druhé pak Telč, Nová Bystřice, Havlíčkův Brod a Třešť. Hrálo se 2 x 10 minut hrubého času, poslední 2 minuty zápasu se měřil čistý čas. Nejdříve proběhly zápasy ve skupině a poté o 3. a 1. místo. Družstvo z Třeště se zúčastnilo poprvé, příští sezónu by si už s námi mělo zahrát soutěž. Pořadí v 1. skupině: 1. Gmünd (6 b.) 2. Jindřichův Hradec (4 b.) 3. Protivín (2 b.) 4. Studená (0 b.) Pořadí ve 2. skupině: 1. Telč (6 b.) 2. Havlíčkův Brod (4 b.) 3. Nová Bystřice (2 b.) 4. Třešť (0 b.) Výsledky jednotlivých zápasů: 1. J. Hradec : Studená 26:17 (12:7) 2. Telč : N. Bystřice 24:21 (9:10) 3. Protivín : Gmünd 23:25 (13:8) 4. Třešť : Havl. Brod 26:30 (12:10) 5. J. Hradec : Gmünd 24:26 (8:10) 6. N.Bystřice : H. Brod 41:18 (19:14) 7. Studená : Protivín 22:33 (9:16) 8. Telč : Třešť 37:27 (25:17) 9. J. Hradec : Protivín 32:23 (17:7) 10. Havl. Brod : Telč 32:38 (11:27) 11. Gmünd : Studená 17:13 (10:4) 12. N. Bystřice : Třešť 33:19 (13:10) Zápas o třetí místo vyhrál J. Hradec nad Havl. Brodem 24:11 (13:6) Zápas o první místo vyhrál Gmünd nad Telčí 32:16 (16:7) Děkujeme všem sponzorům turnaje: BOVIS N. B. s. r. o. Cestovní agentura Jana Králová Jindřichův Hradec JPS J. Hradec s. r. o. PaP Bohemia s. r. o. N. Bystřice PEROS s. r. o. Slavonice pekařství Petrik řeznictví, s. r. o. Slavonice Restaurace a penzion Na Bojišti Dále děkujeme Městu Nová Bystřice za odpuštění pronájmu haly a všem, kteří nám pomáhali s organizací turnaje a příchozím fanouškům za jejich podporu. Další informace na za oddíl košíkové Marek Musil

15 Fotbalový turnaj malých fotbalistů Letos se rozběhl již 6. ročník fotbalového poháru E.ON Junior Cup, který se po dobu své existence stal největším turnajem desetiletých fotbalistů v České republice. Na území České republiky probíhá celkem 12 turnajů, ze kterých vítězové postupují do velkého finále o absolutního vítěze, které se koná v Praze. Vítěz naši zemi bude reprezentovat na mezinárodním turnaji v Německu. Nejlepší hráč každého turnaje absolvuje týdenní pobyt na fotbalové škole českého reprezentanta Petra Čecha. Bylo nám ctí, že naše mladé mužstvo, složeno z hráčů od 7 do 10 let, bylo opět vybráno, po loňském 5. místě, mezi 12 pozvaných týmů do sportovního areálu v Nové Včelnici. Zde mužstvo obsadilo pěkné celkové 4. místo. Po dvou výhrách, dvou remízách a jedné prohře s Pelhřimovem jsme v naší skupině byli druzí. Při boji o postup do finále jsme ovšem narazili na celkového vítěze Spartu Praha, která odehrála celý turnaj se skóre 32:0. Naše mužstvo bylo po celé utkání rovnocenným soupeřem odešlo po- raženo až brankami v závěru utkání 3:0. V tomto zápase nás podržel výtečnými zákroky i chycenou penaltou brankář Pavel Hrubeš. Naším nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhodnocen Míra Mihulka. Na konečné 3. místo jsme již nestačili fyzicky a po únavě z předešlého utkání se Spartou naši hráči podlehli J. Hradci 3:2. Konečné pořadí E.ON Junior Cup 2011 regionální kolo v Nové Včelnici 1. Sparta Praha, 2. Pelhřimov, 3. J. Hradec, 4. Nová Bystřice, 5. Třeboň, 6. N. Včelnice, 7. Kunžak, 8. Lomnice n./lužnicí, 9. Břilice, 10. Horní Žďár, 11. Suchdol n./lužnicí, 12. Rantířov Složení mužstva zleva ze shora: Trenér (vpravo) Vlado Jesenský 1. řada Pavel Švec, Petr Hauser, David Mihula, Marek Havel, Petr Bena, Karel Mihulka, Přemek Svozil. 2. řada Petr Kos, Matyas Tregler, Pavel Hrubeš, Míra Mihulka, Aleš Pospíchal

16 Víceúčelové sportovní hřiště Sporty: volejbal, tenis, kopaná, futsal, nohejbal, florbal, basketbal, badminton, minigolf. Sportovní náčiní: futsalové branky (možnost použít i na házenou) a malé florbalové branky, 2x volejbalová síť, 2x nohejbalová síť (možnost postavení dvou hřišť), tenisová síť + 2x tenisové rakety. Ceník: Víceúčelové sportovní hřiště 100,- Kč / hodina / denní provoz 200,- Kč / hodina / večerní provoz Kontakt: Renata Čiháková, Nová Bystřice, Hradecká 264; Tel.: Minigolf Sportovní náčiní: 5x dětské hole, 15x hole pro dospělé, minigolfové míčky, kartičky na zaznamenávání úderů. Ceník: 20,- Kč / jedna hůl na hodinu / dítě 40,- Kč / jedna hůl na hodinu / dospělý Studentský projekt pomáhá seniorům na facebook Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili studenti VŠE v Praze. Výukový modul umožňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie. Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují. Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, které právě senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského projektového týmu. Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím komunitního webu určeného právě seniorům, který měsíčně navštíví desetitisíce dříve narozených. Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je čas- to omezena zvýšenými nároky na uživatelskou zdatnost. Typickým uživatelem Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně samozřejmým, jako třeba televize. Senioři však na internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat, zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se dopravním pravidlům uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor Projekt je jednou z možností, jak předcházet budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiž otevírá okno do světa i lidem, kterým věk a zdravotní problémy neumožňují každodenní sociální kontakt. Kontakt: Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha , Ostatní členové týmu Danda Jan, Bc., Gleich Viktor, Bc., Janíčková Kristýna, Bc., Krejčí Václav, Bc., Malinová Kateřina, Bc., Peřinka Petr, Bc., Tomko Marián, Bc., Vávra Ondřej, Bc.

17 ZMRZLINA MÜLLER Poděkování zákazníkům za věrnost při ztížených podmínkách u okýnka. Pracovní doba: PO-NE (dle počasí). Věrnostní kupón: Kupón si vystřihněte a sbírejte razítka. Při koupi 10 porcí jakékoliv zmrzliny, 1 porce za 14,- Kč zdarma. Nabízíme k pronájmu nebytové prostory současné knihovny a informačního centra v objektu nákupního střediska Jednoty, Mírové náměstí č.p. 53 v Nové Bystřici. Prostory jsou samostatně přístupné s vlastním soc. zařízením. Široké možnosti využití, např. prodejna (mimo sortiment, který je již v objektu prodáván), provozovna služeb, výrobní prostory, jednatelství firmy apod. Nájem možný od , případně dle dohody.

18 Obora Golfvillage is a resort in Nová Bystřice with 31 luxury villas. Some of the villas are rented out for family holidays and golf trips. Obora Golfvillage Services s.r.o. is taking care of the management for the houses and the services for the rental activities. We are extending our staff with an Assistant Resort Manager (part-time) Tasks: basic administration coordination of the daily work of the staff reception for guests, including checking in and out We are looking for a person (male or female) with: experience in basic administration and work with computer able to act as a team leader and take responsibility good feeling for working with guests good understanding of English and German. We are offering a part time job for about 10 hours a week. If you want to apply for this job, please contact by Mr. Henk Laheij, general manager of Obora Golfvillage Services s.r.o. at or send your CV to: Obora 828, Nova Bystrice.

19

20 Masáže Pavel Čapek salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Mob.: , Tel.: Bahenní zábaly a masky, meridian masáže salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Tel.: Manikúra, pedikúra, nehtová modeláž Alena Němcová salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Prodám garáž v N. B. za Otavanem. Prodám Hyunday H-100 dodávka - levně. Tel.: Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, váš měs. příjem, splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Mob.: , Tel.: Instalatérství Jaroš Vít, Nová Bystřice 558, Tel.: Prodám zrekonstruovaný byt 3+1. Cena dohodou. Tel Truhlářství Vacek výroba z masivu, rychlé dodací lhůty. Tel.: Byt k pronájmu 1+1 v objektu Mlýnská 339, N. Bystřice. Vybavení: kuchyň, koupelna, stůl + židle. Cena 5000,- Kč / měsíc ,- Kč energie. Tel.: Pronajmu 3+1 po rekonstrukci s balkonem a zahrádkou v Nové Bystřici Vitorazská. Tel.: Půjčím nosič jízdních kol na tažné zařízení. Typ Alfa ,- Kč / den. Tel.: Firma Mediaservis s. r. o. hledá doručovatele s vlastním automobilem na rozvoz tisku v ranních hodinách po okolí Nové Bystřice. Bližší informace Tel.: Prodám starší cirkulárku se stolem 1500,- Kč a kamna petry stáložárky. Tel.: Prodám byt 2+0 v Nové Bystřici. 1. patro, výtah, cena dohodou. Tel.: Pronajmu byt v N. Bystřici m 2, vyšší poschodí. Tel.: Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví. Tel.: Dne uplyne 20 let od úmrtí pana Jaroslava Kostky. Vzpomeňte s námi. Děkuje rodina Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Petra Vacková (pv) Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu

Leden 2011. Ročník 13, číslo 1. ěsíční zpravodaj. novobystřických občanů. Fotografie z adventu Ročník 13, číslo 1 Leden 2011 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Fotografie z adventu Jednání Rady města 8. 11. 2010 1. Na prvním povolebním jednání rady přivítal starosta všechny její členy včetně

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Prosinec 2012 Ročník 14, číslo 12 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem přeje starosta města Vážení spoluobčané, milí čtenáři městského zpravodaje, dovolte mi,

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vítání občánků Listopad 2009 Ročník 11, číslo 11 Listopad 2009 ěsíční zpravodaj M novobystřických občanů Vítání občánků V sobotu 3. října 2009 přivítal pan starosta Vladimír Bláha děti do života v Nové Bystřici. Redakce se přidává

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny 4 Českokamenické noviny Noviny Historického města roku 2005 Červen 2011 Číslo 6 Cena 8 korun Hudební festival po roce opět u nás Mezinárodní hudební festival letos vstupuje do dvanáctého roku svého konání.

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 14, číslo 11 M Listopad 2012 ěsíční zpravodaj novobystřických občanů novobystřické děti navštívily Londýn Pozvánka na listopadové akce Čtvrtek 8. listopadu 18.00 hod., KD Koruna - knihovna cestovatelské

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Gymnázium Plzeň, Mikulášské

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů

ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Ročník 9, číslo 7 Červenec 2007 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, věřím, že se Vám nová úprava našeho měsíčníku líbí a že je to další malinký krůček dopředu v

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Oslavy 66. výročí osvobození

Oslavy 66. výročí osvobození Ročník 22 (32) Blatná 20. května 2011 Číslo 9 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Oslavy 66. výročí osvobození Projev starosty města Mgr. Bohuslava Navrátila: Vážení občané, vážení hosté, dámy a pánové,

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Moderní trendy výstavnictví v Lanškrouně 12-13: ANIČKA A SOFIE

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Moderní trendy výstavnictví v Lanškrouně 12-13: ANIČKA A SOFIE LISTY LANŠKROUNSKA 12/XIII ČERVEN 2013 CENA 12 Kč Pěvecké duo chrtíka Mazánka a jeho pána Petra Šmída z Ostravy - Voříškiáda - str.5. Foto: T. Krištofová 3: Moderní trendy výstavnictví v Lanškrouně 12-13:

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII

1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII 1-2 leden - únor 2012 ROČNÍK XXIII Cena 6 Kč Starosta Roman Fabeš na prahu nového roku Problémy: Zaměstnanost, domov důchodců, zimní stadion Nový rok. Co nás v něm čeká? To, co si přejeme nebo očekáváme

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2011 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Co se děje se starým Albertem strana 3 a 4 Informace z radnice strana 6 Politické

Více

Jsme v předposlední etapě. Na I/23

Jsme v předposlední etapě. Na I/23 8 srpen 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Roman Fabeš k rekonstrukci státní silnice: Jsme v předposlední etapě. Na I/23 Prázdninový provoz je každoročně zatěžkávací zkouškou

Více

Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY strana 10

Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY strana 10 Měsíčník obyvatel města 23. srpna 2013 číslo 8 - ročník 23 zdarma - neprodejné úvodní slovo Přípravy strategického plánu města začaly strana 8 Žádost o spolupráci na anketě o novém vjezdu do areálu TOMY

Více