NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a městský park Nová Bystřice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice"

Transkript

1 Ročník 13, číslo 6 Červen 2011 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů PROGRAM: NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a městský park Nová Bystřice PÁTEK koncert rockových kapel Milerium Kabát revival SOBOTA 9.30 Cyklovýlet s Michalem Jančaříkem (start na Mírovém náměstí) Zahájení programu v městském parku O zvědavém slůněti aneb Jak sloni k chobotu přišli - divadelní představení pro nejmenší v podání Studia dell Arte hudební skupina Včelka Band Klaun a principál - vystoupení profesionálních skokanů na sedmimílových botách začátek soutěže pro děti soutěž pro dospělé v pojídání jahodových knedlíků hudební skupina Staníci taneční skupina Lawoore hudební skupina Hot needle jazz band + Eva Emingerová Atrakce a doprovodný program: půjčování sedmimílových skákacích bot - Poweriser, skákací hrad, čtyřkolka, segway, modely autíček, nafukovací fotbalová aréna, nízké lanové překážky, střílení lukem, trampolína atd. EkoKom - Tonda Obal na cestách, Občanské sdružení OKNA Občerstvení zajistí Restaurace U Malého Vlka Moderátor akce - David Hocke z Hitrádia Faktor Akce proběhne pod záštitou starosty Nové Bystřice Vladimíra Bláhy Bližší informace k Jahodobraní a dalším červnovým akcím zveřejníme na webových stránkách v sekci kulturní, společenské, sportovní akce, dále také na plakátech a v Turistickém informačním středisku.

2 Jednání rady města Rada města projednala a navrhla zastupitelům ke schválení nákup starší pracovní vlečné plošiny, kterou bychom využívali na opravy veřejného osvětlení a městského rozhlasu, instalaci a následnou demontáž vánoční výzdoby, ořezávání větví u vysokých stromů, čištění okapů a svodů na vysokých budovách, odstraňování rampouchů v zimním období ze střech budov a další výškové práce. Firma Phoenix-Zeppelin, s.r.o. nám nabízí 2 starší vlečné plošiny Genie TZ 34/20 za cenu ,- Kč (214 motohodin), pracovní výška 12,36 m. Druhou plošinou je Genie TZ 50 za cenu ,- Kč (229 motohodin), která má pracovní výšku 17 m. Pokud bychom plošinu koupili do , firma nabízí veletržní slevu ,- Kč. Rada doporučila zastupitelům zakoupení starší pracovní vlečné plošiny, zastupitelé s nákupem souhlasili. 2. Rada města doporučila zastupitelům přijetí grantu jihočeského kraje z prostředků Grantového programu Podpora živé kultury na projekt Loučení s létem ve výši ,- Kč, zastupitelé přijetí schválili. 3. Rada města dále doporučila zastupitelům schválit finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení v N. Bystřici ve výši ,60 Kč, podíl města na realizaci projektu bude činit Jednání rady města ,40 Kč. Zastupitelé tuto finanční podporu také schválili. 4. Rada města se na svém zasedání zabývala i projednáním veřejné zakázky malého rozsahu na opravu parkoviště za Besedou. Vzhledem k tomu, že nejvýhodnější nabídku podala firma Josef Jelínek ( ,- Kč bez DPH), schválila rada přidělení zakázky této vítězné firmě. 5. Rada města projednávala možnost instalace tzv. informačního kiosku do prostoru průjezdu před vstupem do nového turistického informačního střediska. Jednalo by se o 42 LCD dotekovou obrazovku umístěná na výškově stavitelném podstavci tak, aby ji mohli používat i lidé na invalidním vozíku. Zde by byly umístěny naše webové stránky, které jsou obecně občany a turisty vnímány pozitivně a jsou zde stále aktuální informace. Turista si zde může např. najít nejenom kde je vlakové nádraží, kudy jede úzkokolejka, ale prolinkem se dostane i na aktuální jízdní řády. Dále se zde může seznámit např. s aktuálními kulturními akcemi města atd. Cena tohoto informačního kiosku je ,- Kč. 6. Rada dále schválila žádost Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s., pracoviště v Jindřichově Hradci, o finanční příspěvek na svou činnost v r ve výši 3.000,- Kč. 7. Rada města projednala 12 žádostí občanů a firem. 1. Rada města projednala 2 zakázky malého rozsahu : a) Opravu fasády budovy MěÚ N. Bystřice, b) vybavení MŠ nábytkem. Nejvýhodnější nabídku na opravu fasády budovy MěÚ N. Bystřice podala firma Arstav, s.r.o., J. Hradec ( ,- Kč vč. DPH) a vybavení MŠ nábytkem firma Benjamín s.r.o. z Buchlovice ( ,- Kč vč. DPH). 2. Rada města doporučila zastupitelům schválit přijetí příspěvku z Fondu malých projektů jižní Čechy Dolní Rakousko na projekt Rekonstrukce kaple v Nové Bystřici ve výši Jedná se o kapli proti bývalé prodejně Almy ve Vídeňské ulici. 3. Vydavatelství SHOCart, tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map, průvodců a atlasů, městu nabídl možnost prezentace v aktualizovaném vydání turistické mapy 1 : Jindřichohradecko Česká Kanada. Mapa bude vydaná v nákladu ks., díky zvolenému měřítku bude lépe čitelná (větší písmo), budou zde značené turistické a cyklistické trasy, kilometráž turistických tras, hvězdicová klasifikace zajímavých objektů a lokalit atd. Z nabízených možnos-

3 tí inzerce se rada rozhodla vybrat rozměr inzerce 10 x 15,5 cm za zaváděcí cenu 5.900,- Kč. 4. Rada města vzala na vědomí zprávu vedení MŠ o zápisu dětí na školní rok 2011/12. Ten proběhl ve dnech května 2011 a byl spojen se Dnem otevřených dveří. Bylo přihlášeno 36 dětí a vzhledem k tom, že do ZŠ v letošním roce odchází také 36 dětí, mohou být do MŠ přijaty všechny přihlášené děti. 5. Rada města projednala 9 žádostí občanů a firem. Jednání zastupitelstva města Vzhledem k tomu, že ve stávající Školské radě jsou za zřizovatele jmenováni dva bývalí zastupitelé (pí Strončeková a p. Řežábek), jmenovali zastupitelé do tohoto orgánu nové stávající zastupitele, kteří mají své děti v ZŠ. Tím se budou moci kvalifikovaněji podílet na správě školy v zájmu zřizovatele. Rada navrhla na jmenování p. Loskota a p. Nováčka, zastupitelé s návrhem souhlasili. 2. Zastupitelstvo města schválilo uzavření narovnávací dohody se společnostmi GE Money Bank, a.s. a přijalo narovnávací platbu ve výši ,- Kč. 3. Zastupitelé také projednávali Dodatky č. 2 a 3 ke Smlouvě, jejímž přemětem je rekonstrukce KD Koruna. Dodatek č. 2 řeší méněpráce, kdy oproti původnímu záměru nebude na schodišti proveden obklad palubkami, ruší se strojovna výtahu (vše bude ve výtahové šachtě) a nebude osazena roleta do místnosti č. 214 (šatna) místo rolety budou osazeny dveře, které splní požadovanou požární odolnost a kouřetěsnost. Hodnota méněprací je ve výši ,50 Kč. Dodatek č. 3 řeší vícepráce - např. čištění kamenných prvků, nové zadláždění dvora a průjezdu kamennou dlažbou, výměnu krokví a pozednice na krovu do náměstí, sádrové ozdoby římsy sálu atd. Jejich hodnota je ve výši ,12 Kč. Starosta zdůraznil, že veškeré vícepráce a méněpráce jsou vždy odsouhlaseny stavebním dozorem a projektantem. 4. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu Finančního výboru o kontrole hlavní pokladny města, konkrétně části týkající se správy místních poplatků. Kontrola byla zaměřena na poplatky z ubytovací kapacity, ze psů, za provoz výherních hracích přístrojů a za likvidaci komunálního odpadu. 5. Zastupitelé projednali 7 majetkových žádostí firem a občanů. Celý zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města: Pečovatelská služba Vážení spoluobčané, již od roku 2007 působí na správním území Městského úřadu v Nové Bystřici pečovatelská služba. Podle počtu spokojených stávajících a stále nově přibývajících klientů soudíme, že velmi dobře. Je ale ještě spousta těch, kteří by chtěli a mohli tuto službu využívat, ale nevědí, kde a jak získat informace. Proto bychom chtěli zodpovědět několik nejčastějších otázek a tím dát možnost i dalším občanům, stát se našimi klienty. Komu je tato služba určena? Všem seniorům, zdravotně a mentálně postiženým, u kterých se jedná o sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je nutná pomoc jiné osoby. Lidem po náročných operacích (např. totálních endoprotézách kloubů, náročných břišních operacích) u nichž je nutná delší rekonvalescence a člověk rád uvítá i dočasnou pomoc v domác-

4 nosti, s osobní hygienou nebo donášku nákupu či léků. Rádi bychom vyšli vstříc i rodinným příslušníkům, kteří pečují o někoho blízkého. Nastává čas dovolených a i vy byste si alespoň jednou za rok rádi dopřáli odpočinek. Jsme schopni se o vašeho blízkého postarat a zajistit všechny jeho potřeby. Jaký smysl má pečovatelská služba? To, že bychom museli opustit svůj domov, je pro kohokoli z nás nepředstavitelné. Pro starého člověka, který by měl odejít do nějakého ústavu, přímo stresující. Vždyť ve svém domově, ve kterém se cítí bezpečně, strávil spoustu let a zažil krásné chvíle. Cílem terénní pečovatelské služby je, aby lidé odkázaní na pomoc druhých mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí co nejdéle. Současně si uvědomujeme, že člověk pracující celý život má nárok si důchodový věk důstojně užít. Většina seniorů má stále své záliby a zájmy, kterým by se ráda věnovala. Ale pro některé může být například obstarání nákupu výletem na celé dopoledne. Jaké služby mohu využívat? pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc při osobní hygieně poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy poskytnutí ubytování (Dům s pečovatelskou službou) doprovod k lékaři vyzvednutí léků dovoz nákupu praní a žehlení prádla Toto je výčet nejvíce využívaných služeb, ale spektrum služeb nabízených, je mnohem širší. Kolik zaplatím za poskytnuté služby? Na základě získaných dotací podstatně méně než například ve větších městech. Ceny za úkony se pohybují v řádu desetikorun a navíc osoba využívající pomoci pečovatelské služby má nárok požádat o přidělení příspěvku na péči. Platné sazebníky najdete v ordinacích praktických lékařů nebo na internetových stránkách města. Kde a u koho se mohu informovat? Preferujeme především osobní kontakt. Po telefonické domluvě vás navštívíme ve vaší domácnosti, kde školená pečovatelka odpoví na všechny vaše dotazy. Máte také možnost navštívit nás v kanceláři, která se nachází v Domě pro seniory ve Vídeňské ulici č. 714, v Nové Bystřici. Telefonní kontakt: Našim klientům i všem spoluobčanům přejeme krásné prožití letních měsíců. Dita Zimolová, Dana Nováčková (pečovatelky) Pečovatelská služba města Nová Bystřice oznamuje občanům, že v Domě s pečovatelskou službou jsou volná 2 místa pro ženu a 1 místo pro muže. Žádosti o ubytování s uvedením vaší současné bytové a sociální situace zasílejte nejpozději do na adresu: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, Nová Bystřice

5 KULTURA Putovní výstava Stories začne v Nové Bystřici Národní muzeum fotografie přichystalo pro veřejnost putovní výstavu s názvem Stories. Je prvním výstupem stejnojmenného projektu, na němž pracuje muzeum od dubna 2009, za přispění spolku Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der Thaya a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Historicko-fotografický projekt Stories mapuje na základě vybraných míst v jižních Čechách a ve Waldviertelu společenský, hospodářský a politický vývoj v naší zemi a Rakousku v letech , s přesahem do současnosti, z historického a uměleckého pohledu. Vychází v neposlední řadě ze životních příběhů obyvatel, odtud název Stories Příběhy. Projekt soustředí rakouský a český tým celkem osmi historiků, etnografů a etnologů z Waldviertel Akademie a Jihočeského muzea a smíšený tým dvaceti fotografů, opět z obou účastnických zemí, sestavený jindřichohradeckým muzeem fotografie. Fotografové, vedení legendou české humanistické dokumentární fotografie Miroslavem Huckem, jenž je zároveň kurátorem výstavy, pořídili pro Stories za dobu dvou roků množství aktuálních snímků. Návštěvníci se mohou těšit na záběry Jiřího Tillera, Jiřího Kolbaby, Stanislava Maxy, Josefa Böhma, Vlastimila Sítaře, Jana Voběrka, Jiřího Ernesta, Jana Plachého, Bohuslavy Maříkové, Jany Hunterové, rakouských fotografů Johanna Fenze z Hornu, Otto Kienesbergera z Gmundenu nebo seskupení kolem Seppa Puchnera z Pražské f o t o g r a - fické školy Rakousko v Kefermarktu. P u t o v n í v ý s t a v a Stories představí na 350 vybraných snímků uvedených autorů, včetně fotoreportáží, avšak nabídne ke vzpomínce i obrazový materiál historický, jinak uložený v archivech, privátních sbírkách a albech. Vše přiblíží sledovaná místa, regiony a jejich obyvatele. Výstava bude k vidění od 22. června 2011 do 6. ledna příštího roku po řadě ve zkoumaných a fotografovaných místech, též ve Waidhofenu an der Thaya a v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. Premiéru bude mít v Nové Bystřici a potrvá zde do 4. července PhDr. Eva Florová, Ph.D. Více informací o výstavě, projektu Stories a jeho dalších výstupech naleznete na webových stránkách projektových partnerů Projekt Stories je z programu Evropská územní spolupráce Česká republika Rakousko a je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Pozvání na vernisáž výstavy Stories Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der Thaya, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Městský úřad v Nové Bystřici Vás zvou na zahájení putovní výstavy Stories, jež proběhne 22. června 2011 od 17 hodin v prostorách Městské knihovny v Nové Bystřici. Vernisáž doprovodí komentovaná prohlídka a beseda s historiky Mag. Niklasem Perzim, MAS, a Mgr. Davidem Kovaříkem, Ph.D. Výstava zde potrvá do 4. července Otevírací doba je shodná s otevírací dobou knihovny, vstup volný. Těšíme se na setkání s Vámi.

6 Putování po Graslově stezce s kaprem Jakubem V sobotu 14. května se vydalo kolem třiceti dětí a dospělých na turistický výšlap s kaprem Jakubem po Graselově stezce. Vyprávění o loupežníku Graselovi i soutěže děti a dospělé pobavily. Na závěr děti našly sladký Graslův poklad, o který se spravedlivě rozdělily. Buřtíky opečené na ohýnku všem moc chutnaly a posezení u rybníku udělalo příjemnou tečku za sobotní procházkou. Děkujeme manželům Frühaufovým za poskytnutí zázemí. mm Beseda s Arnoštem Vašíčkem V pátek 20. května se v Městské knihovně v Nové Bystřici sešli milovníci tajemna a záhad. Spisovatel a záhadolog pan Arnošt Vašíček poutavě vyprávěl o tajích a záhadách naší planety. Tajemné úkazy, zajímavé fotografie a poutavá videa zaujala všechny natolik, že se jim ani nechtělo besedu ukončit. mm

7 Běžci Světového běhu harmonie se zastavili i v Nové Bystřici V sobotu 21. května se běžci Světového běhu harmonie, nejdelšího štafetového běhu na světě, který pravidelně probíhá už od roku 1987, krátce zastavili i v Nové Bystřici. Cílem tohoto nesoutěžního běhu s pochodní je posílit mezinárodní přátelství a vzájemné porozumění. Zástupci města spolu se žáky základní školy na štafetu čekali u autobusové zastávky v Albeři. Zde štafetu v podobě pochodně převzali žáci školy a doběhli s ní až do Albeře, na křižovatku u křížku, kde všichni společnými silami zasadili novou lípu. Poté probíhal i krátký program, během něhož běžci přítomné účastníky seznámili s myšlenkou Běhu harmonie, zazpívali jeho píseň a zahráli si s nimi hru, při které měli žáci hádat národnost jednotlivých běžců. Byli mezi nimi například Australané, Novozélanďané, Američané, Maďaři, Irové, Angličané, Bělorusové a samozřejmě i Češi. Poté však již pokračovali do Nové Bystřice, kde na ně v Městské knihovně čekalo pohoštění. V knihovně kromě občerstvení došlo i k výměně upomínkových předmětů starosta města, Vladimír Bláha, zástupci běžců předal knihu od fotografa Jiřího Tillera a na oplátku převzal děkovný list Světového běhu harmonie. pv

8 Fotografické ohlédnutí za Pohádkovým lesem V sobotu 28. května se odehrála na fotbalovém hřišti a v ovčárenském lese tradiční oslava Dne dětí. I přes nepřízeň počasí si děti svůj den naplno užily.

9 ŠKOLA Školní exkurze na skládku Fedrpuš V rámci ekologické výchovy jsme s žáky 5. tříd uskutečnili exkurzi na skládku Fedrpuš do Jindřichova Hradce. Bylo nám vysvětleno, jak se odpad skladuje, jak se skládka zakládá, kolik pozornosti je věnováno jejímu podloží. Funguje zde malá elektrárna na bioplyn, který z vrstev odpadků uniká. Prohlédli jsme si také třídící linku v J. Hradci na Hvězdárně, kam se sváží plastové lahve ze všech žlutých kontejnerů. Zaměstnanci linky po nás občanech ještě jednou plasty přebírají a třídí je dle barev. Z plastových lahví se opět vyrábí vlákna a z nich např. značkové oblečení. Třiďme odpad, je to pro naši přírodu opravdu užitečné. Za finanční příspěvek na exkurzi děkujeme Krajskému úřadu v Č. Budějovicích. J. Dvořáková, D. Mrázová

10 Bezpečnost našich malých cyklistů na silnicích V ponděli se žáci pátých tříd novobystřické základní školy vydali na dopravní hřiště v Třeboni. Tam procvičovali teorii o bezpečnosti a pravidlech silničního provozu pod vedením pana Illeho. Prakticky si na dopravním hřišti vyzkouše- li i jízdu křižovatkami, správné projetí kruhovým objezdem a přejíždění železničního přejezdu. Kdo po dvou výukových kurzech splnil test i jízdu na kole, obdržel průkaz cyklisty. Mgr. Jana Dvořáková Den zdraví Dne 20. května 2011 proběhl na ZŠ v Nové Bystřici projekt Den zdraví, který se uskutečnil v rámci grantového projektu Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/ , podpořeného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Upoutávku na akci je možné najít na Záštitu nad tímto projektem, který byl v letošním roce zaměřen na boj s obezitou žáků 2. stupně základní školy, převzala paní Ing. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského parlamentu, která svým podpisem podpořila písemné prohlášení o ustanovení 22. května jako Evropského dne boje proti obezitě. Akce začala slavnostním přivítáním hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly, místostarosty Města Nová Bystřice pana Jaromíra Mitáše a všech ostatních. Pan hejtman vyzdvihl smysluplnost této akce, hovořil o potřebách dodržování zdravého životního stylu a na závěr všem popřál, aby se jim dnešní den líbil. Paní poslankyně se bohužel kvůli pracovním povinnostem v cizině nemohla dostavit, a tak zaslala pozdravný dopis, ve kterém nám oznámila, že v Evropském parlamentu se nedávno také věnovali obezitě jako celospolečenskému problému. Osobně podporuje všechna opatření, která pomohou tomu, aby chronicky obézní nebyli nikterak postihováni, diskriminováni, a naopak, aby jim společnost pomohla posilovat jejich úsilí ke zvládnutí jejich problému s nadváhou. Závěrem připomněla, že při boji s obezitou nejen správný jídelníček, ale i pohyb tvoří základ úspěchu.

11 A jaký byl program? Pro 9. třídy byl připraven pestrý a zároveň náročný program ve FITKU EDEN v Jindřichově Hradci, žáci si vyzkoušeli spinning, trampolínky a sebeobranu. Ve škole a v přilehlé sportovní hale si v praktických částech zacvičili nejen žáci, ale i pedagogové s pí Dagmarou Hrnčíříkovou, vyzkoušeli ZUMBU s pí Trepkovou, BODY STYLING s pí Monikou Tržilovou z FITKA EDEN, BŘIŠNÍ TANCE s pí Mgr. Martinou Richterovou a jejími cvičenkami. V teoretických částech navštívili přednášky z oblasti zdravého životního stylu také zájemci z řad občanů Nové Bystřice. O správných stravovacích návycích a celkově o dodržování zásad zdravého životního stylu hovořily pí Ing. Jana Samcová, dietoložka NATUR HOUSE Jindřichův Hradec, pí Dagmara Hrnčíříková v zastoupení studia TOP VITALITA, sl. Jana Musilová a pí Ludmila Rychtaříková. Pí Hanka Pazderková nám ukázala postup výroby sýra z kravského mléka a seznámila přítomné se vším, co s tím souvisí. S velkým ohlasem se setkala přednáška p. Marka Baštýře (www.pekarstvi-mpm.cz), který hovořil na téma bio pečivo. Následná ochutnávka byla jen potvrzením, že chléb byl opravdu výborný a chutnal všem. Pí Helena Takačová Šnajdrová, lektorka spol. STOB (www.stob.cz) a specialistka na hubnutí a zdravý životní styl, pro děti připravila výstavu potravin s jejich energetickou hodnotou a dobou spalování při jednotlivých zátěžích. Na závěr celého projektu v rámci zpětné vazby žáci vyplnili připravený dotazník, poté obdrželi diplomy a malou pozornost od pí Ing. Brzobohaté, poslankyně Evropského parlamentu. Pro zpestření celé této akce byl v přízemí školy zajištěn prodejní stánek, kde pí vychovatelky Benešová a Evjáková prodávaly výrobky zdravé výživy, o které byl velký zájem především mezi dětmi 1. stupně naší školy. Od 11,30 do 11,45 hodin na ochutnávku těstovinového salátu s lososem, zeleninou a sýrem přišlo 31 novobystřických občanů. Mgr. Světlana Kostková, organizátorka projektu

12 SPORT Kuželky NOVOBYSTŘICKÉ TANDEMY 2011 Ve dnech se na naší kuželně uskutečnil již 3. ročník turnaje dvojic v atraktivní a velmi obtížné disciplíně, kde se hráči musí po hodu střídat. Turnaje se zúčastnilo 160 dvojic (85 registrovaných a 75 neregistrovaných). Absolutními vítězi a obrovským překvapením desetidenního koulení se stali amatéři Martin Pýcha s Karlem Loskotem, kteří skvělým výkonem dominovali nad všemi registrovanými kuželkáři. O jediné čestné vítězství hostů se postarali dačičtí Petr Vojtíšek se Zdeňkem Pospíchalem, coby obhájci loňského triumfu v elitní kategorii mužů, ale v dorážce nestačili na již zmiňovanou novobystřickou dvojici. Ve vyrovnaných soubojích zaujalo ještě neskutečné drama v kategorii registrované smíšené dvojice, kde až poslední hod vicemistryně republiky, jihlavské Jany Račkové, rozhodl o konečném pořadí. Registrovaní muži: 1. Vojtíšek - Pospíchal 899 (284 dor.) (Dačice) 2. Štěrba - Vrecko M. 890 (N. Bystřice) 3. Dúška - Podhradský 885 (Kamenice n/l.) 4. Zajíc - Malínek 881 (Dačice) 5. Baudyš - Ježek 878 (N. Bystřice) Registrované ženy: 1. Filakovská - Baudyšová 849 (N. Bystřice) 3. Štibichová - Kopečná 819 (Dačice) 2. Filakovská - Budošová 846 (N. Bystřice) 4. Vrecková L. - Baudyšová 815 (N. Bystřice) 5. Baudyšová - Marková 791 (N. Bystřice - Dačice)

13 Neregistrované smíšené dvojice: 1. Pýcha - Pýchová 845 (N. Bystřice) 2. Vrecko Z. - Vrecková V. 821 (N. Bystřice) 3. Vrecko T. - Zmeškalová 814 (N. Bystřice) 4. Vrecko Z. - Zmeškalová 805 (N. Bystřice) 5. Vrecko T. - Volková 804 (N. Bystřice) Dospělí s dětmi: 1. Vrecko T. - Vrecková H. 835 (N. Bystřice) 2. Stránský R. - Stránský J. 802 (N. Bystřice) 3. Nováček J. - Nováček O. 768 (N. Bystřice) 4. Vrecko L. - Vrecková H. 750 (N. Bystřice) 5. Kubeš J. - Kubeš D. 732 (Dačice) Děkujeme všem za účast, těm co hráli o mety nejvyšší, ale i těm co si přišli zahrát jen tak pro radost a těšíme se naviděnou příští rok v dalším ročníku novobystřických tandemů. Závěrem patří také velký dík firmě Bellatex za podporu turnaje v podobě poskytnutí věcných cen pro nejlepší kuželkáře. Za oddíl kuželek Jiskra Nová Bystřice Filakovský Martin Registrované smíšené dvojice: 1. Filakovský - Filakovská 888 (N. Bystřice) 2. Vychodil - Pavlíková 887 (Tr. Sviny) 3. Pýcha - Filakovská 887 (N. Bystřice) 4. Braun - Račková 887 (Jihlava) 5. Burian - Burianová 877 (Kunžak) Neregistrovaní muži: 1. Pýcha - Loskot 899 (300 dor.) (N. Bystřice) 2. Vrecko T. - Havlíček 882 (N. Bystřice) 3. Suchý - Nováček 881 (N. Bystřice) 4. Suchý - Přívětivý 875 (N. Bystřice) 5. Loskot - Havlíček 874 (N. Bystřice) Neregistrované ženy: 1. Zmeškalová - Volková 787 (N. Bystřice) 2. Hubelbauerová - Prokopová 744 (Hr. Králové) 3. Loskotová - Pýchová 735 (N. Bystřice ) 4. Vrecková V. - Volková 715 (N. Bystřice) 5. Janíčková - Pecová 688 (N. Bystřice)

14 Basketbal V sobotu se v naší hale uskutečnil XXVIII. ročník turnaje O POHÁR OSVOBOZENÍ. První dva zápasy se nám nevydařily, ale vynahradili jsme si to v posledním třetím zápase. Vyhlášení a zakončení turnaje proběhlo v restauraci Na Bojišti, která zajišťovala i polední oběd hráčům. Vzhledem k velké účasti byla družstva losováním rozdělena po čtyřech do dvou skupin. V první byl Jindřichův Hradec, Protivín, Gmünd a Studená, v druhé pak Telč, Nová Bystřice, Havlíčkův Brod a Třešť. Hrálo se 2 x 10 minut hrubého času, poslední 2 minuty zápasu se měřil čistý čas. Nejdříve proběhly zápasy ve skupině a poté o 3. a 1. místo. Družstvo z Třeště se zúčastnilo poprvé, příští sezónu by si už s námi mělo zahrát soutěž. Pořadí v 1. skupině: 1. Gmünd (6 b.) 2. Jindřichův Hradec (4 b.) 3. Protivín (2 b.) 4. Studená (0 b.) Pořadí ve 2. skupině: 1. Telč (6 b.) 2. Havlíčkův Brod (4 b.) 3. Nová Bystřice (2 b.) 4. Třešť (0 b.) Výsledky jednotlivých zápasů: 1. J. Hradec : Studená 26:17 (12:7) 2. Telč : N. Bystřice 24:21 (9:10) 3. Protivín : Gmünd 23:25 (13:8) 4. Třešť : Havl. Brod 26:30 (12:10) 5. J. Hradec : Gmünd 24:26 (8:10) 6. N.Bystřice : H. Brod 41:18 (19:14) 7. Studená : Protivín 22:33 (9:16) 8. Telč : Třešť 37:27 (25:17) 9. J. Hradec : Protivín 32:23 (17:7) 10. Havl. Brod : Telč 32:38 (11:27) 11. Gmünd : Studená 17:13 (10:4) 12. N. Bystřice : Třešť 33:19 (13:10) Zápas o třetí místo vyhrál J. Hradec nad Havl. Brodem 24:11 (13:6) Zápas o první místo vyhrál Gmünd nad Telčí 32:16 (16:7) Děkujeme všem sponzorům turnaje: BOVIS N. B. s. r. o. Cestovní agentura Jana Králová Jindřichův Hradec JPS J. Hradec s. r. o. PaP Bohemia s. r. o. N. Bystřice PEROS s. r. o. Slavonice pekařství Petrik řeznictví, s. r. o. Slavonice Restaurace a penzion Na Bojišti Dále děkujeme Městu Nová Bystřice za odpuštění pronájmu haly a všem, kteří nám pomáhali s organizací turnaje a příchozím fanouškům za jejich podporu. Další informace na za oddíl košíkové Marek Musil

15 Fotbalový turnaj malých fotbalistů Letos se rozběhl již 6. ročník fotbalového poháru E.ON Junior Cup, který se po dobu své existence stal největším turnajem desetiletých fotbalistů v České republice. Na území České republiky probíhá celkem 12 turnajů, ze kterých vítězové postupují do velkého finále o absolutního vítěze, které se koná v Praze. Vítěz naši zemi bude reprezentovat na mezinárodním turnaji v Německu. Nejlepší hráč každého turnaje absolvuje týdenní pobyt na fotbalové škole českého reprezentanta Petra Čecha. Bylo nám ctí, že naše mladé mužstvo, složeno z hráčů od 7 do 10 let, bylo opět vybráno, po loňském 5. místě, mezi 12 pozvaných týmů do sportovního areálu v Nové Včelnici. Zde mužstvo obsadilo pěkné celkové 4. místo. Po dvou výhrách, dvou remízách a jedné prohře s Pelhřimovem jsme v naší skupině byli druzí. Při boji o postup do finále jsme ovšem narazili na celkového vítěze Spartu Praha, která odehrála celý turnaj se skóre 32:0. Naše mužstvo bylo po celé utkání rovnocenným soupeřem odešlo po- raženo až brankami v závěru utkání 3:0. V tomto zápase nás podržel výtečnými zákroky i chycenou penaltou brankář Pavel Hrubeš. Naším nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhodnocen Míra Mihulka. Na konečné 3. místo jsme již nestačili fyzicky a po únavě z předešlého utkání se Spartou naši hráči podlehli J. Hradci 3:2. Konečné pořadí E.ON Junior Cup 2011 regionální kolo v Nové Včelnici 1. Sparta Praha, 2. Pelhřimov, 3. J. Hradec, 4. Nová Bystřice, 5. Třeboň, 6. N. Včelnice, 7. Kunžak, 8. Lomnice n./lužnicí, 9. Břilice, 10. Horní Žďár, 11. Suchdol n./lužnicí, 12. Rantířov Složení mužstva zleva ze shora: Trenér (vpravo) Vlado Jesenský 1. řada Pavel Švec, Petr Hauser, David Mihula, Marek Havel, Petr Bena, Karel Mihulka, Přemek Svozil. 2. řada Petr Kos, Matyas Tregler, Pavel Hrubeš, Míra Mihulka, Aleš Pospíchal

16 Víceúčelové sportovní hřiště Sporty: volejbal, tenis, kopaná, futsal, nohejbal, florbal, basketbal, badminton, minigolf. Sportovní náčiní: futsalové branky (možnost použít i na házenou) a malé florbalové branky, 2x volejbalová síť, 2x nohejbalová síť (možnost postavení dvou hřišť), tenisová síť + 2x tenisové rakety. Ceník: Víceúčelové sportovní hřiště 100,- Kč / hodina / denní provoz 200,- Kč / hodina / večerní provoz Kontakt: Renata Čiháková, Nová Bystřice, Hradecká 264; Tel.: Minigolf Sportovní náčiní: 5x dětské hole, 15x hole pro dospělé, minigolfové míčky, kartičky na zaznamenávání úderů. Ceník: 20,- Kč / jedna hůl na hodinu / dítě 40,- Kč / jedna hůl na hodinu / dospělý Studentský projekt pomáhá seniorům na facebook Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili studenti VŠE v Praze. Výukový modul umožňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie. Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují. Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, které právě senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského projektového týmu. Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím komunitního webu určeného právě seniorům, který měsíčně navštíví desetitisíce dříve narozených. Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je čas- to omezena zvýšenými nároky na uživatelskou zdatnost. Typickým uživatelem Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně samozřejmým, jako třeba televize. Senioři však na internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat, zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se dopravním pravidlům uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor Projekt je jednou z možností, jak předcházet budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiž otevírá okno do světa i lidem, kterým věk a zdravotní problémy neumožňují každodenní sociální kontakt. Kontakt: Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha , Ostatní členové týmu Danda Jan, Bc., Gleich Viktor, Bc., Janíčková Kristýna, Bc., Krejčí Václav, Bc., Malinová Kateřina, Bc., Peřinka Petr, Bc., Tomko Marián, Bc., Vávra Ondřej, Bc.

17 ZMRZLINA MÜLLER Poděkování zákazníkům za věrnost při ztížených podmínkách u okýnka. Pracovní doba: PO-NE (dle počasí). Věrnostní kupón: Kupón si vystřihněte a sbírejte razítka. Při koupi 10 porcí jakékoliv zmrzliny, 1 porce za 14,- Kč zdarma. Nabízíme k pronájmu nebytové prostory současné knihovny a informačního centra v objektu nákupního střediska Jednoty, Mírové náměstí č.p. 53 v Nové Bystřici. Prostory jsou samostatně přístupné s vlastním soc. zařízením. Široké možnosti využití, např. prodejna (mimo sortiment, který je již v objektu prodáván), provozovna služeb, výrobní prostory, jednatelství firmy apod. Nájem možný od , případně dle dohody.

18 Obora Golfvillage is a resort in Nová Bystřice with 31 luxury villas. Some of the villas are rented out for family holidays and golf trips. Obora Golfvillage Services s.r.o. is taking care of the management for the houses and the services for the rental activities. We are extending our staff with an Assistant Resort Manager (part-time) Tasks: basic administration coordination of the daily work of the staff reception for guests, including checking in and out We are looking for a person (male or female) with: experience in basic administration and work with computer able to act as a team leader and take responsibility good feeling for working with guests good understanding of English and German. We are offering a part time job for about 10 hours a week. If you want to apply for this job, please contact by Mr. Henk Laheij, general manager of Obora Golfvillage Services s.r.o. at or send your CV to: Obora 828, Nova Bystrice.

19

20 Masáže Pavel Čapek salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Mob.: , Tel.: Bahenní zábaly a masky, meridian masáže salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Tel.: Manikúra, pedikúra, nehtová modeláž Alena Němcová salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Prodám garáž v N. B. za Otavanem. Prodám Hyunday H-100 dodávka - levně. Tel.: Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, váš měs. příjem, splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Mob.: , Tel.: Instalatérství Jaroš Vít, Nová Bystřice 558, Tel.: Prodám zrekonstruovaný byt 3+1. Cena dohodou. Tel Truhlářství Vacek výroba z masivu, rychlé dodací lhůty. Tel.: Byt k pronájmu 1+1 v objektu Mlýnská 339, N. Bystřice. Vybavení: kuchyň, koupelna, stůl + židle. Cena 5000,- Kč / měsíc ,- Kč energie. Tel.: Pronajmu 3+1 po rekonstrukci s balkonem a zahrádkou v Nové Bystřici Vitorazská. Tel.: Půjčím nosič jízdních kol na tažné zařízení. Typ Alfa ,- Kč / den. Tel.: Firma Mediaservis s. r. o. hledá doručovatele s vlastním automobilem na rozvoz tisku v ranních hodinách po okolí Nové Bystřice. Bližší informace Tel.: Prodám starší cirkulárku se stolem 1500,- Kč a kamna petry stáložárky. Tel.: Prodám byt 2+0 v Nové Bystřici. 1. patro, výtah, cena dohodou. Tel.: Pronajmu byt v N. Bystřici m 2, vyšší poschodí. Tel.: Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví. Tel.: Dne uplyne 20 let od úmrtí pana Jaroslava Kostky. Vzpomeňte s námi. Děkuje rodina Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Petra Vacková (pv) Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy ICANDO CUP 07.07.2012 6. Mezinárodní Den Aktivace Lidských Schopností Turnaje o ceny v hodnotě 200.000 Kč Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy Žluté lázně start od 10 hod. www.icando-cup.cz

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro

Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro Školicí a ubytovací středisko IAT v Náměstí Republiky 33 Kladruby 349 01 Stříbro v v Školicí středisko Vážený zákazníku, rádi bychom Vaší firmě nabídli prostory, zázemí a služby pro školení, porady a semináře

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2015

ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2015 ZÁKUPSKÁ ŠAJTLE 2015 Memoriál Pavla Michala 17. ročník sobota 11. 7. 2015, Zákupy Vážení sportovní přátelé, v osvědčeném termínu v první polovině července se uskuteční 17. ročník turnaje v malé kopané

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

S centrum Cup 2011 2012

S centrum Cup 2011 2012 S centrum Cup 2011 2012 Propozice S trio Benešov ve spolupráci s S centrem Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum listopad 2011 březen 2012 P R

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los

Yauwais Cup 2013. Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech. Obsah: Část A obecné informace. Část B představení týmů a los Tisková zpráva k vícebojařskému turnaji v kolektivních sportech Yauwais Cup 2013 Obsah: Část A obecné informace Část B představení týmů a los Část C rozpis a časový harmonogram Část A - obecné informace:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS

P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR ROZPIS P R O P O Z I C E ORGANIZAČNÍ VÝBOR Ředitel mistrovství Výkonný ředitel Sportovní ředitel Hospodář turnaje Zdravotník Delegát UNITOP : vrchní rada plk. Ing. Bc. Andrej Rohál, PhD. : Mgr. Pavel Kubíček

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Občanské sdružení SMS - sdružení mladých sklerotiků (dále jen SMS) bylo založeno v roce 2005 a ke dni

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením

Dívčí Kámen. Nabídka na využití prostor zříceniny hradu. platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014. Určeno veškerým kulturním vystoupením Nabídka na využití prostor zříceniny hradu Dívčí Kámen platná od 26. 5. 2014 do 31. 12. 2014 Určeno veškerým kulturním vystoupením Foto: Petr Znachoř Nabízíme možnost prezentace uměleckých aktivit v netradičním

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Košumberský 7. ročník otevřeného turnaje smíšených družstev v ZÁVĚSNÉM KUŽELNÍKU

Košumberský 7. ročník otevřeného turnaje smíšených družstev v ZÁVĚSNÉM KUŽELNÍKU Tělovýchovná jednota Léčebna Košumberk ve spolupráci s Hamzovou odbornou léčebnou pro děti a dospělé za podpory Města Luže a Paralympijského týmu Pardubického kraje pořádá Košumberský 7. ročník otevřeného

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více