NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a městský park Nová Bystřice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a 25. 6 2011 městský park Nová Bystřice"

Transkript

1 Ročník 13, číslo 6 Červen 2011 M ěsíční zpravodaj novobystřických občanů PROGRAM: NOVOBYSTŘICKÉ JAHODOBRANÍ pátek a sobota 24. a městský park Nová Bystřice PÁTEK koncert rockových kapel Milerium Kabát revival SOBOTA 9.30 Cyklovýlet s Michalem Jančaříkem (start na Mírovém náměstí) Zahájení programu v městském parku O zvědavém slůněti aneb Jak sloni k chobotu přišli - divadelní představení pro nejmenší v podání Studia dell Arte hudební skupina Včelka Band Klaun a principál - vystoupení profesionálních skokanů na sedmimílových botách začátek soutěže pro děti soutěž pro dospělé v pojídání jahodových knedlíků hudební skupina Staníci taneční skupina Lawoore hudební skupina Hot needle jazz band + Eva Emingerová Atrakce a doprovodný program: půjčování sedmimílových skákacích bot - Poweriser, skákací hrad, čtyřkolka, segway, modely autíček, nafukovací fotbalová aréna, nízké lanové překážky, střílení lukem, trampolína atd. EkoKom - Tonda Obal na cestách, Občanské sdružení OKNA Občerstvení zajistí Restaurace U Malého Vlka Moderátor akce - David Hocke z Hitrádia Faktor Akce proběhne pod záštitou starosty Nové Bystřice Vladimíra Bláhy Bližší informace k Jahodobraní a dalším červnovým akcím zveřejníme na webových stránkách v sekci kulturní, společenské, sportovní akce, dále také na plakátech a v Turistickém informačním středisku.

2 Jednání rady města Rada města projednala a navrhla zastupitelům ke schválení nákup starší pracovní vlečné plošiny, kterou bychom využívali na opravy veřejného osvětlení a městského rozhlasu, instalaci a následnou demontáž vánoční výzdoby, ořezávání větví u vysokých stromů, čištění okapů a svodů na vysokých budovách, odstraňování rampouchů v zimním období ze střech budov a další výškové práce. Firma Phoenix-Zeppelin, s.r.o. nám nabízí 2 starší vlečné plošiny Genie TZ 34/20 za cenu ,- Kč (214 motohodin), pracovní výška 12,36 m. Druhou plošinou je Genie TZ 50 za cenu ,- Kč (229 motohodin), která má pracovní výšku 17 m. Pokud bychom plošinu koupili do , firma nabízí veletržní slevu ,- Kč. Rada doporučila zastupitelům zakoupení starší pracovní vlečné plošiny, zastupitelé s nákupem souhlasili. 2. Rada města doporučila zastupitelům přijetí grantu jihočeského kraje z prostředků Grantového programu Podpora živé kultury na projekt Loučení s létem ve výši ,- Kč, zastupitelé přijetí schválili. 3. Rada města dále doporučila zastupitelům schválit finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na grantový projekt Vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení v N. Bystřici ve výši ,60 Kč, podíl města na realizaci projektu bude činit Jednání rady města ,40 Kč. Zastupitelé tuto finanční podporu také schválili. 4. Rada města se na svém zasedání zabývala i projednáním veřejné zakázky malého rozsahu na opravu parkoviště za Besedou. Vzhledem k tomu, že nejvýhodnější nabídku podala firma Josef Jelínek ( ,- Kč bez DPH), schválila rada přidělení zakázky této vítězné firmě. 5. Rada města projednávala možnost instalace tzv. informačního kiosku do prostoru průjezdu před vstupem do nového turistického informačního střediska. Jednalo by se o 42 LCD dotekovou obrazovku umístěná na výškově stavitelném podstavci tak, aby ji mohli používat i lidé na invalidním vozíku. Zde by byly umístěny naše webové stránky, které jsou obecně občany a turisty vnímány pozitivně a jsou zde stále aktuální informace. Turista si zde může např. najít nejenom kde je vlakové nádraží, kudy jede úzkokolejka, ale prolinkem se dostane i na aktuální jízdní řády. Dále se zde může seznámit např. s aktuálními kulturními akcemi města atd. Cena tohoto informačního kiosku je ,- Kč. 6. Rada dále schválila žádost Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o.s., pracoviště v Jindřichově Hradci, o finanční příspěvek na svou činnost v r ve výši 3.000,- Kč. 7. Rada města projednala 12 žádostí občanů a firem. 1. Rada města projednala 2 zakázky malého rozsahu : a) Opravu fasády budovy MěÚ N. Bystřice, b) vybavení MŠ nábytkem. Nejvýhodnější nabídku na opravu fasády budovy MěÚ N. Bystřice podala firma Arstav, s.r.o., J. Hradec ( ,- Kč vč. DPH) a vybavení MŠ nábytkem firma Benjamín s.r.o. z Buchlovice ( ,- Kč vč. DPH). 2. Rada města doporučila zastupitelům schválit přijetí příspěvku z Fondu malých projektů jižní Čechy Dolní Rakousko na projekt Rekonstrukce kaple v Nové Bystřici ve výši Jedná se o kapli proti bývalé prodejně Almy ve Vídeňské ulici. 3. Vydavatelství SHOCart, tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map, průvodců a atlasů, městu nabídl možnost prezentace v aktualizovaném vydání turistické mapy 1 : Jindřichohradecko Česká Kanada. Mapa bude vydaná v nákladu ks., díky zvolenému měřítku bude lépe čitelná (větší písmo), budou zde značené turistické a cyklistické trasy, kilometráž turistických tras, hvězdicová klasifikace zajímavých objektů a lokalit atd. Z nabízených možnos-

3 tí inzerce se rada rozhodla vybrat rozměr inzerce 10 x 15,5 cm za zaváděcí cenu 5.900,- Kč. 4. Rada města vzala na vědomí zprávu vedení MŠ o zápisu dětí na školní rok 2011/12. Ten proběhl ve dnech května 2011 a byl spojen se Dnem otevřených dveří. Bylo přihlášeno 36 dětí a vzhledem k tom, že do ZŠ v letošním roce odchází také 36 dětí, mohou být do MŠ přijaty všechny přihlášené děti. 5. Rada města projednala 9 žádostí občanů a firem. Jednání zastupitelstva města Vzhledem k tomu, že ve stávající Školské radě jsou za zřizovatele jmenováni dva bývalí zastupitelé (pí Strončeková a p. Řežábek), jmenovali zastupitelé do tohoto orgánu nové stávající zastupitele, kteří mají své děti v ZŠ. Tím se budou moci kvalifikovaněji podílet na správě školy v zájmu zřizovatele. Rada navrhla na jmenování p. Loskota a p. Nováčka, zastupitelé s návrhem souhlasili. 2. Zastupitelstvo města schválilo uzavření narovnávací dohody se společnostmi GE Money Bank, a.s. a přijalo narovnávací platbu ve výši ,- Kč. 3. Zastupitelé také projednávali Dodatky č. 2 a 3 ke Smlouvě, jejímž přemětem je rekonstrukce KD Koruna. Dodatek č. 2 řeší méněpráce, kdy oproti původnímu záměru nebude na schodišti proveden obklad palubkami, ruší se strojovna výtahu (vše bude ve výtahové šachtě) a nebude osazena roleta do místnosti č. 214 (šatna) místo rolety budou osazeny dveře, které splní požadovanou požární odolnost a kouřetěsnost. Hodnota méněprací je ve výši ,50 Kč. Dodatek č. 3 řeší vícepráce - např. čištění kamenných prvků, nové zadláždění dvora a průjezdu kamennou dlažbou, výměnu krokví a pozednice na krovu do náměstí, sádrové ozdoby římsy sálu atd. Jejich hodnota je ve výši ,12 Kč. Starosta zdůraznil, že veškeré vícepráce a méněpráce jsou vždy odsouhlaseny stavebním dozorem a projektantem. 4. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu Finančního výboru o kontrole hlavní pokladny města, konkrétně části týkající se správy místních poplatků. Kontrola byla zaměřena na poplatky z ubytovací kapacity, ze psů, za provoz výherních hracích přístrojů a za likvidaci komunálního odpadu. 5. Zastupitelé projednali 7 majetkových žádostí firem a občanů. Celý zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice je zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách města: Pečovatelská služba Vážení spoluobčané, již od roku 2007 působí na správním území Městského úřadu v Nové Bystřici pečovatelská služba. Podle počtu spokojených stávajících a stále nově přibývajících klientů soudíme, že velmi dobře. Je ale ještě spousta těch, kteří by chtěli a mohli tuto službu využívat, ale nevědí, kde a jak získat informace. Proto bychom chtěli zodpovědět několik nejčastějších otázek a tím dát možnost i dalším občanům, stát se našimi klienty. Komu je tato služba určena? Všem seniorům, zdravotně a mentálně postiženým, u kterých se jedná o sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a je nutná pomoc jiné osoby. Lidem po náročných operacích (např. totálních endoprotézách kloubů, náročných břišních operacích) u nichž je nutná delší rekonvalescence a člověk rád uvítá i dočasnou pomoc v domác-

4 nosti, s osobní hygienou nebo donášku nákupu či léků. Rádi bychom vyšli vstříc i rodinným příslušníkům, kteří pečují o někoho blízkého. Nastává čas dovolených a i vy byste si alespoň jednou za rok rádi dopřáli odpočinek. Jsme schopni se o vašeho blízkého postarat a zajistit všechny jeho potřeby. Jaký smysl má pečovatelská služba? To, že bychom museli opustit svůj domov, je pro kohokoli z nás nepředstavitelné. Pro starého člověka, který by měl odejít do nějakého ústavu, přímo stresující. Vždyť ve svém domově, ve kterém se cítí bezpečně, strávil spoustu let a zažil krásné chvíle. Cílem terénní pečovatelské služby je, aby lidé odkázaní na pomoc druhých mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí co nejdéle. Současně si uvědomujeme, že člověk pracující celý život má nárok si důchodový věk důstojně užít. Většina seniorů má stále své záliby a zájmy, kterým by se ráda věnovala. Ale pro některé může být například obstarání nákupu výletem na celé dopoledne. Jaké služby mohu využívat? pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc při osobní hygieně poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy poskytnutí ubytování (Dům s pečovatelskou službou) doprovod k lékaři vyzvednutí léků dovoz nákupu praní a žehlení prádla Toto je výčet nejvíce využívaných služeb, ale spektrum služeb nabízených, je mnohem širší. Kolik zaplatím za poskytnuté služby? Na základě získaných dotací podstatně méně než například ve větších městech. Ceny za úkony se pohybují v řádu desetikorun a navíc osoba využívající pomoci pečovatelské služby má nárok požádat o přidělení příspěvku na péči. Platné sazebníky najdete v ordinacích praktických lékařů nebo na internetových stránkách města. Kde a u koho se mohu informovat? Preferujeme především osobní kontakt. Po telefonické domluvě vás navštívíme ve vaší domácnosti, kde školená pečovatelka odpoví na všechny vaše dotazy. Máte také možnost navštívit nás v kanceláři, která se nachází v Domě pro seniory ve Vídeňské ulici č. 714, v Nové Bystřici. Telefonní kontakt: Našim klientům i všem spoluobčanům přejeme krásné prožití letních měsíců. Dita Zimolová, Dana Nováčková (pečovatelky) Pečovatelská služba města Nová Bystřice oznamuje občanům, že v Domě s pečovatelskou službou jsou volná 2 místa pro ženu a 1 místo pro muže. Žádosti o ubytování s uvedením vaší současné bytové a sociální situace zasílejte nejpozději do na adresu: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, Nová Bystřice

5 KULTURA Putovní výstava Stories začne v Nové Bystřici Národní muzeum fotografie přichystalo pro veřejnost putovní výstavu s názvem Stories. Je prvním výstupem stejnojmenného projektu, na němž pracuje muzeum od dubna 2009, za přispění spolku Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der Thaya a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Historicko-fotografický projekt Stories mapuje na základě vybraných míst v jižních Čechách a ve Waldviertelu společenský, hospodářský a politický vývoj v naší zemi a Rakousku v letech , s přesahem do současnosti, z historického a uměleckého pohledu. Vychází v neposlední řadě ze životních příběhů obyvatel, odtud název Stories Příběhy. Projekt soustředí rakouský a český tým celkem osmi historiků, etnografů a etnologů z Waldviertel Akademie a Jihočeského muzea a smíšený tým dvaceti fotografů, opět z obou účastnických zemí, sestavený jindřichohradeckým muzeem fotografie. Fotografové, vedení legendou české humanistické dokumentární fotografie Miroslavem Huckem, jenž je zároveň kurátorem výstavy, pořídili pro Stories za dobu dvou roků množství aktuálních snímků. Návštěvníci se mohou těšit na záběry Jiřího Tillera, Jiřího Kolbaby, Stanislava Maxy, Josefa Böhma, Vlastimila Sítaře, Jana Voběrka, Jiřího Ernesta, Jana Plachého, Bohuslavy Maříkové, Jany Hunterové, rakouských fotografů Johanna Fenze z Hornu, Otto Kienesbergera z Gmundenu nebo seskupení kolem Seppa Puchnera z Pražské f o t o g r a - fické školy Rakousko v Kefermarktu. P u t o v n í v ý s t a v a Stories představí na 350 vybraných snímků uvedených autorů, včetně fotoreportáží, avšak nabídne ke vzpomínce i obrazový materiál historický, jinak uložený v archivech, privátních sbírkách a albech. Vše přiblíží sledovaná místa, regiony a jejich obyvatele. Výstava bude k vidění od 22. června 2011 do 6. ledna příštího roku po řadě ve zkoumaných a fotografovaných místech, též ve Waidhofenu an der Thaya a v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci. Premiéru bude mít v Nové Bystřici a potrvá zde do 4. července PhDr. Eva Florová, Ph.D. Více informací o výstavě, projektu Stories a jeho dalších výstupech naleznete na webových stránkách projektových partnerů Projekt Stories je z programu Evropská územní spolupráce Česká republika Rakousko a je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Pozvání na vernisáž výstavy Stories Národní muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der Thaya, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Městský úřad v Nové Bystřici Vás zvou na zahájení putovní výstavy Stories, jež proběhne 22. června 2011 od 17 hodin v prostorách Městské knihovny v Nové Bystřici. Vernisáž doprovodí komentovaná prohlídka a beseda s historiky Mag. Niklasem Perzim, MAS, a Mgr. Davidem Kovaříkem, Ph.D. Výstava zde potrvá do 4. července Otevírací doba je shodná s otevírací dobou knihovny, vstup volný. Těšíme se na setkání s Vámi.

6 Putování po Graslově stezce s kaprem Jakubem V sobotu 14. května se vydalo kolem třiceti dětí a dospělých na turistický výšlap s kaprem Jakubem po Graselově stezce. Vyprávění o loupežníku Graselovi i soutěže děti a dospělé pobavily. Na závěr děti našly sladký Graslův poklad, o který se spravedlivě rozdělily. Buřtíky opečené na ohýnku všem moc chutnaly a posezení u rybníku udělalo příjemnou tečku za sobotní procházkou. Děkujeme manželům Frühaufovým za poskytnutí zázemí. mm Beseda s Arnoštem Vašíčkem V pátek 20. května se v Městské knihovně v Nové Bystřici sešli milovníci tajemna a záhad. Spisovatel a záhadolog pan Arnošt Vašíček poutavě vyprávěl o tajích a záhadách naší planety. Tajemné úkazy, zajímavé fotografie a poutavá videa zaujala všechny natolik, že se jim ani nechtělo besedu ukončit. mm

7 Běžci Světového běhu harmonie se zastavili i v Nové Bystřici V sobotu 21. května se běžci Světového běhu harmonie, nejdelšího štafetového běhu na světě, který pravidelně probíhá už od roku 1987, krátce zastavili i v Nové Bystřici. Cílem tohoto nesoutěžního běhu s pochodní je posílit mezinárodní přátelství a vzájemné porozumění. Zástupci města spolu se žáky základní školy na štafetu čekali u autobusové zastávky v Albeři. Zde štafetu v podobě pochodně převzali žáci školy a doběhli s ní až do Albeře, na křižovatku u křížku, kde všichni společnými silami zasadili novou lípu. Poté probíhal i krátký program, během něhož běžci přítomné účastníky seznámili s myšlenkou Běhu harmonie, zazpívali jeho píseň a zahráli si s nimi hru, při které měli žáci hádat národnost jednotlivých běžců. Byli mezi nimi například Australané, Novozélanďané, Američané, Maďaři, Irové, Angličané, Bělorusové a samozřejmě i Češi. Poté však již pokračovali do Nové Bystřice, kde na ně v Městské knihovně čekalo pohoštění. V knihovně kromě občerstvení došlo i k výměně upomínkových předmětů starosta města, Vladimír Bláha, zástupci běžců předal knihu od fotografa Jiřího Tillera a na oplátku převzal děkovný list Světového běhu harmonie. pv

8 Fotografické ohlédnutí za Pohádkovým lesem V sobotu 28. května se odehrála na fotbalovém hřišti a v ovčárenském lese tradiční oslava Dne dětí. I přes nepřízeň počasí si děti svůj den naplno užily.

9 ŠKOLA Školní exkurze na skládku Fedrpuš V rámci ekologické výchovy jsme s žáky 5. tříd uskutečnili exkurzi na skládku Fedrpuš do Jindřichova Hradce. Bylo nám vysvětleno, jak se odpad skladuje, jak se skládka zakládá, kolik pozornosti je věnováno jejímu podloží. Funguje zde malá elektrárna na bioplyn, který z vrstev odpadků uniká. Prohlédli jsme si také třídící linku v J. Hradci na Hvězdárně, kam se sváží plastové lahve ze všech žlutých kontejnerů. Zaměstnanci linky po nás občanech ještě jednou plasty přebírají a třídí je dle barev. Z plastových lahví se opět vyrábí vlákna a z nich např. značkové oblečení. Třiďme odpad, je to pro naši přírodu opravdu užitečné. Za finanční příspěvek na exkurzi děkujeme Krajskému úřadu v Č. Budějovicích. J. Dvořáková, D. Mrázová

10 Bezpečnost našich malých cyklistů na silnicích V ponděli se žáci pátých tříd novobystřické základní školy vydali na dopravní hřiště v Třeboni. Tam procvičovali teorii o bezpečnosti a pravidlech silničního provozu pod vedením pana Illeho. Prakticky si na dopravním hřišti vyzkouše- li i jízdu křižovatkami, správné projetí kruhovým objezdem a přejíždění železničního přejezdu. Kdo po dvou výukových kurzech splnil test i jízdu na kole, obdržel průkaz cyklisty. Mgr. Jana Dvořáková Den zdraví Dne 20. května 2011 proběhl na ZŠ v Nové Bystřici projekt Den zdraví, který se uskutečnil v rámci grantového projektu Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Nová Bystřice, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.10/ , podpořeného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Upoutávku na akci je možné najít na Záštitu nad tímto projektem, který byl v letošním roce zaměřen na boj s obezitou žáků 2. stupně základní školy, převzala paní Ing. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského parlamentu, která svým podpisem podpořila písemné prohlášení o ustanovení 22. května jako Evropského dne boje proti obezitě. Akce začala slavnostním přivítáním hejtmana Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly, místostarosty Města Nová Bystřice pana Jaromíra Mitáše a všech ostatních. Pan hejtman vyzdvihl smysluplnost této akce, hovořil o potřebách dodržování zdravého životního stylu a na závěr všem popřál, aby se jim dnešní den líbil. Paní poslankyně se bohužel kvůli pracovním povinnostem v cizině nemohla dostavit, a tak zaslala pozdravný dopis, ve kterém nám oznámila, že v Evropském parlamentu se nedávno také věnovali obezitě jako celospolečenskému problému. Osobně podporuje všechna opatření, která pomohou tomu, aby chronicky obézní nebyli nikterak postihováni, diskriminováni, a naopak, aby jim společnost pomohla posilovat jejich úsilí ke zvládnutí jejich problému s nadváhou. Závěrem připomněla, že při boji s obezitou nejen správný jídelníček, ale i pohyb tvoří základ úspěchu.

11 A jaký byl program? Pro 9. třídy byl připraven pestrý a zároveň náročný program ve FITKU EDEN v Jindřichově Hradci, žáci si vyzkoušeli spinning, trampolínky a sebeobranu. Ve škole a v přilehlé sportovní hale si v praktických částech zacvičili nejen žáci, ale i pedagogové s pí Dagmarou Hrnčíříkovou, vyzkoušeli ZUMBU s pí Trepkovou, BODY STYLING s pí Monikou Tržilovou z FITKA EDEN, BŘIŠNÍ TANCE s pí Mgr. Martinou Richterovou a jejími cvičenkami. V teoretických částech navštívili přednášky z oblasti zdravého životního stylu také zájemci z řad občanů Nové Bystřice. O správných stravovacích návycích a celkově o dodržování zásad zdravého životního stylu hovořily pí Ing. Jana Samcová, dietoložka NATUR HOUSE Jindřichův Hradec, pí Dagmara Hrnčíříková v zastoupení studia TOP VITALITA, sl. Jana Musilová a pí Ludmila Rychtaříková. Pí Hanka Pazderková nám ukázala postup výroby sýra z kravského mléka a seznámila přítomné se vším, co s tím souvisí. S velkým ohlasem se setkala přednáška p. Marka Baštýře (www.pekarstvi-mpm.cz), který hovořil na téma bio pečivo. Následná ochutnávka byla jen potvrzením, že chléb byl opravdu výborný a chutnal všem. Pí Helena Takačová Šnajdrová, lektorka spol. STOB (www.stob.cz) a specialistka na hubnutí a zdravý životní styl, pro děti připravila výstavu potravin s jejich energetickou hodnotou a dobou spalování při jednotlivých zátěžích. Na závěr celého projektu v rámci zpětné vazby žáci vyplnili připravený dotazník, poté obdrželi diplomy a malou pozornost od pí Ing. Brzobohaté, poslankyně Evropského parlamentu. Pro zpestření celé této akce byl v přízemí školy zajištěn prodejní stánek, kde pí vychovatelky Benešová a Evjáková prodávaly výrobky zdravé výživy, o které byl velký zájem především mezi dětmi 1. stupně naší školy. Od 11,30 do 11,45 hodin na ochutnávku těstovinového salátu s lososem, zeleninou a sýrem přišlo 31 novobystřických občanů. Mgr. Světlana Kostková, organizátorka projektu

12 SPORT Kuželky NOVOBYSTŘICKÉ TANDEMY 2011 Ve dnech se na naší kuželně uskutečnil již 3. ročník turnaje dvojic v atraktivní a velmi obtížné disciplíně, kde se hráči musí po hodu střídat. Turnaje se zúčastnilo 160 dvojic (85 registrovaných a 75 neregistrovaných). Absolutními vítězi a obrovským překvapením desetidenního koulení se stali amatéři Martin Pýcha s Karlem Loskotem, kteří skvělým výkonem dominovali nad všemi registrovanými kuželkáři. O jediné čestné vítězství hostů se postarali dačičtí Petr Vojtíšek se Zdeňkem Pospíchalem, coby obhájci loňského triumfu v elitní kategorii mužů, ale v dorážce nestačili na již zmiňovanou novobystřickou dvojici. Ve vyrovnaných soubojích zaujalo ještě neskutečné drama v kategorii registrované smíšené dvojice, kde až poslední hod vicemistryně republiky, jihlavské Jany Račkové, rozhodl o konečném pořadí. Registrovaní muži: 1. Vojtíšek - Pospíchal 899 (284 dor.) (Dačice) 2. Štěrba - Vrecko M. 890 (N. Bystřice) 3. Dúška - Podhradský 885 (Kamenice n/l.) 4. Zajíc - Malínek 881 (Dačice) 5. Baudyš - Ježek 878 (N. Bystřice) Registrované ženy: 1. Filakovská - Baudyšová 849 (N. Bystřice) 3. Štibichová - Kopečná 819 (Dačice) 2. Filakovská - Budošová 846 (N. Bystřice) 4. Vrecková L. - Baudyšová 815 (N. Bystřice) 5. Baudyšová - Marková 791 (N. Bystřice - Dačice)

13 Neregistrované smíšené dvojice: 1. Pýcha - Pýchová 845 (N. Bystřice) 2. Vrecko Z. - Vrecková V. 821 (N. Bystřice) 3. Vrecko T. - Zmeškalová 814 (N. Bystřice) 4. Vrecko Z. - Zmeškalová 805 (N. Bystřice) 5. Vrecko T. - Volková 804 (N. Bystřice) Dospělí s dětmi: 1. Vrecko T. - Vrecková H. 835 (N. Bystřice) 2. Stránský R. - Stránský J. 802 (N. Bystřice) 3. Nováček J. - Nováček O. 768 (N. Bystřice) 4. Vrecko L. - Vrecková H. 750 (N. Bystřice) 5. Kubeš J. - Kubeš D. 732 (Dačice) Děkujeme všem za účast, těm co hráli o mety nejvyšší, ale i těm co si přišli zahrát jen tak pro radost a těšíme se naviděnou příští rok v dalším ročníku novobystřických tandemů. Závěrem patří také velký dík firmě Bellatex za podporu turnaje v podobě poskytnutí věcných cen pro nejlepší kuželkáře. Za oddíl kuželek Jiskra Nová Bystřice Filakovský Martin Registrované smíšené dvojice: 1. Filakovský - Filakovská 888 (N. Bystřice) 2. Vychodil - Pavlíková 887 (Tr. Sviny) 3. Pýcha - Filakovská 887 (N. Bystřice) 4. Braun - Račková 887 (Jihlava) 5. Burian - Burianová 877 (Kunžak) Neregistrovaní muži: 1. Pýcha - Loskot 899 (300 dor.) (N. Bystřice) 2. Vrecko T. - Havlíček 882 (N. Bystřice) 3. Suchý - Nováček 881 (N. Bystřice) 4. Suchý - Přívětivý 875 (N. Bystřice) 5. Loskot - Havlíček 874 (N. Bystřice) Neregistrované ženy: 1. Zmeškalová - Volková 787 (N. Bystřice) 2. Hubelbauerová - Prokopová 744 (Hr. Králové) 3. Loskotová - Pýchová 735 (N. Bystřice ) 4. Vrecková V. - Volková 715 (N. Bystřice) 5. Janíčková - Pecová 688 (N. Bystřice)

14 Basketbal V sobotu se v naší hale uskutečnil XXVIII. ročník turnaje O POHÁR OSVOBOZENÍ. První dva zápasy se nám nevydařily, ale vynahradili jsme si to v posledním třetím zápase. Vyhlášení a zakončení turnaje proběhlo v restauraci Na Bojišti, která zajišťovala i polední oběd hráčům. Vzhledem k velké účasti byla družstva losováním rozdělena po čtyřech do dvou skupin. V první byl Jindřichův Hradec, Protivín, Gmünd a Studená, v druhé pak Telč, Nová Bystřice, Havlíčkův Brod a Třešť. Hrálo se 2 x 10 minut hrubého času, poslední 2 minuty zápasu se měřil čistý čas. Nejdříve proběhly zápasy ve skupině a poté o 3. a 1. místo. Družstvo z Třeště se zúčastnilo poprvé, příští sezónu by si už s námi mělo zahrát soutěž. Pořadí v 1. skupině: 1. Gmünd (6 b.) 2. Jindřichův Hradec (4 b.) 3. Protivín (2 b.) 4. Studená (0 b.) Pořadí ve 2. skupině: 1. Telč (6 b.) 2. Havlíčkův Brod (4 b.) 3. Nová Bystřice (2 b.) 4. Třešť (0 b.) Výsledky jednotlivých zápasů: 1. J. Hradec : Studená 26:17 (12:7) 2. Telč : N. Bystřice 24:21 (9:10) 3. Protivín : Gmünd 23:25 (13:8) 4. Třešť : Havl. Brod 26:30 (12:10) 5. J. Hradec : Gmünd 24:26 (8:10) 6. N.Bystřice : H. Brod 41:18 (19:14) 7. Studená : Protivín 22:33 (9:16) 8. Telč : Třešť 37:27 (25:17) 9. J. Hradec : Protivín 32:23 (17:7) 10. Havl. Brod : Telč 32:38 (11:27) 11. Gmünd : Studená 17:13 (10:4) 12. N. Bystřice : Třešť 33:19 (13:10) Zápas o třetí místo vyhrál J. Hradec nad Havl. Brodem 24:11 (13:6) Zápas o první místo vyhrál Gmünd nad Telčí 32:16 (16:7) Děkujeme všem sponzorům turnaje: BOVIS N. B. s. r. o. Cestovní agentura Jana Králová Jindřichův Hradec JPS J. Hradec s. r. o. PaP Bohemia s. r. o. N. Bystřice PEROS s. r. o. Slavonice pekařství Petrik řeznictví, s. r. o. Slavonice Restaurace a penzion Na Bojišti Dále děkujeme Městu Nová Bystřice za odpuštění pronájmu haly a všem, kteří nám pomáhali s organizací turnaje a příchozím fanouškům za jejich podporu. Další informace na za oddíl košíkové Marek Musil

15 Fotbalový turnaj malých fotbalistů Letos se rozběhl již 6. ročník fotbalového poháru E.ON Junior Cup, který se po dobu své existence stal největším turnajem desetiletých fotbalistů v České republice. Na území České republiky probíhá celkem 12 turnajů, ze kterých vítězové postupují do velkého finále o absolutního vítěze, které se koná v Praze. Vítěz naši zemi bude reprezentovat na mezinárodním turnaji v Německu. Nejlepší hráč každého turnaje absolvuje týdenní pobyt na fotbalové škole českého reprezentanta Petra Čecha. Bylo nám ctí, že naše mladé mužstvo, složeno z hráčů od 7 do 10 let, bylo opět vybráno, po loňském 5. místě, mezi 12 pozvaných týmů do sportovního areálu v Nové Včelnici. Zde mužstvo obsadilo pěkné celkové 4. místo. Po dvou výhrách, dvou remízách a jedné prohře s Pelhřimovem jsme v naší skupině byli druzí. Při boji o postup do finále jsme ovšem narazili na celkového vítěze Spartu Praha, která odehrála celý turnaj se skóre 32:0. Naše mužstvo bylo po celé utkání rovnocenným soupeřem odešlo po- raženo až brankami v závěru utkání 3:0. V tomto zápase nás podržel výtečnými zákroky i chycenou penaltou brankář Pavel Hrubeš. Naším nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhodnocen Míra Mihulka. Na konečné 3. místo jsme již nestačili fyzicky a po únavě z předešlého utkání se Spartou naši hráči podlehli J. Hradci 3:2. Konečné pořadí E.ON Junior Cup 2011 regionální kolo v Nové Včelnici 1. Sparta Praha, 2. Pelhřimov, 3. J. Hradec, 4. Nová Bystřice, 5. Třeboň, 6. N. Včelnice, 7. Kunžak, 8. Lomnice n./lužnicí, 9. Břilice, 10. Horní Žďár, 11. Suchdol n./lužnicí, 12. Rantířov Složení mužstva zleva ze shora: Trenér (vpravo) Vlado Jesenský 1. řada Pavel Švec, Petr Hauser, David Mihula, Marek Havel, Petr Bena, Karel Mihulka, Přemek Svozil. 2. řada Petr Kos, Matyas Tregler, Pavel Hrubeš, Míra Mihulka, Aleš Pospíchal

16 Víceúčelové sportovní hřiště Sporty: volejbal, tenis, kopaná, futsal, nohejbal, florbal, basketbal, badminton, minigolf. Sportovní náčiní: futsalové branky (možnost použít i na házenou) a malé florbalové branky, 2x volejbalová síť, 2x nohejbalová síť (možnost postavení dvou hřišť), tenisová síť + 2x tenisové rakety. Ceník: Víceúčelové sportovní hřiště 100,- Kč / hodina / denní provoz 200,- Kč / hodina / večerní provoz Kontakt: Renata Čiháková, Nová Bystřice, Hradecká 264; Tel.: Minigolf Sportovní náčiní: 5x dětské hole, 15x hole pro dospělé, minigolfové míčky, kartičky na zaznamenávání úderů. Ceník: 20,- Kč / jedna hůl na hodinu / dítě 40,- Kč / jedna hůl na hodinu / dospělý Studentský projekt pomáhá seniorům na facebook Projekt přibližující moderní komunikační technologii seniorům připravili studenti VŠE v Praze. Výukový modul umožňuje překonat seniorům nedůvěru a obavy z nové technologie. Senioři patří k věkové skupině, která Facebook příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem často a rádi pracují. Facebook přitom nabízí užitečné komunikační funkce, které právě senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seniory stála bariéra předsudků a obav, proto jsme se rozhodli seniorům připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí vysvětlil Antonín Hráský, člen studentského projektového týmu. Studenti svůj nápad úspěšně realizovali a seniorům jej představili prostřednictvím komunitního webu určeného právě seniorům, který měsíčně navštíví desetitisíce dříve narozených. Dostupnost nových internetových komunikačních technologií seniorské populaci je čas- to omezena zvýšenými nároky na uživatelskou zdatnost. Typickým uživatelem Facebooku je člověk, pro kterého je internet médiem stejně samozřejmým, jako třeba televize. Senioři však na internetové informační dálnici potřebují zpočátku navigovat, zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se dopravním pravidlům uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor Projekt je jednou z možností, jak předcházet budoucímu sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový přístup k internetu a komunikačním sítím totiž otevírá okno do světa i lidem, kterým věk a zdravotní problémy neumožňují každodenní sociální kontakt. Kontakt: Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha , Ostatní členové týmu Danda Jan, Bc., Gleich Viktor, Bc., Janíčková Kristýna, Bc., Krejčí Václav, Bc., Malinová Kateřina, Bc., Peřinka Petr, Bc., Tomko Marián, Bc., Vávra Ondřej, Bc.

17 ZMRZLINA MÜLLER Poděkování zákazníkům za věrnost při ztížených podmínkách u okýnka. Pracovní doba: PO-NE (dle počasí). Věrnostní kupón: Kupón si vystřihněte a sbírejte razítka. Při koupi 10 porcí jakékoliv zmrzliny, 1 porce za 14,- Kč zdarma. Nabízíme k pronájmu nebytové prostory současné knihovny a informačního centra v objektu nákupního střediska Jednoty, Mírové náměstí č.p. 53 v Nové Bystřici. Prostory jsou samostatně přístupné s vlastním soc. zařízením. Široké možnosti využití, např. prodejna (mimo sortiment, který je již v objektu prodáván), provozovna služeb, výrobní prostory, jednatelství firmy apod. Nájem možný od , případně dle dohody.

18 Obora Golfvillage is a resort in Nová Bystřice with 31 luxury villas. Some of the villas are rented out for family holidays and golf trips. Obora Golfvillage Services s.r.o. is taking care of the management for the houses and the services for the rental activities. We are extending our staff with an Assistant Resort Manager (part-time) Tasks: basic administration coordination of the daily work of the staff reception for guests, including checking in and out We are looking for a person (male or female) with: experience in basic administration and work with computer able to act as a team leader and take responsibility good feeling for working with guests good understanding of English and German. We are offering a part time job for about 10 hours a week. If you want to apply for this job, please contact by Mr. Henk Laheij, general manager of Obora Golfvillage Services s.r.o. at or send your CV to: Obora 828, Nova Bystrice.

19

20 Masáže Pavel Čapek salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Mob.: , Tel.: Bahenní zábaly a masky, meridian masáže salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Tel.: Manikúra, pedikúra, nehtová modeláž Alena Němcová salon: Vídeňská 11, Nová Bystřice. Prodám garáž v N. B. za Otavanem. Prodám Hyunday H-100 dodávka - levně. Tel.: Fofr půjčka potřebujete peníze? Nebankovní soukromé zdroje. NEPROVOLÁVEJTE KREDIT, napište SMS ve tvaru: jméno, příjmení, rod. číslo, telefon, váš měs. příjem, splátky, požadovanou částku, město. Pracujeme rychle vyřízení týž den. Nejsme placená linka 900. Jsme nejlepší v ČR. Tel.: Mob.: , Tel.: Instalatérství Jaroš Vít, Nová Bystřice 558, Tel.: Prodám zrekonstruovaný byt 3+1. Cena dohodou. Tel Truhlářství Vacek výroba z masivu, rychlé dodací lhůty. Tel.: Byt k pronájmu 1+1 v objektu Mlýnská 339, N. Bystřice. Vybavení: kuchyň, koupelna, stůl + židle. Cena 5000,- Kč / měsíc ,- Kč energie. Tel.: Pronajmu 3+1 po rekonstrukci s balkonem a zahrádkou v Nové Bystřici Vitorazská. Tel.: Půjčím nosič jízdních kol na tažné zařízení. Typ Alfa ,- Kč / den. Tel.: Firma Mediaservis s. r. o. hledá doručovatele s vlastním automobilem na rozvoz tisku v ranních hodinách po okolí Nové Bystřice. Bližší informace Tel.: Prodám starší cirkulárku se stolem 1500,- Kč a kamna petry stáložárky. Tel.: Prodám byt 2+0 v Nové Bystřici. 1. patro, výtah, cena dohodou. Tel.: Pronajmu byt v N. Bystřici m 2, vyšší poschodí. Tel.: Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví. Tel.: Dne uplyne 20 let od úmrtí pana Jaroslava Kostky. Vzpomeňte s námi. Děkuje rodina Měsíční zpravodaj novobystřických občanů Vydavatel: Město Nová Bystřice, Mírové nám. 58, N. Bystřice, IČO: Odpovědní redaktoři: Miluše Malinová (mm), Petra Vacková (pv) Adresa redakce: Informační středisko a Městská knihovna Nová Bystřice, Mírové nám. 53, Nová Bystřice Tel.: , , Redakční uzávěrka: 15. den předchozího měsíce Vychází první sobotu v měsíci Evidenční číslo: MK ČR E Cena: Zdarma Sazba: Vladimír Klíma, Tisk: RAIN reklamní agentura s.r.o. J.Hradec Redakce si vyhrazuje právo článek zkrátit, s obsahem čtenářských příspěvků se redakce zpravodaje nemusí vždy ztotožňovat. Elektronickou verzi zpravodaje najdete na adrese: Pokud nedostanete zpravodaj, můžete si ho vyzvednout v Informačním středisku Nová Bystřice.

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Propozice. 2. ročník

Propozice. 2. ročník Propozice Oblastního kola Dopravní soutěž Dopravní soutěže mladých mateřských škol cyklistů 2. ročník Jindřichův Hradec 10. června 2015 11. června 2015 12. června 2015 Dům dětí a mládeže, Růžová 10 1 1.

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování)

Pol Daňové příjmy - Poplatky 1361 správní poplatky 70 000 Kč výherní hrací přístroje matriční (ověřování) Obec Kunžak - Návrh rozpočtu na rok 2012 Příjmy Celkem z toho Pol Daňové příjmy - Daně 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 2 559 254 Kč ze závislé činnosti 2 420 334 Kč dle zaměstnanců 138

Více

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ

C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ MĚSTO ČESKÁ SKALICE Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice Příloha č. 2 usn. RM13 č. 13/235/VI/2015 C E N Í K SLUŽEB A POPLATKŮ platný od 1. 7. 2015 Zpracoval: vedoucí odboru finančního Rozdělovník: Předkládá:

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů

ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Turnaj stolního tenisu vozíčkářů P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. ROMANA ONDERKY,MBA

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 20. 2. 2014 od 19.00 hodin ve společenské místnosti Obce Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále

Více

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO

P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO P O Z V Á N K A Sportovní klub M O R A V I A B R N O Mikulovská 9 629 00 BRNO ve spolupráci s ParaCENTRUM Fenix, ASTV a ČSTPS pořádá pod záštitou primátora statutárního města Brna I N G. P E T R A V O

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU 7. 9. 2013. Harmonogram cyklojízdy Trasa cyklojízdy Užitečné informace Mapy Partneři akce Kontakty

NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU 7. 9. 2013. Harmonogram cyklojízdy Trasa cyklojízdy Užitečné informace Mapy Partneři akce Kontakty NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU 7. 9. 2013 Harmonogram cyklojízdy Trasa cyklojízdy Užitečné informace Mapy Partneři akce Kontakty Harmonogram 8:00 9:45 - možnost zaplacení dobrovolného startovného u organizátorů

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více