Těžba zlata zažehnána

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těžba zlata zažehnána"

Transkript

1 Číslo 9/Ročník 26 4/3/2015 Cena 15 Kč Okamžitá půjčka Kč Tel.: Těžba zlata zažehnána SEDLČANY/DUBLOVICE/PŘÍ- ČOVY Dva a půl roku trvalo Ministerstvu životního prostředí České republiky, než vydalo letos 19. února rozhodnutí, kterým zamítlo žádost společnosti Agate Bay o stanovení průzkumného území pro vyhledávání ložisek zlata. Zájem zlatokopů se soustředil na plochu takřka dva kilometry čtvereční mezi Příčovy, Dublovicemi, Sedlčany a Solopysky. Dříve se zde zkoumala ložiska antimonové rudy, v sedmdesátých a osmdesátých letech tu průzkum prokázal výskyt zlata s průměrným obsahem je 0,1 až 1 gram na tunu, místy až 6 g na tunu podloží. Průzkumnými vrty a rýhami chtěla společnost Agate Bay ověřit dříve zjištěnou přítomnost zlata, a to během čtyř let od povolení průzkumu. K němu ale nedošlo. Správní orgán vyzval v roce 2013 společnost k doplnění plánovaných prací. Terénní technické práce v předmětném území by nutně představovaly realizaci jádrových vrtů do hloubky Pokračování na straně 2 Elektrárnám řekli ne! SEDLČANY/KOSOVA HORA/ JESENICE Starostové Sdružení obcí Sedlčanska jsou proti výstavbě větrných elektráren. Zaznělo to na páteční (27. února) Valné hromadě, která se konala v Počepicích. Zúčastnilo se jí šestnáct ze třiadvaceti zástupců členských obcí. Rozpoutala se asi půlhodinová diskuse o záměru výstavby čtyř větrných elektráren u Vysoké a Mezného. Bylo přijato usnesení, Pokračování na straně 4 Ples TK SLIMKA Sedlčany sobota 14. března od 19 hodin Vstupné: předprodej 140 Kč, na místě 160 Kč Kontaktní osoba: Gabriela Květová Hraje The Beautifuls Vystoupení nejen členů klubu Lekce salsy pro návštěvníky zdarma REGION Až deset orlů mořských ročně zahyne na následky požití návnady, napuštěné jedem. Mezi dalšími oběťmi jsou orli skalní, KŇOVICKÁ CÍRKVIČSKÁ HAVLÍČKOVA SMĚR NEVEKLOV MLÉKÁRNA NÁMĚSTÍ NÁDRAŽNÍ kontaktujte na Trávení zvířat karbofuranem je stále v kurzu. I na Sedlčansku luňáci červení i hnědí, sokoli stěhovaví, káně rousné i lesní, straky, vrány, krkavci, ale i domácí psi a kočky. Viníkem je lidská bezohlednost a karbofuradan. Přestože je pokládání otrávených návnad v přírodě zakázáno více než padesát let, v poslední době se stalo módním prostředkem v boji se škodnou. Nejčastěji zneužívaný bývá insekticid furadan, jehož účinnou látkou je karbofuran. A protože lidé jsou tvorové vynalézaví, stále častěji používají v poslední době jim dostupnější fridex, konstatuje Pavel Křížek z Ochrany fauny České republiky v Hrachově, kterého v neděli 22. února doslova doběla rozčílila zpráva o nálezu dalšího uhynulého orla mořského v lokalitě mezi Jiřeticemi a Miličínem na Voticku. Tělo dravce našli náhodní chodci při procházce jen několik desítek metrů od místa, kde v roce 2010 našlo stejný druh dravce, který požil otrávenou návnadu, malé dítě. Karbofuran zde zabíjel už rok před tím, a to rovněž orlici, zařazenou do projektu Pokračování na straně 2

2 2 ZPRAVODAJSTVÍ strana V pondělí bude zastupitelstvo. Účast nutná SEDLČANY Letos poprvé se v pondělí 9. března sejdou sedlčanští zastupitelé v sále Kulturního domu Josefa Suka. Na programu jednání, které začne v 17 hodin, budou mít schvalování rozpočtu města. Ještě předtím se seznámí s výsledky hospodaření za uplynulý rok. Pozvánka na zasedání slibuje zprávu starosty Jiřího Buriana o pokračující stavbě přivaděče pitné vody nebo informace o zamítavém rozhodnutí ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území Příčovy. Kdo chce vidět a slyšet, jak zvolení zastupitelé hlasují, nezbývá mu, než si v pondělí v podvečer najít čas a na zasedání se dostavit osobně. Natáčení a následné publikování záznamu ze zasedání městského zastupitelstva totiž v plánu není. Příbram, Benešov, Dobříš, Votice města v okolí, jejichž občané mohou z pohodlí domova sledovat jednání těch, které si zvolili. Zatímco u tří měst se jedná o přímé přenosy, záznam z jednání votických zastupitelů se na webových stránkách města objevuje po několika dnech. Všechna města sledují nahráváním a poskytováním záznamu prostřednictvím internetu občanům jediné zvýšení informovanosti a zájmu o veřejné dění. V Sedlčanech takový požadavek od občanů nebo zastupitelů vznesen nebyl, říká místostarosta města Miroslav Hölzel s tím, že vedení města Zasedání sedlčanských zastupitelů většinou přihlížejí jen prázdné židle. nikdy nezakazovalo pořizování zvukových nebo kamerových záznamů z jednání, ať už novinářům, nebo soukromým osobám. Otázkou je, zda by možnost sledovat zasedání zastupitelů on-line byla občany vůbec využívána. Kromě ustavujícího jsou jednání navštěvována velice málo pouze novináři, některými úředníky a skutečně pár občany, dodal Hölzel. -js- Lyžařka narazila do sněžného děla MONÍNEC Ve čtvrtek 26. února po poledni se v lyžařském areálu Monínec vážně zranila mladá lyžařka. Při jízdě ze svahu zřejmě ztratila kontrolu nad svými lyžemi a narazila do sněžného děla. Ve stroji zůstala zaklíněná, vyprostit ji museli záchranáři. Nárazem do sněžného děla si dívka způsobila těžký otřes mozku, ale byla při vědomí, informovala mluvčí středočeské záchranky Petra Effenbergerová. Lyžařku, která měla také pohmožděná záda, dopravil do motolské nemocnice vrtulník. -red- Trávení zvířat karbofuranem je stále v kurzu. I na Sedlčansku Dokončení ze strany 1 Těžba zlata zažehnána Dokončení ze strany 1 desítek metrů z povrchu i z podzemních děl s následným odběrem vzorků z vrtného jádra i technologického vzorku rudního materiálu většího objemu. Případné následné využití ložiska by znamenalo výstavbu otevřeného povrchového dolu i podzemní důlní práce, vybudování provozního zařízení pro úpravu rudniny do podoby předkoncentrátu nebo úpravnu suroviny do konečné podoby. Vzhledem k typu mineralizace je nutné předpokládat jemné mletí horniny a následné loužení rudy, uvedl v odůvodnění zamítavého stanoviska Miloslav Kulík z ministerstva životního prostředí. Zlato necháme příštím generacím Dalším argumentem správního orgánu byla obava z ohrožení vod, a to jak povrchových, tak podpovrchových. Vzhledem k zá- Letošní jarní turnus rekondičního plavání SE NEKONÁ z důvodu uzavření (rekonstrukce) bazénu ve Smilovicích Návrat orla skalního do přírody. Policisté ani v jednom případě pachatele trestného činu nezjistili, Křížek doufá, že by se tak mohlo stát nyní. Vždyť je to již třetí případ v této lokalitě, upozorňuje. Traviči dříve řádili i na Sedlčansku Nalezená otrávená zvířata tvoří ale jen špičku ledovce traviči vědí, kam návnadu pokládají, a jelikož ptáci umírají ve smrtelné křeči na místě, savci ujdou metr až dva, není pro tyto,lidi problém uhynulé zvíře najít a odklidit. Někdy je však příroda rychlejší. Například u Zvírotic jsme před lety našli uhynulou lišku, která požila jed. Na mršinu si sedl orel mořský a uhynul také. Za sedlčanským silem se jeden čas objevil kapr napíchaný jedem. Zřejmě chtěl někdo tímto způsobem odstranit vydru, odnesla to ale straka a káně. Další případy lidské zlovůle mohu jmenovat třeba na veřejném prostranství v parku benešovské nemocnice někdo napichoval jed do rohlíků, které zde pohazoval, dodává. Traviči si přitom vůbec neuvědomují, jaké následky by mohlo mít, kdyby s návnadou nebo uhynulým zvířetem manipuloval laik, třeba za účelem odklidit je. Stačí, aby se toho dotklo třeba dítě, a nemá šanci. Přes póry se važnosti rizika ohrožení vod průzkumnými a těžebními pracemi v podobě podmínek pro uvolňování škodlivých látek do horninového prostředí, půdy a vody, upřednostňuje správní orgán zachování současného stavu a svým rozhodnutím tak vylučuje jakoukoliv možnost negativního nevratného ovlivnění vod. Ministerstvo také konstatovalo nesoulad záměrů Agate Bay se surovinovou politikou České republiky s tím, že zlato představuje rezervu pro případné využití v budoucnosti. Na odpor se postavily Dublovice, Příčovy i Sedlčany Ministerstvo životního prostředí argumentovalo také odporem veřejnosti k záměru těžařské společnosti ke svému rozhodnutí si vyžádalo stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu Sedlčany. Ten upozornil na ochranné pásmo vodního zdroje Povltavských mlékáren a na vodní zdroje pro individuální zásobování pitnou vodou. Dále argumentoval existencí významných krajinných prvků, blízkostí přírodní památky a konstatoval, že jed rychle dostane do krve, říká předseda a zakladatel Ochrany fauny Pavel Křížek, který neskrývá svoje rozčilení. Vždy, když se setkám s takovým případem, ptám se sám sebe, jestli to, co dělám tedy ochrana přírody, má vůbec smysl. Vím, že lidi, kteří se sníží k trávení zvířat, nelze napravit. Jedinou cestou je exemplární potrestání. To by bylo konečně vážným varováním pro ostatní potencionální pachatele. Jsem skeptický nevidím žádnou vůli ze strany státní správy, orgánů přírody, policie, vedení mysliveckých nebo rybářských spolků se touto problematikou zabývat. Jana Spálenková předmětný průzkum by byl škodlivým zásahem z hlediska správy lesů a obecně považoval záměr za vysoce rizikový a z důvodu v minulosti provedeného průzkumu za nadbytečný. Stanovisko Městského úřadu Sedlčany podpořila i Agentura ochrany přírody. Obce jako účastníci řízení se k záměru vyjádřily negativně. Obec Příčovy vyjádřila nesouhlas se stanovením průzkumného území ve dvou dopisech. Jako důvod uvádí riziko ohrožení dodávky pitné vody pro zásobování obce, devastaci přírody a krajiny, nárůst dopravy a prašnosti. Obec Dublovice doručila vyjádření a zápisy ze zasedání zastupitelstva obce, z nichž vyplývá odpor proti průzkumu i případné těžbě v předmětném území a vstup obce do sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato, bojujícímu proti předmětnému záměru. Negativní stanovisko k záměru Agate Bay zaslalo ministerstvu také Sdružení obcí Sedlčanska v čele s Jiřím Burianem. Zamítavé rozhodnutí by mohl zvrátit ještě ministr životního prostředí, na něhož by se mohla společnost Agate Bay obrátit. -js-

3 Česká republika se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet připojuje pravidelně od roku 1996, v loňském roce kampaň podpořilo vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu 601 obcí, měst, městských částí a magistrátů, krajů. Vyvěšením tibetské vlajky 10. března dávají instituce najevo nesouhlas s násilnou okupací Tibetu Čínou, která trvá už přes půl století, a s porušováním lidských práv v této oblasti. Společnost Lungta, která má kampaň v naší republice pod palcem, rozesílá vždy začátkem roku tisícovky žádostí o vyvěšení vlajky. Dostávají je také starostové obcí a měst v regionu. Na sedlčanské radnici tibetská vlajka ještě nevisela. ZPRAVODAJSTVÍ Dublovičtí zastupitelé schválili záměr pronájmu sauny DUBLOVICE Osm přítomných z celkového počtu devíti zastupitelů rozhodovalo na zasedání v úterý 17. února o návrhu na ukončení nájmu sauny Dublovice dohodou se společností MM Sedlčany s.r.o. Stávající nájemce sauny podal návrh na skončení nájmu dohodou s tím, že všechny podmínky původní smlouvy včetně převzetí pohledávky, související s nedávnou rekonstrukcí prostor za finance nájemce, by měla převzít spřátelená firma J.M.M.L. Czech Group s.r.o. Poté, co zastupitelé odhlasovali ukončení smlouvy s firmou, která saunu provozovala od září roku 2012, seznámil starosta Dublovic Otakar Jeřicha zastupitele s nutností zveřejnit záměr pronájmu uvolněných prostor, aby měl možnost se přihlásit případně i někdo jiný. Do záměru bude ale uvedeno, že stávající nájemce ukončil původní smlouvu a zároveň dal najevo, že spřízněná firma by byla ochotná převzít nájem sauny a jí by byla postoupena i ta, již zmíněná, pohledávka. Dalšími podmínkami záměru je uzavření smlouvy na 17 a půl roku (tedy na dobu zbylé platnosti původní nájemní smlouvy), závazek nového nájemce platit nájem ve výši korun měsíčně, převod pohledávky vůči pronajímateli související s investicemi provedenými při rekonstrukci původním nájemcem. Tato postoupená pohledávka může být proti obci postoupena pouze formou zápočtů oproti jednotlivým splátkám měsíčního nájemného. Pokud výběrové řízení dopadne tak, jak zastupitelé Nebude tomu tak ani letos. Nemáme ji ani zakoupenou, řekl místostarosta Miroslav Hölzel s tím, že podporu vyjádřilo vedení města organizátorům kampaně dopisem. Počepičtí, nechvaličtí, soleničtí a jeseničtí zastupitelé řekli ne O vyvěšení vlajky hlasovali na svém zasedání 4. února také počepičtí zastupitelé. Z devítičlenného kolektivu zastupitelů na zasedání jeden chyběl, tři hlasovali pro vyvěšení vlajky, čtyři proti, jeden se zdržel. Na počepickém úřadu tedy tibetská vlajka také nezavlaje. V pátek 6. února přečetl nechvalickým zastupitelům žádost koordinátora akce Vlajka pro Tibet Lukáše Eršila starosta Jiří Hejhal. O nevyvěšení vlajky rozhodl jeden hlas zastupitele, který se zdržel, čtyři zastupitelé byli pro, čtyři proti. Ve čtvrtek 12. února neschválili zastupitelé (jednohlasně všech deset přítomných zastupitelů) vyvěšení tibetské vlajky v Jesenici. Ve čtvrtek 26. února zamítli většinově vyvěšení vlajky také soleničtí zastupitelé. očekávají, měla by budova č. p. 88, v níž je sauna zřízena, plynule přejít z provozu firmou MM Sedlčany do provozu firmou J.M.M.L. Czech Group. Pokud se do výběrového řízení přihlásí jiní zájemci, budou zastupitelé muset na svém březnovém zasedání vybrat uchazeče, který předloží nejvýhodnější nabídku. Jana Spálenková Vyvěsit, či nevyvěsit? Převládly hlasy proti V tibetské vlajce je ukryta symbolika: bílá zasněžená hora pod tmavě modrým nebem symbolizuje Tibet, žluté slunce radost ze svobody, blahobyt a duchovní a materiální štěstí. Šestice červených pásů zastupuje šest původních kmenů. Kombinace těchto pásů s modrými pásy symbolizujícími oblohu znamená ochranu duchovních nauk a světského života. Dva sněžní lvi reprezentují sjednocení duchovního a světského života. Žluté lemování vlajky představuje zlato jako symbol Buddhova učení. Strana bez lemu pak vyjadřuje otevřenost Tibetu vůči nebuddhistickému učení. K MDŽ KVĚTINU OD NÁS Květiny pod nemocnicí Sedlčany, Tyršova 140 Dále u nás nakoupíte: hrnkové květiny, svíčky, keramiku, rašelinu, hnojiva, výrobky z rakytníku, květináče, osivo, sazečku... Důvody, proč tímto způsobem obce a města Tibetu podporu nevyjadřují, jsou většinou pragmatické pořízení tibetské vlajky o rozměrech stokrát sto padesát centimetrů se pohybuje kolem šesti set padesáti korun (mimochodem, vlajku ČR lze sehnat i za polovinu ceny) a dle některých jde o prázdné gesto, nikoli smysluplnou pomoc Tibeťanům. Další argumentují tím, zda je u obecních či městských úřadů vůbec vhodné tibetskou vlajku vyvěšovat, už jenom kvůli tomu, že prezident Zeman loni v říjnu při návštěvě Číny představitele nejlidnatější země ujistil, že Česká republika uznává územní celistvost Číny včetně Tibetu a Tchajwanu a odmítá se vměšovat do vnitřních záležitostí nejlidnatější země světa. Nedrahovice, Dublovice a Sedlec-Prčice se ke kampani připojí strana 3 Průměrná teplota ledna byla lehce pod nulou SVATÝ JAN Amatérská meteostanice Miroslava Votruby zaznamenala v lednu nejnižší teplotu -8,9 C, a to 4. ledna, krátce před půl osmou ráno. Naopak nejvyšší teplotu 10,1 C naměřila 20. ledna, krátce před půl čtvrtou odpoledne. Průměrná teplota měsíce byla -0,13 C. Pršelo pouze ve dvou dnech, nejvíce 8. ledna. Ten den bylo také největrněji dvacet minut po poledni naměřila meteostanice vítr o síle 13,9 m/s. -red- Na zasedání 18. února schválili vyvěšení tibetské vlajky nedrahovičtí zastupitelé. A to jednohlasně, ruku pro zvedlo osm na schůzi přítomných zastupitelů. Stejně jako loni zavlaje tato vlajka na budově obecního úřadu v Dublovicích. V letošním roce jsme obdrželi druhou žádost od spolku Lungta, vlajku máme zakoupenou už z loňského roku, kdy jsme ji vyvěsili a letos ji vyvěsíme opět. Tato akce byla schválená v loňském roce, takže v ní pouze pokračujeme, uvedl dublovický starosta Otakar Jeřicha. Také Sedlec-Prčice naváže na tradici a vlajku i letos vyvěsí. Žádost jsme obdrželi stejně jako v minulých letech. A stejně jako v minulých letech vyvěšení vlajky neřešilo zastupitelstvo, ale rada, která rozhodla o vyvěšení. Vlajku máme již hodně let k dispozici, její vyvěšování řešili již moji předchůdci. A důvod k vyvěšení - jednoznačně podpora Tibeťanů, kteří se snaží stále bojovat za svoji nezávislost a samostatnost. To myslím známe ze své historie i my, řekla starostka Sedlce-Prčice Miroslava Jeřábková. Jana Spálenková Zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, přístupové systémy. tel.:

4 4 strana ZPRAVODAJSTVÍ Elektrárnám řekli ne! Dokončení ze strany 1 že Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska nedoporučuje a nepodporuje výstavbu větrných elektráren na Sedlčansku, říká tajemnice Sdružení obcí Štěpánka Barešová s tím, že v tuto chvíli nelze více udělat, než čekat na usnesení ze zastupitelstev zainteresovaných obcí, jichž se stavba dotýká Kosovy Hory a Jesenice u Sedlčan. Starostové Martin Krameš (Kosova Hora) a Čestmír Sosnovec (Nedrahovice) na setkání vysvětlil faktické dopady umístění elektráren pro region. O tom, že by Sdružení obcí Sedlčanska poslalo firmě Ostwind, která by ráda větrné elektrárny vystavěla, oficiální dopis se zamítavým stanoviskem, se zatím neuvažuje. V tuto chvíli by to asi nemělo očekávaný dopad. Zástupci společnosti Ostwind budou ve středu 4. března svůj záměr prezentovat na zasedání zastupitelstva v Kosově Hoře (od 17:00 v budově obecního úřadu) a v Jesenici (od 19:30 v jídelně základní školy). Obě obce pozvaly na tato zasedání své občany. Společnost také oslovila sedlčanského starostu Jiřího Buriana a i jemu chce záměr prezentovat. Na tomto setkání starosta vysloví nesouhlas jak za Sedlčany, tak za Sdružení, upřesňuje Barešová. Sama je proti. Sdružení obcí Sedlčanska se dlouhodobě snaží o rozvoj cestovního ruchu na Sedlčansku. S touto koncepcí se záměr výstavby elektráren vylučuje. Po osadách kolem Kosovy Hory kolovala takřka dva týdny petice. Do poledne 2. března ji podepsalo sto šedesát devět lidí, do večera by mi měly dorazit ještě petiční archy z Janova a Dohnalovy Lhoty, říká organizátor petice František Musil z Lovčic, který hned jak se o záměru výstavby větrníků dozvěděl, začal bít na poplach. Zprávy o záměru se objevily už před dvěma týdny, a přesto se stále najdou lidé, kteří o tom, že by v místech, kde žijí, měly stát větrné elektrárny, nevědí. Dokonce jsem se, ačkoli výjimečně, setkal i s tím, že některým je to jedno, říká Musil a dodává: Jako problém vidím nedostatečnou informovanost občanů. Záměr společnosti Ostwind není vyvěšený na venkovních úředních deskách v osadách, často je jen na internetové úřední desce obcí. Hlavně starší lidé v osadách ale často internet nemají Podpisové archy rozeslal v pondělí 2. března večer starostům Kosovy Hory, Jesenice a Nedrahovic. Sedlčanskému starostovi už ve čtvrtek 26. února, ještě před zasedáním Valné hromady Sdružení obcí Sedlčanska. Věří totiž, že zastupitelé jednotlivých obcí při svém rozhodování přihlédnou také k názorům občanů. Vaše názory na záměr výstavby větrných elektráren u Vysoké a Mezného Sedlčansko bude ještě krásnější Co našemu kraji ještě chybí? Přece majestátní stometrové stožáry větrných elektráren! Nádherné obrovské vrtule budou za svěžího vánku ovívat kraj kamenů, kde před sto lety elektřina nebyla hle, pokrok, před nímž krajinné hodnoty blednou. Ale krása krajiny nemá žádný ceník, takže vlastně ani žádná škoda na krajině vzniknout nemůže. Pro začátek stačí jen čtyři stožáry, pak se uvidí. Nezištný záměr investorů nelze odmítnout, je přece demokracie (přeloženo: mohu vše). Sice asi nebudeme mít elektřinu zadarmo, ale významem se konečně vyrovnáme třeba Jeseníkům, kde vrtule hyzdí hory už několik let. Milí zastupitelé a starostové, do toho! Bedřich Němeček, Sedlčany Větrné elektrárny do naší krajiny nepatří Za svůj život jsem projezdil Evropu od západu až po východ, a to nejen jako turista, ale často pracovně nejen po městech, ale velmi často i po venkově. Vždy jsem se ale velmi rád vracel do Čech, protože takovou rozmanitost a krásu krajiny jsem nikde neviděl. Když jsem před více jak dvaceti lety projížděl Německem do Holandska, poprvé jsem spatřil větrné elektrárny. Byl to pro mě doslova šok, protože co dříve dominovalo krajině, bylo odsunuto do pozadí a již z velké dálky se stal dominantní obrovský stožár s pomalu se otáčející vrtulí obřích rozměrů, pokud ovšem foukal vítr. Jinak stála a stála. Trochu jiný případ byly větrníky na mořském pobřeží. Tady fouká neustále a byly postavené v neobydlené krajině daleko od obydlí, takže rušily jen pohled na mořský obzor z okolo vedoucí místní silnice. Potom jsem se setkal s touto obludností jak jsem tomu začal říkat poblíž Kladna. Jezdil jsem okolo dosti často, ale v provozu jsem ji viděl málokdy. Můj názor na tuto technickou vymoženost je jednoznačný. Tyto stavby do naší krajiny vůbec nepatří, hyzdí ji nejhorším způsobem, jaký si dovedu představit. O potřebnosti není možné také mluvit, protože výroba elektrické energie je nepravidelná, není možné se na ni vůbec spoléhat. Tady bych chtěl doporučit Větrné elektrárny zasazené do krajiny. Foto: všem, kdo větrníky v naší zemi chtějí postavit, aby si je postavili u svého obydlí, energii odebírali jen v době, kdy ji bude větrník vyrábět a za výrobní cenu. Ono by je to potom přešlo, protože by si nikdy neposvítili (je potřeba elektrická energie pro řídící a kontrolní jednotky z energetických rozvodů, když větrník stojí). Jaké problémy dodávka této energie, která je dodávána nárazově do sítě, způsobuje, si málokdo dovede představit. Ještě bych se chtěl zastavit u stavby větrných elektráren. Že je potřeba pořádně zpevněná příjezdová cesta, o tom není pochyb, což znamená devastaci polí a luk s velmi těžko obnovitelnou plochou. Základy pod větrník nejsou také žádný drobeček. Nezajímají mě tuny betonu, které do jámy padnou, ale spíše hloubka, kam budou zasahovat. Protože se mají stavět na kopci, budou při hloubení základů narušeny kapiláry, které jsou nutné pro podzemní vodu, a tak se klidně může stát, že okolní obce přijdou o zdroje pitné vody. Je otázkou, kdo potom zaplatí vodovod do obcí. Jsem skálopevně přesvědčený, že by to byly ale obce, na které by to dopadlo. Byl jsem vychován s tím, že mám svoji rodnou zem nejen zvelebovat, ale především chránit proti zničení. Z jednání a postojů některých představitelů obcí si nejsem jistý, jestli byli k tomu také vedeni. Moje maminka mi vždy vštěpovala, abych si pamatoval, že peníze kazí charakter. Že se nemohu řídit jen tím, že za něco dostanu peníze, ale že musím dbát na zvelebení všeho, co nám naši dědové a pradědové zanechali a bránit naši zem. Představitelé obcí musí dbát o blaho svých občanů a plnit přání většiny. Tady na ta přání trochu pozapomněli, protože většina občanů o ničem neví a věřte mi, že si na dodávku elektrické energie vůbec nestěžují. Chtěl bych vyzvat představitele obcí, aby chránili naši krajinu, nenechali se nalákat na peníze, které jsou druhořadé a v tomto případě přímo směšné, protože nemohou vyvážit trvalou devastaci krajiny, a více naslouchali hlasu obyvatel, řešili jejich problémy a plnili jejich přání, aby se jim tady žilo radostně. Přeji jim, aby používali více zdravého rozumu a nenechali se oblbnout nikým, kdo myslí jen na svůj prospěch a nějaká krásná krajina je jim ukradená. Oni tady žít nebudou. František Musil, Lovčice

5 Prodám staveb. parcelu v Sedlčanech, lokalita za mlékárnou, m 2, vše připravené ke stavbě. Cena dohodou. Tel: /15 Pronajmu dlouhodobě byt 3+kk v Sedlčanech - novostavba, 85 m 2, parkování na pozemku vč. užívání zahrady. Topení krbová kamna plus přímotopy. Cena dohodou. Tel.: /15 Koupím palivové dřevo (metry nebo kulatinu) Tel.: /15 Pronajmu byt 3+1 v Sedlčanech. Tel: /15 Vyměním 3+1, státní panel, 3. patro, výtah, lodžie, Praha 5 - Stodůlky, za podobný v Sedlčanech. Tel.: /15 Koupím malotraktor VARI-TERA, i v horším stavu, předem děkuji za nabídku. Tel.: /15 Koupím byt v Sedlčanech, 1+1 nebo 2+1 v os. vlastnictví. Tel: /15 Prodám býčka červený. Tel: /15 Prodám byt 2+1, 70 m od centra Sedlčan. Cena dohodou. Tel: /15 Prodám čtyřkolku EAGLE LYDA 203E 250 ccm, 11.5 kw, platná STK do 9/2016, man. řazení, homolog. pro dvě osoby. Cena Kč. Při rychlém jednání sleva. Helma a bunda zdarma. Info: , 114/15 Pronajmu byt 2+1 v Sedlčanech, 54 m 2, klidná lokalita. Nebo vyměním za podobný v Praze. Tel.: /15 Prodám byt 2+1 v přízemí, Sedlec - klidné prostředí. Cena dohodou. Tel.: /15 Prodám piano levně. Tel.: /15 Prodám štěňata Německého ovčáka - fenky. Převaha černá barva, odběr koncem března. Tel.: /15 Prodám PEUGEOT 206 SW ve velmi dobrém tech. stavu, 1.4 benzín (55 kw), r. v. 2004, najeto 85 tis. km, serviska, velice pošetřené, zlatá met., klima, ABS, el. okna 2x, airbag 4x, originál rádio s CD, hagusy. Interiér top stav, vše funkční a neponičené. Cena Kč, dohoda možná. Tel: /15 Pronajmu byt 2+1 v Petrovicích. Tel: /15 Prodám šicí stroj zn. Singer Tradition 2259, stáří 4 roky, pův. cena Kč, teď Kč. Tel: /15 Pronajmu zařízený byt I. kategorie v RD 8 km od Sedlčan, směr Příbram. Pěkné prostředí. Nastěhování možné ihned. Podrobnosti na tel.: , /15 VÝHODNÉ ÚVĚRY NA BYDLENÍ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZDARMA Martina Pejlová finanční poradce Modré pyramidy tel.: Nám. T. G. Masaryka 134 (u parkoviště), Sedlčany Pracovní doba: Po - Pá 7-16 hod. So 7-11 hod. Tel.: BETONÁRKA provozovna Červený Hrádek PRODEJ PÍSKU - BETONU kubík betonu od Kč po dohodě doprava písku ZDARMA Doprava: Avia, Liaz, Mix Fitness centrum Pevan Gym KURZ PILATESOVY METODY Spojení mysli, těla, dýchání a pohybu POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA Kurz trvá dva měsíce INFO: nebo MOKATE Czech s.r.o., Votice pro nepřetržitý provoz ve výrobním závodě ve Voticích přijmeme na dělnické pozice: seřizovač výrobních zařízení obsluha výrobních zařízení Nabízíme: zaměstnání na hlavní pracovní poměr ve stabilní mezinárodní společnosti V případě zájmu se prosím hlaste osobně na vrátnici výrobního závodu nebo na telefonním čísle ÚČETNICTVÍ DAŇOVÁ EVIDENCE pro živnostníky i firmy Jana Dragounová, Sedlčany Tel.: Dvořák - elektro přijme ELEKTRIKÁŘE na HPP Tel.: Čalounictví Sedlčany Opravy čalouněného nábytku a sedadel Po dohodě odvezeme, přivezeme zdarma do 50 km Tel.: ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. přijme pracovníka na místo MECHANIK SEŘIZOVAČ SOUSTRUŽNICKÝCH AUTOMATŮ Požadavek: vyučen v oboru,praxe výhodou, prac. doba hod. Trvalý pracovní poměr v Petrovicích u Sedlčan Bližší informace telefon: Hledáme vhodného kandidáta na HPP - pozice STAVEBNÍ MISTR POŽADUJEME: vzdělání stavebního směru, praxe v silničním, dopravním stavitelství, ŘP skupiny B, schopnost práce v týmu, komunikativnost, samostatnost Nástup 4/2015 V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na

6 6 ANKETY strana Co si myslíte o záměru postavit u Vysoké a Mezného čtyři větrné elektrárny? SEDLČANSKO Co si myslíte o záměru postavit u Kosovy Hory čtyři větrné elektrárny? Vadilo by vám to, nebo naopak tento krok vítáte? Záměr společnosti Ostwind postavit u Vysoké a Mezného celkem čtyři elektrárny hýbe Sedlčanskem. Zeptali jsme se, jaký na to máte názor. Michal Volf, Sedlčany Pokud by byla větrná elektrárna postavena poblíž mého bydliště, určitě by mi to vadilo. Nejenomže krajinu hyzdí, ale je také hlučná. Chápu obavy obyvatel, kteří bydlí v místech, kde se mají tyto elektrárny stavět. Věra Pilíková, Sedlčany SEDLČANSKO Uplynulo několik dní od tragických událostí v Uherském Brodu, kdy šílený střelec v jedné z tamějších restaurací zavraždil osm lidí a následně obrátil zbraň proti sobě. Zeptali jsme se občanů, zda se obávají, že by se podobná událost mohla stát i v jejich městě. Bohuslav Sosnovec, Sedlčany Událost v Uherském Brodu je nepředstavitelná tragédie. Doufám, že v Sedlčanech se něco takového nikdy nestane. V každém Musela bych se seznámit s podmínkami, abych poznala, jak větrné elektrárny pracují. Nejvíce by mě zajímala jejich hlučnost. Pro větrné elektrárny bych byla hlavně z toho důvodu, že se jedná o ekologickou věc, protože energii vyrábějí čistou cestou. Pokud se týká estetického vzhledu, tyto stavby by mi v krajině nevadily. Stanislav Mošnička, Sedlčany Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Ten, kdo by měl mít větrnou elektrárnu ve své blízkosti, nemůže reagovat jinak, než že ji případě jsem pro zpřísnění podmínek pro držitele zbrojních průkazů. Jakub Beran, Sedlčany Co se stalo, je strašné. Uvědomil jsem si, že taková událost se může stát kdekoliv, vždyť člověk nikdy nemůže vědět, kdo všechno se kolem něho pohybuje. Určitě by měly nastat změny ve vydávání zbrojních průkazů a lékaři by měli být v kontaktu s příslušnými orgány. Pavel Mošanský, Sedlčany Upřímně řečeno mě to Obáváte se, že by k podobné tragédii jako v Uherském Brodu mohlo dojít i v Sedlčanech? při morálním úpadku některých lidí u nás příliš nepřekvapilo. Nejednalo se o první případ. Nedávno bude odmítat. Jedná se pro něj o rušivý element, protože tyto elektrárny vydávají hluk a také škodí přírodě. Z rozhlasu jsem slyšel vyjádření starostů zainteresovaných obcí, že větrné elektrárny do oblasti Povltaví nepatří. Něco na tom bude, a proto je moje odpověď ne, ačkoliv na druhé straně je pravda, že po celé západní Evropě je těchto větrných elektráren spousta. Lukáš Lachout, Nedrahovice Určitě nesouhlasím, protože vybudovat dvousetmetrové obludy v naší krásné krajině, když to neni zapotřebí, není normální. Energie je dost a zhyzdit krajinu kvůli tomu, aby si někdo přilepšil, mi přijde sobecké. Nehledě na to, že to znehodnotí ceny okolních pozemků a budov. Jiří Pech, Mezné Jsem proti vybudování větrných elektráren. Změní to ráz krajiny a bojím se hluku, které elektrárny budou vydávat v do teď klidném prostředí. Aleš Lišman, Petrovice Pokud by sloužily pro nás občany a ušetřily by náklady spojené s dodávkou elektřiny, tak v tom problém nevidím. Ale vzhledem k věcem, který se dějí v naší zemi, půjde elektřina do zahraničí, protože pro nás by byla zbytečně moc levná. V zemích Evropské unie jsou tyto elektrárny zcela normální jev, dle mého názoru. Ptali se Jiří Prášek a David Myslikovjan v Českých Budějovicích vlastní rodina upozornila na psychicky labilního svého člena, policie ho několikrát vyslýchala, a výsledkem bylo, že tento člověk někoho zastřelil. Stejná událost jako v Uherském Brodu by se tedy mohla stát i v Sedlčanech. Také já jsem pro zpřísnění podmínek pro držitele zbraní. Lukáš Roubík, Petrovice To, co se stalo, je strašné. Určitě by se vydání zbrojního průkazu mělo zpřísnit, případně při jeho držení absolvovat pravidelné prohlídky u lékaře. Hlavně ti policajti se tam předvedli, nechali tam umírat dvě a půl hodiny lidi a čekali, než přijede zásahovka z Brna. Kdyby zakročili hned, tak někoho mohli zachránit. Jinak stát se může všechno a nezáleží, jestli je to v Uherském Brodu nebo na Sedlčansku. Ladislav Fíla, Sedlčany O tom není pochyb, tohle nenechá člověka chladným. Nikdy nevíte, jestli zrovna i vy vedle takového blázna nesedíte třeba i u nás v některé sedlčanské restauraci. Podmínky bych určitě zpřísnil, především psychologická vyšetření žadatelů. Problém je v tom, že nemusí jít vždy o střelnou zbraň. Vzpomínám si na mačetový útok v jedné herně. Tuto zbraň si seženete i bez zbrojního průkazu nebo ti zdatnější si ji vyrobí doma. Anketu připravili David Myslikovjan a Jiří Prášek

7 PSYCHOLOŽKA RADÍ Někdy je toho víc než příliš V posledním půl roce mě stále častěji vyhledávají lidé po akutních tělesných obtížích, obvykle opakovaných (též po ošetřeních záchrannou službou), k nimž se z lékařského hlediska nenachází příčina a netýká se to pouze dospělých. Okolnosti, za nichž se potíže rozvíjejí, bývají až překvapivě podobné. Naše společnost se přeorientovala na výkon, podporují se konkurenční vztahy i na pracovištích. Nad dávnou dobrou zkušeností, že spokojenou firmu tvoří spokojení zaměstnanci, mávneme rukou. Dospělí v naprosté většině řeší starosti s prací obávají se, aby nepřišli o zaměstnání, docházejí do práce též nemocní, obávají se vzít si i propustku, aby na ně při případném propouštění nepřišla řada kvůli absencím. Někdy bývá až děsivé, s jakým nasazením se lidé věnují práci, kolik hodin v ní tráví, jaký objem práce jsou ochotni a schopni vykonávat, aby si ji udrželi a to se netýká pouze soukromých zaměstnavatelů. A lidé, kteří upadli do dluhové pasti a požádali o insolvenci, cítí, že ve světě práce už vůbec nemají na vybranou. Mnoho rodičů si nedokáže udělat potřebný čas na děti a začnou se objevovat problémy s chováním, prožíváním. Velmi často se záhy zhorší prospěchově nebo chováním ve škole. Přidají-li se potíže v osobních vztazích, pochopitelně se zvyšuje tlak. Typickou rizikovou situací jsou rodiče samoživitelé, obzvlášť v situaci, kdy bývalý partner neplatí, někdy z vlastního nedostatku, jindy z pomsty, výživné na dítě (a někdy též na matku dítěte). Jednání s úřady obvykle průběh situace neulehčuje. PhDr. Dagmar Brejlová ZPRAVODAJSTVÍ Janovičtí se rozloučili s bývalým starostou VRCHOTOVY JANOVICE Ve věku sedmdesáti let, po zákeřné nemoci, zemřel v pondělí 23. února IHAHÁČEK 2015 dětský tábor Bučovice u Votic koníci, zvířátka, stará řemesla Nejdiskutovanějším tématem mezi včelaři je mor včelího plodu SEDLČANY V tomto roce se v základních organizacích Českého svazu včelařů konají volby nových výborů a také volby zástupců do okresních orgánů. Jinak tomu nebylo ani na výroční členské schůzi sedlčanské organizace, která se konala v klubovně na tribuně fotbalového stadionu TJ Tatran v sobotu 21. února. Schůzi organizace zahájil předseda Jiří Hruška. Po přednesení zprávy o činnosti jednatelem Františkem Lorencem, zprávy o hospodaření pokladníkem Jiřím Procházkou a zprávy kontrolní komise Stanislavem Tatkem následovala diskuse a volby. Dle jejich výsledků je nyní jednatelem základní organizace Českého svazu včelařů v Sedlčanech Ivo Mařík a předsedou František Lorenc. Zástupcem do okresní organizace byl navržen druhý ze jmenovaných včelařů. Naše základní organizace má v současné době sedmdesát devět členů, z toho pět žen, uvedl František Lorenc. V loňském roce jsme přijali dva nové členy. Jan Tancibudek je zatím druhý,včelařík, který chodil do včelařského kroužku a dále pokračuje s chovem včel. Členství ukončilo pět včelařů. Již několik let se počet členů pohybuje kolem osmdesáti a jsme tak jednou z největších organizací na Příbramsku. Přes zimu uhynulo sto jedenáct včelstev K 15. září loňského roku členové sedlčanské organizace zazimovali celkem 793 včelstev, ale již koncem roku někteří včelaři hlásili jejich úhyn. V polovině února se proto provedl průzkum, jehož výsledem bylo, že došlo k úhynu sto jedenácti včelstev. Podle slov Františka Lorence jsou kromě roztoče varroa destruktor včelstva napadána již známými viry, Předseda sedlčanských včelařů František Lorenc (vlevo) a jednatel Ivo Mařík při diskusi na výroční členské schůzi. Miroslav Synek zemřel 23. února ve věku sedmdesáti let. ale zatím se,neví, jak na ně. Přenašečem virů je varroáza. Takto napadená včelstva opustí úl a pak hynou mimo něj. V některých případech se najdou před úly i hromádky mrtvolek. Poslední dobou je proto na schůzích sedlčanských včelařů hlavním bodem programu nákazová situace včel. Každým rokem v lednu odebíráme měl z podložek na dně úlů, poznamenal František Lorenc. Na každém stanovišti se udělá z odebrané měli směsný vzorek a pak se všechny odešlou k vyšetření do laboratoře na přítomnost roztoče. Z těch 682 včelstev, která zatím přežila, jsme letos dopadli dobře. Jen u pěti vzorků byli nalezeni více jak tři roztoči na včelstvo. Těchto pět stanovišť se musí co nejdříve léčit. Ukázalo se, že čím dříve v létě se včelstva léčí, tím je v podzimním období napadení včelstev minimalizováno. V létě po vytočení posledního medu se používá na léčení včelstev kyselina mravenčí, která včelstvům neškodí, a ani nezanechává v plástech žádná rezidua. Vytočený med je tedy kvalitní. Členství ve svazu je prospěšné hlavně pro začínající včelaře strana 7 dlouholetý bývalý vrchotojanovický starosta Miroslav Synek. V čele městysu stál tři volební období, až do doby kdy jej na podzim loňského roku ve funkci vystřídala nynější starostka Marcela Čedíková. Smutnou zprávu jsme se dozvěděli v pondělí od dětí pana Synka. Vyvěsili jsme černé prapory a rozeslali smuteční parte starostům obcí v ORP Votice, uvedla starostka Čedíková. Ta se společně se svými kolegyněmi z úřadu vypravila v sobotu 28. února na poslední rozloučení s Miroslavem Synkem do obřadní síně na pražské Olšany. Jana Spálenková V dnešní době, kdy jsou včelstva ohrožena různými nemocemi, není snadné je udržet zdravá. Proto je hlavně pro začínající včelaře důležité stát se členem Českého svazu včelařů. Zde se dovědí, jak se o zdraví včelstev starat a jak je vést, aby mu dala co nejvíce medu. Rádi každého mezi sebe přijmeme, připomněl František Lorenc. Začínající včelař může od Středočeského krajského úřadu získat až deset tisíc korun na zakoupení nových úlů. Ze zákona je každý chovatel zvířat, a to se týká i včel, ačkoliv není členem Českého svazu včelařů, povinen se zaregistrovat u Českomoravské společnosti chovatelů v Hradišťku. I s tímto pomůžeme. Navíc každý registrovaný člen má nárok na dotaci na podporu chovu včel. Včelí plod je ohrožen morem Dnes je mezi včelaři nejdiskutovanější téma mor včelího plodu. Tato nebezpečná nákaza byla podle informací Františka Lorence na podzim minulého roku zjištěna ve Staré Živohošti a Křeničné. Státní veterinární správa vydala metodiku kontroly zdraví zvířat, která se týká i sedlčanské organizace. Státní veterinární správa vyhlásila ochranné pásmo pro obce Velběhy, Radíč, Kňovice a Nalžovice, kde je nutné měl vyšetřovat na mor včelího plodu každoročně až do zrušení vydaných opatření. Poslední bakteriologické vyšetření vzorku měli neprokázalo mor včelího plodu. Je nyní na chovatelích, jak budou dodržovat vydaná ochranná a zdolávací opatření. David Myslikovjan Nejnovější technologie Motorola PMP430 bez potřeby přímé viditelnosti - rychlost až 50 Mbps - špičkové technologie Motorola - ceny od 244 Kč - telefon bez paušálu - zřízení od 1 Kč Kontakt pro oblast Sedlčany: prodejna DATin, Tyršova 138, proti nemocnici Sedlčany Tel.: , ,

8 8 strana PTÁME SE STAROSTY Chtějí postavit tenisový kurt a zateplit mateřskou školu DUBLOVICE Čtyřiapadesátiletý Otakar Jeřicha je starostou Dublovic druhé volební období; před tím, než byl zvolen do čela obce, zastával funkci zastupitele. Zeptali jsme se ho nejen na to, co se v uplynulém roce podařilo, ale také na to, co se v obci chystá pro rok letošní. Pokud se ohlédnete za rokem 2014, co se nejvíce podařilo? Největší radost mám z toho, že se nám za celkem pět a půlmilionu korun podařilo opravit místní komunikace spojku mezi Chramosty a Líchovy, na návsi ve Zvíroticích, pod dublovickým kostelem a kolem rybníka v Chramostech. Další opravy místních komunikací máme ještě objednány a to v objemu 1,6 milionu korun. Provede je pro nás hned, jak počasí na jaře dovolí, benešovská firma BES. Do jakých dalších oblastí jste loni investovali? Ke stému výročí založení sboru dobrovolných hasičů byla dokončena dva roky trvající oprava hasičské zbrojnice a sousední věže ve Zvíroticích. Jednalo se o vnitřní prostory, ale i o střechu a fasádu. Dnes mají Zvírotičtí krásnou budovu, která slouží nejen jako zázemí členům sboru, ale také jako prostor, kde se mohou scházet i další občané, třeba k oslavě životních jubileí. Zvírotice totiž nemají žádný hostinec nebo jinou klubovnu, občerstvení Maják je zavřené. Hasiči opravovali hasičárnu svépomocí, materiál a odborné práce hradila obec loni ve výši 773 tisíc korun. Opravovali jste také hráz rybníka v Břekově Lhotě. Z jakého důvodu? Rybník v Břekově Lhotě je v majetku obce, hráz byla porušená a její oprava byla nevyhnutelná. Šlo o investici ve výši 350 tisíc korun, práce byly provedeny před nástupem zimy. O rybník projevili zájem místní občané, a jelikož Břekova Lhota Dublovický starosta Otakar Jeřicha nemá ani klubovnu, ani hasičárnu, obecní zastupitelstvo k tomu, aby Břekováci rybník využívali pro sebe, rádo svolilo. Místní se zavázali, že se o vodní plochu budou starat a vysadí si tam kapry. Dublovičtí hasiči se mohou od loňského roku pochlubit novým zásahovým automobilem Ono není tak úplně nové, je po profesionálních hasičích, od nichž jej odkoupilo město Hora svaté Kateřiny. Ta díky příhraniční spolupráci s Německem však získala automobil jiný, nový a tenhle prodávala. Podařilo se nám auto získat za 590 tisíc korun. Pro naše hasiče to byla velká radost, dříve jezdili s více než čtyřicet let starou stříkačkou, teď mají k dispozici Tatru 148 s kapacitou nádrže šest tisíc litrů, s nástavbami Takže se loni dařilo? Mohu říci, že ano. Jen se znovu nepodařilo získat dotaci na stavbu nové čistírny odpadních vod ve Zvíroticích, kde ta stávající už nevyhovuje. Podařilo se nám ale opět získat výjimku, která její užívání prodloužila. To ale nemění nic na tom, že bychom o dotaci chtěli letos opět požádat. Jde o částku 12 a půl milionu korun. Také nás čeká intenzifikace nebo rekonstrukce dublovické čistírny odpadních vod. Tato čistička je totiž na sto procentech své kapacity. Oslovili jsme 1. SčV, aby nám spočítala, zda se vyplatí čistírnu intenzifikovat nebo rekonstruovat. Byla vystavěná v roce 1987, takže její technologie je už poplatná době a její provoz není zrovna nejlevnější i co se spotřebované energie týče. Poprvé v historii obce jste v prosinci schválili schodkový rozpočet. Z jakého důvodu? Plánujeme příjmy 12,6 milionu a výdaje 14,6 milionu korun schodek bude hrazen z peněz, které máme na běžném účtu k dispozici. Troufám si tvrdit, že díky seškrtání některých zbytečných výdajů v minulosti obec hospodaří v posledních letech dobře. Nevidím důvod k nějakému urputnému šetření. Vidět to bylo v loňském roce třeba u položky rozpočtu, která stanovovala finance, které měly být vynaloženy na hasiče. Plánovali jsme 220 tisíc korun, nakonec jsme 773 tisíc dali do rekonstrukce zvírotické hasičárny, za 590 tisíc koupili automobil dublovických hasičům, další finance šly na činnost hasičských sborů, které máme celkem čtyři kromě Dublovic a Zvírotic ještě v Chramostech a Líchovech. Také jste pro letošní rok stanovili o stokorunu nižší poplatek za svoz komunálního odpadu, a to z 550 na 450 korun Naši občané docela zodpovědně třídí a obci se daří dobře hospodařit. Proč tedy tento nepopulární poplatek nesnížit? Tento poplatek platí všichni občané, takže jeho snížení bude mít pozitivní dopad na všechny. Je to tak spravedlivé. Svou činnost utlumila dceřiná společnost obce Dublovická s.r.o. Z jakého důvodu? Zvláště kvůli úspoře výdajů. Doplatili jsme také leasing na obecní bagr. Jak se vyrovnáte s nařízením o povinném třídění bioodpadu? Obec zakoupila tři sta padesát kusů kompostérů. Ty budeme občanům zdarma zapůjčovat na zápůjční smlouvy. Informoval jsem je o tom v únorovém obecním zpravodaji, kde jsem přidal základní návod na to, jak správně kompostovat. V souvislosti s nákupem kompostérů budeme žádat o dotaci na jejich proplacení. Obec za kompostovací nádoby o objemu tisíc litrů zaplatila celkem 880 tisíc korun. V prosinci jste se dozvěděli, že pokračuje řízení Ministerstva životního prostředí České republiky o stanovení průzkumného území pro výskyt zlata. Toto průzkumné území se nachází právě mezi Dublovicemi, Sedlčany a Příčovy. Jak se k této informaci postavili zastupitelé? Na zasedání 17. prosince jsme jednohlasně vyjádřili nesouhlas s pokračováním tohoto řízení a na ministerstvo zaslali nesouhlasný dopis. Od té doby nemáme žádné zprávy. Naše obec se stala členem sdružení Čechy nad zlato, o této záležitosti se jednalo i na setkání starostů Sdružení obcí Sedlčanska. Věříme, že rozhodnutí ministerstva dopadne v náš prospěch, stejně jako tomu bylo nedávno v případě lokality u Mokrska. V plánu je také úprava zahrady u mateřské školy. V jaké fázi je tento záměr? O devadesátiprocentní dotaci na realizaci úpravy zahrady za dva a půl milionu korun jsme žádali v loňském roce. Nebyli jsme vybráni a naše žádost byla zařazena do zásobníku projektů. Takže čekáme, zda ve fondu zbyly peníze a zda bude náš projekt dotačními penězi podpořen. Pokud k tomu nedojde, zahradu v takovém objemu finančních prostředků upravovat nebudeme. Školku byste ale rádi zateplili? Ano, v nejbližší době bychom rádi poptali firmy, které by se zateplení budovy ujaly. Zateplení by mělo být rozděleno do menším etap, nejprve střechu, potom oprava vadných hydroizolací základů a nakonec plášť budovy. Letos chystáte také výstavbu tenisového kurtu. V Dublovicích je tenis nějak více oblíbeným sportem? Tenis v Dublovicích hraje skutečně hodně lidí a i mezi dětmi je zájem. V roli učitele tenisu u nás mimo jiné funguje Jaroslav Holan, který Rybník v Břekově Lhotě má od podzimu novou hráz. Využívat ho budou místní občané. je licencovaným trenérem tohoto sportu. Tenis se v Dublovicích hraje v zimním období v naší sportovní hale. V létě je však v uzavřené hale horko, a tak tenisté jezdí do Sedlčan anebo do osady Červený u Nalžovic. V rozpočtu máme částku osm set tisíc korun, stavět bychom chtěli ještě letos. Jedinou otázkou tak dle mého názoru zůstává povrch hřiště každý typ má svoje výhody a samozřejmě také nevýhody. Dále se nabízí otázka provedení hřiště ve smyslu pouze tenisový kurt, anebo víceúčelové provedení jako je v hale. Jana Spálenková

9 ŠIBŘINKY strana 9 Ragbisté se na šibřinkách proměnili v baletky SEDLČANY Šibřinky, pořádané fotbalovým oddí- lem TJ Tatran, mají zřejmě jedno nepsané pravidlo. Masky účastníků musí být rok co rok jiné, což se v prostorách kulturního domu potvrdilo i v sobotu 28. února. Je sice pravda, že opět přišel tulák s hůlkou Charlie Chaplin a nechyběl ani Fredy Krueger ze série strašidelných filmů Noční můra z Elm Street, ale i jejich masky se oproti minulým letům změnily. Tentokrát dorazila například sku- pina Los Banditos, jejichž mluvčí hovořila španělsky, takže jsme jí vůbec nerozuměli. Potom ale svoji řeč změnila na slovenštinu, a tak jsme se dozvěděli, že tato parta je z Dublovic, ze Žiliny a z Prahy. Šibřinky navštívila i Socha svobody, uklízecí společnost Máňa a Máňa a skupina pravěkých žen, která prý během karnevalového reje hodlala ulovit alespoň jednoho mamuta. Dostavilo se i družstvo reprezentující Sedlčany v závodech dračích lodí a pod názvem Krásné ženy Dračeny zvalo na závody na přehradě, které se budou konat koncem května. Vedle Dračen na Šibřinkách upoutala parta ragbistů ve slušivých růžových kostýmech. Jsme tady za baletky, a protože nám ragby v poslední době moc nešlo, chtěli jsme si vyzkoušet i tuto aktivitu, protože si myslíme, že má s naším sportem mnoho společného, řekli ragbisté a po špičkách odhopsali do sálu kulturního domu. David Myslikovjan Tvrdí rockeři konkurovali kapele Rock Wonder. Tahle maska jakoby doslova vypadla z nějakého televizního hororu... Lego inspiruje nejen ke stavění a hrám. Více fotografií z letošních Šibřinek TJ Tatran naleznete na webu a facebooku Sedlčanského kraje Ragbisté vyměnili dresy za růžové sukýnky a baletní špičky. Kuráž a nebezpečné zbraně nechyběly této elitní jednotce. Klaunský párek předvedl eskymácký polibek. Pravěké ženy vyrazily do kulturního domu na lov mamuta. I King Kong se potřebuje občerstvit.

10 10 strana PORTRÉT Zdravému životnímu stylu se může naučit každý, říká Klára Hesová Cítit se skvěle, dobře vypadat, mít energie na rozdávání. To je dnešní životní styl Kláry, mladé maminky, která je díky své práci, zálibám a dvěma malým dětem doslova na roztrhání. Nebylo tomu tak vždycky. Devětadvacetiletá Klára Hesová se narodila a vy- Sama sobě poradcem O zdravou výživu se Klára začala zajímat hlavně kvůli sobě. Začalo to asi po střední škole. Špatně jsem se stravovala, dnes už mohu říci, že málo a nekvalitně, pořád jsem měla hlad a řešila ho uzobáváním projevilo se to na mojí váze a také na mojí zadní partii, říká se smíchem. Ten ji však přejde, když vzpomíná, jak nesnadné poradce. Studovala jsem půl roku a složila závěrečný test společně s prací, v níž jsem se zabývala problémy mého fiktivního klienta. To, co se naučila, převáděla do praxe nejprve si získané poznatky vyzkoušela na vlastní rodině. Děti ani manžel naštěstí neprotestovali, i když musím přiznat, že tofu moc nemusí, tedy pokud ví, že v jídle je, usmívá se a upozorňuje, že někdy stojí za nedůvěrou lidí v některé zdraví prospěšné potraviny právě fakt, že se o nich říká, že jsou přinejmenším bez chuti. To ale není pravda, dá se vařit chutně a zdravě a v porovnání s pravou českou kuchyní strávíte u sporáku určitě méně času. Je ale fakt, že klasickou svíčkovou se šesti knedlíky prostě na zdravý způsob neuděláte. Chce to motivaci, odhodlání a úsilí Dnes pracuje Klára jako výživová poradkyně v benešovské pobočce firmy pomáhající lidem se změnou životního stylu. V dnešní době máme sklony k pohodlnosti, a to už od dětského věku. Chtěli bychom všechno hned zhubnout o deset kilo nejlépe bez žádného omezení a za měsíc. Pokud už se člověk ke změně životního stylu rozhodne, musí mít motivaci, cítí se špatně fyzicky i psychicky, má zdravotní obtíže, nového partnera, jemuž se chce líbit nebo mu působí trauma vysvléci se do plavek. Změna životního stylu se neobejde bez odhodlání a vyvinutí jistého úsilí. Dá se naučit ale je to individuální někdo se jeho zásady naučí za tři měsíce, jiný za půl roku, dalšímu to trvá rok. Pokud ale člověk vytrvá, úspěchy se dostaví a většinou nejde jen o váhový úbytek, ale hlavně o znovuzískání sebevědomí a pocitu spokojenosti se sebou samým. Klára je toho doslova zdravým příkladem. Vedle dvou dětí ve věku čtyři a pět a půl roku si zvládá najít čas i pro sebe. Zamilovala jsem se do jógy, také chodím plavat nebo běhat s pejskem. Dříve mě bavilo drátkování, svoje výrobky jsem i prodávala na jarmarcích. Na ruční práce ale už nezbývá čas, využívám ho spíše pro další studium zdravotní styl je fenomén, který se rozvíjí a má do budoucna velký potenciál. A já chci s tím rozvojem držet krok. Už jen kvůli tomu, že ve své práci vidím smysl za pět měsíců jsem pomohla těm, kteří se na mě obrátili, zbavit se celkem dvě stě kilogramů tuku. Jana Spálenková Příběh paní Zdeňky, která s naší výživovou specialistkou zhubla 20 kilogramů Klára Hesová s manželem Zdeňkem na dovolené růstala v Sedlčanech, kde tehdy ještě jako Kozáková absolvovala základní školu. Po ní dojížděla do Benešova na střední školu veřejnosprávní. Ve studiu pokračovala také na vysoké škole. Studiem oboru evropská a regionální studia jsem se připravovala spíše na úřednickou práci, tu si i vyzkoušela, abych zjistila, že mě nenaplňuje. Poznala jsem svého manžela a brzy se nám narodila dcera Anežka, po roce a půl syn Vašík. Takže změna profese přišla až po mateřské dovolené, říká. bylo získat zpět svoji váhu. Zkoušela jsem různé diety, byla jsem bez energie, cítila se špatně. Nakonec jsem musela změnit celý životní styl, abych se zase cítila lépe. Při mateřské dovolené s vědomím, že už neživí jen sebe, ale má odpovědnost i za svoje děti, Klára začala číst odbornou literaturu a časopisy, zabývající se zdravým životním stylem. Zjistila jsem, že orientovat se ve všech aspektech zdravého životního stylu není vůbec jednoduché a přihlásila se na kurz výživového Se svojí váhou bojuji již několik let, jak sami můžete posoudit na fotografii z loňské dovolené. Ze začátku jsem byla v takovém zápřahu okolo rodiny a práce, že jsem si to ani neuvědomovala, možná ani nechtěla... Diety nejsou nic pro mě, navíc jsem při nich byla hodně unavená, bez energie a těšila se na jejich konec. A tak to šlo stále dokola: váhu jsem řešila jen na začátku roku, dávala si nová předsevzetí, s kolegyněmi v práci jsme se dělily o nové poznatky a zkoušely nové, zaručené diety. Po 2 až 4 týdnech jsme všechny odpadly. Pak přišlo léto a já ho včetně dovolené trávila většinou v dlouhých sukních, které měly volný pas, byly splývavé, elastické, vždy s vůlí (co kdyby přišla další kila navíc) a volném triku, které bylo prostě pohodlné, moc neobepínalo tělo Že bych si mohla opět obléknout konfekční velikost z obchodu a ne jen neforemné věci z tržiště, nadměrných velikostí, jsem si mohla nechat jen zdát. Nikdy bych nevěřila, že opět mohu vypadat a cítit se jako krásná, sebevědomá žena, která se líbí opět svému manželovi a hlavně sama sobě, má zdravé sebevědomí. Když váha ukazovala při výšce 168 cm 91,4 kg a přidaly se i zdravotní problémy - vysoký tlak, vysoký cholesterol, zvýšená únava, velký počet migrén, který mi nedovolil podnikat naše oblíbené výlety a dovolené s manželem a čím dál víc jsem si připadala neforemná, silná jako vorvaň, začalo mi docházet, že to sama nezvládnu. Po rozebrání původního jídelníčku, mi došlo, že to opravdu chci, chci zhubnout, nechci brát léky, chci se líbit sama sobě, chci si dojít do obchodu a vědět, že si mohu koupit oblečení, aniž se bude na mě paní prodavačka dívat ušklíbavě, že na mě tady bohužel nic nemají, že chci ve svých 42 letech a odrostlých synech opět chodit do společnosti, že miluji s manželem divadlo, cestování a nechci být zavřená doma s migrénou a dívat se na smutné oči manžela, že to prostě chci změnit, že chci být opět šťastná. Veškeré úsilí se vyplatilo. Nyní mám o 20 kg méně, cholesterol i tlak v normě, na výlety se těším, dokonce jsem vyšlapala až na vrchol Sněžky, na což jsem před půl rokem ani nechtěla pomyslet. Podnikli jsme s manželem několik výletů, koncertů, dovolenou a já vše zvládla bez migrén, v naprosté pohodě. Jako odměnu jsem si koupila pár nových kousků do šatníku! Svět zdraví PROLINIE Benešov Hráského 531, Benešov Svět zdraví KONDICE Příbram nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram tel.: Pouze při objednání na uvedeném čísle je cena konzultace jen 150 Kč

11 SEDLČANY V koncertním sále kulturního domu v pondělí 23. února vystoupilo Plzeňské akordeonové trio v pořadu nazvaném Akordeon ve spektru žánrů. Členem tria je Jan Marhoul, který vyučuje hru na akordeon a také na klavír a keyboard v sedlčanské základní umělecké škole. Jednadvacetiletý učitel bydlí v nedaleké Nečíni a v Sedlčanech působí třetím rokem. Po maturitě na plzeňské konzervatoři, kde se seznámil s oběma hudebními kolegy, využil nabídky ZUŠ Sedlčany a začal zde vyučovat. Jan Marhoul nám přiblížil činnost akordeonového tria, v němž hraje. Kde všude jste dosud vystupovali a zaznamenali jste již také nějaký úspěch? Vystupujeme po celé republice a naším dosud největším úspěchem je účast na světové soutěži v americkém Seattlu, kde jsme získali první místo. V USA jsme propagovali český folklór a také naši klasickou hudbu. V Sedlčanech jsme už také vystupovali a měli tady také výchovný koncert. Můžete představit zbývající členy tria? KULTURA/SPOLEČNOST S Magdalénou Hlávkovou (na fotografii čtvrtá zleva bez miminka) se vyfotografovaly maminky s novými nedrahovickými občánky (zleva): Alena Koudelková s dcerou Eliškou, Petra Svobodová s dcerou Annou, Romana Vocová s dcerou Annou, Martina Peštová s dcerou Natálií, Romana Zemánková s dcerou Veronikou, Eva Kváčová se synem Adamem, Iveta Skalická se synem Jakubem. Jan Marhoul je členem Plzeňského akordeonového tria Plzeňské akordeonové trio hraje ve složení Michal Karban (zleva), Marie Čejnová a Jan Marhoul Jedná se o moje spolužáky, kteří dosud studují. Michalovi Karbanovi je jako mně jednadvacet, ale na konzervatoř přišel až po gymnáziu, zatímco já jsem nastoupil hned po základní škole. Michal je z Kutné Hory. Marii Čejnové je sedmnáct a bydlí v Plzni. Co čeká soubor v nejbližší době? Budeme vystupovat v Tachově, několik výchovných koncertů nás čeká v Dolní Lukavici a také zahrajeme v Ostravě. V první polovině sedlčanského koncertu jsme všichni hráli sólo a také nám vypomáhal můj žák ze zdejší základní umělecké školy Hynek Heger. Hned po něm zahrála Marie Čejnová. Tito dva studenti se chystají na mezinárodní soutěž v německém Klingenthalu, která se bude konat o tomto víkendu. Jednalo se vlastně o jejich generálku. V Sedlčanech si přehráli celý svůj repertoár, s nímž se budou v Německu prezentovat. Akordeon, keyboard a klavír můžeme slyšet na televizní hudební stanici Šlágr. Co na tuto produkci říkáte? Podle mého názoru jsou někteří interpreti na této stanici originální a nejsou špatní, zatímco jiní se dají označit za šumaře. Kolega z našeho tria Michal Karban dokonce dostal nabídku na Šlágru hrát. David Myslikovjan Ochotníci jedou dobýt Rakovník SEDLČANY Po jedenácti reprízách představení Zítra to roztočíme, drahoušku neposlali sedlčanští ochotníci hru režiséra Richarda Otradovce tak říkajíc k ledu, ale naopak s ní plánují dobýt 34. Wintrův Rakovník krajskou přehlídku amatérských divadelních souborů, která se ve dnech 19. až 21. března uskuteční v rakovnickém sále Tylova divadla. Půjde o vůbec první představení se Spolku divadelních ochotníků v Sedlčanech v jeho novodobé historii na některém z festivalů, či přehlídek, kde by byly výkony souboru nějak hodnoceny. Je to pro nás velká výzva. Přihlásili jsme se proto, že představení Zítra to roztočíme, drahoušku mělo u diváků velký ohlas, během jedenácti repríz na podzim i v lednu, včetně předplatného, jej zhlédlo přes dva tisíce diváků. Chceme si ověřit, jak jsou na tom v porovnání s jinými soubory a také, zda naše výkony budou bavit i publikum, které nás osobně nezná, říká režisér hry Richard Otradovec. Ten dostal v polovině února konečné potvrzení, že jsou sedlčanští ochotníci jedněmi z osmi vybraných divadelních souborů, které během tří dnů v Rakovníku vystoupí. Navíc v lukrativním diváckém čase v pátek od osmi hodin večer, pochvaluje si a upozorňuje, že festival je veřejný, v hledišti tedy nebude sedět pouze porota. Takže kdyby nás chtěl některý z našich sedlčanských fanoušků podpořit, budeme rádi. Krausová v Rakovníku nevystoupí Přáním režiséra je samozřejmě Obnovili tradici vítání občánků strana 11 NEDRAHOVICE V sobotu 28. února byla obnovena tradice Vítání nových občánků. Slavnostní obřad po dlouholeté odmlce připravili starosta obce Čestmír Sosnovec a Magdaléna Hlávková. Do svazku obce uvedli sedm nových občánků. Příjemnou atmosféru dokresloval hudební doprovod na klávesy v podání Elišky Procházkové. Rodiče přivítání svého dítěte potvrdili zápisem do Pamětní knihy. Převzali finanční dar ve výši jednoho tisíce korun, pamětní list, ručník se jménem dítěte a pamětní knížku. Při slavnostním obřadu nechybělo ani pohoupání dětí v obecní kolébce. František Vávra dobré umístění, protože dva nejlepší spolky postoupí na celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně. Nejvyšší metou je pak Jiráskův Hronov. Mám informace, že v Hronově už sedlčanští ochotníci za minulého režimu hráli, ale je tak trochu záhadou, jak se na festival dostali, jestli postupem z nějakého krajského kola, nebo na pozvání, říká Otradovec. Podle jeho slov se herci do Rakovníka těší, naše město budou reprezentovat vedle delegací ochotníků z větších měst Kolína, Mladé Boleslavi, Kladna, Mělníka nebo Slaného. V sobotu 21. února jsme se byli v rakovnickém divadle podívat, protože na přípravu scény budeme mít pouze tři hodiny místo šesti, jež jsme uvedli mezi požadavky v přihlášce. Jinak je podium obdobných rozměrů, zázemí taktéž dostačující, překvapit by nás tedy nemuselo nic, přeje si Richard Otradovec. Na paměti má karamboly provázející reprízy v Sedlčanech. Diváci v publiku asi nepoznali, že herce před jednotlivými představeními stihly dopravní havárie, defekt kola, trampoty s látkou, která sloužila jako promítací plátno, čtyřicítky horečky jedné z hereček nebo čerstvě operované koleno dalšího z herců Ochotníci věří, že Wintrův Rakovník pro ně bude další zkušenost. Také proto se rozhodli hrát čestně. Na přehlídce s námi nevystoupí Jana Krausová, která ve hře alternuje. Pravidla to sice nezakazují, ale nechceme znevýhodňovat konkurenční soubory, to by nebylo fér, dodává Richard Otradovec s tím, že známá herečka by zřejmě ani neměla čas. Jana Spálenková

12 12 strana KALENDÁŘ KONCERTY Sedlčany kult. dům Spirituály dle Budweiserové sólový koncert Ireny Budweiserové, za doprovodu hudební skupiny Blue soul; 19:30 Příčovy sál Skalingrad United a The Beautifuls 20:00 PLESY A ZÁBAVY Osečany Na Růžku Hasičský ples SDH Křečovice hraje Ešner band; 20:00 Kňovice hospoda Na Kovárně Sportovní ples hrají remix a Static; 20:00 Krásná Hora kult. dům Ples SDH Mokřice 20: Maškarní Josefovská zábava hraje Static; 21:00 VÝSTAVY Sedlčany kult. dům Výstava pražského výtvarníka Pavla Hlavatého výstava potrvá do 20. března Brdská zákoutí a motýly výstava výtvarnice Věry Mačkové vernisáž se koná 21. března od 15:00 Sedlčany muzeum Velká válka Češi na bojištích Evropy výstava připomínající 100. výročí vypuknutí 1. světové války potrvá do 20. března Sedlčany knihovna Obrázky pro radost amatérská výstava Ivety Litošové a Kateřiny Šimkové výstava potrvá od 6. břez- na do 1. dubna DIVADLO Kosova Hora kino Vražda v salonním coupé hru z repertoáru Járy Cimrmana uvede divadelní soubor Vichr z hor; 19:00 Sedlčany kult. dům Noční skřítek pohádka pro děti a rodiče; 15:00 KINA Sedlčany Violette francouzsko-britská biografie, drama; 20: Hodinový manžel česká komedie; 20: Animáčky 2014 pásmo krátkých českých filmů pro děti; 15: Kukuřičný ostrov gruzínský film; 20: Vetřelec (režisérský sestřih) americké sci-fi; 20: (Ne)zadaní americká romantická komedie; 20: Fénix německé drama; 20: Velká noc český film; 20:00 PŘEDNÁŠKY Sedlčany knihovna Cesta do pralesa povídání a setkání s dobrovolníky; 18:00 SPORT Sedčany sauna pod tribunou TJ Tatran Saunování každý ČT, PÁ a SO čtvrtek muži, pátek ženy, sobota společné saunování; 16:00 21:00 Sedlčany zimní stadion Veřejné bruslení 14:00 16:00 Jesenice u Sedlčan Běžecký závod Povltavského sportovního klubu DA-BA příjem přihlášek od 9:45 do 10:15 hodin před hospodou v Jesenici OSTATNÍ Sedlčany knihovna 4. 3., , Hajánek 17: , Návštěva pohádkové babičky 15: Táta čtenář vyhlášení čtenáře roku 2015; 15: Jaro je tu! program pro rodiče s dětmi; 10:00 SEDLČANY Městské muzeum ve čtvrtek 26. února uspořádalo besedu na téma Archeologický výzkum sídla Vítka z Prčice na Vítkově náměstí v Sedlci-Prčici. Besedu s veřejností ve studovně instituce vedla vedoucí výzkumu, archeoložka České společnosti archeologické Michaela Selmi Wallisová. Vedoucí výzkumu na Vítkově náměstí pracovala dříve v Národním památkovém ústavu, kde se zabývala středověkými výzkumy v centru Prahy. Před šesti lety přešla do České společnosti archeologické, která má na starosti Kladensko a Sedlčansko. Přednáška v Sedlčanech se týkala záchranného archeologického výzkumu na Vítkově náměstí v Prčici, které bylo v letech zrevitalizováno. Všichni víme, že zakladatelem rodu INFO: , Na sever od slunce promítání dokumentu; 18:00 Sedlčany hvězdárna Pozorovací program 18:00 21:00 Sedlčany kult. dům Velký dětský karneval 14:00 Kňovice hostinec Na Kovárně Dětský karneval Vítkovců, později Rožmberků v Prčici a dalších Vítkovských větví byl Vítek z Prčice, uvedla Michaela Selmi Wallisová. Je to přízvisko, které bylo použito v roce 1184, což značí, že v té době Prčice určitě existovala a že ji zřejmě vlastnil tento Vítek, který byl stolovníkem nebo-li arcičíšníkem na dvoře krále Ladislava. Arcičíšník byla jednou z kurfiřtských funkcí. Funkce u stolu měly velký význam a signalizovaly vztah k panovníkovi. 13:30 Sedlčany kult. dům Výroční členská schůze ÚO Svazu diabetiků v Sedlčanech 13:00 Sedlec-Prčice Čertova podkova pochod po trasách 7, 15, 23 a 35 km start: Ateliér Prčice 7:00 10:00 Archeologický výzkum sídla Vítka z Prčice přinesl cenné objevy Archeoložka Michaela Selmi Wallisová při besedě v Sedlčanech SAUNA SEDLČANY Městský stadion Tatran Pod Potoky 151 vedle autobusového nádraží PROVOZNÍ DOBA: ČTVRTEK: MUŽI PÁTEK: ŽENY SOBOTA: SPOLEČNÁ h. Archeoložka připomněla, že v jižní části náměstí zaznamenali archeologové v roce 2010 množství archeologických nálezů, ale středověká keramika z 12. až 13. století se zde vyskytovala pouze druhotně. V roce 2011 se archeologické práce přesunuly blíže ke kostelu a k domům čísel 88 a 92. V těchto místech by totiž mohlo být původní sídlo zakladatele rodu Vítkovců. Kromě velkého množství keramiky zde byly nalezeny tři prsteny, šachová figurka a další cenné předměty. Doufali jsme, že najdeme originální objekty a skutečně se nám to podařilo. Byly bohužel těsně pod dlažbou, takže známe pouze jejich zahloubenou část, ale i tak se jedná o významný objev, protože předměty, které jsme zde našli, evidentně souvisí se začátky Vítkovců, dodala Michaela Selmi Wallisová. David Myslikovjan

13 SEDLČANY Příspěvková organizace nesoucí název Sportovní areály Sedlčany vstupuje do čtvrtého roku své existence. Organizace spravuje většinu sedlčanských sportovních zařízení, která jsou v majetku města. Zeptali jsme se ředitele Pavla Bednáře na aktuální situaci sportovních areálů, na uskutečněné a budoucí projekty a na uplynulou členskou schůzi fotbalového oddílu. Jaký byl vstup do čtvrtého roku existence organizace SAS? Ustálil se rozpočet? Rozpočet na činnost se konsolidoval a není s ním problém. Jedná se o prostředky na provoz, jako jsou platy zaměstnanců, energie, revize a drobné opravy, jako je například malování. Poté žádáme ještě o příspěvek na opravy a údržbu. Několikrát jsme zmiňovali, že by bylo dobré, aby se tento příspěvek zvýšil. Ze začátku byl nastaven na tři sta padesát tisíc korun, to dostával i Tatran, ještě když SAS neexistoval. Jelikož máme v hospodaření nemovitý majetek města v účetní hodnotě osmdesáti milionů, tak tři sta padesát tisíc korun je žalostně málo. Město to zdůvodňuje tím, že některé opravy, jako například teď rekonstrukce šaten na Tatranu, jde mimo náš rozpočet a platí to město přímo ze svého rozpočtu. To je sice dobře a podporuji to, ale my bychom uvítali částku například ve výši sedm set padesát tisíc korun, abychom byli schopni sportovní areály opravovat a udržovat. Je pravda, že kdybychom chtěli dát sportoviště úplně do pořádku, tak i laikovi musí být jasné, když se podívá na budovu Tatranu nebo Sokolovnu, ROZHOVOR případně na povrch stadionu Taverny, že to nezachrání ani několik stovek tisíc navíc. Jaké budou priority organizace pro letošní rok? Zásadní priority nemáme, spíše jde o určité snahy. Rádi bychom něco udělali s povrchem stadionu Taverny. Když se tam hrál fotbalový turnaj za deště, tak to následně musel správce na dva týdny zavřít, jak to bylo podmáčené a ušlapané. Poté město jako investor financuje druhou etapu rekonstrukce šaten na Tatranu. Sociální zařízení v této budově vypadala příšerně a také se tam propadaly vnitřní příčky. I zimní stadion by si zasloužil nové osvětlení. Je tam již deset let, svítí málo a pomalu odchází. Náklady na údržbu a na energii také nejsou malé. Tento projekt ovšem zatím bez dotačních peněz realizovat nepůjde. Minulý rok se po rekonstrukci otevřela opět sauna. Jak jste spokojený s jejím vytížením? Chodí spíše ženy, nebo muži? Budeme se snažit, aby provoz sauny byl výdělečný, nemůže prodělávat. Ovšem, aby sauna vydělala na investici, kterou do ní město vložilo, je nesmysl. V současnosti tam funguje vše, jak má. Ze začátku tolik lidí nechodilo, ale už se to zlepšilo. Slabší byly hlavně soboty, kdy je sauna společná. Nám stačí, když přijde mezi deseti až dvaceti zájemci denně. Mužů vždy chodilo více než žen. Na druhou stranu si troufám tvrdit, že i ženy chodí v hojném počtu. V minulém roce jste otevřeli hřiště na plážový volejbal, jaký byl o něj zájem? Bohužel se hřiště nestihlo postavit na začátek volejbalové sezóny. Nicméně já měl strach, že o to nebude zájem, a to se naštěstí nepotvrdilo. Mimo veřejnost tam pátky pravidelně chodili volejbalisté oddílu Tatran. Dopoledne hřiště navštěvovali studenti gymnázia. Trochu máme problém s tím, jak nastavit rozvrh návštěvníků a výběr peněz. Je to náhodné a většinou je to večer, správce Tatranu tam nemůže být pořád. Jelikož hodina provozu stojí pouze stokorun, tak to budeme řešit pravděpodobně nějakou kasičkou. Dostávám se k sokolovně. Dalo by se říct, že provoz této tělocvičny zachránila nefunkčnost haly na gymnáziu. Jak je sokolovna využívána? Musím říct, že i já tímhle argumentuji, ale není to úplně pravda. Ubylo by pouze pár hodin školy GaSOŠE. Drobní uživatelé a jednotlivci co navštěvují tělocvičnu večer, tak ti chodí z důvodu, že je to levné. Kapacita sokolovny je momentálně zcela naplněna. Vydělá si na sebe? Tatran má s námi uživatelskou smlouvu, takže stolní tenisté a rekreační sport nám nic neplatí. Jsou to zrovna ty spolky, které chodí do tělocvičny nejvíce. Nicméně od Základní školy v Konečné máme tělocviky zaplacené. Dlouhodobým uživatelem je taneční klub Slimka, která má vyčleněné dvě až tři hodiny denně. Díky nim se ekonomická situace zlepšila. Pokud bychom brali pouze tělocvičnu a sociální zařízení, tak by na sebe sokolovna vydělala. Ovšem v budově je i kancelář Tatranu a prázdný byt, který je sice v dezolátním stavu, ale i tak se v něm musí trochu topit. Proto na sebe budova nevydělá. Zúčastnil jste se členské schůze sedlčanského fotbalového oddílu, teď strana 13 Na opravy areálů bychom uvítali částku ve výši sedm set padesát tisíc korun, říká Pavel Bednář Budova sokolovny si na svůj provoz v současné době nevydělá. PNEUSERVIS Ladislav Kubišta (bývalý pneuservis p. Kareše) Tel.: Jateční ul., Sedlčany Otevírací doba: Po - Pá 8-17, So 8-12 Po telefonické dohodě kdykoliv Možnost úschovy kol s pneu Prodej nejlevnějších pneu všech značek Ředitel Sportovních areálů Sedlčany Pavel Bednář vás čeká schůze neregistrované hokejové ligy, co si z toho jako ředitel SASu odnášíte? Na fotbalové schůzi jsem spíše čestným hostem, takže pouze sedím a poslouchám. Řeší se tam často globální otázky, nikoli provozní věci. Tentokrát se této slavnostní schůze nezúčastnil pan starosta Jiří Burian, ale otázky jdou vždy spíše na něj. Ptají se ho, když už konečně postaví město umělou trávu. Provozní problémy se více řeší na schůzích fotbalového výboru, kde jsem občas přítomen. U neregistrované hokejové ligy je to naopak. Schůze je více praktická. Řeší se základní problémy soutěže, zda se mají upravit propozice, případně, co se týmům nelíbí. Kdyby se v budoucnu postavila umělá tráva, fungovala by také neregistrovaná fotbalová liga po vzoru zimního stadionu? Samozřejmě, že provoz umělé trávy by byl levnější než provoz zimního stadionu, ale někteří si O hřiště na plážový volejbal měli sportovci loni zájem. neuvědomují, že zadarmo to nebude. Neregistrovaná liga by musela vzejít od bývalých fotbalistů, nebo od těch, kteří by ji chtěli hrát. Ovšem v létě nemají lidé tolik času jako v zimě. Těch aktivit je více, takže moc tomu nevěřím. Na druhou stranu prostor by pro to byl, neboť by umělou trávu využívali zejména fotbalisté Tatranu a v létě, když by bylo dobré počasí, tak by tam bylo prázdno. Jiří Prášek

14 14 strana SPORT Hokejisté Štětkovic v druhé lize neprohrávají SEDLČANY Do naší uzávěrky nezasáhl minulý týden do pohárových bojů amatérských hokejistů vedoucí celek první ligy, tým Zvírotic, a nehráli ani jejich nejbližší pronásledovatelé, benešovští Genemusic. Zato v lize druhé vyjely na led jak vedoucí Štětkovice, tak i druhé Křepenice. Zatímco lídr druholigové tabulky naplno bodoval a ve druhé části soutěže ani jednou neprohrál, křepeničtí hráči opět ztratili oba body. Výsledky 1. liga: Kňovice Rožmitál 3:7, Daleké Dušníky Chlum 2:3, Chlum Kňovice 1:3. První Zvírotice mají s devětatřiceti body sedmibodový náskok před druhým týmem Genemusic. 2. liga: Křepenice Vršovice 2:3, SK Votice Štětkovice 2:4, Olbramovice Solopysky 1:1. V době naší uzávěrky měly Štětkovice na čele tabulky se čtyřiadvaceti body tříbodový náskok na Křepenice, které však měly jeden zápas k dobru. 3.liga: AHC Nový Knín Dublovice 4:0, Ševci Nový Knín Miličín 1:3, Štětkovice B Drásov 0:3. Tým AHC Nový Knín díky vítězství nad Dublovicemi nyní ztrácí tři body na vedoucí Domino. Lídr tabulky má třiatřicet bodů a novoknínští hokejisté jich mají na druhém místě třicet. 4. liga: Neveklov Draci 7:1, Hrádek Medvědi 10:6, Rybníkáři Kosova Hora 5:5. Na prvním místě se i přes porážku udrželi sedlčanští Medvědi, kteří měli na začátku tohoto týdne devatenáct bodů. O jediný bodík zpět byli Draci, měli však na svém kontě o jeden zápas méně. -dav- Tiskárna MACÍK hledá požadujeme PRODEJ SLEPIČEK E Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: týdnů. Cena: Kč/ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: Sedlčany - u parkoviště firmy KDS V neděli 15. března 2015 od hod. V pondělí 30. března 2015 od 9 00 hod. Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky Bližší informace: Po - Pá 9-16 hodin Tel.: , , STS Olbramovice spol. s r.o. Církvičská 290 Sedlčany Pracovníka na údržbu zeleně (15 20 hod. týdně) zručnost při práci se zahradní technikou, pečlivost Informace na tel.: (p. Macík, pí. Daňková) Veselka 16 přijme do pracovního poměru KONSTRUKTÉRA Znalost práce s programem SolidWorks. Nástup možný ihned. Bližší informace: Ing. Mácha tel.: , Žáci nastříleli jedenáct branek Tatran Sedlčany PZ Kladno 11:5 (3:1, 5:2, 3:2) SEDLČANY Poslední domácí utkání této sezóny mají za sebou hokejoví starší žáci Sedlčan. Poslední únorovou sobotu se utkali se soupeřem z Kladna. To, že Kladenští okupují nižší tabulkové pozice a my ty vyšší, nebylo především v úvodních dvou minutách všech třetin vůbec znát, protože v každé z nich jsme vždy inkasovali branku, sdělil Jiří Sůsa. Naštěstí se hokej nehraje na dvě minuty v každé třetině. V těch zbývajících jsme byli herně i gólově produktivnější, pokračuje Sůsa. Tatran soupeře přestřílel, když vyslal na branku Kladna osmačtyřicet střel, hosté prověřili domácího brankáře pětadvacetkrát. Výsledek zápasu byl gólově divoký. Sedlčanský Martin Barták si v zápasu připsal čtyři asistence. Foto: Vojtěch Konopištský Sedlčany v něm zvítězily 11:5. Nejvíce bodů si v utkání připsal Pavel Chocholoušek, který dal čtyři branky a dvě asistence. Kanadské bodování: Chocholoušek 4+2, Barták 0+4, Chwastek 0+4, Čiko 3+0, Spilka 1+1, Machač 0+2, Peterka 2+0, Pašková 0+2, Sůsa 1+2, Růzha 0+1 Sestava: Čejda Pašková, Spilka, Chwastek, Růzha, Machač, Čiko, Sůsa, Chocholoušek, Barták, Peterka -jp- CHEM-BAR s.r.o Dublovice 21 tel.: , Po - Pá: So: Nová služba pro zákazníky: Tónovací systém Rainbow nekonečná paleta barev Míchání a tónování: interiérových a exteriérových barev, fasádních barev, omítek a soklových omítek, epoxidových a polyuretanových barev na kov, dřevo, beton dle vzorníků RAL, NCS, Dulux, Mistral atd. Dále nabízíme: prodej barev, lazurovacích laků, podlahových laků, malířských potřeb a technických kapalin firem Alkyton, BAL, Balakryl, Dulux, Eternal, Herbol, Luxol, Primalex, Remmers, Sokrates, Xyladecor Pro majitele lesů nabízíme prodej repelentů proti okusu zvěří - Morsuvin, Aversol, Stopkus, Neoponit L, Cervacol Extra Dále insekticidy, fungicidy, herbicidy, atraktanta hmyzu, značkovací barvy a lesnická uzlová pletiva Prodej herbicidů ve velko i malobalení pro zemědělce, zahrádkáře a sadaře Prodej zahradních substrátů a kůry Poradenská činnost

15 HC Zlonice Tatran Sedlčany 2:7 (1:1, 0:4, 1:2) SEDLČANY/PŘÍBRAM Pokud sledujete nejvyšší fotbalovou ligu, možná jste minulý týden zahlédli v utkání mezi Spartou a Příbramí po trávníku pobíhat Jana Suchana. Jedná se o odchovance sedlčanské kopané, který momentálně obléká dres týmu 1. FK Příbram a hraje za mládežnickou reprezentaci. I když má za sebou v Synot lize už čtyři starty, přece jen se jednalo o premiéru. Devatenáctiletý fotbalista totiž poprvé nastoupil v základní sestavě a hned na Letné do utkání proti Spartě vysílané živě v televizi. Aby toho nebylo málo, na paškál si ho vzal i reportér České televize, který ho po zápase vyzpovídal. S otázkami jsme nezůstali pozadu ani my. Kdy ti trenér sdělil, že nastoupíš do zápasu? První náznaky přišly hned v pondělí, ale na sto procent jsem to věděl od čtvrtka. SLANÝ I když krajská soutěž mužů nepatří z pohledu sedlčanských hokejistů mezi ty nejvydařenější, tak i přesto se v posledních zápasech týmu daří a vyhrává. Tentokrát se v neděli 1. března představili na zimním stadionu ve Slaném, kde odehráli předposlední kolo soutěže proti domácím Zlonicím. V první třetině se podařilo oběma týmům skórovat jednou. Domácí neskórovali během hry, ale dali branku ze samostatného nájezdu. Ve druhé třetině přebraly iniciativu Sedlčany, když vstřelily čtyři góly. Zlonice vyšly střelecky naprázdno. Třetí třetina nabrala na emocích a nervozitě. Čtyři hráči Zlonic museli jít do kabin za nesportovní chování. I tak v poslední části zápasu byly k vidění tři přesné zásahy, které skončily za zády brankářů. Jednu branku vstřelili domácí, dva góly dali hosté. Soupeř Sedlčan byl silný, ale Tatran dokázal efektivněji využít své šance a porazil Zlonice 2:7. Tatran se po vítězství v tabulce výrazně posunul. Z posledního jedenáctého místa poskočil na osmou příčku. Sedlčanský tým čeká tuto sobotu Jaké ti dával trenér instrukce před utkáním? Měl jsi nějaký speciální úkol? Měl jsem podržet balón v ofenzivě, držet se v bloku, dobře se posouvat a snažit se nechat na mě udělat nějaké fauly. Byl jsem před utkáním nervózní? Nervózní jsem byl hodně, ale s postupem času to ze mě spadlo a jen jsem si to užíval. Letná sice nebyla vyprodaná, ale hrál jsi před osmi tisíci diváky SPORT Hokejisté v závěru sezóny válí poslední mistrovský zápas sezóny. Na domácím zimním stadionu se hráči utkají s mužstvem Cvočkaři Hořovice. Hokejové klání začne v 17 hodin. Branky Sedlčany: 2x Máša, V. Černý, Furch, Burian, Slánský, Tylich Sestava Sedlčan: Hlaváček Juhasz, Kozohorský, Šebek, Slánský, Furch, Burian, F. Černý, Máša, Tylich, V. Černý, Náprstek, Vančura -jp- Farma DRUHAZ, spol. s r. o. Vám nabízí ve své firemní prodejně na Červeném Hrádku kompletní sortiment krůtího a kuřecího masa a celý sortiment lahvového a sudového piva Sedlčanského pivovaru Krčín AKCE Kuřecí čtvrtky 43 Kč/kg Kuřecí křídla 29 Kč/kg Těšíme se na Vaši návštěvu! Přijmeme do provozu bourárny zručné zaměstnance. Nástup možný ihned. Info: p. Havel, tel.: Jan Suchan nastoupil v Synot lize poprvé v základu Nadějný fotbalista Jan Suchan Nikdy jsem nenastoupil před tolika lidmi a bylo to super. Sice jsme se nebyli skoro slyšet, ale byl to skvělý zážitek a motivace do budoucna. Který ze sparťanských hráčů tě nejvíce zaujal? Marek Matějovský. Podle mého názoru je to nejlepší hráč Sparty a fotbalista, se kterým výkony mužstva rostou a padají. V čem se dospělý a mládežnický fotbal nejvíce odlišuje? Při hře máte na vše méně času a je to silovější. Ale myslím si, že už si na to zvykám a je to lepší a lepší. Jak často trénujete? Zvládáš dohromady školu s fotbalem? Trénujeme sedmkrát v pracovním týdnu a o víkendu hrajeme zápas. Zatím se to se školou dá zvládat, protože mi ředitel vychází velice vstříc a za to jsem rád. -jp- Dvojka má za sebou první závody PLZEŇ/SEDLČANY V neděli 1. března vyjely závodnice ze sedlčanského klubu Aerobik Studio Dvojka do Plzně. Prvního závodu organizace Mistry s Mistry letošní sezóny se zúčastnilo dvacet devět děvčat, která zastupovala sedlčanský klub. Závodnice se představily celkem ve třinácti choreografiích. V kategorii 8-10 let Dvojku zastupovala Kateřina Kadlecová, která vybojovala čtvrté místo. Na pátém místě se umístila Marie Bezkočková. Další páté místo si odvezla Michaela Zelenková (12-15 let). Ve stejné kategorii deváté místo obsadila Karolína SK Benešov B Tatran Sedlčany 4:7 (1:5) BENEŠOV/SEDLČANY Sedlčanští fotbalisté pokračují v přípravě. První březnovou neděli měli na programu poslední utkání před zahájením druhé části mistrovské soutěže. Tentokrát představili své dovednosti v Benešově na umělém trávníku proti místnímu béčku. Hosté měli velmi dobrý začátek zápasu, neboť v osmé minutě vedl Tatran už 3:0. Za Sedlčany se trefil dvakrát Petr Haas a jednou Dominik Němec. V polovině prvního poločasu se otrkali i domácí a skórovali i oni. Byl to však Tatran, který před odchodem do kabin přidal další dva góly. Mezi střelce se v obou strana 15 Jíchová. Osmičlenný fitness tým (12-15 let) vybojoval bronzovou medaili. A další cenný kov získal pětičlenný tým za druhé místo. Sólistky ve věku let obsadily sedmé a dvacáté místo. Největším překvapením byly nejstarší sólistky našeho klubu. Ve věkové kategorii E (16 a více let) závodily čtyři svěřenkyně klubu. Všechny se dostaly do první desítky. Veronika Opočenská obhájila deváté místo, Veronika Sosnovcová páté místo, Tereza Miletičová druhé místo a Nikola Šulcová celou kategorii vyhrála, řekla Kristýna Faktorová. Marie Lesáková Fotbalisté v divoké přestřelce zvítězili případech opět zapsal Petr Haas, který v zápase rozvlnil síť celkem čtyřikrát. Po změně stran zvýšil Dominik Němec na 6:1. Poté začali střílet branky domácí, přidali tři a snížili na 4:6. Tatran však komplikace nepřipustil, když zásluhou Dušana Pudila přidal sedmý gól. V posledním přípravném zápase tak Tatran zvítězil nad Benešovem 4:7. Tuto neděli už půjde o body. V prvním jarním kole krajského přeboru se Sedlčany utkají doma s Hostouní. Výkop je v půl třetí. Jiří Prášek

16 16 strana PUBLICISTIKA GLOSA Poštovní déjá vu Pošta. Babička mě na ni brávala co by prázdninující vnouče s sebou, aby tak zamezila mému bezprizornímu pohybu po lázeňském městě. Pamatuji si na poštu dobře. Prostorná, při našich návštěvách plná lidí, opatřená přepážkami s okénky zasazenými v dřevěných rámech, ze kterých bylo v časech návalu čekajících otevřené jediné. Některé věci se nemění Nenávidím čekání! Po několikáté upomínce mobilního operátora na neuhrazenou částku za poskytnuté služby jsem nucený navštívit svou pobočku poštovního úřadu. Beru za kliku vstupních dveří a nezklamal jsem se! Je plno. Váhám, jestli mám přijít jindy a vyhnout se tak potupnému postávání v řadě, ale hrozba poskytovatele bezdrátových telefonických služeb a výhrůžka odpojení od okolního světa skutečně hnula mým svědomím a donutila mě přehodnotit moje zvyky. Chvíle naplněné vypisováním formalit poštovního dokladu ubíhají docela příjemně, než si uvědomuji, že složenka, kterou jsem právě vyplnil, je ta nepravá, a proto musím akci pro velký úspěch opakovat. Jak tak pohledem monitoruji stav přede mnou, ocitám se v časech doby minulé, v krátkém tričku, šortkách s babičkou po boku. Pátrám v paměti a snažím se přijít na to, co ze současnosti ve mně ony staré časy navozuje. Vzápětí mi svítá! Lidé čekající na obsloužení, doba určená pro veřejnost se nezadržitelně chýlící ke konci, no ze všech existujících přepážek funguje jediná! Úřednice se snaží, je milá, ale je jí málo! Druhá, pobíhající vzadu se v něčem přehrabuje, snad cosi počítá a poté, dokonce, usedá za svou přepážku a rozhoduje se razítkovat, bum, bum, bum! Zní mi v uších známý tón vyvolávající retro film dětství! Přes všechny peripetie, možná i krizové momenty, jsem odcházel z úřadovny České pošty obsloužený. Co na tom, že lehčí o nějakých sedm stovek korun českých, ale bohatší o připomínku časů, které se vrací jenom za zvláštních okolností a výhradně na magických místech. Ján Sliacky KOMENTÁŘ Záchytky jako noclehárny zdarma? Jsou to zvláštní místa, na kterých se asi nikdo neprobouzí rád. Pohodlí nic moc, ale cena, ta je, nebo alespoň by měla být, velice luxusní. Opak je však pravdou. Jak psal Sedlčanský kraj v č. 4/2015, asi jen třicet procent ubytovaných za nocleh zaplatí, respektive dlouhodobě se daří vymoct necelou třetinu z výše kalkulované úhrady. To v praxi neznamená nic jiného, než že pouzí tři z deseti obsloužených za útratu zaplatí! To je v této době, která je charakteristická mezi jiným i tím, že vám v ní nikdo nedá nic zadarmo, velice lichotivá nabídka. Legislativa chrání lumpy a obcházeče zákonů a vytváří široký prostor k jejímu zneužívání. V tomto případě by mohlo být řešení jednoduché. Jakási záchytná cela by byla součástí služebny městské policie, která by k uložení společensky unaveného, nespolečensky se chovajícího, dostala, samozřejmě, patřičné zákonné kompetence. Platilo by se při odchodu, v případě nesrovnalostí by kompetentní úředník městského úřadu podnikl patřičné kroky. Veselý pán, či příliš hlučná dáma, by měli možnost (povinnost) svůj dluh uhradit například ve formě veřejně prospěšných prací. V každém případě, i kdy by se dlužnou částku nepodařilo (jako teď) vymoci, smrskla by se o část dnes vynakládanou na převážení zákazníka policejním taxíkem do nejbližší záchytné stanice, které jsou v kraji čtyři, a jejich dostupnost je tím velice komplikovaná. Už slyším hlasy těch, kteří nehledají možnosti, ale důvody, no když se chce, jak konstatuje známé rčení, všechno jde. Samozřejmě, že by se tímto krokem nevymetly všechny pavučiny zlořádů a nelogičností obklopujících a spoutávajících naši realitu, ale někde se začít musí, nebo může, proč ne tady? Ján Sliacky FEJETON Báječná dovolená u českého moře Už plánujete dovolenou? Nejvyšší čas. Manžel vychladl, a tak se s vámi mohu podělit o poznatky z té své loňské báječné dovolené. Protože je jasné, že takovou už mi polovička nedopřeje. Jelikož jsem ve své minulé práci dovolenou nemívala, a když už, vyvezl mě manžel do hotelu all inklusive, kde jsem první tři dny prospala, další tři dny přečetla všechny knížky, dva dny jezdila po výletech a zbytek dovolené se v tom luxusním teráriu, za jehož plotem byla poušť a nic než poušť, nudila, rozhodla jsem se naši loňskou dovolenou okořenit dávkou dobrodružství. Chtěla jsem zůstat v republice, a abych muži zavřela pusu, zvolila jsem dovolenou u českého moře na Lipně. A aby měla grády, pojedeme na motorce. Nesouhlasil, vykrucoval se, bránil se. Vytáhla jsem svoji zbraň: Nazvala jsem ho peciválem, což jeho ego neuneslo a nakonec na to Lipno na motorce kývnul. S odstupem času uznávám byla to velká chyba. První problém nastal při balení. Jak známo, na motorku lodní kufry nenaložíte. Pojala mě úzkost spočívající v možném nedostatku spodního prádla, kosmetiky, kabelek a bot. Trpět nedostatkem v tomto směru jsem na dovolené nehodlala, proto jsem raději oželela pláštěnku, softshellovou bundu a něco pod hlavu. Už vím, že to byla chyba, zvláště když jedete do kempu a ještě k tomu pod stan. Tam se hodí víc ta pláštěnka než balerínky a sandálky na klínku Poté, co jsme vybrali místo, kde rozbalit náš stan, nastal další problém s jeho rozložením. O svém stanu, který později dostal od kolem stanujících dovolenkářů název Ploutev jsem zapomněla manželovi říci, že jsem si ho kupovala ještě na gymplu, naposledy ho skládala před deseti lety a jde o stan pro jednu osobu. Když ho na motorku upevňoval, výhrady neměl. Šlo o věc, která nezabírala příliš místa. Stejné to bohužel bylo i po jeho rozložení. První noc jsme museli strávit na boku, přičemž muži koukala ze stanu dolní polovina těla, mně pouze nohy dolů od kolen. Náš dočasný příbytek vzbudil rozruch po celém kempu. Jako na exoty se na nás chodily dívat celé rodiny. Druhý den naší dovolené byl vcelku idylický, kdyby se nezatáhlo nebe a nespustil se déšť, označený meteorology za přívalový, my nebyli v tu dobu zrovna na okružní jízdě parníkem a stan nestál pod kopcem. Po příchodu do kempu jsme nejprve vylovili náš stan, který se povaloval u břehu nádrže, a začali obvolávat místní ubytovatele. Všude bylo beznadějně plno. Zato v našem kempu jako vymeteno, obsazeny pouze chatičky. Déšť padal tak hustě, že odjet na motorce se nedalo. Seděli jsme na recepci kempu, v hlavě myšlenky na rozvod Čekali jsme do doby, kdy se hodinu před půlnocí uvolnila chatička s podsadou, kterou recepce blokovala pro dvojici, jíž od pobytu zřejmě odradilo počasí. Vzali jsme jí zavděk, stejně jako půjčenými spacáky a dekou. Manžel se mnou po zbytek dovolené (domů jsme jeli naštěstí hned druhý den) nemluvil. Považuji to za úspěch, jsou páry, které se hádají po celou dovolenou. My se pohádali jen jednou. Jana Spálenková Týdeník vychází ve středu, uzávěrka v pondělí v 11 hodin Šéfredaktorka: Jana Spálenková, tel.: Redaktoři: David Myslikovjan (společnost, kultura, sport), tel.: Jiří Prášek (sport, kultura), tel.: Inzerce: tel.: Adresa redakce: Havlíčkova 514, Sedlčany Návštěvní hodiny v redakci: pondělí až pátek 8-12 hodin Korektura: Jana Stejskalová. Sazba: redakce. Tisk: Van druck Sedlčany. Vydavatel: Zdeněk Kolář. Registrační číslo: MK ČR E Internet:

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Zápis č. 3/2015 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 3/2015 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 3/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 17. 03. 2015 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Ing. Otakar Jeřicha, Zdeněk Kopka,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis č. 01/2014 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 01/2014 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 01/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 28.01. 2014 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Ing. Otakar Jeřicha, Mgr. Jiří Janda,

Více

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro

Zápis. Zapisovatel: Lenka Spurná 8 x pro Ověřovatelé: Vratislav Obšel 7 x pro 1 x se zdržel Bc. Stanislav Vaďura 8 x pro Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 2. února 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomno členů zastupitelstva:

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 16.01. 2013 v 19 hodin Termín: středa 16. 01. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice Návrh programu: 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 11/2013 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 11/2013 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 18.12. 2013 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni: Ing. Otakar Jeřicha, Mgr. Jiří Janda,

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne od 17,00 hodin v obřadní síni

Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne od 17,00 hodin v obřadní síni Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Český Dub konaného dne 17.2.2015 od 17,00 hodin v obřadní síni Zahájení zasedání Jednání zahájil a řídil Jiří Miler, starosta. Přivítal přítomné členy zastupitelstva,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj usnesení č. 11 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO) Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8 oml.: 1 pan Bc. Lukáš Vocásek (celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 19.9.2008 v 18:00 Program: 1) Úvod 2) Plnění úkolů z minulých zasedání 3) Změny rozpočtu roku 2008 č. 2 4) Dotace z POV 5) Smlouva o výpůjčce

Více

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Lhota obce Lhota Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis 5/15 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lhota, konaného dne 9.4 2015, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Lhota (dále též

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 20.04.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 1/2015. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách

Zápis č. 1/2015. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách Zápis č. 1/2015 ze zasedání ZO Malotice ze dne 18.2. 2015 od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách. Přítomni: Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Drahota Jan, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová Tereza, Král Jiří,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012 Přítomní: dle prezenční listiny Omluveni: 0 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012 Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 35 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 35 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou, č. 35 ze dne 19.8.2009 Místo konání: Úřad městyse Rokytnice nad Rokytnou, kancelář starosty Zahájení zasedání dne 19.8.2009 v 19:00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou. Obec Kačlehy Zastupitelstvo obce Kačlehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy, konaného dne 10.11. 2010, od 17:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 3. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 22. 3. 2016 v 18:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 16.prosince 2014 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013 Obec Libotov 2013 Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 zsxa6xn Zápis číslo 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 27. února 2013

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 24.02.2016 Termín: středa 24.02.2016 od 20 hodin, hasičárna Bor Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010

Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Závěrečný účet Obce Hodslavice za rok 2010 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Hodslavice závěrečného účtu obce za rok. 2010 1) Plnění příjmů

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 23. února 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více