EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE"

Transkript

1 Subjekty Modul Hromadné operace strana 1 EVI 8 MODUL HROMADNÉ OPERACE Téma: Popis modulu Hromadné operace v programu EVI 8 Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Vojtek (oddělení technické podpory) OBSAH SUBJEKTY... 2 Generování dávek odpadu dle partnerské evidence... 2 Centrální kontrola - hromadně za označené subjekty... 3 Hromadné operace... 4 Vytvoření dávek z rozdílů mezi příjmem do evidence a výdejem z evidence... 4 Převod zůstatku do nového roku... 5 Generování partnerské evidence odpadů... 5 Změna kódu nakládání s odpady... 6 Sloučit označené subjekty s vybraným subjektem... 6 Oprava kódu nakládání u partnerů typu Zahraniční subjekt... 6 Kopie parametrů subjektu všem provozovnám aktuálně vybraného IČ... 6 Kopie parametrů subjektu všem označeným subjektům... 6 Slučovaní s výběrem - povolení přehledu... 7 ODPADY... 8 Hromadné operace... 8 Hromadné generování partnerské evidence... 8 Hromadné generování párových dávek... 9 Přesunout označené odpady Ctrl+X... 9 Zkopírovat označené odpady do schránky Ctrl+C... 9 Vložit odpady ze schránky Ctrl+V... 9 Smazat označené odpady... 9 U označených odpadů hromadně změnit EKOKOM - konečné zpracování, sklo... Shift+Ctrl+E Autovraky - vznik, konečný zpracovatel Vybrané položky (datum, partner, zakázka...) Shift+Ctrl+P Hromadné zadání odpadu více partnerům Karta odpadů - Hromadná ABC korekce PŘEPRAVA Zkopírovat označené listy do schránky Ctrl+C Přesunout označené listy do schránky Ctrl+X Vložit přepravní listy ze schránky Ctrl+V Smazat označené přepravní listy Změnit údaje u označených přepravních listů AUTOVRAKY Hromadné generování autovraků do evidence odpadu Export... 15

2 Subjekty Modul Hromadné operace strana 2 SUBJEKTY Číselník subjektů Jde o přehled firem, provozů a osob, které máme zadané v evidenci odpadu. Jednotlivé údaje se využívají výběrem z tohoto číselníku všude tam, kde se např. vyskytuje skutečnost převzetí/předání oprávněné osobě v průběžné evidenci odpadu. Přehled výskytu subjektu v DB menu Subjekt -> Výskyt subjektu v databázi (F6), slouží ke zjištění vazeb aktuálně označeného subjektu (vyhledávaného) vůči jiným subjektům v databázi. Generování dávek odpadu dle partnerské evidence lze u firem evidujících odpady spustit ikonkou s bleskem v okně Přehled výskytu subjektu v DB. Tato funkce umožňuje automaticky a kompletně doplnit evidenci odpadů dle evidencí partnerů v databázi. Aby nedošlo k duplicitě dávek odpadu při automatickém generování lze před začátkem generování nechat smazat průběžnou evidenci u zvoleného subjektu, kterému se mají dávky od partnerů doplnit. Toto nastavíme zaškrtávátkem Smazat evidenci subjektu v nastaveném období. Smazat lze buď všechny automaticky generované dávky (jedná se o jakákoliv data, která SW EVI 8 samo generuje - např.: automaticky generované dávky nastavitelné v parametrech programu) nebo pouze dávky s kódem nakládání A00, AN3, B00. Pokud ovšem zadáváte partnerskou evidenci také ručně, pak nenastavujte smazání všech dávek.

3 Subjekty Modul Hromadné operace strana 3 Centrální kontrola - hromadně za označené subjekty menu Kontroly -> Centrální kontrola MŽP Jedná se o kontrolu, která prověří, zda podávaná hlášení splňují všechna nutná kritéria korektnosti standardu MŽP. Jde o kontrolu vycházející z datového standardu o odpadech definované Ministerstvem Životního prostředí České republiky. Je požadována před odesláním hlášení do systému ISPOP. Pro korektně vyplněné hlášení je nutné, aby kontrola neodhalila žádné nesrovnalosti. Jako jsou např. nevyrovnané +/- bilance, chybná ABC bilance, nevyplnění ohlašující osoby a další formální náležitosti. Kontrolovány nejsou věci vyplývající z logiky práce Vaší firmy, jako např. správný kód nakládání, katalogové číslo odpadu a další.

4 Subjekty Modul Hromadné operace strana 4 Hromadné operace menu Možnosti -> Hromadné operace Vytvoření dávek z rozdílů mezi příjmem do evidence a výdejem z evidence Jde o nevratnou operaci, která by se měla provádět na začátku roku po uzavření předchozího evidenčního období. Lze volit rozsah kontroly od provozu, IČ po celou databázi. Zároveň lze volit, jakým způsobem bude korekce provedena. Pro kladné rozdíly se generují dávky xn5 (naskladnění do dalšího roku) a pro záporné dávky x00 (vytvoření, převzetí, zůstatek z minulého roku). Před touto operací je dobré zálohovat databázi.

5 Subjekty Modul Hromadné operace strana 5 Převod zůstatku do nového roku Umožňuje ve zvoleném roce hromadně převádět zůstatky na skladu (kód xn5) do nového roku (kód C00). Lze vytvořit jednotlivé přehledy pro odpady, zpětný odběr výrobků a elektrozařízení na úrovni provozoven, IČ či v celé databázi. Generování partnerské evidence odpadů Jde o nevratnou operaci, proto před jejím spuštěním doporučujeme zálohovat databázi. Generovat lze jak převzetí, tak předání odpadů z aktuálně nastavené evidence odpadů.

6 Subjekty Modul Hromadné operace strana 6 Změna kódu nakládání s odpady Jedná se o hromadnou opravu chybně zadaných kódů v rámci provozovny, IČ, označených dávek nebo celé databáze v nastaveném období. Sloučit označené subjekty s vybraným subjektem Jde o nevratnou operaci, proto před jejím spuštěním doporučujeme zálohovat databázi. Označené subjekty (klávesou F11) jsou sloučeny s vybraným subjektem (označený kurzorem). Výsledkem je jediný subjekt s názvem subjektu vybraného. Oprava kódu nakládání u partnerů typu Zahraniční subjekt Jedná se o automatickou opravu kódu nakládání u partnerů typu Zahraniční subjekt. Tuto volbu použijete při nesouladu kódů nakládání u typu subjektu Zahraniční subjekt (možno použít pouze kódy nakládání xn6, xn16, xn7 a xn17). Kopie parametrů subjektu všem provozovnám aktuálně vybraného IČ Zkopíruje parametry vybraného subjektu sídlu nebo provozovnám v rámci vybraného IČ. Tato funkce je vhodná pro firmy s více provozovnami, kterým tak stačí pouze jednou vyplnit položky nutné k podání hlášení, a ty jsou touto hromadnou operací nakopírovány všem jejím provozovnám. Kopie parametrů subjektu všem označeným subjektům Kopíruje parametry vybraného subjektu subjektům označeným.

7 Subjekty Modul Hromadné operace strana 7 Tato funkce je vhodná pro firmy, které zpracovávají hlášení pro více subjektů a kterým tak stačí pouze jednou vyplnit položky nutné k podání hlášení, a ty jsou touto hromadnou operací nakopírovány všem označeným provozovnám. Případně v rámci jedné firmy rozkopírují parametry pro všechny vybrané provozovny daného uživatele. Slučovaní s výběrem - povolení přehledu menu Možnosti -> Ostatní operace - > Sloučení subjektů F8 Umožňuje sloučení dvou subjektů na úrovni jednotlivých evidencí. V záložce Parametry volíme slučované subjekty pomocí tlačítka Číselníku. V záložce Přehled určujeme jednotlivé evidence. Červeným písmem se zobrazují neaktivní evidence (nelze je slučovat), modře jsou evidence aktivní (lze je slučovat).

8 Odpady Modul Hromadné operace strana 8 ODPADY Hromadné operace menu Možnosti -> Hromadné operace ->... Hromadné generování partnerské evidence Jde o nevratnou operaci, proto před jejím spuštěním doporučujeme zálohovat databázi. Pomocí funkce Generování partnerské evidence odpadů lze podle aktuální evidence vygenerovat evidenci i partnerovi, partnerům nebo všem v dané databázi. Generovat lze jak převzetí, tak předání odpadů z aktuálně nastavené evidence odpadů. Komu se bude průběžná evidence generovat zvolíme v poli Rozsah partnerů. Pokud chceme generovat evidenci pouze jednomu subjektu omezíme volbou pouze subjektu, který vybereme tlačítkem z číselníku subjektů. Pokud je třeba generovat průběžnou evidenci více subjektům, ale nikoli všem v databázi, zvolíme zaškrtávátko podle podmínek. Rozsah subjektů definujeme podmínkami IČ a pomocnou promennou Evid. anebo pouze označené subjekty, v případě, že už jsou v číselníku subjektů předem vybrány (F11). Volbu podmínky je třeba potvrdit zaškrtávátkem aktivovat podmínku. Aby nedošlo k duplicitě dávek odpadu při automatickém generování lze před začátkem generování nechat smazat průběžnou evidenci u partnerů, kterým se mají dávky generovat. Toto nastavíme zaškrtávátkem Smazat partnerskou evidenci v nastaveném období. Smazat lze buď všechny automaticky generované dávky (volí se v parametrech programu) nebo pouze dávky s kódem nakládání A00, AN3, B00. Pokud ovšem zadáváte partnerskou evidenci také ručně, pak nenastavujte smazání všech dávek.

9 Odpady Modul Hromadné operace strana 9 Hromadné generování párových dávek Jedná se o nevratnou operaci, proto před jejím spuštěním doporučujeme zálohovat databázi. Ve zvoleném období umožňuje dle zvolené kombinace kódu nakládání a kódu odpadu hromadné doplnění párové dávky se zvolenými parametry. Párová dávka úzce souvisí s vyrovnanou množstevní bilancí. K dávce vzniku nebo převzetí odpadu musí existovat i dávka předání nebo likvidace a obráceně. Pokud tedy mám několik dávek předání odpadu oprávněné osobě (např. AN3), pak mohu touto volbou vygenerovat odpovídající párové dávky vzniku odpadu (A00). Přesunout označené odpady Ctrl+X Přesun označených odpadů mezi evidencemi dvou různých subjektů. Zkopírovat označené odpady do schránky Ctrl+C Označené odpady zkopíruje do schránky programu EVI8 pro možnost následného vložení jinému subjektu. Vložit odpady ze schránky Ctrl+V Vloží odpady ze schránky programu EVI8 po předchozím zkopírování odpadů z jiného subjektu do schránky. Těchto voleb se využívá např. při zadání průběžné evidence do jiné provozovny, než mělo být. Smazat označené odpady Nenávratně smaže označené odpady.

10 Odpady Modul Hromadné operace strana 10 U označených odpadů hromadně změnit Mění příznaky u označených odpadů. EKOKOM - konečné zpracování, sklo... Shift+Ctrl+E Určeno pro EKO-KOM. U označených odpadů nastaví zvolené příznaky. Tato možnost je přístupná pouze při kombinaci modulů Evidence odpadů, EKO-KOM a Hromadné operace. Autovraky - vznik, konečný zpracovatel Tato možnost je přístupná pouze při kombinaci modulů Evidence odpadů, Autovraky a Hromadné operace. Zde se dá hromadně za označené odpady (autovraky) nastavit jejich zpracování.

11 Odpady Modul Hromadné operace strana 11 Vybrané položky (datum, partner, zakázka...) Shift+Ctrl+P Hromadná editace vybraných položek odpadu. Hromadné zadání odpadu více partnerům U kódů partnerského nakládání (např. předání nebo převzetí) je možné v dané evidenci zadat dávku odpadu jedním zadáním od nebo k více subjektům. Zadávat lze datum, množství a kód odpadu. Následně stačí ve spodní části označit potřebné subjekty, které se do nových dávek doplní jako partneři. Tato funkce je vhodná pro firmy, které periodicky získávají/předávají stejný odpad stejného množství. Mohou si toto zadat hromadně k vícero partnerům, od kterých odpad získali/předali.

12 Odpady Modul Hromadné operace strana 12 Karta odpadů - Hromadná ABC korekce menu Evidence odpadů -> Karta odpadů -> Možnosti -> Hromadná ABC korekce ABC bilance znamená, že množství odpadů v jednotlivých kategoriích (A, B nebo C) musí být v rovnováze. Př.: Odpad, který je převeden z minulého roku do letošní evidence, je zadán kódem nakládání C00, musí být předán oprávněné osobě párovým kódem nakládání CN3. Není možné použít kód AN3, který také znamená předání oprávněné osobě. Použít ho lze pouze pro odpad vzniklý v daném kalendářním roce, za který hlášení podáváme tj. A00. Hromadné operace nám v kartě odpadů umožní vyrovnat ABC bilanci nad evidencí podle předem zvolených priorit. K tomu aby se dotaz na volbu těchto priorit objevil, musí mít daná databáze nevyrovnanou kombinovanou ABC bilanci. Šipkami po pravé straně určujeme pořadí jednotlivých priorit. Ve spodní části okna zvolíme pořadí uplatnění množství při korekci.

13 Přeprava Modul Hromadné operace strana 13 PŘEPRAVA menu Přepravní list -> Hromadné operace ->... Hromadné operace nám v tomto modulu umožní označené přepravní listy kopírovat, přenášet a vkládat do schránky. Jednoduše tedy lze dané listy přenášet mezi evidenty. Zkopírovat označené listy do schránky Ctrl+C Označené přepravní listy zkopíruje do schránky programu EVI8. Přesunout označené listy do schránky Ctrl+X Přesun označených přepravních listů do schránky programu EVI8. Vložit přepravní listy ze schránky Ctrl+V Vloží přepravní listy ze schránky programu EVI8. Smazat označené přepravní listy Nenávratně smaže označené přepravní listy. Změnit údaje u označených přepravních listů Hromadná editace vybraných položek na označených přepravních listech. Měnit lze položky: datum evidence, listy, odesílatel, příjemce, místo nakládky, místo vykládky, dopravce 1, dopravce 2 a množství odpadu. U položek odesílatel, příjemce, místo nakládky, místo vykládky, dopravce 1 a 2 lze zadávat IČ nebo Název společnosti, ZÚJ a Provoz se poté doplní automaticky dle číselníku subjektů. Do pole Název lze zadat prvních pár písmen a po kliknutí na ikonu číselníku subjektů je seznam nalistován na prvním subjektu se zadaným počátkem. IČ je třeba zadat celé.

14 Autovraky Modul Hromadné operace strana 14 AUTOVRAKY Hromadné generování autovraků do evidence odpadu menu Autovrak -> Hromadné generování autovraků do evidence odpadu Hromadně generuje dávky odpadu z modulu autovraků do evidence odpadů za určité období. Rozsah období zvolíme v nejvrchnější části okna v rámečku Za období. Dále můžeme volit automatické generování dávek převzetí autovraku BN30 nebo A00. Můžeme generovat párové dávky zneškodnění (XN9) či předání autovraku (XN3), včetně volby partnera. V poslední části okna si zvolíme, zda doplníme do evidence dosud nezpracované autovraky nebo přepíšeme stávající dávky zneškodnění (XN9) nebo přepíšeme stávající dávky předání (XN3).

15 Export Modul Hromadné operace strana 15 EXPORT svislé menu vpravo -> Import&Export -> Export dat Tato funkce je vhodná nejen pro firmy, jejichž provozovny (stejné IČ) se vyskytují v různých ORP, a zároveň mají zákonnou povinnost odesílat roční hlášení, ale také firmy živící se vedením evidence odpadů jiných firem (používají EVI Komplet). Používá se pro vytvoření samostatných hlášení pro označené firmy do jednotlivých souborů. Firmy je nutné označit předem v seznamu subjektů nebo pomocí výběru v okně Exportu dat. Hromadně lze za označené subjekty vytvořit samostatná hlášení (v samostatných souborech) následujícím způsobem: zvolit možnost Vytvořit nové hlášení v přenosovém datovém standardu do systému ISPOP ; dále zvolit Roční hlášení (příloha 20, 4, 8) ; v následujícím okně v nabídce Omezení subjektu vybrat položku Za označené subjekty - samostatné soubory pro firmy ; pokud jsou sídla všech vybraných firem zadaná správně podle R.E.S., objeví se okno volby cílového adresáře, kam se exportované soubory uloží. Cílový adresář je třeba zvolit i s celou cestou, např. C:\Documents and Settings\Hlaseni. Defaultně jsou soubory pojmenovány: F_ODPHLAS_S.XML. Toto jméno lze měnit, jen koncovka.xml zůstává. Za zvolené jméno (F_ODPHLAS_S) se automaticky přidává IČ subjektu, číslo provozovny (např. 0 jako sídlo) a pořadové číslo exportu. Hlášení firmy je při exportu možné podepsat elektronickým podpisem. Soubory je možné odeslat pomocí ikonek v okně Přehled exportovaných hlášení anebo přes menu Hlášení.

16 Export Modul Hromadné operace strana 16 Standardně je hlášení odesláno přes Webové služby ISPOP. Pro podání z EVI 8 můžeme použít tři způsoby. (1) podepsat hlášení platným certifikátem (Postsignum, I. CA, eidentity) a odeslat přes ISPOP nebo (2) odeslat hlášení přes datovou schránku (ISDS), v tomto případě není nutné hlášení podepisovat certifikátem. (3) Je možné i zasílání hlášení přes ISPOP bez certifikátu, ale je následně nutné odeslat na ISPOP vytištěný a potvrzený formulář Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP., který je přílohou doručené notifikační zprávy. Ta přijde elektronickou poštou po odeslání hlášení. V případě hromadného exportu je nutné kontrolu MŽP spustit pro každé hlášení samostatně. Hromadným exportem nelze exportovat "Doplněná hlášení" (opravná). Export doplněných hlášení lze provádět pouze za aktuálně nastavený subjekt.

ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č.

ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD. Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. ISPOP 2013 MANUÁL PRO PRÁCI S FORMULÁŘEM F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady 21 a 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - příloha č. 20 ohlašovací rok 2012 verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...4 1 Úvod...5

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

WinShop Basic. Obsah

WinShop Basic. Obsah Obsah 1. Úvod... 3 1.1. První spuštění...3 1.2. Konfigurace PC pro provoz programu WinShop...4 1.3. Než začneme...4 1.4. Vyhledávání v systému WinShop...5 2. Číselníky... 6 2.1. Vlastník...6 2.2. Číselník

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál nové verze systému 3.4.1.

HOTEL TIME, a.s. Manuál nové verze systému 3.4.1. HOTEL TIME, a.s. Manuál nové verze systému 3.4.1. OBSAH 1. Ceny... 3 1.1. Nastavení cen... 4 1.1.1. Nastavení ceníku... 5 1.1.1.1. Náhled na ceník... 7 1.1.2. Nastavení RateCode... 8 1.1.2.1. Nastavení

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

KEO4 Majetek. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Majetek. 2015 ALIS spol. s r.o. KEO4 Majetek 27.5.2015 2 KEO4 Majetek Obsah 0 1 Úvod 4 2 Prvotní nastavení 6 2.1 Číselníky... distribuční 7 Druh algoritm u... 7 Druh ceny... 7 Druh pohybu... 7 Druh účtování... 7 Klasifikace... 7 Možné

Více

Aktivace systému WinShop standard.

Aktivace systému WinShop standard. Aktivace systému WinShop standard. Po přihlášení do systému se objeví pole, které Vás vyzve k zadání Aktivačního klíče. Aktivační klíč Vám bude vydán po uhrazení faktury za instalaci systému. Pro vydání

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

53 Přehled fakturace. Popis modulu. Atributy faktur, podnětů a pokladních dokladů

53 Přehled fakturace. Popis modulu. Atributy faktur, podnětů a pokladních dokladů 53 Přehled fakturace Uživatelský modul Přehled fakturace realizuje zpracování faktur a pokladny neziskové organizace, umožňuje sledování čerpání prostředků dle jednotlivých projektů a zdrojů. Dále je možné

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Program pro vedení skladového hospodářství

Program pro vedení skladového hospodářství STRANA: 1 ALVA Computer s.r.o. Program pro vedení skladového hospodářství Verze 2011 Dokumentace STRANA: 2 ALVA Computer s.r.o. Obsah: 1. Úvodní popis programu...4 1.1. Spuštění programu...6 1.2. Horké

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování

HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování HOTEL TIME, a.s. Manuál - rezervace a vyúčtování OBSAH 1. Rezervace... 3 1.1. Založení rezervace... 3 1.1.1. Rezervační formulář... 4 1.1.1.1. Výběr ceny výběr RateCode... 5 1.1.1.2. Vložení dat do rezervačního

Více

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka

EMCS DM Klient. Uživatelská příručka EMCS DM Klient Uživatelská příručka EMCS DM Klient: Uživatelská příručka 1. Historie verzí... 1 2. Úvod... 2 2.1. EMCS DM deklarantský modul... 2 2.2. Funkčnost... 2 2.3. Technický popis... 2 3. Funkce

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 17 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Říjen 2007

Více