PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU"

Transkript

1 PŘEPRAVA PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ VĚCÍ SILNIČNÍ SILNIČNÍ DOPRAVOU DOPRAVOU Pro školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Dle 1.3 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

2 POŽADAVKY POŽADAVKYNA NAŠKOLENÍ ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ VŠECH OSOB KROMĚ ŘIDIČŮ podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Specifické školení Personál musí absolvovat podrobné školení, odpovídající přesně jeho pracovním úkolům a odpovědnostem, o ustanoveních předpisů týkajících se dopravy nebezpečných věcí. Školení musí být provedeno tak, aby se personál seznámil s bezpečnou manipulací a návaznými nouzovými postupy.

3 POŽADAVKY POŽADAVKYNA NAŠKOLENÍ ŠKOLENÍ ŠKOLENÍ VŠECH OSOB KROMĚ ŘIDIČŮ podílejících se na přepravě nebezpečných věcí Všeobecné bezpečnostní školení Personál musí být dobře seznámen se všeobecnými ustanoveními předpisů o přepravě nebezpečných věcí. Bezpečnostní školení Personál musí být proškolen o rizikách a nebezpečích, které představují nebezpečné věci, přiměřeně stupni rizika zranění nebo ozáření, při nehodě při přepravě těchto věcí, včetně jejich nakládky a vykládky.

4 KLASIFIKACE KLASIFIKACENEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHVĚCÍ VĚCÍ vlastno sti neb e zp e č n é věci vlastnos t látka předmět v závislo i uvnitř třídy sti na st upni neb ezpečí UN ČÍSLO UN ČÍSLO Oficiální pojmenování UN ČÍSLO Oficiální pojmenování Pojmenování a popis UN 2902 PESTICID KAPALNÝ,TOXICKÝ,J. N. 6.1, T6,II TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA klasifikační kód klasifikační kód klasifikační kód obalová skupina obalová skupina obalová skupina UN ČÍSLA (identifikační čísla látek) Každé položce (látce nebo skupině látek) ve všech třídách je přiřazeno identifikační číslo látky UN ČÍSLO OBALOVÉ SKUPINY Zařazení látek do obalové skupiny je závislé na jejich stupni (míře, intenzitě) nebezpečnosti Obalové skupiny mají následující význam: Obalová skupina I Obalová skupina II Obalová skupina III Velmi nebezpečné látky Středně nebezpečné látky Málo nebezpečné látky

5 TŘÍDY TŘÍDYNEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ třída = skupina látek a předmětů určitých vlastností (hlavní nebezpečí) Třída 1 Výbušné látky a předměty Třída 5.1 Látky podporující hoření ** * Třída 5.2 Organické peroxidy Třída 2 Plyny 2 Třída 6.1 Jedovaté látky Třída 3 Hořlavé kapaliny Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky Třída 4.2 Samozápalné látky Třída 6.2 Infekční látky 6 4 Třída 7 Radioaktivní látky Třída 8 Žíravé látky 8 4 Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Třída 9 Různé nebezpečné látky a předměty

6 Bezpečnostní značky Neklopit Dvojitým klepnutím přidáte grafiku

7 ŽÍRAVÉ ŽÍRAVÉLÁTKY LÁTKYADR ADRaaCLP CLP TŘÍDA 8 Žíravé látky

8 VÝSTRAŽNÉ VÝSTRAŽNÉSYMBOLY SYMBOLYNEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ podle podlevyhlášky vyhláškyministerstva Ministerstvaprůmyslu průmysluaaobchodu obchoduč.č.231/ /2003Sb., Sb.,oo způsobu způsobuprovedení provedeníaaoznačení označeníobalů obalůnebezpečných nebezpečnýchchemických chemickýchlátek látekaa přípravků přípravkůaadle dleclp CLP C Xi Žíravý Dráždivý

9 Bale ní BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK Nebezpečné věci musí být baleny do obalů dobré kvality. Obaly musí být natolik pevné, aby odolávaly normálním nárazům při nakládce a otřesům v průběhu přepravy, včetně překládky. Obaly musí být vyrobeny a uzavřeny tak, aby při normálních podmínkách přepravy bylo zamezeno úniku obsahu z kusu připraveného k přepravě, zejména v důsledků vibrací nebo změn teploty, vlhkosti nebo tlaku Na vnější straně přepravovaných obalů, IBC a velkých obalů, nesmějí ulpívati žádné zbytky nebezpečné látky.

10 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK POKYNY PRO BALENÍ Dohoda ADR uvádí pro každou látku nebo předmět pokyn pro balení, který musí být použit. Pro některé látky nebo předměty jsou stanoveny zvláštní ustanovení pro balení a společné balení. Příklad PESTICID,KAPALNÝ,TOXICKÝ,J.N. UN 2902, třída 6.1 obalová skupina II Pokyn pro balení (sloupec 8 tabulky A) připouští následující obaly: P 001 skupinové obaly, jednotlivé obaly (sudy, kanystry) IBC 02 kovové IBC, IBC z tuhého plastu, kombinované IBC

11 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK POKYNY PRO BALENÍ P 001 POKYN PRO BALENÍ (KAPALINY) P 001 Jsou dovoleny následující obaly, pokud jsou splněna všeobecná ustanovení pro balení oddílů a 4.1.3: Nejvyšší vnitřní objem/čistá (netto) SKUPINOVÉ OBALY hmotnost (viz ) Obalová Obalová Obalová Vnitřní obaly Vnější obaly skupina I skupina II skupina III Sudy ze skla 10 l z plastu 30 l z oceli (1A2) 250 kg 400 kg 400 kg z kovu 40 l z hliníku (1B2) 250 kg 400 kg 400 kg z kovu, jiného než ocel nebo hliník 250 kg 400 kg 400 kg (1N2) z plastu (1H2) 250 kg 400 kg 400 kg z překližky (1D) 150 kg 400 kg 400 kg z lepenky (1G) 75 kg 400 kg 400 kg Bedny z oceli (4A) 250 kg 400 kg 400 kg z hliníku (4B) 250 kg 400 kg 400 kg z přírodního dřeva (4C1, 4C2) 150 kg 400 kg 400 kg z překližky (4D) 150 kg 400 kg 400 kg z rekonstituovaného dřeva (4F) 75 kg 400 kg 400 kg z lepenky (4G) 75 kg 400 kg 400 kg z pěnového plastu (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg z tuhého plastu (4H2) 150 kg 400 kg 400 kg Kanystry z oceli (3A2) 120 kg 120 kg 120 kg z hliníku (3B2) 120 kg 120 kg 120 kg z plastu(3h2) 120 kg 120 kg 120 kg

12 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK LÁTEK Druhy obalů JEDNOTLIVÉ OBALY Ocelový sud s neodnímatelným víkem Obal nádoba a všechny jiné součásti a materiály, které jsou nezbyté k tomu, aby nádoba mohla plnit svou ochrannou funkci. U N 6HA1/X1.3/250/9 7/GB/0212 Kompozitní obal Kanystr z plastu Ocelový sud s odnímatelným víkem Plastový sud Bedna z lepenky Obal z jemného plechu

13 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK Druhy obalů SKUPINOVÉ OBALY Skupinový obal kombinace obalů vytvořená pro přepravu sestávající z jednoho nebo více vnitřních obalů, které jsou vloženy do jednoho vnějšího obalu

14 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK Druhy obalů 6 VELKÉ NÁDOBY PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY Velká nádoba pro volně ložené látky (IBC) tuhý nebo Flexibilní IBC flexibilní přemístitelný obal, který: a) má vnitřní objem: (i) nejvýše 3,0 m3 pro tuhé a kapalné obalových skupin II a III; nejvýše 1,5 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliže jsou baleny ve flexibilních IBC, IBC z tuhého plastu, kombinovaných, lepenkových nebo dřevěných IBC; (ii) nejvýše 3 m3 pro tuhé látky obalové skupiny I, jestliže jsou baleny v kovových IBC; (iii) nejvýše 3 m3 pro radioaktivní látky třídy 7; 4 UN 3175 Kovový IBC b) je zkonstruována pro mechanickou manipulaci; c) odolává namáháním při manipulaci a přepravě ověřeným zkouškami IBC z plastu

15 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK KÓDOVÁNÍ KONSTRUKČNÍHO TYPU OBALU Kódování obalů DRUHY OBALŮ 1 sud 2 dřevěný sud 3 kanystr 4 bedna 5 pytel 6 kompozitní obal 7 vyhrazeno 0 obal z jemného plechu MATERIÁL A ocel B hliník C dřevo přírodní D překližka F rekonstituované dřevo G lepenka H plast L textil M papír vícevrstvý N kov (kromě oceli a hliníku) P sklo, porcelán, keramika

16 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK KÓDOVÁNÍ OBALŮ Písmena označující obalovou skupinu pro kterou je obal určen X pro obalové skupiny I, II a III Y pro obalové skupiny II a III Z pro obalové skupiny III Výška pádu obalu při zkoušce volným pádem, při které musí zůstat těsný (musí úplně zadržet celý obsah): X pro obalové skupiny I, II a III výška pádu 1,8 m Y pro obalové skupiny II a III výška pádu 1,2 m Z pro obalové skupiny III výška pádu 0,8 m U některých obalů a látek jsou předepsány další podmínky a zkoušky.

17 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK u n KÓDOVÁNÍ OBALŮ UN 1823 u n u n u n 6HA/Y2,4/150/92/NL/AB123 obalový symbol spojených národů 6 Kompozitní obal H plast 1 neodnímatelné víko Y pro obalové skupiny II, III 2,4 relativní hustota 150 zkušební tlak v kpa 92 poslední číslice rok výroby NL státní oprávnění k umístění značky AB 123 symbol výrobce u n u n 4H2/Y40/S/94 PL/COBRO 300 BE 4H2/Y40/S/94 PL/COBRO/300/BE obalový symbol spojených národů 4 bedna H plast Y pro obalové skupiny II, III 40 celková brutto hmotnost v kg S solid-obal pro tuhé látky 94 poslední číslice rok výroby PL státní oprávnění k umístění značky COBRO/300/BE symbol výrobce

18 BALENÍ BALENÍNEBEZPEČNÝCH NEBEZPEČNÝCHLÁTEK LÁTEK KÓDOVÁNÍ OBALŮ u n u n Některé obaly jsou opatřeny odvětrávacími otvory k uvolnění přetlaku

19 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍ KUSŮ KUSŮSSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI Oz LÁTKAMI LÁTKAMI nanápisy Každý kus musí být zřetelně a trvale označen UN číslem odpovídajícím čo obsaženým nebezpečným věcem, kterému jsou předřazena písmena UN. vá U nezabalených předmětů musí být označení umístěno na předmět, na jeho podstavec nebo na jeho zvedací, skladovací nebo spouštěcí zařízení. nívšechna označení požadovaná touto kapitolou musí být: kua) zřetelně viditelná a čitelná; sůb) odolná vůči vlivu povětrnosti bez podstatného zhoršení jejich čitelnosti. Kus konečný produkt balení sestávající z obalu nebo velkého obalu nebo IBC a jeho obsahu připravený k přepravě. Tento pojem se nevztahuje na věci, které se přepravují volně ložené, ani na látky přepravované v cisternách. UN číslo

20 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍ KUSŮ KUSŮSSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI LÁTKAMI BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY Každý kus musí být označen bezpečnostní značkou nebo značkami předepsanými v tabulce A kapitoly 3.2 Místo bezpečnostních značek mohou být použita nesmazatelná označení nebezpečí odpovídající přesně předepsaným vzorům bezpečnostních značek. Každá bezpečnostní značka musí být: a) umístěna na samý povrch kusu, pokud to dovolují rozměry kusu; u kusů třídy 1 nebo 7 musí být v její blízkosti umístěno oficiální pojmenování; b) umístěna na kusu tak, aby ji nezakrývala nebo nepřekážela jiná část nebo příslušenství obalu nebo jiná bezpečnostní značka nebo nápis; c) umístěna přímo jedna vedle druhé, pokud se vyžaduje více než jedna bezpečnostní značka, d) bezpečnostní značky, kromě bezpečnostních značek podle vzoru č. 11, musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol (kosočtverce) pod úhlem 45 s nejmenšími rozměry 100 x 100 mm Bezpečnostní značka

21 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍ KUSŮ KUSŮSSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI LÁTKAMI OZNAČOVÁNÍ TRANSPORTNÍCH OBALOVÝCH SOUBORŮ Transportní obalový soubor musí být označen nápisem a bezpečnostní značkou podle požadavků na kusy, jako každý kus v něm obsažený, ledaže by nápisy a bezpečnostní značky všech nebezpečných věcí obsažených v transportním obalovém souboru byly zvenku viditelné. Jestliže je pro různé kusy požadována stejná bezpečnostní značka, může být transportní obalový soubor opatřen pouze jednou. U Sudy na paletě připáskované N Sudy na paletě černá fólie Kusy na paletě smršťovací fólie

22 PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY Prův Při každé přepravě podléhající ADR musí být v dopravní jednotce příslušné doklady odní PŘEPRAVNÍ DOKLAD A PŘEDEPSANÉ ÚDAJE Platné od dokl a) ady UN číslo s předřazenými písmeny UN ; b) oficiální pojmenování případně doplněné, pokud je u látky v tabulce 3.2 sloupci 6 uvedeno zvláštní ustanovení 274, technickým, chemickým názvem; nebo je uvedeno zvláštní ustanovení 640, textem zvláštní ustanovení 640 X c) pro látky a předměty třídy 1 klasifikační kód. pro látky jiných tříd číslo(a) vzoru(ů) bezpečnostní(ch) značky(ek), pokud je uvedeno více čísel vzorů bezpečnostních značek, čísla následující za prvním číslem musí být v závorce d) obalová skupina pro látku, které mohou předcházet písmena PG (např. PG II), nebo počáteční písmena odpovídající slovům Obalová skupina v používaných jazycích; e) počet a popis kusů; f) celkové množství každé položky nebezpečných věcí označené různým UN číslem, oficiálním pojmenováním nebo popřípadě obalovou skupinou (jako objem nebo celková hrubá hmotnost, nebo případně jako čistá hmotnost); V případě předpokládaného vynětí z platnosti podle (podlimitní množství) musí být uvedeno celkové množství nebezpečných věcí pro každou přepravní kategorii podle ; g) jméno a adresa odesilatele; h) jméno a adresa příjemce nebo příjemců; prohlášení vyžadované podmínkami případné zvláštní dohody. j) ustanovení o tunelech

23 Nákla dní list PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY NÁKLADNÍ LIST

24 PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY NÁKLADNÍ LIST UN číslo (případně doplněné technickým nebo chemickým názvem) Oficiální pojmenování nebezpečné věci 9 10 UN 2735 Aminy, kapalné, žíravé, j.n. Vyprázdněný obal *) U vyprázdněných nevyčištěných obalů číslo třídy U látek třídy 1 klasifikační kód Číslo vzoru (ů) bezpečnostní (ch) značky (ek) *) 11 Obalová skupina Druh obalu počet ks Brutto kg III Sud 50 l 5 kusy 300 Sud 50 l 5 kusy 95 8

25 List CMR PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY LIST CMR

26 PRŮVODNÍ PRŮVODNÍDOKLADY DOKLADY LIST CMR

27 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, Ma VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE nip ula VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDCE, VYKLÁDCE A MANIPULACI ozidlo a jeho řidič při příjezdu k nakládce a vykládce musí splňovat příslušné cevpředpisy (zejména týkající se bezpečnosti, čistoty a správné činnosti zařízení vozidla používaného pro nakládku a vykládku). Nakládka nesmí být provedena, jestliže kontrola dokladů a vizuální kontrola vozidla a jeho zařízení prokázala, že vozidlo a jeho řidič nesplňují příslušné předpisy. Vykládka nesmí být provedena, jestliže výše uvedené kontroly odkryjí nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost vykládky. ZÁKAZ SPOLEČNÉ NAKLÁDKY Kusy označené různými bezpečnostními značkami nesmějí být nakládány společně do jednoho vozidla nebo do jednoho kontejneru, ledaže je společná nakládka dovolena

28 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE ZÁKAZ SPOLEČNÉ NAKLÁDKY DO JEDNOHO VOZIDLA Číslo zančky S S Společná nakládka je dovolena na základě skupin snášenlivosti dle společná nakládka zakázána společná nakládka dovolena

29 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE MANIPULACE A UKLÁDÁNÍ M Jednotlivé kusy nákladu nebezpečných věcí musí být ve vozidle nebo ani v kontejneru náležitě uloženy a vhodnými prostředky tak zajištěny, aby se zabránilo znatelnému posunu mezi nimi navzájem i ve vztahu ke stěnám puvozidla nebo kontejneru. Náklad může být chráněn například upevňovacími pásy připevněnými lack bočnicím, posuvnými přepážkami a stavitelnými opěrkami, vzduchovými e vaky nebo protiskluzovými upevňovacími přípravky. Náklad je rovněž dostatečně chráněn ve smyslu první věty, jestliže celý ložný prostor ve všech vrstvách je zcela vyplněn kusy. Ustanovení se vztahují též na nakládku, uložení a vykládku kontejnerů na a z vozidel. Řidič ani žádný jiný člen osádky nesmí otevřít kus obsahující nebezpečné věci.

30 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI S obaly manipulovat opatrně, aby nedošlo k jejich poškození

31 USTANOVENÍ USTANOVENÍOOPODMÍNKÁCH PODMÍNKÁCHNAKLÁDKY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY VYKLÁDKYAAMANIPULACE MANIPULACE ZAJIŠŤOVACÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ Rozpěry Zajišťovací a poutací pásy

32 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI Vždy zkontrolovat zda není obal poškozen a nedochází k úniku nebezpečné látky. V případě úniku vždy postupovat podle písemných pokynů a použít předepsané ochranné pomůcky.

33 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍVOZIDEL, VOZIDEL,KONTEJNERŮ, KONTEJNERŮ, MEGC, MEGC, CISTERNOVÝCH CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ KONTEJNERŮAA PŘEMÍSTITELNÝCH PŘEMÍSTITELNÝCHCISTEREN CISTEREN Ozna OZNAČOVÁNÍ ORANŽOVÝMI TABULKAMI čová Označ Dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci musí být opatřeny dvěma pravoúhlými ní oranžovými tabulkami umístěnými ve svislé rovině. Musí být umístěny jedna na ování reflexními přední a druhá na zadní části dopravní jednotky, obě kolmo k podélné ose dopravní vozid jednotky. Musí být zřetelně viditelné. el Cisternová vozidla nebo dopravní jednotky s jednou nebo více cisternami přepravující nebezpečné věci, musí být kromě toho opatřeny na obou stranách každé cisterny nebo komory cisterny zřetelně viditelnými a rovnoběžně s podélnou osou vozidla umístěnými oranžovými tabulkami s identifikačními čísly pro každou z přepravovaných látek. Dopravní jednotky a kontejnery přepravující volně ložené tuhé látky musí být kromě oranžových tabulek na přední a zadní části opatřeny na obou stranách zřetelně viditelnými a rovnoběžně k podélné ose vozidla umístěnými oranžovými tabulkami s identifikačními čísly. Pro dopravní jednotky přepravující pouze jednu látku oranžové tabulky shora předepsané nejsou nezbytné, pokud je na oranžových tabulkách vpředu a vzadu uvedeno identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo.

34 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍVOZIDEL VOZIDEL ORANŽOVÉ TABULKY

35 OZNAČOVÁNÍ OZNAČOVÁNÍDOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK OZNAČOVÁNÍ PRO PŘEPRAVU V KUSECH

36 Výb Výbav ava a VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK Každá dopravní jednotka, kterou se přepravují nebezpečné věci musí být vybavena: DALŠÍ VÝBAVA HASICÍ PŘÍSTROJE - Každá dopravní jednotka alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s obsahem minimálně 2 kg suchého prášku - motorová vozidla o celkové hmotnosti nad 7,5 t nejméně jedním přenosným hasicím přístrojem s obsahem minimálně 12 kg suchého prášku (1 nejméne 6 kg) - motorová vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t budou vybavena druhým hasicím přístrojem s obsahem minimálně 4 kg suchého prášku - motorová vozidla o celkové hmotnosti do 7,5 t nejméně jedním přenosným hasicím přístrojem s obsahem minimálně 8 kg suchého prášku (1 alespoň 6 kg) a) výbava pro všeobecné účely - pro každé vozidlo alespoň jedním zakládacím klínem, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru kol - dvěma stojacími výstražnými prostředky (reflexní kužely nebo trojúhelníky nebo blikajícími oranžovými svítilnami, které jsou nezávislé na elektrickém systému vozidla, - - kapalina na výplach očí b) pro každého člena osádky - výstražná vesta (norma EN471) - přenosná svítilna s nejiskřivým povrchem - pár ochranných rukavic - ochrana očí (např. brýle) c) osobními ochrannými pomůckami a výbavou nezbytnou pro dodatečná nebo zvláštní opatření uvedená v písemných pokynech

37 VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK HASICÍ PŘÍSTROJE Hasicí látka musí být vhodná pro použití na vozidle a musí splňovat příslušné požadavky normy EN 3 Přenosné hasicí přístroje, částí 1 až 6 (EN 3-1:1996, EN3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-1:1995). Přenosné hasicí přístroje musí být opatřeny plombou, která umožňuje ověřit, že jich nebylo použito. Kromě toho musí být opatřeny značkou osvědčující, že odpovídají normě uznávané příslušným orgánem, jakož i nápisem udávajícím alespoň datum (měsíc, rok) příští periodické kontroly nebo popřípadě maximální dovolenou dobu používání. Hasicí přístroje se musí podrobovat periodickým kontrolám podle uznávaných vnitrostátních norem, aby byla zaručena jejich funkční bezpečnost. plomba označení příští kontroly

38 VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK DALŠÍ VYBAVENÍ 2 x Výstražné stojací prostředky nebo nebo Ruční svítilna pro každého člena osádky vozidla Vhodná fluoreskující výstražná vesta (EN 471) pro každého člena osádky

39 DODATEČNÁ DODATEČNÁVÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK Havarijní vak ADR Ochranná kombinéza, ochrana nohou, gumové rukavice, plastové brýle

40 VÝBAVA VÝBAVADOPRAVNÍCH DOPRAVNÍCHJEDNOTEK JEDNOTEK Koště, plastová lopata (skládací) Kanalizační rychloucpávky

41 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích platný množstevní limit pro vnitřní obal (tabulka odst.7a) Musí být zabaleny do vnitřních obalů a uloženy ve vnějších obalech. Celková brutto hmotnost nesmí překročit 30kg na kus pokud je vnější obal folie 20 kg musí být označeny

42 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Značení dle věci balené v omezeném množství

43 VYNĚTÍ VYNĚTÍZZPLATNOSTI PLATNOSTI Vynětí z platnosti Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Kapitola 3.4 obsahuje ustanovení platná pro přepravu nebezpečných věcí balených v omezeném množství Taková množství nepodléhají žádným jiným ustanovením kromě: Část 1 školení, poradci definice apod. Část 2 klasifikace Část 3 kapitoly 3.1,3.2(tabulky) a 3.3 zvláštní ustanovení Část 4 - zabalíme dle ADR nemusí být konstrukční kod UN (odst ,2,4 obecné požadavky na balení,) Část označíme přepravní obalový soubor a označíme šipkami Část 6 obecné požadavky na obaly, materiály na aerosoly, kartuše Část 7 všeobecná ust. pro přepravu, vozidla pro přepravu, stohování, kouření Část 8 týká se nás ustanovení nepodléhá omezením průjezdu tunely

44 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Označení: Přepravní obalový soubor Značka dle 3.4.7

45 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené v omezených množstvích Dopravní jednotky o největší povolené hmotnosti nad 12 tun přepravující věci v omezených množství jejichž hmotnost přesahuje 8 tun musí být označeny značkou dle o velikosti 250 x 250 mm pokud nejsou již označeny oranžovými cedulemi

46 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích Vyňatá množství nepodléhají jiným ustanovením ADR kromě: Předpisů o školení v kpt. 1.3 Klasifikačních postupů pro obalové skupiny v části 2 Předpisů o balení v , , a obecné pokyny pro balení dle kodu platný množstevní limit pro vnitřní obal a pro vnější obal např: E1 vnitřní 30 ml vnější 1000 ml takto zabalé kusy musí projít zkouškou pro kusy dle (pády a tlak) Jednotlivé kusy se označí Maximální počet kusů na vozidle nesmí překročit V dokladech uvést NEBEZPEČNÉ VĚCI VE VYŇATÝCH MNOŽSTVÍCH

47 VYNĚTÍ Z PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro nebezpečné věci balené ve vyňatých množstvích * = číslo bezpečnostní značky ** = název odesílatele nebo příjemce pokud není uveden jinde na kusu

48 VYNĚTÍ VYNĚTÍZZPLATNOSTI PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro množství přepravované na jedné dopravní jednotce (podlimitní množství) Nebezpečné věci jsou pro účely tohoto pododdílu zařazeny do přepravních kategorií 0, 1, 2, 3 a 4, jak je uvedeno ve sloupci (15) tabulky A kapitoly 3.2. Pokud množství nebezpečných věcí přepravovaných v jedné dopravní jednotce nepřevyšuje hodnoty uvedené ve sloupci (3) tabulky uvedené v pro danou přepravní kategorii, mohou být přepravovány v kusech v jedné dopravní jednotce, aniž se použije následujících ustanovení: Vozidlo neoznačíme neoznačíme oranžovou oranžovou cedulí cedulí (kpt.5,3) (kpt.5,3) Vozidlo Vozidlo nemusí nemusí mít mít písemné písemné pokyny pokyny (kpt. (kpt ) 5.4.3) Vozidlo Nepoužijeme ustanovení ustanovení oo přepravě přepravě vv kusech kusech Nepoužijeme (kpt. 7.2) 7.2) (kpt. Nepoužujeme CV1 CV1 oddíl oddíl Nepoužujeme N+V na na veřejném veřejném prostranství prostranství N+V Požadavky na na kostrukci kostrukci vozidel vozidel Požadavky

49 VYNĚTÍ VYNĚTÍZZPLATNOSTI PLATNOSTI Vynětí z platnosti pro množství přepravované na jedné dopravní jednotce (podlimitní množství) Při přepravě podlimitního množství musí být mimo jiné splněno následující: - obaly, jejich schválení, odzkoušení, stav a značení musí plně odpovídat požadavkům Dohody ADR - ve výbavě vozidla musí být alespoň jeden hasicí přístroj s obsahem min. 2 kg suchého prášku (revize+plomba) 8.1,4.2 až Ve výbavě musí být svítilna s nejiskřivým povrchem - pro přepravu podlimitního množství musí odesílatel vystavit normální nákladní list Řidič musí absolvovat školení osob podílejích se na přepravě Platí zákaz otevírání kusů zajistit dozorování vozidel při překročení stanovené hmotnosti (u třídy 1 výbušnin je to např. 50 kg) - zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve vozidle a v jeho blízkosti během nakládky, vykládky a manipulace - respektovat zvláštní požadavky na přepravu a na vozidla při přepravě nebezpečných věci pod řízenou teplotou - zajistit přiměřené odvětrání uzavřených vozidel a uzavřených kontejnerů, je-li toto požadováno tabulkou 3.2.A

50 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Ochranné prostředky dýchacích orgánů Celoobličejová maska Respirátor Polomaska Filtr do masek Dýchací přístroj

51 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Ochranné prostředky dýchacích orgánů

52 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEŇÝCH LÁTEK chranné prostředky dýchacích orgánů Pravidla pro použití 1. Neexistuje filtr, který by zachycoval všechny škodliviny. Musí být použit typ filtru podle nebezpečné látky 2. Každý filtr dokáže pohltit jen určité množství nebezpečné látky. To je dáno množstvím prošlého vzduchu a koncentrací nebezpečné dávky ve vzduchu. Tomu musí odpovídat třída filtru. Lze říci, že filtry s velkou kapacitou lze použít do koncentrace 1% nebezpečné látky v ovzduší 3. Používat jen filtry v originálním balení, které nepřekročily vyznačený měsíc a rok životnosti, nepoužívat otevřené filtry 4. Filtry proti jedovatým plynům měňte po každém použití 5. Před použitím odzkoušejte těsnost v kompletaci s maskou- respirátorem 6. Jakmile čichem zjistíte průnik škodlivin okamžitě se vraťte

53 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŃEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky zraku Ochranné brýle Kapalina na výplach očí

54 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSŽÍRAVÝMI ŽÍRAVÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Rozšiřování úniku nebezpečných látek Důležitým hlediskem při likvidaci úniku nebezpečné látky je posouzení rozsahu úniku (důležité u plynů, par, aerosolů a kapalných látek) množství látky a rychlost úniku měrná hmotnost teplota unikající látky tlak vzduchu, teplota a vlhkost vzduchu meteorologické vlivy vítr reliéf terénu, zástavba

55 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky pokožky, těla, končetin Při manipulaci s nebezpečnámi látkami je nezbytná ochrana pokožky na těle i končetinách. Ochranu provádíme ze dvou důvodů zamezení bezprostředního poškození zabránění vniknutí nebezpečné látky vstřebáváním pokožkou Prostředky k ochraně pokožky těla se dělí podle konstrukce, jakou část těla chrání toho proti jakým látkám chrání

56 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky končetin Ochrana rukou Gumové nebo plastové rukavice Ochrana nohou Gumové holinky nebo protichemické návleky

57 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Ochranné prostředky těla Podle konstrukce to mohou být: Obleky (blůza a kalhoty) Kombinézy, polokombinézy Zástěry Podle škodlivých faktorů proti kterým chrání to mohou být: Mechanickým vlivům Toxickým látkám Vysokým teplotám Kyselinám Nízkým teplotám Zásadám Prachu Vodě Organickým rozpouštědlům Ropě a ropným výrobkům Výrobce vždy musí deklarovat použití

58 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Typy ochranných obleků Jednodílný ochranný oblek plynotěsný, přetlakový s dýchacím přístrojem uvnitř

59 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Typy ochranných obleků Jednodílný ochranný oblek plynotěsný, rovnotlakový s dýchacím přístrojem vně

60 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU ŽÍRAVÝCH LÁTEK Typy ochranných obleků Ochranný oblek ve formě jednodílné kombinézy (neplynotěsný)

61 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Postup při zasažení žíravou látkou PRVNÍ POMOC zamezit působení škodliviny zjistit celkový stav postiženého zajistit postiženému klid a přiměřeně teplé prostředí v případě krvácení je zastavit nebo omezit v případě většího zasažení okamžitě volat lékaře

62 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Likvidace úniku žíravé látky Likvidujte pouze drobné úniky ředitelných látek, o jejichž vlastnostech a způsobu likvidace jste poučeni a vycvičeni. Neutralizujte jen látky, jejichž vlastnosti znáte. Například 50 g hydroxidu draselného zneutralizujete 78,7 ml 35% kyseliny solné. 8

63 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Likvidace úniku žíravé látky Postupujte podle písemných pokynů nebo směrnic Vždy používejte ochranné pomůcky a výbavu 8 Snažte se o udržení co největší vzdálenosti od uniklé žíravé látky, nebezpečná zóna zpravidla 5 m. V ostatních případech informujte příslušného nadřízeného pracovníka volejte příslušné orgány

64 ZÁSADY ZÁSADYPŘI PŘIMANIPULACI MANIPULACISSNEBEZPEČNÝMI NEBEZPEČNÝMILÁTKAMI LÁTKAMI NEBEZPEČÍ, POSTUP A OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Likvidace úniku nebezpečné látky Pro odsátí malých úniků použijte sypké sorbční materiály, zeminu, písek nebo pro odsátí malých úniků použijte sorbční hady (ponožky) nebo rohože

65 Děkuji za pozornost

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR

DR 2011. Přeprava nebezpečných věcí po silnici. Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR DR 2011 Přeprava nebezpečných věcí po silnici Příručka pro školení řidičů a osob podílejících se na přepravě dle Dohody ADR Obsah 1 Všeobecké předpisy a předpisy související s přepravou nebezpečných věcí...6

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

Nedostatky v přepravních dokladech ADR.

Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Nedostatky v přepravních dokladech ADR. Přepravní doklad je jeden z dokladů, který je vyžadován dohodou ADR jako povinný. Znamená to, že dopravní jednotka převážející nebezpečné věci musí být tímto přepravním

Více

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA 1: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011. Ing. Hana Krejsová

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011. Ing. Hana Krejsová Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí Platná od 1. ledna 2011 Ing. Hana Krejsová S použitím některých materiálů Ing.Vladany Gotvaldové, Bezpečnostního poradce č. 1251 Bezpečnostní

Více

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j...

PODNIKOVÁ SMĚRNICE. Č.j... Č.j... PODNIKOVÁ SMĚRNICE pro přepravu nebezpečných věcí podléhajících Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR), platná pro.. (Podniková směrnice) Tato podniková směrnice

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 1. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: ADR,

Více

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb.

Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Přeprava nebezpečných věcí ADR, zákon č. 111/1994 Sb. Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Požadavky podle chemické legislativy Označování směsí : Zákon č. 350/2011 Sb., platný od 1.1.2012 Označování

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Přeprava zboží podléhající dohodě ADR Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Praha 1, Masná 18 PSČ 110 00 Obor vzdělání: Zaměření: 37-41-M/006 Provoz a ekonomika dopravy Silniční doprava MATURITNÍ PRÁCE

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 8.BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTEK V této kapitole se dozvíte: Jaké předpisy platí pro mezinárodní silniční a železniční přepravu. O postupném sjednocování požadavků obou předpisů (ADR a RID). Jakou

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015

Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015 Změny Dohody ADR od 1. ledna 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 11/2015 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek

Více

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 3. Nálepky a označení pro přepravu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: V příspěvku jsou uvedeny základní

Více

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim

13.04.2012 05.08.98 1 / 6. Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie GmbH & Co. KG, Erbslöhstraße 1, D-65366 Geisenheim 13.04.2012 05.08.98 1 / 6 1 Označení výrobku a název společnosti Údaje o výrobku Prostředek k ošetření vína. Obchodní název Číslo výrobku 5009.. Výrobce / Dodavatel: Erbslöh Geisenheim Getränketechnologie

Více

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ

TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ TØÍDY NEBEZPEÈNÝCH VÌCÍ Tøída 1 Výbušné látky a pøedmìty Tøída 2 Plyny Tøída 3 Hoølavé kapaliny Tøída 4.1 Hoølavé tuhé látky, samovolnì se rozkládající látky a znecitlivìné tuhé výbušné látky Tøída 4.2

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

cena: 1 690,- Kč 20 sorpční rohož 4 sorpční had 2 sorpční polštář 1 havarijní tmel 5 PMPA

cena: 1 690,- Kč 20 sorpční rohož 4 sorpční had 2 sorpční polštář 1 havarijní tmel 5 PMPA HAVARIJNÍ SOUPRAVY ŘADY HST Havarijní soupravy HST jsou malé, vysoce mobilní ekologické soupravy určené pro dílny, garáže, nebo přímo pro vozidla přepravující nebezpečné látky. Jejich výhodou je nízká

Více

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

ES-BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Strana: 1/5 1. Identifikace látky / přípravku a společnosti / podniku Obchodní název: Použití: KEFA Drainputz-System (Multifunktionsputz) Multifunkční omítka k regulaci vlhkosti, vysoušení a k požárně

Více

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED BEZPEČNOSTNÍ LIST 1. URČENÍ LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI Jméno produktu: Typ produktu: Čistící prostředek Dodavatel: SUMMER SCRENWASH DILUTED Shell Česká

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav, ztravni@szu.cz seminář POR na Ministerstvu zemědělství,14.11.2013 1 Dodavatel přípravku na

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb.

PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY. DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Příloha č.6 PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD ROPNÉ HAVÁRIE (HAVARIJNÍ PLÁN) Avia Energo, s.r.o. BERANOVÝCH 140 PRAHA 9 LETŇANY DLE ZÁKONA Č. 20/2004 Sb. Vypracoval: Miloslav Maršan vedoucí odd. elektro Schválil:

Více

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní list. 2. Identifikace nebezpečnosti Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. DYRUP Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika Bezpečnostní list 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podniku Připraveno: 08.

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve zně ní pozdě jších předpisů Datum vydání: 20.9.2008 Strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: 1.2 Použití látky nebo přípravku: Mycí prostředek pro průmyslové myčky

Více

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ

PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ PŘÍLOHA A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK A PŘEDMĚTŮ ČÁST 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ KAPITOLA 1.1 ROZSAH A POUŽITÍ 1.1.1 Struktura Přílohy A a B jsou rozděleny do devíti částí.

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5

Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 Bezpečnostní list podle vyhlášky č.231/2004sb. Strana 1 z 5 1. Označení látky/směsi a firemní označení Obchodní jméno: Füllspachtel innen Údaje o výrobku : Výplňová hmota vnitřní Výrobce: Knauf GmbH Ulice/pošt.

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ.

1.3.2 Nouzové telefonní číslo: Tel: +49 (0) 6722 708-0: Toto číslo je k dispozici po dobu úředních hodin PO PÁ. 1 Označení látky, přípravku a společnosti 1.1 Označení látky nebo přípravku Jemně granulovaný sodno-vápenatý bentonit. Obchodní název FermoBent PORE-TEC Číslo výrobku 1043x. 1.2 Použití látky / přípravku

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/4 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Obchodní označení: ARDEX NA Latex Číslo výrobku: 4645 Použití látky / přípravku Těsnicí prostředek Identifikace

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01.

Intumex AN. Intumex AN. Strana: 1/5 Bezpečnostní list Dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 03.12.2007 Datum revize: 02.01. 1/5 1 Identifikace látky: Detaily o produktu: Obchodní název: List č.: 006 Popis: Vodou ředitelný přípravek na bázi akrylových polymerů s anorganickými plnidly. Doporučené použití látky / přípravku: Protipožání

Více

Přeprava nebezpečných věcí

Přeprava nebezpečných věcí Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Přeprava nebezpečných věcí Martin Štěpánek Bakalářská práce 2011 Prohlášení: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Přeprava nebezpečných věcí na železnici. Ing. Luboš Knížek

Přeprava nebezpečných věcí na železnici. Ing. Luboš Knížek Přeprava nebezpečných věcí na železnici Ing. Luboš Knížek Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Seminář ABPZ k RID 2013 1. Význam a uplatňování předpisů pro PNV RID a ostatní legislativa mnohostranné

Více

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI

SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI SMĚRNICE PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI podle požadavků zákona 350/2011 Sb. Chemického zákona, zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce Obsah Účel dokumentu... 2 Seznam zkratek... 2 Legislativa...

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136

Tiret Professional Prostředek k čištění odpadu. Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.Z o.o. 05-100 Nowy Dwor Mazoviecki, Polsko +48 22 713 6136 1/5 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení: 14. 12. 2006 Datum revize: 29. 8. 2008 Výrobek: Tiret Professional 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

1 Označení látky-/ směsi a podniku

1 Označení látky-/ směsi a podniku Datum tisku 27.04.2010 Bezpečnostní list Strana: 1 z 6 Rev: 0004; US-Nr: 837 1 Označení látky-/ směsi a podniku Údaje o výrobku Obchodní jméno: Body Double Part A & B Výrobce/Dodavatel: KauPo Kautschuk

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

Manipulační technika Vozík sudu 30-371-00 - Žárově pozinkovaná ocel, vhodná pro venkovní použití, podvozek se čtyřmi kolečky, s madlem a jistícím popruhem - Podvozek pro převoz sudů zachycuje unikající

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 1. 10. 2008 Datum revize: Výrobek: HARPIC MAX Citrus čistící prostředek na WC 1. Identifikace přípravku, výrobce, prvního distributora

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka

Identifikace látky/přípravku Název výrobku : LITHOSTAR COPYRAPID DELETION Použití látky/přípravku : Korekční tužka 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Korekční tužka Identifikace společnosti/podniku Agfa s.r.o. Litvínovská

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky

SPECS\SDS\005 Determine HIV Combo 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE. Identifikace produktu/látky Strana 1 z 5 1. POPIS PRODUKTU/LÁTKY A VÝROBCE/DOVOZCE Identifikace produktu/látky Obchodní název: Determine HIV 1&2 Ag/Ab Combo, Test Device Účel použití /produktu látky: Zařízení pro in vitro zdravotnickou

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008

(dle Nařízení (ES) č. 1907/2006) Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) Datum revize: 24/06/2008 Datum vydání: 24/06/2008 POKON VINIČ Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON VINIČ Číslo zboží T612 1.2 Použití přípravku Hnojivo 1.3 Identifikace

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisu EU č. 1907/2006 (REACH) Verze: 01.09 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Chemický název látky nebo obchodní název výrobku: Propan 2.5, Propan 3.5 1.2 Číslo CAS: 74-98-6, Číslo ES (EINECS): 200-827-9 Registrační

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. koagulační a flokulační přípravek pro průmyslové použití

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. koagulační a flokulační přípravek pro průmyslové použití STRANA 1 z 5 BEZPEČNOSTNÍ LIST DATUM REVIZE 07/01/2013 TISK 05/06/2014 (zpracováno v souladu s Nařízením komise (EU) č. 453/2010 (REACH). 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Název produktu

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 12132/1 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravkučisticí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST MATERIÁLU

BEZPEČNOSTNÍ LIST MATERIÁLU BEZPEČNOSTNÍ LIST MATERIÁLU 1. NÁZEV PRODUKTU A SPOLEČNOSTI Obchodní název Číslo položky Použití Dodavatel Husqvarna AB Adresa SE 561 82 Huskvarna Země Švédsko Telefon +46 36 14 65 00 Fax +46 36 14 73

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více