PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004

2 Předmluva Akční plán pro tranzit v Evropě 1 vyzval k vypracování příručky obsahující podrobný popis společného tranzitního režimu a tranzitního režimu Společenství a objasňující roli správních orgánů i hospodářských subjektů. Příručka má sloužit jako nástroj, který umožní lépe pochopit, jak tranzitní režim funguje a jaké jsou role jeho různých účastníků. Rovněž má lépe zajistit harmonizované uplatňování tranzitních předpisů a stejné zacházení se všemi hospodářskými subjekty. Příručka obsahuje těchto pět hlavních části: obecný úvod, status zboží, zajištění, standardní tranzitní režim a zjednodušení. Příručka bude aktualizována podle potřeb nového vývoje v oblasti společného tranzitního režimu a tranzitního režimu Společenství. Je však třeba zdůraznit, že příručka nepředstavuje právně závazný akt a že má vysvětlující charakter. Příručka nicméně obsahuje jednotný výklad tranzitních předpisů pro potřeby celních orgánů při využívání společného tranzitu / tranzitu Společenství. Právní předpisy o tranzitu, jakož i jiné celní předpisy jsou obsahu příručky nadřazeny a měly by být proto vždy prostudovány. Závazné znění úmluv a právních nástrojů ES je znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. V případě rozsudků Soudního dvora Evropských společenství je závazné znění uvedené ve Sbírce rozhodnutí Soudního dvora a Soudu prvního stupně. Kromě příručky mohou existovat také vnitrostátní pokyny nebo vysvětlivky. Tyto pokyny a vysvětlivky lze při vydání příručky v jednotlivých zemích začlenit do odstavce 6 každé kapitoly nebo mohou být vydány samostatně. S žádostmi o další informace se laskavě obracejte na svou vnitrostátní celní správu. V Bruselu dne 1. května 2004 Příručka v elektronické formě je dostupná na internetu (adresa viz Hlavní informační zdroje ). 1 KOM(97)188 v konečném znění,

3 Celkový obsah Předmluva Celkový obsah Část I: Obecný úvod Část II: Status zboží Část III: Zajištění Část IV: Standardní tranzitní režim Část V: Zjednodušení Seznam obvykle používaných zkratek Definice Hlavní informační zdroje 3

4 ČÁST I OBECNÝ ÚVOD Stručná historie tranzitu Status zboží Společný tranzit Právní předpisy Popis režimu Tranzit ve Společenství Tranzit Společenství Právní předpisy Popis režimu Vnější tranzit Společenství Vnitřní tranzit Společenství Nový informatizovaný tranzitní systém (NITS) Hlavní prvky NITS a zprávy používané v rámci tohoto systému Úřad odeslání Úřad určení Úřad tranzitu Změna úřadu tranzitu nebo úřadu určení Zjednodušené postupy: schválený odesílatel a schválený příjemce Jiné tranzitní režimy v rámci Evropského společenství Úvod TIR (Transport Internationaux Routiers) Souvislosti a právní předpisy Popis režimu TIR ATA (Dočasné použití) Souvislosti a právní předpisy Popis režimu Rýnský manifest Souvislosti a právní předpisy Popis režimu Režim NATO Souvislosti a právní předpisy Popis režimu Poštovní balíky Souvislosti a právní předpisy Popis režimu Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Pravidla a zásady upravující přijímání právních předpisů pro tranzit Společenství a společný tranzit...51 ČÁST II STATUS ZBOŽÍ Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Důkaz statusu zboží Společenství Pravidelná linka

5 Definice Postup při povolování pravidelných linek Dohody o částečném nájmu Pravidelná nebo nepravidelná linka Důkaz statusu zboží Společenství Důkaz statusu Společenství poskytnutý schváleným odesílatelem Důkaz statusu Společenství a manifest námořní společnosti Důkaz statusu Společenství v případě překládky Důkaz statusu Společenství a faktura nebo přepravní doklad Důkaz statusu Společenství u produktů mořského rybolovu a ostatních produktů získávaných z moře pomocí plavidel Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Příklad smlouvy o nájmu lodi zahrnující ujednání o podnájmu nebo o částečném nájmu Manifest námořní společnosti režim TC12 a povolení Důkaz statusu Společenství v případě motorových silničních vozidel Důkaz statusu Společenství v případě železničních vagonů...86 ČÁST III ZAJIŠTĚNÍ Úvod Účel jistoty Formy jistoty Zproštění povinnosti poskytnout jistotu Rozsah platnosti Tabulka jistot Obecná ustanovení Nezbytnost jistoty Úvod Chybějící jistota Výpočet výše jistoty Úvod Výpočet Ručitel Úvod Usazení a schválení Odpovědnost Záruční doklad v případě odstoupení nebo zrušení Jednotlivá jistota Složení hotovosti Úvod Vrácení Jednotlivá jistota stanovením ručitele Jednotlivá jistota formou záručního dokladu (TC32) Odpovědnost a schválení Oznámení Záruční doklad Souborná jistota a zproštění povinnosti poskytnout jistotu Obecná ustanovení Úvod

6 Obecné podmínky Výpočet referenční částky Částka jistoty Osvědčení o jistotě Povinnosti hlavního povinného Každoroční přezkoumání Odvolání a zrušení povolení Snížení částky jistoty a zproštění povinnosti poskytnout jistotu Úvod Kritéria snížení Žádost týkající se jak zboží představujícího vyšší nebezpečí podvodu, tak ostatního zboží Zproštění povinnosti poskytnout jistotu na základě právních předpisů Letecká doprava Doprava po rýnských vodních cestách Doprava po železnici nebo velkokapacitními kontejnery Státní orgány a mezinárodní organizace Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Seznam ručitelů schválených k vystavování záručních dokladů na jednotlivé jistoty TC Seznam vodních cest ČÁST IV STANDARDNÍ TRANZITNÍ REŽIM Kapitola 1 Standardní tranzitní prohlášení Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Postup při podávání prohlášení Nakládka Tranzitní prohlášení Tiskopis a vyplnění tranzitního prohlášení Tiskopisy JSD-IS Ložné listy, tiskopis a jeho vyplňování Smíšené zásilky Podpis tranzitního prohlášení Zvláštní situace (pro memoria) Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Vysvětlivky k vyplňování kolonek JSD Proces samokopírování tiskopisů tranzitního prohlášení a doplňkových tiskopisů Proces samokopírování čtyřdílného tranzitního prohlášení a doplňkových tiskopisů Kapitola 2 Formality u úřadu odeslání Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Popis postupu u úřadu odeslání Předložení JSD

7 3.2. Poskytnutí jistoty Přijetí a registrace tranzitního prohlášení Změna tranzitního prohlášení Ověřování tranzitního prohlášení Trasa a závazná trasa Lhůta Znaky totožnosti Úvod Způsoby přikládání závěr Charakteristiky celních závěr Použití závěr zvláštního typu Propuštění zboží Zvláštní situace (pro memoria) Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Poznámka osvobození Poznámka souhlasí Kapitola 3 Formality a události během přepravy Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Formality v případě událostí během přepravy a u úřadu tranzitu Formality v případě události během přepravy Formality u úřadu tranzitu Úřad tranzitu Formality u úřadu tranzitu Potvrzení o přestupu hranice (TC10) Změna úřadu tranzitu Postup v případě menších nesrovnalostí Zvláštní situace (pro memoria) Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy (pro memoria) Kapitola 4 Formality u úřadu určení Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Formality u úřadu určení Ukončení tranzitního režimu Kontrola ukončení režimu Zvláštní situace Vystavení stvrzenky Vystavení alternativního důkazu Předložení zboží a dokladů mimo úřední dny a hodiny a na jiném místě než v úřadě určení Nesrovnalosti Nesrovnalosti týkající se celních závěr Jiné nesrovnalosti Šetření nesrovnalostí

8 4.5. Změna úřadu určení Předložení po uplynutí lhůty Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Standardní poznámka souhlasí Poznámka výtisk T5 předložen Poznámka Alternativní důkaz Seznam ústředních úřadů pro vrácení výtisků Poznámka Odlišnosti Poznámka Rozpor Poznámka Šetření zahájeno Poznámka Poplatky vybrány Poznámka Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo.. (jméno a země) Poznámka Výstup z. podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení / směrnice / rozhodnutí č Kapitola 5 Vyřízení režimu Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Vyřízení režimu Podmínky vyřízení Forma vyřízení Účinky vyřízení Žádost o informace od hlavního povinného a alternativní důkaz o ukončení režimu Žádost o informace od hlavního povinného Účel žádosti o informace Obecný postup při podávání žádosti o informace Postup při podávání žádosti o informace v případě zjednodušených postupů specifických pro určité způsoby dopravy Alternativní důkaz o ukončení tranzitního režimu Alternativní důkaz, že zboží bylo předloženo úřadu určení nebo schválenému příjemci Alternativní důkaz, že bylo dotyčné zboží propuštěno k určitému celně schválenému určení ve třetí zemi Šetření Úvod Příslušný úřad a časový rámec pro zahájení šetření Zahájení šetření země odeslání Reakce země určení na oznámení o šetření Reakce země tranzitu na oznámení o šetření Upomínka TC Důsledky šetření Postupy ověřování po propuštění zboží Cíle a způsoby ověřování Doklady, které jsou předmětem ověřování Tranzitní prohlášení na JSD Manifest jako tranzitní prohlášení Alternativní důkaz

9 Doklady T2L Obchodní doklady rovnocenné dokladu T2L Důsledky ověřování Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Seznam příslušných orgánů Vzor dopisu hlavnímu povinnému s žádostí o informace Vzor oznámení o šetření TC20 a vysvětlivky Vzor upomínky TC Příklady situací, které mohou při šetření nastat Vzor žádosti o ověření TC Vzor žádosti o ověření TC21A Kapitola 6 Andorra, San Marino a území mimo daňový režim Úvod Andorra Původ a právní předpisy Formality Zboží kapitol 1 až 24 HS Zboží kapitol 25 až 97 HS San Marino Původ a právní předpisy Formality Území mimo daňový režim Původ a právní předpisy Vnitřní tranzitní režim Společenství Doklady o celním statusu Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy (pro memoria) ČÁST V ZJEDNODUŠENÍ Úvod Obecné pojetí a právní předpisy Obecné podmínky pro zjednodušení Postup při udělování povolení Zrušení a změna povolení Popis zjednodušení Souborná jistota a zproštění povinnosti poskytnout jistotu Použití zvláštních ložných listů Použití závěr zvláštního typu Zproštění povinnosti dodržovat závaznou trasu Schválený odesílatel Úvod Povolení Postupy Potvrzení pravosti tranzitního prohlášení (JSD) Opatření ke ztotožnění zboží Odeslání zboží Schválený příjemce

10 Úvod Povolení Postupy Stvrzenka Příchod zboží Zboží dopravované po železnici nebo ve velkokapacitních kontejnerech Zboží dopravované letecky Úvod Zjednodušený postup úroveň Povolení zjednodušeného postupu úrovně Použití zjednodušeného postupu úrovně Úroveň 1 konkrétní případy Zjednodušený postup úroveň Povolení zjednodušeného postupu úrovně Použití zjednodušeného postupu úrovně Zvláštní situace u úrovně 2 (použití kódu C) Konkrétní případy (úroveň 1 / úroveň 2) Seskupování Letecký náklad přepravovaný po silnici (pozemní doprava) Doprava expresními přepravními službami Zboží přepravované lodí Úvod Zjednodušený postup úroveň Povolení zjednodušeného postupu úrovně Použití zjednodušeného postupu úrovně Příklady Zjednodušený postup úroveň Povolení zjednodušeného postupu úrovně Použití zjednodušeného postupu úrovně Příklady Konkrétní případy (úroveň 1 / úroveň 2) Seskupování Přeprava potrubím (pro memoria) Zjednodušené postupy na základě článku 6 úmluvy / čl. 97 odst. 2 kodexu Zvláštní situace (pro memoria) Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Další kritéria zvláštní ložný list Vzor (žádost o) povolení používat status schváleného příjemce Zvláštní kovové razítko Odchylky zvláštní razítko (Francie, Itálie) Seznam letišť a kontrolních celních úřadů Vzor povolení používat v letecké dopravě zjednodušený postup úroveň Postupový diagram seskupování zásilek v letecké dopravě

11 8.8. Vzor povolení používat v námořní dopravě zjednodušené postupy úroveň 1 a Postupový diagram seskupování zásilek v námořní dopravě Oznamování zjednodušených postupů

12 Seznam obvykle používaných zkratek AAD AT ATA BE SZP kodex SCS CH CIM CMR Průvodní úřední doklad Rakousko Karnet ATA (dočasné použití) Belgie Společná zemědělská politika Celní kodex Společenství (nařízení 2913/92 ze dne 12. října 1992, Úř. věst. L 302, , v platném znění) Společný celní sazebník (ES) Švýcarsko Contrat de transport International ferroviaire des Marchandises (Smlouva o mezinárodní železniční dopravě) Contrat de transport international de Marchandises par Route (Přepravní smlouva v mezinárodní nákladní silniční dopravě) Úmluva Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu CS čeština CY Kypr CZ Česká republika DA dánština DE Německo / němčina DK Dánsko EDI elektronická výměna dat EE Estonsko / estonština ESVO Evropské sdružení volného obchodu EL řečtina EN angličtina ES Španělsko / španělština FI Finsko / finština FR Francie / francouzština GB Velká Británie GR Řecko HS Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží HU Maďarsko / maďarština IE Irsko Prováděcí předpis Prováděcí předpis k celnímu kodexu Společenství (nařízení 2454/93 ze dne 2. července 1993, Úř. věst L 293, , v platném znění) IRU Mezinárodní silniční unie IS Island / islandština IT Itálie / italština LT Litva / Litevština LU Lucembursko LV Lotyšsko / lotyština MT Malta / maltština NITS Nový informatizovaný tranzitní systém 12

13 NL NO Úř. Věst. PL PT JSD Úmluva o JSD SE SI SK SL SV TAD TIR UK Nizozemsko / nizozemština Norsko / norština Úřední věstník Polsko / polština Portugalsko / portugalština Jednotný správní doklad Úmluva o zjednodušení formalit ve zbožovém styku ze dne 20. května 1987 Švédsko Slovinsko Slovenská republika / slovenština slovinština švédština Tranzitní doprovodný doklad Karnet TIR (Transport Internationaux Routiers) (Mezinárodní silniční doprava) Spojené království 13

14 Definice Průvodní úřední doklad (AAD) Karnet ATA Schválený odesílatel Schválený příjemce Společný tranzit Zboží Společenství Kontrolní doklad pro přepravu zboží, které podléhá spotřební dani a je ve volném oběhu mezi dvěma místy ve Společenství. Celní doklad používaný pro dočasný vývoz, tranzit a dočasné použití zboží ke zvláštním účelům, např. k vystavení, pro použití na výstavách a veletrzích jako zařízení k výkonu povolání nebo jako obchodní vzorky. Osoba, které bylo povoleno provádět tranzitní operace a která nemusí předkládat zboží a tranzitní prohlášení celnímu úřadu odeslání. Osoba schválená k tomu, aby ve svých prostorech nebo na kterémkoli jiném určeném místě přijímala zboží propuštěné do tranzitního režimu a která nemá povinnost předkládat zboží a tranzitní prohlášení celnímu úřadu určení. Celní režim pro přepravu zboží mezi Společenstvím a zeměmi ESVO a mezi zeměmi ESVO navzájem. Zboží, které je: - zcela získáno na celním území Společenství podle podmínek uvedených v článku 23 kodexu a které neobsahuje zboží dovezené ze zemí nebo území, které netvoří součást celního území Společenství. Zboží získané ze zboží propuštěného do režimu s podmíněným osvobozením od cla není považováno za zboží se statusem Společenství v případech zvláštního ekonomického významu stanoveného v souladu s postupem projednávání ve výboru, - dovezeno ze zemí nebo území, které netvoří součást celního území Společenství, a bylo propuštěno do volného oběhu, - získáno nebo vyrobeno na celním území Společenství buď jen ze zboží uvedeného v druhé odrážce, nebo ze zboží uvedeného v první a druhé odrážce. Tranzit Společenství Celní režim umožňující přepravu zboží z jednoho místa ve Společenství do jiného místa ve Společenství. Příslušný orgán Smluvní strana Kontrolní výtisk T5 Celní orgán nebo jakýkoli jiný orgán odpovědný za uplatňování celních pravidel. Strana Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu a Úmluvy ze dne 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku. Smluvních stran je osm: Česká republika*, Evropské společenství, Maďarsko*, Island, Norsko, Polsko*, Slovensko* a Švýcarsko. * do 30. dubna Prohlášení a závazek používané pro zboží dovážené na celní území Společenství, vyvážené z celního území Společenství nebo přepravované uvnitř tohoto území, v případě kterého je požadován důkaz o dodržení podmínek, které pro jeho použití a/nebo určení stanoví pravidlo Společenství. 14

15 Celní status Celní území Společenství Celním statusem se rozumí, zda se jedná o zboží Společenství nebo o zboží, které není zbožím Společenství. Celní území Společenství sestává z: - Rakouska, - Belgie, - Dánska, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska, - Německa, s výjimkou ostrova Helgoland a území Büsingen, - Řecka, - Finska (včetně Ålandských ostrovů), - Francie (včetně Monaka a zámořských departmentů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinique a Réunion), s výjimkou zámořských území a Saint-Pierre a Miquelon a Mayotte, - Irska, - Itálie, s výjimkou obcí Livigno a Campione d'italia a národních vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí oblasti mezi Ponte Tresa a Porto Ceresio, - Lucemburska, - Nizozemska v Evropě, - Portugalska, - Španělska, s výjimkou Ceuty a Melilly, - Švédska, - Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Normanských ostrovů a ostrova Man. Od 1. května 2004 zahrnuje celní území Společenství také: - Českou republiku, - Estonsko, - Kypr, - Lotyšsko, - Litvu, - Maďarsko, - Maltu, - Polsko - Slovinsko, - Slovenskou republiku. Celní území Společenství zahrnuje pobřežní vody a vnitřní mořské vody a vzdušný prostor členských států a území Monackého knížectví, s výjimkou pobřežních vod, vnitřních mořských vod a vzdušného prostoru těch území, která nejsou součástí celního území Společenství, které je uvedeno výše. Evropské společenství (ES) Členskými státy jsou: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irská republika, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. Od 1. května 2004 zahrnuje Evropské společenství také Českou republiku, Kypr, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, 15

16 Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) Země ESVO Jistota Ložný list Manifest Zboží, které není zbožím Společenství Úřad odeslání Úřad určení Litvu, Maltu, Polsko, Slovenskou republiku a Slovinsko. Skupina zemí sestávající z Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska. Pro účely tranzitu jsou následující země považovány za země ESVO: Česká republika*, Maďarsko*, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Polsko*, Slovenská republika* a Švýcarsko. * do 30. dubna Finanční krytí, které poskytuje hlavní povinný k zajištění úhrady cel a jiných poplatků. Správní nebo obchodní doklad, který se může použít místo JSD BIS, jestliže se v rámci tranzitu přepravuje více jak jedna položka. V případě námořní nebo letecké dopravy doklad obsahující seznam nákladu na palubě dopravního prostředku. Obsahuje-li tento doklad nezbytné údaje, zejména o celním statusu zboží a o jeho ztotožnění a bylo-li to předem povoleno, lze jej použít pro celní účely. Jiné zboží než zboží Společenství. Celní úřad, který přijímá celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do celního režimu. Celní úřad v místě, kde musí být zboží propuštěné do tranzitního režimu Společenství předloženo, aby mohl být tento režim ukončen. Úřad záruky Celní úřad, který příslušné orgány jednotlivých zemí určí jako místo, kde ručitelé předávají svou jistotu. Úřad tranzitu Celní úřad, který se nachází v: Společný tranzit Tranzit Společenství místě vstupu - do smluvní strany - na celní území Společenství, pokud bylo zboží v průběhu tranzitní operace dopravováno přes území třetí země místě výstupu - ze smluvní strany, pokud zásilka v průběhu tranzitní operace celní území této smluvní strany opouští přes hranici této smluvní strany a třetí země - z celního území Společenství, pokud zásilka v průběhu tranzitní operace toto území opouští přes hranici mezi členským státem a třetí zemí, která není zemí 16

17 ESVO. Osoba usazená ve smluvní straně/ Společenství Hlavní povinný Zastoupení Jednotný správní doklad (JSD) JSD-BIS Tranzitní doprovodný doklad - TDD - v případě fyzické osoby osoba, která zde má obvyklé bydliště; - v případě právnické osoby nebo sdružení osob osoba, která zde má sídlo, řídící ústředí nebo stálou provozovnu. Osoba, která propouští zboží do tranzitního režimu, a to i v případě, že to provádí její schválený zástupce. Každá osoba se může nechat v jednání s celními orgány zastoupit při provádění všech úkonů a formalit stanovených celními předpisy (viz článek 5 kodexu) 2. Vícedílný tiskopis, který se používá v celém Společenství a v zemích ESVO ke kontrole dovozů, vývozů a zboží v tranzitu. Je to osmidílný doklad tvořený následujícími výtisky: výtiskem 1, který si ponechají orgány v zemi, v níž byly provedeny vývozní (odesílací) nebo tranzitní formality; výtiskem 2, který slouží ke statistickým účelům v zemích vývozu (v některých případech může být stejně tak použit v zemi odeslání); výtiskem 3, který se poté, co byl orazítkován celním orgánem, vrací vývozci; výtiskem 4, který si po ukončení tranzitní operace ponechá úřad určení, nebo který slouží jako doklad T2L či T2LF dokazující status zboží Společenství; výtiskem 5, který je zpětným listem pro tranzitní režim; výtiskem 6, který si mají ponechat orgány v zemi, v níž se provádějí formality spojené s příchodem zboží; výtiskem 7, který má sloužit pro statistické účely zemí určení (v případě formalit spojených s příchodem zboží); výtiskem 8, který se poté, co byl orazítkován celním orgánem, vrací příjemci. Vnitrostátní celní orgány mohou zavést různé kombinace osmidílné sady v závislosti na zamýšleném účelu. Viz také: tranzitní doprovodný doklad Tiskopis, který má doplnit výtisky JSD v případě, že se podává prohlášení za více položek. TDD doprovází zboží v případě, že je tranzitní prohlášení zpracováváno na úřadě odeslání prostřednictvím NITS. Výtisky A a B tohoto tiskopisu nahrazují výtisk 4 a 5 JSD. TDD odpovídá vzoru a vysvětlivkám v příloze III, dodatcích 2 Je-li v příručce uvedena podmínka, že má být žadatel usazen ve Společenství, může být tato podmínka splněna v souladu s pravidly o zastupování. 17

18 D3 a D4 úmluvy / příloze 45a prováděcího předpisu. Odkazy na výtisky 4 a 5 JSD se vztahují přiměřeně na výtisky A a B dokladu TDD. Území, na která se nevztahuje směrnice o DPH (též označovaná jako území mimo daňový režim nebo zvláštní území Tranzitní prohlášení Viz také: JSD Území, která jsou součástí celního území Společenství, ale na něž se nevztahují ustanovení směrnice 77/388/EHS (DPH). Jsou to: Ålandské ostrovy; Kanárské ostrovy; Normanské ostrovy; Francouzská Guyana; Guadeloupe; Martinique; Mount Athos a Réunion. Úkon, jímž osoba projevuje předepsanou formou a způsobem vůli, aby bylo zboží propuštěno do celního režimu. 18

19 Hlavní informační zdroje Evropská unie - celní právní předpisy - Tranzit manual (Příručka pro tranzit) - Transit Customs Offices list (seznam celních úřadů tranzitu) - Transit Network address book (adresář tranzitní sítě) - New Customs Transit Systems for Europe (brochure) (Nové celní tranzitní systémy pro Evropu (brožura) - Legislation (právní předpisy) - Trade consultation (poradenství pro obchod) Webové stránky vnitrostátních celních správ Rakousko: Belgie: Bulharsko: Kypr: Česká republika: Dánsko: Estonsko: Finsko: Francie: Německo: Řecko: Maďarsko: Island: Irsko: Itálie: Lotyšsko: Litva: Lucembursko: Malta: Nizozemsko: Norsko: Polsko: Portugalsko: Rumunsko: Slovenská republika: Slovinsko: Španělsko: Švédsko: Švýcarsko: Turecko: Spojené království: Jiné: 19

20 Světová celní organizace: OSN Úmluva TIR: 20

21 ČÁST I OBECNÝ ÚVOD Část I obsahuje informace o historii tranzitních režimů a přehled tranzitních režimů. V odstavci 1 je vysvětlen charakter a účel tranzitu a stručně popsána jeho historie. Odstavec 2 se týká statusu zboží pro celní účely. Odstavec 3 podává přehled o společném tranzitním režimu. Odstavec 4 podává přehled o tranzitním režimu Společenství a jiných tranzitních režimech, které se používají v Evropském společenství. Výjimky jsou uvedeny v odstavci 5. Odstavec 6 je vyhrazen pro zvláštní vnitrostátní pokyny. Odstavec 7 je vyhrazen pro potřeby celních správ. Odstavec 8 obsahuje přílohy k části I. 21

22 1. Stručná historie tranzitu Přeprava zboží Při vstupu zboží do země / na území požadují celní orgány zaplacení dovozních cel a jiných poplatků a případně uplatňují opatření obchodní politiky (například antidumpingová cla). Tak je tomu i v případě, že má zboží na své cestě do jiné země touto zemí / územím jen projít (formou tranzitu). Za určitých podmínek mohou být zaplacená cla a poplatky vráceny v okamžiku, kdy zboží dotyčnou zemi / území opustí. V další zemi / území se tento postup může opakovat a než zboží dosáhne svého místa konečného určení, může při překračování hranic projít řadou správních postupů. Hlavní funkce tranzitu Tranzit je celní režim, který hospodářským subjektům umožňuje dopravovat zboží přes hranice nebo území, aniž by museli uhradit poplatky, které jsou obvykle splatné při vstupu na dané území (nebo při výstupu z něj), a vyžaduje tedy jen jednu (závěrečnou) celní formalitu. Ve srovnání se situací popsanou v prvním odstavci nabízí administrativně jednoduchý a z hlediska nákladů výhodný postup přepravy zboží přes celní území. Tranzit je upraven pro potřeby Společenství, kde je jednotné celní území kombinováno s existencí velkého počtu daňových území: zboží může být v rámci tranzitu přepraveno z místa svého vstupu do Společenství na místo svého propuštění, kde jsou po ukončení tranzitního režimu vyřízeny celní a místní daňové povinnosti a zboží vstoupí do volného oběhu, nebo kde začíná jiný režim s podmíněným osvobozením od cla. I režim s podmíněným osvobozením od cla může být ukončen propuštěním zboží, které není zbožím Společenství, například do režimu zpětného vývozu 22

Sdělení pro veřejnost - Přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012

Sdělení pro veřejnost - Přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012 Sdělení pro veřejnost - Přistoupení Chorvatska a Turecka k úmluvám ke dni 1. 7. 2012 V souvislosti s přístupem Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1

1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1 1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992,

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

SDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST. Přístup Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k úmluvám ke dni

SDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST. Přístup Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k úmluvám ke dni SDĚLENÍ PRO VEŘEJNOST Přístup Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k úmluvám ke dni 1. 7. 2015 V souvislosti s přístupem Bývalé jugoslávské republiky Makedonie k Úmluvě o společném tranzitním režimu

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU L 182/42 Úřední věstník Evropské unie 13.7.2012 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EU-ESVO PRO SPOLEČNÝ TRANZITNÍ REŽIM č. 3/2012 ze dne 26. června 2012,

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU

PREFERENČNÍ SYSTÉM EU PREFERENČNÍ SYSTÉM EU Evropská unie celní území: Belgické království Bulharsko, Česká republika, Dánské království, kromě Faerských ostrovů a Grónska, Estonsko, Finská republika, včetně ostrova Aland Francouzská

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, DOHODA O ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

L 125/6 Úřední věstník Evropské unie

L 125/6 Úřední věstník Evropské unie CS L 125/6 Úřední věstník Evropské unie 21.5.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 414/2009 ze dne 30. dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady č. 2913/92, kterým se

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Postup při použití karnetu ATA

Postup při použití karnetu ATA Postup při použití karnetu ATA 1. Vyzvednout formuláře karnetu ATA a tiskopis Smlouva o vystavení karnetu ATA v Hospodářské komoře ČR (nutno znát předem všechny státy, do kterých bude zboží z karnetu ATA

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne KOM(2010)264 v konečném znění. PŘÍLOHA k dokumentu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.6.2010 KOM(2010)264 v konečném znění PŘÍLOHA k dokumentu oposition Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o některých aspektech

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999)

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) O postupu usnadnění vystavení průvodního osvědčení EUR 1 a vyhotovení prohlášení na faktuře pod opatřeními

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 370 07/sv. 1 31992R0881 9.4.1992 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 95/1 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.11.2004 SEK(2004) 1446 v konečném znění Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT kterým se mění protokol 4 k Euro-středomořské dohodě týkající se

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava

EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH. Část doprava EVROPSKÁ UNIE ENERGETIKA & DOPRAVA V ČÍSLECH 2004 Část doprava Kapitola 5: Infrastruktura Evropská komise Generální ředitelství pro energetiku a dopravu ve spolupráci s Eurostatem 1.5.1 Železnice: hustota

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

TAXUD/1619/08 rev. 2.1 POKYNY K JSD. Strana 1

TAXUD/1619/08 rev. 2.1 POKYNY K JSD. Strana 1 TAXUD/1619/08 rev. 2.1 POKYNY K JSD Strana 1 SEZNAM ZKRATEK A AKRONYMŮ POUŽITÝCH V POKYNECH K JSD AKT Skupina afrických, karibských a tichomořských států Celní kodex Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O SOUČASNÉM ROZŠÍŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU Smluvní strany zdůrazňují význam včasné ratifikace nebo včasného schválení

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

1977L0249 CS

1977L0249 CS 1977L0249 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE

V Bruselu dne COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.9.2016 COM(2016) 618 final ZPRÁVA KOMISE Zpráva k usnadnění výpočtu množství přiděleného Evropské unii a zpráva k usnadnění výpočtu společného množství přiděleného Unii,

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. pozměněného návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 PŘÍLOHA pozměněného návrhu rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999

ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 20. května 1999 DOKUMENTY K SCHENGENU ROZHODNUTÍ RADY ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 2/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou

Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou ÚŘAD PRO HARMONIZACI VE VNITŘNÍM TRHU Ochranné známky a průmyslové vzory Vysvětlivky k formuláři návrhu na prohlášení ochranné známky 1. Obecné poznámky 1.1 Použití formuláře Formulář lze získat od úřadu

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ)

PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) PŘÍLOHA V (CENY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ) SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ mezi společností Dial Telecom, a.s. a OLO Strana 1 (celkem 5) OBSAH: OBECNĚ... 3 ČLÁNEK 1....

Více

Celní právo a celní správa Základy celního práva

Celní právo a celní správa Základy celního práva Celní právo a celní správa Základy celního práva Dana Šramková Pyramida norem celního práva Právo EU celní kodex prováděcí nařízení k celnímu kodexu nařízení o osvobození od cla = nařízení nařízení TIR

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0021 CS 01.07.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie 10.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 269/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 18/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA V NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 8/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA V NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze

Více

(6) Do 15. března 2017 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům.

(6) Do 15. března 2017 předala Komise veškerá obdržená oznámení ostatním členským státům. L 162/22 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1112 ze dne 22. června 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Více

P Ř Í R U Č K A D Í L A

P Ř Í R U Č K A D Í L A P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového (s úpravami vyplývajícími z předpisů ke dni 1.1.2013) D Í L A Společná ustanovení strana 1 I.

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

(Úřední věstník Evropské unie L 69 ze dne 15. března 2016)

(Úřední věstník Evropské unie L 69 ze dne 15. března 2016) 13.4.2017 L 101/199 Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/341 ze dne 17. prosince 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 10

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 10 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Renata Čuhlová Přednáška 10 Přednáška 9 Cla a celní řízení v EU a ČR Legislativa EU a národní EU Společná celní legislativa: společný Celní kodex (Celní kodex Společenství

Více

(2011/630/EU) (Úř. věst. L 247, , s. 32)

(2011/630/EU) (Úř. věst. L 247, , s. 32) 2011D0630 CS 09.04.2015 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. září 2011 o dovozu

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu. rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 ADD 1 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL, KTERÝM SE MĚNÍ PROTOKOL O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH, PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ

Více

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/199/EU)

ROZHODNUTÍ. (Text s významem pro EHP) (2014/199/EU) L 108/56 ROZHODNUTÍ PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 9. dubna 2014, kterým se mění přílohy prováděcího rozhodnutí 2011/630/EU, pokud jde o veterinární požadavky týkající se katarální horečky ovcí a epizootického

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.9.2005 KOM(2005) 430 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE RADY 95/50/ES O JEDNOTNÝCH POSTUPECH KONTROLY PŘI

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0078 (NLE) 8078/17 FISC 78 ECOFIN 274 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Italské

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom s.r.o., nástupce OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom s.r.o., nástupce a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 5) Obecně Ceny za propojení platí ode dne

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Správním výboru Úmluvy TIR k návrhu na změny Celní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.07.2005 KOM(2005) 353 v konečném znění 2005/0141 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem

Více