PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004"

Transkript

1 PŘÍRUČKA PRO TRANZIT TAXUD/801/2004

2 Předmluva Akční plán pro tranzit v Evropě 1 vyzval k vypracování příručky obsahující podrobný popis společného tranzitního režimu a tranzitního režimu Společenství a objasňující roli správních orgánů i hospodářských subjektů. Příručka má sloužit jako nástroj, který umožní lépe pochopit, jak tranzitní režim funguje a jaké jsou role jeho různých účastníků. Rovněž má lépe zajistit harmonizované uplatňování tranzitních předpisů a stejné zacházení se všemi hospodářskými subjekty. Příručka obsahuje těchto pět hlavních části: obecný úvod, status zboží, zajištění, standardní tranzitní režim a zjednodušení. Příručka bude aktualizována podle potřeb nového vývoje v oblasti společného tranzitního režimu a tranzitního režimu Společenství. Je však třeba zdůraznit, že příručka nepředstavuje právně závazný akt a že má vysvětlující charakter. Příručka nicméně obsahuje jednotný výklad tranzitních předpisů pro potřeby celních orgánů při využívání společného tranzitu / tranzitu Společenství. Právní předpisy o tranzitu, jakož i jiné celní předpisy jsou obsahu příručky nadřazeny a měly by být proto vždy prostudovány. Závazné znění úmluv a právních nástrojů ES je znění zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. V případě rozsudků Soudního dvora Evropských společenství je závazné znění uvedené ve Sbírce rozhodnutí Soudního dvora a Soudu prvního stupně. Kromě příručky mohou existovat také vnitrostátní pokyny nebo vysvětlivky. Tyto pokyny a vysvětlivky lze při vydání příručky v jednotlivých zemích začlenit do odstavce 6 každé kapitoly nebo mohou být vydány samostatně. S žádostmi o další informace se laskavě obracejte na svou vnitrostátní celní správu. V Bruselu dne 1. května 2004 Příručka v elektronické formě je dostupná na internetu (adresa viz Hlavní informační zdroje ). 1 KOM(97)188 v konečném znění,

3 Celkový obsah Předmluva Celkový obsah Část I: Obecný úvod Část II: Status zboží Část III: Zajištění Část IV: Standardní tranzitní režim Část V: Zjednodušení Seznam obvykle používaných zkratek Definice Hlavní informační zdroje 3

4 ČÁST I OBECNÝ ÚVOD Stručná historie tranzitu Status zboží Společný tranzit Právní předpisy Popis režimu Tranzit ve Společenství Tranzit Společenství Právní předpisy Popis režimu Vnější tranzit Společenství Vnitřní tranzit Společenství Nový informatizovaný tranzitní systém (NITS) Hlavní prvky NITS a zprávy používané v rámci tohoto systému Úřad odeslání Úřad určení Úřad tranzitu Změna úřadu tranzitu nebo úřadu určení Zjednodušené postupy: schválený odesílatel a schválený příjemce Jiné tranzitní režimy v rámci Evropského společenství Úvod TIR (Transport Internationaux Routiers) Souvislosti a právní předpisy Popis režimu TIR ATA (Dočasné použití) Souvislosti a právní předpisy Popis režimu Rýnský manifest Souvislosti a právní předpisy Popis režimu Režim NATO Souvislosti a právní předpisy Popis režimu Poštovní balíky Souvislosti a právní předpisy Popis režimu Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Pravidla a zásady upravující přijímání právních předpisů pro tranzit Společenství a společný tranzit...51 ČÁST II STATUS ZBOŽÍ Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Důkaz statusu zboží Společenství Pravidelná linka

5 Definice Postup při povolování pravidelných linek Dohody o částečném nájmu Pravidelná nebo nepravidelná linka Důkaz statusu zboží Společenství Důkaz statusu Společenství poskytnutý schváleným odesílatelem Důkaz statusu Společenství a manifest námořní společnosti Důkaz statusu Společenství v případě překládky Důkaz statusu Společenství a faktura nebo přepravní doklad Důkaz statusu Společenství u produktů mořského rybolovu a ostatních produktů získávaných z moře pomocí plavidel Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Příklad smlouvy o nájmu lodi zahrnující ujednání o podnájmu nebo o částečném nájmu Manifest námořní společnosti režim TC12 a povolení Důkaz statusu Společenství v případě motorových silničních vozidel Důkaz statusu Společenství v případě železničních vagonů...86 ČÁST III ZAJIŠTĚNÍ Úvod Účel jistoty Formy jistoty Zproštění povinnosti poskytnout jistotu Rozsah platnosti Tabulka jistot Obecná ustanovení Nezbytnost jistoty Úvod Chybějící jistota Výpočet výše jistoty Úvod Výpočet Ručitel Úvod Usazení a schválení Odpovědnost Záruční doklad v případě odstoupení nebo zrušení Jednotlivá jistota Složení hotovosti Úvod Vrácení Jednotlivá jistota stanovením ručitele Jednotlivá jistota formou záručního dokladu (TC32) Odpovědnost a schválení Oznámení Záruční doklad Souborná jistota a zproštění povinnosti poskytnout jistotu Obecná ustanovení Úvod

6 Obecné podmínky Výpočet referenční částky Částka jistoty Osvědčení o jistotě Povinnosti hlavního povinného Každoroční přezkoumání Odvolání a zrušení povolení Snížení částky jistoty a zproštění povinnosti poskytnout jistotu Úvod Kritéria snížení Žádost týkající se jak zboží představujícího vyšší nebezpečí podvodu, tak ostatního zboží Zproštění povinnosti poskytnout jistotu na základě právních předpisů Letecká doprava Doprava po rýnských vodních cestách Doprava po železnici nebo velkokapacitními kontejnery Státní orgány a mezinárodní organizace Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Seznam ručitelů schválených k vystavování záručních dokladů na jednotlivé jistoty TC Seznam vodních cest ČÁST IV STANDARDNÍ TRANZITNÍ REŽIM Kapitola 1 Standardní tranzitní prohlášení Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Postup při podávání prohlášení Nakládka Tranzitní prohlášení Tiskopis a vyplnění tranzitního prohlášení Tiskopisy JSD-IS Ložné listy, tiskopis a jeho vyplňování Smíšené zásilky Podpis tranzitního prohlášení Zvláštní situace (pro memoria) Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Vysvětlivky k vyplňování kolonek JSD Proces samokopírování tiskopisů tranzitního prohlášení a doplňkových tiskopisů Proces samokopírování čtyřdílného tranzitního prohlášení a doplňkových tiskopisů Kapitola 2 Formality u úřadu odeslání Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Popis postupu u úřadu odeslání Předložení JSD

7 3.2. Poskytnutí jistoty Přijetí a registrace tranzitního prohlášení Změna tranzitního prohlášení Ověřování tranzitního prohlášení Trasa a závazná trasa Lhůta Znaky totožnosti Úvod Způsoby přikládání závěr Charakteristiky celních závěr Použití závěr zvláštního typu Propuštění zboží Zvláštní situace (pro memoria) Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Poznámka osvobození Poznámka souhlasí Kapitola 3 Formality a události během přepravy Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Formality v případě událostí během přepravy a u úřadu tranzitu Formality v případě události během přepravy Formality u úřadu tranzitu Úřad tranzitu Formality u úřadu tranzitu Potvrzení o přestupu hranice (TC10) Změna úřadu tranzitu Postup v případě menších nesrovnalostí Zvláštní situace (pro memoria) Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy (pro memoria) Kapitola 4 Formality u úřadu určení Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Formality u úřadu určení Ukončení tranzitního režimu Kontrola ukončení režimu Zvláštní situace Vystavení stvrzenky Vystavení alternativního důkazu Předložení zboží a dokladů mimo úřední dny a hodiny a na jiném místě než v úřadě určení Nesrovnalosti Nesrovnalosti týkající se celních závěr Jiné nesrovnalosti Šetření nesrovnalostí

8 4.5. Změna úřadu určení Předložení po uplynutí lhůty Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Standardní poznámka souhlasí Poznámka výtisk T5 předložen Poznámka Alternativní důkaz Seznam ústředních úřadů pro vrácení výtisků Poznámka Odlišnosti Poznámka Rozpor Poznámka Šetření zahájeno Poznámka Poplatky vybrány Poznámka Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo.. (jméno a země) Poznámka Výstup z. podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení / směrnice / rozhodnutí č Kapitola 5 Vyřízení režimu Úvod Celkové pojetí a právní předpisy Vyřízení režimu Podmínky vyřízení Forma vyřízení Účinky vyřízení Žádost o informace od hlavního povinného a alternativní důkaz o ukončení režimu Žádost o informace od hlavního povinného Účel žádosti o informace Obecný postup při podávání žádosti o informace Postup při podávání žádosti o informace v případě zjednodušených postupů specifických pro určité způsoby dopravy Alternativní důkaz o ukončení tranzitního režimu Alternativní důkaz, že zboží bylo předloženo úřadu určení nebo schválenému příjemci Alternativní důkaz, že bylo dotyčné zboží propuštěno k určitému celně schválenému určení ve třetí zemi Šetření Úvod Příslušný úřad a časový rámec pro zahájení šetření Zahájení šetření země odeslání Reakce země určení na oznámení o šetření Reakce země tranzitu na oznámení o šetření Upomínka TC Důsledky šetření Postupy ověřování po propuštění zboží Cíle a způsoby ověřování Doklady, které jsou předmětem ověřování Tranzitní prohlášení na JSD Manifest jako tranzitní prohlášení Alternativní důkaz

9 Doklady T2L Obchodní doklady rovnocenné dokladu T2L Důsledky ověřování Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Seznam příslušných orgánů Vzor dopisu hlavnímu povinnému s žádostí o informace Vzor oznámení o šetření TC20 a vysvětlivky Vzor upomínky TC Příklady situací, které mohou při šetření nastat Vzor žádosti o ověření TC Vzor žádosti o ověření TC21A Kapitola 6 Andorra, San Marino a území mimo daňový režim Úvod Andorra Původ a právní předpisy Formality Zboží kapitol 1 až 24 HS Zboží kapitol 25 až 97 HS San Marino Původ a právní předpisy Formality Území mimo daňový režim Původ a právní předpisy Vnitřní tranzitní režim Společenství Doklady o celním statusu Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy (pro memoria) ČÁST V ZJEDNODUŠENÍ Úvod Obecné pojetí a právní předpisy Obecné podmínky pro zjednodušení Postup při udělování povolení Zrušení a změna povolení Popis zjednodušení Souborná jistota a zproštění povinnosti poskytnout jistotu Použití zvláštních ložných listů Použití závěr zvláštního typu Zproštění povinnosti dodržovat závaznou trasu Schválený odesílatel Úvod Povolení Postupy Potvrzení pravosti tranzitního prohlášení (JSD) Opatření ke ztotožnění zboží Odeslání zboží Schválený příjemce

10 Úvod Povolení Postupy Stvrzenka Příchod zboží Zboží dopravované po železnici nebo ve velkokapacitních kontejnerech Zboží dopravované letecky Úvod Zjednodušený postup úroveň Povolení zjednodušeného postupu úrovně Použití zjednodušeného postupu úrovně Úroveň 1 konkrétní případy Zjednodušený postup úroveň Povolení zjednodušeného postupu úrovně Použití zjednodušeného postupu úrovně Zvláštní situace u úrovně 2 (použití kódu C) Konkrétní případy (úroveň 1 / úroveň 2) Seskupování Letecký náklad přepravovaný po silnici (pozemní doprava) Doprava expresními přepravními službami Zboží přepravované lodí Úvod Zjednodušený postup úroveň Povolení zjednodušeného postupu úrovně Použití zjednodušeného postupu úrovně Příklady Zjednodušený postup úroveň Povolení zjednodušeného postupu úrovně Použití zjednodušeného postupu úrovně Příklady Konkrétní případy (úroveň 1 / úroveň 2) Seskupování Přeprava potrubím (pro memoria) Zjednodušené postupy na základě článku 6 úmluvy / čl. 97 odst. 2 kodexu Zvláštní situace (pro memoria) Výjimky (pro memoria) Zvláštní vnitrostátní pokyny (vyhrazeno) Část vyhrazená pouze pro potřeby celních orgánů Přílohy Další kritéria zvláštní ložný list Vzor (žádost o) povolení používat status schváleného příjemce Zvláštní kovové razítko Odchylky zvláštní razítko (Francie, Itálie) Seznam letišť a kontrolních celních úřadů Vzor povolení používat v letecké dopravě zjednodušený postup úroveň Postupový diagram seskupování zásilek v letecké dopravě

11 8.8. Vzor povolení používat v námořní dopravě zjednodušené postupy úroveň 1 a Postupový diagram seskupování zásilek v námořní dopravě Oznamování zjednodušených postupů

12 Seznam obvykle používaných zkratek AAD AT ATA BE SZP kodex SCS CH CIM CMR Průvodní úřední doklad Rakousko Karnet ATA (dočasné použití) Belgie Společná zemědělská politika Celní kodex Společenství (nařízení 2913/92 ze dne 12. října 1992, Úř. věst. L 302, , v platném znění) Společný celní sazebník (ES) Švýcarsko Contrat de transport International ferroviaire des Marchandises (Smlouva o mezinárodní železniční dopravě) Contrat de transport international de Marchandises par Route (Přepravní smlouva v mezinárodní nákladní silniční dopravě) Úmluva Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu CS čeština CY Kypr CZ Česká republika DA dánština DE Německo / němčina DK Dánsko EDI elektronická výměna dat EE Estonsko / estonština ESVO Evropské sdružení volného obchodu EL řečtina EN angličtina ES Španělsko / španělština FI Finsko / finština FR Francie / francouzština GB Velká Británie GR Řecko HS Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží HU Maďarsko / maďarština IE Irsko Prováděcí předpis Prováděcí předpis k celnímu kodexu Společenství (nařízení 2454/93 ze dne 2. července 1993, Úř. věst L 293, , v platném znění) IRU Mezinárodní silniční unie IS Island / islandština IT Itálie / italština LT Litva / Litevština LU Lucembursko LV Lotyšsko / lotyština MT Malta / maltština NITS Nový informatizovaný tranzitní systém 12

13 NL NO Úř. Věst. PL PT JSD Úmluva o JSD SE SI SK SL SV TAD TIR UK Nizozemsko / nizozemština Norsko / norština Úřední věstník Polsko / polština Portugalsko / portugalština Jednotný správní doklad Úmluva o zjednodušení formalit ve zbožovém styku ze dne 20. května 1987 Švédsko Slovinsko Slovenská republika / slovenština slovinština švédština Tranzitní doprovodný doklad Karnet TIR (Transport Internationaux Routiers) (Mezinárodní silniční doprava) Spojené království 13

14 Definice Průvodní úřední doklad (AAD) Karnet ATA Schválený odesílatel Schválený příjemce Společný tranzit Zboží Společenství Kontrolní doklad pro přepravu zboží, které podléhá spotřební dani a je ve volném oběhu mezi dvěma místy ve Společenství. Celní doklad používaný pro dočasný vývoz, tranzit a dočasné použití zboží ke zvláštním účelům, např. k vystavení, pro použití na výstavách a veletrzích jako zařízení k výkonu povolání nebo jako obchodní vzorky. Osoba, které bylo povoleno provádět tranzitní operace a která nemusí předkládat zboží a tranzitní prohlášení celnímu úřadu odeslání. Osoba schválená k tomu, aby ve svých prostorech nebo na kterémkoli jiném určeném místě přijímala zboží propuštěné do tranzitního režimu a která nemá povinnost předkládat zboží a tranzitní prohlášení celnímu úřadu určení. Celní režim pro přepravu zboží mezi Společenstvím a zeměmi ESVO a mezi zeměmi ESVO navzájem. Zboží, které je: - zcela získáno na celním území Společenství podle podmínek uvedených v článku 23 kodexu a které neobsahuje zboží dovezené ze zemí nebo území, které netvoří součást celního území Společenství. Zboží získané ze zboží propuštěného do režimu s podmíněným osvobozením od cla není považováno za zboží se statusem Společenství v případech zvláštního ekonomického významu stanoveného v souladu s postupem projednávání ve výboru, - dovezeno ze zemí nebo území, které netvoří součást celního území Společenství, a bylo propuštěno do volného oběhu, - získáno nebo vyrobeno na celním území Společenství buď jen ze zboží uvedeného v druhé odrážce, nebo ze zboží uvedeného v první a druhé odrážce. Tranzit Společenství Celní režim umožňující přepravu zboží z jednoho místa ve Společenství do jiného místa ve Společenství. Příslušný orgán Smluvní strana Kontrolní výtisk T5 Celní orgán nebo jakýkoli jiný orgán odpovědný za uplatňování celních pravidel. Strana Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu a Úmluvy ze dne 20. května 1987 o zjednodušení formalit ve zbožovém styku. Smluvních stran je osm: Česká republika*, Evropské společenství, Maďarsko*, Island, Norsko, Polsko*, Slovensko* a Švýcarsko. * do 30. dubna Prohlášení a závazek používané pro zboží dovážené na celní území Společenství, vyvážené z celního území Společenství nebo přepravované uvnitř tohoto území, v případě kterého je požadován důkaz o dodržení podmínek, které pro jeho použití a/nebo určení stanoví pravidlo Společenství. 14

15 Celní status Celní území Společenství Celním statusem se rozumí, zda se jedná o zboží Společenství nebo o zboží, které není zbožím Společenství. Celní území Společenství sestává z: - Rakouska, - Belgie, - Dánska, s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska, - Německa, s výjimkou ostrova Helgoland a území Büsingen, - Řecka, - Finska (včetně Ålandských ostrovů), - Francie (včetně Monaka a zámořských departmentů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinique a Réunion), s výjimkou zámořských území a Saint-Pierre a Miquelon a Mayotte, - Irska, - Itálie, s výjimkou obcí Livigno a Campione d'italia a národních vod jezera Lugano mezi břehem a politickou hranicí oblasti mezi Ponte Tresa a Porto Ceresio, - Lucemburska, - Nizozemska v Evropě, - Portugalska, - Španělska, s výjimkou Ceuty a Melilly, - Švédska, - Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Normanských ostrovů a ostrova Man. Od 1. května 2004 zahrnuje celní území Společenství také: - Českou republiku, - Estonsko, - Kypr, - Lotyšsko, - Litvu, - Maďarsko, - Maltu, - Polsko - Slovinsko, - Slovenskou republiku. Celní území Společenství zahrnuje pobřežní vody a vnitřní mořské vody a vzdušný prostor členských států a území Monackého knížectví, s výjimkou pobřežních vod, vnitřních mořských vod a vzdušného prostoru těch území, která nejsou součástí celního území Společenství, které je uvedeno výše. Evropské společenství (ES) Členskými státy jsou: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irská republika, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. Od 1. května 2004 zahrnuje Evropské společenství také Českou republiku, Kypr, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, 15

16 Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) Země ESVO Jistota Ložný list Manifest Zboží, které není zbožím Společenství Úřad odeslání Úřad určení Litvu, Maltu, Polsko, Slovenskou republiku a Slovinsko. Skupina zemí sestávající z Islandu, Norska, Švýcarska a Lichtenštejnska. Pro účely tranzitu jsou následující země považovány za země ESVO: Česká republika*, Maďarsko*, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Polsko*, Slovenská republika* a Švýcarsko. * do 30. dubna Finanční krytí, které poskytuje hlavní povinný k zajištění úhrady cel a jiných poplatků. Správní nebo obchodní doklad, který se může použít místo JSD BIS, jestliže se v rámci tranzitu přepravuje více jak jedna položka. V případě námořní nebo letecké dopravy doklad obsahující seznam nákladu na palubě dopravního prostředku. Obsahuje-li tento doklad nezbytné údaje, zejména o celním statusu zboží a o jeho ztotožnění a bylo-li to předem povoleno, lze jej použít pro celní účely. Jiné zboží než zboží Společenství. Celní úřad, který přijímá celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do celního režimu. Celní úřad v místě, kde musí být zboží propuštěné do tranzitního režimu Společenství předloženo, aby mohl být tento režim ukončen. Úřad záruky Celní úřad, který příslušné orgány jednotlivých zemí určí jako místo, kde ručitelé předávají svou jistotu. Úřad tranzitu Celní úřad, který se nachází v: Společný tranzit Tranzit Společenství místě vstupu - do smluvní strany - na celní území Společenství, pokud bylo zboží v průběhu tranzitní operace dopravováno přes území třetí země místě výstupu - ze smluvní strany, pokud zásilka v průběhu tranzitní operace celní území této smluvní strany opouští přes hranici této smluvní strany a třetí země - z celního území Společenství, pokud zásilka v průběhu tranzitní operace toto území opouští přes hranici mezi členským státem a třetí zemí, která není zemí 16

17 ESVO. Osoba usazená ve smluvní straně/ Společenství Hlavní povinný Zastoupení Jednotný správní doklad (JSD) JSD-BIS Tranzitní doprovodný doklad - TDD - v případě fyzické osoby osoba, která zde má obvyklé bydliště; - v případě právnické osoby nebo sdružení osob osoba, která zde má sídlo, řídící ústředí nebo stálou provozovnu. Osoba, která propouští zboží do tranzitního režimu, a to i v případě, že to provádí její schválený zástupce. Každá osoba se může nechat v jednání s celními orgány zastoupit při provádění všech úkonů a formalit stanovených celními předpisy (viz článek 5 kodexu) 2. Vícedílný tiskopis, který se používá v celém Společenství a v zemích ESVO ke kontrole dovozů, vývozů a zboží v tranzitu. Je to osmidílný doklad tvořený následujícími výtisky: výtiskem 1, který si ponechají orgány v zemi, v níž byly provedeny vývozní (odesílací) nebo tranzitní formality; výtiskem 2, který slouží ke statistickým účelům v zemích vývozu (v některých případech může být stejně tak použit v zemi odeslání); výtiskem 3, který se poté, co byl orazítkován celním orgánem, vrací vývozci; výtiskem 4, který si po ukončení tranzitní operace ponechá úřad určení, nebo který slouží jako doklad T2L či T2LF dokazující status zboží Společenství; výtiskem 5, který je zpětným listem pro tranzitní režim; výtiskem 6, který si mají ponechat orgány v zemi, v níž se provádějí formality spojené s příchodem zboží; výtiskem 7, který má sloužit pro statistické účely zemí určení (v případě formalit spojených s příchodem zboží); výtiskem 8, který se poté, co byl orazítkován celním orgánem, vrací příjemci. Vnitrostátní celní orgány mohou zavést různé kombinace osmidílné sady v závislosti na zamýšleném účelu. Viz také: tranzitní doprovodný doklad Tiskopis, který má doplnit výtisky JSD v případě, že se podává prohlášení za více položek. TDD doprovází zboží v případě, že je tranzitní prohlášení zpracováváno na úřadě odeslání prostřednictvím NITS. Výtisky A a B tohoto tiskopisu nahrazují výtisk 4 a 5 JSD. TDD odpovídá vzoru a vysvětlivkám v příloze III, dodatcích 2 Je-li v příručce uvedena podmínka, že má být žadatel usazen ve Společenství, může být tato podmínka splněna v souladu s pravidly o zastupování. 17

18 D3 a D4 úmluvy / příloze 45a prováděcího předpisu. Odkazy na výtisky 4 a 5 JSD se vztahují přiměřeně na výtisky A a B dokladu TDD. Území, na která se nevztahuje směrnice o DPH (též označovaná jako území mimo daňový režim nebo zvláštní území Tranzitní prohlášení Viz také: JSD Území, která jsou součástí celního území Společenství, ale na něž se nevztahují ustanovení směrnice 77/388/EHS (DPH). Jsou to: Ålandské ostrovy; Kanárské ostrovy; Normanské ostrovy; Francouzská Guyana; Guadeloupe; Martinique; Mount Athos a Réunion. Úkon, jímž osoba projevuje předepsanou formou a způsobem vůli, aby bylo zboží propuštěno do celního režimu. 18

19 Hlavní informační zdroje Evropská unie - celní právní předpisy - Tranzit manual (Příručka pro tranzit) - Transit Customs Offices list (seznam celních úřadů tranzitu) - Transit Network address book (adresář tranzitní sítě) - New Customs Transit Systems for Europe (brochure) (Nové celní tranzitní systémy pro Evropu (brožura) - Legislation (právní předpisy) - Trade consultation (poradenství pro obchod) Webové stránky vnitrostátních celních správ Rakousko: Belgie: Bulharsko: Kypr: Česká republika: Dánsko: Estonsko: Finsko: Francie: Německo: Řecko: Maďarsko: Island: Irsko: Itálie: Lotyšsko: Litva: Lucembursko: Malta: Nizozemsko: Norsko: Polsko: Portugalsko: Rumunsko: Slovenská republika: Slovinsko: Španělsko: Švédsko: Švýcarsko: Turecko: Spojené království: Jiné: 19

20 Světová celní organizace: OSN Úmluva TIR: 20

21 ČÁST I OBECNÝ ÚVOD Část I obsahuje informace o historii tranzitních režimů a přehled tranzitních režimů. V odstavci 1 je vysvětlen charakter a účel tranzitu a stručně popsána jeho historie. Odstavec 2 se týká statusu zboží pro celní účely. Odstavec 3 podává přehled o společném tranzitním režimu. Odstavec 4 podává přehled o tranzitním režimu Společenství a jiných tranzitních režimech, které se používají v Evropském společenství. Výjimky jsou uvedeny v odstavci 5. Odstavec 6 je vyhrazen pro zvláštní vnitrostátní pokyny. Odstavec 7 je vyhrazen pro potřeby celních správ. Odstavec 8 obsahuje přílohy k části I. 21

22 1. Stručná historie tranzitu Přeprava zboží Při vstupu zboží do země / na území požadují celní orgány zaplacení dovozních cel a jiných poplatků a případně uplatňují opatření obchodní politiky (například antidumpingová cla). Tak je tomu i v případě, že má zboží na své cestě do jiné země touto zemí / územím jen projít (formou tranzitu). Za určitých podmínek mohou být zaplacená cla a poplatky vráceny v okamžiku, kdy zboží dotyčnou zemi / území opustí. V další zemi / území se tento postup může opakovat a než zboží dosáhne svého místa konečného určení, může při překračování hranic projít řadou správních postupů. Hlavní funkce tranzitu Tranzit je celní režim, který hospodářským subjektům umožňuje dopravovat zboží přes hranice nebo území, aniž by museli uhradit poplatky, které jsou obvykle splatné při vstupu na dané území (nebo při výstupu z něj), a vyžaduje tedy jen jednu (závěrečnou) celní formalitu. Ve srovnání se situací popsanou v prvním odstavci nabízí administrativně jednoduchý a z hlediska nákladů výhodný postup přepravy zboží přes celní území. Tranzit je upraven pro potřeby Společenství, kde je jednotné celní území kombinováno s existencí velkého počtu daňových území: zboží může být v rámci tranzitu přepraveno z místa svého vstupu do Společenství na místo svého propuštění, kde jsou po ukončení tranzitního režimu vyřízeny celní a místní daňové povinnosti a zboží vstoupí do volného oběhu, nebo kde začíná jiný režim s podmíněným osvobozením od cla. I režim s podmíněným osvobozením od cla může být ukončen propuštěním zboží, které není zbožím Společenství, například do režimu zpětného vývozu 22

Revize Úmluvy TIR EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE PŘÍRUČKA PRO TIR. včetně. Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR

Revize Úmluvy TIR EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE PŘÍRUČKA PRO TIR. včetně. Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR Revize Úmluvy TIR EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE Ženeva PŘÍRUČKA PRO TIR včetně Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Celní úmluva TIR, 1975) POZNÁMKA Použitý způsob vyjadřování

Více

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

CELNÍ ÚMLUVA. o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) CELNÍ ÚMLUVA o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR) Smluvní strany, přejíce si usnadnit mezinárodní přepravu zboží silničními vozidly, berouce v úvahu, že zlepšení přepravních

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO.

SZZ 2012 - OBCH. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. Pozn. ŠEDIVÉ PÍSMO ČI ŠEDIVÉ PODBARVENÍ JE JEN PRO INFO. OBSAH 1. TARIFNÍ OPATŘENÍ STÁTU, CELNÍ ŘÍZENÍ, CLA, CELNÍ SAZBY, CELNÍ REŽIMY A CELNÍ PREFERENCE 1 2. NETARIFNÍ OPATŘENÍ, LICENČNÍ ŘÍZENÍ, FYTOSANITÁRNÍ

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65

69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 69 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 65 EVROPSKO STŘEDOMOŘSKÁ LETECKÁ DOHODA O LETECKÉ DOPRAVĚ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JEHO

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi Evropská komise Obchod Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou v praxi Evropská komise a žádná osoba vystupující jejím jménem není zodpovědná za využití níže uvedených informací. Lucemburk: Úřad pro publikace

Více

Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS)

Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS) Vysvětlivky k dotazníku pro samohodnocení oprávněného hospodářského subjektu (OHS) Cílem samohodnocení OHS je pomoci vám, abyste si uvědomili požadavky spojené se získáním statusu OHS, a poskytnout celní

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU L 174/74 Úřední věstník Evropské unie 1.7.2011 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 268/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané

Více

Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA

Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA Ochrana hranic v Schengenském prostoru PŘÍRUČKA LEKTORA 1/83 Obsah Lekce 1: Úvod... 5 Lekce 2: Úvod do problematiky schengenského prostoru... 9 Lekce 3: Kompenzační opatření: Zavádění ě schengenského acquis...

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 28.6.2014 L 190/45 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury EVROPSKÁ KOMISE,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.10.2010 Úřední věstník Evropské unie L 281/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 3) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003)

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (Řím, 25.3.1957, ve znění poslední změny provedené Smlouvou o přistoupení z roku 2003) This publication is a private consolidation made by Kristina Savickaite, Lithuanian trainee, under the responsibility of Volker Heydt, Brussels, official at the European Commission's Directorate-General

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Téma: Karuselové podvody JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

Úřední věstník C 84. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 53 30. března 2010. České vydání. Oznámení č.

Úřední věstník C 84. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 53 30. března 2010. České vydání. Oznámení č. Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5163 C 84 České vydání Informace a oznámení Svazek 53 30. března 2010 Oznámení č. Obsah Strana 2010/C 84/01 Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

Návrh. NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. /2010. o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

Návrh. NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. /2010. o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007 CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.8.2010 KOM(2010) 459 v konečném znění 2010/0240 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. /2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) č. 423/2007

Více