Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček"

Transkript

1 Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/ Dodatkový list pro IP C a IP S V 1.1 RevB 09/2013 Uchovávejte tento návod vždy poblíž přístroje! Pečlivě pročtěte, ještě než začnete s přístrojem pracovat.

2

3 Dodatkový list pro Návod k použití pro IP C a IP S V 1.9 RevD 05/2013 Úvod Přístroje vyráběné společností Leica Biosystems Nussloch GmbH procházejí neustálým procesem vylepšování, aby je zákazníci mohli používat bezpečně a efektivně. Vždy se snažíme své výrobky včetně jejich ovládání vylepšovat. Proto jsme přepracovali blokovací mechanismus inkoustové kartridže a přepravní nádobky. Zacházení s novým blokovacím mechanismem je vysvětleno v následujících informacích o používání tiskárny IP S Dodatkový list pro IP C a IP S V 1.1 RevB 09/2013 3

4 Dodatkový list pro Návod k použití pro IP C a IP S V 1.9 RevD 05/2013 Obr. 4 na straně 13 návodu k použití přístroje Leica IP C nahradit Zdířka pro externí alarm 16 Zdířka pro kabel tiskárny 17 Přepínač DIL 18 Připojení zdroje napájení 19 Hlavní spínač 20 Přepravní nádobka / inkoustová kartridž 21 Sekundární pojistka Obr. 4 na straně 13 návodu k použití přístroje Leica IP S nahradit Zdířka pro externí alarm 16 Zdířka pro kabel tiskárny 17 Přepínač DIL 18 Připojení zdroje napájení 19 Hlavní spínač 20 Přepravní nádobka / inkoustová kartridž 21 Sekundární pojistka 22 Zásuvka na střepy Dodatkový list pro IP C a IP S V 1.1 RevB 09/2013

5 Dodatkový list pro návod k použití pro IP C a IP S V 1.9 RevD 05/2013 Následující popis vysvětluje rozdílnou manipulaci s blokovacím mechanismem při výměně přepravní nádobky nebo inkoustové kartridže. Výměna je popisována v kap. "4.9 Výměna kartridže" a "6.4 Uložení tiskárny". Všechny ostatní popisy a úlohy ve zmíněných kapitolách zůstávají odlišnou manipulací nedotčeny. Informace při použití 120 ml přepravní nádobky / čisticí kartridže Leica IP C/S Vyjímání/vkládání přepravní nádobky Ve výrobním závodě je do tiskárny vložena přepravní nádobka (viz také kapitolu 4.9 v návodu k použití). Ta musí být před zahájením používání tiskárny nahrazena inkoustovou kartridží (viz Standardní dodávka). Viz také kapitolu 4 Příprava k provozu v návodu k použití. Přepravní nádobku je třeba do tiskárny vložit před přepravou tiskárny nebo jestliže bude tiskárna odpojena od napájení na dlouhou dobu (od 24 hodin až do šesti měsíců). Postupujte přitom následovně: Obr. 1 Obr Otevřete dvířka na levé straně tiskárny a stlačte dolů červený pojistný držák (1, obr. 1) a vytáhněte inkoustovou kartridž ven (2, obr. 1) asi o 30 mm tak, aby se rozsvítila kontrolka chybějícího inkoustu "Ink Empty". Odeberte z prohlubně inkoustové kartridže červenou ochrannou čepičku (3, obr. 1) a našroubujte ji na kartridž. Pak inkoustovou kartridž vytáhněte. Vezměte přepravní nádobku z přepravní krabice, odstraňte ochrannou fólii a nádobku zasuňte asi z poloviny do otvoru pro kartridž (obr. 2). Uvolněte červenou ochrannou čepičku (85, obr. 2) jedním pootočením, pak zatlačte nádobku zcela dovnitř opakovaně dvakrát až třikrát kvůli překonání odporu těsnění. Zatlačte přepravní nádobku zcela dovnitř a zkontrolujte, že pojistný držák (1, obr. 1) je ve správné poloze. Odšroubujte červenou ochrannou čepičku (85, obr. 2) a umístěte ji do prohlubně v nádobce (63, obr. 2). Na přední straně nádobky označte jedno ze dvou políček, aby bylo zajištěno, že přepravní nádobka se použije pouze dvakrát. Zavřete dvířka na levé straně tiskárny. 69 Obr. 3 Kontrolka "Ink Empty" zhasne a na displeji se zobrazí "88". Stiskněte tlačítko CLEAN k vyčištění tiskové hlavy (trvání: asi 3,5 min.) na displeji bude "00". Zobrazení zmizí, jakmile se proces čištění dokončí. Otevřete víko přístroje a stiskněte tlačítka CLEAN a LOADED současně. Po stisknutí těchto tlačítek se tisková hlava zdvihne a oddálí od polohovací desky (70, obr. 4+8, obr. 3). + Zatlačením páčky (69, obr. 3) nahoru se umožní odebrání polohovací desky Dodatkový list pro IP C a IP S V 1.1 RevB 09/2013 5

6 Dodatkový list pro návod k použití pro IP C a IP S V 1.9 RevD 05/2013 Vkládání přepravní nádobky (pokračování) Odstraňte červenou polohovací desku (70, obr. 4+8) vyčistěte ji alkoholem ( %). Vyčistěte tiskovou hlavu alkoholem ( %) a dodávanými čisticími tampony (obr. 5). To zahrnuje zatlačení čisticího tamponu pod tiskovou hlavu, jeho nadzdvihnutí mírným tlakem (k tiskové hlavě) a pohyby z dolní pravé strany k horní levé straně (podél těsnicího břitu). Po každém pohybu vzhůru tamponem mírně otočte. Pak zatlačte novou černou přepravní polohovací desku (73, obr. 8) až na doraz. Přepravní polohovací desku zajistěte stlačením páčky (69, obr. 3) zpět dolů. Stisknutím libovolného tlačítka zavřete tiskovou hlavu. Jestliže se výměna desky neukončí stisknutím nějakého tlačítka, tiskárna automaticky zavře tiskovou hlavu po 2,5 min. Před automatickým zavřením bude znít zvukový signál po dobu 30 sekund a na displeji bude probíhat odpočítávání. Aby nedošlo k poškození tiskové hlavy, nesmí se v této době vkládat přepravní polohovací deska; místo toho vyčkejte, dokud se tisková hlava nezavře, a opakujte celý postup vložení přepravní polohovací desky. 70 Zavřete víko tiskárny. Utáhněte červenou krytku (85, obr. 2) na přepravní nádobce a zavřete dvířka na boku tiskárny. Obr. 4 Vypněte tiskárnu a odpojte ji ze zásuvky, aby se nepoškodila tisková hlava! Aby bylo možné tiskárnu opět používat, je nutné vyjmout přepravní desku a vložit novou polohovací desku. Ohledně vložení inkoustové kartridže viz "Key instructions" na přední straně přístroje. Obr. 5 Obr Dodatkový list pro IP C a IP S V 1.1 RevB 09/2013

7 Dodatkový list pro návod k použití pro IP C a IP S V 1.9 RevD 05/2013 Informace při použití 310 ml inkoustové kartridže Leica IP C/S Následující popis vysvětluje rozdílnou manipulaci s blokovacím mechanismem při výměně inkoustové kartridže popsané v "kapitole 4.9 Výměna kartridže" v návodu k použití. Všechny ostatní popisy a úlohy ve zmíněných kapitolách zůstávají odlišnou manipulací nedotčeny. 1 V tomto návodu je příklad vkládání inkoustové kartridže ukázán u tiskárny IP S. Platí také pro tiskárnu IP C. Inkoustovou kartridž je nutné vyměnit nejpozději po 3,5 měsíci nebo po potiscích. Na bílé ploše na přední straně inkoustové kartridže si poznamenejte datum instalace inkoustové kartridže. 4 Obr. 1 Vyjímání použité inkoustové kartridže Otevřete dvířka na levé straně tiskárny a stlačte dolů červený pojistný držák (1, obr. 1) a opatrně vytáhněte inkoustovou kartridž ven (3, obr. 2) asi o 30 mm tak, aby se rozsvítila kontrolka chybějícího inkoustu "Ink Empty". Odeberte z prohlubně inkoustové kartridže červenou ochrannou čepičku a našroubujte ji na kartridž. Pak použitou inkoustovou kartridž vytáhněte. 3 Vložení nové inkoustové kartridže Obr. 2 Vyjměte inkoustovou kartridž z přepravní krabice a odstraňte z ní plastovou fólii. Opatrně s inkoustovou kartridží 2 3 krát zatřeste. Vytáhněte dopředu červený pojistný držák a zasuňte asi z poloviny novou inkoustovou kartridž do otvoru (3, obr. 2) Dodatkový list pro IP C a IP S V 1.1 RevB 09/2013 7

8 Dodatkový list pro návod k použití pro IP C a IP S V 1.9 RevD 05/2013 Vložení nové inkoustové kartridže (pokračování) 5 Postupujte podle informací na štítku připevněném k inkoustové kartridži (viz obr. níže). Uvolněte červenou ochrannou čepičku (4, obr. 2) o jednu otáčku proti směru hodinových ručiček. Pak plně zasuňte inkoustovou kartridž do otvoru. Obr. 3 Informační štítek K proražení těsnění kartridže je třeba jisté síly. Kartridž vytáhněte asi o 30 mm z otvoru a zatlačte ji zpět na doraz; opakujte tento krok dvakrát nebo třikrát (5, obr. 3). Odebrání červené ochranné čepičky 8 6 Zcela odšroubujte červenou ochrannou čepičku, odstraňte informační štítek a umístěte červenou ochrannou čepičku do prohlubně kartridže určené k tomuto účelu (6, obr. 8). Po dokončení se přesvědčte, že pojistný držák je ve správné poloze (8, obr. 8), a zavřete dvířka tiskárny. Obr. 8 Nikdy nestiskněte tlačítko CLEAN, když je v přístroji nová nebo použitá inkoustová kartridž! Odebrání polohovací desky Postup (obr. 9) je uveden v návodu k použití, kap Obr. 9 Vložení polohovací desky Postup je uveden v návodu k použití, kap. 4.9 a kap Manuální čištění tiskové hlavy Postup (obr. 10) je uveden v návodu k použití, kap Obr Dodatkový list pro IP C a IP S V 1.1 RevB 09/2013

9

10 Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Straße D Nussloch Telefon: Fax: Web:

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA SIDE BY SIDE CHLADNIČKA RM25***** CZECH REPUBLIC UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY 2 NÁVOD K OBSLUZE 4 NASTAVENÍ CHLADNIČKY 4 HLAVNÍ FUNKCE 4 OVLÁDACÍ PANEL 5 PANEL DIGITÁLNÍ INDIKACE

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

FAX L360 Uživatelská příručka

FAX L360 Uživatelská příručka FAX L360 Uživatelská příručka Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice EC 1999/5/EC. Prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje požadavkům EMC směrnice EC 1999/5/EC pro jmenovité sít ové napájení 230 V,

Více

BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar

BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BEC461SS Plně automatický vestavný kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co

Více

Leica CM 1100. Kryostat

Leica CM 1100. Kryostat Leica CM 1100 Kryostat Návod k použití Leica CM 1100 V1.2 česky 06/2006 Uchovávejte tento návod poblíž přístroje! Před použitím přístroje si tento návod důkladně prostudujte! 1. Důležité informace Sériové

Více

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT

PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT CZ PODROBNÝ NÁVOD JAK PRAČKU POUŽÍVAT www.gorenje.com Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší pračky. Vaše nová pračka splňuje požadavky na moderní péči o prádlo. Díky speciálním

Více

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. A2 Gemini. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A2 Gemini Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8239 / M16 /1 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG A2 Gemini Termotransfer

Více

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550

Návod k obsluze. System STYLISTIC Q550 Návod k obsluze System STYLISTIC Q550 Blahopřejeme vám k rozhodnutí pro vyspělý výrobek firmy Fujitsu. Aktuální informace k našim výrobkům, rady, aktualizace atd. naleznete na Internetu: "http://ts.fujitsu.com"

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 16 Čeština NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Type HD8763 Pečlivě jej pročtěte, než začnete kávovar používat. 16 CS Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 2 ČEŠTINA

Více

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM...

PŘÍPRAVA NÁPOJŮ S MLÉKEM... OBSAH ÚVOD... 191 Symboly používané v tomto návodu... 191 Písmena v závorkách... 191 Problémy a opravy... 191 BEZPEČNOST... 191 Základní bezpečnostní opatření... 191 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM... 191

Více

X-SMART PLUS. mikromotor

X-SMART PLUS. mikromotor X-SMART PLUS mikromotor ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení X-SMART Plus mikromotoru. Před použitím zařízení si prosím nejdříve přečtěte návod k použití. Dbejte na dodržování jednotlivých doporučení a kroků.

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka

OPEL MERIVA. Uživatelská příručka OPEL MERIVA Uživatelská příručka Obsah Úvod... 2 V krátkosti... 6 Klíče, dveře a okna... 20 Sedadla, zádržné prvky... 35 Úložné prostory... 59 Přístroje a ovládací prvky... 81 Osvětlení... 114 Klimatizace...

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

INTELIGENTNÍ VYSAVAČ AUTO DOBÍJECÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

INTELIGENTNÍ VYSAVAČ AUTO DOBÍJECÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM INTELIGENTNÍ VYSAVAČ AUTO DOBÍJECÍ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM CZ MODEL Č. HH9287 Operační příručka Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení našeho Inteligentního vysavače! Inteligentní vysavač je vyroben

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató

ESPRESSO ES 8012. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Használati útmutató ESPRESSO M A C H I N E Návod k obsluze E S P R E S S O Návod na obsluhu E S P R E S S O Használati útmutató K Á V É F Ő Z Ő ES 8012 ESPRESSO OBSAH 4 Gratulujeme 6 Vaše bezpečnost na prvním místě 8 Speciální

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Příručka pro hardware

Příručka pro hardware Příručka pro hardware Oznámení o ochranných známkách TSP100: Star Micronics Co., Ltd. Oznámení Všechna práva vyhrazena. Kopírování jakékoliv části této příručky jakoukoliv formou je bez výslovného povolení

Více