PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK"

Transkript

1 Č e s k é d r á h y D i v i z e o b c h o d n ě p r o v o z n í ČD KN 1 PŘEDPIS PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele DOP dne čj.: /2001-O21 Účinnost od

2 ČD KN 1 - Účinnost od

3 ČD KN 1 - Účinnost od OBSAH Záznam o změnách... 7 Rozsah znalostí... 9 Seznam zkratek Seznam tiskopisů Úvod Úvodní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Základní předpisy pro přepravu zboží Kapitola II Přepravní a tarifní věstník Kapitola III Vyhrazeno Kapitola IV Styk stanice s přepravci Kapitola V Projednávání závad stanicemi Kapitola VI Tiskopisy a zásady jejich vyplňování Kapitola VII Razítka používaná v přepravě vozových zásilek Kapitola VIII Druhy přeprav Kapitola IX Věci vyloučené z přepravy Kapitola X Zvláštní podmínky pro přepravu vozových zásilek Kapitola XI Omezení a zastavení přepravy Revize

4 ČD KN 1 - Účinnost od ČÁST DRUHÁ ÚKONY PŘI PODEJI, PŘEPRAVĚ A DODÁNÍ VOZOVÝCH ZÁSILEK Kapitola I Výběr vozu k nakládce Kapitola II Vyrozumění přepravce o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce Kapitola III Přichystání vozu k nakládce a vykládce Kapitola IV Nakládka a vykládka zboží Kapitola V Pobyt vozů při nakládce a vykládce Kapitola VI Obal a označení Kapitola VII Plombování vozů Kapitola VIII Polepování vozů Kapitola IX Zjišťování a přezkušování hmotnosti Kapitola X Nákladní list Kapitola XI Vznik přepravní smlouvy Kapitola XII Podací kniha Kapitola XIII Výpočet a placení přepravného, částek a poplatků Kapitola XIV Vypravení a odeslání vozových zásilek Kapitola XV Přeprava vozových zásilek Kapitola XVI Zpravení stanic o doběhu prázdných a ložených vozů Kapitola XVII Dodací lhůty Kapitola XVIII Přepravní překážky Kapitola XIX Ložné závady, nezpůsobilost vozu k jízdě Kapitola XX Přetěž Kapitola XXI Změna přepravní smlouvy Kapitola XXII Zpracování nákladních listů ve stanici určení Kapitola XXIII Výdej nákladního listu a zásilky Kapitola XXIV Překážky při dodání Kapitola XXV Nepřevzetí vozové zásilky Kapitola XXVI Neobsazeno Revize

5 ČÁST TŘETÍ ČD KN 1 - Účinnost od ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Kapitola I Přeprava nebezpečných věcí Kapitola II Přeprava zemřelých osob Kapitola III Věci podléhající rychlé zkáze Kapitola IV Přeprava živých zvířat Kapitola V Přeprava kolejových vozidel na vlastních kolech Kapitola VI Přeprava odpadů Kapitola VII Mimořádné zásilky Kapitola VIII Přeprava zboží na úzkorozchodných tratích Kapitola IX Přeprava vozů neposkytnutých ŽDP Kapitola X Přeprava ve zvláštních vlacích a vlacích osobní přepravy Kapitola XI Přeprava v ucelených vlacích Kapitola XII Přeprava zásilek doprovázených průvodci Kapitola XIII Nájmy pro účely přepravní ČÁST ČTVRTÁ KOMBINOVANÁ DOPRAVA Kapitola I Základní pojmy Kapitola II Všeobecná ustanovení Kapitola III Podej zásilky k přepravě ČÁST PÁTÁ Závěrečná ustanovení Související obecně závazné právní předpisy Související interní resortní předpisy Revize

6 ČD KN 1 - Účinnost od Přílohy Příloha 1 Vzory tiskopisů Příloha 2 Dohoda o podávání zpráv o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce Příloha 3 Dohoda o časovém vymezení podávání zpráv o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce Příloha 4 Smlouva o vážení přepravcem na vlastní kolejové váze s platností železničního vážení Příloha 5 Vyřazeno Příloha 6 Pokyny k sepisování a evidenci plné moci Příloha 7 Dohoda o provozně bezpečném naložení Revize

7 ČD KN 1 - Účinnost od Pořadové číslo Vyhláška PTV ZÁZNAM O ZMĚNÁCH*) Věc Platí od 1. H14/23-24/01 zavedení H8/7-8/2002 změna H1/1-2/2003 změna H1/1-2/2004 změna H23/29-30/2004 změna H22/25-26/2005 změna H15/19-20/2006 změna Provedl 7 Revize

8 ČD KN 1 - Účinnost od ) Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku. 8

9 ČD KN 1 - Účinnost od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost Generální ředitelství Ředitelé odborů Zaměstnanci určení ředitelem odboru Informativní Úplná OPT Ředitel Informativní Zaměstnanci určení ředitelem OPT Úplná DVI, RCV Generální ředitel DVI Informativní Vedoucí RCV Zaměstnanci určení generálním ředitelem DVI (vedoucím RCV) Informativní Úplná 9 Revize

10 ČD KN 1 - Účinnost od Železniční stanice Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 08 Úplná Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 07 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 06 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 05 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 05D Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 04 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 03 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 02 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 02a Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 01 Úplná Část prvníkap.: I, II, VI-XI Část druhákap.: VII, VIII, X, XI, XVII, XXVI Část čtvrtákap.: I-II Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Revize

11 ČD KN 1 - Účinnost od SEZNAM ZKRATEK CEVIS CNP ČD ČSN DKV DPH DVI GŘ IČ JSD MD MEGC NHM NL O 21 OPT PD PTV RCP RCV RZC Sb. TVZ ÚDIV UN číslo URMIZA UŽST VNVK ZAN ZDD ŽDP ŽST Centrální vozový informační systém Centrální nákladní pokladna České dráhy, a.s. Česká státní norma Depo kolejových vozidel Daň z přidané hodnoty Dopravní vzdělávací institut Generální ředitelství ČD a.s. Identifikační číslo Jednotný správní doklad Ministerstvo dopravy ČR Vícečlánkový kontejner na plyn Harmonizovaná nomenklatura zboží Nákladní list Odbor nákladní dopravy a přepravy Odúčtovna přepravních tržeb Poplatek doplňující v TVZ Přepravní a tarifní věstník Regionální centrum provozu Regionální centrum vzdělávání Regionální zákaznické centrum Sbírka zákonů Tarif pro přepravu vozových zásilek Ústřední dirigování vozů Čtyřmístná číslice jako číslo k označení látek nebo předmětů podle Vzorových předpisů OSN Ústřední registr mimořádných zásilek Uzlová železniční stanice Všeobecná nakládková a vykládková kolej Zákaz nakládky Základní dopravní dokumentace Železniční dopravní podnik Železniční stanice 11 Revize

12 ČD KN 1 - Účinnost od SEZNAM TISKOPISŮ Označení Název tiskopisu Vzor stanoven předpisem Výkaz vozidel pro nákladní vlak KN 4/ Zápisník vozů A KN Zápisník vozů B KN Lhůtník KN Nálepka na zásilky živých zvířat KN Nálepka na kusy a vozy s věcmi podléhajícími KN 1 rychlé zkáze Nálepka Těžiště posunuto KN Nálepka Těžiště KN Odevzdávkový list na vozy přistavené na vlečku JOPP (velikost A4 pro INTESS VA II) Odevzdávkový list na vozy přistavené na vlečku JOPP (velikost A5 pro INTESS VA II) Návratový list na vozy odsunuté z vlečky (velikost JOPP A4 pro INTESS VA II) Návratový list na vozy odsunuté z vlečky (velikost JOPP A5 pro INTESS VA II) Dosílkový list KN Průvodka vozu k desinfekci, k vymytí KN Páska na průvodní listiny odloučené od zásilky KN Vozová nálepka vnitrostátní přepravy pro rychlou KN 1 vozovou zásilku Vozová nálepka vnitrostátní přepravy pro obyčejnou KN 1 vozovou zásilku Vozová nálepka vnitrostátní přepravy pro obyčejnou KN 1 vozovou zásilku v uceleném vlaku Nálepka na nákladní list s věcmi podléhajícími KN 1 rychlé zkáze Nálepka na vozy Zvažte KN Nálepka na vozy Napájet krmit KN Nálepka na vozy K desinfekci, K vymytí na KN 14 rubu Desinfikován, Vymyt Nálepka na nákladní listy Napájet krmit KN Nálepka na nákladní listy Zvažte KN Záznamník zpráv o době přichystání vozů KN Vážní kniha KN 1 Revize

13 ČD KN 1 - Účinnost od Vážní lístek KN Vážní lístek univerzální KN Vážní lístek KN Oznámení o vážení KN Zápisník plombovaných vozů KN Obálka k uschování sejmutých závěr KN Návrh na přemístění vozu KN Zpráva o změnách KN Průkaz pro průvodce Produkty CIT Nálepka na vozy a nákladní listy pro přepravu D 31 mimořádných zásilek Vozová nálepka Stanovená přepravní cesta D Označení polohy zásilky vzhledem ke směru D 31 jízdy Vozová nálepka mezinárodní přepravy CIM Produkty CIT Zelená celní nálepka KN Zelená celní nálepka na nákladní listy KN Nálepka na vozy! Produkty CIT Nálepka na vozy!! Produkty CIT Nálepka na vozy!!! Produkty CIT Nálepka na vozy Zákaz jízdy přes pahrbek Produkty CIT Komerční zápis vnitrostátní přepravy (dvoulistý) KN Komerční zápis vnitrostátní přepravy (jednolistý) KN Všeobecný zápis KN Záznamník přebytků KN Prohlášení KN Hlášenka o poškození a úbytcích na voze V Nálepka Ke zjištění závady vozmistrem V Nálepka Vyznačení závad kotlového vozu V Nálepka Vyznačení závad vozu na volně ložený V 62 cement Nálepka Nezpůsobilý provozu pro technickou V 62 závadu Nálepka Nezpůsobilý provozu pro závadu V Nálepka Nenakládat V Zpráva o poškození vozu V Nákladní list pro vnitrostátní přepravu - pro ruční KN 1 pořizování Nákladní list pro vnitrostátní přepravu - pro výpočetní KN 1 techniku Průvodka pro přepravu prázdných speciálních KN 14 vozů ČD 13 Revize

14 ČD KN 1 - Účinnost od Návrh na změnu přepravní smlouvy ve vnitrostátní KN 1 přepravě Prohlášení o zásilce KN Výkaz vozových zásilek KN Nákladní list CIM Produkty CIT Revize

15 ČD KN 1 - Účinnost od ÚVOD Základní právní normou pro přepravu věcí a živých zvířat po železnici je Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu č.1/2000 Sb. v platném znění (dále jen Železniční přepravní řád - ŽPŘ), který upravuje vztahy mezi dopravcem a odesílatelem zásilky, mezi dopravcem a příjemcem zásilky a mezi dopravci navzájem při plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci. Práva, povinnosti a odpovědnost dopravce a přepravců při přepravě vozových zásilek upravují Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah (SPP). Způsob praktického provádění jednotlivých úkonů v železničním provozu je stanoven interními resortními předpisy, které platí pouze pro zaměstnance dopravce ČD. V tomto předpise jsou zapracována ustanovení, směrnice a pokyny pro přepravu vozových zásilek. Hlavní úkoly v přepravě vozových zásilek jsou: organizovat nakládku a vykládku zboží tak, aby bylo dosaženo nejvyšší hospodárnosti; zabezpečovat dodání zboží v neporušeném stavu a ve stanovených dodacích lhůtách; organizovat co nejlépe vzájemný styk dopravce s přepravci; napomáhat ke snižování vlastních nákladů na přepravu a zvyšovat produktivitu práce. Text psaný kurzívou platí výhradně pro mezinárodní přepravu. Kde se v tomto předpisu uvádějí pojmy stanice a přednosta stanice, rozumí se tím železniční stanice a přednosta železniční stanice. 15 Revize

16 ČD KN 1 - Účinnost od ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento předpis je závazný pro odvětví dopravy a přepravy. Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu pozbývá platnosti a účinnosti Služební předpis pro přepravu vozových zásilek KN 1, který byl účinný od Ustanovení opatřená po vnější straně svislou čarou označují změny, které byly provedeny k datu revize uvedenému na konci strany. Revize

17 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Základní předpisy pro přepravu zboží 1. Přepravně-právním základem pro vnitrostátní přepravu věcí a živých zvířat po železnici, závazným jak pro dopravce, tak i pro její uživatele, je Železniční přepravní řád (ŽPŘ). 2. Navazujícími předpisy k ŽPŘ pro přepravu vozových zásilek jsou: a) Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah (SPP); b) TR 6 Seznam stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu v České republice (jen v elektronické verzi); c) TR 1 sešit 1 Tarif ČD pro přepravu vozových zásilek (TVZ); Harmonizovaná nomenklatura zboží (NHM); sešit 3 Kilometrovník ČD pro přepravu zboží (TVZ); d) V 63 Předpis pro zařazování a používání soukromých nákladních vozů ve vozovém parku Českých drah; e) Vyhlášky v oddílech A, F, G a N Přepravního a tarifního věstníku (PTV). 17 Revize

18 3. Kromě tohoto předpisu platí pro přepravu vozových zásilek zejména tyto další předpisy: a) KN 8 Předpis pro zábranu škodám, jejich zjišťování a urovnávání; b) KN 9 Předpis pro vyřizování reklamací; c) KN 14 Předpis o hospodaření železničními nákladními vozy a přepravními pomůckami; d) KN 20 Celní řízení; e) KN 22 Předpisy orgánů státní správy při přepravě po železnici; f) D 16 Dopravní směrovací údaje pro vozy v nákladní dopravě; g) M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami; h) SR 70 Číselník železničních stanic a ostatních tarifních a dopravně zajímavých míst; i) Sei 510 Kontrola výpočtu dovozného a statistika přepravy zboží (výtah z předpisu pro automatizované zpracování sociálně ekonomických informací); j) Hf 3 Předpis pro pokladní službu v železničních stanicích; k) Hm 4 Jednotný číselník materiálu; l) Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; m) Vyhlášky v oddíle H Přepravního a tarifního věstníku. 4. Přepravu vozových zásilek mezi dopravcem a vlečkou (definována Zákonem o dráhách č.266/94 Sb. v platném znění) upravují samostatné smlouvy uzavřené podle Obchodního zákoníku. Pokud tyto smlouvy neobsahují příslušná ustanovení pro přepravu, platí přiměřeně ustanovení ŽPŘ a SPP. 5. V mezinárodní přepravě zboží platí: a) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF); b) Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM); c) Dohoda o oznamování omezení přepravy v mezinárodní železniční přepravě zboží (ARM); Revize

19 d) Mezinárodní železniční tranzitní tarif (MTT); e) přímé mezinárodní nákladní tarify (svazové); ČD KN 1 - Účinnost od f) Všeobecný seznam pohraničních bodů s údaji případných omezení (LIF); g) Jednotný kilometrovník pro mezinárodní železniční přepravu zboží (DIUM); h) Vyhlášky o mezinárodních přepravách v Přepravním a tarifním věstníku; i) Tarif pro průvozní přepravu vozových zásilek (PTVZ); j) Produkty CITu. 6. Neupravují-li mezinárodní dohody a úmluvy nebo interní předpisy některé otázky nebo odvolávají-li se na ustanovení místní, pak se použijí příslušná ustanovení práva vnitrostátního Neobsazeno. Kapitola II Přepravní a tarifní věstník 11. Přepravní a tarifní věstník (PTV) vydává Ministerstvo dopravy na základě zmocnění dle zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění. Obsahuje vyhlášky a pokyny Ministerstva dopravy a GŘ ČD ve věcech přepravních a tarifních. 19 Revize

20 Vychází jednou za čtrnáct dnů v Nakladatelství dopravy a turistiky - NADATUR, spol. s. r. o. v Praze. 12. Přepravní a tarifní věstník je rozdělen na oddíly. Vyhlášky uveřejněné v oddílech A, F, G, N jsou určeny pro železnici i přepravce. Vyhlášky uvedené v oddíle H jsou určeny pouze pro služební potřebu ČD. Obsah těchto vyhlášek není určen pro přepravce. 13. Každá vyhláška v Přepravním a tarifním věstníku obsahuje tyto údaje: a) záhlaví, v němž je: číslo vyhlášky; heslo (velkými písmeny); věc, které se vyhláška pod daným heslem týká (malými písmeny); pořadové číslo vyhlášky a odkaz na vyhlášku předchozí; b) dobu a rozsah platnosti; c) vlastní text vyhlášky; d) číslo spisu a útvar MD nebo GŘ ČD, který vyhlášku uveřejňuje. 14. Čísla vyhlášek obsahují: a) označení a běžné číslo v každém oddílu PTV; b) číslo PTV; c) ročník PTV. Např. G 20/13-14/2004 G... oddíl G; běžné číslo vyhlášky v oddílu G od počátku příslušného roku; číslo PTV; ročník Vyhlášky týkající se téže věci a stejné závaznosti se uveřejňují stále pod stejným heslem a ve stejném oddílu PTV. Revize

21 16. Vpravo pod údaje uvedené v čl. 13 a) a 14 se uvádí v každé vyhlášce její pořadové číslo a odkaz na vyhlášku předchozí. Např.: Vyhl. 28/18/11-12/1999. Vyhl pořadové číslo vyhlášky příslušného hesla; 18...číslo předchozí vyhlášky příslušného oddílu PTV; číslo PTV, v němž byla předchozí vyhláška uveřejněna; ročník, v němž byla předchozí vyhláška uveřejněna. Přitom platí zásada, že oddíl PTV (A, F, G, N, H) se v odkazu neuvádí, neboť příslušné heslo může být uveřejněno vždy jen ve stejném oddílu PTV, tj. např. vyhlášky oddílu G nemohou být střídavě uveřejňovány v oddílu A nebo H. Pořadová čísla a odkazy na vyhlášky předchozí slouží ke kontrole úplnosti sbírky vyhlášek, popř. úplnosti změn a doplňků. 17. Na konci každé vyhlášky je v závorce uvedena zkratka orgánu, který vyhlášku uveřejňuje, číslo spisu, jímž byla vyhláška projednána, zkratka útvaru, který vyhlášku zpracoval, a jméno zpracovatele. (Např. ČD GŘ / O 21 Novák) ČD - České dráhy, a.s., Generální ředitelství / číslo spisu z roku 2005 O 21 - odbor 21 Novák - jméno zpracovatele vyhlášky. 18. Obsahuje-li vyhláška v PTV zavedení, změny nebo doplňky SPP, tarifů, předpisů, směrnic apod., zapíše se číslo vyhlášky, obsah, platnost a kým byla opravena do přehledu změn a doplňků na začátku příslušné publikace a u provedené změny nebo doplňku se poznamená běžné číslo tohoto přehledu. 19. Uzlová železniční stanice vede úplnou sbírku Přepravního a tarifního věstníku seřazenou podle ročníků neobsazeno. 21 Revize

22 Kapitola III Vyhrazeno neobsazeno. Revize

23 Kapitola IV Styk stanice s přepravci 36. Provozní doba stanice je doba, ve které dopravce poskytuje služby spojené s podejem a výdejem vozových zásilek. Tato doba je v zásadě nepřetržitá. Dopravce však může vyhlásit v jednotlivých stanicích odchylnou provozní dobu podle dnů v týdnu. Dopravce zveřejní provozní dobu v železniční stanici na místě obvyklém pro podávání informací veřejnosti. Zde rovněž zveřejní spojení, na kterém v případě nevyhlášení provozní doby přepravce získá informace, vztahující se k příslušné stanici. Vyhlášená provozní doba musí být zapracována v ZDD. 37. Přednosta stanice zajistí poskytování služeb v rozsahu uvedeném v TR 6 v provozní době stanice. Potřebné údaje o podeji a výdeji vozových zásilek oznámí stanice na místě obvyklém pro podávání informací veřejnosti neobsazeno. Kapitola V Projednávání závad stanicemi 41. Přednosta stanice kontroluje výkon práce zaměstnanců zúčastněných na přepravě zboží. Zjištěné závady vzniklé ve vlastní stanici bezodkladně projedná. Vznikneli železnici škoda, projedná její náhradu s odpovědným zaměstnancem podle Zákoníku práce a Op 21. Zaměstnanci stanic jsou povinni zjištěné závady ihned odstranit, pokud tak mohou učinit, a upozornit neprodleně přednostu stanice. 23 Revize

24 42. Závady vzniklé zaviněním zaměstnanců jiné výkonné jednotky oznámí přednosta stanice neprodleně přímo přednostovi příslušné jednotky k projednání, a to i když tato jednotka leží v obvodu jiného RZC. 43. Oznámení závad musí být stručné, avšak výstižné. Musí obsahovat všechny údaje potřebné k vyšetření případu, popř. i návrh, jak zabránit podobným závadám. 44. Přednosta stanice, ve které závada vznikla, je povinen ji důsledně projednat podle čl.41 a podat stanici, která závadu hlásila, zprávu o způsobu projednání závady, jakož i o opatřeních, která byla učiněna, aby se zamezilo opakování podobných závad. Zpráva o projednání závady se podá ve lhůtě co nejkratší, nejdéle však: a) do 10 dnů, lze-li odpovědět bez šetření; b) do 30 dnů, je-li třeba závadu prošetřit. 45. Nebyla-li provedena náprava nebo opakují-li se stejné závady i nadále, oznámí to přednosta stanice příslušnému RZC. 46. Závady zaviněné přepravci projedná přednosta stanice s nimi přímo. Nemůže-li věc vyřídit sám, postoupí k vyřízení příslušnému RZC. 47. Stížnosti přepravců projedná a vyřídí přednosta stanice ve lhůtě co nejkratší, nejdéle však: a) do 10 dnů, lze-li na stížnost odpovědět bez dalšího šetření; b) do 30 dnů, je-li nutno stížnost prošetřit. Vyskytnou-li se takové závažné důvody, pro něž nelze stížnost vyřídit ani do 30 dnů, musí být o tom stěžovatel ve stanoveném termínu vyrozuměn. 48. Spisy o závadách nebo stížnostech projednávaných ve vlastní pravomoci uloží přednosta stanice po dobu pěti let od jejich konečného vyřízení. 49. Spisový materiál o projednávání závažnějších závad zašle přednosta stanice po vyřízení příslušnému RZC pro účely školení neobsazeno. Revize

25 Kapitola VI Tiskopisy a zásady jejich vyplňování 56. Veškeré tiskopisy jmenované v tomto předpisu jsou uvedeny v Hm 4, jakož i v úvodní části tohoto předpisu. Hm 4 obsahuje manipulační, přesně účtované a prodejné tiskopisy. 57. Tiskopisy se objednávají u ČD Zásobovací centrum Praha, podle ustanovení Hm S tiskopisy se musí co nejvíce šetřit a používat je výlučně k účelu, pro který byly vydány. Jejich uspořádání a uložení je třeba věnovat řádnou péči. 59. V zájmu jednotného výkonu služby se smí používat jen tiskopisy stanovené předpisem. Manipulační tiskopisy je povoleno tisknout výpočetní technikou. Tyto tiskopisy musí odpovídat obsahem a rozměry stanoveným vzorům. 60. V zájmu předcházení závadám je nutno používat k vyplňování tiskopisů a nálepek vhodné psací potřeby. Tisk a vyplňování je nutno provádět čitelně. 61. Průvodní listiny zásilek se vyplňují ve všech částech (dílech) strojem, tiskem na tiskárně při zpracování výpočetní technikou, kuličkovým perem, nebo otiskem razítka. 62. Veškeré evidenční záznamy, jakož i záznamy mající vliv na stanovení odpovědnosti dopravce nebo přepravce (komerční nebo všeobecný zápis apod.), musí být provedeny trvanlivě, tj. strojem, tiskem na tiskárně, kuličkovým perem, pokud není v konkrétních případech stanoveno jinak. 63. Nálepky na vozy se musí sepisovat trvanlivými tužkami modré nebo černé barvy. Nálepky na vozy je možno tisknout i pomocí výpočetní techniky. Sepisování vozové nálepky průpisem je dovoleno jen při použití dobrého propisovacího papíru. Je však zakázáno vyplňovat vozové nálepky inkoustovou tužkou Neobsazeno. 25 Revize

26 Kapitola VII Razítka používaná v přepravě vozových zásilek 66. V každé železniční stanici s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu se používají razítka s jednotnou formou, úpravou, velikostí, označením, způsobem objednávky a způsobem jejich uschování. Jedná se o razítka staniční, datová, podlouhlá, vážní a příjezdová. Každá železniční stanice s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu musí být vybavena vlastními razítky podle níže stanovených podmínek. 67. Staniční razítka jsou obdélníkového tvaru s rámečkem o rozměrech uvedených ve vzoru a obsahují tyto údaje: a) označení ČD; b) číslo razítka (používá-li se ve stanici několik razítek); c) text Železniční stanice ; d) tarifní název stanice přesně podle TR 6; e) evidenční číslo stanice; Vzor: ČD 12 Železniční stanice Děčín hlavní nádraží mm mm Staniční razítka se používají k potvrzování různých zápisů, např. Komerčních zápisů a Všeobecných zápisů, jakož i k potvrzování různých záznamů v průvodních listinách zásilek, k označování dokladů účetně-pokladní evidence apod. Nesmí se používat v tiskopisech mezinárodních přeprav, popř. v písemnostech adresovaných cizím železničním podnikům. Revize

27 68. Datová razítka s evidenčním číslem stanice jsou obdélníkového tvaru rozměrů max. 44 x 28 mm s přestavováním časových údajů a musí obsahovat tyto údaje: a ) označení ČD b ) číslo razítka (používá-li se ve stanici několika razítek); c ) tarifní název stanice přesně podle TR 6; d ) evidenční číslo stanice; e ) časové údaje (rok, měsíc, den a hodina); Vzor: ČD 12 Boskovice max. 28 mm max. 44 mm Datovým razítkem se razítkují všechny druhy průvodních listin na místech pro to určených. Otisk datového razítka musí být vždy čitelný. 69. Podlouhlá razítka obsahují v jedné řádce pouze tarifní název stanice. Tato razítka se používají výlučně k označování názvu stanice v manipulačních tiskopisech a nesmí být použita pro potvrzování jakýchkoliv dalších dokladů. 70. Vážní razítka stanice jsou obdélníkového tvaru, rozměrů max. 35 x 25 mm. Při horní straně musí obsahovat tarifní název stanice, uprostřed symbol vah a pod ním číslo váhy, je-li vah ve stanici několik. Vzor: Ostrava hlavní nádraží 27 Revize

28 71. V případě, že O 21 GŘ povolí, aby hmotnost zásilek byla zjišťována na váze přepravce s platností železničního vážení, opatří si přepravce vážní razítko na vlastní náklady. Razítko musí mít stejný tvar a rozměry jako vážní razítko stanice, liší se jen dvojitým rámečkem. Číslo razítka, které stanoví dopravce, určuje jednotlivé váhy přepravce, jimž bylo vážení s platností železničního vážení povoleno. Vzor: Ostrava-Bartovice 72. Vozové a přepravní kanceláře používají k razítkování průvodních listin došlých místních a tranzitních vozů, které mají být ve stanici zpracovány, příjezdová razítka. Jsou obdélníkového tvaru a obsahují: a ) číslo razítka (používá-li se ve stanici několika razítek); b ) tarifní název stanice přesně podle TR 6; c ) časové údaje (den, měsíc, rok a hodina); d ) číslo vlaku; e ) Příjezd 73. Všechny druhy uvedených razítek, kromě vážního razítka podle čl.71, se objednávají u ČD Zásobovacího centra Praha, pokud není v místě podnik, který by potřebná razítka, odpovídající stanoveným podmínkám, zhotovil na přímou objednávku stanice. 74. Pro otiskování pryžových razítek se používá zásadně modrá nebo černá barva, která zajišťuje čistý a zřetelný otisk i neporušenost razítka. Revize

29 75. Všechna uvedená razítka mohou používat jen zaměstnanci k tomu určení, kteří zodpovídají za bezpečnou úschovu razítek a za to, že nebudou zneužita. Vrchní přednosta uzlové železniční stanice vede seznam všech staničních, datových a vážních razítek podle jejich čísel s uvedením zaměstnanců, jimž byla svěřena. Převzetí razítek potvrdí zaměstnanci svým podpisem neobsazeno. 29 Revize

30 Kapitola VIII Druhy přeprav 86. Z hlediska zeměpisného rozlišujeme přepravu vnitrostátní a mezinárodní. 87. Vnitrostátní přepravou se rozumí přeprava zásilek ze všech stanic odesílacích do všech stanic určení uvedených v TR 6 nebo i průvozem po tratích zahraničních železnic, jestliže se tak zúčastněné železnice dohodly (peážní přeprava). Takové zásilky se podávají k přepravě Nákladním listem pro vnitrostátní přepravu. 88. Mezinárodní přepravou se rozumí přeprava zásilek podaných s Mezinárodním nákladním listem CIM, tj. přeprava podle Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) ze stanic a do stanic železnic zúčastněných států na Úmluvě COTIF. 89. Ve vnitrostátní přepravě rozlišujeme zásilky podané k přepravě jako obyčejnou vozovou zásilku, rychlou vozovou zásilku, popřípadě termínované přepravy na základě sjednaných smluv. 90. Vozovou zásilkou se rozumí zásilka, k jejíž přepravě je třeba nejméně jeden samostatný vůz, podaná k přepravě s nákladním listem. Za vozovou zásilku se považují též prázdné nebo ložené kontejnery nebo výměnné nástavby, přepravované na drážním vozidle a drážní vozidla v prázdném nebo loženém stavu, která nejsou vlastnictvím dopravce přepravujícího zásilku a jsou podána odesílatelem k přepravě s Nákladním listem pro vnitrostátní přepravu. 91. Pro přepravu vojenských zásilek platí Předpis o vojenské přepravě D 33. Revize

31 92. Pro přepravu služebních zásilek ČD platí Předpis pro přepravu služebních zásilek KN Pro přepravu zásilek organizačních složek dopravní cesty platí Pravidla pro vnitrostátní přepravu zásilek organizačních složek dopravní cesty, včetně přeprav na investiční akce SŽDC s.o., případně ČD, a.s. (vyhl. PTV H 12/17-18/2005). 94. Pro přepravu zásilek zaměstnanců ČD platí Směrnice k podmínkám pro přepravu zaměstnaneckých vozových zásilek na tratích Českých drah neobsazeno. 31 Revize

32 Kapitola IX. Věci vyloučené z přepravy 101. Z přepravy jsou vyloučeny věci nebo živá zvířata : a) jejichž přeprava je zakázána mezinárodní smlouvou nebo opatřením správních úřadů; b) které se svými rozměry, hmotností nebo úpravou nehodí k žádané přepravě s ohledem na zařízení dráhy nebo drážní vozidla nebo s ohledem na zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy; c) které lze přepravovat jen při splnění zvláštních podmínek a tyto podmínky nejsou splněny; d) které jsou z přepravy vyloučeny podle Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Přípojku C - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Zjistí-li stanice odesílací ještě před přijetím zásilky k přepravě, že zásilka obsahuje věci vyloučené z přepravy, neuzavře přepravní smlouvu. Zjistí-li stanice odesílací po uzavření přepravní smlouvy, že zásilka obsahuje věci vyloučené z přepravy, zásilku zadrží v odesílací stanici a vrátí ji ihned odesílateli. Nákladní list opatří záznamy podle Hf 3. O zadržení zásilky sepíše Všeobecný zápis Zjistí-li nácestná stanice, že zásilka obsahuje věci vyloučené z přepravy, vozovou zásilku vyloučí z přepravy a o této skutečnosti vyrozumí ihned odesílatele nebo příjemce. O zadržení zásilky sepíše stanice Všeobecný zápis. Ustanovení o přepravních překážkách platí obdobně Odesílatel je povinen zaplatit dovozné a jiné výdaje vzniklé až do stanice zadržení zásilky, jakož i další poplatky k dovoznému nebo částky stanovené tarifem neobsazeno. Revize

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a. s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. ČD CARGO, a.s. TR 1 TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. Typ dokumentu Veřejný dokument Označení TVZ; 1154.00 Nahrazuje na rok 2013 Změna č. 0 Účinnost od 01. 01. 2014 Datum vydání 18. 12.

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. a nařízení vlády č. 457/2013 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny,

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny, č. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu Změna: 295/2000 Sb. Vláda nařizuje k provedení 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu na tratích Jindřichohradeckých místních drah, a. s. Účinnost od 1. 1. 2007 Schválil: Bc. Jan Hruška provozní ředitel Vypracoval: Zdeněk Konečný,

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus

Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Smluvní obchodní podmínky ČD Cargo Plus Článek I Všeobecné podmínky 1. ČD Cargo,a.s. (dále jen dopravce nebo ČDC) zařadila do své obchodní nabídky přepravních služeb novou službu komplexního zajištění

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN

SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN Příloha usnesení č. R-426 SMLOUVA O PŘEPRAVĚ PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁBRAN uzavřená dle 2582 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen smlouva ) mezi Městskou částí Praha 15

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Část I. Obecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Fyzické a právnické osoby nebo skupiny osob (dále jen stěžovatel)

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA

OHLAŠOVACÍ ROZVRH DKV PRAHA Provozní řád DKV Praha PJ ONJ - Příloha 5-1 - POSTUP PŘI OHLAŠOVÁNÍ NEHODOVÝCH UDÁLOSTÍ: Každý zaměstnanec ČD je ve své pracovní době povinen ihned ohlásit svému bezprostřednímu nadřízenému všechny mimořádné

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů VSP

Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů VSP Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů VSP Vydání z 1.července 2006 Záznam o změnách Změna Číslo Účinnost od opravil dne podpis PRACOVNÍ PŘEKLAD zpracováno podle originálů CONTRAT UNIFORME D UTILISATION

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3258 Sbírka zákonů č. 263 / 2011 263 ZÁKON ze dne 29. července 2011, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ: Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: A KUPUJÍCÍHO (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: D2/17/2010 Vypracoval: Lucie Fárová DiS. Schválil: Lucie

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011)

Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád pro výrobky nkt cables CZ (11/2011) Reklamační řád upravuje práva a povinnosti smluvních stran v oblasti odpovědnosti dodavatele za jakost výrobků a postupů v případě reklamací vyplývající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího ing. Zdeňka Chmelařová - Zdekor se sídlem Nad Humny 685,76001 Zlín identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 26 Název směrnice: O podávání a vyřizování stížností Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta nebo jiné osoby s poskytovanou sociální službou nebo způsobem jak je poskytována (např.

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 7823 66 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. února 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY. Instrukce č. 1/2011 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Instrukce č. 1/2011 k usměrnění činnosti pro postup při vydávání dokladu Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou Č.j.: 38/2011-150-ADM/2

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více