PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK"

Transkript

1 Č e s k é d r á h y D i v i z e o b c h o d n ě p r o v o z n í ČD KN 1 PŘEDPIS PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele DOP dne čj.: /2001-O21 Účinnost od

2 ČD KN 1 - Účinnost od

3 ČD KN 1 - Účinnost od OBSAH Záznam o změnách... 7 Rozsah znalostí... 9 Seznam zkratek Seznam tiskopisů Úvod Úvodní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Základní předpisy pro přepravu zboží Kapitola II Přepravní a tarifní věstník Kapitola III Vyhrazeno Kapitola IV Styk stanice s přepravci Kapitola V Projednávání závad stanicemi Kapitola VI Tiskopisy a zásady jejich vyplňování Kapitola VII Razítka používaná v přepravě vozových zásilek Kapitola VIII Druhy přeprav Kapitola IX Věci vyloučené z přepravy Kapitola X Zvláštní podmínky pro přepravu vozových zásilek Kapitola XI Omezení a zastavení přepravy Revize

4 ČD KN 1 - Účinnost od ČÁST DRUHÁ ÚKONY PŘI PODEJI, PŘEPRAVĚ A DODÁNÍ VOZOVÝCH ZÁSILEK Kapitola I Výběr vozu k nakládce Kapitola II Vyrozumění přepravce o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce Kapitola III Přichystání vozu k nakládce a vykládce Kapitola IV Nakládka a vykládka zboží Kapitola V Pobyt vozů při nakládce a vykládce Kapitola VI Obal a označení Kapitola VII Plombování vozů Kapitola VIII Polepování vozů Kapitola IX Zjišťování a přezkušování hmotnosti Kapitola X Nákladní list Kapitola XI Vznik přepravní smlouvy Kapitola XII Podací kniha Kapitola XIII Výpočet a placení přepravného, částek a poplatků Kapitola XIV Vypravení a odeslání vozových zásilek Kapitola XV Přeprava vozových zásilek Kapitola XVI Zpravení stanic o doběhu prázdných a ložených vozů Kapitola XVII Dodací lhůty Kapitola XVIII Přepravní překážky Kapitola XIX Ložné závady, nezpůsobilost vozu k jízdě Kapitola XX Přetěž Kapitola XXI Změna přepravní smlouvy Kapitola XXII Zpracování nákladních listů ve stanici určení Kapitola XXIII Výdej nákladního listu a zásilky Kapitola XXIV Překážky při dodání Kapitola XXV Nepřevzetí vozové zásilky Kapitola XXVI Neobsazeno Revize

5 ČÁST TŘETÍ ČD KN 1 - Účinnost od ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Kapitola I Přeprava nebezpečných věcí Kapitola II Přeprava zemřelých osob Kapitola III Věci podléhající rychlé zkáze Kapitola IV Přeprava živých zvířat Kapitola V Přeprava kolejových vozidel na vlastních kolech Kapitola VI Přeprava odpadů Kapitola VII Mimořádné zásilky Kapitola VIII Přeprava zboží na úzkorozchodných tratích Kapitola IX Přeprava vozů neposkytnutých ŽDP Kapitola X Přeprava ve zvláštních vlacích a vlacích osobní přepravy Kapitola XI Přeprava v ucelených vlacích Kapitola XII Přeprava zásilek doprovázených průvodci Kapitola XIII Nájmy pro účely přepravní ČÁST ČTVRTÁ KOMBINOVANÁ DOPRAVA Kapitola I Základní pojmy Kapitola II Všeobecná ustanovení Kapitola III Podej zásilky k přepravě ČÁST PÁTÁ Závěrečná ustanovení Související obecně závazné právní předpisy Související interní resortní předpisy Revize

6 ČD KN 1 - Účinnost od Přílohy Příloha 1 Vzory tiskopisů Příloha 2 Dohoda o podávání zpráv o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce Příloha 3 Dohoda o časovém vymezení podávání zpráv o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce Příloha 4 Smlouva o vážení přepravcem na vlastní kolejové váze s platností železničního vážení Příloha 5 Vyřazeno Příloha 6 Pokyny k sepisování a evidenci plné moci Příloha 7 Dohoda o provozně bezpečném naložení Revize

7 ČD KN 1 - Účinnost od Pořadové číslo Vyhláška PTV ZÁZNAM O ZMĚNÁCH*) Věc Platí od 1. H14/23-24/01 zavedení H8/7-8/2002 změna H1/1-2/2003 změna H1/1-2/2004 změna H23/29-30/2004 změna H22/25-26/2005 změna H15/19-20/2006 změna Provedl 7 Revize

8 ČD KN 1 - Účinnost od ) Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku. 8

9 ČD KN 1 - Účinnost od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost Generální ředitelství Ředitelé odborů Zaměstnanci určení ředitelem odboru Informativní Úplná OPT Ředitel Informativní Zaměstnanci určení ředitelem OPT Úplná DVI, RCV Generální ředitel DVI Informativní Vedoucí RCV Zaměstnanci určení generálním ředitelem DVI (vedoucím RCV) Informativní Úplná 9 Revize

10 ČD KN 1 - Účinnost od Železniční stanice Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 08 Úplná Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 07 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 06 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 05 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 05D Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 04 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 03 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 02 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 02a Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 01 Úplná Část prvníkap.: I, II, VI-XI Část druhákap.: VII, VIII, X, XI, XVII, XXVI Část čtvrtákap.: I-II Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Revize

11 ČD KN 1 - Účinnost od SEZNAM ZKRATEK CEVIS CNP ČD ČSN DKV DPH DVI GŘ IČ JSD MD MEGC NHM NL O 21 OPT PD PTV RCP RCV RZC Sb. TVZ ÚDIV UN číslo URMIZA UŽST VNVK ZAN ZDD ŽDP ŽST Centrální vozový informační systém Centrální nákladní pokladna České dráhy, a.s. Česká státní norma Depo kolejových vozidel Daň z přidané hodnoty Dopravní vzdělávací institut Generální ředitelství ČD a.s. Identifikační číslo Jednotný správní doklad Ministerstvo dopravy ČR Vícečlánkový kontejner na plyn Harmonizovaná nomenklatura zboží Nákladní list Odbor nákladní dopravy a přepravy Odúčtovna přepravních tržeb Poplatek doplňující v TVZ Přepravní a tarifní věstník Regionální centrum provozu Regionální centrum vzdělávání Regionální zákaznické centrum Sbírka zákonů Tarif pro přepravu vozových zásilek Ústřední dirigování vozů Čtyřmístná číslice jako číslo k označení látek nebo předmětů podle Vzorových předpisů OSN Ústřední registr mimořádných zásilek Uzlová železniční stanice Všeobecná nakládková a vykládková kolej Zákaz nakládky Základní dopravní dokumentace Železniční dopravní podnik Železniční stanice 11 Revize

12 ČD KN 1 - Účinnost od SEZNAM TISKOPISŮ Označení Název tiskopisu Vzor stanoven předpisem Výkaz vozidel pro nákladní vlak KN 4/ Zápisník vozů A KN Zápisník vozů B KN Lhůtník KN Nálepka na zásilky živých zvířat KN Nálepka na kusy a vozy s věcmi podléhajícími KN 1 rychlé zkáze Nálepka Těžiště posunuto KN Nálepka Těžiště KN Odevzdávkový list na vozy přistavené na vlečku JOPP (velikost A4 pro INTESS VA II) Odevzdávkový list na vozy přistavené na vlečku JOPP (velikost A5 pro INTESS VA II) Návratový list na vozy odsunuté z vlečky (velikost JOPP A4 pro INTESS VA II) Návratový list na vozy odsunuté z vlečky (velikost JOPP A5 pro INTESS VA II) Dosílkový list KN Průvodka vozu k desinfekci, k vymytí KN Páska na průvodní listiny odloučené od zásilky KN Vozová nálepka vnitrostátní přepravy pro rychlou KN 1 vozovou zásilku Vozová nálepka vnitrostátní přepravy pro obyčejnou KN 1 vozovou zásilku Vozová nálepka vnitrostátní přepravy pro obyčejnou KN 1 vozovou zásilku v uceleném vlaku Nálepka na nákladní list s věcmi podléhajícími KN 1 rychlé zkáze Nálepka na vozy Zvažte KN Nálepka na vozy Napájet krmit KN Nálepka na vozy K desinfekci, K vymytí na KN 14 rubu Desinfikován, Vymyt Nálepka na nákladní listy Napájet krmit KN Nálepka na nákladní listy Zvažte KN Záznamník zpráv o době přichystání vozů KN Vážní kniha KN 1 Revize

13 ČD KN 1 - Účinnost od Vážní lístek KN Vážní lístek univerzální KN Vážní lístek KN Oznámení o vážení KN Zápisník plombovaných vozů KN Obálka k uschování sejmutých závěr KN Návrh na přemístění vozu KN Zpráva o změnách KN Průkaz pro průvodce Produkty CIT Nálepka na vozy a nákladní listy pro přepravu D 31 mimořádných zásilek Vozová nálepka Stanovená přepravní cesta D Označení polohy zásilky vzhledem ke směru D 31 jízdy Vozová nálepka mezinárodní přepravy CIM Produkty CIT Zelená celní nálepka KN Zelená celní nálepka na nákladní listy KN Nálepka na vozy! Produkty CIT Nálepka na vozy!! Produkty CIT Nálepka na vozy!!! Produkty CIT Nálepka na vozy Zákaz jízdy přes pahrbek Produkty CIT Komerční zápis vnitrostátní přepravy (dvoulistý) KN Komerční zápis vnitrostátní přepravy (jednolistý) KN Všeobecný zápis KN Záznamník přebytků KN Prohlášení KN Hlášenka o poškození a úbytcích na voze V Nálepka Ke zjištění závady vozmistrem V Nálepka Vyznačení závad kotlového vozu V Nálepka Vyznačení závad vozu na volně ložený V 62 cement Nálepka Nezpůsobilý provozu pro technickou V 62 závadu Nálepka Nezpůsobilý provozu pro závadu V Nálepka Nenakládat V Zpráva o poškození vozu V Nákladní list pro vnitrostátní přepravu - pro ruční KN 1 pořizování Nákladní list pro vnitrostátní přepravu - pro výpočetní KN 1 techniku Průvodka pro přepravu prázdných speciálních KN 14 vozů ČD 13 Revize

14 ČD KN 1 - Účinnost od Návrh na změnu přepravní smlouvy ve vnitrostátní KN 1 přepravě Prohlášení o zásilce KN Výkaz vozových zásilek KN Nákladní list CIM Produkty CIT Revize

15 ČD KN 1 - Účinnost od ÚVOD Základní právní normou pro přepravu věcí a živých zvířat po železnici je Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu č.1/2000 Sb. v platném znění (dále jen Železniční přepravní řád - ŽPŘ), který upravuje vztahy mezi dopravcem a odesílatelem zásilky, mezi dopravcem a příjemcem zásilky a mezi dopravci navzájem při plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci. Práva, povinnosti a odpovědnost dopravce a přepravců při přepravě vozových zásilek upravují Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah (SPP). Způsob praktického provádění jednotlivých úkonů v železničním provozu je stanoven interními resortními předpisy, které platí pouze pro zaměstnance dopravce ČD. V tomto předpise jsou zapracována ustanovení, směrnice a pokyny pro přepravu vozových zásilek. Hlavní úkoly v přepravě vozových zásilek jsou: organizovat nakládku a vykládku zboží tak, aby bylo dosaženo nejvyšší hospodárnosti; zabezpečovat dodání zboží v neporušeném stavu a ve stanovených dodacích lhůtách; organizovat co nejlépe vzájemný styk dopravce s přepravci; napomáhat ke snižování vlastních nákladů na přepravu a zvyšovat produktivitu práce. Text psaný kurzívou platí výhradně pro mezinárodní přepravu. Kde se v tomto předpisu uvádějí pojmy stanice a přednosta stanice, rozumí se tím železniční stanice a přednosta železniční stanice. 15 Revize

16 ČD KN 1 - Účinnost od ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento předpis je závazný pro odvětví dopravy a přepravy. Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu pozbývá platnosti a účinnosti Služební předpis pro přepravu vozových zásilek KN 1, který byl účinný od Ustanovení opatřená po vnější straně svislou čarou označují změny, které byly provedeny k datu revize uvedenému na konci strany. Revize

17 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Základní předpisy pro přepravu zboží 1. Přepravně-právním základem pro vnitrostátní přepravu věcí a živých zvířat po železnici, závazným jak pro dopravce, tak i pro její uživatele, je Železniční přepravní řád (ŽPŘ). 2. Navazujícími předpisy k ŽPŘ pro přepravu vozových zásilek jsou: a) Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah (SPP); b) TR 6 Seznam stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu v České republice (jen v elektronické verzi); c) TR 1 sešit 1 Tarif ČD pro přepravu vozových zásilek (TVZ); Harmonizovaná nomenklatura zboží (NHM); sešit 3 Kilometrovník ČD pro přepravu zboží (TVZ); d) V 63 Předpis pro zařazování a používání soukromých nákladních vozů ve vozovém parku Českých drah; e) Vyhlášky v oddílech A, F, G a N Přepravního a tarifního věstníku (PTV). 17 Revize

18 3. Kromě tohoto předpisu platí pro přepravu vozových zásilek zejména tyto další předpisy: a) KN 8 Předpis pro zábranu škodám, jejich zjišťování a urovnávání; b) KN 9 Předpis pro vyřizování reklamací; c) KN 14 Předpis o hospodaření železničními nákladními vozy a přepravními pomůckami; d) KN 20 Celní řízení; e) KN 22 Předpisy orgánů státní správy při přepravě po železnici; f) D 16 Dopravní směrovací údaje pro vozy v nákladní dopravě; g) M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami; h) SR 70 Číselník železničních stanic a ostatních tarifních a dopravně zajímavých míst; i) Sei 510 Kontrola výpočtu dovozného a statistika přepravy zboží (výtah z předpisu pro automatizované zpracování sociálně ekonomických informací); j) Hf 3 Předpis pro pokladní službu v železničních stanicích; k) Hm 4 Jednotný číselník materiálu; l) Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; m) Vyhlášky v oddíle H Přepravního a tarifního věstníku. 4. Přepravu vozových zásilek mezi dopravcem a vlečkou (definována Zákonem o dráhách č.266/94 Sb. v platném znění) upravují samostatné smlouvy uzavřené podle Obchodního zákoníku. Pokud tyto smlouvy neobsahují příslušná ustanovení pro přepravu, platí přiměřeně ustanovení ŽPŘ a SPP. 5. V mezinárodní přepravě zboží platí: a) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF); b) Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM); c) Dohoda o oznamování omezení přepravy v mezinárodní železniční přepravě zboží (ARM); Revize

19 d) Mezinárodní železniční tranzitní tarif (MTT); e) přímé mezinárodní nákladní tarify (svazové); ČD KN 1 - Účinnost od f) Všeobecný seznam pohraničních bodů s údaji případných omezení (LIF); g) Jednotný kilometrovník pro mezinárodní železniční přepravu zboží (DIUM); h) Vyhlášky o mezinárodních přepravách v Přepravním a tarifním věstníku; i) Tarif pro průvozní přepravu vozových zásilek (PTVZ); j) Produkty CITu. 6. Neupravují-li mezinárodní dohody a úmluvy nebo interní předpisy některé otázky nebo odvolávají-li se na ustanovení místní, pak se použijí příslušná ustanovení práva vnitrostátního Neobsazeno. Kapitola II Přepravní a tarifní věstník 11. Přepravní a tarifní věstník (PTV) vydává Ministerstvo dopravy na základě zmocnění dle zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění. Obsahuje vyhlášky a pokyny Ministerstva dopravy a GŘ ČD ve věcech přepravních a tarifních. 19 Revize

20 Vychází jednou za čtrnáct dnů v Nakladatelství dopravy a turistiky - NADATUR, spol. s. r. o. v Praze. 12. Přepravní a tarifní věstník je rozdělen na oddíly. Vyhlášky uveřejněné v oddílech A, F, G, N jsou určeny pro železnici i přepravce. Vyhlášky uvedené v oddíle H jsou určeny pouze pro služební potřebu ČD. Obsah těchto vyhlášek není určen pro přepravce. 13. Každá vyhláška v Přepravním a tarifním věstníku obsahuje tyto údaje: a) záhlaví, v němž je: číslo vyhlášky; heslo (velkými písmeny); věc, které se vyhláška pod daným heslem týká (malými písmeny); pořadové číslo vyhlášky a odkaz na vyhlášku předchozí; b) dobu a rozsah platnosti; c) vlastní text vyhlášky; d) číslo spisu a útvar MD nebo GŘ ČD, který vyhlášku uveřejňuje. 14. Čísla vyhlášek obsahují: a) označení a běžné číslo v každém oddílu PTV; b) číslo PTV; c) ročník PTV. Např. G 20/13-14/2004 G... oddíl G; běžné číslo vyhlášky v oddílu G od počátku příslušného roku; číslo PTV; ročník Vyhlášky týkající se téže věci a stejné závaznosti se uveřejňují stále pod stejným heslem a ve stejném oddílu PTV. Revize

21 16. Vpravo pod údaje uvedené v čl. 13 a) a 14 se uvádí v každé vyhlášce její pořadové číslo a odkaz na vyhlášku předchozí. Např.: Vyhl. 28/18/11-12/1999. Vyhl pořadové číslo vyhlášky příslušného hesla; 18...číslo předchozí vyhlášky příslušného oddílu PTV; číslo PTV, v němž byla předchozí vyhláška uveřejněna; ročník, v němž byla předchozí vyhláška uveřejněna. Přitom platí zásada, že oddíl PTV (A, F, G, N, H) se v odkazu neuvádí, neboť příslušné heslo může být uveřejněno vždy jen ve stejném oddílu PTV, tj. např. vyhlášky oddílu G nemohou být střídavě uveřejňovány v oddílu A nebo H. Pořadová čísla a odkazy na vyhlášky předchozí slouží ke kontrole úplnosti sbírky vyhlášek, popř. úplnosti změn a doplňků. 17. Na konci každé vyhlášky je v závorce uvedena zkratka orgánu, který vyhlášku uveřejňuje, číslo spisu, jímž byla vyhláška projednána, zkratka útvaru, který vyhlášku zpracoval, a jméno zpracovatele. (Např. ČD GŘ / O 21 Novák) ČD - České dráhy, a.s., Generální ředitelství / číslo spisu z roku 2005 O 21 - odbor 21 Novák - jméno zpracovatele vyhlášky. 18. Obsahuje-li vyhláška v PTV zavedení, změny nebo doplňky SPP, tarifů, předpisů, směrnic apod., zapíše se číslo vyhlášky, obsah, platnost a kým byla opravena do přehledu změn a doplňků na začátku příslušné publikace a u provedené změny nebo doplňku se poznamená běžné číslo tohoto přehledu. 19. Uzlová železniční stanice vede úplnou sbírku Přepravního a tarifního věstníku seřazenou podle ročníků neobsazeno. 21 Revize

22 Kapitola III Vyhrazeno neobsazeno. Revize

23 Kapitola IV Styk stanice s přepravci 36. Provozní doba stanice je doba, ve které dopravce poskytuje služby spojené s podejem a výdejem vozových zásilek. Tato doba je v zásadě nepřetržitá. Dopravce však může vyhlásit v jednotlivých stanicích odchylnou provozní dobu podle dnů v týdnu. Dopravce zveřejní provozní dobu v železniční stanici na místě obvyklém pro podávání informací veřejnosti. Zde rovněž zveřejní spojení, na kterém v případě nevyhlášení provozní doby přepravce získá informace, vztahující se k příslušné stanici. Vyhlášená provozní doba musí být zapracována v ZDD. 37. Přednosta stanice zajistí poskytování služeb v rozsahu uvedeném v TR 6 v provozní době stanice. Potřebné údaje o podeji a výdeji vozových zásilek oznámí stanice na místě obvyklém pro podávání informací veřejnosti neobsazeno. Kapitola V Projednávání závad stanicemi 41. Přednosta stanice kontroluje výkon práce zaměstnanců zúčastněných na přepravě zboží. Zjištěné závady vzniklé ve vlastní stanici bezodkladně projedná. Vznikneli železnici škoda, projedná její náhradu s odpovědným zaměstnancem podle Zákoníku práce a Op 21. Zaměstnanci stanic jsou povinni zjištěné závady ihned odstranit, pokud tak mohou učinit, a upozornit neprodleně přednostu stanice. 23 Revize

24 42. Závady vzniklé zaviněním zaměstnanců jiné výkonné jednotky oznámí přednosta stanice neprodleně přímo přednostovi příslušné jednotky k projednání, a to i když tato jednotka leží v obvodu jiného RZC. 43. Oznámení závad musí být stručné, avšak výstižné. Musí obsahovat všechny údaje potřebné k vyšetření případu, popř. i návrh, jak zabránit podobným závadám. 44. Přednosta stanice, ve které závada vznikla, je povinen ji důsledně projednat podle čl.41 a podat stanici, která závadu hlásila, zprávu o způsobu projednání závady, jakož i o opatřeních, která byla učiněna, aby se zamezilo opakování podobných závad. Zpráva o projednání závady se podá ve lhůtě co nejkratší, nejdéle však: a) do 10 dnů, lze-li odpovědět bez šetření; b) do 30 dnů, je-li třeba závadu prošetřit. 45. Nebyla-li provedena náprava nebo opakují-li se stejné závady i nadále, oznámí to přednosta stanice příslušnému RZC. 46. Závady zaviněné přepravci projedná přednosta stanice s nimi přímo. Nemůže-li věc vyřídit sám, postoupí k vyřízení příslušnému RZC. 47. Stížnosti přepravců projedná a vyřídí přednosta stanice ve lhůtě co nejkratší, nejdéle však: a) do 10 dnů, lze-li na stížnost odpovědět bez dalšího šetření; b) do 30 dnů, je-li nutno stížnost prošetřit. Vyskytnou-li se takové závažné důvody, pro něž nelze stížnost vyřídit ani do 30 dnů, musí být o tom stěžovatel ve stanoveném termínu vyrozuměn. 48. Spisy o závadách nebo stížnostech projednávaných ve vlastní pravomoci uloží přednosta stanice po dobu pěti let od jejich konečného vyřízení. 49. Spisový materiál o projednávání závažnějších závad zašle přednosta stanice po vyřízení příslušnému RZC pro účely školení neobsazeno. Revize

25 Kapitola VI Tiskopisy a zásady jejich vyplňování 56. Veškeré tiskopisy jmenované v tomto předpisu jsou uvedeny v Hm 4, jakož i v úvodní části tohoto předpisu. Hm 4 obsahuje manipulační, přesně účtované a prodejné tiskopisy. 57. Tiskopisy se objednávají u ČD Zásobovací centrum Praha, podle ustanovení Hm S tiskopisy se musí co nejvíce šetřit a používat je výlučně k účelu, pro který byly vydány. Jejich uspořádání a uložení je třeba věnovat řádnou péči. 59. V zájmu jednotného výkonu služby se smí používat jen tiskopisy stanovené předpisem. Manipulační tiskopisy je povoleno tisknout výpočetní technikou. Tyto tiskopisy musí odpovídat obsahem a rozměry stanoveným vzorům. 60. V zájmu předcházení závadám je nutno používat k vyplňování tiskopisů a nálepek vhodné psací potřeby. Tisk a vyplňování je nutno provádět čitelně. 61. Průvodní listiny zásilek se vyplňují ve všech částech (dílech) strojem, tiskem na tiskárně při zpracování výpočetní technikou, kuličkovým perem, nebo otiskem razítka. 62. Veškeré evidenční záznamy, jakož i záznamy mající vliv na stanovení odpovědnosti dopravce nebo přepravce (komerční nebo všeobecný zápis apod.), musí být provedeny trvanlivě, tj. strojem, tiskem na tiskárně, kuličkovým perem, pokud není v konkrétních případech stanoveno jinak. 63. Nálepky na vozy se musí sepisovat trvanlivými tužkami modré nebo černé barvy. Nálepky na vozy je možno tisknout i pomocí výpočetní techniky. Sepisování vozové nálepky průpisem je dovoleno jen při použití dobrého propisovacího papíru. Je však zakázáno vyplňovat vozové nálepky inkoustovou tužkou Neobsazeno. 25 Revize

26 Kapitola VII Razítka používaná v přepravě vozových zásilek 66. V každé železniční stanici s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu se používají razítka s jednotnou formou, úpravou, velikostí, označením, způsobem objednávky a způsobem jejich uschování. Jedná se o razítka staniční, datová, podlouhlá, vážní a příjezdová. Každá železniční stanice s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu musí být vybavena vlastními razítky podle níže stanovených podmínek. 67. Staniční razítka jsou obdélníkového tvaru s rámečkem o rozměrech uvedených ve vzoru a obsahují tyto údaje: a) označení ČD; b) číslo razítka (používá-li se ve stanici několik razítek); c) text Železniční stanice ; d) tarifní název stanice přesně podle TR 6; e) evidenční číslo stanice; Vzor: ČD 12 Železniční stanice Děčín hlavní nádraží mm mm Staniční razítka se používají k potvrzování různých zápisů, např. Komerčních zápisů a Všeobecných zápisů, jakož i k potvrzování různých záznamů v průvodních listinách zásilek, k označování dokladů účetně-pokladní evidence apod. Nesmí se používat v tiskopisech mezinárodních přeprav, popř. v písemnostech adresovaných cizím železničním podnikům. Revize

27 68. Datová razítka s evidenčním číslem stanice jsou obdélníkového tvaru rozměrů max. 44 x 28 mm s přestavováním časových údajů a musí obsahovat tyto údaje: a ) označení ČD b ) číslo razítka (používá-li se ve stanici několika razítek); c ) tarifní název stanice přesně podle TR 6; d ) evidenční číslo stanice; e ) časové údaje (rok, měsíc, den a hodina); Vzor: ČD 12 Boskovice max. 28 mm max. 44 mm Datovým razítkem se razítkují všechny druhy průvodních listin na místech pro to určených. Otisk datového razítka musí být vždy čitelný. 69. Podlouhlá razítka obsahují v jedné řádce pouze tarifní název stanice. Tato razítka se používají výlučně k označování názvu stanice v manipulačních tiskopisech a nesmí být použita pro potvrzování jakýchkoliv dalších dokladů. 70. Vážní razítka stanice jsou obdélníkového tvaru, rozměrů max. 35 x 25 mm. Při horní straně musí obsahovat tarifní název stanice, uprostřed symbol vah a pod ním číslo váhy, je-li vah ve stanici několik. Vzor: Ostrava hlavní nádraží 27 Revize

28 71. V případě, že O 21 GŘ povolí, aby hmotnost zásilek byla zjišťována na váze přepravce s platností železničního vážení, opatří si přepravce vážní razítko na vlastní náklady. Razítko musí mít stejný tvar a rozměry jako vážní razítko stanice, liší se jen dvojitým rámečkem. Číslo razítka, které stanoví dopravce, určuje jednotlivé váhy přepravce, jimž bylo vážení s platností železničního vážení povoleno. Vzor: Ostrava-Bartovice 72. Vozové a přepravní kanceláře používají k razítkování průvodních listin došlých místních a tranzitních vozů, které mají být ve stanici zpracovány, příjezdová razítka. Jsou obdélníkového tvaru a obsahují: a ) číslo razítka (používá-li se ve stanici několika razítek); b ) tarifní název stanice přesně podle TR 6; c ) časové údaje (den, měsíc, rok a hodina); d ) číslo vlaku; e ) Příjezd 73. Všechny druhy uvedených razítek, kromě vážního razítka podle čl.71, se objednávají u ČD Zásobovacího centra Praha, pokud není v místě podnik, který by potřebná razítka, odpovídající stanoveným podmínkám, zhotovil na přímou objednávku stanice. 74. Pro otiskování pryžových razítek se používá zásadně modrá nebo černá barva, která zajišťuje čistý a zřetelný otisk i neporušenost razítka. Revize

29 75. Všechna uvedená razítka mohou používat jen zaměstnanci k tomu určení, kteří zodpovídají za bezpečnou úschovu razítek a za to, že nebudou zneužita. Vrchní přednosta uzlové železniční stanice vede seznam všech staničních, datových a vážních razítek podle jejich čísel s uvedením zaměstnanců, jimž byla svěřena. Převzetí razítek potvrdí zaměstnanci svým podpisem neobsazeno. 29 Revize

30 Kapitola VIII Druhy přeprav 86. Z hlediska zeměpisného rozlišujeme přepravu vnitrostátní a mezinárodní. 87. Vnitrostátní přepravou se rozumí přeprava zásilek ze všech stanic odesílacích do všech stanic určení uvedených v TR 6 nebo i průvozem po tratích zahraničních železnic, jestliže se tak zúčastněné železnice dohodly (peážní přeprava). Takové zásilky se podávají k přepravě Nákladním listem pro vnitrostátní přepravu. 88. Mezinárodní přepravou se rozumí přeprava zásilek podaných s Mezinárodním nákladním listem CIM, tj. přeprava podle Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) ze stanic a do stanic železnic zúčastněných států na Úmluvě COTIF. 89. Ve vnitrostátní přepravě rozlišujeme zásilky podané k přepravě jako obyčejnou vozovou zásilku, rychlou vozovou zásilku, popřípadě termínované přepravy na základě sjednaných smluv. 90. Vozovou zásilkou se rozumí zásilka, k jejíž přepravě je třeba nejméně jeden samostatný vůz, podaná k přepravě s nákladním listem. Za vozovou zásilku se považují též prázdné nebo ložené kontejnery nebo výměnné nástavby, přepravované na drážním vozidle a drážní vozidla v prázdném nebo loženém stavu, která nejsou vlastnictvím dopravce přepravujícího zásilku a jsou podána odesílatelem k přepravě s Nákladním listem pro vnitrostátní přepravu. 91. Pro přepravu vojenských zásilek platí Předpis o vojenské přepravě D 33. Revize

31 92. Pro přepravu služebních zásilek ČD platí Předpis pro přepravu služebních zásilek KN Pro přepravu zásilek organizačních složek dopravní cesty platí Pravidla pro vnitrostátní přepravu zásilek organizačních složek dopravní cesty, včetně přeprav na investiční akce SŽDC s.o., případně ČD, a.s. (vyhl. PTV H 12/17-18/2005). 94. Pro přepravu zásilek zaměstnanců ČD platí Směrnice k podmínkám pro přepravu zaměstnaneckých vozových zásilek na tratích Českých drah neobsazeno. 31 Revize

32 Kapitola IX. Věci vyloučené z přepravy 101. Z přepravy jsou vyloučeny věci nebo živá zvířata : a) jejichž přeprava je zakázána mezinárodní smlouvou nebo opatřením správních úřadů; b) které se svými rozměry, hmotností nebo úpravou nehodí k žádané přepravě s ohledem na zařízení dráhy nebo drážní vozidla nebo s ohledem na zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy; c) které lze přepravovat jen při splnění zvláštních podmínek a tyto podmínky nejsou splněny; d) které jsou z přepravy vyloučeny podle Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Přípojku C - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Zjistí-li stanice odesílací ještě před přijetím zásilky k přepravě, že zásilka obsahuje věci vyloučené z přepravy, neuzavře přepravní smlouvu. Zjistí-li stanice odesílací po uzavření přepravní smlouvy, že zásilka obsahuje věci vyloučené z přepravy, zásilku zadrží v odesílací stanici a vrátí ji ihned odesílateli. Nákladní list opatří záznamy podle Hf 3. O zadržení zásilky sepíše Všeobecný zápis Zjistí-li nácestná stanice, že zásilka obsahuje věci vyloučené z přepravy, vozovou zásilku vyloučí z přepravy a o této skutečnosti vyrozumí ihned odesílatele nebo příjemce. O zadržení zásilky sepíše stanice Všeobecný zápis. Ustanovení o přepravních překážkách platí obdobně Odesílatel je povinen zaplatit dovozné a jiné výdaje vzniklé až do stanice zadržení zásilky, jakož i další poplatky k dovoznému nebo částky stanovené tarifem neobsazeno. Revize

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. TR 1 T A R I F PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. (TVZ) Díl I Díl II Díl III Díl IV Díl V Díl VI Díl VII Díl VIII TARIFNÍ USTANOVENÍ HARMONIZOVANÁ NOMENKLATURA

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

Průvodce nákladní přepravou Českých drah

Průvodce nákladní přepravou Českých drah České dráhy, a. s. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 16. Omezení přepravy (ZAN) Přeprava

Více

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV

Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Vyplňování silně orámované části nákladního listu prostřednictvím aplikace SOČ-NL mezinárodní přeprava zásilka CUV Přístup k aplikaci SOČ-NL je umožněn přes webovou stránku ČD Cargo, a.s. na adrese http://www.cdcargo.cz/.

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 č.j. 2224/04-12/1-Ba V Praze dne 4.10.2004 Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 Pravidla pro zacházení s vozem určeným pro přepravu nebezpečných věcí Při posuzování přepravní a technické

Více

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek

Č.j.: 758/2004-O11 Věc: Výjimky z ČD 1/D5 Zpracovatel: Brothánek České dráhy a.s. Odbor provozování dráhy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039 Č.j.: 758/2004-O11

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2015 Věc: Uplatňování ustanovení předpisu

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Číselník železničních stanic,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Služební rukověť. Číselník železničních stanic, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC SR 70 Služební rukověť Číselník železničních stanic, dopravně zajímavých a tarifních míst Schváleno generálním

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a. s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci

Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín vnitřní směrnice Postup Městského úřadu Kojetín při přijetí nalezené věci Čl.1 Úvodní ustanovení Vnitřní směrnice upravuje postup Městského úřadu Kojetín

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 2 účinná od 01. 05. 2010 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a.s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o.

Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. Přepravní řád dopravce LTE Logistik a Transport Czechia s.r.o. účinnost: 01.05.2012 Záznam o změnách 1 Změna Předpis Pořadové číslo Účinnost ode dne Opravil Den Podpis 1 Držitel tohoto tiskopisu je zodpovědný

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10

STÍŽNOSTI. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany. Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany Skartační znak: A 10 STÍŽNOSTI S13 Stížnosti Platnost od: Zpracovala: Schválila: 1. 9. 2016 Ing. Tatjana Nagyová náměstkyně pro personalistiku a kvalitu prim. MUDr. Iva Hodková ředitelka DPN Verze 4.00 Působnost: DPN Opařany

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt Schváleno generálním

Více

Vojenská doprava. Organizace nakládky a zajištění pozemní vojenské techniky na železničních vozech

Vojenská doprava. Organizace nakládky a zajištění pozemní vojenské techniky na železničních vozech Vojenská doprava Organizace nakládky a zajištění pozemní vojenské Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Chomutov Základní škola Jirkov, Nerudova 1151 431 11 Jirkov příspěvková organizace okres ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 13. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky

Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky Jednotné obchodně přepravní podmínky pro vlečky Typ interní normy Označení Nahrazuje B JOPP - Příloha č.1 ke smlouvě o obchodních a přepravních podmínkách na vlečce Změna č. 0001 Účinnost od 01.07.2013

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA)

PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) PŘEPRAVNÍ DOKLADY (ŽEL. A SILN. DOPRAVA) Název školy Název DUMu Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VY_32_INOVACE_PEK1711 (Přepravní

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD CARGO, a.s. TR 1 TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. Označení TVZ; 1154.00 Účinnost od 01. 01. 2012 Schválil jméno Představenstvo společnosti ČD Cargo, a.s. funkce

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 7. května 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 7. května 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. 7. května 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2, Pavel Mazač 3 Anotace: Příspěvek se zabývá popisem kritických míst v technologickém

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Město Rosice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (2014/1) Rada města Rosice se usnesla dne 03.02.2014 vydat, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. ČD CARGO, a.s. TR 1 TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. Typ dokumentu Veřejný dokument Označení TVZ; 1154.00 Nahrazuje na rok 2013 Změna č. 0 Účinnost od 01. 01. 2014 Datum vydání 18. 12.

Více

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD CARGO, a.s. TR 1 TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. Označení TVZ Účinnost od 01.01.2011 Schválil jméno Představenstvo společnosti ČD Cargo, a.s. funkce svým usnesením

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád čj.: 4801/2006-O11/UNL. pro dráhu vlečku : Česko- saské přístavy - přístav Lovosice

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád čj.: 4801/2006-O11/UNL. pro dráhu vlečku : Česko- saské přístavy - přístav Lovosice @ České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád čj.: 4801/2006-O11/UNL pro dráhu vlečku : Česko- saské přístavy - přístav Lovosice odbočující ve stanici : Lovosice Účinnost od: 15.11.2006 vz. Alois Janout v.r....

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

Vláda nařizuje podle 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. a nařízení vlády č. 457/2013 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD

PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY s. o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ Ústí n/l. č. j. 2019/2002-S pro dráhu - vlečku Doly Bílina vlečka Jana odbočující z vlečky Vitrablok, a.s., výhybkou č. J1 v km 0,459 Účinnost od: 1. 7. 2002

Více

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy příspěvková organizace se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Č.j.:

Více

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006

České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 České dráhy a.s. Jízdní řád 2005 / 2006 Generální ředitelství V Ústí nad Labem dne 13.2.2006 RCP Ústí nad Labem Č.j.: 210/2006 O 11/14 S Zpracovatel: Bc. Berzkowitsch 9724 24046 berzkowitsch@gr.cd.cz Lipavský

Více

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r.

Generální ředitel Českých drah v.z. Ing. Petr David, Ph.D. v.r. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Výnos č. 1 k předpisům (ČD) D1, (ČD) D2, (ČD) D2/2, (ČD) D3, (ČD) D40, (ČD) D41, (ČD) D46, (ČD) D110/T110, (ČD) Z1, (ČD)

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/

Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ Ustanovení o přijímacím řízení do středních škol ve školském zákoně /vybraná ustanovení/ zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

Směrnice pro vyřizování stížností

Směrnice pro vyřizování stížností č. 13 Směrnice pro vyřizování stížností Platnost: od 1.1.2006 Závaznost: Vydal: pro všechny zaměstnance školy a osoby v obdobném poměru Mgr. Eva Vanžurová, ředitelka školy Počet příloh: 1 Mgr. Eva Vanžurová

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU

REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU REGISTRAČNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2015 Článek 1 Základní ustanovení 1. Start v soutěžích ČMSHb se umožňuje pouze hráči, který je registrován podle tohoto řádu. 2. Registrací se rozumí záznam hráče v IS ČMSHb,

Více

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ)

USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) USTANOVENÍ O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍCH ŠKOL VE ŠKOLSKÉM ZÁKONĚ (VYBRANÁ USTANOVENÍ) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s.

TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. ČD CARGO, a.s. TR 1 TARIF PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. Označení TVZ; 1154.00 Účinnost od 01. 01. 2013 Schválil jméno Představenstvo společnosti ČD Cargo, a.s. funkce svým usnesením č. 1378/2012

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2014/2015 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, Tel.: 554/ Mobil: 601/

Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, Tel.: 554/ Mobil: 601/ Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, 792 01 Tel.: 554/711060 Mobil: 601/369 797 E-mail: skolkabrokr23@raz-dva.czweb:www.msokruzni.eu Škola: MŠ Bruntál, Okružní 23 Pokyn ředitele školy k vyřizování stížností

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Olomouc, Směrnice k vyřizování stížností I. Obsah Úvodní ustanovení 1. Přijímání stížností 2. Povinnosti OKIS 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti podatelny 5. Postup při vyřizování stížností

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.:

VNITŘNÍ SMĚRNICE 25. Pravidla vyřizování petic a stížností. Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Město Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE 25 Pravidla vyřizování petic a stížností Číslo dokumentu: VS/25 Vydání č.: 3 Výtisk č.: Účinnost od: 1. 5. 2008 Platnost do: Zpracoval: Ing. Marcela Česáková Dne: Podpis:

Více

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky

Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky 1 Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Provozní pracoviště Okříšky Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 2 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j

Více

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB)

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ (WEB) Základní škola a mateřská škola Český Těšín Pod Zvonek, příspěvková organizace Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE /celk. počet: 1 / 5 Účinnost: 1. 9. 212 Evidenční číslo:.příloha Revize: ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í Revize č.: Strana: 1/9 R E K L A M A Č N Í Ř Á D Vinohradská 156/2222, IČ: 469 94 742 (Hlavní organizační a řídící dokument společnosti úrovně A ) Datum platnosti : dnem vydání Výtisk číslo : 2 Funkce

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE OBSAH Záznam o změnách... 3 ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 4 Kapitola I Úvodní ustanovení... 4 Kapitola II

Více

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 526/2006 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy 1 2 ČÁST DRUHÁ - OHLAŠOVÁNÍ STAVEB Náležitosti

Více

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy.

Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Pro školní rok 2016/17 jsou změny v přihláškách a v přijímacím řízení, proto pečlivě prostudujte následující odkazy. Na stránkách MŠMT nebo na našich stránkách s předvyplněnými předměty si můžete stáhnout

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny,

b) přepravním listem přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako spěšniny, č. 1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 1999 o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu Změna: 295/2000 Sb. Vláda nařizuje k provedení 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II

PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II ČESKÉ DRÁHY, a. s. DKV Praha PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ PRACOVIŠTĚ II Praha hlavní nádraží JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Ing. Miroslav Kupec v.r. Vrchní přednosta DKV - 1 - OBSAH: A. Všeobecná část B. Provozní část

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Příloha I Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě lze uplatnit: z důvodu na straně železnice, z důvodu na straně cestujícího. Právo z přepravní

Více

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

(2) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na

č. 4/2004 jíž se vydává 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obec Malá Štáhle Malá Štáhle 35 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4/2004 jíž se vydává S P I S O V Ý Ř Á D Obce Malá Štáhle 1. Organizace spisové služby V zájmu účelné a hospodárné organizace spisové služby na Obecním

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2014 ve znění změny č. 1 (účinnost ode

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty ČESKÉ DRÁHY a. s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61 005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 Vlaky pro přepravu pošty

Více

Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. ČD Cargo, a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu ČD Cargo, a. s. Schváleno

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 SŽDC D5 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 22. 2.

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů /s vyznačením změn/ Ministerstvo školství,

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Předpis č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Předpis č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Předpis č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje zvláštní podmínky

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Two Fund a.s. (dále jen Společnost ) představenstvo Společnosti. Obsah. 1. Úvodní ustanovení...

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Two Fund a.s. (dále jen Společnost ) představenstvo Společnosti. Obsah. 1. Úvodní ustanovení... Reklamační řád vnitřní předpis č. 4 společnosti Two Fund a.s. (dále jen Společnost ) Platnost od: 1.9.2015 Účinnost od: 7.9.2015 Schválil: představenstvo Společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2.

Více

Poštovní podmínky služby POŠTOVNÍ POUKÁZKA Z/A. 1. Úvodní ustanovení

Poštovní podmínky služby POŠTOVNÍ POUKÁZKA Z/A. 1. Úvodní ustanovení Poštovní podmínky služby POŠTOVNÍ POUKÁZKA Z/A 1. Úvodní ustanovení Službu "Poštovní poukázka Z/A" poskytuje Česká pošta, s. p., (dále jen "podnik") podle zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a

Více

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK

ČÁST ČTVRTÁ OBCHODNÍ VĚSTNÍK Platné znění příslušných částí nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické

Více