PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK"

Transkript

1 Č e s k é d r á h y D i v i z e o b c h o d n ě p r o v o z n í ČD KN 1 PŘEDPIS PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele DOP dne čj.: /2001-O21 Účinnost od

2 ČD KN 1 - Účinnost od

3 ČD KN 1 - Účinnost od OBSAH Záznam o změnách... 7 Rozsah znalostí... 9 Seznam zkratek Seznam tiskopisů Úvod Úvodní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Základní předpisy pro přepravu zboží Kapitola II Přepravní a tarifní věstník Kapitola III Vyhrazeno Kapitola IV Styk stanice s přepravci Kapitola V Projednávání závad stanicemi Kapitola VI Tiskopisy a zásady jejich vyplňování Kapitola VII Razítka používaná v přepravě vozových zásilek Kapitola VIII Druhy přeprav Kapitola IX Věci vyloučené z přepravy Kapitola X Zvláštní podmínky pro přepravu vozových zásilek Kapitola XI Omezení a zastavení přepravy Revize

4 ČD KN 1 - Účinnost od ČÁST DRUHÁ ÚKONY PŘI PODEJI, PŘEPRAVĚ A DODÁNÍ VOZOVÝCH ZÁSILEK Kapitola I Výběr vozu k nakládce Kapitola II Vyrozumění přepravce o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce Kapitola III Přichystání vozu k nakládce a vykládce Kapitola IV Nakládka a vykládka zboží Kapitola V Pobyt vozů při nakládce a vykládce Kapitola VI Obal a označení Kapitola VII Plombování vozů Kapitola VIII Polepování vozů Kapitola IX Zjišťování a přezkušování hmotnosti Kapitola X Nákladní list Kapitola XI Vznik přepravní smlouvy Kapitola XII Podací kniha Kapitola XIII Výpočet a placení přepravného, částek a poplatků Kapitola XIV Vypravení a odeslání vozových zásilek Kapitola XV Přeprava vozových zásilek Kapitola XVI Zpravení stanic o doběhu prázdných a ložených vozů Kapitola XVII Dodací lhůty Kapitola XVIII Přepravní překážky Kapitola XIX Ložné závady, nezpůsobilost vozu k jízdě Kapitola XX Přetěž Kapitola XXI Změna přepravní smlouvy Kapitola XXII Zpracování nákladních listů ve stanici určení Kapitola XXIII Výdej nákladního listu a zásilky Kapitola XXIV Překážky při dodání Kapitola XXV Nepřevzetí vozové zásilky Kapitola XXVI Neobsazeno Revize

5 ČÁST TŘETÍ ČD KN 1 - Účinnost od ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK Kapitola I Přeprava nebezpečných věcí Kapitola II Přeprava zemřelých osob Kapitola III Věci podléhající rychlé zkáze Kapitola IV Přeprava živých zvířat Kapitola V Přeprava kolejových vozidel na vlastních kolech Kapitola VI Přeprava odpadů Kapitola VII Mimořádné zásilky Kapitola VIII Přeprava zboží na úzkorozchodných tratích Kapitola IX Přeprava vozů neposkytnutých ŽDP Kapitola X Přeprava ve zvláštních vlacích a vlacích osobní přepravy Kapitola XI Přeprava v ucelených vlacích Kapitola XII Přeprava zásilek doprovázených průvodci Kapitola XIII Nájmy pro účely přepravní ČÁST ČTVRTÁ KOMBINOVANÁ DOPRAVA Kapitola I Základní pojmy Kapitola II Všeobecná ustanovení Kapitola III Podej zásilky k přepravě ČÁST PÁTÁ Závěrečná ustanovení Související obecně závazné právní předpisy Související interní resortní předpisy Revize

6 ČD KN 1 - Účinnost od Přílohy Příloha 1 Vzory tiskopisů Příloha 2 Dohoda o podávání zpráv o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce Příloha 3 Dohoda o časovém vymezení podávání zpráv o době přichystání vozu k nakládce nebo vykládce Příloha 4 Smlouva o vážení přepravcem na vlastní kolejové váze s platností železničního vážení Příloha 5 Vyřazeno Příloha 6 Pokyny k sepisování a evidenci plné moci Příloha 7 Dohoda o provozně bezpečném naložení Revize

7 ČD KN 1 - Účinnost od Pořadové číslo Vyhláška PTV ZÁZNAM O ZMĚNÁCH*) Věc Platí od 1. H14/23-24/01 zavedení H8/7-8/2002 změna H1/1-2/2003 změna H1/1-2/2004 změna H23/29-30/2004 změna H22/25-26/2005 změna H15/19-20/2006 změna Provedl 7 Revize

8 ČD KN 1 - Účinnost od ) Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku. 8

9 ČD KN 1 - Účinnost od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Funkce Znalost Generální ředitelství Ředitelé odborů Zaměstnanci určení ředitelem odboru Informativní Úplná OPT Ředitel Informativní Zaměstnanci určení ředitelem OPT Úplná DVI, RCV Generální ředitel DVI Informativní Vedoucí RCV Zaměstnanci určení generálním ředitelem DVI (vedoucím RCV) Informativní Úplná 9 Revize

10 ČD KN 1 - Účinnost od Železniční stanice Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 08 Úplná Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 07 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 06 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 05 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 05D Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 04 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 03 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 02 Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 02a Zaměstnanci s kvalifikací odborné zkoušky č.n - 01 Úplná Část prvníkap.: I, II, VI-XI Část druhákap.: VII, VIII, X, XI, XVII, XXVI Část čtvrtákap.: I-II Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Úplná Revize

11 ČD KN 1 - Účinnost od SEZNAM ZKRATEK CEVIS CNP ČD ČSN DKV DPH DVI GŘ IČ JSD MD MEGC NHM NL O 21 OPT PD PTV RCP RCV RZC Sb. TVZ ÚDIV UN číslo URMIZA UŽST VNVK ZAN ZDD ŽDP ŽST Centrální vozový informační systém Centrální nákladní pokladna České dráhy, a.s. Česká státní norma Depo kolejových vozidel Daň z přidané hodnoty Dopravní vzdělávací institut Generální ředitelství ČD a.s. Identifikační číslo Jednotný správní doklad Ministerstvo dopravy ČR Vícečlánkový kontejner na plyn Harmonizovaná nomenklatura zboží Nákladní list Odbor nákladní dopravy a přepravy Odúčtovna přepravních tržeb Poplatek doplňující v TVZ Přepravní a tarifní věstník Regionální centrum provozu Regionální centrum vzdělávání Regionální zákaznické centrum Sbírka zákonů Tarif pro přepravu vozových zásilek Ústřední dirigování vozů Čtyřmístná číslice jako číslo k označení látek nebo předmětů podle Vzorových předpisů OSN Ústřední registr mimořádných zásilek Uzlová železniční stanice Všeobecná nakládková a vykládková kolej Zákaz nakládky Základní dopravní dokumentace Železniční dopravní podnik Železniční stanice 11 Revize

12 ČD KN 1 - Účinnost od SEZNAM TISKOPISŮ Označení Název tiskopisu Vzor stanoven předpisem Výkaz vozidel pro nákladní vlak KN 4/ Zápisník vozů A KN Zápisník vozů B KN Lhůtník KN Nálepka na zásilky živých zvířat KN Nálepka na kusy a vozy s věcmi podléhajícími KN 1 rychlé zkáze Nálepka Těžiště posunuto KN Nálepka Těžiště KN Odevzdávkový list na vozy přistavené na vlečku JOPP (velikost A4 pro INTESS VA II) Odevzdávkový list na vozy přistavené na vlečku JOPP (velikost A5 pro INTESS VA II) Návratový list na vozy odsunuté z vlečky (velikost JOPP A4 pro INTESS VA II) Návratový list na vozy odsunuté z vlečky (velikost JOPP A5 pro INTESS VA II) Dosílkový list KN Průvodka vozu k desinfekci, k vymytí KN Páska na průvodní listiny odloučené od zásilky KN Vozová nálepka vnitrostátní přepravy pro rychlou KN 1 vozovou zásilku Vozová nálepka vnitrostátní přepravy pro obyčejnou KN 1 vozovou zásilku Vozová nálepka vnitrostátní přepravy pro obyčejnou KN 1 vozovou zásilku v uceleném vlaku Nálepka na nákladní list s věcmi podléhajícími KN 1 rychlé zkáze Nálepka na vozy Zvažte KN Nálepka na vozy Napájet krmit KN Nálepka na vozy K desinfekci, K vymytí na KN 14 rubu Desinfikován, Vymyt Nálepka na nákladní listy Napájet krmit KN Nálepka na nákladní listy Zvažte KN Záznamník zpráv o době přichystání vozů KN Vážní kniha KN 1 Revize

13 ČD KN 1 - Účinnost od Vážní lístek KN Vážní lístek univerzální KN Vážní lístek KN Oznámení o vážení KN Zápisník plombovaných vozů KN Obálka k uschování sejmutých závěr KN Návrh na přemístění vozu KN Zpráva o změnách KN Průkaz pro průvodce Produkty CIT Nálepka na vozy a nákladní listy pro přepravu D 31 mimořádných zásilek Vozová nálepka Stanovená přepravní cesta D Označení polohy zásilky vzhledem ke směru D 31 jízdy Vozová nálepka mezinárodní přepravy CIM Produkty CIT Zelená celní nálepka KN Zelená celní nálepka na nákladní listy KN Nálepka na vozy! Produkty CIT Nálepka na vozy!! Produkty CIT Nálepka na vozy!!! Produkty CIT Nálepka na vozy Zákaz jízdy přes pahrbek Produkty CIT Komerční zápis vnitrostátní přepravy (dvoulistý) KN Komerční zápis vnitrostátní přepravy (jednolistý) KN Všeobecný zápis KN Záznamník přebytků KN Prohlášení KN Hlášenka o poškození a úbytcích na voze V Nálepka Ke zjištění závady vozmistrem V Nálepka Vyznačení závad kotlového vozu V Nálepka Vyznačení závad vozu na volně ložený V 62 cement Nálepka Nezpůsobilý provozu pro technickou V 62 závadu Nálepka Nezpůsobilý provozu pro závadu V Nálepka Nenakládat V Zpráva o poškození vozu V Nákladní list pro vnitrostátní přepravu - pro ruční KN 1 pořizování Nákladní list pro vnitrostátní přepravu - pro výpočetní KN 1 techniku Průvodka pro přepravu prázdných speciálních KN 14 vozů ČD 13 Revize

14 ČD KN 1 - Účinnost od Návrh na změnu přepravní smlouvy ve vnitrostátní KN 1 přepravě Prohlášení o zásilce KN Výkaz vozových zásilek KN Nákladní list CIM Produkty CIT Revize

15 ČD KN 1 - Účinnost od ÚVOD Základní právní normou pro přepravu věcí a živých zvířat po železnici je Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu č.1/2000 Sb. v platném znění (dále jen Železniční přepravní řád - ŽPŘ), který upravuje vztahy mezi dopravcem a odesílatelem zásilky, mezi dopravcem a příjemcem zásilky a mezi dopravci navzájem při plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci. Práva, povinnosti a odpovědnost dopravce a přepravců při přepravě vozových zásilek upravují Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah (SPP). Způsob praktického provádění jednotlivých úkonů v železničním provozu je stanoven interními resortními předpisy, které platí pouze pro zaměstnance dopravce ČD. V tomto předpise jsou zapracována ustanovení, směrnice a pokyny pro přepravu vozových zásilek. Hlavní úkoly v přepravě vozových zásilek jsou: organizovat nakládku a vykládku zboží tak, aby bylo dosaženo nejvyšší hospodárnosti; zabezpečovat dodání zboží v neporušeném stavu a ve stanovených dodacích lhůtách; organizovat co nejlépe vzájemný styk dopravce s přepravci; napomáhat ke snižování vlastních nákladů na přepravu a zvyšovat produktivitu práce. Text psaný kurzívou platí výhradně pro mezinárodní přepravu. Kde se v tomto předpisu uvádějí pojmy stanice a přednosta stanice, rozumí se tím železniční stanice a přednosta železniční stanice. 15 Revize

16 ČD KN 1 - Účinnost od ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento předpis je závazný pro odvětví dopravy a přepravy. Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu pozbývá platnosti a účinnosti Služební předpis pro přepravu vozových zásilek KN 1, který byl účinný od Ustanovení opatřená po vnější straně svislou čarou označují změny, které byly provedeny k datu revize uvedenému na konci strany. Revize

17 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kapitola I Základní předpisy pro přepravu zboží 1. Přepravně-právním základem pro vnitrostátní přepravu věcí a živých zvířat po železnici, závazným jak pro dopravce, tak i pro její uživatele, je Železniční přepravní řád (ŽPŘ). 2. Navazujícími předpisy k ŽPŘ pro přepravu vozových zásilek jsou: a) Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah (SPP); b) TR 6 Seznam stanic s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu v České republice (jen v elektronické verzi); c) TR 1 sešit 1 Tarif ČD pro přepravu vozových zásilek (TVZ); Harmonizovaná nomenklatura zboží (NHM); sešit 3 Kilometrovník ČD pro přepravu zboží (TVZ); d) V 63 Předpis pro zařazování a používání soukromých nákladních vozů ve vozovém parku Českých drah; e) Vyhlášky v oddílech A, F, G a N Přepravního a tarifního věstníku (PTV). 17 Revize

18 3. Kromě tohoto předpisu platí pro přepravu vozových zásilek zejména tyto další předpisy: a) KN 8 Předpis pro zábranu škodám, jejich zjišťování a urovnávání; b) KN 9 Předpis pro vyřizování reklamací; c) KN 14 Předpis o hospodaření železničními nákladními vozy a přepravními pomůckami; d) KN 20 Celní řízení; e) KN 22 Předpisy orgánů státní správy při přepravě po železnici; f) D 16 Dopravní směrovací údaje pro vozy v nákladní dopravě; g) M 32 Směrnice k ochraně životního prostředí před znečištěním nebezpečnými látkami; h) SR 70 Číselník železničních stanic a ostatních tarifních a dopravně zajímavých míst; i) Sei 510 Kontrola výpočtu dovozného a statistika přepravy zboží (výtah z předpisu pro automatizované zpracování sociálně ekonomických informací); j) Hf 3 Předpis pro pokladní službu v železničních stanicích; k) Hm 4 Jednotný číselník materiálu; l) Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; m) Vyhlášky v oddíle H Přepravního a tarifního věstníku. 4. Přepravu vozových zásilek mezi dopravcem a vlečkou (definována Zákonem o dráhách č.266/94 Sb. v platném znění) upravují samostatné smlouvy uzavřené podle Obchodního zákoníku. Pokud tyto smlouvy neobsahují příslušná ustanovení pro přepravu, platí přiměřeně ustanovení ŽPŘ a SPP. 5. V mezinárodní přepravě zboží platí: a) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF); b) Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM); c) Dohoda o oznamování omezení přepravy v mezinárodní železniční přepravě zboží (ARM); Revize

19 d) Mezinárodní železniční tranzitní tarif (MTT); e) přímé mezinárodní nákladní tarify (svazové); ČD KN 1 - Účinnost od f) Všeobecný seznam pohraničních bodů s údaji případných omezení (LIF); g) Jednotný kilometrovník pro mezinárodní železniční přepravu zboží (DIUM); h) Vyhlášky o mezinárodních přepravách v Přepravním a tarifním věstníku; i) Tarif pro průvozní přepravu vozových zásilek (PTVZ); j) Produkty CITu. 6. Neupravují-li mezinárodní dohody a úmluvy nebo interní předpisy některé otázky nebo odvolávají-li se na ustanovení místní, pak se použijí příslušná ustanovení práva vnitrostátního Neobsazeno. Kapitola II Přepravní a tarifní věstník 11. Přepravní a tarifní věstník (PTV) vydává Ministerstvo dopravy na základě zmocnění dle zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění. Obsahuje vyhlášky a pokyny Ministerstva dopravy a GŘ ČD ve věcech přepravních a tarifních. 19 Revize

20 Vychází jednou za čtrnáct dnů v Nakladatelství dopravy a turistiky - NADATUR, spol. s. r. o. v Praze. 12. Přepravní a tarifní věstník je rozdělen na oddíly. Vyhlášky uveřejněné v oddílech A, F, G, N jsou určeny pro železnici i přepravce. Vyhlášky uvedené v oddíle H jsou určeny pouze pro služební potřebu ČD. Obsah těchto vyhlášek není určen pro přepravce. 13. Každá vyhláška v Přepravním a tarifním věstníku obsahuje tyto údaje: a) záhlaví, v němž je: číslo vyhlášky; heslo (velkými písmeny); věc, které se vyhláška pod daným heslem týká (malými písmeny); pořadové číslo vyhlášky a odkaz na vyhlášku předchozí; b) dobu a rozsah platnosti; c) vlastní text vyhlášky; d) číslo spisu a útvar MD nebo GŘ ČD, který vyhlášku uveřejňuje. 14. Čísla vyhlášek obsahují: a) označení a běžné číslo v každém oddílu PTV; b) číslo PTV; c) ročník PTV. Např. G 20/13-14/2004 G... oddíl G; běžné číslo vyhlášky v oddílu G od počátku příslušného roku; číslo PTV; ročník Vyhlášky týkající se téže věci a stejné závaznosti se uveřejňují stále pod stejným heslem a ve stejném oddílu PTV. Revize

21 16. Vpravo pod údaje uvedené v čl. 13 a) a 14 se uvádí v každé vyhlášce její pořadové číslo a odkaz na vyhlášku předchozí. Např.: Vyhl. 28/18/11-12/1999. Vyhl pořadové číslo vyhlášky příslušného hesla; 18...číslo předchozí vyhlášky příslušného oddílu PTV; číslo PTV, v němž byla předchozí vyhláška uveřejněna; ročník, v němž byla předchozí vyhláška uveřejněna. Přitom platí zásada, že oddíl PTV (A, F, G, N, H) se v odkazu neuvádí, neboť příslušné heslo může být uveřejněno vždy jen ve stejném oddílu PTV, tj. např. vyhlášky oddílu G nemohou být střídavě uveřejňovány v oddílu A nebo H. Pořadová čísla a odkazy na vyhlášky předchozí slouží ke kontrole úplnosti sbírky vyhlášek, popř. úplnosti změn a doplňků. 17. Na konci každé vyhlášky je v závorce uvedena zkratka orgánu, který vyhlášku uveřejňuje, číslo spisu, jímž byla vyhláška projednána, zkratka útvaru, který vyhlášku zpracoval, a jméno zpracovatele. (Např. ČD GŘ / O 21 Novák) ČD - České dráhy, a.s., Generální ředitelství / číslo spisu z roku 2005 O 21 - odbor 21 Novák - jméno zpracovatele vyhlášky. 18. Obsahuje-li vyhláška v PTV zavedení, změny nebo doplňky SPP, tarifů, předpisů, směrnic apod., zapíše se číslo vyhlášky, obsah, platnost a kým byla opravena do přehledu změn a doplňků na začátku příslušné publikace a u provedené změny nebo doplňku se poznamená běžné číslo tohoto přehledu. 19. Uzlová železniční stanice vede úplnou sbírku Přepravního a tarifního věstníku seřazenou podle ročníků neobsazeno. 21 Revize

22 Kapitola III Vyhrazeno neobsazeno. Revize

23 Kapitola IV Styk stanice s přepravci 36. Provozní doba stanice je doba, ve které dopravce poskytuje služby spojené s podejem a výdejem vozových zásilek. Tato doba je v zásadě nepřetržitá. Dopravce však může vyhlásit v jednotlivých stanicích odchylnou provozní dobu podle dnů v týdnu. Dopravce zveřejní provozní dobu v železniční stanici na místě obvyklém pro podávání informací veřejnosti. Zde rovněž zveřejní spojení, na kterém v případě nevyhlášení provozní doby přepravce získá informace, vztahující se k příslušné stanici. Vyhlášená provozní doba musí být zapracována v ZDD. 37. Přednosta stanice zajistí poskytování služeb v rozsahu uvedeném v TR 6 v provozní době stanice. Potřebné údaje o podeji a výdeji vozových zásilek oznámí stanice na místě obvyklém pro podávání informací veřejnosti neobsazeno. Kapitola V Projednávání závad stanicemi 41. Přednosta stanice kontroluje výkon práce zaměstnanců zúčastněných na přepravě zboží. Zjištěné závady vzniklé ve vlastní stanici bezodkladně projedná. Vznikneli železnici škoda, projedná její náhradu s odpovědným zaměstnancem podle Zákoníku práce a Op 21. Zaměstnanci stanic jsou povinni zjištěné závady ihned odstranit, pokud tak mohou učinit, a upozornit neprodleně přednostu stanice. 23 Revize

24 42. Závady vzniklé zaviněním zaměstnanců jiné výkonné jednotky oznámí přednosta stanice neprodleně přímo přednostovi příslušné jednotky k projednání, a to i když tato jednotka leží v obvodu jiného RZC. 43. Oznámení závad musí být stručné, avšak výstižné. Musí obsahovat všechny údaje potřebné k vyšetření případu, popř. i návrh, jak zabránit podobným závadám. 44. Přednosta stanice, ve které závada vznikla, je povinen ji důsledně projednat podle čl.41 a podat stanici, která závadu hlásila, zprávu o způsobu projednání závady, jakož i o opatřeních, která byla učiněna, aby se zamezilo opakování podobných závad. Zpráva o projednání závady se podá ve lhůtě co nejkratší, nejdéle však: a) do 10 dnů, lze-li odpovědět bez šetření; b) do 30 dnů, je-li třeba závadu prošetřit. 45. Nebyla-li provedena náprava nebo opakují-li se stejné závady i nadále, oznámí to přednosta stanice příslušnému RZC. 46. Závady zaviněné přepravci projedná přednosta stanice s nimi přímo. Nemůže-li věc vyřídit sám, postoupí k vyřízení příslušnému RZC. 47. Stížnosti přepravců projedná a vyřídí přednosta stanice ve lhůtě co nejkratší, nejdéle však: a) do 10 dnů, lze-li na stížnost odpovědět bez dalšího šetření; b) do 30 dnů, je-li nutno stížnost prošetřit. Vyskytnou-li se takové závažné důvody, pro něž nelze stížnost vyřídit ani do 30 dnů, musí být o tom stěžovatel ve stanoveném termínu vyrozuměn. 48. Spisy o závadách nebo stížnostech projednávaných ve vlastní pravomoci uloží přednosta stanice po dobu pěti let od jejich konečného vyřízení. 49. Spisový materiál o projednávání závažnějších závad zašle přednosta stanice po vyřízení příslušnému RZC pro účely školení neobsazeno. Revize

25 Kapitola VI Tiskopisy a zásady jejich vyplňování 56. Veškeré tiskopisy jmenované v tomto předpisu jsou uvedeny v Hm 4, jakož i v úvodní části tohoto předpisu. Hm 4 obsahuje manipulační, přesně účtované a prodejné tiskopisy. 57. Tiskopisy se objednávají u ČD Zásobovací centrum Praha, podle ustanovení Hm S tiskopisy se musí co nejvíce šetřit a používat je výlučně k účelu, pro který byly vydány. Jejich uspořádání a uložení je třeba věnovat řádnou péči. 59. V zájmu jednotného výkonu služby se smí používat jen tiskopisy stanovené předpisem. Manipulační tiskopisy je povoleno tisknout výpočetní technikou. Tyto tiskopisy musí odpovídat obsahem a rozměry stanoveným vzorům. 60. V zájmu předcházení závadám je nutno používat k vyplňování tiskopisů a nálepek vhodné psací potřeby. Tisk a vyplňování je nutno provádět čitelně. 61. Průvodní listiny zásilek se vyplňují ve všech částech (dílech) strojem, tiskem na tiskárně při zpracování výpočetní technikou, kuličkovým perem, nebo otiskem razítka. 62. Veškeré evidenční záznamy, jakož i záznamy mající vliv na stanovení odpovědnosti dopravce nebo přepravce (komerční nebo všeobecný zápis apod.), musí být provedeny trvanlivě, tj. strojem, tiskem na tiskárně, kuličkovým perem, pokud není v konkrétních případech stanoveno jinak. 63. Nálepky na vozy se musí sepisovat trvanlivými tužkami modré nebo černé barvy. Nálepky na vozy je možno tisknout i pomocí výpočetní techniky. Sepisování vozové nálepky průpisem je dovoleno jen při použití dobrého propisovacího papíru. Je však zakázáno vyplňovat vozové nálepky inkoustovou tužkou Neobsazeno. 25 Revize

26 Kapitola VII Razítka používaná v přepravě vozových zásilek 66. V každé železniční stanici s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu se používají razítka s jednotnou formou, úpravou, velikostí, označením, způsobem objednávky a způsobem jejich uschování. Jedná se o razítka staniční, datová, podlouhlá, vážní a příjezdová. Každá železniční stanice s výpravním oprávněním pro nákladní přepravu musí být vybavena vlastními razítky podle níže stanovených podmínek. 67. Staniční razítka jsou obdélníkového tvaru s rámečkem o rozměrech uvedených ve vzoru a obsahují tyto údaje: a) označení ČD; b) číslo razítka (používá-li se ve stanici několik razítek); c) text Železniční stanice ; d) tarifní název stanice přesně podle TR 6; e) evidenční číslo stanice; Vzor: ČD 12 Železniční stanice Děčín hlavní nádraží mm mm Staniční razítka se používají k potvrzování různých zápisů, např. Komerčních zápisů a Všeobecných zápisů, jakož i k potvrzování různých záznamů v průvodních listinách zásilek, k označování dokladů účetně-pokladní evidence apod. Nesmí se používat v tiskopisech mezinárodních přeprav, popř. v písemnostech adresovaných cizím železničním podnikům. Revize

27 68. Datová razítka s evidenčním číslem stanice jsou obdélníkového tvaru rozměrů max. 44 x 28 mm s přestavováním časových údajů a musí obsahovat tyto údaje: a ) označení ČD b ) číslo razítka (používá-li se ve stanici několika razítek); c ) tarifní název stanice přesně podle TR 6; d ) evidenční číslo stanice; e ) časové údaje (rok, měsíc, den a hodina); Vzor: ČD 12 Boskovice max. 28 mm max. 44 mm Datovým razítkem se razítkují všechny druhy průvodních listin na místech pro to určených. Otisk datového razítka musí být vždy čitelný. 69. Podlouhlá razítka obsahují v jedné řádce pouze tarifní název stanice. Tato razítka se používají výlučně k označování názvu stanice v manipulačních tiskopisech a nesmí být použita pro potvrzování jakýchkoliv dalších dokladů. 70. Vážní razítka stanice jsou obdélníkového tvaru, rozměrů max. 35 x 25 mm. Při horní straně musí obsahovat tarifní název stanice, uprostřed symbol vah a pod ním číslo váhy, je-li vah ve stanici několik. Vzor: Ostrava hlavní nádraží 27 Revize

28 71. V případě, že O 21 GŘ povolí, aby hmotnost zásilek byla zjišťována na váze přepravce s platností železničního vážení, opatří si přepravce vážní razítko na vlastní náklady. Razítko musí mít stejný tvar a rozměry jako vážní razítko stanice, liší se jen dvojitým rámečkem. Číslo razítka, které stanoví dopravce, určuje jednotlivé váhy přepravce, jimž bylo vážení s platností železničního vážení povoleno. Vzor: Ostrava-Bartovice 72. Vozové a přepravní kanceláře používají k razítkování průvodních listin došlých místních a tranzitních vozů, které mají být ve stanici zpracovány, příjezdová razítka. Jsou obdélníkového tvaru a obsahují: a ) číslo razítka (používá-li se ve stanici několika razítek); b ) tarifní název stanice přesně podle TR 6; c ) časové údaje (den, měsíc, rok a hodina); d ) číslo vlaku; e ) Příjezd 73. Všechny druhy uvedených razítek, kromě vážního razítka podle čl.71, se objednávají u ČD Zásobovacího centra Praha, pokud není v místě podnik, který by potřebná razítka, odpovídající stanoveným podmínkám, zhotovil na přímou objednávku stanice. 74. Pro otiskování pryžových razítek se používá zásadně modrá nebo černá barva, která zajišťuje čistý a zřetelný otisk i neporušenost razítka. Revize

29 75. Všechna uvedená razítka mohou používat jen zaměstnanci k tomu určení, kteří zodpovídají za bezpečnou úschovu razítek a za to, že nebudou zneužita. Vrchní přednosta uzlové železniční stanice vede seznam všech staničních, datových a vážních razítek podle jejich čísel s uvedením zaměstnanců, jimž byla svěřena. Převzetí razítek potvrdí zaměstnanci svým podpisem neobsazeno. 29 Revize

30 Kapitola VIII Druhy přeprav 86. Z hlediska zeměpisného rozlišujeme přepravu vnitrostátní a mezinárodní. 87. Vnitrostátní přepravou se rozumí přeprava zásilek ze všech stanic odesílacích do všech stanic určení uvedených v TR 6 nebo i průvozem po tratích zahraničních železnic, jestliže se tak zúčastněné železnice dohodly (peážní přeprava). Takové zásilky se podávají k přepravě Nákladním listem pro vnitrostátní přepravu. 88. Mezinárodní přepravou se rozumí přeprava zásilek podaných s Mezinárodním nákladním listem CIM, tj. přeprava podle Jednotných právních předpisů pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) ze stanic a do stanic železnic zúčastněných států na Úmluvě COTIF. 89. Ve vnitrostátní přepravě rozlišujeme zásilky podané k přepravě jako obyčejnou vozovou zásilku, rychlou vozovou zásilku, popřípadě termínované přepravy na základě sjednaných smluv. 90. Vozovou zásilkou se rozumí zásilka, k jejíž přepravě je třeba nejméně jeden samostatný vůz, podaná k přepravě s nákladním listem. Za vozovou zásilku se považují též prázdné nebo ložené kontejnery nebo výměnné nástavby, přepravované na drážním vozidle a drážní vozidla v prázdném nebo loženém stavu, která nejsou vlastnictvím dopravce přepravujícího zásilku a jsou podána odesílatelem k přepravě s Nákladním listem pro vnitrostátní přepravu. 91. Pro přepravu vojenských zásilek platí Předpis o vojenské přepravě D 33. Revize

31 92. Pro přepravu služebních zásilek ČD platí Předpis pro přepravu služebních zásilek KN Pro přepravu zásilek organizačních složek dopravní cesty platí Pravidla pro vnitrostátní přepravu zásilek organizačních složek dopravní cesty, včetně přeprav na investiční akce SŽDC s.o., případně ČD, a.s. (vyhl. PTV H 12/17-18/2005). 94. Pro přepravu zásilek zaměstnanců ČD platí Směrnice k podmínkám pro přepravu zaměstnaneckých vozových zásilek na tratích Českých drah neobsazeno. 31 Revize

32 Kapitola IX. Věci vyloučené z přepravy 101. Z přepravy jsou vyloučeny věci nebo živá zvířata : a) jejichž přeprava je zakázána mezinárodní smlouvou nebo opatřením správních úřadů; b) které se svými rozměry, hmotností nebo úpravou nehodí k žádané přepravě s ohledem na zařízení dráhy nebo drážní vozidla nebo s ohledem na zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy; c) které lze přepravovat jen při splnění zvláštních podmínek a tyto podmínky nejsou splněny; d) které jsou z přepravy vyloučeny podle Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), Přípojku C - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Zjistí-li stanice odesílací ještě před přijetím zásilky k přepravě, že zásilka obsahuje věci vyloučené z přepravy, neuzavře přepravní smlouvu. Zjistí-li stanice odesílací po uzavření přepravní smlouvy, že zásilka obsahuje věci vyloučené z přepravy, zásilku zadrží v odesílací stanici a vrátí ji ihned odesílateli. Nákladní list opatří záznamy podle Hf 3. O zadržení zásilky sepíše Všeobecný zápis Zjistí-li nácestná stanice, že zásilka obsahuje věci vyloučené z přepravy, vozovou zásilku vyloučí z přepravy a o této skutečnosti vyrozumí ihned odesílatele nebo příjemce. O zadržení zásilky sepíše stanice Všeobecný zápis. Ustanovení o přepravních překážkách platí obdobně Odesílatel je povinen zaplatit dovozné a jiné výdaje vzniklé až do stanice zadržení zásilky, jakož i další poplatky k dovoznému nebo částky stanovené tarifem neobsazeno. Revize

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek

České dráhy ČD K 11. Předpis. pro přepravu kurýrních zásilek České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr České dráhy ČD K 11 Předpis pro přepravu kurýrních zásilek v systému ČD - Kurýr Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s.

Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Úroveň přístupu B2 ČD D2 Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce České dráhy, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY

VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ TELEGRAFNÍ SLUŽBY Účinnost od 1.6.2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Ok 9. Předpis. o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Ok 9 Předpis o mimotarifních jízdních výhodách poskytovaných ČD Schváleno rozhodnutím

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 Předpis Soustavy ekonomických informací INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ ČESKÉ DRÁHY ČD Sei 605 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Schváleno rozhodnutím předsedy představenstva a generálním

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012

Lokomotivní čety. Ing. Zdeněk Meidl Provozní ředitel 09.08.2012 Typ interní normy Označení Nahrazuje Směrnice PTs10-B-2011 ČD V 2 - Části : První, Druhá, Třetí C-K, Čtvrtá, Pátá, Šestá, Sedmá. Č.j. 2213/2009 O12/1- Ří z 28.6.2010 Č.j. 2592/2010 O12/1- Ří z 26.10.2010

Více

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s.

SPP. Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. SPP Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou osobní dopravu dopravce GW Train Regio a.s. GW Train Regio a.s. Účinnost od 1. ledna 2014 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Číslo Obsah Platí od Provedl 2 OBSAH Záznam o změnách...2

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice zastoupená starostou obce ing. Radomírem Vališkou tel.: 493596007, 725081036, e-mail:detenice@iol.cz, www: http://detenice.wz.cz, IČ:00271471, č.ú. 1163237349/0800

Více

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě (Výňatky) Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 577/2002

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb. Změna: 320/2002

Více

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007. Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 4 / 2007 Spisový a skartační řád Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č.j.: KTÚ/10059-07/1260-2007/noj Obsah: I. Spisová služba... str. 2 13

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1826 Sbírka zákonů č. 119 / 2012 Částka 45 119 ZÁKON ze dne 14. března 2012, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1

I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 I. VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA PŘEDMĚT Č.1 OBCHODNĚPRÁVNÍ VZTAHY A PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY 1. Co vyjadřuje pojem způsobilost k právním jednáním nebo též způsobilost k právním úkonům? a) způsobilost k odpovědnosti

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více