ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE"

Transkript

1 ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE 1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže s názvem ZLATÁ DODÁVKA ODMĚŇUJE (dále jako soutěž) je společnost FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C (dále jako pořadatel). Organizačním zajištěním soutěže byla pověřena společnost Geometry Global, s.r.o., se sídlem v Praze 7, Přívozní 2A č.p. 1064, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C (dále jako organizátor). 2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž probíhá na území České republiky v období od do (dále jako doba platnosti soutěže) prostřednictvím webové stránky soutěže a to v termínech a lokalitách konání akce Roadshow Transit 50 let uvedených v příloze těchto pravidel: 3. ÚČAST V SOUTĚŽI Účastníkem soutěže se může stát: a) fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky, b) fyzická osoba starší 18 let resp. s místem podnikání na území České republiky, v případě, že se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ), c) právnická osoba se sídlem na území České republiky. Právnická osoba se může akce účastnit pouze prostřednictvím osob starších 18 let, Do soutěže se mohou zapojit pouze účastníci, kteří jsou: a) provozovatelem soutěžního vozidla*, s tím, že tuto skutečnost je povinen prokázat v případě výhry osvědčením o registraci vozidla (technickém průkazu). V případě vzniku nároku na výhru náleží výhra tomuto provozovateli; nebo b) nájemcem soutěžního vozidla*, s tím, že tuto skutečnost je povinen v případě výhry prokázat předložením smlouvy o operativním nebo finančního leasingu příslušného vozidla, V případě vzniku nároku na výhru náleží výhra tomuto nájemci. a současně (i) vyplní registrační formulář soutěže, do něhož uvede své jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu, ovou adresu, obchodní název soutěžního vozidla *, který vlastní, datum a čas. Registrační formulář soutěže může soutěžící vyplnit v průběhu doby platnosti soutěže prostřednictvím webové stránky soutěže nebo prostřednictví soutěžní aplikace na tabletu (ipadu), který mu zpřístupní hosteska v místě konání akce Roadshow Transit 50 let; (ii) udělí pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle článku 7. těchto pravidel; a (iii) odpoví na soutěžní otázku.

2 *Soutěžním vozidlem se rozumí: Ford - Transit, Transit Custom, Transit Connect, Transit Courier, Tourneo Connect, Tourneo Custom, Tourneo Courier, Tourneo, Ranger, Fiesta Van Volkswagen - Caddy, Transporter, Shuttle, Caravelle, Multivan, Crafter, LT, Amarok Citroen - Nemo, Berlingo, Jumpy, Jumper Peugeot - Bipper, Partner, Expert, Boxer Renault - Kangoo, Trafic, Master Fiat - Fiorino, Qubo, Doblo, Scudo, Ducato Mercedes Benz - Citan, Vito, Viano, V, Sprinter Toyota - Proace, Hilux Opel - Combo, Vivaro, Movano Iveco - Daily Mitsubishi - L200 Nissan - Navara, NV200 Isuzu - D-Max Dacia - Dokker Hyundai - H-1 Soutěžní otázka zní: Kolik kilometrů celkem najede Ford Transit Courier Van, který je součástí Zlaté flotily v rámci roadshow Transit 50 let?. Pořadatel soutěže zaznamená na počátku soutěžního období stav tachometru vozu a stejně tak jej zaznamená k okamžiku ukončení soutěže. Trasa Road Show Transit 50 let se odvíjí od lokací soutěže specifikovaných v příloze pravidel. Každý soutěžící se může této soutěže zúčastnit pouze 1x. 4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER Do soutěže byly vloženy následující výhry: Hlavní výhra 5 x CCS karta s kreditem ,- Kč. Denní výhra (29 výher) Voucher na nákup 50l pohonných hmot u partnerských čerpacích stanic, které budou určeny pořadatelem soutěže. Výhercem hlavní výhry se stane 5 soutěžících, jejichž odpověď na soutěžní otázku byla ze všech platných soutěžních odpovědí nejpřesnější. V případě shody (stejné nejmenší odchylky od správné odpovědi na soutěžní otázku) rozhoduje o pořadí soutěžících datum a čas, ve kterém se registrovali do soutěže. Výherci hlavní výhry budou oznámení na webu soutěže a budou kontaktováni pořadatelem/organizátorem soutěže s informací o výhře prostřednictvím u, a to do Nebude-li výherce reagovat na o výhře v soutěži a neprokáže-li splnění podmínek účasti v

3 soutěži nejpozději do , ztrácí nárok na výhru a pořadatel je oprávněn výhru předat soutěžícímu, jehož odpověď na soutěžní otázku se co do přesnosti umístila jako další v pořadí. Výherci denních výher budou určeni organizátorem soutěže vždy následující všední den po ukončení promodne dne soutěže (viz příloha pravidel seznam termínů a lokalit roadshow), a to tak, že organizátor soutěže vylosuje ze všech soutěžících platně registrovaných do soutěže v příslušném kalendářním dni jednoho soutěžícího, který získá denní výhru v soutěži. Výherci denních výher budou kontaktováni pořadatelem/organizátorem soutěže s informací o výhře prostřednictvím u. Nebude-li výherce reagovat na o získání výhry v soutěži nejpozději ve lhůtě 7 dnů, ztrácí nárok na výhru. Výhry budou výhercům doručeny způsobem dohodnutým s organizátorem soutěže. Výhercem jakékoliv výhry v soutěži může být pouze osoba uvedená v soutěžním formuláři. 5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, které se z titulu svého pracovního zařazení u pořadatele podílejí na přípravě této soutěže, dále osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k agentuře pověřené zajištěním této soutěže a dále osoby v pracovním, obdobném nebo jiném vztahu k pořadateli, které z titulu své spolupráce s pořadatelem mají přístup ke správné odpovědi na soutěžní otázku, resp. k informacím, z nichž lze správnou odpověď dovodit nebo předvídat (nejde-li o informace veřejně přístupné), a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Ze soutěže jsou vyloučeny soutěžní formuláře neúplné, přeškrtané, nesprávně vyplněné a různým způsobem upravované. Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. 6. ZLATÝ ŠEK PRO VLASTNÍKY UŽITKOVÝCH VOZŮ FORD Soutěžící, kteří se řádným způsobem přihlásí do soutěže prostřednictvím aplikace v místě konání akce Roadshow Transit 50 let, a kteří jsou současně vlastníci některého z užitkových vozů značky Ford - Transit, Transit Custom, Transit Connect, Transit Courier, Tourneo Connect, Tourneo Custom, Tourneo Courier, Tourneo, Ranger nebo Fiesta Van, mohou získat jako bonus v soutěži, tzv. zlatý šek, který je opravňuje k čerpání výhod 3 speciálních servisních úkonů. Pro získání zlatého šeku stačí při registraci do soutěže vyznačit zájem o jeho získání. Soutěžící, kteří splní podmínky účasti v soutěži a získají zlatý šek přímo na místě registrace do soutěže. Zlatý šek opravňuje soutěžícího k čerpání následujících výhod u označených participujících servisních partnerů Ford: 1) sleva 20% na náhradní díly (použité při opravě vozu) z maloobchodní ceny (mechanické a karosářské díly; nelze uplatnit na motorové oleje a příslušenství) 2) 1x umytí vozidla ZDARMA (podmínkou je spojení s provedením jakéhokoliv servisního úkonu) 3) zimní prohlídka vozidla ZDARMA (platí v době probíhající zimní kampaně tj. od října do listopadu 2015).

4 Soutěžící budou moci uplatnit zlatý šek u participujících servisních partnerů Ford do , případně do odvolání platnosti pořadatelem. Čerpání výhod a zvýhodnění zlatého šeku nelze nárokovat v případě, že je servisní úkon hrazen 3. subjektem. 7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly; dále právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit. V případě, že dojde ke změně pravidel soutěže, bude změna uveřejněna na webové stránce s účinností k okamžiku zveřejnění této změny. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanoveno. Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla výherce, nedostupnosti výherce na telefonním čísle, přeplnění SMS schránky výherce a z dalších důvodů ležících na straně výherce, jakož ani z důvodů ležících na straně provozovatele příslušné telekomunikační sítě (mobilního operátora). Organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídají za ztrátu, nedoručení či prodlení s doručením informací o výhře zaslané prostřednictvím u z důvodů ležících na straně výherce či provozovatele příslušné sítě. V případě, že se nepodaří výherci informaci o výhře doručit na jím uvedenou ovou adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Odpovědnost pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Pořadatel ani organizátor neodpovídají za jakékoliv škody (ať již přímé či nepřímé), rizika či následky užívání výher udělených v soutěži. 8. OSOBNÍ ÚDAJE Odevzdáním vyplněného soutěžního formuláře hostesce každý účastník: a) uděluje pořadateli a společnosti pověřené organizačním zajištěním soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím svého telefonního čísla a ové adresy pro obchodní a marketingové účely, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení; b) uděluje pořadateli, jako správci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, mobilní telefonní číslo, poštovní a ová adresa, případně dalších údajů uvedených v soutěžním formuláři nebo údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zapracovávány systematizovaně a mechanicky. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, zejména

5 společností pověřenou organizačním zajištěním této soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním; c) uděluje pořadateli pro případ hlavní výhry v soutěži souhlas se zveřejněním svého jména, příjmení na webové stránce a Facebookovém profilu pořadatele a dále v souladu s Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen snímek ) pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne. d) Zaškrtnutím Uvedeného políčka Souhlasím se zpracováním osobních údajů a odesláním dotazníku, nebo vyplněním formuláře v rámci roadshow, uděluji v souladu s 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ( Zákon ), svůj souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společností FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8, jakožto správcem, a to za účelem jejich zpracování pro marketingové účely, tj. zejména pro účely nabízení výrobků a služeb poskytovaných správcem a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědom/a všech svých práv podle 12 a 21 Zákona, zejména svého práva být na požádání informován/a o tom, jaké osobní údaje o mé osobě správce zpracovává a práva na opravu či změnu případných nesprávných, nepravdivých nebo neúplných osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji dobrovolně. e) Beru na vědomí, že správce bude zpřístupňovat a předávat osobní údaje třetím osobám patřícím do skupiny Ford Motor Company, a to i do zahraničí v rámci EU a do třetích zemí. Správce bude při zpracování osobních údajů využívat práce a služeb jiných osob (zpracovatelů a dílčích zpracovatelů) se sídlem v ČR nebo v zahraničí při dodržení všech podmínek stanovených právem České republiky, zejména požadavků na ochranu a zabezpečení zpracovávaných osobních údajů.

6 8. PRAVIDLA SOUTĚŽÍ K DISPOZICI Úplná pravidla soutěží jsou po celou dobu jejich platnosti k dispozici na a vždy v místě konání akce. PŘÍLOHA PRAVIDLA LOKALITY A TERMÍNY ROADSHOW PRAHA HRADEC KRÁLOVÉ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ČESKÉ BUDĚJOVICE OSTRAVA OPAVA ZLÍN VSETÍN BRNO PARDUBICE

7 VYSOČINA ÚSTÍ NAD LABEM JIŽNÍ ČECHY LIBEREC

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, sídlo Praha

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě

Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě Pravidla SMS soutěže pro diváky pořadu České televize Polopatě I. Pořadatel soutěže a technické zabezpečení soutěže 1. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu správné odpovědi na soutěžní

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80 Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 ODDÍL 1. POŘADATEL KAMPANĚ Pořadatelem reklamní kampaně Výzva Monopoly 80 (dále jen Kampaň ) je společnost Hasbro

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže,

Více

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více