OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS"

Transkript

1 OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS Klaus Teuber K historii Mezi lety 2800 a 2200 př. Kr. zažíval starověký Egypt svůj první velký rozkvět. Úrodné pruhy podél Nilu zajišťovaly lidem bohaté žně a dobře živený dobytek. Panoval sice nedostatek dřeva a rudy, ale Egypťané byli úspěšní obchodníci a do domovských přístavů v deltě Nilu připlouvalo mnoho lodí vrchovatě naložených cedrovým dřevem z Palestiny. K výměně sloužilo především obilí, kterého měli Egypťané většinou nadbytek, nebo zlato z bohatých dolů na jihu. Egypťané byli ovšem také zdatní válečníci a již v polovině třetího tisíciletí př. Kr. se egyptská vojska zmocnila výnosných rudných dolů na Sinajském poloostrově. Později dobyla také Palestinu, čímž zajistila zásobování Egypta cenným dřevem. O blahobytu a bohatství severoafrické říše svědčí ještě dnes pyramidy, jejichž žulové a vápencové bloky musely být zčásti dopravovány zdaleka po Nilu na staveniště jihozápadně od jeho delty. Krajina scénáře CHEOPS odpovídá přibližně historickým a zeměpisným skutečnostem. Každý hráč ztělesňuje jednu egyptskou knížecí rodinu. Hráči nejprve staví silnice, lodě a vesnice. Již brzy nato faraón vyjádří své přání postavit velkou pyramidu. To ale není tak jednoduché. Egypt je sice bohatě požehnán vlnou, obilím a kamenolomy na jihu říše, avšak dřevo a rudu je třeba dovážet. Dobře udělá ten, kdo včas využije výnosná ložiska rudy na druhém břehu Rudého moře nebo dobude zalesněná území v Palestině. Kdo má k dispozici potřebné zlato, může také obchodovat ve velkém. Hráč, který nakonec dodá na stavbu pyramidy nejvíce kamenných bloků, bude faraónem bohatě odměněn. Ale běda tomu, kdo nepřiloží kámen ke kameni. Herní materiál Tento scénář se odehrává přímo na přiloženém hracím plánu. Ze základní hry budete potřebovat: všechny silnice, vesnice a města ve třech resp. čtyřech barvách všechny karty surovin všechny akční karty figurku zloděje obě kostky karty s přehledem stavebních nákladů zvláštní kartu Největší rytířstvo Navíc budete z tohoto rozšíření potřebovat: 11 kamenných bloků a 8 lodí ve zvolené barvě (pokud vlastníte rozšíření NÁMOŘNÍCI, můžete použít i dřevěné lodě odsud) pro každého hráče 16 černých faraónových kamenných bloků zvláštní kartu Faraónovo požehnání (Pharaos Segen) dvě resp. tři zvláštní karty Faraónova kletba (Pharaos Fluch) všechny zlaté mince 1

2 Příprava hry Rozložte hrací plán na stůl. Každý hráč dostane silnice, vesnice, města, lodě a kamenné bloky ve své barvě. Kromě toho dostane každý hráč 3 zlaté mince. Karty surovin a akční karty se umístí jako obvykle vedle hracího plánu. Zloděj se postaví na libovolné pole pouště. Kostky a zvláštní karty Největší rytířstvo, Faraónovo požehnání a Faraónova kletba se připraví vedle hracího plánu. Zvláštní karta Nejdelší obchodní stezka se v této hře nepoužije. Zakládací fáze Každý hráč smí umístit tři vesnice. Umístění prvních dvou probíhá podle běžných pravidel. Jestliže poslední hráč umístí svou druhou vesnici, smí umístit třetí vesnici; jeho spoluhráči následují po směru hodinových ručiček. Každý hráč dostane při stavbě své třetí vesnice suroviny z hraničících polí. Důležité: Na začátku hry je možné umisťovat vesnice pouze na břehy Nilu (tedy rovněž ne do nitra malého ostrova v deltě Nilu). Každá vesnice musí proto hraničit alespoň s jedním vodním polem Nilu resp. nilské delty. Na konci originálních pravidel najdete mapu, kde jsou oranžově vyznačeny všechny křižovatky, na nichž je na začátku hry povolena stavba vesnic. Beze změny zůstává pravidlo, že mezi dvěma vesnicemi nebo městy musí zůstat alespoň jedna volná křižovatka (pravidlo odstupu). Změny pravidel 1. Zlatonosná řeka Jestliže padne číslo pole se zlatonosnou řekou, dostanou hráči za každou svou přilehlou vesnici 1 zlatý, za město 2 zlaté. Zlatem musíte platit, pokud chcete využít přístav nebo vesnici/město na staveništi pyramidy, které patří jinému hráči (viz níže). Při obchodování se zlato považuje za normální surovinu. Může být součástí obchodu mezi hráči, ale také měněno v poměru 4:1. Kdo má k dispozici přístav 3:1, může rovněž měnit zlato v tomto poměru za libovolnou jinou surovinu a naopak. Zlato lze také získávat za 2 příslušné suroviny ve specializovaných přístavech. 2. Nejdelší obchodní stezka Tato karta se v této hře nepoužije. 3. Lodě Loď stojí jedno dřevo a jednu ovci. Pomocí lodí můžete překonat Nil nebo Rudé moře. Lodě je možné umisťovat podél pobřeží místo silnic. Lodě lze využít i k překonání moří a Nilu tak, že se položí na hranici mezi vodními poli místo silnic. Pokud hráč zahraje akční kartu Pokrok Stavba silnic, může s její pomocí postavit i dvě lodě resp. jednu loď a jednu silnici. Lodě se nesmí přemisťovat, zůstávají pevně na svých místech (odlišné pravidlo z rozšíření NÁMOŘNÍCI zde neplatí). Tip: Pokud znáte rozšíření NÁMOŘNÍCI, můžete hrát i striktně podle jeho pravidel. 4. Obchodní stezky Na rozdíl od pravidel rozšíření NÁMOŘNÍCI může na silnici navázat loď či naopak, aniž by mezi nimi musela stát vesnice. Obchodní stezka mezi dvěma vesnicemi proto může sestávat 2

3 z libovolného množství lodí nebo silnic. Rovněž i dvě vesnice různých hráčů jsou spojeny obchodní stezkou, pokud se jejich lodě nebo silnice setkají na jedné křižovatce. 5. Přístavy Hráč může využívat i cizí přístavy. Jediná podmínka: hráč musí být spojen alespoň jednou svou vesnicí s tímto přístavem prostřednictvím obchodní stezky. Při tom nehraje roli, komu silnice nebo lodě na této stezce patří. Ovšem pokud hráč využije pro svůj obchod cizí přístav, musí jeho vlastníkovi zaplatit 1 zlatý za každou výměnu. Příklad: Na obrázku v originálních pravidlech smí bílý hráč vyměnit v přístavu modrého hráče dvě obilí za libovolnou surovinu, protože mezi oběma vesnicemi existuje obchodní stezka. Musí za to ale modrému hráči zaplatit 1 zlatý. 6. Stavba pyramidy Stavba pyramidy začíná ve chvíli, kdy vznikne první vesnice v sousedství staveniště pyramidy (fialové značky). Předtím není možné umisťovat na místo pyramidy žádné stavební kameny. Stavební kámen stojí jednu hlínu (kámen) a jednu rudu. Pyramida se staví postupně po úrovních, jak ukazuje obrázek v originálních pravidlech. Nejspodnější úroveň sestává ze 16 stavebních kamenů, pak následují postupně úrovně s 9, 4 a 1 kamenem. V zásadě se hráč smí podílet na stavbě pyramidy jen tehdy, jestliže má vesnici či město na křižovatce, jež sousedí se staveništěm pyramidy (fialové značky). Kdo takovou vesnici nemá k dispozici, může využít cizí vesnici. Alespoň jedna z jeho vesnic musí ale v tom případě být spojena obchodní stezkou s vesnicí, která leží v sousedství staveniště pyramidy. Ale: Kdo použije ke stavbě pyramidy cizí vesnici/město, musí jejich vlastníkovi zaplatit 1 zlatý za každý stavební kámen. 7. Když padne 7 Účinky hodu 7 zůstávají beze změn. Navíc faraón bude stavět na své pyramidě sám ovšem teprve tehdy, když v sousedství staveniště pyramidy vznikne první vesnice. Jestliže padne 7, položí se na volné pole na staveništi pyramidy stavební kámen s černým okrajem (viz také Stavba pyramidy). Zlato se při hodu 7 mezi suroviny nepočítá a není možné ho ukrást. Schéma k hracímu plánu Pouze na oranžově označených křižovatkách je možné na začátku hry stavět vesnice při dodržení pravidla o odstupu. Všechny fialově označené křižovatky se nacházejí v sousedství staveniště pyramidy. Pouze ten, kdo vlastní vesnici na některé z těchto křižovatek nebo je s takovou vesnicí spojen obchodní stezkou, se může na stavbě pyramidy podílet. 8. Karty Faraónovo požehnání a Faraónova kletba Hráč, který jako první přispěje kamenem ke stavbě pyramidy, obdrží kartu Faraónovo požehnaní, která okamžitě zvýší jeho skóre o 3 vítězné body. Protože ostatní hráči ještě nedodali žádný kámen na stavbu pyramidy, dostane nyní každý z nich kartu Faraónova kletba, která znamená odpočet 2 vítězných bodů. Kartou Faraónova kletba jsou vždy stiženi ti hráči, kteří přispěli ke stavbě pyramidy nejmenším počtem kamenů. Jestliže se hráč z tohoto kruhu (s nejméně kameny) vymaní, smí kartu kletby odložit. Hráč přijde o kartu Faraónovo požehnání ve prospěch jiného hráče jen tehdy, pokud tento přispěje ke stavbě pyramidy více stavebními kameny. 3

4 Konec hry Hra končí, když. některý hráč získá 12 vítězných bodů, nebo se prostaví všechny černé faraónovy kameny, nebo je dokončena pyramida. V případě posledních dvou možností rozhoduje o vítězi počet vítězných bodů. Herní tip: Využívejte možností, které nabízejí obchodní stezky! Často bývá jedinou cestou k vyrovnání nedostatku suroviny právě využití cizích přístavů. Pokud už pro vás nezbývá žádné místo u staveniště pyramidy, nabízí obchodní stezka jedinou šanci, jak se přesto lze na stavbě pyramidy podílet! 4

5 OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: ALEXANDR VELIKÝ (Alexander der Große) Klaus Teuber K historii V roce 334 př. Kr. opustil mladý makedonský král Alexandr asi s pěšáky a jezdci svou makedonskou vlast. Jeho cílem bylo podmanit si mocnou perskou říši. V roce 324 př. Kr., jen o deset let později, byl Alexandr vládcem světové říše. V mnoha bitvách nezvítězil jen nad daleko početnějším vojskem perského velekrále Dáreia, nýbrž byl také v Egyptě uznán za právoplatného nástupce faraónů, dobyl těžko přístupnou Baktrii, své vojáky dovedl až na východní hranici tehdy známého světa a porazil tam armádu indického vládce Póra. Alexandrovy činy se však neomezovaly pouze na úspěchy na bitevním poli. Na území, která dobyl, založil jako střediska řecké kultury kolem sedmdesáti měst, vytvořil jednotnou říšskou měnu a působil jak smiřovatel, když poražené Peršany zrovnoprávnil s Řeky. V roce 323 př. Kr., uprostřed příprav na nová tažení proti mocnostem západního Středomoří, zemřel tento velký vládce ve věku pouhých 33 let na nevyléčitelnou horečku. Tento scénář Vám umožňuje herně prodělat Alexandrovo tažení. Skutečné historické události byly zohledněny do té míry, do jaké to bylo z hlediska herních mechanismů možné. Alexandr Veliký byl bezpochyby skvělý vojevůdce a státník, ale bez podpory jemu oddaných kompetentních rádců by mu pravděpodobně jeho velké úspěchy zůstaly odepřeny. Vy a Vaši spoluhráči jste rádci v Alexandrově štábu! Prožijte Alexandrovo velké historické tažení! Podporujte velkého Makedonce, je-li zapotřebí stavět mosty přes řeky. Postarejte se o zásoby, jestliže řecké vlasti nebo vojsku hrozí hladomor. Pomáhejte vyzbrojit vojáky, když se schyluje k bitvě. Podporujte kulturu a krásná umění na dobytých územích, kde dávejte vzniknout antickým památkám, ale především: zakládejte nové vesnice! Alexandr Vás štědře odmění. Pokud budete dodávat potřebné suroviny, aby vyrůstala nová řecká města, získáte nad těmito městy vládu. Pomocí správné strategie můžete dosáhnout prvního místa mezi Alexandrovými rádci, což v této hře znamená zvláštní vítězné body! Herní materiál Pro tento scénář budete ze základní hry potřebovat: pro každého hráče všechny vesnice, města a silnice v jedné barvě všechny akční karty všechny karty surovin obě zvláštní karty ( Největší rytířstvo a Nejdelší obchodní stezka ) obě kostky figurku zloděje Navíc je z tohoto rozšíření zapotřebí: všechny zlaté mince 28 žetonů událostí (Ereignis-Chips) s? na rubu 3 zvláštní karty rádců (Berater) figurka Alexandra 5

6 Příprava hry Položte hrací plán na stůl se stranou pro Alexandrovo tažení nahoru. Položte žetony událostí rubovou stranou nahoru na stůl a posunováním sem a tam mezi sebou je zamíchejte. Na každou křižovatku na hracím plánu, kde je znázorněn otazník, položte jeden (rubem nahoru). Tři zbývající žetony se v této hře nepoužijí. Sestavte figurku Alexandra a postavte ji na červenou startovní šipku (Makedonii). Každý hráč dostane vesnice, města a silnice ve zvolené barvě. Akční karty a obě kostky se připraví vedle hracího plánu. Zloděj se postaví na libovolné pole pouště. Příprava karet surovin: 4 hráči: Všechny karty surovin (všechny druhy dohromady!) se dobře zamíchají a položí se lícem dolů vedle hracího plánu. Tak vznikne zásobovací balíček (Nachschubstapel)! Každý hráč si z tohoto balíčku vezme 5 karet surovin. Obvyklý bank s oddělenými hromádkami surovin vznikne až později během hry z karet, které hráči zaplatí v rámci svých záměrů. 3 hráči: Vytvoří se balíček s 15 kartami od každé suroviny. Tyto karty se dobře zamíchají a položí se lícem dolů jako zásobovací balíček vedle hracího plánu. Každý hráč si z tohoto balíčku vezme 5 karet surovin. Ze zbývajících karet se vytvoří obvyklých pět hromádek karet surovin. Pokud chcete, aby se hra rychleji rozjela, dostane každý hráč na začátku 8 zlatých. Důležité: Zvláštní karta Druhý rádce (Zweiter Berater) se ve hře tří hráčů nepoužije. Krátký přehled Na rozdíl od základní hry OSADNÍCI Z KATANU neumisťují hráči na začátku hry na hrací plán žádné vesnice; zakládací fáze proto odpadá. Hráči putují s Alexandrem představovaným figurkou po trase vyznačené zelenými šipkami. Jakmile Alexandr překročí křižovatku s vyobrazením chrámu (Tempel), nastává zakládání vesnice: hráč, který nabídne nejvíce požadovaných surovin, si ji na této křižovatce smí postavit. Potřebné suroviny v první polovině hry zajišťuje zásobovací balíček (hráči nemají ještě postavené vesnice nebo jen málo): každý hráč si v každém tahu bere z tohoto balíčku jednu kartu suroviny. Pokud hráči později suroviny použijí (zaplatí s nimi), umístí se na běžné hromádky surovin do banku resp. vytvoří nové. Jestliže Alexandr překročí křižovatku s žetonem události, tento žeton se obrátí. Kdo Alexandra nejvíce podpoří při přemostění řeky, hladomoru, stavbě sochy nebo bitvě, získá tento žeton a tím i šanci na zvláštní vítězné body. Hra končí, jakmile některý hráč získá 14 vítězných bodů nebo když Alexandr dorazí do cíle své cesty. Průběh hry Stejně jako v základních OSADNÍCÍCH Z KATANU probíhá hra po kolech. Tah každého hráče se dělí na následující fáze: 1. Hod a příjem surovin 2. Pohyb Alexandra 3. Vyřešení události 4. Obchodování a stavění (jako obvykle) První tah Hráči se dohodnou, kdo bude začínat. Jelikož dosud žádný hráč nemá žádnou vesnici, není třeba v prvním tahu házet. 6

7 Začínající hráč vezme figurku Alexandra a posune ho přes první křižovatku (s vyobrazením chrámu) na šipku za ní. Nyní nabízejí hráči suroviny na stavbu vesnice (viz Stavba vesnice). Po této fázi může hráč ještě obchodovat a stavět a pokud chce koupit si akční kartu; nebo, jestliže si postavil vesnici, stavět z této vesnice silnice. Má-li k dispozici potřebné suroviny, může tuto vesnici již povýšit na město. Poté je na řadě další hráč po směru hodinových ručiček. Protože již nyní má jeden z hráčů vesnici, musí každý hráč začínat svůj tah hodem na příjem surovin. Průběh hry podrobně 1. PŘÍJEM SUROVIN a) Hod Každý hráč, který je na řadě, hází. Všichni hráči, kteří mají u pole s hozeným číslem vesnice nebo města, dostanou odpovídající suroviny. Protože v první herní fázi nebývají vesnice/města příliš dostupná, dostanou hráči navíc suroviny ze zásobovacího balíčku. Ve hře čtyř hráčů může na začátku hry dojít k tomu, že od některé suroviny ještě neexistuje rezervní hromádka v banku. V tomto případě nelze danou surovinu získat. b) Suroviny ze zásobovacího balíčku DŮLEŽITÉ: Dokud je tento balíček k dispozici, bere si z něho každý hráč na začátku každého tahu (i když není na řadě) jednu kartu suroviny. Je-li zásobovací balíček spotřebován nebo pokud již neobsahuje dostatek karet pro všechny hráče, zásoby dojdou; od této chvíle budou hráči získávat suroviny pouze ze svých postavených vesnic a měst. Ze zásobovacího balíčku si může brát každý hráč; nehraje roli, zda si již postavil vesnice nebo města a už z nich získal suroviny. Všechny karty surovin, které hráči vynaloží na své záměry, se roztřídí podle druhů a vytvoří obvyklý bank s rezervními hromádkami surovin. Tip: Zakládejte včas vesnice. Po vypotřebování zásobovacího balíčku budete totiž odkázáni již pouze na výnosy ze svých vesnic a měst. c) Zlato Jestliže padne číslo pole se zlatonosnou řekou, dostanou hráči za každou svou přilehlou vesnici 1 zlatý, za město 2 zlaté. d) Když padne 7 Pravidla pro zloděje zůstávají beze změn až na jednu výjimku: Hráč přijde o polovinu svých surovin tehdy, jestliže vlastní více než jedenáct surovin. Pozor: Zásoby zlata jednotlivých hráčů se při hodu 7 nepočítají a zlato také není možné krást. 2. POHYB ALEXANDRA Hráč, který je na tahu, přesune figurku Alexandra přes křižovatku na šipku za ní. Pokud je na křižovatce vyobrazen chrám, nastává událost Stavba vesnice. Leží-li na křižovatce žeton události, otočí se a hráči mohou Alexandrovi pomoci při řešení této události (viz níže). Když je křižovatka prázdná, neděje se nic dalšího a hráč smí jako obvykle obchodovat a stavět. 7

8 Pozor: Poslední tři fialové křižovatky se 7 může Alexandr překročit jen tehdy, jestliže padne 7. Při všech ostatních výsledcích hodu zůstává stát. 3. VYŘEŠENÍ UDÁLOSTÍ Existuje pět různých událostí. Aby mohl Alexandr událost vyřešit, potřebuje určité suroviny: Událost Význam Požadované suroviny (hodnota) Stavba vesnice Alexandr chce založit vesnici. dřevo (1), hlína (1), obilí (1), ovce (1) Hlad V řecké vlasti vypukl hladomor. obilí (1), ovce (1) Most Je třeba přemostit řeku. dřevo (1), hlína (1) Bitva Alexandr narazil na nepřátelské vojsko. ovce (1), ruda (1), Rytíř (3) Socha Alexandr si přeje velkou sochu. hlína (1), ruda (1) Nabízení Každá surovina, která se u dané události počítá, má hodnotu 1 pouze karta Rytíře má hodnotu 3. Zlato je možné nabídnout u jakékoli události a má hodnotu 1. Hráč, který je na řadě, začíná. Řekne číslo. Toto číslo představuje součet surovin (v případě Bitvy i karet Rytířů), které Alexandrovi nabízí k vyřešení této události. Další hráč po směru hodinových ručiček může nabídku začínajícího hráče navýšit nebo od nabízení odstoupit. Pokud odstoupí, nemůže už později učinit u této události žádnou nabídku. Takto se pokračuje po směru hodinových ručiček dále, dokud nezůstane hráč s nejvyšší nabídkou. Tento hráč danou událost pro Alexandra vyřešil a odloží tolik karet surovin resp. Rytířů, aby pokryl resp. převýšil hodnotu své nabídky. Karty surovin přijdou na příslušné hromádky, karty Rytířů se zasunou pod hromádku akčních karet. Všichni ostatní hráči si své nabídnuté suroviny ponechají. Nabídku lze pokrýt pouze surovinami, které daná událost vyžaduje, nebo zlatem. Složení surovin (v rámci povolených druhů) je libovolné. Kdo například nabídne za vesnici 5, může nabídku pokrýt dvěma dřevy, dvěma hlínami a jedním obilím, nebo třeba také dvěma obilími a třemi zlatými. V tomto případě není dovolena ruda. Karty Rytířů mohou být součástí nabídky při události Bitva pouze tehdy, jestliže byly zahrány již před odkrytím žetonu, tj. leží lícem nahoru před hráčem. Pokud jsou karty Rytířů součástí nejvyšší nabídky, musí dotyčný hráč tyto karty zasunout pod hromádku akčních karet. Pokud hráč není schopen zaplatit požadovaný počet surovin či karet Rytířů, ztrácí polovinu svých karet surovin (zaokrouhleno nahoru) a s nabízením se začne znovu od začátku. Jestliže žádný hráč nemůže (nebo nechce) nabídnout požadované suroviny, zůstane Alexandr stát na místě tak dlouho, dokud se daná událost nevyřeší. Alexandrova odměna Kdo učiní nejvyšší nabídku u události Stavba vesnice, smí umístit vesnici na křižovatku, kterou Alexandr překročil. Může se ovšem také rozhodnout, že zde vesnici stavět nebude (např. už žádnou nemá v zásobě a/nebo chce pouze poškodit ostatní). Stále však musí svou nabídku pokrýt. Kdo učiní nejvyšší nabídku u ostatních událostí, dostane příslušný žeton, který si položí lícem nahoru před sebe. Jakmile první hráč získá tři žetony událostí, dostane kartu První rádce (Erster Berater). Tato karta má hodnotu 4 vítězných bodů. Druhý hráč, který nasbírá tři žetony událostí, dostane kartu Druhý rádce (Zweiter Berater) 3 vítězné body, třetí hráč kartu Třetí rádce (Dritter Berater) 2 vítězné body. Každý hráč smí mít pouze jednu kartu rádce. Pozor: Stejně jako zvláštní karty Největší rytířstvo a Nejdelší obchodní stezka mohou i karty rádců měnit své majitele. Jakmile některý hráč získá více žetonů událostí než jiný hráč, 8

9 smí tomuto hráči vzít jeho kartu rádce. Výměnou za ni mu dá svoji, pokud nějakou má. Ve hře tří hráčů se nepoužívá karta Druhý rádce. Příklad: Karel je na řadě a posune Alexandra přes křižovatku s žetonem události. Otočí tento žeton; je na něm znázorněn symbol bitvy. Karel učiní první nabídku a nabídne 3. Hráč po jeho levici nabídne 5. Oba zbývající hráči odstoupí od nabízení a Karel zvyšuje na 6. Také jeho soused nalevo nyní odstupuje a Karel dostane žeton události, který si položí lícem nahoru před sebe. Karel pokryje svou nabídku 6 jednou rudou (1), jednou ovcí (1), jedním zlatým (1) a jednou kartou Rytíře (3), kterou zasune pod hromádku akčních karet. 4. OBCHODOVÁNÍ A STAVĚNÍ Pro fázi Obchodování a stavění platí až na stavbu vesnic stejná pravidla jako v základní hře. Nové vesnice mohou být založeny dvěma způsoby: a) Při události Stavba vesnice Kdo učiní nejvyšší nabídku, smí postavit vesnici na křižovatce s vyobrazením chrámu, kterou Alexandr v tomto tahu překročil. b) Běžně pomocí stavby silnic Hráči, kteří založili vesnice na Alexandrově trase, mohou z těchto vesnic stavět silnice a na volných křižovatkách na těchto silnicích budovat další vesnice. Tyto stavby musí být zaplaceny surovinami jako obvykle. Stejně jako v základní hře musí být při stavbě vesnice dodrženo pravidlo odstupu. Důležité: Vesnice nemůže být také postavena v bezprostřední blízkosti křižovatky nebo přímo na křižovatce, která patří k Alexandrově trase a přes kterou Alexandr ještě netáhl. 5. OSTATNÍ Obchodování se zlatem Při obchodování se zlato považuje za normální surovinu. Může být součástí obchodu mezi hráči, ale také měněno v poměru 4:1. Kdo má k dispozici přístav 3:1, může rovněž měnit zlato v tomto poměru za libovolnou jinou surovinu a naopak. Zlato lze také získávat za 2 příslušné suroviny ve specializovaných přístavech. Nejdelší obchodní stezka Pravidla pro Nejdelší obchodní stezku jsou stejná jako v základní hře. Největší rytířstvo Pravidla pro Největší rytířstvo jsou stejná jako v základní hře. Kdo však podpoří při události Bitva Alexandra kartami Rytířů, musí si dát pozor, zda i poté bude splňovat podmínky nutné pro vlastnictví této zvláštní karty. Konec hry Hra může skončit dvěma způsoby: 1. Některý z hráčů dosáhne ve svém tahu 14 vítězných bodů. 2. Alexandr dorazí do cíle svého tažení (Persepole). V tomto případě končí hra okamžitě a vyhrává hráč, který má nejvíc vítězných bodů. V případě shody rozhoduje počet žetonů událostí, které hráči vlastní. 9

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 2: VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (Die große Mauer)

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 2: VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (Die große Mauer) OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 2: VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ (Die große Mauer) Klaus Teuber K historii Čínská říše byla během své dlouhé existence vždy lákavým cílem pro stepní národy. Aby se Číňané před nimi

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

OSADNÍCI Z KATANU BOJ O ŘÍM (Kampf um Rom)

OSADNÍCI Z KATANU BOJ O ŘÍM (Kampf um Rom) OSADNÍCI Z KATANU BOJ O ŘÍM (Kampf um Rom) Klaus Teuber Herní materiál 1 hrací plán (Spielplan) 4 herní přehledy (Spielübersicht) 4 různobarevné sady plastových figurek; každá sestává z: - 10 vozů (Trosswagen)

Více

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE

Uwe Rosenberg 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg HRA ROKU 2006 NOMINACE Uwe Rosenberg Počet hráčů: 3-5 Věk: od 12 let Doba trvání: ca. 45 minut Obsah: 104 hracích karet 6 karet 3. fazolové pole 1 návod ke hře CÍL HRY Každý hráč obchoduje

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý)

Michael Kiesling. 8 dřevěných kostiček (po dvou ve čtyřech barvách) 45 mincí (10x hodnota 10 zlatých, 15x hodnota 5 zlatých, 20x hodnota 1 zlatý) Michael Kiesling Hráči představují vůdce vikingských kmenů, které se z pevniny vydávají na moře a objevují a osídlují neznámé ostrovy. Na ostrovech těží zlato a bojují proti nepřátelským lodím. Zvítězí

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra)

CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) CAESAR & KLEOPATRA (Caesar & Cleopatra) Wolfgang Lüdtke Caesar a Kleopatra jsou ve sporu. Jedná se o nezávislost Egypta. Pomocí šikovného nasazení povolených a méně povolených prostředků se oba snaží získat

Více

Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut

Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut Acchittocca Virginio Gigli, Flaminia Brasini, Stefano Luperto, Antonio Tinto 2-4 hráči od 12 let asi 90 minut Herní materiál:: 1 velký herní plán 4 podložky pro hráče 32 lodí ve 4 barvách 96 cihliček ve

Více

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B).

Stavba lodí. 3. Instalace plachty Plachtu navlečte na stěžeň směrem k přídi (A) a posouvejte ji, dokud nezapadne do zářezu č. 4 (B). Pro 2 4 hráče od 10 let Autor oblíbené hry Osadníci z Katanu vás nyní zve s novou originální hrou do rozbouřených mořských vln. Bojujte proti pirátům, chytře naplánujte své obchodní strategie a pomozte

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Osadníci z Katanu. a Monte Carlo Tree Search. David Pěgřímek. http://davpe.net MFF UK (2013) 1 / 24

Osadníci z Katanu. a Monte Carlo Tree Search. David Pěgřímek. http://davpe.net MFF UK (2013) 1 / 24 .. Osadníci z Katanu a Monte Carlo Tree Search David Pěgřímek http://davpe.net MFF UK (2013) 1 / 24 Osadníci z Katanu autor hry Klaus Teuber (1995 Německo) strategická desková hra pro 3 až 4 hráče hra

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží.

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží. Varianty Přátelský zloděj ušetří všechny hráče tak dlouho, dokud nemají více než 2 vítězné body. Dodatečná pravidla Zloděj nesmí po hodu 7 nebo po zahrání rytíře vstoupit na pole, s nímž sousedí hráč,

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY

CÍL HRY HERNÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY VÝSTAVBA PRVNÍ ČÁSTI POBŘEŽÍ Začíná hráč se světlými figurkami. Táhne vrchní krajinu z balíčku a přiloží ji ke krajině s delfínem uprostřed stolu. Nakonec položí jednoho svého Řeka do města, jednu svou

Více

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů

ZOOLORETTO. Herní materiál 16 kulatých destiček mláďat (Nachwuchsplättchen) 2 od každého z 8 druhů ZOOLORETTO Michael Schacht Herní idea Každý hráč vlastní jednu zoo. Hráči se pokoušejí přilákat do svých zoo co nejvíce návštěvníků, aby získali vítězné body. Za tímto účelem musí shromažďovat vhodná zvířata.

Více

Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let.

Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let. Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let. Divoký západ - neznámé dálavy leží před námi. Začíná se stavět železnice a ze stanových městeček prvních osadníků se brzy stanou opravdová

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat.

V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte kombinovat jakou krajinou a jakým dopravním prostředkem budete cestovat. Elfenland Počet hráčů: 2-6 Doporučený věk: nejméně 10 let Délka hry: 60 až 80 minut Vydavatel: Amigo Rok vydání: 1998 Autor: Alan R. Moon V zemi skřítků se hráči snaží navštívit co nejvíce měst. Musíte

Více

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech.

Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Vědomostní hra pro 2 až 6 hráčů od 10 let, ve které najdete téměř všechno o zvířatech. Možná tušíte, že žirafa může být vysoká přes 5 metrů a krokodýl nilský může vážit až 700 kilogramů. Ale víte, jak

Více

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává.

ALHAMBRA. Dirk Henn. Při každém dalším hodnocení se rozděluje více bodů. Kdo na konci hry dosáhne největšího počtu bodů, vyhrává. ALHAMBRA Dirk Henn Nejlepší stavitelé z celé Evropy a arabských zemí chtějí změřit své síly ve svém umění. Zaměstnejte ty nejvhodnější stavební čety a ujistěte se, že budete mít neustále přísun té správné

Více

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál

Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - město Autor: Sébastien Pauchon Výtvarník: Arnaud Demaegd Hra pro 2-4 hráčů od 8 let. Doba hraní 45-60 minut. Herní materiál 1 herní plán - karavana 1 herní plán - věž 4 herní plány hráčů

Více

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc

PŘED PRVNÍ HROU OPATRNĚ VYLAMTE KARTÓNOVÉ HRACÍ KOMPONENTY Z DESEK. Líc. HERNÍ KOMPONENTY 4 balíčky karet: Líc Rub. Líc. Líc Aquileia, druhé nejdůležitější město Římské říše, byla původně založena jako výspa proti barbarským útočníkům. Její vojenský původ má za následek její podivnou čtyřúhelníkovou strukturu, rozdělenou hlavními

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Přeložil Jan Štefl 4/2008 Umělec & Dobrodinec Možnosti tématické sady Umělec a dobrodinec Tématická sada Umělec & dobrodinec je jednou z celkem

Více

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů

K O M P O N E N T Y. 4 ukazatele vítězných bodů. 14 pro každého hráče. Počítadlo vítězných bodů V roce 1861 dostal sir Raffles za úkol vybudovat stanici pro Východoindickou společnost na ostrově Singapur. Nebyl to jednoduchý úkol, protože ostrov byl pokryt zejména lesy a bažinami. Raffes problém

Více

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry

Cíl hry. Bylo nebylo. Příprava hry Caylus Magna Carta - Standard Hra od William Attia - Ilustrace od Arnaud Demaegd - Grafika od Cyril Demaegd - FAQ und Forum : http://www.ystari.com; překlad cz: Cauly pro www.svet-deskovych-her.cz Vítejte

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance)

KOLÉBKA RENESANCE. (Die Wiege der Renaissance) KOLÉBKA RENESANCE (Die Wiege der Renaissance) Hanno Kuhn Wilfried Kuhn Počet hráčů: 2-4 Věk: od 12 let Délka hry: 45-60 min Herní materiál 36 historických událostí Poznámka: Texty událostí mají různou

Více

Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete nejdůležitější změny oproti hře Osadníci z Katanu.

Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete nejdůležitější změny oproti hře Osadníci z Katanu. A Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Velký obrázek dole je hrací plán pro první hru. Malé obrázky znázorňují příjem surovin pro města. A B C Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let

THE FORGOTTEN PLANET. Hra pro 2-4 hráče od 12 let THE FORGOTTEN PLANET Hra pro 2-4 hráče od 12 let Po celém vesmíru probíhá nekonečná honba za energetickými krystaly. Velká obchodní gilda platí ohromné sumy peňez a tak existuje spousta pátračů, kteří

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce.

Poté hráči spočtou své Body prestiže a vítězem se stává ten, kdo jich nashromáždil nejvíce. Pravidla hry Rokoko Cíl hry V Rokoku se stáváte majitelem oděvnické dílny na dvoře francouzského krále Ludvíka XV., kde se snažíte získat co nejvíce prestiže. Během každého tahu zahrajete kartu jednoho

Více

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17)

- Karty energie safírové (3-7), smaragdové (5-10), diamantové (8-12), rubínové (13-17) ŽEZLO ZE ZAVADORU I. Obsah hry - Herní deska obsahující stupnice Znalostí a stupnici vítězných bodů - Žetony v barvách jednotlivých hráčů - Desky hráčů obsahující stupnici limitu karet v ruce, pole pro

Více

Námořníci OBSAH HRY. Rozšíření ke hře Osadníci z Katanu. Pirátské ostrovy. Divy na Katanu Ostrovy v mlze. Přes poušť 4 ostrovy.

Námořníci OBSAH HRY. Rozšíření ke hře Osadníci z Katanu. Pirátské ostrovy. Divy na Katanu Ostrovy v mlze. Přes poušť 4 ostrovy. Objevné plavby na KATANU Podniknìte i vy objevnou plavbu do dìjin Katanu s touto oblíbenou hrou Námoøníci. Na níže zobrazeném pergamenu najdete rùzných míst, na která bìhem objevné plavby doplujete. Staòte

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let.

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Autoři: Michael Kiesling a Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (instrukce) Editor: André Maack Ravensburger

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí

Obsah krabice. 1 hrací deska 60 karet. 1 karta hotelu. 32 karet pohybu 2 karet fotografií. 34 dřevěných částí Po celá desetiletí pátrají reportéři z celého světa po Lochnesské příšeře. Poslední dobou se ale zvěstí o jejím spatření objevují stále častěji. Tyto zvěsti přirozeně upoutaly pozornost řady reportérů,

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Cíl hry. Herní komponenty

Cíl hry. Herní komponenty Jay Cormier & Sen-Foong Lim Ve hře Tortuga se z hráčů stávají piráti, prahnoucí po pokladech Karibiku. Vaším cílem je legendární pirátský přístav Tortuga pouze zde budou uloupené poklady v bezpečí, a vás

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín VE ZKRATCE Pokud se hráč v průběhu kola stane jediným hráčem, který se zbavil své poslední karty, stává se vítězem hry. Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo.

Více

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut

ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut ZAZVOŇ A VYHRAJ! Počet hráčů: 2 6 osob Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 minut Obsah: 72 hracích karet - 64 karet s ovocem, 3 karty se slonem, 3 karty s opicí, 2 karty s prasátkem 1 zvonek 1 pravidla hry

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata.

JAMBO. Cíl hry Vyhrává ten, komu se podaří vydělat více zlata. JAMBO Rüdiger Dorn Pozadí hry Pozdravem Jambo vítají ve svahilštině zdatní prodavači své koupěchtivé zákazníky. Již před staletími existovala v srdci Afriky kvetoucí obchodnická kultura. Zdaleka sem přicházelo

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

Ročníkový projekt. Osadníci z Katanu. Jakub Malý. Uživatelská dokumentace

Ročníkový projekt. Osadníci z Katanu. Jakub Malý. Uživatelská dokumentace Ročníkový projekt Osadníci z Katanu Jakub Malý Uživatelská dokumentace Instalace Instalaci zahájíte poklepáním na soubor Osadnici.msi. Po spuštění souboru se řiďte pokyny na obrazovce. Během instalce můžete

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry

Úvod. Obsah. Dvě mapy Severní Amerika a Evropa. Vysoké napětí deluxe pro 2 hráče: Proti Trustu. Příprava hry Úvod Hra Vysoké napětí deluxe vychází z velmi úspěšné hry Vysoké napětí. Není to však pouze stejná hra s většími, propracovanějšími a krásnějšími komponentami, ale svébytná verze připravená k desátému

Více

Příprava hry. Průběh hry

Příprava hry. Průběh hry Ve Vikings: Warriors of the North se hráči ujímají rolí vikingských jarlů, kteří bojují o nadvládu nad severem a korunu Konunga. Moc získá ten, kterému se jako prvnímu podaří vyloupit všechny vesnice a

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

KLEOPATRA & SPOLEČENSTVÍ ARCHITEKTŮ

KLEOPATRA & SPOLEČENSTVÍ ARCHITEKTŮ 1 KLEOPATRA & SPOLEČENSTVÍ ARCHITEKTŮ V krabici jste nalezli herní prvky: - 89 korupčních amuletů Vykopávky - 15 nilských kupců - talenty z Faraónova pokladu (108) Obsah vykopávek: 10 figurek sošek Anubise

Více

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET

SUROVINY 5 HRÁČŮ 13 LET 1 5 HRÁČŮ 13 LET AŽ OD 45 MINUT Píše se rok 2212. Jinan dvoulaločný, latinsky Ginkgo Biloba, nejstarší a nejsilnější strom světa, se stal symbolem nové metody výstavby měst v symbióze s přírodou. Lidé

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Úloha 1 prokletá pyramida

Úloha 1 prokletá pyramida Úloha 1 prokletá pyramida a) V celé dolní řadě Baltíkovy plochy vyčarujte pouštní písek (z předmětu 148). Baltík si stoupne na povrch této pouště (tj. na políčkovou pozici X=0, Y=8), dojde až ke středu

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut.

Michael Schacht. Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. Michael Schacht Hra pro 2-4 dobrodruhy starší 8 let. Délka hry cca 60 minut. HERNÍ MATERIÁL 1 herní plán s mapou Afriky kniha 2 knihy karty DOBRODRUŽSTVÍ 30 karet DOBRODRUŽSTVÍ (15 s bílým okrajem, 15

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

Dinosauří Člověče nezlob se

Dinosauří Člověče nezlob se Dinosauří Člověče nezlob se Hra pro 2 až 4 hráče od 4 let. Každý dětský soubor her musí obsahovat nejoblíbenější hru Člověče nezlob se. Zahrajte si tuto klasiku hracím plánu s dinosaury. 1.1. Každý hráč

Více

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět!

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět! CZ Habermaaß-hra 4973 Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Rozviklaná rotující stavěcí hra pro 2 až 4 hráče ve věku 5 99 let. Autoři: Klaus Miltenberger, Kristin Múckel Ilustrace:

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více