Koloidy Au, Ag, Zn, Cu, pohled na problematiku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koloidy Au, Ag, Zn, Cu, pohled na problematiku."

Transkript

1 Koloidy Au, Ag, Zn, Cu, pohled na problematiku. Na základě několikaletých zkušenosti s výrobou koloidů, po provedeni mnoha pokusů a cíleného ověřování výsledků, předkládám zájemcům pár základních postřehů. Jsou to mé osobní názory a poznatky. Nenajdete zde opisy z Wikipedie ani informace z i-netových portálů. Článek neslouží v žádném případě jako návod k užívání, je myšlen jako povrchní technická informace. Koloidy nenahrazují léčiva ani doplňky stravy. Výroba, srážení a usazování, sycení a velikosti shluků Koloidy kovů se docilují el. proudem. Lépe napětím, od 30V do 5000V. Na každý kov je potřeba určité napětí, které opět u druhého kovu vrší problémy. U stříbra i u zinku se dá použít rozdílného napětí, u zlata ne. Zlato potřebuje min až 4000, rozpustit se dá i třiceti volty, ovšem přinese to problémy o kterých na začátku nevíme. Pokud máme dobrý zdroj, můžeme vytvořit pod vodou oblouk, který při velké radosti funguje možná pár minut, pak nestačí voda elektrody chladit, oblouk se rozpojí, po několika pokusech jej znovu obnovit, může se slepit a zlato skape v kuličkách na dno. Je to finanční ztráta, zlato sice máme, ale jako elektroda je nepoužitelné. Výroba zlata je namáhavá, zdlouhavá a nebezpečná práce. Zinek kupř. se rozpouští ve vodě dobře, je to velice měkký kov, napětí se dá použít různé. Čili na pohled jednoduché, ale ve skutečnosti výroba koloidu Zn je náročnější více, jak výroba koloidu stříbra. Pokud chceme malým napětím docílit hustoty přes 100mg/l, potřebujeme doslova několik dní nepřetržitého provozu na pár litrů. Koloid Zn, jako jeden z mála, vyžaduje stabilizátor, i tak je nevhodné jej skladovat delší čas. Výroba zinku vyžaduje tu nejčistší vodu. Podobně je to u mědi. Koloidy se dají vyrábět také ve fyziologických roztocích, které urychlují výrobu a nekladou tak velké požadavky na elektrickou část. Avšak tyto chemikálie nedostaneme z vody a mohou vytvářet hned nebo po čase opět další nevhodné sloučeniny. S takovou to nekontrolovatelnou i nebezpečnou výrobou není nutné mít něco společného. Tvrdím, že nejdůležitější je čistota vody, čistota elektrod je v porovnání zanedbatelná. Je dobré používat 2x destilovanou vodu, která se dá v nouzi použít kvalitou i na injekční účely. Čistější voda neexistuje. Relativně dobrá a chutná voda je z chemického - farmaceutického hlediska čistoty naprosto znečištěná kapalina. Tedy, ne jen nikdy nepoužívat pitnou vodu, ale vyvarovat se i nekvalitní (doměle) destilované vody, zrovna tak nepoužívat stolních vod. Vody prodávané v obchodních domech, označované destilovaná žádnou destilovanou vodou nejsou, výrobci zneužívají tento výraz k reklamě, je to jen levný trik. Při výrobě může docházet k opadávání elektrod. Zrovna tak můžeme bezprostředně po výrobě zjistit na dně nádoby nepatrné usazeniny. Je to v podstatě vázání velkých částic k sobě, které se zviditelní. Tato skutečnost je normální. Opadávání elektrod a vytváření větších částeček je závislé na struktuře materiálu. I sebečistější elektroda, vyrobená nejlepší technologií, vykazuje různě strukturovaný materiál. Elektrické napětí utváří materiál povrchově nestabilní a utrhávají se nepravidelně atomy nebo jejich seskupení. Po určité době, což může být i pár sekund, se stává prostředí vodivější, čímž vzrůstá proud, který opět urychluje reakci. Takovéto výchylky a změny není možno prakticky kontrolovat. U vysokonapěťových zdrojů je to prakticky neproveditelné. Pokud použijeme složité omezovače proudu, které snižují okamžitě napětí, požadovaná reakce vytrvá na elektrodách př. několik minut a po snížení napětí na určitou hodnotu, se vše zastaví. Pokud použijeme vysokofrekvenční transformátory, které mají omezený wattový výkon vzhledem k malému průřezu jádra, dojde k přehřátí a reakce zkolabuje, přinejmenším hoří pojistky, případně i trafo. (jen pro představu celá sestava dobrého oscilačního zařízení na zlato, může vážit i 50 kg). Nejstabilnější hustoty koloidů (všech kovů) se mohou vyrobit od 5mg/l do ca max 10. Všechny obsahy vyžadují ověřený a

2 neměnný průběh výroby s neustálou kontrolou, čili časově náročný postup. Hustoty nad 15 mg/l u zlata a 25mg/l u stříbra, jsou již bez záruky stability. Všeobecně se tvrdí, že zlato je velice stabilní kov. To ano, ale v případě koloidu to neplatí, je méně stabilní jako stříbro. Všeobecně - silné a stabilní koloidy se dají vyrobit jen při hlídaném procesu ve velkém, což jsou šarže kolem 100 litrů, kde elektrolyser má obsah min. 10 litrů, nebo je i průtočný. Musí být k dispozici porovnávací vzorky s ověřenými hodnotami. Na i-netu probíhají diskuse co je lepší iontové stříbro nebo atomární. Podle mého mínění, pokud chceme vyrobit iontovou, účinnou Ag vodu, museli bychom do ní ponořit stříbro o velké ploše na několik týdnů nebo i měsíců. Měli bychom mít porovnávací hodnoty vodivosti iontové vody i dobře změřenou destilovanou vodu. Elektrody jakéhokoliv měřícího přístroje pouze ze zlata nebo platiny. Při dosažení dobré hustoty bychom měli teoreticky to nejlepší, co naše tělo potřebuje. Ale v praktickém použití bychom v provnání získali, podle mého názoru, něco jako homeopatický prostředek. Podle mne iontový koloid není nic jiného než slabý koloidní roztok 2-3 ppm. Skutečností je, že pokud pevné stříbro odstraníme, kationty stříbra zanikají, nemají energetickou vazbu na atomy. Tyto procesy z hlediska trvání a chování nejsou přesně prakticky ověřeny. Chemické poučky (Chemie - P. Straka) př. vysvětlují, že pro proces sycení stříbra do vody potřebujeme ještě anionty, které mohou vznikat jen rozkladem vody na H a HO-, vodík se musí nutně vylučovat na elektrodách, přičemž vzniká hydroxyd stříbra. Ale několik rozborů koloidů u mě nic takového nepotvrdilo. Vodík a hydroxyd jsem opticky také nezjistil. Takže výsledkem by mělo být, že koloidní stříbro se ve stoprocentně destilované vodě nedá vyrobit, což je také teoretickým závěrem kapitol Chemie p. Straka. Zde mají informace pravdu v tom, že přechod iontů Ag+ může trvat dlouho. Samotné Ag v čisté podobě se v destilované vodě nerozpouští. Ionty sříbra reagují př. velice rychle s přebytky iontů chloru Cl(i-) které dodává vodě přítomnost NaCl (proto je slaná voda extremně dobře vodivá). Pokud by byl př. ve vodě rozpuštěn pouze samotný chlor, je reakce ještě rychlejší. Zdlouhavá počáteční reakce při výrobě koloidu Ag je nevyhnutelná a nutná. Při použití dobré destilované vody vyrábíme nejdříve iontový koloid, bez kterého atomární suspenze nemůže vzniknout. (pokud nebereme v úvahu rozpouštění kovů ve fiziologickém roztoku). Teoreticky - na začátku procesu nemusíme vůbec přivádět na elektrody proud, protože bez přítomnosti iontů Ag(+) by teoreticky žádný proud neměl protékat a odtrhávat atomy stříbra. Pokud je voda už na začátku vodivá, ukazuje to na její špatnou kvalitu. Ta se musí velice pečlivě měřit a porovnávat. Dovolím si tvrdit, že domácí výroba několika dcl je naprosto nepřesná. I přes údaj výrobce domácího přístroje o nastavené hodnotě obsahu Ag je hodnota jen informativní. Sebelepší hlídač obsahu není schopen měřit jen Ag, zkreslení probíhá každou nečistotou. Př., pokud se dostane do 0,5l (injekční) destilované vody pár kapek z vodovodního kohoutku, nebo použijeme skleněné nádoby, př. kdysi použité na okurky, (pozor - i několikrát pečlivě a poctivě vymyté), změní se pronikavě počáteční protékající proud. S touto chybou začínáme vyrábět koloid v podstatě již ve fyziologickém roztoku. Výsledek je, že zařízení nastavené př. na 10 ppm začíná s reakcí sycení stříbrem, např. už prakticky při 2-3 ppm (je to ovšem klamný údaj obsahu Ag, v podstatě vodivost, ppm určují nečistoty a ne Ag). Samozřejmě si nemůžeme při tomto procesu nijak vážně ublížit, ale co pijeme nevíme. Výsledný antibakterielní efekt je sporný, patrně zaručen není. Další problém měření hustoty v malém je dost podstatný. Můžeme mít separátní elektrický obvod k měření odporu vody koloidu, napojený na elektrody ze stříbra, zlata nebo platiny, umístěné kdekoli v nádobě, s vlastním napěťovým zdrojem. V prostoru, na dně, na stěně obalu Ideální místo není. Mezi elektrodami se neustále mění odpor v důsledku sycení vody, ale ten není obrazem odporu ve všech místech nádoby. Běžné domácí strojky míchání nemají a co hlavní nemají automatické vypínání sycení před měřením. Hodnoty ovlivňuje napětí mezi elektrodami, sycená voda se chová jako tekutý odpor. Stejného pochybného výsledku docílíme, pokud toto krokové napětí použijeme jako naměřenou hodnotu k automatickému

3 vypnutí procesu. Relativně přesný měřící údaj bychom tedy mohli získat podle následujícich kroků: sycení přerušení napětí míchání klidový čas měření Přes všechna tato opatření budou naměřené hodnoty druhý den jiné. Černání stříbra ve vodě při výrobě koloidu, je záležitostí nečistot a přítomnosti vzduchu ve vodě, nikoli doprovodných kovů ve slitině Ag. Druhá možnost je vyloženě optická, Ag se utrhává také v (relativně) velkých kouscích ( ca 1um) a lepí se k sobě, obaleno vodou. Pokud to samé stříbro plave na bláně vody, je krásně stříbrné Když jej mícháme, stříbřitý odstín mizí a vidíme pouze jakýsi šedočerný prach. Velikosti částic. rozdíl mezi 1nm a př. 20 nm nehraje patrně v praxi žádný rozdíl. Velikost 0,05 nm je reálná u jednoho iontu, ale sám atom Ag má rozměr 0,175 nm. Čili 0,5 nm by mohl být shluk kolem pěti deseti atomů a to je nereálná možnost tuto velikost vyrobit. Jeden nm je všeobecně označována míra nejkvalitnějšího koloidu. Ovšem pouze teoreticky. Kde opravdu pravda je, se těžko ověřuje a prokazuje. Pochody a způsoby ničení bakterií nejsou 100% potvrzeny, studie se zakládají z poloviny na dohadech. Do nedávna platilo, že Ag zabíjí pouze jednobuněčné bakterie, v poslední době se množí poznatky, že i virové organismy hynou a to právě většími shluky atomů. Zřejmě proto, že ionty nejsou stabilní, zanikají, ale větší částice dodávají dostatek iontů po delší čas. Nelogická skutečnost je, že bakterie jsou rozměrově mnohokrát větší než viry, jinak řečeno nejmenší bakterie měří jako velké viry (cca 250 nm). Čím více příměsí ve vodě, tím rychlejší okamžitá reakce na protékající proud a tím se odtrhávají větší a nepravidelné částečky. Znečištěnou vodou se v podstatě přeskakuje iontové nabíjení roztoku, (popsáno nahoře). Problém u domácích přístrojků vidím jinde. Nevím co vyrobím. V malém vyráběném množství bude výsledek vždy jiný, protože se neuhlídá znečištění, neuhlídá se měření v souvislosti s mícháním. Jisté je, že pokud budeme užívat jednou domácí koloid 7 ppm a druhý den 2,5 ppm jako prevenci, nemůžeme nic pokazit i pokud si nejsme jisti. Zrovna tak, pokud opravdu v nouzi použijeme jednou, dvakrát vodu z vodovodu, patrně si neublížíme, ale delší užívání bychom měli vyloučit. Pokud budeme chtít ale cíleně zvítězit nad jakoukoli chorobou, je nutno použít kvalitního koloidu o zaručeném minimálním obsahu mezi mg/l, vyrobeného z té nejčistší vody. Skutečností je, že u Zn a Cu se odtrhávají poměrně větší částečky než u stříbra a zlata, i když budeme používat malé napětí a delší časy. Tento jev není lidskému organismu na závadu, naopak. Organismus člověka je schopen bez problémů zpracovat a i využít o hodně větší částice zinku a mědi, dokonce i jemný prach, získaný mechanicky. Zinkové a měděné seskupení vykazují na rozdíl od stříbra a zlata podstatný rozdíl. V průběhu času dochází u Zn, stejně u Cu k dalšímu seskupování, popř. k jakýmsi usazeninám, kde jsou odtržené částečky pouze přitaženy jednoduše k sobě. Při protřepání se rozpojí a pro lidské oko zpravidla neviditelné, zabarvení tekutiny zůstává stejné. Z této skutečnosti se bohužel odráží jeden nepříjemný obchodní problém, před kterým se nemohou zavírat oči. Jak jsem se již zmínil, hustoty kolem 10mg/l jsou u všech koloidů bez nebezpečí srážení a podstatného měnění barev. Z tohoto důvodu dostanete v obchodech i v lékárnách zinek, měď pouze v této hustotě, vyjimečně stříbro o něco vyšší. Většinou je vidět množství 330ml, čili obsah Zn a Cu je 3,3 mg v lahvi, zpravidla i méně. (tabulka kvalitní čokolády může obsahovat přibližně toto množství). Avšak člověk potřebuje denně několika násobnou dávku. Proto je smysluplné vyrábět koloidy Zn a Cu ve velké hustotě, kde jsme zase u problému viditelného srážení, což bohužel budí u kupujících nedůvěru. Skutečnost je taková, že usazeniny Cu a Zn na dně nádoby jsou to nejcenější, co může člověk využít. Barvy a hustoty. Zabarvení koloidů je problematická, ale zajimavá záležitost. Mluvíme o barvách koloidů, ale co vlastně vidíme? Podle mne ve skutečnosti koloid jako takový nevidíme. Atomy, spíše jejich seskupeni mění dráhy světelných fotonů a my pozorujeme určité světelné spektrum. Barva

4 záleží na více faktorech. Přítomnost chemických nečistot, čili čistota vody nebo elektrod, tak jako záměrná přítomnost různých katalyzátorů, stabilizátorů a fyziologických chemikálií. Hlavní je ovšem seskupování atomů, čili vázání k sobě ve shluky. Tady je ve hře způsob výroby. Mícháním různých šarží s různými barvami platí pravidlo, že opticky se zviditelní nová výsledná barva jen na krátký čas a pak zpravidla podlehne koloid s menšími částicemi tekutině s většími. Barva se tedy změní na tu stranu, která měla spektrum zabarveno podle větších částic. Není mi znám technologický postup, jak by se daly roztrhnout už jednou spojené atomy stříbra, zlata a dalších koloidů. Tato seskupení se již el. napětím, zrovna tak chemicky, nedají ovlivnit roztrhnout, tedy zmenšit. Zabarvení koloidu Ag Od jemně šedivé, přes žluté a zelené odstíny, i červené až po tmavě fialovou. Odpařený koloid na bílé podložce může být žlutý až hnědý. Ag se dobře rozpouští ve vodě a postačují již malá napětí. Tmavě fialkové stříbro se dociluje vysokonapěťovými zdroji. Zde jsou shluky Ag velké, odhadem od 100 a více.tato barva již patrně na vnitřní užívání nebude okamžitě účinná. Jsem přesvědčen, že tato seskupení by mohla být využita účinně při dalších specielních a dlouhodobých léčbách. Barvy se zpravidla časem mění, důvody nejsou zcela jasné, jinak řečeno pravidla neexisují. Zabarvení koloidu Au Zlato má široké spektrum barev, které neodpovídá spektru rozloženého slunečního světla. Začíná od žlutooranžové, červené, přes fialovou, modrou až do černé. Barvy jsou opět přímo úměrné velikosti seskupení atomů, sytost barev je přímo úměrná hustotě koloidu, čili mg/l. Popsané spektrum barev se může měnit od počáteční žluté (nejmenší počet svázaných atomů), směrem k černé, nikdy ne naopak. Př., pokud vyrobíme (koupíme) koloid Au fialový, mohl by ev. zmodrat, ale ne přejít do oranžové. Sama červenofialová barva je již většinou stabilní. Pokud vidíme oranžový koloid, je s velkou pravděpodobností stabilizován nějakou chemikálií nebo bylo při výrobě použito katalyzátoru, který mohl úlohu stabilizátoru převzít. Katalyzátorů existuje celá řada, jejichž pomocí se může docílit i jemná, příjemná a sytá žlutooranž. Problém je, že tyto přídavné látky nikdy z koloidu beze zbytku nedostaneme, pokud převážnou část složitým způsobem ano, barva koloidu se s velkou pravděpodobností bude měnit. Dá se docílit i tmavé hnědočerné tekutiny, vypadající jako řídký med, s hustotou odhadem počínaje 150mg/l. Odtud pochází zřejmě tvrzení, že zlato může být i černé. Hustoty od 2-3 mgau/l už musí mít nutně znatelnou barvu. Zabarvení koloidů Zn, Cu. U zinku jsem nepozoroval žádné zajímavé odstíny, zinek je jemně našedlý, může být i jemně žlutohnědý, i hustoty přes 100mg/l se neprojevují zvláštním zabarvením. Při výrobě je vidět většinou o něco tmavší odstín, který později nepatrně bledne. U mědi se průběh projevuje podobně, střídají se neurčité barvy, později většinou zůstávají o něco výraznější odstíny, které se nemění. Hnědá, žlutá i zelená, což jsou již poměrně stabilní odstíny. Užívání koloidů Co se týče užívání a účinku různých hustot, to představuje rozsáhlý problém. Organismus se nachází neustále v rozdílných režimech a zrcadlem je podmínka, jestli momentálně vodu nutně potřebuje nebo nikoliv. Nejoptimálnější je situace, kdy vodu lidská buňka potřebuje nutně ke své normální činnosti a projeví se to žízní. Tehdy se koloid může dostat do celého těla a je plně využit. V tomto případě patrně nerozhoduje velikost shluků atomů Ag. To je ponejvíce ráno a nebo po ztrátě tekutin sportem a pod. Pokud máme ale nutnou potřebu přísunu tekutin z důvodu, že tělo přijalo látky, které potřebuje okamžitě zředit, rozpustit a z těla odstranit - vyloučit, pítí stříbra je neúčinné, jinak naprosto zbytečné. V těle zůstane možná zlomek. Příkladem je žízeň vyvolaná konzumací potravin s přebytkem NaCl (což je běžný případ). Tehdy bychom se měli koloidu Ag důsledně vyvarovat. Zrovna tak se nedoporučuje pití

5 vyšších kocentrací, počínaje 30 mg/l bez ředění. Tělo může považovat stříbro za jed, a bude se bránit stejně jako proti přítomnosti každého jiného kovu a neznámých látek. Může vznikat alergie, lépe řečeno přecitlivělost na metalické stříbro. Podotýkám - může, není to podmínkou, každý organismus je jiný. Patrně ten, kdo je již se stříbrem delší dobu seznámen, tyto problémy nepocítí. Použitelnost koloidních kovů co s tím? Co nám říká zákon? Propagace koloidů k léčebným účelům a doporučování jako doplňků stravy je nepřípustné a protizákonné. Užívání koloidu stříbra a zlata může být nebezpečné a zdravotně závadné. V celém EU platí zákaz přidávání zlata a stříbra do potravin. To je jedna strana věci. Skutečnost je jiná nespočet lidí žije se stříbrem, opustily je zdlouhavé nemoci, nemají běžné potíže, neví co to jsou horečky, zbavili se revmatických problémů atd. Používání zlata a stříbra patří oficielně k neoficielním léčbám v nemocnicích. Jsou lidé, co mají vetkané stříbrné nitky v ramenech, protože už vše jiné selhalo, další, kterému vyměnili šrouby v kyčlích za stříbrné, další člověk se mi pochlubil, že už má zlatá kolena (injekce koloidu Au), v nemocnicích dezinfekce zranění koloidem stříbra, kde se nedá použít jiná agresivní chemikálie atd. Jako příklad je firma Advancet Medical Solution Winsford UK., která zásobuje EU výrobky z Ag. Jíst zlato se nesmí, ovšem vyhlášené restaurace po celé evropě vám ale na požádání upraví biftek ve zlaté folii Nedostalo se mi zprávy o tom, že by někomu zlato nebo stříbro ublížilo. Je smutné to, že není oficielní zájem dodat člověku přesně to co potřebuje a to v čisté podobě. V lékárnách a dalších obchodech je ke koupi magnesium, měď, zinek, vápník a desítky dalších super, ale kdo se zamyslí co vlastně kupuje? Mohu vás ujistit, že nekupujete žádnou měď, magnezium, molybden a další Jsou to bohužel oxidy, sulfáty, fosfáty a to je každá pilulka složena z desítky přídavných, stabilizačních a plnících látek, chemikálií proti spékavosti, derivátů celulózy, dokonce i známá všudy přítomná É-čka. Tyto údaje jsou pro normálního spotřebitele nezajímavé a stejně tak časově náročné kvůli velikosti písma. Opět triky a klam. V krátkosti: Stříbro je spolehlivý, dlouhodobý společník, který nikdy nezklame. Zlato je jednoduše vyjimečně geniální a chytré. Zinek je neviditelně všestranně prospěšný. A měď? To je opravdový zázrak, o kterém málokdo ví, spíše není zájem čistou měď využít. Pokud se kdokoli rozhodne sám z vlastního přesvědčení na sobě s koloidy experimentovat, není to nic protizákoného. Jedna upřímná rada. Je dobré se orientovat v internetu, získat informace a rozhodnout, co je možné a co by mohly být pravdivé řádky. Informací a nabídek je spousta a bohužel zdaleka ne všechny seriózní. Př., jak je možné, že kdosi tvrdí, že koloid zlata musí být nutně bezbarvý a ten taky i prodává Jak může někdo propagovat výrobu zlata domácím přístrojkem, který má několik málo mw výkonu a další zbloudilé informace o měření, hustotách. Dokonce - sycení vody zlatem pomocí jakési kosmicko-esoterické energie, k tomu není potřeba komentáře. Není nic jednoduššího, než si nalistovat Wikipedii a zorientovat se, seriózních portálů je víc Tento článek neslouží v žádném případě jako návod k užívání a následování, je myšlen jako můj osobní názor, bez záruky informací. Vaclav Cihla BonaVita Rakousko

Environmentální výchova

Environmentální výchova www.projektsako.cz Environmentální výchova Pracovní list č. 5 žákovská verze Téma: Salinita vod Ověření vodivosti léčivých minerálních vod Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Stanislava Typovská Student

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

OVOČLÁNKY Václav Piskač, Brno 2016

OVOČLÁNKY Václav Piskač, Brno 2016 OVOČLÁNKY Václav Piskač, Brno 2016 Při výuce elektrochemie se často experiment sestavení chemického kovů zabodnutých do jablka nebo pokusím daný problém podrobněji uvádí jako vhodný školní článku ze dvou

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku Laboratorní úloha Diluční měření průtoku pro předmět lékařské přístroje a zařízení 1. Teorie Diluční měření průtoku patří k velmi používaným nepřímým metodám v biomedicíně. Využívá se zejména tehdy, kdy

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7

Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa. GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 Chemikálie pro úpravu bazénové vody, privátní a veřejná správa GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 I tak může vypadat voda v bazénu bez použití správných chemických přípravků. Stejný bazén

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b)

Více

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:

1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: 1 Pracovní úkoly 1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu: a. platinový odporový teploměr (určete konstanty R 0, A, B) b. termočlánek měď-konstantan (určete konstanty a,

Více

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III FOTOELEKTRICKÝ JEV OBJEV ATOMOVÉHO JÁDRA 1911 Rutherford některé radioaktivní prvky vyzařují částice α, jde o kladné částice s nábojem 2e a hmotností 4 vodíkových

Více

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II FOTOELEKTRICKÝ JEV VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV na intenzitě záření závisí jen množství uvolněných elektronů, ale nikoliv energie jednotlivých elektronů energie elektronů

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Je přítomen lignin? 19 bodů Při zpracování dřeva pro

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866

Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 Martin Hynouš hynous@ghcinvest.cz gsm: 603 178 866 1. VODA 2. LEGISLATIVA 3. TECHNOLOGIE 4. CHEMIE H 2 0 nejběţnější sloučenina na světě tvoří přibliţně 71% veškerého povrchu Země je tvořena 2 atomy vodíku

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.

1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č. 1. Z celkového množství vody na zemi zaujímá sladká voda jenom asi 5 %. Většina z toho je ve formě ledovců. SPRÁVNĚ jdi na č.2 ŠPATNĚ jdi na č.3 2. Sladké vody je ještě méně okolo 2,5%. To že je většina

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Některá balení destilované vody jsou opatřena kovovým nebo plastovým krytem uzávěru, ten musíme před otevřením odstranit.

Některá balení destilované vody jsou opatřena kovovým nebo plastovým krytem uzávěru, ten musíme před otevřením odstranit. Postup výroby koloidního stříbra K přípravě koloidního stříbra (dále jen KS) si připravíme destilovanou vodu, vhodnou skleněnou nádobu a generátor KS. Používáme destilovanou vodu koupenou v lékárně, s

Více

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 12.skupina

Více

4.4.3 Galvanické články

4.4.3 Galvanické články ..3 Galvanické články Předpoklady: 01 Zapíchnu do citrónu dva plíšky z různých kovů mezi kovy se objeví napětí (měřitelné voltmetrem) získal jsem baterku, ale žárovku nerozsvítím (citrobaterie dává pouze

Více

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/19 Autor Obor; předmět, ročník Ing.

Více

NEREZOVÉ DOPLŇKY ALEŠ BUBULA. Tel./fax: +420 596 75 22 41 Mobil: +420 602 76 25 04. www.nedo.cz info@nedo.cz PROVOZOVNA:

NEREZOVÉ DOPLŇKY ALEŠ BUBULA. Tel./fax: +420 596 75 22 41 Mobil: +420 602 76 25 04. www.nedo.cz info@nedo.cz PROVOZOVNA: NEREZOVÉ DOPLŇKY ALEŠ BUBULA PROVOZOVNA: Hrabovská 66/350 Ostrava-Nová Bělá 724 00 Tel./fax: +420 596 75 22 41 Mobil: +420 602 76 25 04 www.nedo.cz info@nedo.cz Vážení zákazníci, Dovolte mi, abych Vám

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes. r. 1947 W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes. 2.2. Polovodiče Lze je definovat jako látku, která má elektronovou bipolární vodivost, tj.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Technologie pro úpravu bazénové vody

Technologie pro úpravu bazénové vody Technologie pro úpravu GHC Invest, s.r.o. Korunovační 6 170 00 Praha 7 info@ghcinvest.cz Příměsi významné pro úpravu Anorganické látky přírodního původu - kationty kovů (Cu +/2+, Fe 2+/3+, Mn 2+, Ca 2+,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část. V předchozích dvou dílech této série článků jste se dozvěděli mnohé o snižování spotřeby vody a energie na

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

Úloha I.E... nabitá brambora

Úloha I.E... nabitá brambora Fyzikální korespondenční seminář MFF K Úloha.E... nabitá brambora Řešení XXV..E 8 bodů; průměr 3,40; řešilo 63 studentů Změřte zátěžovou charakteristiku brambory jako zdroje elektrického napětí se zapojenými

Více

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý

VLASTNOSTI KOVŮ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková VLASTNOSTI KOVŮ Datum (období) tvorby: 12. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky 1 Anotace: Žáci

Více

Péče o vodu: Řešení problémů - tipy, triky a podpora

Péče o vodu: Řešení problémů - tipy, triky a podpora Péče o vodu: Řešení problémů - tipy, triky a podpora Jaké jsou nejčastější problémy? Jak je ihned odstranit? Jak jim předcházet do budoucna? Jaké jsou nejčastější problémy? Zelená voda (ve vzácných případech

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_07

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Úvod Měření polarizačního odporu Dílčí děje elektrochemického korozního procesu anodická oxidace kovu a katodická redukce složky prostředí

Více

EMKO F3 - indukční průtokoměr

EMKO F3 - indukční průtokoměr EMKO F3 - indukční průtokoměr Princip činnosti Měřidlo je založeno na principu elektromagnetické indukce. Je určeno k měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Je zvlášť vhodné tam, kde tradiční mechanická

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV:VY_32_INOVACE_126_Voda AUTOR: Igor Dubovan ROČNÍK, DATUM: 8., 15. 10. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Voda ČÍSLO PROJEKTU:

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty Nejširší možnost ochrany Spectron je velmi účinné baktericidní antibiotikum na drůbežích farmách po celém světě. Zcela široké spektrum

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_356_Kovy Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

EMKO F3 - indukční průtokoměr

EMKO F3 - indukční průtokoměr EMKO F3 - indukční průtokoměr Princip činnosti Měřidlo je založeno na principu elektromagnetické indukce. Je určeno k měření průtoku elektricky vodivých kapalin. Je zvlášť vhodné tam, kde tradiční mechanická

Více

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ

ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ ŘADA KOVŮ, LP č. 1 REAKCE KOVŮ Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Částicové složení látek a chemické prvky; chemické

Více

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

Zajímavé pokusy s keramickými magnety Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl Zajímavé pokusy s keramickými magnety HANS-JOACHIM WILKE Technická UIŮverzita, Drážďany, SRN Překlad - R. Holubová V úvodu konference byla přednesena velice zajímavá přednáška

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

Více

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek: ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY II. autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Ve třech válcích byly plyny, prvky. Válce měly obsah 3 litry. Za normálních podmínek obsahoval první válec bezbarvý plyn

Více

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování

Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek. Využijte maximum díky pufrování Nejsilnější vitamín C i pro citlivý žaludek Využijte maximum díky pufrování Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem kvalita.

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická Koroze Úvod Jako téma své seminární práce v T-kurzu jsem si zvolil korozi, zejména korozi železa a oceli. Větší část práce jsem zpracoval experimentálně, abych zjistil podmínky urychlující nebo naopak

Více

3) Kvalitativní chemická analýza

3) Kvalitativní chemická analýza 3) Kvalitativní chemická analýza Kvalitativní analýza je součástí analytické chemie a zabývá se zjišťováním, které látky (prvky, ionty, sloučeniny, funkční skupiny atd.) jsou obsaženy ve vzorku. Lze ji

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Vaše odpovědi a výsledky zapisujte do

Více

Návod k obsluze DS 150. Digitální posuvné měřítko. www.bow.cz

Návod k obsluze DS 150. Digitální posuvné měřítko. www.bow.cz Návod k obsluze DS 150 Digitální posuvné měřítko www.bow.cz www.1bow.cz tel. 585 378 012 quantum quantum Obsah 1 Digitální posuvné měřidlo DS 150...3 1.1 Technické údaje...3 1.2 Rozsah dodávky...3 1.3

Více

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D.

Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Analytické metody využívané ke stanovení chemického složení kovů. Ing.Viktorie Weiss, Ph.D. Rentgenová fluorescenční spektrometrie ergiově disperzní (ED-XRF) elé spektrum je analyzováno najednou polovodičovým

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. podle vyhlášky č.231/2004 Sb. Datum vydání: 11.08.2005 List 1 z 5 listů 1. Označení látek, přípravy a firmy 1.1 Označení výrobku: Obchodní název: KLINGERSIL soft-chem 1.2 Užití výrobku: Těsnicí materiál

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,

Více

Mineralogický systém skupina I - prvky

Mineralogický systém skupina I - prvky Mineralogický systém skupina I - prvky Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 11. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s vybranými nerosty, které

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu

Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Přírodní vědy - Chemie vymezení zájmu Hmota Hmota má dualistický, korpuskulárně (částicově) vlnový charakter. Převládající charakter: korpuskulární (částicový) - látku vlnový - pole. Látka se skládá z

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Téma Předmět a význam chemie Předmět chemie Význam chemie Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) vysvětlí

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách.

) a vysoká relativní vlhkost vzduchu. To má za následek únavu a špatnou regeneraci během spánku, ale také tvorbu plísní v novostavbách. Zejména při dnešním trendu prosazování utěsněných, energeticky úsporných stavebních konstrukcí přirozená výměna vzduchu zdaleka nestačí. Důsledkem je pak příliš velká zátěž oxidem uhličitým (CO 2 ) a vysoká

Více

PŘECHODNÉ PRVKY - II

PŘECHODNÉ PRVKY - II PŘECHODNÉ PRVKY - II Měď 11. skupina (I.B), 4. perioda nejstabilnější oxidační číslo II, často I ryzí v přírodě vzácná, sloučeniny kuprit Cu 2 O, chalkopyrit CuFeS 2 měkký, houževnatý, načervenalý kov,

Více

Příslušenství měřících přístrojů D3000

Příslušenství měřících přístrojů D3000 Příslušenství měřících přístrojů D3000 Elektrody pro měření ph a ORP Tyto elektrody jsou ideálním příslušenstvím měřících přístrojů D3000 pro přesné a dlouhodobé řízení probíhajících procesů. ph a ORP

Více

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ Václav Piskač, Brno 2012 K elektrickým experimentům je vhodné mít dostatečně kvalitní napájecí zdroje. Na spoustu věcí postačí plochá baterie, v případě potřeby jsou v obchodech

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - určí společné a rozdílné vlastnosti - pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými

Více

Kovy a metody jejich výroby

Kovy a metody jejich výroby Kovy a metody jejich výroby Kovy v periodické tabulce Základní vlastnosti kovů 80 % prvků v přírodě jsou kovy, v PSP stoupá kovový charakter směrem DOLEVA Vlastnosti: Fyzikální kovový lesk kujnost a tažnost

Více